Ungboprosjekt i Steinkjer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungboprosjekt i Steinkjer 2012-2016"

Transkript

1 Ungboprosjekt i Steinkjer Innhold 1. Bakgrunn Målsetting Samarbeidspartnere Tre ulike boligtilbud Informasjon Gjennomføring Forberede informasjonsopplegg Kampanje for å rekruttere deltagere Oppfølging av interessenter i Ungboprosjektet Tidsplan... 6 Dokumentet er vedtatt av styringsgruppen for Ungboprosjektet 10.juli 2012 Illistrasjonsfoto:

2 1. Bakgrunn Den 19.mai 2010 reiste representanten Aina Kjønstad et spørsmål i kommunestyret om muligheter for nytt Ungboprosjekt i steinkjer. Ordføreren besvarte spørsmålet positivt og den 24.mai 2010 sendte han et brev til Husnemnda med anmodning om å ta opp saken til vurdering. Det viste seg at viktige forutsetninger hadde endret seg kraftig siden forrige Ungboprosjekt i Steinkjer på 1980 og 90- tallet og det var krevende å finne en god modell for et nytt Ungboprosjekt. Svein Åge Trøbakk utarbeidet et oppsummerende notat med retningslinjer og avtaleverk for videre prosjektarbeid og Husnemnda vedtok oppstart av boligprosjekt for ungdom i Steinkjer 3. oktober Prosjekteierskap: Steinkjer kommune ved Husnemnda eier prosjektet. Prosjektstyring: Prosjekteier har oppnevnt en styringsgruppe sammensatt av representanter fra Husnemnda (ledelse), kommuneadministrasjonen, Steinkjer Ungdomsråd, styret i Steinkjer Tomteselskap. Daglig leder i Steinkjer Tomteselskap er sekretær. Styringsgruppa utgjør prosjektets ledelse og treffer beslutninger bindende for prosjektet innenfor dets økonomiske rammer og vedtatte retningslinjer. Prosjektet er av rådgivende, veiledende og tilretteleggende/ koordinerende art hvor de enkelte deltakende boligsøkende har fullt og helt ansvar for sitt boligvalg. Styringsgruppa kan således ikke involvere prosjektet eller dets deltakende parter i avtaleforhold som innebærer økonomisk ansvar for de boligobjekt som skal gjennomføres. For utleieboliger forutsettes at boligene eies av Steinkjerbygg AS. Side 2 av 6

3 2. Målsetting Alle unge i etableringsfasen skal kunne skaffe seg tjenlig bolig i Steinkjer. Dette gjelder for aldersgruppen inntil 35 år, når det gjelder Ungboprosjektet. Dette skal skje gjennom nybygging, kjøp og eventuelt restaurering av eksisterende bolig, eller tildeling av kommunal bolig. Det skal satses på rimelige løsninger samla sett og boligkostnadene må stå i rimelig forhold til den enkeltes økonomi. Det skal gis bistand til alle aktuelle unge i de deler av kommunen de selv ønsker det. Boligtypen kan være forskjellig, men de skal tas spesielle hensyn til miljø, klima og tilgjengelighet. Det er et mål å realisere en boligløsning for minimum 15 husstander årlig i en femårsperiode. Det er også et mål å tilrettelegge for egeninnsats i forbindelse med nybygging eller istandsetting av brukt bolig, når det er ønskelig. 3. Samarbeidspartnere Ungboprosjektet i Steinkjer 20116, skal styres i nært samarbeid mellom Steinkjer kommune, Husbanken i Trondheim og de fire private bankene i Steinkjer. Samarbeidet med Husbanken er utviklet over lenger tid og husbanken har gitt grønt lys for å delta i prosjektet. Steinkjer kommune har flere års erfaring i samarbeid med de fire private bankene i Steinkjer når det gjelder finansiering av boligbygging. Arbeidet er utviklet langt når det gjelder faste rutiner, kundevurderinger mv. og kommunen er derfor glad for at de fire bankene nå deltar i dette samarbeidet og at vi kan bygge på godt utviklede samarbeidsrutiner. Ungboprosjektet i Steinkjer vil derfor bli presentert som et samarbeidsprosjekt mellom disse partene. Partene vil i fellesskap evaluere samarbeidet etter hvert som det utvikler seg 4. Tre ulike boligløsninger Målsettingen for prosjektet skal nås ved å tilby tre ulike boligløsninger, som ungdommene kan velge blant ut fra sin økonomiske situasjon og ønske. De kan enten velge å bygge ny bolig, kjøpe (og eventuelt bygge om) brukt bolig, eller leie kommunal bolig av Steinkjerbygg AS. I tråd med myndighetens ønsker, skal det stimuleres til å eie egen bolig framfor leie. Boligløsningene med finansieringsløsninger er skissert nedenfor. Side 3 av 6

4 Figur 1: Boligløsninger i Ungboprosjektet i Steinkjer Informasjon Det skal utarbeides et informasjonsopplegg som har som mål at flest mulig blir gjort kjent med Ungboprosjektet i Steinkjer Både innhold i og formidling av informasjonen skal skreddersys til målgruppen, som er ungdom under 35 år i etableringsfasen. Opplegget forberedes ved å foreta rolleavklaring, utvikle kampanjemateriell, utarbeide mediestrategi og inngå partnerskap med aktører for informasjonsspredning, som beskrevet nedenfor. 6. Gjennomføring 6.1 Forberede informasjonsopplegg Rolleavklaringer Publikumskontakten i kommunen er Boligkontoret, som skal formidle kontakt med alle aktuelle aktører. Utarbeide mediestrategi Kommunens informasjonskonsulent lager forslag til mediestrategi, som forelegges styringsgruppen til godkjenning. Det legges vekt på innsalg av gode historier til rett aktør og til rett tid. Utvikle kampanjemateriell Det utvikles materiell i samråd med Husbanken og øvrige samarbeidspartnere. Materiellet skal godkjennes av styringsgruppen før det tas i bruk. Materiellet skal ha enkle, slagferdige budskap, bevisst billedbruk, formidle gode historier og bruk av kommunens eget profilmateriell, Steinkjerprofilen. Inngå partnerskap med sentrale aktører for informasjonsspredning Se aktuelle aktører i listen over kanaler for informasjonsspredning nedenfor Side 4 av 6

5 6.2 Kampanje for å rekruttere deltagere - Kommunens hjemme - og facebookside - Aktiv tilstedeværelse i sosiale medier og fysiske arenaer der ungdom ferdes - Aktører for informasjonsspredning: EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS Boli Eiendomsmegling AS Manpower NAV Steinkjer Steinkjer Næringsforum Jobb i Nord-Trøndelag, rekrutteringsprosjekt ved Kunnskapsparken i Nord-Trøndelag Trainee-programmet Intro Innherred Steinkjer Næringsselskap Steinkjerbygg LO Nord-Trøndelag 6.3 Oppfølging av interessenter i Ungboprosjektet Registrere interesse Kommunens boligkontor har hovedansvar for å ta i mot henvendelser, svare på spørsmål og foreta en innledende kartlegging av behov hos interessentene. Det skal utvikles nettbasert registreringsskjema og papirversjon. Boligkontoret inviterer de interessentene som ønsker å gå videre i prosessen gruppevis til dialogmøte med kommunens rådgivningsapparat. Gjennomføre dialogmøter Tomteselskapet, boligkontoret, arealplanlegger m.fl. møter interessentene, får avklart nærmere deres individuelle behov og informerer om aktuelle valgmuligheter. Avtaleinngåelse Interessentene velger botilbud og inngår deltageravtale med prosjektet. Råd og veiledning i henhold til valgt botilbud Prosjektdeltagerne får individuell oppfølging helt fram til de er etablert i egen bolig eller tildelt kommunal bolig. Boligkontoret har hovedkontakten og sørger for å trekke inn annen nødvendig kompetanse etter behov. Side 5 av 6

6 7. Tidsplan Foreløpig skisse til tidsplan for prosjektet: Tidsplan (kvartalsvis) Hovedaktivitet Rolleavklaringer Utvikle kampanjemateriell Utarbeide mediestrategi Inngå partnerskap med nøkkelaktører Kampanje for å rekruttere deltagere Registrere interesse Gjennomføre dialogmøter Avtaleinngåelse Råd og veiledning Evaluering og rapportering Prosjektavslutning Statusmøter Styringsgruppe møter Milepæler Beslutningspunkt Side 6 av 6

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD»

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Side 1 1. Forord Boligen fyller helt sentrale behov i livene våre. I den siste offentlige utredningen om boligpolitikken, «Rom for alle en sosial boligpolitikk

Detaljer

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

Etablering av borettslag for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Etablering av borettslag for mennesker med nedsatt funksjonsevne Etablering av borettslag for mennesker med nedsatt funksjonsevne - en veileder for pårørende og kommunen 1 2 Innledning Denne veilederen omhandler etablering av en trygg og varig bolig i borettslag for

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014 Boligsosial handlingsplan Steinkjer kommune 2011-2014 Innhold Boligsosial handlingsplan...1 Steinkjer kommune 2011-2014...1 Boligsosial handlingsplan 2011 2014...4 0 Forord...4 1.0 Innledning...6 1.1Type

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Sluttrapport. Bolig etter endt barnevernsomsorg Stavanger kommune Ungdom og fritid UNGBO

Sluttrapport. Bolig etter endt barnevernsomsorg Stavanger kommune Ungdom og fritid UNGBO Sluttrapport Bolig etter endt barnevernsomsorg Stavanger kommune Ungdom og fritid UNGBO 1 Innhold 1. Innledning 2. Bakgrunn for prosjektet 3. Oppdragsgiver og organisering 3.1 Mandat for arbeidsgruppen

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Utgitt august 2012 Aina Tjosås, Husbanken Region vest. Heftet kan lastes ned fra Britt Nina Borge, Husbanken Region vest

Utgitt august 2012 Aina Tjosås, Husbanken Region vest. Heftet kan lastes ned fra Britt Nina Borge, Husbanken Region vest Boligtilpassing // Boligtilpassing Innhold FORORD s 3 HVORFOR s 4 BOLIGRÅDGIVING? UTFORDRINGER VED s 4 BOLIGTILPASSING Boligrådgiving Finansiering ROLLER OG ANSVAR s 6 Bruker og byggherre Kommune Hjelpemiddelsentralen

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for Stjørdal kommune 2011-2015

Boligsosial handlingsplan for Stjørdal kommune 2011-2015 Boligsosial handlingsplan for Stjørdal kommune 2011-2015 Innhold Boligsosial handlingsplan for Stjørdal kommune... 1 2011-2015... 1 Forord... 3 1. Sammendrag.... 4 1.0. Sammendrag.... 4 1.1. Konkrete tiltak

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling (ekstraordinært møte) Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, 1.etg., Tana Rådhus Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 15/279-1 Arkivnr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Saksbehandlere: Leder Tilrettelagte tjenester, Ann H Fagerli Controller, Kirsti Nesbakken UTREDNING AV PRIVAT FINANSIERING AV OMSORGSBOLIGER

Detaljer

Boligsosial Handlingsplan

Boligsosial Handlingsplan Boligsosial Handlingsplan 2008-2012 HASVIK KOMMUNE Politisk behandlet i Formannskapet 20.06.08, Sak 59/08 Politisk behandling i Kommunestyret 30.06.08 Sak 24/08 Utarbeidet av: Aslaug Olsen, Camilla Svendsen,

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 19.01.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.05.2008 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF NY RETNINGSLINJE FOR OMORGANISERING OG BEMANNINGS- TILPASNINGER I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Notatet inneholder en oppsummering av arbeidet i prosjektgruppen for nye retningslinjer

Detaljer

Veilederen til Samarbeidsavtalen er utarbeidet og drøftet av representanter for organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene.

Veilederen til Samarbeidsavtalen er utarbeidet og drøftet av representanter for organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene. Til IA-avtalen 2010-2013 Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå fram i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv Veilederen vil forklare

Detaljer

Boliger for unge med bistandsbehov

Boliger for unge med bistandsbehov Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2013 11400/2013 2012/2162 613 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 13/10 Komitè for levekår 07.03.2013

Detaljer

BoligSosial handlingsplan 2011-2025

BoligSosial handlingsplan 2011-2025 Levanger kommune Temaplan: BoligSosial handlingsplan 2011-2025 Visjon: Livskvalitet og vekst Alle skal kunne bo trygt og godt. Prosjektgruppas forslag, Levanger 01.04.2011 Levanger kommune - Boligsosial

Detaljer

Sluttrapport Status gjennomføring av Boligsosial handlingsplan 2010-2015 Oktober 2014

Sluttrapport Status gjennomføring av Boligsosial handlingsplan 2010-2015 Oktober 2014 Sluttrapport gjennomføring av Boligsosial handlingsplan 2010-2015 Oktober 2014 Hovedsatsingsområde: Å leve i egen bolig Stavanger kommune skal disponere et så stort antall utleieboliger at ventelistene

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer