Profilhåndbok. vår visuelle veileder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Profilhåndbok. vår visuelle veileder"

Transkript

1 Profilhåndbok vår visuelle veileder

2 Innhold 0. Innledning 3 1. Visuelle grunnelementer 4 2. Byvåpenet 5 Logofarger 6 Sektornavn i logoen 7 3. Profilelementer 8 Maskoter 8 Slagord 8 Stråler 9 Farger 10 Motiver 11 Skrifttyper Postaler 19 Brevark 19 Andre brevmaler 0 Visittkort 1 ID-kort Hilsningskort/invitasjonskort 22 Konvolutter 3 5. Skjema Forsider 26 Til internt bruk (utskrift) 6 Til internt bruk (trykk) 7 Til eksternt bruk (trykk) 8 7. Små trykksaker 30 Folder A5 30 Folder 10 x 21 cm Plakater 32 Arrangementer 32 Informasjon/opplysning Andre trykksaker/oppsummering Annonser Websider 38 Hovedsiden 38 Andre websider Presentasjoner 40 Powerpoint 40 Lysark Skilt 42 Grafisk profil - Hammerfest kommune

3 0. Innledning Hvorfor enhetlig grafisk profil? Formannskapet vedtok å få utarbeidet en grafisk profilveileder for Hammerfest kommune. Hensikten med en grafisk profil er å skape et helhetlig utseende i all visuell kommunikasjon. Fra brevpapir og visittkort til annonser, nettsider og skilt. I sum etterlater dette et profesjonelt inntrykk, og en positiv og verdifull gjenkjennelseseffekt for alle som er i kontakt med oss - eksternt som internt. Den grafiske profilen er grunnlaget i vår kommunikasjon med våre omgivelser. Vi har derfor konseptuelt tatt utgangspunkt i to av våre særtrekk; geografisk plassering (nært opptil den arktiske sone, vakre naturomgivelse, status som verdens nordligste by) og vår store satsing på gassutvinning og ny teknologi. Kort formulert kan vi si det slik: Hammerfest kommune fremstår visuelt i skjæringspunktet mellom elementene den geografiske plassering og nye energiformer. Kommunens eneste solide og aksepterte identitetsmerke er det nyreviderte byvåpenet. Dette, sammen med det vedtatte slagordet Sammen for Hammerfest, har fått en sentral plass i den nye profilen. En felles grafisk profil gir også en effektiviserings- og samordningsgevinst. Maler for såvel trykt som digital kommunikasjon gjør det det mer kostnadseffektivt å produsere materiell og prosessen blir enklere for våre ansatte. I tillegg kan vi samle store innkjøp av forbruksmateriell som konvolutter, visittkort mm. Det blir stadig viktigere å bli sett og bli gjenkjent. En felles visuell identitet vil styrke vår bedriftskultur og det interne samholdet, samtidig som det signaliserer enhet; vi står for de mål og verdier vi har samlet oss om! Prosessen Det er kommunikasjonshuset Rød Tråd AS i Tromsø ved grafisk designer Anne-Marie Korseberg som har hatt oppdraget med å lage vår nye grafiske profil. Dette har skjedd i nært samarbeid med en intern arbeidsgruppe hos oss, bestående av kultursjef og prosjektleder Gerd Hagen, næringskonsulent Bjørn Walsøe, sektorleder for barnehagene Grethe Nissen og leder for servicekontoret Grethe Johannessen. Rådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe for prosjektet. Prosessen rundt ny grafisk profil startet i desember 2004 og ble ferdigstilt i oktober Retningslinjer for bruk av profilhåndboka I denne grafiske veilederen finner du alle retningslinjer for bruk av vår grafiske profil. Byvåpen, slagord, farger, grafiske elementer og skrifttyper er byggestenene for den profilen. Og for å lykkes med de ambisjoner som er beskrevet ovenfor, er det uhyre viktig at elementene settes sammen og brukes på riktig måte. Formålet er at Hammerfest kommune skal fremstå med en fremtidsrettet og enhetlig grafisk profil på alt trykt og digitalt materiell som brukes til all intern og utadrettet virksomhet. Disse regler og retningslinjer må følges for at vi skal lykkes med å bygge en klar og attraktiv profil. Profilhåndboken gir absolutte svar på enkelte områder, men må brukes som veileder og rådgiver på andre områder. For det er verken mulig eller formålstjenlig å lage regler og fasit på absolutt alt av materiell som vi har og/eller vil få behov for. Distribusjon Profilhåndboka ligger digitalt på våre nettsider og fysisk på rådmannskontoret samt hos sektorledere. Ekstra eksemplarer kan fås ved henvendelse til servicekontoret. Alle kommunale avdelinger og virksomheter samt folkevalgte er pålagt å følge profilprogrammet. Vi håper alle vil oppleve at profilhåndboka gir god hjelp i en kommunikativ hverdag. Vennlig hilsen og lykke til! Hammerfest kommune Dagny Haga Rådmann Grafisk profil - Hammerfest kommune 3

4 1. Visuelle grunnelementer En visuell identitet (grafisk profil) består av en rekke grunnelementer: - Navn - Symbol Logo - Farger - Profilelementer - Typografi - Regi Logo Navn og våpenskjold danner logoen heretter bare omtalt som byvåpenet. Farger Fargene er viktige i en tydelig, grafisk profil. Og for at fargene skal være identitetsbyggende, er det viktig at de er til stede i alle sammenhenger der det er praktisk mulig. Ingen andre farger skal tas med som en del av profilen. leselig i mange størrelser og inkludere ulike varianter av skrifttypen (fet, kursiv osv). Våre skrifttyper skal være seriøs og troverdig, uten dermed å være kjedelig. Vi har valgt oss en hovedfont som er rund og grotesk (uten seriffer). Den er meget lesbar og har spennende detaljer som gir den særpreg. Regi Identitetsregien er det denne profilhåndboken tar for seg. Med riktig regi blir identitetselementene brukt slik at identiteten blir homogen. Samtidig må ikke regien bli fullstendig fastlåst. Det er derfor rom for idividuelle tilpasninger og egne påfunn, uten at resultatet avviker fra den samlede profilen. Profilelementer I vår grafiske profil finner du tre profilelementer; stråler, fargeflater og silhuetter av mennesker. En figur, eller maskot, er ofte lettere å forholde seg til enn logoer og symboler. Figurative elementer appellerer både intellektuelt og emosjonelt, og skaper gode assosiasjoner. Derfor har vi valgt fem personer som maskoter. Strålene og fargeflatene fungerer som henholdsvis landskap og plattform for menneskene. Profilelementene skal på sikt alene identifisere Hammerfest kommune, slik at navn eller byvåpen ikke behøver å være med i alle sammenhenger. Typografi Valget av typografi er gjerne basert på praktiske hensyn, samtidig med et ønske om at skrifttypen skal gi de rette signalene. Skriften skal være Kilde: Visuell identitet av Bjørn Rybakken, Abstrakt forlag 2004 Grafisk profil - Hammerfest kommune 4

5 2. Byvåpenet Isbjørnen symboliserer vår historie som ishavsby og ble i sin tid tegnet av lærer Ole Valle. Den er blitt revidert ved flere anledninger, sist i 2001 av kunstneren Arvid Sveen. Historien om Hammerfest kommunes byvåpen kan leses på Selve våpenskjoldet kan ikke endres. Kronen kan heller ikke fjernes. Typografien er nøye tilpasset proporsjonene i våpenskjoldet og må ikke endres! Skrifttypen som er benyttet er en justert FF Meta Medium i versaler. Byvåpenet kan trykkes i farger eller sort/hvitt, i spesielle tilfeller kan det også benyttes sølv på isbjørnen. Fargekoder finner du på neste side. Grafisk profil - Hammerfest kommune 5

6 2.1 Logofarger Fullfargetrykk (skal primært brukes) GUL c 0 m 10 y 100 k 0 RØD c 0 m 84 y 88 k 0 Spotfargetrykk (brukes kun der det ikke skal trykkes med andre farger) GUL PMS 109 RØD PMS 1788 x 2 I negativ I sort-hvitt byvåpen_cmyk.eps byvåpen_cmyk.png byvåpen_cmyk.jpg byvåpen_sort.eps byvåpen_sort.png byvåpen_sort.jpg byvåpen_cmyk_hvit.eps byvåpen_spot.eps Grafisk profil - Hammerfest kommune 6

7 2.2 Sektornavn i logoen Ofte er det behov for å markere en spesiell sektor eller virksomhet som avsender. Da skal disse fremstå som tilleggsinformasjon til byvåpenet. Byvåpenet settes sammen med navnet på den aktuelle sektor eller virksomhet. Mellom de to elementene brukes en tynn, sort strek som skille. Sektornavnet skrives på én linje under streken. Avstand eller skriftstørrelse må ikke justeres. Ved to nivåer, eksempelvis sektor og virksomhet, settes dette opp på to linjer. Eksempler: Eksempler: tor ikling for plan og utviklingsektor for sosiale Sektor tjenester for sosiale tjenester Meta Plus Normal Sektor Caps 12 for pt skole og Sektor oppvekst for skole og oppvekst Fuglenes skole Fuglenes skole Meta Plus Normal Caps 12 pt Meta Plus Normal 12 pt tor pvekst for skole og oppvekst Sektor for pleie og Sektor omsorgfor pleie og omsorg Sektor for barnehage Sektor for barnehage Breidablikk barnehage Breidablikk barnehage tor for barnehage Sektor for teknisk Sektor drift for teknisk drift Sektor for teknisk Sektor drift for teknisk drift Parkering Parkering tor for helse Sentraladministrasjon Sentraladministrasjon Sentraladministrasjon Sentraladministrasjon Økonomiavdelingen Økonomiavdelingen Ordfører Ordfører Hammerfest kino Hammerfest kino Hammerfest bibliotek Hammerfest bibliotek byvåpen_ avdelingsnavn.eps (f.eks. byvåpen_pleieogomsorg.eps ) byvåpen_ avdelingsnavn.png byvåpen_tolinjer.eps Grafisk profil - Hammerfest kommune 7

8 3. Profilelementer 3.1 Maskoter De fem silhuettene representerer folket byen - flere generasjoner og begge kjønn. De utstråler energi, lekenhet, trygghet, nysgjerrighet og åpenhet. Figurene kommuniserer noe positivt at Hammerfest er et godt sted å være, og at vi er stolte av byen våres! persongalleri.eps 3.2 Slagord Sammen for Hammerfest er basert på verdigrunnlaget Lagånd i form av medansvar, at vi er inkluderende og fremmer samhandling og dialog. Skriften som er valgt er positiv, personlig og uhøytidelig. Sammen for Hammerfest skal gjelde oss alle hele persongalleriet. slagord_orange.eps slagord_grå.eps slagord_blå.eps slagord_hvit.eps Grafisk profil - Hammerfest kommune 8

9 3.3 Stråler Helt sentralt i designprofilen står strålene - inspirert av landskapet, energien, lyset og luften. De skaper ulike linjespill som kan tolkes helt åpent eller danne konkrete bilder. Motivene får et meningsbærende innhold samtidig som de er dekorative. Strålene og mellomrommene gir en aktiv form, som nærmest skaper bevegelse, selv på papir. Linjene settes i kombinasjon med horisontale fargefelt, figurer fra persongalleriet eller slagordet for å danne et funkjsonelt formelement. Eksempler på dette ser du på de etterfølgende sidene. Grafisk profil - Hammerfest kommune 9

10 3.4 Farger Blågrønn: Dyp, kald, mørk Vibrerende Stålgrå: Is, luft, gass Hav og himmel Oransje: Aktiv, varm, folkelig Midnattsol PMS 314 C:100 M:5 Y:14 K:17 R:0 G:131 B:169 HTML PMS 5425 C:45 M:16 Y:9 K:26 R:125 G:154 B:170 HTML A6BCC6 PMS 159 C:1 M:74 Y:100 K:7 R:199 G:91 B:18 HTML C75B12 Grafisk profil - Hammerfest kommune 10

11 3.5 Motiver Midtstående SKAL Motivet brukes som et belte, fra kant til kant, midt på en hvit side. Figurene og stripen de står på skal alltid være grå. De andre fargene kan varieres. Figurene skal alltid plasseres mot høyre kant. Tittel (hvit) plasseres på det tykkeste fargefeltet, undertittel (hvit) skal stå på det nederste fargefeltet. Plasseres mot venstre kant. Foto plasseres nedenfor motivet. SKAL IKKE Teksten må aldri dekke over figurene. Slagordet skal ikke plasseres på dette motivet. Skal ikke plasseres på farget bakgrunn. Som hovedregel skal vi bruke motivene hvor alle fargene er med. motiv_midt_allefigurer.eps motiv_midt_firefigurer.eps motiv_midt_trefigurer.eps motiv_midt_tofigurer.eps Eksempler: Hammerfest kommune Natur og miljø Grafisk profil - Hammerfest kommune 11

12 Unntaket er gjerne at en av fargene sløyfes for variasjonens skyld, eller hvis en ikke synes fargene harmonerer med det bildet eller illustrasjonen som skal brukes. motiv_midt_grå.eps motiv_midt_orange.eps motiv_midt_grå_trefigurer.eps Eksempler: Hammerfest kommune Hammerfest kommune Natur og miljø Natur og miljø Her fungerer det best å bruke motivet uten det orange fargefeltet. På sort/hvitt trykk brukes motivene merket med sh i filnavnet. motiv_midt_sh.eps motiv_midt_sh_trefigurer.eps Eksempler: Hammerfest kulturskole Fagtilbud Grafisk profil - Hammerfest kommune 12

13 Postboks 1224, 9616 Hammerfest Styre for kultur, omsorg og undervisning Bunn SKAL Motivet skal brukes som dekor, fra kant til kant, nederst på materiell. Eventuelle figurer plasseres til høyre og slagordet til venstre. Fargene på motiv og bakgrunn kan varieres, men den nederste stripen skal altid være oransje. SKAL IKKE Tekst må aldri dekke over motivet. Motiver: motiv_nede_allefigurer_slagord.eps motiv_nede_neg_blå_figurer_slagord.eps motiv_nede_neg_blå_slagord.eps motiv_nede_neg_grå_figurer_slagord.eps motiv_nede_neg_grå_slagord.eps motiv_nede_slagord.eps motiv_nede_allefigurer_slagord_sh motiv_nede_slagord_sh Eksempler: Sammen for Hammerfest! Høringsutkast Vedtak L21 Grafisk profil - Hammerfest kommune 13

14 Sektor for plan, kultur og utvikling Navn Navnesen 9600 Hammerfest Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 03/ Gerd Hagen, C Lor ing et, si tismod duis do odignim quis ad dolendre molorer senim niscidunt utpatum nim nullaore feuipisis num doluptat. Ut alit, commolenis nonsequat adipit wisim zzrit verilisl utpat iniam diam, qui te modit, consent acidunt augait wisim deliqui cillam, sequat nim zzrit diam alis adiam etue digna faccum velit, sis adigna accummy nulputat erilit ipit aliquatue tatuer ipismod onsed te elenit augait utat inim vel eugiat, conse conse tet iniamco senisl in eu facipsustin et lan ulla faccum ipis alit eum el dolore feumsan velit utet, consequamet dolor sim dolor adit ilis digniam exer se core magna aci blan hent utat, volutat acin heniam dolorpe illum iniam. Lore dip exeros niamet vel ipiscinibh et adignit, quat landre ex et adit nummodo essit, quis estrud duipit lore tetumsandio dolore molorer suscilit nulla faci blamconullum iriusto eum do core minis eugiam dolortincin ero erci eraese tatie cons autetue dignis autetumsan vel dolobor raestrud duisim et non henis ea con ut lobore feugue con hendignis estrud euiscip uscipit venis aut velit lutpatis ad modip eugait nit irit nos. Vennlig hilsen POSTADRESSE: Postboks 1224 K, 9616 Hammerfest BESØKSADRESSE: Storgata Kommunehus TELEFON: TELEFAKS: BANKGIRO: Håja Motivet med landemerket Håja får en mer konkret tolkning. Dette motivet skal først og fremst brukes i sammenhenger hvor vi kommuniserer med mottakere utenfor kommunen. Motivet kan brukes om dekor på toppen av en side (se brevark), som bunnlinje (se hilsningskort) eller som belte midt på siden. Sistnevnte kan også kombineres med en titteltekst Øverst SKAL Skal kun brukes på brevpapir. SKAL IKKE Skal ikke gå helt ut til kanten. brevhode.eps brevhode_sh.eps Eksempel: Nytt design på brevmal Nederst SKAL Skal kun brukes nederst på materiell, sammen med slagord. SKAL IKKE Skal ikke plasseres på farget bakgrunn. Tekst må aldri dekke over motivet. motiv_nede_håja motiv_nede_håja_sh_slagord motiv_nede_håja_slagord Eksempel: Grafisk profil - Hammerfest kommune 14

15 På midten SKAL Brukes som et belte, fra kant til kant, midt på en hvit side. Fargen på stripen i midten kan varieres, det andre skal være grått Tittel (hvit) plasseres mot venstre kant på stripen i midten. Foto plasseres på nedsiden av motivet. SKAL IKKE Skal ikke plasseres på farget bakgrunn. Overskrift motiv_håja_midt_orange.eps motiv_håja_midt_blå.eps motiv_håja_midt_sh.eps Eksempel: Opplev Hammerfest Grafisk profil - Hammerfest kommune 15

16 3.5.4 Bølger Motivet spiller på bølgene i havet og rørledninger under vann. Motivet brukes kun på midten. Det er forøvrig ønskelig å koble bruken av dette motivet til petroleum og fiskeri. SKAL Motivet brukes som et belte, fra kant til kant, midt på en hvit side. Tittel (hvit) plasseres på det tykkeste fargefeltet, eventuell undertittel (hvit) skal stå på det nederste fargefeltet. Plasseres mot venstre kant. SKAL IKKE Slagordet kan ikke plasseres på motivet. Skal ikke brukes sammen med foto. Skal ikke plasseres på farget bakgrunn. Petroleumsplan for Hammerfest kommune motiv_bølge.eps motiv_bølge_blå.eps Grafisk profil - Hammerfest kommune 16

17 For å symbolisere en rørledning, kan en av stripene i bølgen gjøres tykkere og i en annen farge. Men en slik modifikasjon skal kun forekomme i sammenheng med petroleum. motiv_bølge_rør.eps motiv_bølge_rør_blå.eps Grafisk profil - Hammerfest kommune 17

18 3.6 Skriftyper Overskrifter settes i hvitt på farget bakgrunn eller sort på hvit bakgrunn. For å variere utseendet på dokumentenes innhold/tekst kan overskrifter settes i profilfargene stålgrått eller blågrønt Hovedfont - Meta FF Meta ble designet av Erik Spiekermann i Skriften ble oprinnelig laget som en skrifttype beregnet for små punktstørrelser. Til tross for den egentlige funksjonen, ble Meta raskt en populær skrifttype, og er mye brukt i magasiner. Meta Normal Roman Meta Normal Caps Meta Bold Roman Sekundærfont - Times New Roman I brev, sakspapirer og andre lengre tekster brukes Times New Roman, en av verdens mest anvendte og mest lesbare skrifttyper. Ut in ut ipsuscip ea acipsum quisl esenit accum essi. Guer am, con hent wisim nostrud dolor iustrud tionse vel irilluptat dolorer iusto odoluptat volenisim alissit nibh eumsan utpat utet nosto dolor sum nim dui blam zzrilis adipsusci tet wis del ipit num at lam, quip eummolor se dolobore feugiam, quis eu feugiat ut utpat ad eu feuisim quisissi. Idui etue tat acilis ate ming euisl in henim quat am inim duipsum velit lore facipit dolenisl dolobore magnis adiat. Od tat aut loborti ncinci tem ip et verit lortie molenia mcommol estrud modigna commy nos elis aciduipit, vullum enim quat nonse molore velent alit dui bla at. Em dolor aliquissi eugiam, vel ullaor se dolore magnim et irit del er iure tat, cor augait do commod tionsecte con volorem il del ipit lutat, velit alit vercidunt adignibh eugue tat. Duiscipit aliquatem quisi et, commy nulputem nullam iustie magna feugiat nostinis eugiat praestrud mod tem quat nisis nons am, conulla mcorper sisl ercidu Digitalfont - Arial Vår digitale font er Arial - en skrifttype med særdeles god lesbarhet på skjerm. Brukes på nettstedet og i powerpointpresentasjoner. Ut in ut ipsuscip ea acipsum quisl esenit accum essi. Guer am, con hent wisim nostrud dolor iustrud tionse vel irilluptat dolorer iusto odoluptat volenisim alissit. Grafisk profil - Hammerfest kommune 18

19 4. Postaler 4.1 Brevark Brevarket finnes som ferdig mal. Hver enkelt bruker må fylle inn relevant informasjon der dette er nødvendig. Finnes i både farge og sort/hvitt. Fargemalen skal kun brukes ved utskrift på fargeprinter. Meta Normal Caps 12 pt Meta Normal Roman 11 pt Sektor for plan og utvikling Navn Navnesen 9600 Hammerfest Brevhode: Byvåpenet og Håja-motivet danner brevhodet. Horisonten danner en linje, og avdelingsnavn plasseres under denne (jfr kapittel 2.2). Meta Normal Roman 8 pt Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 03/ Gerd Hagen, C Meta Normal Roman 20 pt Times New Roman 10/12pt Nytt design på brevmal Lor ing et, si tismod duis do odignim quis ad dolendre molorer senim niscidunt utpatum nim nullaore feuipisis num doluptat. Ut alit, commolenis nonsequat adipit wisim zzrit verilisl utpat iniam diam, qui te modit, consent acidunt augait wisim deliqui cillam, sequat nim zzrit diam alis adiam etue digna faccum velit, sis adigna accummy nulputat erilit ipit aliquatue tatuer ipismod onsed te elenit augait utat inim vel eugiat, conse conse tet iniamco senisl in eu facipsustin et lan ulla faccum ipis alit eum el dolore feumsan velit utet, consequamet dolor sim dolor adit ilis digniam exer se core magna aci blan hent utat, volutat acin heniam dolorpe illum iniam. Lore dip exeros niamet vel ipiscinibh et adignit, quat landre ex et adit nummodo essit, quis estrud duipit lore tetumsandio dolore molorer suscilit nulla faci blamconullum iriusto eum do core minis eugiam dolortincin ero erci eraese tatie cons autetue dignis autetumsan vel dolobor raestrud duisim et non henis ea con ut lobore feugue con hendignis estrud euiscip uscipit venis aut velit lutpatis ad modip eugait nit irit nos. Sektor for plan og utvikling Navn Navnesen 9600 Hammerfest Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 03/ Gerd Hagen, C Nytt design på brevmal Lor ing et, si tismod duis do odignim quis ad dolendre molorer senim niscidunt utpatum nim nullaore feuipisis num doluptat. Ut alit, commolenis nonsequat adipit wisim zzrit verilisl utpat iniam diam, qui te modit, consent acidunt augait wisim deliqui cillam, sequat nim zzrit diam alis adiam etue digna faccum velit, sis adigna accummy nulputat erilit ipit aliquatue tatuer ipismod onsed te elenit augait utat inim vel eugiat, conse conse tet iniamco senisl in eu facipsustin et lan ulla faccum ipis alit eum el dolore feumsan velit utet, consequamet dolor sim dolor adit ilis digniam exer se core magna aci blan hent utat, volutat acin heniam dolorpe illum iniam. Lore dip exeros niamet vel ipiscinibh et adignit, quat landre ex et adit nummodo essit, quis estrud duipit lore tetumsandio dolore molorer suscilit nulla faci blamconullum iriusto eum do core minis eugiam dolortincin ero erci eraese tatie cons autetue dignis autetumsan vel dolobor raestrud duisim et non henis ea con ut lobore feugue con hendignis estrud euiscip uscipit venis aut velit lutpatis ad modip eugait nit irit nos. Vennlig hilsen Vennlig hilsen POSTADRESSE: Postboks 1224, 9616 Hammerfest BESØKSADRESSE: Storgata Kommunehus TELEFON: TELEFAKS: BANKGIRO: POSTADRESSE: Postboks 1224, 9616 Hammerfest BESØKSADRESSE: Storgata Kommunehus TELEFON: TELEFAKS: BANKGIRO: Pagina: Adresse, telefon, faks og bankgiro. Maler: brevark_hammerfest.doc brevark_sh_hammerfest.doc Grafisk profil - Hammerfest kommune 19

20 4.2 Andre brevmaler Minibrev, telefaks og pressemelding finnes som ferdige maler. Rådmannskontoret Pressemelding Dato: Til: Fra: E-post: Telefaks Sektor for barnehage Nytt design på pressemelding Deres ref.: Vår ref.: Dato: Ark: Lor ing et, si tismod duis do odignim quis ad dolendre molorer senim niscidunt Sak utpatum nr.: nim nullaore feuipisis num Saksbehandler: doluptat. Ut alit, commolenis nonsequat adipit wisim zzrit verilisl utpat iniam diam, qui te modit, consent acidunt augait wisim deliqui cillam, sequat nim zzrit diam alis adiam etue digna faccum velit, sis adigna accummy nulputat erilit ipit Fra: Faksnummer: aliquatue tatuer ipismod onsed te elenit augait utat inim vel eugiat, conse conse tet iniamco senisl in eu facipsustin et lan ulla faccum ipis alit eum el dolore feumsan velit utet, consequamet dolor sim dolor adit ilis digniam exer se core magna aci blan hent utat, volutat acin heniam dolorpe illum iniam. Til: Direkte telefon: Minibrev Sektor for plan, kultur og utvikling Lore dip exeros niamet vel ipiscinibh et adignit, quat landre ex et adit nummodo essit, quis estrud duipit lore tetumsandio dolore molorer suscilit nulla faci blamconullum iriusto eum do core minis eugiam dolortincin ero erci eraese tatie cons autetue dignis autetumsan vel dolobor raestrud Nytt duisim design et non henis ea på con minibrev ut lobore feugue con hendignis estrud euiscip uscipit venis aut velit lutpatis ad modip eugait nit irit nos. Dato: Lor ing et, si tismod duis do odignim quis ad dolendre molorer senim niscidunt utpatum nim nullaore feuipisis num doluptat. Ut alit, commolenis nonsequat adipit wisim zzrit verilisl utpat iniam diam, qui te modit, consent acidunt augait wisim deliqui cillam, sequat nim zzrit diam alis adiam etue digna faccum velit, sis adigna accummy nulputat erilit ipit aliquatue tatuer ipismod onsed te elenit augait utat inim vel eugiat, conse conse tet Til: iniamco senisl in eu facipsustin et lan ulla faccum ipis alit eum el dolore feumsan velit utet, consequamet dolor sim dolor adit ilis digniam exer se core magna aci blan hent utat, volutat acin heniam dolorpe illum iniam. Vennlig hilsen Fra: Lore dip exeros niamet vel ipiscinibh et adignit, quat landre ex et adit nummodo essit, quis Til estrud orientering duipit lore tetumsandio dolore molorer suscilit nulla faci blamconullum iriusto eum do core minis eugiam dolortincin ero erci eraese tatie cons autetue dignis autetumsan vel dolobor raestrud duisim et non henis ea con ut lobore feugue con hendignis estrud euiscip Ifølge avtale Til underskrift og retur Til godkjennelse uscipit venis aut velit lutpatis ad modip eugait nit irit nos. Med takk for lånet Ønskes i retur Vennligst ta kontakt Haster POSTADRESSE: Postboks 1224 K, 9616 Hammerfest Vennlig hilsen BESØKSADRESSE: Storgata Kommunehus Nytt design på minibrev TELEFON: TELEFAKS: BANKGIRO: Lor ing et, si tismod duis do odignim quis ad dolendre molorer senim niscidunt utpatum nim nullaore feuipisis num doluptat. Ut alit, commolenis nonsequat adipit wisim zzrit verilisl utpat iniam diam, qui te modit, consent acidunt augait wisim deliqui cillam, sequat nim zzrit diam alis adiam etue digna faccum velit, sis adigna accummy nulputat erilit ipit aliquatue tatuer ipismod onsed te elenit augait utat inim vel eugiat, conse conse tet iniamco senisl in eu facipsustin et lan ulla faccum ipis alit eum el dolore feumsan velit utet, consequamet dolor sim dolor adit ilis digniam exer se core magna aci blan hent utat, volutat acin heniam dolorpe illum iniam. POSTADRESSE: Postboks 1224 K, 9616 Hammerfest Lore dip exeros niamet vel ipiscinibh et adignit, quat landre ex et adit nummodo essit, quis estrud duipit lore tetumsandio dolore molorer suscilit nulla faci blamconullum iriusto eum do core minis eugiam dolortincin ero erci eraese tatie cons autetue dignis autetumsan vel dolobor raestrud duisim et non henis ea con ut lobore feugue con hendignis estrud euiscip BESØKSADRESSE: Storgata Kommunehus TELEFON: TELEFAKS: BANKGIRO: uscipit venis aut velit lutpatis ad modip eugait nit irit nos. Vennlig hilsen POSTADRESSE: Postboks 1224 K, 9616 Hammerfest BESØKSADRESSE: Storgata Kommunehus TELEFON: TELEFAKS: BANKGIRO: Maler: mibrev_hammerfest.doc telefaks_hammerfest.doc pressemelding_hammerfest.doc Grafisk profil - Hammerfest kommune 20

21 4.3 Visittkort Visittkortet er delt i to kolonner. Venstre kolonne er lik for alle ansatte i kommunen og innholder sentral informasjon. Høyre kolonne er for navn, tittel, direktetelefon, mobil og epost. Alle visittkort fortrykkes med venstre kolonne og bunnmotiv i 4-fargetrykk. Isbjørnen kan trykkes i sølv hvis dette er ønskelig. Høyre kolonne bestilles og digitaltrykkes etter behov. Farge: CMYK + evt sølv Størrelse: 90 x 55 mm Papir: 250 g G-print Navn Navnesen Postboks Hammerfest Tlf: Fax: Tittel Sektor for plan og utvikling Dir: Mob: Sammen for Hammerfest! 40 mm 5 mm 90 x 55 mm Postboks Hammerfest Tlf: Fax: Navn Navnesen Tittel Sektor for plan og utvikling Dir: Mob: Meta Normal Caps 12 pt 0,5 pt Meta Normal 7 pt Meta Normal Caps 6 pt Meta Normal Caps/Roman 7 pt Sammen for Hammerfest! visittkort_utennavn.pdf Grafisk profil - Hammerfest kommune 21

22 Sammen for Hammerfest! 4.4 ID-kort sektor for skole og oppvekst Navn Navnesen Rektor id_kort.eps motiv_id_kort.eps 4.5 Hilsningskort, invitasjonskort Farge: CMYK Størrelse: 140 x 100 mm Papir: 200 g silk Gratulerer! Hjertelig hilsen Gerd Hagen kultursjef, Hammerfest kommune 140 x 100 mm Sammen for Hammerfest! kort_hammerfest.pdf Grafisk profil - Hammerfest kommune 22

23 4.6 Konvolutter Konvoluttformater E6/5 med vindu E6/5 uten vindu C5 med vindu C5 uten vindu C4 med vindu C4 uten vindu C6 Alle konvoluttene har samme motiv. Trykkes i CMYK. 15 mm 8 mm Postboks 1224, 9616 Hammerfest Sammen for Hammerfest! 11 mm 15 mm Postboks 1224, 9616 Hammerfest Sammen for Hammerfest! 6 mm hammerfest_e65.pdf hammerfest_e65_navn.pdf hammerfest_c5.pdf hammerfest_c5_navn.pdf Grafisk profil - Hammerfest kommune 23

24 Hvis virksomheter ønsker sitt eget navn på konvolutten skal dette skrives slik: Meta Normal Roman 8 pt Hammerfest legekontor Postboks 1224, 9616 Hammerfest 11 mm 15 mm Hammerfest legekontor Postboks 1224, 9616 Hammerfest Sammen for Hammerfest! 6 mm Maler: hammerfest_c4_pose_navn.pdf hammerfest_c4_pose.pdf Grafisk profil - Hammerfest kommune 24

25 5. Skjema Motivet på toppen brukes på alle generelle skjemaer og finnes som png-, jpg- og eps-filer. Tlf: Fax: Opplysninger om barnet Barnets etternavn Barnets fornavn og evt. mellomnavn Fødselsnummer (11 siffer) Adresse Postnummer Poststed Kjønn Gutt Pike Nasjonalitet Språk Det søkes plass i: Prioritet Barnehagens navn Ønsket oppholdstid 1. Hel plass Delt plass.. % Bruk av plass avtales med styrer. Foreldre / foresatte Foresatte (1) (Faktura sendes til) Fødselsnummer (11 siffer) Adresse Postnummer Poststed Telefon privat Telefon arbeid Mobiltelefon E-postadresse Arbeidsgiver / sted Foresatte (2) Fødselsnummer (11 siffer) Adresse Postnummer Poststed Telefon privat Telefon arbeid Mobiltelefon E-postadresse Arbeidsgiver / sted Barnet bor hos: Andre barn Søkes det plass for flere barn? (søkes på eget skjema) Hvis ja, navn og fødselsdato: Ja Nei Side 1 av 2 10 skjema_hode.png skjema_hode.jpg skjema_hode.eps Grafisk profil - Hammerfest kommune 25

26 6. Forsider A4 Profilhånd-boken klassifiserer forsider etter levetid, og intern eller ekstern bruk. Overgangene her er flytende, og må til en viss grad tilpasses lokale behov. Til trykk: Farge: CMYK Størrelse: A4 Papir: 150 g silk på omslag, 115 g G-print på innmat 6.1 Til internt bruk (utskrift) Et fast oppsett, likt brevhodet, danner grunnlaget for interne publikasjoner. Det finnes én farge- og én sort/hvit mal. Hvis virksomheten tidligere har brukt en figur/logo som brevhode må denne for fremtiden legges inn som en illustrasjon, og skal ikke erstatte noen av profilelementene. Denne malen kan brukes til utskrift og kopiering. Sektor for skole og oppvekst Skoleplan Undertittel skal stå her. Fuglenes Skole Sektor for skole og oppvekst Fuglenes Skole Bruk av skolebiblioteket Ingress skal stå her. Em ipis am nulput la feu faciliq uamconse modolore mod digna alit vullamconse facinim eu feugiam in elenim incipis Im zzrit auguercil irilismodit dolortie tat ute vent prat. Ed eugiam, consenim augue feugiat in hendipit augait at ipit laor irit lobortin henim. Xercilissim dolore doluptat. Ut loboreet lumsan utem do odolent ip eu faccum iril exeriusto do ex eliquat. Em vendre tie consequis nulla alit atis alit velissit iriure vendre delit niamet, velesequat dolore magna conum delent praese magna feugait vent velisisl ea feu feuis niam quatummy nons et aliquisim duismodignit lorpercil ea amet, quiscil laoreet, si. Em dolent nibh enibh esequat er si. Is esed el doluptat, sum ilit et aliquip essis nismodiamet acinibh eum nim aciliqu issisci bla feu facipsumsan eu feum volore dolor summy nulla faccum dolessit nibh elisit, sequi blan ute mod dipiscip ectem quam duisi endreet eui eros num iriure tat. Xer sum venim nulla ad ex esto odolorerat. Ute el in veliquisi tio commodip estrud magnibh er ad magna aliquis at augiat, quat velessi eraesto euis ad dolum incin etum esto dolore tem in eum ing essequam ver am, conullam, con eumsandrem vullam iliquate modit aliquipit adiam am volorem eugait dolorpe rcincip eu faci blaorem acin henisis adiam autet ad modip eugiate duiscilit dolenit ullan velestisi. Feu faccum ad ero diat. Ut at praessim vullumsan hent ut lut praesse quamconse conse feummodigna feuguerit dui blaortin hent ilit dolenibh exercilit lore tationse diat. Min ea faccum dit praestrud enim irilit prat alis nos eros nostis at. Liquis alisi te min et inim incilisl dolortisl diatis etum doloreet amet am deleseq uipsuscipsum delit ad magna feu facil euis eliquisi tatem ing ex exer at. Duis auguero odipit la consed tet lum dunt nulput estisim nullum iliquipit wis doluptat alit wisis am, vel utat delit voloreet, sequi blaoreetum num do odolore raesto et, si tet at niat lore molenisi. Ectetue riusci bla feuguero eniate modions et, commy nisci estions alismod iatuero conulla ortionu lputat, conse vullam duis alisit amcommod tat. Esed magna aliquis nullandit adiam, se moloreet ing euipsuscin ut acinit adigniam iustrud eu faccummodo od minim doluptat. Duipit prat, sum deliquis ea con eu feugiam, sim illan veriure facipit luptatis adit illa faccum venisci psuscip ero odionsed dunt lam quis nit praesse quipit nim quat, consed eu faccum ipsum ea augiam, conse te modo consed ex et nullan ver sequam iuscidunt venissis aliquissecte faccum quis nullan hendio deliquip essequi psuscil et il ercilismod tem zzriuscipis nos at. Giam, vel euguerat. Vendrem dolese faciliquisi. Patet nosto delit veraess equatum velis nullaoreros erosto dolore min vel exeros augue conum dit vullum dolore consequam ing ercillut iure magna maler: forside_hammerfest.doc forside_sh_hammerfest.doc Grafisk profil - Hammerfest kommune 26

27 6.2 Til internt bruk (trykk) Denne typen forsider brukes på interne publikasjoner, og kun ved trykking. Det er kun bunnmotivet (kap 3.5.2) som skal brukes på denne typen forsider. Plasseres nederst på etter anvisninger. Bakgrunnsfargen kan være hvit, stålgrå eller blågrønn. Meta Normal Roman 27 pt 19 mm 12 mm 32 mm 38 mm 94 mm 25 mm Vedtak L21 14 mm Meta Normal Caps 12 pt Styre for kultur, omsorg og undervisning Meta Normal Roman 46 pt Meta Normal Roman 17 pt Høringsutkast Årsbudsjett 2006 Kommunestyret mm Motiver: motiv_nede_neg_blå_figurer_slagord.eps motiv_nede_neg_blå_slagord.eps motiv_nede_neg_grå_figurer_slagord.eps motiv_nede_neg_grå_slagord.eps Grafisk profil - Hammerfest kommune 27

28 6.3 Til eksternt bruk (trykk) Alle brosjyre-/publikasjonsforsider bygges opp på denne måten! Alle midtplasserte motiver kan benyttes. Felt med profilelement plasseres i midten med teksten plassert på én linje. Undertittel på nederste fargefelt. Foto eller illustrasjon er valgfritt, men hvis slike benyttes skal de plasseres nedenfor motivet. Hammerfest kulturskole Fagtilbud Byvåpenet plasseres øverst til venstre (se mål) Figurer velges etter behov Alle brosjyrer til ekstern bruk skal trykkes. 21,5 mm 21,5 mm 19 mm 106 mm 106 mm 19 mm Hammerfest kommune Årsrapport Meta Normal Roman Meta Normal Caps Hammerfest kommune Natur og miljø motiv_midt_allefigurer.eps motiv_midt_firefigurer.eps motiv_midt_trefigurer.eps motiv_midt_tofigurer.eps motiv_midt_grå.eps motiv_midt_grå_trefigurer.eps motiv_midt_sh.eps motiv_midt_sh_trefigurer.eps Grafisk profil - Hammerfest kommune 28

29 Bølgemotivet brukes likt det midtstilte motivet. Men det kan ikke benyttes bilder sammen med bølgemotivet! Bruk av eksterne logoer Eventuelle eksterne logoer på forsider skal plasseres nederst og på hvit bakgrunn. 21,5 mm 106 mm 19 mm Petroleumsplan for Hammerfest kommune Opplev Hammerfest 28 mm motiv_håja_midt_blå.eps motiv_håja_midt_orange.eps motiv_håja_midt_sh.eps motiv_gass.eps motiv_gass_blå.eps Grafisk profil - Hammerfest kommune 29

30 7. Små trykksaker 7.1 Folder A5 (trykk) A5 er et anvendelig og vanlig format for mange typer informasjon. Forsiden utformes på samme måte som andre forsider (se kap 6). For å variere utseendet på innsideteksten kan overskrifter settes i profilfargene stålgrått eller blågrønt. Adressefelt på baksiden 19 mm åpningstider Mandag-fredag: Torsdag: besøksadresse postadresse Postboks 1224/K 9616 Hammerfest 15 mm 68 mm Storgata Kommunehus Storgata 17, 1. etg telefon Stripen fra forsiden fortsetter rundt Velkommen! Du finner oss i Storgata Kommunehus Servicekontoret...ditt første stopp i kommunen Eksempel på enkelt oppsett av innholdet. Margene skal alltid overholdes. 15 mm 15 mm Ta kontakt med Servicekontoret dersom du har spørsmål om f.eks.: - skole og skolefritidsordningen - barnehagen - kulturskolen - helsesøster- og jordmortjenesten - enkle byggesaker - bostøtte - startlån - gravemeldinger - kommunale avgifter - kulturmidler - parkering - serveringsbevillinger - kulturaktiviteter 15 mm Når bruker du Servicekontoret? Imus no. Peroris dies sus tus etimisteme ne inatus occhuciis cus pro hos imissen ihilius hictast orivis senten tuam pra nos noverobut intero hachilius introrsum potimis. Hva slags hjelp får du på Servicekontoret? Ivivitelic ocum consules efachicaes. Olutem nossu quost que iuratuus. Ex noter urei faurbis culeribunum imaximis. Når får du svar? Evide tastabu ntratum por hortina, quo averrid efauden tissum diertervit. Voliisqua reortum int. Olutem nossu quost que iuratuus. Ex noter urei faurbis culeribunum imaximis. Ahala nestilinimis loc me etin hostratus interopublia pon Etra, aucerum ommorei tum nos, que tem pondi senihi, nons cauteri onstod factort esimenti, C. Em posse inatione andam quam hil tesilius huit. Udes remum imaximo Catudel laribus conde te it, unum pris. På Servicekontoret treffer du: Trine Nylund - Servicekonsulent Ann Blix - Servicekonsulent Åse Malene Kongsbak - Servicekonsulent Grethe Johannesen - Serviceleder Sammen for Hammerfest! Grafisk profil - Hammerfest kommune 30

31 7.2 Foldere 10 x 21 cm (trykk) Disse er bygget over samme mal som de andre forsidene, men feltet i midten har fått plass til to linjer tekst. For å variere utseendet på innsideteksten, kan overskrifter settes i profilfargene stålgrått eller blågrønt. Motivet skal beskjæres i henhold til tegning. 19 mm 15 mm 68 mm Voksenopplæringssenter og flyktningetjeneste Låneregler Na faccum venisi elenim quipit etum ad tatum veriuscin volor at lore con eum. Rem zzrit wisi. Ibh et dolesto eugiame tuerat. Tum ilisi bla feuguercidui tincin ulla con henit vent autating ea facip eu feui blam. Commolo bortisim ipit luptat. Orpero consequat. Irilla feugait luptat. Lore magna feuis aliscin veraesto estrud euis augait velessim adipsustisi. Rat aut adigna accum zzrilla faciliquis duisi. Cilit velese moluptat niscillam, sed eugait aliquis ero od min hent aliquam. Na faccum venisi elenim quipit etum ad tatum veriuscin volor at lore con eum. Rem zzrit wisi. Ibh et dolesto eugiame tuerat. Tum ilisi bla feuguercidui tincin ulla con henit vent autating ea facip eu feui blam. Reservering besøksadresse Sjøgata Hammerfest postadresse Hammerfest bibliotek Postboks Hammerfest Åpningstider mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag hammerfest.kommune.no telefon telefax Utlånsreglement Lånetider Na faccum venisi elenim quipit etum ad tatum veriuscin volor at lore con eum. Rem zzrit wisi. Ibh et dolesto eugiame tuerat. Tum ilisi bla feuguercidui tincin ulla con henit vent autating ea facip eu feui blam. Commolo bortisim ipit luptat. Orpero consequat. Irilla feugait luptat. Lore magna feuis aliscin veraesto estrud euis augait velessim adipsustisi. Rat aut adigna accum zzrilla faciliquis duisi. Cilit velese moluptat niscillam, sed eugait aliquis ero od min hent aliquam. Na faccum venisi elenim quipit etum ad tatum veriuscin volor at lore con eum. Rem zzrit wisi. Ibh et dolesto eugiame tuerat. Tum ilisi bla feuguercidui tincin ulla con henit vent autating ea facip eu feui blam. Na faccum venisi elenim quipit etum ad tatum veriuscin volor at lore con eum. Rem zzrit wisi. Ibh et dolesto eugiame tuerat. Purring Tum ilisi bla feuguercidui tincin ulla con henit vent autating ea facip eu feui blam. Na faccum venisi elenim quipit etum ad tatum Commolo bortisim ipit luptat. Orpero consequat. veriuscin volor at lore con eum. Irilla feugait luptat. Rem zzrit wisi. Ibh et dolesto eugiame tuerat. Lore magna feuis aliscin veraesto estrud euis augait velessim Tum ilisi adipsustisi. bla feuguercidui tincin ulla con henit vent autating ea facip eu feui blam. Rat aut adigna accum zzrilla faciliquis duisi. Commolo bortisim ipit luptat. Orpero consequat. Irilla feugait luptat. Lore magna feuis aliscin veraesto estrud euis augait velessim adipsustisi. Rat aut adigna accum zzrilla faciliquis duisi. Cilit velese moluptat niscillam, sed eugait aliquis ero od min hent aliquam. Na faccum venisi elenim quipit etum ad tatum veriuscin volor at lore con eum. Rem zzrit wisi. Ibh et dolesto eugiame tuerat. Tum ilisi bla feuguercidui tincin ulla con henit vent autating ea facip eu feui blam. Erstatning Na faccum venisi elenim quipit etum ad tatum veriuscin volor at lore con eum. Rem zzrit wisi. Ibh et dolesto eugiame tuerat. Tum ilisi bla feuguercidui tincin ulla con henit vent autating ea facip eu feui blam. Commolo bortisim ipit luptat. Orpero consequat. Irilla feugait luptat. Lore magna feuis aliscin veraesto estrud euis augait velessim adipsustisi. Rat aut adigna accum zzrilla faciliquis duisi. Cilit velese moluptat niscillam, sed eugait aliquis ero od min hent aliquam. Na faccum venisi elenim quipit etum ad tatum veriuscin volor at lore con eum. Rem zzrit wisi. Ibh et dolesto eugiame tuerat. Tum ilisi bla feuguercidui tincin ulla con henit vent autating ea facip eu feui blam. Lån fra andre bibliotek Na faccum venisi elenim quipit etum ad tatum veriuscin volor at lore con eum. Rem zzrit wisi. Ibh et dolesto eugiame tuerat. Tum ilisi bla feuguercidui tincin ulla con henit vent autating ea facip eu feui blam. Commolo bortisim ipit luptat. Orpero consequat. Irilla feugait luptat. Lore magna feuis aliscin veraesto estrud euis augait velessim adipsustisi. Rat aut adigna accum zzrilla faciliquis duisi. Ansvar Na faccum venisi elenim quipit etum ad tatum veriuscin volor at lore con eum. Rem zzrit wisi. Ibh et dolesto eugiame tuerat. Tum ilisi bla feuguercidui tincin ulla con henit vent autating ea facip eu feui blam. Commolo bortisim ipit luptat. Orpero consequat. Irilla feugait luptat. Lore magna feuis aliscin veraesto estrud euis augait velessim adipsustisi. Rat aut adigna accum zzrilla faciliquis duisi. Erstatningssatser Na faccum venisi elenim quipit etum ad tatum veriuscin volor at lore con eum. Rem zzrit wisi. Ibh et dolesto eugiame tuerat. Tum ilisi bla feuguercidui tincin ulla con henit vent autating ea facip eu feui blam. Commolo bortisim ipit luptat. Orpero consequat. Irilla feugait luptat. Lore magna feuis aliscin veraesto estrud euis augait velessim adipsustisi. Rat aut adigna accum zzrilla faciliquis duisi. Cilit velese moluptat niscillam, sed eugait aliquis ero od min hent aliquam. Motiver: motiv_midt_orange.eps motiv_midt_grå.eps Grafisk profil - Hammerfest kommune 31

32 8. Plakater 8.1 Arrangementer Fotografi/illustrasjon plasseres på øverste halvdel av siden. Motiv med byvåpen plasseres på bunnen. Dette er eksempler på plakater i A3-format. 210 mm 5 mm motiv_bunn.eps Grafisk profil - Hammerfest kommune 32

33 8.2 Opplysning Her er en variant som kan brukes til oppslag og enkle opplysninger: Hvis det er ønskelig å signalisere avsender på plakaten, må det gjøres slik: plakat_blank A3_hammerfest.pdf motiv_bunn_allefigurer_slagord.eps motiv_bunn_slagord.eps Grafisk profil - Hammerfest kommune 33

34 9. Andre trykksaker/oppsummering Hver enkelt må vurdere hva som skal med av designelementer på ulike trykksaker. Noen ganger er det behov for en form for forside, og da skal man følge de retningslinjer som er gitt i denne håndboken. Andre ganger trenger man kun å bruke byvåpenet. OPPSUMMERING som gjelder alle våre trykksaker/publikasjoner: Den eneste lovlige versjonen av byvåpenet er den som er beskrevet i kap 2 i denne håndboken. Ingen andre versjoner skal forekomme. Byvåpenet skal alltid plasseres i øverste venstre hjørne, med god avstand fra kanten. Den offisielle skrifttypen Meta skal benyttes på alt materiell. Unntaket er lengre tekster som settes i Times og digitalt i Arial (se kap 3). Profilfargene, og kun de, skal brukes der det er behov for farger. Unntak er bilder og illustrasjoner. Velkommen til svømmehallene i Hammerfest Isbjørnhallen Meridiangata, Fuglenes Breidablikkhallen Breidablikk, Rypefjord Sanitetsbadet Storgata, Sentrum Hammerfest bibliotek Lånekortskjema for barn under 12 år Navn: Adresse: Postnummer, sted: Telefon: Født: Foresattes underskrift: NB! Må godkjennes av en av de foresatte Det må utvises skjønn ved valg av motiver/ figurer/farger. Ved tvil, kontakt profilansvarlig i kommunen. Egne logoer/motiver er ikke tillatt ved andre tilfeller enn der disse brukes som illustrasjoner. Hammerfest bibliotek Årsrapport Grafisk profil - Hammerfest kommune 34

35 10. Annonser Liten Middels Modul 11 (71 x 38 mm) 3 mm Modul 22 (114 x 80 mm) 5 mm 3 mm 5 mm 17. mai-feiring i Hammerfest Se for detaljert program for dagen. 0,5 pt Meta Normal 13 pt Meta Normal 7 pt 0,5 pt Meta NormalCaps 6 pt Meta Normal 6 pt Sektor for barnehage Hammerfest er en levende og aktiv by med ca 9200 inn-byggere. I Hammerfest kommune har vi åtte kommunale og fem ikke-kommunale barnehager, ti grunnskoler (derav seks med SFO), kommunalt voksenopplæringssenter, kulturskole og godt utbygd PP-tjeneste. Her finnes Videregående skole og høgskole og et variert tilbud innen kultur, idrett og kultur. Cum exer iusto do cons eu facilit lore tat am ipisim quisim velis ea feugait lore tis eugue veliquis eummy nonse min enit estie magnim il el digna feu feugiam commolumsan. Meta Normal 13 pt Meta Normal 7 pt Pedagogisk leder og assistenter Nyopprettet friluftsavdeling ved Elvetun barnehage har følgende faste stillinger ledig: - Pedagogisk leder 100% - Assistent 100% - Assistent 80% Sammen for Hammerfest! motiv_bunn_annonse.eps Vi søker etter medarbeidere med: - evne til å bidra til beste for barn og voksne innad i barnehagen og barnehagens kontakt utad - interesse for friluftsbarnehage, gjerne med relevant fordypning - evne til å være fleksibel og løsningsfokusert Ped.leder må være førskoleleder, ha ledererfaring og gode lederevner. Dette innebærer krav til både faglig bakgrunn og personlig egnethet. Nærmere opplysninger om stillingene Barnehagesjef Gerd Nissen, tlf Styrer ved Elvetun Barnehage, Astrid Valle, tlf Søknad sendes Hammerfest kommune, Sektor for barnehage Postboks 1224 K, 9616 Hammerfest Søknadsfrist 15. august 2005 motiv_bunn_annonse.eps Grafisk profil - Hammerfest kommune 35

36 Stor - stående Modul 32B (181 x 80 mm) 5 mm 5 mm Sentraladministrasjonen 0,5 pt Meta NormalCaps 7 pt Kunngjøringer Feugiam zzrit wismodipit iustie. Venibh er sit velis aliquat in ullumsandre dolenisit nostrud dipit iure venit iure feuguer aestie magnim aut praessit ullamco nummodolore tie do erit accum quat. Meta Normal 7 pt Nim adiatio conum do ea facin utpat iliquat iuscil iliquat. Tem deliquam, sum velisl ut nibh eum in velit, quis augiam doluptatuero dunt ut loreet ing estrud magniscilisl ulla ad eugiamet, quam quam augue magna faci blandigna faci blan utat. Wisit eummy nullam ad exer sisl iusci euguercillum nullut eugiamet iriliquat. Facing ex euisl iriustiniam vulluptat nonsequat. Is nibh eu facilla aliquat lut ip ea aut amet. Consed dolore del dolor inisim zzril do eugiat landre dignim iuscin er iliquiscing eummolo rtisit iriure esequisi blaorerit ad dit at. Accummy nonse mod min velenisi bla faccum iure minibh eriure dolortinit wisim velenibh ex elit, vent la faccum aut aliquipsusto delessim velessit, conummodiam, vel exer sum zzrit ipsusci liquam zzril dit iuscips ustrud dolore dolorper alit lumsan er irit, sit velit nonse consequissed mod magna cortio etuer iliquamcommy nos nulla cons er sequi tem quiscinim ipit ecte dunt lutpate magnibh ea facip eugait dit prat, vullamet lortionsenim vullam vel eum iure do eraesequam, vel dit verosting ent aliquis etum iure dolorem am nit wis nullandigna facipisit, cons esenibh ero odit nummy niam dunt ad mincilit loreet inim zzrit augiam, con ullan ut la feuis dionsequam acincipisis aliquis adit ad dolummod ea augait velisl utat vel eugait eugait nummodo luptat. Ut nummodolobor sustie volenit, volent iure volorpe riliquis dolorem dip et, quisl ullum venisi. Ullaor illaore et, commolor sismod euguer. Sim ipit wismodo loreet irit praestie molore feumsan velit veliqui scidunt aciliqu ismoloreet accum nos num vendre vulla commolo rtisim quat, qui tatum quamet inissi. Ismolore consequat. Duis num ipis ad mod dolore diat. Odigna feu faciduis num quat. Iduis am quisi blaorperilit luptat. Et, con vel do duis aliscin utpat. Onsequisse commy nim dio doloborero od exerat lum irit lore motiv_bunn_annonse.eps Grafisk profil - Hammerfest kommune 36

37 Stor - liggende Modul 26B (107 x 248 mm) - vises i 75% 5 mm Anbudsutlysning 10 mm 5 mm Sektor for teknisk drift Hammerfest er en levende og aktiv by med ca 9200 innbyggere. Byen, som i alle år har vært en viktig ishavsby og fiskerihavn, er nå også senter for petroliumsvirksomheten i Barentshavet. Utbyggingen av Snøhvit-feltet med tilknyttet LNG-fabrikk står her sentralt. I Hammerfest kommune har vi åtte kommunale og fem ikke-kommunale barnehager, ti grunnskoler (derav seks med SFO), kommunalt voksenopplæringssenter, kulturskole og godt utbygd PP-tjeneste. Her finnes Videregående skole og høgskole og et variert tilbud innen kultur, idrett og kultur. Hammerfest kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift og tilbyr konkurransedyktig lønn og en god pensjonsordning gjennom KLP forsikring. Dekning av flytteutgifter etter kommunale regler med bindingstid. Arbeidstakere ansettes for øvrig i kommunen på de vilkår som følger av lover, forskrifter og avtaleverk. Feugiam zzrit wismodipit iustie. Venibh er sit velis aliquat in ullumsandre dolenisit nostrud dipit iure venit iure feuguer aestie magnim aut praessit ullamco nummodolore tie do erit accum quat. Nim adiatio conum do ea facin utpat iliquat iuscil iliquat. Tem deliquam, sum velisl ut nibh eum in velit, quis augiam doluptatuero dunt ut loreet ing estrud magniscilisl ulla ad eugiamet, quam quam augue magna faci blandigna faci blan utat. Wisit eummy nullam ad exer sisl iusci euguercillum nullut eugiamet iriliquat. Facing ex euisl iriustiniam vulluptat nonsequat. Is nibh eu facilla aliquat lut ip ea aut amet. Consed dolore del dolor inisim zzril do eugiat landre dignim iuscin er iliquiscing eummolo rtisit iriure esequisi blaorerit ad dit at. Accummy nonse mod min velenisi bla faccum iure minibh eriure dolortinit wisim velenibh ex elit, vent la faccum aut aliquipsusto delessim velessit, conummodiam, vel exer sum zzrit ipsusci liquam zzril dit iuscips ustrud dolore dolorper alit lumsan er irit, sit velit nonse consequissed mod magna cortio etuer iliquamcommy nos nulla cons er sequi tem quiscinim ipit ecte dunt lutpate magnibh ea facip eugait dit prat, vullamet lortionsenim vullam vel eum iure do eraesequam, vel dit verosting ent aliquis etum iure dolorem am nit wis nullandigna facipisit, cons esenibh ero odit nummy niam dunt ad mincilit loreet inim zzrit augiam, con ullan ut la feuis dionsequam acincipisis aliquis adit ad dolummod ea augait velisl utat vel eugait eugait nummodo luptat. Ut nummodolobor sustie volenit, volent iure volorpe riliquis dolorem dip et, quisl ullum venisi. Ullaor illaore et, commolor sismod euguer. Sim ipit wismodo loreet irit praestie molore feumsan velit veliqui scidunt aciliqu ismoloreet accum nos num vendre vulla commolo rtisim quat, qui tatum quamet inissi. Ismolore consequat. Duis num ipis ad mod dolore diat. Odigna feu faciduis num quat. Iduis am quisi blaorperilit luptat. Et, con vel do duis aliscin utpat. Onsequisse commy nim dio doloborero od exerat lum irit lore motiv_bunn_annonse_lang.eps Grafisk profil - Hammerfest kommune 37

Tittel på publikasjonen over to linjer

Tittel på publikasjonen over to linjer Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 Molde Telefon: 71 25 80 00 E-post: post@mrfylke.no www.mrfylke.no Tittel på publikasjonen over to linjer Her kommer en undertittel/forfattere eller beskrivelse

Detaljer

Innhold. Logoen... 2 Logoregler... 3 Slagord... 4 Farger... 5 Typografi... 6 Grafisk element (sirkelen)...7 Generelt om bildebruk...

Innhold. Logoen... 2 Logoregler... 3 Slagord... 4 Farger... 5 Typografi... 6 Grafisk element (sirkelen)...7 Generelt om bildebruk... Grafisk profilmanual Innhold Profilelementer Logoen... 2 Logoregler... 3 Slagord... 4 Farger... 5 Typografi... 6 Grafisk element (sirkelen)...7 Generelt om bildebruk... 8 Profilen i bruk Postale trykksaker...

Detaljer

- - Designguide 2006. Musikkens studieforbund og fylkesavdelinger. www.ghostwriter.no

- - Designguide 2006. Musikkens studieforbund og fylkesavdelinger. www.ghostwriter.no - - Designguide 2006 Musikkens studieforbund og fylkesavdelinger www.ghostwriter.no Logo - 2 - Fargepalett Hovedfarger: Støttefarger og bilde: Pantone 410 cmyk 0-18-21-56 rgb 114-105-101 Pantone 7409 cmyk

Detaljer

Dette er hovedtittel nivå 3 over to linjer. Størrelsen på teksten er 104 pkt

Dette er hovedtittel nivå 3 over to linjer. Størrelsen på teksten er 104 pkt > 172 pkt tekst ncsjk i dho Dip eui bla feugiam dolore erillan ullaore cor accummy nit lamet, at consenisit au adion ut wis at iriustio eu facidunt do elut. > 172 pkt tekst ncsjk i dho Dip eui bla feugiam

Detaljer

Tittel nivå 1 B5 70pkt

Tittel nivå 1 B5 70pkt Tittel nivå 1 B5 70pkt Delit eugue dunt ip ero commodo odolor sum zzrit iurem dit nullan essequamcor si ting enit, quamconum aut venit landreet diat aliquat. Ed tate conse eril dolore do core molessequam,

Detaljer

Foresight Norge Anbefalt logo med variasjoner Jørn Scholz 08/09 2008

Foresight Norge Anbefalt logo med variasjoner Jørn Scholz 08/09 2008 Foresight Norge Anbefalt logo med variasjoner Jørn Scholz 08/09 2008 Foresight Norge Symbol/ikon Jørn Scholz 08/09 2008 Foresight Norge Farger Jørn Scholz 08/09 2008 Hovedfarge, Lys grønn CMYK:50,0,100,0

Detaljer

PRESENTASJON NY VISUELL PROFIL

PRESENTASJON NY VISUELL PROFIL PRESENTASJON NY VISUELL PROFIL [ Preferanser ] Inspirasjon Kvalitet Trend Inspirasjon Kvalitet Trend Inspirasjon Kvalitet Trend Inspirasjon Kvalitet Trend [ Ny logo ] Godt å gå på, godt å ta på [ Navnet

Detaljer

Tittel på publikasjonen over to linjer

Tittel på publikasjonen over to linjer Tittel på publikasjonen over to linjer Tittel på publikasjonen over to linjer Tittel på publikasjonen over to linjer Tittel en linje Tittel en linje Tittel en linje Tittel en linje Et fylke for framtida

Detaljer

INNLEDNING. Profilmanualen er et verktøy for de som skal skape kommunikasjon for J. B. Ugland og deres underselskaper.

INNLEDNING. Profilmanualen er et verktøy for de som skal skape kommunikasjon for J. B. Ugland og deres underselskaper. PROFILMANUAL INNLEDNING Profilmanualen er et verktøy for de som skal skape kommunikasjon for J. B. Ugland og deres underselskaper. Den grafiske profilen er utarbeidet for å sikre en konsekvent og helhetlig

Detaljer

Svelviks visuelle profil september 2015

Svelviks visuelle profil september 2015 Profilmanual Svelviks visuelle profil september 2015 En felles visuell profil for Svelvik, bidrar til å synliggjøre kommunen bedre. Den grafiske profilen skal oppleves samlende og skape gjenkjennelighet.

Detaljer

K O B D N Å FILH O PR PROFILHÅNDBOK

K O B D N Å FILH O PR PROFILHÅNDBOK PROFILHÅNDBOK innhold 1.0 Innledning Side 3 2.0 PROFIL Side 4 2.1 Logo - NESO Side 4 2.2 Tillatte varianter av logo Side 5 2.3 Hovedfarger Side 6 2.4 Tilleggsfarger Side 7 2.5 Typografi Side 8 2.6 Jubileumsprofil

Detaljer

LANGE AKTIKKLER FRI. Barne- og familieansvarlig

LANGE AKTIKKLER FRI. Barne- og familieansvarlig FRI Barne- og familieansvarlig DRAMMEN LANGE AKTIKKLER ER MAMMA ELLER PAPPA I Med FENGSEL? overskrift og ingress. Oppslagg med utfallende fotografi på venstre side. Kan være begynnelse på en flersidig

Detaljer

Metro Branding as. Profilmanual Norske Kvinners Sanitetsforening

Metro Branding as. Profilmanual Norske Kvinners Sanitetsforening Metro Branding as Profilmanual Norske Kvinners Sanitetsforening N.K.S profilmanual er en veileder for hvordan profilen skal benyttes. Den inneholder grunnleggende retningslinjer og eksempler på løsninger.

Detaljer

OVERSKRIFT. hisf.no. Søknadsfrist er 19. november. HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE POSTBOKS 133, 6851 SOGNDAL TLF 57 67 60 00 FAX 57 67 61 00

OVERSKRIFT. hisf.no. Søknadsfrist er 19. november. HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE POSTBOKS 133, 6851 SOGNDAL TLF 57 67 60 00 FAX 57 67 61 00 I moderne undervisningslokaler i Førde arbeider studenter og ansatte for å møte samfunnet sine behov for helsetjenester. Her kan du utdanne deg til sykepleier. Vi har nå nytt opptak til Blabla blabla bla.

Detaljer

Grafisk profilhåndbok

Grafisk profilhåndbok Grafisk profilhåndbok Grafisk profilhåndbok Innhold Forord 2 3 Riksvåpnet / Embetsnavn og symbol Logo uten riksvåpen / dekorelement Fargebruk Typografi 4 5 6 7 Visittkort ID-kort / besøkskort Brevark Notat

Detaljer

En tittel på en linje

En tittel på en linje Mellomtittel Nostrud tat utat eraessissi Per feu faci el ipis nonummy nullandit nos ad minit wis nonse velit nos nostion sequis aut augiam dit acipit, si essis nisi. Ing eum vulla feuisit ut lor sendit,

Detaljer

Vår profil INTRODUKSJON

Vår profil INTRODUKSJON Vår profil INTRODUKSJON Å bruke vår felles identitet riktig og konsistent er viktig. Hver gang vi bruker vår logo sender vi ut et signal om kvaliteten på våre tjenester, og om hvordan vi verdimessig vurderer

Detaljer

Vest-Telemark sitt nye andlet mot verda. Visuell profil

Vest-Telemark sitt nye andlet mot verda. Visuell profil Vest-Telemark sitt nye andlet mot verda Visuell profil - ei verd av mogeleghetar Dei seks Vest-Telemark kommunane ynskjer å stå fram som eit fellesskap. Målet er å styrke innbyggarane sin identitet og

Detaljer

Asker kommune grafisk profil

Asker kommune grafisk profil Asker kommune grafisk profil grafisk profil for Asker kommune 2 Innhold Forord Om grafisk profil Konsept Logo Typografi Farger Foto og fotobruk Grafiske elementer Trykksaker - postale elementer - forsidemaler

Detaljer

Hvordan skal NFU se ut?

Hvordan skal NFU se ut? Hvordan skal NFU se ut? NFU er den nasjonale interesseorganisasjonen for mennesker med utviklingshemming. Organisasjonens virksomhet bygger på tilhørighet og likeverd som grunnleggende og allmennmenneskelige

Detaljer

Si din mening! Norges speiderforbund skal få nytt forbundsmerke. Hvilket av fire fremlagte forslag ønsker du?

Si din mening! Norges speiderforbund skal få nytt forbundsmerke. Hvilket av fire fremlagte forslag ønsker du? Si din mening! Norges speiderforbund skal få nytt forbundsmerke. Hvilket av fire fremlagte forslag ønsker du? Kjære Grupper, Korps og Kretser! Her er deres mulighet til å påvirke Norges speiderforbunds

Detaljer

Den Norske Turistforening Visuell profil

Den Norske Turistforening Visuell profil Den Norske Turistforening Visuell profil Den røde T DNTs røde T er en av Norges mest kjente merker. Det er sannsynligvis malt mer en 1 million røde T-er langs turstiene i Norge. Turistforeningens første

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ UiT OVERORDNET INFORMASJON VISUELL PROFIL. Regler og eksempler

UNIVERSITETET I TROMSØ UiT OVERORDNET INFORMASJON VISUELL PROFIL. Regler og eksempler OVERORDNET INFORMASJON VISUELL PROFIL Regler og eksempler INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold BAKGRUNN FOR VISUELL IDENTITET... 3 KOMMUNIKASJONSHIERARKI... 4 LOGO... 5 LOGO SEKUNDÆR AVSENDER FLERTALL... 6 PRIMÆRFARGER...

Detaljer

Profilhåndbok. NRK P13 Profilhåndbok 2014 - Sist endret: 04.09.14

Profilhåndbok. NRK P13 Profilhåndbok 2014 - Sist endret: 04.09.14 Profilhåndbok Logo Oppbygging Logoen er tilpasset NRK sin eksisterende radioidentitet. Tallet 13 er tilpasset eksisterende parametre for tall og sirkelelement. Logo Positiv og negativ versjon Logoen har

Detaljer

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord Logo og symbol Farger / mønster Typografi Bruk av logo Stillingsannonser Brevark, visittkort og konvolutter Fax og id-kort Powerpoint

Detaljer

Designhåndbok Finnmárkku fylkkagielda. Designhåndbok Finnmark fylkeskommune

Designhåndbok Finnmárkku fylkkagielda. Designhåndbok Finnmark fylkeskommune Designhåndbok Finnmark fylkeskommune Designhåndbok Finnmárkku fylkkagielda v 1.0 side 1 Forord Det er en glede for meg å introdusere Finnmark fylkeskommunes nye profilprogram. Det forrige varte i nesten

Detaljer

Forskningsrapport. Tilskuddsordninger Tilskudd til tilstandsvurdering av borettslag mv. SKISSEBILDE

Forskningsrapport. Tilskuddsordninger Tilskudd til tilstandsvurdering av borettslag mv. SKISSEBILDE Forskningsrapport Tilskuddsordninger Tilskudd til tilstandsvurdering av borettslag mv. SKISSEBILDE innhold Hvem kan få bostøtte...3 Hvor mye er det snakk om?...4 Lorem ipsum...8 Dolor sit amet... 10 Ut

Detaljer

Programplan Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt som kan gå over flere linjer. Program. Programnavn Akronym

Programplan Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt som kan gå over flere linjer. Program. Programnavn Akronym Programplan 2007-08 Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt som kan gå over flere linjer Om publikasjonen Adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna Lorem ipsum dolor

Detaljer

Bostøtte. En støtteordning for pensjonister og barnefamilier SKISSEBILDE

Bostøtte. En støtteordning for pensjonister og barnefamilier SKISSEBILDE 2006 Bostøtte En støtteordning for pensjonister og barnefamilier SKISSEBILDE Hvem kan få bostøtte? Denne brosjyren gir en oversikt over bostøtteordningen. Brosjyren bygger på gjeldende regler pr. 1. januar

Detaljer

Grafisk profil for Den norske kirke

Grafisk profil for Den norske kirke Grafisk profil for Den norske kirke 1 Den norske kirkes våpen og grafisk ressursmateriell 2 grafisk designmanual DNK primo 2009 Kirkemøtet vedtok i 2006 en kommunikasjonsplattform for Den norske kirke.

Detaljer

Visuell profil; profilprogram for Stavanger kommune. versjon 2.0 Juni 2011

Visuell profil; profilprogram for Stavanger kommune. versjon 2.0 Juni 2011 ; profilprogram for Stavanger kommune versjon 2.0 Juni 2011 I Stavanger kommunes kommunikasjonsstrategi heter det at kommunen skal være en tydelig og enhetlig avsender. Den visuelle profilen skal brukes

Detaljer

Mellom engler, Nissen og julenattens stjerner

Mellom engler, Nissen og julenattens stjerner Bjørn T. Bøe Mellom engler, Nissen og julenattens stjerner Jul i støvo VI Epiphany Bøker Bente Bratlund Vidar Bratlund-Mæland forord Put autat. Ut atio corpercil incil erostin utetumsan velendre corper

Detaljer

Sykehuset Østfold profilhåndbok

Sykehuset Østfold profilhåndbok Sykehuset Østfold profilhåndbok Sykehusets visjon «Kvalitet - trygghet - respekt» skal være retningsgivende for all kommunikasjon i Sykehuset Østfold. Profilhåndboken har som mål å gi Sykehuset Østfold

Detaljer

il f o r p k is f a r G

il f o r p k is f a r G Hvit logo når bakgrunn er mørk Sort logo når farge ikke er tilgjengelig Navn logo: Hovedord settes med Myriad Semibold, resten Myriad Light. Sperring 200 Navn logo: Hovedord settes med Myriad Semibold,

Detaljer

Designhåndbok 20. JUNI 2005. Versjon 1.0

Designhåndbok 20. JUNI 2005. Versjon 1.0 Designhåndbok 20. JUNI 2005 Versjon 1.0 Forord Basisprofil Rektor Peter Butenschøn Vår grafiske profil skal bidra til at våre omgivelser kjenner oss igjen og oppfatter disse egenskapene og det fellesskapet

Detaljer

«Portfolio» Oxford Dictionary. Origin: Italian portafogli, from portare carry + foglio leaf. Noun (pl. portfolios)

«Portfolio» Oxford Dictionary. Origin: Italian portafogli, from portare carry + foglio leaf. Noun (pl. portfolios) Grunnkursportfolio er en del av studiekvalitetssystemet hvor hensikten er at skolen skal få et helhetlig inntrykk av studentens nivå og progresjon gjennom grunnkurset. Instituttene gir studenten en skriftelig

Detaljer

KIRKENS BYMISJON DESIGNMANUAL. September 2009

KIRKENS BYMISJON DESIGNMANUAL. September 2009 KIRKENS BYMISJON DESIGNMANUAL Innledning Litt nytt og veldig mye kjent. Denne designmanualen for Kirkens Bymisjon er utviklet for at Kirkens Bymisjon til en hver tid skal oppfattes helhetlig og samlet

Detaljer

MUNCH 150 DESIGNMANUAL

MUNCH 150 DESIGNMANUAL Index 1.0 LOGO 2.0 TYPOGRAFI 3.0 FARGER 4.0 SIGNALBILDE 5.0 PLASSERING AV LOGO 6.0 MODULANNONSE Logo 1.0 Logo Sort Hovedlogo Sort Symbol: Process: C:0 M:0 Y:0 K:0 Background: Process: C:0 M:0 Y:0 K:100

Detaljer

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune Profilhåndbok for Troms fylkeskommune 01.07.2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Identitet... 3 2.1 Hovedelementene... 3 2.2 Fylkesvåpenet... 4 2.3 Logoteksten... 4 2.4 Topplogo... 4 3.0 Farger... 4 3.2

Detaljer

Actas designmanual. 2008 Acta barn og unge i Normisjon Utviklet våren 2008 av OKTAN Alfa as

Actas designmanual. 2008 Acta barn og unge i Normisjon Utviklet våren 2008 av OKTAN Alfa as Actas designmanual 04 Logoutgaver 06 Farger 07 Typografi 09 Elementer 10 Brevpapir 12 Konvolutter 14 Visittkort 16 Stands 18 Povverpoint 20 Annonser 22 Brosjyrer 24 Subbrands 2008 Utviklet våren 2008 av

Detaljer

BLÅ- FJORDER. en kultur- och turismportal för och av kommunerna Gratangen, Lavangen, Salangen och Skånland i nord Norge.

BLÅ- FJORDER. en kultur- och turismportal för och av kommunerna Gratangen, Lavangen, Salangen och Skånland i nord Norge. Hela denna bilaga är annons för KOMMUNERNA GRATANGEN, LAVANGEN, SALANGEN OCH SKÅNLAND BLÅ- FJORDER en kultur- och turismportal för och av kommunerna Gratangen, Lavangen, Salangen och Skånland i nord Norge.

Detaljer

Profilmanual. Rogaland fylkeskommune. Versjon 3.0 Oktober 2015

Profilmanual. Rogaland fylkeskommune. Versjon 3.0 Oktober 2015 Rogaland fylkeskommune Profilmanual Versjon 3.0 Oktober 2015 Innhold Innledning side 2 Logo side 3 Farger side 10 Typografi side 14 Grafiske elementer side 17 Profiltekster side 20 Fotobank side 22 Kontortrykksaker

Detaljer

Vår profilmanual - et verktøy for deg

Vår profilmanual - et verktøy for deg PROFILMANUAL Vår profilmanual - et verktøy for deg Det visuelle uttrykket er helt avgjørende for hvordan vi vil at folk flest skal oppfatte oss. Alt henger sammen. Derfor skal vi være kritiske i forhold

Detaljer

Designmanual versjon Juba Utviklet høsten 2009 av OKTAN alfa

Designmanual versjon Juba Utviklet høsten 2009 av OKTAN alfa Designmanual versjon 1.0 2009 Juba Utviklet høsten 2009 av OKTAN alfa 2 Logo Den stiplede linjen viser best plassert hvit ramme bak logoen, med avrundede hjørner som matcher typografien i logoen. 3 Logoutgaver

Detaljer

Profilmanual mandal... soleklart! 1/11. Profilmanual: MANDAL... soleklart!

Profilmanual mandal... soleklart! 1/11. Profilmanual: MANDAL... soleklart! Profilmanual mandal... soleklart! 1/11 Profilmanual: MANDAL... soleklart! Profilmanual mandal... soleklart! 2/11 Innhold 1. Logo/vignett 2. Farger 3. Typografi 4. Kontormateriell 5. Maler 6. PowerPoint-presentasjon

Detaljer

visuell profil HoMelAND of THe viking KiNGs utkast

visuell profil HoMelAND of THe viking KiNGs utkast visuell profil HOMELAND OF THE VIKING KINGS UTKAST Reisemålet for nysgjerrige med sans for kontraster, mektige naturopplevelser......og gjerne litt galskap. INNHOLD VISUELL IDENTITET 4 NAVN 5 SYMBOL OG

Detaljer

Nytt på HiG Mediefag Teknologi og IT-fag Kortere kurs Emnebeskrivelser Opptakskrav Studiekatalog. Mediefag

Nytt på HiG Mediefag Teknologi og IT-fag Kortere kurs Emnebeskrivelser Opptakskrav Studiekatalog. Mediefag Brukernavn Passord Logg inn Glemt passord? Helsefag Mediefag Teknologi og IT-fag Kortere kurs Emnebeskrivelser Opptakskrav Studiekatalog English Helsefag Aktiviteten innen helse- og sosialfagene er forankret

Detaljer

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1 Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 2 Innledning og retningslinjer Vår grafiske profil er et viktig element når vi daglig signaliserer forbundets

Detaljer

Utgave 1.1 08.02.06. Designmanual. Innledning Grafiske elementer Farger Typografi Postale trykksaker Brosjyrer Presentasjoner Nedlastbare filer

Utgave 1.1 08.02.06. Designmanual. Innledning Grafiske elementer Farger Typografi Postale trykksaker Brosjyrer Presentasjoner Nedlastbare filer Utgave 1.1 08.02.06 Designmanual Forskerforbundets grafiske profil For at Forskerforbundet skal fremstå som en profesjonell og interessant organisasjon, er vi avhengige av å presentere oss på en gjennomtenkt

Detaljer

Ny oppdatert profil. SiO har i løpet av 2005 fornyet sin eksisterende profil.

Ny oppdatert profil. SiO har i løpet av 2005 fornyet sin eksisterende profil. Profilveiledning 2005 Ny oppdatert profil SiO har i løpet av 2005 fornyet sin eksisterende profil. I denne veilederen viser man i korte trekk muligheter for bruk av elementer og typografi. logo Symbol

Detaljer

PROFILDOKUMENTASJON Versjon 2.0 Desember 2008

PROFILDOKUMENTASJON Versjon 2.0 Desember 2008 PROFILDOKUMENTASJON Versjon 2.0 Desember 2008 Profildokumentasjon for LOfavør FORORD LOfavør sin profildokumentasjon skal være et verktøy som aktivt skal brukes for å opprettholde og skape den enhetlige

Detaljer

Oppgradert logo. CTM Lyng AS / miniprofil. Oppsettet er fast, proporsjonene må ikke endres Minste tillatte str. = 10 mm Kun en fargevariant som vist

Oppgradert logo. CTM Lyng AS / miniprofil. Oppsettet er fast, proporsjonene må ikke endres Minste tillatte str. = 10 mm Kun en fargevariant som vist Oppgradert logo Min. 10 mm bredde Oppsettet er fast, proporsjonene må ikke endres Minste tillatte str. = 10 mm Kun en fargevariant som vist Typografi Pluto Sans En verden av muligheter Pluto Sans light

Detaljer

Innhold. Inhold Introduksjon Logo. Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker. Merker E-post signatur PowerPoint-mal.

Innhold. Inhold Introduksjon Logo. Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker. Merker E-post signatur PowerPoint-mal. Profilmanual Inhold Introduksjon Logo Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker Merker E-post signatur PowerPoint-mal Annonser Skilt Header Symbol Negativ og svart Visittkort Brevark/wordmal

Detaljer

Hva en lærer bør vite om typografi

Hva en lærer bør vite om typografi Hva en lærer bør vite om typografi av per asplund Som lærer vil du ofte produsere tekst som elevene skal lese. Valg av feil skrift kan få store konsekvenser for leselysten og motivasjonen til målgruppen.

Detaljer

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10 PROFILHÅNDBOK INNHOLD INTRODUKSJON....3 LOGO....................... 4 TYPOGRAFI....6 FARGER....8 DESIGNELEMENTER....9 POSTALIA.................. 10 2 INTRODUKSJON Denne profilhåndboken angir retningslinjer

Detaljer

- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine!

- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine! - det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine! - brukarrettleiing for Folkeweb NYNORSK 2007 Innhald Programvindauget 4 Prøv sjølv 5 Artikkel 6 Meir om artikkel 7 verktøy 8 Set rekkefølgje, slette

Detaljer

veileder Design er synliggjøring av verdier og et verktøy som skal bidra til å gi all kommunikasjon autoritet og gjennomslagskraft.

veileder Design er synliggjøring av verdier og et verktøy som skal bidra til å gi all kommunikasjon autoritet og gjennomslagskraft. Design er synliggjøring av verdier og et verktøy som skal bidra til å gi all kommunikasjon autoritet og gjennomslagskraft. veileder 09 Versjon 1, Juni 2009 2 Norsk Industri Designveileder Velkomm til Norsk

Detaljer

Designmanual. D e s i g n m a n u a l f o r G r a n k o m m u n e a p r i l 2 0 0 6

Designmanual. D e s i g n m a n u a l f o r G r a n k o m m u n e a p r i l 2 0 0 6 Designmanual Forord Gran kommune ønsker å framstå som en moderne og tydelig organisasjon. Som et ledd i arbeidet med å bygge identitet og omdømme, gjennomfører Gran kommune et profileringsarbeid. Denne

Detaljer

Profileringsmanual Kongsberg kommune

Profileringsmanual Kongsberg kommune Profileringsmanual Kongsberg kommune v.1.0-21.06.2011 2 Kongsberg kommunes profileringsmanual Kongsberg kommune ønsker med sitt designprogram å være en tydelig avsender med en helhetlig visuell profil

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DESIGN

RETNINGSLINJER FOR DESIGN RETNINGSLINJER FOR DESIGN RETNINGSLINJER FOR LOGO 2 PRIMÆRLOGO Dette er LOfavørs primærlogo og skal benyttes i all intern kommunikasjon og all ekstern kommunikasjon hvor LOfavør er primæravsender. Logo

Detaljer

- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine!

- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine! - det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine! - brukerveiledning for Folkeweb BOKMÅL 2007 Innhold Programvinduet 4 Prøv selv 5 Artikkel 6 Mer om artikkel 7 verktøy 8 Sette rekkefølge, slette

Detaljer

B u s k e r u d f y l k e s b i b l i o t e k p r e s e n t e r e r Nye ungdoms- bøker f r a U n g d o m s b o k g i l d e t - 2 0 1 1

B u s k e r u d f y l k e s b i b l i o t e k p r e s e n t e r e r Nye ungdoms- bøker f r a U n g d o m s b o k g i l d e t - 2 0 1 1 B u s k e r u d f y l k e s b i b l i o t e k p r e s e n t e r e r Nye ungdomsbøker f r a U n g d o m s b o k g i l d e t - 2 0 1 1 Bøker som presenteres: Adamson, Gil: Enken. Presentert Britt Kroken

Detaljer

Designmanual versjon 1.0 2009 Sherpa Consulting Utviklet sommeren 2009 av OKTAN alfa

Designmanual versjon 1.0 2009 Sherpa Consulting Utviklet sommeren 2009 av OKTAN alfa Designmanual versjon 1.0 2009 Sherpa Consulting Utviklet sommeren 2009 av OKTAN alfa 2 LOGOUTGAVER Med payoff Fargeversjon Med payoff Sorthvit-versjon Logoene foreligger i positiv og negativ versjon, i

Detaljer

Designhåndbok. Tema. Fagforbundets visuelle profil. Fagforbundet Postboks 7003, St. Olavs plass NO-0130 Oslo. Versjon 1.

Designhåndbok.  Tema. Fagforbundets visuelle profil. Fagforbundet Postboks 7003, St. Olavs plass NO-0130 Oslo. Versjon 1. Designhåndbok Tema Fagforbundet Postboks 7003, St. Olavs plass NO-0130 Oslo Fagforbundets visuelle profil Versjon 1.0 Besøksadresse til oktober 2004: Kr. Augustsgate 23, Oslo Juni 2004 Besøksadresse fra

Detaljer

Profilmanual gjesdal kommune. Oppdatering jan 2017 Kulturavdelingen

Profilmanual gjesdal kommune. Oppdatering jan 2017 Kulturavdelingen Profilmanual gjesdal kommune Oppdatering jan 2017 Kulturavdelingen Innholdsfortegnelse Typografi side 3 Logo og Fargepalett side 6 Grafiske elementer side 7 Godkjente foto side 8 Sammenseting av grafiske

Detaljer

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Profilmanual Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Vår visuelle profil Formålet med profilmanualen er å sikre en mest mulig helhetlig og konsekvent bruk av Handel og Kontor i Norge sine

Detaljer

Designhåndbok. versjon 1 / august 2013. Nær naturen nær byen!

Designhåndbok. versjon 1 / august 2013. Nær naturen nær byen! Designhåndbok versjon 1 / august 2013 Nær naturen nær byen! 1 Designhåndbok og merkevareguide Denne håndboken tar for seg Lunner kommune sin logo og visuelle identitet. Den inneholder forklaringer, retningslinjer

Detaljer

Grafisk profilhåndbok

Grafisk profilhåndbok Grafisk profilhåndbok 1 INNLEDNING Profilhåndboken er en veiviser i bruk av den grafiske profilen for Nøtterøy kommune. Den gir retningslinjer i bruk av logo, fonter, farger og grafiske dekorelementer.

Detaljer

Bruk av heltre er positivt for miljøet inne og ute:

Bruk av heltre er positivt for miljøet inne og ute: innhold Furugulvet 4 Grunnleggende tips før legging 5 Gulvvarme 6 Før legging 7 Start legging 11 Ferdig behandlet 18 Gjør det selv 19 Vedlikehold 20 Oversiktstabell 22 Tips 24 OSMO-behandling 26 Bruk av

Detaljer

Invitasjon til Konferansetittel

Invitasjon til Konferansetittel Miljø, gener og helse konferanse Bergen, 14-15 mai Om konferansen Valgfri tekstblokk The Sans Plain B5 9/11,5 punkt. Bygger nedenfra og oppoversed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore

Detaljer

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere.

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Eplet (vårt symbol) er det tydeligste elementet i vår profil, og er ikke forandret. Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Vårt hovedslagord (pay-off)

Detaljer

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering 1 Versjon 1.0 Logo 3 Farger 9 Fonter 11 Designelement Bilder Implementering 15 18 21 2 Næringssektorene i Norge har sin egen felles grafiske signatur. Denne signaturen er hovedelementet i den nye grafiske

Detaljer

Bodø Havn Designmanual. Bodø Havn, designmanual 1

Bodø Havn Designmanual. Bodø Havn, designmanual 1 Bodø Havn Designmanual Bodø Havn, designmanual 1 Innholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14,15 Merkevaren Bodø Havn Bodø Havn i

Detaljer

Grafisk profil Grimstad kommune Innhold

Grafisk profil Grimstad kommune Innhold Grafisk profil Grafisk profil Grimstad kommune Innhold 1 1: Kommunelogo 1A: Originalfarge - til skilt, dekor og trykksaker med spesialfarge 1B: CMYK - til print, ordinære trykksaker og skjerm 1C: Sort

Detaljer

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014 nklet_mars2014 Profilhåndbok Aktiv mot kreft Revidert 2014 1. hovedlogo Aktiv mot kreft Hovedlogo Hovedlogoen skal fortrinnsvis brukes på alle flater. På mørkere bakgrunner kan negativ (hvit) logo benyttes.

Detaljer

profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag

profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag 1 INNHOLDSFORTEGNELSE LOGO GRAFISK ELEMENT TYPOGRAFI FARGER BREVARK VISITTKORT MAILSIGNATUR ANNONSE NAVNETREKK POWERPOINT

Detaljer

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD Profilmanual EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD I denne profilmanualen vil du finne retningslinjer for bruk av EL og IT sin visuelle profil. Disse retningslinjene har blitt utarbeidet for at EL

Detaljer

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent Profilhåndbok REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent innhold 2 side 3...................................................bakgrunn side

Detaljer

Visjon Tussa med kraft til å skape framtidsretta og miljøvenlege løysingar. Slagord Tussa med KRAFT til å skape.

Visjon Tussa med kraft til å skape framtidsretta og miljøvenlege løysingar. Slagord Tussa med KRAFT til å skape. profilhandbok innleiing Tussa Kraft Tussa Kraft vart stifta i 1949 og har sidan vore kraftleverandør på søre Sunnmøre. Selskapet har vore med i den rivande utviklinga i regionen, både med omsyn til industrialisering

Detaljer

- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine!

- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine! - det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine! - brukarrettleiing for Folkeweb NYNORSK 2008 Innhald Programvindauget 4 Prøv sjølv 5 Artikkel 6 Meir om artikkel 7 Tekstverktøy 8 Bildegalleri 12

Detaljer

Profilmanual. Rogaland fylkeskommune. Versjon 1.1 August 2011

Profilmanual. Rogaland fylkeskommune. Versjon 1.1 August 2011 Rogaland fylkeskommune Profilmanual Versjon 1.1 August 2011 Innhold Innledning side 2 Logo side 3 Farger side 9 Typografi side 12 Grafiske elementer side 15 Profiltekster side 18 Fotobank side 20 Kontortrykksaker

Detaljer

Arbeidstilsynet. Designmanual for Arbeidstilsynet. Innhold

Arbeidstilsynet. Designmanual for Arbeidstilsynet. Innhold Innhold Dokumentasjon Bakgrunn... 2 Navn... 3 Logo... 4 Symbol... 5 Farger... 8 Element... 9 Typografi... 10 Design av omslag... 12 Regi... 15 Eksempler Visittkort... 16 Konvolutter... 17 MS Office-maler...

Detaljer

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Innhold Innhold CD-rom Innhold profilhåndbok Logofiler til grafisk produksjon Vektoriserte eps-filer laget i Adobe Illustrator CS2. GS_Logo_PMS 575.eps GS_Logo_PMS

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune Grafisk profil manual for Vest-Agder fylkeskommune Oppdatert versjon 2005 Felles grafisk profil for alle fylkeskommunale virksomheter Vest-Agder fylkeskommune representerer bred faglig virksomhet med tilholdssteder

Detaljer

Profilprogram for Harstad kommune. Med elektroniske profilmaler

Profilprogram for Harstad kommune. Med elektroniske profilmaler Profilprogram for Harstad kommune Med elektroniske profilmaler Bruk alltid kommunevåpenet sammen med teksten Harstad kommune og slagordet Attraktiv hele livet. Disse elementene er tilpasset hverandre til

Detaljer

kvartalsrapport styrets kommentar agder energi

kvartalsrapport styrets kommentar agder energi kvartalsrapport styrets kommentar agder energi 1. kvartal 2007 Hovedpunkter pr. 1. kvartal 2007 Agder Energis driftsinntekter i 1. kvartal 2007 økte med 47 % til 1.606 mill. kr (1.089 mill. kr).* Økningen

Detaljer

Buskerud fylkesbibliotek presenterer. Nye ungdomsbøker

Buskerud fylkesbibliotek presenterer. Nye ungdomsbøker Buskerud fylkesbibliotek presenterer Nye ungdomsbøker fra Ungdomsbokgildet -2012 BØKER SOM PRESENTERES: Ardelius, Gunnar: Lysløypa. Presentert av Vera Grønborg Aubert...s 4 Arvola, Ingeborg: Carla, min

Detaljer

ENKELTKURS DELFAG ÅRSSTUDIUM BACHELORSTUDIUM 2008-2009 DELTIDSSTUDIER I BERGEN

ENKELTKURS DELFAG ÅRSSTUDIUM BACHELORSTUDIUM 2008-2009 DELTIDSSTUDIER I BERGEN ENKELTKURS DELFAG ÅRSSTUDIUM BACHELORSTUDIUM 2008-2009 DELTIDSSTUDIER I BERGEN NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION BACHELOR Ved s deltidsstudier kan du utvide din kompetansen steg

Detaljer

NRK Super. Merking av lisensprodukter. Merking av lisensprodukter med NRK Super-logo Side 2 NRK Aktivum Sist endret 01.02.2014

NRK Super. Merking av lisensprodukter. Merking av lisensprodukter med NRK Super-logo Side 2 NRK Aktivum Sist endret 01.02.2014 Retningslinjer for merking av lisensprodukter med NRK Super-logo NRK Aktivum 14 Side 2 NRK Aktivum Sist endret 01.02.14 NRK Super NRK Super er NRKs tilbud for barn mellom 2 og år på radio, nett og TV.

Detaljer

kampanjehøydepunkt demand dignity rettigheter og mot mødredødelighet Aksjonsveiledning høst

kampanjehøydepunkt demand dignity rettigheter og mot mødredødelighet Aksjonsveiledning høst AKSJONSVEILEDNING kampanjehøydepunkt HØST 2010 demand dignity Aksjonér for slumbeboernes rettigheter og mot mødredødelighet Aksjonsveiledning høst 2010 1 BAKGRUNN I høstens kampanjehøydepunkt skal Amnesty

Detaljer

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1 1 Innholdsfortegnelse s 3 Liten og stor logo s 4 Beskyttelsessone (logo) s 5 Positiv/negativ logo s 6 Fargepalett: pms og cmyk-verdier s 7 Fargepalett: pms og rgb-verdier s 8 Typografi s 9 Papirkvalitet

Detaljer

Profilmanual Oppdatert 03.09.2010

Profilmanual Oppdatert 03.09.2010 Profilmanual Oppdatert 03.09.2010 INTRODUKSJON EN TYDELIG OG ENKEL GRAFISK PROFIL En merkevare påvirkes av hva den sier og gjør, men også nesten like mye hvordan den sier og gjør det. En profilmanuals

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 INNHOLD INTRODUKSJON 3 LOGO 4 Plassering 5 Varianter 6 Profilering 7 FARGER 8 TYPOGRAFI 9 KONVOLUTTER 10 BREVARK & VISITTKORT 11 BILDER 12 POWERPOINT 13 NETTSIDE

Detaljer

Å rsrapport EDB B usiness Partner ASA ÅrSrAPPort 2008 EDB Business Partner ASA w w .e db.c MEr Ut Av It.

Å rsrapport EDB B usiness Partner ASA ÅrSrAPPort 2008 EDB Business Partner ASA w w .e db.c  MEr Ut Av It. årsrapport 2008 Konkret verdi MER UT av IT. Kort om EDB Business Partner EDB Business Partner er en av de ledende leverandørene av IT-tjenester i Norden med 6 200 ansatte og en årlig omsetning på 7,9 milliarder

Detaljer

REGION BERGEN PROFILHÅNDBOK mai 2010. erating unity

REGION BERGEN PROFILHÅNDBOK mai 2010. erating unity REGION BERGEN PROFILHÅNDBOK mai 2010 erating unity innhold Bakgrunn HIERARKI MERKE kommunikasjonskonsept FARGER TYPOGRAFI BILDER EKSEMPLER BAKGRUNN Region Bergen / Profilhåndbok / Mai 2010 BAKGRUNN Etter

Detaljer

S E N T R A L E R. Profilmanual

S E N T R A L E R. Profilmanual OG T A L Profilmanual 1 Innhold 2 Innhold OG T A L 4 Bakgrunnen for designet 6 Logoen 8 etningslinjer for logoen 10 Farger 11 Fonter 12 Grafiske lementer 13 Postale lementer 16 kilting 18 Bildebruk 20

Detaljer

GRAFISK PROFILMANUAL KRAFTSENTERET ASKIM

GRAFISK PROFILMANUAL KRAFTSENTERET ASKIM GRAFISK PROFILMANUAL DEFACTO KOMMUNIKAJON / DESIGN : INNOVENTI / 2005 INNHOLD : 3 4 5 6 Bakgrunn for visuell profil Askim kommunes løfter Byvåpenet Forskrifter for bruk av byvåpenet 7 8 9 10 11 GRAFISKE

Detaljer

Hvordan bruke profilmanualen

Hvordan bruke profilmanualen Visuell identitet Versjon 1 2016 Introduksjon Hvordan bruke profilmanualen Denne profilmanualen gir retningslinjer for hvilke elementer Friluftslivets uke inneholder og hvordan elementene kan brukes. Retningslinjene

Detaljer

Innhold. Bamble kommunes visuelle profil s. 3

Innhold. Bamble kommunes visuelle profil s. 3 PROFILHÅNDBOK 2013 Innhold Bamble kommunes visuelle profil s. 3 1.0 Kommunevåpenet s. 4 1.1 Logo, versjoner s. 5 1.2 Logo, friområde/bakgrunn s. 6 2.0 Farger s. 7 2.1 Farger i bruk/kombinasjoner s. 8 3.0

Detaljer

Sandnes i sentrum for framtiden. Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en brukerguide KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE

Sandnes i sentrum for framtiden. Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en brukerguide KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE Sandnes i sentrum for framtiden Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE INNHOLD 03 Innledning 03 Innledning 04 Visjonen vår 04 Visjonen vår 06 Verdiene våre

Detaljer