Grafisk profil for Den norske kirke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grafisk profil for Den norske kirke"

Transkript

1 Grafisk profil for Den norske kirke 1

2 Den norske kirkes våpen og grafisk ressursmateriell 2 grafisk designmanual DNK primo 2009

3 Kirkemøtet vedtok i 2006 en kommunikasjonsplattform for Den norske kirke. En samlende grafisk profil for kirken var et av punktene i planen. Denne designmanualen presenterer en verktøykasse med grafiske elementer som menighetene anbefales å ta i bruk. Fra (> Ressurser > Grafisk profil) kan man laste ned følgende designelementer: 1. Korrekt sammenstilling av Den norske kirkes våpenskjold med tilhørende tekst. (* 2. En bildekollasj i fire utgaver. 3. En stilisert due i flukt,- med gjennom livet som tilhørende tekst. 4. Annonseoriginaler i ulike formater som viser variert bruk av designelementene. Ideen bak bildekollasjen og den stiliserte dueflukten, er å minne om folkekirkens nærvær fra fødsel til alderdom - i både glede og sorg. På trykksak.kirken.no er det tilrettelagt en pdf-generator der menighetskontorene kan lage trykk-klare annonser m.m. på basis av maler som inneholder Den norske kirkes grafiske profil. Her kan man også lage korrekt utgave av logo til menighet, kirkelige fellesråd osv. og laste den ned som en pdf-fil i høy oppløsning. *) Digitale originaler med Den norske kirkes våpenskjold og tekst til det enkelte kirkelige organ/kontor, kan bestilles fra Kirkerådets informasjonsavdeling. grafisk designmanual DNK primo

4 Den norske kirkes våpen Den norske kirkes våpen (Olavsmerket) har vært benyttet som kirkens merke, segl eller våpen her i landet siden 1500-tallet. I nyere tid har Bispemøtet blant annet i 1965 kommet til at Olavsmerket er det samlende symbolet for Den norske kirke. I 1989 ba Kirkemøtet Kirkedepartementet om å foreslå en kongelig resolusjon for å få vedtatt en nytegnet utgave av Olavsmerket som kirkens offisielle våpen. Året etter forelå vedtaket. Kirkerådets retningslinjer for bruk av Den norske kirkes våpen er tilrettelagt på DEN NORSKE KYRKJA Bispemøtet DEN NORSKE KYRKJA Trondheim kirkelige fellesråd Denne veiledningen skal sikre konsekvent gjengivelse av Den norske kirkes våpen - Olavsmerket. Den norske kirkes våpenskjold fungerer i praksis som kirkens logo. Farger, typografi og størrelsesforhold må presenteres på en enhetlig måte av alle kirkens organer. Olavsmerket kan bare brukes av Den norske kirkes offisielle organer og stillinger under utøvelse av kirkelige tjenester. I denne designmanualen er det noen endringer i forhold til tidligere praksis når det gjelder skrifttype til tekst ved våpenskjoldet, størrelse på våpenskjold og tekst brukt på ulike trykksaker og størrelsesforholdet mellom våpenskjoldet og teksten. Trossamfunnets navn - Den norske kirke - skal som hovedregel gjengis når våpenskjoldet gjengis. Olavsmerket er en signatur, og skal så presist som mulig identifisere avsenderen bak trykksaken, annonsen eller nettsiden. Det er derfor naturlig å gjengi navnet på det aktuelle kirkelige organet, rådet, embetet i en egen tekstlinje i tilknytning til våpenskjoldet. Skrifttyper ved våpenskjoldet Til tekst sammen med våpenet benyttes ITC Garamond Book Condensed i linje en (i versaler - blokkbokstaver) og Helvetica Neue 55 Roman (i minuskler - små bokstaver) i linje to. Forholdet mellom våpenskjoldets størrelse og punktstørrelsen skal være som vist i denne veiledningen. Når våpenskjoldet gjengis i 12,6 mm mm høyde, blir skriftstørrelsen i første tekstlinje 23 pkt. og i andre linje 12 pkt. Linjeavstanden blir 18 pkt. Logoen skal alltid skaleres proporsjonalt. 4 grafisk designmanual DNK primo 2009

5 Den norske kirkes våpen Kirkerådet som i 1990 vedtok forskrift for bruk av Den norske kirkes våpen, kan ikke i juridisk forstand pålegge Den norske kirkes lokale organer å bruke kirkens våpen. Men Kirkerådet har myndighet til å instruere dem som velger å bruke våpenet om hvordan det skal brukes. Det er Hellig Olavs martyrdød som har gjort øksen til et meningsfullt symbol både nasjonalt og kirkelig (se også det norske riksvåpenet). Olavsmerket peker tilbake på den sentrale begivenhet i den universelle kirkes norske historie. DEN NORSKE KYRKJA Sandøysund sokneråd Det er to varianter for gjengivelse av våpenskjoldet sammen med tekst: Midtstilt eller justert mot venstremarg. Midtstilt Tekstlinje én er kirkesamfunnets egennavn på bokmål, nynorsk, samisk, engelsk (og andre språk). Tekstlinje to identifiserer menighet, kirkelig fellesråd, prosti, bispedømmer JUSTERT MOT VENSTREMARG Når teksten ved våpenskjoldet bare er navnet på kirkesamfunnet, skal teksten midtstilles vertikalt i forhold til våpenet. Dersom tekstlinje to benyttes, justeres øverste tekstlinje i flukt med våpenskjoldets øvre kant. Kirkerådet Farge - sort/hvitt Det finnes to godkjente utgaver av Den norske kirkes våpen. En konturtegning for énfarge-trykk og en flateoriginal for flerfarge-trykk. Ved sort/hvitt brukes en konturtegning av våpenet. Konturtegningen kan kun benyttes i svart. Det er ikke anledning til å bruke konturtegningen som utgangspunkt for trykk av våpenet i farger. Ved fargegjengivelse skal ingen konturer rundt kors eller økser markeres. Rød, PMS Warm Red C Gul, PMS 116 Svart 100% PMS fargekoder i VÅPENSKJOLDET Bunnfargen i våpenet: Rød, PMS Warm Red C. Kløverbladkors og økseskaft: Gul, PMS 116 C). Øksebladene: Hvit, (fargen på papiret). Hvit - papirfargen grafisk designmanual DNK primo

6 bildekollasj Bildekollasjen finnes i fire varianter: To horisontale og to vertikale. Stripen mellom rutene kan varieres i forhold til bakgrunnsfargen. Deler av bildekollasjen kan brukes separat, men det er ikke anledning til å sette sammen kollasjen i ny/annen rekkefølge enn den som er vist her. Det er viktig å bruke de grafiske elementene slik at de samlet gir assosiasjoner til kirkens verdier - og ikke bare der det ser pent ut. Bildekollasjene kan lastes ned her: (> Ressurser > Grafisk profil) 6 grafisk designmanual DNK primo 2009

7 bildekollasj Kirkerådet har eiendomsrett til alle fotoene i kollasjen, og tilbyr denne til fri bruk i Den norske kirkes menigheter. Sammen med øvrige grafiske elementer skal kollasjen bidra til gjenkjennelse og identitet. Når den vertikale kollasjen benyttes i annonser eller på trykksaker, må format og skalering tilpasses slik at hele kollasjen tas med og at den fyller hele annonsens/trykksakens høyde. Kollasjen skal alltid plasseres mot ytterkant. Bildekollasjene kan lastes ned her: (> Ressurser > Grafisk profil) grafisk designmanual DNK primo

8 grafiske elementer - profilfarger Fargene i kirkens profil er avstemte farger, som er ment å underbygge/forsterke identiteten til Den norske kirke. De kan brukes som dekor element på plakater, tidsskrifter, på webløsningen og i annonsesammenheng osv. PMS 453 C PMS 7530 C PMS 452 C PMS 7531 C PMS 451 C PMS 7532 C PMS 5455 C PMS 201 C PMS 5445 C PMS 202 C PMS 5435 C PMS 1817 C gjennom livet Gjennom livet er et grafisk element med meningsinnhold. Elementet understreker det samme som bildekollasjen (se følgende sider); nemlig folkekirkens nærvær fra fødsel til alderdom - i både glede og sorg. Ordene gjennom livet benyttes gjerne sammen med dueflukten (se neste side) Skrifttype: Helvetica Neue 55 8 grafisk designmanual DNK primo 2009

9 grafiske elementer - dueflukt Den stiliserte dueflukten og ordene gjennom livet understreker det samme som bildekollasjen; nemlig folkekirkens nærvær fra fødsel til alderdom - i både glede og sorg. Dueflukten kan benyttes med og uten bakgrunnsfarge, med og uten ordene gjennom livet samt i de forskjellige profilfargene. Den kan deles opp og man kan bruke den i ulike størrelser. Den kan også stå på egne ben, men skal ikke brukes innkopiert på foto og den skal ikke speilvendes. Ulike utgaver av dueflukten kan lastes ned her: (> Ressurser > Grafisk profil) dueflukten med tekst dueflukten uten tekst utsnitt av dueflukten i transparent 50% utsnitt av dueflukten i negativ trykk på profilfarge grafisk designmanual DNK primo

10 annonsemaler Annonsemalene er tilrettelagt for bruk via en web-pålogging på trykksak.kirken.no. Her kan det enkelte kirkekontor kostnadsfritt lage annonser med korrekt bruk av Den norske kirkes våpen og designelementer og laste ned en trykk-klar pdf-fil som kan oversendes avis/ magasin. Overskrift Il iril ute er sequamconse facilit nibh et nos niamet lan volor iuscil eu feuguer sumsandrer sum vel irit velendip ese magna feugait ut am, qui bla autet, sequat ute coreril utatis eumsa ndreet, vel ut lum dolor sum exeros dolore el dolor augait augait autpatet ullam vel do odit vel et, coreet, veliscilit lobortie. Uismolo rperosto doloreet irit irit ad tat. To conullan vulla feuismod dolorerit augait in henim nostrud tie dolesse quatuero odolorper ip et, veniat, vel in utat, sisi. Em zzrit lorem iure minim zzriliqui elit ing estinisl utetert venim alit, quipsuscidui blan velit lortioert num ver sim quiscin er si blaore magnisi bla commolore te magnibh estisi exerat. Ut vel iurercip eraess ectem quamcon ut in exeril in vendignaer faccum quisci blan ut lorperil essit la feu feum dolore vulla consectet velisissiert exero core modigna adit irillutat, veril do dit eaer feum iriure magnim zzrit ut autatuer susto consequam exer irit velissenim illam dit, con ulla accumsandre feuisi. Ciduipis augiat, quis augue feugiamet at la. Nullam vullum ipit autat, consequi er si blamconum nosert noser essequamet la at in veraess equisi tat lo iurer susciliquat inis esequis alit, consequis nim quam, commy num volobore diam et eaer feum iriure magnim zzrit ut autatuer volup ta tuerit la adigna alit at. Den norske kirke - Kirkerådet Pb. 799 Sentrum, N-0106 Oslo, tlf: , gjennom livet Overskrift Il iril ute er sequamconse facilit nibh et nos niamet lan volor iuscil eu feuguer sumsandrer sum vel irit velendip ese magna feugait ut am, qui bla autet, sequat ute coreril utatis eumsa ndreet, vel ut lum dolor sum exeros dolore el dolor augait augait autpatet ullam vel do odit vel et, coreet, veliscilit lobortie utatis eumsa ndree. Uismolo rperosto doloreet irit irit ad tat. Toconul lan vulla feuismod dolorerit augait in henimnos trud tie dolesse quatuero odolorper ip et, veniat, vel in utat, sisi. Em zzrit lorem iure minim zzriliq ui elit ing estinisl utet venim alit, quipsuscidui blan velit lortionum ver sim quiscin er si blaore magnisi bla commolore te magnibh estisi exerat. Ut vel iur ercip eraess ectem quamcon ut in exeril invendig naer faccum quisci blan ut lorperil essit lafeuerer feum dolore vulla consectet velisissi exero coreart modigna adit irillutat, veril do dit eaer feum iriure magnim zzrit ut autatuer susto consequam exer irit velissenim illam dit, con ulla accumsandre feuisi. Ciduipis augiat, quis augue feugiamet at lao ert essenismod tio core mincidunt la feugue tem illa feu feu feum del eum deleniscidui eummy niam, sismodo loborpercin henit pration sendiamcommy. Xercilla mcommol enisi. Olobore del eugait, susto essenismod tio core mincidunt la feugue tem illa dolore et prate veriuscin hent aut nonsed. Pit wis diamcon sequat adio ea ad tem vel. Den norske kirke - Kirkerådet Pb. 799 Sentrum, N-0106 Oslo, telefon: Overskrift Il iril ute er sequamconse facilit nibh et nos niamet lan volor iuscil eu feuguer sumsandrer sum vel irit velendip ese magna feugait ut am, qui bla autet, sequat ute coreril utatis eumsa ndreet, vel ut lum dolor sum exeros dolore el dolor augait augait autpatet ullam vel do odit vel et, coreet, veliscilit lobortie utatis eumsa ndree. Uismolo rperosto doloreet irit irit ad tat. Toconul lan vulla feuismod dolorerit augait in henimnos trud tie dolesse quatuero odolorper ip et, veniat, vel in utat, sisi. Em zzrit lorem iure minim zzriliq ui elit ing estinisl utet venim alit, quipsuscidui blan velit lortionum ver sim quiscin er si blaore magnisi bla commolore te magnibh estisi exerat. Ut vel iur ercip eraess ectem quamcon ut in exeril invendig naer faccum quisci blan ut lorperil essit lafeuer feum dolore vulla consectet velisissi exero core modigna adit irillutat, veril do dit eaer feum iriure magnim zzrit ut autatuer susto consequam exer irit velissenim illam dit, con ulla accumsandre feuisi. Ciduipis augiat, quis augue feugiamet at laoerart essenismod tio core mincidunt la feugue tem illa feu feu feum del eum deleniscidui eummy niam, sismodo loborpercin henit pration sendiamcommy. Xercilla mcommol enisi. Olobore del eugait, susto dolore et prate veriuscin hent aut nonsed. Pit wis sismodo loborpercin henit pration sendiamcommy. diamcon sequat adio ea ad tem vel velissenimert illam magnim zzrit ut autatuer susto consequam exer irit dit, con ulla accumsandre feuisi. Den norske kirke - Kirkerådet Pb. 799 Sentrum, N-0106 Oslo, telefon: gjennom livet gjennom livet Kirkerådet Kirkerådet Kirkerådet 10 grafisk designmanual DNK primo 2009

11 annonsemaler Annonsemalene anbefales brukt til både kunngjøringsannonser og stillingsannonser. Kirkelige fellesråd som har faste annonseavtaler med aviser/blader, kan i samarbeid med disse lage en fast utforming av f.eks. annonser for gudstjenesteoversikter. Overskift her kan det stå en lengre overskrift Il iril ute er sequamconse facilit nibh et nos niamet lan volor iuscil eu feuguer sumsandrer sum vel irit velendip ese magna feugait ut am, qui bla autet, sequat ute coreril utatis eumsa ndreet, vel ut lum dolor sum exeros dolore el dolor augait augait autpatet ullam vel do odit vel et, coreet, veliscilit lobortie. Uismolo rperosto doloreet irit irit ad tat. To conullan vull feuismod dolorerit augait in henim nostrud tieart dolessert quatuero odolorper ip et, veniat, vel in utat, sisi. Em zzrit lorem iure minim zzriliqui elit ing estinisl utet venim alit, quipsuscidui blan velit lortionum ver sim estisi exerat. Ut vel iurercip eraes ectem quamcon ut in exeril inert vendignaer faccum quiscier lorperil essit la feuer feum dolore vulla consectet velisissi exero core modigna adit irillutat, veril do dit eaer feum iriureert magnim zzrit utert autatuer susto consequam exer irit velissenim illam dit, con ulla accumsandre feuisiduipis augiat, quis augue feugiamet at la Ro essenismod tiocore mincidunt laert feugue tem illa feu feu feum del eumer ertdele nisciduiafg eummy niam, sismodo loborpercin henit prationert erty quipsuscidui blan velit lortionum ver sim quiscin er sbuni sendiamcommy.heniat erostrud magnibh er sequis ert er augiam, quatet acil do elisitert venim ipsum alit nisl eaertim ipisi blamcon sequissede mincidunt laert feugue tem illa feu feu feum del eumer tetumsandrem delesti ertoku sismolessi. Den norske kirke - Kirkerådet, Pb. 799 Sentrum, N-0106 Oslo, telefon: , gjennom livet Kirkerådet Overskrift her kan det stå en lengre overskrift Il iril ute er sequamconse facilit nibh et nos niamet lan volor iuscil eu feuguer sumsandrer sum vel irit velendip ese magna feugait ut am, qui bla autet, sequat ute coreril utatis eumsa ndreet, vel ut lum dolor sum exeros dolore el dolor augait augait autpatet ullam vel do odit vel et, coreet, veliscilit lobortie. Uismolo rperosto doloreet irit irit ad tat. To conullan vull feuismod dolorerit augait in henim nostrud tie dolessert quatuero odolorper ip et, veniat, vel in utat, sisi. Em zzrit lorem iure minim zzriliqui elit ing estinisl utet venim alit, quipsuscidui blan velit lortionum ver sim quiscin er sier blaore magnisi bla commolore te magnibh estisi exerat. Ut vel iurercip eraes ectem quamcon ut in exeril inertert quatuero odolorper ip et, veniat, vel in utat, sisi. Em zzrit vendignaer faccum quiscier lorperil essit la feuer feum dolore vulla consectet velisissi exero core modigna adit irillutat, veril do dit eaer feum iriure magnim zzrit utert autatuer susto consequam exer irit velissenim illam dit, con ulla accumsandre feuisi. Ciduipis augiat, quis augue feugiamet at la Ro essenismod tio core mincidunt laert feugue tem illa feu feu feum del eumertdele nisciduier eummy niam, sismodo loborpercin henit prationeroplt quipsuscidui blan velit lortionum ver sim quiscin er si sendiamcommy.heniat erostrud magnibh er sequis ert augiam, quatet acil do elisit venim ipsum alit nisl eaert Sim ipisi blamcon sequissed tetumsandrem delesti ert sismolessi. Facidunt velit ex eugiat. blaore magnisi bla eummy niam, sismodo loborpercin henit prationerter commolore te magnibh estisi exerat praessi eummy nia sismodo loborpercin henit prationeroplt. Den norske kirke - Kirkerådet, Pb. 799 Sentrum, N-0106 Oslo, telefon: , gjennom livet Kirkerådet Stilling her kan det stå en lengre overskrift Il iril ute er sequamconse facilit nibh et nos niamet lan volor iuscil eu feuguer sumsandrer sum vel irit velendip ese magna feugait ut am, qui bla autet, sequat ute coreril utatis eumsa ndreet, vel ut lum dolor sum exeros dolore el dolor augait augait autpatet ullam vel do odit vel et, coreet, veliscilit lobortie. Uismolo rperosto doloreet irit irit ad tat. To conullan vull feuismod dolorerit augait in henim nostrud tie dolessert quatuero odolorper ip et, veniat, vel in utat, sisi. Em zzrit lorem iure minim zzriliqui elit ing estinisl utet venim alit, quipsuscidui blan velit lortionum ver sim quiscin er sier blaore magnisi bla commolore te magnibh estisi exerat. Ut vel iurercip eraes ectem quamcon ut in exeril inertert quatuero odolorper ip et, veniat, vel in utat, sisi. Em zzrit vendignaer faccum quiscier lorperil essit la feuer feum dolore vulla consectet velisissi exero core modigna adit irillutat, veril do dit eaer feum iriure magnim zzrit utert autatuer susto consequam exer irit velissenim illam dit, con ulla accumsandre feuisi. Ciduipis augiat, quis augue feugiamet at la Ro essenismod tio core mincidunt laert feugue tem illa feu feu feum del eumertdele nisciduier eummy niam, sismodo loborpercin henit prationeroplt quipsuscidui blan velit lortionum ver sim quiscin er si sendiamcommy.heniat erostrud magnibh er sequis ert augiam, quatet acil do elisit venim ipsum alit nisl eaert Sim ipisi blamcon sequissed tetumsandrem delesti ert sismolessi. Facidunt velit ex eugiat. blaore magnisi bla eummy niam, sismodo loborpercin henit prationerte commolore te magnibh estisi exerat praessi con ullaer accumsandre feuisi. Ciduipis augiat, quis augue feug iamet at la Ro essenismod tio core mincidunt laertert augiam, quatet acil do elisit venim ipsum. Den norske kirke - Kirkerådet, Pb. 799 Sentrum, N-0106 Oslo, telefon: , gjennom livet Kirkerådet grafisk designmanual DNK primo

12 brevark og konvolutter Den norske kirkes våpen kan bare brukes av Den norske kirkes offisielle organer og stillinger under utøvelse av kirkelig tjeneste. Det er ikke tillatt å sette våpenskjoldet i en grafisk sammenheng som vil gi merket et annet heraldisk uttrykk. Våpenet må ikke sammenstilles med f.eks. kommunevåpen eller private kjennetegn. Dette fordi man ikke bevisst skal bruke en logotype til å skape uklarhet. Ideen med en logo er å gi klar beskjed om avsenders identitet. Det finnes en rekke organer, embeter og stillinger som opptrer på vegne av Den norske kirke lokalt. Alle kan skaffe egne brevark. I brevarkets signatur (nederst på arket) kan avsenderen gjerne benytte eget stempel/segl. Nedenfor signaturen skal det på brevark være et felt som oppgir organisasjonsnummer, adresse, telefonnummer, telefaksnummer, e-postadresse, webadresse og kontonummer til den stilling, embete eller råd som sender brevet. 11 mm 16 mm logo-bredde på papirformat A4 er 55 mm (tekst i linje to kan gå ut over bredden) 26 mm Rådhusgt. 1-3 Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo Kontortid: Tirsdag til fredag Org. nr.: Tlf.: Faks: E-post: 11 mm 12 grafisk designmanual DNK primo 2009

13 brevark og konvolutter Brevark og konvolutter med organer i Den norske kirke som avsender, bør ha felles utseende. Det er viktig at det er tydelig hvem som er avsender, og en felles profil bidrar til det. En gjennomført stil på kirkens korrespondanse-trykksaker gir positivt bidrag til hvordan kirkens kommunikasjon oppfattes. Behovet for å trykke brevark avtar med bruken av saksbehandlerverktøy som har brevmalene installert. Kirkelige kontorer oppfordres til å oppdatere brevmalene med riktig utforming av kirkens våpenskjold og tilhørende tekst. Det oppfordres til å benytte fargeutskrift av førstesiden (den siden der kirkens våpenskjold med tilhørende tekst gjengis). Kirkerådet Rådhusgt. 1-3, postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo Rådhusgt. 1-3 Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo Kontortid: Tirsdag til fredag Org. nr.: Tlf.: Faks: E-post: grafisk designmanual DNK primo

14 trykksaker Brevark og konvolutter med organer i Den norske kirke som avsender, bør ha felles utseende. Det er viktig at det er tydelig hvem som er avsender, og en felles profil bidrar til det. En gjennomført stil på kirkens korrespondanse-trykksaker gir positivt bidrag til hvordan kirkens kommunikasjon oppfattes. Behovet for å trykke brevark avtar med bruken av saksbehandlerverktøy som har brevmalene installert. Kirkelige kontorer oppfordres til å oppdatere brevmalene med riktig utforming av kirkens våpenskjold og tilhørende tekst. Det oppfordres til å benytte fargeutskrift av førstesiden (den siden der kirkens våpenskjold med tilhørende tekst gjengis). Størrelse på trykksak: A5 format (148,5 x 210 mm) - Bredde på logo: 50 mm (tekst i linje to kan gå ut over denne bredden) Størrelse på trykksak: A4 format (297 x 210 mm) - Bredde på logo: 55 mm (tekst i linje to kan gå ut over denne bredden) Det er mulig å benytte designelementene på ulike typer trykksaker med Den norske kirke som avsender. Men elementene må ikke benyttes på en slik måte at tilknytningen til Den norske kirke blir uklar. Poenget med en bevisst bruk av elementene er å gjøre avsender-identiteten tydelig. Plan for diakoni i Den norske kirke som er trykket i formatet 210 x 210 mm, viser anbefalt plassering av våpenskjold med tilhørende tekst, og plassering av design-elementene. Kollasjens striper mellom bildene samt bak duen er lik fargen på dokumentet Mellomrom mellom dueflukt lik våpenets bredde og logo plassert i linje med tittel Dueflukten ligger i linje med spissen på våpenet 14 grafisk designmanual DNK primo 2009

15 stempel - skilt - flagg Grindheim menighet Postboks 431, 4432 Hopland. Tlf.: Stempel og segl Både embeter, stillinger og råd har anledning til å lage stempler med tilsvarende utforming som tittelhoder til brevark. Biskopene og en rekke proster, prester og menighetsråd har egne segl/stempler med tidligere versjoner av Olavsmerket som motiv. Segl/stempel som har spissoval form for embeter og sirkelrund form for råd, brukes som signatur ved siden av underskrift på offisielle brev, attester, erklæringer osv. Der embete, stilling eller råd ønsker nytt segl, bør man undersøke med Riksarkivet om et regionalt eller lokalt motiv kan kombineres med Olavsmerket. Bibelske eller oldkirkelige symboler kan også benyttes. Riksarkivet gir råd og veiledning ved utvikling av nye segl. Det lokale organ står selv for utformingen av segl/stempel, men når Olavsmerket inngår som et element skal det alltid gjengis i den form det ble vedtatt i Segl/stempel er altså den lokale signaturen mens Den norske kirkes våpenskjold er fellesmerket for alle instanser i Den norske kirke. Fellesmerket brukes øverst på et brevarks tittelhode mens segl/stempel brukes som underskriftsmerke nær arkets bunn. VåpenSKJOLDET på skilt Kirkelige kontorer bør merkes med skilt ved hovedinngang. På slike skilt bør Den norske kirkes våpen tas med. Hvitlakkerte aluminiumsskilt er ofte brukt, men også andre materialer kan benyttes. Øverste tekstlinje på skiltet settes i sort og med skrifttypen «ITC Garamond Book Condensed». Tekstlinje to (og evt. tre) settes i sort og med skrifttypen «Helvetica Neue 55 Roman». Fargene på den selvklebende plastfolie som brukes ved skilt-teksting er disse: Våpenets bunnfarge: Rødt, (Fasson 906). Kløverbladkors og økseskaft: Gult, (Fasson 902). Øksenes blad: Hvit, (skiltets bunnfarge dersom den er hvit). Tekst: Sort. Kirkens flagg Flagg med Olavsmerket som motiv kan brukes av kirkens embetsbærere og av kirkens rådsorganer når disse opptrer på kirkens vegne. Primært heises kirkeflagget ved kirken, men ved kirkefestspill og andre kirkelige fest-anledninger kan flagget heises ved det aktuelle lokalet. For øvrig gjelder samme regler for bruk av kirkeflagget som for det nasjonale flagg. Oslo Flaggfabrikk (www.flagg.no) tilbyr et standard kirkeflagg med Olavsmerket som motiv. Bunnfarge: Varmrød, kors og økseskaft: gule, økseblader: hvite. Flagget fås i en rekke størrelser tilpasset lengden på flaggstang. Forholdet høyde:bredde er 1:1,2. grafisk designmanual DNK primo

16 webdesign Ved design av nettsider som utgis av offisielle organer i Den norske kirke, skal kirkesamfunnets egennavn og våpenskjold benyttes som tydelig identisering av nettpresentasjonens avsender. På den nasjonale nettportalen / er dette løst slik: En (flash-)animasjon av den stiliserte dueflukten er tatt inn som grafisk tilleggselement. Animasjonen går én gang når nettsidene åpnes. Nettsider som utgis av offisielle organer i Den norske kirke, har anledning til å benytte også dette design-elementet kostnadsfritt. Dette ordnes ved at man ber sin webleverandør om å få oversendt materiell fra Kirkerådets informasjonsavdeling/kirkens informasjonstjeneste. RGB-koden til det beige header-feltet på er R 202 G 202 B 174 Dette tildvarer Pantone 453 C Kirkerådet utarbeidet i 2006 en designpakke for kirkens nettpresentasjon. Her inngår både fargevalg, menydesign og opplegg for integrering av stoff fra den nasjonale portalen i lokale kirkelige nettpresentasjoner. Informasjon om dette fås fra Kirkerådets informasjonsavdeling/kirkens informasjonstjeneste. 16 grafisk designmanual DNK primo 2009

17 kommunikasjonsplattform Den norske kirkes kommunikasjonsplattform Vedtatt av Kirkemøtet 2006 Kommunikasjonsvisjon Den norske kirke vil være en inkluderende og tydelig kirke som inspirerer mennesker til å leve i tro, håp og kjærlighet. Kommunikasjonsidealer Den norske kirke vil formidle Bibelens budskap om Guds kjærlighet og håpet i Jesus Kristus. Den norske kirke vil være en åpen og ærlig samtalepartner. Den norske kirke vil være til stede i hverdagen og ved livets viktige begivenheter. Den norske kirke vil være et fellesskap som folk kjenner glede ved å tilhøre. Kjerneverdier ÅPENHET Den norske kirke vil være en åpen folkekirke. Vi vil gi rom for menneskers livserfaringer og spørsmål, og tilby fellesskap som gir forankring og tilhørighet for mennesker i alle aldre og uavhengig av funksjonsnivå. Vi vil være et møtested mellom mennesker og den treenige Gud. Kirken vil være tydelig i sin forkynnelse og legge til rette for et mangfold av trosuttrykk. Vi vil søke samarbeid med andre kristne kirkesamfunn og være i dialog med andre religioner og livssyn. Vi vil aktivt bryte ned barrierer av etnisk, kulturell og sosial art, og arbeide for åpenhet og inkludering i kirkens fellesskap. NÆRVÆR Guds nærvær gir oss trygghet til å leve våre liv. Vår oppgave er å formidle dette nærværet til mennesker i alle livets situasjoner. Kirken vil være en medvandrer. Vi vil gi rom for vekst og utvikling, ettertanke, engasjement og tro. Den norske kirke er til stede med sine kirkebygg, gudstjenester, kirkelige handlinger og levende fellesskap over hele landet og i norske miljøer utenlands. Vi er en del av den verdensvide kristne kirken, og vil være en integrert del av lokalsamfunnet. Den norske kirke ønsker også å vise sitt nærvær i mediesamfunnets ulike kanaler. FORSAKELSE Den norske kirke vil formidle kallet til å følge Kristus i forsakelse, tro og tjeneste. Det forplikter oss til å kjempe mot det som truer menneskets verd. Vi vil tale sant om mennesket og holde fram at livet også bringer med seg savn, sorg og udekkede behov. Vi ønsker å være en motkultur til forbrukersamfunnet, og vil framelske takknemlighet, offervilje og tjenersinn. Vi vil arbeide for en bærekraftig forvaltning av skaperverket og for at kløften mellom rike og fattige i verden skal bli mindre. HÅP Den norske kirke formidler håp ved å anerkjenne at alle mennesker er skapt i Guds bilde og har rett til et verdig liv. Vi vil skape vekstmuligheter for livsmot og håp, som kan bæregjennom kriser, sorg og død. I ydmykhet vil vi arbeide for rettferdighet, gjenopprettelse og forsoning overfor samene og andre grupper, der vi har bidratt til splittelse og undertrykkelse. Vi vitner om et håp som verden og den enkelte har fått i Jesu oppstandelse og i forventningen om at han kommer igjen for å gjøre alle ting nye. grafisk designmanual DNK primo

18 Kirkerådet Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo Tlf Telefaks E-post:

Designmanual - retningslinjer for visuell identitet. 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1

Designmanual - retningslinjer for visuell identitet. 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1 Designmanual - retningslinjer for visuell identitet 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1 INTRODUKSJON INNHOLD Et helhetlig grafisk uttrykk er viktig for å bygge gjenkjennelse og troverdighet.

Detaljer

Hvordan skal NFU se ut?

Hvordan skal NFU se ut? Hvordan skal NFU se ut? NFU er den nasjonale interesseorganisasjonen for mennesker med utviklingshemming. Organisasjonens virksomhet bygger på tilhørighet og likeverd som grunnleggende og allmennmenneskelige

Detaljer

Sandnes i sentrum for framtiden. Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en brukerguide KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE

Sandnes i sentrum for framtiden. Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en brukerguide KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE Sandnes i sentrum for framtiden Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE INNHOLD 03 Innledning 03 Innledning 04 Visjonen vår 04 Visjonen vår 06 Verdiene våre

Detaljer

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk Designmanual Innhold Ord og uttrykk......................................................3 Profilverktøy.........................................................4 Nettbuss hovedlogo............................................5

Detaljer

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0 1 DESIGNMANUAL KAPITTEL 1.0 // FORORD KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK KAPITTEL 5.0 // WEB

Detaljer

- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine!

- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine! - det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine! - brukerveiledning for Folkeweb BOKMÅL 2007 Innhold Programvinduet 4 Prøv selv 5 Artikkel 6 Mer om artikkel 7 verktøy 8 Sette rekkefølge, slette

Detaljer

Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3

Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3 Innhold Designmanual 2 Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3 GRUNNELEMENTER Logo... 4 Fakultetssignaturer... 10 Farger... 14 Grafisk element... 16 Typografi... 17 Foto/bildebruk... 19 POSTALE ELEMENTER

Detaljer

4.4. Fax. 4.5 Diplay av postalia 5. INFORMASJONS TRYKKSAKER. 5.1. Profilannonse. 5.2. Stillingsannonse. 5.3. Plakat. 5.4.

4.4. Fax. 4.5 Diplay av postalia 5. INFORMASJONS TRYKKSAKER. 5.1. Profilannonse. 5.2. Stillingsannonse. 5.3. Plakat. 5.4. DESIGNMANUAL DESIGNMANUAL 1. INNLEDNING 1. INNLEDNING 1.1. Om designmanualen 1.2. Osloadvokatenes historie 2. VISUELLE KOMMUNIKASJONSUTTRYKK 2.1. Verdier 3. VERKTØYKASSE 3.1. Logo i farger 3.2. Logo i

Detaljer

EKTE EIKER VISUELL IDENTITET

EKTE EIKER VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL EKTE EIKER 1. UTGAVE 002 Designmanual Innhold Forklaring Ord merket med * er forklart i ordlisten på side 46 og 47. Innledning Konsept Logo Logoens oppbygging Sikker avstand Logoens farger

Detaljer

f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: Istock Inkludering Gud gir - vi deler med absolutt alle tema nr Av Tor Ivar Torgauten

f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: Istock Inkludering Gud gir - vi deler med absolutt alle tema nr Av Tor Ivar Torgauten O f t e n e Ve il ed M e -h nin g t i l t ro s o pp lær eren tema nr 11 Foto: Istock Inkludering Av Tor Ivar Torgauten Gud gir - vi deler med absolutt alle 1 VISJON: Barn og unge, uavhengig av funksjonsevne,

Detaljer

Telehuset profilmanual MAI 2012. Designmanual. Mai 2012

Telehuset profilmanual MAI 2012. Designmanual. Mai 2012 S 1 Designmanual Mai 2012 S 2 Innledning Innledning Designmanualen er et viktig verktøy for å forsterke og bygge merkevaren Telehuset. Manualen gir oversikt over profilens elementer og retningslinjer rundt

Detaljer

Å få nye kunder og beholde dem.

Å få nye kunder og beholde dem. Å få nye kunder og beholde dem. Skadereparasjon Fjerning av riper Lakkoppretting Veteranbilservice Hente- og bringetjeneste Tlf. 12345678 The Müller bodyshop Ta til høyre etter 100 m. Eksempelgata 42 2

Detaljer

Veileder til normalreglene for bruk av fylkeskommuners og kommuners våpen og flagg

Veileder til normalreglene for bruk av fylkeskommuners og kommuners våpen og flagg Utarbeidet av Norsk Heraldisk Forening i 2007, samt anbefalt av KS i 2009 Veileder til normalreglene for bruk av fylkeskommuners og kommuners våpen og flagg 1 BAKGRUNN OG HISTORIE: DEN GANG KOMMUNEVÅPNENE

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

Misjon til forandring

Misjon til forandring Misjon til forandring «Som Far har sendt meg, sender jeg dere» (Joh. 20.21) Innhold 2: Forord 5: Historikk «Misjon til forandring utfordringene fra Edinburgh 2010» 6: 1. Dåp og misjon 8: 2. Økumenikk og

Detaljer

Designmanual versjon 1.0 2009 Sherpa Consulting Utviklet sommeren 2009 av OKTAN alfa

Designmanual versjon 1.0 2009 Sherpa Consulting Utviklet sommeren 2009 av OKTAN alfa Designmanual versjon 1.0 2009 Sherpa Consulting Utviklet sommeren 2009 av OKTAN alfa 2 LOGOUTGAVER Med payoff Fargeversjon Med payoff Sorthvit-versjon Logoene foreligger i positiv og negativ versjon, i

Detaljer

En tittel på en linje

En tittel på en linje Mellomtittel Nostrud tat utat eraessissi Per feu faci el ipis nonummy nullandit nos ad minit wis nonse velit nos nostion sequis aut augiam dit acipit, si essis nisi. Ing eum vulla feuisit ut lor sendit,

Detaljer

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Forord Det er med stolthet vi nå kan presentere Designmanual Gjøvik 2011. Når vi skulle utarbeide logo og design for byjubileet, var det naturlig for oss å henvende

Detaljer

Visuell identitet Altibox

Visuell identitet Altibox Visuell identitet Altibox Den visuelle identiteten til Altibox består av en logo, typografi, farger og et bildeuttrykk. Dette er viktige visuelle elementer som gir Altibox en tydelig identitet og som skal

Detaljer

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat.

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Fra Gudstjenesteboken 2011 Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Innhold: Noen hovedbegreper i ordningen s. 02

Detaljer

Åtte temaer for godt samspill Q-0923

Åtte temaer for godt samspill Q-0923 Åtte temaer for godt samspill Q-0923 Foreldreveiledning Symbolet for foreldreveiledningen er stilisert etter en gammel helleristning fra boken «Helleristningene i Alta» av Knut Helskog. Program for foreldreveiledning

Detaljer

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Flere eksemplarer kan bestilles fra: Borg bispedømmeråd Bjarne Aas gate 9 1606 Fredrikstad Epost: borg.bdr@kirken.no Telefon: 69 30 79 00 www.kirken.no/borg

Detaljer

visuell profil Astma- og Allergiforbundet

visuell profil Astma- og Allergiforbundet versjon 1 / 02.2010 visuell profil Astma- og Allergiforbundet 1 NAAF skal være en handlekraftig, troverdig og kunnskapsrik pasient- og interesseorganisasjon. Gjennom frivillige, tillitsvalgte og ansattes

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR. 13 96. ÅRGANG 05. - 19. OKTOBER 2010 26 Gratulerer!

STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR. 13 96. ÅRGANG 05. - 19. OKTOBER 2010 26 Gratulerer! STUDENTAVISA I TRONDHEIM 26 NR. 13 96. ÅRGANG 05. - 19. OKTOBER 2010 Gratulerer! 33 innhold 26 06 SiT lagrer treningsdata ulovlig. Reportasje 22 Meninger Samfundets grunnfjell. 44 03 Leder 05 Siden sist

Detaljer

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Etiketter med den nye grafiske profilen til Bergsdalstunet. Illustrasjon: Stine Karlsen Grafisk design handler om å skape et visuelt uttrykk som skal kommunisere et budskap. Du kan se grafisk design rundt

Detaljer

Vest-Telemark sitt nye andlet mot verda. Visuell profil

Vest-Telemark sitt nye andlet mot verda. Visuell profil Vest-Telemark sitt nye andlet mot verda Visuell profil - ei verd av mogeleghetar Dei seks Vest-Telemark kommunane ynskjer å stå fram som eit fellesskap. Målet er å styrke innbyggarane sin identitet og

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Venstres visuelle profil

Venstres visuelle profil Venstres visuelle profil Grafisk profil Innledning Logo og navn Logoens bruk og plassering Typografi Fargebruk Tilleggselement Lokale maler Internett Eksempler Merkantilt Brosjyrer Annonser Plakater/roll-ups

Detaljer

buskerud.fylkesbibl.no Buskerud fylkesbibliotek presenterer NYE ungdoms- bøker

buskerud.fylkesbibl.no Buskerud fylkesbibliotek presenterer NYE ungdoms- bøker Buskerud fylkesbibliotek presenterer NYE ungdoms- bøker buskerud.fylkesbibl.no fra Ungdomsbokgildet -2013 INNHOLD Hilsen fra sjefen...s 3 Ungdomsbokgildet for 10. gang...s 4 Ask, Lene: Neste gang blir

Detaljer