Fremtidsbyen Bergen også en Smart City? Klimaforum 21.januar 2011 Byråd Lisbeth Iversen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremtidsbyen Bergen også en Smart City? Klimaforum 21.januar 2011 Byråd Lisbeth Iversen"

Transkript

1 Fremtidsbyen Bergen også en Smart City? Klimaforum 21.januar 2011 Byråd Lisbeth Iversen

2 Fremtidsbyen Bergen - er energieffektiv og klimanøytral Bergen kommunes rolle - som offentlig myndighet - som organisasjon, byggherre og forvalter - som utviklingsaktør og medspiller

3 Kommuneplanens arealdel - mot en klimanøytral areal og transportpolitikk En energivennlig transportstruktur Knutepunktsfortetting Lokaliseringspolitikk Utsette/skrinlegge byspredning

4 Energieffektiv bystruktur Bybane - og kollektivnett Sykkelstrategi Gåbyen Bergen - Fotgjengerstruktur - Byrom og grønnstruktur

5 Ny klima- og energihandlingsplan Status Langsiktige strategier og mål Temaområdene: - Mobil energibruk - Stasjonær energibruk, - Avfall og forbruksmønster - Klimatilpasning Handlingsplanen Tiltak, effekter og kostnader knyttet til de ulike tiltakene, scenarier om hvordan bli klimanøytral by innen 2030

6 Klima og energihandlingsplanen - utviklingsprognoser med eller uten tiltakene i handlingsplanen Totale klimagassutslipp [1000 tonn CO2-ekv.] 1000 Referansebane: utslipp uten tiltak og teknologigvinster 800 Utvikling Mål: 50 % reduksjon fra 1991 Prognoser med alle tiltak, energieffektivi sering og teknologiutvikling

7 Klima og energihandlingsplanen Mål for reduksjon av energibruk: Den samlete energibruken i Bergen skal ligge på dagens nivå i 2020 og 2030 I dette ligger det en nedgang på ca. 20% sett i forhold til dagens forbruk pr. innbygger Mål for fjernvarme i Bergen: Fjernvarme skal benyttes i alle nybygg og større rehabiliteringer innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme

8 Indikatorer og rapportering - et system for rapportering er klart for bruk Vise status og årlige endringer

9 Framtidens byer - 13 byer i Norge samarbeider med Miljøverndepartementet - Bergen: det kortsiktige handlingsprogrammet for klima - og energihandlingsplanen Areal og transport Stasjonær energi Forbruk og avfall Klimatilpasninger i 2014 skal Bergen vise lokal kompetanse og konkrete resultater

10 Framtidens bygg - en felles utfordring til byggebransjen Kvalitetskriterier for pilotprosjekter: Min passivhusstandard Høy arkitektonisk kvalitet Arkitektkonkurranse er ønskelig, nasjonal eller lokal Det skal gjennomføres klimagassregnskap på prosjektene Tillegg for prosjekter innenfor Tid for Tre: Forbilledlig, vesentlig, moderne bruk av tre

11 Feie for egen dør Bergen kommune som organisasjon, byggherre og forvalter Bygg i Bergen kommunes regi: Mål for energieffektivitet i nye og rehabiliterte bygg Alle nye bygg passivhus skal ha standard eller bedre - Andelen nybygg som tilfredsstiller passivhusstandard skal gradvis økes inntil 100% i 2014 Alle rehabiliterte bygg tilnærmet passivhusstandard Mål for energiledelse: Innføre energiledelse i alle kommunale bygg, både der kommunen er eier og leier

12 Aktuelle pilotprosjekter - nybygg: Bergen kommune - Omsorgsboliger i Rådalslien - Sollien barnehage - Søreide skole - Ulset vest 100 boliger og et broprosjekt

13 Miljøsertifisering av kommunale enheter Med energi-innstruks: Prosessen startet november 2009 Pr. des 2010: - 32% innleverte handlingsplaner - 16% klar for sertifisering Ingen oljefyrte hovedanlegg lenger i kommunale bygg - I enkelte bygg er olje fremdeles spisslast

14 Intern informasjon og opplæring

15 Innkjøp, redusert papirforbruk, videokonferanser og nye reiserutiner: 2010: Papirløse, politiske møter 2011: Bergen Rådhus: 2 nye videokonferansestudio Økt miljø- og klimavekting i offentlige innkjøp Bergen kommune kjøper inn 20 elbiler til egen virksomhet

16 Bergen kommune som utviklingsaktør og medspiller

17 Bergen kommune ladestasjoner for el-biler

18 Biogassanlegg i Bergen Slam/avfallstyper til biogass: Slam fra renseanlegg ( tonn) Septikslam (360 tonn) Storkjøkkenavfall (2.500 tonn) Frityrolje og fett (210 tonn) Fiskeavfall (matavfall fra husholdninger)

19 Framtidens Bygg pilotprosjekter lokalt Informasjon, kompetanseheving og tidligfaserådgiving: - et samarbeid mellom Månedlige frokostmøter i Rådhusets kantine: - mellom 100 og 150 deltakere på hvert møte

20 Lokale pilotprosjekter i en utfordring til byggebransjen i Bergen Avtale mellom Framtidens byer v/md og... om utvikling/oppføring av Prosjekt 2. Bakgrunn 3. Beskrivelse av prosjektet 4. Statens forpliktelser og rettigheter - rådgiving, transport, materialbruk og tilpasning til klimaendringer - rådgiving energibruk i drift - bistå ved utarbeidelse av kriterier ved evt arkitektkonkurranse - arrangere kurs i bruk av klimagassregnskap - arrangere faglige seminarer og nettverksamlinger - markedsføre i ulke media/fora 5. Prosjekteiers forpliktelse og rettigheter - gjennomføre i samsvar med kvalitetskriterier - evaluering og etterprøving etter fastsatt plan - rapport ved avslutning av forprosjekt, ved ferdigstillelse og etter 1 års drift Prosjekteier Vertsby Framtidens byer v/md

21 Bergen mangler et tydelig kompetansemiljø knyttet til Energieffektive bygg Prosjekt under utredning: Klimahuset - Et byggteknisk laboratorium og informasjonssted på Marineholmen - Faglig motor for pilotprosjektene innenfor Framtidens byer Samarbeid om utvikling av et regionalt kompetansesenter: - Bergen kommune - Høgskolen i Bergen - Universitetet i Bergen - Bergen Arkitekt Skole - Husbanken - Hordaland Fylkeskommune - Enova forvalte regionale midler?

22 Oljefri et samarbeid med Naturvernforbundet 2011: Tilskudd til utskifting av private oljefyrte ovner

23 Framtidens byer Det kortsiktige handlingsprogrammet for klima - og energihandlingsplanen. 2014: På vei mot å bli Fremtidsbyen Bergen - en energieffektiv og klimanøytral by Hva skal Bergen vise av kompetanse, innovasjon og konkrete resultater? Invitasjon til samarbeid!

Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune. Byråd Lisbeth Iversen

Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune. Byråd Lisbeth Iversen Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune Byråd Lisbeth Iversen Ny klima- og energihandlingsplan for Bergen Status Langsiktige strategier og mål Temaområdene: - Mobil energibruk, transport, areal

Detaljer

TID for TRE i Fremtidsbyen Bergen Et delprosjekt under Framtidens byer Prosjektperiode 2009-2014

TID for TRE i Fremtidsbyen Bergen Et delprosjekt under Framtidens byer Prosjektperiode 2009-2014 TID for TRE i Fremtidsbyen Bergen Et delprosjekt under Framtidens byer Prosjektperiode 2009-2014 Mål. Organisering. Kvalitetskriterier. Forbildeprosjekter i offentlig regi Bergen kommune: Planer, utredninger

Detaljer

Utkast til handlingsprogram

Utkast til handlingsprogram Oslo kommune Høringsutkast Framtidens byer for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø Oslo Utkast til handlingsprogram Oslo, 25. februar 2009 1 2 FORORD Fremtidens byer er et samarbeidsprogram mellom

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer

Klimahandlingsplan 2009 Måloppnåelse og status per 26.01.15

Klimahandlingsplan 2009 Måloppnåelse og status per 26.01.15 Notat av 15.10.2013 utarbeidet av Torleif B. Jensen, Strategiavdelingen, Hamar kommune, oppdatert av Lise Urset, Strategiavdelingen 26.01.15. Klimahandlingsplan 2009 Måloppnåelse og status per 26.01.15

Detaljer

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan Skedsmo kommune Energi- og klimaplan 0 Forord Energi- og klimaplanen for Skedsmo kommune ble vedtatt som en temaplan av kommunestyre den 6. april 2011. Planen skal legges til grunn for all arealdisponering,

Detaljer

Energi- og klimaplan for Bærum kommune

Energi- og klimaplan for Bærum kommune Utkast nov. 2012 Energi- og klimaplan for Bærum kommune 2013 2017 BÆRUM KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Status klimaproblematikk og klimagassutslipp... 5 2.1 Økt fokus på klimaproblematikk...

Detaljer

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 RÆLINGEN KOMMUNE Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 TILTAKSDEL 1 Høringsdokument vedtatt av kommunestyret 29. april 2015 2 FORORD Det er godt dokumentert og allment anerkjent at økende innhold av

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

Nordreisa kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 42/10 Nordreisa driftsutvalg 15.06.2010 Nordreisa kommunestyre

Nordreisa kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 42/10 Nordreisa driftsutvalg 15.06.2010 Nordreisa kommunestyre Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/5465-11 Arkiv: K22 Saksbehandler: Dag Funderud Dato: 31.05.2010 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 42/10 Nordreisa driftsutvalg 15.06.2010 Nordreisa kommunestyre

Detaljer

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE!

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE! ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE! 1 1 Forord Lardal kommunestyre vedtok 27/1-2009 å utarbeide en klima- og energiplan. Planen legges nå ut til høring. Planen foreslås

Detaljer

Regionalplan for energi og klima 2010-2020

Regionalplan for energi og klima 2010-2020 Regionalplan for energi og klima 20102020 Handlingsprogam for ns egne virksomheter 20152020 Regionalplan for energi og klima 20102020 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. Bygg og anlegg energibruk og

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

En miljøbevisst. Fremtidens oppvarming. familie. 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe. Varmepumpen. Gir bedre Bergensluft

En miljøbevisst. Fremtidens oppvarming. familie. 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe. Varmepumpen. Gir bedre Bergensluft Fremtidens oppvarming Hele dette bilaget er en annonse for Novap 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe Hvilken varmepumpe passer for deg? Vi gir deg tipsene Side 12 En miljøbevisst familie

Detaljer

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 INNHOLD FORORD... 2 KAP. 1 INNLEDNING... 3 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 3 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 4

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 14.04.2010 Tidspunkt: 15:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 14.04.2010 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 14.04.2010 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

By- og boligutstilling Oslo Drammen

By- og boligutstilling Oslo Drammen By- og boligutstilling Oslo Drammen Miljøledelse 3. november 2009 Birgit Rusten Leder NAL Ecobox Prosjektleder by- og boligutstillingen FutureBuilt Klimaeffektiv arkitektur og byutvikling Visjonære forbildeprosjekter

Detaljer

OPPFØLGING AV ENERGI & KLIMAPLAN 2014 Utarbeidet av Rambøll ved Marius Monsen Ragnøy i samarbeid med Ringerike kommune

OPPFØLGING AV ENERGI & KLIMAPLAN 2014 Utarbeidet av Rambøll ved Marius Monsen Ragnøy i samarbeid med Ringerike kommune Oppfølging av energi- og klimaplan. Årsrapport for 2013. i Februar 2014. OPPFØLGING AV ENERGI & KLIMAPLAN 2014 Utarbeidet av Rambøll ved Marius Monsen Ragnøy i samarbeid med Ringerike kommune RINGERIKE

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER 1. Innledning KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER Utgangspunktet for planarbeidet er at Norge gjennom Kyoto-protokollen, med utgangspunkt i utslippsberegninger for året 1990, har forpliktet

Detaljer

FORORD. Ordfører. Thore Vestby

FORORD. Ordfører. Thore Vestby MÅ10 1 INNHOLD FORORD... 3 KAP. 1 INNLEDNING... 4 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 4 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 5 1.3 LESEVEILEDNING TIL PLANEN... 8 KAP. 2 DAGENS SITUASJON I FROGN KOMMUNE

Detaljer

Forord. Svelvik, 15.10.2009. Knut Erik Lippert ordfører

Forord. Svelvik, 15.10.2009. Knut Erik Lippert ordfører Klima- og energiplan for Svelvik kommune 2010 Forord Svelvik kommune har tenkt og handlet miljøvennlig i mange år. Vi har ikke alltid vært like flinke, men blir stadig bedre. Denne planen gir en oversikt

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

Politisk behandling av kommunens Klima- og Energiplaner

Politisk behandling av kommunens Klima- og Energiplaner Politisk behandling av kommunens Klima- og Energiplaner Oppsummert av Jon Østgård og Bjørn Aschjem pr 16.08.2012 Oppsummering av temaer og problemstillinger som er synlige i kommunestyrenes vedtak. NB.

Detaljer

Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass

Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass Tickel. 6 Mål og tiltak for satsingsområdene for energibruk og energiproduksjon i vår region til 2015 Sir Crispin 6.01 Nasjonale og fylkeskommunale

Detaljer

Statusrapport Klima- og energistrategi 2009-2012

Statusrapport Klima- og energistrategi 2009-2012 Statusrapport Klima- og energistrategi 2009-2012 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Organisering av arbeidet... 6 3 Bakgrunn...

Detaljer

Årsrapport 2011. Noen trender i Vestfold i 2011

Årsrapport 2011. Noen trender i Vestfold i 2011 1 Årsrapport 2011. Noen trender i Vestfold i 2011 Ved utløpet av 2011 hadde alle kommunene i Vestfold en politisk vedtatt klima- og energiplan. Fylkestinget har arbeidet med oppfølgende handlingsprogram

Detaljer