JavaScriptbibliotek. Introduksjon MVVC. Informasjonsteknologi 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JavaScriptbibliotek. Introduksjon MVVC. Informasjonsteknologi 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS"

Transkript

1 MVVC JavaScriptbibliotek Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Knockout.js Informasjonsteknologi 2 Introduksjon I dag skal vi se nærmere på et JavaScriptbibliotek som heter Knockout. Knockout og andre biblioteker, som Backbone og Ember kan hjelpe oss med å løsrive koden fra dokument-objektmodellen. Vanligvis skriver vi mye document.getelementbyid for å få tak i elementer, og jobber mye med å oppdatere verdier i lister og lignende. Med knockout.js holder vi styr på verdiene i en datamodell, og kan bruke dem der de trengs. Vi kan enkelt sørge for at verdiene oppdaterer seg med såkalt data-binding, som er en 2-veis metode for å knytte gui-elementer til datamodellen.

2 sdsd Bilregister med knockout.js Informasjonsteknologi 2 Vi forsøker å lage et bilregister Vi skal i denne leksjonen lage et lite bilregister. Det første vi må gjøre, er å laste ned knockout-biblioteket. Det finner dere på knockoutjs.com Legg inn skriptet Sett inn en referanse til knockout-filen i head-elementet på siden din: Vanligvis legger vi vårt eget skript i en egen fil, men for enkle eksempler, går det også utmerket å skrive koden i html-dokumentet. 2

3 Bilregister med knockout.js Informasjonsteknologi 2 Et bil-objekt Kodingen med knockout skiller seg ikke i noen særlig grad fra vanlig JavaScript-programmering. Hvis vi skal lage et register for biler, kan det være lurt å ha et objekt for en bil, en liten klump med kode som kan lagre den informasjonen vi trenger om en bil. Vi starter med å lage et helt enkelt JavaScript-objekt: Vi kan legge koden i body-elementet for dette eksempelet. Det knockout kan hjelpe oss med, er å vise frem verdiene fra bil-objektet i HTML-koden vår. Men vi må da først si at attributtene i objektet skal være såkalte observables. Det vil si at de kan vises frem ved å referere til dem, og det vil også si at de kan oppdateres fra det grafiske brukergrensesnittet (GUI). Vi setter alle attributtene til å være observables: Vi må også huske på å si at bil-objektet vårt skal kunne bruke bindings, det er det som skaper en sammenheng mellom verdiene, og de grensesnittet, og som gjør at vi kan få tak i verdiene for bilens attributter. Vi har nå laget en datamodell for programmet vårt. La oss forsøke å sette opp en tabell som viser frem informasjon om bilen. 3

4 sdsd Bilregister med knockout.js Informasjonsteknologi 2 data-bind Mye av vitsen med knockout er at vi slipper å skrive så mye kode for å holde grensesnittet og datamodellen oppdatert. Med data-bindings kan vi knytte verdiene i datamodellen (bilen) og grensesnittet sammen. I HTML-koden rett over script-taggen skriver vi: Det er nå magien viser seg. Vi kan hente ut verdier fra bil-objektet vårt ved å skrive data-bind = text:merke inni en html-tagg. Dette kan vi for så vidt gjøre alle de stedene vi vil vise frem denne verdien. Siden vi skal lage et bilregister, legger vi allerede nå inn resultatet i en tabell. Så blir det lett å utvide når vi skal lage flere biler. Når vi jobber med objekter, kan vi også knytte beregnede verdier til objektet. For eksempel kunne vi være interessert i å få vite prisen på bilen med og uten moms. La oss knytte en liten funksjon til bilen, som viser den beregnede prisen med moms. 4

5 Bilregister med knockout.js Informasjonsteknologi 2 Beregning av moms Vi lager en liten funksjon som regner ut pris med moms (linje 36-38): Vi knytter en funksjon til bilen. Legg merke til at funksjonen er pakket inn i en ko.computed. Når vi gjør beregninger på andre verdier i modellen, sørger ko.computed for at også denne verdien oppdaterer seg hver gang noen av de underliggende data i modellen oppdaterer seg. I dette tilfellet vil det si at når prisen oppdateres i modellen, så vil også prismedmoms oppdatere seg. Vi legger inn en ekstra celle i tabellen (linje 14 og 22): 5

6 sdsd Bilregister med knockout.js Informasjonsteknologi 2 Endring av verdier Til nå har vi kun hentet verdier ut av modellen. Styrken til knockout viser seg først når vi ser hvor enkelt det er å endre verdier i modellen vår. Vi legger inn 3 input-felter over tabellen. Også her skal vi hente ut verdier fra modellen, men vi skal også sørge for at modellen oppdaterer seg når vi endrer verdiene i input-feltene. Forskjellen nå, er at vi henter ut verdiene med data-bind= value:merke i stedet for data-bind= text:merke. Når vi bruker value, vil endringer føre til at modellen oppdaterer seg når input-feltet oppdaterer seg. Med text kan vi kun hente ut verdien. Nå kan vi skrive inn Chevrolet, og vips ser vi at innholdet i tabellen endrer seg i det vi trykker på Enter-tasten. Men det skal være et bilregister. Vi er da nødt til å ta høyde for at det skal kunne være mer enn bare én bil i registeret vårt. Grovt sett kan vi si at variabelen bil, som vi har laget er et objekt, men vi trenger det vi i for eksempel Java kaller en klass, eller class. Det er en modell for hvordan alle biler (objekter av klassen) skal se ut, dvs. hvilke attributter og egenskaper de skal ha. I JavaScript bruker vi i kke klasse-begrepet på samme måte, men prinsippene er de samme. 6

7 Bilregister med knockout.js Informasjonsteknologi 2 Vi skriver om objektet til en klasse Klasser i JavaScript kan beskrives med en spesiell type funksjoner.i funksjonen beskriver vi hvordan objektene (de konkrete bilene) skal se ut: I Java skriver vi navnet til klassene med stor forbokstav. Det er god skikk å overføre denne praksisen til JavaScript, slik at funksjonen Bil har stor forbokstav. Den konkrete bilen, altså varabelen, eller objektet, bør ha liten forbokstav. Vi må også sørge for at attributtene er såkalte ko.observables: Nå kan vi for så vidt lage flere biler, men for at systemet vårt skal virke, må vi sette inn prismedmoms. Dette kan vi legge inn som en funksjon inne i Bil-klassen: 7

8 sdsd Bilregister med knockout.js Informasjonsteknologi 2 Setter inn en funksjon for å beregne moms Momsen skal oppdateres i HTML-koden når prisen endres. Vi bør derfor bruke en ko.computed: ko.computed kan ta 2 parametre, det ene er funksjonen som returnerer en verdi, og det andre er på en måte hvem eller hva som skal få denne verdien. I dette tilfellet skal det være selve bilen, altså den vi har referert til som this i hele klassen. Problemet er at this også kunne ha vært selve prismedmoms, men vi kan sørge for at det blir bilen som får det ved å sette inn this som en parameter etter funksjonen. Dette virker noen ganger litt tungvindt, og vi kan omgå dette ved å døpe om bilens this til self. Da behøver vi ikke ha med den andre parameteren. La oss gjøre dette, og fortsette den praksisen i vårt videre arbeid med bilregisteret. 8

9 Bilregister med knockout.js Informasjonsteknologi 2 En modell for hele registeret La oss forsøke å lage en modell som skal hjelpe oss å holde styr på alle bilene i registeret vårt. Vi kan kalle den Bilregister, og den skal i første omgang inneholde en liste (array) med biler. Etter funksjonen/klassen Bil, lager vi nå en klasse for Bilregister. Deretter opretter vi et bilregister-objekt, og knytter det til konockout i stedet for bilen: Umiddelbart vil det se ut som om vi går ett skritt tilbake. Nettsiden vår slutter å virke. Det er fordi vi forsøker å vise frem verdiene til merke, modell, pris og prismedmoms. Men disse finnes jo ikke i Bilregister. Derimot er det én av dem for hver bil i registeret. Hvis vi legger et par biler inn i bilregisteret, vil vi nærme oss: Legg merke til at biler er et såkalt observablearray. Dette virker på samme måte som en observable, men det er altså et array, eller en liste. Vi kan bruke vanlige JavaScriptpush for å legge til elementer i listen. 9

10 sdsd Bilregister med knockout.js Informasjonsteknologi 2 Vi må oppdatere grensesnittet Da vi lagde html-koden, hadde vi kun én bil å forholde oss til. Nå må vi sørge for at vi viser alle bilene. Bilene våre ligger lagret i arrayet i bilregisteret; biler. Vi må altså gå gjennom hvert element i arrayet for å kunne vise frem alle bilene. Dette skjer med en liten endring i html-koden. Først fjerner vi data-bindingene i input-feltene. Disse skal vi endre på senere. Deretter må vi i tabellen si at vi nå for hver bil skal vise frem dataene våre: For hver bil, lager vi nå en rad i tabellen, og fyller den opp med merke, modell osv. Da er vi tilbake på sporet: 10

11 Bilregister med knockout.js Informasjonsteknologi 2 Registrere flere biler Hensikten med registeret er vel at vi ønsker å registrere flere biler Vi kan ikke knytte verdiene i input-feltene til bilene, siden vi da ikke vil vite hvilken bil de hører til. Vi må dermed lage 3 attributter som tar vare på de nye verdiene som skal legges inn når vi registrerer en ny bil. Dette gjør vi i bilregisteret: Nå kan vi knytte disse verdiene til input-feltene i grensesnittet vårt. Vi lager også en knapp som setter i gang en funksjon som registrerer en ny bil. (Vi har ikke laget denne funksjonen ennå. Følg med, så kommer det) Funksjonen legger vi også inn i bilregisteret. Den skal ikke returnere noen verdi, så det er en helt vanlig funksjon. Legger denne på slutten inne i function Bilregister(). Se hele koden frem til nå på neste side. 11

12 sdsd Bilregister med knockout.js Informasjonsteknologi 2 Fortsetter på neste side 12

13 Bilregister med knockout.js Informasjonsteknologi 2 13

14 sdsd Bilregister med knockout.js Informasjonsteknologi 2 Endre på biler som er registrert Hva om vi registrerer feil. Da kan det være praktisk å kunne endre på informasjonen vi har lagt inn. La oss først legge inn verdiene for bilene både i et input-felt og i et span-element: Hva gjør vi egentlig her. Jo, i stedet for å kun vise frem verdien med databind= text:merke, legger vi inn et input-felt ved siden av, som gir oss mulighet til å endre verdiene for de bilene vi ønsker. Oppdateringen skjer i det vi skriver inn en ny verdi og trykker enter: Men det ser kanskje ikke så elegant ut. Hva om vi lager oss en liten knapp som gjør input-feltene synlige når vi skal redigere innhold, og ellers kun viser frem informasjonen. 14

15 Bilregister med knockout.js Informasjonsteknologi 2 Vi kan lage en liten veriabel som heter redigerbar. Den settes til true hvis det skal være lov å redigere tabellen. Eller settes den til false. Knappen kan styre dette. Først oppretter vi variabelen: Hva skal være synlig? Så setter vi hva som skal være synlig i HTML-koden vår: Så når bilregisterets attributt redigerbar er true, vil input-feltene være synlige. Vi refererer til bilregisteret som $root, altså moderskipet som alle bilene ligger innunder. Vi kan på lignende måte sette alle span-elementene til synlige hvis redigerbar er false: Gjør dette for alle de 3 span-elementene. Til slutt må vi lage en liten funksjon som veksler på å sette redigerbar til true og false: 15

16 sdsd Bilregister med knockout.js Informasjonsteknologi 2 Og så en liten knapp En liten knapp kan styre det hele Denne legger vi inn rett etter tabellen i html-koden. Vi kan gjøre det litt mer snedig, ved å endre teksten til Lager endringer, når vi er ferdige med redigeringen: Da må vi opprette en liten variabel som heter for eksempel knappetekst: Til slutt binder vi verdien av knappetekst til knappen vår: Eksempelet finner du her: Vi går nå videre og ser på hvordan vi kan forbedre løsningen ytterligere. 16

17 Bilregister med knockout.js Informasjonsteknologi 2 Fjerne en bil Hva om vi vil fjerne en bil vi har registrert? Det kan vi løse ved å legge inn en liten knapp i tabellen, og knytte denne til en funksjon i datamodellen vår. Først legger vi inn en tom celle i tabellen: Helt på slutten skjøter vi på en <th></th> Ser ingen grunn til å ha noen overskrift for fjerne-knappen. Deretter legger vi inn en celle ekstra hvor vi legger inn knappen: Denne legger vi inn rett etter den siste celle med momsen. Vi må skrive $root, siden funksjonen må ligge i Bilregister-klassen, og ikke inne i selve Bil-klassen. Det er jo i Bilregister vi har arrayet med alle bilene ( biler ). Husk på at vi itererer over alle bilene når vi lager tabellen, med en foreach: biler. Når vi klikker på knappen, sender vi av gårde en parameter i klikk-hendelsen, og denne parameteren er bilen selv. Så for å fjerne den, kan vi gjøre dette meget enkelt inne i Bilregister: Vi legger dette inn helt på bunnen av Bilregister-klassen, rett etter nybil-funksjonen. 17

18 sdsd Bilregister med knockout.js Informasjonsteknologi 2 Lokal lagring Det er et litt unyttig bilregister, hvis vi mister alle dataene hver gang vi oppdaterer eller lukker siden. La oss prøve å lafre dataene lokalt. Til dette kan vi bruke localstorage, som vi har sett på i en tidligere leksjon. I starten av koden, legger vi inn en sjekk på om det faktisk er noen biler i registeret fra før av. Hvis det er det, henter vi inn bilene fra localstorage, og sier at minebiler nå skal ha verdien av localstorage.minebiler. (Jeg gir dem samme nav for enkelthets skyld). Hvis det ikke er lagret noe, sier vi at minebiler skal være et tomt array. Vi gjør noen endringer der hvor vi tidligere opprettet biler-arrayet i Bilregister-klassen: Her lagde vi tidligere et tomt array, og pushet inn 2 biler. De fjerner vi nå. I stedet legger vi inn bilene fra arrayet som er lagret i localstorage. minebiler er et vanlig array, så her henter vi ut attributtene som vi gjør med vanlige objekter, altså: minebiler[i].merke, uten parentesen under. 18

19 Bilregister med knockout.js Informasjonsteknologi 2 ko.tojson Til slutt må vi sørge for at vi lagrer bilene i localstorage hver gang vi legger til eller fjerner en bil. Hver gang dette skjer bruker vi ko.tojson(self.biler()): I linje 115 og 121 lagrer vi arrayet til localstorage. Det som er verdt å merke seg, er at vi kun lagrer verdiene som objektene har i øyeblikket. ko-objektet blir detronisert, og vi sitter igjen med et vanlig array. Det er grunnen til at vi må lage nye biler med new Bil(), som vi så på forrige side, når vi oppdaterer siden. 19

20 sdsd Bilregister med knockout.js Informasjonsteknologi 2 Hva koster alle bilene til sammen? Kanskje vi ønsker å vite hva alle bilene koster til sammen? Det burde være en smal sak å regne ut. Vi kan lage et felt under tabellen som viser nettopp dette: Dette legger vi inn etter knappen for å redigere bilregisteret. Da er vi ute av loopen som viser bildene, og totalsum vil da være en verdi som ligger inni Bilregister. Det er jo også her vi har oversikt over alle bilene i arrayet biler, så det passer bra. Her kan vi gå gjennom arrayet, og summere prisene. Husk at alle verdier som er basert på andre verdier bør defineres som ko.computed. Det burde gjøre susen. Koden for den utvidede løsningen ligger her: Jeg har brukt HTML Kickstart for å pynte litt. 20

notater Gule lapper Mine Et praktisk eksempel med objekter IT2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

notater Gule lapper Mine Et praktisk eksempel med objekter IT2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Mine notater Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Et praktisk eksempel med objekter Vi kjenner alle til korktavlen med gule lapper. Vi henger opp en lapp for at vi selv eller andre skal huske eller bli minnet

Detaljer

Alt er objekter. Læreplansmål. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

Alt er objekter. Læreplansmål. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Alt er objekter Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høst - 2012 Informasjonsteknologi 2 Alt er objekter Se for deg en bil. Den har noe som er felles for alle biler. Den har hjul, ratt, og en motor. Læreplansmål

Detaljer

lagring med HTML5 Offline lagring Offline Informasjonsteknologi 2 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

lagring med HTML5 Offline lagring Offline Informasjonsteknologi 2 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Offline lagring med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 8 Informasjonsteknologi 2 Offline lagring I IT1 brukte vi databaser til å lagre data. Der kunne vi bygge tabeller og fylle dem med innhold

Detaljer

praktiske eksempler DOM Document Object Model DOM og Høst 2013 Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

praktiske eksempler DOM Document Object Model DOM og Høst 2013 Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS DOM og praktiske eksempler Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høst 2013 Informasjonsteknologi 2 DOM Document Object Model Læreplansmål Eleven skal kunne programmere med enkle og indekserte variabler eller

Detaljer

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Skjemaer med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 10 Informasjonsteknologi 1 og 2 Skjemaer på nettsider I denne leksjonen skal vi se litt nærmere på bruk av skjemaer på nettsider. Du har sett

Detaljer

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Løkker og if-tester Gløer Olav Langslet Sandvika VGS 29.08.2011 Informasjonsteknologi 2 Funksjoner, løkker og iftester Læreplansmål Eleven skal kunne programmere med enkle og indekserte variabler eller

Detaljer

datatyper Hva er programmering? Variabler og Informasjonsteknologi 2 Kompetansesemål

datatyper Hva er programmering? Variabler og Informasjonsteknologi 2 Kompetansesemål Variabler og datatyper Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høst 2012 Informasjonsteknologi 2 Hva er programmering? Når du skal bake en kake følger du gjerne en oppskrift. Først er det beskrevet hva kaken

Detaljer

Objektorientering i VB en introduksjon

Objektorientering i VB en introduksjon Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Objektorientering i VB en introduksjon Oppdatert av Atle Nes Objektorientering i VB en introduksjon Resymé: Visual Basic.NET er et objektorientert

Detaljer

og bevegelse funksjoner som blir aktivert av hendelser Keyboard Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

og bevegelse funksjoner som blir aktivert av hendelser Keyboard Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Keyboard og bevegelse Gløer Olav Langslet Sandvika VGS 12.09.2012 Informasjonsteknologi 2 funksjoner som blir aktivert av hendelser Læreplansmål Eleven skal kunne programmere med enkle og indekserte variabler

Detaljer

med canvas Canvas Grafikk Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

med canvas Canvas Grafikk Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Grafikk med canvas Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høsten 2011 Informasjonsteknologi 2 Canvas Læreplansmål Eleven skal kunne bruke programmeringsspråk i multimedieapplikasjoner Med CSS3, HTML og JavaScript

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

BORRENYTT. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp.

BORRENYTT. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp. I denne guiden skal jeg ta for meg hvordan man kan legge til eller endre tekst, opprette nyheter og

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING...

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING... Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Variabler, konstanter og datatyper Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget IINI1004 Programmering i Visual Basic Resymé: Denne

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1010 Objektorientert programmering Eksamensdag: Tirsdag 12. juni 2012 Tid for eksamen: 9:00 15:00 Oppgavesettet er

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon Pong Introduksjon Pong er et av de aller første dataspillene som ble laget, og det første dataspillet som ble en kommersiell suksess. Selve spillet er en forenklet variant av tennis hvor to spillere slår

Detaljer

8. ASP med databasekopling, del I

8. ASP med databasekopling, del I Else Lervik 16.03.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LV192D Web-programmering med ASP 8. Resymé: Leksjonen begynner med en generell introduksjon til databaser

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Fylkesmannen har tatt utgangspunkt i brukerdokumentasjonen til OneVoice og videreutviklet/tilpasset dette.

Detaljer

Generelle begreper og definisjoner... 1. Komponentene i OneStop Reporting... 5 Report Composer... 5 Report Designer... 6

Generelle begreper og definisjoner... 1. Komponentene i OneStop Reporting... 5 Report Composer... 5 Report Designer... 6 Introduksjon til Innhold Generelle begreper og definisjoner... 1 Komponentene i OneStop Reporting... 5 Report Composer... 5 Report Designer... 6 Bruke Report Composer-verktøyet... 7 Lage et nytt utvalg...

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Regneark med Excel. Geir Maribu, TISIP

Regneark med Excel. Geir Maribu, TISIP Regneark med Excel Geir Maribu, TISIP Kursleksjonene er forfatters eiendom. Som kursdeltaker kan du fritt bruke leksjonene til eget personlig bruk. Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til

Detaljer

KORT INNFØRING I GEOGEBRA

KORT INNFØRING I GEOGEBRA Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING I GEOGEBRA... 4 ØVELSE 1. TEGNE GRAFER... 9 ØVELSE 2. TEGNE GRAFER TIL RASJONALE FUNKSJONER... 11 ØVELSE 3. LIKNINGSLØSNING... 15 ØVELSE 4. TANGENTER OG MAKS OG MIN

Detaljer