og bevegelse funksjoner som blir aktivert av hendelser Keyboard Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "og bevegelse funksjoner som blir aktivert av hendelser Keyboard Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS"

Transkript

1 Keyboard og bevegelse Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Informasjonsteknologi 2 funksjoner som blir aktivert av hendelser Læreplansmål Eleven skal kunne programmere med enkle og indekserte variabler eller andre kolleksjoner av variabler programmere med valg og gjentakelser lage egne og bruke egne og andres funksjoner eller metoder med parametere programmere funksjoner eller metoder som blir aktivisert av hendelser Hvis du skal utvikle et spill, eller du skal lage en liten animasjon med litt bevegelse, er det mange hensyn å ta. I dagens leksjon skal vi se litt på hvordan vi kan ta i mot input fra tastaturet, og også se litt på hvordan vi kan styre en enkel animasjon. Hele leksjonen bygger på et gjennomgående eksempel hvor vi lager et lite regnespill. Reglene er som følger: Et lite regnestykke kommer dalende Eleven må løse regnestykket før det treffer bakken Når eleven ikke klarer det, mister eleven et liv Spillet er over når alle livene er mistet

2 sdsd Keyboard og bevegelse Informasjonsteknologi 2 input fra tastaturet Hvordan fanger vi opp input fra tastaturet? Å fange opp input fra tastaturet er nyttig i mange sammenhenger. I dagens eksempel skal vi bruke det til å la brukere skrive inn svaret på et regnestykke. charcode Når vi trykker på en knapp på tastaturet, sier vi at det er en hendelse (event på engelsk). Vi kan fange opp at noen trykker på tastene, og også finne ut hvilken tast som ble trykket på. Et enkelt eksempel ser slik ut: html for eksempelet keycode og charcode Legg merke til at du får 0 hvis du taster for eksempel piltaster. charcode gjelder bare for de tastene som har en synlig representasjon. Vi fanger opp tasten og koden for det tegnet som hører til. Hvis vi taster 1, får vi 49. Koden for 1-tasten er altså 49. Bruk e.keycode hvis du skal kunne fange opp alt. 2

3 Keyboard og bevegelse Informasjonsteknologi 2 Hvordan finner vi ut hvilken tast det var på den tungvinte måten? Vi kan gjøre det tungvint, og bruke kunnskapen vår om hvilke taster som representerer hva: (Legg merke til at vi nå har byttet til keycode) For alle tastene får vi nå opp en kode som representerer tasten. Vi oversetter manuelt for de tilfellene vi har lagt inn. Altså 0, 1, 2 og 3. For alle andre taster får vi undefined. 3

4 sdsd Keyboard og bevegelse Informasjonsteknologi 2 String.fromCharcode finner tasten I vårt spill ønsker vi å få inn et tall. Nemlig det tallet som står på tasten. Vi kan gjøre det som på forrige side, men det blir litt tungvint. La oss i stedet se om vi kan finne ut hvilken tast det er på en enklere måte. Til det har vi String.fromCharcode, som oversetter koden til tasten til det den representerer. La oss se: Der fikk vi inn tallene våre som de skulle være. La oss bruke dette til å lage et svarfelt for regneoppgavene. Kanskje litt pussig å starte med det før vi har laget oppgaven, men det viser at rekkefølgen i programmering ikke alltid har så mye å si. Vi pakker kode i funksjoner, så vi kan bruke dem når vi trenger dem. La oss endre litt på htmlkoden. Vi skal ha et svarfelt som viser svaret, og vi skal ha en boks som detter ned med regnestykket vårt. Og JavaScript-koden blir: 4

5 Keyboard og bevegelse Informasjonsteknologi 2 Vi ser nå at selv om vi skriver bokstaver eller andre tegn, får vi det inn i svarfeltet vårt. Det er ikke meningen. La oss sørge for at vi kun legger inn tall. Sjekker keycode først Vi må sjekke hva vi får inn Vi må huske på at når vi gjør om keycode til tallene som står på tasten, gjør vi den også om til en String, med String.fromCharCode. Det går an å sjekke om en String ligger mellom 0 og 9, men det er bedre å gjøre det mens den ennå er et tall. Da må vi sjekke om den er mellom 48 og 57. Husk at 48 = 0, 49= 1, 50 = 2 osv. Nå ser vi at det kun er tallene som legger seg inn i svarfeltet. Men hva skal vi gjøre hvis noen skriver feil, og ønsker å rette på det? Enten kan vi viske vekk ett og ett tall, eller vi kan ta alle i en jafs. Vi velger det siste. Da må vi fiske ut koden for Backspace. Det viser seg at den er 8. 5

6 sdsd Keyboard og bevegelse Informasjonsteknologi 2 Sjekker om vi får inn Backspace. Da nuller vi ut svarfeltet så det blir mulig å skrive inn svaret på nytt. 6

7 Keyboard og bevegelse Informasjonsteknologi 2 Vi lager et regnestykke Eller bør vi lage mange? Det sier seg selv at spillet vårt blir veldig kjedelig hvis vi bruker det samme regnestykket gang på gang. Hva om vi lager en funksjon som kan lage et tilfeldig regnestykke? Først deklarerer vi en variabel som skal ta vare på riktig svar for regnestykket helt i toppen av koden vår under svarfelt. Så kommer funksjonen som returnerer et regnestykke som tekst. Funksjonen sender en verdi tilbake. Det er denne verdien vi skal legge inn på nettsiden vår i den diven som heter regnestykke_boks. Vi deklarerer den også: Men hva skal vi gjøre med regnestykket vårt? Vi må få det inn i boksen! 7

8 sdsd Keyboard og bevegelse Informasjonsteknologi 2 Vi lager en funksjon for å legge regnestykket inn i boksen Dette skal vi gjøre mange ganger, så vi trenger en funksjon. Bruk alltid en funksjon når dere skal gjøre noe mange ganger. Det gikk jo fint. Legg merke til at vi sier at diven skal få returverdien fra funksjonen som heter lagregnestykke. Hvis vi ser på den funksjonen en gang til, vil vi oppdage at den hadde en returverdi helt på slutten: return r r2. Den sender oss altså en tekst som består av først ett tilfeldig tall, så et plusstegn, og til slutt det andre tilfeldige tallet. Da er alt duket for å sjekke om eleven skriver inn riktig svar. Men når skal vi sjekke svaret? Det sikreste er vel å gjøre det rett etter at eleven har tastet inn et tall. Hvis innholdet i svarfeltet da er likt innholdet i fasiten er det riktig. Så nederst i funksjonen skrivsvar (etter at en tast er trykket inn), starter vi en funksjon som heter sjekksvar. 8

9 Keyboard og bevegelse Informasjonsteknologi 2 Funksjonen sjekksvar Vi har lagret riktig svar i en variable som vi kalte fasit, så da er det rett frem å sjekke om svaret er likt fasiten: Legg merke til at vi starter sjekksvar nederst i skrivsvar: Ok. Vi har fått det til å virke på et vis, men det er jo dørgende kjedelig. La oss få litt bevegelse og litt css inn i spillet vårt, så blir det litt morsommere. 9

10 sdsd Keyboard og bevegelse Informasjonsteknologi 2 Vi pynter opp med css Dette er ikke et kurs i css, men allikevel skal vi bruke litt tid på å få dette til å se ok ut. Vi skal ha en fallende boks, og den bør jo ha et slags gulv å dette ned på. Dette er et eksempel på hvordan dere kan sette det opp: 10

11 Keyboard og bevegelse Informasjonsteknologi 2 css som tekst Bruk gjerne denne css-stilen. Lim den inn i head-taggen på siden <style> html { background:#ccc; } body { width:350px; height:500px; margin:50px auto; background:#000099; border:4px solid #FFF; position:relative; border-radius:5px; font-family:'trebuchet MS', Arial; } #regnestykke_boks { position:absolute; width:100px; left:120px; height:50px; background:#666666; color:#ffffff; font-size:22px; line-height:50px; text-align:center; border-radius:5px; border:3px solid #CCC; } #svarfelt { text-align:center; font-size:36px; color:#999; margin-top:5px; } </style> 11

12 sdsd Keyboard og bevegelse Informasjonsteknologi 2 Let the motion begin Ok. Vi har en boks med et regnestykke. Planen er å la den falle nedover, og håpe at noen løser regnestykket før den når bakken. Vi skal bruke noe som heter setinterval for å få til dette. La oss definere en t helt i toppen av koden. Det lille t-en står for timer. Vi må også legge inn noen flere variabler. En for avstand fra toppen av boksen (ypos), og en for gjennomsiktighet, siden vi skal få boksen til å fade ut litt senere i eksempelet. Da blir det sånn: Vi kan nå lage boksen vår og sette i gang en funksjon som skal få den til å falle: Men hvordan skal vi flytte den? Når vi skriver t = setinterval (move, 20) betyr det at vi setter i gang en funksjon som heter move hvert 20 ms. Denne funksjonen må da sørge for å flytte på regnestykket. 12

13 Keyboard og bevegelse Informasjonsteknologi 2 I like to move it En av de tingene som er virkelig morsomt med JavaScript, HTML og CSS, er at vi kan flytte rundt på ting ganske enkelt. Og det kan som vi skal se også være elementer med tekst eller annet innhold. Legg merke til at vi i cssen sa at body skulle ha position relative. Dette gjør at elementer inne i body som har position absolute forholder seg til body og ikke hele nettsiden. Da kan vi endre den absolutte posisjonen i move-funkjsonen så den flytter seg litt etter litt: Det gikk jo fint. Eneste problemet er at den ikke stopper og starter på nytt når vi skriver riktig svar eller treffer bakken. La oss se på det. Først stopper vi den når den treffer bakken. Høyden på den blå boksen minus høyden på regnestykket er 446. clearinterval stanser timeren vår. Da slutter den å sette i gang move-funksjonen. Så i det boksen er 446 piksler fra toppen, stopper den opp. Det er fint. 13

14 sdsd Keyboard og bevegelse Informasjonsteknologi 2 fade ut regnestykket Jeg har lovet dere at vi skal fade ut regnestykket når vi svarer riktig eller når regnestykket treffer bakken. La oss forsøke det. Vi har stanset timeren, men vi kan gi den en ny oppgave, nemlig å starte en fade-funksjon: t = setinterval (fade, 10) setter i gang fade funksjonen en gang per 10ms. Opacity går fra 0 til 1, så vi må minske den ganske lite om gangen. Det eneste som gjenstår nå, er å lage et nytt regnestykke når boksen er fadet helt ut: Når den har blitt usynlig, sørger vi for å stoppe fadingen, og samtidig starte funksjonen lagboks igjen, I tillegg nuller vi ut svarfeltet, så det er klart til å ta imot et nytt svar. 14

15 Keyboard og bevegelse Informasjonsteknologi 2 Håndtere svarene Til nå har vi lagt på en kjedelig alert-boks hvis svaret er riktig. La oss endre på dette. For å gi eleven litt tid, prøver vi også nå å fade ut boksen og lage en ny oppgave. Eleven bør vel også få noen poeng for riktig svar, men det tar vi senere. Vi endrer funksjonen sjekksvar. Men først deklarerer vi en variabel for poeng, og setter den til null i det spillet starter: Trikset er at vi øker poeng med 1 eller hva vi måtte ønske hver gang det blir riktig svar: Da mangler vi bare et sted å plassere poeng. Dette gjør vi i html-koden rett før </body> 15

16 sdsd Keyboard og bevegelse Informasjonsteknologi 2 Setter inn poengene Funksjonen vismodeller Nå ønsker vi å legge poengene inn i diven som vi kalte poengfelt. Vi deklarerer den på vanlig måte i koden: Og da er alt klart for å legge inn poengene. Dette gjør vi også i funksjonen sjekksvar: Antall liv Vi kan ikke holde på i all evighet. La oss si at vi har 3 liv i spillet vårt. Hver gang regnestykket treffer bakken, tar vi bort et liv. Vi deklarer antall_liv som vanlig: 16

17 Keyboard og bevegelse Informasjonsteknologi 2 fjerne liv Fjerne liv Hvordan fjerner vi liv? Jo, det vil foregå inne i funksjonen move(). Her har vi allerede en test på om regnestykket treffer bakken, og det er nettopp da vi skal fjerne et liv: La oss legge til 3 hjerter som skal vise hvor mange liv vi har igjen: Dette tegner opp 3 hjerter. Vi legger dem øverst i venstre hjørne med css: 17

18 sdsd Keyboard og bevegelse Informasjonsteknologi 2 fjerne liv Hvordan fjerner vi 1 og 1 hjerte? Hmmmm. Her er det mange mulig løsninger. Vi forsøker oss på en med noe som kalles queryselector. Vi kan finne frem til det første elementet på nettsiden vår som er av en bestemt klasse eller har en bestemt id. Dette har en css-aktig syntaks. For å finne den første span-taggen inne i diven med id= liv, kan vi gjøre følgende: Da har vi fjernet hjertene. Til slutt må vi da bare gi en melding når spillet er over. Det skjer i det øyeblikket det er 0 liv igjen. Og funksjonen avslutt: Her er det selvsagt rom for å lage en litt mer fancy løsning. 18

19 Keyboard og bevegelse Informasjonsteknologi 2 oppgaver Oppgaver til denne leksjonen 1. Bruk setinterval til å lage litt bevegelse i for eksempel et div-element. Det kan være lurt å bruke position absolute på elementet som skal bevege seg. 2. Lag et lite system som regner om fra kroner til Euro. Utvid gjerne med flere valutatyper og mulighet til å velge fra hvilken valuta det skal omregnes, og til hvilken valuta det skal bli. 3. Lag en digital klokke som viser tiden. Bruk gjerne Date.toLocaleTimeString() 4. Klarer du å lage en analog klokke med visere? 5. Klarer du å lage en liten quiz som sjekker om du svarer riktig på noen spørsmål? 6. Se om du klarer å gjøre ferdig spillet og endre det slik at det er mulig å velge for eksempel regneart. 7. Klarer du å lage et annet spill med noen av de teknikkene vi har sett på i denne leksjonen. 19

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Løkker og if-tester Gløer Olav Langslet Sandvika VGS 29.08.2011 Informasjonsteknologi 2 Funksjoner, løkker og iftester Læreplansmål Eleven skal kunne programmere med enkle og indekserte variabler eller

Detaljer

praktiske eksempler DOM Document Object Model DOM og Høst 2013 Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

praktiske eksempler DOM Document Object Model DOM og Høst 2013 Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS DOM og praktiske eksempler Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høst 2013 Informasjonsteknologi 2 DOM Document Object Model Læreplansmål Eleven skal kunne programmere med enkle og indekserte variabler eller

Detaljer

notater Gule lapper Mine Et praktisk eksempel med objekter IT2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

notater Gule lapper Mine Et praktisk eksempel med objekter IT2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Mine notater Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Et praktisk eksempel med objekter Vi kjenner alle til korktavlen med gule lapper. Vi henger opp en lapp for at vi selv eller andre skal huske eller bli minnet

Detaljer

datatyper Hva er programmering? Variabler og Informasjonsteknologi 2 Kompetansesemål

datatyper Hva er programmering? Variabler og Informasjonsteknologi 2 Kompetansesemål Variabler og datatyper Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høst 2012 Informasjonsteknologi 2 Hva er programmering? Når du skal bake en kake følger du gjerne en oppskrift. Først er det beskrevet hva kaken

Detaljer

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Skjemaer med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 10 Informasjonsteknologi 1 og 2 Skjemaer på nettsider I denne leksjonen skal vi se litt nærmere på bruk av skjemaer på nettsider. Du har sett

Detaljer

lagring med HTML5 Offline lagring Offline Informasjonsteknologi 2 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

lagring med HTML5 Offline lagring Offline Informasjonsteknologi 2 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Offline lagring med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 8 Informasjonsteknologi 2 Offline lagring I IT1 brukte vi databaser til å lagre data. Der kunne vi bygge tabeller og fylle dem med innhold

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon Pong Introduksjon Pong er et av de aller første dataspillene som ble laget, og det første dataspillet som ble en kommersiell suksess. Selve spillet er en forenklet variant av tennis hvor to spillere slår

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Hendelser Apprentice ComputerCraft PDF

Hendelser Apprentice ComputerCraft PDF Helser Apprentice ComputerCraft PDF Introduksjon I denne leksjonen skal vi se nærmere på hvordan datamaskinene bruker såkalte helser for å reagere på ting som tastetrykk, museklikk og så videre. Etterhvert

Detaljer

Steg 1: JafseFisk følger musepekeren

Steg 1: JafseFisk følger musepekeren JafseFisk Introduksjon Vi skal nå lage et JafseFisk-spill! Målet i spillet er å hjelpe JafseFisk med å spise alle byttedyrene som svømmer rundt i havet. Steg 1: JafseFisk følger musepekeren Først skal

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Komme i gang med KPL. Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli. Oppdatert 16. november 2005

Komme i gang med KPL. Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli. Oppdatert 16. november 2005 Komme i gang med KPL Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli Oppdatert 16. november 2005 Internett: www.kidsprogramminglanguage.com Lenker til norske filer: www.kat.no Komme i gang med

Detaljer

Spøkelsesjakten. Steg 1: Lag et flyvende spøkelse. Sjekkliste. Introduksjon

Spøkelsesjakten. Steg 1: Lag et flyvende spøkelse. Sjekkliste. Introduksjon Spøkelsesjakten Introduksjon Dette prosjektet er inspirert av tivolispillet Whack-a-mole, hvor man slår muldvarper ned igjen i hullene sine. I vårt spill er det spøkelsene som blir borte vi klikker på

Detaljer

OBLIG 1 WEBUTVIKLING. Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak.

OBLIG 1 WEBUTVIKLING. Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. OBLIG 1 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Tar lang tid å laste inn siden: Mye bilder Mange animasjoner

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

KORT INNFØRING I GEOGEBRA

KORT INNFØRING I GEOGEBRA Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING I GEOGEBRA... 4 ØVELSE 1. TEGNE GRAFER... 9 ØVELSE 2. TEGNE GRAFER TIL RASJONALE FUNKSJONER... 11 ØVELSE 3. LIKNINGSLØSNING... 15 ØVELSE 4. TANGENTER OG MAKS OG MIN

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Tilpass Outlook til din PC, og arbeidsstil Ta kontroll over innkurven Arkivstruktur tilpasset dine arbeidsområder 1. Utnytt skjermplassen bedre.

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING OM REGNEARK... 4 ØVELSE 1. PRESENTASJON

Detaljer

Skilpaddekunst. Steg 1: Møt skilpadden. Sjekkliste. Introduksjon. Turtles

Skilpaddekunst. Steg 1: Møt skilpadden. Sjekkliste. Introduksjon. Turtles Skilpaddekunst Introduksjon Skilpadder (turtles på engelsk) er en form for roboter som har vært i bruk innen programmering i lang tid. Vi vil bruke skilpadde-biblioteket i Python til å utforske flere programmeringskonsepter

Detaljer

Installering og bruk av Hot Potatoes 6

Installering og bruk av Hot Potatoes 6 Installering og bruk av Hot Potatoes 6 Av Kjetil Østereng, allmennlærerstudent Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Østfold Sist revidert 1. oktober 2006 1 Innholdsfortegnelse Installering og bruk av

Detaljer

Steg 2: La løvinnen og papegøyen bevege seg

Steg 2: La løvinnen og papegøyen bevege seg Ørkenløp Introduksjon Dette er et spill for to, der en papegøye og en løvinne kjemper om å komme først gjennom ørkenen. Hver spiller må trykke en tast så fort og ofte som mulig for å flytte figuren sin,

Detaljer

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING...

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING... Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Variabler, konstanter og datatyper Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget IINI1004 Programmering i Visual Basic Resymé: Denne

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Oblig 4 Webutvikling

Oblig 4 Webutvikling Oblig 4 Webutvikling Oppgave 1 Lag din egen Wordpresssite der du tester ut CMSsystemet. Det å lage egne templates fra bunnen kan være noe komplisert, så det holder for dette prosjektet om dere modifiserer

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2012 2013 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2012 2013 1. runde Norsk informatikkolympiade 2012 2013 1. runde Uke 45, 2012 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler. Instruksjoner:

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer