Et framtidsrettet knutepunkt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et framtidsrettet knutepunkt"

Transkript

1 Et framtidsrettet knutepunkt - midt i skipsleia mellom Trondheim og Kristiansund!... Some facts about Hitra kommune

2 Hitra Kysthavn med Hitra Industripark er meget gunstig lokalisert i hovedskipsleia mellom Trondheim og Kristiansund. Nye velegnede havnefasiliteter og attraktive næringsarealer i tilknytning til Fv. 714 gjennom Hitratunellen, gjør Sandstad til et naturlig knutepunkt for sjø- og landverts godstrafikk til og fra Trøndelag og Midt-Norge for øvrig. Kystekspressen mellom disse byene møtes ved Hitra Kysthavn. Flere store industrietableringer er under planlegging, blant andre Marine Harvest med ny laksefabrikk. Visjonene er mange både for maritim og marin virksomhet. De omfatter, alt fra etablering av en internasjonal kysthavnterminal og tilrettelegging for sjømatrelatert industri, til reiselivsutvikling. Noen av de utviklingsprosessene vi gjennomfører omfatter: Etablering av eksporthavn for sjømat og omlasting av gods til og fra Trøndelag/Midt-Norge Direkte og enkel tilgang til kai og industriområde i Trondheimsleia Gode distribusjonsløsninger via oppgradert Fv. 714, med ca. 7,5 mil til Orkanger og 4 mil fra Frøya Utrustning for Ro/ro og Lo/lo-tjenester og håndtering av stykkgods/enhetslaster Lokalisering av logistikksenter for fryse- og kjølelager, varehotell og lignende Muligheter for transittlastlagring (Båt/båt-relasjon) Moderne terminalbygning for sør- og nordgående hurtigbåter ved Hitra Kysthavn (Trondheim - Kristiansund) Hitra Kysthavn Planlagt regulert Ferdig regulert Totalt ferdig regulert areal er lik ca 750 DA, hvorav ca 400 DA vil være byggeklar i løpet av 2014

3 Hitra Kysthavn og Hitraterminalen Hitra kommune ble 1. januar 2011 en del av Kristiansund og Nordmøre havn IKS. Hitra Kysthavn og Hitraterminalen er under utbygging og vil få terminalbygg, arealer og utrustning tilpasset både Ro/ro og Lo/lo. Havnen har store utvidelsesmuligheter. Rederier og transportører viser stor interesse for å benytte havnen for sjømattransport, landing/videretransport i regionen, omlastning, mellomlagring, reservedeler, proviantering og mannskapsskifte, etc. Hovedargumentet for dette er den gode lokaliseringen - midt i påbudt seilingsled på norskekysten et naturlig knutepunkt mellom land og sjø. Hitra Industripark Hitratunnelen Knutepunkt for reisende Hurtigbåtanløp Hurtigbåtene mellom Kristiansund og Trondheim anløper tre ganger daglig. Hitratunnelen kommer opp fra fastlandet bare 200 meter unna hurtigbåtanløpet. Nytt terminalbygg for hurtigbåttrafikken inneholder venterom og lokaler for servering, samt reiselivsorienterte virksomheter. Målet er å utvikle området til stor-resepsjonen for øygruppen Hitra og Frøya med fokus på reiseliv og passasjertrafikk.

4 Sjøverts transport fra Hitra Kysthavn og Hitraterminalen EU-finansierte prosjekter som StratMoS og Food-Port, hvor Kristiansund og Nordmøre havn IKS er norsk deltager, viser at båttransport av sjømat til kontinentet er overlegen på miljø (Co 2 utslipp), og konkurransedyktig på transporttid og kostnad. Betydelig økning i produksjonsvolum for sjømat og annet gods vil kreve nye transportløsninger som er bærekraftige for miljø, trafikksikkerhet og veislitasje. Det er opprettet kontakt med mottakerhavner, som Esbjerg havn og Zeebrugge havn, for videretransport til sluttkunder. Frukt og grønt er eksempler på varer for returlast. Hitratunnelen Hitra Kysthavn Hurtigbåtanløp

5 Tomter på Kalvøya industriområde Kalvøya industriområde ligger til høyre når man kjører opp av tunnelen til Hitra. På dette området har det vært næringsaktivitet i mange år. I de to siste årene har kommunen opplevd en økt interesse for ledige tomter på dette industriområdet, og det er gjennomført flere tilbudsrunder og salg den senere tiden. Blant andre har Akva Group (verdens største utstyrsprodusent til havbruksnæringa) vært etablert på dette området i mange år. De har nylig kjøpt ytterligere 40 DA tomteareal for å utvide sin virksomhet med en nasjonal service-hub. Hitra Industripark Kalvøya industriområde

6 Planlagt regulert Ferdig regulert Hitra Industripark Hitratunnelen Hitra Kysthavn Hurtigbåtanløp Kalvøya industriområde Kristiansund og Nordmøre havn IKS Kristiansund og Nordmøre havn IKS (KNH) ble etablert som interkommunale havneselskap i KNHs visjon er å ha regionens viktigste transportknutepunkt mellom sjø og land. Videre er hovedmål å fremstå som kostnadseffektive og sikre havnetilbud tilpasset logistikkløsninger som gir effektiv godsflyt og ressursutnyttelse, og som bidrar til økt sjøtransport. Kristiansund er havneselskapets kontorkommune. KNH framhever Hitra Kysthavns sentrale plassering som et betydelig konkurransefortrinn for de aktører som etablerer seg der og for de som benytter havnen.

7 Totalt ferdig regulert areal er lik ca 750 DA, hvorav ca 400 DA vil være byggeklar i løpet av Hitra Industripark Hitra Kysthavn Planlagt regulert Ferdig regulert Fergeforbindelsen mellom Hitra/Frøya og Nordmøre Eksisterende og ny næringsaktivitet i kommunene Aure, Hitra, Frøya, Hemne og Kristiansund skaper behov for en større bo- og arbeidsmarkedsregion. Midt-Norsk Fergeallianse AS (MNF) ble stiftet 20. mai 2009 med formål å reetablere fergeforbindelse mellom Hitra/Frøya og Nordmøre. Næringsinteresser i regionen har uttrykt et sterkt ønske om fergesamband Laksåvika - Kjørsvikbugen. Dette gjelder særlig nye industriprosjekter på Tjeldbergodden. En analyse utført av Møreforsking Molde viser at fergeforbindelsen vil være samfunnsøkonomisk lønnsom fra dag en. Regionale reiser og tungtrafikk sparer ca. 1,5 time i forhold til dagens mest brukte alternativ. Forbindelsen er også viktig for overføring av gods fra land til sjø over Hitra Kysthavn og Hitraterminalen, og en viktig beredskapsløsning ved stenging av Hitratunellen eller Fv. 714 for øvrig.

8 Hitra når du vil... Hitra er inne i en positiv utvikling med betydelig befolkningsvekst og nye nærings- og industrietableringer. I 2012 kåret Telemarksforskning Hitra til landets mest suksessfulle distriktskommune blant 177 kommuner over de siste 10 år. Vår største næring, havbruksnæringa, vokser betydelig, og det utvikles nye opp- og nedstrøms aktiviteter knyttet til denne. Det skjer også en spennende utvikling i denne og andre næringer i våre nabokommuner. Kystregionen i Midt-Norge utvikler et klyngemiljø innen havbruk og energi med avledet industri og servicevirksomhet, og bygger opp om en voksende reiselivsnæring. Hitra Kysthavn med Hitra Industripark er Hitras bidrag for å sikre en bærekraftig og framtidsrettet transport- og logistikkløsning, ikke bare for egen kommune, men også for regionen forøvrig. Den gunstige beliggenheten var førende for valg av Jøstenøya som dedikert industriområde med moderne internasjonal kysthavn i skipsleia. Arbeidet med en oppgradert og kortere vegløsning mellom Hitra og Orkanger går som planlagt. Dette, sammen med planene for ny fergeforbindelse til Nord-Møre og nye hurtigbåtanløp, forsterker kommunens og regionens posisjon i framtida. Stadig flere synes Hitra er spennende. Vi opplever sterk vekst i arbeidsplasser og antall innbyggere. De siste årene har veksten i antall arbeidsplasser vært over tre ganger større enn det vi finner som gjennomsnitt for landet og fylket, og i dag er vi vel innbyggere i kommunen. I regionen (Hitra, Frøya og ytre deler av Snillfjord) er vi ca innbyggere. Den viktigste årsaken til en slik vekst er verdiskapingen fra havet. Laks, krabbe og skjell hentes på land og foredles før det sendes ut til restauranter og butikker i mer enn 130 land over hele verden. Hitra og Frøya er av NHO kåret til Øyregionen bidrar med stor verdiskaping for det norske samfunnet. «beste vekstregion» Velkommen til Hitra! Hitra, sammen med Frøya, står for over 40 (ref. Nærings-NM 2013) Hitra er inne i en positiv utvikling, med betydelig befolkning % av den totale verdien av eksport fra Sør- nærings- og industrietableringer. Norsk institutt for Vår by- største og næring, havbru Trøndelag fylke. Hovedårsaken til dette er vokser fra dag regionalforskning til dag, og det utvikles har nye utpekt opp- Hitra og nedstrøms aktiviteter knyttet til denne. Men det skjer også nye og spenn Norges best kjente varemerke internasjonalt og Frøya som en av tre regioner andre næringer og i våre nabokommuner. Norwegian Salmon! i Sør-Trøndelag med størst Dette gir en kystregion vekstpotensiale i Midtnorge (ref. NIBR-rapport som utvikler klyn styrke innen havbruk og energi med avledet industri Ordfører «Regionale tyngdepunkt i Sørog servicevirksomhet, samt en voksende reiselivsnær Ole L. Haugen Trøndelag, august 2013) Kontaktinformasjon: Hitra kommune 7240 Hitra - Tel Ordfører Ole L. Haugen FAKTA OM HITRA: 687 km 2 landareal, herav hovedøya med 571 km km 2 sjøareal km strandlinje øyer, holmer og skjær vann og tjern Vel innbyggere, herav 18 % innflyttere fra utlandet og 55 nasjonaliteter Ca fritidsboliger Trøndelagskystens største reiselivskommune Europas tetteste hjortestamme - 2. plass i Norge over antall felte dyr (925 felte hjort i 2012) Havbrukets vugge og midt i verdens beste havbruksregion. - Grøntvedt-brødrene var de første i verden med lakseoppdrett i sjø (juni 1970) Europas største krabbefabrikk Norges fjerde største vindpark En av landets og fylkets aller største industrikommuner målt som andel av sysselsetting (24 %). Vi har tilrettelagt attraktive arealer for videre vekst og nye v Beliggenheten, sammen med gode og framtidsretta transport løsninger, har vært førende for valg og lokalisering av slike a Arbeidet med en bedre og kortere vegløsning mellom Hitra og Orkanger er kommet i g sammen med planene for ny fergeløsning til nordmøre, hurtigbåtanløp som ligger mid Trondheim og Kristiansund, samt en og moderne havneløsning midt i skipsleia, skal fo posisjon i framtida. Vi har mye rein og uberørt natur. Dette forplikter, og gir et særlig forvaltningsansvar. lokalt plan. Men det gir også muligheter, i en verden der slike kvaliteter blir færre og f sammenhengen er vi bevisste på å finne en best mulig balansegang mellom bruk og ve utvikling som både hensyntar behovet for tilrettelegging, men også forebygging. Med dette så vil jeg både invitere og utfordre de som vil dele framtida med oss og kan de som vil bidra med nye investeringer og nye tilbud og aktiviteter. Trondheimsleia med havbruk og cr - foto: Stein Olav Sivertsen

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Butikk skaper butikk

Butikk skaper butikk Flyplasser og næringspolitikk Butikk skaper butikk Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser Oxford Research AS September 2009 Forfatter: P Sist lagret: 03-09-2009 10:21:00 Sist utskrevet:

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 Legg det nye sykehuset til Paradis! Nye Stavanger Universitetssykehus er under planlegging. Prislappen er foreløpig på

Detaljer

Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016

Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016 Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016 Vedtatt av Fylkestinget 8. november 2012 Godkjent av Miljøverndepartementet 3. oktober 2013 www.vfk.no Forord Regional planstrategi er et nytt styringsverktøy,

Detaljer

Nøkkeltall og utfordringer

Nøkkeltall og utfordringer Nøkkeltall og utfordringer Grunnlag - kommuneplanen for Røros 2016-2028 Samfunnsdel Arealdel Foreløpig utkast, administrativ ledergruppe 02.03.15 1 Innholdsfortegnelse Side 1. Demografi 1.1 Folketall 1950

Detaljer

Sivilingeniørstudiet i marin teknikk. Ta en utfordring skap verdens beste skip

Sivilingeniørstudiet i marin teknikk. Ta en utfordring skap verdens beste skip Sivilingeniørstudiet i marin teknikk Ta en utfordring skap verdens beste skip S I V I L I N G E N I Ø R - S T U D I E N E A R K I T E K T S T U D I E T H U M A N I S T I S K E FA G R E A L FA G S A M F

Detaljer

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 En situasjons- og fremtidsstudie utført av SINTEF og NORUT Redigert av Dag Slotfeldt-Ellingsen og Karstein P. L. Sandvik, august 2009 Klode fra Figur Google

Detaljer

Kommunedelplan for økt bosetting

Kommunedelplan for økt bosetting Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... DEL MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET ØKT BOSETTING... HOVEDMÅL:... Kommentarer til hovedmålet:...

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Klimavennlig vekst og utvikling

Klimavennlig vekst og utvikling Rapport Klimavennlig vekst og utvikling Økonomisk samhandling i Bergensregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 41/2014 Desember 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland

Detaljer

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE Oppdragsgiver Fylkeskommunene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Rapporttype Delrapport 1 2012-03-26 REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE TRANSPORTSTRØMMER OG UDEKKET TRANSPORTBEHOV Revidert

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Sjurelv & Kufaas september 2014 Hovedrapport Innhold Forord 3 Bakgrunn 4 Utviklingsprogram salten 5 Funn 6 Sammendrag 11 Regioner 13

Detaljer

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics Buskerud svært ulike utfordringer Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i norske regioner Urbanisering

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Faglige innspill til behandling av hurtigbåt

Faglige innspill til behandling av hurtigbåt Faglige innspill til behandling av hurtigbåt Vi mener hurtigbåtstrekningen Trondheim Brekstad siden 2007/2008 har vært nedprioritert. Til tross for politiske føringer ytret i offentligheten har vi opplevd

Detaljer

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Forsidefoto: Oslo Havn Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Innhold Innhold Forord...7 Innledning...8

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Arbeidsplasser i møtet mellom kultur og næring

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Arbeidsplasser i møtet mellom kultur og næring Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Arbeidsplasser i møtet mellom kultur og næring 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Dalanerådet Organisasjonsnummer 97666 2881 3. Søknadsbeløp:

Detaljer

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune HANDLINGSPLAN MED STRATEGISKE DEL 2010 Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune Side 1 av 20 1 Næringslivet i Gamvik kommune... 3 1.1 Næringsstruktur... 3 1.2 Robust næringsstruktur... 3 1.2.1 Næringslivets

Detaljer

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og

Detaljer

Temarapport Lokal og regional utvikling

Temarapport Lokal og regional utvikling Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Lokal og regional utvikling Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) Forord Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen E

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE Utkast 20.04.2015 1 Forord Faveo Prosjektledelse AS har utført denne analysen av næringsstruktur og samarbeid i Grenlandsregionen.

Detaljer

kommuneplanens samfunnsdel 2016 2028 Høringsutkast 30.04.15

kommuneplanens samfunnsdel 2016 2028 Høringsutkast 30.04.15 kommuneplanens samfunnsdel 2016 2028 Høringsutkast 30.04.15 1 Kjære Rørosborger! Vi er godt i gang med 2015, det går mot sommer og det er på tide å se framover. Mye er bra i Røros kommune. Vi har et offensivt

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan gjennomføre

Detaljer

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan

Detaljer