Utsikter for norsk og europeisk økonomi. MayDay /5/2014 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utsikter for norsk og europeisk økonomi. MayDay 2014. 22/5/2014 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets"

Transkript

1 Utsikter for norsk og europeisk økonomi. MayDay /5/214 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets

2 «All Time High» på børsene: Krisen er glemt! Draghis «whatever it takes» 26/7/212 ble vendepunktet Aksjeindekser May-4 May-6 May-8 May-1 May-12 May-14 MSCI verdensindeks Kilde: Thomson Datastream,/DNB Markets Kilde: Thomson Datastream, OSEBX (ha) Spread i 1-års statsrenter Basispunkter May-8 May-1 May-12 May-14 Italia-Tyskl. Kilde: Thomson Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets Spania-Tyskl.

3 Hellas låner penger igjen Holdt sin første vellykkede gjeldsauksjon på 4 år i april (5 år, 4,95%) Hellas: 1 års statsrenter Prosent 5 May-1 May-11 May-12 May-13 May-14 Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets Hellas: Bruttogjeld, %BNP Kilde: IMF Fiscal Monitor September 211/DNB Markets

4 Men økonomiene sliter fortsatt Etterdønninger og tilbakeslag har gitt lav vekst i lang tid BNP, sesongjustert Prosentvis endring siden 28Q1-1 Q1 28 Q1 21 Q1 212 Q1 214 USA Japan EZ UK Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets Q1 28 Eurosonen: BNP Prosentvis endring siden 28Q1 Q1 29 Q1 21 Q1 211 Q1 212 Q1 213 Q1 214 I alt Tyskland Frankrike Italia Kilde Thomson Datastream/DNB Markets

5 Vårt hovedscenario: Fremvoksende drar lasset Industriland: USA i tet, fra minus til (svakt) pluss i eurosonen Globalt BNP Prosentvis volumendring fra året før. Bidrag Kina EMEs x Kina USA ØMU Øvrige industriland Kilde: IMF WEO/Thomson Datastream/DNB Markets

6 Flere grunner til optimisme 1. Budsjettinnstrammingene blir mindre 2.5 Syklisk justert primærbalanse Prosent av BNP. Endring år/år. Positive tall er en innstramning ØMU USA Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets

7 Flere grunner til optimisme 2. Reformer har gitt lavere kostnader ØMU: Lønnskostnader/prod.enhet 2= Italia Spania Hellas Portugal Irland Tyskland Frankrike Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets

8 Flere grunner til optimisme 3. Privat gjeld har kommet ned 18 Privat gjeld Prosent av BNP Q2 21 Q2 24 Q2 27 Q2 21 Q2 213 USA Eurosonen Kilde: BIS/IMF/DNB Markets

9 Flere grunner til optimisme 4. Sentralbankene gir full gass Styringsrenter Faktisk/prognose 7.mai Ti års swaprenter Faktisk/prognose 7.mai May-7 May-9 May-11 May-13 May-15 May-17 USA Japan ØMU UK Sverige Norge Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets May-7 May-9 May-11 May-13 May-15 May-17 USA Japan ØMU UK Sverige Norge Kilde: Thomson Datastream/ DNB Markets

10 Hvor kan vi ta feil? Noen eksempler USA: Inflasjonen kommer tidligere/sterkere Eurosonen: Giftig deflasjon/gjeldsspiral Kina: Hard landing Japan: Det pengepolitiske eksperimentet går galt

11 Siste 2 år: Eventyrlig sterke for Norge Da finanskrisen traff ble Norge for alvor annerledeslandet. 4 BNP Prosentvis volumendring, F-Norge Sverige Danmark Eurosonen USA Gjennomsnitt Variasjon (Standardavvik) Kilde: Statistisk sentralbyrå/dnb Markets

12 2-tallet: Triplet oljepris løftet lønnsomheten Betydelige ringvirkninger, via investeringer, drift og lønnsoppgjør Bytteforhold Eksport-/importpriser. Indeks. Q2 1995=1 6 Q Q3 21 Q3 26 Q3 211 Danmark Sverige Finland F-Norge Norge Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets Norge: Lønnsandel Prosent 8 78 Lønnskostnader/(lønnskostnader + driftsresultat) Fastlands-Norge Kilde: Statistisk sentralbyrå/dnb Markets F.-næringer

13 Boligprisnivået en refleksjon av eventyret Høy inntektsvekst for den jevne nordmann, lav rente, lav og stabil ledighet Deflaterte boligpriser 1985= Median husholdningsinntekt Prisjustert, 25= Disp. inntekt KPI Byggekost Kilde: EFF/finn.no/Eiendomsverdi/Statistisk sentralbyrå/dnb Markets Norge USA Kilde: Thomson Datastream/Statistisk sentralbyrå/dnb Markets

14 Tilbudssiden: Ingen byggebonanza i Norge I 199 hadde Irland 3,5 millioner innbyggere, Norge hadde 4,2 millioner 15 Norge: Befolkning og boligbygging Årlig endring i 1 15 Irland: Befolkning og boligbygging Årlig endring i Bef. Nettoinnvandring Fullførte boliger Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets Bef. Nettoinnvandring Fullførte boliger Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets 14

15 Todelt etter krisen: Olje- og boligsmurt oppgang Fall i næringsinvesteringene, stagnasjon i eksport, tilbakeholdne forbrukere Norge: Etterspørselskomp onenter 28Q1=1. 3-kvartalers glidende snitt Q1 28 Q1 21 Q1 212 Q1 214 Q1 216 Priv. konsum Off. kons Oljei nv. Nær.inv. Boliginv. Trad.eksport Source: Thomson Datastream/DNB Markets

16 Nå er oljeboomen på hell Oljestimulansene går fra kraftig positive til mildt negative Oljeinvesteringer Milliarder NOK Kilde: Statistisk sentralbyrå/dnb Markets Spot Brent historikk og prognose Dollar/fat FWD (nominelle priser) Prognose nominelle priser Prognose reelle priser (213 USD) Kilde: Thomson Reuters/DNB Markets

17 Det dabber av, på bred basis Todelingen nesten borte, mindre fart i oljå, boligbyggingen faller Reg. nettverk: Produksjon. Endring Siste 3m og neste 6m. Skala -5 to +5. Prod. ha -3-6 Jul-4 Jul-6 Jul-8 Jul-1 Jul-12 Jul-14 Oljelev. B/A Hjemmeind. Eksportind. Kilde: Norges Bank/DNB Markets Reg. nettverk: Produksjon. Endring Siste 3m og neste 6m. Skala -5 to +5. Prod. ha -3-6 Jul-4 Jul-6 Jul-8 Jul-1 Jul-12 Jul-14 Varehandel Tj.yting bedrifter Pers. tj.yting Kilde: Norges Bank/DNB Markets

18 Ingen tegn til flaskehalser og kostnadspress Sysselsettingen har flatet ut, ledigheten vil stige Reg.nettverk: Kapasitetsproblemer? Prosentandeler Feb-4 Feb-6 Feb-8 Feb-1 Feb-12 Feb-14 Kilde: Norges Bank/DNB Markets Vanskelig å møte økt etterspørsel Prod. begrenset av arbeidskraftstilgang Arbeidsmarked 1 personer. Sesongjustert May-4 May-6 May-8 May-1 May-12 May-14 Sysselsatte Kilde: Thomsen Datastream/NAV/DNB Markets Registrert helt ledige+tiltak (ha)

19 Norges Bank: Utsetter rentehopp til høsten 215 Hvorfor ikke rentekutt, med utsikter til inflasjon under målet? 6 Styringsrenter Faktisk/prognose 7.mai May-7 May-9 May-11 May-13 May-15 May-17 USA Japan ØMU UK Sverige Norge Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets

20 Gjeldsbyrde bekymrer Rentebetalingene opp til 1% av disp. inntekt, tross beskjeden renteoppgang Husholdningene Prosent av disponibel inntekt Rentebelastning Kilde: Statistisk sentralbyrå/dnb Markets Gjeldsandel (ha)

21 Sparelysten har økt, og den har kommet for å bli! Rekordhøy gjeld vil hindre tilløp til kjøpefest 8 Sparerate, husholdninger, % x utbytte x utbytte og pensjonspremie Kilde: Statistisk sentralbyrå/dnb Markets

22 Boligprisfall i høst et blaff, nedgang fra neste år -4½% de neste to årene, som følge av høyere ledighet og høyere renter Bruktboligpriser Prosentvis endring år/år Faktisk Kilde: EFF/NEF/Econ Pöyry/Finn.no/DNB Markets Modell

23 Motvekter: Svakere krone og oppsving ute Men norske eksportører vil fortsatt tape markedsandeler Norske kroner Sterkere krone May-1 May-11 May-12 May-13 May-14 EURNOK I-44 (ha) Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets

24 og impulser fra finanspolitikken Vi venter 15 mrd i skattekutt neste år 28 Oljefond og oljepengebruk Mrd 214-kroner Faktisk NB15? 4% Kilde: Finansdepartement et, NB214 & TP214/DNB Markets

25 : Myk landing Fastlandsvekst i underkant av 2%. Under pari for Norge, men langt fra krise Norge: Etterspørselskomp onenter 28Q1=1. 3-kvartalers glidende snitt Q1 28 Q1 21 Q1 212 Q1 214 Q1 216 Priv. konsum Off. kons Oljei nv. Nær.inv. Boliginv. Trad.eksport Source: Thomson Datastream/DNB Markets

26 Disclaimer IMPORTANT/DISCLAIMER This note (the Note ) must be seen as marketing material and not as an investment recommendation within the meaning of the Norwegian Securities Trading Act of 27 paragraph 3-1 and the Norwegian Securities Trading Regulation 27/6/29 no The Note has been prepared by DNB Markets, a division of DNB Bank ASA, a Norwegian bank organized under the laws of the Kingdom of Norway (the Bank ), for information purposes only. The Note shall not be used for any unlawful or unauthorized purposes. The Bank, its affiliates, and any third-party providers, as well as their directors, officers, shareholders, employees or agents (individually, each a DNB Party ; collectively, DNB Parties ) do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of the Note. DNB Parties are not responsible for any errors or omissions, regardless of the cause, nor for the results obtained from the use of the Note, nor for the security or maintenance of any data input by the user. The Note is provided on an as is basis. DNB PARTIES DISCLAIM ANY AND ALL EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, FREEDOM FROM BUGS, SOFTWARE ERRORS OR DEFECTS, THAT THE NOTE S FUNCTIONING WILL BE UNINTERRUPTED OR THAT THE NOTE WILL OPERATE WITH ANY SOFTWARE OR HARDWARE CONFIGURATION. In no event shall DNB Parties be liable to any party for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including, without limitation, lost income or lost profits and opportunity costs) in connection with any use of the Note, even if advised of the possibility of such damages. Any opinions expressed herein reflect the Bank s judgment at the time the Note was prepared and DNB Parties assume no obligation to update the Note in any form or format. The Note should not be relied on and is not a substitute for the skill, judgment and experience of the user, its management, employees, advisors and/or clients when making investment and other business decisions. No DNB Party is acting as fiduciary or investment advisor in connection with the dissemination of the Note. While the Note is based on information obtained from public sources that the Bank believes to be reliable, no DNB Party has performed an audit of, nor accepts any duty of due diligence or independent verification of, any information it receives. Confidentiality rules and internal rules restrict the exchange of information between different parts of the Bank and this may prevent employees of DNB Markets who are preparing the Note from utilizing or being aware of information available in DNB Markets/the Bank which may be relevant to the recipients of the Note. The Note is not an offer to buy or sell any security or other financial instrument or to participate in any investment strategy. Distribution of material like the Note is in certain jurisdictions restricted by law. Persons in possession of the Note should seek further guidance regarding such restrictions before distributing the Note. The Note is for clients only, and not for publication, and has been prepared for information purposes only by DNB Markets - a division of DNB Bank ASA registered in Norway with registration number NO (the Register of Business Enterprises) under supervision of the Financial Supervisory Authority of Norway (Finanstilsynet), Monetary Authority of Singapore, the Chilean Superintendent of Banks, and on a limited basis by the Financial Services Authority of UK. Information about DNB Markets can be found at dnb.no. Additional information for clients in Singapore The Note has been distributed by the Singapore branch of DNB Bank ASA. It is intended for general circulation and does not take into account the specific investment objectives, financial situation or particular needs of any particular person. You should seek advice from a financial adviser regarding the suitability of any product referred to in the Note, taking into account your specific financial objectives, financial situation or particular needs before making a commitment to purchase any such product. Recipients of the Note should note that, by virtue of their status as accredited investors or expert investors, the Singapore branch of DNB Bank ASA will be exempt from complying with certain compliance requirements under the Financial Advisers Act, Chapter 11 of Singapore (the FAA ), the Financial Advisers Regulations and associated regulations there under. In particular, it will be exempt from: - Section 27 of the FAA (which requires that there must be a reasonable basis for recommendations when making recommendations on investments). Please contact the Singapore branch of DNB Bank ASA at in respect of any matters arising from, or in connection with, the Note. We, the DNB group, our associates, officers and/or employees may have interests in any products referred to in the Note by acting in various roles including as distributor, holder of principal positions, adviser or lender. We, the DNB group, our associates, officers and/or employees may receive fees, brokerage or commissions for acting in those capacities. In addition, we, the DNB group, our associates, officers and/or employees may buy or sell products as principal or agent and may effect transactions which are not consistent with the information set out in the Note. Additional Information, including for Recipients in the In the United States: This note (the Note) is a market letter, as the term is defined in NASD Rule 2211, and, thus, does not constitute a research report within the meaning of U.S. securities laws and regulations, including, without limitation, SEC Rule 15a-6, NASD Rule 2711 and Regulation AC.

2012: Fortsatt stor usikkerhet Fiskebåtredernes Forbund, 1. februar 2012 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets

2012: Fortsatt stor usikkerhet Fiskebåtredernes Forbund, 1. februar 2012 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets 212: Fortsatt stor usikkerhet Fiskebåtredernes Forbund, 1. februar 212 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Etterdønningene av finanskrisen Svak vekst, høy ledighet 2 BNP, sesongjustert Prosentvis

Detaljer

Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.2013 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets

Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.2013 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.13 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Fremvoksende økonomier fortsatt i tet 6 5 4 3 1-1 Globalt BNP Prosentvis volumendring f ra året f ør. Bidrag

Detaljer

Hva vil lavere oljepris bety for boligmarkedet? Boligkonferansen, 12.5. 2015. Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets

Hva vil lavere oljepris bety for boligmarkedet? Boligkonferansen, 12.5. 2015. Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Hva vil lavere oljepris bety for boligmarkedet? Boligkonferansen, 12.5. 2015. Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Oljeprisstup: Hva betyr det for boligmarkedet? DNB Markets: Prisoppgang i vente,

Detaljer

Økonomiske utsikter 2015-18: Fra gullalder til oljebrems Arbeidsgiver 2015, Oslo, 13. april 2015 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Økonomiske utsikter 2015-18: Fra gullalder til oljebrems Arbeidsgiver 2015, Oslo, 13. april 2015 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Økonomiske utsikter -8: Fra gullalder til oljebrems Arbeidsgiver, Oslo,. april Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Flerhastighetsverden. Og mye slakk % - ½-% - ½% 8 - BNP Prosenvis volumendring fra året

Detaljer

Oslo Børs - investeringsmuligheter Kristian Tunaal. August 2012

Oslo Børs - investeringsmuligheter Kristian Tunaal. August 2012 Oslo Børs - investeringsmuligheter Kristian Tunaal August 2012 Oslo Børs historisk avkastning 400 350 Avkastning Oslo Børs vs. andre indekser 2001-2011 400 350 Oslo Børs med bedre avkastning siste 10 år

Detaljer

Temperaturen i europeisk økonomi Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/2012 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Temperaturen i europeisk økonomi Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/2012 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Temperaturen i europeisk økonomi Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/212 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Økonomiske utsikter: Et overblikk Tre "sjokk" traff industrilandene i fjor og aktivitetsveksten

Detaljer

Incentivordninger for bransjen

Incentivordninger for bransjen Incentivordninger for bransjen Hva er mulig og hvor? Fornybarkonferansen Bergen 28. april 2015 Karl Magnus Maribu Risk Advisory Commodities DNB Markets, Oslo + 47 24169157 karl.magnus.maribu@dnb.no Solcellekraft

Detaljer

Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8..13 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Overblikk: Våre viktigste makrocalls for 13 ++ Eurosonen vil bestå, med alle dagens 17 medlemmer. BNP

Detaljer

Oljebremsen hugger og den kinesiske dragen halter Står vi foran en ny krise og årelang stagnasjon?

Oljebremsen hugger og den kinesiske dragen halter Står vi foran en ny krise og årelang stagnasjon? Oljebremsen hugger og den kinesiske dragen halter Står vi foran en ny krise og årelang stagnasjon? Både internasjonalt og her hjemme merkes nå i stigende grad konsekvensene av Kinas nedkjøling og utsiktene

Detaljer

Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.213 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Overblikk Industrilandene Gradvis gjeninnhenting, men

Detaljer

Kina: Fortid nåtid - fremtid Kina-seminar, CME, mandag 26. mars 2012 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Kina: Fortid nåtid - fremtid Kina-seminar, CME, mandag 26. mars 2012 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Kina: Fortid nåtid - fremtid Kina-seminar, CME, mandag 26. mars 212 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Overblikk Fortid: Kinas fantastiske reise Nåtid: Vekstmodell ved et veiskille? - Sykliske og strukturelle

Detaljer

Credit rating on covered bonds

Credit rating on covered bonds Credit rating on covered bonds OMF-Forum, Oslo 20 January 2015 Rolv Kristian Heitmann Credit Analyst, DNB Markets rh@dnb.no +47 24 16 90 49 The Credit Research Team in DNB Markets - Contact information

Detaljer

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48 Rammebetingelser i endring sett fra analytikerens side Endringer i rammebetingelser og konsekvenser i et investorperspektiv - Kredittrating av banker - Hvordan påvirkes markedet for fremmedkapital og egenkapital?

Detaljer

VENDING OPP I USA, NED I ASIA OG AVVENTENDE I OLJE NAS & QFR

VENDING OPP I USA, NED I ASIA OG AVVENTENDE I OLJE NAS & QFR ANALYSE Aksjemarkedet i dag VENDING OPP I USA, NED I ASIA OG AVVENTENDE I OLJE NAS & QFR Målingen av industriaktiviteten i New York sendte det amerikanske aksjemarkedet rett ned ved åpning i går, men indeksene

Detaljer

Børsnoterte eiendomsselskaper og markedsdynamikker. Simen Mortensen - DNB Markets

Børsnoterte eiendomsselskaper og markedsdynamikker. Simen Mortensen - DNB Markets Børsnoterte eiendomsselskaper og markedsdynamikker Simen Mortensen - DNB Markets Gunnar Selbyg - DNB Næringsmegling Børsnotert eiendom: Hvordan er eiendomsaksjer annerledes enn andre eiendomsinvesteringer

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Finansmarkedene setter nok en gang sin lit til sentralbankene Uventet lav BNP-vekst i Japan i andre kvartal Morgendagens tall er ventet å vise fall i BNP i eurosonen

Detaljer

Kinesiske data svakere enn ventet i juli antakelig ytterligere stimulansetiltak i vente

Kinesiske data svakere enn ventet i juli antakelig ytterligere stimulansetiltak i vente torsdag, 13. august 2015 Macro Research Morgenrapport Kinesiske data svakere enn ventet i juli antakelig ytterligere stimulansetiltak i vente Den markerte svekkelsen av den kinesiske valutaen skaper nervøsitet

Detaljer

Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012

Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012 Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012 ADP-tall viser god trend i amerikansk sysselsetting Industrisentimentet i USA tyder på fortsatt god vekst i industrien ESBs utlånsundersøkelse for 4.kv viser til

Detaljer

Kinesiske myndigheter kutter rentene og senker bankenes reservekrav i forsøk på å beholde kontroll

Kinesiske myndigheter kutter rentene og senker bankenes reservekrav i forsøk på å beholde kontroll onsdag, 26. august 2015 Morgenrapport Macro Research Kinesiske myndigheter kutter rentene og senker bankenes reservekrav i forsøk på å beholde kontroll Amerikansk konsumenttillit bedre enn ventet i august

Detaljer

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no Emerging markets vil

Detaljer

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga torsdag, 25. juni 2015 Morgenrapport Macro Research Ingen fremdrift i forhandlingene mellom Hellas og kreditorene av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

Detaljer

Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår

Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår tirsdag, 10. mars 2015 Morgenrapport Macro Research Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår Tysk eksport og import svakere enn ventet per januar Småbedriftsoptimismen

Detaljer

Morgenrapport, fredag, 10. februar 2012

Morgenrapport, fredag, 10. februar 2012 Morgenrapport, fredag, 10. februar 2012 Eurosonen krever større utgiftskutt og nye forsikringer fra Hellas før redningspakke kan godkjennes Ingen renteendring eller nye tiltak fra ESB, litt mer optimistisk

Detaljer

Som ventet avtok den økonomiske aktiviteten i Japan kraftig i 2.kv, som følge av momsøkningen i april

Som ventet avtok den økonomiske aktiviteten i Japan kraftig i 2.kv, som følge av momsøkningen i april onsdag, 13. august 2014 Morgenrapport Macro Research Som ventet avtok den økonomiske aktiviteten i Japan kraftig i 2.kv, som følge av momsøkningen i april Kinesiske industri- og detaljomsetningstall skuffet

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012

Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012 Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012 Den japanske sentralbanken med nye pengepolitiske tiltak New York stengt for andre dag på rad, pga storm Overraskende sterk vekst i svensk detaljvarehandel i september

Detaljer

Kjerneinflasjonen i Sverige marginalt over Riksbankens estimat; for lite avvik til å påvirke renteutsiktene

Kjerneinflasjonen i Sverige marginalt over Riksbankens estimat; for lite avvik til å påvirke renteutsiktene onsdag, 12. november 2014 Morgenrapport Macro Research Kjerneinflasjonen i Sverige marginalt over Riksbankens estimat; for lite avvik til å påvirke renteutsiktene Den svenske Finansinspektionen med nye

Detaljer

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Innledning På den grønne gren 120000 BNP per capita (OECD) 100000 80000 60000 40000 20000 0 Kilde: Verdensbanken 2

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Den greske sentralbanken kutter sin prognose for gresk vekst Amerikansk konsumenttilliten litt tilbake i april, som ventet I USA ventes det at ordre av varige goder

Detaljer

Bred basert avmatning i Kina, tjenestesektoren har opplevd den svakeste veksten på 6 måneder

Bred basert avmatning i Kina, tjenestesektoren har opplevd den svakeste veksten på 6 måneder onsdag, 4. februar 2015 Morgenrapport Macro Research Bred basert avmatning i Kina, tjenestesektoren har opplevd den svakeste veksten på 6 måneder I dag får vi endelige PMI-tall for eurosonen; ventet å

Detaljer