- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine!"

Transkript

1 - det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine! - brukarrettleiing for Folkeweb NYNORSK

2 2007

3 Innhald Programvindauget 4 Prøv sjølv 5 Artikkel 6 Meir om artikkel 7 verktøy 8 Set rekkefølgje, slette og endre artiklar 9 Opprette menypunkt 10 Opprette bildegalleri 11 Opprette skjema 12 Meir om skjema 13 Statistikk og søkeord 14 Brukar 15 Andre funksjonar 16 Domene, Epost og 17 Support 17 Server og sikkerheit 18 Innleiing Gratulerer med val av publiseringsverktøyet FolkeWeb. Du har gjort eit godt val! Her vil du oppleve å få god hjelp til å oppdatere og halde ved like nettsidene dine. Brukarrettleiinga hjelper deg slik at du kan gjere denne viktige jobben på eiga hand. På denne måten vert nettløysinga kostnadseffektiv og tidssparande. Dette er like enkelt å bruke som Word og Windows Utforskar. Lisens FolkeWeb er eit lisensbasert produkt og er under kontinuerleg utvikling. Lisensen gir kunden automatisk tilgang til alle komande versjonar av FolkeWeb. Enkelte modular slik som t.d. netthandel vil vere tilleggsprodukt. Nettlesar FolkeWeb vert administrert ved bruk av nettlesar. Det er såleis ikkje behov for å installere programvare på datamaskin. Samstundes har ein tilgang til å administrere nettstaden sin frå kvar som helst i verda. Tilbakemelding frå brukarar er at FolkeWeb er både enkelt å forstå og bruke. Skalèrbar FolkeWeb er fleksibel og kan tilpassast dine behov. FolkeWeb høver både for små og store bedrifter. Løysinga gir kunden full fleksibiliet med omsyn til å opprette menypunkt og artiklar. Filosofien er at verktøyet ikkje skal vere begrensninga for nettsidene dine. Skilt innnhald og design Innhald og design er 100 % skilt frå kvarandre i FolkeWeb. Dette er styrt gjennom at alt innhaldet publiserast i malar.

4 t osv side Programvindauget Logolinje Arkfaner Arbeidsvindauget Starttside For å redigere nettsida, dobbelklikkar du på dei ulike delane. Ver merksam på at dette kan variere frå nettside til nettside. side 4 Topp Meny Artikkel Annonse Botn Oppdater Kontakt Avslutt oss Ibh ex vercill uptatum volestion erit vel ing el accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit lore magna faccum nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc ommodignit la conulla facilit incip ea cons nibh er iusto eugue Startside Startside Shop Shop Statistikk Statistikk ent augait am venibh et luptat, susciliquam del ute For å redigere For nettsida å redigere må nettsida du dobbelklikke må du dobbelklikke på menyfeltet, på menyfeltet, logofeltet, artikkelfeltet logofeltet, magnibh artikkelfeltet ex osv ea faci bla osv consequip ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio faccum inci bla conullaore euis diam del ectem irit nulla Sjå i programvindaugetet i figuren for å bli kjend med dei ulike delane i FolkeWeb. Programvindauget er stort sett likt uavhengig av nettlesar - enkelte funksjonar kan variere. FolkeWeb er kompatibel (lesbar) med Internet Explorer, Opera, Fire Fox og Mozilla. Logolinje Øvst i programvindauget finn du - Logo for FolkeWeb - Oppdater - Avslutt - 1. Klikk Oppdater for å oppdatere nettsida. 2. Klikk Avslutt for å avslutte programmet. 3. Vel språk i dropdown-menyen til høgre. Programmet vert automatiske avlslutta etter 60 minutt utan bruk. nonsequate mor sim veniam, sum venim aut ad dui bla accum quis nosto Dette er od Dette eit molore overord velit eit ut overord augue volum iriliquis ad dit lore magna Ibh faccum ex elestrud nulluptatet Ibh ex minim elestrud et in minim ute ver et sum in ute in vercill sum uptatum in vercill uptatum luptatie con ulluptatis volestion eugiamc erit volestion vel ing erit el irillandit vel ing el dolenim irillandit esed dolenim dignim esed velit dignim velit ommodignit la conulla nonsequate facilit nonsequate mor incip ea mor sim veniam, sim sum veniam, venim sum aut venim ad dui aut bla ad dui bla cons nibh er iusto accum eugue quis ent accum nosto augait quis od am molore nosto od velit molore ut augue velit volum ut augue iriliquis volum ad iriliquis dit ad dit venibh et luptat, lore susciliquam magna lore faccum magna nulluptatet del faccum nulluptatet luptatie con luptatie ulluptatis con eugiamc ulluptatis eugiamc ute magnibh ex ommodignit ea faci bla ommodignit consequip la conulla ea facilit la conulla incip facilit ea cons incip nibh ea er cons iusto nibh eugue er iusto eugue facil utpat, con henim ent augait velesed ent am augait venibh exer am et luptat, venibh susciliquam et luptat, susciliquam del ute del ute suscinc ipsustio magnibh faccum ex magnibh ea inci faci bla ex ea consequip faci bla consequip ea facil utpat, ea facil con utpat, henim con henim conullaore euis diam velesed del exer ectem velesed suscinc irit exer nulla ipsustio suscinc ipsustio faccum inci faccum bla conullaore inci bla conullaore euis diam del consequatum euis ectem diam del irit nulla ectem diam consequatum irit nulla diam Minim et Minim ute et in ute elestrud minim Ibh elestrud ex et elestrud in minim ute ver et minim sum ute et in ver in ute sum ver in sum in irillandit vercill uptatum dolenim vercill volestion uptatum esed dignim erit volestion vel velit ing erit nonsequate el vel ing el mor sim veniam, sum venim aut ad dui bla irillandit dolenim accum irillandit esed quis dolenim nosto dignim esed od velit molore dignim velit ut augue volum iriliquis ad dit lore magna faccum nonsequate nulluptatet nonsequate mor luptatie mor sim veniam, con sim ulluptatis sum veniam, eugiamc sum ommodignit la conulla facilit incip ea cons nibh venim aut er venim ad iusto dui aut bla eugue ad accum dui ent bla quis augait accum nosto am quis venibh nosto et luptat, susciliquam del ute magnibh ex ea od molore faci od velit molore bla ut consequip augue velit volum ut augue ea facil iriliquis volum utpat, iriliquis con henim velesed exer suscinc ipsustio faccum ad dit lore inci ad magna dit bla lore conullaore faccum magna nulluptatet faccum euis diam nulluptatet del ectem irit nulla luptatie con luptatie ulluptatis con eugiamc ulluptatis eugiamc ommodignit ommodignit la conulla facilit la conulla incip facilit ea incip ea cons nibh er cons iusto nibh eugue er iusto ent eugue augait ent am augait am venibh et luptat, venibh susciliquam et luptat, susciliquam del del ute magnibh ute ex magnibh ea faci bla ex ea consequip faci bla consequip ea ea facil utpat, facil con utpat, henim con velesed henim exer velesed exer suscinc ipsustio suscinc ipsustio faccum inci faccum bla inci bla conullaore conullaore euis diam euis del ectem diam del irit nulla ectem irit nulla consequatum diam Wiscing Wiscing euis el ilissequat euis el ilissequat laor se voluptat laor se voluptat Arkfaner Om oss Dei ulike funksjonane i programmet er mellom anna Startside, Bruker, Layout, Søkeord, og Kontakt Statistikk. ossantall arkfaner kan vere ulikt alt etter kva Kontakt tilgang oss du har. nim et in ute ver sum in vercill uptatum g el orer sim veniam, sum venim aut ad dui bla d molore velit ut augue volum iriliquis ad dit nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc ulla facilit incip ea cons nibh er iusto eugue bh et luptat, susciliquam del ute Arbeidsvindauget Arbeidsvindauget varierer ved val av arkfaner. Når du vel Startside, må du dobbelklikke på delar du ynskjer å endre. Du får tilgang til å opprette nye artiklar, menypunkt eller endre innhald. i bla consequip ea facil utpat, con henim c ipsustio faccum inci bla conullaore iam Ibh ex elestrud Ibh ex minim elestrud et in minim ute ver et sum in ute in vercill sum uptatum in vercill volestion uptatum erit volestion vel ing erit el irillandit vel ing el irillandit dolenim esed dolenim dignim esed velit dignim nonsequate velit nonsequate mor mor sim veniam, sim sum veniam, venim sum aut venim ad dui aut bla ad dui bla accum quis accum nosto quis od molore nosto od velit molore ut augue velit volum ut augue iriliquis volum ad iriliquis dit lore ad magna dit lore faccum magna faccum nulluptatet nulluptatet luptatie con luptatie ulluptatis con eugiamc ulluptatis ommodignit eugiamc ommodignit la conulla facilit la conulla incip facilit ea cons incip nibh ea cons nibh er iusto eugue er iusto ent eugue augait ent am augait venibh am et luptat, venibh susciliquam et luptat, susciliquam del ute magnibh del ute ex magnibh ea ex ea faci bla consequip faci bla consequip ea facil utpat, ea facil con utpat, henim con velesed henim exer velesed suscinc exer ipsustio suscinc ipsustio faccum faccum inci bla conullaore inci bla conullaore euis diam euis del ectem diam del irit nulla ectem consequatum irit nulla diam Adresse for Adresse nettside for nettside Startside For å redigere Shop nettsida må du dobbelklikke Statistikk på menyfeltet, logofeltet, artikkelfeltet osv Side 1 Side av 1 1 av 1 Ibh ex vercill uptatum volestion erit vel ing el H Ibh ex vercill uptatum accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis volestion erit vel ing el ad dit Ibh ex elestrud nonsequate minim lore magna mor et in ute faccum sim ver sum nulluptatet veniam, in vercill luptatie sum venim uptatum con ulluptatis eugiamc aut ad dui bla volestion accum erit vel quis ing ommodignit nosto el irillandit la od molore dolenim conulla facilit velit esed ut augue dignim incip ea volum velit cons nibh er iusto eugue iriliquis ad dit nonsequate lore mor ent augait magna faccum sim veniam, venibh nulluptatet sum et luptatie venim luptat, aut susciliquam con ad ulluptatis dui bla del ute eugiamc accum quis ommodignit nosto magnibh od la molore ex conulla velit ea faci facilit ut augue bla consequip incip ea volum cons iriliquis ea facil nibh er ad utpat, iusto dit con henim eugue lore magna ent faccum velesed augait am nulluptatet exer suscinc venibh et luptatie ipsustio luptat, con susciliquam ulluptatis eugiamc faccum inci bla conullaore del ute euis diam ommodignit del ectem irit magnibh la conulla consequatum ex ea facilit faci bla incip consequip ea diam cons nibh ea facil er iusto utpat, eugue con henim ent augait velesed am venibh exer suscinc et luptat, ipsustio susciliquam faccum del inci ute bla conullaore euis diam del ectem magnibh irit nulla ex consequatum ea faci bla consequip diam ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio faccum inci bla conullaore euis diam del ectem Minim irit nulla et consequatum in ute diam nonsequate mor sim veniam, sum elestrud venim aut ad dui bla accum quis nosto irillandit minim et dolenim in ute ver esed sum dignim in velit vercill uptatum od molore velit ut augue volum iriliquis nonsequate volestion mor erit sim ing veniam, el sum irillandit ad dit lore magna faccum nulluptatet venim dolenim aut esed ad dui dignim bla accum velit quis nosto nonsequate luptatie con ulluptatis eugiamc od molore mor velit sim ut augue veniam, volum sum iriliquis venim aut ommodignit la conulla facilit incip ea ad ad dit dui lore bla magna accum faccum quis nosto nulluptatet od molore cons nibh er iusto eugue ent augait am luptatie velit ut con augue ulluptatis volum eugiamc iriliquis ad dit lore venibh et luptat, susciliquam del ommodignit magna faccum la conulla nulluptatet facilit incip ea luptatie con ute magnibh ex ea faci bla consequip ea cons ulluptatis nibh er iusto eugiamc eugue ent augait am ommodignit facil utpat, con henim velesed exer venibh la conulla et luptat, facilit susciliquam incip ea del cons nibh suscinc ipsustio faccum inci bla ute er magnibh iusto eugue ex ea ent faci augait bla consequip am ea venibh et conullaore euis diam del ectem irit nulla facil luptat, utpat, susciliquam con henim velesed del exer ute magnibh suscinc ex ea ipsustio faci bla consequip faccum ea inci bla Brukarrettleiing for FolkeWeb facil utpat, conullaore con henim euis velesed diam del exer ectem irit nulla suscinc ipsustio consequatum diam faccum inci bla conullaore euis diam Wiscing del ectem euis irit nulla el ilissequat laor se voluptat S

5 Prøv sjølv Vi har laga eit testområde der du kan prøve verktøyet vårt. Dette er ein kortversjon for korleis du opprettar ein artikkel på nettsida. 1. Opne nettlesar 1. Opne nettlesar a. Opne nettlesaren b. Skriv adressa: Folkeweb Folkeweb - dynamisk Administration Administration - publiseringsverktøy dynamisk publiseringsverktøy Administration c. Trykk Enter-knappen Folkeweb - dynamisk på tastaturet publiseringsverktøy for å gå til påloggingssida 2. Logg på Brukernavn: gjest a. Skriv gjest For å i redigere feltet nettsida Brukarnamn må du dobbelklikke på menyfeltet, logofeltet, Brukernavn: artikkelfeltet osv Startside Shop gjest Brukernavn: Statistikk Passord: gjest For å redigere nettsida må du dobbelklikke Passord: på menyfeltet, b. Skriv gjest i feltet Passord... logofeltet, artikkelfeltet osv For å redigere nettsida må du dobbelklikke på menyfeltet, logofeltet, Passord: artikkelfeltet osv Logg inn >> Logg inn >> Logg inn >> c. Trykk på knappen Logg inn>> 3. Ny artikkel a. Dobbelklikk i artikkelfeltet b. Klikk på ikonet Kontakt Ny oss for å opprette ein ny artikkel 4. Skriv tekst a. Skriv ønska tekst i feltet b. Skriv ønska tekst i feltet c. Set ein hake ved det menypunktet artikkelen skal knytast til d.vel 5. Avslutt a. Vel Avslutt oppe til venstre b. Klikk Ja for å avslutte Gratulerer! Du har no lagt inn ein ny artikkel og nettstaden er oppdatert. Hovudprinsippet For å redigere eller endre innhald, må du dobbelklikke på dei ulike felta på nettsida. Om du t.d skal endre menyen, må du dobbelklikke i menyfeltet. Like eins er det med artikkelfeltet og dei andre felta. Administration Velkommen til FolkeWeb Velkommen Velkommen til til FolkeWeb FolkeWeb 2. Logg på Side av Velkommen Side 1 av til 1 FolkeWeb Brukernavn: Passord: gjest... Logg inn >> - det enkle publiseringsverktøyet! 3. Ny artikkel - det enkle publiseringsverktøyet! - det enkle publiseringsverktøyet! - det enkle publiseringsverktøyet! Artikkel Logo NyBunntekst Banner Gallery Om Oppdater oss Avslutt Startside Shop Artikkel Statistikk Oppdater Logo Avslutt Bunntekst Banner Gallery Startside Shop Statistikk For å redigere For å nettsida redigere må nettsida du dobbelklikke må du på dobbelklikke menyfeltet, på menyfeltet, logofeltet, artikkelfeltet osv Dette logofeltet, For er å eit redigere overord artikkelfeltet nettsida Dette må du dobbelklikke osv er eit på menyfeltet, overord logofeltet, artikkelfeltet osv Ibh ex vercill uptatum volestion erit vel ing el accum quis nosto od molore velit ut augue Ny volum iriliquis ad dit lore magna faccum nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc Ibh ex elestrud minim in ute ver sum in vercill uptatum ommodignit volestion la erit conulla vel ing facilit el incip ea cons nibh er iusto eugue nonsequate Kontakt mor ossent augait sim veniam, venibh sum venim et luptat, aut susciliquam del ute ad dui bla accum quis nosto od molore velit ut augue magnibh volum iriliquis ex ea ad faci dit bla lore consequip magna Ibh ea facil utpat, con henim faccum ex elestrud nulluptatet minim et in ute ver sum in luptatie Ibh ex vercill uptatum irillandit dolenim esed dignim con ulluptatis eugiamc ommodignit la conulla facilit incip ea velit nonsequate 4. mor Skriv velesed sim Slett exer veniam, tekst Tilbake suscinc ipsustio faccum inci bla conullaore cons sum venim aut volestion erit vel ing el Folkeweb nibh er iusto eugue ent augait venibh et luptat, susciliquam del ute ad dui bla accum - euis dynamisk diam del ectem irit nulla magnibh ex ea faci quis bla nosto consequip publiseringsverktøy od molore ea facil velit utpat, augue con henim volum Artikkel velesed iriliquis exer ad Logodit suscinc lore Bunntekst magna ipsustio Banner Gallery accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit faccum nulluptatet faccum inci bla luptatie conullaore Les meir ulluptatis euis diam eugiamc del ectem ommodignit irit nulla la conulla facilit incip ea Start consequatum Bilde Maler diam Vedl. Tid E-post Prod lore magna faccum nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc cons nibh er iusto eugue ent augait am venibh et luptat, susciliquam del ute Ny ommodignit la conulla facilit incip ea cons nibh er iusto eugue magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio ent augait am venibh et luptat, susciliquam del ute faccum inci bla conullaore euis diam del ectem irit nulla magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio faccum inci bla conullaore euis diam Endre del ectem Slett irit Opp nulla consequatum Ned diam Artikkel Mer tekst Link tekst: Les meir Artikkel Oppdater Dette Mer Avslutt tekst er eit overord Artikkel Logo Bunntekst Banner Gallery Ibh ex elestrud Ibh ex elestrud minim minim et in et in ute ver sum sum in vercill in vercill uptatum volestion uptatum erit vel ing el Link Text tekst: Limit Back text(bok): nonsequate mor sim veniam, sum venim aut Startside vercill Shop uptatum volestion Statistikk volestion erit vel ing el Les Tilbake meir Start erit Bilde vel ad dui ing bla el accum Maler quis nosto od Vedl. molore velit ut augue Tid volum iriliquis E-post ad dit lore magna nonsequate Prod faccum mor nulluptatet luptatie sim veniam, con ulluptatis sum eugiamc venim Minim ommodignit aut et in ad la ute conulla dui bla For å redigere nettsida facilit incip ea Text Limit Back text(bok): Ja må du dobbelklikke på menyfeltet, logofeltet, artikkelfeltet osv accum quis cons nosto nibh er od iusto molore eugue ent velit augait ut am augue venibh et volum luptat, susciliquam iriliquis ad dit del ute nonsequate mor sim veniam, magnibh sum ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con vercill henim uptatum velesed volestion exer suscinc erit vel ipsustio ing el Mer Tilbake tekst lore magna faccum nulluptatet inci bla conullaore luptatie euis diam del con ectem ulluptatis venim aut ad dui bla accum quis nosto irillandit irit nulla dolenim consequatum eugiamc esed dignim diam velit Ibh ex nonsequate mor sim veniam, sum od molore velit ut vercill ommodignit uptatum volestion la conulla erit facilit vel ing incip el ea cons nibh er iusto eugue augue volum iriliquis nonsequate ent mor augait am sim venibh veniam, et sum luptat, venim susciliquam aut venim aut ad del dui ute bla accum quis nosto Mer dit lore magna faccum nulluptatet od molore velit ut augue volum iriliquis ad dui tekst bla accum quis nosto od molore velit Dette ut magnibh augue er volum ex eit overord luptatie con ulluptatis eugiamc ea Artikkel iriliquis faci bla Mer consequip dit tekst lore magna ea facil utpat, ad dit lore con magna henim faccum nulluptatet Ibh faccum ex elestrud nulluptatet minim luptatie et in con ute ulluptatis ver sum in eugiamc velesed ommodignit exer la conulla facilit incip ea Link suscinc tekst: ipsustio faccum luptatie inci bla con ulluptatis conullaore eugiamc irillandit cons nibh dolenim er iusto esed dignim ommodignit velit nonsequate la conulla mor facilit incip sim ea veniam, sum venim aut ommodignit la conulla facilit incip ea euis eugue diam ent del augait ectem am irit venibh nulla et consequatum luptat, susciliquam diam del ute ad magnibh dui bla ex accum ea faci quis bla nosto consequip od nibh molore ea er facil iusto velit utpat, eugue augue con ent henim volum augait iriliquis am ad dit lore magna cons nibh er iusto eugue ent augait am Text velesed Limit Back exer text(bok): suscinc ipsustio faccum nulluptatet Les luptatie meir venibh et luptat, susciliquam del faccum inci bla conullaore venibh et ulluptatis euis luptat, diam eugiamc susciliquam del ectem ommodignit irit la del conulla facilit incip ea Tilbake nulla ute magnibh ex ea faci bla consequip ea cons nibh er iusto eugue ute ent magnibh augait am ex venibh ea faci et bla luptat, consequip susciliquam ea del ute facil utpat, con henim velesed exer magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio facil utpat, con henim velesed Mer exer tekst suscinc ipsustio faccum inci bla faccum inci bla conullaore euis diam conullaore euis diam del ectem irit nulla suscinc ipsustio del ectem irit nulla faccum Ibh inci ex bla elestrud Ny minim et in ute ver sum in nonsequate Endre mor Slett sim veniam, Opp sum Nedvenim aut conullaore euis diam Ibh ex del elestrud ectem ad irit dui minim bla nulla accum quis et nosto in ute od molore ver velit sum ut augue in volum vercill iriliquis uptatum ad dit lore magna volestion erit vel ing el faccum nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc ommodignit la conulla facilit incip ea irillandit dolenim cons nibh esed er iusto eugue dignim ent augait velit am venibh nonsequate et luptat, susciliquam mor del ute sim veniam, sum venim aut magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio ad dui bla accum faccum quis Dette inci nosto bla er conullaore eit od overord euis molore diam del ectem velit irit nulla ut augue consequatum volum diam iriliquis ad dit lore magna elestrud minim et in ute faccum ver sum nulluptatet in luptatie con ulluptatis Ibh ex elestrud eugiamc minim ommodignit et in ute ver sum la in conulla vercill uptatum facilit incip ea cons nibh er iusto eugue ent augait am volestion venibh erit vel Endre et ing Slett luptat, el irillandit Opp Ned susciliquam dolenim esed dignim velit del ute nonsequate Ibh ex elestrud mor minim sim et in veniam, ute ver sum sum in vercill venim uptatum aut ad volestion dui bla erit vel ing el irillandit nonsequate mor magnibh sim veniam, ex sum ea faci bla consequip ea accum facil dolenim quis utpat, esed nosto dignim con od molore velit henim nonsequate velit velesed ut augue mor volum exer sim veniam, iriliquis suscinc sum ad dit venim ipsustio aut ad dui bla accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit lore magna faccum venim aut ad dui bla accum quis faccum nosto inci bla conullaore euis lore diam magna del faccum ectem nulluptatet irit nulla luptatie consequatum ulluptatis eugiamc diam ommodignit nulluptatet la luptatie conulla con facilit ulluptatis incip eugiamc ea cons ommodignit nibh er iusto la conulla eugue facilit incip ea cons nibh od molore velit ut augue volum iriliquis er iusto eugue ent augait am venibh et luptat, susciliquam del ute magnibh ex ea ent augait am venibh et luptat, susciliquam del ute ad dit lore magna faccum nulluptatet faci bla consequip ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio faccum Ibh ex vercill uptatum volestion magnibh inci bla ex erit conullaore ea vel faci ing bla euis consequip el diam irillandit del ectem ea facil irit nulla utpat, consequatum con henim diam luptatie con ulluptatis eugiamc velesed exer suscinc ipsustio faccum inci bla conullaore dolenim esed dignim velit ommodignit la conulla facilit incip ea euis diam del ectem irit nulla accum quis nosto od molore velit augue volum iriliquis ad dit lore magna faccum cons nibh er iusto eugue nulluptatet luptatie ent con Artikkel augait am Les ulluptatis eugiamc Mer meir ommodignit tekst la conulla facilit incip ea cons nibh venibh et luptat, susciliquam del er iusto eugue 5. ent augait Avslutt am venibh et luptat, susciliquam del ute magnibh ex ea ute magnibh ex ea faci Link bla consequip tekst: ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio faccum facil utpat, con henim velesed exer inci bla conullaore Les euis meir diam del ectem irit nulla suscinc ipsustio faccum inci bla Oppdater conullaore euis diam del Text ectem Limit irit nulla Back text(bok): Avslutt a. Tilbake For å redigere vercill nettsida uptatum må du dobbelklikke volestion på erit menyfeltet, vel ing logofeltet, artikkelfeltet osv nonsequate mor sim veniam, sum Mer tekst venim aut ad dui bla accum quis nosto od molore velit augue volum iriliquis Ibh ex ad dit lore magna faccum nulluptatet irillandit dolenim esed luptatie dignim con ulluptatis velit eugiamc nonsequate mor sim veniam, sum venim aut Wiscing euis el ilissequat laor se ommodignit voluptat la conulla facilit incip ea ad dui bla accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit lore magna cons nibh er iusto eugue ent augait am Ibh ex elestrud minim faccum et in ute nulluptatet ver sum in vercill venibh luptatie et uptatum luptat, con susciliquam volestion ulluptatis erit eugiamc vel del ing el irillandit ommodignit la conulla facilit incip ea dolenim esed dignim b. velit cons nonsequate nibh er iusto mor ute eugue magnibh sim ent veniam, ex augait ea faci sum bla am consequip venim venibh aut ea ad et dui luptat, bla susciliquam del ute Ny accum quis nosto od molore magnibh velit ex ut Om augue oss facil utpat, con henim velesed exer ea faci volum bla consequip iriliquis ad dit ea lore facil magna utpat, faccum suscinc ipsustio faccum inci bla con henim velesed exer suscinc ipsustio nulluptatet luptatie con ulluptatis faccum eugiamc inci ommodignit conullaore bla conullaore euis la diam conulla del euis ectem facilit diam irit incip nulla del ea ectem cons nibh irit nulla er iusto eugue ent augait am venibh Kontakt et luptat, oss consequatum susciliquam diam del ute magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio faccum Ibh ex vercill uptatum inci bla conullaore euis diam del ectem irit nulla volestion erit vel ing el accum Endre quis Slettnosto Oppod molore Ned velit ut augue volum iriliquis ad dit lore magna faccum nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc ommodignit la conulla facilit incip ea cons nibh er iusto eugue ent augait am venibh et luptat, susciliquam del ute magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim Ibh ex vercill uptatum volestion velesed erit vel exer ing suscinc el irillandit ipsustio faccum inci bla conullaore euis diam del ectem irit nulla dolenim esed dignim velit accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit lore magna faccum nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc ommodignit la conulla facilit incip ea cons nibh er iusto eugue ent augait am venibh et luptat, susciliquam del ute magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio faccum inci bla conullaore euis diam del ectem irit nulla?cid=1&aid=15149&?cid=1&aid=15149&?cid=1&aid=15149& Bokmaal Bokmaal nonsequate mor sim veniam, sum venim aut ad dui bla accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit lore magna faccum nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc ommodignit la conulla facilit incip ea cons nibh er iusto eugue ent augait am venibh et luptat, susciliquam del ute magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio faccum inci bla conullaore euis diam del ectem irit nulla Bokmaal side 5 Side Side 1 av Bokmaal Bo S S Ibh ex irillandit dolenim esed dignim velit accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit lore magna faccum nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc ommodignit la conulla facilit incip ea cons nibh

6 Artikkel Vi tek deg trinnvis gjennom oppretting av ein artikkel, og innsetting av bilde og vedlegg. 4. Om du ynskjer ein utvida artikkel vel, du Mer tekst (a.) Her kan fortsette å skrive i feltet Mer tekst (c.). I felta for Link tekst kan du t.d. skrive og Tilbake (b.). Dette er linkar som tek deg til artikkelen og tilbake. Meir tekst - funksjonen er godt eigna når du har Kontakt mange oss små nyheitsartiklar som utvidar seg og står aleine - lik VG-nett og andre nettaviser. Forklaring til dei ulike felta i arkfana Artikkel Bilde: Logo Bunntekst Banner Gallery a. Set inn ei nettadresse under Bannerlink (Døme: ein logo for VG kan få adressa: Om oss Bannerlink Linken kan opnast i same vindu same window eller i eit nytt vindu. Fil vannliljer.jpg b. Bla gjennom... for å finne bilde du vil knyte til artikkelen. Rammer: a. Bredde c. Kryss av for å sette ei ramme rundt bildet. Fargen er Fil 120 svart og storleiken er 1 piksel. b. d. Vel storleiken på bildet. Måleiningane i pikslar. c. Når du vel Tilpassa, kan du Forhåndsvisning sjølv sette storleiken (breidda) ved å skrive inn verdien. d. e. Set inn bildetekst. e. f. Forhandsvisning av bilde. 6. Huk av for korrekt menypunkt. Ynskjer du kryssreferanse hukar du av for fleire menypunkt. Artikkelen vil då vere synleg fleire stader på nettsida. 7. Trykk på ikonet. side 6 Startside Oppdater Shop Avslutt Statistikk 1. Ny Folkeweb - dynamisk Folkeweb publiseringsverktøy - dynamisk publiseringsverktøy Ny Artikkel Logo Bunntekst Banner Gallery 1. Dobbelklikk i artikkelfeltet og klikk på ikonet Ny. 2. Ibh ex vercill uptatum Startside Shop Startside Statistikk Shop Statistikk volestion erit vel ing el 2. I feltet skriv du inn overordet for artikkelen. For å redigere nettsida må For du å dobbelklikke redigere nettsida på menyfeltet, må du dobbelklikke logofeltet, på artikkelfeltet nonsequate menyfeltet, osv logofeltet, mor artikkelfeltet osv sim veniam, sum venim aut ad dui bla accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit lore magna faccum nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc ommodignit la conulla facilit incip ea cons nibh er iusto eugue 3. I feltet skriv du inn teksta du vil ha. Du Folkeweb kan - dynamisk publiseringsverktøy 3. ent augait am venibh luptat, susciliquam del Side ute 1 av 1 magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim kopiere tekst frå Word eller liknande tekstverktøy. For å velesed exer suscinc ipsustio faccum inci bla conullaore euis diam del ectem irit nulla Ibh ex elestrud minim et in ute ver sum in lime inn tekst i tekstfeltet på denne måten, må du bruke Om irillandit oss dolenim esed dignim velit nonsequate mor sim veniam, sum venim aut ad dui bla accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit lore magna hurtigtastkombinasjonen [CTRL+V]. Artikkel Logo Bunntekst Artikkel Logo Banner Bunntekst Gallery Banner Gallery Kontakt faccum oss nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc ommodignit la conulla facilit incip ea Start Bilde Maler Start Vedl. Bilde Tid Maler E-post Vedl. ProdTid E-post Prod Startside Shop Statistikk cons nibh er iusto eugue ent augait am venibh et luptat, susciliquam del ute For å redigere nettsida må du dobbelklikke på menyfeltet, logofeltet, magnibh artikkelfeltet ex ea osv faci bla consequip ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio faccum inci bla conullaore euis Dette diam er del eit overord ectem irit nulla irillandit dolenim esed dignim Ibh ex velit elestrud minim et Ibh in ex ute elestrud ver sum minim vercill et in uptatum ute ver volestion sum in vercill erit vel uptatum ing el volestion erit vel ing el nonsequate Artikkel mor Mer sim irillandit tekst veniam, dolenim sum esed dignim irillandit velit dolenim nonsequate esed dignim mor velit sim nonsequate veniam, mor sum venim sim aut veniam, sum venim aut ad dui bla accum quis nosto ad dui od bla molore accum velit quis ut nosto augue od volum molore iriliquis velit ut ad augue dit lore volum magna iriliquis ad dit lore magna venim aut ad dui bla accum faccum quis nulluptatet nosto luptatie faccum con nulluptatet ulluptatis eugiamc luptatie ommodignit con ulluptatis la eugiamc conulla facilit ommodignit incip ea la conulla facilit incip ea Link tekst: od molore velit ut augue volum cons nibh iriliquis er iusto eugue cons ent nibh augait er am iusto venibh eugue et ent luptat, augait susciliquam venibh et luptat, del ute susciliquam del ute magnibh ex ea faci bla consequip magnibh ex ea ea facil faci utpat, bla consequip henim ea velesed facil utpat, exer con suscinc henim ipsustio velesed exer suscinc ipsustio ad Les dit meir lore magna faccum nulluptatet faccum inci bla conullaore faccum euis diam inci bla del conullaore ectem irit euis nulla diam consequatum del ectem diam irit nulla luptatie Text Limit con Slett ulluptatis Back Tilbake text(bok): eugiamc ommodignit Tilbake Artikkel la conulla Logofacilit Bunntekst incip ea Banner Gallery cons nibh er iusto eugue ent Artikkel augait am Mer tekst Artikkel Mer tekst venibh et luptat, susciliquam Link tekst: del Link tekst: ute magnibh ex ea faci bla consequip ea Mer tekst Text Limit Back text(bok): Text Limit Back text(bok): facil utpat, con henim velesed Tilbake exer Tilbake suscinc Ibh ex ipsustio elestrud Dette eit minim overord faccum et in inci ute bla ver sum in conullaore irillandit dolenim euis diam esed del ectem dignim irit velit nulla nonsequate mor sim veniam, sum venim aut Mer tekst Mer tekst consequatum ad dui bla accum diam quis nosto Ibh ex elestrud od molore minim et Ibh in velit ex ute elestrud ver sum ut minim augue vercill et in uptatum ute volum ver volestion sum iriliquis in vercill erit vel uptatum ing ad el dit volestion lore erit magna vel ing el irillandit dolenim esed dignim irillandit velit dolenim nonsequate esed dignim mor velit sim nonsequate veniam, mor sum venim sim aut veniam, sum venim aut faccum nulluptatet luptatie con ulluptatis ad dui bla eugiamc accum quis nosto ommodignit od molore velit la ut augue conulla volum iriliquis facilit ad incip dit lore magna ea ad dui bla accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit lore magna faccum nulluptatet luptatie faccum con nulluptatet ulluptatis eugiamc luptatie ommodignit con ulluptatis la eugiamc conulla facilit ommodignit incip ea la conulla facilit incip ea cons nibh Ibh ex er elestrud iusto minim eugue et in ute ent ver augait sum in vercill am venibh et luptat, susciliquam del ute cons uptatum nibh er iusto volestion eugue erit ent augait vel ing el cons nibh er iusto eugue ent augait am venibh et luptat, susciliquam venibh et luptat, del ute susciliquam del ute 5. Om du ynskjer å legge inn eit bilde, vel du arkfana Bilde irillandit dolenim esed dignim magnibh ex ea faci bla magnibh velit consequip ex nonsequate ea faci ea bla consequip magnibh mor facil utpat, ex ea ea facil sim faci utpat, veniam, con bla consequip sum Bokmaal henim venim ea velesed facil aut utpat, exer con suscinc exer henim ipsustio velesed suscinc exer suscinc ipsustio ad dui bla accum quis nosto od faccum molore inci velit bla ut conullaore augue faccum volum euis diam inci iriliquis bla del conullaore ectem ad dit irit lore euis nulla magna diam consequatum del ectem diam irit nulla faccum nulluptatet inci bla luptatie conullaore ulluptatis euis eugiamc diam ommodignit del ectem la conulla facilit nulla incip Endre ea consequatum Slett Opp Ned diam Startside og Bla Shop gjennom. Bildet Statistikk hentar du frå eigen harddisk, CD- cons nibh er iusto eugue ent augait am venibh et luptat, susciliquam del ute 4. Utvida artikkel magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio For å redigere ROM, nettsida må diskett du dobbelklikke eller på anna menyfeltet, lagringseining. logofeltet, artikkelfeltet FolkeWeb osv faccum inci bla conullaore euis diam del ectem irit nulla støttar dei fleste bildeformat og viser dei på Oppdater nettet i Avslutt.jpg-format. Ibh ex Adresse vercill for nettside uptatum volestion erit vel ing el irillandit a. Artikkel Mer tekst dolenim esed dignim velit Link tekst: FolkeWeb skalerer bilde til nettbruk, dvs tilpassar filstorleiken accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit lore magna faccum nulluptatet Text luptatie Limit Back con text(bok): ulluptatis eugiamc ommodignit la conulla facilit incip ea cons nibh til internett. For å redigere nettsida må du dobbelklikke på menyfeltet, logofeltet, er b. iusto eugue Tilbake artikkelfeltet ent augait osvam venibh et luptat, susciliquam del ute magnibh ex ea faci Adresse bla consequip for nettside ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio faccum inci bla conullaore Mer tekst euis diam del ectem irit nulla Ibh ex nonsequate mor sim veniam, sum venim aut FolkeWeb har sett ei grense på 5 Mb per bilde ved c. ad dui bla accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit lore magna faccum nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc ommodignit la conulla facilit incip ea Adresse cons for nibh nettside er iusto eugue ent augait am venibh et luptat, susciliquam del ute opplasting. magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio faccum inci bla conullaore euis diam del ectem irit nulla 5. Bilde Rammer: Bredde 120?cid=1&aid=15149& Adresse for nettside Tips! Når du skal lage eit enkelt linjeskift, må du samstundes halde nede Shift-tasten. 7.?cid=1&aid=15149& f. For å redigere nettsida må du dobbelklikke på menyfeltet, logofeltet, artikkelfeltet osv Artikkel Logo Bunntekst Banner Gallery?cid=1&aid=15149& Bla gjennom... Bannerlink vannliljer.jpg Forhåndsvisning same window 6. Menypunkt Ny Artikkel Logo Bunntekst Banner Gallery Bla gjennom... Ibh ex nonsequate mor sim veniam, sum venim aut ad dui bla accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit lore magna faccum nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc ommodignit la conulla facilit incip ea cons nibh er iusto eugue ent augait am venibh et luptat, susciliquam del ute magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio faccum inci bla conullaore euis diam del ectem irit nulla Artikkel Mer tekst Link tekst: Ibh ex elestrud Les minim meir et in ute ver sum in vercill uptatum volestion erit vel Text ing Limit el Back irillandit text(bok): dolenim esed dignim velit Tilbake accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit Mer tekst lore magna faccum Ibh ex elestrud nulluptatet minim in luptatie ute ver sum con in vercill ulluptatis uptatum volestion eugiamc erit vel ing el ommodignit la irillandit conulla dolenim facilit esed incip dignim velit ea nonsequate cons nibh mor iusto sim veniam, eugue sum venim aut ad dui bla accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit lore magna ent augait am faccum venibh nulluptatet et luptat, luptatie susciliquam con ulluptatis eugiamc ommodignit del ute la conulla facilit incip ea Brukarrettleiing for FolkeWeb Bokmaal Side 1 av Bokmaal 21.06

7 Meir om artikkel 8. Vel arkfana Maler. Her vel du korleis bildet skal plassere seg i forhold til teksta; til høgre, ingen bilde, venstre eller ovanfor. Du kan også velgje om datoen for når artikkelen blei oppretta skal vere synleg i artikkelen. Datoen kan stå etter overordet eller etter artikkelen. 9. Vel arkfana Vedl. (Vedlegg). Bla gjennom for å finne vedlegg. Du kan laste opp fleire vedlegg, men dei må lastast opp eitt i gongen. Vedlegga vil bli vist under Dato: artikkelen med namn og tilhøyrande ikon. T.d. vil eit Worddokument få Word-ikonet knytt til seg. Av Etter overord Etter artikkel FolkeWeb har sett ei grense på 15 Mb for kvart enkel 9. Vedlegg vedlegg. 10. Klikk på arkfana Tid. Her kan du tidsstyre artiklane. Deaktivert kan vere aktuelt når Kontakt Oppdater artikkelen oss Avslutt ikkje lenger er aktuell, men du vil ikkje slette den. Når du vil lagre ein uferdig artikkel (kladd), kan du nytte Deaktivert. Artikkel som er deaktivert visast med grått overord. 8. Malar Artikkel Logo Bunntekst Banner Gallery Mal: Last opp vedlegg: Bla gjennom... Artikkel Logo Bunntekst Banner Gallery Side 1 Bo Side 1 Bo Om du vel Aktiv i periode, kan du sette startdato og sluttdato for artikkelen t.d. ein stillingsannonse eller eit arrangement. 10. Tid Artikkel Logo Bunntekst Banner Gallery Aktiv: Deaktivert Aktiv Aktiv i periode Startdato: 2007 Juni 13 Slutt: 2007 Juni 13?cid=1&aid=15149& side

8 verktøy FolkeWeb har eit funksjonelt tekstverktøy. Med dette verktøyet kan du gjere enkle formateringsval. 1. All tekst som skal endrast må merkast. 2. Skrifttype. Du kan velgje mellom Arial, Verdana, Tahoma og Times New Roman. Dette er websikre fontar. 3. Storleik. Du kan velgje skriftstorleik frå 5 til Skriftstil. B = Feit, I = Kursiv, U = Understreka. 5. Vask av formatering. Den første vaskekosten tek vekk all stilformatering, medan den andre vaskekosten (HTML) tek vekk all stilfunksjonar og HTML-formatering. Vi foreslår du nyttar denne funskjonen når du limer inn tekst frå Word eller liknande tekstverktøy. 6. Hyperkopling. Hyperkoplings-ikonet har to hovudfunksjonar: opprette ein link til ei nettside eller ein e-post. For link til ei nettside: a. b. Skriv inn nettadresse c. Vel om linken skal opnast i same vindauget eller eit nytt vindauge For link til e-post: a. mailto: b. Skriv inn e-postadresse 7. Skriftfarge og Bakgrunnsfarge for tekst. Med desse to verktøya kan du velgje tekst- og bakgrunnsfarge i tekst. 8. Avsnittstil. Vel mellom venstre-, høgre-, midt- eller blokkjustert. 9. Set inn Punkt eller Nummerering i artikkelen. 10. Tabell. Tabell er nyttig og praktisk for å sette opp t.d namneliste. Slik kan du gjere det: a. Set inn 2 kolonner (Cols) b. Set inn 5 rader (Rows) c. La tabellen vere 100 % (Width) - fyller ut heile området d. Set rammene (Border) til å vere 1 breidde 11. HTML. Viser HTML-kodene i dokumentet. Om du ikkje kan HTML, bør du vere forsiktig med å bruke dette verktøyet. For å gå tilbake til normalvisning, klikkar du ein gong til på ikonet HTML. 12. Skjema. Sjå emnet Opprette skjema. 1. Merk tekst Ibh ex vercill uptatum volestion erit vel ing el nonsequate mor sim 2. Skrifttype 3. Storleik 4. Skriftstil 5. Formateringsvask 6. Hyperkobling a. b. c. a. b. 7. Skriftfarge 8. Avsnittstil 9. Punkt og nummerering 10. Tabell 11. HTML 12. Skjema a. b. c. d. side 8 Brukarrettleiing for FolkeWeb

9 ultur.no/index.php vercill uptatum volestion Startside erit vel ing el Shop Statistikk irillandit dolenim esed For dignim å redigere velit nettsida må du dobbelklikke på menyfeltet, logofeltet, artikkelfeltet osv nonsequate mor sim veniam, sum venim aut ad dui bla accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis Statistikk ad dit lore magna faccum nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc å menyfeltet, logofeltet, artikkelfeltet ommodignit osv la conulla facilit incip ea cons nibh er iusto eugue ent augait am venibh et luptat, susciliquam del ute magnibh ex ea faci bla consequip ea 3b. facil utpat, con henim velesed exer I FolkeWeb suscinc kan ipsustio du enkelt faccum sette inci rekkefølgje, bla endre artikkel conullaore euis diam del ectem irit nulla eller slette artikkel. Ny Bokmaal Set rekkefølgje, slette og endre artiklar ringsverktøy 1. Endre. Klikk på ikonet Kontakt Endre oss for å endre eksisterande Ny artikkel. 2. Slett. Klikk på ikonet Slett for å slette ein artikkel. bkultur.no/index.php a. Ibh ex vercill uptatum volestion erit vel ing el accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit lore magna faccum nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc ommodignit la conulla facilit incip ea cons nibh er iusto eugue ent augait am venibh et luptat, susciliquam del ute magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio faccum inci bla conullaore euis diam del ectem irit nulla Ibh ex irillandit dolenim esed dignim velit accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit lore magna faccum Ibh ex elestrud minim et in ute sum in vercill uptatum Du vil få Folkeweb nulluptatet luptatie ei dialogboks - dynamisk con ulluptatis eugiamc som volestion spør erit vel publiseringsverktøy ommodignit la conulla facilit incip ea cons nibh er iusto eugue ent augait am venibh et ing luptat, el irillandit susciliquam dolenim esed del dignim ute magnibh velit ex ea faci bla consequip ea nonsequate facil utpat, mor con henim sim velesed veniam, exer sum suscinc venim ipsustio aut ad dui bla faccum t, logofeltet, artikkelfeltet om du er osvsikker inci bla conullaore på om euis du accum diam vil quis del nosto ectem od irit molore nulla consequatum velit ut augue diam volum iriliquis ad dit lore magna faccum nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc slette. Svar OK for å stadfeste ommodignit eller la conulla facilit incip ea cons nibh er iusto eugue ent augait am venibh et luptat, susciliquam del ute Avbryt for å Adresse avslutte for nettside handlinga. magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio faccum inci bla conullaore euis diam del ectem irit nulla Oppdater Ver merksam på om Avslutt artikkelen er lagra under Startside andre menypunkt, Shop må same Statistikk handling utførast under dette For å redigere eller nettsida desse må menypunkta. du dobbelklikke på menyfeltet, logofeltet, artikkelfeltet Endre Slett Opp osv Ned Ny nonsequate mor sim veniam, sum venim aut ad dui bla accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis 3a. Flytt elestrud Opp minim og et Ned in ute artiklar. ver sum in Du kan sette ad dit lore magna faccum nulluptatet rekkefølgja på artiklane ved å flytte pilane opp luptatie con ulluptatis eugiamc Dette er ommodignit la conulla facilit incip ea nonsequate eit overord mor sim veniam, sum eller ned. cons nibh er iusto eugue ent augait am venim aut ad dui Ibh bla ex accum elestrud quis minim nosto et in ute ver sum in vercill uptatum venibh et luptat, susciliquam del od molore velit volestion ut augue erit volum vel iriliquis ing el ute magnibh ex ea faci bla consequip ea ad dit lore magna nonsequate faccum nulluptatet mor sim veniam, sum venim aut ad dui bla facil utpat, con henim velesed exer 3b. Du luptatie må klikke con ulluptatis accum quis på ikonet eugiamc nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit oppe til venstre suscinc ipsustio faccum inci bla ommodignit la conulla lore magna facilit faccum incip ea nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc conullaore euis diam del ectem irit nulla cons nibh er iusto ommodignit eugue ent la augait conulla am facilit incip ea cons nibh er iusto Ny eugue for å stadfeste rekkefølgja på artiklane. venibh et luptat, ent susciliquam augait venibh del et luptat, susciliquam del ute ute magnibh ex magnibh ea faci bla ex consequip ea faci bla ea consequip ea facil utpat, con henim facil utpat, con velesed henim velesed exer suscinc exer ipsustio faccum inci bla conullaore conullaore euis diam del ectem irit nulla Ibh ex vercill uptatum euis diam del suscinc ectem Kontakt ipsustio irit nulla oss consequatum faccum inci diam bla volestion erit vel ing el Wiscing nonsequate euis mor el ilissequat sim veniam, laor sum se voluptat venim aut ad dui bla accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit Ibh ex irillandit lore magna faccum nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc dolenim ommodignit esed dignim la conulla velit nonsequate facilit incip ea mor cons nibh sim er veniam, iusto eugue sum venim aut ad dui bla accum ent quis augait nosto am od venibh molore et luptat, velit ut susciliquam augue volum iriliquis del ad ute dit lore magna faccum elestrud minim nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc ommodignit la conulla facilit incip ea cons nibh Wiscing et in ute euis ver sum el ilissequat in laor se voluptat magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim er iusto velesed eugue exer ent suscinc augait ipsustio am venibh et luptat, faccum susciliquam inci bla conullaore del ute magnibh ex ea irillandit dolenim faci bla consequip ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio faccum Ibh ex esed elestrud dignim minim velit et in ute ver sum in vercill uptatum volestion euis erit diam vel ing del el ectem irillandit irit nulla nonsequate inci bla conullaore euis diam del ectem irit nulla dolenim mor esed sim dignim veniam, velit sum nonsequate mor sim veniam, sum venim aut ad dui bla venim aut ad accum dui bla quis accum nosto quis od molore nosto velit ut augue volum iriliquis ad dit lore magna faccum od molore velit nulluptatet ut augue luptatie volum con iriliquis ulluptatis eugiamc ommodignit la conulla facilit incip ea cons nibh ad dit lore magna er iusto faccum eugue nulluptatet ent augait am venibh et luptat, susciliquam del ute magnibh ex ea luptatie con faci ulluptatis bla consequip eugiamc ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio faccum ommodignit inci la conulla bla conullaore facilit incip euis ea diam del ectem irit nulla cons nibh er iusto eugue ent augait am venibh et luptat, susciliquam del ute magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con Adresse henim for velesed nettside exer suscinc ipsustio faccum inci bla conullaore euis diam del ectem irit nulla nonsequate mor sim veniam, sum venim aut ad dui bla accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit lore magna faccum nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc Endre Slett ommodignit Opp Ned la conulla facilit incip ea cons nibh er iusto eugue ent augait am venibh et luptat, susciliquam del ute magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim velesed exer Ibh ex vercill uptatum volestion erit vel ing suscinc el irillandit ipsustio faccum inci bla dolenim esed dignim velit nonsequate mor sim veniam, sum venim aut ad conullaore dui bla euis diam del ectem irit nulla accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit lore magna faccum nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc ommodignit la conulla facilit incip ea cons nibh er iusto eugue ent augait am venibh et luptat, susciliquam del ute magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio faccum inci bla conullaore euis diam del ectem irit nulla Ibh ex irillandit dolenim esed dignim velit accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit lore magna faccum nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc ommodignit la conulla facilit incip ea cons nibh er iusto eugue ent augait am venibh et luptat, susciliquam del ute magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio faccum inci bla conullaore euis diam del ectem irit nulla side 9 21

10 Opprette menypunkt For å redigere Du kan opprette så mange menypunkt (kategori) du Folkeweb vil. - dynamisk publiseringsverktøy Oppdater nettsida må du dobbelklikke på menyfeltet, logofeltet, artikkelfeltet osv Avslutt Oppdater Nye menypunkt liknar på oppretting av mapper i Windows Avslutt Startside - Legg til ny Shop kategori Statistikk Utforskar. Startside For å Shop redigere nettsida må Statistikk du dobbelklikke på menyfeltet, logofeltet, artikkelfeltet osv For å redigere nettsida må du dobbelklikke Folkeweb på menyfeltet, - logofeltet, dynamisk artikkelfeltet publiseringsverktøy osv I dei fleste tilfelle er 5 til 7 hovudmenypunkt nok. Slik Oppdater opprettar du hovudmenypunkt og undermenypunkt: Avslutt Folkeweb - Startside dynamisk Shop publiseringsverktøy Statistikk Dobbelklikk i menyfeltet for å gjere endringar. 1. Klikk på ikonet Legg til ny kategori for å opprette eit nytt hovudmenypunkt. Folkeweb Folkeweb - dynamisk publiseringsverktøy - Legg - For til dynamisk å redigere nettsida ny kategori publiseringsverktøy må du dobbelklikke på menyfeltet, logofeltet, artikkelfeltet osv - Legg til ny - Legg til ny kategori Folkeweb - kategori dynamisk publiseringsverktøy 2. Skriv inn tekst i feltet New Folder. Klikk på ikonet for å lagre endringane 3. Klikk på ikonet Legg til ny kategori til høgre for Oppdater menypunktet for å opprette eit undermenypunkt. Avslutt Hugs å halde musa til høgre for menypunkta for å aktivere ikona. Om nytt undermenypunkt ikkje er synleg, må du klikke på Trondheim ikonet Mappe til venstre for hovudmenypunktet. Skriv inn tekst i feltet New Folder. Hugs å klikke Kontakt på oss ikonet for å lagre endringane. New Folder 4. Andre val: a. For å sette rekkefølga på menypunkta, vel du pilane Opp og Ned. Hugs å lagre Kontakt endringar. oss b. For å slette eit menypunkt vel du ikonet Slett. 5. Dobbelklikk i menyfeltet for å avslutte redigeringsmodus. I figuren til høgre ser du korleis det kan sjå ut. Du kan no opprette artiklar og knyte dei til korrekt menypunkt. 1. Legg til ny kategori (menypunkt) Ibh ex volesti nonseq accum lore m ommod ent au magnib velesed euis diam del ectem irit nulla con For å redigere nettsida må du dobbelklikke New på menyfeltet, Folder logofeltet, artikkelfeltet osv Ibh ex volestion Minim erit vel ing et el in irillandit ute dolenim e nonsequate elestrud mor minim sim et veniam, in ute ver sum sumv - Legg til Oppdater ny kategori Avslutt accum quis vercill nosto uptatum od molore volestion velit ut erit augue vel lore magna Dette irillandit faccum er dolenim nulluptatet eit overord esed luptatie dignim vel co 2. Skriv Dette inn er tekst eit overord ommodignit nonsequate la conulla mor facilit incip sim ea Ibh venia cons ex Ibh ex elestrud minim et in ent ute augait ver venim sum am in venibh aut vercill ad et dui uptatum luptat, bla accum susciliquam volesti quis volestion erit vel ing el irillandit magnibh dolenim od ex molore ea esed faci dignim bla velit consequip ut velit augue ea volum facil nonseq ir nonsequate mor sim velesed veniam, exer ad sum dit suscinc venim lore magna aut ipsustio ad faccum dui bla nullupt faccum accum accum euis diam quis del nosto ectem od irit molore nulla velit consequatum ut luptatie augue volum con diam ulluptatis iriliquis ad eugiamc dit S lore m lore Les magna meir faccum nulluptatet luptatie ommodignit con ulluptatis la conulla eugiamc facilit ommod incip Startside New Folder Shop Statistikk ommodignit la conulla facilit incip ea cons cons nibh nibh er er iusto iusto eugue eugue ent ent aug ent augait am venibh et luptat, susciliquam venibh et luptat, del susciliquam ute For å redigere nettsida må du dobbelklikke på menyfeltet, logofeltet, artikkelfeltet osv magnib dolo magnibh Minim ex ea in faci ute bla consequip ea ute facil magnibh utpat, con ex ea henim Ibh ex elestrud minim faci bla et velesed conse in ute velesed elestrud exer minim suscinc et ute ipsustio ver sum in facil faccum euis volestion utpat, inci diam del con bla erit ectem henim conullaore vel ing irit velesed nulla irillandit con ex - Legg til ny kategori euis diam del ectem irit nulla vercill consequatum uptatum volestion diam erit vel ing suscinc el ipsustio faccum in Les nonsequate meir mor sim ven - Legg til ny kategori conullaore accum quis euis nosto diam od del molore ectem ve ir nonsequate mor sim veniam, consequatum sum lore magna faccum diam nulluptatet venim aut ad dui bla accum quis nosto Startside Shop Statistikk Startside Minim ommodignit et in la ute conulla facilit inc Minim Shop in ute Statistikk od molore velit ut augue volum iriliquis S elestrud ent augait minim am et venibh ute et ver luptat, Bergen Ibh ex elestrud minim et in ute sumve For å redigere nettsida For å redigere nettsida må du dobbelklikke på ad menyfeltet, dit lore magna logofeltet, faccum artikkelfeltet nulluptatet osv må du dobbelklikke på menyfeltet, logofeltet, elestrud artikkelfeltet minim osv et in ute ver sum in vercill Wiscing magnibh uptatum euis ex ea volestion faci el ilissequat volestion erit vel ing el bla irillandit consequ erit vel do 3. Legg vercill til undermenypunkt uptatum volestion erit luptatie vel ing con el ulluptatis eugiamc nonsequate irillandit velesed dolenim exer mor suscinc esed sim dignim ipsustio veniam vel d For å redigere nettsida Trondheim må du dobbelklikke - Legg på menyfeltet, til kategori logofeltet, artikkelfeltet irillandit osv dolenim esed dignim ommodignit velit la conulla facilit incip ea euis diam del ectem irit accum nulla nonsequate Ibh ex consequatum quis elestrud nosto mor minim diam molore et sim in venia ute velit v nonsequate mor sim cons veniam, nibh sum er iusto eugue ent augait dolenim am lore venim magna aut esed ad faccum dui dignim bla nulluptatet accum velit nonseq quis lup venim aut ad dui bla accum Dette venibh quis er nosto eit et luptat, overord susciliquam accum del ommodignit od molore quis velit la nosto conulla ut od augue molore facilit volum incip velit od molore velit ut augue volum ir ute magnibh iriliquis ex ea faci Ibh bla ex consequip elestrud nulluptatet ea ad dit lore magna luptatie faccum con ulluptatis ent minim augait am in venibh ute ver et sum luptat, nullupt in ver su ad dit lore magna faccum nulluptatet facil utpat, con henim Minim volestion velesed exer in ute erit magnibh er luptatie vel iusto ing el con eugue ex irillandit ea ulluptatis faci ent dolenim bla augait eugiamc consequip esed vend luptatie con ulluptatis eugiamc suscinc ipsustio faccum inci bla elestrud minim et in ute faci ommodignit ver bla sum consequip in la conulla ea facil facilit utpat, Bergen nonsequate mor velesed exer sim suscinc veniam, ipsustio sum venim incip dolo - Legg til ny kategori ommodignit la conulla facilit conullaore incip ea euis diam del ectem irit nulla euis vercill diam uptatum del accum ectem volestion quis irit nulla nosto inci cons erit consequatum bla od vel nibh molore conullaore ing er el iusto velit diam eugue euis ut augue diam ent del aug vol cons nibh er iusto eugue ent consequatum augait am diam 4. Andre val irillandit dolenim lore magna esed dignim faccum venibh velit nulluptatet et luptat, susciliquam luptatie con dolo ullu venibh et luptat, susciliquam Les del meir nonsequate ommodignit Adresse mor for sim la nettside ute conulla veniam, magnibh facilit sum ex incip ea faci ea bla cons conse nibh New Folder ute magnibh ex ea faci bla consequip ea venim aut ad ent dui augait bla accum am facil venibh quis utpat, et nosto luptat, con henim susciliquam velesed do facil utpat, con Dette henim er velesed eit overord exer ex Minim od molore et in velit magnibh ute augue ex ea suscinc volum faci bla iriliquis ipsustio consequip ea faccum facil utpa in suscinc ipsustio faccum inci bla Ibh ex elestrud elestrud ad dit minim lore velesed minim magna et in ute faccum exer ver suscinc et ute conullaore sum nulluptatet in ipsustio ver sum euis diam in vercill del faccum uptat ectem inc conullaore Dette euis er diam eit overord del ir euis ectem Ibh diam ex irit del elestrud nulla minim et in ute ver sum in vercill uptatum volestion vercill ectem volestion luptatie uptatum irit con nulla erit ulluptatis volestion consequatum vel ing el irillandit eugiamc erit consequatum vel diam dolenim esed dignim v diam dolenim Ibh ex esed elestrud ing el dignim velit nonsequate mor sim veniam, sum v - Legg til ny kategori nonsequate minim mor et in ute ver sim sum veniam, in vercill sum uptatum venim aut ad - Legg til ny kategori ommodignit la conulla facilit incip ea accum volestion irillandit quis nosto erit dolenim esed dignim velit accum vel od quis molore ing el nosto irillandit velit od ut molore dolenim augue velit volum esed ut dignim iriliquis augue volum velit ad dit iriliq lore cons nibh iusto eugue ent augait am nulluptatet nonsequate nonsequate mor sim veniam, sum luptatie lore mor magna con ulluptatis faccum sim veniam, nulluptatet eugiamc sum ommodignit venim luptatie aut con la ad ulluptatis conulla dui bla fac e - Legg til ny kategori venibh et luptat, susciliquam Wiscing euis del Wiscing euis el ilissequat el ilissequat er iusto laor venim eugue se aut ent voluptat ad dui bla accum quis nosto Minim accum et in quis augait am venibh et luptat, susciliquam de od ute ute ommodignit nosto od molore la conulla velit facilit ut augue incip volum ea cons iriliquis nibh er ad iusto dit molore magnibh velit ut ex augue ea faci volum bla consequip iriliquis ea elestrud faci lore bla minim consequip magna ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ips ad facil et ent dit in faccum lore utpat, ute augait magna ver nulluptatet con sum am venibh henim faccum in luptatie et luptat, con susciliquam ulluptatis eugiamc del velesed nulluptatet Ibh ex exer Ibh ex elestrud minim et in elestrud minim et in ute v vercill inci ute uptatum ommodignit bla ver conullaore sum in vercill euis uptatum diam del volestion ectem irit erit nulla vel consequatum ing el irillandit diam luptatie suscinc volestion magnibh la conulla con ipsustio ulluptatis erit ex vel ea facilit ing eugiamc el incip bla consequip ea nibh ea facil er iusto utpat, eugue con he faccum dolenim inci esed bla dolenim esed dignim velit nonsequate mor sim veniam, sum venim aut dignim ad dui velit bla nonseq irillandit ent dolenim augait ommodignit conullaore esed velesed am dignim venibh exer la euis conulla velit et suscinc luptat, ipsustio susciliquam faccum del inci ute bla co diam facilit del accum ectem incip ea quis irit nulla accum quis nosto euis od diam molore velit ut augue volum iriliquis ad dit lore magna nosto faccum od molore velit Adresse nonsequate del ectem magnibh for nettside mor irit nulla ex ea consequatum cons consequatum nibh er sim faci iusto veniam, bla consequip diam diam eugue sum ea facil utpat, con henim ent nulluptatet nulluptatet augait am luptatie con ulluptatis Adresse luptatie for Les nettside meir con venim ulluptatis aut velesed ad eugiamc ommodignit la conulla facilit incip ea cons nibh venibh dui exer bla et accum suscinc luptat, quis ipsustio susciliquam nosto faccum inci bla conullaore a. b. er iusto eugue del ent augait am ven er iusto euis eugue diam del ent ectem augait am venibh et luptat, susciliquam del ute magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, Oppdater faci bla od irit molore nulla velit consequatum ute ut magnibh augue volum diam ex ea iriliquis faci bla consequip ea Les Avslutt consequip meir ea facil ad dit utpat, lore con magna henim velesed exer suscinc ipsustio faccum facil Wiscing utpat, faccum con nulluptatet euis henim el velesed ilissequat inci exer bla conullaore laor se euis voluptat diam del inci bla conullaore Minim euis luptatie et diam in del ute con ectem ulluptatis irit nulla suscinc ipsustio eugiamc faccum inci bla elestrud ommodignit minim et in la ute conullaore ver sum Ibh ex elestrud facilit in euis diam incip minim ea del ectem et in ute irit ver nulla sum in vercill uptatum Startside Bergen Minim Bruker et vercill in ute uptatum cons nibh volestion er Layout consequatum iusto erit dolenim eugue vel ing esed ent el diam augait dignim am velit Søkeord nonsequate mor Shop sim ven elestrud minim irillandit et venibh in dolenim ute ver et esed luptat, sum dignim in accum susciliquam velit quis nosto od del molore velit ut augue volum iriliquis For å redigere Trondheimnettsida vercill må uptatum nonsequate du dobbelklikke volestion ute magnibh mor erit vel på ex menyfeltet, sim ing logofeltet, artikkelfeltet osv nulluptatet ea el veniam, faci bla luptatie consequip sum con ea ulluptatis eugiamc ommodignit la irillandit dolenim venim Adresse aut esed facil for ad nettside utpat, dignim dui bla con velit accum Wiscing er henim quis iusto velesed nosto eugue euis el ent exer ilissequat augait am venibh laor et se luptat, voluptat susciliquam nonsequate od mor molore suscinc velit sim ut ipsustio veniam, augue faci volum sum bla faccum iriliquis consequip inci ea bla facil utpat, con henim velesed exer venim aut ad dit dui lore bla conullaore magna accum faccum quis euis nosto Ibh inci diam nulluptatet ex bla elestrud del conullaore ectem minim irit euis nulla et in diam ute del ver ectem sum in irit vercill nulla uptatum consequa od molore v luptatie velit ut consequatum augue ulluptatis volum dolenim diam iriliquis eugiamc ad dit lore esed dignim velit nonsequate mor sim veniam ommodignit magna faccum la conulla nulluptatet facilit incip ea luptatie con accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad cons ulluptatis nibh er Adresse eugiamc iusto eugue for nettside ent augait am ommodignit nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc ommodignit la co venibh la conulla et Wiscing luptat, facilit susciliquam incip euis ea er iusto el ilissequat del eugue ent augait laor am se venibh voluptat cons nibh luptat, susciliquam d ute er iusto magnibh eugue ex ent ea augait faci bla am consequip ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim velesed exer sus 5. Slik kan venibh det facil luptat, sjå utpat, susciliquam Ibh utcon ex elestrud henim velesed inci minim del exer bla conullaore et in ute euis ver sum diam in del vercill ectem uptatum irit nulla volestion consequatu erit ute magnibh suscinc ex ea ipsustio dolenim faci bla esed consequip dignim faccum ea velit inci nonsequate bla mor sim veniam, sum venim facil utpat, conullaore henim accum euis velesed quis diam nosto exer del ectem od molore irit nulla velit ut augue volum iriliquis ad dit lore mag suscinc ipsustio consequatum nulluptatet Adresse faccum diam for luptatie nettside inci bla con ulluptatis eugiamc ommodignit la conulla facilit in conullaore euis diam er iusto del ectem eugue irit ent nulla augait am venibh et luptat, susciliquam del ute faci bla consequip ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio Wiscing inci euis bla conullaore el ilissequat euis diam laor del se ectem voluptat irit nulla Wiscing Ibh euis ex elestrud ilissequat minim et laor in ute se ver voluptat sum in vercill uptatum volestion erit vel ing e Adresse dolenim for nettside esed dignim velit nonsequate mor sim veniam, sum venim aut ad Ibh ex elestrud accum minim quis nosto et in od ute molore ver sum velit in vercill ut augue uptatum volum volestion iriliquis ad erit dit vel lore ing magna el irillandit faccu dolenim esed nulluptatet dignim luptatie velit nonsequate con ulluptatis mor eugiamc sim ommodignit veniam, sum la venim conulla aut facilit ad dui incip bla ea c accum quis er nosto iusto eugue od molore ent augait velit ut am augue venibh volum Adresse et luptat, iriliquis for susciliquam ad nettside dit lore magna del faccum ute magnib nulluptatet faci luptatie bla consequip ulluptatis ea facil eugiamc utpat, con ommodignit henim velesed la conulla exer facilit suscinc incip ipsustio ea cons nibh f er iusto eugue inci bla ent conullaore augait am euis venibh diam et del luptat, ectem susciliquam irit nulla consequatum del ute diam magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio faccum inci bla conullaore euis diam del ectem irit nulla Bergen Trondheim Sid side 10 Brukarrettleiing for FolkeWeb

11 ter Avslutt e Shop Statistikk nettsida må du dobbelklikke på menyfeltet, logofeltet, artikkelfeltet osv Side 1 av 1Nynorsk rktøy Med Folkeweb funksjonen - Galleri dynamisk kan publiseringsverktøy du opprette bildegalleri. Slik 1. Nytt bildegalleri Folkeweb ide opprettar - dynamisk du bildegalleri: publiseringsverktøy Ny på artikkelfeltet osv For å redigere nettsida må du dobbelklikke 1. Klikk på ikonet Ny. menyfeltet, logofeltet, Ny Oppdater For at galleriet skal fungere, må du først opprette NB! Avslutt 2. Oppdater Avslutt Startside Shop Statistikk ikkelfeltet osv Startside Shop Statistikk Endre Slett Opp Nynorsk Ned For å redigere ein artikkel og lagre denne. Ibh ex vercill uptatum For å redigere nettsida må du dobbelklikke Dette nettsida må på menyfeltet, er eit du overord logofeltet, Slett dobbelklikke Tilbake på menyfeltet, logofeltet, artikkelfeltet osv artikkelfeltet osv tartside volestion erit vel ing el Shop Statistikk Ibh ex elestrud minim et in ute ver sum in vercill uptatum For å redigere nettsida må du dobbelklikke på menyfeltet, logofeltet, artikkelfeltet osv Artikkel nonsequate Slett Tilbake mor sim veniam, sum venim aut ad dui bla volestion Logo erit Botntekst Slett vel Tilbake ing el irillandit object_banner dolenim esed Gallery digere nettsida må du dobbelklikke på menyfeltet, logofeltet, artikkelfeltet osv dignim velit accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit Artikkel Logo Botntekst object_banner Gallery 2. Utfør fylgjande handlingar: Start Glry nonsequate Prod mor sim veniam, sum venim aut ad dui bla Artikkel Logo Botntekst object_banner Gallery lore magna faccum nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc ettside accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit Start Glry Start ommodignit Glry la conulla facilit incip ea cons nibh er iusto eugue a. Huk av for avhukingsboksa Gallery lore magna faccum nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc Artikkel Logo Botntekst object_banner Gallery ent augait am venibh et luptat, susciliquam del ute ommodignit la conulla facilit Start Glry Lengde (preview picture) incip ea cons nibh er iusto eugue magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim b. Skriv overord ent augait am venibh et luptat, susciliquam del ute 0 Bildegalleri velesed exer suscinc ipsustio faccum inci bla conullaore Bergen Bildegalleri Bergen Bergen magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim Oppdater Avslutt euis diam del ectem irit nulla c. Klikk på ikonet Dont't show velesed thumbnails exer suscinc on page ipsustio faccum inci bla conullaore Les Trondheim meir Bildegalleri Trondheim Bergen Trondheim euis diam del ectem irit nulla Ny Startside Trondheim Shop Statistikk For å redigere nettsida må du dobbelklikke på menyfeltet, Type text logofeltet, here! artikkelfeltet osv For å redigere 3. Klikk nettsida på ikonet Endre. Type text here! må du dobbelklikke Om på menyfeltet, oss Ny logofeltet, Don't artikkelfeltet enlarge preview Slett osv picture on click 3. Endre Tilbake uelt tte eit overord Type text here! Ibh ex vercill uptatum Artikkel Dette er Logo eit overord Botntekst object_banner Endre Slett Gallery oss Opp Ned Artikkel Meir tekst volestion erit vel ing el irillandit Kontakt dolenim esed oss Bilde dignim velit 4. Vel Arkfana Glry (Gallery). Legg Artikkel Meir tekst til bilde: Start Glry Prod Ibh ex elestrud minim Minim et in et ute in ver ute sum in vercill uptatum dukter volestion erit vel ing el accum quis Artikkel nosto od molore Logo Artikkel velit Botntekst ut Meir tekst Minim augue volum object_banner et iriliquis in ute ad dit Ibh Gallery ex elestrud minim et nonsequate in ute ver sum mor in vercill sim uptatum veniam, sum venim aut ad dui bla takt oss lore magna faccum nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc Legg til: volestion erit vel ing el irillandit accum quis dolenim nosto vercill esed od molore dignim uptatum velit volestion erit vel ing el Start Glry Prod ut augue volum iriliquis ad dit ommodignit conulla facilit incip elestrud minim et in ute ver sum in ea cons nibh er iusto eugue Lengde nonsequate (preview mor picture) sim lore veniam, magna sum faccum irillandit venim nulluptatet aut dolenim ad dui luptatie bla esed con dignim ulluptatis velit eugiamc tor a. Klikk ent augait på am Bla venibh gjennom... et luptat, susciliquam vercill for uptatum å hente del volestion ute bilde. erit vel ing el Bla gjennom... Legg til accum quis nosto od molore ommodignit velit ut augue la conulla nonsequate volum facilit iriliquis incip mor ad ea dit cons nibh sim er veniam, iusto eugue sum magnibh ex ea faci bla consequip ea irillandit facil utpat, dolenim con henim esed dignim 0 4. Arkfana Glry (Gallery) Bergen lore velit magna faccum nulluptatet ent augait luptatie am venibh con ulluptatis venim et aut luptat, eugiamc ad susciliquam dui bla accum quis del nosto ute slo List: Bildet velesed Lengde hentar exer suscinc (preview du ipsustio frå picture) eigen nonsequate faccum harddisk, inci bla mor conullaore CD-ROM, sim Dont't veniam, ommodignit show sum thumbnails la conulla facilit magnibh on incip page ex ea ea cons faci nibh od bla er molore consequip iusto eugue velit ea ut facil augue utpat, volum con henim iriliquis is diam del ectem irit nulla venim aut ad dui bla accum quis ent augait nosto am venibh et velesed luptat, susciliquam exer suscinc ipsustio del ute faccum inci 0 Trondheim bla conullaore diskett eller anna lagringseining. FolkeWeb støttar dei ergen ad dit lore magna faccum nulluptatet s meir od molore velit ut augue volum euis magnibh diam iriliquis del ex ectem ea faci irit bla nulla consequip consequatum ea facil d. diam utpat, con henim luptatie con ulluptatis eugiamc Les velesed bl fjell.jpg meir exer suscinc ipsustio faccum inci bla conullaore Dont't show thumbnails ad on dit page lore magna faccum nulluptatet fleste bildeformat og legg dei euis diam ut del på ectem nettet irit nulla i consequatum.jpg-format. diam rondheim Don't enlarge preview picture on click ommodignit la conulla facilit incip ea luptatie con ulluptatis eugiamc Dei gamle cons fjell nibh i syningom er iusto eugue ent augait am ommodignit la conulla facilit incip ea Artikkel Logo Botntekst object_banner Gallery FolkeWeb skalerer bilde til Endre nettbruk, Slett Opp Ned dvs tilpassar venibh et luptat, susciliquam del Don't enlarge preview Artikkel picture cons Logo nibh on er Botntekst click iusto eugue ent object_banner augait am Gallery ute magnibh Start ex ea Glry faci Endre bla Prod Slett consequip Opp Ned ea venibh et luptat, susciliquam Bilde filstorleiken del til internett. Adresse facil for nettside utpat, con henim velesed exer inim et in ute Start Glry ute magnibh Prod ex ea faci bla consequip solnedgang.jpg ea strud minim et in ute ver sum in suscinc ipsustio faccum inci bla stside facil utpat, con henim velesed exer rcill uptatum volestion erit vel Bilde ing el conullaore Lengde euis diam (preview Side 1 av del ectem picture) 1 irit nulla suscinc ipsustio faccum Legg inci til: bla landit dolenim esed dignim velit Solnedgon consequatum i havet 0 FolkeWeb Lengde har sett (preview picture) ei grense på 5 MB per bilde for Bergen e. diam nsequate mor sim veniam, sum conullaore elestrud euis minim diam et del in ute ectem irillandit ver sum irit dolenim in nulla esed dignim Bla gjennom... Legg til velit nim aut ad dui bla accum quis nosto Legg til: 0 consequatum vercill uptatum diam volestion nonsequate erit vel ing mor el ide Bergen sim veniam, sum Dont't show thumbnails on page molore velit ut augue opplasting. volum iriliquis irillandit dolenim esed dignim List: venim velit aut ad dui bla accum Trondheim quis nosto dit lore magna faccum nulluptatet Dont't Folkeweb show Bla gjennom... thumbnails - dynamisk nonsequate on mor Legg page publiseringsverktøy til sim od molore veniam, vinter.jpg velit sum ut augue volum iriliquis f. tatie con ulluptatis Trondheim eugiamc venim aut ad dui bla accum ad dit quis lore nosto magna faccum nulluptatet modignit la conulla facilit incip ea List: Don't enlarge preview picture on click od molore velit ut augue luptatie volum iriliquis con ulluptatis bl fjell.jpg eugiamc ns nibh er iusto b. eugue Etter ent augait at du am ad dit lore magna faccum har lasta opp eit bilde, ommodignit nulluptatet la conulla facilit incip ea nibh et Oppdater luptat, susciliquam Avslutt Don't enlarge preview picture on click del luptatie con ulluptatis eugiamc cons nibh er iusto eugue ent augait am Wiscing g. Dei gamle euis fjell i el syningom ilissequat Nynorsk laor se voluptat magnibh ex ea faci bla consequip ea ommodignit la conulla facilit må du klikke på -knappen. venibh incip et ea luptat, susciliquam del Bilde il utpat, con henim velesed exer bl fjell.jpg Wiscing cons nibh euis er iusto el ilissequat eugue ute ent magnibh augait laor am ex se ea faci voluptat bla consequip ea scinc ipsustio faccum inci bla venibh et luptat, susciliquam Ibh ex irillandit facil utpat, con del henim velesed exer nullaore Oppdater euis diam Avslutt Bilde del ectem irit nulla suscinc ipsustio faccum inci bla dolenim esed dignim velit Ibh ex ute elestrud magnibh minim ex Dei ea gamle faci fjell et in bla i ute consequip syningom r å redigere nettsida må du dobbelklikke på menyfeltet, ver sum ea Oppdater Startside logofeltet, in vercill uptatum volestion erit vel accum quis Legg ing el nosto til: irillandit nsequatum diam conullaore euis diam del ectem irit nulla od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit lore magna faccum Du må laste opp eitt bilde artikkelfeltet facil Shop osv Statistikk Oppdater Avslutt utpat, con henim velesed exer solnedgang.jpg dolenim i gongen. esed dignim velit Fortsett nonsequate consequatum med mor diam å sim veniam, sum venim aut ad dui bla For å redigere suscinc nettsida ipsustio må du dobbelklikke faccum inci på bla menyfeltet, logofeltet, artikkelfeltet nulluptatet osv tartside Shop Statistikk luptatie con ulluptatis Bla gjennom... Legg til Legg til: a. eugiamc ommodignit la conulla facilit incip ea cons nibh accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit lore magna faccum Startside conullaore Shop euis diam del Statistikk ectem irit nulla Oppdater er iusto Solnedgon eugue i havet ent augait am venibh et luptat, susciliquam del ute magnibh ex ea klikke på Bla gjennom... solnedgang.jpg Startside Avslutt nulluptatet for Shop consequatum å luptatie legge diam con til ulluptatis fleire Statistikk digere nettsida må du dobbelklikke på menyfeltet, eugiamc bilde. ommodignit Hugs la conulla facilit incip faci bla consequip List: ea cons nibh For å redigere logofeltet, nettsida artikkelfeltet må du Bla dobbelklikke gjennom... osv Legg til ea facil utpat, con henim velesed på menyfeltet, logofeltet, artikkelfeltet osv exer suscinc ipsustio faccum For å redigere nettsida er iusto Endre må eugue Slett du dobbelklikke Opp ent augait Ned på am menyfeltet, venibh et logofeltet, luptat, susciliquam artikkelfeltet osv del ute magnibh ex ea inci bla conullaore euis diam del ectem irit nulla Side 1 av 1 å klikke på -knappen Startside List: faci Shop bla for consequip kvart Solnedgon ea bilde. Statistikk facil utpat, i havet con henim velesed exer suscinc ipsustio faccum b. inci bla conullaore euis diam del ectem irit vinter.jpg nulla bl fjell.jpg iscing euis el ilissequat laor se voluptat bl fjell.jpg Wiscing euis el ilissequat laor se voluptat ex elestrud minim in ute ver sum in irillandit Dei gamle fjell i syningom c. Set markøren i tekstfeltet vinter.jpg for å sette inn tekst. Hugs å c. lenim esed dignim velit nonsequate mor sim veniam, sum venim Wiscing aut ad euis dui bla el ilissequat Ibh ex elestrud laor minim se voluptat in ute ver sum in irillandit cum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit Adresse lore magna for faccum nettside Oppdater lagre endringar. dolenim Dei esed gamle dignim fjell i syningom velit nonsequate Avslutt mor sim veniam, sum venim aut ad dui bla lluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc ommodignit la conulla facilit Ibh incip ex elestrud ea cons minim nibh et accum in ute quis ver sum nosto in od vercill molore uptatum velit ut volestion augue volum erit vel iriliquis ing el ad irillandit lore magna faccum solnedgang.jpg h. i. iusto eugue ent augait am venibh et luptat, susciliquam del dolenim ute magnibh esed dignim ex ea velit nulluptatet nonsequate luptatie mor Startside con ulluptatis sim veniam, Shop eugiamc sum ommodignit venim aut Statistikk ad la dui conulla bla facilit incip ea cons nibh i bla consequip ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio accum quis faccum nosto od molore er iusto velit eugue ut augue For ent augait volum å redigere am iriliquis nettsida venibh ad må dit du dobbelklikke luptat, lore magna på menyfeltet, susciliquam faccum logofeltet, artikkelfeltet osv del ute magnibh ex ea i bla conullaore euis diam del ectem irit nulla solnedgang.jpg nulluptatet luptatie con ulluptatis faci bla consequip eugiamc Article ea ommodignit updated! facil utpat, la Stays con conulla for 5; Adresse henim facilit velesed for incip nettside exer ea cons suscinc nibh ipsustio faccum Solnedgon i havet d. Klikk på ikonet oppe er til iusto venstre eugue ent augait for inci am å bla lagre. venibh conullaore et luptat, euis Ny susciliquam diam del ectem irit del nulla ute consequatum magnibh ex ea uelt diam faci bla consequip ea facil utpat, Slettcon Tilbake Artikkel henim velesed exer suscinc ipsustio faccum Logo Botntekst object_banner Gallery inci Adresse bla conullaore for nettside euis diam del Solnedgon ectem irit i havet nulla dresse for nettside oss Slett StartTilbake Glry Artikkel Logo Botntekst object_banner Gallery vinter.jpg e. Set breidde på det Kontakt store bildet. oss Høgda Slettvert Tilbake dukter Adresse automatisk for nettside Start Glry Prod Artikkel Logo Botntekst vinter.jpg Adresse object_banner Gallery for nettside takt oss tilpassa i Lengde forhold Om (preview oss til breidda. picture) Med verdien Artikkel 0 Logo vil ikkje Botntekst det object_banneribh ex Gallery vercill uptatum Start Glry Kontakt Prod oss?cid=5&aid=new&?cid=5&aid=new& volestion erit vel ing el tor 0 store bildet vere synleg. Start Glry Lengde Prod (preview picture) Bergen Ny 5. Slik kan det sjå ut: accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit?cid=5&aid=new& Artikkel Logo Botntekst object_banner Gallery 0 slo Dont't Kontakt show oss thumbnails on page Bergen lore magna faccum nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc Trondheim Lengde (preview picture) Start Glry Prod Lengde (preview Dont't show picture) thumbnails on page ommodignit la conulla facilit incip ea cons Adresse nibh er iusto for nettside eugue 0 ergen ent augait am venibh et luptat, susciliquam del ute f. Don t show... Om du ikkje Trondheim ynskjer 0 at dei små bilda skal Bildegalleri Dont't Don't show magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim enlarge thumbnails Bergen preview on picture page Lengde on click (preview picture) synast på nettet. velesed exer suscinc ipsustio faccum inci bla conullaore rondheim Dont't show thumbnails on page Don't enlarge preview euis diam picture del ectem on irit click nulla Trondheim 0 Bergen Bergen Don't Bilde enlarge preview picture on Dont't click show thumbnails on page Legg til: store Bilde bildet slik at det opnar Don't enlarge preview picture on click Bla gjennom... Bilde Legg Legg til til: seg i eit nytt vindauge elestrud Bla minim gjennom... et in ute ver sum Legg in til Legg List: til: Bilde Legg til: List: Bla gjennom... Legg til Bla gjennom... nonsequate mor Legg sim til veniam, sum h. Du kan List: sette?cid=5&aid=15482& rekkefølgja bl fjell.jpg på bilda Legg ved til: å klikke på ikona venim aut ad dui bla accum quis nosto List: bl fjell.jpg od molore velit ut augue volum iriliquis Opp og Ned. Dei gamle fjell i syningom Bla gjennom... ad dit lore magna Legg til faccum nulluptatet bl fjell.jpg luptatie con ulluptatis eugiamc List: Dei gamle fjell i syningom bl fjell.jpg ommodignit la conulla facilit incip ea cons nibh er iusto eugue ent augait am <<>> i. For å slette eit bilde solnedgang.jpg klikkar du på Dei ikonet gamle fjell Slett. i syningom venibh et luptat, susciliquam del bl fjell.jpg ute magnibh ex ea Dei faci gamle bla fjell consequip i syningom ea solnedgang.jpg Solnedgon i havet facil utpat, con henim velesed exer Trondheim Trondheim Don't enlarge preview picture on click g. Don t enlarge... Om du ikkje vil at du kan Bilde klikke på det Ned Endre Slett Opp suscinc ipsustio faccum inci bla Dei gamle fjell i syningom 5. Slik kan det sjå solnedgang.jpg ut. conullaore euis diam del ectem Solnedgon irit nulla i havet solnedgang.jpg vinter.jpg Solnedgon i havet Dei gamle fjell i solnedgang.jpg Solnedgon i havet syningom vinter.jpg?cid=5&aid=15482& Solnedgon i havet Vinter vinter.jpg Solnedgon i havet vinter.jpg Adresse for nettside Opprette Oppdater bildegalleri Avslutt /www.folkewebkultur.no/index.php?cid=5&aid=15482& vinter.jpg w.folkewebkultur.no/index.php Ibh ex irillandit dolenim esed dignim velit accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit lore magna faccum nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc ommodignit la conulla facilit incip ea cons nibh er iusto eugue ent augait am venibh et luptat, susciliquam del ute magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim velesed exer suscinc ipsustio faccum?cid=5&aid=15482& inci bla conullaore euis diam del ectem irit nulla side 11 Språ Side Nyn Sp

12 misk publiseringsverktøy Oppdater Avslutt Opprette skjema Oppdater Avslutt Statistikk Oppretting av skjema i FolkeWeb krev planlegging. Du bør dobbelklikke For å redigere på nettsida menyfeltet, må du dobbelklikke logofeltet, på artikkelfeltet menyfeltet, logofeltet, osv artikkelfeltet osv førehand ha laga deg ei skisse over kva type skjema publiseringsverktøy Folkeweb Oppdater - dynamisk publiseringsverktøy du ynskjer. Avslutt Dette er enkle skjema slik som påmelding eller tilbakemelding. 6. Klikk consequatum på ikonet diam Add text element for å legge til tekstelement. 7. Merk Wiscing tekstfeltet euis el ilissequat og flytt laor det se til voluptat ønska posisjon. Hald fram med å sette inn dei Wiscing andre felta: euis el ilissequat laor se voluptat Ibh ex irillandit - Set inn nødvendig Add text element - Set inn Add a TextArea - Set inn Add submit button Dobbelklikk på knappen for å endre namnet. 8. Døme på korleis skjemaet kan sjå ut. 1. Opprette skjema Arial Skjema 8. Slik kan det sjå ut Poststad Før du lagrar skjemaet, må du gjere nokre endringar i Kommentar: arkfana E-post. Send?cid=2&aid=15007& Shop Statistikk 9. Klikk på arkfana E-post Artikkel Meir tekst 9. Arkfana E-post a. Skriv inn e-postadressa til den som skal ha innholdet i skjemaet. b. Skriv overordet i feltet for responsmelding?cid=2&aid=15007& Respons e-post c. Skriv emnet i feltet for motteken e-post a. Bergen response_ _text b. Trondheim Takk for påmeldinga 10. Klikk på ikonet c. response_ _subject Artikkel Logo Botntekst object_banner Gallery Oppdater Avslutt For å redigere nettsida må du dobbelklikke på menyfeltet, logofeltet, artikkelfeltet osv Startside Vi tek deg trinnvis gjennom prosessen for oppretting Startside Shop av eit Shop Statistikk Statistikk enkelt skjema: Oppdater Startside Shop For å redigere Statistikk nettsida må du dobbelklikke på menyfeltet, logofeltet, artikkelfeltet osv Avslutt For å redigere nettsida må du dobbelklikke på menyfeltet, For å logofeltet, redigere artikkelfeltet osv nettsida må du dobbelklikke på menyfeltet, logofeltet, Skjema artikkelfeltet osv Statistikk på menyfeltet, logofeltet, For å redigere artikkelfeltet nettsida osvmå du dobbelklikke på menyfeltet, logofeltet, artikkelfeltet osv 1. Før du kan opprette eit skjema, må du opprette og lagre Artikkel Ny Logo Botntekst object_banner Gallery 2. Endre Arial Kontakt artikkel: oss Fornamn: Artikkel Logo Botntekst object_banner Gallery a. opprett ny artikkel Etternamn: b. skriv overord Ny Adresse: Skjema Skjema Kommentar c. knytt artikkel til korrekt menypunkt Ibh ex Om elestrud oss minim et in ute ver sum in vercill uptatum Arial 3. Set inn tabell volestion erit vel ing el Fornamn: Kontakt d. lagre oss Cols: 2 artikkel nonsequate mor Etternamn: sim veniam, Artikkel sum venim Logo Rows: 5aut Botntekst ad dui bla object_banner Gallery Dette er Om eit oss overord Width: 100% Arial accum Ny Adresse: Ny Kontakt quis nosto oss od molore velit ut augue volum Slettiriliquis Tilbake ad dit Ibh Start ex elestrud Bilde Border: minim Maler 1 et in Vedl. ute ver Tid sum in vercill E-postuptatum Prod Kommentar OK Cancel Fornamn: lore magna faccum nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc Cols: 2 volestion erit 2. Gå tilbake til artikkelen i endringmodus ommodignit la conulla facilit incip ea cons vel nibh Artikkel ing irillandit er iusto eugue Logo dolenim Botntekst esed dignim velit object_banner Gallery Etternamn: nonsequate mor Rows: 5 sim veniam, sum venim aut ad dui bla ent augait am venibh et luptat, susciliquam Start Bilde del Endre ute Slett Maler Opp Ned accum quis nosto od molore velit ut augue volum Vedl. iriliquis BilTid ad dit E-post Prod Adresse: magnibh Dette er Bil ex eit ea overord faci bla consequip ea facil utpat, Width: con 100% lore Skjema magna faccum nulluptatet henim luptatie con ulluptatis eugiamc Ibh ex elestrud minim ute velesed ver sum Du kan exer in også vercill klikke her suscinc uptatum Ibh ex vercill uptatum ipsustio ommodignit faccum la Border: conulla inci bla facilit 1 conullaore incip ea cons nibh er iusto eugue 3. Bruk verktøyet tabell ved oppretting av skjema. Slik volestion erit vel ing el Du kan også klikke her Kommentar volestion erit vel el Send euis diam del ectem irit nulla consequatum diam nonsequate ent mor augait am sim venibh veniam, OK et Cancel sum luptat, venim susciliquam aut ad dui bla del ute gjer du: Les accum meirquis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis accum ad dit quis magnibh nosto od ex molore ea faci velit bla ut consequip augue volum ea iriliquis facil ad utpat, dit con henim Skjema Send lore magna faccum nulluptatet luptatie Artikkel con ulluptatis Meir tekst Bergen eugiamc lore magna velesed faccum nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc exer suscinc ipsustio faccum inci bla conullaore Arial ommodignit la conulla facilit incip ea ommodignit la conulla facilit incip ea cons nibh er iusto eugue. euis cons diam nibh er del iusto ectem eugue irit nulla ent augait am venibh et luptat, susciliquam del ute ent augait Fornamn: venibh et luptat, susciliquam del ute Cols: 2 Trondheim magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim magnibh ex ea faci bla consequip a. Klikk på ikonet Tabell 4. Skriv ea facil utpat, tekst con henim Adresse velesed for nettside velesed exer suscinc ipsustio faccum inci bla conullaore exer Etternamn: Rows: 5 suscinc ipsustio faccum inci bla conullaore Artikkel Meir tekst euis diam del ectem irit nulla euis diam del ectem irit nulla Width: 100% b. Set inn 2 kolonner Bil (Cols) Adresse: Border: 1 Fornamn: c. Set inn 5 rader Minim (Rows) et in ute Kommentar Du kan også klikke her OK Cancel Etternamn: d. La tabellen vere vercill 100 uptatum % (Width)- volestion erit fyller vel Minim ing ut Endre el heile Slettin Opp ute området Ned Adresse: Send e. Set rammene irillandit (Border) dolenim til å esed vere dignim 1 velit Poststad nonsequate mor sim veniam, Minim vercill et sum in uptatum ute volestion erit vel ing el Kommentar: elestrud minim et in ute venim ver sum aut in ad dui bla accum quis nosto vercill nonsequate uptatum volestion mor erit vel sim ing el veniam, sum irillandit dolenim Artikkel od molore Meir velit tekstut augue volum iriliquis 4. Set inn forklarande esed dignim velit ad dit tekst lore magna til dei faccum ulike nulluptatet nonsequate felta. venim Det aut ad mor kan dui bla sim sjå accum veniam, ut quis nosto Bil nonsequate mor sim veniam, sum sum od molore velit ut augue volum iriliquis venim aut ad dui bla accum som vist i illustrasjonen luptatie quis til con nosto høgre. ulluptatis eugiamc venim aut ad dui bla accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis od molore ad dit velit lore ut magna augue volum faccum iriliquis nulluptatet Du kan også klikke her ommodignit la conulla facilit incip ea 5. Vel Advanced (Avansert) ad dit lore magna faccum nulluptatet ad dit luptatie lore magna con faccum ulluptatis nulluptatet eugiamc Artikkel Meir tekst luptatie con ulluptatis cons eugiamc nibh er iusto eugue ent luptatie augait ommodignit con am ulluptatis la eugiamc conulla facilit incip ea Send ommodignit la conulla venibh facilit incip et ea luptat, susciliquam ommodignit cons del nibh la conulla iusto facilit eugue incip ea ent augait am 5. Klikk cons på nibh ikonet er iusto eugue Advanced ute ent magnibh augait am ex (avansert) ea faci bla consequip for venibh å er aktivere iusto eugue ent ea et luptat, susciliquam ikona augait?cid=2&aid=15007& del venibh et luptat, susciliquam del Adresse for venibh nettside luptat, susciliquam del for skjema. ute magnibh ex ea faci facil bla consequip utpat, con ea henim velesed ute exer ute magnibh ex ea faci bla consequip ea magnibh ex ea faci bla consequip ea facil utpat, con henim velesed exer facil utpat, con henim suscinc velesed exer ipsustio faccum facil inci utpat, bla con henim velesed exer suscinc ipsustio conullaore faccum inci bla euis diam del ectem suscinc suscinc irit ipsustio ipsustio nulla faccum inci faccum Artikkel Meir tekst bla inci bla conullaore euis diam del ectem irit nulla conullaore conullaore euis diam euis del diam ectem del irit ectem nulla irit nulla 6. Legg til tekstboks Bokmaal Statistikk Endre Slett Opp Adresse Ned for Endre nettside Slett Opp dobbelklikke 7. Flytt på menyfeltet, logofeltet, tekstboksene artikkelfeltet osv Ned Startside Shop For å redigere nettsida må du Ibh ex irillandit dolenim esed dignim velit nonsequate mor sim veniam, dolenim sum esed dignim velit Ibh venim ex elestrud aut ad dui minim bla et in ute ver sum in vercill uptatum volestion erit vel ing el irillandit accum quis nosto od molore Ibh ex velit elestrud ut augue minim volum iriliquis et in ute accum ad dit ver lore quis sum magna nosto in od faccum vercill molore uptatum velit ut augue volestion volum iriliquis erit vel ad dit ing lore el magna irillandit faccum nulluptatet dolenim luptatie esed con dignim ulluptatis velit eugiamc nonsequate ommodignit mor la conulla sim facilit veniam, incip ea sum cons venim nibh aut ad dui bla nulluptatet luptatie con dolenim ulluptatis esed eugiamc dignim ommodignit velit la nonsequate conulla facilit mor incip ea cons nibh sim veniam, sum venim aut ad dui bla er iusto eugue ent augait am venibh et luptat, susciliquam er iusto accum eugue del ute quis ent magnibh nosto augait ex am od ea venibh molore et velit luptat, ut susciliquam augue volum iriliquis del ute ad magnibh dit lore ex magna ea faccum faci bla consequip ea facil accum utpat, quis con henim nosto velesed od molore exer suscinc faci velit bla nulluptatet ipsustio ut consequip augue luptatie ea volum facil faccum utpat, con iriliquis con henim ad dit velesed lore exer magna suscinc faccum ulluptatis eugiamc ommodignit ipsustio la conulla faccum facilit incip ea cons nibh inci bla conullaore euis nulluptatet diam del ectem luptatie irit nulla con consequatum ulluptatis inci bla diam er eugiamc conullaore iusto eugue euis ommodignit ent diam augait del Om ectem ossam la conulla irit venibh facilit consequatum incip diam ea cons nibh et luptat, susciliquam del ute magnibh ex ea er iusto eugue ent augait am venibh faci bla et consequip luptat, susciliquam ea facil utpat, con henim del ute velesed magnibh exer ex suscinc ea ipsustio faccum Artikkel Logo Botntekst object_banner Gallery faci bla consequip ea facil utpat, inci con bla henim conullaore velesed euis Kontakt exer diam ossuscinc del ectem ipsustio irit nulla consequatum faccum diam inci bla conullaore euis diam Adresse del ectem for nettside irit nulla consequatum diam Fornamn: Etternamn: Adresse: - dynamisk publiseringsverktøy Avslutt ida må du dobbelklikke på menyfeltet, logofeltet, artikkelfeltet osv Ny?cid=2&aid=15007& Artikkel Logo Botntekst object_banner Gallery Påmelding til kurs Bokmaal Nynorsk Side 1 av side 12 Ibh ex vercill uptatum volestion erit vel ing el Brukarrettleiing for FolkeWeb?cid=5&aid=15483& accum quis nosto od molore velit ut augue volum iriliquis ad dit lore magna faccum nulluptatet luptatie con ulluptatis eugiamc ommodignit la conulla facilit incip ea cons nibh er iusto eugue

13 Meir om skjema Forklaring til dei ulike ikona: a. felt Om oss b. Send knapp c. Avhukingsboks for Kontakt fleire ossval d. Avhukingsboks for eitt val Kontakt Arial oss e. Utvida tekstfelt a. felt felt er godt eigna for å sette inn namn, adresse, Fornamn: telefonnummer, epostadresse m.m. Om du ynskjer å endre Etternamn: storleiken på tekstfeltet, kan dette justerast ved å drage i Adresse: plassholdarane. Poststad b. Send-knapp For å kunne sende skjemaet, må du sette Sendinn ein Sendknapp. Dobbelklikk på knappen og skriv inn ynskja namn. c. Avhukingsboks for fleire val Denne avhukingsboksa er godt eigna når kunden kan velgje mellom fleire val. Dobbelklikk på Caption og gi eit høveleg namn. d. Avhukingsboks for eitt val Denne avhukingsboksa er godt eigna når brukaren kun har eitt val. Ved innsetting av avhukingsboks for eitt val må boksene høyrer til same gruppe. Endre namn For å endre namnet på avhukingsboksa, dobbelklikkar du på Caption og skriv inn namnet du vil ha. -- Oppdater Avslutt Artikkel Logo Botntekst object_banner Gallery Skjema Kommentar: Artikkel Meir tekst Artikkel Logo Botntekst object_banner Gallery a Start Slett b c Bilde Tilbake d e Maler Vedl. Tid E-post Artikkel Logo Botntekst object_banner Gallery Start Bilde Maler Vedl. Tid E-post Motorkøyretøy Verdana a. felt Motorkøyretøy Fornamn: Etternamn: Fornamn: Adresse: b. Send-knapp Etternamn: Poststad: Motorkøyretøy: c. Avhukingsboks for fleire val Adresse: Tilbehør: Poststad: Caption Hengarfeste Motorkøyretøy: Tilbehør: d. Avhukingsboks for eitt val Artikkel Caption Varebil Artikkel Meir tekst Meir tekst Artikkel Logo Botntekst object_banner Gallery Start Bilde Maler Vedl. Tid E-post Motorkøyretøy Hengarfeste Ryggesensor S Til høgre ser du eit eksempel på eit skjema med ulike skjema-val. Fornamn: Etternamn: Adresse: Skjema er godt eigna ved desse høva: Poststad: - Påmelding til kurs - Tilbakemelding på produkt - Forespørsel Tilbehør: - Evalueringsskjema - m.m.?cid=5&aid=15483& Motorkøyretøy: Send forespørsel Personbil Varebil Hengarfeste Ryggesensor Artikkel Meir tekst side 13

14 Statistikk og søkeord Side 1 av Statistikk Arkfana Statistikk viser talet treff på nettsida. Grafane er delt Dato IP adresse i to: ein grøn og ein raud. Den grøne viser alle unike treff Folkeweb og - dynamisk publiseringsverktøy den raude syner samla talet treff. Om ein brukar er innom Fri Thu sida fleire gongar, er det den raude grafen som aukar. IP-adressa viser unike brukarar og talet på treff per IPadresse. Kvar PC har ein unik IP-adresse som syner att i arkfana IP-adresse. Ein bedrift eller organisasjon har som regel ein internetttilgang, og fleire brukarar. Om du skal oppgi talet på treff på sida, kan ein måte vere å slå saman begge tala og dele dette på to. Søkeord Det er viktig at du gjer nettsida søkbar for søkemotorar som Google, Alta Vista, Kvasir m.fl. Det er fleire faktorar som spelar inn for optimalisering av nettsida for dei ulike søkemotorane. FolkeWeb registrerer alle sider i Google og gjer innhaldet søkbart. For å optimalisere søket, bør du leggje inn fylgjande: Tittel Skriv inn tittel på nettsida. Tittelen legg seg øvst i det blå feltet i nettlesaren. Beskrivelse Skriv ein kort informasjon om bedrifta eller organisasjonen din. Det er innhaldet her som kjem opp i søkeresultatet i Google og andre søkemotorar. Søkeord Skriv inn søkeorda du ynskjer. Kvart søkeord bør vere delt med komma og mellomrom. Unngå å skrive fleire like ord. Søkeord er ord du forventar andre skriv inn og gir treff på dine nettsider. Ikon Du kan laste opp ein logo for bedrifta eller organisasjonen din. Logoen syner att til venstre i tittellinja i nettlesaren. Storleiken er 16 x 16 pikslar og filformatet er.ico. FolkeWeb hjelper deg med logoen. Hugs å lagre endringar. Ver merksam på at det kan ta 4 til 6 veker før dei ulike søkemotorane har oppdatert innhaldet i arkfana Søkeord. Startside Bruker Layout Søkeord Shop Statistikk Dato Server Treff === Wed Tue Mon Sun Startside Bruker Sat Layout Søkeord Shop Statistikk Dato IP adresse IP Treff Dato Startside Brukar Layout Søkeord Shop Statistikk Tittel Omtale Dette er testside Søkeord søkeord, norge, ge, land Icon (16x16 *.ico) Bla gjennom Slett Bokmaal Nynorsk S Språ side 14 Brukarrettleiing for FolkeWeb

15 Brukar Du kan opprette så mange brukarar du ynskjer. Det er inga For å redigere nettsida må du grense i talet på brukarar. dobbelklikke på menyfeltet, logofeltet, artikkelfeltet osv Du kan også gi tilgangskontroll på kategorinivå For å redigere nettsida må du (menypunkt). dobbelklikke på menyfeltet, logofeltet, artikkelfeltet osv Brukarar Oppdater 1. Klikk på arkfana Bruker for å opprette Avslutt user name surname mobile eller administrere Oppdater Ny brukar Avslutt Personleg informasjon: brukarar. Ny brukar 2. Fyll inn nødvendig For å redigere nettsida informasjon må du dobbelklikke på for menyfeltet, å legge logofeltet, artikkelfeltet til ein osv MobilBrukernamn E-post ny Passord For å redigere nettsida brukar. Brukarnamn og ter:: må du Om dobbelklikke passordet på menyfeltet, må ikkje vere satt logofeltet, Brukernamn vil unike. det artikkelfeltet ikkje endrast osv Passordet Brukarar må skrivast to gongar. Personleg informasjon: ter:: Oppdater Om passordet Avslutt ikkje er satt vil det ikkje endrast Brukarar For å redigere Personleg nettsida informasjon: må du dobbelklikke på menyfeltet, logofeltet, artikkelfeltet osv 3. Gi tilgangskontroll for dei ulike arkfanene Mobil ved å huka av Brukernamn Ny brukar Namn Personleg informasjon: for ynskja arkfaner. Tilgong Vi kategori: rår til Mobil at alle Brukernamn brukarar får tilgang Brukarar til Namn Les alle Skriv alle Ingen tilgong Startside og Tilgong Søkeord. kategori: Administrator Mobil Brukernamn styrer tilgang til arkfaner E-post 1- Tilgong seksjonar: Les alle Skriv alle Ingen tilgong som Bruker, Layout og. Brukernamn Ny brukar 4. Forklaring til dei ulike funksjonane: 4-Kontakt Mobil Tilgong oss Tilgong kategori: seksjonar: 3- a. Les alle = kan kun lese alle 5- Tilgong Brukernamn kategoriane kategori: 4- b. Skriv alle = tilgang Tilgong til kategori: alle kategoriane Bergen 1- c. Ingen tilgang = Tilgong ingen kategori: tilgang 6- til kategoriane Tilgong seksjonar: 2-Om oss 8-Trondheim 1- d. Klikk på listepila for å styre 7-Bergen den enkelte kategori 5. For å endre innstillingane til ein brukar 6-7-Bergen må du gjere 3- Brukarar fylgjande: 7-Bergen 8-Trondheim 1- user name surname mobile 4-Kontakt oss 1-8-Trondheim a. Klikk Oppdater til høgre for brukaren 5- Ny brukar 1- b. Gjer ynskja endringar 6- Slett Personleg informasjon: 7-Bergen c. Klikk Namn på for å lagre endringar Etternamn Slett Brukernamn Passord 1-6. Klikk på Slett til høgre for brukaren for å slette ein brukar. Startside Brukar Layout Søkeord Shop Statistikk Startside Brukar Layout Søkeord Shop Statistikk Startside Brukar Layout Søkeord Shop Statistikk user name surname mobile user name surname mobile gjest Gjest Baardsen Oppdater Slett gjest Gjest Baardsen Brukarar Oppdater Slett Ny brukar gjest Gjest Baardsen Startside Brukar Layout Oppdater Søkeord Slett Personleg Shop informasjon: Statistikk Oppdater Namn Avslutt Startside Brukar Layout Søkeord Etternamn Shop Namn Statistikk Etternamn Personleg informasjon: Mobil Mobil E-post E-post Oppdater Startside Namn Avslutt Brukar Layout Søkeord Etternamn Shop Brukarar Statistikk user name surname Brukarar mobile Brukernamn Passord Startside Brukar Layout Søkeord Shop Statistikk gjest Gjest Baardsen Oppdater Slett user name surname mobile ter:: Om passordet ikkje er satt vil det ikkje endrast gjest Gjest Baardsen Ny brukar Oppdater Slett user name surname mobile Ny brukar Tilgong seksjonar: Tilgong seksjonar: gjest Gjest Baardsen Oppdater Slett user name Personleg informasjon: surnamenamn mobile Etternamn Startside Brukar Layout Søkeord Statistikk Startside Brukar Layout Søkeord Statistikk Startside Namn Mobil Ny brukar Tilgong seksjonar: gjest Gjest Brukar Baardsen Layout Søkeord Shop Oppdater Statistikk EtternamnE-post Slett Startside Brukar Layout Søkeord StatistikkE-post Etternamn Passord Tilgong kategori: ter:: Om passordet ikkje E-post satt vil det ikkje Passord Etternamn endrast user name surname mobile Les alle Skriv alle Ingen tilgong gjest Gjest ter:: Baardsen Om passordet ikkje er satt vil det Passord ikkje endrast Oppdater Slett 1- ter:: Startside Brukar Layout Søkeord Statistikk Tilgong Om passordet seksjonar: ikkje er satt vil det ikkje endrast Passord 2-2- Personleg 1- informasjon: Startside Brukar Layout Søkeord Statistikk ter:: Om 3- Tilgong seksjonar: 2-Om 3- Namn passordet ikkje er satt vil det ikkje endrast Etternamn oss Startside Brukar Layout Søkeord E-post Statistikk 4- Startside Brukar Layout Les allesøkeord Skriv Passord alle Ingen Statistikk tilgong 1- Les alle Skriv alle Ingen tilgong ter:: Om passordet ikkje er satt vil det ikkje endrast Les alle Skriv alle 2- Ingen tilgong 3- Brukar Les alle Skriv alle Layout Ingen tilgong Startside Søkeord Statistikk Trondheim Kontakt 5- oss 2-Om 3- oss e. Klikk for å lagre Tilgong 1- endringar kategori: Slett Oppdater f. Les alle Skriv alle Ingen tilgong Klikk Avslutt Slett for å slette vala - Nullstill Slett Bergen 4-1- Startside Brukar Layout Søkeord 7-Bergen Shop 6- Statistikk 8-Trondheim Trondheim 1- gjest Gjest Baardsen Oppdater SlettSlett Mobil E-post 8-Trondheim ter:: Om passordet ikkje er satt vil det ikkje endrast Slett Slett Bergen Brukarar 8-Trondheim 1- Slett Nynorsk Tilgong seksjonar: Startside Brukar Layout Søkeord Statistikk Tilgong kategori: Les alle Skriv alle Ingen tilgong Bergen 8-Trondheim 1- Slett side 15

16 Andre funksjonar Passordbeskytta område Du kan passordbeskytte menypunkt. På den måten har du eit område på dine nettsider som kan fungere som intranett. FolkeWeb hjelper deg med å opprette passordbeskytta område. Bruk av flashbilde Du kan laste opp flashbilde for å gjere nettsida enno meir spennande og levande. Filformatet er.swf. Flashbilde kan ein t.d bruke når ein skal lage ein lysbildepresentasjon eller eit interaktivt kart. FolkeWeb har profesjonelle designarar som kan hjelpe deg med flashbilde. Kostnader knytt til dette kjem i tillegg. Bakgrunnsfarge på vedlegg Det er mogleg å sette bakgrunnsfarge og kantlinjefarge på vedlegg. Piltastane i bildegalleriet FolkeWeb kan tilpasse bildegalleriet med unike knappar for neste og forrige. side 16 Brukarrettleiing for FolkeWeb

17 Domene, Epost og I FolkeWeb abonnementet har du - Drifting av domene - Inntil 10 epostadresser - ne På den måten har du samla likelydande tenester hos ein leverandør. Dette gjer support og oppfølging enklare for begge partar. Support Ulstein IT Senter Postboks Ulsteinvik Tlf / 9093/ 9099 Faks side 17

18 Server og sikkerheit FolkeWeb har fokusert på å gi kunden høg kvalitet. Vi søkjer ein målretta, konkret tilnærming til problemstillingane - og leggjer vekt på kontinuerleg vidareutvikling med tanke på nye metodar, arkitektur og verktøy. Kunden skal oppleve det trygt hos oss. Serverrom Serverrommet står i ei eiga sikkerheitssone og overvakast 24/7/365 av eigen driftssentral. Alt utstyr er kopla til UPS og ved straumstans vil aggeregat automatisk koplast inn og levere straum til servere og kjøling. Backup Det blir dagleg køyrt backup av servere til sentralt backupbibliotek. Månads og års -backup vert lagra i bankboks. Linjekapasitet Våre tenester har tilgang til ein bandbreidde mot internett på opptil 100MB/s. na All overvaking av temperatur, strummmating til serverrom går via vår driftssentral for høgspent-distribusjon. Alle alarmar er integrert i SPIDER system som driftssentralen nyttar for all overvaking. Driftssentralen er bemanna 24/7/365. Sentrale serverrom er i same fysiske sone som drifssentralen. Straummating Frå hovudtavle er det distribuert 400V til 3 UPS`ar. Det er p.t. 2 parallelle fordelingar som består av 1x60KVA UPS og 2x30KVA UPS`ar: UPS`ar er kopla til SPIDER-system for alarm-overvaking. Alle UPS`ar kan koplast ut og vedlikehaldast avbrots-fritt. UPS`ar har automatisk bypass ved evt. feil/overlast. I tillegg kan alle UPS`ar manuelt koplast ut for vedlikehold. UPS`ar er plassert i eigen avlåst sone nær hovudtavle, og kapasitet kan aukast utan avbrot. Aggregat leverar 250KVA, og er i temperert sone. Aggregatet har eigne vedlikeholdsrutinar for periodisk sjekk av start/ batterivedlikehold/etc. Aggregat er oppe i løpet av 10 sekund etter straum-bortfall. Fordeling i serverrom Det er eige fordelingsskap i serverrom. Dette distribuerer mating av 220V til kvart rack. Kvar rack matast med begge forgreininger (A- og B-side). Kvar kurs har eigen lastovervåkning for å sjå til at den aldri overstig 50% av maksimale kapasitet. Alle kursa er sikra med treige sikringar. Tilgang Alle serverrom/tilhøyrende konsollrom har adgangssystemer som monitorerar kvar enkelt person som kjem inn i sona. Det er eigen sikkerheitssone som slepp inn eit meget begrensa antall personer. side 18 Brukarrettleiing for FolkeWeb

19 2007

20

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad 24.06.2015 Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad Denne oppskrifta viser korleis du kan gjere ipad-en din klar for å laste ned politiske saksdokument slik at du kan lese dei i GoodReader.

Detaljer

Internet Explorer med JAWS 15 og 16

Internet Explorer med JAWS 15 og 16 Internet Explorer med JAWS 15 og 16 Internet Explorer med JAWS 15 og 16 Statped Telefon: 02196 Utgave 2015. (Tidlegare utg. 2010 med tittel: Internet Explorer og JAWS 10 og 11) ISBN elektronisk utgåve:

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd Fetveien 1E 2007 Kjeller Telefon: 63 81 53 65 Telefaks: 63 81 92 97 Bank: 6201.05.10649 Org.nr.: NO 971 266 880 musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd 13.10.2008 INNLEDNING

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhald Kva er GeoGebra?... 2 Kva nytte har elevane av å bruke GeoGebra?... 2 Kvar finn vi GeoGebra?... 2 Oppbygginga av programmet... 3 Løysing

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Nettbrett i Fjell kommunestyre Ver 1.1

Nettbrett i Fjell kommunestyre Ver 1.1 Nettbrett i Fjell kommunestyre Ver 1.1 Gratulerer med ny ipad! Du har nå ein ipad 2, 32Gb Wi-Fi + 3G. Maskina har standardoppsett med programmet iannotate som tillegg. Utstyret er klar til bruk i trådlaust

Detaljer

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish):

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish): 9 IT i lokallaget 9.1 Hjemmesider Redigering av lokallagets hjemmesider skjer via et publiseringsverktøy som du finner på https://publish.venstre.no. Brukernavn og passord får du ved å henvende deg til

Detaljer

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy Brukermanual Siteman CMS publiseringsverktøy Innhold Om Siteman CMS og denne brukermanualen... Side3 Kontrollpanelet - ikke bare for innlogging... Side4 Slik logger du inn... Side4 Menyen... Side5 Informasjonsknapper...

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon

Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon Programmet installerast ved å lasta det ned frå www.telefrukt.no sine heimeside. Installasjon: Last ned programvaren frå Hardanger Fjordfrukt lagre / opne eller

Detaljer

BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT. 10. Trondheim speidergruppe

BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT. 10. Trondheim speidergruppe BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT 10. Trondheim speidergruppe Innholdsfortegnelse. Nr. Moment Side 1.0 Velkommen 2 Brukerstøtte 2.0 Vårt viktigste arbeidsredskap 4 3.0 Innlogging 5 4.0 4.1

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Skjermbilde 4-8: Skjermbilde 9-13: Skjermbilde 14-17: Skjermbilde 18-20: Skjermbilde 21-24: Skjermbilde

Detaljer

Brukerdokumentasjon. LabOra web-portal

Brukerdokumentasjon. LabOra web-portal Brukerdokumentasjon LabOra web-portal LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider. Løsningen er integrert med Medarbeideren, slik at du kan få publisert

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS Norsk Rikstoto Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 4 2 TEKNISK PLATTFORM (EPISERVER)... 4 3 FØR DU GÅR I

Detaljer

Slik bruker du Idium Web+

Slik bruker du Idium Web+ Slik bruker du Idium Web+ Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Slik fungerer det 8 Velkommen til Idium Web+ 9

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Avansert tekstmodul... 27 Eksempel... 27 Administrasjon... 27 Bilde... 31 Eksempel på en bildemodul... 31 Eksempel på en bildemodul lagt til uten

Avansert tekstmodul... 27 Eksempel... 27 Administrasjon... 27 Bilde... 31 Eksempel på en bildemodul... 31 Eksempel på en bildemodul lagt til uten Destinet 3.3 Manual Innholdsfortegnelse 1. Logg inn... 4 2. Destinet brukergrensesnitt... 5 1. Sidestruktur... 5 2. Modulpalett... 6 3. Forhåndsvisning av/på... 7 4. Faner... 8 1. Side... 8 2. Sett inn...

Detaljer

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål TOM HEINE NÄTT Snarveien til Dreamweaver CS3 Bokmål Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Redaktør: Formgiver: Omslagsdesign: Øystein Falch Kevin Sommer-Mathiesen Hild Mowinckel Trykk og innbinding: AIT Trykk

Detaljer

Dokumentasjon WebOrg. Innhold

Dokumentasjon WebOrg. Innhold Dokumentasjon WebOrg Innhold Nyheter og innhold... 2 Legg til nyhet... 2 Ingress og obligatoriske felter... 2 Formatere tekst... 5 Lim inn tekst fra andre programmer... 5 Sette inn bilder... 5 Sett inn

Detaljer