med canvas Canvas Grafikk Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "med canvas Canvas Grafikk Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS"

Transkript

1 Grafikk med canvas Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høsten 2011 Informasjonsteknologi 2 Canvas Læreplansmål Eleven skal kunne bruke programmeringsspråk i multimedieapplikasjoner Med CSS3, HTML og JavaScript kan vi forme elementer og lage animasjoner. Vi kan lage animasjoner med bilder, og vi kan til og med styre bevegelse med tastene på keyboardet. Med det nye canvas-elementet i HTML5 kan vi nå også tegne figurer rett i nettleseren med JavaScript. Det er det det skal handle om i denne leksjonen. vurdere og bruke relevante filformater for tekst, bilde, lyd, video og animasjoner

2 sdsd Grafikk med canvas-elementet Informasjonsteknologi 2 html5 canvas komme i gang Canvas er en egen html-tagg. Den må ha en bestemt bredde og lengde, og vi legger den inn i body på siden. For at vi skal kunne få tak i den, gir vi den også en id. HTML Vi starter som vanlig med et script i head på siden vår. Her skal vi få tak i canvaselementet: JavaScript canvas.getcontext( 2d ) sier at vi skal tegne i 2 dimensjoner. Det betyr at det i fremtiden vil være mulig å tegne i 3d. Når alt er lastet inn, starter vi funksjonen draw. 2

3 Grafikk med canvas-elementet Informasjonsteknologi 2 Tegne en firkant Dette er det enkleste eksempelet vi kan få til med canvas-elementet. Vi bruker funksjonen fillrect, som tar fire parametre, startpunkt for x og y og bredde og høyde: Så her starter vi 10 piksler fra kanten av canvas-elementet, og tegner en firkant som er 100 piksler bred og høy. Det kan være lurt å legge på litt css for å se rammen rundt canvas-elementet: Vi ser at firkanten ble sort, men dette kan vi overstyre ved å velge en fillstyle: Da ble firkanten sannelig min hatt rød. Tegne flere firkanter oppå hverandre Det er mulig å tegne flere fikanter oppå hverandre. De du tegner sist legger seg øverst: 3

4 sdsd Grafikk med canvas-elementet Informasjonsteknologi 2 Vi lager det norske flagget Vi starter opp med å lage canvas-elementet vårt i body i html-koden: Setter det hele i gang med JavaScript: Så er det bare å begynne å tegne. Først starter vi opp med rød bakgrunn som dekker hele canvasen: 4 Bakgrunnen er på plass.

5 Grafikk med canvas-elementet Informasjonsteknologi 2 Det hvite korset Vi forsøker å tegne det hvite korset oppå den røde bakgrunnen: Og da fikk vi vel det danske flagget. Da mangler vi bare det blå. Vi følger samme oppskriften som før: 5

6 sdsd Grafikk med canvas-elementet Informasjonsteknologi 2 Andre former Vi kan tegne andre figurer enn rektangel, men det er ikke egne funksjoner for dette. Vi må trekke opp linjer (paths), og fylle eller legge på en ramme rundt disse. Trekk opp en sti (path): Vi sier først at vi starter på en sti. Så flytter vi startpunktet til 10 piksler fra venstre kant og toppen ctx.moveto(10, 10). Deretter trekker vi en linje bort til (110, 10), altså 100 piksler rett til høyre. Kanskje vi klarer å tenge et hus? 6

7 Grafikk med canvas-elementet Informasjonsteknologi 2 Vi tegner et lite hus Tegne hus med canvas Vi kan i prinsippet tegne det meste på canvas-elementet. Hva med et lite hus? Vi kan også fylle huset med en farge hvis vi ønsker det. Da skriver vi i stedet: ctx.fillstyle = #ff0000 ; og til slutt: ctx.fill(); 7

8 sdsd Grafikk med canvas-elementet Informasjonsteknologi 2 Hva med en sirkel? Rektangelet har en egen funksjon, men sirkelen har det ikke. Vi må ty til trigonometrien for å få til en sirkel. Det vil si, vi har en nesten ferdig funksjon. Men den kan like gjerne lage et kakestykke som en sirkel. Parameterne er x: startpunkt horisontalt for sentrum av sirkelen y: startpunkt vertikalt for sirkelen radius: sirkelens radius startangle: hvor skal den starte, altså fra hvilken vinkel angitt i radianer endaangle: hvor den skal slutte anticlockwise: om den skal gå mot klokken eller ikke arc (x, y, radius, startangle, endangle, anticlockwise) Vi lager en sirkel med startpunkt i (150, 150) radius = 50 starter på vinkel 0 grader Skal gå 360 grader = 2 pi (i radianer) Går mot klokken 8

9 Grafikk med canvas-elementet Informasjonsteknologi 2 En sirkel som vokser Vi har tidligere lært hvordan vi kan flytte html-elementer med setinterval. Dette fungerer like godt, om ikke bedre, inne i canvas-elementet. La oss se om vi kan bruke samme teknikken til å lage en sirkel som vokser seg stor. Dette er nesten identisk med koden på forrige side, men vi deklarerer en variabel for radiusen som vi kan øke hver gang vi kjører tegnsirkel-funksjonen. Dette blir heftig. Men kan vi stoppe den når den kommer opp i en viss radius? Selvsagt. Vi bruker samme teknikken som i regnespillet med clearinterval når radiusen har blitt for eksempel 150: 9

10 sdsd Grafikk med canvas-elementet Informasjonsteknologi 2 Kan vi gjøre noen andre spik? Vi kan flytte på objekter også. La oss lage en liten ball og se om vi får noe fart på den: Vi flytter egentlig ikke ballen, men vi tegner opp en ny i en ny posisjon hver gang funksjonen kjører. Vi tegner også opp bakgrunnen hver gang funksjonen kjører. Hvis vi ikke gjør det, vil alle ballene vi lager ligge der og lage et spor. 10

11 Grafikk med canvas-elementet Informasjonsteknologi 2 Ball som lager spor La oss tegne bakgrunnen inn i onload-funksjonen for å se hva som skjer hvis vi ikke tegner bakgrunnen hver gang: Her har vi bare flyttet koden som lager sort bakgrunn opp i onload-funksjonen. Eventuelt kan vi sette en bakgrunnsfarge med css og bruke clearrect i stedet. 11

12 sdsd Grafikk med canvas-elementet Informasjonsteknologi 2 Let the motion begin La oss se om vi klarer å lage et partikkelsystem som vist i videoen til Seb Lee-Delislie. Det starter ganske enkelt, og så blir det litt mer komplisert på slutten. Først setter vi opp html-koden med canvas-elementet: Vi setter sort bakgrunn på canvas-elemntet, sånn at vi kan bruke clearrect og beholde bakgrunnsfargen. 12

13 Grafikk med canvas-elementet Informasjonsteknologi 2 Lager en liten firkant Vi tegner opp en liten firkant: Rett etter style-blokken i head legger vi skriptet vårt: Prøv deg frem med å endre på verdiene for å se hva som skjer. Rekkefølgen er: startposisjon x, starposisjon y, bredde, høyde. La oss lagre x-posisjonen i en variabel som vi kaller x: I linje 20 setter vi verdien til 250. I linje 31 bytter vi ut 250 med verdien av x. 13

14 sdsd Grafikk med canvas-elementet Informasjonsteknologi 2 Skap bevegelse med setinterval Intet nytt ennå; vi bruker setinterval for å kunne flytte på firkanten: I funksjonen øker vi x med 1 hver gang den kjøres: Endring i linje 33: Øker nå x med 1 hver gang. Da ser vi at vi tegner opp en ny firkant hver gang, så det ser ut som om den vokser seg større. For å unngå dette, kan vi bruke clearrect for å fjerne alt som er på canvasen: 14

15 Grafikk med canvas-elementet Informasjonsteknologi 2 Håndtere svarene La oss lage en variabel for farten også: I linje 21 setter vi farten til 2. Nå kan vi endre den i toppen av koden. Det er kjekt. Nå kan vi øke posisjonen til firkanten med xspeed i stedet for 1: I linje 39 setter vi x-posisjonen til å bli x + xspeed. Det gjør at vi kan flytte den til venstre ved å sette xspeed til et negativt tall, og vi kan regulere farten. La oss sette farten i x-retningen til et tilfeldig tall mellom -20 og 20: Denne skal gjøre susen. 15

16 sdsd Grafikk med canvas-elementet Informasjonsteknologi 2 Vi lager et objekt for å ta vare på verdier Det blir mange verdier å ta vare på. Vi kan lagre dette i et objekt som vi kaller blob: Dette skal vi komme tilbake til når vi skal begynne med objektorientert programmering. Tenk på det nå som en beholder hvor vi kan lagre en del variabler som har en sammenheng de skal alle på et vis styre firkanten vår. Nå må vi gjøre noen endringer nede i draw-funksjonen: I stedet for å ta x direkte, går vi nå via blob-objektet. Se på blob-objeket som en beholder for alle egenskapene til firkanten. Endringenen skjer i linje 40 og

17 Grafikk med canvas-elementet Informasjonsteknologi 2 y vil være med Legg til bevegelse i y-retningen Det blir jo ikke noe partikkelsystem hvis det kun beveger seg en vei. Vi må sørge for at firkanten kan gå litt opp og ned også. Vi legger til flere egenskaper for firkanten: Så må vi gjøre noen endringer nede i draw-funksjonen for å iverksette den vertikale bevegelsen. Legger til vertikal bevegelse i linje42 og endrer posisjonen i linje

18 sdsd Grafikk med canvas-elementet Informasjonsteknologi 2 lage mange firkanter Vi vil gjerne lage mange firkanter siden det skal bli et partikkelsystem Vi oppretter et array for å holde oversikten over firkantene våre: Siden vi skal lage mange firkanter, kan vi forsøke å lage en firkant hver gang drawfunksjonen kjører: Hver gang vi lager en blob, putter vi den inn i arrayet: 18

19 Grafikk med canvas-elementet Informasjonsteknologi 2 lage mange firkanter Da må vi gå gjennom arrayet, og lage en ny firkant med de egenskaper som blir satt Og vips har vi laget et slags partikkelsystem. 19

20 sdsd Grafikk med canvas-elementet Informasjonsteknologi 2 krympe firkantene Vi vil gjerne krympe firkantene gradvis. Da må vi ha en egenskap for størrelse: I linje 37 setter vi en egenskap for størrelse. Neste skritt er å anvende denne egenskapen, så vi kan minske den hver gang funksjonen kjører: I linje 48 setter vi størrelsen til vår nye variabel blob.size. I linje 53 minsker vi størrelsen inkrementelt ved å gange den med Da skal den krympe gradvis for å bli helt borte. 20

21 Grafikk med canvas-elementet Informasjonsteknologi 2 oppgaver Oppgaver til denne leksjonen 1. Bruk canvas-elementet og JavaScript til å lage ett eller flere flagg du liker. 2. Lag en tegning av et fjes eller noe annet med canvas/javascript 3. Klarer du å legge til gravitasjon i partikkelsystemet vårt, eller legge til spor eller noe helt annet? 21

Alt er objekter. Læreplansmål. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

Alt er objekter. Læreplansmål. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Alt er objekter Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høst - 2012 Informasjonsteknologi 2 Alt er objekter Se for deg en bil. Den har noe som er felles for alle biler. Den har hjul, ratt, og en motor. Læreplansmål

Detaljer

og bevegelse funksjoner som blir aktivert av hendelser Keyboard Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

og bevegelse funksjoner som blir aktivert av hendelser Keyboard Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Keyboard og bevegelse Gløer Olav Langslet Sandvika VGS 12.09.2012 Informasjonsteknologi 2 funksjoner som blir aktivert av hendelser Læreplansmål Eleven skal kunne programmere med enkle og indekserte variabler

Detaljer

datatyper Hva er programmering? Variabler og Informasjonsteknologi 2 Kompetansesemål

datatyper Hva er programmering? Variabler og Informasjonsteknologi 2 Kompetansesemål Variabler og datatyper Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høst 2012 Informasjonsteknologi 2 Hva er programmering? Når du skal bake en kake følger du gjerne en oppskrift. Først er det beskrevet hva kaken

Detaljer

notater Gule lapper Mine Et praktisk eksempel med objekter IT2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

notater Gule lapper Mine Et praktisk eksempel med objekter IT2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Mine notater Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Et praktisk eksempel med objekter Vi kjenner alle til korktavlen med gule lapper. Vi henger opp en lapp for at vi selv eller andre skal huske eller bli minnet

Detaljer

praktiske eksempler DOM Document Object Model DOM og Høst 2013 Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

praktiske eksempler DOM Document Object Model DOM og Høst 2013 Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS DOM og praktiske eksempler Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høst 2013 Informasjonsteknologi 2 DOM Document Object Model Læreplansmål Eleven skal kunne programmere med enkle og indekserte variabler eller

Detaljer

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Løkker og if-tester Gløer Olav Langslet Sandvika VGS 29.08.2011 Informasjonsteknologi 2 Funksjoner, løkker og iftester Læreplansmål Eleven skal kunne programmere med enkle og indekserte variabler eller

Detaljer

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Skjemaer med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 10 Informasjonsteknologi 1 og 2 Skjemaer på nettsider I denne leksjonen skal vi se litt nærmere på bruk av skjemaer på nettsider. Du har sett

Detaljer

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon Pong Introduksjon Pong er et av de aller første dataspillene som ble laget, og det første dataspillet som ble en kommersiell suksess. Selve spillet er en forenklet variant av tennis hvor to spillere slår

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Snake Expert Scratch PDF

Snake Expert Scratch PDF Snake Expert Scratch PDF Introduksjon En eller annen variant av Snake har eksistert på nesten alle personlige datamaskiner helt siden slutten av 1970-tallet. Ekstra populært ble spillet da det dukket opp

Detaljer

lagring med HTML5 Offline lagring Offline Informasjonsteknologi 2 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

lagring med HTML5 Offline lagring Offline Informasjonsteknologi 2 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Offline lagring med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 8 Informasjonsteknologi 2 Offline lagring I IT1 brukte vi databaser til å lagre data. Der kunne vi bygge tabeller og fylle dem med innhold

Detaljer

Skilpaddekunst. Steg 1: Møt skilpadden. Sjekkliste. Introduksjon. Turtles

Skilpaddekunst. Steg 1: Møt skilpadden. Sjekkliste. Introduksjon. Turtles Skilpaddekunst Introduksjon Skilpadder (turtles på engelsk) er en form for roboter som har vært i bruk innen programmering i lang tid. Vi vil bruke skilpadde-biblioteket i Python til å utforske flere programmeringskonsepter

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Spøkelsesjakten. Steg 1: Lag et flyvende spøkelse. Sjekkliste. Introduksjon

Spøkelsesjakten. Steg 1: Lag et flyvende spøkelse. Sjekkliste. Introduksjon Spøkelsesjakten Introduksjon Dette prosjektet er inspirert av tivolispillet Whack-a-mole, hvor man slår muldvarper ned igjen i hullene sine. I vårt spill er det spøkelsene som blir borte vi klikker på

Detaljer

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Introduksjon I dette prosjektet lager vi et tegneprogram slik at du etterpå kan lage din egen kunst. Du kan tegne med forskjellige farger, bruke viskelær, lage stempler

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

OVERFLATE FRA A TIL Å

OVERFLATE FRA A TIL Å OVERFLATE FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overflate... 2 2 Grunnleggende om overflate.. 2 3 Overflate til:.. 3 3 3a Kube. 3 3b Rett Prisme... 5 3c

Detaljer

Steg 1: JafseFisk følger musepekeren

Steg 1: JafseFisk følger musepekeren JafseFisk Introduksjon Vi skal nå lage et JafseFisk-spill! Målet i spillet er å hjelpe JafseFisk med å spise alle byttedyrene som svømmer rundt i havet. Steg 1: JafseFisk følger musepekeren Først skal

Detaljer

Steg 2: La løvinnen og papegøyen bevege seg

Steg 2: La løvinnen og papegøyen bevege seg Ørkenløp Introduksjon Dette er et spill for to, der en papegøye og en løvinne kjemper om å komme først gjennom ørkenen. Hver spiller må trykke en tast så fort og ofte som mulig for å flytte figuren sin,

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Komme i gang med KPL. Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli. Oppdatert 16. november 2005

Komme i gang med KPL. Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli. Oppdatert 16. november 2005 Komme i gang med KPL Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli Oppdatert 16. november 2005 Internett: www.kidsprogramminglanguage.com Lenker til norske filer: www.kat.no Komme i gang med

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

KORT INNFØRING I GEOGEBRA

KORT INNFØRING I GEOGEBRA Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING I GEOGEBRA... 4 ØVELSE 1. TEGNE GRAFER... 9 ØVELSE 2. TEGNE GRAFER TIL RASJONALE FUNKSJONER... 11 ØVELSE 3. LIKNINGSLØSNING... 15 ØVELSE 4. TANGENTER OG MAKS OG MIN

Detaljer

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals 1 Dersom du vil ha en fullstendig oversikt over det som er nytt i versjon 3.0, kan du gå til denne nettsida: http://www.geogebra.org/static/geogebra_release_notes_prerelease.txt

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

Objektorientering i VB en introduksjon

Objektorientering i VB en introduksjon Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Objektorientering i VB en introduksjon Oppdatert av Atle Nes Objektorientering i VB en introduksjon Resymé: Visual Basic.NET er et objektorientert

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Hendelser Apprentice ComputerCraft PDF

Hendelser Apprentice ComputerCraft PDF Helser Apprentice ComputerCraft PDF Introduksjon I denne leksjonen skal vi se nærmere på hvordan datamaskinene bruker såkalte helser for å reagere på ting som tastetrykk, museklikk og så videre. Etterhvert

Detaljer

SUKKERGRIS. Anita og Silje DAT100

SUKKERGRIS. Anita og Silje DAT100 SUKKERGRIS Anita og Silje DAT100 I NNHOLD 1. Innledning... 2 2. Beskrivelse av Sukkergris... 3 2.1 Struktur og grafisk design... 3 2.1.1 Sidens oppbygning... 3 2.1.2 CSS og Grafisk design... 4 2.2 Oversikt

Detaljer