NAL Ecobox. Hvordan får vi til å bygge miljøriktig? Pilotprosjekter og tiltak. Michael Lommertz, leder NAL Ecobox

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NAL Ecobox. Hvordan får vi til å bygge miljøriktig? Pilotprosjekter og tiltak. Michael Lommertz, leder NAL Ecobox"

Transkript

1 NAL Ecobox Hvordan får vi til å bygge miljøriktig? Pilotprosjekter og tiltak Michael Lommertz, leder NAL Ecobox Green City - norsk-tysk konferanse om energieffektivisering Oslo,

2 Ecobox arbeidsområde og målgruppe Miljø og bærekraft Ecobox er en oppdragsfinansiert del av NAL som arbeider med utviklingsprosjekter innen miljø og bærekraft og for å integrere miljø, energi og klima i arkitektur og stedsutvikling Målgruppe Arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekter, planleggere, rådgivere, utbyggere, entrepenører, anleggsgartnere og øvrige aktører i byggenæringen.

3 Tverrfaglighet

4 Et utvalg Ecobox-prosjekter

5 Ecobox Prosjektdatabase Mer enn 250 gode eksempler på bærekraftig arkitektur, design og stedsutvikling i Norge. Samarbeidspartnere: Miljøverndepartementet, Husbanken, Enova og FutureBuilt

6 Brød & Miljø Frokost med faglig påfyll Gratis frokostmøte Første onsdagen i måneden siden 2006 Samarbeid mellom NAL Ecobox, Oslo kommune, Statsbygg, FutureBuilt, Lavenergiprogrammet, SINTEF Byggforsk og Enova.

7 Ecobox Grønn Verktøykasse Modulbasert kompetanseutviklingstilbud som tar opp en rekke aktuelle problemstillinger innen miljø og bærekraft, hvor energi og materialbruk er sentrale temaer. Over 100 arkitektkontorer har tatt modulen Startpakke

8 Materialtreff Gi økt kunnskap om bærekraftige materialer Leverandører for en bestemt produktgruppe møter arkitekter for å presentere (de bærekraftige) produktene sine. 10 min presentasjon/produkt pluss stand.

9 Wildcard Betegnelsen Wildcard brukes om arkitektkontor i etableringsfasen. Wildcardsatsningen skal bidra til en mer mangfoldig og nyskapende arkitekturproduksjon. Initiert av Norsk Form og NAL Støttes av Kulturdepartementet Over 70 arkitektkontorer registrert som Wildcard

10 Workshop, prosessledelse Økt bevissthet rund temaene innenfor bærekrafting planlegging, prosjektering og bygging

11 Faglig arbeid Innspill til relevante høringer og strategipapirer Passivhusstandard Byggemelding Klimamelding Boligpolitisk plattform

12 Forbildeprosjekter

13

14 FutureBuilt Started som Ecobox prosjekt Har blitt egen prosjektorganisasjon En av pilotprosjektsatsningene i Framtidens byer (Oslo, Drammen, Bærum)

15

16 50 % reduksjon av klimagassutslipp fra transport, materialbruk og energi

17 17 godkjente pilotprosjekter 4 av disse ferdigstilt

18 Framtidens bygder

19 Framtidens bygder

20 Framtidens bygder

21 Framtidens bygg Michael Lommertz Norske arkitekters landsforbund, Ecobox Trondheim,

22 Pilotprosjekter i 13 byer i Norge

23

24 Ecobox er sekretariatet for Framtidens bygg Ecobox er en del av Norske arkitekters landsforbund (NAL) som arbeider med utviklingsprosjekter innen miljø og bærekraft Ecobox jobber med å integrere miljø, energi og klima i arkitektur og stedsutvikling Målgrupper er arkitekter, landskapsarkitekter, planleggere, rådgivere, utbyggere, entreprenører og øvrige aktører i byggenæringen

25 Pilotprosjektene Hensikten med Framtidens bygg er å utvikle forbilledlige pilotprosjekter (områdeutvikling, gruppebebyggelse eller enkeltbygg) Pilotprosjektene vil heve kompetansen når det gjelder klimavennlig planlegging, klimatilpasning, bygging og rehabilitering, Pilotprosjektene må tilfredsstille Enovas kriterier for forbildebygg og Framtidens byggs kvalitetskriterier

26 Aktiviteter organiserer rådgiving og aktiviteter for å hjelpe kommuner og utbyggere til å utvikle pilotprosjekter i byene arrangerer seminarer, kurs og etablering av gode arenaer for læring rettet mot kommunene og prosjekteringsteamene i pilotprosjektene følger opp pilotprosjektene og kartlegger behov for kompetanseoverføring formidling og publisering av pilotprosjekter sørger for at tilegnet kunnskap skal nå en bredere del av byggenæringen Ecobox samarbeider med Lavenergiprogrammet om aktivitetene i Framtidens bygg

27 Prosess Prosjektene meldes inn til NAL Ecobox NAL Ecobox vurderer Ved private utbyggere: Kontakt med vertskommunene via hovedkontakten Fagkoordinatorene gir innspill NAL Ecobox utarbeider rapport basert på alle innspill Referansegruppen (MD, Enova, BE, Husbanken, DIBK Lavernergiprogrammet) vurderer/godkjenner MD sender kontraktene (mellom MD, vertskommune og prosjektet) NAL Ecobox følger opp prosjektene (rådgivning, rapportering etc.)

28 Pilotprosjektsatsningen omfatter: Konkretisering av pilotprosjekter Prosjektrådgivning Informasjon og formidling Andre tilbud

29 Kvalitetskriteriene Hovedkriterier Transport Materialbruk Energibruk i drift Klimagassutslipp Klimatilpasning Kunnskapsspredning

30 Kvalitetskriteriene Delkriterier: Drift og vedlikehold Landskap og arkitektur Universell utforming Medvirkning Tverrfaglighet IKT Prosess

31 Status pilotprosjekter 17 godkjente pilotprosjekter 2 referanseprosjekter 2 ligger til godkjenning 1 godkjent områdeprosjekt 4 områdeprosjekter på trappene Barnehager, skoler, bofellesskap, Krisesenter, boligblokker, kontorbygg

32 Møllestua barnehage Nøkkeltall BTA 1380 kvm 100 barn, 27 ansatte Energiforbruk: beregnet 63,9 kwh/kvm/år, levert energi 46,8 kwh/kvm/år Kostnader: ca 44 MNOK Prosjektstatus: ferdigstilt Spesielle tiltak Ingen ansattesparkering (sykkelplasser og el-bil ladestasjon i stedet) Solcellepaneler (overskudd leveres til nettet) Stor fokus på arealeffktivitet Gjenbruk av fundamentene til eksisterende Spesielt tilrettelagt hørselshemmede Foto: Jon Anders Skau Prosjekterende: Amtedal & Hansen Arkitektkontor grønn_strek as Arkitekt Bengt Michalsen Rådgivende: Rambøll Norge AS (RIBr, RIB) Multiconsult AS (RIA, PGL) Rivco AS (RIV) Asplan Viak Elconsultteam Sør (RIE) Prosjektledelse: Kristiansand eiendom Byggherre: Kristiansand eiendom

33 Kvamstykket barnehage Nøkkeltall BRA 1305/1157 kvm BYA 1105 kvm 6 baser (ca 90 barn, ca 25 ansatte) Energiforbruk: beregnet 68 kwh/kvm/år, levert energi 53 kwh/kvm/år (Oslo klima) Kostnader: ca 51 MNOK Prosjektstatus: ferdigstilt Foto: Jon Anders Skau Spesielle tiltak Prosjektgruppen arbeider etter prinsipper om integrert energidesign Prosjekterende: Asplan Viak AS/Arkitekturverkstedet Rådgivende: Asplan Viak AS Prosjektledelse: Tromsø kommune eiendom Byggherre: Tromsø kommune

34 Krisesenter Telemark Nøkkeltall BRA boenheter med tilhørende fellesrom og kontor Energiforbruk: planlagt ihht. passivhusstandard Kostnader: ca 265 MNOK Prosjektstatus: ferdigstilt Spesielle tiltak Varmepumper, solpaneler og effektiv varmegjenvinning Energieffektive hvitevarer og LED-belysning Smarthusteknologi Lavkarbonbetong Grønn arbeidsplass Foto: Jon Anders Skau Prosjekterende: Børve & Borchsenius Rådgivende:? Byggherre/prosjektledelse: Skien kommune

35 Krisesenter Telemark Samlete CO2-utslipp Foto: Jon Anders Skau

36 Krisesenter Telemark CO2-utslipp energi i drift Foto: Jon Anders Skau

37 Krisesenter Telemark CO2-utslipp materialbruk Foto: Jon Anders Skau

38 Rådalslien bofelleskap Nøkkeltall Oppvarmet areal kvm 10 leiligheter for psykisk utviklingshemmede Energiforbruk beregnet: 77,6 kwh/kvm/år, levert energi 62,3kWh/kvm/år Kostnader: ca 35 MNOK Prosjektstatus: ferdigstilt Spesielle tiltak Sterk fokus på materialbruk Oppført med massivtre i bærekonstruksjon og innvendig og Foto: Jon Anders Skau trekledning i fasader Sterk fokus på å få til driftsgunstige løsninger som kan gi grunnlag for et godt bo- og arbeidsmiljø Sterk fokus på lokalisering: god tilgjengelighet til tjenestetilbud i Laguneparken like ved og til fremtidig stopp for Bybanen Prosjekterende: Arkitektgruppen Cubus AS Rådgivende: Rambøll Norge AS Straume AS Handegård & Pedersen AS Conradi AS Kilde Akustikk AS Prosjektledelse: Smidt & Ingebrigtsen AS Byggherre: Bergen Bolig og Byfornyelse KF Hovedentreprenør: Åsane Byggmesterforretning AS

39 Vålandshaugen barnehage Nøkkeltall BRA 830 kvm/oppvarmet areal 730 kvm 4 baser (ca 60 barn) Energiforbruk: beregnet 25 kwh/kvm/år (kun oppvarming), levert energi: 52 kwh/kvm/år Kostnader: ca 33 MNOK Prosjektstatus: detaljprosjektering Spesielle tiltak Kun allergivennlige materialer skal benyttes 2 Energibrønner og Vann/Vann varmepumpe Hypokausten for (lokal) bioenergi Solfanger på sørveggen Egen vindmølle på tomten 6KW Solcelle tak og vindmølle på Lekehytten Tilrettelagt for utveksling av energi med nabotomten Tilpasset EU sine krav for bygg fra år 2020 Foto: Jon Anders Skau Prosjekterende: Abacus AS/Asplan Viak AS Rådgivende: Multiconsult AS (RIE) Boye-Waage (RIB) Elplan AS (RIE) Norconsult AS Byggherre/prosjektledelse: Stavanger kommune v/ Stavanger Eiendom

40 Sommerlyst skole Nøkkeltall BRA ca kvm 540 elever Energiforbruk: planlagt ihht. passivhusstandard Kostnader: ca 265 MNOK Prosjektstatus: skisseprosjekt/regulering Foto: Jon Anders Skau Spesielle tiltak Skal tilrettelegges for sterkt utviklingshemmede barn UU-pilotprosjekt Arkitektkonkurranse foreslås Hele område vurderes regulert i hht. kvalitetskriteriene Prosjekterende: ikke bestemt Rådgivende: ikke bestemt Byggherre/prosjektledelse: Tromsø kommune Eiendom

41 Nye Søreide skole Nøkkeltall BRA ca 6500 kvm 600 elever Energiforbruk: planlagt i hht. passivhusstandard Kostnader: ca 200 MNOK Prosjektstatus: under oppføring Spesielle tiltak Prosjektet er med i Tid for Tre Luft-vann-varmepumpe og solfangeranlegg Passivhusstandard, tilstrebet energimerke A Færre p-plasser, økt sykkelparkering, tilrettelegging for El-bil Grønn arbeidsplass 0,5 p-plasser per ansatt Bruk av lavkarbonbetong, limtresøyler og dragere, resirkulert gips Prosjekterende: Asplan Viak Rådgivende: Skanska Tekniske, NEAS, H2Byggteknisk Byggherre/prosjektledelse: Skanska Eiendomsutvikling Alle illustrasjoner/bilder: Byggherre

42 Troll/Hinna Park Nøkkeltall Kontorbygg, 380 arbeidsplasser BTA 8870 m2 Energiforbruk: planlagt ihht. Passivhusstandard 74,2 kwh/år totalt netto energibehov 59,8 kwh/år levert energi Prosjekteringsfasen Kostnader ca 200 MNK Spesielle tiltak Varmepumpe, fjernvarme, solfangeranlegg Passivhusstandard, energikl. A Komplett universelt utformet Minimumsantall p-plasser. Minst 5 elbiler Mobilitetsplan for hele området Prosjekterende: Eder Biesel Arkitekter AS Rambøll Norge AS (LARK) Rådgivende: DNF AS Norconsult AS, Stavanger Sweco Norge AS Byggherre/prosjektledelse: Hinna Park AS

43 Husabøryggen bofellesskap Nøkkeltall Passivhusstandard Beregnet Energiforbruk: 93,9 kwh/m2/år Levert energi: 67,4kWh/m2/år. Energikilde: varmepumpe Spesielle tiltak Tiltak Tiltak Prosjekterende: Asplan Viak Rådgivende: Skanska Tekniske, NEAS, H2Byggteknisk Byggherre/prosjektledelse: Skanska Eiendomsutvikling Alle illustrasjoner/bilder: Byggherre

44 Framsenteret Nøkkeltall Utvidelse på BRA 1100 m2 Energiforbruk: planlagt i hht. Passivhusstandard Prosjekteringsfase Samspillsentreprise Spesielle tiltak Sjøvarmepumpe og gjenvinning av varme fra tekniske rom Passivhusstandard, energiklasse A Tilstrebet energimerkeordning : grønn Prosjekterende: pka Arkitekter og Rambøll Rådgivende: Rambøll Norge AS Arkitektur og Plan Byggherre/prosjektledelse: Statsbygg

45 Heistad skole Nøkkeltall BRA ca 5500 kvm 400 elever Energiforbruk: planlagt i hht. Passivhusstandard Kostander: ca 192,5 MNOK Prosjektstatus: under oppføring Spesielle tiltak Felles biovarmesentral Solfangere Passivhusstandard Færre p-plasser, økt sykkelparkering og tilrettelegging for El-bil Bredt sammensatt medvirkergruppe fra virksomheten og FAU i hele prosessen Prosjekterende: Arkitektkontoret Børve og Borchsenius Rådgivende: Rambøll/Enova på passivhus Byggherre/prosjektledelse: Porsgrunn kommune, Bygge- /eiend.avd Illustrasjon: Børve og Borchsenius as

46 Åsveien skole Nøkkeltall BRA ca m2 630 elever Energiforbruk: planlagt i hht. Passivhusstandard Kostander: ca 260 MNOK Prosjektstatus: skisseprosjekt Spesielle tiltak Fjernvarme Passivhusstandard, energikl. A Flerbruk av komm.arealer. Korte føringsveier. Vannbåren varme. Grønne tak Færre p-plasser, økt sykkelparkering og tilrettelegging for El-bil Involvering av brukere i prosessen Integrert Energi Design Sterk vekt på UU Fordrøyning av vann i tak og terreng Prosjekterende: Eggen Arkitekter og Løvetanna landskap Rådgivende: Sweco/Reinertsen/CowiEnova på passivhus Byggherre/prosjektledelse: Trondheim kommune, Utbyggingstjenesten Arkitekt: Eggen Arkitekter

47 Rosenvang familieboliger Nøkkeltall BRA ca kvm, oppvarmet areal ca kvm 66 boenheter Energiforbruk: Trinn 1 (passivhus) 60,6 kwh/kvm/år, Trinn 2 (CO 2 -varmepumpe, solfangere) ca. 50 kwh/kvm/år Trinn 3 (+ solcellepaneler) 0-30kWh/kvm/år. Prosjektstatus: regulering Spesielle tiltak Underjordisk energilagringsbasseng Solfangere og solcellepaneler Sterk fokus på tre- og biomassebaserte løsninger både i hovedkonstruksjon, overflater, detaljer og øvrige komponenter Det skal i størst mulig grad brukes regionale/lokale ressurser/treslag Sterk fokus på miljøvennlig materialer Det skal helst unngås plastikk og andre oljebaserte produkter Foto: Jon Anders Skau Prosjekterende: Eder Biesel Arkitekter AS Rådgivende: SWECO Norge AS (energi) Byggherre: Stavanger kommune (foreløpig) Alle illustrasjoner/bilder: Arkitekten

48 Brøset Utvikling av ny klimanøytral bydel i Trondheim Nøkkeltall Ny bydel med inntil innbyggere Maksimum 3 tonn CO2-utslipp/beboer/år Parallelle oppdrag høsten 2010 Prosess Parallelle oppdrag - det ble utarbeidet 4 forskjellige tilnærminger til en overordnet plan for Brøset Fokus på temaene: arealbruk, transport, energibruk og klimatilpasning, tilrettelegging for lavutslippsliv Innspillene danner grunnlag for Trondheim kommunes videre arbeid med utviklingen av Brøset Foto: Jon Anders Skau Team Asplan Prosjekterende: Team Asplan: Asplan/Viak, Entasis AS + Dahl & Uhre arkitekter AS, Vigdis Haugtrø Team SLA: SLA, Adept Arc., Atkins, Life, Susturb Team Cowi: COWI AS, Arkitekt Kimmo AS, Norsas AS Team Code: Code Arkitektur AS, Fremtiden I våre hender, KanEnergi AS, Aurora Landskap Byggherre: Trondheim kommune Team SLA

49 Områdeprosjekter under vurdering Havneparken, Sandnes Foto: Jon Anders Skau FMV-området i Fredrikstad Framtidens bydel, Kristiansand 2020Park, Stavanger

50 Andre mulige pilotprosjekter Nøkleby flerbrukshall, Fredrikstad Amalienborg Aveny, leilighetsbygg, Kristiansand

51 Hva har vi oppnådd hittil? Økt bevissthet og kunnskap rundt temaene: CO 2 utslipp generelt CO 2 -beregning CO 2 utslipp fra materialbruk Passivhuskonseptet Mobilitetsplanlegging Implementeringen av kvalitetskriteriene i prosjektene Private utbyggere melder inn pilotprosjekter og ser nytten av å være med Utviklet nye verktøy etter innspill fra prosjektene Tatt innspill fra prosjektene videre til myndighetene (f. eks. energimerkeordningen)

52 Hva har vi oppnådd hittil? (fortsettelse) Bidratt til erfaringsutveksling, kompetanseheving, publisering Spesielle produkter blir tilgjengelige lokalt (f eks. lavkarbonbetong) Bidratt til at alternative løsninger blir implementert tidlig i designprosessen

53 Strategi for 2012/2013 Følge opp de godkjente pilotprosjektene Områdeprosjekter (egen pilotprosjektsamling, tilpasning kvalitetskriteriene) Flere rehabiliteringsprosjekter Nye prosjekttyper Flere private utbyggere Synliggjøring og formidling av gode pilotprosjekter

54 Takk for oppmerksomheten!

å rsrappor t 2 012 hva hvor når 2012

å rsrappor t 2 012 hva hvor når 2012 hva hvor når 2012 Menneskeskapte klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor, og våre utslipp av klimagasser må reduseres dramatisk. Dette får store konsekvenser for byutvikling og

Detaljer

Årsmelding. Årsmelding 2010

Årsmelding. Årsmelding 2010 Årsmelding Årsmelding 2010 1 2010 2 Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 3 Innhold Viktigste resultater i 2010 Forbildeprosjekter DRAMMEN Idékonkurranse Strømsø Marienlyst skole Fjell barnehage Papirbredden

Detaljer

Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter

Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter Sluttrapport: Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter Prosjektperiode 2012-2014 Oslo, 23. oktober 2014 Sluttrapport - Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter

Detaljer

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk August/2009 Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO - www.regjeringen.no/nb/dep/kkd - Redaksjon: Kultur- og kirkedepartementet Design & Art Direction: YourFriends - Bildebehandling:

Detaljer

«2012 skal være. energieffektivisering. i bygg.» www.lavenergiprogrammet.no

«2012 skal være. energieffektivisering. i bygg.» www.lavenergiprogrammet.no årsmelding for 2011 «2012 skal være året DA ALLE SNAKKER OM energieffektivisering i bygg.» I 2011 har det vært mye oppmerksomhet rundt passivhus, forbildeprosjekter, energieffektiv rehabilitering av bygg

Detaljer

Sluttrapport: Videreutvikling av Ecobox prosjektdatabase - delprosjekt samarbeid med NTNU. Prosjektperiode 2010-2012

Sluttrapport: Videreutvikling av Ecobox prosjektdatabase - delprosjekt samarbeid med NTNU. Prosjektperiode 2010-2012 Sluttrapport: Videreutvikling av Ecobox prosjektdatabase - delprosjekt samarbeid med NTNU Prosjektperiode 2010-2012 Oslo, 20. oktober 2012 Sluttrapport - Ecobox prosjektdatabase delprosjekt samarbeid med

Detaljer

FutureBuilt 2013. FutureBuilt er en del av Framtidens byer

FutureBuilt 2013. FutureBuilt er en del av Framtidens byer FutureBuilt 2013 2013 FutureBuilt er en del av Framtidens byer Menneskeskapte klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor, og våre utslipp av klimagasser må reduseres dramatisk. Dette

Detaljer

FREMTIDENS BY IDEER. Nr.3 / Des 10. Passivhus Vi viser deg hvilke bygg som er i front. El-bilens fremtid Se hva du kan tjene på å bytte ut bilparken

FREMTIDENS BY IDEER. Nr.3 / Des 10. Passivhus Vi viser deg hvilke bygg som er i front. El-bilens fremtid Se hva du kan tjene på å bytte ut bilparken Nr.3 / Des 10 Stor guide til bærekraftig utvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDEER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER MODELL: HAV EIENDOM AS EN NY HOVEDSTAD

Detaljer

LORUM IPSUM MORBI LACUS KLIMAGASSREGNSKAP.NO/ - en modell for livsløpsberegning. av klimagassutslipp fra bygg. Lorem ipsum sit annet morbi

LORUM IPSUM MORBI LACUS KLIMAGASSREGNSKAP.NO/ - en modell for livsløpsberegning. av klimagassutslipp fra bygg. Lorem ipsum sit annet morbi KLIMAGASSREGNSKAP.NO/ LORUM IPSUM VERSJON SITANNET3 - en modell for livsløpsberegning MORBI LACUS av klimagassutslipp fra bygg Karbon fotavtrykks- og livssyklusvurderinger Lorem ipsum sit annet morbi lacus

Detaljer

Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser

Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser Innhold Sammendrag... 2 Summary... 2 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål... 3 1.2 Oppbygging av rapporten...

Detaljer

Husbanken Region sør Årsmelding 2012 og kommende aktiviteter 2013

Husbanken Region sør Årsmelding 2012 og kommende aktiviteter 2013 Husbanken Region sør Årsmelding 2012 og kommende aktiviteter 2013 Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold Side Forord 3 Boligsosialt arbeid 4 Samarbeid med andre velferdsaktører 4 Bosetting av flyktninger

Detaljer

Husbankens miljøprogram 2009-2012. Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører

Husbankens miljøprogram 2009-2012. Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører Husbankens miljøprogram 2009-2012 Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører Innholdsfortegnelse 1 Husbankens miljøprogram - Bakgrunn og formål 4 2 Bygg

Detaljer

Passivbygg som forskriftskrav i 2020

Passivbygg som forskriftskrav i 2020 NIELS LASSEN, ANDERS FYLLING, ADS YSEN, TOR HELGE DOKKA OG LILLY BORDEWICH Passivbygg som forskriftskrav i 2020 Rapportnr. 119602 Desember 2009 S I N T E F B y g g f o r s k Rapport: Passivbygg som forskriftskrav

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg revidert desember 2010 side 1 av 36 Innholdsfortegnelse!"# $%&#'(#')#*%&+,)')-.(/0(&12# 3#!"!"! *%&+,)')-/..45+0,60-.+&6# 3!!"7"!.(/-'--'6#1/)#')#*%&+,)')-.(/0(&1# 8!

Detaljer

Fremtidens eiendomsbransje er grønn

Fremtidens eiendomsbransje er grønn Fremtidens eiendomsbransje er grønn 2013 Rådhuskvartalet, Kristiansand Ambisjon: Rehabilitering og nybygg i energiklasse B, BREEAM NOR Very Good Ferdigst.: 2013, pris 272 mill Utbygger: Kristiansand kommune

Detaljer

LAVENERGI- PROGRAMMET. Bygg for fremtiden

LAVENERGI- PROGRAMMET. Bygg for fremtiden 20 10 LAVENERGI- PROGRAMMET Bygg for fremtiden 2 2010 var året da oppmerksomheten rundt energieffektivisering for alvor nådde Norge og det norske folk. Flere viktige saker kom på den politiske dagsorden.

Detaljer

OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner innen fornybar energi og miljøteknologi i Osloregionen. www.oreec.

OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner innen fornybar energi og miljøteknologi i Osloregionen. www.oreec. Bruk av 1 Solenergiklyngen er et prosjekt som er finansiert av Akershus Fylkeskommune. Prosjektet ledes av OREEC og IFE har faglig ansvar. Målet er å etablere et sterkt solenerginettverk for å samarbeide

Detaljer

BÆREKRAFTIGE LØSNINGER

BÆREKRAFTIGE LØSNINGER BÆREKRAFTIGE LØSNINGER INNHOLD og aktuelle temaer Sustainable engineering and design 5 Hva er bærekraftig utvikling? 7 Bærekraftig områdeutvikling 8 Fremtidens bygg 12 Bærekraftig energi- og ressursforvaltning

Detaljer

Kunnskapsbehov for å innføre passivhus som standard

Kunnskapsbehov for å innføre passivhus som standard Kunnskapsbehov for å innføre passivhus som standard RAPPORTUTKAST 06.10.2010 1 1.0 SAMMENDRAG Denne rapporten er et forsøk på å lage en oversikt over kunnskapsbehovet for å innføre passivhus som standard.

Detaljer

Nina Asphaug Selboskar, Skanska Bolig AS Gjøvik, 13.03.08

Nina Asphaug Selboskar, Skanska Bolig AS Gjøvik, 13.03.08 Nina Asphaug Selboskar, Skanska Bolig AS Gjøvik, 13.03.08 Skanska Bolig AS En av Norges ledende boligutviklere med sterk markedsposisjon i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand I dag om lag

Detaljer

klimavennlig arealplanlegging

klimavennlig arealplanlegging klimavennlig arealplanlegging -EKSEMPEL FRA PLANLEGGING AV DYSTER ELDOR II i Ås kommune 2 KLIMAVENNLIG AREALPLANLEGGING FORORD Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Kommunesektorens interesse- og

Detaljer

Årsrapport 2013 - SmartCity Bærum 2

Årsrapport 2013 - SmartCity Bærum 2 ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapport 2013 - SmartCity Bærum 2 En effektiv kommune og et proaktivt næringsliv vil være grunnlaget for gode og lønnsomme prosjekter, og som bidrar til å skape et godt marked for «grønne»

Detaljer

Rapport fra prosjekt Kartlegging og områdeutvikling i region Oslo

Rapport fra prosjekt Kartlegging og områdeutvikling i region Oslo NOTAT Rapport fra prosjekt Kartlegging og områdeutvikling i region Oslo Til Husbanken region øst Fra Birgit Rusten Dato 28.11.2008 Dette er en rapport fra prosjekt Kartlegging og områdeutvikling i region

Detaljer

status.nå 2012/13 Norsk arkitekturpolitikk

status.nå 2012/13 Norsk arkitekturpolitikk status.nå 2012/13 status.nå 2012/13 Forside: Faksimile, arkitektur.nå -, Departementene 2009 Status.nå 2012/13 er utarbeidet av Norsk Form Redaksjon: Direktør Andreas Vaa Bermann, Fagsjef Arkitektur Hege

Detaljer

ROMSLIG. Sandnes - i sentrum for framtiden

ROMSLIG. Sandnes - i sentrum for framtiden ROMSLIG Sandnes - i sentrum for framtiden Framtidens byer 2 Framtidens byer Innledning Sandnes deltar i Framtidens byer Etter søknad til Miljøverndepartementet kom Sandnes kommune med i Framtidens byer

Detaljer

Husbanken Region Midt-Norge 2012

Husbanken Region Midt-Norge 2012 Husbanken Region Midt-Norge 2012 Flere søker kommunene om startlån s7 Passivhus inntar volummarkedet s17 Mange spennede FoU-oppdrag s31 www.husbanken.no 2 Innholdsfortegnelse «Smakebiter fra 2012» 3 Nøkkeltall

Detaljer

Hva koster mest, å gjennomføre klimagassreduksjoner eller ikke?

Hva koster mest, å gjennomføre klimagassreduksjoner eller ikke? Hva koster mest, å gjennomføre klimagassreduksjoner eller ikke? En casestudie av byggeprosjektet Åsveien skole Marianne Røstadli Bygg- og miljøteknikk (2-årig) Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Rolf

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2012-14 FRAMTIDENS BYER STAVANGER

HANDLINGSPROGRAM 2012-14 FRAMTIDENS BYER STAVANGER Stavanger 2012 / karakteristikk av byen med et positivt og et negativt ord i en sky, fra seminar 4.mai med Ecosistema Urbano HANDLINGSPROGRAM 2012-14 FRAMTIDENS BYER STAVANGER 2 Innhold Innledning... 4

Detaljer

Øyvind Aarvig Prosjektleder Framtidens byer Miljøverndepartementet

Øyvind Aarvig Prosjektleder Framtidens byer Miljøverndepartementet Øyvind Aarvig Prosjektleder Framtidens byer Miljøverndepartementet Planlegging flytter grenser Bærekraftig by- og regionplanlegging FRAMTIDENS BYER GODE OG KLIMAVENNLIGE Framtidens byer er over halvveis

Detaljer