Asker kommune grafisk profil

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Asker kommune grafisk profil"

Transkript

1 Asker kommune grafisk profil

2 grafisk profil for Asker kommune 2 Innhold Forord Om grafisk profil Konsept Logo Typografi Farger Foto og fotobruk Grafiske elementer Trykksaker - postale elementer - forsidemaler - inspirasjon - papir Annonser Digitale maler - Powerpoint - rapportforsider word Annet materiell - bekledning - bil Hvordan få tak i malene

3 grafisk profil for Asker kommune 3 Forord Asker kommune ønsker å møte omgivelsene generelt og innbyggerne spesielt på en gjenkjennelig og enhetlig måte. Vi ser vår grafiske profil som en viktig del av kommunens identitet og ønsker at profilen skal være synlig og tydelig på alle typer materiell. Målet er at innbyggerne skal kjenne igjen den kommunale virksomheten og det kommunen står for gjennom det grafiske uttrykket. På denne måten kan kommunen over tid bygge troverdighet og forståelse for innholdet i sin kommunikasjon, samt bygge kommunen som en solid tjenesteyter og viktig samfunnsaktør. Den grafiske profilen er således et ledd i omdømmebyggingen i kommunen. Den grafiske profilen skal også bidra til at kommunens ansatte føler at de er en del av den samme virksomheten. For at Asker kommune skal fremstå helhetlig og troverdig utad, er det vesentlig at alle enheter og virksomheter bruker den grafiske profilen. Den grafiske profilen er presentert i denne profilhåndboka, og her gis det eksempler på bruk av profilen på ulike flater. En profilhåndbok kan ikke dekke alle framtidige anvendelser. Ved behov for råd om hvordan dette skal praktiserers, kan Informasjonsseksjonen i Asker kommune kontaktes. Asker 20. januar, 2009 Rådmann Asker kommune

4 grafisk profil for Asker kommune 4 Grafisk profil Hvorfor? Den grafiske profilen skal først og fremst sørge for at kommunen fremstår lik i alle sammenhenger. Profilen skal være lett gjenkjennelig, og den skal bidra til at all informasjon formidles på en enkel og forståelig måte. Grafisk profilering skaper trygghet. De som får trykksaker og annet materiell fra Asker kommune, skal umiddelbart se hvem som er avsender. Det gir troverdighet til innholdet, og er med på å bygge kommunen som en solid aktør. Hvem er profilen laget for? Profilhåndboka skal brukes av alle som lager trykksaker og annet materiell i regi av Asker kommune, slik at ingen er i tvil om at kommunen er avsender. For at profilen skal være hensiktsmessig og ha en viss levetid, bør den gi et mulighetsrom og ikke bli for rigid. Profilhåndboka er stilet til profesjonelle formgivere, og det forutsettes bruk av faglig vurdering og skjønn i tillegg til at de gitte reglene og retningslinjene presentert i denne håndboka følges. Hva består profilen av? Asker kommunes grafiske profil omfatter logo, typografi, farger og grafiske elementer. I profilhåndboka presenteres retningslinjer for hvordan profilen skal brukes. Logo Logoen består av kommunens våpen og navnet Asker kommune. Det er ikke anledning for andre enheter å utvikle logoer, med unntak av Asker kulturhus og Asker bibliotek. Typografi i trykte medier DTL Albertina og Bosis Typografi i digitale medier Times New Roman og Verdana Farger Fargepaletten til Asker kommune er hentet fra naturen og bebyggelsen i kommunen. grafiske elementer/mønstre Det er utviklet grafiske elementer som skaper gjenkjennelse og som understøtter det visuelle konseptet «Organisk samspill» presentert på neste side. bruk av foto Det er utviklet et kapittel om bruk av foto som understøtter identiteten til Asker kommune. Maler Her presenteres de grafiske elementene i samspill. Hvor kan profilen skaffes? Informasjonsseksjonen i Asker kommune har det elektroniske materialet som er nødvendig for å følge den grafiske profilen. Enkelte elementer kan også lastes ned fra

5 grafisk profil for Asker kommune 5 Konsept Asker kommune ønsker at den grafiske profilen skal ha høy gjenkjennelighet og lang levetid. Derfor har profilen sammen med logoen, en tydelig avsenderidentitet samtidig som den gir rom for variasjon og muligheter. organisk samspill Den grafiske profilen er tuftet på et visuelt konsept som henter inspirasjon fra Asker kommunes beliggenhet, samt strategier og mål beskrevet i kommuneplanen. Konseptet har fått navnet «Organisk samspill». Med «Organisk samspill» forstås naturlige organiske former som henger sammen og bygger på hverandre. Formene framstår som dynamiske i motsetning til statiske, og assosierer bevegelse framfor stillstand. Formene er myke og runde framfor harde og kantede. De gjenspeiler familier, grupper og miljøer. Videre gir formene assosiasjoner til inkludering og samhørighet: «hensyn til» ikke «på bekostning av», mangfold, dialog og samspill samt gjensidig ansvarlighet og medmenneskelighet. Formene gir også assosiasjoner til naturen i Asker med åkerlapper, steiner og bergarter, kystlinje og tjern i tillegg til kotene på kart over landskapet. Bakgrunn Asker kommune er en folkerik, ressurssterk og sentralt beliggende kystkommune, både landlig og bynær. Den grafiske profilen søker å ivareta kommunens kvaliteter og de langsiktige målene kommunen har for seg selv og sine innbyggere. Visjonen «Asker - mulighetenes kommune» er ledestjernen Asker kommune strekker seg etter. Den representerer en betydelig forpliktelse ved at den bærer bud om at alle skal ha en mulighet for å lykkes i forhold til egne ambisjoner og ønsker. De langsiktige målene for kommunen fordeler seg på fire hovedområder som er gjensidig avhengige av hverandre. Kommunen skal sikre fremtidsrettet kunnskap i utdanning, samfunnsliv og arbeidsliv, finne lokale svar på de globale miljøutfordringene og ansvarliggjøre mennesker og skape rom som gjør det mulig for alle å bidra. Dessuten skal kommunen møte den flerkulturelle utfordringen ved å skape et samfunn der ulikhet verdsettes og skaper utvikling. Asker kommune står godt rustet til å møte fremtidens utfordringer. Vi skal ivareta vår rolle både lokalt og som en del av verdenssamfunnet, og sikre at våre barn og barnebarn skal kunne vokse opp og leve i et godt lokalsamfunn.

6 Logo grafisk profil for Asker kommune 6

7 logo grafisk profil for Asker kommune 7 Logo Fakta om askers kommunevåpen Askers kommunevåpen forestiller tre «askekaller». Kommunevåpenet er tegnet av kunstneren Arne Lindås og har vært i bruk siden Fargene er opprinnelig grønt og sølv, men siden sølv vanskelig lar seg gjengi i trykksaker, brukes hvitt i stedet. Bakgrunn for motivet er den tradisjonelle måten å beskjære asketrær på. Trærne ble hardt beskåret slik at kun stammer på 2 3 meter ble stående igjen. Dette ble gjort med 1 2 års mellomrom. Avkappet ble benyttet som tilleggsfor for kyr og sauer. Denne type «askekaller» finner du blant annet i askerveien, langs Kirkeveien og i Skustadgata. Historikerne mener at navnet Asker kan komme av «et sted med mange asketrær». kommunevåpen og navnetrekk Askers kommunevåpen og navnetrekket utgjør logoen. Selve kommunevåpenet kan gjengis i to forskjellige varianter avhengig av om det skal gjengis i en farge- eller sort/hvitt-trykksak. Farge våpen Grønn CMYK: 34, 0, 76, 69 PMS: 574 sort/hvitt våpen Sort Kommunevåpenet kan i enkelte tilfeller benyttes alene uten navnetrekket. Dette må i hvert tilfelle godkjennes av Informasjonsseksjonen. navnetrekk Navnet skrives i minuskler i skrifttypen Bosis medium.

8 logo grafisk profil for Asker kommune 8 horisontal og vertikal logo Hovedlogoen til Asker kommune er den horisontale varianten. I tillegg til kommunevåpen og navnetrekk har den en vertikal strek mellom disse. Den vertikale logoen brukes når formatet eller plassen krever det. horisontal logo (hovedlogo) farger Grønn CMYK: 34, 0, 76, 69 PMS: 574 horisontal (hovedlogo) sort/hvit Sort vertikal logo farger Grønn CMYK: 34, 0, 76, 69 PMS: 574 vertikal logo sort/hvit Sort logovarianter Både den horisontale og vertikale varianten finnes i CMYK, PMS, SortHvitt og RGB (til nett og Word) henholdsvis som ai-filer og jpger. minste gjengivelse Logoen bør ikke brukes mindre enn at kommunevåpenet måler 8 mm i bredden.

9 logo grafisk profil for Asker kommune 9 Beskyttelsesområde For at logoen til Asker kommune skal vises tydelig, skal den alltid stå på hvit eller en rolig, lys bakgrunn. Det er også viktig at andre grafiske elementer ikke står for nær logoen og beskyttelsesområdet beskrives under. Hovedregelen er at den horisontale logoen brukes, og at den plasseres øverst til venstre på formatet. horisontal logo Minste avstand til andre grafiske elementer/hvitt felt rundt logo hvis logo skal stå på mørk bakgrunn = 1,5 y. vertikal logo Minste avstand til andre grafiske elementer/hvitt felt rundt logo hvis logo skal stå på mørk bakgrunn = Z. 1,5 y y 1,5 y z z 1,5 y z 1,5 y z z plassering på format/papir Logoen plasseres som hovedregel ikke nærmere kanten av formatet/papiret enn avstand = X. Se under. Unntaket er på små formater som visittkort og rubrikkannonser o.l., og da gjelder regel for minste avstand til andre grafiske elementer som beskrevet over. x x x x x x x x x x

10 logo grafisk profil for Asker kommune 10 plassering av logo og adressefelt Logoen kan plasseres sammen med et adressefelt. Hovedlogoen, den horisontale, benyttes. Beskyttelsesfelt gjelder også her som vist. Det skal ikke være mer en to nivåer på organisasjonsadresse. 1,5 y y 1,5 y 1,5 y 1,5 y resultatenhet Avdeling Gatenavn, langt eller kort Postboksadresse 1371 Asker resultatenhet Avdeling Gatenavn, langt eller kort Postboksadresse 1371 Asker

11 Typografi grafisk profil for Asker kommune 11

12 Typografi Profilfonter Titteltypografi: DTL Albertina grafisk profil for Asker kommune 12 a b Bosis DTL Albertina er titteltypografien til Asker kommune. Den brukes i titler og der man vil utheve tekst både som en kontrast til brødteksten og som et visuelt element. Den kan brukes i alle snitt Regular, Medium og Bold, samt kursiv. DTL Albertina ST (blant annet medievaltall) kan også brukes. abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå [ ] DTL Albertina abcdefghijklmnopqrs abcdefghijklmnopqrs Brødtekst og mengdetypografi: Bosis Bosis er brødtekst og mengdetypografien til Asker kommune. Den brukes som brødtekst, i mellomtitler, faktabokser og billedtekster. Alle snitt kan brukes. abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrs abcdefghijklmnopqrs

13 Erstatningsfonter Titteltypografi for pc og nett: Times New Roman Times New Roman erstatter titteltypografien DTL Albertina. Brukes i all hovedsak i større punktstørrelse. abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøåa Typografi grafisk profil for Asker kommune [ ] Times New Roman abcdefghijklmnopqrs abcdefghijklmnopqrs b abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brødtekst og mengdetypografi for pc og nett: Verdana Verdana erstatter Bosis, og brukes som denne. abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrs Verdana

14 farger Farger grafisk profil for Asker kommune 14

15 Farger grafisk profil for Asker kommune 15 Fargepalett 50% Fargene til Asker kommune er hentet fra materialer brukt i Askerbebyggelsen og fra den varierte naturen i kommunen. I tillegg rommer paletten noen kontrastfarger samt 50% og 25% av alle fargene. Det er gjengitt fargekoder i CMYK, PMS, RGB og Hexakoder. Fargegjengivelsen blir ikke nøyaktige her i den grafiske profilen. Pantone 4975 C55 M99 Y100 K64 r68 g20 b17 Hexa 100%: Hexa 50%: a18988 Hexa 25%: d0c4c3 Pantone 7545 C45 M14 Y10 K70 r65 g85 b96 Hexa 100%: Hexa 50%: a0aaaf Hexa 25%: cfd4d7 Pantone 462 C14 M54 Y95 K66 r104 g65 b17 Hexa 100%: Hexa 50%: b3a088 Hexa 25%: d0c4c3 Pantone 532 C45 M14 Y0 K89 r32 g47 b60 Hexa 100%: 202f3c Hexa 50%: 8f979d Hexa 25%: c7cbce Pantone 1535 C11 M78 Y100 K48 r136 g55 b18 Hexa 100%: Hexa 50%: c39b88 Hexa 25%: e1cdc4 Pantone 518 C60 M92 Y24 K60 r70 g23 b62 Hexa 100%: 46173e Hexa 50%: a28b9e Hexa 25%: d1c5cf Pantone 1675 C6 M84 Y100 K15 r197 g64 b23 Hexa 100%: c53f17 Hexa 50%: e29f8b Hexa 25%: f8e7e2 Pantone 512 C57 M95 Y35 K19 r116 g38 b88 Hexa 100%: Hexa 50%: b992ab Hexa 25%: dcc9d5 Pantone 485 C0 M96 Y100 K0 r227 g27 b25 Hexa 100%: e31b19 Hexa 50%: f18d8c Hexa 25%: f8c6c5 Pantone 491 C23 M89 Y65 K50 r120 g36 b44 Hexa 100%: 78242c Hexa 50%: bb9195 Hexa 25%: ddc8ca 25% 50% 25% 50% 25% Pantone 5575 C34 M3 Y25 K13 r165 g195 b182 Hexa 100%: a5c3b6 Hexa 50%: d2e1da Hexa 25%: e8f0ed Pantone 7472 C60 M0 Y31 K0 r105 g192 b185 Hexa 100%: 69c0b9 Hexa 50%: b4dfdc Hexa 25%: d9efed Pantone 7458 C47 M3 Y10 K15 r129 g183 b199 Hexa 100%: 7db7c7 Hexa 50%: c0dbe3 Hexa 25%: dfedf1 Pantone 7459 C65 M9 Y15 K30 r63 g139 b160 Hexa 100%: 3f8ba0 Hexa 50%: 9fc5cf Hexa 25%: cfe2e7 Pantone 5415 C45 M14 Y0 K44 r99 g129 b154 Hexa 100%: 63819a Hexa 50%: b1c0cc Hexa 25%: cfd4d7 50% Pantone 7476 C70 M0 Y31 K64 r18 g92 b93 Hexa 100%: 125c5d Hexa 50%: 88adae Hexa 25%: c4d6d6 Pantone 7475 C60 M0 Y31 K29 r81 g152 b147 Hexa 100%: Hexa 50%: a8cbc9 Hexa 25%: d3e5e4 Pantone 5487 C34 M3 Y25 K45 r119 g142 b133 Hexa 100%: 778e85 Hexa 50%: bbc6c2 Hexa 25%: dde3e0 Pantone 422 C0 M0 Y0 K60 r135 g136 b138 Hexa 100%: 87888a Hexa 50%: c3c3c4 Hexa 25%: e1e1e2 Pantone 425 C0 M0 Y0 K85 r75 g75 b77 Hexa 100%: 4d4b4d Hexa 50%: a5a5a6 Hexa 25%: d2d2d2 25% Pantone 383 C36 M4 Y100 K20 r158 g170 b0 Hexa 100%: 9eaa00 Hexa 50%: ced47f Hexa 25%: e7eabf Pantone 385 C36 M4 Y100 K50 r112 g124 b9 Hexa 100%: 707c09 Hexa 50%: b7bd84 Hexa 25%: dbdec1 Pantone 574 C34 M0 Y76 K69 r83 g96 b43 Hexa 100%: 53602b Hexa 50%: a9af95 Hexa 25%: d4d7ca Pantone 5605 C34 M0 Y76 K90 r43 g55 b22 Hexa 100%: 2b3716 Hexa 50%: 959b8a Hexa 25%: cacdc5 50% 25% 50% Pantone 457 C20 M20 Y100 K20 r184 g162 b0 Hexa 100%: b8a200 Hexa 50%: dbd07f Hexa 25%: ede8bf Pantone 605 C20 M20 Y100 K0 r218 g190 b0 Hexa 100%: dabe00 Hexa 50%: ecde7f Hexa 25%: f6efbf 25%

16 grafisk profil for Asker kommune 16 Foto og fotobruk

17 foto og fotobruk grafisk profil for Asker kommune 17 Foto Asker kommune ønsker at foto skal understøtte avsender, og tydeligheten og troverdigheten i budskapene. Fotoene skal være nære og naturlige og gjenspeile virkeligheten på en ekte og troverdig måte. Stilen er moderne og ujålete. Fotoene må gjerne «kjennes i magen». Hvis det brukes flere foto, bør disse fortelle en historie og ha en form for innbyrdes kontrast for eksempel nærhet/ distanse, ro/bevegelse for å understreke følelsen og budskapet. Johnèr/Hans Berggren

18 foto og fotobruk grafisk profil for Asker kommune 18

19 foto og fotobruk grafisk profil for Asker kommune 19 Knut Hovdhaugen Oda Solheim

20 foto og fotobruk grafisk profil for Asker kommune 20

21 grafisk profil for Asker kommune 21 Grafiske elementer

22 grafisk profil for Asker kommune 22 Grafiske elementer Den grafiske profilen for Asker kommune inneholder grafiske elementer i tillegg til logoen. Disse grafiske elementene gjenspeiler konseptet, det organiske samspillet, som vi har beskrevet tidligere i håndboka. Det er ikke utarbeidet strenge regler for disse grafiske elementene, men retningslinjer for bruk av dem. Dette for at profilen ikke skal bli for rigid, men ha rom for muligheter og lang levetid. På de følgende sidene vil elementene ses i bruk. De grafiske elementene kan legges i fargekombinasjoner fra hele paletten. Formene kan fylles med farger, prosenter av farger og transparenter. Ved prosentbruk av farger anbefaler vi å benytte enten 50% eller 25%. Transparenter benyttes slik at den visuelle helheten fremstår rik og harmonisk. Noen av formene kan også fylles med foto, spesifisert på de neste sidene. På forsidemalene (s.33 35) bør det ikke benyttes mer enn ett foto av gangen. Oppslagssider kan inneholde flere foto. Formene kan gjengis med outline. Kombinasjon av fyll og outline av formene anbefales ikke. De grafiske elementene består av mønstermaler og løse mønstre presentert på de følgende sidene. Det er viktig å understreke at variasjonsmulighetene må tilpasses en harmonisk helhet. Bruk de neste sidene som inspirasjon og bruk godt skjønn, det blir sjelden feil.

23 Grafiske elementer grafisk profil for Asker kommune 23 Mønstermalene er kun laget for A-formater. Malene kan skaleres Mønstermal 1 proposjonalt til alle stående A-formater, men kan ikke forandres på noen annen måte enn ved proposjonal skalering samt fyllmuligheter og outlinejusteringer. Disse malene ligger sammen med tekst som ferdige indesigndokumenter i A4 format. De finnes i tre hovedvarianter med hver sin undervariant. På denne og de to neste sidene vises hovedrisset av mønstermalene med undervarianter. Eksempler på variasjonsmuligheter vises til høyre. Benytter man et foto, må dette plasseres innenfor de anviste formene, og bør bare plasseres ett sted i malen. Fotoet må ligge utfallende inne i formen. Se side 34 og 35. hovedvariant Mønster 1 Dette feltet kan fylles med foto Prosenter av transparenter kan brukes valgfritt slik at det danner en fin helhet outline kan lages i farger eller i negativt. Anbefalte tykkelser på outline: A5 = 0,8 pkt A4 = 1 pkt A3 = 1,2 pkt undervariant Mønster 1.2 Alt 1: Dette feltet kan fylles med foto Alt 2: Dette feltet kan fylles med foto

24 Grafiske elementer grafisk profil for Asker kommune 24 Mønstermal 2 hovedvariant Mønster 2 Dette feltet kan fylles med foto Prosenter av transparenter kan brukes valgfritt slik at det danner en fin helhet outline kan lages i farger eller i negativt. Anbefalte tykkelser på outline: A5 = 0,8 pkt A4 = 1 pkt A3 = 1,2 pkt undervariant Mønster 2.2 Alt 1: Dette feltet kan fylles med foto Alt 2: Dette feltet kan fylles med foto

25 Grafiske elementer grafisk profil for Asker kommune 25 Mønstermal 3 hovedvariant Mønster 3 Dette feltet kan fylles med foto Prosenter av transparenter kan brukes valgfritt slik at det danner en fin helhet outline kan lages i farger eller i negativt. Anbefalte tykkelser på outline: A5 = 0,8 pkt A4 = 1 pkt A3 = 1,2 pkt undervariant Mønster 3.2 Alt 1: Dette feltet kan fylles med foto Alt 2: Dette feltet kan fylles med foto

26 Grafiske elementer grafisk profil for Asker kommune 26 Når man benytter løse mønstre har man stor fleksibilitet. Løse mønstre 1-4 Bruken av disse gir profilen et visuelt mangfold. mønstrene kan i tillegg til variasjonsmulighetene nevnt tidligere, både roteres, speiles, tas utsnitt av og proposjonalt skaleres. Man kan også velge å benytte bare en av formene i en layout. De kan dog ikke innbyrdes justeres. For inspirasjon til bruk av løse mønstre (se side 34 37). Disse fire varianter av de løse møns trene er tilgjengelige i Indesign. Ved bruk av løse mønstre stilles det krav til faglig vurdering og formsans for å sikre en god helhet. mønster 1 mønster 2 mønster 3 mønster 4

27 Trykksaker grafisk profil for Asker kommune 27

28 trykksaker grafisk profil for Asker kommune 28 Brevark Asker kommunes postale elementer har fått et nøytralt uttrykk slik at de kan favne om alle virksomhetsområdene samt være kostnadsbesparende. Brevarket er i to-farger og programmert i hht ESA system. ( Ref 47 ) ( Ref 49 ) ( Ref 50 ) ( Ref 51 ) ( Ref 52 ) Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: ( Ref 78 ) ( Ref 24 ) ( Ref 92 ) ( Ref 76 ) s( Ref 20 )/( Ref 21 ) L( Ref 68 )/( Ref 76 ) Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S( REF 20 )/( Ref 21 ) ( Ref 27 ) ( Ref 28 ) Med vennlig hilsen ( Ref 132 ) ( Ref 133 ) %%%LM1A kopilist %%%LN1A notlist ( Ref 106 ) ASKER KOMMUNE Adresse Knud Askers vei Asker Postboks Asker Telefon Telefaks Org.nr mva Bankgiro Epost Fakturamottak Postboks Asker

29 trykksaker grafisk profil for Asker kommune 29 Konvolutter Konvoluttene trykkes i to-farger og er tilgjengelig i flere format i Indesign. Logo og grafikk plasseres på samme sted og i samme størrelse, uansett konvoluttype. stående c4 liggende c4 c5 format

30 grafisk profil for Asker kommune 30 trykksaker Visittkort Visittkortene er ensidige i to-farger. Det ene visittkortet er for Asker kommune generelt, det andre et eksempel på visittkort for Asker kulturhus. generelt Visittkort Ola Hansen Normann Tittel RESULTATENHET Knud Askers vei 25, 1383 Asker PB 353, 1372 Asker T M Faks Visittkort med virksomhetslogo Ola Hansen Normann Tittel RESULTATENHET Knud Askers vei 25, 1383 Asker PB 353, 1372 Asker T M Faks

31 trykksaker grafisk profil for Asker kommune 31 Faksark Faksark er programmert i Word. Tekst kan enten fylles inn digitalt eller skrives ut og fylles inn manuelt. Til: Dato: Faksnr: Fra: Antall sider inkl. denne: ASKER KOMMUNE Adresse Knud Askers vei Asker Postboks Asker Telefon Telefaks Org.nr mva Bankgiro Epost Fakturamottak Postboks Asker

32 trykksaker grafisk profil for Asker kommune 32 Ekslusive kort Disse kortene kan brukes når det skal gis en personlig hilsen og ved spesielle anledninger. Kortet er falset A5. Ved produksjon av eksklusive kort brukes Conqueror Texture, Micro Laid 300 gram.

33 trykksaker grafisk profil for Asker kommune 33 Forsidemaler Her vises risset av forsidemalene som består av tre overordnede maler med hver sin underordnede mal. De underordnede malene er laget med tanke på variasjon og spenn i det visuelle uttrykket. Det er de overordnede malene som er de foretrukne. Malene er tilgjengelige som Indesignfiler. Malene er basert på møns trene vist tidligere i profilhåndboken. overordnede maler forsidemal 1 forsidemal 2 forsidemal 3 Her kommer en tittel om utvalgt tema nr orientering om følgende saker Her kommer en tittel om utvalgt tema nr orientering om følgende saker Her kommer en tittel om utvalgt tema nr orientering om følgende saker underordnede maler forsidemal 1.2 forsidemal 2.2 forsidemal 3.2 Her kommer en tittel om utvalgt tema nr orientering om følgende saker Her kommer en tittel om utvalgt tema nr orientering om følgende saker Her kommer en tittel om utvalgt tema nr orientering om følgende saker

34 trykksaker inspirasjon grafisk profil for Asker kommune 34 Inspirasjon forsider Varianter av forsidemal 1 og 1.2. Forsidemalene viser foretrukken plassering av tekst. Det gis imidlertid anledning til å plassere tittel og undertittel inne i hovedfeltet samt å dra hovedfeltet under undertittelen i tilfeller der dette er hensiktmessig. forsidemal 1 Her kommer en tittel om utvalgt tema nr orientering om følgende saker Her kommer en tittel om utvalgt tema nr orientering om følgende saker Her kommer en tittel om utvalgt tema nr orientering om følgende saker Her kommer en tittel om utvalgt tema nr orientering om følgende saker Her kommer en tittel om utvalgt tema nr orientering om følgende saker Her kommer en tittel om utvalgt tema nr orientering om følgende saker

35 grafisk profil for Asker kommune 35 trykksaker inspirasjon Inspirasjon forsider Varianter av forsidemal 2 og 2.2. og 3 og 3.2. Forsidemalene viser også her foretrukken plassering av tekst. Det gis imidlertid anledning til å plassere tittel og undertittel inne i hovedfeltet samt å dra hovedfeltet under under tittelen i tilfeller der dette er hensiktmessig. forsidemal 2 Her kommer en tittel om utvalgt tema Her kommer en tittel om utvalgt tema Her kommer en tittel om utvalgt tema nr orientering om følgende saker nr orientering om følgende saker nr orientering om følgende saker forsidemall 3 og 3.2 Her kommer en tittel om utvalgt tema nr orientering om følgende saker Her kommer en tittel om utvalgt tema nr orientering om følgende saker Her kommer tittelen og her står det en undertittel som

36 trykksaker inspirasjon grafisk profil for Asker kommune 36 Oppslagssider Her vises eksempler på bruk av de grafiske elementene som virkemidler i en trykksak. Et ellers oversiktlig satsspeil og spalter, samt lettleste og gode typografier gir rom for å bruke elementene som vist. Bruken av elementene må ikke overdrives, og dette er ment som inspirasjon. En oppslagside med anbefalte tekstmaler vil ligge nedlastbar på Her kommer det en tittel som omhandler et tema Am exer irit la feu feum zzrit augiametum dit, sectem dolorer iure dolobore min ulla amet vero dunt wis num ip ese venis. Nos nim autem aliquip elenim zzriureros non ut utet, con velit wismodo lortie dit inis eum venet ent lut nostrud te modolore. Fuguerosto dolobore dio od tet argoni ums ulla amet vero dunt wis num iport. A m exer irit la feu feum zzrit augiametum dit, sectem dolorer iure dolobore min ulla amet vero dunt wis num ip ese venis nos nim autem aliquip elenim zzriureros non ut utet, con velit wismodo lortie dit inis eum venibh et ent lut nostrud te modolore feuguerosto dolobore dio od tet dolesen issenibh er susto commodolor suscip et, consed eugait num irit adionul laorper ad dolortie vel utpat wisciduismod te magna faccum zzrillum zzriure facip ero ese del dolortinis ad minim dolore do enibh exero commodolore conse feu feum ero odiat lum zzrilit inibh essit et, quisit lore dolute min hent iurem quate voluptat praestin exero od ming eugait, quametu eraesequi tat. Ut doloreetue vulputat lut wisi. Uscincillan ea faccumm olortis alit dolorting eniamco mmodignim nim iuscipiscin vel dit luptat. Pisim dolor sum ad tin ulput vent num er acin ullaor si. Uscilisim vercin velendio dio odolut ex estie feu feum dolessit ullum iure dit landrer ostrud dolorer sim elit, sim do od et lore feu feum dipsusci blaore faccum dolesecte diam vel utatis nis dolortie con et delit wis erciduisi blam quam, quip ea consequ iscillam, velent landigna feum veliquipit nim nulputpatue dolore ting. Magna alit lum dolobore dion ute enit eu faciliquat ipismod iamcon veliquamcon ut praestrud tat. Ut praestie commy niam vent lorperos endre cor am esecte el eseniam, sit, veniat dolore esecte con utet am iuscinc incing exer sequis dunt ut prat auguerostrud dolorerat. Pit luptatum volorpe raesto ea core conse dolor sequamet nonsequip er alissit praesto consed tatisl irit, quam dionsequipit aliquat, veliquip estis dignim dit ad delenim deliquam in hent aut lut lor il iriurem dolor acipsum dunt lore dunt alisit nulluptat luptat. Ut nit dunt ullamet velestrud tat aute magna commy nostie te ea commolo reraesequis aliquis dolorer secte modit, cor sustrud delenim dolore dolor ipiscin et la feuguero odolor aci et ipsuscil ullam duisl ilit nismodio od tem verit irit estrud dolorperos el dolore molor aliquam alisciduisl ilit lute minim irit pratumsan henis dui tationsecte vullaor tisit, con vullaore dolobore. Bonsequis eui bla con elis alit alit prae strud molorer ea faccumm olortis alit Sim volor sit wis doloboreet ad tem quat, quisism odipis et acilit lum acincip eugiat, susci erosto eros aliquatie te tate faci tin utpat, con henibh er suscing eummy nullaoreet lore dolut vullaore dipsum ipissi et amet vel ilit lobore digna am, quam vel dolobore tat am veraess equisisim ea facin velenibh ea faci ent wis alit iuscilit inim num vel iliquam ipit alit prat nibh ea feuisse euis ad diam, sequis dipit alit nosto odip eugue tie vel ex essed doloborper ilit lutat nis nulla feuismolum veniam, sum voleseniatue mod et exerilluptat laorer sum ing elis niam doluptat ad enis ad enim dolore molendr eetueros ex esto dolore dolent lore dunt amconum zzrit adiam veliquatinim dit el delit, velit wis alisl iriure tatem illum quat nissi. Nisi. Incillu ptatem dolore molorer irit lut veniam volutat. Ibh estinia tionsent lore facin hendrer cidunt eugue con ut num ip ea coreet, vel iure dolorperci et utpatiscin eu faci tat atem del er alit am inibh esto corpercilit nis ea feumsandit aliquat. Ut nim et augait acin heniamconsed tio ex et luptat, sum dolor sum eum acillut la corem quisi. Onullam quat. Iquat nonulla feugue tat.uptatin henis nim irilit velit in euis nullaore tatum dolutpa tincili smolore ONUL LAM QUAT. IQUAT NO NULLA FEUGIUE TAT.UPTATIN HENIS NIM IRILIT VELIT IN EUIS NULLAORE ONUL LAM QUAT. IQUAT NO NULLA FEUGIUE TAT. UPTATIN HENIS NIM IRILIT VELIT IN EUIS NULLAORE Uscincillan ea faccumm olortis alit Om exer irit la feu feum zzrit augiametum dit, sectem dolorer iure dolobore min ulla amet vero dunt wis num ip ese venis nos nim autem aliquip elenim zzriureros non ut utet, con velit wismodo lortie dit inis eum venibh et ent lut nostrud te modolore feuguerosto dolobore dio od tet dolesen issenibh er susto commodolor suscip et, consed eugait num irit adionul laorper ad dolortie vel utpat wisciduismod te magna faccum zzrillum zzriure facip ero ese del dolortinis ad minim dolore do enibh exero commodolore conse feu feum ero odiat lum zzrilit inibh essit et, quisit lore dolute min hent iurem quate voluptat praestin exero od ming eugait, quametu eraesequi tat. Ut doloreetue vulputat lut wisi. uptat. Pisim dolor sum ad tin ulput vent num er acin ullaor si. Uscilisim vercin velendio dio odolut ex estie feu feum dolessit ullum iure dit landrer ostrud dolorer sim elit, sim do od et lore feu feum dipsusci blaore faccum dolesecte diam vel utatis nis dolortie con et delit wis erciduisi blam quam, quip ea consequ iscillam, velent landigna feum veliquipit nim nulputpatue dolore tinipismod iamcon veliquamcon ut praestrud tat. Ut praestie commy niam vent lorperos endre cor am esecte Pit luptatum volorpe raesto ea core conse dolor sequamet nonsequip er alissit praesto consed tatisl irit, quam dionsequipit aliquat, veliquip estis dignim dit ad delenim deliquam in hent aut lut lor il iriurem dolor acipsum dunt lore dunt alisit nulluptat luptat. Ut nit dunt ullamet velestrud tat aute magna commy nostie te ea commolo reraesequis aliquis dolorer secte modit, cor sustrud delenim dolore 2 HER STÅR NAVNET PÅ BROSJYREN HER STÅR ARTIKKELBENEVNELSEN 3 am exer irit la feu feum zzrit augiametum dit, sectem dolorer iure dolobore min ulla amet vero dunt wis num ip ese venis nos nim autem aliquip elenim zzriureros non ut utet, con velit wismodo lortie dit inis eum venibh et ent lut nostrud te modolore feuguerosto dolobore dio od tet dolesen issenibh er susto commodolor suscip et, consed eugait num irit adionul laorper ad dolortie vel utpat wisciduismod te magna faccum zzrillum zzriure facip ero ese del dolortinis ad minim dolore do enibh exero commodolore conse feu feum ero odiat lum zzrilit inibh essit et, quisit lore dolute min hent iurem quate voluptat praestin exero od ming eugait, quametu eraesequi tat. ut doloreetue vulputat lut wisi. Uscincillan ea faccumm olortis alit dolorting eniamco mmodignim nim iuscipiscin vel dit luptat. pisim dolor sum ad tin ulput vent num er acin ullaor si. uscilisim vercin velendio dio odolut ex estie feu feum dolessit ullum iure dit landrer ostrud dolorer sim elit, sim do od et lore feu feum dipsusci blaore faccum dolesecte diam vel utatis nis dolortie con et delit wis erciduisi blam quam, quip ea consequ iscillam, velent landigna feum veliquipit nim nulputpatue dolore ting ex ex elesto diamcorem ex eugiat. magna alit lum dolobore dion ute enit eu faciliquat ipismod iamcon veliquamcon ut praestrud tat. ut praestie commy niam vent lorperos endre cor am esecte el eseniam, sit, veniat dolore esecte con utet am iuscinc incing exer sequis dunt ut prat auguerostrud dolorerat. pit luptatum volorpe raesto ea core conse dolor sequamet nonsequip er alissit praesto consed tatisl irit, quam dionsequipit aliquat, veliquip estis dignim dit ad delenim deliquam in hent aut lut lor il iriurem dolor acipsum dunt lore dunt alisit nulluptat luptat. ut nit dunt ullamet velestrud tat aute magna commy nostie te ea commolo reraesequis aliquis dolorer secte modit, cor sustrud delenim dolore dolor ipiscin et la feuguero odolor aci et ipsuscil ullam duisl ilit nismodio od tem verit irit estrud dolorperos el dolore molor aliquam alisciduisl ilit lute minim irit pratumsan henis dui tationsecte vullaor tisit, con vullaore dolobore. Onul lam quat. Iquat no nulla feugiue tat.uptatin henis nim IrIlIt velit In euis nullaore Bonsequis eui bla con elis alit alit prae strud molorer ea faccumm olortis alit sim volor sit wis doloboreet ad tem quat, quisism odipis et acilit lum acincip eugiat, susci erosto eros aliquatie te tate faci tin utpat, con henibh er suscing eummy nullaoreet lore dolut vullaore dipsum ipissi et amet vel ilit lobore digna am, quam vel dolobore tat am veraess equisisim ea facin velenibh ea faci ent wis alit iuscilit inim num vel iliquam ipit alit prat nibh ea feuisse euis ad diam, sequis dipit alit nosto odip eugue tie vel ex essed doloborper ilit lutat nis nulla feuismolum veniam, sum voleseniatue mod et exerilluptat laorer sum ing elis niam doluptat ad enis ad enim dolore molendr eetueros ex esto dolore dolent lore dunt amconum zzrit adiam veliquatinim dit el delit, velit wis alisl iriure tatem illum quat nissi. nisi. Incillu ptatem dolore molorer irit lut veniam volutat. Ibh estinia tionsent lore facin hendrer cidunt eugue con ut num ip ea coreet, vel iure dolorperci et utpatiscin eu faci tat atem del er alit am inibh esto corpercilit nis ea feumsandit aliquat. ut nim et augait acin heniamconsed tio ex et luptat, sum dolor sum eum acillut la corem quisi. her står artikkelbenevnelsen 5

37 trykksaker inspirasjon grafisk profil for Asker kommune 37 Am exer irit la feu feum zzrit augiametum dit, sectem dolorer iure dolobore min ulla amet vero dunt wis num ip ese venis nos nim autem aliquip elenim zzriureros non ut utet, con velit wismodo lortie dit inis eum venibh et ent lut nostrud te modolore feuguerosto dolobore dio od tet dolesen issenibh er susto commodolor suscip et, consed eugait num irit adionul laorper ad dolortie vel utpat wisciduismod te magna faccum zzrillum zzriure facip ero ese del dolortinis ad minim dolore do enibh exero commodolore conse feu feum ero odiat lum zzrilit inibh essit et, quisit lore dolute min hent iurem quate voluptat praestin exero od ming eugait, quametu eraesequi tat. Ut doloreetue vulputat lut wisi. Uscincillan ea faccumm olortis alit dolorting eniamco mmodignim nim iuscipiscin vel dit luptat. Pisim dolor sum ad tin ulput vent num er acin ullaor si. Uscilisim vercin velendio dio odolut ex estie feu feum dolessit ullum iure dit landrer ostrud dolorer sim elit, sim do od et lore feu feum dipsusci blaore faccum dolesecte diam vel utatis nis dolortie con et delit wis erciduisi blam quam, quip ea consequ iscillam, velent landigna feum veliquipit nim nulputpatue dolore ting. Magna alit lum dolobore dion ute enit eu faciliquat ipismod iamcon veliquamcon ut praestrud tat. Ut praestie commy niam vent lorperos endre cor am esecte el eseniam, sit, veniat dolore esecte con utet am iuscinc incing exer sequis dunt ut prat auguerostrud dolorerat. Pit luptatum volorpe raesto ea core conse dolor sequamet nonsequip er alissit praesto consed tatisl irit, quam dionsequipit aliquat, veliquip estis dignim dit ad delenim deliquam in hent aut lut lor il iriurem dolor acipsum dunt lore dunt alisit nulluptat luptat. Ut nit dunt ullamet velestrud tat aute magna commy nostie te ea commolo reraesequis aliquis dolorer secte modit, cor sustrud delenim dolore dolor ipiscin et la feuguero odolor aci et ipsuscil ullam duisl ilit nismodio od tem verit irit estrud dolorperos el dolore molor aliquam alisciduisl ilit lute minim irit pratumsan henis dui tationsecte vullaor tisit, con vullaore dolobore. Bonsequis eui bla con elis alit alit prae strud molorer ea faccumm olortis alit Sim volor sit wis doloboreet ad tem quat, quisism odipis et acilit lum acincip eugiat, susci erosto eros aliquatie te tate faci tin utpat, con henibh er suscing eummy nullaoreet lore dolut vullaore dipsum ipissi et amet vel ilit lobore digna am, quam vel dolobore tat am veraess equisisim ea facin velenibh ea faci ent wis alit iuscilit inim num vel iliquam ipit alit prat nibh ea feuisse euis ad diam, sequis dipit alit nosto odip eugue tie vel ex essed doloborper ilit lutat nis nulla feuismolum veniam, sum voleseniatue mod et exerilluptat laorer sum ing elis niam doluptat ad enis ad enim dolore molendr eetueros ex esto dolore dolent lore dunt amconum zzrit adiam veliquatinim dit el delit, velit wis alisl iriure tatem illum quat nissi. Nisi. Incillu ptatem dolore molorer irit lut veniam volutat. Ibh estinia tionsent lore facin hendrer cidunt eugue con ut num ip ea coreet, vel iure dolorperci et utpatiscin eu faci tat atem del er alit am inibh esto corpercilit nis ea feumsandit aliquat. Ut nim et augait acin heniamconsed tio ex et luptat, sum dolor sum eum acillut la corem quisi. Onullam quat. Iquat nonulla feugue tat.uptatin henis nim irilit velit in euis nullaore tatum dolutpa tincili smolore Uscincillan ea faccumm olortis alit Om exer irit la feu feum zzrit augiametum dit, sectem dolorer iure dolobore min ulla amet vero dunt wis num ip ese venis nos nim autem aliquip elenim zzriureros non ut utet, con velit wismodo lortie dit inis eum venibh et ent lut nostrud te modolore feuguerosto dolobore dio od tet dolesen issenibh er susto commodolor suscip et, consed eugait num irit adionul laorper ad dolortie vel utpat wisciduismod te magna faccum zzrillum zzriure facip ero ese del dolortinis ad minim dolore do enibh exero commodolore conse feu feum ero odiat lum zzrilit inibh essit et, quisit lore dolute min hent iurem quate voluptat praestin exero od ming eugait, quametu eraesequi tat. Ut doloreetue vulputat lut wisi. uptat. Pisim dolor sum ad tin ulput vent num er acin ullaor si. Uscilisim vercin velendio dio odolut ex estie feu feum dolessit ullum iure dit landrer ostrud dolorer sim elit, sim do od et lore feu feum dipsusci blaore faccum dolesecte diam vel utatis nis dolortie con et delit wis erciduisi blam quam, quip ea consequ iscillam, velent landigna feum veliquipit nim nulputpatue dolore tinipismod iamcon veliquamcon ut praestrud tat. Ut praestie commy niam vent lorperos endre cor am esecte Pit luptatum volorpe raesto ea core conse dolor sequamet nonsequip er alissit praesto consed tatisl irit, quam dionsequipit aliquat, veliquip estis dignim dit ad delenim deliquam in hent aut lut lor il iriurem dolor acipsum dunt lore dunt alisit nulluptat luptat. Ut nit dunt ullamet velestrud tat aute magna commy nostie te ea commolo reraesequis aliquis dolorer secte modit, cor sustrud delenim dolore dolor ipiscin et la feuguero odolor aci et ipsuscil ullam duisl ilit nismodio od tem verit irit estrud dolorperos el dolore molor aliquam alisciduisl ilit lute minim irit pratumsan henis dui tationsecte vullaor tisit, con vullaore dolobore. Bonsequis eui bla con elis alit alit prae strud molorer ea faccumm olortis alit Sim volor sit wis doloboreet ad tem quat, quisism odipis et acilit lum acincip eugiat, susci erosto eros aliquatie te tate faci tin utpat, con henibh er suscing eummy nullaoreet lore dolut vullaore dipsum ipissi et amet vel ilit lobore digna am, quam vel dolobore tat am veraess equisisim ea facin velenibh ea faci ent wis alit iuscilit inim num vel iliquam ipit alit prat nibh ea feuisse euis ad diam, sequis dipit alit nosto odip eugue tie vel ex essed doloborper ilit lutat nis nulla feuismolum veniam, sum voleseniatue mod et exerilluptat laorer sum ing elis niam doluptat ad enis ad enim dolore molendr eetueros ex esto dolore dolent lore dunt amconum zzrit adiam veliquatinim dit el delit, velit wis alisl iriure tatem illum quat nissi. Nisi. Incillu ptatem dolore molorer irit lut veniam volutat. Ibh estinia tionsent lore facin hendrer cidunt eugue con ut num ip ea coreet, vel iure dolorperci et utpatiscin eu faci tat atem del er alit am inibh esto corpercilit nis ea feumsandit aliquat. Ut nim et augait acin heniamconsed tio ex et luptat, sum dolor sum eum acillut la corem quisi. Onullam quat. Iquat nonulla feugue tat.uptatin henis nim irilit velit in euis nullaore tatum dolutpa tincili smolore doluptate ming ea feu facipit el dio consed enisse do dolortie vel utpat wisciduismod te magna faccum zzrillum zzriure facip ero ese del dolortinis ad minim dolore do enibh exero commodolore conse feu feum ero odiat lum zzrilit inibh essit et, quisit lore dolute min hent iurem quate voluptat praestin exero od ming eugait, quametu eraesequi tat. Ut doloreetue vulputat lut wisi. uptat. Pisim dolor sum ad tin ulput vent num er acin ullaor si. Uscilisim vercin ONUL LAM velendio quat. IqUAT dio NO odolut NULLA ex feugiue estie TAT.UPTATIN feu feum HENIS dolessit NIM IRILIT ullum VELIT IN iure EUIS NULLAORE dit landrer ONUL ostrud LAM quat. dolorer IqUAT sim NO NULLA elit, sim feugiue do TAT. od et lore UPTATIN feu HENIS feum NIM dipsusci IRILIT VELIT blaore IN EUIS faccum NULLAORE dolesecte diam vel HER STÅR ARTIKKELBENEVNELSEN 3 Am exer irit la feu feum zzrit augiametum dit, sectem dolorer iure dolobore min ulla amet vero dunt wis num ip ese venis nos nim autem aliquip elenim zzriureros non ut utet, con velit wismodo lortie dit inis eum venibh et ent lut nostrud te modolore feuguerosto dolobore dio od tet dolesen issenibh er susto commodolor suscip et, consed eugait num irit adionul laorper ad dolortie vel utpat wisciduismod te magna faccum zzrillum zzriure facip ero ese del dolortinis ad minim dolore do enibh exero commodolore conse feu feum ero odiat lum zzrilit inibh essit et, quisit lore dolute min hent iurem quate voluptat praestin exero od ming eugait, quametu eraesequi tat. Ut doloreetue vulputat lut wisi. Uscincillan ea faccumm olortis alit dolorting eniamco mmodignim nim iuscipiscin vel dit luptat. Pisim dolor sum ad tin ulput vent num er acin ullaor si. Uscilisim vercin velendio dio odolut ex estie feu feum dolessit ullum iure dit landrer ostrud dolorer sim elit, sim do od et lore feu feum dipsusci blaore faccum dolesecte diam vel utatis nis dolortie con et delit wis erciduisi blam quam, quip ea consequ iscillam, velent landigna feum veliquipit nim nulputpatue dolore ting. Magna alit lum dolobore dion ute enit eu faciliquat ipismod iamcon veliquamcon ut praestrud tat. Ut praestie commy niam vent lorperos endre cor am esecte el eseniam, sit, veniat dolore esecte con utet am iuscinc incing exer sequis dunt ut prat auguerostrud dolorerat. Pit luptatum volorpe raesto ea core conse dolor sequamet nonsequip er alissit praesto consed tatisl irit, quam dionsequipit aliquat, veliquip estis dignim dit ad delenim deliquam in hent aut lut lor il iriurem dolor acipsum dunt lore dunt alisit nulluptat luptat. Ut nit dunt ullamet velestrud tat aute magna commy nostie te ea commolo reraesequis aliquis dolorer secte modit, cor sustrud delenim dolore dolor ipiscin et la feuguero odolor aci et ipsuscil ullam duisl ilit nismodio od tem verit irit estrud dolorperos el dolore molor aliquam alisciduisl ilit lute minim irit pratumsan henis dui tationsecte vullaor tisit, con vullaore dolobore. Bonsequis eui bla con elis alit alit prae strud molorer ea faccumm olortis alit Sim volor sit wis doloboreet ad tem quat, quisism odipis et acilit lum acincip eugiat, susci erosto eros aliquatie te tate faci tin utpat, con henibh er suscing eummy nullaoreet lore dolut vullaore dipsum ipissi et amet vel ilit lobore digna am, quam vel dolobore tat am veraess equisisim ea facin velenibh ea faci ent wis alit iuscilit inim num vel iliquam ipit alit prat nibh ea feuisse euis ad diam, sequis dipit alit nosto odip eugue tie vel ex essed doloborper ilit lutat nis nulla feuismolum veniam, sum voleseniatue mod et exerilluptat laorer sum ing elis niam doluptat ad enis ad enim dolore molendr eetueros ex esto dolore dolent lore dunt amconum zzrit adiam veliquatinim dit el delit, velit wis alisl iriure tatem illum quat nissi. Nisi. Incillu ptatem dolore molorer irit lut veniam volutat. Ibh estinia tionsent lore facin hendrer cidunt eugue con ut num ip ea coreet, vel iure dolorperci et utpatiscin eu faci tat atem del er alit am inibh esto corpercilit nis ea feumsandit aliquat. Ut nim et augait acin heniamconsed tio ex et luptat, sum dolor sum eum acillut la corem quisi. Onullam quat. Iquat nonulla feugue tat.uptatin henis nim irilit velit in euis nullaore tatum dolutpa tincili smolore Uscincillan ea faccumm olortis alit Om exer irit la feu feum zzrit augiametum dit, sectem dolorer iure dolobore min ulla amet vero dunt wis num ip ese venis nos nim autem aliquip elenim zzriureros non ut utet, con velit wismodo lortie dit inis eum venibh et ent lut nostrud te modolore feuguerosto dolobore dio od tet dolesen issenibh er susto commodolor suscip et, consed eugait num irit adionul laorper ad dolortie vel utpat wisciduismod te magna faccum zzrillum zzriure facip ero ese del dolortinis ad minim dolore do enibh exero commodolore conse feu feum ero odiat lum zzrilit inibh essit et, quisit lore dolute min hent iurem quate voluptat praestin exero od ming eugait, quametu eraesequi tat. Ut doloreetue vulputat lut wisi. uptat. Pisim dolor sum ad tin ulput vent num er acin ullaor si. Uscilisim vercin velendio dio odolut ex estie feu feum dolessit ullum iure dit landrer ostrud dolorer sim elit, sim do od et lore feu feum dipsusci blaore faccum dolesecte diam vel utatis nis dolortie con et delit wis erciduisi blam quam, quip ea consequ iscillam, velent landigna feum veliquipit nim nulputpatue dolore tinipismod iamcon veliquamcon ut praestrud tat. Ut praestie commy niam vent lorperos endre cor am esecte Pit luptatum volorpe raesto ea core conse dolor sequamet nonsequip er alissit praesto consed tatisl irit, quam dionsequipit aliquat, veliquip estis dignim dit ad delenim deliquam in hent aut lut lor il iriurem dolor acipsum dunt lore dunt alisit nulluptat luptat. Ut nit dunt ullamet velestrud tat aute magna commy nostie te ea commolo reraesequis aliquis dolorer secte modit, cor sustrud delenim dolore ONUL LAM quat. IqUAT NO NULLA feugiue TAT.UPTATIN HENIS NIM IRILIT VELIT IN EUIS NULLAORE ONUL LAM quat. IqUAT NO NULLA feugiue TAT.UPTATIN HENIS NIM IRILIT VELIT IN EUIS NULLAORE dolor ipiscin et la feuguero odolor aci et ipsuscil ullam duisl ilit nismodio od tem verit irit estrud dolorperos el dolore molor aliquam alisciduisl ilit lute minim irit pratumsan henis dui tationsecte vullaor tisit, con vullaore dolobore. Bonsequis eui bla con elis alit alit prae strud molorer ea faccumm olortis alit Sim volor sit wis doloboreet ad tem quat, quisism odipis et acilit lum acincip eugiat, susci erosto eros aliquatie te tate faci tin utpat, con henibh er suscing eummy nullaoreet lore dolut vullaore dipsum ipissi et amet vel ilit lobore digna am, quam vel dolobore tat am veraess equisisim ea facin velenibh ea faci ent wis alit iuscilit inim num vel iliquam ipit alit prat nibh ea feuisse euis ad diam, sequis dipit alit nosto odip eugue tie vel ex essed doloborper ilit lutat nis nulla feuismolum veniam, sum voleseniatue mod et exerilluptat laorer sum ing elis niam doluptat ad enis ad enim dolore molendr eetueros ex esto dolore dolent lore dunt amconum zzrit adiam veliquatinim dit el delit, velit wis alisl iriure tatem illum quat nissi. Nisi. Incillu ptatem dolore molorer irit lut veniam volutat. Ibh estinia tionsent lore facin hendrer cidunt eugue con ut num ip ea coreet, vel iure dolorperci et utpatiscin eu faci tat atem del er alit am inibh esto corpercilit nis ea feumsandit aliquat. Ut nim et augait acin heniamconsed tio ex et luptat, sum dolor sum eum acillut la corem quisi. Onullam quat. Iquat nonulla feugue tat.uptatin henis nim irilit velit in euis nullaore tatum dolutpa tincili smolore doluptate ming ea feu facipit el dio consed enisse do dolortie vel utpat wisciduismod te magna faccum zzrillum zzriure facip ero ese del dolortinis ad minim dolore do enibh exero commodolore conse feu feum ero odiat lum zzrilit inibh essit et, quisit lore dolute min hent iurem quate voluptat praestin exero od ming eugait, quametu eraesequi tat. Ut doloreetue vulputat lut wisi. uptat. Pisim dolor sum ad tin ulput vent num er acin ullaor si. Uscilisim vercin velendio dio odolut ex estie feu feum dolessit ullum iure dit landrer ostrud dolorer sim elit, sim do od et lore feu feum dipsusci blaore faccum dolesecte diam vel utatis nis dolortie con et delit wis erciduisi blam quam, quip ea consequ iscillam, velent landigna feum veliquipit nim nulputpatue dolore tinipismod iamcon veliquamcon ut praestrud tat. Ut praestie commy niam vent lorperos endre cor am esecte Pit luptatum volorpe raesto ea core conse dolor sequamet nonsequip er alissit praesto consed tatisl irit, quam dionsequipit aliquat, veliquip estis dignim dit ad delenim deliquam in hent aut lut lor il iriurem dolor acipsum dunt lore dunt alisit nulluptat luptat. Ut nit dunt ullamet velestrud tat aute magna commy nostie te ea commolo reraesequis aliquis dolorer secte modit, cor sustrud delenim dolore dolor ipiscin et la feuguero odolor aci et ipsuscil ullam duisl ilit nismodio od tem verit irit estrud dolorperos el dolore molor aliquam alisciduisl ilit lute minim irit pratumsan henis dui tationsecte vullaor tisit, con vullaore dolobore. dolup tate ming ea feu facipit el dio consed enisse d 2 HER STÅR NAVNET PÅ BROSJYREN HER STÅR ARTIKKELBENEVNELSEN 3

38 grafisk profil for Asker kommune 38 trykksaker inspirasjon Eksempler på god bruk av designelementer På denne og neste side vises tenkte eksempler på hvordan designen kan tas i bruk. Ivo de Figueiredo om Henrik Ibsen nov 08 feb 09 forside brosjyre for Asker kulturhus. Format a april kl Her står det noe om hva han skal lese og foredra om og så videre og så videre. Her står det Asker bibliotek Billetter kr 80,- SILJE NERGAARD HÅVARD GIMSE LINN ULLMANN NORA BROCKSTEDT OLE PAUS JAN KJÆRSTAD ARJA SAIJONMAA Forhåndssalg i Asker kulturhus tlf plakat for Asker kulturhus. Format 50X70. forside og et av oppslagene i Askerkonsertenes sesongbrosjyre. FORMAT A6. Asker konsertene sesongbrosjyre Håvard Gimse Elvira Nickolaisen onsdag 4. desember kl onsdag 19. desember kl Am exer irit la feu feum zzrit augiametum dit, sectem dolorer iure dolobore min ulla ametro dunt wis num ip ese venis. Nos nim autem m exer irit la feu feum zzrit augiametum dit, sectem dolorer iure dolobore min ulla amet vero dunt wis num ip ese venis nos nim autem aliquip elenim zzriureros non ut utet, con velit wismodo lortie dit inis eum venibh et ent lut nostrud te modolore feuguerosto dolobore dio od tet dolesen issenibh er susto commodolor suscip et, consed eugait num irit adionul Am exer irit la feu feum zzrit augiametum dit, sectem dolorer iure dolobore min ulla amet vero dunt wis num ip ese venis. Nos m exer irit la feu feum zzrit augiametum dit, sectem dolorer iure dolobore min ulla amet vero dunt wis num ip ese venis nos nim autem aliquip elenim zzriureros non ut utet, con velit wismodo lortie dit inis eum venibh et ent lut nostrud te modolore feuguerosto dolobore dio od tet dolesen issenibh er susto commodolor

Profilhåndbok. vår visuelle veileder

Profilhåndbok. vår visuelle veileder Profilhåndbok vår visuelle veileder Innhold 0. Innledning 3 1. Visuelle grunnelementer 4 2. Byvåpenet 5 Logofarger 6 Sektornavn i logoen 7 3. Profilelementer 8 Maskoter 8 Slagord 8 Stråler 9 Farger 10

Detaljer

Profilmanual. Rogaland fylkeskommune. Versjon 1.1 August 2011

Profilmanual. Rogaland fylkeskommune. Versjon 1.1 August 2011 Rogaland fylkeskommune Profilmanual Versjon 1.1 August 2011 Innhold Innledning side 2 Logo side 3 Farger side 9 Typografi side 12 Grafiske elementer side 15 Profiltekster side 18 Fotobank side 20 Kontortrykksaker

Detaljer

veileder Design er synliggjøring av verdier og et verktøy som skal bidra til å gi all kommunikasjon autoritet og gjennomslagskraft.

veileder Design er synliggjøring av verdier og et verktøy som skal bidra til å gi all kommunikasjon autoritet og gjennomslagskraft. Design er synliggjøring av verdier og et verktøy som skal bidra til å gi all kommunikasjon autoritet og gjennomslagskraft. veileder 09 Versjon 1, Juni 2009 2 Norsk Industri Designveileder Velkomm til Norsk

Detaljer

Sandnes i sentrum for framtiden. Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en brukerguide KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE

Sandnes i sentrum for framtiden. Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en brukerguide KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE Sandnes i sentrum for framtiden Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE INNHOLD 03 Innledning 03 Innledning 04 Visjonen vår 04 Visjonen vår 06 Verdiene våre

Detaljer

Hvordan skal NFU se ut?

Hvordan skal NFU se ut? Hvordan skal NFU se ut? NFU er den nasjonale interesseorganisasjonen for mennesker med utviklingshemming. Organisasjonens virksomhet bygger på tilhørighet og likeverd som grunnleggende og allmennmenneskelige

Detaljer

Profilhåndbok Misjonsforbundet

Profilhåndbok Misjonsforbundet Profilhåndbok Misjonsforbundet kapitteltittel Innhold: Misjonsforbundet: Symbol - disippelkorset 4 Logo og regler: Misjonsforbundet 6 Logo og regler: Misjonsforbundet UNG 20 Fonter 30 Fargepaletter 38

Detaljer

Designmanual for Norsk Designråd

Designmanual for Norsk Designråd Versjon 1.0 18.12.07 Innhold Dokumentasjon Bakgrunn...2 Navn...4 Navnetrekk...5 Symbol...6 Signatur...9 Plasseringsanvisning...10 Signaturtekst...11 Farger...12 5.Element...13 Typografi...17 Regi...19

Detaljer

Adobe InDesign cs4. Å komme i gang med InDesign CS4

Adobe InDesign cs4. Å komme i gang med InDesign CS4 Adobe InDesign cs4 Å komme i gang med InDesign CS4 InDesign er en del av Adobe Creative Suite. Selv om du kan gjøre mye av det samme i de andre programmene i suiten; Illustrator og Photoshop, så vær oppmerksom

Detaljer

www.sandnes.kommune.no

www.sandnes.kommune.no www.sandnes.kommune.no INTRODUKSJON INTRODUKSJON INNHOLD INTRODUKSJON 02 03 Riktig bruk Innhold RIKTIG BRUK ER VIKTIG Hensikten med denne profilmanualen er å tilrettelegge for en konsekvent og effektiv

Detaljer

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk Designmanual Innhold Ord og uttrykk......................................................3 Profilverktøy.........................................................4 Nettbuss hovedlogo............................................5

Detaljer

Metro Branding as. Profilmanual Norske Kvinners Sanitetsforening

Metro Branding as. Profilmanual Norske Kvinners Sanitetsforening Metro Branding as Profilmanual Norske Kvinners Sanitetsforening N.K.S profilmanual er en veileder for hvordan profilen skal benyttes. Den inneholder grunnleggende retningslinjer og eksempler på løsninger.

Detaljer

ENKELTKURS DELFAG ÅRSSTUDIUM BACHELORSTUDIUM 2008-2009 DELTIDSSTUDIER I BERGEN

ENKELTKURS DELFAG ÅRSSTUDIUM BACHELORSTUDIUM 2008-2009 DELTIDSSTUDIER I BERGEN ENKELTKURS DELFAG ÅRSSTUDIUM BACHELORSTUDIUM 2008-2009 DELTIDSSTUDIER I BERGEN NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION BACHELOR Ved s deltidsstudier kan du utvide din kompetansen steg

Detaljer

Designmanual for Anthon B Nilsen. Versjon 1.0 10.02.11. Innhold

Designmanual for Anthon B Nilsen. Versjon 1.0 10.02.11. Innhold Versjon 1.0 10.02.11 Innhold Innledning...2 IdE 1. Logo...3 IdE 2. Logo forretningsområder...4 IdE 3. Farger...7 IdE 4. Femte Element...8 IdE 5. Typografi...13 IdE 6. Regi...15 Innledning En visuell identitet

Detaljer

Grafisk profil for Den norske kirke

Grafisk profil for Den norske kirke Grafisk profil for Den norske kirke 1 Den norske kirkes våpen og grafisk ressursmateriell 2 grafisk designmanual DNK primo 2009 Kirkemøtet vedtok i 2006 en kommunikasjonsplattform for Den norske kirke.

Detaljer

Utgave 1.1 08.02.06. Designmanual. Innledning Grafiske elementer Farger Typografi Postale trykksaker Brosjyrer Presentasjoner Nedlastbare filer

Utgave 1.1 08.02.06. Designmanual. Innledning Grafiske elementer Farger Typografi Postale trykksaker Brosjyrer Presentasjoner Nedlastbare filer Utgave 1.1 08.02.06 Designmanual Forskerforbundets grafiske profil For at Forskerforbundet skal fremstå som en profesjonell og interessant organisasjon, er vi avhengige av å presentere oss på en gjennomtenkt

Detaljer

En tittel på en linje

En tittel på en linje Mellomtittel Nostrud tat utat eraessissi Per feu faci el ipis nonummy nullandit nos ad minit wis nonse velit nos nostion sequis aut augiam dit acipit, si essis nisi. Ing eum vulla feuisit ut lor sendit,

Detaljer

Profilmanual. Versjon 2 - november 2011. www.fylkesmannen.no/oppland

Profilmanual. Versjon 2 - november 2011. www.fylkesmannen.no/oppland Profilmanual Versjon 2 - november 2011 Profilmanual Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland kommuniserer på mange fagområder, både muntlig og skriftlig, gjennom fysiske møter, via brev og brosjyrer

Detaljer

Designmanual versjon 1.0 2009 Sherpa Consulting Utviklet sommeren 2009 av OKTAN alfa

Designmanual versjon 1.0 2009 Sherpa Consulting Utviklet sommeren 2009 av OKTAN alfa Designmanual versjon 1.0 2009 Sherpa Consulting Utviklet sommeren 2009 av OKTAN alfa 2 LOGOUTGAVER Med payoff Fargeversjon Med payoff Sorthvit-versjon Logoene foreligger i positiv og negativ versjon, i

Detaljer

Bostøtte. En støtteordning for pensjonister og barnefamilier SKISSEBILDE

Bostøtte. En støtteordning for pensjonister og barnefamilier SKISSEBILDE 2006 Bostøtte En støtteordning for pensjonister og barnefamilier SKISSEBILDE Hvem kan få bostøtte? Denne brosjyren gir en oversikt over bostøtteordningen. Brosjyren bygger på gjeldende regler pr. 1. januar

Detaljer

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent Profilhåndbok REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent innhold 2 side 3...................................................bakgrunn side

Detaljer

Sykehuset Østfold profilhåndbok

Sykehuset Østfold profilhåndbok Sykehuset Østfold profilhåndbok Sykehusets visjon «Kvalitet - trygghet - respekt» skal være retningsgivende for all kommunikasjon i Sykehuset Østfold. Profilhåndboken har som mål å gi Sykehuset Østfold

Detaljer

PRESENTASJON NY VISUELL PROFIL

PRESENTASJON NY VISUELL PROFIL PRESENTASJON NY VISUELL PROFIL [ Preferanser ] Inspirasjon Kvalitet Trend Inspirasjon Kvalitet Trend Inspirasjon Kvalitet Trend Inspirasjon Kvalitet Trend [ Ny logo ] Godt å gå på, godt å ta på [ Navnet

Detaljer

Venstres designmanual. Venstres designmanual november 2014

Venstres designmanual. Venstres designmanual november 2014 Venstres designmanual Venstres designmanual november 2014 Introduksjon Med denne designmanualen presenterer vi Venstres nye visuelle identitet. Identiteten skaper rom for å løfte frem partiets politikk,

Detaljer

Visuell profil Retningslinjer og eksempler. Utgitt august 2008

Visuell profil Retningslinjer og eksempler. Utgitt august 2008 Visuell profil Retningslinjer og eksempler Utgitt august 2008 Innhold Om profilhåndboken Om profilhåndboken 01 Kommunikasjonsakse 02 Synliggjøring av avsender 04 Grunnelementer Logo 06 Farger 08 Typografi

Detaljer

BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI

BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI DESIGNMANUAL 2013 BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI 2 INNLEDNING I NHHs designmanual presenterer vi høyskolens visuelle profil og viser hvordan

Detaljer

Innhold. Logoen... 2 Logoregler... 3 Slagord... 4 Farger... 5 Typografi... 6 Grafisk element (sirkelen)...7 Generelt om bildebruk...

Innhold. Logoen... 2 Logoregler... 3 Slagord... 4 Farger... 5 Typografi... 6 Grafisk element (sirkelen)...7 Generelt om bildebruk... Grafisk profilmanual Innhold Profilelementer Logoen... 2 Logoregler... 3 Slagord... 4 Farger... 5 Typografi... 6 Grafisk element (sirkelen)...7 Generelt om bildebruk... 8 Profilen i bruk Postale trykksaker...

Detaljer

4.4. Fax. 4.5 Diplay av postalia 5. INFORMASJONS TRYKKSAKER. 5.1. Profilannonse. 5.2. Stillingsannonse. 5.3. Plakat. 5.4.

4.4. Fax. 4.5 Diplay av postalia 5. INFORMASJONS TRYKKSAKER. 5.1. Profilannonse. 5.2. Stillingsannonse. 5.3. Plakat. 5.4. DESIGNMANUAL DESIGNMANUAL 1. INNLEDNING 1. INNLEDNING 1.1. Om designmanualen 1.2. Osloadvokatenes historie 2. VISUELLE KOMMUNIKASJONSUTTRYKK 2.1. Verdier 3. VERKTØYKASSE 3.1. Logo i farger 3.2. Logo i

Detaljer

profilhåndbok SOS-barnebyer norge

profilhåndbok SOS-barnebyer norge profilhåndbok SOS-barnebyer norge Innhold Innledning... side 5 Trykksaker 01 Logo...side 8 02 Farger... side 14 03 Fonter... side 15 04 Bildespråk... side 16 05 Piktogrammer... side 22 06 Solsikkebarna...

Detaljer

Designmanual August 2012 Whitefox

Designmanual August 2012 Whitefox Designmanual August 2012 Whitefox Innhold 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Innholdsfortegnelse Om profilen Logo Logoversjoner Logo tilleggsversjoner Logoregler Logoplassering Designelementer

Detaljer

Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3

Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3 Innhold Designmanual 2 Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3 GRUNNELEMENTER Logo... 4 Fakultetssignaturer... 10 Farger... 14 Grafisk element... 16 Typografi... 17 Foto/bildebruk... 19 POSTALE ELEMENTER

Detaljer