Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk"

Transkript

1 Designmanual

2 Innhold Ord og uttrykk Profilverktøy Nettbuss hovedlogo Produktlogoer Eventlogo Logoer minstemål og friområde Logo forbud Symbolet varianter og minstemål Symbolet croppet og på bilder Farger Sekundærfarger eksempler på bruk Nettbuss bakgrunnsmønster Piktogrammer positive Piktogrammer negative Oppmerksomhets-bomber Profilfonter Nettbuss profilhåndskrift Standardfonter Font i rutetabeller Generelle oppsett tekst og pris Kontormateriell/-maler Maler i Officepakken Brevmal s Brevmal s Konvolutter E6/5 og C5 u/adressefelt Konvolutter E6/5 og C5 m/adressefelt Konvolutter C Faktura Visittkort E-postsignatur PowerPoint mal Web Nettbuss webside Markedsmateriell Designeksempler Rutetabeller Annonser Annonser ikke slik! Stillingsannonser store Stillingsannonser mindre formater Stillingsannonser ikke slik! Promomateriell Bussdekor Bussdekor kat. A turbusser Bussdekor kat. B ekspressbusser Bussdekor kat. C1 rutebusser Bussdekor kat. C2 rutebusser Bussdekor kat. C3 rutebusser Bussdekor kat. C4 rutebusser Bussdekor kat. D shuttle Bussdekor kat. E1 minibuss Bussdekor kat. E2 minibuss Bussdekor kat. E3 småbiler Bussdekor kat. E4 servicebiler Bussdekor kat. F anbudsbusser Bussdekor Co-branding Bussdekor skiltkasser Reklame på buss Eks. reklame på buss Bussinteriør Eks. bussinteriør Bus4You Eks. bussint. materialer Bus4You Eks. bussinteriør TIMEkspressen Eks. bussint. materialer TIMEkspressen Uniformsdesign Uniformsdesign plagg Uniformsdesign accessories Skilt Skilt kat. 1A utendørs Skilt kat. 1B utendørs Skilt kat. 1A og 1B montering Skilt kat. 1C utendørs Skilt kat. 2A utendørs Skilt kat. 2B utendørs Skilt kat. 3A utendørs Skilt kat. 3B utendørs Skilt kat. 4 utendørs Skilt kat. 5A innendørs Skilt kat. 5B innendørs Lyddesign Om vår lydlogo

3 Ord og uttrykk A L R T A4-format Standard papirformat benyttet til diverse postale trykksaker samt de fleste innbundne trykksaker. Størrelse 210 x 297 mm. B Brødtekst Betegnelsen på den løpende teksten i en brosjyre eller andre trykksaker, et brev/en e-post eller på en webside. C CMYK Prosessfargene som brukes i en trykkprosess, gjerne kalt 4-farge trykk: C=cyan, M=magenta, Y=yellow, K=kontrast (sort). Se også forklaring for PMS og RGB. Cropping Betegnelse for å kutte et bilde/element, slik at noe går ut over kanten av formatet og deler av det er synlig på layouten. F Falsing Bretting av papiret. Font Faguttrykk for skrifttype. Fargemetning Se tint. G Grid Underliggende konstruksjonslinjer i en trykksak som gir grunnlag for å sette opp og planlegge en layout. Layout Utforming av en trykksak inneholdende tekst og bilder. M Minuskler Små bokstaver. Majuskler Store bokstaver. P Paginering Sidenummerering. Piktogram Enkelt grafisk symbol som brukes til informasjon i stedet for tekst. PMS Pantone Matching System et fargesystem med ferdigblandete farger til bruk i trykk. Prinsippskisse Skisse som er laget for å beskrive mulige designløsninger, men som ikke er produsert. Profilfont Spesielt utvalgt font som opptrer som en viktig bærer i en profils helhet og uttrykk i alle kanaler. Prosessfarger De fire hovedfargene ved 4-fargers trykk. Se CMYK. Pt Forkortelsen for punkt. Punkt Måleenhet for skrift (forkortes pt) 1 punkt = 0,376 mm. RGB Fargesystem som benytter fargene rødt, grønt og blått. Brukes på skjermbaserte applikasjoner som websider og PowerPoint-maler. Royalty Free bilder (RF) Kjøpebilder som kan brukes fritt på alle flater/i alle medier. Rights Managed bilder (RM) Kjøpebilder som har restriksjoner. Pris fastsettes bl.a. i forhold til hvilken bransje avsenderen er i, i hva slags medie (trykk/digitalt) bildet skal stå, hvor lenge bildet skal benyttes og til hvilket formål. S Satsspeil Den delen av trykksaksformatet som er innenfor margene og til disposisjon for tekst og bilder. Sideombrekking Fordeling av tekst og bilder på de enkelte sider i en trykksak. Skalering Justering opp eller ned i størrelse. Skriftgrad Skriftstørrelse oppgitt i punkt, ofte i kombinasjon med linjeavstand, f.eks. 12/14 pt = 12 punkt skriftstørrelse med 14 punkt linjeavstand. Spesialfarge Ferdigblandet trykkfarge til bruk i trykkmaskin (f.eks. PMS). Standardfont Font som er tilgjengelig på alle datamaskiner. Stansing Metode som brukes for å beskjære papiret etter en spesiell form som ikke lar seg gjøre med vanlige beskjæringsmetoder. Tint Nedtoning av en farge. Gjøres ved å bruke raster i forskjellige prosenter. 50% sort vil utgjøre et rasternett hvor rasterpunktene dekker halvparten av området, mens hvit (ufarget papir) gjengir resten av området. Dette vil resultere i at den sorte fargen blir grå halvveis mellom hvit og sort. U Utfallende trykk Farge eller bildeflater som går ut over kanten av trykkformatet. V Versaler Store bokstaver. 3

4 Profilverktøy 4

5 Nettbuss hovedlogo Hovedlogo positiv Hovedlogo negativ Hovedlogoen til Nettbuss består av symbol og navnetrekk. Hovedlogo positiv Den positive hovedlogoen til Nettbuss har fargen Nettbuss-lilla (se side 12 om farger), og skal brukes på alle lyse bakgrunner. Hovedlogo negativ Den negative hovedlogoen til Nettbuss er hvit og skal brukes på alle mørke bakgrunner. Hovedlogo mono Sort/mono logo er kun til bruk på trykksaker hvor antall farger begrenser muligheten for å trykke logoen med riktige CMYK-verdier eller PMS 274. Filer Filer kan lastes ned på Flickr: For.ai-fil, kontakt Hovedlogo mono 5

6 Produktlogoer Rutebusser Ekspressbusser Noen Nettbuss-produkter har sine egne logoer som er utarbeidet i forhold til den vedtatte merkearkitekturen til Nettbuss. Produktlogoene skal benyttes på busser og på markedsmateriell for respektive produkt. Disse logoene skal i likhet med hovedlogoen og symbolet alltid stå i Nettbuss-lilla (se side 12 om farger) på lyse bakgrunner, eller hvit på mørke bakgrunner. Filer Filer kan lastes ned på Flickr: For.ai-fil, kontakt Turbusser Turselskaper weblogo 6

7 Eventlogo Eventlogo u/undertittel Eventlogo u/undertittel (negativ) Eventlogo m/undertittel (sted) En Nettbuss eventlogo har tittelen på eventet under Nettbuss-navnet på samme måte som eksempelvis Nettbuss Shuttle mm. som vist på side 6. Fargen på en eventlogo er enten Nettbusslilla eller negativ (hvit). For øvrig gjelder samme regler for friområde, minstemål og forbud som beskrevet side 8-9. Eventlogo m/undertittel Undertitler settes i håndskriften Nettbuss Marydale. Denne skal være optisk venstrestilt med n'en i "nettbuss", og bør fortrinnsvis være like lang og aldri lenger enn "nettbuss". Se eksempler til venstre. Filer Filer kan lastes ned på Flickr: For.ai-fil, kontakt Eventlogo m/undertittel ikke slik 7

8 Logoer minstemål og friområde Minstemål For å påse at en Nettbuss-logo alltid gjengis med optimal lesbarhet er anbefalt minstemål som følger: Hovedlogo: 5 mm i høyden. Produktlogoer: 6 mm i høyden. Minstemål hovedlogo Friområde 1 hovedlogo Friområde 2 hovedlogo 5 mm Minstemål produktlogoer Friområde 1 produktlogoer Friområde 2 produktlogoer 6 mm 6 mm Dersom det er behov for å avvike fra denne regelen, skal dette på forhånd klareres med og godkjennes av Nettbuss. Friområde Det er viktig at alle logoene i Nettbussfamilien til enhver tid har nok rom rundt seg slik at disse kommer godt frem uten å måtte konkurrere med andre elementer. Størrelsen på friområdet defineres ut ifra størrelsen på symbolet i logoen. Figurene til venstre illustrerer følgende: Friområde 1: Gjelder hovedsaklig på print, men er generelt ønskelig på alle flater hvor det er mulig å gjennomføre. Bredden/høyden på symbolet er utgangspunkt for den minste tillatte avstanden fra en Nettbuss-logo til ethvert annet element og ytterkanten på formatet. Ingen objekter (eksempelvis andre logoer, grafiske elementer, tekst o.l.) skal plasseres innenfor dette området. Friområde 2: Gjelder hovedsaklig avstand til ytterkanten på et format på digitale flater og skilt. Friområde 2 kan unntaksvis benyttes i andre tilfeller dersom retningslinjene fra Friområde 1 ikke er mulig å gjennomføre. 0,5 x høyden på symbolet over og under og hele bredden av symbolet på hver side definerer den minste tillatte avstand fra Nettbuss-logo til ytterkanten på formatet. Objekter (eksempelvis andre logoer, grafiske elementer, tekst o.l.) skal heller ikke plasseres innenfor dette området. 8

9 Logo forbud Eksemplene til venstre viser måter en Nettbuss-logo aldri kan gjengis på. 1. Navnetrekk og symbol Symbolet og navnetrekket er fastsatte elementer i en Nettbuss-logo, så Nettbussnavnetrekket kan derfor aldri gjengis uten symbolet. I de tilfeller hvor symbolet står alene kan dette aldri stå uten registreringsmerket øverst til høyre. 2. Proporsjoner Nettbuss-logoen kan aldri strekkes i høyden eller bredden, men skal alltid skaleres proporsjonalt. 3. Farger Logoen til Nettbuss skal alltid gjengis i 100% Nettbuss-lilla på hvit/lys bakgrunn (se side 12 om farger), eller 100% hvit på mørke bakgrunner. Andre farger er ikke tillatt å bruke. Unntak fra regelen om 100% Nettbuss-lilla på logoer som står på lys bakgrunn gjelder kun dersom det er begrensninger i forhold til farger på en trykksak (eksempelvis enfarget trykk). 4. Logo på bilder I tilfeller hvor en Nettbuss-logo plasseres på et bilde, må det alltid tas hensyn til følgende: 1. Det må alltid være nok kontrast mellom lys/mørk bakgrunn og positiv/negativ logo. 2. Området logoen plasseres på kan ikke være for kontrastfullt/"variert" slik at logoens lesbarhet ikke blir optimal over det hele. 9

10 Symbolet varianter og minstemål Symbol positiv Symbol mono Symbolet til Nettbuss skal alltid inkludere registreringsmerket. Symbol positiv Det positive symbolet til Nettbuss har fargen Nettbuss-lilla (se side 12 om farger), og skal brukes på alle lyse bakgrunner. Symbol negativ Det negative symbolet til Nettbuss er hvitt og skal brukes på alle mørke bakgrunner. Symbol mono Sort/mono symbol er kun til bruk på trykksaker hvor antall farger begrenser muligheten for å trykke symbolet med riktige CMYKverdier eller PMS 274. Mono symbol kan brukes i metning fra %. Symbol minstemål For å påse at registreringsmerket i symbolet alltid gjengis med optimal leselighet er anbefalt minstemål på symbolet 30 mm i høyden. Dersom det er behov for å avvike fra denne regelen, skal dette på forhånd klareres med og godkjennes av Nettbuss. Symbol generell bruk Begrens bruken dersom symbolet eksempelvis allerede er benyttet i et bilde i en annonse eller annen flate, blir det som regel for mye å benytte symbolet ved siden av. Der symbolet brukes som vannmerke med tekst over må kontrasten mellom vannmerke og tekst være såpass stor at lesbarheten blir optimal. Retningslinjer for cropping av symbolet på side 11. Filer Filer kan lastes ned på Flickr: For.ai-fil, kontakt Symbol negativ Symbol minstemål 30 mm 10

11 Symbolet croppet og på/i bilder Eksempler på cropping av symbolet Eksempler på vellykket bruk på bilder Årsrapport 2009 Cropping av symbolet Om symbolet kun skal vises utfallende på en flate, må minst 3/4 være innenfor layouten. Registreringsmerket øverst til høyre bør fortrinnsvis også være synlig. Se eksempler til venstre. Symbolet på bilder Symbolet fungerer best når det brukes på bilder hvor det ikke bryter for mye inn i/ forstyrrer motivet, men fungerer som et godt supplement hvor bildet og symbolet harmonerer. Vil du kjøre for oss? Bussjåfør Lorem ipsum dolor Sit amet consectetuer Adipiscing elit sed diam nonummy Nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Bussjåfør Lorem ipsum dolor Sit amet consectetuer Adipiscing elit sed diam nonummy Nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis. Nettbuss har virksomhet i Norge Sverige og Danmark, ca 7000 ansatte og historie tilbake til Nettbuss er Norges største og Nordens nest største busselskap og omsetter for om lag 5 milliarder i året. Nettbuss lover sine kunder en positiv opplevelse før, under og etter reisen. Nettbuss Trondheim AS frakter ca passasjerer i og rundt byen hver dag, og har 690 ansatte. nettbuss.no/stilling Nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis. Bruk over bilder som i eksempelet under anbefales ikke. Vil du kjøre for oss? Nettbuss har virksomhet i Norge Sverige og Danmark, ca 7000 ansatte og historie tilbake til Nettbuss er Norges største og Nordens nest største busselskap og omsetter for om lag 5 milliarder i året. Nettbuss lover sine kunder en positiv opplevelse før, under og etter reisen. Nettbuss Trondheim AS frakter ca passasjerer i og rundt byen hver dag, og har 690 ansatte. nettbuss.no/stilling Vil du jobbe sammen med meg? Vi søker Østfolds beste mekanikere Nettbuss Østfold og BorgBuss vokser. Vi får stadig mer å gjøre på våre verksteder i Fredrikstad, Sarpsborg og Mysen. Den tekniske utviklingen går raskt, og bussene våre blir mer avanserte. Vi skal være Østfolds kompetansesenter på buss. Vi er på jakt etter deg som ønsker å jobbe med dagens og framtidens bussteknologi. Vi søker både deg som er faglært mekaniker og du som ønsker å ta fagbrev hos oss. Ring Henning på eller send en e-post til Nettbuss har virksomhet i Norge Sverige og Danmark, ca 7000 ansatte og historie tilbake til Nettbuss er Norges største og Nordens nest største busselskap og omsetter for om lag 5 milliarder i året. Nettbuss lover sine kunder en positiv opplevelse før, under og etter reisen. nettbuss.no/stilling 11

12 Farger Hovedfarge: Nettbuss-lilla PMS: 274 CMYK: 100:100:0:30 RGB: 31:20:93 NCS: 6040 R 60 B Sekundærfarger PMS: 254 CMYK:50:100:0:0 RGB: 149:45:152 PMS: 260 CMYK: 67:100:6:28 RGB: 98:37:103 Støttefarger PMS: Cool Gray 11 PMS: Cool Gray 9 Sort: 80% RGB: 102:102:102 Sort: 60% RGB: 128:128:128 Farger på profilelementene til Nettbuss skal velges blant spesifikasjonene til venstre. Hovedfarge: Nettbuss-lilla Dette er hovedfargen til Nettbuss og denne skal være representert på alle flater med Nettbuss-profil. Det etterlatte inntrykket til Nettbuss skal alltid være at Nettbuss er lilla. Unntak gjelder i tilfeller som: PMS: Process Magenta CMYK: 0:100:0:0 RGB: 209:0:116 PMS: Cool Gray 7 Sort: 50% RGB: 147:147: Trykksaker hvor antall farger begrenser muligheten for å trykke i CMYK eller med PMS (Rute)busser hvor bunnfargen begrenser muligheten for bruk av lilla. PMS: 7459 CMYK: 72:9:8:13 RGB: 48:149:180 PMS: 2925 CMYK: 85:21:0:0 RGB: 0:152:219 (Lokalbuss-blå) PMS: Cool Gray 6 PMS: Cool Gray 5 Sort: 40% RGB: 167:167:167 Sort: 20% RGB: 204:204:204 Sekundærfarger Et sett med sekundærfarger er valgt ut for å ha muligheten til å skape et mer fargerikt uttrykk. Støttefarger Disse gråtonene kan brukes på tekst og/eller grafiske elementer for å tone ned og gi et mer teknisk inntrykk. Fargemetning Alle fargene i paletten til Nettbuss kan brukes i redusert metning ned til 10%. PMS: 543 CMYK: 40:9:0:1 RGB: 158:195:222 PMS: Cool Gray 3 Sort: 10% RGB: 231:231:231 Folie-og lakkspesifikasjoner Se avsnittene om Bussdekor og Skilt for informasjon om folie og lakk. PMS: 377 CMYK: 56:1:100:22 RGB: 115:150:0 PMS: Cool Gray 1 Sort: 5% RGB: 241:241:241 PMS: 390 CMYK: 31:0:100:3 RGB: 182:191:0 12

13 Sekundærfarger eksempler på bruk Gratis Barn under 4 år Vi synes det er fint at barn lærer seg å bruke buss. Derfor reiser de helt gratis. Gjelder kun i følge med en voksen (eller person over 16 år). 20 % rabatt Linje 1 Notodden Oslo 33 % rabatt Bestill en turbuss! Hovedfargen til Nettbuss skal være være den dominante fargen på alle flater med Nettbuss-profil. Det etterlatte inntrykket til Nettbuss skal alltid være at Nettbuss er lilla. Sekundærfargene gir muligheten for et mer variert fargeuttrykk og kan også være med på å differensiere produkter o.l. Eksempler på vellykket bruk til venstre. 33 % rabatt Å reise med barnevogn er også gratis! Halv pris Er du mellom 16 og 26 år? Da får du hele 33% rabatt på voksenbillett på TIMEkspressen. Husk gyldig legitimasjon. Barn mellom 4 og 16 år Betaler kun halv pris av det en voksen betaler. Velkommen om bord! Barn må ha begynt på skolen for å kunne reise alene. For mer informasjon ring eller se vår webside nettbuss.no 33% rabatt Personer mellom 16 og 26 år Får hele 33 % rabatt på voksenbillett. Husk gyldig legitimasjon. 13

14 Nettbuss bakgrunnsmønster Bakgrunnsmønsteret kan kun brukes som vist i 100% metning inni symbolet på Nettbuss-lilla eller rutebuss-blå bakgrunn i tilhørende forløpning lilla på lilla og blå på blå. Flere eksempler på bruk og retningslinjer i avsnittet om Bussdekor side Filer For.ai-fil, kontakt 14

15 Piktogrammer positive Piktogrammer er enkle grafiske symboler som brukes til informasjon i stedet for tekst. Hensikten med piktogrammene er å nå flest mulig brukergrupper med det aktuelle budskapet. Bagasje Handicap WC kvinne og mann WC mann WC kvinne WC Stillesone Rullestolrampe Avis gjenbruk Betalingskort Positive piktogrammer brukes på lyse bakgrunner. Se negative varianter på neste side. Barnevogn Ski Sikkerhetsbelte Mineralvann og aviser Høretelefon Mobiltelefon forbud WiFi Trådløs sone Blind Prioriterte seter Stol i hvilestilling Noen ganger er det vanskelig å visualisere informasjon ved hjelp av et symbol. I slike tilfeller skal informasjonen uttrykkes i verbal form. Symbolene er basert på det som er bransjestandard. Venterom Oppbevaringsboks Hittegods Møteplass Bagasjetralle Bagasjetralle forbud Søppel Synshemmet Prioriterte seter Barnesete Filer Filer kan lastes ned på Flickr: For.ai-fil, kontakt Nødutgang venstre Nødutgang høyre Rømningsvei mot venstre Rømningsvei mot høyre Brannøks Brannslukningsappparat Kort Førerhund tillatt Prioriterte seter Rapportering Kafé Restaurant Stellerom Mor og barn Billetter Pil Informasjon Teleslynge Kioskautomat Røykeforbud Kartong og papp Elektrisk avfall Flasker og bokser Matavfall Papir Plast Restavfall Ikke ben på sete Overvåkningskamera Søk Buss Trikk Tog Båt Skip T-bane Aircondition Nattbuss Strømuttak Regulerbar seterygg 15

16 Piktogrammer negative Piktogrammer er enkle grafiske symboler som brukes til informasjon i stedet for tekst. Hensikten med piktogrammene er å nå flest mulig brukergrupper med det aktuelle budskapet. Bagasje Handicap WC kvinne og mann WC mann WC kvinne WC Stillesone Rullestolrampe Avis gjenbruk Betalingskort Negative piktogrammer brukes på mørke bakgrunner. Se positive varianter på forrige side. Barnevogn Ski Sikkerhetsbelte Mineralvann og aviser Høretelefon Mobiltelefon forbud WiFi Trådløs sone Blind Prioriterte seter Stol i hvilestilling Noen ganger er det vanskelig å visualisere informasjon ved hjelp av et symbol. I slike tilfeller skal informasjonen uttrykkes i verbal form. Symbolene er basert på det som er bransjestandard. Venterom Oppbevaringsboks Hittegods Møteplass Bagasjetralle Bagasjetralle forbud Søppel Synshemmet Prioriterte seter Barnesete Filer Filer kan lastes ned på Flickr: For.ai-fil, kontakt Nødutgang venstre Nødutgang høyre Rømningsvei mot venstre Rømningsvei mot høyre Brannøks Brannslukningsappparat Kort Førerhund tillatt Prioriterte seter Rapportering Kafé Restaurant Stellerom Mor og barn Billetter Pil Informasjon Teleslynge Kioskautomat Røykeforbud Kartong og papp Elektrisk avfall Flasker og bokser Matavfall Papir Plast Restavfall Ikke ben på sete Overvåkningskamera Søk Buss Trikk Tog Båt Skip T-bane Aircondition Nattbuss Strømuttak Regulerbar seterygg 16

17 Oppmerksomhets-bomber Enkelt prisbudskap Andre tekstbudskap Ved behov for lengre tekst For å fremheve tilbud og viktig informasjon kan dette plasseres i oppmerksomhetsbomber som vist i eksemplene til venstre. Retningslinjer: Benytt kun én sekundærfarge fra fargepaletten til Nettbuss per bombe. Bruk av forløpning på bomber er ikke tillatt. Bombene skal ikke ha skygge bak. Symbolet skal ha ca. 80% metningen av fargen brukt på sirkelen bak. Symbolet midstilles i sirkelen og skal ha godt med luft rundt. Benytt hvit tekst. Teksten skal være kort og stå på maksimum to linjer. All annen nødvendig/ mer utfyllende informasjon skal stå i brødtekst og/eller fotnote (se eksempelet Ved behov for lengre tekst ). 17

18 Profilfonter Overskrifter, undertitler og ingresser Gotham Rounded Medium ABCabc DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅÄÖ defghijklmnopqrstuvwxyzæøåäö Mengdetekst/brødtekst Gotham Light ABCabc DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅÄÖ defghijklmnopqrstuvwxyzæøåäö Negativ mengdetekst/brødtekst (se retningslinjer til høyre) Gotham Book ABCabc DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅÄÖ defghijklmnopqrstuvwxyzæøåäö Skråstilt tekst Gotham Light Italic / Gotham Book Italic ABCabc DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅÄÖ defghijklmnopqrstuvwxyzæøåäö ABCabc DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅÄÖ defghijklmnopqrstuvwxyzæøåäö Eksempel: Gotham Rounded Medium, Gotham Light og Gotham Light Italic Lorem ipsum dolor sit amet Uptat nonsectem dolendip er sequam. Vel dolore essecte vulla core consequat. Ectet, sum quat vero consent luptatio dunt praestrud ex er ipisis Et, conse eum quipis amet at, quismodo corperaessit lore vulputet augue dolorem aut alis delestie faccum velessis dolor in vero odit, veriuscin etuer in heniam iureet laore deliquisl ero commy nullaore magna facil irit ing er irit nisi eu facipit, quis nostrud magna alit alis ent velent Luptate Tueriuscip Eugait veratis nos nostrud tat. Aliqui blam zzriuscil ut praestie magna at Tat. Sis nit nullandre min vero dolor inim endre veliquisit prat, quat prat niam, quat, sequis nonsed duisi tisim aut acilit, sum incil ullaor il et, consed euis doluptat. Ut amet lorercil ulputpate conullum do el ut utpatinit praesto corpercip endre te conummy nulput nim erat ut irilis nis nim iriure ea augait, quam ipit ex et Lummodolor suscin. Eksempel: Gotham Rounded Medium, Gotham Book og Gotham Book Italic Lorem ipsum dolor sit amet Uptat nonsectem dolendip er sequam. Vel dolore essecte vulla core consequat. Ectet, sum quat vero consent luptatio dunt praestrud ex er ipisis Et, conse eum quipis amet at, quismodo corperaessit lore vulputet augue dolorem aut alis delestie faccum velessis dolor in vero odit, veriuscin etuer in heniam iureet laore deliquisl ero commy nullaore magna facil irit ing er irit nisi eu facipit, quis nostrud magna alit alis ent velent Luptate Tueriuscip Eugait veratis nos nostrud tat. Aliqui blam zzriuscil ut praestie magna at Tat. Sis nit nullandre min vero dolor inim endre veliquisit prat, quat prat niam, quat, sequis nonsed duisi tisim aut acilit, sum incil ullaor il et, consed euis doluptat. Ut amet lorercil ulputpate conullum do el ut utpatinit praesto corpercip endre te conummy nulput nim erat ut irilis nis nim iriure ea augait, quam ipit ex et Lummodolor suscin. Profilfontene til Nettbuss skal brukes på alle profilflater. Unntak gjelder kun på dokumenter og presentasjoner som lages i Word og Power- Point, samt på web og rutetidene i rute tabeller (se side 20 og 21). Gotham Rounded Gotham Rounded er en font som kombinerer et vennlig tilsnitt med teknisk utførelse. Gotham Rounded Medium skal brukes på alle overskrifter, ingresser og eventuelt undertitler, samt på destinasjonsnavn o.l. på busser og andre trykksaker. Gotham Light og Light Italic Fonten Gotham er en moderne font som med sine enkle, solide og samtidig vennlige former har god lesbarhet. Gotham Light skal brukes på all mengdetekst. Unntaksvis kan Gotham Book brukes i negativ mengdetekst (se avsnitt nedenfor). Gotham Light Italic (unntaksvis Book Italic på negativ mengdetekst se avsnitt nedenfor) skal brukes på eksempelvis titler og stedsnavn i mengdetekst. Gotham Rounded Medium skal aldri benyttes i mengdetekst. Gotham Book og negativ mengdetekst Negativ tekst anbefales til bruk på de fleste flater hvor optimal lesbarhet blir ivaretatt. Positiv tekst anbefales imidlertid på annonser i avis hvor punktstørrelsen er liten. På større profilannonser o.l. i avis kan negativ tekst benyttes. På negativ mengdetekst må optimal lesbarhet alltid hensyntas. Gotham Book brukes istedenfor Light i de tilfeller hvor liten punktstørrelse eller kvalitet på trykk (eks. avis) kan bidra til å redusere lesbarheten. Kjøp/nedlasting av Gotham/Gotham Rounded Gotham og Gotham Rounded er tilgjengelig for både PC og Mac på 18

19 Nettbuss profilhåndskrift Nettbuss håndskrift Nettbuss Marydale ABCabc DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅÄÖ defghijklmnopqrstuvwxyzæøåäö Eksempler Vi kjører for deg! God tur! Håndskriften til Nettbuss brukes på korte tekster og utsagn som kommuniseres som en direkte hilsen eller et tilbud fra Nettbuss. Det anbefales for øvrig at den ikke brukes over mer enn to linjer, da dette svekker lesbarheten. Profilhåndskriften skal fortrinnsvis ikke brukes på overskrifter og undertitler. Nedlasting av profilhåndskriften For nedlasting av Nettbuss Marydale kontakt Stockholm Sälen från kr 244,- 19

20 Standardfonter Overskrifter, undertitler og ingresser Calibri Bold ABCabc DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅÄÖ defghijklmnopqrstuvwxyzæøåäö Mengdetekst/brødtekst Calibri Regular ABCabc DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅÄÖ defghijklmnopqrstuvwxyzæøåäö Skråstilt tekst Calibri Italic ABCabc DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅÄÖ defghijklmnopqrstuvwxyzæøåäö Håndskrift Segoe Print ABCabc DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅÄÖ defghijklmnopqrstuvwxyzæøåäö Web Verdana ABCabc DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅÄÖ defghijklmnopqrstuvwxyzæøåäö Eksempel: Calibri og Segoe Print Lorem ipsum dolor sit amet Uptat nonsectem dolendip er sequam. Vel dolore essecte vulla core consequat. Ectet, sum quat vero consent luptatio dunt praestrud ex ipisis Et, conse eum quipis amet at, quismodo corperaessit lore vulputet augue dolorem aut alis delestie faccum velessis dolor in vero odit, Luptate Tueriuscip Eugait veratis nos nostrud tat. An hendre feuis accumsa ndigniam. Molorrovita sediti blandam hit et etus acerumet event. Aliqui blam zzriuscil ut praestie magna at. Tat. Sis nit nullandre min vero dolor inim endre veliquisit prat, quat prat niam, quat, sequis nonsed duisi tisim aut acilit, sum incil ullaor il et, consed euis doluptat. Ut amet lorercil ulputpate conullum do el ut utpatinit praesto corpercip endre te conummy nulput nim erat ut irilis nis nim iriure ea augait, quam ipit ex et Lummodolor suscin utem quisit veril et ut lum dip euguerilit iusto commod tio odiam. Eksempel: Verdana Lorem ipsum dolor sit amet Uptat nonsectem dolendip er sequam. Vel dolore essecte vulla core consequat. Ectet, sum quat vero consent luptatio dunt praestrud ex er ipisis Et, conse eum quipis amet at, quismodo corperaessit lore vulputet augue dolorem aut alis delestie faccum velessis dolor in vero odit, Luptate Tueriuscip Eugait veratis nos nostrud tat. An hendre feuis accumsa ndigniam. Det er ikke tillatt å bruke andre fonter som erstatning for profilfonten eller profilhåndskriften enn de som er nevnt nedenfor. Word, PowerPoint og e-poster I programmer som Word og PowerPoint og i e-poster erstattes profilfonten med Calibri og profilhåndskriften med Segoe Print. Dette er standardfonter på de fleste datamaskiner. Calibri Bold Calibri Bold brukes fortrinnsvis på alle overskrifter og ingresser, og på eventuelle undertitler og annen tekst som skal utheves. Calibri Regular Calibri Regular brukes på mengde-/brødtekst. Calibri Italic Calibri Italic skal brukes på eksempelvis titler og stedsnavn i mengdetekst. Segoe Print Segoe Print brukes på tekst man ønsker å utheve og gi et personlig preg. Denne skal imidlertid fortrinnsvis ikke brukes på overskrifter og undertitler. Web Verdana er valgt som hovedfont på nettsidene til Nettbuss. Verdana er en universalfont og har også meget god lesbarhet på web. Verdana kan brukes i Regular, Bold og Italic. 20

Hvordan skal NFU se ut?

Hvordan skal NFU se ut? Hvordan skal NFU se ut? NFU er den nasjonale interesseorganisasjonen for mennesker med utviklingshemming. Organisasjonens virksomhet bygger på tilhørighet og likeverd som grunnleggende og allmennmenneskelige

Detaljer

Sandnes i sentrum for framtiden. Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en brukerguide KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE

Sandnes i sentrum for framtiden. Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en brukerguide KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE Sandnes i sentrum for framtiden Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE INNHOLD 03 Innledning 03 Innledning 04 Visjonen vår 04 Visjonen vår 06 Verdiene våre

Detaljer

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd Fetveien 1E 2007 Kjeller Telefon: 63 81 53 65 Telefaks: 63 81 92 97 Bank: 6201.05.10649 Org.nr.: NO 971 266 880 musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd 13.10.2008 INNLEDNING

Detaljer

RGB DESIGN // JUBILEUMSBOK

RGB DESIGN // JUBILEUMSBOK RGB DESIGN // JUBILEUMSBOK 7. SANS // DAGBOK 2013 1 2 JUBILEUMSBOK // RGB DESIGN 5 ÅR, 2008-2013 7. SANS // DAGBOK 2013 Denne boka er produsert av RGB Design. Alt fra layout og trykk er utført i våre lokaler.

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Slik bruker du Idium Web+

Slik bruker du Idium Web+ Slik bruker du Idium Web+ Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Slik fungerer det 8 Velkommen til Idium Web+ 9

Detaljer

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt Ruterrapport 2011:9 10.05.2011 Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram i Jernbanetorget knutepunkt Forord Bakgrunn Ruter utvikler et nytt trafikantinformasjons- og designprogram for kollektivtrafikken

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS Norsk Rikstoto Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 4 2 TEKNISK PLATTFORM (EPISERVER)... 4 3 FØR DU GÅR I

Detaljer

Først og fremst vil vi takke for valget av Fastweb som publiseringsverktøy.

Først og fremst vil vi takke for valget av Fastweb som publiseringsverktøy. BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Introduksjon... 3 Om Bysant... 4 Forberedelser... 5 Systemkrav... 5 Pop-up blokkering... 5 Blir det tatt sikkerhetskopi av løsningen vår?... 5

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy Brukermanual Siteman CMS publiseringsverktøy Innhold Om Siteman CMS og denne brukermanualen... Side3 Kontrollpanelet - ikke bare for innlogging... Side4 Slik logger du inn... Side4 Menyen... Side5 Informasjonsknapper...

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Å få nye kunder og beholde dem.

Å få nye kunder og beholde dem. Å få nye kunder og beholde dem. Skadereparasjon Fjerning av riper Lakkoppretting Veteranbilservice Hente- og bringetjeneste Tlf. 12345678 The Müller bodyshop Ta til høyre etter 100 m. Eksempelgata 42 2

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere Gratis-/Prøveversjon av iexcel Fakturabok 2013 Versjon 1.2.1 av 3. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

Skatteetatens språkprofil mer om hver enkelt retningslinje

Skatteetatens språkprofil mer om hver enkelt retningslinje Skatteetatens språkprofil mer om hver enkelt retningslinje 1 Grundige forklaringer og flere eksempler I dette dokumentet har vi samlet mer informasjon om de 13 retningslinjene i Skatteetatens språkprofil.

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

Å navigere uten syn. Produktvisjoner, design som verktøy

Å navigere uten syn. Produktvisjoner, design som verktøy Å navigere uten syn Produktvisjoner, design som verktøy Utarbeidet av KODE Design AS for Norsk Designråd og Trysil design november 2003 INDEX 1.0 OPPGAVE BESKRIVELSE Noen fakta. 1.01 Evaluering av løsninger

Detaljer

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting White paper Prinsippene bak god tekstforfatting I innboksen har du bare noen øyeblikk De viktigste elementene i en overbevisende markedsførings-e-post E-postmarkedsføringsverdenen er full av viktige råd

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo ! PROSJEKT NR. Gruppe 1 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer