Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk"

Transkript

1 Designmanual

2 Innhold Ord og uttrykk Profilverktøy Nettbuss hovedlogo Produktlogoer Eventlogo Logoer minstemål og friområde Logo forbud Symbolet varianter og minstemål Symbolet croppet og på bilder Farger Sekundærfarger eksempler på bruk Nettbuss bakgrunnsmønster Piktogrammer positive Piktogrammer negative Oppmerksomhets-bomber Profilfonter Nettbuss profilhåndskrift Standardfonter Font i rutetabeller Generelle oppsett tekst og pris Kontormateriell/-maler Maler i Officepakken Brevmal s Brevmal s Konvolutter E6/5 og C5 u/adressefelt Konvolutter E6/5 og C5 m/adressefelt Konvolutter C Faktura Visittkort E-postsignatur PowerPoint mal Web Nettbuss webside Markedsmateriell Designeksempler Rutetabeller Annonser Annonser ikke slik! Stillingsannonser store Stillingsannonser mindre formater Stillingsannonser ikke slik! Promomateriell Bussdekor Bussdekor kat. A turbusser Bussdekor kat. B ekspressbusser Bussdekor kat. C1 rutebusser Bussdekor kat. C2 rutebusser Bussdekor kat. C3 rutebusser Bussdekor kat. C4 rutebusser Bussdekor kat. D shuttle Bussdekor kat. E1 minibuss Bussdekor kat. E2 minibuss Bussdekor kat. E3 småbiler Bussdekor kat. E4 servicebiler Bussdekor kat. F anbudsbusser Bussdekor Co-branding Bussdekor skiltkasser Reklame på buss Eks. reklame på buss Bussinteriør Eks. bussinteriør Bus4You Eks. bussint. materialer Bus4You Eks. bussinteriør TIMEkspressen Eks. bussint. materialer TIMEkspressen Uniformsdesign Uniformsdesign plagg Uniformsdesign accessories Skilt Skilt kat. 1A utendørs Skilt kat. 1B utendørs Skilt kat. 1A og 1B montering Skilt kat. 1C utendørs Skilt kat. 2A utendørs Skilt kat. 2B utendørs Skilt kat. 3A utendørs Skilt kat. 3B utendørs Skilt kat. 4 utendørs Skilt kat. 5A innendørs Skilt kat. 5B innendørs Lyddesign Om vår lydlogo

3 Ord og uttrykk A L R T A4-format Standard papirformat benyttet til diverse postale trykksaker samt de fleste innbundne trykksaker. Størrelse 210 x 297 mm. B Brødtekst Betegnelsen på den løpende teksten i en brosjyre eller andre trykksaker, et brev/en e-post eller på en webside. C CMYK Prosessfargene som brukes i en trykkprosess, gjerne kalt 4-farge trykk: C=cyan, M=magenta, Y=yellow, K=kontrast (sort). Se også forklaring for PMS og RGB. Cropping Betegnelse for å kutte et bilde/element, slik at noe går ut over kanten av formatet og deler av det er synlig på layouten. F Falsing Bretting av papiret. Font Faguttrykk for skrifttype. Fargemetning Se tint. G Grid Underliggende konstruksjonslinjer i en trykksak som gir grunnlag for å sette opp og planlegge en layout. Layout Utforming av en trykksak inneholdende tekst og bilder. M Minuskler Små bokstaver. Majuskler Store bokstaver. P Paginering Sidenummerering. Piktogram Enkelt grafisk symbol som brukes til informasjon i stedet for tekst. PMS Pantone Matching System et fargesystem med ferdigblandete farger til bruk i trykk. Prinsippskisse Skisse som er laget for å beskrive mulige designløsninger, men som ikke er produsert. Profilfont Spesielt utvalgt font som opptrer som en viktig bærer i en profils helhet og uttrykk i alle kanaler. Prosessfarger De fire hovedfargene ved 4-fargers trykk. Se CMYK. Pt Forkortelsen for punkt. Punkt Måleenhet for skrift (forkortes pt) 1 punkt = 0,376 mm. RGB Fargesystem som benytter fargene rødt, grønt og blått. Brukes på skjermbaserte applikasjoner som websider og PowerPoint-maler. Royalty Free bilder (RF) Kjøpebilder som kan brukes fritt på alle flater/i alle medier. Rights Managed bilder (RM) Kjøpebilder som har restriksjoner. Pris fastsettes bl.a. i forhold til hvilken bransje avsenderen er i, i hva slags medie (trykk/digitalt) bildet skal stå, hvor lenge bildet skal benyttes og til hvilket formål. S Satsspeil Den delen av trykksaksformatet som er innenfor margene og til disposisjon for tekst og bilder. Sideombrekking Fordeling av tekst og bilder på de enkelte sider i en trykksak. Skalering Justering opp eller ned i størrelse. Skriftgrad Skriftstørrelse oppgitt i punkt, ofte i kombinasjon med linjeavstand, f.eks. 12/14 pt = 12 punkt skriftstørrelse med 14 punkt linjeavstand. Spesialfarge Ferdigblandet trykkfarge til bruk i trykkmaskin (f.eks. PMS). Standardfont Font som er tilgjengelig på alle datamaskiner. Stansing Metode som brukes for å beskjære papiret etter en spesiell form som ikke lar seg gjøre med vanlige beskjæringsmetoder. Tint Nedtoning av en farge. Gjøres ved å bruke raster i forskjellige prosenter. 50% sort vil utgjøre et rasternett hvor rasterpunktene dekker halvparten av området, mens hvit (ufarget papir) gjengir resten av området. Dette vil resultere i at den sorte fargen blir grå halvveis mellom hvit og sort. U Utfallende trykk Farge eller bildeflater som går ut over kanten av trykkformatet. V Versaler Store bokstaver. 3

4 Profilverktøy 4

5 Nettbuss hovedlogo Hovedlogo positiv Hovedlogo negativ Hovedlogoen til Nettbuss består av symbol og navnetrekk. Hovedlogo positiv Den positive hovedlogoen til Nettbuss har fargen Nettbuss-lilla (se side 12 om farger), og skal brukes på alle lyse bakgrunner. Hovedlogo negativ Den negative hovedlogoen til Nettbuss er hvit og skal brukes på alle mørke bakgrunner. Hovedlogo mono Sort/mono logo er kun til bruk på trykksaker hvor antall farger begrenser muligheten for å trykke logoen med riktige CMYK-verdier eller PMS 274. Filer Filer kan lastes ned på Flickr: For.ai-fil, kontakt Hovedlogo mono 5

6 Produktlogoer Rutebusser Ekspressbusser Noen Nettbuss-produkter har sine egne logoer som er utarbeidet i forhold til den vedtatte merkearkitekturen til Nettbuss. Produktlogoene skal benyttes på busser og på markedsmateriell for respektive produkt. Disse logoene skal i likhet med hovedlogoen og symbolet alltid stå i Nettbuss-lilla (se side 12 om farger) på lyse bakgrunner, eller hvit på mørke bakgrunner. Filer Filer kan lastes ned på Flickr: For.ai-fil, kontakt Turbusser Turselskaper weblogo 6

7 Eventlogo Eventlogo u/undertittel Eventlogo u/undertittel (negativ) Eventlogo m/undertittel (sted) En Nettbuss eventlogo har tittelen på eventet under Nettbuss-navnet på samme måte som eksempelvis Nettbuss Shuttle mm. som vist på side 6. Fargen på en eventlogo er enten Nettbusslilla eller negativ (hvit). For øvrig gjelder samme regler for friområde, minstemål og forbud som beskrevet side 8-9. Eventlogo m/undertittel Undertitler settes i håndskriften Nettbuss Marydale. Denne skal være optisk venstrestilt med n'en i "nettbuss", og bør fortrinnsvis være like lang og aldri lenger enn "nettbuss". Se eksempler til venstre. Filer Filer kan lastes ned på Flickr: For.ai-fil, kontakt Eventlogo m/undertittel ikke slik 7

8 Logoer minstemål og friområde Minstemål For å påse at en Nettbuss-logo alltid gjengis med optimal lesbarhet er anbefalt minstemål som følger: Hovedlogo: 5 mm i høyden. Produktlogoer: 6 mm i høyden. Minstemål hovedlogo Friområde 1 hovedlogo Friområde 2 hovedlogo 5 mm Minstemål produktlogoer Friområde 1 produktlogoer Friområde 2 produktlogoer 6 mm 6 mm Dersom det er behov for å avvike fra denne regelen, skal dette på forhånd klareres med og godkjennes av Nettbuss. Friområde Det er viktig at alle logoene i Nettbussfamilien til enhver tid har nok rom rundt seg slik at disse kommer godt frem uten å måtte konkurrere med andre elementer. Størrelsen på friområdet defineres ut ifra størrelsen på symbolet i logoen. Figurene til venstre illustrerer følgende: Friområde 1: Gjelder hovedsaklig på print, men er generelt ønskelig på alle flater hvor det er mulig å gjennomføre. Bredden/høyden på symbolet er utgangspunkt for den minste tillatte avstanden fra en Nettbuss-logo til ethvert annet element og ytterkanten på formatet. Ingen objekter (eksempelvis andre logoer, grafiske elementer, tekst o.l.) skal plasseres innenfor dette området. Friområde 2: Gjelder hovedsaklig avstand til ytterkanten på et format på digitale flater og skilt. Friområde 2 kan unntaksvis benyttes i andre tilfeller dersom retningslinjene fra Friområde 1 ikke er mulig å gjennomføre. 0,5 x høyden på symbolet over og under og hele bredden av symbolet på hver side definerer den minste tillatte avstand fra Nettbuss-logo til ytterkanten på formatet. Objekter (eksempelvis andre logoer, grafiske elementer, tekst o.l.) skal heller ikke plasseres innenfor dette området. 8

9 Logo forbud Eksemplene til venstre viser måter en Nettbuss-logo aldri kan gjengis på. 1. Navnetrekk og symbol Symbolet og navnetrekket er fastsatte elementer i en Nettbuss-logo, så Nettbussnavnetrekket kan derfor aldri gjengis uten symbolet. I de tilfeller hvor symbolet står alene kan dette aldri stå uten registreringsmerket øverst til høyre. 2. Proporsjoner Nettbuss-logoen kan aldri strekkes i høyden eller bredden, men skal alltid skaleres proporsjonalt. 3. Farger Logoen til Nettbuss skal alltid gjengis i 100% Nettbuss-lilla på hvit/lys bakgrunn (se side 12 om farger), eller 100% hvit på mørke bakgrunner. Andre farger er ikke tillatt å bruke. Unntak fra regelen om 100% Nettbuss-lilla på logoer som står på lys bakgrunn gjelder kun dersom det er begrensninger i forhold til farger på en trykksak (eksempelvis enfarget trykk). 4. Logo på bilder I tilfeller hvor en Nettbuss-logo plasseres på et bilde, må det alltid tas hensyn til følgende: 1. Det må alltid være nok kontrast mellom lys/mørk bakgrunn og positiv/negativ logo. 2. Området logoen plasseres på kan ikke være for kontrastfullt/"variert" slik at logoens lesbarhet ikke blir optimal over det hele. 9

10 Symbolet varianter og minstemål Symbol positiv Symbol mono Symbolet til Nettbuss skal alltid inkludere registreringsmerket. Symbol positiv Det positive symbolet til Nettbuss har fargen Nettbuss-lilla (se side 12 om farger), og skal brukes på alle lyse bakgrunner. Symbol negativ Det negative symbolet til Nettbuss er hvitt og skal brukes på alle mørke bakgrunner. Symbol mono Sort/mono symbol er kun til bruk på trykksaker hvor antall farger begrenser muligheten for å trykke symbolet med riktige CMYKverdier eller PMS 274. Mono symbol kan brukes i metning fra %. Symbol minstemål For å påse at registreringsmerket i symbolet alltid gjengis med optimal leselighet er anbefalt minstemål på symbolet 30 mm i høyden. Dersom det er behov for å avvike fra denne regelen, skal dette på forhånd klareres med og godkjennes av Nettbuss. Symbol generell bruk Begrens bruken dersom symbolet eksempelvis allerede er benyttet i et bilde i en annonse eller annen flate, blir det som regel for mye å benytte symbolet ved siden av. Der symbolet brukes som vannmerke med tekst over må kontrasten mellom vannmerke og tekst være såpass stor at lesbarheten blir optimal. Retningslinjer for cropping av symbolet på side 11. Filer Filer kan lastes ned på Flickr: For.ai-fil, kontakt Symbol negativ Symbol minstemål 30 mm 10

11 Symbolet croppet og på/i bilder Eksempler på cropping av symbolet Eksempler på vellykket bruk på bilder Årsrapport 2009 Cropping av symbolet Om symbolet kun skal vises utfallende på en flate, må minst 3/4 være innenfor layouten. Registreringsmerket øverst til høyre bør fortrinnsvis også være synlig. Se eksempler til venstre. Symbolet på bilder Symbolet fungerer best når det brukes på bilder hvor det ikke bryter for mye inn i/ forstyrrer motivet, men fungerer som et godt supplement hvor bildet og symbolet harmonerer. Vil du kjøre for oss? Bussjåfør Lorem ipsum dolor Sit amet consectetuer Adipiscing elit sed diam nonummy Nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Bussjåfør Lorem ipsum dolor Sit amet consectetuer Adipiscing elit sed diam nonummy Nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis. Nettbuss har virksomhet i Norge Sverige og Danmark, ca 7000 ansatte og historie tilbake til Nettbuss er Norges største og Nordens nest største busselskap og omsetter for om lag 5 milliarder i året. Nettbuss lover sine kunder en positiv opplevelse før, under og etter reisen. Nettbuss Trondheim AS frakter ca passasjerer i og rundt byen hver dag, og har 690 ansatte. nettbuss.no/stilling Nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis. Bruk over bilder som i eksempelet under anbefales ikke. Vil du kjøre for oss? Nettbuss har virksomhet i Norge Sverige og Danmark, ca 7000 ansatte og historie tilbake til Nettbuss er Norges største og Nordens nest største busselskap og omsetter for om lag 5 milliarder i året. Nettbuss lover sine kunder en positiv opplevelse før, under og etter reisen. Nettbuss Trondheim AS frakter ca passasjerer i og rundt byen hver dag, og har 690 ansatte. nettbuss.no/stilling Vil du jobbe sammen med meg? Vi søker Østfolds beste mekanikere Nettbuss Østfold og BorgBuss vokser. Vi får stadig mer å gjøre på våre verksteder i Fredrikstad, Sarpsborg og Mysen. Den tekniske utviklingen går raskt, og bussene våre blir mer avanserte. Vi skal være Østfolds kompetansesenter på buss. Vi er på jakt etter deg som ønsker å jobbe med dagens og framtidens bussteknologi. Vi søker både deg som er faglært mekaniker og du som ønsker å ta fagbrev hos oss. Ring Henning på eller send en e-post til Nettbuss har virksomhet i Norge Sverige og Danmark, ca 7000 ansatte og historie tilbake til Nettbuss er Norges største og Nordens nest største busselskap og omsetter for om lag 5 milliarder i året. Nettbuss lover sine kunder en positiv opplevelse før, under og etter reisen. nettbuss.no/stilling 11

12 Farger Hovedfarge: Nettbuss-lilla PMS: 274 CMYK: 100:100:0:30 RGB: 31:20:93 NCS: 6040 R 60 B Sekundærfarger PMS: 254 CMYK:50:100:0:0 RGB: 149:45:152 PMS: 260 CMYK: 67:100:6:28 RGB: 98:37:103 Støttefarger PMS: Cool Gray 11 PMS: Cool Gray 9 Sort: 80% RGB: 102:102:102 Sort: 60% RGB: 128:128:128 Farger på profilelementene til Nettbuss skal velges blant spesifikasjonene til venstre. Hovedfarge: Nettbuss-lilla Dette er hovedfargen til Nettbuss og denne skal være representert på alle flater med Nettbuss-profil. Det etterlatte inntrykket til Nettbuss skal alltid være at Nettbuss er lilla. Unntak gjelder i tilfeller som: PMS: Process Magenta CMYK: 0:100:0:0 RGB: 209:0:116 PMS: Cool Gray 7 Sort: 50% RGB: 147:147: Trykksaker hvor antall farger begrenser muligheten for å trykke i CMYK eller med PMS (Rute)busser hvor bunnfargen begrenser muligheten for bruk av lilla. PMS: 7459 CMYK: 72:9:8:13 RGB: 48:149:180 PMS: 2925 CMYK: 85:21:0:0 RGB: 0:152:219 (Lokalbuss-blå) PMS: Cool Gray 6 PMS: Cool Gray 5 Sort: 40% RGB: 167:167:167 Sort: 20% RGB: 204:204:204 Sekundærfarger Et sett med sekundærfarger er valgt ut for å ha muligheten til å skape et mer fargerikt uttrykk. Støttefarger Disse gråtonene kan brukes på tekst og/eller grafiske elementer for å tone ned og gi et mer teknisk inntrykk. Fargemetning Alle fargene i paletten til Nettbuss kan brukes i redusert metning ned til 10%. PMS: 543 CMYK: 40:9:0:1 RGB: 158:195:222 PMS: Cool Gray 3 Sort: 10% RGB: 231:231:231 Folie-og lakkspesifikasjoner Se avsnittene om Bussdekor og Skilt for informasjon om folie og lakk. PMS: 377 CMYK: 56:1:100:22 RGB: 115:150:0 PMS: Cool Gray 1 Sort: 5% RGB: 241:241:241 PMS: 390 CMYK: 31:0:100:3 RGB: 182:191:0 12

13 Sekundærfarger eksempler på bruk Gratis Barn under 4 år Vi synes det er fint at barn lærer seg å bruke buss. Derfor reiser de helt gratis. Gjelder kun i følge med en voksen (eller person over 16 år). 20 % rabatt Linje 1 Notodden Oslo 33 % rabatt Bestill en turbuss! Hovedfargen til Nettbuss skal være være den dominante fargen på alle flater med Nettbuss-profil. Det etterlatte inntrykket til Nettbuss skal alltid være at Nettbuss er lilla. Sekundærfargene gir muligheten for et mer variert fargeuttrykk og kan også være med på å differensiere produkter o.l. Eksempler på vellykket bruk til venstre. 33 % rabatt Å reise med barnevogn er også gratis! Halv pris Er du mellom 16 og 26 år? Da får du hele 33% rabatt på voksenbillett på TIMEkspressen. Husk gyldig legitimasjon. Barn mellom 4 og 16 år Betaler kun halv pris av det en voksen betaler. Velkommen om bord! Barn må ha begynt på skolen for å kunne reise alene. For mer informasjon ring eller se vår webside nettbuss.no 33% rabatt Personer mellom 16 og 26 år Får hele 33 % rabatt på voksenbillett. Husk gyldig legitimasjon. 13

14 Nettbuss bakgrunnsmønster Bakgrunnsmønsteret kan kun brukes som vist i 100% metning inni symbolet på Nettbuss-lilla eller rutebuss-blå bakgrunn i tilhørende forløpning lilla på lilla og blå på blå. Flere eksempler på bruk og retningslinjer i avsnittet om Bussdekor side Filer For.ai-fil, kontakt 14

15 Piktogrammer positive Piktogrammer er enkle grafiske symboler som brukes til informasjon i stedet for tekst. Hensikten med piktogrammene er å nå flest mulig brukergrupper med det aktuelle budskapet. Bagasje Handicap WC kvinne og mann WC mann WC kvinne WC Stillesone Rullestolrampe Avis gjenbruk Betalingskort Positive piktogrammer brukes på lyse bakgrunner. Se negative varianter på neste side. Barnevogn Ski Sikkerhetsbelte Mineralvann og aviser Høretelefon Mobiltelefon forbud WiFi Trådløs sone Blind Prioriterte seter Stol i hvilestilling Noen ganger er det vanskelig å visualisere informasjon ved hjelp av et symbol. I slike tilfeller skal informasjonen uttrykkes i verbal form. Symbolene er basert på det som er bransjestandard. Venterom Oppbevaringsboks Hittegods Møteplass Bagasjetralle Bagasjetralle forbud Søppel Synshemmet Prioriterte seter Barnesete Filer Filer kan lastes ned på Flickr: For.ai-fil, kontakt Nødutgang venstre Nødutgang høyre Rømningsvei mot venstre Rømningsvei mot høyre Brannøks Brannslukningsappparat Kort Førerhund tillatt Prioriterte seter Rapportering Kafé Restaurant Stellerom Mor og barn Billetter Pil Informasjon Teleslynge Kioskautomat Røykeforbud Kartong og papp Elektrisk avfall Flasker og bokser Matavfall Papir Plast Restavfall Ikke ben på sete Overvåkningskamera Søk Buss Trikk Tog Båt Skip T-bane Aircondition Nattbuss Strømuttak Regulerbar seterygg 15

16 Piktogrammer negative Piktogrammer er enkle grafiske symboler som brukes til informasjon i stedet for tekst. Hensikten med piktogrammene er å nå flest mulig brukergrupper med det aktuelle budskapet. Bagasje Handicap WC kvinne og mann WC mann WC kvinne WC Stillesone Rullestolrampe Avis gjenbruk Betalingskort Negative piktogrammer brukes på mørke bakgrunner. Se positive varianter på forrige side. Barnevogn Ski Sikkerhetsbelte Mineralvann og aviser Høretelefon Mobiltelefon forbud WiFi Trådløs sone Blind Prioriterte seter Stol i hvilestilling Noen ganger er det vanskelig å visualisere informasjon ved hjelp av et symbol. I slike tilfeller skal informasjonen uttrykkes i verbal form. Symbolene er basert på det som er bransjestandard. Venterom Oppbevaringsboks Hittegods Møteplass Bagasjetralle Bagasjetralle forbud Søppel Synshemmet Prioriterte seter Barnesete Filer Filer kan lastes ned på Flickr: For.ai-fil, kontakt Nødutgang venstre Nødutgang høyre Rømningsvei mot venstre Rømningsvei mot høyre Brannøks Brannslukningsappparat Kort Førerhund tillatt Prioriterte seter Rapportering Kafé Restaurant Stellerom Mor og barn Billetter Pil Informasjon Teleslynge Kioskautomat Røykeforbud Kartong og papp Elektrisk avfall Flasker og bokser Matavfall Papir Plast Restavfall Ikke ben på sete Overvåkningskamera Søk Buss Trikk Tog Båt Skip T-bane Aircondition Nattbuss Strømuttak Regulerbar seterygg 16

17 Oppmerksomhets-bomber Enkelt prisbudskap Andre tekstbudskap Ved behov for lengre tekst For å fremheve tilbud og viktig informasjon kan dette plasseres i oppmerksomhetsbomber som vist i eksemplene til venstre. Retningslinjer: Benytt kun én sekundærfarge fra fargepaletten til Nettbuss per bombe. Bruk av forløpning på bomber er ikke tillatt. Bombene skal ikke ha skygge bak. Symbolet skal ha ca. 80% metningen av fargen brukt på sirkelen bak. Symbolet midstilles i sirkelen og skal ha godt med luft rundt. Benytt hvit tekst. Teksten skal være kort og stå på maksimum to linjer. All annen nødvendig/ mer utfyllende informasjon skal stå i brødtekst og/eller fotnote (se eksempelet Ved behov for lengre tekst ). 17

18 Profilfonter Overskrifter, undertitler og ingresser Gotham Rounded Medium ABCabc DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅÄÖ defghijklmnopqrstuvwxyzæøåäö Mengdetekst/brødtekst Gotham Light ABCabc DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅÄÖ defghijklmnopqrstuvwxyzæøåäö Negativ mengdetekst/brødtekst (se retningslinjer til høyre) Gotham Book ABCabc DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅÄÖ defghijklmnopqrstuvwxyzæøåäö Skråstilt tekst Gotham Light Italic / Gotham Book Italic ABCabc DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅÄÖ defghijklmnopqrstuvwxyzæøåäö ABCabc DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅÄÖ defghijklmnopqrstuvwxyzæøåäö Eksempel: Gotham Rounded Medium, Gotham Light og Gotham Light Italic Lorem ipsum dolor sit amet Uptat nonsectem dolendip er sequam. Vel dolore essecte vulla core consequat. Ectet, sum quat vero consent luptatio dunt praestrud ex er ipisis Et, conse eum quipis amet at, quismodo corperaessit lore vulputet augue dolorem aut alis delestie faccum velessis dolor in vero odit, veriuscin etuer in heniam iureet laore deliquisl ero commy nullaore magna facil irit ing er irit nisi eu facipit, quis nostrud magna alit alis ent velent Luptate Tueriuscip Eugait veratis nos nostrud tat. Aliqui blam zzriuscil ut praestie magna at Tat. Sis nit nullandre min vero dolor inim endre veliquisit prat, quat prat niam, quat, sequis nonsed duisi tisim aut acilit, sum incil ullaor il et, consed euis doluptat. Ut amet lorercil ulputpate conullum do el ut utpatinit praesto corpercip endre te conummy nulput nim erat ut irilis nis nim iriure ea augait, quam ipit ex et Lummodolor suscin. Eksempel: Gotham Rounded Medium, Gotham Book og Gotham Book Italic Lorem ipsum dolor sit amet Uptat nonsectem dolendip er sequam. Vel dolore essecte vulla core consequat. Ectet, sum quat vero consent luptatio dunt praestrud ex er ipisis Et, conse eum quipis amet at, quismodo corperaessit lore vulputet augue dolorem aut alis delestie faccum velessis dolor in vero odit, veriuscin etuer in heniam iureet laore deliquisl ero commy nullaore magna facil irit ing er irit nisi eu facipit, quis nostrud magna alit alis ent velent Luptate Tueriuscip Eugait veratis nos nostrud tat. Aliqui blam zzriuscil ut praestie magna at Tat. Sis nit nullandre min vero dolor inim endre veliquisit prat, quat prat niam, quat, sequis nonsed duisi tisim aut acilit, sum incil ullaor il et, consed euis doluptat. Ut amet lorercil ulputpate conullum do el ut utpatinit praesto corpercip endre te conummy nulput nim erat ut irilis nis nim iriure ea augait, quam ipit ex et Lummodolor suscin. Profilfontene til Nettbuss skal brukes på alle profilflater. Unntak gjelder kun på dokumenter og presentasjoner som lages i Word og Power- Point, samt på web og rutetidene i rute tabeller (se side 20 og 21). Gotham Rounded Gotham Rounded er en font som kombinerer et vennlig tilsnitt med teknisk utførelse. Gotham Rounded Medium skal brukes på alle overskrifter, ingresser og eventuelt undertitler, samt på destinasjonsnavn o.l. på busser og andre trykksaker. Gotham Light og Light Italic Fonten Gotham er en moderne font som med sine enkle, solide og samtidig vennlige former har god lesbarhet. Gotham Light skal brukes på all mengdetekst. Unntaksvis kan Gotham Book brukes i negativ mengdetekst (se avsnitt nedenfor). Gotham Light Italic (unntaksvis Book Italic på negativ mengdetekst se avsnitt nedenfor) skal brukes på eksempelvis titler og stedsnavn i mengdetekst. Gotham Rounded Medium skal aldri benyttes i mengdetekst. Gotham Book og negativ mengdetekst Negativ tekst anbefales til bruk på de fleste flater hvor optimal lesbarhet blir ivaretatt. Positiv tekst anbefales imidlertid på annonser i avis hvor punktstørrelsen er liten. På større profilannonser o.l. i avis kan negativ tekst benyttes. På negativ mengdetekst må optimal lesbarhet alltid hensyntas. Gotham Book brukes istedenfor Light i de tilfeller hvor liten punktstørrelse eller kvalitet på trykk (eks. avis) kan bidra til å redusere lesbarheten. Kjøp/nedlasting av Gotham/Gotham Rounded Gotham og Gotham Rounded er tilgjengelig for både PC og Mac på 18

19 Nettbuss profilhåndskrift Nettbuss håndskrift Nettbuss Marydale ABCabc DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅÄÖ defghijklmnopqrstuvwxyzæøåäö Eksempler Vi kjører for deg! God tur! Håndskriften til Nettbuss brukes på korte tekster og utsagn som kommuniseres som en direkte hilsen eller et tilbud fra Nettbuss. Det anbefales for øvrig at den ikke brukes over mer enn to linjer, da dette svekker lesbarheten. Profilhåndskriften skal fortrinnsvis ikke brukes på overskrifter og undertitler. Nedlasting av profilhåndskriften For nedlasting av Nettbuss Marydale kontakt Stockholm Sälen från kr 244,- 19

20 Standardfonter Overskrifter, undertitler og ingresser Calibri Bold ABCabc DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅÄÖ defghijklmnopqrstuvwxyzæøåäö Mengdetekst/brødtekst Calibri Regular ABCabc DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅÄÖ defghijklmnopqrstuvwxyzæøåäö Skråstilt tekst Calibri Italic ABCabc DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅÄÖ defghijklmnopqrstuvwxyzæøåäö Håndskrift Segoe Print ABCabc DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅÄÖ defghijklmnopqrstuvwxyzæøåäö Web Verdana ABCabc DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅÄÖ defghijklmnopqrstuvwxyzæøåäö Eksempel: Calibri og Segoe Print Lorem ipsum dolor sit amet Uptat nonsectem dolendip er sequam. Vel dolore essecte vulla core consequat. Ectet, sum quat vero consent luptatio dunt praestrud ex ipisis Et, conse eum quipis amet at, quismodo corperaessit lore vulputet augue dolorem aut alis delestie faccum velessis dolor in vero odit, Luptate Tueriuscip Eugait veratis nos nostrud tat. An hendre feuis accumsa ndigniam. Molorrovita sediti blandam hit et etus acerumet event. Aliqui blam zzriuscil ut praestie magna at. Tat. Sis nit nullandre min vero dolor inim endre veliquisit prat, quat prat niam, quat, sequis nonsed duisi tisim aut acilit, sum incil ullaor il et, consed euis doluptat. Ut amet lorercil ulputpate conullum do el ut utpatinit praesto corpercip endre te conummy nulput nim erat ut irilis nis nim iriure ea augait, quam ipit ex et Lummodolor suscin utem quisit veril et ut lum dip euguerilit iusto commod tio odiam. Eksempel: Verdana Lorem ipsum dolor sit amet Uptat nonsectem dolendip er sequam. Vel dolore essecte vulla core consequat. Ectet, sum quat vero consent luptatio dunt praestrud ex er ipisis Et, conse eum quipis amet at, quismodo corperaessit lore vulputet augue dolorem aut alis delestie faccum velessis dolor in vero odit, Luptate Tueriuscip Eugait veratis nos nostrud tat. An hendre feuis accumsa ndigniam. Det er ikke tillatt å bruke andre fonter som erstatning for profilfonten eller profilhåndskriften enn de som er nevnt nedenfor. Word, PowerPoint og e-poster I programmer som Word og PowerPoint og i e-poster erstattes profilfonten med Calibri og profilhåndskriften med Segoe Print. Dette er standardfonter på de fleste datamaskiner. Calibri Bold Calibri Bold brukes fortrinnsvis på alle overskrifter og ingresser, og på eventuelle undertitler og annen tekst som skal utheves. Calibri Regular Calibri Regular brukes på mengde-/brødtekst. Calibri Italic Calibri Italic skal brukes på eksempelvis titler og stedsnavn i mengdetekst. Segoe Print Segoe Print brukes på tekst man ønsker å utheve og gi et personlig preg. Denne skal imidlertid fortrinnsvis ikke brukes på overskrifter og undertitler. Web Verdana er valgt som hovedfont på nettsidene til Nettbuss. Verdana er en universalfont og har også meget god lesbarhet på web. Verdana kan brukes i Regular, Bold og Italic. 20

MUNCH 150 DESIGNMANUAL

MUNCH 150 DESIGNMANUAL Index 1.0 LOGO 2.0 TYPOGRAFI 3.0 FARGER 4.0 SIGNALBILDE 5.0 PLASSERING AV LOGO 6.0 MODULANNONSE Logo 1.0 Logo Sort Hovedlogo Sort Symbol: Process: C:0 M:0 Y:0 K:0 Background: Process: C:0 M:0 Y:0 K:100

Detaljer

Profilhåndbok. NRK P13 Profilhåndbok 2014 - Sist endret: 04.09.14

Profilhåndbok. NRK P13 Profilhåndbok 2014 - Sist endret: 04.09.14 Profilhåndbok Logo Oppbygging Logoen er tilpasset NRK sin eksisterende radioidentitet. Tallet 13 er tilpasset eksisterende parametre for tall og sirkelelement. Logo Positiv og negativ versjon Logoen har

Detaljer

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord Logo og symbol Farger / mønster Typografi Bruk av logo Stillingsannonser Brevark, visittkort og konvolutter Fax og id-kort Powerpoint

Detaljer

Grafisk profil. Norfjord Skifer

Grafisk profil. Norfjord Skifer Grafisk profil Norfjord Skifer Logo Logo svart/hvit Logo med slagord Fargene i profilen Pantone Cool Gray 11 C0 M0 Y0 K80 R51 G51 B51 Pantone 5487 C35 M0 Y16 K50 R104 G131 B134 Pantone 118 C0 M18 Y100

Detaljer

Ny oppdatert profil. SiO har i løpet av 2005 fornyet sin eksisterende profil.

Ny oppdatert profil. SiO har i løpet av 2005 fornyet sin eksisterende profil. Profilveiledning 2005 Ny oppdatert profil SiO har i løpet av 2005 fornyet sin eksisterende profil. I denne veilederen viser man i korte trekk muligheter for bruk av elementer og typografi. logo Symbol

Detaljer

NRK Super. Merking av lisensprodukter. Merking av lisensprodukter med NRK Super-logo Side 2 NRK Aktivum Sist endret 01.02.2014

NRK Super. Merking av lisensprodukter. Merking av lisensprodukter med NRK Super-logo Side 2 NRK Aktivum Sist endret 01.02.2014 Retningslinjer for merking av lisensprodukter med NRK Super-logo NRK Aktivum 14 Side 2 NRK Aktivum Sist endret 01.02.14 NRK Super NRK Super er NRKs tilbud for barn mellom 2 og år på radio, nett og TV.

Detaljer

Designhåndbok. versjon 1 / august 2013. Nær naturen nær byen!

Designhåndbok. versjon 1 / august 2013. Nær naturen nær byen! Designhåndbok versjon 1 / august 2013 Nær naturen nær byen! 1 Designhåndbok og merkevareguide Denne håndboken tar for seg Lunner kommune sin logo og visuelle identitet. Den inneholder forklaringer, retningslinjer

Detaljer

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent Profilhåndbok REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent innhold 2 side 3...................................................bakgrunn side

Detaljer

Oppgradert logo. CTM Lyng AS / miniprofil. Oppsettet er fast, proporsjonene må ikke endres Minste tillatte str. = 10 mm Kun en fargevariant som vist

Oppgradert logo. CTM Lyng AS / miniprofil. Oppsettet er fast, proporsjonene må ikke endres Minste tillatte str. = 10 mm Kun en fargevariant som vist Oppgradert logo Min. 10 mm bredde Oppsettet er fast, proporsjonene må ikke endres Minste tillatte str. = 10 mm Kun en fargevariant som vist Typografi Pluto Sans En verden av muligheter Pluto Sans light

Detaljer

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere.

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Eplet (vårt symbol) er det tydeligste elementet i vår profil, og er ikke forandret. Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Vårt hovedslagord (pay-off)

Detaljer

Designmanual. D e s i g n m a n u a l f o r G r a n k o m m u n e a p r i l 2 0 0 6

Designmanual. D e s i g n m a n u a l f o r G r a n k o m m u n e a p r i l 2 0 0 6 Designmanual Forord Gran kommune ønsker å framstå som en moderne og tydelig organisasjon. Som et ledd i arbeidet med å bygge identitet og omdømme, gjennomfører Gran kommune et profileringsarbeid. Denne

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 07.01.2013 Nødutgang venstre

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 02.01.12 Innhold Rabatter...

Detaljer

BODØ 2016 PROFILMANUAL

BODØ 2016 PROFILMANUAL 1 BODØ 2016 PROFILMANUAL RIKTIG SPOR - DESEMBER 2014 2 Hovedlogo Bodø 2016s hovedlogo er en stående variant med forløpning. Denne er generell og omfavner alle årstidene i Bodø2016s profil. Det finnes også

Detaljer

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 7 Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 02.01.2012 Innhold Takster og rabatter...

Detaljer

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014 nklet_mars2014 Profilhåndbok Aktiv mot kreft Revidert 2014 1. hovedlogo Aktiv mot kreft Hovedlogo Hovedlogoen skal fortrinnsvis brukes på alle flater. På mørkere bakgrunner kan negativ (hvit) logo benyttes.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DESIGN

RETNINGSLINJER FOR DESIGN RETNINGSLINJER FOR DESIGN RETNINGSLINJER FOR LOGO 2 PRIMÆRLOGO Dette er LOfavørs primærlogo og skal benyttes i all intern kommunikasjon og all ekstern kommunikasjon hvor LOfavør er primæravsender. Logo

Detaljer

Innhold. Inhold Introduksjon Logo. Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker. Merker E-post signatur PowerPoint-mal.

Innhold. Inhold Introduksjon Logo. Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker. Merker E-post signatur PowerPoint-mal. Profilmanual Inhold Introduksjon Logo Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker Merker E-post signatur PowerPoint-mal Annonser Skilt Header Symbol Negativ og svart Visittkort Brevark/wordmal

Detaljer

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering 1 Versjon 1.0 Logo 3 Farger 9 Fonter 11 Designelement Bilder Implementering 15 18 21 2 Næringssektorene i Norge har sin egen felles grafiske signatur. Denne signaturen er hovedelementet i den nye grafiske

Detaljer

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10 PROFILHÅNDBOK INNHOLD INTRODUKSJON....3 LOGO....................... 4 TYPOGRAFI....6 FARGER....8 DESIGNELEMENTER....9 POSTALIA.................. 10 2 INTRODUKSJON Denne profilhåndboken angir retningslinjer

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 04.07.11 Innhold Rabatter...

Detaljer

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 20.06.11. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 20.06.11. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 8 Tjøme Tønsberg Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 20.06.11 Innhold Rabatter... 3 Linje 8 Tjøme-Tønsberg-Oslo... 4 8 Linje

Detaljer

PROFILHÅNDBOK RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Versjon 1.0. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser

PROFILHÅNDBOK RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Versjon 1.0. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Logo og symbol Farger / mønster Typografi Bruk av logo Stillingsannonser Brevark, visittkort og konvolutter Powerpoint Omslag / forsider Web Vannkonseptet PROFILHÅNDBOK RUSBEHANDLING

Detaljer

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO VISUELL PROFIL 1 LOGO VISUELL PROFIL 2 VISUELL PROFIL FORORD LOGO Logoen som presenteres i denne håndboken bygger på grunnelementer (kors og klode) som har vært en del av NLMs identitet i en årrekke. Logoen

Detaljer

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil Orange sin visuelle profil: Orange sin utseende, eller visuelle profil, er utviklet

Detaljer

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord Logo og symbol Farger / mønster Typografi Bruk av logo Stillingsannonser Brevark, visittkort og konvolutter Fax og id-kort Powerpoint

Detaljer

PROFILHÅNDBOK. Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil

PROFILHÅNDBOK. Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil PROFILHÅNDBOK Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil 1 Logo Logoen til Byggeriet skal brukes aktivt i kommunikasjon fra Byggeriet. Avhengig av format og medie benyttes forskjellige varianter av

Detaljer

Innhold. Logoen... 2 Logoregler... 3 Slagord... 4 Farger... 5 Typografi... 6 Grafisk element (sirkelen)...7 Generelt om bildebruk...

Innhold. Logoen... 2 Logoregler... 3 Slagord... 4 Farger... 5 Typografi... 6 Grafisk element (sirkelen)...7 Generelt om bildebruk... Grafisk profilmanual Innhold Profilelementer Logoen... 2 Logoregler... 3 Slagord... 4 Farger... 5 Typografi... 6 Grafisk element (sirkelen)...7 Generelt om bildebruk... 8 Profilen i bruk Postale trykksaker...

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 04.07.11 Innhold Rabatter... 3 Stavern-Larvik-Sandefjord-Kopstad-

Detaljer

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE OM PROFILEN INNHOLD RIKTIG BRUK AV PROFILEN - ET FELLES ANSVAR! Denne profilmanualen er et verktøy som skal bidra til å ivareta Rørentreprenørene Norges profil

Detaljer

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Profilmanual Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Vår visuelle profil Formålet med profilmanualen er å sikre en mest mulig helhetlig og konsekvent bruk av Handel og Kontor i Norge sine

Detaljer

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1 1 Innholdsfortegnelse s 3 Liten og stor logo s 4 Beskyttelsessone (logo) s 5 Positiv/negativ logo s 6 Fargepalett: pms og cmyk-verdier s 7 Fargepalett: pms og rgb-verdier s 8 Typografi s 9 Papirkvalitet

Detaljer

Vår profilmanual - et verktøy for deg

Vår profilmanual - et verktøy for deg PROFILMANUAL Vår profilmanual - et verktøy for deg Det visuelle uttrykket er helt avgjørende for hvordan vi vil at folk flest skal oppfatte oss. Alt henger sammen. Derfor skal vi være kritiske i forhold

Detaljer

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype Profilhåndbok Denne profilhåndboken fungerer som en hjelp til å implementere og ta i bruk MDN sin identitet effektivt på tvers av ulike medier. Disse retningslinjene er essensielle for å bevare kontinuitet

Detaljer

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 03.01.11 14.08.11

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 03.01.11 14.08.11 Linje 4 Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 03.01.11 14.08.11 Innhold Rabatter... 2 Linje 4 Hønefoss-Sundvollen-Sollihøgda-Oslo... 4 7 Linje 4

Detaljer

Linje 10. Vi kjører for deg! Vikersund Krokstadelva Drammen Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 15.08.11

Linje 10. Vi kjører for deg! Vikersund Krokstadelva Drammen Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 15.08.11 Linje 10 Vikersund Krokstadelva Drammen Oslo med forbindelse Hønefoss Vikersund Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ med alle avganger linje 1 og 10 mellom Drammen og Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell

Detaljer

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no Retningslinjer for NSTs grafiske profil www.telemed.no Dette er NSTs nye profil! Nasjonalt senter for telemedisin har fått ny grafisk profil som skal være et effektivt og strategisk verktøy for salg og

Detaljer

Forord. Nicolai Christensen Utgave 15.03.12 PROFILMANUAL - EIENDOMSSERVICE NOR AS

Forord. Nicolai Christensen Utgave 15.03.12 PROFILMANUAL - EIENDOMSSERVICE NOR AS 01. Profilmanual 1 2 Forord Gode designløsninger skaper oppmerksomhet, gjør budskap tydeligere og forsterker opplevelsen av et produkt, en tjenesteeller en virksomhet. Samtidig vil konsekvent bruk av designelementer

Detaljer

Profilhåndbok. for Tromsø kommune

Profilhåndbok. for Tromsø kommune Profilhåndbok for Tromsø kommune 1. utgave April 2002 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning - Rådmannens forord side 4 - Generelle opplysninger side 5 - Kommunevåpenet side 6 - Symbolet side 7 Grafisk profil

Detaljer

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune Profilhåndbok for Troms fylkeskommune 01.07.2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Identitet... 3 2.1 Hovedelementene... 3 2.2 Fylkesvåpenet... 4 2.3 Logoteksten... 4 2.4 Topplogo... 4 3.0 Farger... 4 3.2

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 23.11.2015 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (VIVA IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ.

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Profilhåndbok Retningslinjer Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Hensikten er å gjøre det enklere å gi Stiftelsen KGJ ett uttrykk,

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 INNHOLD INTRODUKSJON 3 LOGO 4 Plassering 5 Varianter 6 Profilering 7 FARGER 8 TYPOGRAFI 9 KONVOLUTTER 10 BREVARK & VISITTKORT 11 BILDER 12 POWERPOINT 13 NETTSIDE

Detaljer

PROFILHÅNDBOK BÆRUM KOMMUNE HOVEDELEMENTER NØKKELTRYKKSAKER

PROFILHÅNDBOK BÆRUM KOMMUNE HOVEDELEMENTER NØKKELTRYKKSAKER PROFILHÅNDBOK BÆRUM KOMMUNE HOVEDELEMENTER NØKKELTRYKKSAKER INNHOLD Grafisk profils hovedelementer SIDE 3 Grafisk profil 4 Kommunevåpen 5 Logo 6 Typografi 8 Hovedfarger 9 Profilmønster Nøkkeltrykksaker

Detaljer

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11 Designmanual for 1 Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011 Versjon 1.0-15.12.11 2 Innhold Om designmanualen 4 Introduksjon 5 Logo - Print og web 6 Farger

Detaljer

Profilmanual. for Norsk Form

Profilmanual. for Norsk Form Profilmanual for Norsk Form Introduksjon Norsk Form fikk i 2006 ny grafisk profil utarbeidet av Enzo Finger. Profilen består av logo, fargepalett, typografi og formkonsept. Gjennomført bruk av den visuelle

Detaljer

P R O F I L H Å N D B O K

P R O F I L H Å N D B O K PROFILHÅNDBOK INTRODUKSJON Storhamar Hockey er ett av innlandets sterkeste varemerker, Ikke bare et varemerke i sin egen rett, men også et symbol for regionen og byen Hamar. Et slikt varemerke krever konsekvens

Detaljer

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1 Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 2 Innledning og retningslinjer Vår grafiske profil er et viktig element når vi daglig signaliserer forbundets

Detaljer

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0 Profilmanual Mai 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettet og engasjerende betalingsløsning i Norge. Denne profilmanualen presenterer

Detaljer

Profilmanual. Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg

Profilmanual. Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg 20. april 2010 ingrid forbord grafisk design Bakgrunn Det er utarbeidet en visuell profil

Detaljer

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Visuell identitet Logo, fonter og farger Logo Logoen skal stå på alt materiellet til Miljøpartiet de Grønne. Det er vår underskrift, og skal vises

Detaljer

Vi skaper sterke opplevelser midt i Vesterålen.

Vi skaper sterke opplevelser midt i Vesterålen. Designmanual 1 Den visuelle profilen til Kulturfabrikken skal bidra til å synliggjøre Kulturfabrikkens produkter og arrangementer i markedet. Profilen skal kommunisere Kulturfabrikkens visjon. Vi skaper

Detaljer

Farger... side 3 NRK P3-signaturen og omgivelsene rundt... side 4 Signaturen skal ikke... side 5 NRK mp3 signaturen... side 5

Farger... side 3 NRK P3-signaturen og omgivelsene rundt... side 4 Signaturen skal ikke... side 5 NRK mp3 signaturen... side 5 Designhåndbok for NRK Sist endret 31.10.05 NRK P3 DESIGNHÅNDBOK Vedlegg til Designhåndbok for NRK del 2.0 Visuelle grunnelementer Innledning..............................................................

Detaljer

Midnattsolveien. Profilhåndbok. Rettningslinjer for Midnattsolveien

Midnattsolveien. Profilhåndbok. Rettningslinjer for Midnattsolveien Profilhåndbok Rettningslinjer for Side 1 Innholdsfortegnelse Side 2: Introduksjon side 3-6: LOGO -Beskrivelse av logo -presentasjon av logo -Fargeregler/Fargekoder -Feil bruk av logo side 7: Typografi

Detaljer

Norsk Journalistlag Visuelle retningslinjer. 01 forord innhold. jnd 020714

Norsk Journalistlag Visuelle retningslinjer. 01 forord innhold. jnd 020714 01 forord innhold Norsk Journalistlag skal: arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår arbeide for medlemmenes sosiale, journalistfaglige og ideelle interesser verne om den redaksjonelle uavhengigheten

Detaljer

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 15.08.11 01.01.12

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 15.08.11 01.01.12 Linje 4 Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 15.08.11 01.01.12 Innhold Rabatter... 2 Linje 4 Hønefoss-Sundvollen-Sollihøgda-Oslo... 4 7 Linje 4

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Designmanual

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Designmanual Designmanual Designmanual innhold LOGO LOGO : PRIMÆR LOGO Det er kun denne varianten med tekstplasseringen som skal brukes på logo. Logoer med tilhørende liten tekst har noen begrensninger for å bevare

Detaljer

Logo: Distriktssenterets designprofil. Logoen er i gult, grønt og orange, og kan brukes på følgende måter: Til bruk over bilde:

Logo: Distriktssenterets designprofil. Logoen er i gult, grønt og orange, og kan brukes på følgende måter: Til bruk over bilde: Logo: Logoen er i gult, grønt og orange, og kan brukes på følgende måter: Til bruk over bilde: Farger: Farvene er delt opp i en primærpalett som inneholder logoens farger og er de bærende fargene for profilen.

Detaljer

Profilprogram for Kristiansund kommune

Profilprogram for Kristiansund kommune Profilprogram for Kristiansund kommune Byvåpen i farger Kommunevåpenet skal brukes oppe i venstre hjørne sammen med visjonen «I medvind uansett vær» Byvåpen i sort/hvitt Kommunevåpenet skal brukes oppe

Detaljer

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0 Retningslinjer for grafisk profil Januar 2009 Versjon 3.0 Beskyttelsesområde For å sikre lesbarheten og at logoen skal stå tydelig frem, er det definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst

Detaljer

Exempel på hvordan brev skal skrives

Exempel på hvordan brev skal skrives Brevpapir / side 1 S/H version Hvis det ikke benyttes fargetrykk, gjengis logoen i øverste høyre hjørne i 100% sort. Firma Att.: Adresse By Land Dato Exempel på hvordan brev skal skrives Brødteksten skal

Detaljer

PROFILHÅNDBOK RANA KOMMUNE

PROFILHÅNDBOK RANA KOMMUNE PROFILHÅNDBOK Logo Rana kommunes logo skal brukes i alle nye produksjoner. Den kan bare benyttes i sin originale form. Størrelsesforhold, avstander, farger og skrift kan ikke endres. Logoen finnes, som

Detaljer

Utgave 1.1 08.02.06. Designmanual. Innledning Grafiske elementer Farger Typografi Postale trykksaker Brosjyrer Presentasjoner Nedlastbare filer

Utgave 1.1 08.02.06. Designmanual. Innledning Grafiske elementer Farger Typografi Postale trykksaker Brosjyrer Presentasjoner Nedlastbare filer Utgave 1.1 08.02.06 Designmanual Forskerforbundets grafiske profil For at Forskerforbundet skal fremstå som en profesjonell og interessant organisasjon, er vi avhengige av å presentere oss på en gjennomtenkt

Detaljer

DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD Versjon 0.0.1

DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD Versjon 0.0.1 DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD Versjon 0.0.1 ABC 3. TYPOGRAFI 3.1. Primærfontsnitt Source Sans Pro 24 3.2. Tilgjengelighet 26 3.3. Installering av fontsnittet 26 3.4. Sekundærfontsnitt - Arial 27 24

Detaljer

LOGO VARIANTER. 1 Hovedlogen, som skal brukes i størst mulig grad. Dvs i farger på hvit bakgrunn.

LOGO VARIANTER. 1 Hovedlogen, som skal brukes i størst mulig grad. Dvs i farger på hvit bakgrunn. LOGO VARIANTER 1 2 3 Generelt Logoen finnes på flere språk, bokmål, nynorsk, engelsk og samisk. Alle logovarianter er tilgjengelige og nedlastbare på nettsiden, der ligger også beskrivelser for bruk. Ved

Detaljer

Innhold. Jubileumslogo 17 Hovedlogo & Jubileumslogo 18. Visittkort 14 Banner & Roll-ups 15 Skilt/ Fasade bruk 16

Innhold. Jubileumslogo 17 Hovedlogo & Jubileumslogo 18. Visittkort 14 Banner & Roll-ups 15 Skilt/ Fasade bruk 16 designmanual 2011 Denne designmanualen presenterer deres nye grafiske profil. Designmanualen er en verktøykasse med redskaper dere trenger for å være tydelige og fremstå som en enhetlig og profesjonell

Detaljer

Profilprogram for Harstad kommune. Med elektroniske profilmaler

Profilprogram for Harstad kommune. Med elektroniske profilmaler Profilprogram for Harstad kommune Med elektroniske profilmaler Bruk alltid kommunevåpenet sammen med teksten Harstad kommune og slagordet Attraktiv hele livet. Disse elementene er tilpasset hverandre til

Detaljer

NY PROFIL. Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge

NY PROFIL. Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge NY PROFIL Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge Her er Tromsø kommunes nye logo og profil Tromsø kommune sin profil skal gjøre oss gjenkjennelig og gi et helhetlig inntrykk. Det

Detaljer

Grafisk profilhåndbok

Grafisk profilhåndbok Grafisk profilhåndbok 1 INNLEDNING Profilhåndboken er en veiviser i bruk av den grafiske profilen for Nøtterøy kommune. Den gir retningslinjer i bruk av logo, fonter, farger og grafiske dekorelementer.

Detaljer

Til deg som skal skape kommunikasjon for LOS Energy

Til deg som skal skape kommunikasjon for LOS Energy Til deg som skal skape kommunikasjon for LOS Energy Kunsten å være tydelig Den visuelle identiteten til LOS Energy består av en logo, typografi, farger og et bildeuttrykk. Dette er viktige visuelle elementer

Detaljer

Designmanual. En introduksjon til SVs visuelle identitet. sv.no

Designmanual. En introduksjon til SVs visuelle identitet. sv.no Designmanual En introduksjon til SVs visuelle identitet sv.no 1. Logo og verktøy Logo Logoavstander Logovarianter Logo i bruk Fargepalett Typografi Identitetselement Ikoner Papir 2. Fotografi 3. Identitet

Detaljer

profilhåndbok SOS-barnebyer norge

profilhåndbok SOS-barnebyer norge profilhåndbok SOS-barnebyer norge Innhold Innledning... side 5 Trykksaker 01 Logo...side 8 02 Farger... side 14 03 Fonter... side 15 04 Bildespråk... side 16 05 Piktogrammer... side 22 06 Solsikkebarna...

Detaljer

Visuell profil Retningslinjer og eksempler. Utgitt august 2008

Visuell profil Retningslinjer og eksempler. Utgitt august 2008 Visuell profil Retningslinjer og eksempler Utgitt august 2008 Innhold Om profilhåndboken Om profilhåndboken 01 Kommunikasjonsakse 02 Synliggjøring av avsender 04 Grunnelementer Logo 06 Farger 08 Typografi

Detaljer

Profilmanual. Sverresborg Trøndelag folkemuseum Juni, 2013

Profilmanual. Sverresborg Trøndelag folkemuseum Juni, 2013 Profilmanual Juni, 2013 Margot Tønseth Jan Nordstrand Astrid Wale Birgitta Odèn Birger Sivertsen Innledning Symbol Denne profilmanualen skal hjelpe Sverresborg Trøndelag Folkemuseum til å innføre en ny,

Detaljer

FN-SAMBANDET I NY DRAKT

FN-SAMBANDET I NY DRAKT FN-SAMBANDET I NY DRAKT OM DESIGNMANUALEN Formålet med denne designmanualen er at all kommunikasjon skal styres i samme retning. Designmanualen skal være et verktøy for å gi retningslinjer slik at FN-SAMBANDET

Detaljer

GRAFISK PROFIL. akilles.no

GRAFISK PROFIL. akilles.no GRAFISK PROFIL akilles.no Kapittel Side 1. Farger 3 2. Typografi 4 3. Logo 5 - bruk av navn - logo på fargede bakgrunner - sort/hvitt og negativ logo 4. Bruk av 8 - logo - illustrasjon - bildemanér 5.

Detaljer

Grafisk designprogram for AHO

Grafisk designprogram for AHO Grafisk designprogram for AHO Håndbok Versjon 2 November 2005 1 Innhold Bakgrunn for profilen 2 Logo 4 Føringer for bruk av logo 5 Logo for Institutt for urbansime og landskap 6 Markering av AHOs fag 7

Detaljer

Fontvalg... 3. Brevark, side 1... 6. Brevark, side 2... 7. Konvolutter... 8. Visittkort... 9. Medlemskort... 9. Adgangskort... 10. Giro...

Fontvalg... 3. Brevark, side 1... 6. Brevark, side 2... 7. Konvolutter... 8. Visittkort... 9. Medlemskort... 9. Adgangskort... 10. Giro... PROFILHÅNDBOK FOR INNHOLDSFORTEGNELSE: Logofarger, pantone, CMYK og RGB... 3 Fontvalg... 3 Logo på trykksaker, farge / sort... 4 Logo på trykksaker, variant med årstall... 5 Brevark, side 1... 6 Brevark,

Detaljer

K O B D N Å FILH O PR PROFILHÅNDBOK

K O B D N Å FILH O PR PROFILHÅNDBOK PROFILHÅNDBOK innhold 1.0 Innledning Side 3 2.0 PROFIL Side 4 2.1 Logo - NESO Side 4 2.2 Tillatte varianter av logo Side 5 2.3 Hovedfarger Side 6 2.4 Tilleggsfarger Side 7 2.5 Typografi Side 8 2.6 Jubileumsprofil

Detaljer

Profilhåndbok Lyngdal kommune

Profilhåndbok Lyngdal kommune Profilhåndbok Lyngdal kommune lyngdal.kommune.no Innledning Designprogrammet til Lyngdal kommune skal synliggjøre og kommunisere våre verdier, uttrykke kvalitet, kompetanse og skape felles identitet og

Detaljer

Prosjekter i et kjønns- og likestillingsperspektiv

Prosjekter i et kjønns- og likestillingsperspektiv Store Strandstræde 18 DK-1255 København K www.norden.org Prosjekter i et kjønns- og likestillingsperspektiv En veileder for søkere av prosjektmidler Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing

Detaljer

UNIKS DESIGNPROGRAM RETNINGSLINJER FOR VISUELLE ELEMENTER INNHOLD

UNIKS DESIGNPROGRAM RETNINGSLINJER FOR VISUELLE ELEMENTER INNHOLD UNIKS DESIGNPROGRAM RETNINGSLINJER FOR VISUELLE ELEMENTER INNHOLD 1. LOGO 2. DEKORELEMENTER 3. TYPOGRAFI 4. FARGEPALETT 5. ADMINISTRATIVT MATERIELL - VISITTKORT - BREVARK - KONVOLUTTER - PPT-MAL 6. WEBSIDE

Detaljer

Designmanual Godhet. Spørsmål vedrørende bruk utover det manualen beskriver, kan stilles til Forum design, post@forumdesign.no

Designmanual Godhet. Spørsmål vedrørende bruk utover det manualen beskriver, kan stilles til Forum design, post@forumdesign.no Designmanual Designmanual Godhet Denne designmanualen innholder grunnleggende informasjon du trenger for å anvende Godhet sin grafiske profil, og manualen skal følges disiplinert. Kontaktpersoner: Designmanualen

Detaljer

Profilmanual. Profilmanual Opplysningen // revidert juni 2014 1

Profilmanual. Profilmanual Opplysningen // revidert juni 2014 1 Profilmanual Profilmanual Opplysningen // revidert juni 2014 1 Innledning Profilelementer Denne profilmanualen er utviklet for at Opplysningen skal fremstå med en enhetlig visuell profil. Det å snakke

Detaljer

Løten kommune. Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008

Løten kommune. Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008 Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008 Innhold 3 4 5 7 8 9 10 14 15 16 17 Grunnelemeter - Kommunevåpen Grunnelemeter - Logo Grunnelemeter - Signatur Signatur med tilleggstekst Farger Typografi Profilelementer

Detaljer

Grafisk profilhåndbok

Grafisk profilhåndbok Grafisk profilhåndbok Grafisk profilhåndbok Innhold Forord 2 3 Riksvåpnet / Embetsnavn og symbol Logo uten riksvåpen / dekorelement Fargebruk Typografi 4 5 6 7 Visittkort ID-kort / besøkskort Brevark Notat

Detaljer

PROFILMANUAL. Fluid Control

PROFILMANUAL. Fluid Control PROFILMANUAL Fluid Control Den visuelle profilen skal sørge for at Fluid Control fremstår gjenkjennelig og helhetlig i all kommunikasjon. For at det skal skje, må profilmanualen følges konsekvent. LOGO

Detaljer

Designmanual. versjon 1.4

Designmanual. versjon 1.4 Designmanual versjon 1.4 Innhold Ord og uttrykk... 3 Profilverktøy.... 4 Human-Etisk Forbund hovedlogo.... 5 Horisontal logo.... 6 Fylkeslagslogo....7 Engelsk logo... 8 Engelsk logo horisontal.................................9

Detaljer

Bruk bare de verktøyene dere har behov og forutsetning for å bruke, og les brukerveiledningen nøye.

Bruk bare de verktøyene dere har behov og forutsetning for å bruke, og les brukerveiledningen nøye. Ref til rundskriv E-11/2012 og forsendelse av minnepinne med profilfiler og maler til lokallag og fylkeslag i LHL, sendt ut i august 2012. I denne veiledningen finner du en beskrivelse av vedleggene og

Detaljer

Foresight Norge Anbefalt logo med variasjoner Jørn Scholz 08/09 2008

Foresight Norge Anbefalt logo med variasjoner Jørn Scholz 08/09 2008 Foresight Norge Anbefalt logo med variasjoner Jørn Scholz 08/09 2008 Foresight Norge Symbol/ikon Jørn Scholz 08/09 2008 Foresight Norge Farger Jørn Scholz 08/09 2008 Hovedfarge, Lys grønn CMYK:50,0,100,0

Detaljer

Designprofil 1.0 TELL Reklamebyrå Blide Folk. Skap en helhetlig profil. Bruk profilhåndboken. Glomma Papp. Profilhåndbok version 1.0 17.08.

Designprofil 1.0 TELL Reklamebyrå Blide Folk. Skap en helhetlig profil. Bruk profilhåndboken. Glomma Papp. Profilhåndbok version 1.0 17.08. 2012 Designprofil 1.0 TELL Reklamebyrå Blide Folk Skap en helhetlig profil. Bruk profilhåndboken. Glomma Papp Profilhåndbok version 1.0 17.08.12 Innhold Designprofil 1.0 2012 Profilmalen skal ligge i grunn

Detaljer

Versjon 1. Samfunnsviterne Designmanual

Versjon 1. Samfunnsviterne Designmanual Versjon 1 Samfunnsviterne Designmanual April 2015 1 Innhold Introduksjon... 3 1.0 PROFILVERKTØY... 4 1.1 Hovedlogo.... 5 1.2 Sekundærlogo... 7 1.3 Symbolet.... 8 1.4 Logoregler minstemål og friområde....

Detaljer

Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL

Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL Avinor profilmanual Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL A 1 A1 Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL Oslo Lufthavn logo A 2 OSL logo A 3 Logobruk Oslo Lufthavn/OSL A 4 OSL logo med deskriptor A 5 Eksempler på fargebruk

Detaljer

Typografi Introduksjon

Typografi Introduksjon Typografi Typografi Introduksjon Velkommen til Spire sin designmanual som viser deg hvordan Spire skal profileres. Målet med designmanualen er å sikre at Spire fremstår helhetlig og konsekvent i alle kanaler.

Detaljer

Profilmanual. September 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. September 2015 Versjon 1.0 Profilmanual September 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettede og engasjerende betalingsløsningen i Norge. Denne profilmanualen

Detaljer

- - Designguide 2006. Musikkens studieforbund og fylkesavdelinger. www.ghostwriter.no

- - Designguide 2006. Musikkens studieforbund og fylkesavdelinger. www.ghostwriter.no - - Designguide 2006 Musikkens studieforbund og fylkesavdelinger www.ghostwriter.no Logo - 2 - Fargepalett Hovedfarger: Støttefarger og bilde: Pantone 410 cmyk 0-18-21-56 rgb 114-105-101 Pantone 7409 cmyk

Detaljer

LOGO VARIANTER. 1 Hovedlogen, som skal brukes i størst mulig grad. Dvs i farger på hvit bakgrunn.

LOGO VARIANTER. 1 Hovedlogen, som skal brukes i størst mulig grad. Dvs i farger på hvit bakgrunn. LOGO VARIANTER 1 2 3 Generelt Logoen finnes på flere språk, bokmål, nynorsk, engelsk og samisk. Alle logovarianter er tilgjengelige og nedlastbare på nettsiden, der ligger også beskrivelser for bruk. Ved

Detaljer

Profilmanual mandal... soleklart! 1/11. Profilmanual: MANDAL... soleklart!

Profilmanual mandal... soleklart! 1/11. Profilmanual: MANDAL... soleklart! Profilmanual mandal... soleklart! 1/11 Profilmanual: MANDAL... soleklart! Profilmanual mandal... soleklart! 2/11 Innhold 1. Logo/vignett 2. Farger 3. Typografi 4. Kontormateriell 5. Maler 6. PowerPoint-presentasjon

Detaljer

Profilhåndbok for Vestvågøy kommune

Profilhåndbok for Vestvågøy kommune Profilhåndbok for Vestvågøy kommune i forkant Innhold Innledning... s. 4 Vår nye profil... s. 5 Logoen vår... s. 6 Fargepaletten... s. 8 Bakgrunner... s. 10 Bølgen... s. 12 Ureberget... s. 13 Verdifigurene

Detaljer

Visuell profil Tollvesenet. Profilhåndbok versjon 2.0. juli, 2012

Visuell profil Tollvesenet. Profilhåndbok versjon 2.0. juli, 2012 Visuell profil Tollvesenet Profilhåndbok versjon 2.0. juli, 2012 Side 1 Vår identitet: Vår visuelle profil: Tollvesenet utfører viktige samfunnsoppgaver innen grensekontroll og avgiftsinnkreving. For å

Detaljer