Asker et levende bysentrum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Asker et levende bysentrum"

Transkript

1 Asker et levende bysentrum Stedsutviklingskonferansen på Kongsberg, november 2012 v/ Tor Arne Midtbø, Asker kommune

2 Asker - et gammelt samlingssted Gamle Asker kirke

3 Askergårdene knutepunkt og skysstasjon

4 Jernbanen kom i 1871 Stasjonsbyen i 20-åra Fortsatt landlig i 50-åra

5 Reguleringsplanen av 1966 Et moderne tettsted Europaveien utenom

6 Motreaksjon på modernismen Jordvern Bevaring Reguleringsplanen av 1979 Ringvei rundt sentrum Trekanten Noe bevaring

7 Tidlig 80-åra; velstand og biler i Asker sentrum

8 Siste halvdel av 80-åra; handelslekkasje, mistrivsel

9 Ad hoc utvalgets hovedkonklusjoner (1988): Konsentrert sentrum, økte utbyggingsrammer Arkitektonisk helhet Boliger, døgnet rundt miljø Attraktive utearealer, utvidet gågatenett Ny kollektivterminal Askerelva inn i sentrum

10 1990: Kommunens primære oppgaver: - Helhetsplan/ regulering - Opparbeide: Utearealer Kollektivterminal Veisystemer Parkering etc. HP : 75 mill. kr Utomhusplan, datert ØKAW arkitekter 1990

11 Vi fikk plasser, gater, akser, fondmotiver.og trær

12 Kollektivterminalen understreker at Asker er en stasjonsby

13 Og utbyggerne fulgte på.

14 Vi fikk et kjøpesenter inn i småbyen vår

15 Første utbyggingsfase ble avsluttet med Bakerløkka, høsten 2001

16 Men byutvikling er en evig prosess.

17 Nytt dobbeltspor Sandvika - Asker

18 Nytt kulturhus

19 Og en ny utbygger meldte seg på..tandberg Eiendom

20 Og så var vi i gang.

21 Hasselbakken

22 Torvgården

23 Nye hus og gater ferdigstilles Agro-gården

24 Nye kvartaler tar form Alfheim og Erteløkka

25 Nye kvartaler kom på plass form Alfheim og Erteløkka

26 Vi fikk et kjøpesenter inn i småbyen vår

27 Byplanen: klassiske motiver med alléer- akser- plasser- fondmotiver

28 Arkitekturen: trehusene, murhusene, glass- og betong husene

29 Gårdeier styrer bransjemiks, og krever deltakelse i fellesskapet

30 Men reguleringsplaner er ikke nok for å få en attraktivt by.

31 Kommunen kan vedta rammer for bebyggelsen,.og for skiltingen. Kommunen kan stimulere til utadrettede fasader, Kommunen kan bygge gater og torg, og sette av areal til handel, til hvile, til uteservering Men kommunen kan ikke vedta butikkmiksen, eller regulere inn kaffebaren, eller lage bestemmelser for vindusutstillingene. Kommunen bygger ikke engang forretningsbebyggelsen, eller designer fasader, og detaljer Privat sektor overtar der kommunen kommer til kort. Den private utbyggeren, og handelsstanden, har svært stor innflytelse på bylivet.

32 I Asker sentrum ligger mer enn halvparten av butikkene utenfor Trekanten kjøpesenter. Både kjøpesenteret, butikkene og gårdeierne er organisert i "Asker sentrum AS". Tandberg Eiendom leier ut til brorparten av butikkene utenfor kjøpesenteret. Tandberg Eiendom bestyrer et "kjøpesenter i friluft".

33 Meierigården Storebrand gården Fasader er åpnet Jordan gården

34 Eksempel "Rypegården": Fra passiv bankfasade til aktiv butikkfasade

35 Asker sentrum er blitt by, handelen er tilbake

36 Serveringssteder skaper liv, lokaliseringen er svært viktig

37 Kulturhuset, et landemerke - en møteplass - en motor i sentrum

38 Vi fikk flytoget, ny jernbanestasjon og etter hvert nytt dobbeltspor Asker Oslo. Asker sentrum er blitt et betydelig knutepunkt.

39 Og Askerbyen fylles med liv

40 Handel skaper liv.

41 Handelsstanden skaper liv.

42 Kulturorganisasjonene skaper liv

43 Idrettslagene skaper liv

44 til og med Kongen bidrar!

45 Prinsipper for byutvikling Forutsetningen for en by-/stedsetablering er lik for alle: Trafikknutepunktet.og knutepunktet kommer først Handelsstedet Møteplassen Identiteten til byen/stedet er unik, og derfor ulik for alle: De naturgitte forhold De kulturhistoriske forhold Våre planer og føringer for framtida

46 Prinsipper for byutvikling Forutsetningen for en by-/stedsetablering er lik for alle: Trafikknutepunktet.og knutepunktet kommer først Handelsstedet Møteplassen Identiteten til byen/stedet er unik, og derfor ulik for alle: De naturgitte forhold De kulturhistoriske forhold Våre planer og føringer for framtida Her ligger handlingsfriheten vår!

47 Asker sentrum Handelen blomstrer

48 Asker sentrum Asker sentrum tildeles Bymiljøprisen 2007 Motto for tildelingen: "Uten handel dør sentrum"

49 Tandberg Eiendom ble tildelt City-prisen 2008

50 Nye gårder, nye gater, og nye parker kommer etter hvert..

51

52 .. og i Strøket

53 Trekanten ønsker å utvider under bakken

54 Det skal være ballanse ute - inne

55 Noe tar vi vare på, selv om det ikke er så gammelt

56 Asker torg skal vitaliseres

57 Asker torg - drømmen fra 1994

58 Asker torg - drømmen fra 2012

59 Asker torg sommeren 2012

60 Askerelva Rådhusparken

61 Askerdammen

62 Asker sentrum vokser videre

63 Asker sentrum En kompakt sentrumskjerne Forretninger Tjenesteytende kontorer Servering og rekreasjon Kulturarenaer Boliger

64 Asker sentrum ekspanderer Føyka/ Elvely En kompakt sentrumskjerne Forretninger Tjenesteytende kontorer Servering og rekreasjon Kulturarenaer Boliger

65 Viktigste vekstretning: Føyka - Elvely

66 Kommuneplanen av 2007

67 Våren 2011 Arkitektkonkurransen Visjon Tett by - åpen park - idrettsglede En begrenset arkitektkonkurranse der 5 arkitektkontorer ble prekvalifisert for deltakelse.

68 Særlige utfordringer Føyka/Elvely skal integreres i dagens myldrende fotgjengerstrøk i sentrum

69 Særlige utfordringer Føyka/Elvely skal integreres arkitektonisk i dagens sentrum

70 Særlige utfordringer Grønnstrukturen skal synes i bybildet

71 Særlige utfordringer Sentrum skal inneholde "by-funksjoner"

72 Særlige utfordringer m2 (50 % utvidelse av dagens sentrum) Hotell Kontorer Boliger

73 Særlige utfordringer Et særlig fokus på barn og unge

74 Særlige utfordringer Mest mulig aktivitet på idrettsanleggene

75 Særlige utfordringer Et allsidig og robust trafikksystem

76 Særlige utfordringer Føyka/Elvely skal være økonomisk realiserbar, i ett eller flere byggetrinn

77 Juni 2011 Juryens konklusjon: in the loop Forfattere: dark arkitektur og ADEPT APS, i samarbeid med: ACT (Active City Transformation), Rambøl Norge AS, Esbensen Rådgivende Ingeniører AS, Bygganalyse AS

78 In the loop; uterommene aktiviseres skating BMX sandvolley streethockey sykkelpolo skøyter dans bocca håndball løpehjul rekreasjon lek musikk spasere samtale klatring curling bordtennis minigolf fisking parkour basket betrakte ishockey balanse opptreden squash jogging eldretrim..

79 In the loop; differensiert bebyggelse

80 In the loop; illustrasjoner

81 COBE Arkitekter Aps Norges sunneste by; matcharena og forplass

82 Fotballstadion gis mulighet for kopling med næringsutvikling dark arkitektur

83 Høst 2012 Planarbeidet igangsettes

84

85 Asker sentrum idag Asker sentrum 2025?

86 "Asker-byen", en båndby med tre stasjoner og nærsentra Et flerkjernet sentrum Høn ASKER Drengsrud/ Borgen Bondibroen

87 Vi har godt med arealer til boligbygging Dagens kommuneplan åpner for ~6000 nye boliger: Vekst Antall boliger ~ % 50 % av boligene de neste 20 år kommer rundt sentrum. Med E18 i tunnel øker utbyggingspotensialet ytterligere. 400 boliger 2800 boliger 1000 boliger 1200 boliger 400 boliger

88 Vi har godt med arealer til næringsutvikling Dagens kommuneplan åpner for ~ m2 nytt næringsareal: Vekst Antall arbeidsplasser ~ % 4000 arb.pl arb.pl arb.pl. 75 % av næringsveksten i Asker de neste 20 år kommer rundt Asker sentrum.

89 Olje og gass etablerer seg rundt Asker sentrum KongsbergGruppen Aibel National Oilwell WesternGeco FMC

90 Vår største utfordring er E18

91 E18 Vestkorridoren - nasjonal flaskehals - regional sperre for byutvikling - lokal miljøulykke Ny E18: - et kollektivtiltak (bussen skal fram) - et næringslivstiltak (godstrafikken skal fram) - et byutviklingstiltak (redusert arealbeslag og barriere) - et miljøtiltak (redusert CO2, støv, støy)

92 Vi vil frigjøre arealer til bolig og næring E-18 i tunnel

93 slik at vi kan ta vår del av det regionale boligpresset bygge ut stasjonsbyen..og få enda mer av transportarbeidet over på jernbanen!

94

95 Askerbyen - en frodig hageby

96 Asker mulighetenes kommune Yes jeg digger Asker sentrum!