Vest-Telemark sitt nye andlet mot verda. Visuell profil

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vest-Telemark sitt nye andlet mot verda. Visuell profil"

Transkript

1 Vest-Telemark sitt nye andlet mot verda Visuell profil

2 - ei verd av mogeleghetar Dei seks Vest-Telemark kommunane ynskjer å stå fram som eit fellesskap. Målet er å styrke innbyggarane sin identitet og stoltheit, samt å gjere oss og omverda bevisste på omgrepet Vest-Telemark. Kvar einskild av dei seks kommunane som utgjer Vest-Telemark har sine særtrekk og kvalitetar, og saman utgjer dei eit mangfald langt ut over kva den einskilde kommune inneheld. Saman har vi ganske enkelt meir å tilby enn kva vi har kvar for oss. Som eit bidrag til å kunne nå dette målet har vi fått arbeid ut ein logo og grafisk profil som ved konsekvent bruk over tid vil skape attkjenning om kva omgrepet Vest-Telemark står for. I tillegg til logo består profilen av typografi (skrifttypar) og farger. Eigedomsrett til logo og profil tilhøyrer Vest-Telemark Rådet, og bruk forvaltast av Vest-Telemark Næringsutvikling. Logo og profil vil kunne nyttast av forskjellege aktørar med forskjellege behov for å eksponere fellesskap. Det er difor vanskeleg å bestemme eksakt korleis dette skal nyttast for alle aktørar, men det bør vere eit mål at flest mogeleg i det minste brukar logoen der det er naturleg. FELLESINSTITUSJONAR Når det gjeld fellesinstitusjonar som Vest-Telemark Næringsutvikling, Vest-Telemark Rådet, Fellesfondet og andre felles marknadsføringstiltak må den totale profilen med logo, typografi og fargar nyttast gjennomført. Korleis dette vert gjort kan ein lese i denne manualen. KVAR EINSKILD KOMMUNE For kommunane sin del er det viktig at kvar einskild kommune ikkje misser sin eigenart. Difor nøyer vi oss med å nytte Vest-Telemark logo saman med kommunevåpen i flest mogeleg samanhangar som brevark, konvoluttar, visittkort, stilling ledig- og kunngjeringsannonsar m.m. PRIVATE AKTØRAR Det same gjeld for private aktørar som ynskjer å flagge Vest-Telemark. Viktig i denne samanhang er det at profil og logo ikkje vert nytta utan vidare. Dei private aktørane som får bruke element av profilen må sjølv ha og bidra med kvalitetar som kjem fellesskapet sitt omdømme til gode. Logoen skal oppfattast som eit kvalitetsstempel, og då må det kun stemplast på kvalitet! Bruk av logo og andre profil element må i alle tilfelle godkjennast av Vest-Telemark Næringsutvikling. 2 Visuell profil

3 Logo, fargebruk og typografi Primærfarger C:25 M:40 Y:98 K:15 R: 188 G:138 B:20 C:18 M:30 Y:74 K:2 R: 214 G:176 B:84 Sekundærfarge Farge logotekst Typografi C:51 M:92 Y:0 K:55 R: 86 G:21 B:79 C:25 M:40 Y:98 K:65 R: 90 G:40 B:70 r r, Skriftsnitta som skal nyttast i trykksaker hensiktsmessig er Georgia å og benytte YaraMax. Georgia på I lengre grunn av tekstar i trykksaker YaraMax og anna skriftleg materiale er det hensiktsmessig lesevennligheten. å nytte Georgia YaraMax på kan grunn med fordel av lesevennleghet. Lorum YaraMax ipsumkan med fordel nyttast i overskrifter, ingressar og faktaboksar. Typografi benyttes i overskrifter, undertitler, ingresser og faktabokser. enim dolore velendreetum dolessissisi esenim il På internett, brevtekst, i elektroniske dokument, og i skjermbaserte presentasjonar kan YaraMax erstattast med Verdana. Alle variasjonar (bold, kursiv, normal m.m.) innanfor skriftsnitta kan nyttast. dolore dolessit conse quip exer secte magnacoreet På internett, brevtekst, i elektroniske dokumenter, wislea feugiam vendre dolent non hent loborenim. YaraMax Lorum ipsum Typografi er en vesentlig del av den visuelle profilen, og på linje med øvrige grafiske elementer vil en Ibh konsekvent elit volorper bruk iritnim av få vendre utvalgte min fonter vent non henisiinnenfor skriftsnittene kan brukes. bidra enim til å dolore styrke velendreetum vår identitet. dolessissisi esenim il dolore dolessit conse quip exer secte magnacoreet Skriftsnittene wislea feugiam som skal vendre brukes dolent i trykksaker non hent loborenim. er Georgia Sum adignis og YaraMax. voloriuscilip. I lengre tekster i trykksaker og annet skriftlig materiell er det hensiktsmessig å benytte Georgia på grunn av lesevennligheten. YaraMax kan med fordel benyttes i overskrifter, undertitler, ingresser og faktabokser. På internett, brevtekst, i elektroniske dokumenter, og i skjermbaserte presentasjoner kan YaraMax erstattes med Verdana. informasjonsmateriell og liknande. Typografi er en vesentlig del av den visuelle profilen, og på linje med øvrige grafiske elementer vil en konsekvent bruk av få utvalgte fonter bidra til å styrke vår identitet. Skriftsnittene som skal brukes i trykksaker Typografi er ein vesentleg del av den visuelle profilen, og på line med andre element vil ein konsekvent bruk av få utvalte fontar bidra til å styrke er Georgia vår identitet. og YaraMax. I lengre tekster i trykksaker og annet skriftlig materiell er det og i skjermbaserte presentasjoner kan YaraMax erstattes med Verdana. Alle variasjonene (bold, kursiv, normal m.m.) YaraMax Lorum ipsum Ibh elit volorper iritnim vendre min vent non henisi enim dolore velendreetum dolessissisi esenim il dolore dolessit conse quip exer secte magnacoreet wislea feugiam vendre dolent non hent loborenim. Sum adignis voloriuscilip. Hovudfargane består av den mørkaste fargen og mellomtonen i logone, samt fargen på teksten. Desse fargane kan nyttast saman med sekundærfargen i brosjyrar, nettsider, presentasjonar, Ibh elit volorper iritnim vendre min vent non henisi Sum adignis voloriuscilip. Visuell profil 3

4 Disse fargene kan brukes sammen med sekundærfargene i brosjyrer, nettsider, presentasjoner, informasjonsmateriell og lignende. Hovudfargar C:25 M:40 Y:98 K:15 C:9 M:98 Y:52 K:55 C:60 M:10 Y:89 K:39 C:100 M:63 Y:10 K:40 R:188 G:138 B:20 Hex: #B48914 R:106 G:10 B:38 Hex: #7c0d2e R:84 G:122 B:47 Hex: #547a2f R:0 G:62 B:110 Hex: #003e6e C:18 M:30 Y:74 K:2 C:0 M:71 Y:36 K:25 C:43 M:5 Y:60 K:0 C:63 M:28 Y:2 K:15 R:214 G:176 B:84 Hex: #d6b054 R:191 G:87 B:100 Hex: #bf5764 R:165 G:197 B:127 Hex: #a5c67f R:88 G:141 B:185 Hex: #598db8 Sekundærfarger C:51 M:92 Y:0 K:55 C:11 M:14 Y:14 K:27 C:0 M:35 Y:100 K:0 C:55 M:0 Y:6 K:0 R:86 G:21 B:79 Hex: #56164f R:183 G:177 B:169 Hex: #b8b1ae R:240 G:171 B:0 Hex: #f9b200 R:101 G:207 B:233 Hex: #74cae5 Sekundærfargene kan brukes sammen med logofargene i brosjyrer, nettsider, presentasjoner, informasjonsmateriell og lignende.

5 Døme på bruk av logo og profil Over visast logo. Logoen skal i all hovudsak nyttast i positiv m/skyggeeffekt. Farge undertekst: I nokre tilfelle må ein nytte logoen i svart/kvitt og i andre variantar som vist over C:9 M:98 Y:52 K:55 R: 106 G:10 B:38 4 Visuell profil

6 Døme på bruk av logo og profil Over visast måtar logoen kan nyttast på bilde. Kva logovariant som nyttast avheng av bildebakgrunn, men i all hovudsak er det positiv logo/m skyggeeffekt som skal nyttast, gjerne på kvitt felt om bildet krev det. Som dekorelement skal logoelementet i all hovudsak vere som kontur. Visuell profil 5

7 Fyresda Seljo Døme på bruk av logo og profil Notodden Vest-Telemark Granlivegen 1A 3850 Kviteseid Tlf. sentralbord: Org.nr: Navn Etternavn stilling Dir.nr Mob: E-post: Navn Mottaker Gateadresse Plassen Navn stilling Vest-Telemark Granlivegen 1A, 3850 Kviteseid Tlf. sentralbord: Dir.nr Mob: E-post: nav Fyresda l Seljord Vinje 3850 Kviteseid Vest-Telem Granlive Tlf. se Fyresda rd Vi Over visast kontortrykksaker (visittkort, brevark, konvolutt) for til dømes Vest-Telemark Næringsutvikling as 6 Visuell profil

8 Døme på bruk av logo og profil Hovedtittel inn her Plass for eventuell undertittel på denne linjen Starte næringsvirksomhet i VestTelemark? Duipsuscin er alit volore dolore min ulla facillan henis nulputat augueratie te estie essecte minis num deliquat. Nibh endiam, velessit in euipsustin ute modolor am il ilit prat vel erit accum et auguero od delesenis dolor aci tat, con utat landigna augiam, senim dion velit, commodi gniatie consequam incidunt ut iriustrud dolor sustrud mod ecte feuisis isciduisl eummy nons exero consequ ationse magna feugait, venit, quat. Granlivegen 1A 3850 Kviteseid Tlf. sentralbord: Fyresdal Kvitseid Nissedal Seljord Tokke Vinje Over visast powerpointmal og annonse for til dømes Vest-Telemark Næringsutvikling as Visuell profil 7

9

Hvordan skal NFU se ut?

Hvordan skal NFU se ut? Hvordan skal NFU se ut? NFU er den nasjonale interesseorganisasjonen for mennesker med utviklingshemming. Organisasjonens virksomhet bygger på tilhørighet og likeverd som grunnleggende og allmennmenneskelige

Detaljer

Sandnes i sentrum for framtiden. Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en brukerguide KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE

Sandnes i sentrum for framtiden. Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en brukerguide KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE Sandnes i sentrum for framtiden Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE INNHOLD 03 Innledning 03 Innledning 04 Visjonen vår 04 Visjonen vår 06 Verdiene våre

Detaljer

Grafisk profil Norske Landbrukstenester

Grafisk profil Norske Landbrukstenester Grafisk profil Norske NLT er inndelt i 2 områder som er hovedorganisasjonen (NLT) og medlemslagene i NLT. Den visuelle profil skal bidra til at all aktivitet under Norske sin paraply knyttes sammen og

Detaljer

- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine!

- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine! - det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine! - brukarrettleiing for Folkeweb NYNORSK 2007 Innhald Programvindauget 4 Prøv sjølv 5 Artikkel 6 Meir om artikkel 7 verktøy 8 Set rekkefølgje, slette

Detaljer

Designmanual - retningslinjer for visuell identitet. 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1

Designmanual - retningslinjer for visuell identitet. 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1 Designmanual - retningslinjer for visuell identitet 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1 INTRODUKSJON INNHOLD Et helhetlig grafisk uttrykk er viktig for å bygge gjenkjennelse og troverdighet.

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Venstres visuelle profil

Venstres visuelle profil Venstres visuelle profil Grafisk profil Innledning Logo og navn Logoens bruk og plassering Typografi Fargebruk Tilleggselement Lokale maler Internett Eksempler Merkantilt Brosjyrer Annonser Plakater/roll-ups

Detaljer

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk Designmanual Innhold Ord og uttrykk......................................................3 Profilverktøy.........................................................4 Nettbuss hovedlogo............................................5

Detaljer

- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine!

- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine! - det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine! - brukerveiledning for Folkeweb BOKMÅL 2007 Innhold Programvinduet 4 Prøv selv 5 Artikkel 6 Mer om artikkel 7 verktøy 8 Sette rekkefølge, slette

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

VISUELL IDENTITET 2012 NINABEA DESIGN OG BRANDING

VISUELL IDENTITET 2012 NINABEA DESIGN OG BRANDING VISUELL IDENTITET 2012 NINABEA DESIGN OG BRANDING INNHOLD 03 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Intro // Visjon Merkevarebygging Verdigrunnlag Navn Utrykk Logo Logoalternativer Logoplassering Typografi Fargepalett

Detaljer

Designmanual versjon 1.0 2009 Sherpa Consulting Utviklet sommeren 2009 av OKTAN alfa

Designmanual versjon 1.0 2009 Sherpa Consulting Utviklet sommeren 2009 av OKTAN alfa Designmanual versjon 1.0 2009 Sherpa Consulting Utviklet sommeren 2009 av OKTAN alfa 2 LOGOUTGAVER Med payoff Fargeversjon Med payoff Sorthvit-versjon Logoene foreligger i positiv og negativ versjon, i

Detaljer

Innhold. Jubileumslogo 17 Hovedlogo & Jubileumslogo 18. Visittkort 14 Banner & Roll-ups 15 Skilt/ Fasade bruk 16

Innhold. Jubileumslogo 17 Hovedlogo & Jubileumslogo 18. Visittkort 14 Banner & Roll-ups 15 Skilt/ Fasade bruk 16 designmanual 2011 Denne designmanualen presenterer deres nye grafiske profil. Designmanualen er en verktøykasse med redskaper dere trenger for å være tydelige og fremstå som en enhetlig og profesjonell

Detaljer

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Forord Det er med stolthet vi nå kan presentere Designmanual Gjøvik 2011. Når vi skulle utarbeide logo og design for byjubileet, var det naturlig for oss å henvende

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3

Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3 Innhold Designmanual 2 Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3 GRUNNELEMENTER Logo... 4 Fakultetssignaturer... 10 Farger... 14 Grafisk element... 16 Typografi... 17 Foto/bildebruk... 19 POSTALE ELEMENTER

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0 1 DESIGNMANUAL KAPITTEL 1.0 // FORORD KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK KAPITTEL 5.0 // WEB

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Etiketter med den nye grafiske profilen til Bergsdalstunet. Illustrasjon: Stine Karlsen Grafisk design handler om å skape et visuelt uttrykk som skal kommunisere et budskap. Du kan se grafisk design rundt

Detaljer

EKTE EIKER VISUELL IDENTITET

EKTE EIKER VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL EKTE EIKER 1. UTGAVE 002 Designmanual Innhold Forklaring Ord merket med * er forklart i ordlisten på side 46 og 47. Innledning Konsept Logo Logoens oppbygging Sikker avstand Logoens farger

Detaljer

Visuell identitet Altibox

Visuell identitet Altibox Visuell identitet Altibox Den visuelle identiteten til Altibox består av en logo, typografi, farger og et bildeuttrykk. Dette er viktige visuelle elementer som gir Altibox en tydelig identitet og som skal

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Orden og Trivsel på Knappskog skule

Orden og Trivsel på Knappskog skule Orden og Trivsel på 1 Innhald Side Forord 3 Forskrift om ordensreglement for 4 Innereglar. 5 Utereglar 6 Reglar i undervisning.. 7 Individuell plan... 8 Reglar for bruk av datarom 9 Ordensreglar for skulane

Detaljer