veileder Design er synliggjøring av verdier og et verktøy som skal bidra til å gi all kommunikasjon autoritet og gjennomslagskraft.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "veileder Design er synliggjøring av verdier og et verktøy som skal bidra til å gi all kommunikasjon autoritet og gjennomslagskraft."

Transkript

1 Design er synliggjøring av verdier og et verktøy som skal bidra til å gi all kommunikasjon autoritet og gjennomslagskraft. veileder 09 Versjon 1, Juni 2009

2 2 Norsk Industri Designveileder Velkomm til Norsk Industris designveileder Hovedelementene i Norsk Industris designveileder er logo, typografi og fargebruk. Det er en fleksibel profil, med enkelte faste elementer som bygger opp under merkevaren Norsk Industri. Designveilederen er verktøyet som skal bidra til korrekt bruk av de aktuelle elementene slik at Norsk Industri oppfattes som en profesjonell aktør. Norsk Industris profil skal gjenspeile verdiene, samt ryddighet, åpenhet og gjensidig respekt som er viktig i all kommunikasjon med medlemmer, samarbeidspartnere og alle andre vi kommuniserer med. Norsk Industri skal opptre troverdig, tilgjengelig, samspillende og være medlemslojal!

3 Innhold3 en Visuell verktøykasse 6 Logo 10 Farger 12 Typografi 14 Mønsterelement 17 Formgrep Anvendelse av designelementene 19 Postale elementer og kontormateriell 21 PowerPoint-mal og presentasjoner 22 Brosjyrer, magasiner og rapporter 23 Utstillinger, messer og konferanser Norsk Industri Designveileder

4 4 Norsk Industri Designveileder Visuell verktøykasse De visuelle grunnelementene i designprogrammet er byggesteinene i all kommunikasjon med omverdenen; i interaksjon mellom talspersoner og det offentlige Norge, via nettsider, i trykte medier, gjennom opptredener i media og på konferanser og utstillinger. Bruk designprogrammet riktig slik at Norsk Industri fremstår med en visuell orden som gir organisasjonen gjenkjennelse på tvers av alle berøringspunkter. Dette vil gi organisasjonen og all argumentasjon større gjennomslagskraft. Fem visuelle grunnelementer Designprogrammet bygger på fem visuelle grunnelementer: 1. Navnet Norsk Industri 2. Logoprogrammet 3. Skriftprogram (typografi) 4. Fargeprogram 5. Mønsterelement Navn og logo er signaturen til Norsk Industri og er viktigst for gjenkjennelse. Skrift- og fargeprogram gir en gjennomtenkt visuell orden. Mønsterelementet, som har sitt utspring i logoelementet, skal, sammen med fargebruk, bidra til å styrke gjenkjennelsen av Norsk Industri. Frutiger Bold Garamond it Frutiger Garamond

5 visuelle 5 grunnelementer

6 Logo 6 Norsk Industri skal være et nav i norsk industriell verdiskaping og utvikling. Logoen er et symbol på samarbeid og henter sine grafiske elementer fra industriell estetikk. Symbolet kan oppfattes på ulike måter; et nav, et tannhjul, samspill, flere ulike industribransjer, utvikling, evigvarende osv. Bruk av logo Emblemet og navnetrekket danner selve logoen. Denne skal fortrinnsvis benyttes i den blå fargeversjonen, og da kun på hvit bakgrunn. Der det av trykktekniske årsaker ikke er mulig å gjengi logoen i farger, skal den sorte eller den negative (hvite) logoversjonen benyttes. Hovedlogo skal fortrinnsvis benyttes. Unntakene følger under. Hvit logo brukes på alle typer fargede bakgrunner. Sort logo brukes eksempelvis i sort/hvitt-annonser. Logoen er laget i flere fargeversjoner, både PMS, CMYK og RGB for å tilpasses de ulike mediene den skal gjengis i. Sort logo med gradering i selve symbolet brukes eksempelvis i sort/hvitt-annonser. Logoen skal fortrinnsvis benyttes i lengdeversjon. I noen tilfeller er det mulig å benytte en spesialversjon (se eksempel) der symbolet er satt over navnetrekket. Selve symbolet kan i særtilfeller benyttes alene, men dette må avklares spesielt med Norsk Industris kommunikasjonsavdeling. Spesialversjon. Skal kun benyttes når det ikke er teknisk mulig å trykke mer enn én blåtone. F.eks. silketrykk på penn, eller skåret folie. Spesialversjon. Benyttes unntaksvis ved formatmessige begrensninger.

7 Over og under symbolet er det tilstrekkelig med en avstand lik en 1/2 x-høyde til tilstøtende elementer. Høyden på logoen defineres av de store bokstavene i navnetrekket, og viser det feltet rundt som kreves for at logoen skal kunne stå tydelig frem. Dette gjelder enten ved tilstøtende elementer eller ved plassering mot utfallende kanter. 7 Plasseres logoen i nærheten av arkkant, må avstanden være minimum lik 1 x-høyde da beskjæringen av arket eller plasseringen av trykket ofte ikke er helt presis.

8 8 Logoen skal stå tydelig frem, uansett fargede eller urolige bakgrunner. Det er etablert et hvitt, avrundet felt den kan plasseres på, enten øverst til venstre eller nederst til høyre på siden. Pga lesbarhet er det definert en minimumsbredde se eksempel. Enhver gjengivelse i mindre størrelse skal godkjennes fra gang til gang. Logoen kan benyttes sammen med det engelske navnet til Norsk Industri, se eksempel. Det engelske navnet (Federation of Norwegian Industries) settes under navnet Norsk Industri. 25mm 25mm 35mm Logoen plasseres ofte på en hvit «tag» for ikke å komme i konflikt med ulike bakgrunner. Minimumsbredde ensfarget hvit eller sort logo 25mm Minimumsbredde ensfarget logo 25mm Ensfarget, blå logo skal kun benyttes når bredden er mindre enn 35mm. Minimumsbredde logo med fargeforløpning 35mm Federation of Norwegian Industries Engelsk variant av hovedlogo. Logoen plasseres ofte på en hvit «tag» for ikke å komme i konflikt med ulike bakgrunner.

9 Logoen har en fast sammenstilling mellom elementene som ikke må fravikes. Norsk Industri Det må aldri benyttes en annen skrifttype i logoen. Bruk heller hvit logo på fargede bakgrunner. Skygge eller andre tredimensjonale effekter er ikke tillatt. Norsk Industri Symbol og typografi skal gjengis i fylte flater. Aldri i strek. Norsk Industri Symbol og typografi skal gjengis i blått, hvitt eller sort. Feil Logobruk Det Equat er ikke vercilit tillatt wis å lage augait nye sammensetninger ulla faccum nibh av eugait, symbolet og navnetrekket. summy nonsequat. Cilla feummod iamcon veliquisis Logoen skal alltid gjengis på aut iril do et ipisl utat eugait en flate som gir nok kontrast til prat ulput ut iuscip eum zzrillaor ing etuero con velisi. logoen (alltid hvit bakgrunn for logo i farger) se forrige side. Pit wissent nit dolor accum nulla ad eriustrud esequam dit aut eugue vel utpat, conummy nos dolore ex eumsandreet, susto conullandre dolobore dolor iuscipi ssequat etuero dolutpat. Et iure vulluptat. Vel exerat dolor sit la accum volobor ipit irilit nis dolenisit, quam, susting eum vendign isisit alisl iliquis molorpe raestie con ex eu feuis eniam, vel in vel ut velenim dolor at nos nis ex esed et autetum molendit iure ex eu 9 Nyheter Norsk Industri Symbolet må aldri settes i en annen sammenheng. Logotype må aldri stå uten symbolet. Skal Norsk Industri stå alene, benyttes Garamond eller Frutiger. Symbolet alene må ikke endre form eller farge. Ønskes tredimensjonale effekter, se mønsteret på side 14 i denne veilederen.

10 10 Farger Sammen med symbol, navnetrekk og typografi er fargepaletten et viktig element i den visuelle profilen. Fargeprogrammet består av tre fargegrupper. Hovedfargene er Norsk Industris blå og grå. Grå i rasterversjoner kan benyttes med en rød og grønn fargetreklang, som er avstemt med hovedfargene. Enkeltfarger fra treklangene er godt egnet som effektfarger til hovedfargene eller som rene bakgrunnsfarger. Fargepaletten er utviklet i de fleste relevante fargekoder; PMS og CMYK for trykk og RGB for skjermbaserte medier. Fargetreklang Rød Hovedfarger Fargetreklang Grønn De tre fargegruppene har vi kalt: Hovedfarger - blå- og gråtoner Fargetreklang Rød - Denne symboliserer evne til handling og nyskaping Fargetreklang Grønn - Denne symboliserer samspillet mellom industri og natur

11 Pantone CMYK RGB WEB PMS 549 C:60 M:8 Y:9 K:21 R:94 G:156 B:174 #499AB4 11 PMS Cool grey 11 50% 20% PMS 144 C:44 M:34 Y:22 K:78 C:23 M:17 Y:11 K:40 C:9 M:7 Y:4 K:16 C:0 M:58 Y:100 K:0 R:77 G:79 B:83 R:132 G:134 B:142 R:198 G:198 B:203 R:233 G:131 B:0 #32363f #84868e #c6c6cb #f6861f 11 PMS Rubine Red C:0 M:100 Y:18 K:3 R:202 G:0 B:93 #e40375 PMS 229 C:26 M:100 Y:17 K:63 R:102 G:32 B:70 #5d0039 PMS 382 C:34 M:0 Y:100 K:0 R:190 G:214 B:0 #b5d334 PMS 370 C:66 M:0 Y:100 K:25 R:91 G:143 B:34 # PMS 336 C:95 M:11 Y:70 K:48 R:0 G:103 B:81 #006149

12 12 Typografi Typografi er en vesentlig del av organisasjonens visuelle inntrykk. Valget av Frutiger og Garamond bidrar til et tidsmessig, moderne og gjenkjennelig skriftbilde som tilbyr variasjon i forhold til ulike bruksområder, spesielt i trykksaker. Garamond benyttes primært som tittelskrift og brødtekst, mens Frutiger benyttes i ingresser, faktabokser, billedtekster og lignende. Se eksempler på bruken på side 13. Verdana er fonten (typografien) Norsk Industri benytter på web, i alle Word-dokumenter (brev, notater etc) og i PowerPoint-presentasjoner. Denne fonten er spesielt laget for optimal lesing på skjerm og egner seg godt på web Frutiger Light FRUTIGER BOLD frutiger roman frutiger light italic Garamond Light GARAMOND BOLD Garamond light italic Verdana Regular VERDANA BOLD Verdana italic

13 Be driftse kse m pel 4 Norsk industri Årsrapport 20XX «Sitater settes i Garamond Italic. Bruk norsk tegnsetting.» Billedtekster og faktabokstekster settes i Frutiger, oriure doloborper in henismo lorperat pratue feuisit, commodolore magnibh ex ea feugait vercil iusto odolore do od modit vent dolor sum er incincil dolore tie venibh erit ulla faccumm ol-! Heading Eksempel: i Garamond Ingresser i Frutiger ommy nullamet la faci et aute magnisit, quis duis atin ullum zzriure doloborper in henismo lorperat pratue feuisit, commodolore magnibh ex ea feugait vercil iusto odolore do od modit vent dolor sum er incincil dolore tie venibh erit ulla faccumm dion ute magnis alit amcommy nullamet la faci et aute magnisit, quis duis atin ullum zzriure doloborper in henismo lorperat pratue feuisit, Rcommodolore magnibh ex ea feugait vercil iusto odolore do od modit vent dolor sum er incincil dolore tie venibh erit ulla faccumm olorper ostrud te corem doluptate magniamet ate mod magna feugueros dunt vel utat nis et, quisit niat voluptate mincilit wis ex euipsum quissi. Ure min henim velisl utat wisl iurerilit ipsusto odip euipis aliquat ummolum euipit wisit atummod tisci ex etuer augue diat acidunt vullutet, vero doloreet am illuptat autpat, vel dit iriuscin henit aut ipis niamcon sequisc incidui ero dolor sum amet iliquis aliquam, susci te magnit lut irit, volore tatem vercin venissent wis nonulputem quis nullutat. Nulputpatet lan ut amcon utat prat ad dolut acilit nim ver sim dolorperci tat alit ilit dolorer secte tatin venim dipismo lessed etue voloreet prat. Sustrud exeraessi tat. To er suscilit prat. Met nonsenis augait atum ex euipis niamet nostrud tionsenis aute vendignit vel exerat, sequamc orperiu scipsum sandit nullan utpatin hendio dolutpatum duisi. Vullametummy nibh eugiamcon exer susto dionsecte etum ipisse magna consenit at. Agnissisi tat. Henim inim irit atin utpat lut luptat. Ipis esto consendipsum dolestrud eugait adio et ut nulput doloree tuerci tate velit praese eugait esto ex elit elisissequi blandre moloborero endio commod dolor sumsan ut la feuipsu mmodolenis augiat deliquip etue conse magna feummy nonsecte min veniam adipism odolorper irit, God lesning! eugait iriure dolor si. 5 Norsk industri Årsrapport 20XX 13 Tekst: Kirsti Berdal Foto: Norsk Industri Powerpoint presentasjon Verdana som font Ved konsekvent bruk av typografien vil det, sammen med resten av elementene i den visuelle profilen, skapes et helhetlig, profesjonelt inntrykk av Norsk Industri.

14 14 Mønsterelement Mønsterelementet (eller symbolet), som er en gjenkjennelse av logoen, er utviklet til et illustrativt element i tredimensjonal utførelse. Det fremstår ofte i par for å understreke samspillet mellom organisasjonen og medlemsbedrifter. Eksempel på anvendelse av mønsterelementet i hovedfargene blått og grått. Elementet består av en eller to sirkler. Brukes begge to sammen skal det benyttes en mørk og en lys variant fra samme fargeklang.

15 Fargetreklang Rød Fargetreklang Grønn Logo 15 Equat vercilit wis augait ulla faccum nibh eugait, summy nonsequat. Cilla feummod iamcon veliquisis aut iril do et ipisl utat eugait prat ulput ut iuscip eum zzrillaor ing etuero con velisi. Pit wissent nit dolor accum nulla ad eriustrud esequam dit aut eugue vel utpat, conummy nos dolore ex eumsandreet, susto conullandre dolobore dolor iuscipi ssequat etuero dolutpat. Et iure vulluptat. Vel exerat dolor sit la accum volobor ipit irilit nis dolenisit, quam, susting eum vendign isisit alisl iliquis molorpe raestie con ex eu feuis eniam, vel in vel ut velenim dolor at nos nis ex esed et autetum molendit iure ex eu 15

16 Fargetreklang Rød Eksempler Fargetreklang Grønn Eksempler 16 Eksempel Powerpoint skilleark Eksempel på bruk av symbol Powerpoint forside

17 Logo skal alltid stå på hvit bakgrunn, gjerne i en hvit tag for ikke å komme i konflikt med ulike bakgrunner. Formelementer til tekst. Stor overskrift i Garamond, gjerne ord uthevet i kursiv og farge. Ingress i Frutiger. Brødtekst i Garamond. Formgrep I tillegg til de visuelle grunnelementene er også en visuell manér, som består av ulike typografiske og layout-messige grep, med på å skape et helhetlig grafisk uttrykk for Norsk Industri. Se eksempler på denne siden. 17 Avrundede hjørner og tykk hvit marg. Bildeoverlapping og bilderemser. Kontraster med bruk av store og små bilder.

18 18 Norsk Industri Designveileder Anvendelse anvendelse av designelementene

19 STYRENOTAT Sak Her skriver du navnet på saken Saksnr 00/09 (nummer for styresaken) Dato 1. september 2009 Arkivnr Krever vedtak NOTAT Til orientering Hak av ved å dobbeltklikke i den boksen som er relevant. Til: NN Fra: Kopi: Overskrift i Verdana 11 pkt Dato: 1. september 2009 Brødtekst i Verdana 10 pkt. Sak: Eksempel på notat Første nivå mellomtittel i Verdana halvfet 10 pkt Andre nivå mellomtittel i Verdana kursiv 10 pkt XX Norsk Industri Postboks 7072 Majorstuen 0306 Oslo Evt overskrift skrives i Verdana 11 pkt Forslag til vedtak: Signering skal skrives som vist under. Hvis du vil ha med tittel, skrives denne under navnet ditt. Er det vedtaksak, benyttes denne Brødtekst boksen. skrives Hvis i Verdana det orienteringsak, 10 pkt. Notater slettes benyttes internt og eksternt og malen finnes denne boksen. under Mine maler i Word. Evt kopier til andre skrives som vist. Mellomtitler Evt mellomtitler skrives med Verdana halvfet 10 pkt. Att.: NN Deres ref: Vår ref: nn Dato: Overskriften på brev skrives med Verdana 11 pkt Brødteksten skriver vi med Verdana 10 pkt. Norsk Industri har egne maler under Mine maler i Word. Et eksempel på mellomtittel Evt mellomtitler i brevet skrives med Verdana halvfet 10 pkt. Postale elementer og kontormateriell Det er utviklet et sett med maler (brev, notat, styrenotat) der de enkelte elementene er satt i system. DM-nummer settes inn som bunntekst i Verdana 9 pkt. 19 Norsk Industri Designveileder Anvendelse Med vennlig hilsen Norsk Industri NN Evt tittel DM-nummer settes inn i Verdana 9 pkt Kopi: Xxx Zzzz DM-nummer En landsforening i NHO Norsk Industri Federation of Norwegian Industries Næringslivets Hus Middelthuns gate 27 Postboks 7072 Majorstuen N-0306 Oslo Norway Tel (+47) Org.nr Sett gjerne inn DM-nummer som bunntekst i Verdana 9 pkt. DM-nummer

20 Logo Equat Konvolutter vercilit har wis en fast augait utforming, ulla Konvolutter finnes 20 faccum som ikke nibh skal fravikes eugait, hva summy gjelder i str C4, C5 og E6 20 nonsequat. farger og typografi. Cilla Visittkort feummod har med og uten vindu. iamcon også en fast veliquisis utforming, aut med iril noen do valgbare elementer. et ipisl utat eugait prat ulput ut iuscip eum zzrillaor ing etuero con velisi. Pit wissent nit dolor accum nulla ad eriustrud esequam dit aut eugue vel utpat, conummy nos dolore ex eumsandreet, susto conullandre dolobore dolor iuscipi ssequat etuero dolutpat. Et iure vulluptat. Vel exerat dolor sit la accum volobor ipit irilit nis dolenisit, quam, susting eum vendign isisit alisl iliquis molorpe raestie con ex eu feuis eniam, vel in vel ut velenim dolor at nos nis ex esed et autetum molendit iure ex eu Norsk Industri Designveileder Anvendelse

21 Power- Point-mal PowerPoint er det mest benyttede presentasjonsverktøyet Norsk Industri benytter. Malen skal benyttes til alle Norsk Industris presentasjoner. En felles visuell presentasjonsmal gir oss større gjennomslagskraft mot målgruppene og en bedre intern fleksibilitet i utveksling av presentasjoner. PowerPoint-malen finnes i de tre ulike fargeklangene se kapittel om farger. 21 Norsk Industri Designveileder Anvendelse Eksempel på presentasjon Powerpoint forside

22 22 Norsk Industri Designveileder Anvendelse Brosjyrer, magasiner og rapporter Norsk Industri utgir noen brosjyrer/magasiner og rapporter årlig. Disse skal være forankret i de samme grunnleggende designelementene. Det samme gjelder for invitasjoner til seminarer, konferanser og lignende, program etc samt til enkle forsider til internt produserte trykksaker. Norge må innføre samme regler for kvotehandel med klimagasser som EU-landene fra Det må iverksettes tiltak som hindrer at det oppstår karbonlekkasje ved at produksjon flyttes til områder utenfor kvotehandelsområdet. En forutsetning for dette er bl. a. at man gjennomfører tiltak for å motvirke eller kompensere for det påslaget i kraftpris som rammer globalt konkurrerende industri i Norge, og som skyldes kvotekostnader for kraftproduksjon i Europas kullkraftverk. Nok kraft og nye energiløsninger. Det må etableres konkurransedyktige rammebetingelser slik at Norge kan utnytte naturlige forutsetninger for å ta del i Europas arbeid for å produsere mer fornybar energi og effektivisere utnyttelsen av energiressursene. Det må tilføres mer kraft som kan sikre kraftbalansen i alle deler av landet. Finansiering av eventuelle utenlandskabler og nye nettløsninger må åpne for andre finansieringskilder enn bare forbrukerleddet. Samferdsel. Det må gjennomføres et betydelig krafttak for utbygging av stam veinettet og en moderne, framtidsrettet jernbane. Svært mange utbyggingsprosjekter, tjenester og oppgaver som tradisjonelt er produsert av offentlige virksomheter, kan med fordel konkurranseutsettes og privatiseres. Dette forutsetter at regelverket tilrettelegger for konkurranse på like vilkår og at det utvikles objektive og gode anbuds- og innkjøpsrutiner. Bl.a. må merverdiavgiften håndteres slik at statlige, kommunale og private produsenter av varer og tjenester gis reell likebehandling. Det må skapes forutsetninger for at industrien til enhver tid har tilgang på nødvendig kompetanse til konkurransedyktige betingelser, både i forhold til daglig drift, forskning og nyskaping. Dette betyr behov for fortsatt styrking av realfagene i alle deler av utdanningssystemet og det fordrer bedre samhandling i hele kunnskapssystemet. Dialog Vi forventer ikke at alle politiske partier skal være enige med oss i de forslag som er presentert her. Derimot har vi en sterk tro på at det via dialog skal være mulig å få til en øket forståelse for hva industrien betyr, hva industrien kan tilføre det norske samfunn og hvorfor industri og teknologi er bra for Norge, miljøet og framtiden. Utvikling Ikke minst i krisetider som de vi nå gjennomlever, er det viktig å se fremover. Det er viktig å satse på en framtid der gode arbeidsplasser og trygge lokalsamfunn er med på å utvikle Norge i riktig retning. Arbeidskraft Industrien trenger kvalifisert arbeidskraft. Derfor stiller vi krav også til utdanningsinstitusjonene og skoleverket. Våre medlemsbedrifter spør ikke hvor arbeidstakerne kommer fra. I dagens Europa er nasjonale grenser stadig mer uinteressante. Respekt Bedrifter og nasjoner må i økende grad konkurrere om den beste arbeidskraften. Vi har erfaring for at arbeidsplassen er den best tenkelige arena for integrasjon, verdighet og selvrealisering. Norsk Industri arbeider sammen med fagbevegelsen for å sikre et anstendig arbeidsliv i Norge. Ryddighet, åpenhet og gjensidig respekt er en selvfølge. Norsk Industri Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7072 Majorstuen, 0306 Oslo Tlf:

23 Utstillinger, messer og konferanser Norsk Industri deltar i liten grad på utstillinger og messer. Til bruk på konferanser og messer er det utviklet roll ups med de grunnleggende designelementene. 23 Norsk Industri Designveileder Anvendelse

24

Designmanual for Norsk Designråd

Designmanual for Norsk Designråd Versjon 1.0 18.12.07 Innhold Dokumentasjon Bakgrunn...2 Navn...4 Navnetrekk...5 Symbol...6 Signatur...9 Plasseringsanvisning...10 Signaturtekst...11 Farger...12 5.Element...13 Typografi...17 Regi...19

Detaljer

Hvordan skal NFU se ut?

Hvordan skal NFU se ut? Hvordan skal NFU se ut? NFU er den nasjonale interesseorganisasjonen for mennesker med utviklingshemming. Organisasjonens virksomhet bygger på tilhørighet og likeverd som grunnleggende og allmennmenneskelige

Detaljer

Profilhåndbok Misjonsforbundet

Profilhåndbok Misjonsforbundet Profilhåndbok Misjonsforbundet kapitteltittel Innhold: Misjonsforbundet: Symbol - disippelkorset 4 Logo og regler: Misjonsforbundet 6 Logo og regler: Misjonsforbundet UNG 20 Fonter 30 Fargepaletter 38

Detaljer

Sandnes i sentrum for framtiden. Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en brukerguide KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE

Sandnes i sentrum for framtiden. Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en brukerguide KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE Sandnes i sentrum for framtiden Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE INNHOLD 03 Innledning 03 Innledning 04 Visjonen vår 04 Visjonen vår 06 Verdiene våre

Detaljer

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk Designmanual Innhold Ord og uttrykk......................................................3 Profilverktøy.........................................................4 Nettbuss hovedlogo............................................5

Detaljer

Adobe InDesign cs4. Å komme i gang med InDesign CS4

Adobe InDesign cs4. Å komme i gang med InDesign CS4 Adobe InDesign cs4 Å komme i gang med InDesign CS4 InDesign er en del av Adobe Creative Suite. Selv om du kan gjøre mye av det samme i de andre programmene i suiten; Illustrator og Photoshop, så vær oppmerksom

Detaljer

www.sandnes.kommune.no

www.sandnes.kommune.no www.sandnes.kommune.no INTRODUKSJON INTRODUKSJON INNHOLD INTRODUKSJON 02 03 Riktig bruk Innhold RIKTIG BRUK ER VIKTIG Hensikten med denne profilmanualen er å tilrettelegge for en konsekvent og effektiv

Detaljer

Grafisk profil for Den norske kirke

Grafisk profil for Den norske kirke Grafisk profil for Den norske kirke 1 Den norske kirkes våpen og grafisk ressursmateriell 2 grafisk designmanual DNK primo 2009 Kirkemøtet vedtok i 2006 en kommunikasjonsplattform for Den norske kirke.

Detaljer

Profilmanual. Versjon 2 - november 2011. www.fylkesmannen.no/oppland

Profilmanual. Versjon 2 - november 2011. www.fylkesmannen.no/oppland Profilmanual Versjon 2 - november 2011 Profilmanual Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland kommuniserer på mange fagområder, både muntlig og skriftlig, gjennom fysiske møter, via brev og brosjyrer

Detaljer

profilhåndbok SOS-barnebyer norge

profilhåndbok SOS-barnebyer norge profilhåndbok SOS-barnebyer norge Innhold Innledning... side 5 Trykksaker 01 Logo...side 8 02 Farger... side 14 03 Fonter... side 15 04 Bildespråk... side 16 05 Piktogrammer... side 22 06 Solsikkebarna...

Detaljer

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011 Visuell profil Kortversjon av s visuelle profil Juli 2011 VISUELL PROFIL - INNHOLD Juli 2011 side 2 Innhold Innledning 3 Hovedretningslinjer 4 logo 5-6 Equis, CEMS og PIM 7 Typografi 8 Fargepalett 9 Fotobruk

Detaljer

BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI

BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI DESIGNMANUAL 2013 BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI 2 INNLEDNING I NHHs designmanual presenterer vi høyskolens visuelle profil og viser hvordan

Detaljer

ENKELTKURS DELFAG ÅRSSTUDIUM BACHELORSTUDIUM 2008-2009 DELTIDSSTUDIER I BERGEN

ENKELTKURS DELFAG ÅRSSTUDIUM BACHELORSTUDIUM 2008-2009 DELTIDSSTUDIER I BERGEN ENKELTKURS DELFAG ÅRSSTUDIUM BACHELORSTUDIUM 2008-2009 DELTIDSSTUDIER I BERGEN NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION BACHELOR Ved s deltidsstudier kan du utvide din kompetansen steg

Detaljer

PROFILHÅNDBOK. Profilhåndbok for Norsk Gjenvinning-konsernet. Endret 10.03.2014. Norsk Gjenvinning Profilhåndbok Visuell identitet

PROFILHÅNDBOK. Profilhåndbok for Norsk Gjenvinning-konsernet. Endret 10.03.2014. Norsk Gjenvinning Profilhåndbok Visuell identitet PROFILHÅNDBOK for -konsernet. Endret 10.03.2014 Visuell identitet 2014 INNLEDNING En ny identitet. Innledning 2 Vår merkevare representerer en av våre største verdier. Både vår posisjon og vår fremtidige

Detaljer

PROFILMANUAL. Versjon 3. November 2014

PROFILMANUAL. Versjon 3. November 2014 AVINOR PROFILMANUAL Versjon 3. November 2014 Avinor profilmanual Introduksjon 2 Introduksjon Avinor har laget en felles visuell identitet for selskapets virksomhet. Hensikten er å fremstå samlet og helhetlig

Detaljer

Velkommen til Sørum kommunes designmanual

Velkommen til Sørum kommunes designmanual Designmanual 2 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 3 Velkommen til Sørum kommunes designmanual Velkommen til Sørum kommunes designmanual Sørum kommunes designmanual skal være

Detaljer

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0 1 DESIGNMANUAL KAPITTEL 1.0 // FORORD KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK KAPITTEL 5.0 // WEB

Detaljer

Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3

Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3 Innhold Designmanual 2 Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3 GRUNNELEMENTER Logo... 4 Fakultetssignaturer... 10 Farger... 14 Grafisk element... 16 Typografi... 17 Foto/bildebruk... 19 POSTALE ELEMENTER

Detaljer

Designmanual August 2012 Whitefox

Designmanual August 2012 Whitefox Designmanual August 2012 Whitefox Innhold 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Innholdsfortegnelse Om profilen Logo Logoversjoner Logo tilleggsversjoner Logoregler Logoplassering Designelementer

Detaljer

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Forord Det er med stolthet vi nå kan presentere Designmanual Gjøvik 2011. Når vi skulle utarbeide logo og design for byjubileet, var det naturlig for oss å henvende

Detaljer

LOGO VARIANTER. 1 Hovedlogen, som skal brukes i størst mulig grad. Dvs i farger på hvit bakgrunn.

LOGO VARIANTER. 1 Hovedlogen, som skal brukes i størst mulig grad. Dvs i farger på hvit bakgrunn. LOGO VARIANTER 1 2 3 Generelt Logoen finnes på flere språk, bokmål, nynorsk, engelsk og samisk. Alle logovarianter er tilgjengelige og nedlastbare på nettsiden, der ligger også beskrivelser for bruk. Ved

Detaljer

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101 PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB INNLEDNING EB ER ET ENERGI- OG NETTKONSERN SOM BYGGER OG DRIFTER SAMFUNNSKRITISK INFRASTRUKTUR. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine!

- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine! - det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine! - brukerveiledning for Folkeweb BOKMÅL 2007 Innhold Programvinduet 4 Prøv selv 5 Artikkel 6 Mer om artikkel 7 verktøy 8 Sette rekkefølge, slette

Detaljer

Designmanual versjon 1.0 2009 Sherpa Consulting Utviklet sommeren 2009 av OKTAN alfa

Designmanual versjon 1.0 2009 Sherpa Consulting Utviklet sommeren 2009 av OKTAN alfa Designmanual versjon 1.0 2009 Sherpa Consulting Utviklet sommeren 2009 av OKTAN alfa 2 LOGOUTGAVER Med payoff Fargeversjon Med payoff Sorthvit-versjon Logoene foreligger i positiv og negativ versjon, i

Detaljer

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101 Profilhåndbok Versjon 1.0 2012 - eb Innledning EB er et energi- og nettkonsern som bygger og drifter samfunnskritisk infrastruktur. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

VISUELL PROFIL JANUAR 2014

VISUELL PROFIL JANUAR 2014 VISUELL PROFIL JANUAR 2014 Hvorfor visuell profil? Innhold Statens pensjonskasse kommuniserer med mange ulike målgrupper gjennom en rekke ulike kanaler og flater. Det er viktig at vi fremstår enhetlig

Detaljer

Venstres visuelle profil

Venstres visuelle profil Venstres visuelle profil Grafisk profil Innledning Logo og navn Logoens bruk og plassering Typografi Fargebruk Tilleggselement Lokale maler Internett Eksempler Merkantilt Brosjyrer Annonser Plakater/roll-ups

Detaljer

Venstres visuelle profil

Venstres visuelle profil Venstres visuelle profil Grafisk profil Innledning Logo og navn Logoens bruk og plassering Typografi Fargebruk Tilleggselement Lokale maler Internett Eksempler Merkantilt Brosjyrer Annonser Plakater/roll-ups

Detaljer

Profilmanual. Revidert utgave august 2015

Profilmanual. Revidert utgave august 2015 Profilmanual Revidert utgave august 2015 Innledning Telemark fylkeskommune, profilmanual 2 Besøk /profil for mer informasjon. Dette er designmanualen til Telemark fylkeskommune. Den er et viktig verktøy

Detaljer

visuell profil Astma- og Allergiforbundet

visuell profil Astma- og Allergiforbundet versjon 1 / 02.2010 visuell profil Astma- og Allergiforbundet 1 NAAF skal være en handlekraftig, troverdig og kunnskapsrik pasient- og interesseorganisasjon. Gjennom frivillige, tillitsvalgte og ansattes

Detaljer