Utviklingen av Føyka Elvely. Møte med referansegruppene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utviklingen av Føyka Elvely. Møte med referansegruppene 18.04.2013"

Transkript

1 Utviklingen av Føyka Elvely Møte med referansegruppene

2 Kommuneplanen av 2007 Føyka/E lvely Asker sentrum M atcharena Det skal utarbeides en sam let reguleringsplan for hele om rådet som skal ivareta: Aktivitetspark på grusbaneom rådet, Matcharena for fotball m.m., samt kunstgressbane, Ringveiforbindelse rundt sentrum, G røntstrukturen, langs vassdragene, og øst-vest gjennom om rådet, Ny sentrum sbebyggelse i østre del (utvidelse av dagens sentrum), Et stort parkeringsanlegg som skal fungere som innfartsparkering fra vest på dagtid.

3 Askerelv-visjonen av 2004 Askerdammen

4 Asker kommune Asker Skiklubb Elvely AS Kirkevn. 226 Ans Sameiet Lenken Eiendomssituasjonen

5 2010 Intensjonsavtalen mellom Asker Skiklubb og Asker kommune Parter: Asker kommune og Asker Skiklubb Elvely-partene involveres Ved planlegging skal man se bort i fra innbyrdes eiendomsgrenser mellom kommunen og Skiklubben, og alle arealer tilhørende de to parter skal verdsettes likt Ved planleggingen vektlegges hensiktsmessighet og gjennomførbarhet Elvely-området skal være med i planen Byplan-konkurranse forut for regulering Egen planleggingsavtale Intensjonsavtalen utgår dersom reguleringsplan ikke er vedtatt innen 2014, eller utbygging ikke er igangsatt innen 2020

6 2011 Planleggingsavtalen om Føyka/Elvely-området Parter: Asker kommune, Asker Skiklubb, Elvely AS, Lenken Sameie Partene er enige om at det gjennomføres en byplankonkurranse for hele Føyka/Elvely området. Partene er enige om at det deretter utarbeides en helhetsplan for området, og at denne helhetsplanen danner grunnlag for en samlet regulering av hele området. Partene inngår i en felles organisasjon for å styre planleggingen. Asker kommune forskutterer planleggingskostnadene, og de øvrige parter betaler tilbake sin relative andel når den enkeltes verdier i området realiseres ved utbygging. I 2012 har også Kirkeveien 226 ANS sluttet seg til planleggingsavtalen.

7 Prosjektorganisasjon FØYKA/ELVELY- ORGANISASJONEN Asker kommune Kommunestyre Formannskap Plan, samferdsel, næringsutvalg Asker Skiklubb Generalforsamling Hovedstyre Gårdeiere Elvely AS Kirkeveien 226 Ans Sameiet Lenken Myndigheter Fylkesmann Fylkeskommune Vegvesen Styringsgruppe (6 pers.) Leif Frode Onarheim (leder) og Per Steine, AK Steinar Bustad og Morten Müller, ASK Jørgen Skaug, Sameiet Lenken Terje Aaberg, Kirkeveien 226 ANS Arbeidsutvalg Vegard Olderheim (leder) og Einar Gjertsen, ASK Ragnar Os, Tor Arne Midtbø m.fl., AK Referansegrupper Naboer Vel Organisasjoner Helhetsplan Prosjektleder Kristine Andenæs Planlegger/prosjekterende Dark arkitekter, Adept arkitekter m.fl.

8 Prosjektorganisasjon REFERANSEGRUPPEN: Asker Næringsråd, Postboks 198, 1371 Asker Asker kulturelle fellesråd, v/olav Furdal, Nyhuskollen 16, 1389 Heggedal Asker Idrettsråd, Postboks 166, 1372 Asker Asker og Bærum Handels- og servicebedrifters forening, Postboks 591, 1301 Sandvika Asker og Bærum Historielag, v/john Rudolf Hanevold, Hanevoldveien 21, 1384 Asker Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening, Postboks 69, 1300 Sandvika Asker sentrum AS v/vibeke Glosli, Smuget 1, 1383 Asker Asker stasjon og omegn vel, pb 60, 1371 Asker Asker Velforbund v/steinar Fjærvoll, Øvre Gjellum vei 22, 1389 Heggedal Naturvernforbundet i Asker, Postboks 332, 1372 Asker Asker eldreråd v/ Vivian Heier, Rådhuset, Postboks 353, 1372 Asker Barn- og unges representant, Ronny Løvås, Postboks 353, 1372 Asker Radar Ungdomscafé og scene v/nicolai Salvesen, Asker Kulturhus, pb 370, 1371 Asker Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne v/jorunn Sørlie Tryti, Plan- og bygningsavdelingen, Postboks 353, 1372 Asker

9 År Fase Oppgave Parter Planprosess Innledende avtaler Intensjonsavtale Asker kommune Asker skiklubb Planleggingsavtale Asker kommune Asker skiklubb Elvely grunneierne Planlegging Byplankonkurranse Asker kommune Asker skiklubb Elvely grunneierne NAL Helhetsplan Alle grunneiere Myndigheter Naboer Organisasjoner 2014 Regulering Oppfølging Utbyggingsavtaler Asker kommune Asker skiklubb Gårdeiere Gjennomføring Finansiering Salg Asker kommune Asker skiklubb Gårdeiere

10 Arkitektkonkurransen Visjon Tett by - åpen park - idrettsglede En begrenset arkitektkonkurranse der 5 arkitektkontorer ble prekvalifisert for deltakelse.

11 ARKITEKTKONKURRANSEN Norges sunneste by In the loop ask i elveføyk

12 Konklusjon: in the loop Forfattere: dark arkitektur og ADEPT APS, i samarbeid med: ACT (Active City Transformation), Rambøl Norge AS, Esbensen Rådgivende Ingeniører AS, Bygganalyse AS

13 Matcharena med trapp og forplass (Norges sunneste by) Forfattere: Cobe arkitekter

14 Oppdragsbeskrivelsen til arkitektene De viktigste presiseringer og endringer i forhold til arkitektkonkurransen: Asker Skiklubb s aktiviteter flyttes ut fra Føyka og kun matcharena for fotball skal beholdes på Føyka. Dette gjør at arenaen kan trekkes lenger mot vest og dermed frigjøre areal for utbygging. Utbyggingsområdenes kvartalsstruktur må utvides og gis en utforming som gir grunnlag for rasjonell og økonomisk utbygging. Kvartalene må kunne utbygges trinnvis fra Askerelva og vestover. Det åpnes for å øke det totale utbyggingsvolumet samt å vurdere byggehøyden i deler av området. Fordelingsnøkkelen for boliger, handel og kontor skal endres slik at andelen boliger økes. Kontor og service kan også økes i forhold til handel dersom markedet tilsier dette. Matcharenaen skal planlegges med næringsarealer under og/eller på en eller flere sider. Området langs Askerelvas vestside skal utvikles som et offentlig parkområde og ikke benyttes som private hager for boligene. Det skal etableres gangveier på begge sider av elva og legges til rette for forskjellige aktiviteter. Drengsrudbekkens gjenåpning må revurderes og sannsynligvis legges som en kanal langs Bankveiens forlengelse (Kirkeveien). Det skal i størst mulig grad tas hensyn til lokalklimatiske forhold ved utforming av bebyggelse og veier/plasser. Det må sørges for overvannshåndtering og tilstrekkelige flomsikringstiltak.

15 Våren 2012 Beslutninger hos eierne Hovedstyret i Asker Skiklubb : Styret i Lenken Sameie : Asker kommunestyre : Enstemmig tilslutning

16 Dark/ADEPT - organisasjonskart

17 Høst 2012 Planarbeidet igangsettes

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 I tråd med pågående planarbeid for E18

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Føyka og Elvely kan utvikles uavhengig av hverandre

44

45 januar 2013 Kultur huset Trekanten Innbygger torget Hotell Byparken Match arenaen Jernbane stasjonen

46

47

48 SOL-SKYGGE

49 SOL-SKYGGE

50 Reguleringsplanen

51 FutureBuilt - et 10-årig program for forbildeprosjekter (Oslo, Bærum, Drammen, Asker) Miljørettet utbygging: Klima Energi Arkitektur Bymiljø Transport (kollektiv, sykkel, gange) Parkering Materialbruk Flom/overvann

52 Planprosess År Fase Oppgave 2010 Innledende avtaler Intensjonsavtale Planleggingsavtale 2011 Planlegging Byplankonkurranse Des Varsling av regulering Møte med myndigheter 2012 Helhetsplan Sommer 2013 Ny varsling, og høring av planprogram Regulering Høst 2013 Reguleringsplan fremmes Vår gangsbeh Oppfølging Utbyggingsavtaler Finansiering Vår 2014 Offentlig ettersyn 2016 Gjennomføring Salg Høst 2014 Høst gangsbeh. Kommunestyret 2017

53 Planprosess År Fase Oppgave 2010 Innledende avtaler Intensjonsavtale Planleggingsavtale 2011 Planlegging Byplankonkurranse Des Varsling av regulering Møte med myndigheter Referansegrupper involveres Helhetsplan Regulering Sommer 2013 Ny varsling, og høring av planprogram Høst 2013 Reguleringsplan fremmes Vår gangsbeh Oppfølging Utbyggingsavtaler Finansiering Vår 2014 Offentlig ettersyn 2016 Salg Høst gangsbeh Gjennomføring Høst 2014 Kommunestyret

54 I dag I 2025?

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 246/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.11.2013 FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR REGULERINGSPLAN FOR STASJONSOMRÅDET OG

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. 1-206 B Stjørdal sentrum detaljregulering av Husbyjordet 1. gangs behandling av forslag til reguleringsplan

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. 1-206 B Stjørdal sentrum detaljregulering av Husbyjordet 1. gangs behandling av forslag til reguleringsplan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-206-B Arkivsaksnr: 2010/7084-23 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan - plansak 43/11 13.04.2011 1-206 B Stjørdal sentrum detaljregulering

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

Rådmannens innledning

Rådmannens innledning Rådmannens innledning Kommunens årsrapport beskriver utviklingstrekk og viktige hendelser for Asker kommune gjennom året 2011. De siste årenes omlegging av inntektssystemet har bidratt til at Asker kommune

Detaljer

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Vedlegg til kommunal planstrategi 2012-2016 Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i Hol kommunestyre 26.08.2010, og den inneholder Hol kommunes 12

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM. Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13

PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM. Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13 PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM, PLANPROGRAM Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Områdereguleringsplan

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Rammeavtale og Aksjonæravtale for utvikling av Kongsvinger Park

Rammeavtale og Aksjonæravtale for utvikling av Kongsvinger Park Rammeavtale og Aksjonæravtale for utvikling av Kongsvinger Park Endelige avtaler 29.07.2007 Rammeavtale for utvikling av Kongsvinger Park er inngått mellom Kongsvinger kommune (heretter KK) og KB-gruppen

Detaljer

MERKNADSKART VED VARSEL OM OPPSTART

MERKNADSKART VED VARSEL OM OPPSTART MERKNADSKART VED VARSEL OM OPPSTART Plannavn: Årstad, gnr. 15 bnr. 169 m.fl., Eikeveien. Plan ID: 63630000 Saksnummer: 201318997 Det er ikke mottatt private merknader med avsender utenfor kartutsnittet.

Detaljer

Utvalg for plan og kommunalteknikks vedtak ved sluttbehandling i møte 22.03.2011 i sak 16/11

Utvalg for plan og kommunalteknikks vedtak ved sluttbehandling i møte 22.03.2011 i sak 16/11 PORSGRUNN KOMMUNE Arkivsak: 09/1458 PlanID: 371 Sakstitel: Reguleringsplan for Down Town/ Porsgrunn sentrum sør Reguleringsplan for Down Town/ Porsgrunn sentrum sør Detaljregulering PLANBESKRIVELSE- Saksframstillinger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

Ås kommune PLANPROGRAM ÅS SENTRALOMRÅDE MAI 2015

Ås kommune PLANPROGRAM ÅS SENTRALOMRÅDE MAI 2015 Ås kommune PLANPROGRAM ÅS SENTRALOMRÅDE MAI 2015 Revidert 08.05.2015 1 2 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon 5 1.1 Forord 5 1.2 Sentrale begreper 7 2. Bakgrunn for områdereguleringen 9 2.1 Formål med planarbeidet

Detaljer

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus - offentlig ettersyn - Fylkesmannens uttalelse

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus - offentlig ettersyn - Fylkesmannens uttalelse Plansekretariatet for Oslo kommune og Akershus fylkeskommune postboks 1200 sentrum 0107 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

Evaluering av parallelloppdrag om Vestby sentrum

Evaluering av parallelloppdrag om Vestby sentrum Evaluering av parallelloppdrag om Vestby sentrum Utarbeidet av evalueringsutvalget Dag Tvilde, Øystein Bull Hansen, Morten Ragnøy Ednes, Sissel Riibe, Lars Grimsgaard, Bente Lise Stubberud & Simon Friis

Detaljer

Årsrapport 2014. asker mulighetenes kommune

Årsrapport 2014. asker mulighetenes kommune Årsrapport asker mulighetenes kommune Innholdsfortegnelse Rådmannens innledning... 5 1. Organisering og styring... 6 1.1 Politisk struktur... 6 1.2 Administrativ struktur... 7 1.3 Plan- og styringssystemet...

Detaljer

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID:

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID: Saksframlegg Arkivsak: 11/2083-31 Sakstittel: DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID: 2014001 K-kode: PLAN 2014001 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø

Detaljer

PS 11/11 07/507 Søknad om kjøp av tilleggsareal for utvidelse av boligtomt på Krogstad Tomt nr 23 og 30 på Krogstadfeltet.

PS 11/11 07/507 Søknad om kjøp av tilleggsareal for utvidelse av boligtomt på Krogstad Tomt nr 23 og 30 på Krogstadfeltet. MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 15.03.2011 Tidspunkt: Felles informasjonsmøte ang. Samhandlingsreformen begynner kl.18.30. Møte i Plan- og

Detaljer

Reguleringsplan for Alta sentrum Forslag til prinsipper for reguleringsplanarbeidet oppdatert 04.10.06

Reguleringsplan for Alta sentrum Forslag til prinsipper for reguleringsplanarbeidet oppdatert 04.10.06 Reguleringsplan for Alta sentrum Forslag til prinsipper for reguleringsplanarbeidet oppdatert 04.10.06 1 Innholdsfortegnelse 1 Generelt 1.1 Delutredning 1.2 Prosess 1.3 Inkluderende planprosess 1.3.1 Sentrumsverksted

Detaljer

Utviklingsplan for Sandnessjøen sentrum

Utviklingsplan for Sandnessjøen sentrum Utviklingsplan for Sandnessjøen sentrum 1.gangsbehandlet i planutvalget: Offentlig ettersyn: 2.gangsbehandlet i planutvalget: Kommunestyrets behandling: Høringsutkast 15. oktober 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sandnes kommune Planprogram for områderegulering av Sandnes indre havn. Plan 2009116

Sandnes kommune Planprogram for områderegulering av Sandnes indre havn. Plan 2009116 Utvalg for byutvikling 17.02.10 sak 25/10 vedlegg Planprogram for områderegulering av Sandnes indre havn. Plan 2009116 2010-01-07 Planprogram Indre Havn Planprogram for områderegulering av Sandnes indre

Detaljer

Vervet AS i samarbeid med Arcasa arkitekter AS og PTL AS

Vervet AS i samarbeid med Arcasa arkitekter AS og PTL AS Vervet AS i samarbeid med Arcasa arkitekter AS og PTL AS Forord Vervet AS ønsker å utvikle eiendommen der Tromsø Mekaniske AS har sin virksomhet i dag. Skipsverftet er forutsatt flyttet fra sentrum i løpet

Detaljer

Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning. Planprogram. Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss. Kunnskapspark Ringerike

Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning. Planprogram. Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss. Kunnskapspark Ringerike Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Forslag til planprogram, 22.11.2011 Innhold

Detaljer

Vedleggshefte. Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 25.02.2015

Vedleggshefte. Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 25.02.2015 Vedleggshefte Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 25.02.2015 Innhold Side Del 1 Handlingsplan Vedlegg 1 Formannskapets vedtak i sak 173/12 3 Vedlegg 2 Mandat

Detaljer

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Områdereguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS Rådmannens innstilling: Modum kommune godkjenner fremlagte samarbeids- og aksjonæravtale

Detaljer

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning Kommunedelplan for Horten sentrum Planbeskrivelse og konsekvensutredning Side 1 Forord Horten kommune legger med dette fram forslag til ny kommunedelplan for Horten sentrum. Planen består av et plankart,

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg 11.10.2013 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål med planprogrammet... 4 1.3 Formål med planarbeidet... 4 1.4 Planområdet...

Detaljer