Framtidens bygg = Framtidens byers pilotprosjektsatsning for bærekraftig og utslippsfri byggutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Framtidens bygg = Framtidens byers pilotprosjektsatsning for bærekraftig og utslippsfri byggutvikling 02.02.2012"

Transkript

1 Framtidens bygg = Framtidens byers pilotprosjektsatsning for bærekraftig og utslippsfri byggutvikling

2 Framtidens byer er et samarbeidsprogram mellom : 13 byer (Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Sandnes, Kristiansand, Porsgrunn, Skien,Fredrikstad, Sarpsborg, Drammen Bærum og Oslo) KS, NHO, HSH, FNO(Finansnæringens fellesorganisasjon) og fire departementer Hovedmålet å redusere de samlede klimagassutslippene fra byene å utvikle strategier for å møte framtidige klimaendringer Delmålet å forbedre det fysiske bymiljøet med tanke på økologiske kretsløp, sikkerhet, helse, opplevelse og næringsutvikling

3 Framtidens bygg er en del av Framtidens byer Utviklingsprosjekt innenfor temaet energi i bygg (men favner alle temaene) Hensikten med Framtidens bygg er å utvikle forbilledlige pilotprosjekter (områdeutvikling, gruppebebyggelse eller enkeltbygg) Pilotprosjektene vil heve kompetansen når det gjelder klimavennlig planlegging, bygging og rehabilitering, samt klimatilpasning Pilotprosjektene må tilfredsstille Enovas kriterier for forbildebygg og Framtidens byggs kvalitetskriterier

4 Pilotprosjekter i 13 byer i Norge Framtidens bygg vs FutureBuilt

5 Oppdraget På oppdrag fra Miljøverndepartementet samarbeider NAL Ecobox med Lavenergiprogrammet om aktivitetene i prosjektet Framtidens bygg, og: - organiserer rådgiving og aktiviteter for å hjelpe kommuner og utbyggere til å utvikle pilotprosjekter i byene - arrangerer seminarer, kurs og etablering av gode arenaer for læring rettet mot kommunene og prosjekteringsteamene i pilotprosjektene (NAL Ecobox) - følger opp pilotprosjektene og kartlegger behov for kompetanseoverføring - sørger for at tilegnet kunnskap skal nå en bredere del av byggenæringen (Lavenergiprogrammet) - formidling og publisering av pilotprosjekter

6 Pilotprosjektsatsningen omfatter: Konkretisering av pilotprosjekter Prosjektrådgivning Informasjon og formidling Andre tilbud

7 Kvalitetskriteriene Hovedkriterier: Kriteriene skal være dynamiske Transport Materialbruk Energibruk i drift Klimagassutslipp Klimatilpasning Kunnskapsspredning

8 Kvalitetskriteriene Delkriterier: Drift og vedlikehold Landskap og arkitektur Universell utforming Medvirkning Tverrfaglighet IKT Prosess

9 Status pilotprosjekter 11 godkjente pilotprosjekter 2 referanseprosjekter 4 ligger til godkjenning 1 godkjent områdeprosjekt 4 områdeprosjekter under vurdering Barnehager, skoler, bofellesskap, krisesenter, eneboliger (nybygg og rehab.), kontorbygg

10 Rapportering til Framtides bygg Rapporter skal utarbeides på to stadier: ved slutten av forprosjekt og ved ferdigsstillelse / brukstillatelse Følgende dokumentasjon skal som minimum utarbeides: Utfylt kvalitetsoppfølgingsplan Klimagassberegning med spesifisering Enerigberegning Beskrivesle av : Energiløsninger Materialvalg Transportløsninger Løsninger knyttet til klimatilpasning I tillegg: Prosjektet må også levere klimagassregnskap og målt energiforbruk 1 år etter ferdigstillelse Jevnlige kontaktmøter med Framtidens bygg, med tverrfaglig koordinering

11 Møllestua barnehage, Kristiansand Nøkkeltall BTA 1380 kvm 100 barn, 27 ansatte Energiforbruk beregnet: 63,9 kwh/kvm/år, levert energi 46,8 kwh/kvm/år Kostnader: ca 44 MNOK Prosjektstatus: ferdigstilt Spesielle tiltak Ingen ansattesparkering (sykkelplasser og elbil ladestasjon i stedet) Solcellepaneler (overskudd leveres til nettet) Stor fokus på arealeffektivitet Spesielt tilrettelagt for hørselshemmede Fotograf: Sidsel Jørgensen Prosjekterende: Amtedal & Hansen Arkitektkontor grønn_strek as Arkitekt Bengt Michalsen Rådgivende: Rambøll Norge AS (RIBr, RIB) Multiconsult AS (RIA, PGL) Rivco AS (RIV) Asplan Viak Elconsultteam Sør (RIE) Prosjektledelse: Kristiansand eiendom Byggherre: Kristiansand eiendom Illustrasjoner/bilder: Arkitekten

12 Kvamstykket barnehage, Tromsø Nøkkeltall BRA 1305/1157 kvm BYA 1105 kvm 6 baser (ca 90 barn, ca 25 ansatte) Energiforbruk beregnet: 68 kwh/kvm/år, levert energi 53 kwh/kvm/år (Oslo klima) Kostnader: ca 51 MNOK Prosjektstatus: under bygging Illustrasjon: Arkitekten Spesielle tiltak Prosjektgruppen arbeider etter prinsipper om integrert energidesign Bevaring av uteromskvalitetene Foto: Jon Anders Skau Prosjekterende: Asplan Viak AS/Arkitekturverkstedet Rådgivende: Asplan Viak AS Prosjektledelse: Tromsø kommune eiendom Byggherre: Tromsø kommune

13 Vålandshaugen barnehage, Stavanger Nøkkeltall BRA 830 kvm/oppvarmet areal 730 kvm 4 baser (ca 60 barn) Energiforbruk beregnet: 25 kwh/kvm/år (kun oppvarming), levert energi: 52 kwh/kvm/år Kostnader: ca 33 MNOK Prosjektstatus: detaljprosjektering Spesielle tiltak Kun allergivennlige materialer skal benyttes 2 energibrønner og vann/vann varmepumpe Hypokausten for (lokal) bioenergi Solfanger på sørveggen Egen vindmølle på tomten 6KW Solcelle tak og vindmølle på Lekehytten Tilrettelagt for utveksling av energi med nabotomten Tilpasset EU sine krav for bygg fra år 2020 Foto: Jon Anders Skau Prosjekterende: Abacus AS/Asplan Viak AS (LARK)Rådgivende: Multiconsult AS (RIE) Boye- Waage (RIB) Elplan AS (RIE) Norconsult AS Byggherre/prosjektledelse: Stavanger kommune v/ Stavanger Eiendom Alle illustrasjoner/bilder: Arkitekten

14 Sommerlyst skole Tromsø Nøkkeltall BRA ca kvm 540 elever Energiforbruk: planlagt i hht. passivhusstandard Kostander: ca 265 MNOK Prosjektstatus: skisseprosjekt/regulering Spesielle tiltak Skal tilrettelegges for sterkt utviklingshemmede barn UU-pilotprosjekt Arkitektkonkurranse foreslås Hele område vurderes regulert i hht. kvalitetskriteriene Prosjekterende: ikke bestemt Rådgivende: ikke bestemt Byggherre/prosjektledelse: Tromsø kommune Eiendom Alle illustrasjoner/bilder: Byggherre

15 Omsorgsboliger i Rådalslien, Bergen Nøkkeltall Oppvarmet areal kvm 10 leiligheter for psykisk utviklingshemmede Energiforbruk beregnet: 77,6 kwh/kvm/år, levert energi 62,3kWh/kvm/år Kostnader: ca 35 MNOK Prosjektstatus: ferdigstilt Spesielle tiltak Sterkt fokus på materialbruk Oppført med massivtre i bærekonstruksjon og innvednig og trekledning i fasader Sterk fokus pååfåtil driftsgunstige løsninger som kan gi grunnlag for et godt bo- og arbeidsmiljø Lokalisering er god med lett tilgjengelighet til tjenestetilbud i Laguneparken like ved og til fremtidig stopp for Bybanen Foto: Jon Anders Skau Prosjekterende: Arkitektgruppen Cubus AS Rådgivende: Rambøll Norge AS Straume AS Handegård & Pedersen AS Conradi AS Kilde Akustikk AS Prosjektledelse: Smidt & Ingebrigtsen AS Byggherre: Bergen Bolig og Byfornyelse KF Hovedentreprenør: Åsane Byggmesterforretning AS Alle illustrasjoner/bilder: Arkitekten

16 Husabøryggen bofelleskap, Stavanger Nøkkeltall BRA ca kvm/oppvarmet areal ca 3000 kvm 24 beboere, 24 ansatte per skift Energiforbruk beregnet: 93,9kWh/kvm/år, levert energi 67,4 kwh/kvm/år Kostnader: ca 90 MNOK Prosjektstatus: under byggingen Spesielle tiltak Sterkt fokus på miljøvennlige materialer, materialer med miljømerking og levetidsbetraktninger Ubehandlet massivtrekonstruksjon i tak, etasjeskiller og bærende skillevegger Lavkarbonbetong i kjelleretasjen (avhengig av leverandøren) Tilrettelegges for bruk av elbil og sykkel Foto: Jon Anders Skau Illustrasjon: Arkitekten Prosjekterende: Asplan Viak AS Brandsberg-Dahls arkitekter Rådgivende: Multiconsult AS Cowi as Ekrheim Elconsult AS (RIE) Conradi AS Sinus AS Hambra Byggherre/prosjektledelse: Stavanger kommune

17 Rosenvang familieboliger, Stavanger Nøkkeltall BRA ca kvm, oppvarmet areal ca kvm 66 boenheter Energiforbruk: Trinn 1 (passivhus) 60,6 kwh/kvm/år, Trinn 2 (CO 2 -varmepumpe og solfangere) ca. 50 kwh/kvm/år Trinn 3 (+ solcellepaneler) 0-30kWh/kvm/år. Kostander: ikke angitt Prosjektstatus: regulering Spesielle tiltak Underjordisk energilagringsbasseng Solfangere og solcellepaneler Sterk fokus på tre- og biomassebaserte løsninger både i hovedkonstruksjon, overflater, detaljer og øvrige komponenter Det skal i størst mulig grad brukes regionale/lokale ressurser/treslag Sterk fokus på miljøvennlig materialer Det skal helst unngås plastikk og andre oljebaserte produkter Prosjekterende: Eder Biesel Arkitekter AS Rådgivende: SWECO Norge AS (energi) Byggherre: Stavanger kommune (foreløpig) Foto: Jon Anders Skau Alle illustrasjoner/bilder: Arkitekten

18 Krisesenter Telemark, Skien Nøkkeltall BRA ca kvm, oppvarmet areal ca kvm 12 boenheter Energiforbruk beregnet: 109 kwh/kvm/år, levert energi 86 kwh/kvm/år Kostander: ca 56 MNOK Prosjektstatus: detaljprosjektering/bygging Spesielle tiltak Solfangere CO 2 beregningen påbegynt, endringer i materialbruk som resultat av det Bruk av lavkarbonbetong planlagt Overflatevann (fra tak) ledes i nærliggende elv Fokus på gjenbruk av eksisterende vegetasjon Prosjekterende: Børve og Borchsenius AS Feste Grenland AS Rådgivende: Sweco Norge AS (RIB, RIV, RIE, RIM) NEAS Norsk Brannconsult (RIBR) Byggherre: Krisesenteret i Telemark Prosjektledelse: Skien kommune

19 Brøset, Trondheim Utvikling av ny klimanøytral bydel i Trondheim Nøkkeltall Ny bydel med inntil innbyggere Maksimum 3 tonn CO2-utslipp/beboer/år Parallelloppdrag høsten 2010 Prosess Parallelloppdrag :utarbeiding av 4 forskjellige tilnærminger til en overordnet plan for Brøset Fokus på temaene: arealbruk, transport, energibruk og klimatilpasning, tilrettelegging for et lavutslippsliv Innspillene danner grunnlag for Trondheim kommunes videre arbeid med utviklingen av Brøset Foto: Jon Anders Skau Team Asplan Prosjekterende: Team Asplan: Asplan/Viak, Entasis AS + Dahl & Uhre arkitekter AS, Vigdis Haugtrø Team SLA: SLA, Adept Arc., Atkins, Life, Susturb Team Cowi: COWI AS, Arkitekt Kimmo AS, Norsas AS Team Code: Code Arkitektur AS, Framtiden i våre hender, KanEnergi AS, Aurora Landskap Byggherre: Trondheim kommune Team SLA

20 Referanseprosjekter Lekehytter, Stavanger Bygging av flere lekehytter til barnehager i Stavanger, opplæringsprosjekt Storøya barnehage, Bærum Passiv barnehage i samlokalisert grendesenter på den nedlagte rullebanen på Fornebu

21 Andre pilotprosjekter under behandling (med forbehold om endelig godkjenning) Troll/Hinna Park, Stavanger, kontorbygg Dønski BMS, Bærum Omsorgsboliger (Detaljregulering) Amalienborg Aveny, Kristiansand Rehab. av eldre trehus, Bergen Ny enebolig, Kristiansand Framsenteret, Tromsø Områdeprosjekter: Hamang, Bærum 2020 Park, Stavanger Framtidens bydel, Kristiansand

22 Nye Søreide skole, Bergen (Til vurdering) Nøkkeltall BRA ca 6500 kvm 600 elever Energiforbruk: planlagt i hht. passivhusstandard Kostnader: ca 200 MNOK Prosjektstatus: forprosjekt Spesielle tiltak Prosjektet er med i Tid for Tre Luft-vann-varmepumpe og solfangeranlegg Passivhusstandard, tilstrebet enerigmerke A Færre p-plasser, økt sykkelparkering og tilrettelegging for El-bil Grønn arbeidsplass 0,5 p-plasser per ansatt Bruk av lavkarbonbetong, limtresøyler og dragere, resirkulert gips Prosjekterende: Asplan Viak Rådgivende: Skanska Tekniske, NEAS, H2Byggteknisk Byggherre/prosjektledelse: Skanska Eiendomsutvikling Alle illustrasjoner/bilder: Byggherre

23 Heistad skole, Porsgrunn (Til vurdering) Nøkkeltall BRA ca 5500 kvm 400 elever Energiforbruk: planlagt i hht. Passivhusstandard Kostnader: ca 192,5 MNOK Prosjektstatus: under oppføring Spesielle tiltak Felles biovarmesentral.solfangere Passivhusstandard Færre p-plasser, økt sykkelparkering og tilrettelegging for El-bil Bredt sammensatt medvirkergruppe fra virksomheten og FAU i hele prosessen Prosjekterende: Arkitektkontoret Børve og Borchsenius Rådgivende: Rambøll/Enova på passivhus Byggherre/prosjektledelse: Porsgrunn kommune, Bygge- /eiend.avd Arkitekt: Børve og Borchsenius as

24 Åsveien skole, Trondheim (Til vurdering) Nøkkeltall BRA ca m2 630 elever Energiforbruk: planlagt i hht. Passivhusstandard Kostander: ca 260 MNOK Prosjektstatus: skisseprosjekt Spesielle tiltak Fjernvarme. Passivhusstandard, energikl. A Flerbruk av komm.arealer. Korte føringsveier. Vannbåren varme. Grønne tak Færre p-plasser, økt sykkelparkering og tilrettelegging for El-bil Involvering av brukere i prosessen Integrert Energi Design Sterk vekt på UU Fordrøyning av vann i tak og terreng Prosjekterende: Eggen Arkitekter og Løvetanna landskap Rådgivende: Sweco/Reinertsen/CowiEnova på passivhus Byggherre/prosjektledelse: Trondheim kommune, Uttbyggingstjenesten Arkitekt: Eggen Arkitekter

25 Hva har vi oppnådd hittil? Økt bevissthet og kunnskap rundt temaene: CO 2 utslipp generelt CO 2 -beregningen CO 2 utslipp fra materialbruk Passivhuskonseptet Mobilitetsplanleggingen Implementeringen av kvalitetskriteriene i prosjektene

26 Hva har vi oppnådd hittil? Private utbyggere melder inn pilotprosjekter og ser nytten av å være med Utviklet nye verktøy etter innspill fra prosjektene (f eks. kvalitetsoppfølgingsplanen) Tatt innspill fra prosjektene videre til myndighetene (f eks. energimerkeordningen) Bidratt til erfaringsutveksling, kompetanseheving, publisering Spesielle produkter blir tilgjengelige lokalt (f eks. lavkarbonbetong) Bidratt til at alternative løsninger blir implementert tidlig i designprosessen

27 Noen tiltak for å redusere CO 2 -utslippene Kortreise materialer Lavkarbonbetong 2 lag gips erstattes med 1 lag robust gips der det ikke er lyd- eller brannkrav Aluminiumsvinduer erstattet med trevinduer med ferdig behandlet aluminiumsbeslag Bytte vinylbelegg med linoleumsbelegg eller annet miljøvennlig belegg (under vurdering) Bruk av resirkulert teglstein (under vurdering)

28 Veien videre På kort sikt Følge opp pilotprosjektene og bidra til gode læringsarenaer. Fra pilot til voulum Flere private utbyggere Rehabiliteringsprosjekter! Erfaringsutveksling med tilsvarende program (Powerhousealliansen, BuildingSMART) Synliggjøring og formidling av gode pilotprosjekter På lang sikt Skrittet fra pilot til volum alle offentlige bygninger nesten nullenergi(begrep fra EU-direktivet) 2020 alle nye bygg nesten nullenergi bygg

29

NAL Ecobox. Hvordan får vi til å bygge miljøriktig? Pilotprosjekter og tiltak. Michael Lommertz, leder NAL Ecobox

NAL Ecobox. Hvordan får vi til å bygge miljøriktig? Pilotprosjekter og tiltak. Michael Lommertz, leder NAL Ecobox NAL Ecobox Hvordan får vi til å bygge miljøriktig? Pilotprosjekter og tiltak Michael Lommertz, leder NAL Ecobox Green City - norsk-tysk konferanse om energieffektivisering Oslo, 13.11.2012 Ecobox arbeidsområde

Detaljer

å rsrappor t 2 012 hva hvor når 2012

å rsrappor t 2 012 hva hvor når 2012 hva hvor når 2012 Menneskeskapte klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor, og våre utslipp av klimagasser må reduseres dramatisk. Dette får store konsekvenser for byutvikling og

Detaljer

Innspill til kommuneplan 2011-2023 samfunnsdelen, planprogram. Av Østfold Arkitektforening

Innspill til kommuneplan 2011-2023 samfunnsdelen, planprogram. Av Østfold Arkitektforening Innspill til kommuneplan 2011-2023 samfunnsdelen, planprogram. Av Østfold Arkitektforening Etter folkemøtet som ble holdt i forbindelse med arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel ønsker ØAF å komme med

Detaljer

Framtidens byer Bergen - status handlingsprogram september 2013

Framtidens byer Bergen - status handlingsprogram september 2013 Framtidens byer Bergen - status handlingsprogram september 2013 1 2 Innhold Innledning... 4 1. Areal og transport... 8 Prosjekt 1.1 Planlegging og videre utbygging av bybanenettet... 8 Prosjekt 1.2 Fortetting

Detaljer

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk August/2009 Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO - www.regjeringen.no/nb/dep/kkd - Redaksjon: Kultur- og kirkedepartementet Design & Art Direction: YourFriends - Bildebehandling:

Detaljer

Øyvind Aarvig Prosjektleder Framtidens byer Miljøverndepartementet

Øyvind Aarvig Prosjektleder Framtidens byer Miljøverndepartementet Øyvind Aarvig Prosjektleder Framtidens byer Miljøverndepartementet Planlegging flytter grenser Bærekraftig by- og regionplanlegging FRAMTIDENS BYER GODE OG KLIMAVENNLIGE Framtidens byer er over halvveis

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer

SLUTTRAPPORT KOMPETANSETILSKUDD BÆREKRAFTIG BOLIG- OG BYGGKVALITET FOR PROSJEKT "NYTT KRISESENTER FOR KOMMUNER I TELEMARK"

SLUTTRAPPORT KOMPETANSETILSKUDD BÆREKRAFTIG BOLIG- OG BYGGKVALITET FOR PROSJEKT NYTT KRISESENTER FOR KOMMUNER I TELEMARK SLUTTRAPPORT KOMPETANSETILSKUDD BÆREKRAFTIG BOLIG- OG BYGGKVALITET FOR PROSJEKT "NYTT KRISESENTER FOR KOMMUNER I TELEMARK" ISBN: 978-82-90122-64-0 DEL 1 SLUTTRAPPORT, PROSJEKTSPESIFIKASJON, PROSJEKTPLAN,

Detaljer

Årsmelding 2011 Virksomhetsplan 2012

Årsmelding 2011 Virksomhetsplan 2012 Årsmelding 2011 Virksomhetsplan 2012 Husbanken Region sør Alle skal bo godt og trygt 2 1. OM HUSBANKEN REGION SØR Side 3 2. OM VIRKSOMHETSPLANEN Side 3 3. BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE Side 3 3.1 Bostedsløshet

Detaljer

FutureBuilt 2013. FutureBuilt er en del av Framtidens byer

FutureBuilt 2013. FutureBuilt er en del av Framtidens byer FutureBuilt 2013 2013 FutureBuilt er en del av Framtidens byer Menneskeskapte klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor, og våre utslipp av klimagasser må reduseres dramatisk. Dette

Detaljer

LORUM IPSUM MORBI LACUS KLIMAGASSREGNSKAP.NO/ - en modell for livsløpsberegning. av klimagassutslipp fra bygg. Lorem ipsum sit annet morbi

LORUM IPSUM MORBI LACUS KLIMAGASSREGNSKAP.NO/ - en modell for livsløpsberegning. av klimagassutslipp fra bygg. Lorem ipsum sit annet morbi KLIMAGASSREGNSKAP.NO/ LORUM IPSUM VERSJON SITANNET3 - en modell for livsløpsberegning MORBI LACUS av klimagassutslipp fra bygg Karbon fotavtrykks- og livssyklusvurderinger Lorem ipsum sit annet morbi lacus

Detaljer

Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser

Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser Innhold Sammendrag... 2 Summary... 2 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål... 3 1.2 Oppbygging av rapporten...

Detaljer

FREMTIDENS BY IDEER. Nr.3 / Des 10. Passivhus Vi viser deg hvilke bygg som er i front. El-bilens fremtid Se hva du kan tjene på å bytte ut bilparken

FREMTIDENS BY IDEER. Nr.3 / Des 10. Passivhus Vi viser deg hvilke bygg som er i front. El-bilens fremtid Se hva du kan tjene på å bytte ut bilparken Nr.3 / Des 10 Stor guide til bærekraftig utvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDEER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER MODELL: HAV EIENDOM AS EN NY HOVEDSTAD

Detaljer

«2012 skal være. energieffektivisering. i bygg.» www.lavenergiprogrammet.no

«2012 skal være. energieffektivisering. i bygg.» www.lavenergiprogrammet.no årsmelding for 2011 «2012 skal være året DA ALLE SNAKKER OM energieffektivisering i bygg.» I 2011 har det vært mye oppmerksomhet rundt passivhus, forbildeprosjekter, energieffektiv rehabilitering av bygg

Detaljer

Årsmelding. Årsmelding 2010

Årsmelding. Årsmelding 2010 Årsmelding Årsmelding 2010 1 2010 2 Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 3 Innhold Viktigste resultater i 2010 Forbildeprosjekter DRAMMEN Idékonkurranse Strømsø Marienlyst skole Fjell barnehage Papirbredden

Detaljer

Innledning. På denne bakgrunn er det at vi finner tiden inne til å rullere vårt handlingsprogram.

Innledning. På denne bakgrunn er det at vi finner tiden inne til å rullere vårt handlingsprogram. Innledning Formannskapet vedtok kommunens første handlingsprogram 2. april 2009 i Framtidens byer. Programmet bygde i stor grad på intensjonsavtalen inngått 17.juni 2008 mellom de 13 største byene, fire

Detaljer

Passivbygg som forskriftskrav i 2020

Passivbygg som forskriftskrav i 2020 NIELS LASSEN, ANDERS FYLLING, ADS YSEN, TOR HELGE DOKKA OG LILLY BORDEWICH Passivbygg som forskriftskrav i 2020 Rapportnr. 119602 Desember 2009 S I N T E F B y g g f o r s k Rapport: Passivbygg som forskriftskrav

Detaljer

Energi- og klimahandlingsplan for Trondheim kommune

Energi- og klimahandlingsplan for Trondheim kommune Energi- og klimahandlingsplan for Trondheim kommune Mål og tiltak for perioden 2010-2020 FORORD FNs klimapanel konkluderer med at de globale utslippene av klimagasser må reduseres med 50-85% innen 2050

Detaljer

Kunnskapsbehov for å innføre passivhus som standard

Kunnskapsbehov for å innføre passivhus som standard Kunnskapsbehov for å innføre passivhus som standard RAPPORTUTKAST 06.10.2010 1 1.0 SAMMENDRAG Denne rapporten er et forsøk på å lage en oversikt over kunnskapsbehovet for å innføre passivhus som standard.

Detaljer

Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter

Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter Sluttrapport: Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter Prosjektperiode 2012-2014 Oslo, 23. oktober 2014 Sluttrapport - Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter

Detaljer

INNHOLD. FutureBuilt 2015 3

INNHOLD. FutureBuilt 2015 3 2015 FutureBuilt spiller en viktig rolle i å utvikle forbildeprosjekter innen klimavennlig byutvikling og arkitektur. Sammen med ambisiøse utbyggere rehabiliterer vi og bygger nytt. 35 forbildeprosjekter

Detaljer

klimavennlig arealplanlegging

klimavennlig arealplanlegging klimavennlig arealplanlegging -EKSEMPEL FRA PLANLEGGING AV DYSTER ELDOR II i Ås kommune 2 KLIMAVENNLIG AREALPLANLEGGING FORORD Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Kommunesektorens interesse- og

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2012-14 FRAMTIDENS BYER STAVANGER

HANDLINGSPROGRAM 2012-14 FRAMTIDENS BYER STAVANGER Stavanger 2012 / karakteristikk av byen med et positivt og et negativt ord i en sky, fra seminar 4.mai med Ecosistema Urbano HANDLINGSPROGRAM 2012-14 FRAMTIDENS BYER STAVANGER 2 Innhold Innledning... 4

Detaljer

FRAMTIDENS BYER AREAL OG TRANSPORT HANDLINGSPLAN. Januar 2009

FRAMTIDENS BYER AREAL OG TRANSPORT HANDLINGSPLAN. Januar 2009 FRAMTIDENS BYER AREAL OG TRANSPORT HANDLINGSPLAN Januar 2009 Handlingsplan 2009 Framtidens byer byer med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø 1(41) Areal og transport BAKGRUNN FOR PRIORITERINGENE

Detaljer

Planprogram Brøset. -En klimanøytral bydel. Trondheim kommune

Planprogram Brøset. -En klimanøytral bydel. Trondheim kommune Planprogram Brøset -En klimanøytral bydel Trondheim kommune 15.9.2009 Planprogram Brøset Forord Denne rapporten er et høringsutkast til planprogram for Brøset. Hensikten med rapporten er å få en måldiskusjon

Detaljer

Stavanger/Sandnes Handlingsprogram, Framtidens byer Side 1 av 29

Stavanger/Sandnes Handlingsprogram, Framtidens byer Side 1 av 29 Stavanger/Sandnes Handlingsprogram, Framtidens byer Side 1 av 29 Forord: De 13 største byene i Norge ble våren 2008 invitert av Miljøvernministeren til å delta i prosjektet Framtidens byer. Bakgrunnen

Detaljer

Husbankens miljøprogram 2009-2012. Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører

Husbankens miljøprogram 2009-2012. Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører Husbankens miljøprogram 2009-2012 Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører Innholdsfortegnelse 1 Husbankens miljøprogram - Bakgrunn og formål 4 2 Bygg

Detaljer

ROMSLIG. Sandnes - i sentrum for framtiden

ROMSLIG. Sandnes - i sentrum for framtiden ROMSLIG Sandnes - i sentrum for framtiden Framtidens byer 2 Framtidens byer Innledning Sandnes deltar i Framtidens byer Etter søknad til Miljøverndepartementet kom Sandnes kommune med i Framtidens byer

Detaljer

byer med lavest mulig klimagassutslipp og bedre bymiljø Handlingsprogram for tvillingbyene Skien og Porsgrunn

byer med lavest mulig klimagassutslipp og bedre bymiljø Handlingsprogram for tvillingbyene Skien og Porsgrunn byer med lavest mulig klimagassutslipp og bedre bymiljø Handlingsprogram for tvillingbyene Skien og Porsgrunn Revidert 2012 1 2 3 Innhold 1. Overordnede tiltak................. 6 2. Arealbruk og transport.............

Detaljer

Rapport fra prosjekt Kartlegging og områdeutvikling i region Oslo

Rapport fra prosjekt Kartlegging og områdeutvikling i region Oslo NOTAT Rapport fra prosjekt Kartlegging og områdeutvikling i region Oslo Til Husbanken region øst Fra Birgit Rusten Dato 28.11.2008 Dette er en rapport fra prosjekt Kartlegging og områdeutvikling i region

Detaljer