Designhåndbok 20. JUNI Versjon 1.0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Designhåndbok 20. JUNI 2005. Versjon 1.0"

Transkript

1 Designhåndbok 20. JUNI 2005 Versjon 1.0

2 Forord Basisprofil Rektor Peter Butenschøn Vår grafiske profil skal bidra til at våre omgivelser kjenner oss igjen og oppfatter disse egenskapene og det fellesskapet Kunsthøgskolen i Oslo står for. I løpet av de siste årene har fem høgskoler blitt til tre fakulteter ved en kunsthøgskole. Den grafiske profilen skal bidra til å synliggjøre skolen og identifisere kompetanse, fagkunnskap og visuelle produkter som kommer fra KHiO. Ved å bruke en felles profil vil KHiO framstå på en helhetlig måte og få større effekt av de ressursene vi bruker til kommunikasjon og synliggjøring av aktiviteten som finner sted ved KHiO. Designprogrammet er inspirert av og bygger på tre nøkkelverdier. Disse er bevegelse, vann og mennesket. Bevegelse er hovedverdien og et uttrykk som fungerer fysisk så vel som mentalt. Vann er et symbol på bevegelsen, og sentral i billedliggjøringen. I fotobruken blir mennesket en viktig del av motivene. Studenter og ansatte ved KHiO har i samarbeid med eksterne bidragsytere utviklet KHiOs profil. I arbeidet ble det lagt vekt på å utvikle en sterk og tydelig profil som lettere kan synliggjøre skolen slik at den kan markere seg som en spennende og inspirerende institusjon. Som bruker og motager skal det være lett å identifisere et produkt som kommer fra KHiO. Håndboka inneholder noen regler og maler for hvordan ting skal se ut, og noen eksempler på hvordan de bør se ut. Den aller viktigste regelen er at logoen vår skal være med på alle typer publikasjoner vi utgir, enten det er på papir eller på nett. Det er en felles oppgave å sørge for at de grafiske retningslinjene blir fulgt. Det er både studenter og ansattes ansvar at Kunsthøgskolen i Oslo framstår visuelt på en god måte, som det fellesskapet vi er. Med hilsen, Peter Butenschøn 2

3 Innhold Basisprofil De grunnleggende elementene Basisprofil Forord 2 Logo 5 Symbol 9 Mønster 10 Farger 11 Typografi 13 Fotografi 14 Implementering av profilen Maler Brev 16 Allround ark 21 Konvolutter 22 Faks, pressemelding, notat og møtereferat 27 Visittkort 28 Annonser 29 Rapport A4 33 Forestillingsprogram A5 37 Plakat 39 Vitnemål 42 3

4 De grunnleggende elementene Basisprofil Basisprofilen danner grunnstenen i en visuell profil. Her beskrives profilens viktigste elementer som f.eks. logo, farger og skriftsnitt og hvordan disse skal brukes. 4

5 Logo Basisprofil Skolens logo består av forkortelsen «KHiO» (symbolet) og navnetrekket «Kunsthøgskolen i Oslo» Skolens logo bidrar til å profilere skolen både eksternt og internt og anvendes på profilerende flater og trykksaker. KHiOs symbol illustrerer nøkkelverdien bevegelse ved at den vokser opp av en flate/ut av linje/kant/bilde. KHiO har 4 ulike godkjente kombinasjoner av navnetrekk og symbol. I all visuell kommunikasjon fra KHiO skal en av de 4 godkjente logoversjonene benyttes. Det er IKKE anledning til å endre på logoens form, proposjoner eller innbyrdes størrelse eller plassering! 1. Hovedlogo Navnetrekket er plassert under symbolet. Elementene deles av en bakgrunnsflate. Logoversjon 1 Hovedlogo, positiv og negativ Bruksområde: lyse, henholdsvis mørke, bakgrunner. Logoplassering i topp eller bunn av en flate. Flaten kan utvides i bredde og lengde. (Se stiplelinje) Fargeversjoner: positiv (sort), negativ (hvit) og aubergine. (PMS og CMYK, se side 11 om profilfarger) Filformat: EPS Avstand til nærmeste meningsbærende element er lik høyden på «K» i KHiO. Dette prinsippet gjelder alle logoversjonene 1, 2 og 3. Minste tillatte størrelse av logoen er 33 mm bredde. Dette prinsippet gjelder alle logoversjonene 1, 2 og mm 5

6 Logo Basisprofil I de tilfeller der det ikke er hensiktsmessig å bruke en flate sammen med logo, kan en versjon med både symbol og navnetrekk i positiv brukes. 2. Logo en farge Både KHiO og navnetrekk står i samme farge uten bakgrunnsflate 3. Logo en linje I denne horrisontale spesialversjonen ligger navnetrekket på samme linje som KHiO, men i likhet med Hovedlogo, forholder den seg til en flate som KHiO vokser ut fra. Denne versjonen brukes i de tilfeller hvor hensiktsmessig med et langt og smalt format. f.eks. internett. Logoversjon 2 Logo, en farge, positiv og negativ versjon Bruksområde: lyse, henholdsvis mørke, bakgrunner. Fargeversjoner: positiv (sort), negativ (hvit) og aubergine. (PMS og CMYK, se side 11 om profilfarger). Filformat: EPS og JPG Logoversjon 3 Logo, en linje, positiv og negativ versjon Bruksområde: lyse, henholdsvis mørke, bakgrunner. Fargeversjoner: positiv (sort), negativ (hvit) og aubergine. (PMS og CMYK, se side 11 om profilfarger). Filformat: EPS 6

7 Logo Basisprofil Engelske logoversjoner Engelsk logoversjon 1 Hovedlogo, engelsk, positiv og negativ Bruksområde: lyse, henholdsvis mørke, bakgrunner. Fargeversjoner: positiv (sort), negativ (hvit) og aubergine. (PMS og CMYK, se side 11 om profilfarger). Filformat: EPS Engelsk logoversjon 2 Logo, engelsk, en farge, positiv og negativ Bruksområde: lyse, henholdsvis mørke, bakgrunner. Fargeversjoner: positiv (sort), negativ (hvit) og aubergine. (PMS og CMYK, se side 11 om profilfarger). Filformat: EPS og JPG Engelsk logoversjon 3 Logo, engelsk, en linje, positiv og negativ Bruksområde: lyse, henholdsvis mørke, bakgrunner. Fargeversjoner: positiv (sort), negativ (hvit) og aubergine. (PMS og CMYK, se side 11 om profilfarger). Filformat: EPS 7

8 Logo Basisprofil 4. Postal versjon For postale trykksaker (brev, faks etc.) brukes en egen sammenstilling av symbol og navnetrekk i kombinasjon med skolens profilerende mønster. (Se wordmaler og egen side om skolens profilerende mønstre). Denne logoversjonen skal ikke brukes til annet materiell uten godkjenning av KHiOs informasjonstjeneste. Logoversjon 4 Postal versjon, norsk og engelsk Fargeversjoner: Sort Filformat: foreligger kun i Wordmaler. Se side 20, I all visuell kommunikasjon fra KHiO skal en av 4 godkjente logoversjonene benyttes. Det er IKKE anledning til å endre på logoens form, proposjoner eller de enkelte elementenes inbyrdes størrelse eller plassering! Ta kontakt med KHiOs informasjonstjeneste for valg av riktig logooriginal. 8

9 Symbol Basisprofil KHiOs symbol Symbolet kan også brukes uten navnetrekket. Det kan brukes horrisontalt og vertikalt. Vertikal versjon skal kun kunne leses ovenfra og ned. (Se eksempel visittkort). Symbol Fargeversjoner: Sort, hvit og aubergine (PMS og CMYK, se side 11 om profilfarger) Filformat: EPS 9

10 Profilmønster Basisprofil Profilprogrammet inkluderer en serie med profilerende mønster. Disse består av bokstaver som danner ord, former og figurer. Mønstrene brukes i kommunikasjonen av de ulike aktivitetende på skolen. De ulike mønsterene er inspirert av forbokstaven til ulike kunstretninger eller historiske navn på utdanningene. F.eks. O for opera. 1. KHiOs høvedmønster. Mønster som enkelt element og i kombinasjon Mønstrene har blitt utformet, som logoen, av bokstaver i bevegelse. Hvert mønster består av en mønsterdel som kan settes sammen til et større mønster. Mønstrene kan skaleres, speiles, brukes i ulike farger og eller brukes som transparente grafiske elementer. NB! Mønstrene kan IKKE endre form, sammensetning eller innbyrdes proposjoner. Se eksempler på bruk side Ballett og dans 4. Opera 3. Fri kunst 5. Kunstfag 6. Teater 7. Design Fargeversjoner i arkiv: positiv (sort). Filformat: EPS 10

11 Profilfarger Basisprofil Profilfarger og konsistent gjengivelse i ulike medier Profilfargene har som oppgave å skape særpreg og gjenkjennelse for skolen. Fargepaletten består av åtte farger: HOVEDFARGE KHiO AUBERGINE FAKULTET FOR SCENEKUNST KHiO BLÅGRØNN FAKULTET FOR DESIGN KHiO MAGENTA FAKULTET FOR VISUELL KUNST KHiO MAGENTA TILLEGGSFARGE TILLEGGSFARGE TILLEGGSFARGE TILLEGGSFARGE KHiO RØD KHiO GRØNN KHiO BLÅ KHiO SØLV PMS 518 KHiOs hovedfarge PMS 3165 Fakultet for scenekunst PMS 144 Fakultet for design PMS Process Magenta Fakultet for visuell kunst PMS 639 Tilleggsfarge PMS 3383 Tilleggsfarge PMS 1805 Tilleggsfarge PMS 877 Tilleggsfarge PMS 518 CMYK C 75 M 100 Y 0 K 75 PMS 3165 CMYK C 100 M 35 Y 35 K 10 PMS 144 PMS PROC. PMS 1805 MAGENTA CMYK C 0 M 55 Y 100 K 0 CMYK C 0 M 90 Y 0 K 0 CMYK C 0 M 100 Y 75 K 20 PMS 383 CMYK C 28 M 0 Y 96 K 19 PMS 639 CMYK C 90 M 0 Y 5 K 0 PMS 877 CMYK C 0 M 90 Y 0 K 0 For at profilfargene skal kunne ha en gjenkjennende effekt er det svært viktig at fargene opptrer så konsistent som mulig uansett om de trykkes på papir, plast eller skjerm. I tabellen finner du de riktige verdiene for de ulike gjengivelser av KHiOs fargepalett. RGB R 36 G 0 B 47 RGB R 19 G 114 B 138 RGB R 215 G 131 B 0 RGB R 198 G 52 B 139 RGB R 168 G 0 B 43 RGB R 178 G 184 B 38 RGB R 56 G 172 B 226 RGB R 194 G 196 B 198 Eksempel på bruk av fargeversjoner: CMYK 4-fargertrykk (bilder) /offset RGB Skjermbaserte løsninger PMS Spesialfarger, silketrykk/offset NCS Lakkfarger/interiør NCS-S6030-R10B NB! Fargegjengivelse på laserprint eller skjerm er IKKE en pålitelig referanse. Bruk alltid tabellene for å få riktige fargeverdier. 11

12 Profilfarger Basisprofil Bruk av profilfargene De syv profilfargene kan brukes fritt i KHiOs profilerende materiell. Fakultetsfargene brukes subtilt og der det er hensiktsmessig i forhold til differansiering fakultetene imellom. Eksemplene er hentet fra KHiOs studiekatalog for 2005/2006. I tillegg til de profilerende fargene er det i lay-out brukt fargetoner i flater som harmonerer med fotografiene. Dette gir helhet og harmoni i lay-out. De fargesterke profilerende fargene er brukt som signalfarger og aksenter. Hele fargepalettens åtte farger (hovedfarge, fakultetsfarger og tilleggsfarger) gir også mulighet for profilerende bruk av fargene i f.eks. komplekse diagrammer og grafer. Oppslagene viser hvordan fakultetsfargene kan brukes subtilt men effektfullt. Dette forutsetter at det ikke brukes mange andre farger på samme oppslag. 12

13 Typografi Basisprofil Profilfonter (skriftsnitt) er et effektivt virkemiddel for å skape særpreg i et profilprogram. Det gir et «typografisk ansikt» til en organisasjon som er karakteristisk og skaper gjenkjennelse. I en profil er det forskjellige krav til fonter for forskjellige bruksområder. Mrs Eaves Dette er KHiOs profilfont og brukes oder det er mulig. Eksempler på bruksområder: Brevark, brosjyremateriell, annonser, utstillingsmateriell. Mrs Eaves er et lisensprodukt som må kjøpes hos en fontforhandler. (Eks. Luth & Co, tel.: ). Primært brukes følgende vekter og snitt av Mrs. Eaves: Mrs Eaves, Roman Mrs Eaves, Itallic Mrs Eaves, Bold Mrs Eaves, All SmallCaps Tall, Roman For at en tekst skal ha god lesbarhet, bør den ikke være for liten og ha romslig linjeavstand. Eksempelvis er brødteksten i denne håndboka satt i Mrs Eaves 11 pkt, med 15 pkt linjeavstand. Linjeavstand i brødtekst anbefales minimum 3 pkt mer enn font størrelsen. Arial Hvis det av en eller annen grunn ikke er mulig å bruke Mrs Eaves, kan fonten Arial benyttes som erstatningsfont. Dette er en gratis font som er tilgjengelig på de fleste PCer. Arial skal brukes til alle tekster på Internett og informasjon som skal fungere optimalt på skjerm, eksempelvis Powerpoint. Dersom det skal lages profilbærende grafikk til Internett, brukes fortrinnsvis TMrs Eaves. Mrs Eaves roman abcdefghijklmnopqrstuvwxyz æøåabcdefghijklmno PQRSTUVWXYZÆØÅ Mrs Eaves italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyz æøåabcdefghijklmno PQRSTUVWXYZÆØÅ Mrs Eaves bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyz æøåabcdefghijklmno PQRSTUVWXYZÆØÅ Mrs Eaves small caps abcdefghijklmnopqrstuvw xyzæøåabcdefghijklmnopqr STUVWXYZÆØÅ Arial regular abcdefghijklmnopqrstuvw xyzæøåabcdefghijkl MNOPQRSTUVWXYZÆ ØÅ Arial italic abcdefghijklmnopqrstuvw xyzæøåabcdefghijklm NOPQRSTUVWXYZÆØÅ Arial bold abcdefghijklmnopqrstuvw xyzæøåabcdefghijklm NOPQRSTUVWXYZÆØÅ Arial bold italic abcdefghijklmnopqrstuvw xyzæøåabcdefghijklm NOPQRSTUVWXYZÆØÅ

14 Fotografier Basisprofil KHIOs profilerende bilder uttrykker skolens visjon, aktiviteter, møter mellom mennesker og miljø. Bildene er tatt av: Yann Aker Nils Stian Aasheim Erik Berg Bildene finnes i arkiv hos informasjonsansvarlig på KHiO. 14

15 Implementering av profilen maler Maler for ulikt materiell skal sikre enhetlig uttrykk og praktisk gjennomføring av KHios profil på ulikt materiell som f.eks. brev, annonser og programbrosjyrer. 15

16 Malarkiv maler Malene kan hentes fra ikonet kalt «KHiO» som ligger i verktøyfeltet på ansattes maskin. Se illustrasjon. 16

17 Brevark MALER Brevarkmal, norsk Denne malen for KHiOs brevark brukes av hele skolen, både administrasjon og fakulteter. Fakultetsnivå framkommer i signatur. Skolen har en egen mal for side en og en for de påfølgende sidene. Begge malene ligger i samme Word dokument som er tilgjengelig i skolens arkiv over digitale maler. Eksemplet er vist i 50% av riktig KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853 ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF.: (+47) FAKS: (+47) E-POST: BANKGIRO: ORGANISASJONSNR: Besøksadresse administrasjon: FOSSVEIEN 24 FAKULTET FOR DESIGN Studiested: ULLEVÅLSVEIEN 5 FAKULTET FOR SCENEKUNST Studiested: FOSSVEIEN 24 FAKULTET FOR VISUELL KUNST Studiested: ULLEVÅLSVEIEN 5 OG ST. OLAVSGT. 32 FOSSVEIEN 24 Navn på mal i KHiOs malvelger: Brev 17

18 Brevark MALER Eksempel på hvordan et norsk utfyllt brevark, side en og to, vil se ut. Eksemplet er vist i 50% av riktig U.off. : Deres ref.: Vår ref.: Dato: Brevark side 2 Ecte ese dolore mincidui te consequamet ipis nonulla feu feum iniamet nonsequam zzriure dolent aliquisim nonse ming exerat. Rud magnim zzriureet la consed te magnisim vel ilit illan hendrem dolobore doloborem nim vulland ipsuscil eugait, quip el ut nullandre euguerostrud dolorer adit aliquate KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853 modigna ST. OLAVSPLASS at. Dolut wis ea feu faci te molorer cidunt volortie volorem nim dolore consecte ming exercil NO-0130 OSLO dolenim quatem zzrilit et nim dolor senit pratie et veliquisi. TLF.: (+47) FAKS: (+47) E-POST: Hendre magnim do dit la feum venim zzriliq uipsumsan vel irit nonulla feu feui estrud mincilis nulla BANKGIRO: ORGANISASJONSNR: faccum zzrit wiscing ea ad do cons dit nonsequat. Pit essequisisl inciliquat lum adit nos nonsenibh ea am, velit wis dolorpe raesto ex ex eugue dolobore dolutpat ullandigna feumsandit wis ex er aut Besøksadresse administrasjon: FOSSVEIEN 24 wismod dolorpero consent wiscidunt adipit acilit. FAKULTET FOR DESIGN Med vennlig hilsen, Studiested: ULLEVÅLSVEIEN Kunsthøgskolen 5 i Oslo Overskrift Ecte ese dolore mincidui te consequamet ipis nonulla feu feum iniamet nonsequam zzriure dolent aliquisim nonse ming exerat. Rud magnim zzriureet la consed te magnisim vel ilit illan hendrem dolobore doloborem nim vulland ipsuscil eugait, quip el ut nullandre euguerostrud dolorer adit aliquate modigna at. Dolut wis ea feu faci te molorer cidunt volortie volorem nim dolore consecte ming exercil dolenim quatem zzrilit et nim dolor senit pratie et veliquisi. Hendre magnim do dit la feum venim zzriliq uipsumsan vel irit nonulla feu feui estrud mincilis nulla faccum zzrit wiscing ea ad do cons dit nonsequat. Pit essequisisl inci liquat lum adit nos nonsenibh ea am, velit wis dolorpe raesto ex ex eugue dolobore dolutpat ullandigna feumsandit wis ex er aut wismod dolorpero consent wiscidunt adipit acilit. Se dolore mincidui te consequamet ipis no. FAKULTET FOR SCENEKUNST Studiested: FOSSVEIEN 24 Navn Etternavn ansvtittel FAKULTET FOR VISUELL KUNST Studiested: ULLEVÅLSVEIEN 5 OG ST. OLAVSGT. 32 FOSSVEIEN 24 Kopi Navn Etternavn Navn Etternavn tittel Med vennlig hilsen, Kunsthøgskolen i Oslo Navn Etternavn Tittel Navn Etternavn Tittel Kopi Navn Etternavn 2 Saksbehandler: Navn Etternavn Tlf.: (+47) e-post: 18

19 Brevark MALER Brevarkmal, engelsk Denne malen for KHiOs brevark brukes av hele skolen, både administrasjon og fakulteter. Fakultetsnivåframkommer i signatur. Skolen har en egen mal for side en og en for de påfølgende sidene. Begge malene ligger i samme Word dokument som er tilgjengelig i skolens arkiv over digitale maler. Eksemplet er vist i 50% av riktig CONTACT POSTBOX 6853 ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF.: (+47) FAKS: (+47) E-POST: BANKGIRO: ORGANISASJONSNR: Visiting address administration FOSSVEIEN 24 FACULTY OF DESIGN Location: ULLEVÅLSVEIEN 5 FACULTY OF PERFORMING ARTS Location: FOSSVEIEN 24 FACULTY OF VISUAL ARTS Location: ULLEVÅLSVEIEN 5 AND ST. OLAVSGT. 32 FOSSVEIEN 24 Navn på mal i KHiOs malvelger: Brev, engelsk 19

20 Brevark MALER Brevarkmal, engelsk Her vises et eksempel på hvordan en engelsk versjon av brevarket vil se ut ferdig utfyllt. Eksemplet er vist i 50% av riktig U.off. : Deres ref.: Vår ref.: Dato: KONTAKTINFORMASJON Brevark side 2 Ecte ese dolore mincidui te consequamet ipis nonulla feu feum iniamet nonsequam zzriure dolent aliquisim nonse ming exerat. Rud magnim zzriureet la consed te magnisim vel ilit illan hendrem dolobore doloborem nim vulland ipsuscil eugait, quip el ut nullandre euguerostrud dolorer adit aliquate modigna at. Dolut wis ea feu faci te molorer cidunt volortie volorem nim dolore consecte ming exercil POSTBOKS 6853 ST. OLAVSPLASS NO-0130 OSLO TLF.: (+47) FAKS: (+47) E-POST: BANKGIRO: ORGANISASJONSNR: Besøksadresse administrasjon: FOSSVEIEN 24 FAKULTET FOR DESIGN Studiested: ULLEVÅLSVEIEN 5 dolenim quatem zzrilit et nim dolor senit pratie et veliquisi. Hendre magnim do dit la feum venim zzriliq uipsumsan vel irit nonulla feu feui estrud mincilis nulla faccum zzrit wiscing ea ad do cons dit nonsequat. Pit essequisisl inciliquat lum adit nos nonsenibh ea am, velit wis dolorpe raesto ex ex eugue dolobore dolutpat ullandigna feumsandit wis ex er aut wismod dolorpero consent wiscidunt adipit acilit. Med vennlig hilsen, Kunsthøgskolen i Oslo Overskrift Ecte ese dolore mincidui te consequamet ipis nonulla feu feum iniamet nonsequam zzriure dolent aliquisim nonse ming exerat. Rud magnim zzriureet la consed te magnisim vel ilit illan hendrem dolobore doloborem nim vulland ipsuscil eugait, quip el ut nullandre euguerostrud dolorer adit aliquate modigna at. Dolut wis ea feu faci te molorer cidunt volortie volorem nim dolore consecte ming exercil dolenim quatem zzrilit et nim dolor senit pratie et veliquisi. Hendre magnim do dit la feum venim zzriliq uipsumsan vel irit nonulla feu feui estrud mincilis nulla faccum zzrit wiscing ea ad do cons dit nonsequat. Pit essequisisl inci liquat lum adit nos nonsenibh ea am, velit wis dolorpe raesto ex ex eugue dolobore dolutpat ullandigna feumsandit wis ex er aut wismod dolorpero consent wiscidunt adipit acilit. Se dolore mincidui te consequamet ipis no. FAKULTET FOR SCENEKUNST Studiested: FOSSVEIEN 24 Navn Etternavn ansvtittel FAKULTET FOR VISUELL KUNST Studiested: ULLEVÅLSVEIEN 5 OG ST. OLAVSGT. 32 FOSSVEIEN 24 Kopi Navn Etternavn Navn Etternavn tittel Med vennlig hilsen, Kunsthøgskolen i Oslo Navn Etternavn Tittel Navn Etternavn Tittel Kopi Navn Etternavn 2 Saksbehandler: Navn Etternavn Tlf.: (+47) e-post: 20

21 Allround ark MALER Allround arket kan brukes i de tilfeller der det ikke er hensiktsmessig å bruke brevmalen, men alikevel ha en klar KHiO identitet. Eksemplet er vist i 50% av riktig Navn på mal i KHiOs malvelger: Allround ark 21

22 Konvolutt MALER Konvolutt E6/5 med og uten vindu Eksemplet er vist i 80% av riktig kunsthøgskolen i oslo Postboks 6853 St. Olavs plass NO-0130 Oslo kunsthøgskolen i oslo Postboks 6853 St. Olavs plass NO-0130 Oslo Ta kontakt med informasjonsansvarlig for digital mal. 22

23 Konvolutt MALER Konvolutt C5 med vindu Eksemplet er vist i 80% av riktig kunsthøgskolen i oslo Postboks 6853 St. Olavs plass NO-0130 Oslo Ta kontakt med informasjonsansvarlig for digital mal. 23

24 Konvolutt MALER Konvolutt C5 uten vindu Eksemplet er vist i 80% av riktig kunsthøgskolen i oslo Postboks 6853 St. Olavs plass NO-0130 Oslo Ta kontakt med informasjonsansvarlig for digital mal. 24

25 Konvolutt MALER Konvolutt C4 uten vindu Eksemplet er vist i 50% av riktig kunsthøgskolen i oslo Postboks 6853 St. Olavs plass NO-0130 Oslo Ta kontakt med informasjonsansvarlig for digital mal. 25

26 Konvolutt MALER Konvolutt EC4 uten vindu Eksemplet er vist i 50% av riktig kunsthøgskolen i oslo Postboks 6853 St. Olavs plass NO-0130 Oslo Ta kontakt med informasjonsansvarlig for digital mal. 26

27 KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853 ST. OLAVSPLASS NO-0130 OSLO TLF.: (+47) FAKS: (+47) E-POST: BANKGIRO: ORGANISASJONSNR: Besøksadresse administrasjon: FOSSVEIEN 24 FAKULTET FOR DESIGN Studiested: ULLEVÅLSVEIEN 5 FAKULTET FOR SCENEKUNST Studiested: FOSSVEIEN 24 FAKULTET FOR VISUELL KUNST Studiested: ULLEVÅLSVEIEN 5 OG ST. OLAVSGT. 32 FOSSVEIEN 24 KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853 ST. OLAVSPLASS NO-0130 OSLO TLF.: (+47) FAKS: (+47) E-POST: BANKGIRO: ORGANISASJONSNR: Besøksadresse administrasjon: FOSSVEIEN 24 FAKULTET FOR DESIGN Studiested: ULLEVÅLSVEIEN 5 FAKULTET FOR SCENEKUNST Studiested: FOSSVEIEN 24 FAKULTET FOR VISUELL KUNST Studiested: ULLEVÅLSVEIEN 5 OG ST. OLAVSGT. 32 FOSSVEIEN 24 KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853 ST. OLAVSPLASS NO-0130 OSLO TLF.: (+47) FAKS: (+47) E-POST: BANKGIRO: ORGANISASJONSNR: Besøksadresse administrasjon: FOSSVEIEN 24 FAKULTET FOR DESIGN Studiested: ULLEVÅLSVEIEN 5 FAKULTET FOR SCENEKUNST Studiested: FOSSVEIEN 24 FAKULTET FOR VISUELL KUNST Studiested: ULLEVÅLSVEIEN 5 OG ST. OLAVSGT. 32 FOSSVEIEN 24 KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853 ST. OLAVSPLASS NO-0130 OSLO TLF.: (+47) FAKS: (+47) E-POST: BANKGIRO: ORGANISASJONSNR: Besøksadresse administrasjon: FOSSVEIEN 24 FAKULTET FOR DESIGN Studiested: ULLEVÅLSVEIEN 5 FAKULTET FOR SCENEKUNST Studiested: FOSSVEIEN 24 FAKULTET FOR VISUELL KUNST Studiested: ULLEVÅLSVEIEN 5 OG ST. OLAVSGT. 32 FOSSVEIEN 24 Diverse kontor materiell MALER Faks, pressemelding, notat og møtereferat F A K S P R E S S E M E L D I N G Eksemplene er vist i 25% av riktig N O T O AT M Ø T E R E F E R AT Navn på mal i KHiOs malvelger: Faks, pressemelding, notat og møtereferat 27

28 Visittkort MALER Eksemplene viser visittkort med ulik mengde tekst. De er vist i riktig størrelse (100%). Ta kontakt med informasjonsansvarlig for digital mal. 28

29 Annonser maler Stillingsannonse Mal for stillingsannonse foreligger både med og uten mønster. Eksemplene er vist i riktig størrelse (100%). Kunsthøgskolen i Oslo driver utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid samt formidling innenfor fire hovedområder - billedkunst, scenekunst, design og kunstfag. for mere informasjon: Bibliotekleder seksjonssjef for biblioteket (åremål 6 år) For snarlig tiltredelse er det ledig nyopprettet stilling som bibliotekleder (100 %). Bibliotekleder skal bidra til å utvikle et ressurs- og kompetansesenter på høyt nivå for høgskolen og de tilknyttede fagmiljøene. Vedkommende vil ha overordnet ansvar for bibliotekets drift og utvikling. Spørsmål om stillingen kan rettes til direktør Erling W. Wist, tlf eller seksjonssjef (personal og forvaltning) Jon Ivar Strømmen, tlf Fullstendig kunngjøring på og i Norsk Lysingsblad nr. 26. Søknad med CV, vitnemål og attester sendes til Kunsthøgskolen i Oslo, postboks 6853 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Søknadsfrist: 22. februar Ta kontakt med informasjonsansvarlig for digital mal. 29

30 Annonser maler Opptaksannonse Mal for opptaksannonse foreligger både med og uten mønster. Eksemplene er vist i 70% av riktig Ta kontakt med informasjonsansvarlig for digital mal. 30

31 Annonser maler Arrangementsannonse Eksemplene er vist i 60% av riktig Ta kontakt med informasjonsansvarlig for digital mal. 31

32 Annonser maler Arrangementsannonse Eksemplene er vist i 100% av riktig Ta kontakt med informasjonsansvarlig for digital mal. 32

33 Rapport maler Forside rapport A4 Wordmalen er laget for produksjon på skolens egen laserprinter med bilde- og tekstelementer 5 mm fra kant. Malen inneholder: Forside, innholdsfortegnelse og eksempler på ulik bruk av lay-out (en-spalte, to-spalter og til slutt en versjon med en-spalte + marg for bilder og småtekster). Tittel Undertittel som går over minst to linjer maks fem. Kunsthøgskolen i Oslo Oslo National Academy of the Arts Bruk InDesignversjon av malen for tradisjonell offset produksjon. Eksemplet er vist i 50% av riktig Ta kontakt med informasjonsansvarlig for digital mal i Word eller InDesign. 33

34 Rapport maler Forsider rapport A4 Skolens rapporter er støpt over samme mal, men får et variert uttrykk ved hjelp av ulike fotografier eller farger på forsidene. Tittel Undertittel som går over minst to linjer maks fem. Kunsthøgskolen i Oslo Oslo National Academy of the Arts Vullan vulla alis nostrud ea adigniat, sequi tate Tittel Undertittel som går over minst to linjer maks fem. Kunsthøgskolen i Oslo Oslo National Academy of the Arts Tittel Undertittel som går over minst to linjer maks fem. Kunsthøgskolen i Oslo Oslo National Academy of the Arts miniat. Reros ate magniscil ut aliscil lamcon utpatisl ut praesti onsent augait alisit lore do Vullan vulla alis nostrud ea adigniat, sequi tate Eksemplene er vist i 25% av riktig commolute ectet adipis eu feummy nostrud essit alit auguercil inim iustin hent ute digniam conullum quamet nis eugait augiamet lumsandit praesto odo essequi te modio con ullamcons nim nostie faccum ea coreet, Nis euguer sustrud magna amet la feu faci tet, quam, corper se commy nostrud te magnim miniat. Reros ate magniscil ut aliscil lamcon utpatisl ut praesti onsent augait alisit lore do commolute ectet adipis eu feummy nostrud essit alit auguercil inim iustin hent ute digniam conullum quamet nis eugait augiamet lumsandit praesto odo essequi te modio con ullamcons nim nostie faccum ea coreet, velit praestion volor sectet loborem dolese tat Nis euguer sustrud magna amet la feu faci tet, praessi. quam, corper se commy nostrud te magnim velit praestion volor sectet loborem dolese tat praessi. Tittel Tittel Tittel Undertittel som går over minst to linjer maks fem. Undertittel som går over minst to linjer maks fem. Undertittel som går over minst to linjer maks fem. Kunsthøgskolen i Oslo Kunsthøgskolen i Oslo Kunsthøgskolen i Oslo Oslo National Academy of the Arts Oslo National Academy of the Arts Oslo National Academy of the Arts 34

35 Rapport maler Innside rapport A4 Tekst om Wordmalen... Eksemplet er vist i 50% av riktig Innhold Innledning Kin ulput accumsan volore 1 Adigna feu feu feuguer 2 Otat adigna feu feu feuguer 4 Katalog Aliqui tat adigna fe 8 Magna consent vent lo 19 Duissequat wis ate modipis no 37 Zriure ea consenis dolum el illandia 46 Rostrud magna consent vent 56 Appendiks Appendiks 1, feu feuguerci e 57 Appendiks 2, consent vent lore 58 35

36 Rapport maler Innside rapport A4 Eksemplene er vist i 25% av riktig Eugait iriuscin ver sumsan vel utpat Em dunt veliquat alit dolum del utpate minisit utat, conummod tat. Ut nit nummodi psus cid uis modo lobor em volobore tie magna conummy nu llamcoreet dol ore feuguerostie mod elisit loborem quisi blaor susciduisl dolutpat alit lutpat vero conumsan hendreetum my nibh ectet alit ipsuscidunt in elit vendre volore dunt aliquatue deliquis augiam venit lore feugiamcommy nos nonsed el doloborpero dit ing etueraese veni. Innsamlingen euipis doluptat nullum delissi bla feuisit ad Reet praesto digna commodo leniam qui blandre commod dolestincil eugiamc onsequam volobore mod tetuerci ea aci tat praesed tem del dolore te feuguer sit atetuer aesequam, dignim doleseq uipit, consed essequi tat wis zzril ing eliquat ullaorpero erit luptat. Duip nullamet, quiscip eugait iriuscin ver sumsan esenim exero conummolore vendipsum volobore faciduis at vulluptat illaor adigna feuisse vel utpat, cor ipsusto core ming ea aut iuscing elesequip estrud exer augait adipit, si essectet augiatie tat dunt lor aci tem irit eum aci. trud min utpat, quat. Pit ipit, consed magnism magniamet, quat nonse tat dolorpero exeros- Sincilla feugiam, vullum vendignim vel dunt odigniamet velit, consequat adio dolortion. alis nonsequisl ut ver suscillum qui bla alit Dendipsuscin veros dolorper sequis nulputetum vullaoreetue dolutat. Dui blan vulpute er aliquatue volum ad er ipit adiam non heniat wiscil inisim eum delis ea aciliqu ismodolor sit ut exer alisit deliquam, veliqui blandit wisi. sequamet ut autpatue vel erosto eu feugue magnim dolore facil dip eu faccum dolessenim Rapporteringen delenibh eu facipis euguerc iliquam etumsan Rerat vel ipis duisim am, quismodipis nit lore henibh eniam atin volorem dolortie commod feugiat eu feum vel ullutatem dolore moloboreet volortiscin hendign ismodolore dipsusto tie tie ex ex ecte min henis exerosto commolor accumsan henibh et luptat wis nonse magnibh consend ionsecte eriure delit lum quatum veliquat. Magna aliqui tetum del ilisit ulla faccum eu faciduisl ullaore elesenisi. nulla facilla alismod do eugiam ilit, quislor Rapporteringsskjema sit do dunt dolortie etumsan velent voluptat, Tat enis del ent nissit, siscip esto dolore min quam, qui te ent velisim ver sim zz. hendre modolor eraesendre volortio od dunt Nure diat, vent iriliquipit praesed dolore tat nostrud tat lam, quis diamcommy nons ex dolor se dipsummodio consequis aliquate tem eugait iril ipit nummy nons ercipit aciliquat. dipismod tion velenibh ectem ip endionse tem Endiametuero do diam, con henim nos nibh iliquat. Ut augait praesed ent aliquam, sustrud Registrering av data Reet praesto digna commodo leniam qui blandre commod dolestincil eugiamc onsequam dignim doleseq uipit, consed essequi tat wis nullamet, quiscip eugait iriuscin ver sumsan vel utpat, cor ipsusto core ming ea aut iuscing elesequip estrud exer augait adipit, si essectet augiatie tat dunt lor aci tem irit eum aci.sincilla feugiam, vullum vendignim vel dunt alis nonsequisl ut ver suscillum qui bla alit aliquatue volum ad er ipit adiam non heniat wiscil inisim eum delis ea aciliqu ismodolor sequamet ut autpatue vel erosto eu feugue magnim dolore facil dip eu faccum dolessenim delenibh eu facipis euguerc iliquam etumsan henibh eniam atin volorem dolortie commod tie tie ex ex ecte min henis exerosto commolor accumsan henibh et luptat wis nonse magnibh eu faciduisl ullaore elesenisi. Systematisering av data Tat enis del ent nissit, siscip esto dolore min hendre modolor eraesendre volortio od dunt nostrud tat lam, quis diamcommy nons ex eugait iril ipit nummy nons ercipit aciliquat. Endia met uero do diam, con henim nos nibh euipis doluptat nullum delissi bla feuisit ad del dolore te feuguer sit atetuer aesequam, volobore mod tetuerci ea aci tat praesed tem zzril ing eliquat ullaorpero erit luptat. Duip esenim exero conummolore vendipsum volobore faciduis at vulluptat illaor adigna feuisse magniamet, quat nonse tat dolorpero exerostrud min utpat, quat. Pit ipit, consed magnism odigniamet velit, consequat adio dolortion. Dendipsuscin veros dolorper sequis nulputetum vullaoreetue dolutat. Dui blan vulpute er sit ut exer alisit deliquam, veliqui blandit wisi. Kommentarer til registreringen Rerat vel ipis duisim am, quismodipis nit lore feugiat eu feum vel ullutatem dolore moloboreet volortiscin hendign ismodolore dipsusto consend ionsecte eriure delit lum quatum veliquat. Magna aliqui tetum del ilisit ulla faccum nulla facilla alismod do eugiam ilit, quislor sit do dunt dolortie etumsan velent voluptat, quam, qui te ent velisim ver sim zz. Nure diat, vent iriliquipit praesed dolore tat dolor se dipsummodio consequis aliquate tem dipismod tion velenibh ectem ip endionse tem iliquat. Ut augait praesed ent aliquam, sustrud tie dolore tionsequatum niam iriureet luptat ex exero consecte tinit wismolore minim velis aliquam, volore commolessim nim vel del etue facil eugiamcor ipsum vullandre etumsandrem dolore facillutet praesenis niam, sim quiscillut lamet lor ad mincips umsandipsum del dolenibh exer incipis eugue dio con elendre rostrud ea feumsandit niamcommy niat lorper sequis nis nit luptat lamcon ent er amet pratissim ercing endignit lortiscidunt dionulp utpatisci eugiam dignit, sit aliqui er sim vulputpat lam nibh eros adit ip erate er accumsan ulla feuis am essent nim vullam, qui bla feugue te commodi psustrud dio commodolenis augait utet voluptate magna at ilis non utat, sequisi. Katalogen Rostie enisit nonse vel iuscidunt ip ent nullumm odiametum ero essi bla feum quis autpatem eu feu feu faccumsan et wisse conse duiscipsummy nis nonsequis num dolorpercil erostrud tis esenim et, susto con henibh ent euissit atinis adigna ad tate tinit aliquis dolore feuisi tionullut aliquisi blam, corting ero dunt wis at dit ipit ad tatue tie vulla ad ea aliquisi. To eros niam ip er sed tat essi bla feu faccum nisci te magna faci bla facillute con eraessi tetueri liquam, sequam vulput lore tat. ore commolessim nim vel del etue facil eugiamcor ipsum vullandre etumsandrem dolore facillutet praesenis niam.sim quiscillut lamet lor ad mincips umsandipsum del dolenibh exer incipis eugue dio con elendre rostrud ea feumsandit niamcommy niat lorper sequis nis nit luptat lamcon ent er amet pratissim ercing endignit lortiscidunt dionulp utpatisci eugiam dignit, sit aliqui er sim vulputpat lam nibh eros adit ip erate er accumsan ulla feuis am essent nim vullam, qui bla feugue te commodi psustrud dio commodolenis augait utet Kunsthøgskolen i Oslo / utgivelse 9 Kunsthøgskolen i Oslo / utgivelse 12 Registrering av data dipismod tion velenibh ectem ip endionse tem Reet praesto digna commodo leniam qui blandre commod dolestincil eugiamc onsequam tie dolore tionsequatum niam iriureet luptat iliquat. Ut augait praesed ent aliquam, sustrud dignim doleseq uipit, consed essequi tat wis ex exero consecte tinit wismolore minim velis nullamet, quiscip eugait iriuscin ver sumsan aliquam, volore commolessim nim vel del etue vel utpat, cor ipsusto core ming ea aut iuscing facil eugiamcor ipsum vullandre etumsandrem elesequip estrud exer augait adipit, si essectet augiatie tat dunt lor aci tem irit eum aci. lut lamet lor ad mincips umsandipsum del dolore facillutet praesenis niam, sim quiscil- Sincilla feugiam, vullum vendignim vel dunt dolenibh exer incipis eugue dio con elendre alis nonsequisl ut ver suscillum qui bla alit rostrud ea feumsandit niamcommy niat lorper aliquatue volum ad er ipit adiam non heniat sequis nis nit luptat lamcon ent er amet pratissim ercing endignit lortiscidunt dionulp utpa- wiscil inisim eum delis ea aciliqu ismodolor sequamet ut autpatue vel erosto eu feugue tisci eugiam dignit, sit aliqui er sim vulputpat magnim dolore facil dip eu faccum dolessenim lam nibh eros adit ip erate er accumsan ulla delenibh eu facipis euguerc iliquam etumsan feuis am essent nim vullam, qui bla feugue te henibh eniam atin volorem dolortie commod commodi psustrud dio commodolenis augait tie tie ex ex ecte min henis exerosto commolor utet voluptate magna at ilis non utat, sequisi. accumsan henibh et luptat wis nonse magnibh eu faciduisl ullaore elesenisi. Katalogen Rostie enisit nonse vel iuscidunt ip ent nullumm odiametum ero essi bla feum quis aut- Systematisering av data Tat enis del ent nissit, siscip esto dolore min patem eu feu feu faccumsan et wisse conse hendre modolor eraesendre volortio od dunt duiscipsummy nis nonsequis num dolorpercil nostrud tat lam, quis diamcommy nons ex erostrud tis esenim et, susto con henibh ent eugait iril ipit nummy nons ercipit aciliquat. euissit atinis adigna ad tate tinit aliquis dolore Endiametuero do diam, con henim nos feuisi tionullut aliquisi blam, corting ero dunt nibh euipis doluptat nullum delissi bla feuisit wis at dit ipit ad tatue tie vulla ad ea aliquisi. ad del dolore te feuguer sit atetuer aesequam, volobore mod tetuerci ea aci tat praesed tem To eros niam ip er sed tat essi bla feu faccum zzril ing eliquat ullaorpero erit luptat. Duip nisci te magna faci bla facillute con eraessi esenim exero conummolore vendipsum volobore faciduis at vulluptat illaor adigna feuisse ore commolessim nim vel del etue facil eugia- tetueri liquam, sequam vulput lore tat. magniamet, quat nonse tat dolorpero exerostrud min utpat, quat. Pit ipit, consed magnism facillutet praesenis niam. mcor ipsum vullandre etumsandrem dolore odigniamet velit, consequat adio dolortion. Dendipsuscin veros dolorper sequis nulputetum vullaoreetue dolutat. Dui blan vulpute er sum del dolenibh exer incipis eugue dio con Sim quiscillut lamet lor ad mincips umsandip- sit ut exer alisit deliquam, veliqui blandit wisi. elendre rostrud ea feumsandit niamcommy niat lorper sequis nis nit luptat lamcon ent Kommentarer til registreringen er amet pratissim ercing endignit lortiscidunt Rerat vel ipis duisim am, quismodipis nit lore dionulp utpatisci eugiam dignit, sit aliqui er feugiat eu feum vel ullutatem dolore moloboreet volortiscin hendign ismodolore dipsusto accumsan ulla feuis am essent nim vullam, sim vulputpat lam nibh eros adit ip erate er consend ionsecte eriure delit lum quatum veliquat. Magna aliqui tetum del ilisit ulla faccum modolenis augait utet voluptate magna at ili qui bla feugue te commodi psustrud dio com- nulla facilla alismod do eugiam ilit, quislor sit do dunt dolortie etumsan velent voluptat, Oslo quam, qui te ent velisim ver sim zz. Nure diat, vent iriliquipit praesed dolore tat Grete Refsum dolor se dipsummodio consequis aliquate tem Sekretær i FoU-Untvalget Registrering av data Reet praesto digna commodo leniam qui blandre commod dolestincil eugiamc onsequam dignim doleseq uipit, consed essequi tat wis nullamet, quiscip eugait iriuscin ver sumsan vel utpat, cor ipsusto core ming ea aut iuscing elesequip estrud exer augait adipit, si essectet augiatie tat dunt lor aci tem irit eum aci.sincilla feugiam, vullum vendignim vel dunt alis nonsequisl ut ver suscillum qui bla alit aliquatue volum ad er ipit adiam non heniat wiscil inisim eum delis ea aciliqu ismodolor sequamet ut autpatue vel erosto eu feugue magnim dolore Bildetekst tat velessi smolortie facil dip eu faccum dolessenim delenibh eu facipis euguerc iliquam etumsan henibh eniam atin volorem dolortie commod tie dipsustio odolut landip exero ero conum velis nonse tem at. tie ex ex ecte min henis exerosto commolor accumsan henibh Duissi tinisi tie feuipsu scilit luptat et luptat wis nonse magnibh eu faciduisl ullaore elesenisi. praese ero commodi onulla feuis at amet alisi. Systematisering av data Tat enis del ent nissit, siscip esto dolore min hendre modolor eraesendre volortio od dunt nostrud tat lam, quis diamcommy nons ex eugait iril ipit nummy nons ercipit aciliquat. Endia met uero do diam, con henim nos nibh euipis doluptat nullum delissi bla feuisit ad del dolore te feuguer sit atetuer aesequam, volobore mod tetuerci ea aci tat praesed tem zzril ing eliquat ullaorpero erit luptat. Duip esenim exero conummolore vendipsum volobore faciduis at vulluptat illaor adigna feuisse magniamet, quat nonse tat dolorpero exerostrud min utpat, quat. Pit ipit, consed magnism odigniamet velit, consequat Margen kan også adio dolortion. Dendipsuscin veros dolorper sequis nulputetum vullaoreetue dolutat. Dui blan vulpute er sit ut exer alisit brukes til stikkrord, sitater eller småtekster. deliquam, veliqui blandit wisi. Kommentarer til registreringen Rerat vel ipis duisim am, quismodipis nit lore feugiat eu feum vel ullutatem dolore moloboreet volortiscin hendign ismodolore dipsusto consend ionsecte eriure delit lum quatum veliquat. Magna aliqui tetum del ilisit ulla faccum nulla facilla alismod do eugiam ilit, quislor sit do dunt dolortie etumsan velent voluptat, quam, qui te ent velisim ver sim zz. Nure diat, vent iriliquipit praesed dolore tat dolor se dipsummodio consequis aliquate tem dipismod tion velenibh ectem ip endionse tem iliquat. Ut augait praesed ent aliquam, sustrud tie dolore tionsequatum niam iriureet luptat ex exero consecte tinit wismolore minim velis aliquam, volore commolessim nim vel del etue facil eugiamcor ipsum vullandre etumsandrem dolore facillutet praesenis niam, sim quiscillut lamet lor ad mincips umsandipsum del dolenibh exer incipis eugue dio con elendre rostrud ea feumsandit niamcommy niat lorper sequis nis nit luptat lamcon ent er amet pratissim ercing endignit lortiscidunt dionulp utpatisci eugiam dignit, sit aliqui er sim vulputpat lam nibh eros adit ip erate er accumsan ulla feuis am essent nim vullam, qui bla feugue te commodi psustrud Kunsthøgskolen i Oslo / FoU-katalog Kunsthøgskolen i Oslo / utgivelse 11 36

37 Forestillingsprogram maler Forestillingsprogram A5 Omslag og innside Malen er laget for produksjon på skolens egen laserprinter med bildeog tekstelementer 5 mm fra kant. Eksemplene er vist i 40% av riktig Ta kontakt med informasjonsansvarlig for digital mal. 37

38 Forestillingsprogram maler Omslag og innside Ta kontakt med informasjonsansvarlig for digital mal. 38

39 Plakat maler Plakat A4 halvformat Malene er laget for produksjon på skolens egen laserprinter med skjæremerker og bildeformat 5 mm fra kant. Eksemplet er vist i 40% av riktig Ta kontakt med informasjonsansvarlig for digital mal. 39

40 Plakat maler Plakat A4 Eksemplet er vist i 40% av riktig 40

41 Plakat maler Plakat A4 og halvformat Denne åpne malen angir kun format og plassering og størrelse på logo. Designet på plakaten forøvrig er fri. Eksemplet er vist i 40% av riktig Ta kontakt med informasjonsansvarlig for digital mal. 41

42 Diverse maler Kunsthøgskolen Vitnemål :46 Side 1 KHiOs vitnemål med omslagsmappe VITNEMÅL G R A D E N BACHELOR I DESIGN T I L D E L E S MARTIN BLYSTAD F P Å B A K G R U N N A V 3 - Å R I G S T U D I U M I DESIGN INTERIØRARKITEKTUR OG MØBELDESIGN F U L L F Ø R T I Å R V E D KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR DESIGN O S L O, 2 0. J U N I R E K T O R D E K A N Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) ble etablert 1. august 1996 ved en samorganisering av fem selvstendige høgskoler: Statens håndverks- og kunstindustriskole (røtter tilbake til 1818) Statens kunstakademi (etablert 1909) Statens teaterhøgskole (etablert 1952) Statens operahøgskole (etablert 1964) Statens balletthøgskole (etablert 1979) KHiO tilbyr utdanninger på områdene kunstfag, design, billedkunst, teater, ballett og dans og opera. KHiO ble innskrevet i lov om universiteter og høgskoler ved vedtak i Stortinget våren 1997 og tildeler i henhold til gjeldende gradsstruktur bachelor- og mastergrader. KHiO benytter vurderings-uttrykkene bestått/ikke bestått eller en gradert skala med frem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Disse kommer til uttrykk på vitnemålstillegget. The Oslo National Academy of the Arts (KHiO) was established in 1996 through the amalgamation of five independent university colleges: National College of Art and Design (roots back to 1818) National Academy of Fine Art (established 1909) National Academy of Dramatic Art (established 1952) National Academy of Operatic Art (established 1964) National College of Ballet and Dance (established 1979) KHiO offers studies within the following areas: design, fine art, crafts, theatre, ballet and dance, opera. KHiO was included in the act concerning universities and colleges by a parliamentary resolution passed in 1997 and offers bachelor and master degrees according to this act. The grading scale and course credit system are both equivalent to those of the European Credit Transfer System (ECTS). The grades are A E for passed and F for failed. In some cases only the following grades are used: passed or failed. k u n s t h ø g s k o l e n i os l o v i t n e m å l D I R E K T Ø R Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)/Oslo Academy of the Arts Postadresse/Postal address: Postboks 6853 St. Olavsplass, N-0130 OSLO Besøksadresse/Visiting address: Fossveien 24, 0551 OSLO T I L D E T T E V I T N E M Å L H Ø R E R E T T I L L E G G M E D K A RAKTERUTSKRIFT. Kunsthøgskolen Vitnemål :46 Side 2 Ta kontakt med informasjonsansvarlig for digital mal. 42

Profilhåndbok. vår visuelle veileder

Profilhåndbok. vår visuelle veileder Profilhåndbok vår visuelle veileder Innhold 0. Innledning 3 1. Visuelle grunnelementer 4 2. Byvåpenet 5 Logofarger 6 Sektornavn i logoen 7 3. Profilelementer 8 Maskoter 8 Slagord 8 Stråler 9 Farger 10

Detaljer

Profilmanual. Rogaland fylkeskommune. Versjon 1.1 August 2011

Profilmanual. Rogaland fylkeskommune. Versjon 1.1 August 2011 Rogaland fylkeskommune Profilmanual Versjon 1.1 August 2011 Innhold Innledning side 2 Logo side 3 Farger side 9 Typografi side 12 Grafiske elementer side 15 Profiltekster side 18 Fotobank side 20 Kontortrykksaker

Detaljer

Designmanual for Norsk Designråd

Designmanual for Norsk Designråd Versjon 1.0 18.12.07 Innhold Dokumentasjon Bakgrunn...2 Navn...4 Navnetrekk...5 Symbol...6 Signatur...9 Plasseringsanvisning...10 Signaturtekst...11 Farger...12 5.Element...13 Typografi...17 Regi...19

Detaljer

Hvordan skal NFU se ut?

Hvordan skal NFU se ut? Hvordan skal NFU se ut? NFU er den nasjonale interesseorganisasjonen for mennesker med utviklingshemming. Organisasjonens virksomhet bygger på tilhørighet og likeverd som grunnleggende og allmennmenneskelige

Detaljer

Metro Branding as. Profilmanual Norske Kvinners Sanitetsforening

Metro Branding as. Profilmanual Norske Kvinners Sanitetsforening Metro Branding as Profilmanual Norske Kvinners Sanitetsforening N.K.S profilmanual er en veileder for hvordan profilen skal benyttes. Den inneholder grunnleggende retningslinjer og eksempler på løsninger.

Detaljer

veileder Design er synliggjøring av verdier og et verktøy som skal bidra til å gi all kommunikasjon autoritet og gjennomslagskraft.

veileder Design er synliggjøring av verdier og et verktøy som skal bidra til å gi all kommunikasjon autoritet og gjennomslagskraft. Design er synliggjøring av verdier og et verktøy som skal bidra til å gi all kommunikasjon autoritet og gjennomslagskraft. veileder 09 Versjon 1, Juni 2009 2 Norsk Industri Designveileder Velkomm til Norsk

Detaljer

Adobe InDesign cs4. Å komme i gang med InDesign CS4

Adobe InDesign cs4. Å komme i gang med InDesign CS4 Adobe InDesign cs4 Å komme i gang med InDesign CS4 InDesign er en del av Adobe Creative Suite. Selv om du kan gjøre mye av det samme i de andre programmene i suiten; Illustrator og Photoshop, så vær oppmerksom

Detaljer

Sandnes i sentrum for framtiden. Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en brukerguide KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE

Sandnes i sentrum for framtiden. Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en brukerguide KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE Sandnes i sentrum for framtiden Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE INNHOLD 03 Innledning 03 Innledning 04 Visjonen vår 04 Visjonen vår 06 Verdiene våre

Detaljer

Profilhåndbok Misjonsforbundet

Profilhåndbok Misjonsforbundet Profilhåndbok Misjonsforbundet kapitteltittel Innhold: Misjonsforbundet: Symbol - disippelkorset 4 Logo og regler: Misjonsforbundet 6 Logo og regler: Misjonsforbundet UNG 20 Fonter 30 Fargepaletter 38

Detaljer

En tittel på en linje

En tittel på en linje Mellomtittel Nostrud tat utat eraessissi Per feu faci el ipis nonummy nullandit nos ad minit wis nonse velit nos nostion sequis aut augiam dit acipit, si essis nisi. Ing eum vulla feuisit ut lor sendit,

Detaljer

ENKELTKURS DELFAG ÅRSSTUDIUM BACHELORSTUDIUM 2008-2009 DELTIDSSTUDIER I BERGEN

ENKELTKURS DELFAG ÅRSSTUDIUM BACHELORSTUDIUM 2008-2009 DELTIDSSTUDIER I BERGEN ENKELTKURS DELFAG ÅRSSTUDIUM BACHELORSTUDIUM 2008-2009 DELTIDSSTUDIER I BERGEN NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION BACHELOR Ved s deltidsstudier kan du utvide din kompetansen steg

Detaljer

Innhold. Logoen... 2 Logoregler... 3 Slagord... 4 Farger... 5 Typografi... 6 Grafisk element (sirkelen)...7 Generelt om bildebruk...

Innhold. Logoen... 2 Logoregler... 3 Slagord... 4 Farger... 5 Typografi... 6 Grafisk element (sirkelen)...7 Generelt om bildebruk... Grafisk profilmanual Innhold Profilelementer Logoen... 2 Logoregler... 3 Slagord... 4 Farger... 5 Typografi... 6 Grafisk element (sirkelen)...7 Generelt om bildebruk... 8 Profilen i bruk Postale trykksaker...

Detaljer

Grafisk profil for Den norske kirke

Grafisk profil for Den norske kirke Grafisk profil for Den norske kirke 1 Den norske kirkes våpen og grafisk ressursmateriell 2 grafisk designmanual DNK primo 2009 Kirkemøtet vedtok i 2006 en kommunikasjonsplattform for Den norske kirke.

Detaljer

Profilmanual. Versjon 2 - november 2011. www.fylkesmannen.no/oppland

Profilmanual. Versjon 2 - november 2011. www.fylkesmannen.no/oppland Profilmanual Versjon 2 - november 2011 Profilmanual Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland kommuniserer på mange fagområder, både muntlig og skriftlig, gjennom fysiske møter, via brev og brosjyrer

Detaljer

Bostøtte. En støtteordning for pensjonister og barnefamilier SKISSEBILDE

Bostøtte. En støtteordning for pensjonister og barnefamilier SKISSEBILDE 2006 Bostøtte En støtteordning for pensjonister og barnefamilier SKISSEBILDE Hvem kan få bostøtte? Denne brosjyren gir en oversikt over bostøtteordningen. Brosjyren bygger på gjeldende regler pr. 1. januar

Detaljer

www.sandnes.kommune.no

www.sandnes.kommune.no www.sandnes.kommune.no INTRODUKSJON INTRODUKSJON INNHOLD INTRODUKSJON 02 03 Riktig bruk Innhold RIKTIG BRUK ER VIKTIG Hensikten med denne profilmanualen er å tilrettelegge for en konsekvent og effektiv

Detaljer

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk Designmanual Innhold Ord og uttrykk......................................................3 Profilverktøy.........................................................4 Nettbuss hovedlogo............................................5

Detaljer

Designmanual versjon 1.0 2009 Sherpa Consulting Utviklet sommeren 2009 av OKTAN alfa

Designmanual versjon 1.0 2009 Sherpa Consulting Utviklet sommeren 2009 av OKTAN alfa Designmanual versjon 1.0 2009 Sherpa Consulting Utviklet sommeren 2009 av OKTAN alfa 2 LOGOUTGAVER Med payoff Fargeversjon Med payoff Sorthvit-versjon Logoene foreligger i positiv og negativ versjon, i

Detaljer

Designmanual for Anthon B Nilsen. Versjon 1.0 10.02.11. Innhold

Designmanual for Anthon B Nilsen. Versjon 1.0 10.02.11. Innhold Versjon 1.0 10.02.11 Innhold Innledning...2 IdE 1. Logo...3 IdE 2. Logo forretningsområder...4 IdE 3. Farger...7 IdE 4. Femte Element...8 IdE 5. Typografi...13 IdE 6. Regi...15 Innledning En visuell identitet

Detaljer

PRESENTASJON NY VISUELL PROFIL

PRESENTASJON NY VISUELL PROFIL PRESENTASJON NY VISUELL PROFIL [ Preferanser ] Inspirasjon Kvalitet Trend Inspirasjon Kvalitet Trend Inspirasjon Kvalitet Trend Inspirasjon Kvalitet Trend [ Ny logo ] Godt å gå på, godt å ta på [ Navnet

Detaljer

Sykehuset Østfold profilhåndbok

Sykehuset Østfold profilhåndbok Sykehuset Østfold profilhåndbok Sykehusets visjon «Kvalitet - trygghet - respekt» skal være retningsgivende for all kommunikasjon i Sykehuset Østfold. Profilhåndboken har som mål å gi Sykehuset Østfold

Detaljer

Tittel nivå 1 B5 70pkt

Tittel nivå 1 B5 70pkt Tittel nivå 1 B5 70pkt Delit eugue dunt ip ero commodo odolor sum zzrit iurem dit nullan essequamcor si ting enit, quamconum aut venit landreet diat aliquat. Ed tate conse eril dolore do core molessequam,

Detaljer

Forord. CD med originaler. Fargerikt og positivt

Forord. CD med originaler. Fargerikt og positivt Profilhåndbok, september 2010 CD med originaler Forord Fargerikt og positivt Profilhåndboka skal bidra til et helhetlig, friskt og positivt visuelt inntrykk av. Alle ledd i organisasjonen skal benytte

Detaljer

Visuell profil Retningslinjer og eksempler. Utgitt august 2008

Visuell profil Retningslinjer og eksempler. Utgitt august 2008 Visuell profil Retningslinjer og eksempler Utgitt august 2008 Innhold Om profilhåndboken Om profilhåndboken 01 Kommunikasjonsakse 02 Synliggjøring av avsender 04 Grunnelementer Logo 06 Farger 08 Typografi

Detaljer

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent Profilhåndbok REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent innhold 2 side 3...................................................bakgrunn side

Detaljer

profilhåndbok SOS-barnebyer norge

profilhåndbok SOS-barnebyer norge profilhåndbok SOS-barnebyer norge Innhold Innledning... side 5 Trykksaker 01 Logo...side 8 02 Farger... side 14 03 Fonter... side 15 04 Bildespråk... side 16 05 Piktogrammer... side 22 06 Solsikkebarna...

Detaljer

Utgave 1.1 08.02.06. Designmanual. Innledning Grafiske elementer Farger Typografi Postale trykksaker Brosjyrer Presentasjoner Nedlastbare filer

Utgave 1.1 08.02.06. Designmanual. Innledning Grafiske elementer Farger Typografi Postale trykksaker Brosjyrer Presentasjoner Nedlastbare filer Utgave 1.1 08.02.06 Designmanual Forskerforbundets grafiske profil For at Forskerforbundet skal fremstå som en profesjonell og interessant organisasjon, er vi avhengige av å presentere oss på en gjennomtenkt

Detaljer

Venstres designmanual. Venstres designmanual november 2014

Venstres designmanual. Venstres designmanual november 2014 Venstres designmanual Venstres designmanual november 2014 Introduksjon Med denne designmanualen presenterer vi Venstres nye visuelle identitet. Identiteten skaper rom for å løfte frem partiets politikk,

Detaljer

«Portfolio» Oxford Dictionary. Origin: Italian portafogli, from portare carry + foglio leaf. Noun (pl. portfolios)

«Portfolio» Oxford Dictionary. Origin: Italian portafogli, from portare carry + foglio leaf. Noun (pl. portfolios) Grunnkursportfolio er en del av studiekvalitetssystemet hvor hensikten er at skolen skal få et helhetlig inntrykk av studentens nivå og progresjon gjennom grunnkurset. Instituttene gir studenten en skriftelig

Detaljer

DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD 2015 Q3 versjon 0.0.6

DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD 2015 Q3 versjon 0.0.6 DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD 2015 Q3 versjon 0.0.6 2 Høgskolen i Østfold profilmanual ÉN HØGSKOLE ÉN DESIGNPROFIL HELHETLIG VISUELL KOMMUNIKASJON GRENSELØS KUNNSKAP FELLES MÅL Introduksjon Høgskolen

Detaljer