Kjønn og utdanningsvalg. Kristinn Hegna og Ingrid Smette Sosiolog antropolog Gruppe for ungdomsforskning, NOVA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjønn og utdanningsvalg. Kristinn Hegna og Ingrid Smette Sosiolog antropolog Gruppe for ungdomsforskning, NOVA"

Transkript

1 Kjønn og utdanningsvalg Kristinn Hegna og Ingrid Smette Sosiolog antropolog Gruppe for ungdomsforskning, NOVA

2 Hvem er vi? Kort om kjønnsforskjeller i utdanning Hva påvirker kjønnsforskjeller i utdanning Hva er valg? Hvordan forstår vi det valget ungdomsskoleelever gjør på 10. trinn? Hva mener ungdommene selv om utdanningsvalg?

3 Bilder av Kristinn og Ingrid

4 Velge høyere utdanning Velge videregående utdanning

5 Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Restaurant og matfag Teknikk og industriell produksjon Studiespesialisering Musikk, dans og drama Elektrofag Bygg- og anleggsteknikk Idrettsfag Naturbruk Design og håndverk Helse og sosialfag 100% gutter 50/50 100% jenter

6 Teknikk og industriell produksjon Elektrofag Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Helse og sosialfag 100% gutter 50/50 100% jenter Andel gutter på guttefag Andel jenter på jentefag 96 Oslo Hordaland Oslo Hordaland 24

7 Oslo og Hordaland: forskjeller og likheter Oslo Storby Mange skoler å velge mellom Relativt få industriarbeidsplasser Mange jobber i offentlig sektor, mange foreldre har høyere utdanning Utdanningsvalget ikke et valg om å fortsette å bo på arbeidsplassen Ca 30 prosent minoritetsspråklige elever i vgo Hordaland Urbane og rurale lokalsamfunn Ofte bare en aktuell skole på hjemstedet, flere studieprogrammer Arbeidsplasser i lokal industri I varierende grad lokale arbeidsplasser for en del høyere utdanninger Utdanningsvalg valg om å bli eller reise ut 5, 5 % minoritetsspråklige elever i vgo

8 Hvorfor kjønn og utdanningsvalg? Ungdoms kjønn har betydning for holdninger til valget En skole der jeg slipper å tenke på hva jeg skal ha på meg hver eneste dag, og alltid prøve å se bra ut. Uansett. Jeg visste ingenting om en dritt og at det var så mye styr for å gå på Åpen dag at jeg ikke gadd å styre med det, for da ville jeg bare få fravær og masse unødvendig kødd.

9

10

11 Hvorfor kjønn og utdanningsvalg? Ulike bekymringer og fokus omkring kjønn tallet: Få jenter til å velge guttefag, og gutter til å velge jentefag! : Frafall blant gutter på yrkesfag! Feminisering av skolen! Jenter velger ikke realfag!

12 Hva forklarer kjønnsforskjeller i utdanning? Sosialisering barn etterligner, foreldre som rollemodeller normer og verdier knyttet til kjønnsroller Rasjonelle valg kvinneyrker kan kombineres med barn og familieliv ulike evner gir ulike fortrinn i yrkesvalg kan være vanskelig å være i mindretall velge yrke ut fra status

13 Hva forklarer kjønnsforskjeller i utdanning? Vårt perspektiv Handlende individer Formes av og handler på bakgrunn av posisjon i samfunnet: Kjønn og klassebakgrunn Strukturert individualisme Identitet omfatter begge disse aspektene

14 Prosjekt: Educational Pathways of Minority Youth: Intersections of Class, Gender and Ethnicity NFR Datamateriale 1. LUNO Longitudinell ung i Oslo 2. Kvalitativ feltstudie blant elever på 10. trinn ved to flerkulturelle skoler i Oslo. Fokus på sosiale prosesser siste år i grunnskolen og valg av videregående utdanning.

15 Design LUNO Longitudinell ungdomsundersøkelse i Oslo Høsten 2006 Våren 2008 vinteren 2009/2010 Fremtiden? Ungdomsskolen 9. trinn 10. trinn VGS Utdanningsvalg VK1 Register data

16 Fordelingen på utdanningsprogram i Oslo: Førsteønske Studiespesialisering Hybridfag Guttefag Jentefag Andre yrkesfag Prosent

17 Fordelingen på utdanningsprogram i Oslo: Førsteønske etter kjønn Studiespesialisering Hybridfag Guttefag Jentefag Gutter Jenter Andre yrkesfag Prosent

18 Fordelingen på utdanningsprogram i Oslo: Førsteønske etter klassebakgrunn Studiespesialisering Hybridfag Guttefag Jentefag Andre yrkesfag Middelklassebakgrunn Arbeiderbakgrunn Prosent

19 Fordelingen på utdanningsprogram i Oslo: Gjennomsnittskarakter NO, MA, ENG 4,5 4 3,5 3 2,5 Jenter Gutter 2 Andre yrkesfag Jentefag Guttefag Hybridfag Studiespes

20 Forholdet mellom Førstevalg Andrevalg Studiespesialisering Hybridfag 77% 80% 15% 27% Studiespesialisering Hybridfag 17% 30% Guttefag 60% Guttefag Jentefag 22% Jentefag Andre yrkesfag 16% Andre yrkesfag

21 Hva innebærer valget mellom yrkesfag og studiespesialisering? Skiller elever med arbeiderklassebakgrunn og middelklassebakgrunn Skiller elever med gode og dårlige karakterer Valg av yrkesfag innebærer i større grad homogene kjønnsgrupper enn valg av studiespesialisering

22 Hvorfor velger guttene på guttefag pakker av guttefag? Vogt 2007: Gutter i mannsdominerte yrkesfag Å bli nokke, lære noe som ikkje alle andre kan Tungt, farlig og skittent arbeid maskulint arbeid Studiespesialisering og jentefag ikke aktuelle alternativer: uproduktivt, stillesittende kontorarbeid, femi arbeid

23 Hvorfor velger ikke jentene på jentefag pakker av jentefag? Jentefag: Blir man nokke? Færre valgmuligheter Jentefag positiv kjønnsidentitet? Hardt og skittent arbeid, men jenter er ikke sterke og jenter skal være rene. Omsorgsarbeid i strid med moderne, profesjonelle kvinnerolle? Som mor ikke datter?

24 Should I stay or should I go? Flere jenter fra bygda er studenter ved høyskoler og universitet, sammenlignet med jenter fra urbane strøk. Tallene for gutter er relativt like. Usikkert lokalt arbeidsmarked med få valgmuligheter: jenter velger seg bort Studiespesialisering: nesten alltid tilgjengelig Jevnalderrelasjoner sosialiserer flinke arbeiderklassejenter inn i aspirasjoner om høyere utdanning Heggen og Clausen 2006

25 Kjønn og klasse spiller sammen ALTRUISME Arbeiderklassejenter legger mer vekt på denne dimensjonen enn middelklassejenter. Velger kort utdanning (hjelpepleier) Middelklassejenter: legger mindre vekt på denne dimensjonen enn arbeiderklassejenter. De som vektlegger den velger studiespesialisering og planlegger høyere utdanning (bistandsarbeider) (Fra Karlsen Bæck 2006) GODE PRAKTISKE EVNER Arbeiderklassegutter: Hvis gode praktiske evner velger de bort studiespesialisering Middelklassegutter: Velger studiespesialisering selv om de har gode praktiske evner. Konklusjon: Klassebestemte forskjeller i vurderingen av nytten av praktisk og teoretisk arbeid har betydning for utdanningsvalg (Grøgaard 1993)

26 Hvem og hva påvirker valget? Jeg har noen i familien min som er familierådgiver, det samme som jeg skal bli, og de har hjulpet meg en del, siden deres arbeid virket veldig fristende og interessant på meg. Jeg har alltid villet bli familierådgiver, fordi jeg synes det er et interessant valg. men det var bare ene og alene meg som fant ut at jeg ville bli det

27 Hvem og hva påvirker valget? Mine foreldre er skilt. Begge to mener jeg bør ta studiespesialisering, men moren min lar meg bestemme helt fritt og vil la meg gjøre det jeg ønsker, hun bare forteller meg hva hun tror er smart å gjøre. Hun syns også valgene jeg har gjort er bra. Faren min derimot prøver aktivt å overtale meg til å ta realfag, selv om han sier det er mitt valg, og ble veldig skuffet da jeg ikke søkte på Katta. Han er veldig misfornøyd med valgene mine. Jeg har lyst til å spille fotball, få et nytt miljø, begynne på samme skole som vennene mine, få nye venner osv...

28 Hvem eller hva har gitt deg råd og informasjon? Venner Rådgiver Åpen dag Mor Selv Far Utdanningsmesse Søsken Læreren Nettsider (vigo.no, vilbli.no) Reklame fra skoler Andre voksne Informasjonsmøte Gutter Jenter Ingen Prosent

29 Hvem eller hva har hatt svært stor betydning? Meg selv og mine ønsker Åpen dag Far Søsken Venner Mor Nettsider (vigo.no, vilbli.no) Utdanningsmesse Reklame fra skoler Rådgiver Informasjonsmøte Andre voksne Gutter Jenter Læreren Prosent

30 Hvem eller hva har hatt svært stor betydning? Meg selv og mine ønsker Utdanningsmesse Nettsider (vigo.no, vilbli.no) Søsken Åpen dag Venner Mor Rådgiver Far Informasjonsmøte Reklame fra skoler Læreren Jentefag Jenter Andre voksne Prosent

31 Hvem eller hva har hatt svært stor betydning? Meg selv og mine ønsker Utdanningsmesse Nettsider (vigo.no, vilbli.no) Søsken Åpen dag Venner Mor Rådgiver Far Informasjonsmøte Reklame fra skoler Læreren Jentefag Jenter Andre voksne Prosent

32 Det vanskelige valget Det var vanskelig i begynnelsen da jeg ikke helt visste hvilken skole som passet best for meg. Jeg har skiftet mening veldig mange ganger om skoleplass, men nå er jeg sikker på at jeg har valgt skolen som passer meg. Jeg hadde så mange valgmuligheter og det var en skole som jeg hadde veldig lyst til å gå på, og det var en linje som jeg ville ha, men den linjen var ikke på den skolen jeg ville ha, jeg hadde like mye lyst på begge deler

33 Det vanskelige valget Jeg var veldig usikker på hva jeg skulle velge fordi jeg hadde lyst til å gå iddrettslinje, jeg ville gå sammen med vennene mine, jeg ville gå på en skole med bra karaktersnitt og godt miljø, den måtte ikke ligge for langt ifra... Jeg stod til slutt mellom to skoler... Det ble til slutt Byen skole fordi det lå litt nærmere og mange av vennene mine skal starte der... det var et vanskelig valg! Det er en dilemmasak, om jeg skal velge venner eller fremtid. Satt på spissen.

34 Alt i alt, var valget av skole og utdanningsprogram vanskelig? Vanskelig Ganske vanskelig Ganske lett Lett Prosent

35 Andel som svarer 'vanskelig' eller 'ganske vanskelig' Arbeiderbakgrunn Gutt Jente Middelklassebakgrunn Prosent

36 Andel som svarer 'vanskelig' eller 'ganske vanskelig' Studiespesialisering Hybridfag Guttefag Jentefag Andre yrkesfag Prosent

37 Andel som svarer 'vanskelig' eller 'ganske vanskelig' Har du satt som førstevalg den skole Gutt Jente Har du satt som førstevalg det utdanningsprogram Prosent

38 Kjønnsforskjeller i utdanningsvalg Kjønnsforskjeller i utdanningsvalg viser seg særlig på yrkesfag, men også senere i løpet Henger i stor grad sammen med klassebakgrunn Informasjon og rådgivning er i ulik grad nyttig for elevenes valg Vanskelig valg identitet, bredde i muligheter, innskrenkede muligheter, kjønnede muligheter Skal vi prøve å endre kjønnstradisjonelle valg? Kan vi påvirke ungdom?

39 Hvordan framstilles utdanningsvalget for elevene?

40 Det individuelle valget For at du skal gjøre et så riktig valg som mulig, er det viktig at du setter deg godt inn i hva de 12 utdanningsprogrammene innebærer. Det stilles ulike krav til både ferdigheter, evner og interesser, og du bør finne ut hva som passer deg best. Den viktigste personen i utdanningsvalget er nemlig deg selv. Du må bli klar over hva du trives med, hva du er god til og hva som er viktig for deg. Astrid Søgnen, direktør i Utdanningsetaten, Oslo. Forord i brosjyren Utdanningsvalg 2007/2008

41 Rådgiverrollen og individet [ ] bidra til å styrke utdannings- og yrkesveiledningen til elevene, og bidra til mer bevisste utdannings- og yrkesvalg uavhengig av tradisjonelle kjønnsroller (Fra målsetning med prosjektet Delt rådgivningstjeneste) Yrkes- og utdanningsveilederen skal være med på å ruste elevene til å reflektere over og ta egne valg i forhold til sitt kommende yrkesliv. Skolen kan i liten grad ha en total oversikt over enkeltelevers ønsker og ressurser og et arbeidsliv i rask endring. Derfor må eleven selv ta ansvar for egne valg. Det er elevens liv det dreier seg om. Fra Yrkes- og utdanningsveiledning: Nøkkelen til bevisste valg. Utdanningsdirektoratet 2003

42 Avslutning Hva skjer når elevene skal begrunne valg i analyser av hvem jeg er? Flere utradisjonelle valg? Enda flere tradisjonelle valg? Elever vil framstiller noe man måtte som noe man valgte?

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS Forord Dette er en grunnlagsutredning som tar for seg ulike forhold rundt ungdom i skole og arbeidsmarked i dag som bakgrunn for å skape scenarier for utviklingen fram mot 2029. Utredningen er skrevet

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Forord. Vi vil også takk oppdragsgiver for nyttige innspill og kommentarer i arbeidet. Trondheim 11. januar 2010

Forord. Vi vil også takk oppdragsgiver for nyttige innspill og kommentarer i arbeidet. Trondheim 11. januar 2010 Forord SINTEF Teknologi og samfunn presenterer med dette en av i alt tre rapporter fra evalueringen av skolens rådgivning i Norge. Denne rapporten presenterer status i dag når det gjelder arbeidet med

Detaljer

FAKTAHEFTE OM UNGDOM OG LIKESTILLING

FAKTAHEFTE OM UNGDOM OG LIKESTILLING «Søstra mi» - Om kjønnsroller, valgfrihet og trakassering Hvor frie er vi egentlig og hva betyr valgfrihet? Hovedpersonene i «Søstra mi» har ulike historier, og de opplever ulike forventninger og krav

Detaljer

Forskjell på folk hva gjør skolen?

Forskjell på folk hva gjør skolen? RAPPORT 3/2006 Eifred Markussen, Berit Lødding, Nina Sandberg og Nils Vibe Forskjell på folk hva gjør skolen? Valg, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring blant 9749 ungdommer som gikk

Detaljer

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Velkommen TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Sande ungdomsskole 2009/10 367 elever 51 ansatte Alf Goksøyr Sissel Leet Skeide rektor rådgiver Oppussing / bygging våren 2010 Rollefordeling

Detaljer

Tonje Malene Stenstad, Lasse Georg Tønnessen, Line Kamilla Nygård

Tonje Malene Stenstad, Lasse Georg Tønnessen, Line Kamilla Nygård Samfunnsfaglig undersøkelse Sosiologi og Sosialantropologi VG2 Hva/hvem har en innvirkning på ungdommens søvnvaner i dag? Hvordan påvirker disse vanene skolemotivasjonen deres? Tonje Malene Stenstad, Lasse

Detaljer

Foreldre, en glemt ressurs?

Foreldre, en glemt ressurs? Foreldre, en glemt ressurs? av Heidi Synnøve Flåt Isaksen Helt fra barna er en neve store, spør vi «hva skal du bli når du blir stor?» Enten det er brannmann, bonde eller kokk, blir det gjerne fulgt opp

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

En, to tre? Den vanskelige overgangen

En, to tre? Den vanskelige overgangen RAPPORT 21/2010 En, to tre? Den vanskelige overgangen Evaluering av Kunnskapsløftet. Fra andre til tredje år i videregående opplæring Mari Wigum Frøseth, Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst og Nils Vibe NIFU

Detaljer

Hva skal du bli når du blir stor, da?

Hva skal du bli når du blir stor, da? Martin F. Svarva Hva skal du bli når du blir stor, da? En kvalitativ studie av sammenhengen mellom sosial bakgrunn, fremtidskonstruksjoner og utdannings- og yrkesvalg blant ungdom Masteroppgave i sosiologi

Detaljer

Et kjønnsdelt utdanningssystem

Et kjønnsdelt utdanningssystem Utdanning 2003 Liv Anne Støren og Clara Åse Arnesen, Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) Innledning Det er lang tradisjon for at kvinner og menn velger forskjellige utdanninger,

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

Ungdom med innvandringsbakgrunn etter overgangen til videregående opplæring

Ungdom med innvandringsbakgrunn etter overgangen til videregående opplæring Ungdom med innvandringsbakgrunn etter overgangen til videregående opplæring Tapte nettverk og svekket skoletrivsel? KRISTINN HEGNA Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Studien

Detaljer

Bortvalg og kompetanse i videregående opplæring

Bortvalg og kompetanse i videregående opplæring Bortvalg og kompetanse i videregående opplæring Utdanning 2007 Bortvalg og kompetanse i videregående opplæring Eifred Markussen, Berit Lødding og Nina Sandberg, NIFU STEP I denne artikkelen skal vi se

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007.

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Jeg har plukket ut seks elever fra Færder videregående skole. De seks er: Magne Magne er 25 år, og med det den eldste i gruppa. Han har vurdert folkehøyskole,

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Om heftet. Om prosjektet Dette informasjonsheftet er oversatt fra norsk til 18 språk. Opplegget er finansiert av Utdanningsdirektoratet.

Om heftet. Om prosjektet Dette informasjonsheftet er oversatt fra norsk til 18 språk. Opplegget er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 3. TIDLIGERE FORSKNING... 13 3.1 Kontekst for problemstillingen...13 3.2 Oppsummering...15

INNHOLDSFORTEGNELSE. 3. TIDLIGERE FORSKNING... 13 3.1 Kontekst for problemstillingen...13 3.2 Oppsummering...15 FORORD! Hovedtemaet i denne masteroppgaven er frafall i videregående skole. Masteroppgaven er ment som et bidrag for å få en dypere forståelse av erfaringene tidligere elever har med frafall i yrkesfaglig

Detaljer

De hær e kke nokka for mæ. Om bortvalg, gjennomføring og kompetanseoppnåelse i videregående skole i Finnmark skoleåret 2010-2011

De hær e kke nokka for mæ. Om bortvalg, gjennomføring og kompetanseoppnåelse i videregående skole i Finnmark skoleåret 2010-2011 De hær e kke nokka for mæ Om bortvalg, gjennomføring og kompetanseoppnåelse i videregående skole i Finnmark skoleåret 2010-2011 Eifred Markussen Berit Lødding Solveig Holen Rapport 10/2012 De hær e kke

Detaljer

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7 Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Sande ungdomsskole 2011/12 363 elever 49 ansatte Sande ungdomsskole

Detaljer

Skolens rolle i kampen mot et kjønnsdelt arbeidsmarked av Hanne Angell

Skolens rolle i kampen mot et kjønnsdelt arbeidsmarked av Hanne Angell Skolens rolle i kampen mot et kjønnsdelt arbeidsmarked av Hanne Angell Norge er på mange måter et foregangsland innenfor likestilling, med en allmenn oppfatning om at forskjeller mellom kjønn ikke lenger

Detaljer

Påbygg et gode eller en nødløsning?

Påbygg et gode eller en nødløsning? Påbygg et gode eller en nødløsning? En studie av påbygging til generell studiekompetanse i Østfold, Akershus, Buskerud, Rogaland og Nord- Trøndelag skoleåret 2010-2011 Eifred Markussen Silje Kristin Gloppen

Detaljer

Kjønn og musikk. Kartlegging av kjønnsfordelingen i utdanning og arbeidsliv innenfor musikk

Kjønn og musikk. Kartlegging av kjønnsfordelingen i utdanning og arbeidsliv innenfor musikk Kjønn og musikk Kartlegging av kjønnsfordelingen i utdanning og arbeidsliv innenfor musikk Jorunn Spord Borgen, Clara Åse Arnesen, Joakim Caspersen, Hebe Gunnes, Elisabeth Hovdhaugen og Terje Næss Rapport

Detaljer

Statistikkrapport. Barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn i grunnopplæringen

Statistikkrapport. Barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn i grunnopplæringen Statistikkrapport Barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn i grunnopplæringen Innhold Sammendrag 3 Innledning 3 Definisjoner 4 Deltakelse 5 Elever i grunnskolen: 5 Implementering av læreplan i grunnleggende

Detaljer

Skolens rådgivning på vei mot framtida men i ulik fart?

Skolens rådgivning på vei mot framtida men i ulik fart? Skolens rådgivning på vei mot framtida men i ulik fart? Trond Buland NTNU Skole og læringsforskning Oppdragsforskning ved Program for lærerutdanning Loen 7. 11. 2012 1 Evaluering av skolens rådgivning

Detaljer