Profilmanual. Rogaland fylkeskommune. Versjon 1.1 August 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Profilmanual. Rogaland fylkeskommune. Versjon 1.1 August 2011"

Transkript

1 Rogaland fylkeskommune Profilmanual Versjon 1.1 August 2011 Innhold Innledning side 2 Logo side 3 Farger side 9 Typografi side 12 Grafiske elementer side 15 Profiltekster side 18 Fotobank side 20 Kontortrykksaker side 22 Presentasjoner side 26 Annonser side 31 Brosjyrer/dokumenter side 34 VGS side 43 Annet side 49

2 Innledning Rogaland fylkeskommune en tydelig og synlig aktør Rogaland fylkeskommune skal bli mer synlig. Vi har som mål å være en tydelig avsender og være synlig på rett plass til rett tid. Vi vil at informasjon fra fylkeskommunens sentraladministrasjon, skoler og andre virksomheter skal være tydelig og lett tilgjengelig både for innbyggerne våre, overfor samarbeidspartnere og andre miljøer som påvirker fylkeskommunens rammebetingelser. Da er det viktig å ha en god visuell kommunikasjon og en klar og tydelig grafisk profil. Har du spørsmål eller andre henvendelser vedrørende Rogaland fylkeskommunes profil? Kontakt kommunikasjonsavdelingen på eller Rogaland fylkeskommune utvikler Rogaland. Gjennom samarbeid med kommunene og andre offentlige og private aktører, har og tar vi ansvar for miljø og klima, utvikling av næringsliv, samferdsel, kultur, kompetanse, folkehelse og friluftsliv i hele fylket. Den grafiske profilen skal bidra til at omgivelsene kjenner oss igjen og oppfatter oss som en regional utvikler. Ved å bruke en felles profil vil vi framstå på en helhetlig måte og få større effekt av de ressursene vi bruker til kommunikasjon og synliggjøring både for publikum og blant ansatte. Profilhåndboka inneholder regler og maler for visuell kommunikasjon for Rogaland fylkeskommune. Her finnes eksempler på hvordan blant annet brosjyrer, skilt og lysarkpresentasjoner skal se ut - og noen eksempler på hvordan de ikke skal ut. Smak og behag kan alltid diskuteres, men fylkeskommunens smak er definert gjennom malene og eksemplene i denne håndboka. Det er ditt og mitt ansvar at Rogaland fylkeskommune framstår visuelt på en god måte som den regionale utvikler vi er. Trond Nerdal fylkesrådmann Side 2

3 Logo Om logoen Logovarianter Feil bruk

4 Logo Om logoen Logovarianter Feil bruk Våpenskjoldet Historikk Fylkestinget behandlet Våpen og segl for Rogaland fylke i sak 35/73. Våpenet er tegnet av Hallvard Trætteberg, og ble godkjent ved kongelig resolusjon 11. januar Motiv Motivet viser et utskrådd kors med spiss fot. Motivet er hentet fra middel alderske steinkors, som det er mange av i Rogaland. Korset på fylkes kommunens våpen er utformet etter minnesteinen over Erling Skjalgsson, som ble reist i år Denne minnesteinen står nå på Stavanger museum. Vårt motiv er et tilspisset settekors. Spissen viser at det kunne settes i jorden eller brukes på toppen av prosesjonsstaver. Side 4

5 Logo Om logoen Logovarianter Feil bruk Fargebruk Etter anbefaling av Riksarkivet blir sølvfargen gjengitt med hvitt på trykksaker. Sølvfargen er 20% svart og blåfargen har fargekode PMS 300 i Pantonesystemet. Våpenet skal trykkes uten kontur strek langs skjoldkanten. Skrifttype Navnet Rogaland fylkeskommune gjengis med skrifttypen Garamond med store bokstaver og halvfet. Side 5

6 Logo Om logoen Logovarianter Feil bruk Eiendomsrett og bruksrett Rogaland fylkeskommune eier våpenskjoldet. Som hovedregel kan våpenet bare brukes av fylkeskommunen og de fylkeskommunale administrasjoner og virksomheter under utøvelse av fylkeskommunal virksomhet, og som dekorasjon i fylkeskommunal sammenheng. Våpenet kan også brukes som eiermerke på fylkeskommunale bygninger, biler og andre gjenstander. Våpenet kan brukes til jakkemerker o.l. og på veiskilt når skiltet angir fylkesgrense. Våpenet skal ikke brukes av statlige institusjoner/etater/kontor på fylkesnivå som for eksempel fylkesmann og fylkeslege. Våpenet skal ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn, for eksempel i private brev. Private kjennetegn må heller ikke sammenstilles med fylkesvåpenet. Side 6

7 Logo Om logoen Logovarianter Feil bruk Ulike varianter Variant 1 er vår hovedlogo, og skal benyttes på trykksaker, tøy, skilt, kjøretøy etc. Variant 2 benyttes kun når det er nødvendig av praktiske årsaker (begrenset plass på trykksak, visuell design på nettsider etc). Variant 3 og 4 benyttes i særegne tilfeller der bakgrunnsfargen på underlaget ikke passer sammen med blåfargen i våpenskjoldet. Variant 1 Variant 3 Last ned logo Slik laster du ned logofiler: Åpne Min side. Velg menypunktet Personalinfo og skjemabank. Velg menypunktet Grafisk profil. Variant 2 Variant 4 Side 7

8 Hovedtema Om logoen Logovarianter Feil bruk Eksempler på feil bruk av logo Vær spesielt oppmerksom på hvilken bakgrunnsfarge logoen skal brukes på. Det er flere farger som virker dårlig på blå og som vil gjøre Rogaland fylkeskommune uleselig. Er du i tvil om fargebruken kan du ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen. Side 8

9 Farger Fargepalett Tilhørighet

10 Farger Fargepalett Tilhørighet Fargebruk Rogaland fylkeskommune har en hovedfarge, Pantone 300. Denne brukes overordnet i logo og annet materiell. Hovedfarge Pantone 300 CMYK: C 100 / M 44 / Y 0 / K 0 RGB: R 0 / G 113 / B 185 Tre avdelinger har sin egen farge: Opplæring (Pantone 368), Administrasjon (Pantone 7460), og Regional utvikling (Pantone 335). I tillegg er det lagt opp til en nøytral supplementsfarge (Pantone 497), som kan brukes for å skape variasjon. Tilleggsfarger Pantone 368 CMYK: C 57 / M 0 / Y 100 / K 0 RGB: R 132 / G 184 / B 25 Pantone 7460 CMYK: C 100 / M 0 / Y 0 / K 5 RGB: R 0 / G 152 / B 216 Pantone 335 CMYK: C 100 / M 0 / Y 65 / K 30 RGB: R 0 / G 117 / B 92 Pantone 497 CMYK: C 0 / M 70 / Y 100 / K 78 RGB: R 88 / G 40 / B 9 Side 10

11 Farger Fargepalett Tilhørighet Seksjoner med egen fargekoding Alle avdelinger og fagområder tilknyttet Rogaland fylkeskommune er underlagt samme grafiske profil. Tre avdelinger har sin egen farge: Opplæring (Pantone 368), Administrasjon (Pantone 7460), og Regional utvikling (Pantone 335) se over sikten til høyre. Disse skal brukes i kommunikasjon tilknyttet seksjonen. Avdelingsfargene kan brukes sammen i kommunikasjon som omhandler hele fylkeskommunene (årsrapporter o.l.) Formålet med å tildele den enkelte avdeling sin egen farge er for blant annet å tydeliggjøre avsender og gi innholdet et eierforhold. Sammen med bilder skal fargen gi avdelingen identitet og et særeget visuelt uttrykk. Fargebruken skal ikke overdrives, men være avdelingens fingeravtrykk. RFK HOVEDFARGE OPPLÆRING ADMINISTRASJON REGIONALUTVIKLING (NØYTRAL) Pantone 300 CMYK: C 100 / M 44 / Y 0 / K 0 RGB: R 0 / G 113 / B 185 Pantone 368 CMYK: C 57 / M 0 / Y 100 / K 0 RGB: R 132 / G 184 / B 25 Pantone 7460 CMYK: C 100 / M 0 / Y 0 / K 5 RGB: R 0 / G 152 / B 216 Pantone 335 CMYK: C 100 / M 0 / Y 65 / K 30 RGB: R 0 / G 117 / B 92 Pantone 497 CMYK: C 0 / M 70 / Y 100 / K 78 RGB: R 88 / G 40 / B 9 Side 11

12 Typografi Arial Helvetica

13 Typografi Arial Helvetica Vår skrifttype Rogaland fylkeskommunes valgte skrifttype heter Arial og skal benyttes i all saksbehandling og i alle trykksaker. Arial er uten seriffer, noe som gjør teksten lettere å lese blant annet for personer med nedsatt syn. Følgende to varianter kan benyttes: 1. Arial (standard) Brukes i all brødtekst, men kan også brukes i overskrifter. 2. Arial Rounded Primært til bruk i titler og overskrifter. Kan også brukes i brødtekst der det er viktig å skille ut noe tekst fra den øvrige. abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Arial Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Arial Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Arial Rounded Side 13

14 Typografi Arial Helvetica Helvetica Rogaland fylkeskommunes har valgt skrifttypen Helvetica til bruk i eksternt markedsmateriell. Denne skal benyttes i større trykksaker, annonser, messevegger etc. Det anbefales at eksterne leverandører (designere, reklamebyrå) benytter denne skrifttypen i produksjoner. Følgende to varianter kan benyttes: 1. Helvetica Neue Brukes i all brødtekst, men kan også brukes i overskrifter i trykksaker. 2. Helvetica Rounded Primært til bruk i tittel på forsider og i overskrifter. Kan også brukes i brødtekst der det er viktig å skille ut noe tekst fra den øvrige. abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Helvetica Neue Light abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Helvetica Neue Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Helvetica Neue Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Helvetica Rounded Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Helvetica Rounded Black Side 14

15 Grafiske elementer Bladform med slagord Bruk av bladform

16 Grafiske elementer Bladform med slagord Bruk av bladform Grafisk bladform med slagord Slagordet vårt: Vilje gir vekst, skal følge oss i det meste vi gjør. Mens fylkeskommunens visjon skal være vår ledestjerne internt (ref. Fylkesplan for Rogaland ), skal slagordet brukes til profilering utad. Slagordet er plassert i et element formet som et blad. Det finnes ferdige filer med oppsettet i alle de aktuelle profilfargene, også i negative varianter. Legg merke til at bladformen er speilvendt i denne sammenhengen. Det er kun i sammenheng med slagordet at dette er lov. Side 16

17 Grafiske elementer Bladform med slagord Bruk av bladform Den grafiske bladformen Bladformen er et viktig element i den grafiske profilen. Formen symboliserer utvikling og vekst, og viser med dette til vår rolle i Rogaland. Bladformen kan brukes enkeltvis eller settes sammen til et mønster/helhetlig komposisjon. Den skal være i profilfarger eller sort/hvitt, og kan også brukes som bilderamme. Formen kan minskes/økes proporsjonalt, og kan også utvides i høyde/bredde om ønskelig. MERK: Det er ikke anledning til å endre kurvene. Rutemønster med slagord Rutemønster Eksempel på bladformen i figur Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal 0 Rogaland Bladet som bilderamme Side 17

18 Profiltekster

19 Profiltekster Profilbyggende tekst Det er utarbeidet et knippe profiltekster tilknyttet stillingsannonser. Tekstene består av en patos- og en faktadel, som alltid skal brukes sammen. Avdelingene Administrasjon, Regionalutvikling og Opplæring har alle egne tekster. Faktatekst kan endres, men patosteksten er endelig og skal alltid følge faktateksten. Det er også anledning til å bruke avdelingens tekst til andre henseender enn stillingsannonser. Administrasjon Opplæring Regionalutvikling Det er du som er på vei. Det er ditt liv, dine utfordringer og suksesser. Ditt mot og din vilje som tar deg videre. Men vi gjør det mulig. Rogaland fylkeskommune utvikler regionen gjennom sitt daglige arbeid. Transport, kultur, næring, miljø, videregående opplæring, nasjonale og internasjonale partnerskap er noe av vårt virke. Det er eleven som må gå på skolen. Bruke sine evner, følge sine drømmer. Skape sin egen fremtid. Men vi gjør det mulig. Rogaland fylkeskommune har skole plasser og 6000 læreplasser ved de videregående skolene i fylket. Målet vårt er å gi et opplæringstilbud av høy kvalitet tilpasset alle mellom 16 og 21 år. Det er dine ideer, dine evner og våkenetter. Dine tanker som kan skape nye løsninger og gi verden ny energi. Men vi gjør det mulig. I 2010 tildelte Rogaland fylkeskommune 34 millioner kroner via regionalt utviklings program (RUP). Det ble gitt støtte til i alt 179 prosjekter. Side 19

20 Fotobank

21 Fotobank Profilbilder Avdelingene Administrasjon, Opplæring og Regionalutvikling har egne profilbilder (eksempler til høyre). Bestilles hos kommunikasjonsavdelingen. Profilbildene er fotografert av Tom Haga. Profilbilde Administrasjon Profilbildene brukes hovedsakelig i annonsesammenheng, men kan bestilles hos kommunikasjonsavdelingen. Andre bilder Det legges opp til mye bruk av bilder i trykksaker o.l. fra fylkeskommunen. Spesielt vektlegges motiver som inneholder mennesker i relasjon til fylkeskommunal virksomhet. Hver avdeling/rådgiver/ saksbehandler har selv ansvar for å velge bilder som passer best til trykksaken som ut arbeides. Fylkeskommunen har et fotogalleri som ansatte fritt kan velge bilder fra. Galleriet er tilgjengelig via Min side. For hjelp med bilder til trykksaker, kontakt kommunikasjonsavdelingen. Profilbilde Opplæring Profilbilde Regionalutvikling Kreditering Bilder som benyttes skal krediteres med navn på fotograf. Side 21

22 Kontortrykksaker Mappe Visittkort Brevark Møtereferat Notat E-postsignatur

23 Kontortrykksaker Mappe Visittkort Brevark Møtereferat Notat E-postsignatur Konferansemappe Det er laget en konferansemappe for Rogaland fylkeskommune. AL DENTE Bestilles hos kommunikasjonsavdelingen. Bakside Forside Postboks 130, 4001 Stavanger besøksadr. arkitekt eckhoffs gate 1, 4010 Stavanger rogfk.no der det finnes vilje, finnes en vei. i Rogaland fylkeskommune har vi viljen til å se mulighetene og til å utnytte dem til felles framgang. Rogaland har vokst med viljen. Vi utforsker og lærer. Holder beina på jorda, men med blikket løftet. Vi tar i bruk naturens ressurser gjennom tradisjon og innovasjon. Fra sildefi ske til kråkebolleoppdrett. Fra olje- og gassutvinning til fornybar energi fra vann og vind. Transport, kultur, næring, planarbeid, folkehelse, tannhelse, miljø, videregående opplæring, nasjonale og internasjonale partnerskap fylkeskommunen utvikler hele Rogaland gjennom sitt daglige arbeid. Innsider Vi har skoleplasser ved de videregående skolene våre og 5500 læreplasser i fylket. Målet vårt er å gi et opplæringstilbud av høy kvalitet tilpasset alle mellom 16 og 21 år. Tannhelse Rogaland FKF er et fylkeskommunalt foretak og har ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket. Hvert år behandler vårt tannhelsepersonell pasienter fordelt på 43 klinikker i Rogaland. Årlig deler vi ut rundt 30 millioner kroner til utviklingsprosjekter innen næringsliv, verdiskapning, kompetanse og sysselsetting, folkehelse og friluftsliv, idrett, naturvern og kultur. Sammen gjør vi det mulig. Side 23

24 Kontortrykksaker Mappe Visittkort Brevark Møtereferat Notat E-postsignatur Visittkort Det er laget en egen mal for visittkort for Rogaland fylkeskommune. Bestilles hos kommunikasjonsavdelingen. Ang Twitter-kontaktinfo på visittkortet må dette først avklares med kommunikasjonsavdelingen. Kommunikasjonsavdelingen Arkitekt Eckhoffsgate 1 Postboks Stavanger Jan Eirik Gjerdevik Kommunikasjonssjef Communication Director Telefon: Mobil: Forside E-post: Bakside Side 24

25 Kontortrykksaker Mappe Visittkort Brevark Møtereferat Notat E-postsignatur Brevark Det er laget en brevarkmal for Rogaland fylkeskommune. Denne skal benyttes ved all korrespondanse. fylkesrådmannen administrasjonsavdelingen skolens egen logo settes inn i øvre høyre hjørne. fornavn etternavn adresse 4001 poststed deres ref.: saksbehandler: linda haugland saksnr. 10/912-1 direkte innvalg: løpenr. 1456/10 arkivnr. dokument med tilleggslogo her kommer brødteksten. med hilsen ikt- og arkivseksjonen odd bård risvoll seksjonssjef linda haugland fagleder Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. postadresse besøksadresse telefon telefaks bankgiro: postboks 130 sentrum arkitekt eckhoffsgt stavanger stavanger e-post: internett: Side 25

26 Kontortrykksaker Mappe Visittkort Brevark Møtereferat Notat E-postsignatur Wordmal - møtereferat Vi beholder plasseringen av logoer som er benyttet på brevark. fylkesrådmannen administrasjonsavdelingen skolens egen logo settes inn i øvre høyre hjørne. fornavn Dato: etternavn Møtereferat adresse Sted: Deltakere: 4001 poststed deres ref.: saksbehandler: linda haugland saksnr. 10/912-1 direkte innvalg: løpenr. 1456/10 arkivnr. dokument Overskriftmed tilleggslogo Her kommer brødtekst. Ari quatam deriassum, utemque nis sita nosaecaepel molupta her kommer brødteksten. turentur soluptur sequamus quiam is sunt pe et volecum volupis seribus rem erum enimilique porupta ssint. Git officiam quame landi atquatiam rempero quae nullitia comnis de pa doluptat del is volupti orumquis expliquos maiorec abore, inus ilibusa ntibus. med hilsen ikt- og arkivseksjonen Her kommer brødtekst. Ari quatam deriassum, utemque nis sita nosaecaepel molupta turentur soluptur sequamus quiam is sunt pe et volecum volupis seribus rem erum enimilique porupta ssint. odd bård risvoll Git officiam quame landi atquatiam rempero seksjonssjef quae nullitia comnis de pa doluptat del is volupti orumquis expliquos maiorec abore, inus ilibusa ntibus. Her kommer brødtekst. Ari quatam deriassum, utemque nis sita nosaecaepel molupta turentur soluptur sequamus linda quiam haugland is sunt pe et volecum volupis seribus rem erum enimilique porupta ssint. Git officiam quame landi fagleder atquatiam rempero quae nullitia comnis de pa doluptat del is volupti orumquis expliquos maiorec abore, inus ilibusa ntibus. Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. postadresse besøksadresse telefon telefaks bankgiro: postboks 130 sentrum arkitekt eckhoffsgt stavanger stavanger e-post: internett: Side 26

27 Kontortrykksaker Mappe Visittkort Brevark Møtereferat Notat E-postsignatur Wordmal - notat Vi beholder plasseringen av logoer som er benyttet på brevark. fylkesrådmannen administrasjonsavdelingen skolens egen logo settes inn i øvre høyre hjørne. fornavn Dato: etternavn adresse Sted: NOTAT 4001 poststed deres ref.: saksbehandler: linda haugland saksnr. 10/912-1 direkte innvalg: løpenr. 1456/10 arkivnr. dokument OVERSKRIFTmed tilleggslogo Her kommer brødtekst. Ari quatam deriassum, utemque nis sita nosaecaepel molupta her kommer brødteksten. turentur soluptur sequamus quiam is sunt pe et volecum volupis seribus rem erum enimilique porupta ssint. Git officiam quame landi atquatiam rempero quae nullitia comnis de pa doluptat del is volupti orumquis expliquos maiorec abore, inus ilibusa ntibus. med hilsen ikt- og arkivseksjonen Her kommer brødtekst. Ari quatam deriassum, utemque nis sita nosaecaepel molupta turentur soluptur sequamus quiam is sunt pe et volecum volupis seribus rem erum enimilique porupta ssint. odd bård risvoll Git officiam quame landi atquatiam rempero seksjonssjef quae nullitia comnis de pa doluptat del is volupti orumquis expliquos maiorec abore, inus ilibusa ntibus. Her kommer brødtekst. Ari quatam deriassum, utemque nis sita nosaecaepel molupta turentur soluptur sequamus linda quiam haugland is sunt pe et volecum volupis seribus rem erum enimilique porupta ssint. Git officiam quame landi fagleder atquatiam rempero quae nullitia comnis de pa doluptat del is volupti orumquis expliquos maiorec abore, inus ilibusa ntibus. Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. postadresse besøksadresse telefon telefaks bankgiro: postboks 130 sentrum arkitekt eckhoffsgt stavanger stavanger e-post: internett: Side 27

28 Kontortrykksaker Mappe Visittkort Brevark Møtereferat Notat E-postsignatur E-postsignatur Legges som fast signatur -mailen. Mal Navn Tittel Rogaland fylkeskommune XX XX XX XX - XXX XX XXX Eksempel Jan Eirik Gjerdevik Kommunikasjonssjef Rogaland fylkeskommune Side 28

29 Presentasjoner Generell For Administrasjon For Opplæring For Regionalutvikling

30 Presentasjoner Generell For Administrasjon For Opplæring For Regionalutvikling Powerpoint-presentasjon generell Det er utviklet egne presentasjonsmaler for Rogaland fylkeskommune. Samtlige maler ligger tilgjengelig i Powerpoint på fylkeskommunens datamaskiner. Forside med farget felt til tittel (skrifttype, størrelse og plassering ligger i maldokumentene) Til høyre ser du malsider for generelle presentasjoner for Rogaland fylkeskommune. Varianten med hvit bakgrunn er utskrifts vennlig, samt gunstig for presentasjoner med mye visuell informasjon. Endre hovedbilde Skal du legge inn et annet bilde enn standardbildet er det viktig at det legges bak bladformen(e). Dette gjøres ved å høyreklikke på det nye bildet og velge Rekkefølge fra menyen. Det finnes ferdigformaterte bilder til dette bruk. Kontakt kommunikasjonsavdelingen for nedlastingsinfo. Underside med grå bakgrunn (skrifttype, størrelse og plassering ligger i maldokumentene) Underside med hvit bakgrunn (skrifttype, størrelse og plassering ligger i maldokumentene) Side 30

31 Presentasjoner Generell For Administrasjon For Opplæring For Regionalutvikling Det er utviklet egne maler for powerpointpresentasjoner. Samtlige maler ligger tilgjengelig i Powerpoint på fylkeskommunens datamaskiner. Forside med farget felt til tittel (skrifttype, størrelse og plassering ligger i maldokumentene) Til høyre ser du malsider for presentasjoner tilknyttet Administrasjon. Varianten med hvit bakgrunn er utskrifts vennlig, samt gunstig for presentasjoner med mye visuell informasjon. Skal du legge inn et annet bilde enn standardbildet er det viktig at det legges bak bladformen(e). Dette gjøres ved å høyreklikke på det nye bildet og velge Rekkefølge fra menyen. Det finnes ferdigformaterte bilder til dette bruk. Kontakt kommunikasjonsavdelingen for nedlastingsinfo. Underside med grå bakgrunn (skrifttype, størrelse og plassering ligger i maldokumentene) Underside med hvit bakgrunn (skrifttype, størrelse og plassering ligger i maldokumentene) Side 31

32 Presentasjoner Generell For Administrasjon For Opplæring For Regionalutvikling Presentasjon Opplæring Det er utviklet egne presentasjonsmaler for Rogaland fylkeskommune. Samtlige maler ligger tilgjengelig i Powerpoint på fylkeskommunens datamaskiner. Forside med farget felt til tittel (skrifttype, størrelse og plassering ligger i maldokumentene) Til høyre ser du malsider for presentasjoner tilknyttet Opplæring. Varianten med hvit bakgrunn er utskrifts vennlig, samt gunstig for presentasjoner med mye visuell informasjon. Endre hovedbilde Skal du legge inn et annet bilde enn standardbildet er det viktig at det legges bak bladformen(e). Dette gjøres ved å høyreklikke på det nye bildet og velge Rekkefølge fra menyen. Det finnes ferdigformaterte bilder til dette bruk. Kontakt kommunikasjonsavdelingen for nedlastingsinfo. Underside med grå bakgrunn (skrifttype, størrelse og plassering ligger i maldokumentene) Underside med hvit bakgrunn (skrifttype, størrelse og plassering ligger i maldokumentene) Side 32

33 Presentasjoner Generell For Administrasjon For Opplæring For Regionalutvikling Presentasjon Regionalutvikling Det er utviklet egne presentasjonsmaler for Rogaland fylkeskommune. Samtlige maler ligger tilgjengelig i Powerpoint på fylkeskommunens datamaskiner. Forside med farget felt til tittel (skrifttype, størrelse og plassering ligger i maldokumentene) Til høyre ser du malsider for presentasjoner tilknyttet Regionalutvikling. Varianten med hvit bakgrunn er utskrifts vennlig, samt gunstig for presentasjoner med mye visuell informasjon. Endre hovedbilde Skal du legge inn et annet bilde enn standardbildet er det viktig at det legges bak bladformen(e). Dette gjøres ved å høyreklikke på det nye bildet og velge Rekkefølge fra menyen. Det finnes ferdigformaterte bilder til dette bruk. Kontakt kommunikasjonsavdelingen for nedlastingsinfo. Underside med grå bakgrunn (skrifttype, størrelse og plassering ligger i maldokumentene) Underside med hvit bakgrunn (skrifttype, størrelse og plassering ligger i maldokumentene) Side 33

34 Annonser Stillingsannonser Kunngjøringsannonser

35 Annonser Stillingsannonser Kunngjøringsannonser Annonsemaler stillingsannonser Det er utarbeidet elektroniske maler for stillingsannonser. Det er ikke anledning til å vike fra disse malene. Foto Tom Haga Haga Foto Tom Haga Foto Tom Haga Husk fargekoding i henhold til avdeling, samt retningslinjer for bruk av bilder og illustrasjoner. Til høyre ser du eksempler på annonsemaler for stillingsutlysninger. Skal du annonsere etter ny(e) stilling(er)? Kontakt personal avdelingen for prisoversikt og rutiner for innrykk av annonser. administrasjon Stillingstittel Stillingsbeskrivelse Kontaktperson Ola Normann, tlf / Stillingstittel Stillingsbeskrivelse Kontaktperson Ola Normann, tlf / mer informasjon om stillingene? Se rogfk.no Liten stillingsannonse (Modul 22) det er eleven som må gå på skolen. bruke sine evner, følge sine drømmer. Skape sin egen fremtid. men vi gjør det mulig. Rogaland fylkeskommune har skoleplasser ved de videregående skolene og læreplasser i fylket. målet vårt er å gi et opplæringstilbud av høy kvalitet tilpasset alle mellom 16 og 21 år. opplæring Stillingstittel Stillingsbeskrivelse Kontaktperson Ola Normann, tlf / Stillingstittel Stillingsbeskrivelse Kontaktperson Ola Normann, tlf / Stillingstittel Stillingsbeskrivelse Kontaktperson Ola Normann, tlf / Stillingstittel Stillingsbeskrivelse Kontaktperson Ola Normann, tlf / Regionalutvikling Stillingstittel Stillingsbeskrivelse Kontaktperson Ola Normann, tlf / Stillingstittel Stillingsbeskrivelse Kontaktperson Ola Normann, tlf / Stillingstittel Stillingsbeskrivelse Kontaktperson Ola Normann, tlf / Administrasjon Stillingstittel Stillingsbeskrivelse Kontaktperson Ola Normann, tlf / Stillingstittel Kontaktperson Ola Normann, tlf / Opplæring Stillingstittel Kontaktperson Ola Normann, tlf / mer informasjon om stillingene? Se rogfk.no Mer informasjon om stillingene? Se rogfk.no Stor stillingsannonse (Modul 33) Stor stillingsannonse (Modul 32) Side 35

36 Annonser Stillingsannonser Kunngjøringsannonser Kunngjøringsannonser Det er utarbeidet elektroniske maler for kunngjøringsannonser. Det er ikke anledning til å vike fra disse malene. Husk fargekoding i henhold til avdeling, samt retningslinjer for bruk av bilder og illustrasjoner. overskrift Fylkestinget kommer sammen til møte tirsdag 16. og onsdag 17. juni Begge dagene kl i Haugesund Rådhus, Bystyresalen. Fylkestinget kommer sammen til møte tirsdag 16. og onsdag 17. juni Begge dagene kl i Haugesund Rådhus, Bystyresalen. Fylkestinget kommer sammen til møte tirsdag 16. og onsdag 17. juni Fylkestinget kommer sammen til møte tirsdag 16. og onsdag 17. juni Begge dagene kl i Haugesund Rådhus. Fylkestinget kommer sammen til møte tirsdag 16. og onsdag 17. juni Begge dagene kl i Haugesund Rådhus, Bystyresalen. Fylkestinget kommer sammen til møte tirsdag 16. og onsdag 17. juni Fylkestinget kommer sammen til møte tirsdag 16. og onsdag 17. juni Begge dagene kl i Haugesund Rådhus. Kunngjøring (Modul 16) Til høyre ser du eksempler på annonsemaler for kunngjøringer. Les mer på rogfk.no Skal du annonsere? Kontakt kommunikasjonsavdelingen for gjennomgang av grafisk utforming, pris og rutiner for innrykk. Kunngjøring (Modul 21) overskrift Yrkesopplæringsnemnda har møte torsdag 20. august kl. 12:30 på Fylkeshuset, møterom E-203. Fylkesrådet for funksjonshemmede har møte mandag 24. august kl. 11:00 på Fylkeshuset, møterom E-202 Opplæringsutvalget har møte tirsdag 25. august kl på Dalane v.g. skole Samferdselsutvalget har møte onsdag 26. august kl på Fylkeshuset, FU-salen Opplæringsutvalget har møte tirsdag 25. august kl på Dalane v.g. skole overskrift Fylkestinget kommer sammen til møte tirsdag 16. og onsdag 17. juni Begge dagene kl i Haugesund Rådhus, Bystyresalen. Fylkestinget kommer sammen til møte tirsdag 16. og onsdag 17. juni Begge dagene kl i Haugesund Rådhus, Bystyresalen. Fylkestinget kommer sammen til møte tirsdag 16. og onsdag 17. juni Fylkestinget kommer sammen til møte tirsdag 16. og onsdag 17. juni Begge dagene kl i Haugesund Rådhus, Bystyresalen. Fylkestinget kommer sammen til møte tirsdag 16. og onsdag 17. juni Les mer på rogfk.no Kunngjøring (Modul 23B) Les mer på rogfk.no Side 36

37 Brosjyrer/dokumenter Omslag Innmat Infoark Invitasjon Takkekort

38 Postboks Postboks 130, 130, Stavanger Stavanger Besøksadr. Besøksadr. Arkitekt Arkitekt Eckhoffs Eckhoffs gate gate 1, , 4010 Stavanger Stavanger rogfk.no rogfk.no Postboks Postboks 130, 130, Stavanger Stavanger Besøksadr. Besøksadr. Arkitekt Arkitekt Eckhoffs Eckhoffs gate gate 1, , 4010 Stavanger Stavanger rogfk.no rogfk.no Brosjyrer/dokumenter Omslag Innmat Infoark Invitasjon Takkekort Omslag A4 og A5 brosjyrer Det er utarbeidet retningslinjer for brosjyrer og informasjonsdokumenter. Til høyre kan du se eksempler på riktig bruk av elementer på omslag, som vi håper kan være til inspirasjon for din neste produksjon. Bakside Forside Er du usikker på om din trykksak er i tråd med profilmanualen, eller trenger du hjelp til utarbeidelse? Kontakt kommunikasjonsavdelingen. Fylkesdelplan for jernbanen i i Rogaland Vedtatt av av Rogaland Fylkesting Husk fargekoding i henhold til avdeling, samt retningslinjer for bruk av bilder og illustrasjoner. Bakside Forside Tittel og stor heading Mindre underheading Side 38

39 Postboks 130, 130, Stavanger Besøksadr. Arkitekt Eckhoffs gate gate 1, 1, Stavanger rogfk.no Postboks 130, 130, Stavanger Besøksadr. Arkitekt Eckhoffs gate gate 1, 1, Stavanger rogfk.no Brosjyrer/dokumenter Omslag Innmat Infoark Invitasjon Takkekort Omslag A4 og A5 dokumenter Det er utarbeidet retningslinjer for brosjyrer og informasjonsdokumenter. Til høyre kan du se eksempler på riktig bruk av elementer på omslag, som vi håper kan være til inspirasjon for din neste produksjon. Bakside Særtrykk Økonomiplan Forside Er du usikker på om din trykksak er i tråd med profilmanualen, eller trenger du hjelp til utarbeidelse? Kontakt kommunikasjonsavdelingen. Årsbudsjett 2009 Vedtak iht. FT-SAK 91/08 Bakside Bibliotek i Rogaland Statistikk 2008 Rogaland fylkesbibliotek Forside Side 39

40 Postboks 130, 130, Stavanger Besøksadr. Arkitekt Eckhoffs gate gate 1, 1, Stavanger rogfk.no Postboks 130, 130, Stavanger Besøksadr. Arkitekt Eckhoffs gate gate 1, 1, Stavanger rogfk.no Brosjyrer/dokumenter Omslag Innmat Infoark Invitasjon Takkekort Omslag A4 og A5 brosjyrer og dokumenter, eksempler Det er utarbeidet retningslinjer for brosjyrer og informasjonsdokumenter. Til høyre kan du se eksempler på riktig bruk av elementer på omslag, som vi håper kan være til inspirasjon for din neste produksjon. Bakside Fylkestinget i Rogaland Forside Er du usikker på om din trykksak er i tråd med profilmanualen, eller trenger du hjelp til utarbeidelse? Kontakt kommunikasjonsavdelingen. Bakside Prøvenemd/ Yrkesutvalg Forside Side 40

41 Postboks 130, 4001 Stavanger Besøksadr. Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010 Stavanger rogfk.no Postboks 130, 4001 Stavanger Besøksadr. Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010 Stavanger rogfk.no Postboks 130, 4001 Stavanger Besøksadr. Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010 Stavanger rogfk.no Postboks 130, 4001 Stavanger Besøksadr. Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010 Stavanger rogfk.no Brosjyrer/dokumenter Omslag Innmat Infoark Invitasjon Takkekort Omslag A4 og A5 brosjyrer, eksempler Det er utarbeidet retningslinjer for brosjyrer og informasjonsdokumenter. Til høyre kan du se eksempler på riktig bruk av elementer på omslag, som vi håper kan være til inspirasjon for din neste produksjon. Er du usikker på om din trykksak er i tråd med profilmanualen, eller trenger du hjelp til utarbeidelse? Kontakt kommunikasjonsavdelingen. Bakside Tittel og stor heading Mindre underheading Forside Bakside Forside Tittel og stor heading Mindre underheading på flere linjer Side 41

42 Brosjyrer/dokumenter Omslag Innmat Infoark Invitasjon Takkekort Forsider A6, eksempler Det er utarbeidet retningslinjer for brosjyrer og informasjonsdokumenter. Til høyre kan du se eksempler på riktig bruk av elementer på omslag, som vi håper kan være til inspirasjon for din neste produksjon. Azzriusto consed onum dolummo Azzriusto consed onum dolummo Azzriusto consed onum dolummo Er du usikker på om din trykksak er i tråd med profilmanualen, eller trenger du hjelp til utarbeidelse? Kontakt kommunikasjonsavdelingen. Is dolor ate tat, corem zzrit, si. Side 42

43 2 4 Bildetekst. To dolutem eraesto eugiamcon henibh e. Lore velenim vel dipsum dionsequi tionulpute feuisl dignit lum dolobor. To dolutem eraesto eugiamcon henibh e. Lore velenim vel dipsum dio Fylkeskommunens inntekter Salg- og leieinntekter 10 % Refusjoner 20 % Overføringer 30 % Frie inntekter 40 % Fylkeskommunens inntekter Salg- og leieinntekter % Refusjoner 20 % Overføringer 30 % Frie inntekter 40 % Bildetekst. To dolutem eraesto eugiamcon henibh e. Lore velenim vel dipsum dionsequi tionulpute feuisl dignit lum dolobor. To dolutem eraesto eugiamcon henibh e. Lore velenim vel dipsum dio. Bildetekst. To dolutem eraesto eugiamcon henibh e. Lore velenim vel dipsum dionsequi tionulpute feuisl dignit lum dolobor. To dolutem eraesto eugiamcon henibh e. Lore velenim vel dipsum dio. Bildetekst. To dolutem eraesto eugiamcon henibh e. Lore velenim vel dipsum dionsequi tionulpute feuisl dignit lum dolobor. Bildetekst. To dolutem eraesto eugiamcon henibh e. Lore velenim vel dipsum dionsequi tionulpute feuisl dignit lum dolobor Fylkeskommunens inntekter Salg- og leieinntekter 10 % Refusjoner 20 % Overføringer 30 % Frie inntekter 40 % Fylkeskommunens inntekter Salg- og leieinntekter % Refusjoner 20 % Overføringer 30 % Frie inntekter 40 % Fylkeskommunens inntekter Salg- og leieinntekter 10 % Refusjoner 20 % Overføringer 30 % Frie inntekter 40 % Bildetekst. To dolutem eraesto eugiamcon henibh e. Lore velenim 1 vel 000dipsum dionsequi tionulpute feuisl dignit lum dolobor Fylkeskommunens inntekter Salg- og leieinntekter % Refusjoner 20 % Overføringer 30 % Frie inntekter 40 % 11 Brosjyrer/dokumenter Omslag Innmat Infoark Invitasjon Takkekort Innmat, eksempler Det er utarbeidet retningslinjer for brosjyrer og informasjonsdokumenter. Til høyre kan du se eksempler på riktig bruk av elementer i innmat, som vi håper kan være til inspirasjon for din neste produksjon. Det anbefales at antall spalter tilpasses formatet på trykksaken. A4-format bør ha 1-3 spalter, mens A5-format ikke bør ha mer enn 2 spalter. Kapittelheading over to linjer 2.2 Subheading stor Gait lan velisl euipsus cidunt lore dolutpat. Pismolortie faciliq uismodigna at lut ad ming el digna adio od tate exer ad erillamet lore dolor sit ad eugue faciduisi. Aciduis et autate min velestrud magna consed et, quat accum delis eugiamconsed eugait amet nos do duissim nostie eummy num iustrud enim inibh elendreet, sustrud min utpatie modo ea at inibh et alisl ute elenis nullam, core facin ute magnis enit, qui blamcom modipit vullandigna atisis dipis nullaorerat iureros nit, consequ isiscidunt ex et, volor ipsumsan vendit wiscidunt praessit veliqui tin elis nullam, summod tie dunt velenibh el dunt dolor suscin henibh exerit wisiscilisi blaore dolor sequis ad eum quipit, sum nostie euipsum ex ex et, vel dolore dolorem ipsum accum del eril et dolenim dolore veliqui tionum veliquat atiscil in utat. Ibh et adio eugiamet, conullamet nonum irilla faccummy nim exercil luptat. Nim adio od molum do dit pratum iriliquismod do consecte magna feuipit iusciduisl iu mmodion ullaore faccum zzriurer aliquamconse tat lore magna augait la feugait vulla facipit ipis dolore conse min utat. Duisi exer suscincidunt aut wismodiat praesenim dolenibh euisl ulluptat, si. Subheading liten Vulluptat, coreros tionsent essi tie er suscinim doloboreet wisim diam velendrem velenim ipiscin ciliquat. Tum zzrit alis adit wisim adipit lore min vendignit alit in ulpute vullan hent in ullan utetum zzriure min elissim zzrit lorem at nisiscidunt aut vel incidunt am ea consequ amcommy nos nullumsan eu facin ulput ullute dolor sim vullut nibh et nisl enim eliquamcor ad tat. Tuerosto odolor sequatue min eugait prat. Um volorpero eu faccum duisim am, consed ex. Acincipit lor si. Tio consendit aliquip exer suscipsum velit vel ea facidunt euguerostin utpat landign iamet, con ex elis dolum nonulla mcorper sum quatin henim am, quam niamcore vero et ilit, qui eraestrud ming exerillam non vulla conse magna faccummod tie mod ex ex. Eniam veniscilit ulput nummy nos diam, sit velit lor iure mod dionsed modio dolorem dolore tat. Ut ut aliquat. Adiam verosto corero conullaore del dolore ming ercinia mcorperos diamcon volorer adipismolor am, quip eu faccummy nostrud digna feuguer sis nonulputat, quam, quat. Em nostrud do diam aliquamet atuerci ting eugait augiam eum quisi. 2.2 Subheading stor Sum in henisis dolor acidunt pratue et, senis nulla at, quisi blaorpero euisit nullandre commolum veriuscillam eui tie consequat adigna faccum zzriusciduis nullupt ationullaor am nit velit augiam quam ipit er si. Giam dolor sit am quat. Guerit wissenit verit lum ercillutat lore vulla amconul luptat. Odio od et wisisim incincillut ex- Aciduis et autate min velestrud magna amcommy nos nullumsan eu facin ulput iure minci tat nullaore cor iniam vullum consed et, quat accum delis eugiamconsed eugait amet nos do duissim eliquamcor ad tat. Tuerosto odolor sesendit euis dolobor sisci bla conse- ullute dolor sim vullut nibh et nisl enim ipisl el dolore modion hendiamet non- nostie eummy num iustrud enim inibh quatue min eugait prat. quatuer alismol oreet, vullan henisl do elendreet, sustrud min utpatie modo ea Eniam veniscilit ulput nummy nos do consequat. Wis essectet et volore at inibh et alisl ute elenis nullam, core diam, sit velit lor iure mod dionsed feugue dignim doluptatum duisl utpatue tat iure tie modio ex exero commole- facin ute magnis enit, qui blamcom modio dolorem dolore tat. Ut ut aliquat. modipit vullandigna atisis dipis nullaorerat iureros nit, consequ isiscidunt dolore r adipismolor am, quip eu fac- vent eum irit vulla faccum nim er sisi bla Adiam verosto corero conullaore del secte dit aciliquate modipis accum quat ex et, volor ipsumsan vendit wiscidunt cummy nostrud digna feuguer sis nonulputat, quam, quat. sum adip ero dunt pratum iuscili quat- feu feumsan diamcom modolore er praessit veliqui tin elis nullam, summod tie dunt velenibh el dunt dolor Em nostrud do diam aliquamet atuerci ting eugait augiam eum quisi. el estin ulla alis accum venim doluptatie uero odiamet dolesse molor am quat ex suscin henibh exerit wisiscilisi blaore dolor sequis ad eum quipit, sum nostie eliquisi blaore feuis dit non hent diamet euipsum ex ex et, vel dolore dolorem 2.2 Subheading stor am, qui et, con heniat ip ex enisisim ipsum accum del eril et dolenim dolore veliqui tionum veliquat atiscil in senis nulla at, quisi blaorpero euisit nul- nulla core minim zzriustrud magnibh ea Sum in henisis dolor acidunt pratue et, dolesto odolore eu facil ullam, senit lut utat. Ibh et adio eugiamet, conullamet landre commolum veriuscillam eui tie con veros er suscilit ilit ad tet nos am nonum irilla faccummy nim exercil luptat. Nim adio od molum do dit pratum nullupt ationullaor am nit velit augiam To er irit nim quat. Met ipis dolese consequat adigna faccum zzriusciduis iuscili quatuerit ad tat luptat, si. iriliquismod do consecte magna feuipit quam ipit er si. ea facidui smolesectet, velenit inim augait, sum vullandignim iriustrud tetue iusciduisl iu mmodion ullaore faccum Giam dolor sit am quat. Guerit wissenit verit lum ercillutat lore vulla am- tatet ad ex exerit luptat lum quis ac- zzriurer aliquamconse tat lore magna augait la feugait vulla facipit ipis dolore conul luptat. cumsan el exero ea ad minisi. conse min utat. Duisi exer suscincidunt Odio od et wisisim incincillut exerius tionsenim quate duisi tisim quipis senit landit illam, qui tet non ut praessi Ut ero dolorpero do digna con- aut wismodiat praesenim dolenibh euisl ulluptat, si. augiamconsed do essequa tueriure tie vulla alisisi ting estis amcore eugue feugueros nos nim venis augue consequat volorper susto consequisi. adigna feu feugait, quam, si. feu faccumm odolorem dit pratem ver Subheading liten Vulluptat, coreros tionsent essi tie er Veril et lutem dolenis ent ad eniam suscinim doloboreet wisim diam velendrem velenim ipiscin ciliquat. Tum zzrit Tie te venis dolobore tat prat. Vullan utat, verilla mcommy niamcon ullandit Subheading liten diam, vel eu faciduisis del utat. Duisit alis adit wisim adipit lore min vendignit henibh enit nostie do od magnis aut in vulla faccum ad diatue dolorperos digna alit in ulpute vullan hent in ullan utetum heniam, velisi et iriliquamet wismolumsan ut nit nibh ea consenis amet nullu- del ute dit ute velenim esecte eriuscidui feum zzrilit utet venibh et nulputpatum zzriure min elissim zzrit lorem at nisiscidunt aut vel incidunt am ea consequ tatuer sit adipisit verostrud dunt nullam bla augueros nisl eraesendigna augait Er du usikker på om din trykksak er i tråd med profilmanualen, eller trenger du hjelp til utarbeidelse? Kontakt kommunikasjonsavdelingen. Obor si blam vel exer sim veliscidunt illa faci blan ut praestisl dolum am, commodiam zzril essendre. Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Gait lan velisl euipsus cidunt lore dolutpat. Pismolortie faciliq uismodigna at lut ad ming el digna adio od tate exer ad erillamet lore dolor sit ad eugue faciduisi. Aciduis et autate min velestrud magna consed et, quat accum delis eugiamconsed eugait amet nos do duissim nostie eummy num iustrud enim inibh elendreet, sustrud min utpatie modo ea at inibh et alisl ute elenis nullam, core facin ute magnis enit, qui blamcom modipit vullandigna atisis dipis nullaorerat iureros nit, consequ isiscidunt ex et, volor ipsumsan vendit wiscidunt praessit veliqui tin elis nullam, summod tie dunt velenibh el dunt dolor suscin henibh exerit wisiscilisi blaore dolor sequis ad eum quipit, sum nostie euipsum ex ex et, vel dolore dolorem ipsum accum del dit pratum iriliquismod do consecte magna feuipit iusciduisl iril ipis esequatinim quis nostin veleseq uipsum iriustrud dolesecte moloreetum eugiatu mmodion ullaore faccum zzriurer aliquamconse tat lore magna augait la feugait vulla facipit ipis dolore conse min utat. Duisi exer suscincidunt aut wismodiat praesenim dolenibh euisl ulluptat, si. Subheading liten Vulluptat, coreros tionsent essi tie er suscinim doloboreet wisim diam velendrem velenim ipiscin ciliquat. Tum zzrit alis adit wisim adipit lore min vendignit alit in ulpute vullan hent in ullan utetum zzriure min elissim zzrit lorem at nisiscidunt aut vel incidunt am ea consequ amcommy nos nullumsan eu facin ulput ullute dolor sim vullut nibh et nisl enim eliquamcor ad tat. Tuerosto odolor sequatue min eugait prat. Eniam veniscilit ulput nummy nos diam, sit velit lor iure mod dionsed modio dolorem dolore tat. Ut ut aliquat. Adiam verosto corero conullaore del dolore ming ercinia mcorperos diamcon volorer adipismolor am, quip eu faccummy nostrud digna feuguer sis nonulputat, quam, quat. Em nostrud do diam aliquamet atuerci ting eugait augiam eum quisi. 2.2 Subheading stor Sum in henisis dolor acidunt pratue et, senis nulla at, quisi blaorpero euisit nullandre commolum veriuscillam eui tie consequat adigna faccum zzriusciduis nullupt ationullaor am nit velit augiam quam ipit er si. Giam dolor sit am quat. Guerit wissenit verit lum ercillutat lore vulla amconul luptat. Odio od et wisisim incincillut exerius tionsenim quate duisi tisim quipis augiamconsed do essequa tueriure feugueros nos nim venis augue consequat volorper susto consequisi. Rogaland Subheading liten Tie te venis dolobore tat prat. Vullan henibh enit nostie do od magnis aut in heniam, velisi et iriliquamet wismolumsan ut nit nibh ea consenis amet nullutatuer sit adipisit verostrud dunt nullam iure minci tat nullaore cor iniam vullum ipisl el dolore modion hendiamet nonsendit euis dolobor sisci bla consequatuer alismol oreet, vullan henisl do do consequat. Wis essectet et volore feugue dignim doluptatum duisl utpatue tat iure tie modio ex exero commolesecte dit aciliquate modipis accum quat vent eum irit vulla faccum nim er sisi bla feu feumsan diamcom modolore er sum adip ero dunt pratum iuscili quatuero odiamet dolesse molor am quat ex el estin ulla alis accum venim doluptatie eliquisi blaore feuis dit non hent diamet am, qui et, con heniat ip ex enisisim dolesto odolore eu facil ullam, senit lut nulla core minim zzrius- Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Gait lan velisl euipsus cidunt lore dolutpat. Pismolortie faciliq uismodigna at lut ad ming el digna adio od tate exer ad erillamet lore dolor sit ad eugue faciduisi. Aciduis et autate min velestrud magna consed et, quat accum delis eugiamconsed eugait amet nos do duissim nostie eummy num iustrud enim inibh elendreet, sustrud min utpatie modo ea at inibh et alisl ute elenis nullam, core facin ute magnis enit, qui blamcom modipit vullandigna atisis dipis nullaorerat iureros nit, consequ isiscidunt ex et, volor ipsumsan vendit wiscidunt praessit veliqui tin elis nullam, summod tie dunt velenibh el dunt dolor suscin henibh Møre og Romsdal Gait lan velisl euipsus cidunt lore dolutpat. Pismolortie faciliq uismodigna at lut ad ming el digna adio od tate exer ad erillamet lore dolor sit ad eugue faciduisi. exerit wisiscilisi blaore dolor sequis ad Subheading liten eum quipit, sum nostie euipsum ex Vulluptat, coreros tionsent essi tie er ex et, vel dolore dolorem ipsum accum del eril et dolenim dolore veliqui lendrem velenim ipiscin ciliquat. suscinim doloboreet wisim diam ve- tionum veliquat atiscil in utat. Ibh et Tum zzrit alis adit wisim adipit lore min adio eugiamet, conullamet nonum vendignit alit in ulpute vullan hent in irilla faccummy nim exercil luptat. Nim ullan utetum zzriure min elissim zzrit adio od molum do dit pratum iriliquismod do consecte magna feuipit ius- am ea consequ amcommy nos nul- lorem at nisiscidunt aut vel incidunt ciduisl iril ipis esequatinim quis nostin lumsan eu facin ulput ullute dolor sim veleseq uipsum iriustrud dolesecte vullut nibh et nisl enim eliquamcor ad moloreetum eugiatu mmodion ullaore tat. Tuerosto odolor sequatue min eugait prat. faccum zzriurer aliquamconse tat lore magna augait la feugait vulla facipit Eniam veniscilit ulput nummy nos ipis dolore conse min utat. Duisi exer diam, sit velit lor iure mod dionsed suscincidunt aut wismodiat praesenim dolenibh euisl ulluptat, si. quat. Adiam verosto corero conullaore modio dolorem dolore tat. Ut ut ali- del dolore ming ercinia mcorperos di- Gait lan velisl euipsus cidunt lore dolutpat. Pismolortie faciliq uismodigna at lut ad ming el digna adio od tate exer ad erillamet lore dolor sit ad eugue faciduisi. Aciduis et autate min velestrud magna consed et, quat accum delis eugiamconsed eugait amet nos do duissim nostie eummy num iustrud enim inibh elendreet, sustrud min utpatie modo ea at inibh et alisl ute elenis nullam, core facin ute magnis enit, qui blamcom modipit vullandigna atisis dipis nullaorerat iureros nit, consequ isiscidunt ex et, volor ipsumsan vendit wiscidunt praessit veliqui tin elis nullam, summod tie dunt velenibh el dunt dolor suscin henibh exerit wisiscilisi blaore dolor sequis ad eum quipit, sum nostie euipsum ex ex et, vel dolore dolorem ipsum accum del eril et dolenim dolore veliqui tionum veliquat atiscil in utat. Ibh et adio eugiamet, conullamet nonum irilla faccummy nim exercil luptat. Nim adio od molum do dit pratum iriliquismod do consecte magna feuipit iusciduisl iril ipis esequatinim quis nostin veleseq uipsum iriustrud dolesecte moloreetum eugiatu mmodion ullaore faccum zzriurer aliquamconse tat lore magna augait la feugait vulla facipit ipis dolore conse min utat. Duisi exer suscincidunt aut wismodiat praesenim dolenibh euisl ulluptat, si. Subheading liten Vulluptat, coreros tionsent essi tie er suscinim doloboreet wisim diam velendrem velenim ipiscin ciliquat. Tum zzrit alis adit wisim adipit lore min vendignit alit in ulpute vullan hent in velisi et iriliquamet wismolumsan ut ullan utetum zzriure min elissim zzrit nit nibh ea consenis amet nullutatuer sit adipisit verostrud dunt nullam lorem at nisiscidunt aut vel incidunt am ea consequ amcommy nos nullumsan eu facin ulput ullute dolor sim lum ipisl el dolore modion hendiamet iure minci tat nullaore cor iniam vul- vullut nibh et nisl enim eliquamcor ad nonsendit euis dolobor sisci bla consequatuer alismol oreet, vullan henisl tat. Tuerosto odolor sequatue min eugait prat. do do consequat. Wis essectet et Eniam veniscilit ulput nummy nos volore feugue dignim doluptatum duisl utpatue tat iure tie modio ex exero diam, sit velit lor iure mod dionsed modio dolorem dolore tat. Ut ut aliquat. Adiam verosto corero conullaore accum quat vent eum irit vulla faccum commolesecte dit aciliquate modipis del dolore ming ercinia mcorperos diamcon volorer adipismolor am, quip modolore er sum adip ero dunt pra- nim er sisi bla feu feumsan diamcom eu faccummy nostrud digna feuguer tum iuscili quatuero odiamet dolesse sis nonulputat, quam, quat. molor am quat ex el estin ulla alis accum venim doluptatie eliquisi blaore Em nostrud do diam aliquamet atuerci ting eugait augiam eum quisi. feuis dit non hent diamet am, qui et, con heniat ip ex enisisim dolesto odolore eu facil ullam, senit lut nulla 2.2 Subheading stor core minim zzriustrud magnibh ea Sum in henisis dolor acidunt pratue con veros er suscilit ilit ad tet nos am et, senis nulla at, quisi blaorpero euisit iuscili quatuerit ad tat luptat, si. nullandre commolum veriuscillam eui To er irit nim quat. Met ipis dolese tie consequat adigna faccum zzriusciduis nullupt ationul- augait, sum vullandignim ea facidui smolesectet, velenit inim laor am nit velit augiam iriustrud tetue tatet ad quam ipit er si. ex exerit luptat lum Giam dolor sit am Obor si blam vel quis accumsan el exero ea ad minisi. quat. Guerit wissenit exer sim veliscidunt illa faci blan verit lum ercillutat lore Ut ero dolorpero vulla amconul luptat. ut praestisl dolum do digna consenit landit illam, qui tet non Odio od et wisisim am, commodiam incincillut exerius tionsenim quate duisi tisim sisi ting estis amcore zzril essendre. ut praessi tie vulla ali- quipis augiamconsed do eugue feu faccumm essequa tueriure feugueros odolorem dit pratem nos nim venis augue consequat volorper susto consequisi. Tie te venis Veril et lutem dolenis ent ad eni- ver adigna feu feugait, quam, si. dolobore tat prat. Vullan henibh enit am diam, vel eu faciduisis del utat. nostie do od magnis aut in heniam, Duisit utat, verilla mcommy niamcon Side 43

Profilhåndbok. vår visuelle veileder

Profilhåndbok. vår visuelle veileder Profilhåndbok vår visuelle veileder Innhold 0. Innledning 3 1. Visuelle grunnelementer 4 2. Byvåpenet 5 Logofarger 6 Sektornavn i logoen 7 3. Profilelementer 8 Maskoter 8 Slagord 8 Stråler 9 Farger 10

Detaljer

Sandnes i sentrum for framtiden. Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en brukerguide KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE

Sandnes i sentrum for framtiden. Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en brukerguide KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE Sandnes i sentrum for framtiden Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE INNHOLD 03 Innledning 03 Innledning 04 Visjonen vår 04 Visjonen vår 06 Verdiene våre

Detaljer

Profilhåndbok Misjonsforbundet

Profilhåndbok Misjonsforbundet Profilhåndbok Misjonsforbundet kapitteltittel Innhold: Misjonsforbundet: Symbol - disippelkorset 4 Logo og regler: Misjonsforbundet 6 Logo og regler: Misjonsforbundet UNG 20 Fonter 30 Fargepaletter 38

Detaljer

veileder Design er synliggjøring av verdier og et verktøy som skal bidra til å gi all kommunikasjon autoritet og gjennomslagskraft.

veileder Design er synliggjøring av verdier og et verktøy som skal bidra til å gi all kommunikasjon autoritet og gjennomslagskraft. Design er synliggjøring av verdier og et verktøy som skal bidra til å gi all kommunikasjon autoritet og gjennomslagskraft. veileder 09 Versjon 1, Juni 2009 2 Norsk Industri Designveileder Velkomm til Norsk

Detaljer

Hvordan skal NFU se ut?

Hvordan skal NFU se ut? Hvordan skal NFU se ut? NFU er den nasjonale interesseorganisasjonen for mennesker med utviklingshemming. Organisasjonens virksomhet bygger på tilhørighet og likeverd som grunnleggende og allmennmenneskelige

Detaljer

En tittel på en linje

En tittel på en linje Mellomtittel Nostrud tat utat eraessissi Per feu faci el ipis nonummy nullandit nos ad minit wis nonse velit nos nostion sequis aut augiam dit acipit, si essis nisi. Ing eum vulla feuisit ut lor sendit,

Detaljer

Designmanual for Norsk Designråd

Designmanual for Norsk Designråd Versjon 1.0 18.12.07 Innhold Dokumentasjon Bakgrunn...2 Navn...4 Navnetrekk...5 Symbol...6 Signatur...9 Plasseringsanvisning...10 Signaturtekst...11 Farger...12 5.Element...13 Typografi...17 Regi...19

Detaljer

Profilmanual. Versjon 2 - november 2011. www.fylkesmannen.no/oppland

Profilmanual. Versjon 2 - november 2011. www.fylkesmannen.no/oppland Profilmanual Versjon 2 - november 2011 Profilmanual Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland kommuniserer på mange fagområder, både muntlig og skriftlig, gjennom fysiske møter, via brev og brosjyrer

Detaljer

Adobe InDesign cs4. Å komme i gang med InDesign CS4

Adobe InDesign cs4. Å komme i gang med InDesign CS4 Adobe InDesign cs4 Å komme i gang med InDesign CS4 InDesign er en del av Adobe Creative Suite. Selv om du kan gjøre mye av det samme i de andre programmene i suiten; Illustrator og Photoshop, så vær oppmerksom

Detaljer

Grafisk profil for Den norske kirke

Grafisk profil for Den norske kirke Grafisk profil for Den norske kirke 1 Den norske kirkes våpen og grafisk ressursmateriell 2 grafisk designmanual DNK primo 2009 Kirkemøtet vedtok i 2006 en kommunikasjonsplattform for Den norske kirke.

Detaljer

Bostøtte. En støtteordning for pensjonister og barnefamilier SKISSEBILDE

Bostøtte. En støtteordning for pensjonister og barnefamilier SKISSEBILDE 2006 Bostøtte En støtteordning for pensjonister og barnefamilier SKISSEBILDE Hvem kan få bostøtte? Denne brosjyren gir en oversikt over bostøtteordningen. Brosjyren bygger på gjeldende regler pr. 1. januar

Detaljer

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk Designmanual Innhold Ord og uttrykk......................................................3 Profilverktøy.........................................................4 Nettbuss hovedlogo............................................5

Detaljer

ENKELTKURS DELFAG ÅRSSTUDIUM BACHELORSTUDIUM 2008-2009 DELTIDSSTUDIER I BERGEN

ENKELTKURS DELFAG ÅRSSTUDIUM BACHELORSTUDIUM 2008-2009 DELTIDSSTUDIER I BERGEN ENKELTKURS DELFAG ÅRSSTUDIUM BACHELORSTUDIUM 2008-2009 DELTIDSSTUDIER I BERGEN NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION BACHELOR Ved s deltidsstudier kan du utvide din kompetansen steg

Detaljer

www.sandnes.kommune.no

www.sandnes.kommune.no www.sandnes.kommune.no INTRODUKSJON INTRODUKSJON INNHOLD INTRODUKSJON 02 03 Riktig bruk Innhold RIKTIG BRUK ER VIKTIG Hensikten med denne profilmanualen er å tilrettelegge for en konsekvent og effektiv

Detaljer

Designmanual versjon 1.0 2009 Sherpa Consulting Utviklet sommeren 2009 av OKTAN alfa

Designmanual versjon 1.0 2009 Sherpa Consulting Utviklet sommeren 2009 av OKTAN alfa Designmanual versjon 1.0 2009 Sherpa Consulting Utviklet sommeren 2009 av OKTAN alfa 2 LOGOUTGAVER Med payoff Fargeversjon Med payoff Sorthvit-versjon Logoene foreligger i positiv og negativ versjon, i

Detaljer

PRESENTASJON NY VISUELL PROFIL

PRESENTASJON NY VISUELL PROFIL PRESENTASJON NY VISUELL PROFIL [ Preferanser ] Inspirasjon Kvalitet Trend Inspirasjon Kvalitet Trend Inspirasjon Kvalitet Trend Inspirasjon Kvalitet Trend [ Ny logo ] Godt å gå på, godt å ta på [ Navnet

Detaljer

profilhåndbok SOS-barnebyer norge

profilhåndbok SOS-barnebyer norge profilhåndbok SOS-barnebyer norge Innhold Innledning... side 5 Trykksaker 01 Logo...side 8 02 Farger... side 14 03 Fonter... side 15 04 Bildespråk... side 16 05 Piktogrammer... side 22 06 Solsikkebarna...

Detaljer

INNHOLD. 28. rapport 29. diplom/kursbevis 30. nettside 31. annonser 32. folder 33. brosjyre A4 34. notatblokk 35. omslagsmappe 36.

INNHOLD. 28. rapport 29. diplom/kursbevis 30. nettside 31. annonser 32. folder 33. brosjyre A4 34. notatblokk 35. omslagsmappe 36. PROFILHANDBOK INNHOLD 3. VÅRT ANSIKT UTAD 4. GRAFISK PROFIL LOGO NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 5. logoversjoner 6. logo sørsamisk og engelsk 7. logo på farget bunn 8. logoregler/eksempel på feil bruk LOGO

Detaljer

Portrettet: Den kristne filosofen Tore Lindholm beskriver Human-Etisk Forbund som en velsignelse for det norske samfunnet.

Portrettet: Den kristne filosofen Tore Lindholm beskriver Human-Etisk Forbund som en velsignelse for det norske samfunnet. # 01 / 2004 Den dødsdømte pakistanske humanisten Dr. Younis Shaikh er løslatt. Han takker norske humanister for støtte. s. 7 Portrettet: Den kristne filosofen Tore Lindholm beskriver Human-Etisk Forbund

Detaljer

Visuell profil Retningslinjer og eksempler. Utgitt august 2008

Visuell profil Retningslinjer og eksempler. Utgitt august 2008 Visuell profil Retningslinjer og eksempler Utgitt august 2008 Innhold Om profilhåndboken Om profilhåndboken 01 Kommunikasjonsakse 02 Synliggjøring av avsender 04 Grunnelementer Logo 06 Farger 08 Typografi

Detaljer

Tittel nivå 1 B5 70pkt

Tittel nivå 1 B5 70pkt Tittel nivå 1 B5 70pkt Delit eugue dunt ip ero commodo odolor sum zzrit iurem dit nullan essequamcor si ting enit, quamconum aut venit landreet diat aliquat. Ed tate conse eril dolore do core molessequam,

Detaljer

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent Profilhåndbok REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent innhold 2 side 3...................................................bakgrunn side

Detaljer

Velkommen til Sørum kommunes designmanual

Velkommen til Sørum kommunes designmanual Designmanual 2 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 3 Velkommen til Sørum kommunes designmanual Velkommen til Sørum kommunes designmanual Sørum kommunes designmanual skal være

Detaljer

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011 Visuell profil Kortversjon av s visuelle profil Juli 2011 VISUELL PROFIL - INNHOLD Juli 2011 side 2 Innhold Innledning 3 Hovedretningslinjer 4 logo 5-6 Equis, CEMS og PIM 7 Typografi 8 Fargepalett 9 Fotobruk

Detaljer

BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI

BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI DESIGNMANUAL 2013 BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI 2 INNLEDNING I NHHs designmanual presenterer vi høyskolens visuelle profil og viser hvordan

Detaljer

VISUELL PROFIL JANUAR 2014

VISUELL PROFIL JANUAR 2014 VISUELL PROFIL JANUAR 2014 Hvorfor visuell profil? Innhold Statens pensjonskasse kommuniserer med mange ulike målgrupper gjennom en rekke ulike kanaler og flater. Det er viktig at vi fremstår enhetlig

Detaljer

Profilmanual. Revidert utgave august 2015

Profilmanual. Revidert utgave august 2015 Profilmanual Revidert utgave august 2015 Innledning Telemark fylkeskommune, profilmanual 2 Besøk /profil for mer informasjon. Dette er designmanualen til Telemark fylkeskommune. Den er et viktig verktøy

Detaljer

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil DESIGNMANUAL Retningslinjer for bruk av visuell profil INNHOLD BAKGRUNN 4 FILFORMATER 5 VÅPEN 6 LOGO 7 OPPSETT LOGO 8 LOGO MED AVDELING 10 LOGO I SORT/HVITT 11 TYPOGRAFI 12 FARGER 14 DESIGNELEMENT 15 SLAGORD/VISJON

Detaljer

DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD 2015 Q3 versjon 0.0.6

DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD 2015 Q3 versjon 0.0.6 DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD 2015 Q3 versjon 0.0.6 2 Høgskolen i Østfold profilmanual ÉN HØGSKOLE ÉN DESIGNPROFIL HELHETLIG VISUELL KOMMUNIKASJON GRENSELØS KUNNSKAP FELLES MÅL Introduksjon Høgskolen

Detaljer

«Portfolio» Oxford Dictionary. Origin: Italian portafogli, from portare carry + foglio leaf. Noun (pl. portfolios)

«Portfolio» Oxford Dictionary. Origin: Italian portafogli, from portare carry + foglio leaf. Noun (pl. portfolios) Grunnkursportfolio er en del av studiekvalitetssystemet hvor hensikten er at skolen skal få et helhetlig inntrykk av studentens nivå og progresjon gjennom grunnkurset. Instituttene gir studenten en skriftelig

Detaljer