Grafisk profil for Den norske kirke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grafisk profil for Den norske kirke"

Transkript

1 Grafisk profil for Den norske kirke 1

2 Den norske kirkes våpen og grafisk ressursmateriell 2 grafisk designmanual DNK primo 2009

3 Kirkemøtet vedtok i 2006 en kommunikasjonsplattform for Den norske kirke. En samlende grafisk profil for kirken var et av punktene i planen. Denne designmanualen presenterer en verktøykasse med grafiske elementer som menighetene anbefales å ta i bruk. Fra (> Ressurser > Grafisk profil) kan man laste ned følgende designelementer: 1. Korrekt sammenstilling av Den norske kirkes våpenskjold med tilhørende tekst. (* 2. En bildekollasj i fire utgaver. 3. En stilisert due i flukt,- med gjennom livet som tilhørende tekst. 4. Annonseoriginaler i ulike formater som viser variert bruk av designelementene. Ideen bak bildekollasjen og den stiliserte dueflukten, er å minne om folkekirkens nærvær fra fødsel til alderdom - i både glede og sorg. På trykksak.kirken.no er det tilrettelagt en pdf-generator der menighetskontorene kan lage trykk-klare annonser m.m. på basis av maler som inneholder Den norske kirkes grafiske profil. Her kan man også lage korrekt utgave av logo til menighet, kirkelige fellesråd osv. og laste den ned som en pdf-fil i høy oppløsning. *) Digitale originaler med Den norske kirkes våpenskjold og tekst til det enkelte kirkelige organ/kontor, kan bestilles fra Kirkerådets informasjonsavdeling. grafisk designmanual DNK primo

4 Den norske kirkes våpen Den norske kirkes våpen (Olavsmerket) har vært benyttet som kirkens merke, segl eller våpen her i landet siden 1500-tallet. I nyere tid har Bispemøtet blant annet i 1965 kommet til at Olavsmerket er det samlende symbolet for Den norske kirke. I 1989 ba Kirkemøtet Kirkedepartementet om å foreslå en kongelig resolusjon for å få vedtatt en nytegnet utgave av Olavsmerket som kirkens offisielle våpen. Året etter forelå vedtaket. Kirkerådets retningslinjer for bruk av Den norske kirkes våpen er tilrettelagt på DEN NORSKE KYRKJA Bispemøtet DEN NORSKE KYRKJA Trondheim kirkelige fellesråd Denne veiledningen skal sikre konsekvent gjengivelse av Den norske kirkes våpen - Olavsmerket. Den norske kirkes våpenskjold fungerer i praksis som kirkens logo. Farger, typografi og størrelsesforhold må presenteres på en enhetlig måte av alle kirkens organer. Olavsmerket kan bare brukes av Den norske kirkes offisielle organer og stillinger under utøvelse av kirkelige tjenester. I denne designmanualen er det noen endringer i forhold til tidligere praksis når det gjelder skrifttype til tekst ved våpenskjoldet, størrelse på våpenskjold og tekst brukt på ulike trykksaker og størrelsesforholdet mellom våpenskjoldet og teksten. Trossamfunnets navn - Den norske kirke - skal som hovedregel gjengis når våpenskjoldet gjengis. Olavsmerket er en signatur, og skal så presist som mulig identifisere avsenderen bak trykksaken, annonsen eller nettsiden. Det er derfor naturlig å gjengi navnet på det aktuelle kirkelige organet, rådet, embetet i en egen tekstlinje i tilknytning til våpenskjoldet. Skrifttyper ved våpenskjoldet Til tekst sammen med våpenet benyttes ITC Garamond Book Condensed i linje en (i versaler - blokkbokstaver) og Helvetica Neue 55 Roman (i minuskler - små bokstaver) i linje to. Forholdet mellom våpenskjoldets størrelse og punktstørrelsen skal være som vist i denne veiledningen. Når våpenskjoldet gjengis i 12,6 mm mm høyde, blir skriftstørrelsen i første tekstlinje 23 pkt. og i andre linje 12 pkt. Linjeavstanden blir 18 pkt. Logoen skal alltid skaleres proporsjonalt. 4 grafisk designmanual DNK primo 2009

5 Den norske kirkes våpen Kirkerådet som i 1990 vedtok forskrift for bruk av Den norske kirkes våpen, kan ikke i juridisk forstand pålegge Den norske kirkes lokale organer å bruke kirkens våpen. Men Kirkerådet har myndighet til å instruere dem som velger å bruke våpenet om hvordan det skal brukes. Det er Hellig Olavs martyrdød som har gjort øksen til et meningsfullt symbol både nasjonalt og kirkelig (se også det norske riksvåpenet). Olavsmerket peker tilbake på den sentrale begivenhet i den universelle kirkes norske historie. DEN NORSKE KYRKJA Sandøysund sokneråd Det er to varianter for gjengivelse av våpenskjoldet sammen med tekst: Midtstilt eller justert mot venstremarg. Midtstilt Tekstlinje én er kirkesamfunnets egennavn på bokmål, nynorsk, samisk, engelsk (og andre språk). Tekstlinje to identifiserer menighet, kirkelig fellesråd, prosti, bispedømmer JUSTERT MOT VENSTREMARG Når teksten ved våpenskjoldet bare er navnet på kirkesamfunnet, skal teksten midtstilles vertikalt i forhold til våpenet. Dersom tekstlinje to benyttes, justeres øverste tekstlinje i flukt med våpenskjoldets øvre kant. Kirkerådet Farge - sort/hvitt Det finnes to godkjente utgaver av Den norske kirkes våpen. En konturtegning for énfarge-trykk og en flateoriginal for flerfarge-trykk. Ved sort/hvitt brukes en konturtegning av våpenet. Konturtegningen kan kun benyttes i svart. Det er ikke anledning til å bruke konturtegningen som utgangspunkt for trykk av våpenet i farger. Ved fargegjengivelse skal ingen konturer rundt kors eller økser markeres. Rød, PMS Warm Red C Gul, PMS 116 Svart 100% PMS fargekoder i VÅPENSKJOLDET Bunnfargen i våpenet: Rød, PMS Warm Red C. Kløverbladkors og økseskaft: Gul, PMS 116 C). Øksebladene: Hvit, (fargen på papiret). Hvit - papirfargen grafisk designmanual DNK primo

6 bildekollasj Bildekollasjen finnes i fire varianter: To horisontale og to vertikale. Stripen mellom rutene kan varieres i forhold til bakgrunnsfargen. Deler av bildekollasjen kan brukes separat, men det er ikke anledning til å sette sammen kollasjen i ny/annen rekkefølge enn den som er vist her. Det er viktig å bruke de grafiske elementene slik at de samlet gir assosiasjoner til kirkens verdier - og ikke bare der det ser pent ut. Bildekollasjene kan lastes ned her: (> Ressurser > Grafisk profil) 6 grafisk designmanual DNK primo 2009

7 bildekollasj Kirkerådet har eiendomsrett til alle fotoene i kollasjen, og tilbyr denne til fri bruk i Den norske kirkes menigheter. Sammen med øvrige grafiske elementer skal kollasjen bidra til gjenkjennelse og identitet. Når den vertikale kollasjen benyttes i annonser eller på trykksaker, må format og skalering tilpasses slik at hele kollasjen tas med og at den fyller hele annonsens/trykksakens høyde. Kollasjen skal alltid plasseres mot ytterkant. Bildekollasjene kan lastes ned her: (> Ressurser > Grafisk profil) grafisk designmanual DNK primo

8 grafiske elementer - profilfarger Fargene i kirkens profil er avstemte farger, som er ment å underbygge/forsterke identiteten til Den norske kirke. De kan brukes som dekor element på plakater, tidsskrifter, på webløsningen og i annonsesammenheng osv. PMS 453 C PMS 7530 C PMS 452 C PMS 7531 C PMS 451 C PMS 7532 C PMS 5455 C PMS 201 C PMS 5445 C PMS 202 C PMS 5435 C PMS 1817 C gjennom livet Gjennom livet er et grafisk element med meningsinnhold. Elementet understreker det samme som bildekollasjen (se følgende sider); nemlig folkekirkens nærvær fra fødsel til alderdom - i både glede og sorg. Ordene gjennom livet benyttes gjerne sammen med dueflukten (se neste side) Skrifttype: Helvetica Neue 55 8 grafisk designmanual DNK primo 2009

9 grafiske elementer - dueflukt Den stiliserte dueflukten og ordene gjennom livet understreker det samme som bildekollasjen; nemlig folkekirkens nærvær fra fødsel til alderdom - i både glede og sorg. Dueflukten kan benyttes med og uten bakgrunnsfarge, med og uten ordene gjennom livet samt i de forskjellige profilfargene. Den kan deles opp og man kan bruke den i ulike størrelser. Den kan også stå på egne ben, men skal ikke brukes innkopiert på foto og den skal ikke speilvendes. Ulike utgaver av dueflukten kan lastes ned her: (> Ressurser > Grafisk profil) dueflukten med tekst dueflukten uten tekst utsnitt av dueflukten i transparent 50% utsnitt av dueflukten i negativ trykk på profilfarge grafisk designmanual DNK primo

10 annonsemaler Annonsemalene er tilrettelagt for bruk via en web-pålogging på trykksak.kirken.no. Her kan det enkelte kirkekontor kostnadsfritt lage annonser med korrekt bruk av Den norske kirkes våpen og designelementer og laste ned en trykk-klar pdf-fil som kan oversendes avis/ magasin. Overskrift Il iril ute er sequamconse facilit nibh et nos niamet lan volor iuscil eu feuguer sumsandrer sum vel irit velendip ese magna feugait ut am, qui bla autet, sequat ute coreril utatis eumsa ndreet, vel ut lum dolor sum exeros dolore el dolor augait augait autpatet ullam vel do odit vel et, coreet, veliscilit lobortie. Uismolo rperosto doloreet irit irit ad tat. To conullan vulla feuismod dolorerit augait in henim nostrud tie dolesse quatuero odolorper ip et, veniat, vel in utat, sisi. Em zzrit lorem iure minim zzriliqui elit ing estinisl utetert venim alit, quipsuscidui blan velit lortioert num ver sim quiscin er si blaore magnisi bla commolore te magnibh estisi exerat. Ut vel iurercip eraess ectem quamcon ut in exeril in vendignaer faccum quisci blan ut lorperil essit la feu feum dolore vulla consectet velisissiert exero core modigna adit irillutat, veril do dit eaer feum iriure magnim zzrit ut autatuer susto consequam exer irit velissenim illam dit, con ulla accumsandre feuisi. Ciduipis augiat, quis augue feugiamet at la. Nullam vullum ipit autat, consequi er si blamconum nosert noser essequamet la at in veraess equisi tat lo iurer susciliquat inis esequis alit, consequis nim quam, commy num volobore diam et eaer feum iriure magnim zzrit ut autatuer volup ta tuerit la adigna alit at. Den norske kirke - Kirkerådet Pb. 799 Sentrum, N-0106 Oslo, tlf: , gjennom livet Overskrift Il iril ute er sequamconse facilit nibh et nos niamet lan volor iuscil eu feuguer sumsandrer sum vel irit velendip ese magna feugait ut am, qui bla autet, sequat ute coreril utatis eumsa ndreet, vel ut lum dolor sum exeros dolore el dolor augait augait autpatet ullam vel do odit vel et, coreet, veliscilit lobortie utatis eumsa ndree. Uismolo rperosto doloreet irit irit ad tat. Toconul lan vulla feuismod dolorerit augait in henimnos trud tie dolesse quatuero odolorper ip et, veniat, vel in utat, sisi. Em zzrit lorem iure minim zzriliq ui elit ing estinisl utet venim alit, quipsuscidui blan velit lortionum ver sim quiscin er si blaore magnisi bla commolore te magnibh estisi exerat. Ut vel iur ercip eraess ectem quamcon ut in exeril invendig naer faccum quisci blan ut lorperil essit lafeuerer feum dolore vulla consectet velisissi exero coreart modigna adit irillutat, veril do dit eaer feum iriure magnim zzrit ut autatuer susto consequam exer irit velissenim illam dit, con ulla accumsandre feuisi. Ciduipis augiat, quis augue feugiamet at lao ert essenismod tio core mincidunt la feugue tem illa feu feu feum del eum deleniscidui eummy niam, sismodo loborpercin henit pration sendiamcommy. Xercilla mcommol enisi. Olobore del eugait, susto essenismod tio core mincidunt la feugue tem illa dolore et prate veriuscin hent aut nonsed. Pit wis diamcon sequat adio ea ad tem vel. Den norske kirke - Kirkerådet Pb. 799 Sentrum, N-0106 Oslo, telefon: Overskrift Il iril ute er sequamconse facilit nibh et nos niamet lan volor iuscil eu feuguer sumsandrer sum vel irit velendip ese magna feugait ut am, qui bla autet, sequat ute coreril utatis eumsa ndreet, vel ut lum dolor sum exeros dolore el dolor augait augait autpatet ullam vel do odit vel et, coreet, veliscilit lobortie utatis eumsa ndree. Uismolo rperosto doloreet irit irit ad tat. Toconul lan vulla feuismod dolorerit augait in henimnos trud tie dolesse quatuero odolorper ip et, veniat, vel in utat, sisi. Em zzrit lorem iure minim zzriliq ui elit ing estinisl utet venim alit, quipsuscidui blan velit lortionum ver sim quiscin er si blaore magnisi bla commolore te magnibh estisi exerat. Ut vel iur ercip eraess ectem quamcon ut in exeril invendig naer faccum quisci blan ut lorperil essit lafeuer feum dolore vulla consectet velisissi exero core modigna adit irillutat, veril do dit eaer feum iriure magnim zzrit ut autatuer susto consequam exer irit velissenim illam dit, con ulla accumsandre feuisi. Ciduipis augiat, quis augue feugiamet at laoerart essenismod tio core mincidunt la feugue tem illa feu feu feum del eum deleniscidui eummy niam, sismodo loborpercin henit pration sendiamcommy. Xercilla mcommol enisi. Olobore del eugait, susto dolore et prate veriuscin hent aut nonsed. Pit wis sismodo loborpercin henit pration sendiamcommy. diamcon sequat adio ea ad tem vel velissenimert illam magnim zzrit ut autatuer susto consequam exer irit dit, con ulla accumsandre feuisi. Den norske kirke - Kirkerådet Pb. 799 Sentrum, N-0106 Oslo, telefon: gjennom livet gjennom livet Kirkerådet Kirkerådet Kirkerådet 10 grafisk designmanual DNK primo 2009

11 annonsemaler Annonsemalene anbefales brukt til både kunngjøringsannonser og stillingsannonser. Kirkelige fellesråd som har faste annonseavtaler med aviser/blader, kan i samarbeid med disse lage en fast utforming av f.eks. annonser for gudstjenesteoversikter. Overskift her kan det stå en lengre overskrift Il iril ute er sequamconse facilit nibh et nos niamet lan volor iuscil eu feuguer sumsandrer sum vel irit velendip ese magna feugait ut am, qui bla autet, sequat ute coreril utatis eumsa ndreet, vel ut lum dolor sum exeros dolore el dolor augait augait autpatet ullam vel do odit vel et, coreet, veliscilit lobortie. Uismolo rperosto doloreet irit irit ad tat. To conullan vull feuismod dolorerit augait in henim nostrud tieart dolessert quatuero odolorper ip et, veniat, vel in utat, sisi. Em zzrit lorem iure minim zzriliqui elit ing estinisl utet venim alit, quipsuscidui blan velit lortionum ver sim estisi exerat. Ut vel iurercip eraes ectem quamcon ut in exeril inert vendignaer faccum quiscier lorperil essit la feuer feum dolore vulla consectet velisissi exero core modigna adit irillutat, veril do dit eaer feum iriureert magnim zzrit utert autatuer susto consequam exer irit velissenim illam dit, con ulla accumsandre feuisiduipis augiat, quis augue feugiamet at la Ro essenismod tiocore mincidunt laert feugue tem illa feu feu feum del eumer ertdele nisciduiafg eummy niam, sismodo loborpercin henit prationert erty quipsuscidui blan velit lortionum ver sim quiscin er sbuni sendiamcommy.heniat erostrud magnibh er sequis ert er augiam, quatet acil do elisitert venim ipsum alit nisl eaertim ipisi blamcon sequissede mincidunt laert feugue tem illa feu feu feum del eumer tetumsandrem delesti ertoku sismolessi. Den norske kirke - Kirkerådet, Pb. 799 Sentrum, N-0106 Oslo, telefon: , gjennom livet Kirkerådet Overskrift her kan det stå en lengre overskrift Il iril ute er sequamconse facilit nibh et nos niamet lan volor iuscil eu feuguer sumsandrer sum vel irit velendip ese magna feugait ut am, qui bla autet, sequat ute coreril utatis eumsa ndreet, vel ut lum dolor sum exeros dolore el dolor augait augait autpatet ullam vel do odit vel et, coreet, veliscilit lobortie. Uismolo rperosto doloreet irit irit ad tat. To conullan vull feuismod dolorerit augait in henim nostrud tie dolessert quatuero odolorper ip et, veniat, vel in utat, sisi. Em zzrit lorem iure minim zzriliqui elit ing estinisl utet venim alit, quipsuscidui blan velit lortionum ver sim quiscin er sier blaore magnisi bla commolore te magnibh estisi exerat. Ut vel iurercip eraes ectem quamcon ut in exeril inertert quatuero odolorper ip et, veniat, vel in utat, sisi. Em zzrit vendignaer faccum quiscier lorperil essit la feuer feum dolore vulla consectet velisissi exero core modigna adit irillutat, veril do dit eaer feum iriure magnim zzrit utert autatuer susto consequam exer irit velissenim illam dit, con ulla accumsandre feuisi. Ciduipis augiat, quis augue feugiamet at la Ro essenismod tio core mincidunt laert feugue tem illa feu feu feum del eumertdele nisciduier eummy niam, sismodo loborpercin henit prationeroplt quipsuscidui blan velit lortionum ver sim quiscin er si sendiamcommy.heniat erostrud magnibh er sequis ert augiam, quatet acil do elisit venim ipsum alit nisl eaert Sim ipisi blamcon sequissed tetumsandrem delesti ert sismolessi. Facidunt velit ex eugiat. blaore magnisi bla eummy niam, sismodo loborpercin henit prationerter commolore te magnibh estisi exerat praessi eummy nia sismodo loborpercin henit prationeroplt. Den norske kirke - Kirkerådet, Pb. 799 Sentrum, N-0106 Oslo, telefon: , gjennom livet Kirkerådet Stilling her kan det stå en lengre overskrift Il iril ute er sequamconse facilit nibh et nos niamet lan volor iuscil eu feuguer sumsandrer sum vel irit velendip ese magna feugait ut am, qui bla autet, sequat ute coreril utatis eumsa ndreet, vel ut lum dolor sum exeros dolore el dolor augait augait autpatet ullam vel do odit vel et, coreet, veliscilit lobortie. Uismolo rperosto doloreet irit irit ad tat. To conullan vull feuismod dolorerit augait in henim nostrud tie dolessert quatuero odolorper ip et, veniat, vel in utat, sisi. Em zzrit lorem iure minim zzriliqui elit ing estinisl utet venim alit, quipsuscidui blan velit lortionum ver sim quiscin er sier blaore magnisi bla commolore te magnibh estisi exerat. Ut vel iurercip eraes ectem quamcon ut in exeril inertert quatuero odolorper ip et, veniat, vel in utat, sisi. Em zzrit vendignaer faccum quiscier lorperil essit la feuer feum dolore vulla consectet velisissi exero core modigna adit irillutat, veril do dit eaer feum iriure magnim zzrit utert autatuer susto consequam exer irit velissenim illam dit, con ulla accumsandre feuisi. Ciduipis augiat, quis augue feugiamet at la Ro essenismod tio core mincidunt laert feugue tem illa feu feu feum del eumertdele nisciduier eummy niam, sismodo loborpercin henit prationeroplt quipsuscidui blan velit lortionum ver sim quiscin er si sendiamcommy.heniat erostrud magnibh er sequis ert augiam, quatet acil do elisit venim ipsum alit nisl eaert Sim ipisi blamcon sequissed tetumsandrem delesti ert sismolessi. Facidunt velit ex eugiat. blaore magnisi bla eummy niam, sismodo loborpercin henit prationerte commolore te magnibh estisi exerat praessi con ullaer accumsandre feuisi. Ciduipis augiat, quis augue feug iamet at la Ro essenismod tio core mincidunt laertert augiam, quatet acil do elisit venim ipsum. Den norske kirke - Kirkerådet, Pb. 799 Sentrum, N-0106 Oslo, telefon: , gjennom livet Kirkerådet grafisk designmanual DNK primo

12 brevark og konvolutter Den norske kirkes våpen kan bare brukes av Den norske kirkes offisielle organer og stillinger under utøvelse av kirkelig tjeneste. Det er ikke tillatt å sette våpenskjoldet i en grafisk sammenheng som vil gi merket et annet heraldisk uttrykk. Våpenet må ikke sammenstilles med f.eks. kommunevåpen eller private kjennetegn. Dette fordi man ikke bevisst skal bruke en logotype til å skape uklarhet. Ideen med en logo er å gi klar beskjed om avsenders identitet. Det finnes en rekke organer, embeter og stillinger som opptrer på vegne av Den norske kirke lokalt. Alle kan skaffe egne brevark. I brevarkets signatur (nederst på arket) kan avsenderen gjerne benytte eget stempel/segl. Nedenfor signaturen skal det på brevark være et felt som oppgir organisasjonsnummer, adresse, telefonnummer, telefaksnummer, e-postadresse, webadresse og kontonummer til den stilling, embete eller råd som sender brevet. 11 mm 16 mm logo-bredde på papirformat A4 er 55 mm (tekst i linje to kan gå ut over bredden) 26 mm Rådhusgt. 1-3 Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo Kontortid: Tirsdag til fredag Org. nr.: Tlf.: Faks: E-post: 11 mm 12 grafisk designmanual DNK primo 2009

13 brevark og konvolutter Brevark og konvolutter med organer i Den norske kirke som avsender, bør ha felles utseende. Det er viktig at det er tydelig hvem som er avsender, og en felles profil bidrar til det. En gjennomført stil på kirkens korrespondanse-trykksaker gir positivt bidrag til hvordan kirkens kommunikasjon oppfattes. Behovet for å trykke brevark avtar med bruken av saksbehandlerverktøy som har brevmalene installert. Kirkelige kontorer oppfordres til å oppdatere brevmalene med riktig utforming av kirkens våpenskjold og tilhørende tekst. Det oppfordres til å benytte fargeutskrift av førstesiden (den siden der kirkens våpenskjold med tilhørende tekst gjengis). Kirkerådet Rådhusgt. 1-3, postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo Rådhusgt. 1-3 Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo Kontortid: Tirsdag til fredag Org. nr.: Tlf.: Faks: E-post: grafisk designmanual DNK primo

14 trykksaker Brevark og konvolutter med organer i Den norske kirke som avsender, bør ha felles utseende. Det er viktig at det er tydelig hvem som er avsender, og en felles profil bidrar til det. En gjennomført stil på kirkens korrespondanse-trykksaker gir positivt bidrag til hvordan kirkens kommunikasjon oppfattes. Behovet for å trykke brevark avtar med bruken av saksbehandlerverktøy som har brevmalene installert. Kirkelige kontorer oppfordres til å oppdatere brevmalene med riktig utforming av kirkens våpenskjold og tilhørende tekst. Det oppfordres til å benytte fargeutskrift av førstesiden (den siden der kirkens våpenskjold med tilhørende tekst gjengis). Størrelse på trykksak: A5 format (148,5 x 210 mm) - Bredde på logo: 50 mm (tekst i linje to kan gå ut over denne bredden) Størrelse på trykksak: A4 format (297 x 210 mm) - Bredde på logo: 55 mm (tekst i linje to kan gå ut over denne bredden) Det er mulig å benytte designelementene på ulike typer trykksaker med Den norske kirke som avsender. Men elementene må ikke benyttes på en slik måte at tilknytningen til Den norske kirke blir uklar. Poenget med en bevisst bruk av elementene er å gjøre avsender-identiteten tydelig. Plan for diakoni i Den norske kirke som er trykket i formatet 210 x 210 mm, viser anbefalt plassering av våpenskjold med tilhørende tekst, og plassering av design-elementene. Kollasjens striper mellom bildene samt bak duen er lik fargen på dokumentet Mellomrom mellom dueflukt lik våpenets bredde og logo plassert i linje med tittel Dueflukten ligger i linje med spissen på våpenet 14 grafisk designmanual DNK primo 2009

15 stempel - skilt - flagg Grindheim menighet Postboks 431, 4432 Hopland. Tlf.: Stempel og segl Både embeter, stillinger og råd har anledning til å lage stempler med tilsvarende utforming som tittelhoder til brevark. Biskopene og en rekke proster, prester og menighetsråd har egne segl/stempler med tidligere versjoner av Olavsmerket som motiv. Segl/stempel som har spissoval form for embeter og sirkelrund form for råd, brukes som signatur ved siden av underskrift på offisielle brev, attester, erklæringer osv. Der embete, stilling eller råd ønsker nytt segl, bør man undersøke med Riksarkivet om et regionalt eller lokalt motiv kan kombineres med Olavsmerket. Bibelske eller oldkirkelige symboler kan også benyttes. Riksarkivet gir råd og veiledning ved utvikling av nye segl. Det lokale organ står selv for utformingen av segl/stempel, men når Olavsmerket inngår som et element skal det alltid gjengis i den form det ble vedtatt i Segl/stempel er altså den lokale signaturen mens Den norske kirkes våpenskjold er fellesmerket for alle instanser i Den norske kirke. Fellesmerket brukes øverst på et brevarks tittelhode mens segl/stempel brukes som underskriftsmerke nær arkets bunn. VåpenSKJOLDET på skilt Kirkelige kontorer bør merkes med skilt ved hovedinngang. På slike skilt bør Den norske kirkes våpen tas med. Hvitlakkerte aluminiumsskilt er ofte brukt, men også andre materialer kan benyttes. Øverste tekstlinje på skiltet settes i sort og med skrifttypen «ITC Garamond Book Condensed». Tekstlinje to (og evt. tre) settes i sort og med skrifttypen «Helvetica Neue 55 Roman». Fargene på den selvklebende plastfolie som brukes ved skilt-teksting er disse: Våpenets bunnfarge: Rødt, (Fasson 906). Kløverbladkors og økseskaft: Gult, (Fasson 902). Øksenes blad: Hvit, (skiltets bunnfarge dersom den er hvit). Tekst: Sort. Kirkens flagg Flagg med Olavsmerket som motiv kan brukes av kirkens embetsbærere og av kirkens rådsorganer når disse opptrer på kirkens vegne. Primært heises kirkeflagget ved kirken, men ved kirkefestspill og andre kirkelige fest-anledninger kan flagget heises ved det aktuelle lokalet. For øvrig gjelder samme regler for bruk av kirkeflagget som for det nasjonale flagg. Oslo Flaggfabrikk (www.flagg.no) tilbyr et standard kirkeflagg med Olavsmerket som motiv. Bunnfarge: Varmrød, kors og økseskaft: gule, økseblader: hvite. Flagget fås i en rekke størrelser tilpasset lengden på flaggstang. Forholdet høyde:bredde er 1:1,2. grafisk designmanual DNK primo

16 webdesign Ved design av nettsider som utgis av offisielle organer i Den norske kirke, skal kirkesamfunnets egennavn og våpenskjold benyttes som tydelig identisering av nettpresentasjonens avsender. På den nasjonale nettportalen / er dette løst slik: En (flash-)animasjon av den stiliserte dueflukten er tatt inn som grafisk tilleggselement. Animasjonen går én gang når nettsidene åpnes. Nettsider som utgis av offisielle organer i Den norske kirke, har anledning til å benytte også dette design-elementet kostnadsfritt. Dette ordnes ved at man ber sin webleverandør om å få oversendt materiell fra Kirkerådets informasjonsavdeling/kirkens informasjonstjeneste. RGB-koden til det beige header-feltet på er R 202 G 202 B 174 Dette tildvarer Pantone 453 C Kirkerådet utarbeidet i 2006 en designpakke for kirkens nettpresentasjon. Her inngår både fargevalg, menydesign og opplegg for integrering av stoff fra den nasjonale portalen i lokale kirkelige nettpresentasjoner. Informasjon om dette fås fra Kirkerådets informasjonsavdeling/kirkens informasjonstjeneste. 16 grafisk designmanual DNK primo 2009

17 kommunikasjonsplattform Den norske kirkes kommunikasjonsplattform Vedtatt av Kirkemøtet 2006 Kommunikasjonsvisjon Den norske kirke vil være en inkluderende og tydelig kirke som inspirerer mennesker til å leve i tro, håp og kjærlighet. Kommunikasjonsidealer Den norske kirke vil formidle Bibelens budskap om Guds kjærlighet og håpet i Jesus Kristus. Den norske kirke vil være en åpen og ærlig samtalepartner. Den norske kirke vil være til stede i hverdagen og ved livets viktige begivenheter. Den norske kirke vil være et fellesskap som folk kjenner glede ved å tilhøre. Kjerneverdier ÅPENHET Den norske kirke vil være en åpen folkekirke. Vi vil gi rom for menneskers livserfaringer og spørsmål, og tilby fellesskap som gir forankring og tilhørighet for mennesker i alle aldre og uavhengig av funksjonsnivå. Vi vil være et møtested mellom mennesker og den treenige Gud. Kirken vil være tydelig i sin forkynnelse og legge til rette for et mangfold av trosuttrykk. Vi vil søke samarbeid med andre kristne kirkesamfunn og være i dialog med andre religioner og livssyn. Vi vil aktivt bryte ned barrierer av etnisk, kulturell og sosial art, og arbeide for åpenhet og inkludering i kirkens fellesskap. NÆRVÆR Guds nærvær gir oss trygghet til å leve våre liv. Vår oppgave er å formidle dette nærværet til mennesker i alle livets situasjoner. Kirken vil være en medvandrer. Vi vil gi rom for vekst og utvikling, ettertanke, engasjement og tro. Den norske kirke er til stede med sine kirkebygg, gudstjenester, kirkelige handlinger og levende fellesskap over hele landet og i norske miljøer utenlands. Vi er en del av den verdensvide kristne kirken, og vil være en integrert del av lokalsamfunnet. Den norske kirke ønsker også å vise sitt nærvær i mediesamfunnets ulike kanaler. FORSAKELSE Den norske kirke vil formidle kallet til å følge Kristus i forsakelse, tro og tjeneste. Det forplikter oss til å kjempe mot det som truer menneskets verd. Vi vil tale sant om mennesket og holde fram at livet også bringer med seg savn, sorg og udekkede behov. Vi ønsker å være en motkultur til forbrukersamfunnet, og vil framelske takknemlighet, offervilje og tjenersinn. Vi vil arbeide for en bærekraftig forvaltning av skaperverket og for at kløften mellom rike og fattige i verden skal bli mindre. HÅP Den norske kirke formidler håp ved å anerkjenne at alle mennesker er skapt i Guds bilde og har rett til et verdig liv. Vi vil skape vekstmuligheter for livsmot og håp, som kan bæregjennom kriser, sorg og død. I ydmykhet vil vi arbeide for rettferdighet, gjenopprettelse og forsoning overfor samene og andre grupper, der vi har bidratt til splittelse og undertrykkelse. Vi vitner om et håp som verden og den enkelte har fått i Jesu oppstandelse og i forventningen om at han kommer igjen for å gjøre alle ting nye. grafisk designmanual DNK primo

18 Kirkerådet Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo Tlf Telefaks E-post:

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke ISBN 13: 978-82-7545-066-9 Flere eksemplar kan bestilles fra: Kirkerådet Postboks 799

Detaljer

Designmanual - retningslinjer for visuell identitet. 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1

Designmanual - retningslinjer for visuell identitet. 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1 Designmanual - retningslinjer for visuell identitet 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1 INTRODUKSJON INNHOLD Et helhetlig grafisk uttrykk er viktig for å bygge gjenkjennelse og troverdighet.

Detaljer

Dette er hovedtittel nivå 3 over to linjer. Størrelsen på teksten er 104 pkt

Dette er hovedtittel nivå 3 over to linjer. Størrelsen på teksten er 104 pkt > 172 pkt tekst ncsjk i dho Dip eui bla feugiam dolore erillan ullaore cor accummy nit lamet, at consenisit au adion ut wis at iriustio eu facidunt do elut. > 172 pkt tekst ncsjk i dho Dip eui bla feugiam

Detaljer

Innhold. Logoen... 2 Logoregler... 3 Slagord... 4 Farger... 5 Typografi... 6 Grafisk element (sirkelen)...7 Generelt om bildebruk...

Innhold. Logoen... 2 Logoregler... 3 Slagord... 4 Farger... 5 Typografi... 6 Grafisk element (sirkelen)...7 Generelt om bildebruk... Grafisk profilmanual Innhold Profilelementer Logoen... 2 Logoregler... 3 Slagord... 4 Farger... 5 Typografi... 6 Grafisk element (sirkelen)...7 Generelt om bildebruk... 8 Profilen i bruk Postale trykksaker...

Detaljer

- - Designguide 2006. Musikkens studieforbund og fylkesavdelinger. www.ghostwriter.no

- - Designguide 2006. Musikkens studieforbund og fylkesavdelinger. www.ghostwriter.no - - Designguide 2006 Musikkens studieforbund og fylkesavdelinger www.ghostwriter.no Logo - 2 - Fargepalett Hovedfarger: Støttefarger og bilde: Pantone 410 cmyk 0-18-21-56 rgb 114-105-101 Pantone 7409 cmyk

Detaljer

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kyrkja. DEN NORSKE KYRKJA Kyrkjerådet

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kyrkja. DEN NORSKE KYRKJA Kyrkjerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kyrkja DEN NORSKE KYRKJA Kyrkjerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kyrkja ISBN 13: 978-82-7545-067-6 Fleire eksemplar kan tingast frå: Kyrkjerådet Postboks

Detaljer

OVERSKRIFT. hisf.no. Søknadsfrist er 19. november. HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE POSTBOKS 133, 6851 SOGNDAL TLF 57 67 60 00 FAX 57 67 61 00

OVERSKRIFT. hisf.no. Søknadsfrist er 19. november. HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE POSTBOKS 133, 6851 SOGNDAL TLF 57 67 60 00 FAX 57 67 61 00 I moderne undervisningslokaler i Førde arbeider studenter og ansatte for å møte samfunnet sine behov for helsetjenester. Her kan du utdanne deg til sykepleier. Vi har nå nytt opptak til Blabla blabla bla.

Detaljer

K O B D N Å FILH O PR PROFILHÅNDBOK

K O B D N Å FILH O PR PROFILHÅNDBOK PROFILHÅNDBOK innhold 1.0 Innledning Side 3 2.0 PROFIL Side 4 2.1 Logo - NESO Side 4 2.2 Tillatte varianter av logo Side 5 2.3 Hovedfarger Side 6 2.4 Tilleggsfarger Side 7 2.5 Typografi Side 8 2.6 Jubileumsprofil

Detaljer

PRESENTASJON NY VISUELL PROFIL

PRESENTASJON NY VISUELL PROFIL PRESENTASJON NY VISUELL PROFIL [ Preferanser ] Inspirasjon Kvalitet Trend Inspirasjon Kvalitet Trend Inspirasjon Kvalitet Trend Inspirasjon Kvalitet Trend [ Ny logo ] Godt å gå på, godt å ta på [ Navnet

Detaljer

Tittel på publikasjonen over to linjer

Tittel på publikasjonen over to linjer Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 Molde Telefon: 71 25 80 00 E-post: post@mrfylke.no www.mrfylke.no Tittel på publikasjonen over to linjer Her kommer en undertittel/forfattere eller beskrivelse

Detaljer

LANGE AKTIKKLER FRI. Barne- og familieansvarlig

LANGE AKTIKKLER FRI. Barne- og familieansvarlig FRI Barne- og familieansvarlig DRAMMEN LANGE AKTIKKLER ER MAMMA ELLER PAPPA I Med FENGSEL? overskrift og ingress. Oppslagg med utfallende fotografi på venstre side. Kan være begynnelse på en flersidig

Detaljer

Tittel nivå 1 B5 70pkt

Tittel nivå 1 B5 70pkt Tittel nivå 1 B5 70pkt Delit eugue dunt ip ero commodo odolor sum zzrit iurem dit nullan essequamcor si ting enit, quamconum aut venit landreet diat aliquat. Ed tate conse eril dolore do core molessequam,

Detaljer

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune Profilhåndbok for Troms fylkeskommune 01.07.2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Identitet... 3 2.1 Hovedelementene... 3 2.2 Fylkesvåpenet... 4 2.3 Logoteksten... 4 2.4 Topplogo... 4 3.0 Farger... 4 3.2

Detaljer

Hvordan skal NFU se ut?

Hvordan skal NFU se ut? Hvordan skal NFU se ut? NFU er den nasjonale interesseorganisasjonen for mennesker med utviklingshemming. Organisasjonens virksomhet bygger på tilhørighet og likeverd som grunnleggende og allmennmenneskelige

Detaljer

Profilhåndbok. NRK P13 Profilhåndbok 2014 - Sist endret: 04.09.14

Profilhåndbok. NRK P13 Profilhåndbok 2014 - Sist endret: 04.09.14 Profilhåndbok Logo Oppbygging Logoen er tilpasset NRK sin eksisterende radioidentitet. Tallet 13 er tilpasset eksisterende parametre for tall og sirkelelement. Logo Positiv og negativ versjon Logoen har

Detaljer

Svelviks visuelle profil september 2015

Svelviks visuelle profil september 2015 Profilmanual Svelviks visuelle profil september 2015 En felles visuell profil for Svelvik, bidrar til å synliggjøre kommunen bedre. Den grafiske profilen skal oppleves samlende og skape gjenkjennelighet.

Detaljer

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Profilmanual Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Vår visuelle profil Formålet med profilmanualen er å sikre en mest mulig helhetlig og konsekvent bruk av Handel og Kontor i Norge sine

Detaljer

Vest-Telemark sitt nye andlet mot verda. Visuell profil

Vest-Telemark sitt nye andlet mot verda. Visuell profil Vest-Telemark sitt nye andlet mot verda Visuell profil - ei verd av mogeleghetar Dei seks Vest-Telemark kommunane ynskjer å stå fram som eit fellesskap. Målet er å styrke innbyggarane sin identitet og

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ UiT OVERORDNET INFORMASJON VISUELL PROFIL. Regler og eksempler

UNIVERSITETET I TROMSØ UiT OVERORDNET INFORMASJON VISUELL PROFIL. Regler og eksempler OVERORDNET INFORMASJON VISUELL PROFIL Regler og eksempler INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold BAKGRUNN FOR VISUELL IDENTITET... 3 KOMMUNIKASJONSHIERARKI... 4 LOGO... 5 LOGO SEKUNDÆR AVSENDER FLERTALL... 6 PRIMÆRFARGER...

Detaljer

Foresight Norge Anbefalt logo med variasjoner Jørn Scholz 08/09 2008

Foresight Norge Anbefalt logo med variasjoner Jørn Scholz 08/09 2008 Foresight Norge Anbefalt logo med variasjoner Jørn Scholz 08/09 2008 Foresight Norge Symbol/ikon Jørn Scholz 08/09 2008 Foresight Norge Farger Jørn Scholz 08/09 2008 Hovedfarge, Lys grønn CMYK:50,0,100,0

Detaljer

Profilmanual mandal... soleklart! 1/11. Profilmanual: MANDAL... soleklart!

Profilmanual mandal... soleklart! 1/11. Profilmanual: MANDAL... soleklart! Profilmanual mandal... soleklart! 1/11 Profilmanual: MANDAL... soleklart! Profilmanual mandal... soleklart! 2/11 Innhold 1. Logo/vignett 2. Farger 3. Typografi 4. Kontormateriell 5. Maler 6. PowerPoint-presentasjon

Detaljer

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering 1 Versjon 1.0 Logo 3 Farger 9 Fonter 11 Designelement Bilder Implementering 15 18 21 2 Næringssektorene i Norge har sin egen felles grafiske signatur. Denne signaturen er hovedelementet i den nye grafiske

Detaljer

NRK Super. Merking av lisensprodukter. Merking av lisensprodukter med NRK Super-logo Side 2 NRK Aktivum Sist endret 01.02.2014

NRK Super. Merking av lisensprodukter. Merking av lisensprodukter med NRK Super-logo Side 2 NRK Aktivum Sist endret 01.02.2014 Retningslinjer for merking av lisensprodukter med NRK Super-logo NRK Aktivum 14 Side 2 NRK Aktivum Sist endret 01.02.14 NRK Super NRK Super er NRKs tilbud for barn mellom 2 og år på radio, nett og TV.

Detaljer

Metro Branding as. Profilmanual Norske Kvinners Sanitetsforening

Metro Branding as. Profilmanual Norske Kvinners Sanitetsforening Metro Branding as Profilmanual Norske Kvinners Sanitetsforening N.K.S profilmanual er en veileder for hvordan profilen skal benyttes. Den inneholder grunnleggende retningslinjer og eksempler på løsninger.

Detaljer

Grafisk profilhåndbok

Grafisk profilhåndbok Grafisk profilhåndbok Grafisk profilhåndbok Innhold Forord 2 3 Riksvåpnet / Embetsnavn og symbol Logo uten riksvåpen / dekorelement Fargebruk Typografi 4 5 6 7 Visittkort ID-kort / besøkskort Brevark Notat

Detaljer

Tittel på publikasjonen over to linjer

Tittel på publikasjonen over to linjer Tittel på publikasjonen over to linjer Tittel på publikasjonen over to linjer Tittel på publikasjonen over to linjer Tittel en linje Tittel en linje Tittel en linje Tittel en linje Et fylke for framtida

Detaljer

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO VISUELL PROFIL 1 LOGO VISUELL PROFIL 2 VISUELL PROFIL FORORD LOGO Logoen som presenteres i denne håndboken bygger på grunnelementer (kors og klode) som har vært en del av NLMs identitet i en årrekke. Logoen

Detaljer

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord Logo og symbol Farger / mønster Typografi Bruk av logo Stillingsannonser Brevark, visittkort og konvolutter Fax og id-kort Powerpoint

Detaljer

Si din mening! Norges speiderforbund skal få nytt forbundsmerke. Hvilket av fire fremlagte forslag ønsker du?

Si din mening! Norges speiderforbund skal få nytt forbundsmerke. Hvilket av fire fremlagte forslag ønsker du? Si din mening! Norges speiderforbund skal få nytt forbundsmerke. Hvilket av fire fremlagte forslag ønsker du? Kjære Grupper, Korps og Kretser! Her er deres mulighet til å påvirke Norges speiderforbunds

Detaljer

Profilmanual for Kirkevalget 2015

Profilmanual for Kirkevalget 2015 Profilmanual for Kirkevalget 2015 2 Om Kirkevalgets designprofil Kirkevalgets grmfske profi skal skape en tydelig avsenderidentitet for Kirkevalget. Den grmfske profika skal brukes på tvers av alle kanaler

Detaljer

En tittel på en linje

En tittel på en linje Mellomtittel Nostrud tat utat eraessissi Per feu faci el ipis nonummy nullandit nos ad minit wis nonse velit nos nostion sequis aut augiam dit acipit, si essis nisi. Ing eum vulla feuisit ut lor sendit,

Detaljer

il f o r p k is f a r G

il f o r p k is f a r G Hvit logo når bakgrunn er mørk Sort logo når farge ikke er tilgjengelig Navn logo: Hovedord settes med Myriad Semibold, resten Myriad Light. Sperring 200 Navn logo: Hovedord settes med Myriad Semibold,

Detaljer

INNLEDNING. Profilmanualen er et verktøy for de som skal skape kommunikasjon for J. B. Ugland og deres underselskaper.

INNLEDNING. Profilmanualen er et verktøy for de som skal skape kommunikasjon for J. B. Ugland og deres underselskaper. PROFILMANUAL INNLEDNING Profilmanualen er et verktøy for de som skal skape kommunikasjon for J. B. Ugland og deres underselskaper. Den grafiske profilen er utarbeidet for å sikre en konsekvent og helhetlig

Detaljer

Innhold. Inhold Introduksjon Logo. Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker. Merker E-post signatur PowerPoint-mal.

Innhold. Inhold Introduksjon Logo. Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker. Merker E-post signatur PowerPoint-mal. Profilmanual Inhold Introduksjon Logo Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker Merker E-post signatur PowerPoint-mal Annonser Skilt Header Symbol Negativ og svart Visittkort Brevark/wordmal

Detaljer

Designmanual. D e s i g n m a n u a l f o r G r a n k o m m u n e a p r i l 2 0 0 6

Designmanual. D e s i g n m a n u a l f o r G r a n k o m m u n e a p r i l 2 0 0 6 Designmanual Forord Gran kommune ønsker å framstå som en moderne og tydelig organisasjon. Som et ledd i arbeidet med å bygge identitet og omdømme, gjennomfører Gran kommune et profileringsarbeid. Denne

Detaljer

VERSJON VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN

VERSJON VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN VERSJON 14. 7. 2016 VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN Bakgrunn og vedtatte regler for Gjerdrum kommunes våpen Gjerdrum kommune fikk sitt kommunevåpen i 1993. Kommunevåpenkomiteen anbefalte et våpen med

Detaljer

MUNCH 150 DESIGNMANUAL

MUNCH 150 DESIGNMANUAL Index 1.0 LOGO 2.0 TYPOGRAFI 3.0 FARGER 4.0 SIGNALBILDE 5.0 PLASSERING AV LOGO 6.0 MODULANNONSE Logo 1.0 Logo Sort Hovedlogo Sort Symbol: Process: C:0 M:0 Y:0 K:0 Background: Process: C:0 M:0 Y:0 K:100

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 INNHOLD INTRODUKSJON 3 LOGO 4 Plassering 5 Varianter 6 Profilering 7 FARGER 8 TYPOGRAFI 9 KONVOLUTTER 10 BREVARK & VISITTKORT 11 BILDER 12 POWERPOINT 13 NETTSIDE

Detaljer

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10 PROFILHÅNDBOK INNHOLD INTRODUKSJON....3 LOGO....................... 4 TYPOGRAFI....6 FARGER....8 DESIGNELEMENTER....9 POSTALIA.................. 10 2 INTRODUKSJON Denne profilhåndboken angir retningslinjer

Detaljer

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Innhold Innhold CD-rom Innhold profilhåndbok Logofiler til grafisk produksjon Vektoriserte eps-filer laget i Adobe Illustrator CS2. GS_Logo_PMS 575.eps GS_Logo_PMS

Detaljer

Sykehuset Østfold profilhåndbok

Sykehuset Østfold profilhåndbok Sykehuset Østfold profilhåndbok Sykehusets visjon «Kvalitet - trygghet - respekt» skal være retningsgivende for all kommunikasjon i Sykehuset Østfold. Profilhåndboken har som mål å gi Sykehuset Østfold

Detaljer

Profilhåndbok Ansvarlig: Informasjonsavdelingen Vedtatt: (Versjon 1)

Profilhåndbok Ansvarlig: Informasjonsavdelingen Vedtatt: (Versjon 1) Profilhåndbok Ansvarlig: Informasjonsavdelingen Vedtatt: 00.00.2015 (Versjon 1) Innholdsfortegnelse 3 Forord 4 Logo Logoen Kommunevåpenet Spesifikasjoner Variant Samspill med logo/enhet Ikke tillatt bruk

Detaljer

Actas designmanual. 2008 Acta barn og unge i Normisjon Utviklet våren 2008 av OKTAN Alfa as

Actas designmanual. 2008 Acta barn og unge i Normisjon Utviklet våren 2008 av OKTAN Alfa as Actas designmanual 04 Logoutgaver 06 Farger 07 Typografi 09 Elementer 10 Brevpapir 12 Konvolutter 14 Visittkort 16 Stands 18 Povverpoint 20 Annonser 22 Brosjyrer 24 Subbrands 2008 Utviklet våren 2008 av

Detaljer

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1 Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 2 Innledning og retningslinjer Vår grafiske profil er et viktig element når vi daglig signaliserer forbundets

Detaljer

«Portfolio» Oxford Dictionary. Origin: Italian portafogli, from portare carry + foglio leaf. Noun (pl. portfolios)

«Portfolio» Oxford Dictionary. Origin: Italian portafogli, from portare carry + foglio leaf. Noun (pl. portfolios) Grunnkursportfolio er en del av studiekvalitetssystemet hvor hensikten er at skolen skal få et helhetlig inntrykk av studentens nivå og progresjon gjennom grunnkurset. Instituttene gir studenten en skriftelig

Detaljer

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Retningslinjer som kan for gå logobruk.

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Retningslinjer som kan for gå logobruk. Tittel 24 punkt over Januar 2007 med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt Retningslinjer som kan for gå logobruk over flere linjer Divisjon for

Detaljer

Forord. Nicolai Christensen Utgave 15.03.12 PROFILMANUAL - EIENDOMSSERVICE NOR AS

Forord. Nicolai Christensen Utgave 15.03.12 PROFILMANUAL - EIENDOMSSERVICE NOR AS 01. Profilmanual 1 2 Forord Gode designløsninger skaper oppmerksomhet, gjør budskap tydeligere og forsterker opplevelsen av et produkt, en tjenesteeller en virksomhet. Samtidig vil konsekvent bruk av designelementer

Detaljer

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere.

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Eplet (vårt symbol) er det tydeligste elementet i vår profil, og er ikke forandret. Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Vårt hovedslagord (pay-off)

Detaljer

DIS-Norge Bruk av ny logo Veiledning L.H. Alstadsæter m/tillegg av J. Eri 21.01.2001 1. Logo og sekundærelementer DIS-Norges nye logo består av selve logoen og ulike sekundærelementer. Logoen brukes for

Detaljer

Ny oppdatert profil. SiO har i løpet av 2005 fornyet sin eksisterende profil.

Ny oppdatert profil. SiO har i løpet av 2005 fornyet sin eksisterende profil. Profilveiledning 2005 Ny oppdatert profil SiO har i løpet av 2005 fornyet sin eksisterende profil. I denne veilederen viser man i korte trekk muligheter for bruk av elementer og typografi. logo Symbol

Detaljer

likeverd inkludering tilrettelegging

likeverd inkludering tilrettelegging Den norske kirkes betjening av mennesker med utviklingshemning likeverd inkludering tilrettelegging Uttalelse fra Kirkerådet november 2009 Vedtak fra Kirkemøtet april 2012 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kirkerådet

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00 Fax 78 99 22 12 postmottak@sor-varanger.kommune.no

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00 Fax 78 99 22 12 postmottak@sor-varanger.kommune.no SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00 Fax 78 99 22 12 postmottak@sor-varanger.kommune.no FORSKRIFTER FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN FOR SØR-VARANGER Vedtatt av Sør-Varanger kommunestyre

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune Grafisk profil manual for Vest-Agder fylkeskommune Oppdatert versjon 2005 Felles grafisk profil for alle fylkeskommunale virksomheter Vest-Agder fylkeskommune representerer bred faglig virksomhet med tilholdssteder

Detaljer

profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag

profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag 1 INNHOLDSFORTEGNELSE LOGO GRAFISK ELEMENT TYPOGRAFI FARGER BREVARK VISITTKORT MAILSIGNATUR ANNONSE NAVNETREKK POWERPOINT

Detaljer

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Oppdatert februar 2014. Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Oppdatert februar 2014. Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt Tittel 24 punkt over Oppdatert februar 2014 med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt Retningslinjer forgå logobruk som kan over flere linjer Kommunikasjonsenheten

Detaljer

Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL

Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL Avinor profilmanual Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL A 1 A1 Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL Oslo Lufthavn logo A 2 OSL logo A 3 Logobruk Oslo Lufthavn/OSL A 4 OSL logo med deskriptor A 5 Eksempler på fargebruk

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.id.: 1.5.2 Profilhåndbok for Utgave: 1.00 Skrevet av: Klara Johansen Gjelder fra: 01.06.2016 Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av Introduksjon Vi ønsker å fremstå som en profesjonell,

Detaljer

Profilguide Agder Kollektivtrafikk AS

Profilguide Agder Kollektivtrafikk AS Profilguide Agder Kollektivtrafikk AS OBS! Profilguiden er under løpende utvikling. Oppdateringer vil forekomme.sjekk at du har seneste versjon før jobbens oppstart. Spørsmål og godkjennelse av grafiske

Detaljer

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent Profilhåndbok REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent innhold 2 side 3...................................................bakgrunn side

Detaljer

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1 1 Innholdsfortegnelse s 3 Liten og stor logo s 4 Beskyttelsessone (logo) s 5 Positiv/negativ logo s 6 Fargepalett: pms og cmyk-verdier s 7 Fargepalett: pms og rgb-verdier s 8 Typografi s 9 Papirkvalitet

Detaljer

S E N T R A L E R. Profilmanual

S E N T R A L E R. Profilmanual OG T A L Profilmanual 1 Innhold 2 Innhold OG T A L 4 Bakgrunnen for designet 6 Logoen 8 etningslinjer for logoen 10 Farger 11 Fonter 12 Grafiske lementer 13 Postale lementer 16 kilting 18 Bildebruk 20

Detaljer

Visjon Tussa med kraft til å skape framtidsretta og miljøvenlege løysingar. Slagord Tussa med KRAFT til å skape.

Visjon Tussa med kraft til å skape framtidsretta og miljøvenlege løysingar. Slagord Tussa med KRAFT til å skape. profilhandbok innleiing Tussa Kraft Tussa Kraft vart stifta i 1949 og har sidan vore kraftleverandør på søre Sunnmøre. Selskapet har vore med i den rivande utviklinga i regionen, både med omsyn til industrialisering

Detaljer

NY PROFIL. Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge

NY PROFIL. Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge NY PROFIL Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge Her er Tromsø kommunes nye logo og profil Tromsø kommune sin profil skal gjøre oss gjenkjennelig og gi et helhetlig inntrykk. Det

Detaljer

Vår profil INTRODUKSJON

Vår profil INTRODUKSJON Vår profil INTRODUKSJON Å bruke vår felles identitet riktig og konsistent er viktig. Hver gang vi bruker vår logo sender vi ut et signal om kvaliteten på våre tjenester, og om hvordan vi verdimessig vurderer

Detaljer

GRAFISK HÅNDBOK. Rødt 2015

GRAFISK HÅNDBOK. Rødt 2015 GRAFISK HÅNDBOK Rødt 2015 LOGO VARIANTER Ved sort/hvitt kopering eller trykking skal logoen brukes i sort: Dersom logoen skal legges oppå et bilde eller en farget bakgrunn skal den brukes i hvitt: REGLER

Detaljer

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014 nklet_mars2014 Profilhåndbok Aktiv mot kreft Revidert 2014 1. hovedlogo Aktiv mot kreft Hovedlogo Hovedlogoen skal fortrinnsvis brukes på alle flater. På mørkere bakgrunner kan negativ (hvit) logo benyttes.

Detaljer

Vår profilmanual - et verktøy for deg

Vår profilmanual - et verktøy for deg PROFILMANUAL Vår profilmanual - et verktøy for deg Det visuelle uttrykket er helt avgjørende for hvordan vi vil at folk flest skal oppfatte oss. Alt henger sammen. Derfor skal vi være kritiske i forhold

Detaljer

KIRKENS BYMISJON DESIGNMANUAL. September 2009

KIRKENS BYMISJON DESIGNMANUAL. September 2009 KIRKENS BYMISJON DESIGNMANUAL Innledning Litt nytt og veldig mye kjent. Denne designmanualen for Kirkens Bymisjon er utviklet for at Kirkens Bymisjon til en hver tid skal oppfattes helhetlig og samlet

Detaljer

Grafisk profil for Alta kommune. Utarbeidet av Vidar Thomassen. Har du spørsmål relatert til profilen, ta kontakt på telefon eller på

Grafisk profil for Alta kommune. Utarbeidet av Vidar Thomassen. Har du spørsmål relatert til profilen, ta kontakt på telefon eller på Grafisk profil Alta kommune Grafisk profil for Alta kommune. Utarbeidet av Vidar Thomassen. Har du spørsmål relatert til profilen, ta kontakt på telefon 78 45 54 01 eller på e-post: vtho@alta.kommune Innholdsfortegnelse

Detaljer

DESIGNMAL FLEXX ØSTFOLD Q1 versjon 0.0.1

DESIGNMAL FLEXX ØSTFOLD Q1 versjon 0.0.1 DESIGNMAL FLEXX ØSTFOLD 2016 Q1 versjon 0.0.1 2 Flexx Østfold - designmal Introduksjon Flexx Østfold har per 23.03.2016 vedtatt en oppdatering av eksisterende designmal. Den nye designmalen skal bidra

Detaljer

Barneboken.qxd 01.12.00 10:42 Side 1

Barneboken.qxd 01.12.00 10:42 Side 1 Barneboken.qxd 01.12.00 10:42 Side 1 Normisjon, Informasjonsavdelingen, Postboks 9219, Grønland, 0134 Oslo Tlf: 23 30 10 00 Copyright Normisjon 2000 Barneboken.qxd 01.12.00 10:42 Side 2 Organisasjonens

Detaljer

Visuell profil; profilprogram for Stavanger kommune. versjon 2.0 Juni 2011

Visuell profil; profilprogram for Stavanger kommune. versjon 2.0 Juni 2011 ; profilprogram for Stavanger kommune versjon 2.0 Juni 2011 I Stavanger kommunes kommunikasjonsstrategi heter det at kommunen skal være en tydelig og enhetlig avsender. Den visuelle profilen skal brukes

Detaljer

Grafisk profil Versjon 27.01.2015

Grafisk profil Versjon 27.01.2015 Grafisk profil Versjon 27.01.2015 Innholdsfortegnelse UTFORMING... 4 Oppsett av logo... 5 Bruk av logo... 6 Farger... 7 Typografi... 8 Grafikk... 8 BRUKSOMRÅDER... 9 Web-sider... 10 Konvolutter... 11 Brevark

Detaljer

RANHEIM GRAFISK PROFIL 2016

RANHEIM GRAFISK PROFIL 2016 RANHEIM GRAFISK PROFIL 2016 INNHOLD Logo - Hovedlogo 3 Logo - Stående 4 Logo - Alternativ 5 Logo - Logo og bakgrunn 6 Logo - Frisoner 7 Profilfarger 8 Teksteksempel - Annonse 10 Grafisk element 11 Visittkort

Detaljer

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype Profilhåndbok Denne profilhåndboken fungerer som en hjelp til å implementere og ta i bruk MDN sin identitet effektivt på tvers av ulike medier. Disse retningslinjene er essensielle for å bevare kontinuitet

Detaljer

Oppgradert logo. CTM Lyng AS / miniprofil. Oppsettet er fast, proporsjonene må ikke endres Minste tillatte str. = 10 mm Kun en fargevariant som vist

Oppgradert logo. CTM Lyng AS / miniprofil. Oppsettet er fast, proporsjonene må ikke endres Minste tillatte str. = 10 mm Kun en fargevariant som vist Oppgradert logo Min. 10 mm bredde Oppsettet er fast, proporsjonene må ikke endres Minste tillatte str. = 10 mm Kun en fargevariant som vist Typografi Pluto Sans En verden av muligheter Pluto Sans light

Detaljer

Løten kommune. Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008

Løten kommune. Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008 Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008 Innhold 3 4 5 7 8 9 10 14 15 16 17 Grunnelemeter - Kommunevåpen Grunnelemeter - Logo Grunnelemeter - Signatur Signatur med tilleggstekst Farger Typografi Profilelementer

Detaljer

Profilprogram for Kristiansund kommune

Profilprogram for Kristiansund kommune Profilprogram for Kristiansund kommune Byvåpen i farger Kommunevåpenet skal brukes oppe i venstre hjørne sammen med visjonen «I medvind uansett vær» Byvåpen i sort/hvitt Kommunevåpenet skal brukes oppe

Detaljer

GRAFISK PROFILMANUAL KRAFTSENTERET ASKIM

GRAFISK PROFILMANUAL KRAFTSENTERET ASKIM GRAFISK PROFILMANUAL DEFACTO KOMMUNIKAJON / DESIGN : INNOVENTI / 2005 INNHOLD : 3 4 5 6 Bakgrunn for visuell profil Askim kommunes løfter Byvåpenet Forskrifter for bruk av byvåpenet 7 8 9 10 11 GRAFISKE

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DESIGN

RETNINGSLINJER FOR DESIGN RETNINGSLINJER FOR DESIGN RETNINGSLINJER FOR LOGO 2 PRIMÆRLOGO Dette er LOfavørs primærlogo og skal benyttes i all intern kommunikasjon og all ekstern kommunikasjon hvor LOfavør er primæravsender. Logo

Detaljer

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB FORUS DESIGNHÅNDBOK 1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB SYMBOL Symbolet til Forus er en pin/markør som skal sette Forus på kartet og som indikerer

Detaljer

Designhåndbok. versjon 1 / august 2013. Nær naturen nær byen!

Designhåndbok. versjon 1 / august 2013. Nær naturen nær byen! Designhåndbok versjon 1 / august 2013 Nær naturen nær byen! 1 Designhåndbok og merkevareguide Denne håndboken tar for seg Lunner kommune sin logo og visuelle identitet. Den inneholder forklaringer, retningslinjer

Detaljer

Den Norske Turistforening Visuell profil

Den Norske Turistforening Visuell profil Den Norske Turistforening Visuell profil Den røde T DNTs røde T er en av Norges mest kjente merker. Det er sannsynligvis malt mer en 1 million røde T-er langs turstiene i Norge. Turistforeningens første

Detaljer

PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene

PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene Hvordan bruke logoer, farger og skrifttyper sentralt og lokalt RETNINGSLINJENE Kortversjon, utgitt 2016 Retningslinjer for

Detaljer

Kontakt. www.hemne.kommune.no. www.hnf.no. Hemne Kommune Olav Hunnes, Næringskonsulent mobil 934 55 027 e-post: olav.hunnes@hemne.kommune.

Kontakt. www.hemne.kommune.no. www.hnf.no. Hemne Kommune Olav Hunnes, Næringskonsulent mobil 934 55 027 e-post: olav.hunnes@hemne.kommune. Kontakt Hemne Kommune Olav Hunnes, Næringskonsulent mobil 934 55 027 e-post: olav.hunnes@hemne.kommune.no www.hemne.kommune.no Hemne Næringsforum Willy Merkesnes, Daglig leder tlf 72 45 25 95, mobil 959

Detaljer

PRISLISTE. på trykksaker for den norske kirke

PRISLISTE. på trykksaker for den norske kirke PISIST på trykksaker for den norske kirke DN NOSK KIK Gjeldende fra 1. september 2006 Velkommen til kirketrykkeriet Hitra grafiske! ordrefaks 72 44 07 77 telefon 72 44 07 70 mail post@hitra-grafiske.no

Detaljer

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no Retningslinjer for NSTs grafiske profil www.telemed.no Dette er NSTs nye profil! Nasjonalt senter for telemedisin har fått ny grafisk profil som skal være et effektivt og strategisk verktøy for salg og

Detaljer

Profilhåndbok. Ekslusivitet, modernitet og tradisjon...

Profilhåndbok. Ekslusivitet, modernitet og tradisjon... Designer - Lars Gunnar Bergstad - www.bergstad-design.no - larsg_bergstad@hotmail.com - Odins Gt. 16, N-4332 Kr.Sand - Tlf:91358804 Profilhåndbok Ekslusivitet, modernitet og tradisjon... Hyttehagen - www.hyttehagen.no

Detaljer

Grafisk profilhåndbok

Grafisk profilhåndbok Grafisk profilhåndbok 1 INNLEDNING Profilhåndboken er en veiviser i bruk av den grafiske profilen for Nøtterøy kommune. Den gir retningslinjer i bruk av logo, fonter, farger og grafiske dekorelementer.

Detaljer

Utgave 1.1 08.02.06. Designmanual. Innledning Grafiske elementer Farger Typografi Postale trykksaker Brosjyrer Presentasjoner Nedlastbare filer

Utgave 1.1 08.02.06. Designmanual. Innledning Grafiske elementer Farger Typografi Postale trykksaker Brosjyrer Presentasjoner Nedlastbare filer Utgave 1.1 08.02.06 Designmanual Forskerforbundets grafiske profil For at Forskerforbundet skal fremstå som en profesjonell og interessant organisasjon, er vi avhengige av å presentere oss på en gjennomtenkt

Detaljer

Forskningsrapport. Tilskuddsordninger Tilskudd til tilstandsvurdering av borettslag mv. SKISSEBILDE

Forskningsrapport. Tilskuddsordninger Tilskudd til tilstandsvurdering av borettslag mv. SKISSEBILDE Forskningsrapport Tilskuddsordninger Tilskudd til tilstandsvurdering av borettslag mv. SKISSEBILDE innhold Hvem kan få bostøtte...3 Hvor mye er det snakk om?...4 Lorem ipsum...8 Dolor sit amet... 10 Ut

Detaljer

Nytt på HiG Mediefag Teknologi og IT-fag Kortere kurs Emnebeskrivelser Opptakskrav Studiekatalog. Mediefag

Nytt på HiG Mediefag Teknologi og IT-fag Kortere kurs Emnebeskrivelser Opptakskrav Studiekatalog. Mediefag Brukernavn Passord Logg inn Glemt passord? Helsefag Mediefag Teknologi og IT-fag Kortere kurs Emnebeskrivelser Opptakskrav Studiekatalog English Helsefag Aktiviteten innen helse- og sosialfagene er forankret

Detaljer

Grafisk profil. Norfjord Skifer

Grafisk profil. Norfjord Skifer Grafisk profil Norfjord Skifer Logo Logo svart/hvit Logo med slagord Fargene i profilen Pantone Cool Gray 11 C0 M0 Y0 K80 R51 G51 B51 Pantone 5487 C35 M0 Y16 K50 R104 G131 B134 Pantone 118 C0 M18 Y100

Detaljer

Exempel på hvordan brev skal skrives

Exempel på hvordan brev skal skrives Brevpapir / side 1 S/H version Hvis det ikke benyttes fargetrykk, gjengis logoen i øverste høyre hjørne i 100% sort. Firma Att.: Adresse By Land Dato Exempel på hvordan brev skal skrives Brødteksten skal

Detaljer

Profilmanual. for Norsk Form

Profilmanual. for Norsk Form Profilmanual for Norsk Form Introduksjon Norsk Form fikk i 2006 ny grafisk profil utarbeidet av Enzo Finger. Profilen består av logo, fargepalett, typografi og formkonsept. Gjennomført bruk av den visuelle

Detaljer

Profilhåndbok. Profilhåndbok Kjelsås IL

Profilhåndbok. Profilhåndbok Kjelsås IL Profilhåndbok Profilhåndbok Kjelsås IL Tinget i Kjelsås Idrettslag vedtok ny logo for klubben i februar 2004. I tillegg til hovedlogoen er det utviklet egne logoer for klubbens forskjellige grupper. Alle

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 08/08 En kirke for alle uansett funksjonsnivå Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det. (1. mos 1,27a) Et menneske

Detaljer

Bostøtte. En støtteordning for pensjonister og barnefamilier SKISSEBILDE

Bostøtte. En støtteordning for pensjonister og barnefamilier SKISSEBILDE 2006 Bostøtte En støtteordning for pensjonister og barnefamilier SKISSEBILDE Hvem kan få bostøtte? Denne brosjyren gir en oversikt over bostøtteordningen. Brosjyren bygger på gjeldende regler pr. 1. januar

Detaljer

Grafisk designmanual. - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia

Grafisk designmanual. - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia Grafisk designmanual - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia 2 FIRST LEGO League - grafisk designmanual Innhold grafisk designmanual 1. FIRST LEGO League-logo

Detaljer

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0 Retningslinjer for grafisk profil Januar 2009 Versjon 3.0 Beskyttelsesområde For å sikre lesbarheten og at logoen skal stå tydelig frem, er det definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst

Detaljer