Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.2013 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets"

Transkript

1 Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets

2 Fremvoksende økonomier fortsatt i tet Globalt BNP Prosentvis volumendring f ra året f ør. Bidrag Kina EMEs x Kina USA ØMU Øvrige industriland Kilde: IMF WEO/Thomson Datastream/DNB Markets

3 Finanskrisen er en industrilandskrise Mye ledig kapasitet BNP, sesongjustert Prosentvis endring siden 8Q1-1 Q1 8 Q1 9 Q1 1 Q1 11 Q1 1 Q1 13 USA ØMU-kjerne PIIGS Jap UK Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets

4 Finanskrisen er en industrilandskrise Mye ledig kapasitet = lav inflasjon 1 Industriland: Ledighet og inflasjon Q 1983 Q 1993 Q 3 Q 13 Ledi ghetsrate Kjernei nflasjon (ha) Kilde: OECD/Thomson Datastream/DNB Markets

5 Opprydningen tar tid Et berg av statsgjeld Offentlig bruttogjeld, %BNP SD DK OE NL BD UK IR ES FR PT US IT GR JP Kilde: IMF Fiscal Monitor/DNB Markets

6 Opprydningen tar tid og privat gjeld etter boligbobler som sprakk 14 Husholdningenes bruttogjeld Prosent av disponibel inntekt 15 Boligpriser Deflatert med KPI. = Q1 5Q1 1Q1 USA Eurosonen Kilde: IMF WEO 13-I/DNB Markets 8 Q1 5Q1 1Q1 USA Eurosonen Kilde: IMF WEO 13-I/DNB Markets

7 Sentralbankene gjør de det kan Fortsatt full gass i pengepolitikken Styringsrenter Faktisk/prognose 1. august 13 Aug-6 Aug-8 Aug-1 Aug-1 Aug-14 Aug-16 USA Japan ØMU UK Sverige Norge Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets Sentralbankbalanser, t-5= Aug-7 Aug-8 Aug-9 Aug-1 Aug-11 Aug-1 Aug-13 Fed BoE ESB BoJ Kilde: Thomson Datastream / DNB Markets

8 Nye virkemidler prøves ut Forward guidance i vinden! Q4 14 Desember 1: Renten skal forbli på dagens nivå så lenge ledigheten er over 6½%...gitt at inflasjonsanslagene om to år ikke overstiger,5%, og inflasjonsforventningene er godt forankret. Q4 15 Q1 16 Juli 13: Fra «we never pre-commit» til «we expect the key ECB interest rates to remain at present or lower levels for an extended period of time. Snart rentemøtereferat? August 13: Renten skal holdes lav til ledigheten faller til 7 prosent gitt at finansiell stabilitet ikke er i fare, inflasjonsforventningene ikke går i været, eller inflasjonsanslagene til BoE overstiger.5% på 18-4 mnd sikt. 8

9 Klart omslag i sommer Veksten tiltar i industrilandene 6 PMI BNP-vektet Aug-1 Aug-11 Aug-1 Aug-13 OECD-industri OECD-tjenester BRIC-industri Kilde: Thomson Datastream / DNB Markets 9

10 Memo: BNP fra etterspørselssiden Privat forbruk (varer, tjenester) Investeringer (næringsinvesteringer, boliginvesteringer) Offentlig etterspørsel: Forbruk og investeringer Nettoeksport (eksport minus import) Lager 1

11 Forbrukerne sliter med lav inntektsvekst og nedbetaling av gjeld Men har blitt litt mindre pessimistiske! 3 Forbrukertillit Standardavvik fra snitt siste 15 år 1-1 -! -3 Sep-3 Sep-8 Sep-13 ØMU-kjerne ØMU-periferi USA Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets 11

12 USA har gjort mye av opprydningsjobben der eurosonen henger etter Gjelden er mindre, lønnsveksten er stigende USA: Husholdningenes finanser Prosent av disponibel inntekt USA: Ledighet og lønn Q 1953 Q 1973 Q 1993 Q 13 Gjeld Trend 195- Renter/avdrag (ha) Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets Aug-93 Aug-98 Aug-3 Aug-8 Aug-13 Ledighetsrate, sj. Lønn (å/å, %,inv, lag6m,ha) Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets 1

13 Offentlige budsjettinnstramninger slipper taket 8 Syklisk justert primærbalanse Prosent av BNP. Endring år/år Eurosonen Japan USA UK Kilde: IMF Fiscal Monitor/DNB Markets 13

14 Alle ønsker drahjelp fra utlandet Utenrikshandelen bidrar positivt i kriseherjede land Driftsbalanse Mrd euro Ty. Pt. Ir. It. He. Sp. EZ-4 Kilde: OECD EO/Thomson Datastream/DNB Markets 14

15 Et kriseherjet finanssystem legger en ekstra demper på veksten Europeiske banker strammer fortsatt til 1 Kredittvilkår for bedrifter netto % av banker m/innstramming 16 ØMU: Bankutlån Prosentvis endring år/år Q3 7 Q1 9 Q3 1 Q1 1 Q3 13 ØMU USA store/med. Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets 4-4 Jul-3 Jul-8 Jul-13 Bedrift Bolig Forbrukslån Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets 15

16 Norge: Annerledeslandet (I) BNP. sesongjustert Prosentvis endring siden 8Q1-1 Q1 8 Q1 9 Q1 1 Q1 11 Q1 1 Q1 13 USA Sverige Kilde: Thomson Datastream / DNB Markets Eurosonen Fastlands-Norge Arbeidsledighet, prosent Jul-3 Jul-5 Jul-7 Jul-9 Jul-11 Jul-13 USA Eurosonen Sverige Norge Kilde: Thomson Datastream / DNB Markets

17 Annerledeslandet (II) 36 Boligpriser Def latert med KPI. 199 = Q 1993 Q 1998 Q 3 Q 8 Q 13 Norge USA UK Spania Danmark Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets 17

18 Stor offentlig formue 5 Norge: Offentlig formue Prosent av BNP Brutto Netto Kilde: OECD EO88, Nov 1/ Thomson Datastream/DNB Markets 18

19 Forsiktige forbrukere, svak eksport, lavere investeringstakt også for olje Bredt basert taktskifte Reg. nettverk: Produksjon. Endring Siste 3m og neste 6m. Skala -5 to +5. Prod. ha -3 Nov-3 Nov-5 Nov-7 Nov-9 Nov-11 Nov-13 Oljel ev. B/A Varehandel Eksportind. Kilde: Norges Bank/DNB Markets 19

20 Litt tråere i arbeidsmarkedet Sysselsettingen har stagnert det siste året Aug-3 Aug-5 Aug-7 Aug-9 Aug-11 Aug-13 Sysselsatte Arbeidsmarked 1 personer. Sesongjustert Kilde: Thomsen Datastream/NAV/DNB Markets Registrert helt ledige+ti ltak (ha)

21 Inflasjonen hoppet i juli og august hva gjør Norges Bank nå? Foliorente Prosent Faktisk PR /13 DNB Markets Kilde: Thomson Datastream/Norges Bank/DNB Markets KPI-JAE Endring år/år i prosent Jan- Jan-3 Jan-6 Jan-9 Jan-1 Jan-15 I alt Kjerneimport Øvrig Kilde: SSB/DNB Markets 1

22 Oljeinvesteringene nær toppen, oljeprisen avtar Næringslivet får mindre drahjelp fra sokkelen Thousands Oljepris og oljeinvesteringer Oljeinvesteringer (NOK 8-mrd) Oljepris. Realprisindeks. 8=1 Kilde: Thomson Datastream/Statistisk sentralbyrå/dnb Markets Oljeinvesteringer, % År/år Andel av Fastlands-BNP (ha) Kilde: Statistisk sentralbyrå/dnb Markets

23 Stagnasjon i boligprisene siden januar Boligpriser og bygging topper neste år Bruktboligpriser Sesongjustert Jan-5 Jan-8 Jan-11 Jan-14 Jan-17 år/år, % Kilde: EFF/Eiendomsverdi/finn.no/DNB Markets 1 kroner/kvm (ha) Boliginvesteringer, % År/år Andel av Fastlands-BNP (ha) Kilde: Statistisk sentralbyrå/dnb Markets

24 Moderasjonslinja slo inn allerede i år Dempet reallønnsvekst de neste årene 7 Norge: Lønnsvekst Prosentvis endring år/år Reallønn Konsumpriser Kilde: Statistisk sentralbyrå/dnb Markets 4

25 Vil spare litt mindre enn nå Forbrukerne vil bidra mest til veksten Husholdninger. Prosent Forbruk (ha) Inntekt (ha) Sparerate Kilde: Statistisk sentralbyrå/dnb Markets 5

26 13-16: Vekst under pari ( prosent), ledigheten øker Medvinden løyer for norsk økonomi Norge: Hovedtall Fastlands-BNP KPI Ledi ghet Kilde: Statistisk sentralbyrå/dnb Markets 6

27 Bidrag til vekst i fastlands-bnp Prosenpoeng Lager Off. ettersp. Nettoeksport Fastlandsbedrifter Olje/sjøfart Hushol dni nger BNP FN (% år/år) Kilde: Statistisk sentralbyrå/dnb Markets 7

28 Important/Disclaimer This note (the Note ) must be seen as marketing material and not as an investment recommendation within the meaning of the Norwegian Securities Trading Act of 7 paragraph 3-1 and the Norwegian Securities Trading Regulation 7/6/9 no The Note has been prepared by DNB Markets, a division of DNB Bank ASA, a Norwegian bank organized under the laws of the Kingdom of Norway (the Bank ), for information purposes only. The Note shall not be used for any unlawful or unauthorized purposes. The Bank, its affiliates, and any third-party providers, as well as their directors, officers, shareholders, employees or agents (individually, each a DNB Party ; collectively, DNB Parties ) do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of the Note. DNB Parties are not responsible for any errors or omissions, regardless of the cause, nor for the results obtained from the use of the Note, nor for the security or maintenance of any data input by the user. The Note is provided on an as is basis. DNB PARTIES DISCLAIM ANY AND ALL EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, FREEDOM FROM BUGS, SOFTWARE ERRORS OR DEFECTS, THAT THE NOTE S FUNCTIONING WILL BE UNINTERRUPTED OR THAT THE NOTE WILL OPERATE WITH ANY SOFTWARE OR HARDWARE CONFIGURATION. In no event shall DNB Parties be liable to any party for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including, without limitation, lost income or lost profits and opportunity costs) in connection with any use of the Note, even if advised of the possibility of such damages. Any opinions expressed herein reflect the Bank s judgment at the time the Note was prepared and DNB Parties assume no obligation to update the Note in any form or format. The Note should not be relied on and is not a substitute for the skill, judgment and experience of the user, its management, employees, advisors and/or clients when making investment and other business decisions. No DNB Party is acting as fiduciary or investment advisor in connection with the dissemination of the Note. While the Note is based on information obtained from public sources that the Bank believes to be reliable, no DNB Party has performed an audit of, nor accepts any duty of due diligence or independent verification of, any information it receives. Confidentiality rules and internal rules restrict the exchange of information between different parts of the Bank and this may prevent employees of DNB Markets who are preparing the Note from utilizing or being aware of information available in DNB Markets/the Bank which may be relevant to the recipients of the Note. The Note is not an offer to buy or sell any security or other financial instrument or to participate in any investment strategy. Distribution of material like the Note is in certain jurisdictions restricted by law. Persons in possession of the Note should seek further guidance regarding such restrictions before distributing the Note. The Note is for clients only, and not for publication, and has been prepared for information purposes only by DNB Markets - a division of DNB Bank ASA registered in Norway with registration number NO (the Register of Business Enterprises) under supervision of the Financial Supervisory Authority of Norway (Finanstilsynet), The Monetary Authority of Singapore, and on a limited basis by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority of the UK, and the Financial Supervisory Authority of Sweden. Details about the extent of our regulation by local authorities outside Norway are available from us on request. Additional information for clients in Singapore The Note has been distributed by the Singapore Branch of DNB Bank ASA. It is intended for general circulation and does not take into account the specific investment objectives, financial situation or particular needs of any particular person. You should seek advice from a financial adviser regarding the suitability of any product referred to in the Note, taking into account your specific financial objectives, financial situation or particular needs before making a commitment to purchase any such product. You have received a copy of the Note because you have been classified either as an accredited investor, an expert investor or as an institutional investor, as these terms have been defined under Singapore s Financial Advisers Act (Cap. 11) ( FAA ) and/or the Financial Advisers Regulations ( FAR ). The Singapore Branch of DNB Bank ASA is a financial adviser exempt from licensing under the FAA but is otherwise subject to the legal requirements of the FAA and of the FAR. By virtue of your status as an accredited investor or as an expert investor, the Singapore Branch of DNB Bank ASA is, in respect of certain of its dealings with you or services rendered to you, exempt from having to comply with certain regulatory requirements of the FAA and FAR, including without limitation, sections 5, 7 and 36 of the FAA. Section 5 of the FAA requires a financial adviser to disclose material information concerning designated investment products which are recommended by the financial adviser to you as the client. Section 7 of the FAA requires a financial adviser to have a reasonable basis for making investment recommendations to you as the client. Section 36 of the FAA requires a financial adviser to include, within any circular or written communications in which he makes recommendations concerning securities, a statement of the nature of any interest which the financial adviser (and any person connected or associated with the financial adviser) might have in the securities. Please contact the Singapore Branch of DNB Bank ASA at in respect of any matters arising from, or in connection with, the Note. The Note is intended for and is to be circulated only to persons who are classified as an accredited investor, an expert investor or an institutional investor. If you are not an accredited investor, an expert investor or an institutional investor, please contact the Singapore Branch of DNB Bank ASA at We, the DNB group, our associates, officers and/or employees may have interests in any products referred to in the Note by acting in various roles including as distributor, holder of principal positions, adviser or lender. We, the DNB group, our associates, officers and/or employees may receive fees, brokerage or commissions for acting in those capacities. In addition, we, the DNB group, our associates, officers and/or employees may buy or sell products as principal or agent and may effect transactions which are not consistent with the information set out in the Note. Additional Information, including for Recipients in the In the United States: The Note does not constitute an offer to sell or buy a security and does not include information, opinions, or recommendations with respect to securities of an issuer or an analysis of a security or an issuer; rather, it is a market letter, as the term is defined in NASD Rule 11.

Temperaturen i europeisk økonomi Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/2012 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Temperaturen i europeisk økonomi Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/2012 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Temperaturen i europeisk økonomi Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/212 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Økonomiske utsikter: Et overblikk Tre "sjokk" traff industrilandene i fjor og aktivitetsveksten

Detaljer

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48 Rammebetingelser i endring sett fra analytikerens side Endringer i rammebetingelser og konsekvenser i et investorperspektiv - Kredittrating av banker - Hvordan påvirkes markedet for fremmedkapital og egenkapital?

Detaljer

VENDING OPP I USA, NED I ASIA OG AVVENTENDE I OLJE NAS & QFR

VENDING OPP I USA, NED I ASIA OG AVVENTENDE I OLJE NAS & QFR ANALYSE Aksjemarkedet i dag VENDING OPP I USA, NED I ASIA OG AVVENTENDE I OLJE NAS & QFR Målingen av industriaktiviteten i New York sendte det amerikanske aksjemarkedet rett ned ved åpning i går, men indeksene

Detaljer

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Innledning På den grønne gren 120000 BNP per capita (OECD) 100000 80000 60000 40000 20000 0 Kilde: Verdensbanken 2

Detaljer

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no Emerging markets vil

Detaljer

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Norsk tradisjonell eksport tar seg opp Empire State-indeksen stiger godt over null Internasjonalt Industriindeksen fra New York Fed, den såkalte Empire State-indeksen,

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Irsk folkeavstemming kan forsinke iverksettelsen av den nye budsjettraktaten Tysk høyesterett setter stopper for ekspresshåndtering av EFSF-saker Tyskere stadig

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Oppgang i spanske og italienske statsrenter Spanske myndigheter har sendt formell søknad om hjelp til bankene og Kypros kunngjorde at også de vil be om kriselån Den

Detaljer

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest 11 Mars 2015 SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest sett fra et EKB-perspektiv Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Vegard Eid Mediås Direct: +47 22 87 88 24 Email: vegard@paretosec.com

Detaljer

Euro-krisen og Norge i eldrebølgens æra Jan L. Andreassen februar 2012

Euro-krisen og Norge i eldrebølgens æra Jan L. Andreassen februar 2012 Euro-krisen og Norge i eldrebølgens æra Jan L. Andreassen februar 2012 Norge i et kriserammet Europa 1. Intro demografiske faktorer 2. Europa 3. Norge 4.Kapitalavakstning 5. Bolig 6. Næringseiendom 1)

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Bakgrunn for krisen enorme budsjettunderskudd 2 Fonyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt

Detaljer

Høstkonferansen Stavanger 20.09.11

Høstkonferansen Stavanger 20.09.11 Høstkonferansen Stavanger 20.09.11 «Overføring av boliglån til kredittforetak- Hvilke konsekvenser har dette, og har noen banker allerede gått for langt?» SpareBank 1 Markets - Credit Research Guttorm

Detaljer

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv.

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv. Sluttbrukerlisensavtale NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN HA FORTRINNSRETT.

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013. 16. juli 2013

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013. 16. juli 2013 Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013 16. juli 2013 Agenda Hovedtrekk Resultatutvikling Prioriteringer og utsikter Tilleggsinformasjon Solid premievekst og tilfredsstillende resultat Utvikling

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 4. februar 2015 Sterk avslutning på året Combined ratio Resultat før skatt NOK 1.159m CR % 100 90 80 70 60 84,5 92,1 86,4 Q4

Detaljer

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 IDEX / annual report 2009 / English version 2 Business Contents English version Mission and vision 4 2009 key events 4 Market and outlook 7 Personal ID for the mass market

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer Økt tillit til finansiell. gjennom styrets arbeid og erklæringer Krav til revisjonsutvalg. EU har uttrykt som overordnet politisk målsetting at EU skal ha verdens mest konkurransedyktige og bærekraftige

Detaljer

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i Vardia Insurance Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l.

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS fremsatt av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Tilbudspris: NOK 9,00

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK. Code: 565804no

OPERATØRHÅNDBOK. Code: 565804no OPERATØRHÅNDBOK d-copia6500mf/8000mf N Code: 565804no PUBLIKASJON UTGITT AV: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Alle rettigheter

Detaljer

Vendepunkt ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 OVERBLIKK 04 NORGE 08. Overblikk VENDEPUNKT

Vendepunkt ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 OVERBLIKK 04 NORGE 08. Overblikk VENDEPUNKT Overblikk ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 Vendepunkt Gradvis oppgang For første gang på flere år er det tegn til klar økonomisk oppgang i de gamle industrilandene. Veksten i Kina blir lavere, men ikke

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

GoOnline Brukermanual 5.30. Copyright 1999-2003 AOT GoOnline AS

GoOnline Brukermanual 5.30. Copyright 1999-2003 AOT GoOnline AS GoOnline Brukermanual 5.30 I GoOnline Hjelp Innholdsfortegnelse Part I Installasjon 4 1 Velkommen... 4 2 Systemkrav... 4 3 Lisens avtale... 5 4 Registrering... av lisens 7 Part II Praktisk bruk 9 1 Hovedbilde...

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 59 21. årgang 16.10.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer