Hitra som sjømathavn store investeringer og forventninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hitra som sjømathavn store investeringer og forventninger"

Transkript

1 kommune Hitra som sjømathavn store investeringer og forventninger Samferdselskonferansen Kristiansund Roger A. Antonsen Rådmann, Hitra kommune

2

3 D e Hitra D!

4

5

6

7

8 ort presentasjon av noen av våre havbruksrelaterte bedrifter.

9

10 HitraMat - Europas største krabbefabrikk - årproduksjon 6000 tonn - 70 % markedsandel, 90 % ekspor ansatte, i toppseso

11

12 ne Harvest orges største lakseslakteri og foredlingsanlegg 130 ansatte. n, hvor havner de i framtida? 12

13

14 14

15

16 stvika: Havbruk, reiseliv og industri 16

17

18

19 OPPDRETTSSELSKAPENE Totalt 2011: ca tonn EU 2011: tonn Totalt 2011: ca tonn EU 2011: tonn Verdier for 7 milliarder.. Totalt 2011: ca tonn Fra 2012 ca tonn EU 2011: tonn 2012 ca tonn Totalt tonn fra 2012 ca tonn. Dette tilsvarer vogntog. Dvs 35 vogntog per dag/365 dag.

20 t: ift produksjon/kapasitet i sjø slaktet/foredlet kvantum

21 42,5 % Hitratunnelen: Endring siden 1997 Stor bil 198,8 Årlig gjennomsnittlig endring i ÅDT = 6,2 % Liten bil 70,6 % Mellomstor

22

23 Befolkningsutvikling Hitra: Laveste: 4. kv. 2005: Høyeste: : Frøya: Laveste: 3. kv. 2006: Høyeste: : Hitra Frøya 23

24 siste stolthet unstgressbane ferdig september 2010 Og vår neste.. 24

25

26

27

28 Trinn 2 1 ya, med over DA næringsareal og perfekt beliggenhet: hovedskipsleia og midt mellom Trondheim og Kristiansund 28

29

30 500 DA Industri og havneområde

31

32 Satsing på sjømat: kort om veien frem Hitra kommune sluttet seg til havnesamarbeidet med Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. Hitra og Frøya (ØY-regionen) - et satsningsområde med fokus p alternative transportveier til fastlandet og sjømatmarkedene. Ferge Hitra-Aure (under utredning, bl a Transnovamidler) reduserer transporttid Hitra-Kristiansund. Ny kyst- og utenrikshavn: Hitra Kysthavn og eksporthavn, Arbeid er i gang (Tilbyr havnetjenester i 2013)! Jøstenøya Industripark Ny satsing for sjømatindustrien/havbruksrelatert virksomhet (sannsynlig ferdigs ). Eget transportcase og Matlogistikksenter i Interreg-prosjektet «Food Port» Ett skipsanløp i uken med fersk fisk for eksport, reduserer transporten på veg i Norge med ca 100 mill tonnkm/år. Det satse på flere ukentlige avganger på sikt!

33 MATHAVNKONSEPT

34 skal bygge opp under Hitra som Mathavn Connecting Food Port Regions between and beyond (Food Port) er et interregionalt samarbeid mellom 18 partnere i Belgia, Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og UK. Formålet med prosjektet er å kartlegge, koordinere og bygge opp effektive, bærekraftige transport- og logistikk-kjeder (godsstrømmer) for matvarer i Nordsjø-regionen: Fremme utviklingen av multimodale, transnasjonale transportkorridorer Styrke samspillet mellom transportløsningene i matvare- forsyningskjeden. Food Port-prosjektet skal være med på å styrke matvarerettede virksomhet i Nordsjø-regionen ved å bygge opp, posisjonere og utvikle transportknutepunkt/logistikksentra for matvarer. Hitra og Frøya ØY-regionen står sentralt i prosjektet i kraft av sin sjømatproduksjon og markedsposisjon: Sjøtransport fra Hitra er et eget case i prosjektarbeidet både som logistikksenter for sjømat og i utvikling av supplerende, bærekraftige eksportløsninger for fersk fisk!

35 PROJECT PARTNERS

36 FOOD PORT PROJECT PROSJEKTPARTNERE OG HITRA SATSING????

37 lige seilinger: st Zeebrugge søndag kl timer avgang Hitra fredag kl

38 INFRASTRUKTURUTVIKLING I TRONDHEIMSLEIA UTVIKLING I ET REGIONALT PERSPEKTIV STFK og MRFK bidrar med til sammen kr i utviklingsmidler til prosjektet. Hitra kommune i samarbeid med nabokommunene (Aure Snillfjord og Frøya). OVERORDNET MÅL Gi ny kunnskap om og utvikling av nye transport- og logistikkløsninger for STF og MRF. sikrer utviklingsmuligheter (sjømat- og turistnæringen primært) gjennom godt planlagte industri/næringsområder og transporttilbu i regionen for sjøtransportløsninger.

39 PROSJEKTET BÆREKRAFTIG NFRASTRUKTURUTVIKLING I TRONDHEIMSLEIA UTVIKLING I ET REGIONALT PERSPEKTIV Effektmål 1) Satsing på sjøtransportløsninger vil ha positive effekter. Det er e betydelig potensial for økt produksjon av sjømatprodukter på Hit og i regionen, og supplerende/ alternative transportløsninger for økt industrivirksomhet er avgjørende for transportavviklingen. 2) Oversikt over godstransportstrømmer innen og til/fra regionen fordelt på transportmåte og vare/godstype er viktig for videre arbeid med infrastruktur.

40 Fra april 2012 skjer det! I perioden april legges det opp til en Workshop og B2B-møter på Hitra. Hitra case følges opp (i regi av Chalmers universitet)! Internasjonal ramme med inviterte representanter fra sjø- og vegtransport, havner, sjømatnæringen, matvaretilknyttet industri, prosjektpartnere og myndigheter. Følges opp i et internasjonalt prosjektstatusmøte i vår region i september 2012.

41 Takk for oppmerksomheten! Og velkommen ti

Et framtidsrettet knutepunkt

Et framtidsrettet knutepunkt Et framtidsrettet knutepunkt - midt i skipsleia mellom Trondheim og Kristiansund!... Some facts about Hitra kommune Hitra Kysthavn med Hitra Industripark er meget gunstig lokalisert i hovedskipsleia mellom

Detaljer

Et framtidsrettet knutepunkt

Et framtidsrettet knutepunkt Et framtidsrettet knutepunkt for marin og maritim næring - midt i skipsleia mellom Trondheim og Kristiansund... Some facts about Hitra kommune Kristiansund og Nordmøre Havn IKS Hitra Kysthavn og Hitra

Detaljer

Frøyakonferansen 2012: Hitra Kysthavn og annen nødvendig infrastruktur. Ordfører Ole L Haugen

Frøyakonferansen 2012: Hitra Kysthavn og annen nødvendig infrastruktur. Ordfører Ole L Haugen Frøyakonferansen 2012: Hitra Kysthavn og annen nødvendig infrastruktur Ordfører Ole L Haugen Temaet hvorfor? ü Liv og helse ü Framkommelighet og tilgjengelighet ü Miljø og klima ü Bedrifts- og samfunnsøkonomi

Detaljer

HAVNESAMARBEID I OFOTENREGIONEN SLUTTRAPPORT

HAVNESAMARBEID I OFOTENREGIONEN SLUTTRAPPORT HAVNESAMARBEID I OFOTENREGIONEN SLUTTRAPPORT Rapport NH-02/ 201206 2012-08-24 FORORD Narvik Havn KF tok sommeren 2005 et initiativ til å kartlegge muligheten og interessen for et interkommunalt havnesamarbeid

Detaljer

Kristiansand Havn KF

Kristiansand Havn KF Kristiansand Havn KF «Et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet» Utpekt havn Hvem er utpekte og hva ligger i begrepet? Stavanger Bergen Oslo Tromsø Kristiansand Bodø Trondhjem Hvorfor er Kristiansand

Detaljer

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge NF-notat nr. 1008/2011 Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge Nord-Norgelinjen 20 15 Odd Jarl Borch Jarle Løvland 10 5 30 år 1979 2009 P.Box 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76

Detaljer

STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN 2010-2020 R WAY

STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN 2010-2020 R WAY STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN STAVA OF NO ER NG POR T 2010-2020 R WAY STAVANGERREGIONEN HAVN IKS Innhold 1. Forord 2. Om havneaktiviteten i Stavangerregionen 3. Transport og logistikk som

Detaljer

Havner og nærsjøfart. Problemstilling og metode. Resultater. Sammendrag

Havner og nærsjøfart. Problemstilling og metode. Resultater. Sammendrag Sammendrag Havner og nærsjøfart Problemstilling og metode Gode sjøverts transporttilbud mellom regionene i Nordsjøområdet har vært og er et av utgangspunktene for et konkurransedyktig næringsliv i regionen.

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune www.transportutvikling.no 30. september 2014/rev. desember 2014 Innhold 1 Sammenfatning

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT: GRUNNLAG, MULIGHETER, UTFORDRINGER OG ANBEFALINGER

FORPROSJEKTRAPPORT: GRUNNLAG, MULIGHETER, UTFORDRINGER OG ANBEFALINGER Lødingen kommune Ballangen kommune Tysfjord kommune Evenes kommune Narvik Havn KF ETABLERING AV ET INTERKOMMUNALT HAVNESAMARBEID I OFOTENREGIONEN FORPROSJEKTRAPPORT: GRUNNLAG, MULIGHETER, UTFORDRINGER

Detaljer

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013 Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet 22. november 2013 Forord Nasjonal Transportplan har gitt Bergen havn status som utpekt havn. Utpekte havner skal utarbeide en plan som ivaretar krav til

Detaljer

En kortfattet vurdering av sysselsettingseffekt og verdiskapning Geir Berg

En kortfattet vurdering av sysselsettingseffekt og verdiskapning Geir Berg Omlastingsterminal for jernbanetransport eller logistikknutepunkt for Midt Norge? En kortfattet vurdering av sysselsettingseffekt og verdiskapning Geir Berg 3. juni 2011 1 Innhold 0 Sammendrag... 3 1 Nåværende

Detaljer

Framtidstro og utfordringer i Ytre Namdal. Rørvik 1.10.2013

Framtidstro og utfordringer i Ytre Namdal. Rørvik 1.10.2013 Framtidstro og utfordringer i Ytre Namdal Rørvik 1.10.2013 Gratulerer med opprykk for en inspirasjon! De fleste respondentene er eiere og ansatte/ledere i privat sektor 10 9 8 7 1 0,525 0,4 0,05 0,025

Detaljer

Ny infrastruktur i nord

Ny infrastruktur i nord 2 2. J U N I 2 0 1 1 NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 UTREDNINGSFASEN Ny infrastruktur i nord DEL 2 FORSLAG TIL TILTAK FOR TRANSPORTINFRASTRUKTUREN A V I N O R J E R N B A N E V E R K E T K Y S T V E R

Detaljer

Vedlegg 1: Forslag til incentivordning for overføring av gods fra vei til sjø

Vedlegg 1: Forslag til incentivordning for overføring av gods fra vei til sjø Vedlegg 1: for overføring av gods fra vei til sjø Ved Hans Kristian Haram, Shortsea Promotion Centre Norge 1. Oppsummering Norske og europeiske myndigheter ønsker å overføre gods fra vei til sjø. Samfunnsgevinsten

Detaljer

Transportplan Helgeland

Transportplan Helgeland TRANSPORTPLAN HELGELAND FASE 1 Transportplan Helgeland Fase 1 Beskrivelse og faktagrunnlag Januar 2006 Transportutvikling AS 2006 Side 1 av 75 Rapport utarbeidet av Transportutvikling AS P.O.Box 26, N-8501

Detaljer

Næringsplan for Lenvik 2015-2019

Næringsplan for Lenvik 2015-2019 Næringsplan for Lenvik 1 Forord Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret i 2014, og dette er kommunens overordnede styringsdokument. Her er de viktigste mål og strategier for samfunnsutviklingen

Detaljer

Strategisk næringsplan 2014-2018

Strategisk næringsplan 2014-2018 Strategisk næringsplan 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014 Opphavsrettigheter, forsidebilder: Bilde øverst: Siw Aina Strømøy Nest nederst til høyre: Salmar Farming, ved Brage Hansen Nederst til

Detaljer

Hvordan styrke sjøtransportens. konkurranseevne?

Hvordan styrke sjøtransportens. konkurranseevne? Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Tittel Forfattere Oppdragsgivere Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Geir Berg (SITMA), Rolf

Detaljer

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan Strategisk næringsplan Vedtatt 11. juni 2010 Om hvordan vi skal forene hjernekraft og handlekraft Foto: Carl-Erik Eriksson NTNU og de andre kunnskapsmiljøene er regionens største fortrinn. Næringsplanen

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

RogAlliansen Gods fra veg til sjø Samarbeid mellom havner i Rogaland

RogAlliansen Gods fra veg til sjø Samarbeid mellom havner i Rogaland Forprosjekt RogAlliansen Gods fra veg til sjø Samarbeid mellom havner i Rogaland 06.08.2015 Haugland Næring og Havn KF 1 Tittel RogAlliansen Oppdragsgiver Stavangerregionen Havn IKS, Eigersund Næring og

Detaljer

Strategiplan Nordkapp og Porsanger Havn IKS

Strategiplan Nordkapp og Porsanger Havn IKS Strategiplan Nordkapp og Porsanger Havn IKS Fiskeri Cruise Petroleum Miljø, sikkerhet og beredskap Kultur Havnerådet 12. oktober 2009 Innledning Nordkapp og Porsanger havn IKS er kommunalt havnefaglige

Detaljer

Næringspolitikk i nordisk sammenheng

Næringspolitikk i nordisk sammenheng Næringspolitikk i nordisk sammenheng 2 NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG 3 Alle prognoser tyder på at tjenestesektoren vil fortsette å vokse i årene som kommer,

Detaljer

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013 Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet 22. november 2013 Forord Nasjonal Transportplan har gitt Bergen havn status som utpekt havn. Utpekte havner skal utarbeide en plan som ivaretar krav til

Detaljer

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007 INNHOLD FORORD...2 1. INNLEDNING...3 2. IBESTAD I DAG NÅ SITUASJONEN...4 2.1 Befolkningsutvikling 4 2.2 Analyse av dagens næringsmessige situasjon i Ibestad kommune 6 2.2.1 Sterke sider / fortrinn... 6

Detaljer

Regionale transportdata for planlegging Godsstrømmene fordelt på vareslag, transportmåte og OD

Regionale transportdata for planlegging Godsstrømmene fordelt på vareslag, transportmåte og OD Nordic Transportpolitical Network NTN - Delprosjekt 2 Hovedrapport Regionale transportdata for planlegging Godsstrømmene fordelt på vareslag, transportmåte og OD Agderforskning Anders Langeland SAMMENDRAG

Detaljer

Referat fra NMCavslutningskonferanse. Nordland Intermodale transportløsninger for næringslivet

Referat fra NMCavslutningskonferanse. Nordland Intermodale transportløsninger for næringslivet Further breakdown of transport flow information for the Northern Maritime Corridor final Regional Rapport Referat fra NMCavslutningskonferanse for Nordland Intermodale transportløsninger for næringslivet

Detaljer

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene Harstad Havn KF Strategiplan 2013 2018 Harstad i 1920-årene 1 Forord Harstad Havn må være en sentral pådriver i den til dels rivende utvikling som nå finner sted i vår region. Sammenslåing med Bjarkøy

Detaljer

Perspektivanalyse for utvikling av transport- og logistikk-knutepunkt i Sør. Sør Rogaland

Perspektivanalyse for utvikling av transport- og logistikk-knutepunkt i Sør. Sør Rogaland www.iris.no Stian Brosvik Bayer Anne Marthe Harstad Perspektivanalyse for utvikling av transport- og logistikk-knutepunkt i Sør Rogaland Rapport IRIS - 2015/090 Prosjektnummer: 7302959 Prosjektets tittel:

Detaljer