Asker kommune grafisk profil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Asker kommune grafisk profil"

Transkript

1 Asker kommune grafisk profil

2 grafisk profil for Asker kommune 2 Innhold Forord Om grafisk profil Konsept Logo Typografi Farger Foto og fotobruk Grafiske elementer Trykksaker - postale elementer - forsidemaler - inspirasjon - papir Annonser Digitale maler - Powerpoint - rapportforsider word Annet materiell - bekledning - bil Hvordan få tak i malene

3 grafisk profil for Asker kommune 3 Forord Asker kommune ønsker å møte omgivelsene generelt og innbyggerne spesielt på en gjenkjennelig og enhetlig måte. Vi ser vår grafiske profil som en viktig del av kommunens identitet og ønsker at profilen skal være synlig og tydelig på alle typer materiell. Målet er at innbyggerne skal kjenne igjen den kommunale virksomheten og det kommunen står for gjennom det grafiske uttrykket. På denne måten kan kommunen over tid bygge troverdighet og forståelse for innholdet i sin kommunikasjon, samt bygge kommunen som en solid tjenesteyter og viktig samfunnsaktør. Den grafiske profilen er således et ledd i omdømmebyggingen i kommunen. Den grafiske profilen skal også bidra til at kommunens ansatte føler at de er en del av den samme virksomheten. For at Asker kommune skal fremstå helhetlig og troverdig utad, er det vesentlig at alle enheter og virksomheter bruker den grafiske profilen. Den grafiske profilen er presentert i denne profilhåndboka, og her gis det eksempler på bruk av profilen på ulike flater. En profilhåndbok kan ikke dekke alle framtidige anvendelser. Ved behov for råd om hvordan dette skal praktiserers, kan Informasjonsseksjonen i Asker kommune kontaktes. Asker 20. januar, 2009 Rådmann Asker kommune

4 grafisk profil for Asker kommune 4 Grafisk profil Hvorfor? Den grafiske profilen skal først og fremst sørge for at kommunen fremstår lik i alle sammenhenger. Profilen skal være lett gjenkjennelig, og den skal bidra til at all informasjon formidles på en enkel og forståelig måte. Grafisk profilering skaper trygghet. De som får trykksaker og annet materiell fra Asker kommune, skal umiddelbart se hvem som er avsender. Det gir troverdighet til innholdet, og er med på å bygge kommunen som en solid aktør. Hvem er profilen laget for? Profilhåndboka skal brukes av alle som lager trykksaker og annet materiell i regi av Asker kommune, slik at ingen er i tvil om at kommunen er avsender. For at profilen skal være hensiktsmessig og ha en viss levetid, bør den gi et mulighetsrom og ikke bli for rigid. Profilhåndboka er stilet til profesjonelle formgivere, og det forutsettes bruk av faglig vurdering og skjønn i tillegg til at de gitte reglene og retningslinjene presentert i denne håndboka følges. Hva består profilen av? Asker kommunes grafiske profil omfatter logo, typografi, farger og grafiske elementer. I profilhåndboka presenteres retningslinjer for hvordan profilen skal brukes. Logo Logoen består av kommunens våpen og navnet Asker kommune. Det er ikke anledning for andre enheter å utvikle logoer, med unntak av Asker kulturhus og Asker bibliotek. Typografi i trykte medier DTL Albertina og Bosis Typografi i digitale medier Times New Roman og Verdana Farger Fargepaletten til Asker kommune er hentet fra naturen og bebyggelsen i kommunen. grafiske elementer/mønstre Det er utviklet grafiske elementer som skaper gjenkjennelse og som understøtter det visuelle konseptet «Organisk samspill» presentert på neste side. bruk av foto Det er utviklet et kapittel om bruk av foto som understøtter identiteten til Asker kommune. Maler Her presenteres de grafiske elementene i samspill. Hvor kan profilen skaffes? Informasjonsseksjonen i Asker kommune har det elektroniske materialet som er nødvendig for å følge den grafiske profilen. Enkelte elementer kan også lastes ned fra

5 grafisk profil for Asker kommune 5 Konsept Asker kommune ønsker at den grafiske profilen skal ha høy gjenkjennelighet og lang levetid. Derfor har profilen sammen med logoen, en tydelig avsenderidentitet samtidig som den gir rom for variasjon og muligheter. organisk samspill Den grafiske profilen er tuftet på et visuelt konsept som henter inspirasjon fra Asker kommunes beliggenhet, samt strategier og mål beskrevet i kommuneplanen. Konseptet har fått navnet «Organisk samspill». Med «Organisk samspill» forstås naturlige organiske former som henger sammen og bygger på hverandre. Formene framstår som dynamiske i motsetning til statiske, og assosierer bevegelse framfor stillstand. Formene er myke og runde framfor harde og kantede. De gjenspeiler familier, grupper og miljøer. Videre gir formene assosiasjoner til inkludering og samhørighet: «hensyn til» ikke «på bekostning av», mangfold, dialog og samspill samt gjensidig ansvarlighet og medmenneskelighet. Formene gir også assosiasjoner til naturen i Asker med åkerlapper, steiner og bergarter, kystlinje og tjern i tillegg til kotene på kart over landskapet. Bakgrunn Asker kommune er en folkerik, ressurssterk og sentralt beliggende kystkommune, både landlig og bynær. Den grafiske profilen søker å ivareta kommunens kvaliteter og de langsiktige målene kommunen har for seg selv og sine innbyggere. Visjonen «Asker - mulighetenes kommune» er ledestjernen Asker kommune strekker seg etter. Den representerer en betydelig forpliktelse ved at den bærer bud om at alle skal ha en mulighet for å lykkes i forhold til egne ambisjoner og ønsker. De langsiktige målene for kommunen fordeler seg på fire hovedområder som er gjensidig avhengige av hverandre. Kommunen skal sikre fremtidsrettet kunnskap i utdanning, samfunnsliv og arbeidsliv, finne lokale svar på de globale miljøutfordringene og ansvarliggjøre mennesker og skape rom som gjør det mulig for alle å bidra. Dessuten skal kommunen møte den flerkulturelle utfordringen ved å skape et samfunn der ulikhet verdsettes og skaper utvikling. Asker kommune står godt rustet til å møte fremtidens utfordringer. Vi skal ivareta vår rolle både lokalt og som en del av verdenssamfunnet, og sikre at våre barn og barnebarn skal kunne vokse opp og leve i et godt lokalsamfunn.

6 Logo grafisk profil for Asker kommune 6

7 logo grafisk profil for Asker kommune 7 Logo Fakta om askers kommunevåpen Askers kommunevåpen forestiller tre «askekaller». Kommunevåpenet er tegnet av kunstneren Arne Lindås og har vært i bruk siden Fargene er opprinnelig grønt og sølv, men siden sølv vanskelig lar seg gjengi i trykksaker, brukes hvitt i stedet. Bakgrunn for motivet er den tradisjonelle måten å beskjære asketrær på. Trærne ble hardt beskåret slik at kun stammer på 2 3 meter ble stående igjen. Dette ble gjort med 1 2 års mellomrom. Avkappet ble benyttet som tilleggsfor for kyr og sauer. Denne type «askekaller» finner du blant annet i askerveien, langs Kirkeveien og i Skustadgata. Historikerne mener at navnet Asker kan komme av «et sted med mange asketrær». kommunevåpen og navnetrekk Askers kommunevåpen og navnetrekket utgjør logoen. Selve kommunevåpenet kan gjengis i to forskjellige varianter avhengig av om det skal gjengis i en farge- eller sort/hvitt-trykksak. Farge våpen Grønn CMYK: 34, 0, 76, 69 PMS: 574 sort/hvitt våpen Sort Kommunevåpenet kan i enkelte tilfeller benyttes alene uten navnetrekket. Dette må i hvert tilfelle godkjennes av Informasjonsseksjonen. navnetrekk Navnet skrives i minuskler i skrifttypen Bosis medium.

8 logo grafisk profil for Asker kommune 8 horisontal og vertikal logo Hovedlogoen til Asker kommune er den horisontale varianten. I tillegg til kommunevåpen og navnetrekk har den en vertikal strek mellom disse. Den vertikale logoen brukes når formatet eller plassen krever det. horisontal logo (hovedlogo) farger Grønn CMYK: 34, 0, 76, 69 PMS: 574 horisontal (hovedlogo) sort/hvit Sort vertikal logo farger Grønn CMYK: 34, 0, 76, 69 PMS: 574 vertikal logo sort/hvit Sort logovarianter Både den horisontale og vertikale varianten finnes i CMYK, PMS, SortHvitt og RGB (til nett og Word) henholdsvis som ai-filer og jpger. minste gjengivelse Logoen bør ikke brukes mindre enn at kommunevåpenet måler 8 mm i bredden.

9 logo grafisk profil for Asker kommune 9 Beskyttelsesområde For at logoen til Asker kommune skal vises tydelig, skal den alltid stå på hvit eller en rolig, lys bakgrunn. Det er også viktig at andre grafiske elementer ikke står for nær logoen og beskyttelsesområdet beskrives under. Hovedregelen er at den horisontale logoen brukes, og at den plasseres øverst til venstre på formatet. horisontal logo Minste avstand til andre grafiske elementer/hvitt felt rundt logo hvis logo skal stå på mørk bakgrunn = 1,5 y. vertikal logo Minste avstand til andre grafiske elementer/hvitt felt rundt logo hvis logo skal stå på mørk bakgrunn = Z. 1,5 y y 1,5 y z z 1,5 y z 1,5 y z z plassering på format/papir Logoen plasseres som hovedregel ikke nærmere kanten av formatet/papiret enn avstand = X. Se under. Unntaket er på små formater som visittkort og rubrikkannonser o.l., og da gjelder regel for minste avstand til andre grafiske elementer som beskrevet over. x x x x x x x x x x

10 logo grafisk profil for Asker kommune 10 plassering av logo og adressefelt Logoen kan plasseres sammen med et adressefelt. Hovedlogoen, den horisontale, benyttes. Beskyttelsesfelt gjelder også her som vist. Det skal ikke være mer en to nivåer på organisasjonsadresse. 1,5 y y 1,5 y 1,5 y 1,5 y resultatenhet Avdeling Gatenavn, langt eller kort Postboksadresse 1371 Asker resultatenhet Avdeling Gatenavn, langt eller kort Postboksadresse 1371 Asker

11 Typografi grafisk profil for Asker kommune 11

12 Typografi Profilfonter Titteltypografi: DTL Albertina grafisk profil for Asker kommune 12 a b Bosis DTL Albertina er titteltypografien til Asker kommune. Den brukes i titler og der man vil utheve tekst både som en kontrast til brødteksten og som et visuelt element. Den kan brukes i alle snitt Regular, Medium og Bold, samt kursiv. DTL Albertina ST (blant annet medievaltall) kan også brukes. abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå [ ] DTL Albertina abcdefghijklmnopqrs abcdefghijklmnopqrs Brødtekst og mengdetypografi: Bosis Bosis er brødtekst og mengdetypografien til Asker kommune. Den brukes som brødtekst, i mellomtitler, faktabokser og billedtekster. Alle snitt kan brukes. abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrs abcdefghijklmnopqrs

13 Erstatningsfonter Titteltypografi for pc og nett: Times New Roman Times New Roman erstatter titteltypografien DTL Albertina. Brukes i all hovedsak i større punktstørrelse. abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøåa Typografi grafisk profil for Asker kommune [ ] Times New Roman abcdefghijklmnopqrs abcdefghijklmnopqrs b abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brødtekst og mengdetypografi for pc og nett: Verdana Verdana erstatter Bosis, og brukes som denne. abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrs Verdana

14 farger Farger grafisk profil for Asker kommune 14

15 Farger grafisk profil for Asker kommune 15 Fargepalett 50% Fargene til Asker kommune er hentet fra materialer brukt i Askerbebyggelsen og fra den varierte naturen i kommunen. I tillegg rommer paletten noen kontrastfarger samt 50% og 25% av alle fargene. Det er gjengitt fargekoder i CMYK, PMS, RGB og Hexakoder. Fargegjengivelsen blir ikke nøyaktige her i den grafiske profilen. Pantone 4975 C55 M99 Y100 K64 r68 g20 b17 Hexa 100%: Hexa 50%: a18988 Hexa 25%: d0c4c3 Pantone 7545 C45 M14 Y10 K70 r65 g85 b96 Hexa 100%: Hexa 50%: a0aaaf Hexa 25%: cfd4d7 Pantone 462 C14 M54 Y95 K66 r104 g65 b17 Hexa 100%: Hexa 50%: b3a088 Hexa 25%: d0c4c3 Pantone 532 C45 M14 Y0 K89 r32 g47 b60 Hexa 100%: 202f3c Hexa 50%: 8f979d Hexa 25%: c7cbce Pantone 1535 C11 M78 Y100 K48 r136 g55 b18 Hexa 100%: Hexa 50%: c39b88 Hexa 25%: e1cdc4 Pantone 518 C60 M92 Y24 K60 r70 g23 b62 Hexa 100%: 46173e Hexa 50%: a28b9e Hexa 25%: d1c5cf Pantone 1675 C6 M84 Y100 K15 r197 g64 b23 Hexa 100%: c53f17 Hexa 50%: e29f8b Hexa 25%: f8e7e2 Pantone 512 C57 M95 Y35 K19 r116 g38 b88 Hexa 100%: Hexa 50%: b992ab Hexa 25%: dcc9d5 Pantone 485 C0 M96 Y100 K0 r227 g27 b25 Hexa 100%: e31b19 Hexa 50%: f18d8c Hexa 25%: f8c6c5 Pantone 491 C23 M89 Y65 K50 r120 g36 b44 Hexa 100%: 78242c Hexa 50%: bb9195 Hexa 25%: ddc8ca 25% 50% 25% 50% 25% Pantone 5575 C34 M3 Y25 K13 r165 g195 b182 Hexa 100%: a5c3b6 Hexa 50%: d2e1da Hexa 25%: e8f0ed Pantone 7472 C60 M0 Y31 K0 r105 g192 b185 Hexa 100%: 69c0b9 Hexa 50%: b4dfdc Hexa 25%: d9efed Pantone 7458 C47 M3 Y10 K15 r129 g183 b199 Hexa 100%: 7db7c7 Hexa 50%: c0dbe3 Hexa 25%: dfedf1 Pantone 7459 C65 M9 Y15 K30 r63 g139 b160 Hexa 100%: 3f8ba0 Hexa 50%: 9fc5cf Hexa 25%: cfe2e7 Pantone 5415 C45 M14 Y0 K44 r99 g129 b154 Hexa 100%: 63819a Hexa 50%: b1c0cc Hexa 25%: cfd4d7 50% Pantone 7476 C70 M0 Y31 K64 r18 g92 b93 Hexa 100%: 125c5d Hexa 50%: 88adae Hexa 25%: c4d6d6 Pantone 7475 C60 M0 Y31 K29 r81 g152 b147 Hexa 100%: Hexa 50%: a8cbc9 Hexa 25%: d3e5e4 Pantone 5487 C34 M3 Y25 K45 r119 g142 b133 Hexa 100%: 778e85 Hexa 50%: bbc6c2 Hexa 25%: dde3e0 Pantone 422 C0 M0 Y0 K60 r135 g136 b138 Hexa 100%: 87888a Hexa 50%: c3c3c4 Hexa 25%: e1e1e2 Pantone 425 C0 M0 Y0 K85 r75 g75 b77 Hexa 100%: 4d4b4d Hexa 50%: a5a5a6 Hexa 25%: d2d2d2 25% Pantone 383 C36 M4 Y100 K20 r158 g170 b0 Hexa 100%: 9eaa00 Hexa 50%: ced47f Hexa 25%: e7eabf Pantone 385 C36 M4 Y100 K50 r112 g124 b9 Hexa 100%: 707c09 Hexa 50%: b7bd84 Hexa 25%: dbdec1 Pantone 574 C34 M0 Y76 K69 r83 g96 b43 Hexa 100%: 53602b Hexa 50%: a9af95 Hexa 25%: d4d7ca Pantone 5605 C34 M0 Y76 K90 r43 g55 b22 Hexa 100%: 2b3716 Hexa 50%: 959b8a Hexa 25%: cacdc5 50% 25% 50% Pantone 457 C20 M20 Y100 K20 r184 g162 b0 Hexa 100%: b8a200 Hexa 50%: dbd07f Hexa 25%: ede8bf Pantone 605 C20 M20 Y100 K0 r218 g190 b0 Hexa 100%: dabe00 Hexa 50%: ecde7f Hexa 25%: f6efbf 25%

16 grafisk profil for Asker kommune 16 Foto og fotobruk

17 foto og fotobruk grafisk profil for Asker kommune 17 Foto Asker kommune ønsker at foto skal understøtte avsender, og tydeligheten og troverdigheten i budskapene. Fotoene skal være nære og naturlige og gjenspeile virkeligheten på en ekte og troverdig måte. Stilen er moderne og ujålete. Fotoene må gjerne «kjennes i magen». Hvis det brukes flere foto, bør disse fortelle en historie og ha en form for innbyrdes kontrast for eksempel nærhet/ distanse, ro/bevegelse for å understreke følelsen og budskapet. Johnèr/Hans Berggren

18 foto og fotobruk grafisk profil for Asker kommune 18

19 foto og fotobruk grafisk profil for Asker kommune 19 Knut Hovdhaugen Oda Solheim

20 foto og fotobruk grafisk profil for Asker kommune 20

21 grafisk profil for Asker kommune 21 Grafiske elementer

22 grafisk profil for Asker kommune 22 Grafiske elementer Den grafiske profilen for Asker kommune inneholder grafiske elementer i tillegg til logoen. Disse grafiske elementene gjenspeiler konseptet, det organiske samspillet, som vi har beskrevet tidligere i håndboka. Det er ikke utarbeidet strenge regler for disse grafiske elementene, men retningslinjer for bruk av dem. Dette for at profilen ikke skal bli for rigid, men ha rom for muligheter og lang levetid. På de følgende sidene vil elementene ses i bruk. De grafiske elementene kan legges i fargekombinasjoner fra hele paletten. Formene kan fylles med farger, prosenter av farger og transparenter. Ved prosentbruk av farger anbefaler vi å benytte enten 50% eller 25%. Transparenter benyttes slik at den visuelle helheten fremstår rik og harmonisk. Noen av formene kan også fylles med foto, spesifisert på de neste sidene. På forsidemalene (s.33 35) bør det ikke benyttes mer enn ett foto av gangen. Oppslagssider kan inneholde flere foto. Formene kan gjengis med outline. Kombinasjon av fyll og outline av formene anbefales ikke. De grafiske elementene består av mønstermaler og løse mønstre presentert på de følgende sidene. Det er viktig å understreke at variasjonsmulighetene må tilpasses en harmonisk helhet. Bruk de neste sidene som inspirasjon og bruk godt skjønn, det blir sjelden feil.

23 Grafiske elementer grafisk profil for Asker kommune 23 Mønstermalene er kun laget for A-formater. Malene kan skaleres Mønstermal 1 proposjonalt til alle stående A-formater, men kan ikke forandres på noen annen måte enn ved proposjonal skalering samt fyllmuligheter og outlinejusteringer. Disse malene ligger sammen med tekst som ferdige indesigndokumenter i A4 format. De finnes i tre hovedvarianter med hver sin undervariant. På denne og de to neste sidene vises hovedrisset av mønstermalene med undervarianter. Eksempler på variasjonsmuligheter vises til høyre. Benytter man et foto, må dette plasseres innenfor de anviste formene, og bør bare plasseres ett sted i malen. Fotoet må ligge utfallende inne i formen. Se side 34 og 35. hovedvariant Mønster 1 Dette feltet kan fylles med foto Prosenter av transparenter kan brukes valgfritt slik at det danner en fin helhet outline kan lages i farger eller i negativt. Anbefalte tykkelser på outline: A5 = 0,8 pkt A4 = 1 pkt A3 = 1,2 pkt undervariant Mønster 1.2 Alt 1: Dette feltet kan fylles med foto Alt 2: Dette feltet kan fylles med foto

24 Grafiske elementer grafisk profil for Asker kommune 24 Mønstermal 2 hovedvariant Mønster 2 Dette feltet kan fylles med foto Prosenter av transparenter kan brukes valgfritt slik at det danner en fin helhet outline kan lages i farger eller i negativt. Anbefalte tykkelser på outline: A5 = 0,8 pkt A4 = 1 pkt A3 = 1,2 pkt undervariant Mønster 2.2 Alt 1: Dette feltet kan fylles med foto Alt 2: Dette feltet kan fylles med foto

25 Grafiske elementer grafisk profil for Asker kommune 25 Mønstermal 3 hovedvariant Mønster 3 Dette feltet kan fylles med foto Prosenter av transparenter kan brukes valgfritt slik at det danner en fin helhet outline kan lages i farger eller i negativt. Anbefalte tykkelser på outline: A5 = 0,8 pkt A4 = 1 pkt A3 = 1,2 pkt undervariant Mønster 3.2 Alt 1: Dette feltet kan fylles med foto Alt 2: Dette feltet kan fylles med foto

26 Grafiske elementer grafisk profil for Asker kommune 26 Når man benytter løse mønstre har man stor fleksibilitet. Løse mønstre 1-4 Bruken av disse gir profilen et visuelt mangfold. mønstrene kan i tillegg til variasjonsmulighetene nevnt tidligere, både roteres, speiles, tas utsnitt av og proposjonalt skaleres. Man kan også velge å benytte bare en av formene i en layout. De kan dog ikke innbyrdes justeres. For inspirasjon til bruk av løse mønstre (se side 34 37). Disse fire varianter av de løse møns trene er tilgjengelige i Indesign. Ved bruk av løse mønstre stilles det krav til faglig vurdering og formsans for å sikre en god helhet. mønster 1 mønster 2 mønster 3 mønster 4

27 Trykksaker grafisk profil for Asker kommune 27

28 trykksaker grafisk profil for Asker kommune 28 Brevark Asker kommunes postale elementer har fått et nøytralt uttrykk slik at de kan favne om alle virksomhetsområdene samt være kostnadsbesparende. Brevarket er i to-farger og programmert i hht ESA system. ( Ref 47 ) ( Ref 49 ) ( Ref 50 ) ( Ref 51 ) ( Ref 52 ) Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: ( Ref 78 ) ( Ref 24 ) ( Ref 92 ) ( Ref 76 ) s( Ref 20 )/( Ref 21 ) L( Ref 68 )/( Ref 76 ) Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S( REF 20 )/( Ref 21 ) ( Ref 27 ) ( Ref 28 ) Med vennlig hilsen ( Ref 132 ) ( Ref 133 ) %%%LM1A kopilist %%%LN1A notlist ( Ref 106 ) ASKER KOMMUNE Adresse Knud Askers vei Asker Postboks Asker Telefon Telefaks Org.nr mva Bankgiro Epost Fakturamottak Postboks Asker

29 trykksaker grafisk profil for Asker kommune 29 Konvolutter Konvoluttene trykkes i to-farger og er tilgjengelig i flere format i Indesign. Logo og grafikk plasseres på samme sted og i samme størrelse, uansett konvoluttype. stående c4 liggende c4 c5 format

30 grafisk profil for Asker kommune 30 trykksaker Visittkort Visittkortene er ensidige i to-farger. Det ene visittkortet er for Asker kommune generelt, det andre et eksempel på visittkort for Asker kulturhus. generelt Visittkort Ola Hansen Normann Tittel RESULTATENHET Knud Askers vei 25, 1383 Asker PB 353, 1372 Asker T M Faks Visittkort med virksomhetslogo Ola Hansen Normann Tittel RESULTATENHET Knud Askers vei 25, 1383 Asker PB 353, 1372 Asker T M Faks

31 trykksaker grafisk profil for Asker kommune 31 Faksark Faksark er programmert i Word. Tekst kan enten fylles inn digitalt eller skrives ut og fylles inn manuelt. Til: Dato: Faksnr: Fra: Antall sider inkl. denne: ASKER KOMMUNE Adresse Knud Askers vei Asker Postboks Asker Telefon Telefaks Org.nr mva Bankgiro Epost Fakturamottak Postboks Asker

32 trykksaker grafisk profil for Asker kommune 32 Ekslusive kort Disse kortene kan brukes når det skal gis en personlig hilsen og ved spesielle anledninger. Kortet er falset A5. Ved produksjon av eksklusive kort brukes Conqueror Texture, Micro Laid 300 gram.

33 trykksaker grafisk profil for Asker kommune 33 Forsidemaler Her vises risset av forsidemalene som består av tre overordnede maler med hver sin underordnede mal. De underordnede malene er laget med tanke på variasjon og spenn i det visuelle uttrykket. Det er de overordnede malene som er de foretrukne. Malene er tilgjengelige som Indesignfiler. Malene er basert på møns trene vist tidligere i profilhåndboken. overordnede maler forsidemal 1 forsidemal 2 forsidemal 3 Her kommer en tittel om utvalgt tema nr orientering om følgende saker Her kommer en tittel om utvalgt tema nr orientering om følgende saker Her kommer en tittel om utvalgt tema nr orientering om følgende saker underordnede maler forsidemal 1.2 forsidemal 2.2 forsidemal 3.2 Her kommer en tittel om utvalgt tema nr orientering om følgende saker Her kommer en tittel om utvalgt tema nr orientering om følgende saker Her kommer en tittel om utvalgt tema nr orientering om følgende saker

34 trykksaker inspirasjon grafisk profil for Asker kommune 34 Inspirasjon forsider Varianter av forsidemal 1 og 1.2. Forsidemalene viser foretrukken plassering av tekst. Det gis imidlertid anledning til å plassere tittel og undertittel inne i hovedfeltet samt å dra hovedfeltet under undertittelen i tilfeller der dette er hensiktmessig. forsidemal 1 Her kommer en tittel om utvalgt tema nr orientering om følgende saker Her kommer en tittel om utvalgt tema nr orientering om følgende saker Her kommer en tittel om utvalgt tema nr orientering om følgende saker Her kommer en tittel om utvalgt tema nr orientering om følgende saker Her kommer en tittel om utvalgt tema nr orientering om følgende saker Her kommer en tittel om utvalgt tema nr orientering om følgende saker

35 grafisk profil for Asker kommune 35 trykksaker inspirasjon Inspirasjon forsider Varianter av forsidemal 2 og 2.2. og 3 og 3.2. Forsidemalene viser også her foretrukken plassering av tekst. Det gis imidlertid anledning til å plassere tittel og undertittel inne i hovedfeltet samt å dra hovedfeltet under under tittelen i tilfeller der dette er hensiktmessig. forsidemal 2 Her kommer en tittel om utvalgt tema Her kommer en tittel om utvalgt tema Her kommer en tittel om utvalgt tema nr orientering om følgende saker nr orientering om følgende saker nr orientering om følgende saker forsidemall 3 og 3.2 Her kommer en tittel om utvalgt tema nr orientering om følgende saker Her kommer en tittel om utvalgt tema nr orientering om følgende saker Her kommer tittelen og her står det en undertittel som

36 trykksaker inspirasjon grafisk profil for Asker kommune 36 Oppslagssider Her vises eksempler på bruk av de grafiske elementene som virkemidler i en trykksak. Et ellers oversiktlig satsspeil og spalter, samt lettleste og gode typografier gir rom for å bruke elementene som vist. Bruken av elementene må ikke overdrives, og dette er ment som inspirasjon. En oppslagside med anbefalte tekstmaler vil ligge nedlastbar på Her kommer det en tittel som omhandler et tema Am exer irit la feu feum zzrit augiametum dit, sectem dolorer iure dolobore min ulla amet vero dunt wis num ip ese venis. Nos nim autem aliquip elenim zzriureros non ut utet, con velit wismodo lortie dit inis eum venet ent lut nostrud te modolore. Fuguerosto dolobore dio od tet argoni ums ulla amet vero dunt wis num iport. A m exer irit la feu feum zzrit augiametum dit, sectem dolorer iure dolobore min ulla amet vero dunt wis num ip ese venis nos nim autem aliquip elenim zzriureros non ut utet, con velit wismodo lortie dit inis eum venibh et ent lut nostrud te modolore feuguerosto dolobore dio od tet dolesen issenibh er susto commodolor suscip et, consed eugait num irit adionul laorper ad dolortie vel utpat wisciduismod te magna faccum zzrillum zzriure facip ero ese del dolortinis ad minim dolore do enibh exero commodolore conse feu feum ero odiat lum zzrilit inibh essit et, quisit lore dolute min hent iurem quate voluptat praestin exero od ming eugait, quametu eraesequi tat. Ut doloreetue vulputat lut wisi. Uscincillan ea faccumm olortis alit dolorting eniamco mmodignim nim iuscipiscin vel dit luptat. Pisim dolor sum ad tin ulput vent num er acin ullaor si. Uscilisim vercin velendio dio odolut ex estie feu feum dolessit ullum iure dit landrer ostrud dolorer sim elit, sim do od et lore feu feum dipsusci blaore faccum dolesecte diam vel utatis nis dolortie con et delit wis erciduisi blam quam, quip ea consequ iscillam, velent landigna feum veliquipit nim nulputpatue dolore ting. Magna alit lum dolobore dion ute enit eu faciliquat ipismod iamcon veliquamcon ut praestrud tat. Ut praestie commy niam vent lorperos endre cor am esecte el eseniam, sit, veniat dolore esecte con utet am iuscinc incing exer sequis dunt ut prat auguerostrud dolorerat. Pit luptatum volorpe raesto ea core conse dolor sequamet nonsequip er alissit praesto consed tatisl irit, quam dionsequipit aliquat, veliquip estis dignim dit ad delenim deliquam in hent aut lut lor il iriurem dolor acipsum dunt lore dunt alisit nulluptat luptat. Ut nit dunt ullamet velestrud tat aute magna commy nostie te ea commolo reraesequis aliquis dolorer secte modit, cor sustrud delenim dolore dolor ipiscin et la feuguero odolor aci et ipsuscil ullam duisl ilit nismodio od tem verit irit estrud dolorperos el dolore molor aliquam alisciduisl ilit lute minim irit pratumsan henis dui tationsecte vullaor tisit, con vullaore dolobore. Bonsequis eui bla con elis alit alit prae strud molorer ea faccumm olortis alit Sim volor sit wis doloboreet ad tem quat, quisism odipis et acilit lum acincip eugiat, susci erosto eros aliquatie te tate faci tin utpat, con henibh er suscing eummy nullaoreet lore dolut vullaore dipsum ipissi et amet vel ilit lobore digna am, quam vel dolobore tat am veraess equisisim ea facin velenibh ea faci ent wis alit iuscilit inim num vel iliquam ipit alit prat nibh ea feuisse euis ad diam, sequis dipit alit nosto odip eugue tie vel ex essed doloborper ilit lutat nis nulla feuismolum veniam, sum voleseniatue mod et exerilluptat laorer sum ing elis niam doluptat ad enis ad enim dolore molendr eetueros ex esto dolore dolent lore dunt amconum zzrit adiam veliquatinim dit el delit, velit wis alisl iriure tatem illum quat nissi. Nisi. Incillu ptatem dolore molorer irit lut veniam volutat. Ibh estinia tionsent lore facin hendrer cidunt eugue con ut num ip ea coreet, vel iure dolorperci et utpatiscin eu faci tat atem del er alit am inibh esto corpercilit nis ea feumsandit aliquat. Ut nim et augait acin heniamconsed tio ex et luptat, sum dolor sum eum acillut la corem quisi. Onullam quat. Iquat nonulla feugue tat.uptatin henis nim irilit velit in euis nullaore tatum dolutpa tincili smolore ONUL LAM QUAT. IQUAT NO NULLA FEUGIUE TAT.UPTATIN HENIS NIM IRILIT VELIT IN EUIS NULLAORE ONUL LAM QUAT. IQUAT NO NULLA FEUGIUE TAT. UPTATIN HENIS NIM IRILIT VELIT IN EUIS NULLAORE Uscincillan ea faccumm olortis alit Om exer irit la feu feum zzrit augiametum dit, sectem dolorer iure dolobore min ulla amet vero dunt wis num ip ese venis nos nim autem aliquip elenim zzriureros non ut utet, con velit wismodo lortie dit inis eum venibh et ent lut nostrud te modolore feuguerosto dolobore dio od tet dolesen issenibh er susto commodolor suscip et, consed eugait num irit adionul laorper ad dolortie vel utpat wisciduismod te magna faccum zzrillum zzriure facip ero ese del dolortinis ad minim dolore do enibh exero commodolore conse feu feum ero odiat lum zzrilit inibh essit et, quisit lore dolute min hent iurem quate voluptat praestin exero od ming eugait, quametu eraesequi tat. Ut doloreetue vulputat lut wisi. uptat. Pisim dolor sum ad tin ulput vent num er acin ullaor si. Uscilisim vercin velendio dio odolut ex estie feu feum dolessit ullum iure dit landrer ostrud dolorer sim elit, sim do od et lore feu feum dipsusci blaore faccum dolesecte diam vel utatis nis dolortie con et delit wis erciduisi blam quam, quip ea consequ iscillam, velent landigna feum veliquipit nim nulputpatue dolore tinipismod iamcon veliquamcon ut praestrud tat. Ut praestie commy niam vent lorperos endre cor am esecte Pit luptatum volorpe raesto ea core conse dolor sequamet nonsequip er alissit praesto consed tatisl irit, quam dionsequipit aliquat, veliquip estis dignim dit ad delenim deliquam in hent aut lut lor il iriurem dolor acipsum dunt lore dunt alisit nulluptat luptat. Ut nit dunt ullamet velestrud tat aute magna commy nostie te ea commolo reraesequis aliquis dolorer secte modit, cor sustrud delenim dolore 2 HER STÅR NAVNET PÅ BROSJYREN HER STÅR ARTIKKELBENEVNELSEN 3 am exer irit la feu feum zzrit augiametum dit, sectem dolorer iure dolobore min ulla amet vero dunt wis num ip ese venis nos nim autem aliquip elenim zzriureros non ut utet, con velit wismodo lortie dit inis eum venibh et ent lut nostrud te modolore feuguerosto dolobore dio od tet dolesen issenibh er susto commodolor suscip et, consed eugait num irit adionul laorper ad dolortie vel utpat wisciduismod te magna faccum zzrillum zzriure facip ero ese del dolortinis ad minim dolore do enibh exero commodolore conse feu feum ero odiat lum zzrilit inibh essit et, quisit lore dolute min hent iurem quate voluptat praestin exero od ming eugait, quametu eraesequi tat. ut doloreetue vulputat lut wisi. Uscincillan ea faccumm olortis alit dolorting eniamco mmodignim nim iuscipiscin vel dit luptat. pisim dolor sum ad tin ulput vent num er acin ullaor si. uscilisim vercin velendio dio odolut ex estie feu feum dolessit ullum iure dit landrer ostrud dolorer sim elit, sim do od et lore feu feum dipsusci blaore faccum dolesecte diam vel utatis nis dolortie con et delit wis erciduisi blam quam, quip ea consequ iscillam, velent landigna feum veliquipit nim nulputpatue dolore ting ex ex elesto diamcorem ex eugiat. magna alit lum dolobore dion ute enit eu faciliquat ipismod iamcon veliquamcon ut praestrud tat. ut praestie commy niam vent lorperos endre cor am esecte el eseniam, sit, veniat dolore esecte con utet am iuscinc incing exer sequis dunt ut prat auguerostrud dolorerat. pit luptatum volorpe raesto ea core conse dolor sequamet nonsequip er alissit praesto consed tatisl irit, quam dionsequipit aliquat, veliquip estis dignim dit ad delenim deliquam in hent aut lut lor il iriurem dolor acipsum dunt lore dunt alisit nulluptat luptat. ut nit dunt ullamet velestrud tat aute magna commy nostie te ea commolo reraesequis aliquis dolorer secte modit, cor sustrud delenim dolore dolor ipiscin et la feuguero odolor aci et ipsuscil ullam duisl ilit nismodio od tem verit irit estrud dolorperos el dolore molor aliquam alisciduisl ilit lute minim irit pratumsan henis dui tationsecte vullaor tisit, con vullaore dolobore. Onul lam quat. Iquat no nulla feugiue tat.uptatin henis nim IrIlIt velit In euis nullaore Bonsequis eui bla con elis alit alit prae strud molorer ea faccumm olortis alit sim volor sit wis doloboreet ad tem quat, quisism odipis et acilit lum acincip eugiat, susci erosto eros aliquatie te tate faci tin utpat, con henibh er suscing eummy nullaoreet lore dolut vullaore dipsum ipissi et amet vel ilit lobore digna am, quam vel dolobore tat am veraess equisisim ea facin velenibh ea faci ent wis alit iuscilit inim num vel iliquam ipit alit prat nibh ea feuisse euis ad diam, sequis dipit alit nosto odip eugue tie vel ex essed doloborper ilit lutat nis nulla feuismolum veniam, sum voleseniatue mod et exerilluptat laorer sum ing elis niam doluptat ad enis ad enim dolore molendr eetueros ex esto dolore dolent lore dunt amconum zzrit adiam veliquatinim dit el delit, velit wis alisl iriure tatem illum quat nissi. nisi. Incillu ptatem dolore molorer irit lut veniam volutat. Ibh estinia tionsent lore facin hendrer cidunt eugue con ut num ip ea coreet, vel iure dolorperci et utpatiscin eu faci tat atem del er alit am inibh esto corpercilit nis ea feumsandit aliquat. ut nim et augait acin heniamconsed tio ex et luptat, sum dolor sum eum acillut la corem quisi. her står artikkelbenevnelsen 5

37 trykksaker inspirasjon grafisk profil for Asker kommune 37 Am exer irit la feu feum zzrit augiametum dit, sectem dolorer iure dolobore min ulla amet vero dunt wis num ip ese venis nos nim autem aliquip elenim zzriureros non ut utet, con velit wismodo lortie dit inis eum venibh et ent lut nostrud te modolore feuguerosto dolobore dio od tet dolesen issenibh er susto commodolor suscip et, consed eugait num irit adionul laorper ad dolortie vel utpat wisciduismod te magna faccum zzrillum zzriure facip ero ese del dolortinis ad minim dolore do enibh exero commodolore conse feu feum ero odiat lum zzrilit inibh essit et, quisit lore dolute min hent iurem quate voluptat praestin exero od ming eugait, quametu eraesequi tat. Ut doloreetue vulputat lut wisi. Uscincillan ea faccumm olortis alit dolorting eniamco mmodignim nim iuscipiscin vel dit luptat. Pisim dolor sum ad tin ulput vent num er acin ullaor si. Uscilisim vercin velendio dio odolut ex estie feu feum dolessit ullum iure dit landrer ostrud dolorer sim elit, sim do od et lore feu feum dipsusci blaore faccum dolesecte diam vel utatis nis dolortie con et delit wis erciduisi blam quam, quip ea consequ iscillam, velent landigna feum veliquipit nim nulputpatue dolore ting. Magna alit lum dolobore dion ute enit eu faciliquat ipismod iamcon veliquamcon ut praestrud tat. Ut praestie commy niam vent lorperos endre cor am esecte el eseniam, sit, veniat dolore esecte con utet am iuscinc incing exer sequis dunt ut prat auguerostrud dolorerat. Pit luptatum volorpe raesto ea core conse dolor sequamet nonsequip er alissit praesto consed tatisl irit, quam dionsequipit aliquat, veliquip estis dignim dit ad delenim deliquam in hent aut lut lor il iriurem dolor acipsum dunt lore dunt alisit nulluptat luptat. Ut nit dunt ullamet velestrud tat aute magna commy nostie te ea commolo reraesequis aliquis dolorer secte modit, cor sustrud delenim dolore dolor ipiscin et la feuguero odolor aci et ipsuscil ullam duisl ilit nismodio od tem verit irit estrud dolorperos el dolore molor aliquam alisciduisl ilit lute minim irit pratumsan henis dui tationsecte vullaor tisit, con vullaore dolobore. Bonsequis eui bla con elis alit alit prae strud molorer ea faccumm olortis alit Sim volor sit wis doloboreet ad tem quat, quisism odipis et acilit lum acincip eugiat, susci erosto eros aliquatie te tate faci tin utpat, con henibh er suscing eummy nullaoreet lore dolut vullaore dipsum ipissi et amet vel ilit lobore digna am, quam vel dolobore tat am veraess equisisim ea facin velenibh ea faci ent wis alit iuscilit inim num vel iliquam ipit alit prat nibh ea feuisse euis ad diam, sequis dipit alit nosto odip eugue tie vel ex essed doloborper ilit lutat nis nulla feuismolum veniam, sum voleseniatue mod et exerilluptat laorer sum ing elis niam doluptat ad enis ad enim dolore molendr eetueros ex esto dolore dolent lore dunt amconum zzrit adiam veliquatinim dit el delit, velit wis alisl iriure tatem illum quat nissi. Nisi. Incillu ptatem dolore molorer irit lut veniam volutat. Ibh estinia tionsent lore facin hendrer cidunt eugue con ut num ip ea coreet, vel iure dolorperci et utpatiscin eu faci tat atem del er alit am inibh esto corpercilit nis ea feumsandit aliquat. Ut nim et augait acin heniamconsed tio ex et luptat, sum dolor sum eum acillut la corem quisi. Onullam quat. Iquat nonulla feugue tat.uptatin henis nim irilit velit in euis nullaore tatum dolutpa tincili smolore Uscincillan ea faccumm olortis alit Om exer irit la feu feum zzrit augiametum dit, sectem dolorer iure dolobore min ulla amet vero dunt wis num ip ese venis nos nim autem aliquip elenim zzriureros non ut utet, con velit wismodo lortie dit inis eum venibh et ent lut nostrud te modolore feuguerosto dolobore dio od tet dolesen issenibh er susto commodolor suscip et, consed eugait num irit adionul laorper ad dolortie vel utpat wisciduismod te magna faccum zzrillum zzriure facip ero ese del dolortinis ad minim dolore do enibh exero commodolore conse feu feum ero odiat lum zzrilit inibh essit et, quisit lore dolute min hent iurem quate voluptat praestin exero od ming eugait, quametu eraesequi tat. Ut doloreetue vulputat lut wisi. uptat. Pisim dolor sum ad tin ulput vent num er acin ullaor si. Uscilisim vercin velendio dio odolut ex estie feu feum dolessit ullum iure dit landrer ostrud dolorer sim elit, sim do od et lore feu feum dipsusci blaore faccum dolesecte diam vel utatis nis dolortie con et delit wis erciduisi blam quam, quip ea consequ iscillam, velent landigna feum veliquipit nim nulputpatue dolore tinipismod iamcon veliquamcon ut praestrud tat. Ut praestie commy niam vent lorperos endre cor am esecte Pit luptatum volorpe raesto ea core conse dolor sequamet nonsequip er alissit praesto consed tatisl irit, quam dionsequipit aliquat, veliquip estis dignim dit ad delenim deliquam in hent aut lut lor il iriurem dolor acipsum dunt lore dunt alisit nulluptat luptat. Ut nit dunt ullamet velestrud tat aute magna commy nostie te ea commolo reraesequis aliquis dolorer secte modit, cor sustrud delenim dolore dolor ipiscin et la feuguero odolor aci et ipsuscil ullam duisl ilit nismodio od tem verit irit estrud dolorperos el dolore molor aliquam alisciduisl ilit lute minim irit pratumsan henis dui tationsecte vullaor tisit, con vullaore dolobore. Bonsequis eui bla con elis alit alit prae strud molorer ea faccumm olortis alit Sim volor sit wis doloboreet ad tem quat, quisism odipis et acilit lum acincip eugiat, susci erosto eros aliquatie te tate faci tin utpat, con henibh er suscing eummy nullaoreet lore dolut vullaore dipsum ipissi et amet vel ilit lobore digna am, quam vel dolobore tat am veraess equisisim ea facin velenibh ea faci ent wis alit iuscilit inim num vel iliquam ipit alit prat nibh ea feuisse euis ad diam, sequis dipit alit nosto odip eugue tie vel ex essed doloborper ilit lutat nis nulla feuismolum veniam, sum voleseniatue mod et exerilluptat laorer sum ing elis niam doluptat ad enis ad enim dolore molendr eetueros ex esto dolore dolent lore dunt amconum zzrit adiam veliquatinim dit el delit, velit wis alisl iriure tatem illum quat nissi. Nisi. Incillu ptatem dolore molorer irit lut veniam volutat. Ibh estinia tionsent lore facin hendrer cidunt eugue con ut num ip ea coreet, vel iure dolorperci et utpatiscin eu faci tat atem del er alit am inibh esto corpercilit nis ea feumsandit aliquat. Ut nim et augait acin heniamconsed tio ex et luptat, sum dolor sum eum acillut la corem quisi. Onullam quat. Iquat nonulla feugue tat.uptatin henis nim irilit velit in euis nullaore tatum dolutpa tincili smolore doluptate ming ea feu facipit el dio consed enisse do dolortie vel utpat wisciduismod te magna faccum zzrillum zzriure facip ero ese del dolortinis ad minim dolore do enibh exero commodolore conse feu feum ero odiat lum zzrilit inibh essit et, quisit lore dolute min hent iurem quate voluptat praestin exero od ming eugait, quametu eraesequi tat. Ut doloreetue vulputat lut wisi. uptat. Pisim dolor sum ad tin ulput vent num er acin ullaor si. Uscilisim vercin ONUL LAM velendio quat. IqUAT dio NO odolut NULLA ex feugiue estie TAT.UPTATIN feu feum HENIS dolessit NIM IRILIT ullum VELIT IN iure EUIS NULLAORE dit landrer ONUL ostrud LAM quat. dolorer IqUAT sim NO NULLA elit, sim feugiue do TAT. od et lore UPTATIN feu HENIS feum NIM dipsusci IRILIT VELIT blaore IN EUIS faccum NULLAORE dolesecte diam vel HER STÅR ARTIKKELBENEVNELSEN 3 Am exer irit la feu feum zzrit augiametum dit, sectem dolorer iure dolobore min ulla amet vero dunt wis num ip ese venis nos nim autem aliquip elenim zzriureros non ut utet, con velit wismodo lortie dit inis eum venibh et ent lut nostrud te modolore feuguerosto dolobore dio od tet dolesen issenibh er susto commodolor suscip et, consed eugait num irit adionul laorper ad dolortie vel utpat wisciduismod te magna faccum zzrillum zzriure facip ero ese del dolortinis ad minim dolore do enibh exero commodolore conse feu feum ero odiat lum zzrilit inibh essit et, quisit lore dolute min hent iurem quate voluptat praestin exero od ming eugait, quametu eraesequi tat. Ut doloreetue vulputat lut wisi. Uscincillan ea faccumm olortis alit dolorting eniamco mmodignim nim iuscipiscin vel dit luptat. Pisim dolor sum ad tin ulput vent num er acin ullaor si. Uscilisim vercin velendio dio odolut ex estie feu feum dolessit ullum iure dit landrer ostrud dolorer sim elit, sim do od et lore feu feum dipsusci blaore faccum dolesecte diam vel utatis nis dolortie con et delit wis erciduisi blam quam, quip ea consequ iscillam, velent landigna feum veliquipit nim nulputpatue dolore ting. Magna alit lum dolobore dion ute enit eu faciliquat ipismod iamcon veliquamcon ut praestrud tat. Ut praestie commy niam vent lorperos endre cor am esecte el eseniam, sit, veniat dolore esecte con utet am iuscinc incing exer sequis dunt ut prat auguerostrud dolorerat. Pit luptatum volorpe raesto ea core conse dolor sequamet nonsequip er alissit praesto consed tatisl irit, quam dionsequipit aliquat, veliquip estis dignim dit ad delenim deliquam in hent aut lut lor il iriurem dolor acipsum dunt lore dunt alisit nulluptat luptat. Ut nit dunt ullamet velestrud tat aute magna commy nostie te ea commolo reraesequis aliquis dolorer secte modit, cor sustrud delenim dolore dolor ipiscin et la feuguero odolor aci et ipsuscil ullam duisl ilit nismodio od tem verit irit estrud dolorperos el dolore molor aliquam alisciduisl ilit lute minim irit pratumsan henis dui tationsecte vullaor tisit, con vullaore dolobore. Bonsequis eui bla con elis alit alit prae strud molorer ea faccumm olortis alit Sim volor sit wis doloboreet ad tem quat, quisism odipis et acilit lum acincip eugiat, susci erosto eros aliquatie te tate faci tin utpat, con henibh er suscing eummy nullaoreet lore dolut vullaore dipsum ipissi et amet vel ilit lobore digna am, quam vel dolobore tat am veraess equisisim ea facin velenibh ea faci ent wis alit iuscilit inim num vel iliquam ipit alit prat nibh ea feuisse euis ad diam, sequis dipit alit nosto odip eugue tie vel ex essed doloborper ilit lutat nis nulla feuismolum veniam, sum voleseniatue mod et exerilluptat laorer sum ing elis niam doluptat ad enis ad enim dolore molendr eetueros ex esto dolore dolent lore dunt amconum zzrit adiam veliquatinim dit el delit, velit wis alisl iriure tatem illum quat nissi. Nisi. Incillu ptatem dolore molorer irit lut veniam volutat. Ibh estinia tionsent lore facin hendrer cidunt eugue con ut num ip ea coreet, vel iure dolorperci et utpatiscin eu faci tat atem del er alit am inibh esto corpercilit nis ea feumsandit aliquat. Ut nim et augait acin heniamconsed tio ex et luptat, sum dolor sum eum acillut la corem quisi. Onullam quat. Iquat nonulla feugue tat.uptatin henis nim irilit velit in euis nullaore tatum dolutpa tincili smolore Uscincillan ea faccumm olortis alit Om exer irit la feu feum zzrit augiametum dit, sectem dolorer iure dolobore min ulla amet vero dunt wis num ip ese venis nos nim autem aliquip elenim zzriureros non ut utet, con velit wismodo lortie dit inis eum venibh et ent lut nostrud te modolore feuguerosto dolobore dio od tet dolesen issenibh er susto commodolor suscip et, consed eugait num irit adionul laorper ad dolortie vel utpat wisciduismod te magna faccum zzrillum zzriure facip ero ese del dolortinis ad minim dolore do enibh exero commodolore conse feu feum ero odiat lum zzrilit inibh essit et, quisit lore dolute min hent iurem quate voluptat praestin exero od ming eugait, quametu eraesequi tat. Ut doloreetue vulputat lut wisi. uptat. Pisim dolor sum ad tin ulput vent num er acin ullaor si. Uscilisim vercin velendio dio odolut ex estie feu feum dolessit ullum iure dit landrer ostrud dolorer sim elit, sim do od et lore feu feum dipsusci blaore faccum dolesecte diam vel utatis nis dolortie con et delit wis erciduisi blam quam, quip ea consequ iscillam, velent landigna feum veliquipit nim nulputpatue dolore tinipismod iamcon veliquamcon ut praestrud tat. Ut praestie commy niam vent lorperos endre cor am esecte Pit luptatum volorpe raesto ea core conse dolor sequamet nonsequip er alissit praesto consed tatisl irit, quam dionsequipit aliquat, veliquip estis dignim dit ad delenim deliquam in hent aut lut lor il iriurem dolor acipsum dunt lore dunt alisit nulluptat luptat. Ut nit dunt ullamet velestrud tat aute magna commy nostie te ea commolo reraesequis aliquis dolorer secte modit, cor sustrud delenim dolore ONUL LAM quat. IqUAT NO NULLA feugiue TAT.UPTATIN HENIS NIM IRILIT VELIT IN EUIS NULLAORE ONUL LAM quat. IqUAT NO NULLA feugiue TAT.UPTATIN HENIS NIM IRILIT VELIT IN EUIS NULLAORE dolor ipiscin et la feuguero odolor aci et ipsuscil ullam duisl ilit nismodio od tem verit irit estrud dolorperos el dolore molor aliquam alisciduisl ilit lute minim irit pratumsan henis dui tationsecte vullaor tisit, con vullaore dolobore. Bonsequis eui bla con elis alit alit prae strud molorer ea faccumm olortis alit Sim volor sit wis doloboreet ad tem quat, quisism odipis et acilit lum acincip eugiat, susci erosto eros aliquatie te tate faci tin utpat, con henibh er suscing eummy nullaoreet lore dolut vullaore dipsum ipissi et amet vel ilit lobore digna am, quam vel dolobore tat am veraess equisisim ea facin velenibh ea faci ent wis alit iuscilit inim num vel iliquam ipit alit prat nibh ea feuisse euis ad diam, sequis dipit alit nosto odip eugue tie vel ex essed doloborper ilit lutat nis nulla feuismolum veniam, sum voleseniatue mod et exerilluptat laorer sum ing elis niam doluptat ad enis ad enim dolore molendr eetueros ex esto dolore dolent lore dunt amconum zzrit adiam veliquatinim dit el delit, velit wis alisl iriure tatem illum quat nissi. Nisi. Incillu ptatem dolore molorer irit lut veniam volutat. Ibh estinia tionsent lore facin hendrer cidunt eugue con ut num ip ea coreet, vel iure dolorperci et utpatiscin eu faci tat atem del er alit am inibh esto corpercilit nis ea feumsandit aliquat. Ut nim et augait acin heniamconsed tio ex et luptat, sum dolor sum eum acillut la corem quisi. Onullam quat. Iquat nonulla feugue tat.uptatin henis nim irilit velit in euis nullaore tatum dolutpa tincili smolore doluptate ming ea feu facipit el dio consed enisse do dolortie vel utpat wisciduismod te magna faccum zzrillum zzriure facip ero ese del dolortinis ad minim dolore do enibh exero commodolore conse feu feum ero odiat lum zzrilit inibh essit et, quisit lore dolute min hent iurem quate voluptat praestin exero od ming eugait, quametu eraesequi tat. Ut doloreetue vulputat lut wisi. uptat. Pisim dolor sum ad tin ulput vent num er acin ullaor si. Uscilisim vercin velendio dio odolut ex estie feu feum dolessit ullum iure dit landrer ostrud dolorer sim elit, sim do od et lore feu feum dipsusci blaore faccum dolesecte diam vel utatis nis dolortie con et delit wis erciduisi blam quam, quip ea consequ iscillam, velent landigna feum veliquipit nim nulputpatue dolore tinipismod iamcon veliquamcon ut praestrud tat. Ut praestie commy niam vent lorperos endre cor am esecte Pit luptatum volorpe raesto ea core conse dolor sequamet nonsequip er alissit praesto consed tatisl irit, quam dionsequipit aliquat, veliquip estis dignim dit ad delenim deliquam in hent aut lut lor il iriurem dolor acipsum dunt lore dunt alisit nulluptat luptat. Ut nit dunt ullamet velestrud tat aute magna commy nostie te ea commolo reraesequis aliquis dolorer secte modit, cor sustrud delenim dolore dolor ipiscin et la feuguero odolor aci et ipsuscil ullam duisl ilit nismodio od tem verit irit estrud dolorperos el dolore molor aliquam alisciduisl ilit lute minim irit pratumsan henis dui tationsecte vullaor tisit, con vullaore dolobore. dolup tate ming ea feu facipit el dio consed enisse d 2 HER STÅR NAVNET PÅ BROSJYREN HER STÅR ARTIKKELBENEVNELSEN 3

38 grafisk profil for Asker kommune 38 trykksaker inspirasjon Eksempler på god bruk av designelementer På denne og neste side vises tenkte eksempler på hvordan designen kan tas i bruk. Ivo de Figueiredo om Henrik Ibsen nov 08 feb 09 forside brosjyre for Asker kulturhus. Format a april kl Her står det noe om hva han skal lese og foredra om og så videre og så videre. Her står det Asker bibliotek Billetter kr 80,- SILJE NERGAARD HÅVARD GIMSE LINN ULLMANN NORA BROCKSTEDT OLE PAUS JAN KJÆRSTAD ARJA SAIJONMAA Forhåndssalg i Asker kulturhus tlf plakat for Asker kulturhus. Format 50X70. forside og et av oppslagene i Askerkonsertenes sesongbrosjyre. FORMAT A6. Asker konsertene sesongbrosjyre Håvard Gimse Elvira Nickolaisen onsdag 4. desember kl onsdag 19. desember kl Am exer irit la feu feum zzrit augiametum dit, sectem dolorer iure dolobore min ulla ametro dunt wis num ip ese venis. Nos nim autem m exer irit la feu feum zzrit augiametum dit, sectem dolorer iure dolobore min ulla amet vero dunt wis num ip ese venis nos nim autem aliquip elenim zzriureros non ut utet, con velit wismodo lortie dit inis eum venibh et ent lut nostrud te modolore feuguerosto dolobore dio od tet dolesen issenibh er susto commodolor suscip et, consed eugait num irit adionul Am exer irit la feu feum zzrit augiametum dit, sectem dolorer iure dolobore min ulla amet vero dunt wis num ip ese venis. Nos m exer irit la feu feum zzrit augiametum dit, sectem dolorer iure dolobore min ulla amet vero dunt wis num ip ese venis nos nim autem aliquip elenim zzriureros non ut utet, con velit wismodo lortie dit inis eum venibh et ent lut nostrud te modolore feuguerosto dolobore dio od tet dolesen issenibh er susto commodolor

- - Designguide 2006. Musikkens studieforbund og fylkesavdelinger. www.ghostwriter.no

- - Designguide 2006. Musikkens studieforbund og fylkesavdelinger. www.ghostwriter.no - - Designguide 2006 Musikkens studieforbund og fylkesavdelinger www.ghostwriter.no Logo - 2 - Fargepalett Hovedfarger: Støttefarger og bilde: Pantone 410 cmyk 0-18-21-56 rgb 114-105-101 Pantone 7409 cmyk

Detaljer

Dette er hovedtittel nivå 3 over to linjer. Størrelsen på teksten er 104 pkt

Dette er hovedtittel nivå 3 over to linjer. Størrelsen på teksten er 104 pkt > 172 pkt tekst ncsjk i dho Dip eui bla feugiam dolore erillan ullaore cor accummy nit lamet, at consenisit au adion ut wis at iriustio eu facidunt do elut. > 172 pkt tekst ncsjk i dho Dip eui bla feugiam

Detaljer

Tittel på publikasjonen over to linjer

Tittel på publikasjonen over to linjer Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 Molde Telefon: 71 25 80 00 E-post: post@mrfylke.no www.mrfylke.no Tittel på publikasjonen over to linjer Her kommer en undertittel/forfattere eller beskrivelse

Detaljer

Innhold. Logoen... 2 Logoregler... 3 Slagord... 4 Farger... 5 Typografi... 6 Grafisk element (sirkelen)...7 Generelt om bildebruk...

Innhold. Logoen... 2 Logoregler... 3 Slagord... 4 Farger... 5 Typografi... 6 Grafisk element (sirkelen)...7 Generelt om bildebruk... Grafisk profilmanual Innhold Profilelementer Logoen... 2 Logoregler... 3 Slagord... 4 Farger... 5 Typografi... 6 Grafisk element (sirkelen)...7 Generelt om bildebruk... 8 Profilen i bruk Postale trykksaker...

Detaljer

PRESENTASJON NY VISUELL PROFIL

PRESENTASJON NY VISUELL PROFIL PRESENTASJON NY VISUELL PROFIL [ Preferanser ] Inspirasjon Kvalitet Trend Inspirasjon Kvalitet Trend Inspirasjon Kvalitet Trend Inspirasjon Kvalitet Trend [ Ny logo ] Godt å gå på, godt å ta på [ Navnet

Detaljer

Svelviks visuelle profil september 2015

Svelviks visuelle profil september 2015 Profilmanual Svelviks visuelle profil september 2015 En felles visuell profil for Svelvik, bidrar til å synliggjøre kommunen bedre. Den grafiske profilen skal oppleves samlende og skape gjenkjennelighet.

Detaljer

OVERSKRIFT. hisf.no. Søknadsfrist er 19. november. HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE POSTBOKS 133, 6851 SOGNDAL TLF 57 67 60 00 FAX 57 67 61 00

OVERSKRIFT. hisf.no. Søknadsfrist er 19. november. HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE POSTBOKS 133, 6851 SOGNDAL TLF 57 67 60 00 FAX 57 67 61 00 I moderne undervisningslokaler i Førde arbeider studenter og ansatte for å møte samfunnet sine behov for helsetjenester. Her kan du utdanne deg til sykepleier. Vi har nå nytt opptak til Blabla blabla bla.

Detaljer

Foresight Norge Anbefalt logo med variasjoner Jørn Scholz 08/09 2008

Foresight Norge Anbefalt logo med variasjoner Jørn Scholz 08/09 2008 Foresight Norge Anbefalt logo med variasjoner Jørn Scholz 08/09 2008 Foresight Norge Symbol/ikon Jørn Scholz 08/09 2008 Foresight Norge Farger Jørn Scholz 08/09 2008 Hovedfarge, Lys grønn CMYK:50,0,100,0

Detaljer

Grafisk profilhåndbok

Grafisk profilhåndbok Grafisk profilhåndbok Grafisk profilhåndbok Innhold Forord 2 3 Riksvåpnet / Embetsnavn og symbol Logo uten riksvåpen / dekorelement Fargebruk Typografi 4 5 6 7 Visittkort ID-kort / besøkskort Brevark Notat

Detaljer

Tittel nivå 1 B5 70pkt

Tittel nivå 1 B5 70pkt Tittel nivå 1 B5 70pkt Delit eugue dunt ip ero commodo odolor sum zzrit iurem dit nullan essequamcor si ting enit, quamconum aut venit landreet diat aliquat. Ed tate conse eril dolore do core molessequam,

Detaljer

Metro Branding as. Profilmanual Norske Kvinners Sanitetsforening

Metro Branding as. Profilmanual Norske Kvinners Sanitetsforening Metro Branding as Profilmanual Norske Kvinners Sanitetsforening N.K.S profilmanual er en veileder for hvordan profilen skal benyttes. Den inneholder grunnleggende retningslinjer og eksempler på løsninger.

Detaljer

LANGE AKTIKKLER FRI. Barne- og familieansvarlig

LANGE AKTIKKLER FRI. Barne- og familieansvarlig FRI Barne- og familieansvarlig DRAMMEN LANGE AKTIKKLER ER MAMMA ELLER PAPPA I Med FENGSEL? overskrift og ingress. Oppslagg med utfallende fotografi på venstre side. Kan være begynnelse på en flersidig

Detaljer

K O B D N Å FILH O PR PROFILHÅNDBOK

K O B D N Å FILH O PR PROFILHÅNDBOK PROFILHÅNDBOK innhold 1.0 Innledning Side 3 2.0 PROFIL Side 4 2.1 Logo - NESO Side 4 2.2 Tillatte varianter av logo Side 5 2.3 Hovedfarger Side 6 2.4 Tilleggsfarger Side 7 2.5 Typografi Side 8 2.6 Jubileumsprofil

Detaljer

Vest-Telemark sitt nye andlet mot verda. Visuell profil

Vest-Telemark sitt nye andlet mot verda. Visuell profil Vest-Telemark sitt nye andlet mot verda Visuell profil - ei verd av mogeleghetar Dei seks Vest-Telemark kommunane ynskjer å stå fram som eit fellesskap. Målet er å styrke innbyggarane sin identitet og

Detaljer

INNLEDNING. Profilmanualen er et verktøy for de som skal skape kommunikasjon for J. B. Ugland og deres underselskaper.

INNLEDNING. Profilmanualen er et verktøy for de som skal skape kommunikasjon for J. B. Ugland og deres underselskaper. PROFILMANUAL INNLEDNING Profilmanualen er et verktøy for de som skal skape kommunikasjon for J. B. Ugland og deres underselskaper. Den grafiske profilen er utarbeidet for å sikre en konsekvent og helhetlig

Detaljer

Si din mening! Norges speiderforbund skal få nytt forbundsmerke. Hvilket av fire fremlagte forslag ønsker du?

Si din mening! Norges speiderforbund skal få nytt forbundsmerke. Hvilket av fire fremlagte forslag ønsker du? Si din mening! Norges speiderforbund skal få nytt forbundsmerke. Hvilket av fire fremlagte forslag ønsker du? Kjære Grupper, Korps og Kretser! Her er deres mulighet til å påvirke Norges speiderforbunds

Detaljer

Profilhåndbok. NRK P13 Profilhåndbok 2014 - Sist endret: 04.09.14

Profilhåndbok. NRK P13 Profilhåndbok 2014 - Sist endret: 04.09.14 Profilhåndbok Logo Oppbygging Logoen er tilpasset NRK sin eksisterende radioidentitet. Tallet 13 er tilpasset eksisterende parametre for tall og sirkelelement. Logo Positiv og negativ versjon Logoen har

Detaljer

Tittel på publikasjonen over to linjer

Tittel på publikasjonen over to linjer Tittel på publikasjonen over to linjer Tittel på publikasjonen over to linjer Tittel på publikasjonen over to linjer Tittel en linje Tittel en linje Tittel en linje Tittel en linje Et fylke for framtida

Detaljer

Hvordan skal NFU se ut?

Hvordan skal NFU se ut? Hvordan skal NFU se ut? NFU er den nasjonale interesseorganisasjonen for mennesker med utviklingshemming. Organisasjonens virksomhet bygger på tilhørighet og likeverd som grunnleggende og allmennmenneskelige

Detaljer

Vår profil INTRODUKSJON

Vår profil INTRODUKSJON Vår profil INTRODUKSJON Å bruke vår felles identitet riktig og konsistent er viktig. Hver gang vi bruker vår logo sender vi ut et signal om kvaliteten på våre tjenester, og om hvordan vi verdimessig vurderer

Detaljer

En tittel på en linje

En tittel på en linje Mellomtittel Nostrud tat utat eraessissi Per feu faci el ipis nonummy nullandit nos ad minit wis nonse velit nos nostion sequis aut augiam dit acipit, si essis nisi. Ing eum vulla feuisit ut lor sendit,

Detaljer

Den Norske Turistforening Visuell profil

Den Norske Turistforening Visuell profil Den Norske Turistforening Visuell profil Den røde T DNTs røde T er en av Norges mest kjente merker. Det er sannsynligvis malt mer en 1 million røde T-er langs turstiene i Norge. Turistforeningens første

Detaljer

MUNCH 150 DESIGNMANUAL

MUNCH 150 DESIGNMANUAL Index 1.0 LOGO 2.0 TYPOGRAFI 3.0 FARGER 4.0 SIGNALBILDE 5.0 PLASSERING AV LOGO 6.0 MODULANNONSE Logo 1.0 Logo Sort Hovedlogo Sort Symbol: Process: C:0 M:0 Y:0 K:0 Background: Process: C:0 M:0 Y:0 K:100

Detaljer

Innhold. Inhold Introduksjon Logo. Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker. Merker E-post signatur PowerPoint-mal.

Innhold. Inhold Introduksjon Logo. Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker. Merker E-post signatur PowerPoint-mal. Profilmanual Inhold Introduksjon Logo Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker Merker E-post signatur PowerPoint-mal Annonser Skilt Header Symbol Negativ og svart Visittkort Brevark/wordmal

Detaljer

Visuell profil; profilprogram for Stavanger kommune. versjon 2.0 Juni 2011

Visuell profil; profilprogram for Stavanger kommune. versjon 2.0 Juni 2011 ; profilprogram for Stavanger kommune versjon 2.0 Juni 2011 I Stavanger kommunes kommunikasjonsstrategi heter det at kommunen skal være en tydelig og enhetlig avsender. Den visuelle profilen skal brukes

Detaljer

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord Logo og symbol Farger / mønster Typografi Bruk av logo Stillingsannonser Brevark, visittkort og konvolutter Fax og id-kort Powerpoint

Detaljer

Profilhåndbok Ansvarlig: Informasjonsavdelingen Vedtatt: (Versjon 1)

Profilhåndbok Ansvarlig: Informasjonsavdelingen Vedtatt: (Versjon 1) Profilhåndbok Ansvarlig: Informasjonsavdelingen Vedtatt: 00.00.2015 (Versjon 1) Innholdsfortegnelse 3 Forord 4 Logo Logoen Kommunevåpenet Spesifikasjoner Variant Samspill med logo/enhet Ikke tillatt bruk

Detaljer

il f o r p k is f a r G

il f o r p k is f a r G Hvit logo når bakgrunn er mørk Sort logo når farge ikke er tilgjengelig Navn logo: Hovedord settes med Myriad Semibold, resten Myriad Light. Sperring 200 Navn logo: Hovedord settes med Myriad Semibold,

Detaljer

NRK Super. Merking av lisensprodukter. Merking av lisensprodukter med NRK Super-logo Side 2 NRK Aktivum Sist endret 01.02.2014

NRK Super. Merking av lisensprodukter. Merking av lisensprodukter med NRK Super-logo Side 2 NRK Aktivum Sist endret 01.02.2014 Retningslinjer for merking av lisensprodukter med NRK Super-logo NRK Aktivum 14 Side 2 NRK Aktivum Sist endret 01.02.14 NRK Super NRK Super er NRKs tilbud for barn mellom 2 og år på radio, nett og TV.

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ UiT OVERORDNET INFORMASJON VISUELL PROFIL. Regler og eksempler

UNIVERSITETET I TROMSØ UiT OVERORDNET INFORMASJON VISUELL PROFIL. Regler og eksempler OVERORDNET INFORMASJON VISUELL PROFIL Regler og eksempler INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold BAKGRUNN FOR VISUELL IDENTITET... 3 KOMMUNIKASJONSHIERARKI... 4 LOGO... 5 LOGO SEKUNDÆR AVSENDER FLERTALL... 6 PRIMÆRFARGER...

Detaljer

Programplan Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt som kan gå over flere linjer. Program. Programnavn Akronym

Programplan Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt som kan gå over flere linjer. Program. Programnavn Akronym Programplan 2007-08 Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt som kan gå over flere linjer Om publikasjonen Adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna Lorem ipsum dolor

Detaljer

KIRKENS BYMISJON DESIGNMANUAL. September 2009

KIRKENS BYMISJON DESIGNMANUAL. September 2009 KIRKENS BYMISJON DESIGNMANUAL Innledning Litt nytt og veldig mye kjent. Denne designmanualen for Kirkens Bymisjon er utviklet for at Kirkens Bymisjon til en hver tid skal oppfattes helhetlig og samlet

Detaljer

Ny oppdatert profil. SiO har i løpet av 2005 fornyet sin eksisterende profil.

Ny oppdatert profil. SiO har i løpet av 2005 fornyet sin eksisterende profil. Profilveiledning 2005 Ny oppdatert profil SiO har i løpet av 2005 fornyet sin eksisterende profil. I denne veilederen viser man i korte trekk muligheter for bruk av elementer og typografi. logo Symbol

Detaljer

Profilhåndbok. vår visuelle veileder

Profilhåndbok. vår visuelle veileder Profilhåndbok vår visuelle veileder Innhold 0. Innledning 3 1. Visuelle grunnelementer 4 2. Byvåpenet 5 Logofarger 6 Sektornavn i logoen 7 3. Profilelementer 8 Maskoter 8 Slagord 8 Stråler 9 Farger 10

Detaljer

Designmanual versjon Juba Utviklet høsten 2009 av OKTAN alfa

Designmanual versjon Juba Utviklet høsten 2009 av OKTAN alfa Designmanual versjon 1.0 2009 Juba Utviklet høsten 2009 av OKTAN alfa 2 Logo Den stiplede linjen viser best plassert hvit ramme bak logoen, med avrundede hjørner som matcher typografien i logoen. 3 Logoutgaver

Detaljer

Designhåndbok Finnmárkku fylkkagielda. Designhåndbok Finnmark fylkeskommune

Designhåndbok Finnmárkku fylkkagielda. Designhåndbok Finnmark fylkeskommune Designhåndbok Finnmark fylkeskommune Designhåndbok Finnmárkku fylkkagielda v 1.0 side 1 Forord Det er en glede for meg å introdusere Finnmark fylkeskommunes nye profilprogram. Det forrige varte i nesten

Detaljer

Bruk av heltre er positivt for miljøet inne og ute:

Bruk av heltre er positivt for miljøet inne og ute: innhold Furugulvet 4 Grunnleggende tips før legging 5 Gulvvarme 6 Før legging 7 Start legging 11 Ferdig behandlet 18 Gjør det selv 19 Vedlikehold 20 Oversiktstabell 22 Tips 24 OSMO-behandling 26 Bruk av

Detaljer

Profilmanual. Rogaland fylkeskommune. Versjon 3.0 Oktober 2015

Profilmanual. Rogaland fylkeskommune. Versjon 3.0 Oktober 2015 Rogaland fylkeskommune Profilmanual Versjon 3.0 Oktober 2015 Innhold Innledning side 2 Logo side 3 Farger side 10 Typografi side 14 Grafiske elementer side 17 Profiltekster side 20 Fotobank side 22 Kontortrykksaker

Detaljer

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune Profilhåndbok for Troms fylkeskommune 01.07.2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Identitet... 3 2.1 Hovedelementene... 3 2.2 Fylkesvåpenet... 4 2.3 Logoteksten... 4 2.4 Topplogo... 4 3.0 Farger... 4 3.2

Detaljer

Designmanual. D e s i g n m a n u a l f o r G r a n k o m m u n e a p r i l 2 0 0 6

Designmanual. D e s i g n m a n u a l f o r G r a n k o m m u n e a p r i l 2 0 0 6 Designmanual Forord Gran kommune ønsker å framstå som en moderne og tydelig organisasjon. Som et ledd i arbeidet med å bygge identitet og omdømme, gjennomfører Gran kommune et profileringsarbeid. Denne

Detaljer

veileder Design er synliggjøring av verdier og et verktøy som skal bidra til å gi all kommunikasjon autoritet og gjennomslagskraft.

veileder Design er synliggjøring av verdier og et verktøy som skal bidra til å gi all kommunikasjon autoritet og gjennomslagskraft. Design er synliggjøring av verdier og et verktøy som skal bidra til å gi all kommunikasjon autoritet og gjennomslagskraft. veileder 09 Versjon 1, Juni 2009 2 Norsk Industri Designveileder Velkomm til Norsk

Detaljer

Actas designmanual. 2008 Acta barn og unge i Normisjon Utviklet våren 2008 av OKTAN Alfa as

Actas designmanual. 2008 Acta barn og unge i Normisjon Utviklet våren 2008 av OKTAN Alfa as Actas designmanual 04 Logoutgaver 06 Farger 07 Typografi 09 Elementer 10 Brevpapir 12 Konvolutter 14 Visittkort 16 Stands 18 Povverpoint 20 Annonser 22 Brosjyrer 24 Subbrands 2008 Utviklet våren 2008 av

Detaljer

Nytt på HiG Mediefag Teknologi og IT-fag Kortere kurs Emnebeskrivelser Opptakskrav Studiekatalog. Mediefag

Nytt på HiG Mediefag Teknologi og IT-fag Kortere kurs Emnebeskrivelser Opptakskrav Studiekatalog. Mediefag Brukernavn Passord Logg inn Glemt passord? Helsefag Mediefag Teknologi og IT-fag Kortere kurs Emnebeskrivelser Opptakskrav Studiekatalog English Helsefag Aktiviteten innen helse- og sosialfagene er forankret

Detaljer

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1 Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 2 Innledning og retningslinjer Vår grafiske profil er et viktig element når vi daglig signaliserer forbundets

Detaljer

Minimanual Kavlifondet s.1

Minimanual Kavlifondet s.1 Minimanual Kavlifondet s.1 Varianter av logo og pay-off Hovedlogo finnes i farger og i sort/hvit versjon. På neste side vises også varianter med pay-off. Typografi - Morgan Sans Condenced Medium Italic

Detaljer

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering 1 Versjon 1.0 Logo 3 Farger 9 Fonter 11 Designelement Bilder Implementering 15 18 21 2 Næringssektorene i Norge har sin egen felles grafiske signatur. Denne signaturen er hovedelementet i den nye grafiske

Detaljer

Designhåndbok 20. JUNI 2005. Versjon 1.0

Designhåndbok 20. JUNI 2005. Versjon 1.0 Designhåndbok 20. JUNI 2005 Versjon 1.0 Forord Basisprofil Rektor Peter Butenschøn Vår grafiske profil skal bidra til at våre omgivelser kjenner oss igjen og oppfatter disse egenskapene og det fellesskapet

Detaljer

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent Profilhåndbok REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent innhold 2 side 3...................................................bakgrunn side

Detaljer

profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag

profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag 1 INNHOLDSFORTEGNELSE LOGO GRAFISK ELEMENT TYPOGRAFI FARGER BREVARK VISITTKORT MAILSIGNATUR ANNONSE NAVNETREKK POWERPOINT

Detaljer

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10 PROFILHÅNDBOK INNHOLD INTRODUKSJON....3 LOGO....................... 4 TYPOGRAFI....6 FARGER....8 DESIGNELEMENTER....9 POSTALIA.................. 10 2 INTRODUKSJON Denne profilhåndboken angir retningslinjer

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 23.11.2015 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (VIVA IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO VISUELL PROFIL 1 LOGO VISUELL PROFIL 2 VISUELL PROFIL FORORD LOGO Logoen som presenteres i denne håndboken bygger på grunnelementer (kors og klode) som har vært en del av NLMs identitet i en årrekke. Logoen

Detaljer

Utgave 1.1 08.02.06. Designmanual. Innledning Grafiske elementer Farger Typografi Postale trykksaker Brosjyrer Presentasjoner Nedlastbare filer

Utgave 1.1 08.02.06. Designmanual. Innledning Grafiske elementer Farger Typografi Postale trykksaker Brosjyrer Presentasjoner Nedlastbare filer Utgave 1.1 08.02.06 Designmanual Forskerforbundets grafiske profil For at Forskerforbundet skal fremstå som en profesjonell og interessant organisasjon, er vi avhengige av å presentere oss på en gjennomtenkt

Detaljer

VERSJON VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN

VERSJON VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN VERSJON 14. 7. 2016 VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN Bakgrunn og vedtatte regler for Gjerdrum kommunes våpen Gjerdrum kommune fikk sitt kommunevåpen i 1993. Kommunevåpenkomiteen anbefalte et våpen med

Detaljer

Mellom engler, Nissen og julenattens stjerner

Mellom engler, Nissen og julenattens stjerner Bjørn T. Bøe Mellom engler, Nissen og julenattens stjerner Jul i støvo VI Epiphany Bøker Bente Bratlund Vidar Bratlund-Mæland forord Put autat. Ut atio corpercil incil erostin utetumsan velendre corper

Detaljer

DESIGNMAL FLEXX ØSTFOLD Q1 versjon 0.0.1

DESIGNMAL FLEXX ØSTFOLD Q1 versjon 0.0.1 DESIGNMAL FLEXX ØSTFOLD 2016 Q1 versjon 0.0.1 2 Flexx Østfold - designmal Introduksjon Flexx Østfold har per 23.03.2016 vedtatt en oppdatering av eksisterende designmal. Den nye designmalen skal bidra

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DESIGN

RETNINGSLINJER FOR DESIGN RETNINGSLINJER FOR DESIGN RETNINGSLINJER FOR LOGO 2 PRIMÆRLOGO Dette er LOfavørs primærlogo og skal benyttes i all intern kommunikasjon og all ekstern kommunikasjon hvor LOfavør er primæravsender. Logo

Detaljer

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014 nklet_mars2014 Profilhåndbok Aktiv mot kreft Revidert 2014 1. hovedlogo Aktiv mot kreft Hovedlogo Hovedlogoen skal fortrinnsvis brukes på alle flater. På mørkere bakgrunner kan negativ (hvit) logo benyttes.

Detaljer

Designmanual v

Designmanual v Designmanual v.01 2017 Innhold Introduksjon 3 Logo Logosymbol 4-5 Hovedlogoer 6 Sekundærlogoer 7 Hovedlogoer med slagord 8 Sekundærlogoer med slagord 9 Beskyttet område 10-11 Minstemål 12-13 Sånn, ikke

Detaljer

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD Profilmanual EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD I denne profilmanualen vil du finne retningslinjer for bruk av EL og IT sin visuelle profil. Disse retningslinjene har blitt utarbeidet for at EL

Detaljer

Sykehuset Østfold profilhåndbok

Sykehuset Østfold profilhåndbok Sykehuset Østfold profilhåndbok Sykehusets visjon «Kvalitet - trygghet - respekt» skal være retningsgivende for all kommunikasjon i Sykehuset Østfold. Profilhåndboken har som mål å gi Sykehuset Østfold

Detaljer

visuell profil HoMelAND of THe viking KiNGs utkast

visuell profil HoMelAND of THe viking KiNGs utkast visuell profil HOMELAND OF THE VIKING KINGS UTKAST Reisemålet for nysgjerrige med sans for kontraster, mektige naturopplevelser......og gjerne litt galskap. INNHOLD VISUELL IDENTITET 4 NAVN 5 SYMBOL OG

Detaljer

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Profilmanual Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Vår visuelle profil Formålet med profilmanualen er å sikre en mest mulig helhetlig og konsekvent bruk av Handel og Kontor i Norge sine

Detaljer

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB FORUS DESIGNHÅNDBOK 1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB SYMBOL Symbolet til Forus er en pin/markør som skal sette Forus på kartet og som indikerer

Detaljer

Oppgradert logo. CTM Lyng AS / miniprofil. Oppsettet er fast, proporsjonene må ikke endres Minste tillatte str. = 10 mm Kun en fargevariant som vist

Oppgradert logo. CTM Lyng AS / miniprofil. Oppsettet er fast, proporsjonene må ikke endres Minste tillatte str. = 10 mm Kun en fargevariant som vist Oppgradert logo Min. 10 mm bredde Oppsettet er fast, proporsjonene må ikke endres Minste tillatte str. = 10 mm Kun en fargevariant som vist Typografi Pluto Sans En verden av muligheter Pluto Sans light

Detaljer

Hva en lærer bør vite om typografi

Hva en lærer bør vite om typografi Hva en lærer bør vite om typografi av per asplund Som lærer vil du ofte produsere tekst som elevene skal lese. Valg av feil skrift kan få store konsekvenser for leselysten og motivasjonen til målgruppen.

Detaljer

Forskningsrapport. Tilskuddsordninger Tilskudd til tilstandsvurdering av borettslag mv. SKISSEBILDE

Forskningsrapport. Tilskuddsordninger Tilskudd til tilstandsvurdering av borettslag mv. SKISSEBILDE Forskningsrapport Tilskuddsordninger Tilskudd til tilstandsvurdering av borettslag mv. SKISSEBILDE innhold Hvem kan få bostøtte...3 Hvor mye er det snakk om?...4 Lorem ipsum...8 Dolor sit amet... 10 Ut

Detaljer

Grafisk profilhåndbok

Grafisk profilhåndbok Grafisk profilhåndbok 1 INNLEDNING Profilhåndboken er en veiviser i bruk av den grafiske profilen for Nøtterøy kommune. Den gir retningslinjer i bruk av logo, fonter, farger og grafiske dekorelementer.

Detaljer

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere.

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Eplet (vårt symbol) er det tydeligste elementet i vår profil, og er ikke forandret. Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Vårt hovedslagord (pay-off)

Detaljer

Logo. fig. 1. Grofondet-logoen skal aldri brukes mindre enn bredde 30 mm.

Logo. fig. 1. Grofondet-logoen skal aldri brukes mindre enn bredde 30 mm. GRAFISK PROFIL Logo fig. 1 Grofondet-logo består av to elementer, symbolet og navnetrekket. Elementene er spesialtegnet og må aldri endres, opptre hver for seg eller settes sammen på andre måter enn vist

Detaljer

B u s k e r u d f y l k e s b i b l i o t e k p r e s e n t e r e r Nye ungdoms- bøker f r a U n g d o m s b o k g i l d e t - 2 0 1 1

B u s k e r u d f y l k e s b i b l i o t e k p r e s e n t e r e r Nye ungdoms- bøker f r a U n g d o m s b o k g i l d e t - 2 0 1 1 B u s k e r u d f y l k e s b i b l i o t e k p r e s e n t e r e r Nye ungdomsbøker f r a U n g d o m s b o k g i l d e t - 2 0 1 1 Bøker som presenteres: Adamson, Gil: Enken. Presentert Britt Kroken

Detaljer

«Portfolio» Oxford Dictionary. Origin: Italian portafogli, from portare carry + foglio leaf. Noun (pl. portfolios)

«Portfolio» Oxford Dictionary. Origin: Italian portafogli, from portare carry + foglio leaf. Noun (pl. portfolios) Grunnkursportfolio er en del av studiekvalitetssystemet hvor hensikten er at skolen skal få et helhetlig inntrykk av studentens nivå og progresjon gjennom grunnkurset. Instituttene gir studenten en skriftelig

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 13.06.2017 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (Viva IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

Profilmanual 1.0 HOVEDELEMENTER 2.0 SYMBOL 2.1 LOGOTYPE, farger 2.2 LOGOTYPE, sort/hvit 2.3 LOGO, farger 2.4 LOGO, sort/negativ 2.5 LOGO, frisone/minstemål 3.0 TYPOGRAFI, primær 3.1 TYPOGRAFI, sekundær

Detaljer

Vår profilmanual - et verktøy for deg

Vår profilmanual - et verktøy for deg PROFILMANUAL Vår profilmanual - et verktøy for deg Det visuelle uttrykket er helt avgjørende for hvordan vi vil at folk flest skal oppfatte oss. Alt henger sammen. Derfor skal vi være kritiske i forhold

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Froland kommune

PROFILHÅNDBOK Froland kommune PROFILHÅNDBOK Froland kommune Enkelt og nært! INNLEDNING Froland kommune ønsker at vår profil skal bidra til å skape positive assosiasjoner og gjenkjennelse hos brukere, potensielle arbeidstakere, oss

Detaljer

Profilmanual. Rogaland fylkeskommune. Versjon 1.1 August 2011

Profilmanual. Rogaland fylkeskommune. Versjon 1.1 August 2011 Rogaland fylkeskommune Profilmanual Versjon 1.1 August 2011 Innhold Innledning side 2 Logo side 3 Farger side 9 Typografi side 12 Grafiske elementer side 15 Profiltekster side 18 Fotobank side 20 Kontortrykksaker

Detaljer

- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine!

- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine! - det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine! - brukerveiledning for Folkeweb BOKMÅL 2007 Innhold Programvinduet 4 Prøv selv 5 Artikkel 6 Mer om artikkel 7 verktøy 8 Sette rekkefølge, slette

Detaljer

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype Profilhåndbok Denne profilhåndboken fungerer som en hjelp til å implementere og ta i bruk MDN sin identitet effektivt på tvers av ulike medier. Disse retningslinjene er essensielle for å bevare kontinuitet

Detaljer

Typografi Introduksjon

Typografi Introduksjon Typografi Typografi Introduksjon Velkommen til Spire sin designmanual som viser deg hvordan Spire skal profileres. Målet med designmanualen er å sikre at Spire fremstår helhetlig og konsekvent i alle kanaler.

Detaljer

PROFILDOKUMENTASJON Versjon 2.0 Desember 2008

PROFILDOKUMENTASJON Versjon 2.0 Desember 2008 PROFILDOKUMENTASJON Versjon 2.0 Desember 2008 Profildokumentasjon for LOfavør FORORD LOfavør sin profildokumentasjon skal være et verktøy som aktivt skal brukes for å opprettholde og skape den enhetlige

Detaljer

Designhåndbok. versjon 1 / august 2013. Nær naturen nær byen!

Designhåndbok. versjon 1 / august 2013. Nær naturen nær byen! Designhåndbok versjon 1 / august 2013 Nær naturen nær byen! 1 Designhåndbok og merkevareguide Denne håndboken tar for seg Lunner kommune sin logo og visuelle identitet. Den inneholder forklaringer, retningslinjer

Detaljer

DESIGNGUIDE

DESIGNGUIDE DESIGNGUIDE 23.05.2016 2 En kjent og tydelig stemme mot urett Sivilombudsmannen undersøker og behandler klager rettet mot den offentlige forvaltning. Ut over mandatet fra Stortinget arbeider Sivilombudsmannens

Detaljer

Retningslinjer for bruk av vår grafiske profil. Randaberg kommune

Retningslinjer for bruk av vår grafiske profil. Randaberg kommune Retningslinjer for bruk av vår grafiske profil Randaberg kommune Våpen Randaberg kommune RETNINGSLINJER GRAFISK PROFIL SIDE 5 Randaberg kommune sitt kommunevåpen ble godkjent ved kgl.res. den 26. juni

Detaljer

Profileringsmanual Kongsberg kommune

Profileringsmanual Kongsberg kommune Profileringsmanual Kongsberg kommune v.1.0-21.06.2011 2 Kongsberg kommunes profileringsmanual Kongsberg kommune ønsker med sitt designprogram å være en tydelig avsender med en helhetlig visuell profil

Detaljer

Profilmanual mandal... soleklart! 1/11. Profilmanual: MANDAL... soleklart!

Profilmanual mandal... soleklart! 1/11. Profilmanual: MANDAL... soleklart! Profilmanual mandal... soleklart! 1/11 Profilmanual: MANDAL... soleklart! Profilmanual mandal... soleklart! 2/11 Innhold 1. Logo/vignett 2. Farger 3. Typografi 4. Kontormateriell 5. Maler 6. PowerPoint-presentasjon

Detaljer

PROFILMANUAL. Denne profilmanualen inneholder senterpartiets visuelle identitet, malverk og brukerveiledning.

PROFILMANUAL. Denne profilmanualen inneholder senterpartiets visuelle identitet, malverk og brukerveiledning. PROFILMANUAL Denne profilmanualen inneholder senterpartiets visuelle identitet, malverk og brukerveiledning. PRIMÆRLOGO Dette er Senterpartiets primære logovariant, og skal som hovedregel benyttes i alle

Detaljer

Designhåndbok. Tema. Fagforbundets visuelle profil. Fagforbundet Postboks 7003, St. Olavs plass NO-0130 Oslo. Versjon 1.

Designhåndbok.  Tema. Fagforbundets visuelle profil. Fagforbundet Postboks 7003, St. Olavs plass NO-0130 Oslo. Versjon 1. Designhåndbok Tema Fagforbundet Postboks 7003, St. Olavs plass NO-0130 Oslo Fagforbundets visuelle profil Versjon 1.0 Besøksadresse til oktober 2004: Kr. Augustsgate 23, Oslo Juni 2004 Besøksadresse fra

Detaljer

Farger... side 3 NRK P3-signaturen og omgivelsene rundt... side 4 Signaturen skal ikke... side 5 NRK mp3 signaturen... side 5

Farger... side 3 NRK P3-signaturen og omgivelsene rundt... side 4 Signaturen skal ikke... side 5 NRK mp3 signaturen... side 5 Designhåndbok for NRK Sist endret 31.10.05 NRK P3 DESIGNHÅNDBOK Vedlegg til Designhåndbok for NRK del 2.0 Visuelle grunnelementer Innledning..............................................................

Detaljer

Grafisk profil. Norfjord Skifer

Grafisk profil. Norfjord Skifer Grafisk profil Norfjord Skifer Logo Logo svart/hvit Logo med slagord Fargene i profilen Pantone Cool Gray 11 C0 M0 Y0 K80 R51 G51 B51 Pantone 5487 C35 M0 Y16 K50 R104 G131 B134 Pantone 118 C0 M18 Y100

Detaljer

Visjon Tussa med kraft til å skape framtidsretta og miljøvenlege løysingar. Slagord Tussa med KRAFT til å skape.

Visjon Tussa med kraft til å skape framtidsretta og miljøvenlege løysingar. Slagord Tussa med KRAFT til å skape. profilhandbok innleiing Tussa Kraft Tussa Kraft vart stifta i 1949 og har sidan vore kraftleverandør på søre Sunnmøre. Selskapet har vore med i den rivande utviklinga i regionen, både med omsyn til industrialisering

Detaljer

- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine!

- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine! - det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine! - brukarrettleiing for Folkeweb NYNORSK 2007 Innhald Programvindauget 4 Prøv sjølv 5 Artikkel 6 Meir om artikkel 7 verktøy 8 Set rekkefølgje, slette

Detaljer

GRAFISK PROFIL VESTRE TOTEN KOMMUNE

GRAFISK PROFIL VESTRE TOTEN KOMMUNE GRAFISK PROFIL FOR VESTRE TOTEN KOMMUNE I 1 GRAFISK PROFIL VESTRE TOTEN KOMMUNE GRAFISK PROFIL FOR VESTRE TOTEN KOMMUNE I 2 INNHOLD Presentasjon / forord 3 Konsept 3 Logo / kommunevåpen 4 Typografi 5 Farger

Detaljer

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Visuell identitet Logo, fonter og farger Logo Logoen skal stå på alt materiellet til Miljøpartiet de Grønne. Det er vår underskrift, og skal vises

Detaljer

Grafisk profil for Den norske kirke

Grafisk profil for Den norske kirke Grafisk profil for Den norske kirke 1 Den norske kirkes våpen og grafisk ressursmateriell 2 grafisk designmanual DNK primo 2009 Kirkemøtet vedtok i 2006 en kommunikasjonsplattform for Den norske kirke.

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.id.: 1.5.2 Profilhåndbok for Utgave: 1.00 Skrevet av: Klara Johansen Gjelder fra: 01.06.2016 Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av Introduksjon Vi ønsker å fremstå som en profesjonell,

Detaljer

kampanjehøydepunkt demand dignity rettigheter og mot mødredødelighet Aksjonsveiledning høst

kampanjehøydepunkt demand dignity rettigheter og mot mødredødelighet Aksjonsveiledning høst AKSJONSVEILEDNING kampanjehøydepunkt HØST 2010 demand dignity Aksjonér for slumbeboernes rettigheter og mot mødredødelighet Aksjonsveiledning høst 2010 1 BAKGRUNN I høstens kampanjehøydepunkt skal Amnesty

Detaljer

Invitasjon til Konferansetittel

Invitasjon til Konferansetittel Miljø, gener og helse konferanse Bergen, 14-15 mai Om konferansen Valgfri tekstblokk The Sans Plain B5 9/11,5 punkt. Bygger nedenfra og oppoversed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore

Detaljer

Bostøtte. En støtteordning for pensjonister og barnefamilier SKISSEBILDE

Bostøtte. En støtteordning for pensjonister og barnefamilier SKISSEBILDE 2006 Bostøtte En støtteordning for pensjonister og barnefamilier SKISSEBILDE Hvem kan få bostøtte? Denne brosjyren gir en oversikt over bostøtteordningen. Brosjyren bygger på gjeldende regler pr. 1. januar

Detaljer

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011 1 innhold 2 forord 3 hovedlogo, farger 4 hovedlogo, språkvarianter 5 hovedlogo, avstand og minstemål 6 fargepalett 7 typografi 8 postale trykksaker 9 dekorelement Forskningsdagene er en nasjonal, årlig

Detaljer