Incentivordninger for bransjen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Incentivordninger for bransjen"

Transkript

1 Incentivordninger for bransjen Hva er mulig og hvor? Fornybarkonferansen Bergen 28. april 2015 Karl Magnus Maribu Risk Advisory Commodities DNB Markets, Oslo

2 Solcellekraft opp 20 TWh siste tre år i Tyskland som følge av feed-in tariff under Renewable Energy Sources Act (EEG) 20 TWh er 15% av norsk kraftproduksjon på 130 TWh Kilde: Eurostat, Fraunhofer 2

3 Sverige øker produksjonen med 5.5 TWh vindkraft på 3 år ( ) med elsertifikater Kilde: Eurostat, Svensk Vindenergi 3

4 Lave renter og stor tilgang på kapital muliggjør store fornybar investeringer Langsiktige investorer som pensjonsfond med lave avkastningskrav Tilgang på fremmedkapital fra banker og obligasjonsmarked 4

5 Nesten ubegrensede fornybarressurser i Norge Vannkraft 31 TWh i små og mellomstore kraftverk inkludert oppgradering av eksisterende anlegg Vindkraft - 20 TWh med konsesjon og 12 TWh under behandling. Norewa forventer 7 TWh innen Off-shore potensiale TWh (NVE) Bio - 75 TWh ubenyttet tilvekst som kan utnyttes. Sol promille av arealet dekket av solceller dekker norsk energiforbruk NVE.no 5

6 Fornybar er billigste formen for ny kraftproduksjon - Vind på land og ny vannkraft er billigere enn kull og gasskraftverk Vind Kilde: Kostnader i energisektoren NVE.no 6

7 Kraftprisen gir ikke inntekter nok til å bygge noen nye kraftverk - Vind og småkraft er nå lønnsomt med kraftprisen rundt Trenger støttesystem til å få inntekter til kraftprosjekter tilsvarende prisen for 8 år siden Kostnader Vindkraft Vannkraft 7

8 Norske kunder kjøper bare 13% fornybar kraft selv om kostnaden per husstand for opprinnelsesgaranti er under 50 kroner - Fornybarsamfunnet bygges ikke utelukkende basert på kundeadferd Fornybar Kull og gass Pris på opprinnelsesgaranti 0,2 EUR/MWh eller 0.7% av kraftprisen Kjernekraft 8

9 Norge vil oppnå 67.5% fornybarandel i 2020 til lavest mulig kostnad med elsertifikatmarked med Sverige 26.4 (28.4) TWh ny fornybar kraft i Norge eller Sverige Kjøpsplikten skaper etterspørsel Nye prosjekter tildeles elsertifikater i 15 år (tilbud) Markedet setter pris Prisen på elsertifikat er nå 17 EUR/MWh eller 60% av kraftprisen Setter volum lar markedet bestemme pris til produsent Kvotekurven i kjøpsplikt som andel av kraftforbruk 9

10 Elsertifikatene holder inntektene på et nivå hvor mange prosjekter bygges og mange stoppes av lav lønnsomhet Kostnader Vindkraft Vannkraft 10

11 Norske myndigheter har jobbet mot at klimamål skal være hovedfokus i Norge og Europa ikke fornybarmål Lavere utslipp til lavest mulig kostnad - fornybar dersom det er billigste reduksjon CO2-kvoteprisen bidro til 30-40% av kraftprisen i 2007/2008 Elsertifikatprisen tilsvarer på en økning i CO2-kvotepris til 27 EUR/t fra 7 EUR/t i dag Marginalkostnad for kullkraftverk og kraftpris CO2 Kull 11

12 Fornybarmål i 2030 grunnlaget for mulig ny incentivordning EU har mål om 27% fornybar i 2030 men Norge har ikke klart mål for fornybar i 2030 Norsk fornybarmål må ses i sammenheng med forbruk for å sikte mot fornuftig balanse mellom tilbud og etterspørsel i kraftmarkedet Kilde: statnett.no Kilde: statnett.no Kilde: forskning.no 12

13 Ulike støttesystem for fornybar energi Prisbaserte systemer - Myndighetene setter prisen - Feed-in tariff (fastpris) - Feed-in premie (over kraftpris) Volumbaserte systemer - Myndighetene setter volumene - Kvotesystemer: elsertifikater Andre: Investeringsstøtte, rimelig finansiering, skattefritak Auksjoner kan skape konkurranse og riktig pris for prisbaserte systemer Teknologinøytralt versus teknologispesifikk Kilde: reneweconomy.au Kilde: Ecofys 13

14 Fordeler og ulemper med ulike systemer Feed-in tariff (fastpris) - Lav risiko for investorer - Høy kostnad for konsumenter hvis teknologier utvikler seg raskt - Relativt enkelt å finansiere prosjekter pga forutsigbarhet i priser Feed-in premie - Medium risiko for investorer grunnet usikre kraftpriser - Mulig å låse inn kraftpriser forward år og skape faste inntekter - Høy kostnad for konsumenter hvis teknologier utvikler seg raskt Kvotesystem/elsertifikater (over kraftpris) - Høy risiko for investorer grunnet usikre kraft og elsertifikatpriser - Mulig å låse inn kraftpriser år, men krevende å sikre elsertpriser utover 5 år - Lave kostnader for konsumenter - Oftest teknloginøytral og gir lite incentiver til mindre modne teknologier 14

15 Økende fokus på kostnader med støttesystemer i EU Stor variasjon i kostnader mellom europeiske land Kostnader rundt smertegrense i noen land Norsk kostnad på 1.6 EUR/MWh produksjon i 2020 med dagens elsertpris 600 NOK i året per husstand inkludert moms Europeisk kostnad i 2012 Norsk kostnad i 2020? Kilde: CEER 15

16 Hva skjer med elsertifikatmarkedet etter 2020 og hvis fornybarmålet overoppnås? Fornybarmål 2020 Inntekter til nytt prosjekt: For mange prosjekter kan gi veldig lave priser uten naturlig etterspørsel - Støtte markedet hvis prisen faller mot null hvis målet er oppnådd? - Forlenge med nytt mål i 2030 uansett? 16

17 Vi bedømmer stor usikkerhet i elsertpriser i 15 år med tildeling - Mulig å låse inn elsertpriser i forwardmarkedet i 5 år + Fornybarmål 2020 Inntekter til nytt prosjekt: Forward sceanrio Lavpris scenario 17

18 IEA ser politisk risk som største utfordringen for nye investeringer Many renewables no longer require high economic incentives But they do need long term policies that continue to provide a predictable and reliable market and regulatory framework compatible with societal goals - Maria van der Hoeven, IEA Renewable Energy Market report

19 Vurderinger i forhold til elsertmarkedet For stor usikkerhet om elsertifikatpriser eller kollaps i elsertprisen kan gjøre at det Norge bli lite attraktivt for langsiktige fornybarinvestorer som en kan få behov for ved ønske om store investeringer Positiv utvikling med kontrollstasjon i 2017 og at Sverige vil vurdere risiko for priskollaps Tidlig informasjon om forlengelse, utvidelse (til andre land) eller avslutning av elsertifikatmarkedet Legg til rette for handel: markedet er viktig for å kunne låse inn prisen Erfaring fra CO2 markedet: behov for aktivt forhold til markedet fra myndighetene: Market Stability Reserve 19

20 Mulig å støtte havvind med å tildele flere elsertifikater per MWh? - Krevende å finansiere ren elsertkontantstrøm grunnet stor prisusikkerhet - Bedre med auksjon av feed-in premie for ønsket havvindvolum? Havvind Vindkraft Vannkraft 20

21 Sammendrag Tilgjengelig kapital fra investorer og lånegivere til fornybar prosjekter Langsiktighet i energipolitikken hvilken rolle vil Norge spille og hva skal vi bruke energien til? Langsiktig og forutsigbart støttesystem viktig for fornybarinvestorer Markedsbaserte systemer gir lave kostnader men krever oppmerksomhet og oppfølging fra myndighetene Støttesystemer må ikke være teknologinøytrale 21

22 Disclaimer IMPORTANT/DISCLAIMER This note (the Note ) must be seen as marketing material and not as an investment recommendation within the meaning of the Norwegian Securities Trading Act of 2007 paragraph 3-10 and the Norwegian Securities Trading Regulation 2007/06/29 no The Note has been prepared by DNB Markets, a division of DNB Bank ASA, a Norwegian bank organized under the laws of the Kingdom of Norway (the Bank ), for information purposes only. The Note shall not be used for any unlawful or unauthorized purposes. The Bank, its affiliates, and any third-party providers, as well as their directors, officers, shareholders, employees or agents (individually, each a DNB Party ; collectively, DNB Parties ) do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of the Note. DNB Parties are not responsible for any errors or omissions, regardless of the cause, nor for the results obtained from the use of the Note, nor for the security or maintenance of any data input by the user. The Note is provided on an as is basis. DNB PARTIES DISCLAIM ANY AND ALL EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, FREEDOM FROM BUGS, SOFTWARE ERRORS OR DEFECTS, THAT THE NOTE S FUNCTIONING WILL BE UNINTERRUPTED OR THAT THE NOTE WILL OPERATE WITH ANY SOFTWARE OR HARDWARE CONFIGURATION. In no event shall DNB Parties be liable to any party for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including, without limitation, lost income or lost profits and opportunity costs) in connection with any use of the Note, even if advised of the possibility of such damages. Any opinions expressed herein reflect the Bank s judgment at the time the Note was prepared and DNB Parties assume no obligation to update the Note in any form or format. The Note should not be relied on and is not a substitute for the skill, judgment and experience of the user, its management, employees, advisors and/or clients when making investment and other business decisions. No DNB Party is acting as fiduciary or investment advisor in connection with the dissemination of the Note. While the Note is based on information obtained from public sources that the Bank believes to be reliable, no DNB Party has performed an audit of, nor accepts any duty of due diligence or independent verification of, any information it receives. Confidentiality rules and internal rules restrict the exchange of information between different parts of the Bank and this may prevent employees of DNB Markets who are preparing the Note from utilizing or being aware of information available in DNB Markets/the Bank which may be relevant to the recipients of the Note. The Note is not an offer to buy or sell any security or other financial instrument or to participate in any investment strategy. Distribution of material like the Note is in certain jurisdictions restricted by law. Persons in possession of the Note should seek further guidance regarding such restrictions before distributing the Note. The Note is for clients only, and not for publication, and has been prepared for information purposes only by DNB Markets - a division of DNB Bank ASA registered in Norway with registration number NO (the Register of Business Enterprises) under supervision of the Financial Supervisory Authority of Norway (Finanstilsynet), Monetary Authority of Singapore, the Chilean Superintendent of Banks, and on a limited basis by the Financial Services Authority of UK. Information about DNB Markets can be found at dnb.no. Additional information for clients in Singapore The Note has been distributed by the Singapore branch of DNB Bank ASA. It is intended for general circulation and does not take into account the specific investment objectives, financial situation or particular needs of any particular person. You should seek advice from a financial adviser regarding the suitability of any product referred to in the Note, taking into account your specific financial objectives, financial situation or particular needs before making a commitment to purchase any such product. Recipients of the Note should note that, by virtue of their status as accredited investors or expert investors, the Singapore branch of DNB Bank ASA will be exempt from complying with certain compliance requirements under the Financial Advisers Act, Chapter 110 of Singapore (the FAA ), the Financial Advisers Regulations and associated regulations there under. In particular, it will be exempt from: - Section 27 of the FAA (which requires that there must be a reasonable basis for recommendations when making recommendations on investments). Please contact the Singapore branch of DNB Bank ASA at in respect of any matters arising from, or in connection with, the Note. We, the DNB group, our associates, officers and/or employees may have interests in any products referred to in the Note by acting in various roles including as distributor, holder of principal positions, adviser or lender. We, the DNB group, our associates, officers and/or employees may receive fees, brokerage or commissions for acting in those capacities. In addition, we, the DNB group, our associates, officers and/or employees may buy or sell products as principal or agent and may effect transactions which are not consistent with the information set out in the Note. Additional Information, including for Recipients in the In the United States: This note (the Note) is a market letter, as the term is defined in NASD Rule 2211, and, thus, does not constitute a research report within the meaning of U.S. securities laws and regulations, including, without limitation, SEC Rule 15a-6, NASD Rule 2711 and Regulation AC. 22

2012: Fortsatt stor usikkerhet Fiskebåtredernes Forbund, 1. februar 2012 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets

2012: Fortsatt stor usikkerhet Fiskebåtredernes Forbund, 1. februar 2012 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets 212: Fortsatt stor usikkerhet Fiskebåtredernes Forbund, 1. februar 212 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Etterdønningene av finanskrisen Svak vekst, høy ledighet 2 BNP, sesongjustert Prosentvis

Detaljer

Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.2013 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets

Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.2013 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.13 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Fremvoksende økonomier fortsatt i tet 6 5 4 3 1-1 Globalt BNP Prosentvis volumendring f ra året f ør. Bidrag

Detaljer

Temperaturen i europeisk økonomi Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/2012 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Temperaturen i europeisk økonomi Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/2012 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Temperaturen i europeisk økonomi Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/212 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Økonomiske utsikter: Et overblikk Tre "sjokk" traff industrilandene i fjor og aktivitetsveksten

Detaljer

Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8..13 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Overblikk: Våre viktigste makrocalls for 13 ++ Eurosonen vil bestå, med alle dagens 17 medlemmer. BNP

Detaljer

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48 Rammebetingelser i endring sett fra analytikerens side Endringer i rammebetingelser og konsekvenser i et investorperspektiv - Kredittrating av banker - Hvordan påvirkes markedet for fremmedkapital og egenkapital?

Detaljer

Credit rating on covered bonds

Credit rating on covered bonds Credit rating on covered bonds OMF-Forum, Oslo 20 January 2015 Rolv Kristian Heitmann Credit Analyst, DNB Markets rh@dnb.no +47 24 16 90 49 The Credit Research Team in DNB Markets - Contact information

Detaljer

Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.213 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Overblikk Industrilandene Gradvis gjeninnhenting, men

Detaljer

VENDING OPP I USA, NED I ASIA OG AVVENTENDE I OLJE NAS & QFR

VENDING OPP I USA, NED I ASIA OG AVVENTENDE I OLJE NAS & QFR ANALYSE Aksjemarkedet i dag VENDING OPP I USA, NED I ASIA OG AVVENTENDE I OLJE NAS & QFR Målingen av industriaktiviteten i New York sendte det amerikanske aksjemarkedet rett ned ved åpning i går, men indeksene

Detaljer

Børsnoterte eiendomsselskaper og markedsdynamikker. Simen Mortensen - DNB Markets

Børsnoterte eiendomsselskaper og markedsdynamikker. Simen Mortensen - DNB Markets Børsnoterte eiendomsselskaper og markedsdynamikker Simen Mortensen - DNB Markets Gunnar Selbyg - DNB Næringsmegling Børsnotert eiendom: Hvordan er eiendomsaksjer annerledes enn andre eiendomsinvesteringer

Detaljer

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Innledning På den grønne gren 120000 BNP per capita (OECD) 100000 80000 60000 40000 20000 0 Kilde: Verdensbanken 2

Detaljer

Vinneroppskriften på børs

Vinneroppskriften på børs Important disclosures can be found at the end of the presentation Kristiansand, 14. september 2010 Vinneroppskriften på børs Stig R. Myrseth Analysesjef Slik fortoner hverdagen seg for mange investorer.

Detaljer

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest 11 Mars 2015 SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest sett fra et EKB-perspektiv Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Vegard Eid Mediås Direct: +47 22 87 88 24 Email: vegard@paretosec.com

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2015

Egenkapitalbeviskonferansen 2015 Egenkapitalbeviskonferansen 2015 11.03.2015 Oslo Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom på at MING utstedes av SpareBank

Detaljer

Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010

Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010 Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010 Norske boligpriser stiger videre har det bygget seg opp en ny boble? Amerikansk og europeisk innkjøpssjefsindeks stiger videre Internasjonalt Den amerikanske innkjøpssjefsindeksen

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008

Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008 Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008 Nye tiltak annonseres ute og hjemme etter en redselsuke i markedene Internasjonalt Vi er neppe de eneste som sitter igjen med en følelse av nummenhet etter den siste

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Den greske sentralbanken kutter sin prognose for gresk vekst Amerikansk konsumenttilliten litt tilbake i april, som ventet I USA ventes det at ordre av varige goder

Detaljer

Morgenrapport. Macro Research. Internasjonalt. fredag, 4. april 2014

Morgenrapport. Macro Research. Internasjonalt. fredag, 4. april 2014 fredag, 4. april 2014 Macro Research Morgenrapport Ingen endring fra ESB konsensus om kvantitative lettelser dersom inflasjonen blir svakere enn ventet Endelig PMI for eurosonen antyder vekst på linje

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 20. desember 2010

Morgenrapport, mandag, 20. desember 2010 Morgenrapport, mandag, 20. desember 2010 Stabil norsk ledighet Amerikansk ledighet er neppe strukturell Markedene ser mot jul og årsslutt Internasjonalt Det skjedde ikke de store forandringene foregående

Detaljer

Morgenrapport, Fredag, 8. mai 2009

Morgenrapport, Fredag, 8. mai 2009 Morgenrapport, Fredag, 8. mai 2009 Stresstestresultanene: 10 av de 19 finansinstitusjonen trenger $74,6mrd i kapital hvor ille er det? ESB kutter renten til 1,0% og varsler kvantitative lettelser Bank

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Finansmarkedene setter nok en gang sin lit til sentralbankene Uventet lav BNP-vekst i Japan i andre kvartal Morgendagens tall er ventet å vise fall i BNP i eurosonen

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Irsk folkeavstemming kan forsinke iverksettelsen av den nye budsjettraktaten Tysk høyesterett setter stopper for ekspresshåndtering av EFSF-saker Tyskere stadig

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012

Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012 Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012 Den japanske sentralbanken med nye pengepolitiske tiltak New York stengt for andre dag på rad, pga storm Overraskende sterk vekst i svensk detaljvarehandel i september

Detaljer

Morgenrapport, Torsdag, 28. januar 2010

Morgenrapport, Torsdag, 28. januar 2010 Morgenrapport, Torsdag, 28. januar 2010 Gjedrem retter en formanende pekefinger til bankene boligfinansiering pekefingeren er berettiget, men neppe hele løsningen Obamas State of the Union-tale satte fokus

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Oppgang i spanske og italienske statsrenter Spanske myndigheter har sendt formell søknad om hjelp til bankene og Kypros kunngjorde at også de vil be om kriselån Den

Detaljer

Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår

Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår tirsdag, 10. mars 2015 Morgenrapport Macro Research Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår Tysk eksport og import svakere enn ventet per januar Småbedriftsoptimismen

Detaljer

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no Emerging markets vil

Detaljer

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga torsdag, 25. juni 2015 Morgenrapport Macro Research Ingen fremdrift i forhandlingene mellom Hellas og kreditorene av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

Detaljer

Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011

Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011 Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011 Mye står på spill når toppmøtet i EU fortsetter i Brussel i dag Ingen enighet om traktatendring for alle EU-landene Rentekutt og nye låneordninger for bankene, men

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009

Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009 Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009 Eurosonens PMI viser veksttakter Amerikansk bruktboligomsetning tar seg opp Betydelig dollarfall, særlig mot norske kroner Internasjonalt Lynestimatene for PMI i

Detaljer