- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine!"

Transkript

1 - det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine! - brukerveiledning for Folkeweb BOKMÅL

2 2007

3 Innhold Programvinduet 4 Prøv selv 5 Artikkel 6 Mer om artikkel 7 verktøy 8 Sette rekkefølge, slette og endre artikler 9 Opprette menypunkt 10 Opprette bildegalleri 11 Opprette skjema 12 Mer om skjema 13 Statistikk og søkeord 14 Bruker 15 Andre funksjoner 16 Domene, Epost og 17 Support 17 Server og sikkerhet 18 Innledning Gratulerer med valget av publiseringsverktøyet FolkeWeb. Du har gjort et godt valg! Her vil du oppleve å få god hjelp til å oppdatere og vedlikeholde nettsidene dine. Brukerveiledningen hjelper deg til å gjøre denne viktige jobben på egen hånd. På denne måten blir nettløsingen kostnadseffektiv og tidsbesparende. Dette er like enkelt å bruke som Word og Windows Utforsker. Lisens FolkeWeb er et lisensbasert produkt som er under kontinuerlig utvikling. Lisensen gir kunden automatisk tilgang til alle kommende versjoner av FolkeWeb. Enkelte moduler slik som f.eks. netthandel vil være tilleggsprodukter. Nettleser FolkeWeb blir administrert ved bruk av nettleseren. Det er derfor ikke behov for å installere programvare på datamaskinen. Samtidig har en tilgang til å administrere nettsiden sin fra hvor som helst i verden. Tilbakemelding fra brukerne er at FolkeWeb er både enkelt å forstå og bruke. Skalèrbar FolkeWeb er fleksibel og kan tilpasses dine behov. FolkeWeb passer for både små og store bedrifter. Løsingen gir kunden full fleksibiliet med hensyn til oppretting av menypunkt og artikler. Filosofien er at verktøyet ikke skal være begrensningen for nettsidene dine. Innhold og design Innhold og design er 100 % skilt fra hverandre i FolkeWeb. Dette er styrt gjennom at alt innholdet publiseres i maler.

4 t osv side Programvinduet Logolinje Arkfaner Arbeidsvinduet Starttside For å redigere nettsiden, dobbelklikker du på de ulike delene. Vær oppmerksom på at dette kan variere fra nettside til nettside. side 4 Topp Meny Artikkel Annonse Bunn Se i programvinduet i figuren for å bli kjent med de ulike delene i FolkeWeb. Programvinduet er stort sett likt uavhengig av nettleser - enkelte funksjoner kan variere. FolkeWeb er kompatibel (lesbar) med Internet Explorer, Opera, Fire Fox, Safari og Mozilla. Logolinje Øverst i programvinduet finner du - Logo for FolkeWeb - Oppdater - Avslutt - Bokmaal 1. Klikk Oppdater for å oppdatere nettsiden. 2. Klikk Avslutt for å avslutte programmet. 3. Velg i dropdown-menyen til høgre. Minim et in ute elestrud minim et in ute ver sum in vercill uptatum volestion erit vel ing el irillandit dolenim esed dignim velit nonsequate modolorer sim veniam, sum venim aut ad dui bla accum quis nosto Dette er od Dette eit molore overord velit eit ut overord augue volum iriliquis ad dit lore magna Ibh faccum ex elestrud nulluptatet Ibh ex minim elestrud et in minim ute ver et sum in ute in vercill sum uptatum in vercill uptatum luptatie con ulluptatis volestion eugiamc erit volestion vel ing erit el irillandit vel ing el dolenim irillandit esed dolenim dignim esed velit dignim velit ommodignit la conulla nonsequate facilit nonsequate modolorer incip ea modolorer sim veniam, sim sum veniam, venim sum aut venim ad dui aut bla ad dui bla cons nibh er iusto accum eugue quis ent accum nosto augait quis od am molore nosto od velit molore ut augue velit volum ut augue iriliquis volum ad iriliquis dit ad dit venibh et luptat, lore susciliquam magna lore faccum dolore magna nulluptatet del faccum nulluptatet luptatie con luptatie ulluptatis con eugiamc ulluptatis eugiamc ute magnibh ex ommodignit ea faci bla ommodignit consequip la conulla ea facilit la conulla incip facilit ea cons incip nibh ea er cons iusto nibh eugue er iusto eugue facil utpat, con henim ent augait velesed ent am augait venibh exer am et luptat, venibh susciliquam et luptat, susciliquam dolore del dolore ute del ute suscinc ipsustio magnibh dolore faccum ex magnibh ea inci faci bla ex ea consequip faci bla consequip ea facil utpat, ea facil con utpat, henim con henim conullaore euis diam velesed del exer ectem velesed suscinc irit exer nulla ipsustio suscinc dolore ipsustio faccum dolore inci faccum bla conullaore inci bla conullaore euis diam del consequatum euis ectem diam del irit nulla ectem diam consequatum irit nulla consequatum diam diam Wiscing euis el ilissequat laor se voluptat Minim et Minim ute et in ute elestrud minim Ibh elestrud ex et elestrud in minim ute ver et minim sum ute et in ver in ute sum ver in sum in vercill uptatum volestion erit vel ing el irillandit vercill uptatum dolenim vercill volestion uptatum esed dignim erit volestion vel velit ing erit nonsequate el vel ing el modolorer sim veniam, sum venim aut ad dui bla irillandit dolenim accum irillandit esed quis dolenim nosto dignim esed od velit molore dignim velit ut augue volum iriliquis ad dit lore magna faccum nonsequate nulluptatet nonsequate modolorer luptatie modolorer sim veniam, con sim ulluptatis sum veniam, eugiamc sum ommodignit la conulla facilit incip ea cons nibh venim aut er venim ad iusto dui aut bla eugue ad accum dui ent bla quis augait accum nosto am quis venibh nosto et luptat, susciliquam dolore del ute magnibh ex ea od molore faci od velit molore bla ut consequip augue velit volum ut augue ea facil iriliquis volum utpat, iriliquis con henim velesed exer suscinc ipsustio dolore faccum ad dit lore inci ad magna dit bla lore conullaore faccum magna nulluptatet faccum euis diam nulluptatet del ectem irit nulla consequatum diam luptatie con luptatie ulluptatis con eugiamc ulluptatis eugiamc ommodignit ommodignit la conulla facilit la conulla incip facilit ea incip ea cons nibh er cons iusto nibh eugue er iusto ent eugue augait ent am augait am venibh et luptat, venibh susciliquam et luptat, susciliquam dolore del dolore del ute magnibh ute ex magnibh ea faci bla ex ea consequip faci bla consequip ea ea facil utpat, facil con utpat, henim con velesed henim exer velesed exer suscinc ipsustio suscinc dolore ipsustio faccum dolore inci faccum bla inci bla conullaore conullaore euis diam euis del ectem diam del irit nulla ectem irit nulla consequatum consequatum diam diam Wiscing Wiscing euis el ilissequat euis el ilissequat laor se voluptat laor se voluptat Arbeidsvinduet Arbeidsvinduet varierer ved valg av arkfaner. Når du velger Startside, må du dobbelklikke på de delene du Minim et in ute ønsker å endre. Du får da tilgang til å opprette nye artikler, Minim et in ute menypunkt eller endre innhold. Ibh ex elestrud minim et in ute ver sum in vercill uptatum volestion erit vel ing el irillandit dolenim esed dignim velit nonsequate modolorer sim veniam, sum venim aut ad dui bla Oppdater accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit Oppdater Avslutt Kontakt Avslutt oss lore magna faccum nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc ommodignit la conulla facilit incip ea cons nibh er iusto eugue Startside Startside Shop Shop Statistikk Statistikk ent augait am venibh et luptat, susciliquam dolore del ute For å redigere For nettsida å redigere må nettsida du dobbelklikke må du dobbelklikke på menyfeltet, på menyfeltet, logofeltet, artikkelfeltet logofeltet, magnibh artikkelfeltet ex osv ea faci bla osv consequip ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio dolore faccum inci bla conullaore euis diam del ectem irit nulla consequatum diam Programmet blir automatisk avsluttet ved inaktivitet i 60 minutter. Arkfaner Om oss De ulike funksjonene i programmet er blant annet Startside, Bruker, Layout, Søkeord og Statistikk. Antall Kontakt arkfaner oss kan variere alt etter hvilken tilgang du Kontakt har. oss nim et in ute ver sum in vercill uptatum g el irillandit dolenim esed dignim velit orer sim veniam, sum venim aut ad dui bla d molore velit ut augue volum iriliquis ad dit nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc ulla facilit incip ea cons nibh er iusto eugue bh et luptat, susciliquam dolore del ute i bla consequip ea facil utpat, con henim c ipsustio dolore faccum inci bla conullaore iam Ibh ex elestrud Ibh ex minim elestrud et in minim ute ver et sum in ute in vercill sum uptatum in vercill volestion uptatum erit volestion vel ing erit el irillandit vel ing el irillandit dolenim esed dolenim dignim esed velit dignim nonsequate velit nonsequate modolorer modolorer sim veniam, sim sum veniam, venim sum aut venim ad dui aut bla ad dui bla accum quis accum nosto quis od molore nosto od velit molore ut augue velit volum ut augue iriliquis volum ad iriliquis dit lore ad magna dit lore faccum magna faccum nulluptatet nulluptatet luptatie con luptatie ulluptatis con eugiamc ulluptatis ommodignit eugiamc ommodignit la conulla facilit la conulla incip facilit ea cons incip nibh ea cons nibh er iusto eugue er iusto ent eugue augait ent am augait venibh am et luptat, venibh susciliquam et luptat, susciliquam dolore del dolore ute magnibh del ute ex magnibh ea ex ea faci bla consequip faci bla consequip ea facil utpat, ea facil con utpat, henim con velesed henim exer velesed suscinc exer ipsustio suscinc dolore ipsustio faccum dolore faccum inci bla conullaore inci bla conullaore euis diam euis del ectem diam del irit nulla ectem consequatum irit nulla consequatum diam diam Adresse for Adresse nettside for nettside Startside For å redigere Shop nettsida må du dobbelklikke Statistikk på menyfeltet, logofeltet, artikkelfeltet osv Side 1 Side av 1 1 av 1 Bokmaal Bokmaal Ibh ex elestrud minim et in ute ver sum in vercill uptatum volestion erit vel ing el irillandit dolenim esed dignim velit nonsequate modolorer sim veniam, sum venim aut ad dui bla H Ibh ex elestrud minim et in ute ver sum in vercill uptatum accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis volestion erit vel ing el irillandit dolenim esed dignim velit ad dit Ibh ex elestrud nonsequate minim lore magna modolorer et in ute faccum sim ver sum nulluptatet veniam, in vercill luptatie sum venim uptatum con ulluptatis eugiamc aut ad dui bla volestion accum erit vel quis ing ommodignit nosto el irillandit la od molore dolenim conulla facilit velit esed ut augue dignim incip ea volum velit cons nibh er iusto eugue iriliquis ad dit nonsequate lore modolorer ent augait magna faccum sim veniam, venibh nulluptatet sum et luptatie venim luptat, aut susciliquam con ad ulluptatis dui bla dolore del ute eugiamc accum quis ommodignit nosto magnibh od la molore ex conulla velit ea faci facilit ut augue bla consequip incip ea volum cons iriliquis ea facil nibh er ad utpat, iusto dit con henim eugue lore magna ent faccum velesed augait am nulluptatet exer suscinc venibh et luptatie ipsustio luptat, con susciliquam ulluptatis dolore dolore eugiamc faccum inci bla conullaore del ute euis diam ommodignit del ectem irit magnibh la conulla consequatum ex ea facilit faci bla incip consequip ea diam cons nibh ea facil er iusto utpat, eugue con henim ent augait velesed am venibh exer suscinc et luptat, ipsustio susciliquam dolore dolore faccum del inci ute bla conullaore euis diam del ectem magnibh irit nulla ex consequatum ea faci bla consequip diam ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio dolore faccum inci bla conullaore euis diam del ectem Minim irit nulla et consequatum in ute diam elestrud minim et in ute ver sum in vercill uptatum volestion erit vel ing el irillandit dolenim esed dignim velit elestrud minim et in ute ver sum in nonsequate modolorer sim veniam, sum vercill uptatum volestion erit vel ing el elestrud venim aut ad dui bla accum quis nosto irillandit minim et dolenim in ute ver esed sum dignim in velit vercill uptatum od molore velit ut augue volum iriliquis nonsequate volestion modolorer erit sim ing veniam, el sum irillandit ad dit lore magna faccum nulluptatet venim dolenim aut esed ad dui dignim bla accum velit quis nosto nonsequate luptatie con ulluptatis eugiamc od molore modolorer velit sim ut augue veniam, volum sum iriliquis venim aut ommodignit la conulla facilit incip ea ad ad dit dui lore bla magna accum faccum quis nosto nulluptatet od molore cons nibh er iusto eugue ent augait am luptatie velit ut con augue ulluptatis volum eugiamc iriliquis ad dit lore venibh et luptat, susciliquam dolore del ommodignit magna faccum la conulla nulluptatet facilit incip ea luptatie con ute magnibh ex ea faci bla consequip ea cons ulluptatis nibh er iusto eugiamc eugue ent augait am ommodignit facil utpat, con henim velesed exer venibh la conulla et luptat, facilit susciliquam incip ea dolore del cons nibh suscinc ipsustio dolore faccum inci bla ute er magnibh iusto eugue ex ea ent faci augait bla consequip am ea venibh et conullaore euis diam del ectem irit nulla facil luptat, utpat, susciliquam con henim dolore velesed del exer ute magnibh consequatum diam suscinc ex ea ipsustio faci bla dolore consequip faccum ea inci bla Brukerveiledning for FolkeWeb facil utpat, conullaore con henim euis velesed diam del exer ectem irit nulla suscinc ipsustio consequatum dolore diam faccum inci bla conullaore euis diam Wiscing del ectem euis irit nulla el ilissequat laor se voluptat consequatum diam S

5 Prøv selv FolkeWeb har et testområde der du kan prøve verktøyet. Dette er en kortversjon for hvordan du oppretter en artikkel på nettsiden din. 1. Åpne nettleser 1. Åpne nettleser a. Åpne nettleseren b. Skriv adressen: Folkeweb - dynamisk Administration publiseringsverktøy Administration Administration c. Trykk Enter-knappen Folkeweb - dynamisk på tastaturet publiseringsverktøy for å gå til påloggingssiden 2. Logg på a. Skriv gjest i feltet Brukernavn b. Skriv gjest i feltet Passord c. Trykk på knappen Logg inn>> 3. Ny artikkel a. Dobbelklikk i artikkelfeltet b b. Klikk på ikonet Kontakt Ny oss for å opprette en ny artikkel 4. Skriver tekst a. Skriv ønsket tekst i feltet b. Skriv ønsket tekst i feltet c. Sett en hake ved det menypunktet artikkelen skal tilknyttes d. Velg Lagre 5. Avslutt a. Avslutt oppe til venstre b. Klikk Ja for avslutte Administration Velkommen til FolkeWeb Velkommen Velkommen til til FolkeWeb FolkeWeb Brukernavn: gjest For å redigere nettsida må du dobbelklikke på menyfeltet, logofeltet, Brukernavn: artikkelfeltet osv gjest Brukernavn: Passord: gjest Passord:... For å redigere nettsida må du dobbelklikke på menyfeltet, logofeltet, Passord: artikkelfeltet osv Logg inn >> Logg inn >> Logg inn >> b - det enkle publiseringsverktøyet! - det enkle publiseringsverktøyet! - det enkle publiseringsverktøyet! Gratulerer! Du har nå lagt inn en ny artikkel og nettstedet er oppdatert. 2. Logg på Side av Velkommen Side 1 av til 1 FolkeWeb Brukernavn: Passord: gjest Ny artikkel 5. Avslutt a. Logg inn >> - det enkle publiseringsverktøyet! Folkeweb - dynamisk publiseringsverktøy nmlkji Artikkel nmlkj Logo nmlkj Bunntekst nmlkj Banner nmlkj Gallery Start Bilde Maler Vedl. Tid E-post Prod nmlkji Artikkel nmlkj Oppdater Logo nmlkj Avslutt Bunntekst nmlkj Banner nmlkj Gallery Start Bilde Startside MalerShop Vedl. Tid Statistikk E-post Prod Dette For er å eit redigere overord nettsida må du dobbelklikke på menyfeltet, logofeltet, artikkelfeltet osv Ibh ex elestrud minim et in ute ver sum in vercill uptatum volestion erit vel ing el irillandit dolenim esed dignim velit nonsequate modolorer sim veniam, sum venim aut ad dui bla accum quis nosto b od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit lore magna Ibh faccum ex elestrud nulluptatet minim et in ute ver sum in vercill uptatum volestion erit vel ing el luptatie con ulluptatis eugiamc ommodignit la conulla facilit incip ea irillandit dolenim esed dignim velit nonsequate 4. modolorer Skriv Lagre sim Slett veniam, tekst Tilbake cons nibh er iusto eugue ent augait am venibh et luptat, susciliquam dolore sum venim del ute aut ad dui bla accum magnibh ex ea faci quis bla nosto consequip od molore ea facil velit utpat, augue con henim volum nmlkji Artikkel velesed iriliquis nmlkj exer ad Logodit suscinc nmlkj lore Bunntekst magna ipsustio nmlkj Banner nmlkj Gallery faccum nulluptatet dolore faccum inci bla luptatie conullaore ulluptatis euis diam eugiamc del ectem ommodignit irit nulla la conulla facilit incip ea Start consequatum Bilde Maler diam Vedl. Tid E-post Prod cons Folkeweb nibh er iusto eugue - dynamisk ent augait venibh publiseringsverktøy et luptat, susciliquam dolore del ute magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio dolore faccum inci bla conullaore euis diam del ectem irit nulla consequatum diam nmlkj Artikkel nmlkji Mer tekst Link tekst: Les nmlkj meir Artikkel nmlkji Mer tekst Ibh ex elestrud minim et in ute ver sum in vercill uptatum volestion erit vel ing el Link Text tekst: Limit Back text(bok): irillandit dolenim esed dignim velit nonsequate modolorer sim veniam, sum venim aut Les Tilbake meir ad dui bla accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit lore magna faccum nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc ommodignit la conulla facilit incip ea Text Limit Back text(bok): cons nibh er iusto eugue ent augait am venibh et luptat, susciliquam dolore del ute Mer Tilbake magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio tekst Ja dolore faccum inci bla conullaore euis diam del ectem irit nulla consequatum diam Ibh ex For elestrud å redigere minim nettsida et må in du ute dobbelklikke ver sum in på vercill menyfeltet, uptatum logofeltet, volestion artikkelfeltet erit vel osv ing el irillandit dolenim esed dignim velit nonsequate modolorer sim veniam, sum venim aut Mer ad dui tekst bla accum quis nosto od molore velit ut augue volum nmlkj Artikkel iriliquis nmlkji Mer dit tekst lore magna Ibh faccum ex elestrud nulluptatet minim luptatie et in con ute ulluptatis ver sum in eugiamc vercill uptatum ommodignit volestion la conulla erit vel facilit ing incip el ea Link tekst: irillandit cons nibh dolenim er iusto esed eugue dignim ent augait velit nonsequate am venibh et modolorer luptat, susciliquam sim veniam, dolore sum venim del ute aut ad magnibh dui bla ex accum ea faci quis bla nosto consequip od molore ea facil velit utpat, augue con henim volum velesed iriliquis exer ad dit suscinc lore magna Text Limit Back text(bok): ipsustio dolore faccum faccum nulluptatet inci bla luptatie conullaore ulluptatis euis diam eugiamc del ectem ommodignit irit nulla consequatum la conulla facilit diam incip ea Tilbake cons nibh er iusto eugue ent augait am venibh et luptat, susciliquam dolore del ute magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio Mer tekst dolore faccum inci bla conullaore euis diam del ectem irit Ibh nulla ex elestrud consequatum minim et in diam ute ver sum in vercill uptatum volestion erit vel ing el irillandit dolenim esed dignim velit nonsequate modolorer sim veniam, sum venim aut ad dui bla accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit lore magna faccum nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc ommodignit la conulla facilit incip ea Ny Lagre cons nibh er iusto eugue ent augait am venibh et luptat, susciliquam dolore del ute magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio dolore faccum inci bla conullaore euis diam del ectem irit nulla consequatum diam Ibh ex elestrud minim et in ute ver sum in vercill uptatum volestion erit vel ing el irillandit dolenim esed dignim velit nonsequate modolorer sim veniam, sum venim aut ad dui bla accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit lore magna faccum nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc ommodignit la conulla facilit incip ea cons nibh er iusto eugue ent augait am venibh et luptat, susciliquam dolore del ute magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio dolore faccum inci bla conullaore euis diam del ectem irit nulla consequatum diam Bokmaal Bokmaal Bokmaal Bokmaal Hovedprinsippet For å redigere eller endre innhold, må du dobbelklikke på de ulike feltene på nettsiden. Om du f.eks. skal endre menyen, må du dobbelklikke i menyfeltet. Like ens er det med artikkelfeltet og de andre feltene. b. Minim et in ute elestrud minim et in ute ver sum in vercill uptatum volestion erit vel ing el irillandit dolenim esed dignim velit nonsequate modolorer sim veniam, sum venim aut ad dui bla accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit lore magna faccum nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc ommodignit la conulla facilit incip ea cons nibh er iusto eugue ent augait am venibh et luptat, susciliquam dolore del ute magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio dolore faccum inci bla conullaore euis diam del ectem irit nulla consequatum diam Wiscing euis el ilissequat laor se voluptat?cid=1&aid=15149& Ibh ex elestrud minim et in ute ver sum in vercill uptatum volestion erit vel ing el irillandit dolenim esed dignim velit nonsequate modolorer sim veniam, sum venim aut ad dui bla accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit lore magna faccum nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc ommodignit la conulla facilit incip ea cons nibh er iusto eugue ent augait am venibh et luptat, susciliquam dolore del ute magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio dolore faccum inci bla conullaore euis diam del ectem irit nulla consequatum diam ?cid=1&aid=15149&?cid=1&aid=15149& side 5

6 Artikkel Trinnvis oppretting av artikkel, innsetting b av bilde og vedlegg. 1. Dobbelklikk i artikkelfeltet og klikk på ikonet Ny. 2. I feltet skriver du inn overordet for artikkelen. 3. I feltet skriver du inn teksten du vil ha. Du kan kopiere tekst fra Word eller lignende tekstverktøy. For å lime inn tekst i tekstfeltet på denne måten, må du bruke hurtigtastkombinasjonen [CTRL+V]. 4. Ønsker du en utvidet artikkel velger du Mer tekst (a.). Her kan du fortsette å skrive i feltet Mer tekst (c.). I feltet for Link tekst (b.) kan du f.eks. skrive Les mer og Tilbake. Dette er linker som tar deg til artikkelen og tilbake. b - dynamisk Mer tekst publiseringsverktøy - funksjonen godt egnet når du har Kontakt mange oss små nyhetsartikler som utvider seg og står alene - som f. eks. VG-nett og andre nettaviser. Avslutt 5. Ønsker du å legge inn et bilde, velger du arkfanen Bilde og Bla gjennom (b.). Bildet henter du fra egen harddisk, CD-ROM, Statistikk diskett eller annet lagringsmedium. FolkeWeb støtter de fleste bildeformat og viser de på nettet i.jpgformat. FolkeWeb skalerer bildet til nettbruk, dvs tilpasser filstørrelsen til internett. Shop ida må du dobbelklikke på menyfeltet, logofeltet, artikkelfeltet osv b FolkeWeb har satt en grense på 15 Mb per bilde ved opplasting. Forklaring til de ulike feltene i arkfanen Bilde: a. Sett inn en nettadresse nmlkji Artikkel under nmlkj Logo nmlkj Bunntekst Bannerlink nmlkj Banner (Eksempel: nmlkj Gallery en logo for VG kan få adressen: Du velger også Bannerlink om linken skal åpnes i det samme vinduet eller i et nytt vindu. same window b. Bla gjennom... Fil for å finne bildet du vil tilknytte vannliljer.jpg artikkelen. Rammer: c. Kryss av for å sette en ramme rundt bildet. Fargen er Bredde svart og størrelsen er 1 piksel. 120 d. Velg størrelse på bildet. Måleenheten er piksler. Når du velger Tilpasset, kan du selv bestemme Forhåndsvisning størrelsen (bredden) ved å skrive inn verdien. e. Sett inn bildetekst. f. Forhåndsvisning av bildet. 1. Ny Folkeweb - dynamisk publiseringsverktøy nmlkji Artikkel nmlkj Logo nmlkj Bunntekst nmlkj Banner nmlkj Gallery Utvidet artikkel a. b. c. Start Bilde Maler Vedl. Tid E-post Prod Ibh ex elestrud b minim et in ute ver sum in vercill uptatum volestion erit vel ing el Om irillandit oss dolenim esed dignim velit nonsequate modolorer sim veniam, sum venim aut ad dui bla accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit lore magna nmlkji Artikkel nmlkj Logo nmlkj Bunntekst nmlkj Banner nmlkj Gallery Kontakt faccum oss nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc ommodignit la conulla facilit Bokmaal incip ea Start Bilde Maler Vedl. Tid E-post Prod cons nibh er iusto eugue ent augait am venibh et luptat, susciliquam dolore del ute magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio dolore faccum inci bla conullaore euis Dette diam er del eit overord ectem irit nulla consequatum diam nmlkj Artikkel Link tekst: 5. Bilde a. b. c. d. e. f. Folkeweb - dynamisk publiseringsverktøy Start Bilde Maler Vedl. Tid E-post Prod Bla gjennom... nmlkji Mer tekst Text Limit Lagre SlettBack Tilbake text(bok): Tilbake nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Artikkel Logo Bunntekst Banner Gallery nmlkj Artikkel nmlkji Start Bilde Maler Vedl. Tid E-post Prod Mer tekst Text Limit Back text(bok): Tilbake Ibh ex elestrud Dette er eit minim overord et in ute ver sum in vercill uptatum volestion erit vel ing el irillandit dolenim esed dignim velit nonsequate Mer tekst modolorer sim veniam, sum venim aut ad dui bla accum quis nosto od molore Ibh velit ex elestrud ut minim augue et in ute volum ver sum iriliquis in vercill uptatum ad dit volestion lore erit magna vel ing el irillandit dolenim esed dignim velit nonsequate modolorer sim veniam, sum venim aut faccum nulluptatet luptatie con ulluptatis ad dui bla eugiamc accum quis nosto ommodignit od molore velit la ut augue conulla volum iriliquis facilit ad incip dit lore magna ea faccum nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc ommodignit la conulla facilit incip ea cons nibh Ibh ex er elestrud iusto minim eugue et in ute ent ver augait sum in vercill am venibh et luptat, susciliquam dolore del ute cons uptatum nibh er iusto volestion eugue erit ent augait vel ing am el venibh et luptat, susciliquam dolore del ute irillandit dolenim esed dignim velit nonsequate modolorer sim veniam, sum venim aut magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio ad dui bla accum quis nosto od molore velit ut dolore augue faccum volum inci iriliquis bla conullaore ad dit lore euis magna diam del ectem irit nulla consequatum diam dolore faccum nulluptatet inci bla luptatie conullaore ulluptatis euis eugiamc Bokmaal diam ommodignit del ectem la conulla irit facilit nulla incip ea consequatum diam nmlkj Artikkel nmlkji Mer tekst Link tekst: Text Limit Back text(bok): Tilbake Ibh ex elestrud minim et in ute ver sum in vercill uptatum volestion erit vel ing el irillandit dolenim esed dignim velit nonsequate modolorer sim veniam, sum venim aut ad dui bla accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit lore magna faccum nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc ommodignit la conulla facilit incip ea cons nibh er iusto eugue ent augait am venibh et luptat, susciliquam dolore del ute magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio dolore faccum inci bla conullaore euis diam del ectem irit nulla consequatum diam Link tekst: Mer tekst magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio cons nibh er iusto eugue ent augait am venibh et luptat, susciliquam dolore del ute magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio dolore faccum inci bla conullaore euis diam del ectem irit nulla consequatum diam Mer tekst Ibh ex elestrud minim et in ute ver sum in vercill uptatum volestion erit vel ing el irillandit dolenim esed dignim velit nonsequate modolorer sim veniam, sum venim aut ad dui bla accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit lore magna faccum nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc ommodignit la conulla facilit incip ea cons nibh er iusto eugue ent augait am venibh et luptat, susciliquam dolore del ute magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio dolore faccum inci bla conullaore euis diam del ectem irit nulla consequatum diam?cid=1&aid=15149& Folkeweb - dynamisk publiseringsverktøy Bokmaal Huk av for korrekt menypunkt. Ønsker du kryssreferanse huker du av for flere menypunkt. Artikkelen vil da være synlig flere steder på nettsiden. 7. Trykk på Lagre-knappen. Tips! Når du skal lage et enkelt linjeskift, må du samtidig holde nede Shift-tasten. 7. Lagre?cid=1&aid=15149& side 6 6. Menypunkt?cid=1&aid=15149& b nmlkji Artikkel nmlkj Logo nmlkj nmlkj nmlkj Bunntekst Banner Gallery Start Bilde Maler Vedl. Tid E-post Prod nmlkj Artikkel Mer tekst Ibh ex elestrud minim et in ute ver sum in vercill uptatum volestion erit vel ing el irillandit dolenim esed dignim velit nonsequate modolorer sim veniam, sum venim aut ad dui bla accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit lore magna faccum nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc ommodignit la conulla facilit incip ea cons nibh er iusto eugue ent augait am venibh et luptat, susciliquam dolore del ute magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio dolore faccum inci bla conullaore euis diam del ectem irit nulla consequatum diam Link tekst: nmlkji Text Limit Back text(bok): Tilbake Brukerveiledning for FolkeWeb Bokmaal Mer tekst Ibh ex elestrud minim et in ute ver sum in vercill uptatum volestion erit vel ing el irillandit dolenim esed dignim velit nonsequate modolorer sim veniam, sum venim aut ad dui bla accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit lore magna faccum nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc ommodignit la conulla facilit incip ea

7 Mer om artikkel 8. Velg arkfanen Maler. Her velger du hvordan bildet skal plassere seg i forhold til teksten; til høyre, ingen bilder, venstre eller ovenfor. 8. Maler Du kan også velge om datoen for når artikkelen ble opprettet skal være synlig i artikkelen. Datoen kan stå etter overordet eller etter artikkelen. 9. Velg arkfanen Vedl. (Vedlegg). Bla gjennom for å finne vedlegg. Du kan laste opp flere vedlegg. Vedleggene vil bli vist under artikkelen med navn og tilhørende ikon. F.eks. vil et Word-dokument få Word-ikonet knyttet til seg. FolkeWeb har satt en grense på 15 Mb for hvert enkelt vedlegg. 9. Tid 9. Vedlegg 10. Klikk på arkfanen Tid. Her kan du tidsstyre artiklene. Deaktivert kan være aktuelt når artikkelen ikke lenger er aktuell, men du vil ikke slette den. Når du vil lagre en uferdig artikkel (kladd), kan du nytte Deaktivert. Artikler som er deaktivert vises med grått overord. Om du velger Aktiv i periode, kan du sette startdato og sluttdato for artikkelen f.eks. en stillingsannonse eller et arrangement. 10. Tid side 7

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd Fetveien 1E 2007 Kjeller Telefon: 63 81 53 65 Telefaks: 63 81 92 97 Bank: 6201.05.10649 Org.nr.: NO 971 266 880 musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd 13.10.2008 INNLEDNING

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish):

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish): 9 IT i lokallaget 9.1 Hjemmesider Redigering av lokallagets hjemmesider skjer via et publiseringsverktøy som du finner på https://publish.venstre.no. Brukernavn og passord får du ved å henvende deg til

Detaljer

Dokumentasjon WebOrg. Innhold

Dokumentasjon WebOrg. Innhold Dokumentasjon WebOrg Innhold Nyheter og innhold... 2 Legg til nyhet... 2 Ingress og obligatoriske felter... 2 Formatere tekst... 5 Lim inn tekst fra andre programmer... 5 Sette inn bilder... 5 Sett inn

Detaljer

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy Brukermanual Siteman CMS publiseringsverktøy Innhold Om Siteman CMS og denne brukermanualen... Side3 Kontrollpanelet - ikke bare for innlogging... Side4 Slik logger du inn... Side4 Menyen... Side5 Informasjonsknapper...

Detaljer

Slik bruker du Idium Web+

Slik bruker du Idium Web+ Slik bruker du Idium Web+ Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Slik fungerer det 8 Velkommen til Idium Web+ 9

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT. 10. Trondheim speidergruppe

BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT. 10. Trondheim speidergruppe BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT 10. Trondheim speidergruppe Innholdsfortegnelse. Nr. Moment Side 1.0 Velkommen 2 Brukerstøtte 2.0 Vårt viktigste arbeidsredskap 4 3.0 Innlogging 5 4.0 4.1

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Slik bruker du Episerver

Slik bruker du Episerver Slik bruker du Episerver Bruksanvisning for forfattere og redaktører i Gran kommune Versjon 1 01.02.13. 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Versjon 1 01.02.2013. 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Logge

Detaljer

Brukerdokumentasjon. LabOra web-portal

Brukerdokumentasjon. LabOra web-portal Brukerdokumentasjon LabOra web-portal LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider. Løsningen er integrert med Medarbeideren, slik at du kan få publisert

Detaljer

Programmet er utviklet av

Programmet er utviklet av Programmet er utviklet av TM Velkommen til Swf!t2 beta Oppfølgeren til open source publiseringssystemet Swf!t. Swf!t2 er et webbasert redigeringsverktøy for dine hjemmesider eller bedriftssider. Her kan

Detaljer

Brukerdokumentasjon. LabOra web-portal

Brukerdokumentasjon. LabOra web-portal Brukerdokumentasjon LabOra web-portal LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider. Løsningen er integrert med Medarbeideren, slik at du kan få publisert

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål TOM HEINE NÄTT Snarveien til Dreamweaver CS3 Bokmål Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Redaktør: Formgiver: Omslagsdesign: Øystein Falch Kevin Sommer-Mathiesen Hild Mowinckel Trykk og innbinding: AIT Trykk

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS Norsk Rikstoto Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 4 2 TEKNISK PLATTFORM (EPISERVER)... 4 3 FØR DU GÅR I

Detaljer

Avansert tekstmodul... 27 Eksempel... 27 Administrasjon... 27 Bilde... 31 Eksempel på en bildemodul... 31 Eksempel på en bildemodul lagt til uten

Avansert tekstmodul... 27 Eksempel... 27 Administrasjon... 27 Bilde... 31 Eksempel på en bildemodul... 31 Eksempel på en bildemodul lagt til uten Destinet 3.3 Manual Innholdsfortegnelse 1. Logg inn... 4 2. Destinet brukergrensesnitt... 5 1. Sidestruktur... 5 2. Modulpalett... 6 3. Forhåndsvisning av/på... 7 4. Faner... 8 1. Side... 8 2. Sett inn...

Detaljer