Temperaturen i europeisk økonomi Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/2012 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Temperaturen i europeisk økonomi Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/2012 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets"

Transkript

1 Temperaturen i europeisk økonomi Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/212 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

2 Økonomiske utsikter: Et overblikk Tre "sjokk" traff industrilandene i fjor og aktivitetsveksten har avtatt, særlig i Europa Venter vekst under trend i industrilandene i år men vekstøkonomiene syne så holde farten oppe Bekymringene er fortsatt mange Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/212 side 2

3 Innledningsvis: Hvor viktig er Europa? Først: Norsk fiskeeksport har hatt en fantastisk reise på 2-tallet. IMF anslår en økning i den globale eksportandelen på 3 prosentenheter på 2-tallet. Ikke dårlig av en,2%-økonomi. Ingen andre er i nærheten. Europa betyr "alt". Avtar 72% av fiskeeksporten målt i verdi, hvorav 57% til EU, 15% til øvrig Europa. Målt i tonn går relativt mer til øvrig Europa, der snittprisen (16 kr/kg) er lavere enn til EU (28). Knekken til Europa kom pussig nok i 21 (tregheter?), og er ikke tatt igjen Eksport av fisk til Europa SITC 3 - Fisk, krepsdyr, bløtdyr. 12m sum Jan- Jan-5 Jan-1 EU: 1t EU: Verdiandel (ha) Øvrig: 1t Verdiandel (ha) Kilde: S tatistisk sentralbyrå/d NB M arkets Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/212 side 3

4 Hva traff oss i fjor? DNB januar-11: Global vekst 3,8% (siste 3,5%), OECD 2,1% (1,5%), Kina 7,9% (9,3%) og RAV 5,2% (5,%). Våre anslag var litt under konsensus. Tre "sjokk": (i) Den "arabiske våren" ($112/fat vs $85/fat), (ii) Japans "trippelkatastrofe", og (iii) uløst statsgjeldskrise som ble til en bankkrise. De to første er langt på vei unnagjort. Det siste er fortsatt med oss. USA: Oljepris og energikonsum % av DI Dec-6 Dec-7 Dec-8 Dec-9 Dec-1 Dec-11 Oljepris Energikonsum (mrd $,ha) Kilde: T homson D atastream/d NB M arkets Bilproduksjon Sesongjustert volumindeks Jul-1 Nov-1 Mar-11 Jul-11 Nov-11 Japan Kilde: T homson D atastream/d NB M arkets USA (ha) Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/212 side 4

5 Hvor er vi nå? Aktiviteten har avtatt. OECD-BNP fra 2% i Q3 til 1½% i Q4 og 1% i Q1 Uensartet: Stillstand i UK og EZ i Q4, 3% vekst i USA, 2% vekst i Japan, jf. PMI-indeksene. Kinas BNP bremset fra 9½% i Q3 til 8¼% i Q4 Oppbremsingen var tydelig overalt, men nyåret har gitt snev av lysning OECD: BNP og PMI industri Q1 2 Q1 25 Q1 21 BNP. k/k sjår PMI, OECD-veiet (ha) Kilde: OE C D /T homson D atastream/d NB M arkets PMI industri Feb-8 Feb-9 Feb-1 Feb-11 Feb-12 USA ØMU UK Kina Norge Sverige Kilde: T homson D atastream / D NB M arkets Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/212 side 5

6 Optimisme på børsen, lunkent i rentemarkedet Aksjemarked Siste 12 måneder Råvarepriser Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 MSCI verdensindeks OSEBX (ha) Olje, USD/fat CRB korn (ha) Kilde: T homson D atastream,/d NB M arkets Kilde: T homson D atastream / D NB M arkets års statsrenter Siste 12 måneder 1.5 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 USA Tyskland Norge Kilde: T homson D atastream/d NB M arkets Gullpris og EURCHF Siste 12 måneder 12 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Gull: USD/unse Kilde: T homson D atastream, D NB M arkets EURCHF (inv, ha) Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/212 side 6

7 Men tro ikke at vi er ferdige med krisen! 2 BNP, sesongjustert Prosentvis endring siden 28Q1 385 Industriland: Arbeidsmarked USA+EZ+Japan+UK Q1 28 Q1 29 Q1 21 Q Q4 21 Q4 26 Q OECD USA Japan EZ UK Kilde: Thomson Datastream/DNB M arkets Mill. sysselsatte Kilde: Thomson Datastream/DNB M arkets Ledighetsrate (ha) Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/212 side 7

8 Stagnasjon i kjernen, stadig verre i PIIGS ØMU-periferi: BNP, sj. Prosentvis endring siden 28Q1 Q1 28 Q4 28 Q3 29 Q2 21 Q1 211 Q4 211 Italia Spania Portugal Hellas Irland Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets ØMU-BNP, år/år i prosent Consensus-anslag, februar EZ BD FR BG OE NL FN IR IT PT ES GR S ource: Thomson Datastream/DNB Markets Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/212 side 8

9 Særlig krevende i Europas periferi 5 Arbeidsledighet Prosent av arbeidsstyrken 5 Hellas: Arbeidsledighet Prosent av arbeidsstyrken Jan-2 Jan-7 Jan-12 ØMU Tyskland Spania Spania <25 år Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets Nov-1 Nov-6 Nov-11 I alt Kvinner <25 Menn <25 Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/212 side 9

10 Memo Grekerne er verken glade eller kjøpelystne Forbrukertilliten i Eurosonen er 1σ under historisk gjennomsnitt. I Hellas er den på historisk lavmål, 3½σ under snitt. Detaljomsetningen er redusert med 25% på tre år, bilsalget med 62% (!) Privat forbruk har falt med 1%. Hittil. 3 Forbrukertillit Avvik fra snitt siste 25 år, i standardvvik 12 Hellas: Forbruksindikatorer Feb-82 Feb-92 Feb-2 Feb-12 Hellas EZ Kilde: T homson D atastream/d NB M arkets 8 8 Jan-2 Jan-7 Jan-12 Det.oms., 12mav Bilsalg m sum (ha) Kilde: T homson D atastream/d NB M arkets Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/212 side 1

11 Nedgiringen har bare så vidt begynt I medianlandet steg gjeld/bnp med 59 pst.poeng fra 1997 til 27. Nedgiringen er i gang. Tidligere "boom-busts" tyder på at det er en lang vei å gå. Stram kreditt vil holde den økonomiske veksten nede. 26 Innenlandsk kreditt %BNP Utvalgte land Q Q4 22 Q4 25 Q4 28 Q4 211 USA UK Irland Portugal Spania Danmark Kilde: T homson D atastream/ D NB M arkets M arkets Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/212 side 11

12 Det offentlige gjeldsberget vil tynge veksten (Fire måter å kutte gjeld på: Vekst, inflasjon, mislighold og budsjettkutt.) -1 OECD: Balanse og bruttogjeld Prosent av BNP 12 2 Syklisk justert primærbalanse Prosent av BNP. Endring år/år OC EZ Ge Sw No Jp US UK Fr Pt Sp Ir Gr Balanse Bruttogjeld (ha) Kilde: OEC D EO/ Thomson Datastream/DNB Markets Kilde: IMF F iscal Monitor/DNB Markets Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/212 side 12

13 Statsgjeldskrise smittet til bankene 5-årig seniorlån var 1bp inntil aug-7, 8 bp feb-1 og 155 bp nå år CDS, bps 1 Bankenes finansieringskostnader og boliglånsrente Mar-7 Mar-8 Mar-9 Mar-1 Mar-11 Mar-12 EZ-11 (BNP-vektet) EU-banker DNB Kilde: Thomson Datastream/DNB M arkets Mar-7 Mar-8 Mar-9 Mar-1 Mar-11 Mar-12 5 år seniorobligasjon 3m NIBOR Folio Boliglånsrente Kilde: Thomson Datastream/Norg es B ank/dnb Markets Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/212 side 13

14 Fundingen tørket inn, kreditten ble strammet til For mange banker i PIIGS-landene var funding-markedet i praksis stengt (prohibitive rentenivåer, manglende innlån, innskuddsflukt). Utlånsundersøkelser tyder på at kreditten ble strammet til i fjor høst ØMU: Bankenes utlånspraksis Neste tre måneder Q1 26 Q1 28 Q1 21 Q1 212 Bedriftslån Boliglån Forbrukslån Kilde: T homson D atastream/d NB M arkets Tall i mrd euro Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/212 side 14

15 NBs utlånsundersøkelse, 22/12/11-9/1/12 Det samme skjer i mindre grad i Norge I annet halvår i fjor strammet norske banker til kredittgivningen overfor bedrifter, gjennom økt utlånsmargin, kortere nedbetalingstid og økte gebyrer. Årsaken var vanskeligere fundingsituasjon og mørkere utsikter. Speilbilde av situasjonen 28-9, men mindre alvorlig. 4 Norske banker: Endring i kredittpraksis i bedriftsmarkedet :1 29:1 21:1 211:1 212:1 Siste tre mnd Neste 3 mnd Kilde: Norg es B ank/d NB M arkets Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/212 side 15

16 Sentralbankene gjør hva de kan Styringsrenter Faktisk/prognose 2. mars 212 Mar-5 Mar-7 Mar-9 Mar-11 Mar-13 Mar-15 USA Japan ØMU UK Sverige Norge Kilde: Thomson Datastream/ DNB Markets Sentralbankbalanser, t-5=1 Mar-7 Mar-8 Mar-9 Mar-1 Mar-11 Mar-12 Fed BoE ESB Kilde: Thomson Datastream / DNB M arkets Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/212 side 16

17 Hvorfor? 489''' i treårslån 21/12, 53''' 29/2 Risiko? Stadig større ubalanser i Eurosystem, mot stadig svakere sikkerhet Eurosonen: Driftsbalanse Fire kvartalers sum, mrd euro Q Q4 22 Q4 25 Q4 28 Q4 211 ØMU i alt Øvrig Tyskland PIIGS (inv,ha) Kilde: Thomson Datastream / DNB M arkets Kilde:OECD/Thomson Datastream/DnB NOR Netto sentralbankkrav i Eurosystem Mrd. euro Feb- Feb-3 Feb-6 Feb-9 Feb-12 Tyskland Øvrig PIIGS (inv,ha) Kilde: IM F /T homson D atastream / D NB M arkets Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/212 side 17 1

18 Det trengs reformer som kan gi vekst Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/212 side 18

19 Hvor er vi på vei? Flerhastighetsverden: 3% globalt, 1¼% i OECD, 5½% i ikke-oecd. Beskjeden vekst i USA og Japan, resesjon/stagnasjon i Europa. Ikke-OECD vil bidra med 7-75% av global vekst (OECD-EO9) BNP. Volum. Endring i %, 5 års snitt Verden Industriland Fremvoksende Kilde: IM F WE O/T homson D atastream/d NB M arkets Globalt BNP, k/k i % Annualisert. Vekstbidrag i prosentpoeng Q1 26 Q1 28 Q1 21 Q1 212 Kilde OE C D E O9/D NB M arkets OECD Ikke-OECD Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/212 side 19

20 Bare å venne seg til den nye virkeligheten Inntil 2 vokste både industriland og EMEs med 3-3½% Er nå i en 4%-verden, der den rike halvdel vokser 2%, den fremvoksende 6%. Dette året vil EME samlet ha større BNP enn industrilandene. Catching-up har ennå langt igjen. Ett, overordnet spørsmål: Vil ressurstilgangen holde tritt? Vareproduksjon Volumindeks, 2=1 Jan- Jan-2 Jan-4 Jan-6 Jan-8 Jan-1 Jan-12 Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets Avanserte EME EME-Asia BNP-volum, 28= Industriland Vekstøkonomier Kilde: IMF WEO/Thomson Datastream/DNB Markets USA Canada Mexico Brasil Argentina EU Storbrit. Japan Kina Taiw an Malaysia Thailand Indonesia Filippinene BNP/capita (PPP-justert) 1 USD Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/212 side 2

21 Vekstøkonomiene handler mer med hverandre Både Brasil og Mexico har redusert sin eksport til USA til fordel for økt eksport til øvrige Latin-Amerika og Kina. Kina er nå viktigste eksportdestinasjon for Brasil (jernmalm, soya, olje) og Chile (kopper), og nestviktigste for Peru. Intraregional handel i Latin-Amerika er tidoblet på 2 år Brasil: Eksport til ulike regioner Andel av total eksport, 3m. ma Mexico: Eksport til ulike regioner Andel av total eksport, 3m. ma Dec-1 Dec-6 Dec-11 Latin-Amerika Kina USA Kilde: T homson D atastream/d NB M arkets 4 Dec-1 Dec-6 Dec-11 USA Latin-Amerika Asia Kilde: T homson D atastream/d NB M arkets Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/212 side 21

22 Og likevel OECDs ledende indikator Prosentvis endring år/år Dec-91 Dec-96 Dec-1 Dec-6 Dec-11 OECD BRIC, BNP-veiet (ha) Kilde: OE C D /T homson D atastream / D NB M arkets Kina: Utenrikshandel, å/å % Jan-7 Jan-9 Jan Eksport 12m sum, år/år i % Jan-92 Jan-97 Jan-2 Jan-7 Jan-12 Eksport Import av halvfabrikata (ha) Kina til G3 Øst-Asia til Kina (ha) K ilde: T ho ms o n D atas tream/d N B M arkets K ilde: T ho ms o n D atas tream/d N B M arkets Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/212 side 22

23 Fem viktige bekymringer 1. PIIGSB, spesielt Italia! En italiensk konkurs vil bli den største i nyere tid. En ØMU-kollaps vil føre til en dyp, og flerårig, resesjon. 2. Kina:...unstable, unbalanced, uncoordinated, and ultimately unsustainable (PM Wen Jiabao). Men ingen krise i maktskifteåret USA: En polarisert kongress kan gi uønsket stram budsjettpolitikk 4. Ny "arabisk vår" (+Iran?) som driver oljeprisen høyere. 5. Når vil all pengetrykkingen tyte ut i mer inflasjon? Bruttogjeld, %BNP Hellas Irland Italia Portugal Spania Belgia Kilde: IM F F iscal M onitor S eptember 211/D NB M arkets Kina: BNP, forbruk og investeringer BNP, å/å % GFCF, %BNP (ha) Forbruk, %BNP (ha) Kilde: T homson D atastream/d NB M arkets Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/212 side 23

24 Men også noen oppsiderisiki 1. OECD: Bedriftene har kuttet kostnader og gjeld og bedret sin finansielle stilling, og kan begynne å ansette og investere mer. 2. USA: Konsolideringen etter BoomBust er kommet langt. Mer bygging? 3. ØMU: Økte pengepolitiske lettelser kan "løse opp" i kredittkrisen 4. Japan: Gjenoppbyggings"boom", som så langt har latt vente på seg USA: Husholdningenes gjeld og rentebetalinger, %disp.inntekt USA: Boligmarkedsindikatorer Sesongjustert. t-2 år = 1 < år------> < år > Q Q Q4 211 Gjeld Trend Renter/avdrag (ha) Kilde: T homson D atastream/d NB M arkets Jan-92 Jan-97 Jan-2 Jan-7 Jan-12 Bruktomsetning C-S 1 byer Nybygging Kilde: T homson D atastream / D NB M arkets Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/212 side 24

25 Takk for meg!

26 Disclaimer IMPORTANT/DISCLAIMER This note (the Note ) must be seen as marketing material and not as an investment recommendation within the meaning of the Norwegian Securities Trading Act of 27 paragraph 3-1 and the Norwegian Securities Trading Regulation 27/6/29 no The Note has been prepared by DNB Markets, a division of DNB Bank ASA, a Norwegian bank organized under the laws of the Kingdom of Norway (the Bank ), for information purposes only. The Note shall not be used for any unlawful or unauthorized purposes. The Bank, its affiliates, and any third-party providers, as well as their directors, officers, shareholders, employees or agents (individually, each a DNB Party ; collectively, DNB Parties ) do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of the Note. DNB Parties are not responsible for any errors or omissions, regardless of the cause, nor for the results obtained from the use of the Note, nor for the security or maintenance of any data input by the user. The Note is provided on an as is basis. DNB PARTIES DISCLAIM ANY AND ALL EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, FREEDOM FROM BUGS, SOFTWARE ERRORS OR DEFECTS, THAT THE NOTE S FUNCTIONING WILL BE UNINTERRUPTED OR THAT THE NOTE WILL OPERATE WITH ANY SOFTWARE OR HARDWARE CONFIGURATION. In no event shall DNB Parties be liable to any party for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including, without limitation, lost income or lost profits and opportunity costs) in connection with any use of the Note, even if advised of the possibility of such damages. Any opinions expressed herein reflect the Bank s judgment at the time the Note was prepared and DNB Parties assume no obligation to update the Note in any form or format. The Note should not be relied on and is not a substitute for the skill, judgment and experience of the user, its management, employees, advisors and/or clients when making investment and other business decisions. No DNB Party is acting as fiduciary or investment advisor in connection with the dissemination of the Note. While the Note is based on information obtained from public sources that the Bank believes to be reliable, no DNB Party has performed an audit of, nor accepts any duty of due diligence or independent verification of, any information it receives. Confidentiality rules and internal rules restrict the exchange of information between different parts of the Bank and this may prevent employees of DNB Markets who are preparing the Note from utilizing or being aware of information available in DNB Markets/the Bank which may be relevant to the recipients of the Note. The Note is not an offer to buy or sell any security or other financial instrument or to participate in any investment strategy. Distribution of material like the Note is in certain jurisdictions restricted by law. Persons in possession of the Note should seek further guidance regarding such restrictions before distributing the Note. The Note is for clients only, and not for publication, and has been prepared for information purposes only by DNB Markets - a division of DNB Bank ASA registered in Norway with registration number NO (the Register of Business Enterprises) under supervision of the Financial Supervisory Authority of Norway (Finanstilsynet), Monetary Authority of Singapore, the Chilean Superintendent of Banks, and on a limited basis by the Financial Services Authority of UK. Information about DNB Markets can be found at dnb.no. Additional information for clients in Singapore The Note has been distributed by the Singapore branch of DNB Bank ASA. It is intended for general circulation and does not take into account the specific investment objectives, financial situation or particular needs of any particular person. You should seek advice from a financial adviser regarding the suitability of any product referred to in the Note, taking into account your specific financial objectives, financial situation or particular needs before making a commitment to purchase any such product. Recipients of the Note should note that, by virtue of their status as accredited investors or expert investors, the Singapore branch of DNB Bank ASA will be exempt from complying with certain compliance requirements under the Financial Advisers Act, Chapter 11 of Singapore (the FAA ), the Financial Advisers Regulations and associated regulations there under. In particular, it will be exempt from: - Section 27 of the FAA (which requires that there must be a reasonable basis for recommendations when making recommendations on investments). Please contact the Singapore branch of DNB Bank ASA at in respect of any matters arising from, or in connection with, the Note. We, the DNB group, our associates, officers and/or employees may have interests in any products referred to in the Note by acting in various roles including as distributor, holder of principal positions, adviser or lender. We, the DNB group, our associates, officers and/or employees may receive fees, brokerage or commissions for acting in those capacities. In addition, we, the DNB group, our associates, officers and/or employees may buy or sell products as principal or agent and may effect transactions which are not consistent with the information set out in the Note. Additional Information, including for Recipients in the In the United States: This note (the Note) is a market letter, as the term is defined in NASD Rule 2211, and, thus, does not constitute a research report within the meaning of U.S. securities laws and regulations, including, without limitation, SEC Rule 15a-6, NASD Rule 2711 and Regulation AC. Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/212 side 26

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48 Rammebetingelser i endring sett fra analytikerens side Endringer i rammebetingelser og konsekvenser i et investorperspektiv - Kredittrating av banker - Hvordan påvirkes markedet for fremmedkapital og egenkapital?

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Oppgang i spanske og italienske statsrenter Spanske myndigheter har sendt formell søknad om hjelp til bankene og Kypros kunngjorde at også de vil be om kriselån Den

Detaljer

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Innledning På den grønne gren 120000 BNP per capita (OECD) 100000 80000 60000 40000 20000 0 Kilde: Verdensbanken 2

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Bakgrunn for krisen enorme budsjettunderskudd 2 Fonyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt

Detaljer

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv.

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv. Sluttbrukerlisensavtale NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN HA FORTRINNSRETT.

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 4. februar 2015 Sterk avslutning på året Combined ratio Resultat før skatt NOK 1.159m CR % 100 90 80 70 60 84,5 92,1 86,4 Q4

Detaljer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer Økt tillit til finansiell. gjennom styrets arbeid og erklæringer Krav til revisjonsutvalg. EU har uttrykt som overordnet politisk målsetting at EU skal ha verdens mest konkurransedyktige og bærekraftige

Detaljer

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring 3. kvartal 2012 Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Kapitalstruktur og gearing Kapittel 3

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2012

EKSPORTEN I MAI 2012 JLR/ 18.6. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I MAI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Mai 2012 Verdiendring

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

Internasjonal og norsk økonomi Noe mer alvorlig er på gang

Internasjonal og norsk økonomi Noe mer alvorlig er på gang Internasjonal og norsk økonomi Noe mer alvorlig er på gang Av Ole Berrefjord, TOPPLEDERSKAP Berrefjord & Thomassen AS, 21. Juni 2013 Utover våren har verdensøkonomien slakket ytterligere ned på tempoet.

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

Sterk krone fordi vi fortjener det

Sterk krone fordi vi fortjener det Sterk krone fordi vi fortjener det Steinar Juel, Karl Johan Haarberg og Erik Bruce Den norske kronen har appresiert sterkt i løpet av det siste halvannet året. Dette er kommet etter omleggingen av pengepolitikken

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester 2014/30. Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen

RAPPORT. Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester 2014/30. Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen RAPPORT 2014/30 Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen Utarbeidet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

STAFF MEMO. Hva taper bankene penger på under kriser? NR 3 2014 FORFATTERE KASPER KRAGH- SØRENSEN OG HAAKON SOLHEIM FINANSIELL STABILITET

STAFF MEMO. Hva taper bankene penger på under kriser? NR 3 2014 FORFATTERE KASPER KRAGH- SØRENSEN OG HAAKON SOLHEIM FINANSIELL STABILITET STAFF MEMO Hva taper bankene penger på under kriser? NR 3 2014 FORFATTERE KASPER KRAGH- SØRENSEN OG HAAKON SOLHEIM FINANSIELL STABILITET Staff Memos present reports and documentation written by staff members

Detaljer

KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER

KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER AKTIVITETER SOM ER OMFATTET AV STATSSTØTTEREGLENE, SENTRALE PROBLEMSTILLINGER OG FOREBYGGENDE TILTAK ALT advokatfirma AS Org.nr. 996180085 Fridtjof

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 131 Fastsatt av OD 30. oktober 1991 Forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy på norsk kontinentalsokkel. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC)

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) Den europeiske patentkonvensjonen 2000 Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) European Patent Convention 2000 as adopted by decision of the Administrative Council

Detaljer