Nevropsykoanalyse Når sjelen møter hjernen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nevropsykoanalyse Når sjelen møter hjernen"

Transkript

1 Nevropsykoanalyse Når sjelen møter hjernen Hvordan følelser og relasjoner påvirker hjernen. Rune Johansen Psykiater / barne- og ungdomspsykiater Oslo E-post:

2 Nevropsykoanalyse ; når sjelen møter hjernen. Descartes sjel Sjelen i dag Rune Johansen 2

3 Mirror Neurons - Speilnevroner Observasjon: En ape som så en annen ape spise rosiner aktiverte den samme atferd (og nevroner i hjernen) (Rizzolati and Galese 1996). Direkte følelsesmessig aktivering via erfart atferd Rune Johansen 3

4 Speilnevroner og tidlig imitasjon>>>>> Observert handling & Utført handling Imitasjon hos nyfødte Barn lærerer mer fra imitasjon enn fra instruksjon. Fra R. Pally 2007 Rune Johansen 4

5 Øvre Temporale Sulcus Visuelt Prefrontal Cortex Motorisk Speilnevroner hos mennesker Nedre parietallapp Somato-sensorisk Rune Johansen 5

6 Nevropsykoanalyse The affects in the narrower sense are, it is true, characterized by a quite special connection with somatic processes; but, strictly speaking, all mental states, including those that we usually regard as processes of thought, are to some degree affective, and not one of them is without its physical manifestations or is incapable of modefying somatic processes. S. Freud: «Psychical (or mental) treatment» Rune Johansen 6

7 Når sjelen møter hjernen Nevro-psykoanalyse Vitenskapen om det ubevisste og de følelser som er knyttet til relasjonen mellom mennesker. Utviklingsteori Tilknytningsteori Relasjonell Selvpsykologi Objektrelasjon Egopsykologi Driftsteoretisk (trad.) Rune Johansen 7

8 Nevropsykoanalyse Historie. Mellom 1877 og 1900 publiserte Sigmund Freud over 200 artikler om nevroanatomi / klinisk nevrologi / psykofarmakologiske tema. I 1895 ønsket han å legge grunnlaget for et prosjekt han kalte: Prosjekt for en vitenskapelig psykologi ; for å forstå hvordan bevisstheten fungerer. Han oppga dette prosjektet da han ikke fant grunnlag for å forstå de prosessene han observerte. Psykoanalysen: En metapsykologi - En Abstraksjon - for å kunne forklare det han observerte Rune Johansen 8

9 Nevropsykoanalyse Historie. o Arnold Pfeffer og James Schwartz (N.Y. USA): Hhv. psykoanalytiker med nevrologibakgrunn og nevrobiolog. o Begynnelsen av 1990-tallet inviterte hukommelsesforskere til seminarer for å diskutere psykodynamiske observasjoner: o Man forsøkte å forstå nevrologiske fenomener i et psykoanalytisk språk. o Etter hvert endret dette seg mer til å se om klinisk materiale fra psykoterapier kunne beskrives både fra et psykoanalytisk perspektiv og et nevrologisk perspektiv. Man jobbet da med pasienter med kjente nevrologiske lidelser i psykoanalytisk behandling og så på det kliniske materialet Rune Johansen 9

10 Eric R. Kandel A New Intellectual Framework for Psychiatry (1998) Biology and the Future of Psychoanalysis: A New Intellectual Framework for Psychiatry Revisited (1999) Rune Johansen 10

11 Kandels utfordring: Alle mentale prosesser har sammenheng med prosesser i hjernen. Gener, og proteinderivater, er basis for sammenhenger mellom nevroner i hjernen og deres funksjon, med påfølgende påvirkning på adferd. Gener forklarer ikke variansen i mental lidelse; sosiale faktorer og læring medvirker i stor grad. Genenes uttrykk kan forandres ved læring. Psykoterapi medfører endring i atferd ved påvirkning av genenes uttrykk (produkter) Rune Johansen 11

12 Funksjoner og hjerne: Limbiske system: Amygdala: Emosjonell aktivering Hippocampus: Integrerer langtids kontekstuell følelsesinformasjon og minne gjenkjenning. Orbitale prefrontale cortex: Representasjoner og tolkninger. Håndterer limbisk aktivering. Mediale prefrontale cortex: Deler minnefunksjoner med hippocampus. Laterale prefrontale cortex: Håndterer sofistikerte arbeidsminnefunksjoner; monitorerer egne valg i minnet Rune Johansen 12

13 Rune Johansen 13

14 Fremre Insula Rune Johansen 14

15 Claus Lamm Tania Singer: The role of anterior insular cortex in social emotions Brain Struct Funct (2010) 214: Rune Johansen 15

16 Hukommelse Arbeidshukommelse Proseduralhukommelse Rune Johansen 16

17 Tilknytning: Spedbarnet er født inn i verden genetisk programmert til å knytte seg til omsorgspersoner som blir tilknytningsfigurer Etablerer Nevrale nettverk Rune Johansen 17

18 Nevrale nettverk Rune Johansen 18

19 Nevrale nettverk: Den grunnleggende basis i det nevrale nettverket er hjernecellen (nevronet) I nevronet foregår informasjonsprosesseringen som omgjør signalene som kommer inn signaler som går ut. Rune Johansen 19

20 Functions of Individual Neurons Input 2 Input 1 Input Summation If summed inputs exceed firing threshold: Signal is Propagated Rune Johansen 20

21 Informasjonslagring Informasjonen lagres i nevrale nettverk ved endring i kontakten mellom hjernecellene. Dette skaper tilgjengelige mønstre som kategoriserer ny informasjon som kan bekrefte eller endre tidligere lagrede mønstre. Rune Johansen 21

22 Donald Hebb Rune Johansen 22

23 Rune Johansen 23

24 Rune Johansen 24

25 Rune Johansen 25

26 Nevronale nettverk oppsummert: Tilknytningssystemet ligger klart; men erfaringene vil forme organiseringen av systemet. Erfaringene medfører en aktivering av nevroner som responderer på hendelser utenfor eller fra indre skapte bilder av omsorgspersonene. På nevronnivå: Hvert nevron knytter seg til ca andre nevroner. Det er ca 100 milliarder nevroner. Når grupper av nevroner aktiveres skapes mentale prosesser. Skaper representasjoner erfaringer Rune Johansen 26

27 Objekt - selv - affekt: Stern / Damasio / Tulving / Siegel (1999 / 2001) Selv Relasjon Følelse Sullivan Objekt Kohout Winnicot Stern + + Mitchell Winnicot + + Klein Fairbairn Bion Mahler + + Rune Johansen 27

28 Når sjelen møter hjernen - Nevropsykoanalyse: To tradisjoner : Bevise psykoanalysens observerte fenomener. Observasjon: Integrert Utviklingsteori. Rune Johansen 28

29 Når sjelen møter hjernen: To tradisjoner : 1. Bevise Freud : Eksempler: Fortrengning Driftsteori(ene) Projektiv identifisering Drømmer Rune Johansen 29

30 To tradisjoner: Bevise Freud: Fortrengning: Observasjoner av hjerneskader med paralyser som resultat: Eks. med kvinne som oppdager en paralytisk arm når den utsettes for varmestimulering. Når denne forsvinner så forsvinner også kunnskapen om at armen er paralytisk. Lærte fareresponser går utenom hippocampus; og dermed bevisst minne. Resultatet er atferdsendringer når personer utsettes for farestimuli uten at de er klar over hva som setter det i gang (Ledoux 1999) Rune Johansen 30

31 Bevise Freud: Fortrengning: Science juli 2007: Følelsesbaserte minner undertrykkes via to tids-differensierte nevrale mekanismer: Først hemmer prefrontal cortex hjernebarkområdene som antas å gjenskape sanseopplevelsene. Senere hemmes strukturene i parietallappen som antas å gjenkalle følelsesladede erindringer; hippocampus og amygdala. Disse resultatene indikerer at minneundertrykkelse skjer, og at de (hos ikke-psykiatriske pasienter) er under kontroll av prefrontale regioner. Brendan E. Depue, Tim Curran, Marie T. Banich: Prefrontal Regions Orchestrate Suppression of Emotional Memories via a Two-Phase Process Rune Johansen 31

32 Drifts- og motivasjonssystemer: (Panksepp 1999) Utrykk for tre basistilstander: Belønningssystemet: Søkeatferd.» (Dopamin / Endorfiner / Oxytocin). Tilknytningssystemet: Seksuell aktivering, omsorg og lek.» Både ved trussel om separasjon såvel som ved velvære og nærhet.» (Stresshormoner / Oxytocin / Vasopressin). Frykt-sinnesystem: Organiserer forsvar og angrep.» (Stresshormoner / Cortisol) Rune Johansen 32

33 Projektiv identifikasjon Bion 1962 Basert på tilknytningsprosessen: Projeksjon Håndterlig følelse Identifiseres Bearbeides Barn Projiseres tilbake Reinternaliseres Mor / Behandler ( Reverie ) / Container-contained Rune Johansen 33

34 Bevise psykoanalysens observerte fenomener. Projektiv identifikasjon Tidlig (preverbal) kommunikasjon som håndterer angst på før-symbolsk nivå Det nevrofysiologiske grunnlaget for projektiv identifikasjon Knyttet til speilnevronene? Rune Johansen 34

35 Bevise psykoanalysens observerte fenomener; om speilnevronenes betydning: Speilnevronene: Knyttet til imitering. Går ikke via bevisste prosesser. Før-symbolsk / Pre-verbalt. Gir oss mulighet til å behandle (prosessere) andres følelser, og dermed gjøre dem mulige å håndtere. Handling gjøres om til forståelse. Rune Johansen

36 Bevise psykoanalysens observerte fenomener; om speilnevronenes betydning: Gir oss mulighet til å kjenne via ubevisst imitering. Rune Johansen 36

37 Bevise Freud forts.: Drømmenes betydning: Drømmene genereres i fremre del av hjernen, i samme område som instinktmotivasjons områder opererer. (Drømmer blir borte ved lobotomi). Drømmene opptrer parallellt med REMsøvn. Drømmene gjør det mulig å sove. Mark Solms Rune Johansen 37

38 Nevropsykoanalyse: Ikke-psykoanalytiske bidrag: Jaak Panksepp: Om instinkter (Affective Neuroscience: The Foundations of Human and Animal Emotions 1998). Joseph LeDoux: Om emosjonell læring (The Emotional Brain 1996). Antonio Damasio: Om bevissthet (Descartes feiltakelse 1994 / Følelsen av hva som skjer 1999 / På leting etter Spinoza - glede, sorg og den følende hjernen 2004). Daniel Siegel: Mindfulness (2007 / 2009) Rune Johansen 38

39 International Neuro-Psychoanalytic Society Stiftet 2000 i London -psa.org.uk/ Rune Johansen 39

40 To tradisjoner: Observasjon: Utviklingsteori. Tidlig kommunikasjon gjennom hele livet Rune Johansen 40

41 Observasjon: Integrert Utviklingsteori. Det kognitive apparat er ikke fullt utviklet før barnet er 2 år. Slik at minner fra før 2-årsalder kan ikke gjenskapes kognitivt. Allikevel huskes erfaringer fra før 2- årsalder via andre systemer; som gir seg utslag i atferd Rune Johansen 41

42 Observasjon: Integrert Utviklingsteori. De emosjonelle minnene er forankret i det limbiske systemet Reguleringen av aktiviteten skjer gjennom prosesser i høyre prefrontale cortex. Rune Johansen 42

43 Observasjon: Integrert Utviklingsteori. Betydningen av hø. prefrontale cortex. Utviklingen her skjer i relasjonen med andre. Regulering av følelsesaktivering. Alan Schore 2009 Gjennom positiv interaksjon frigjøres betaendorfiner som igjen stimulerer synapseaktivitet i hø. prefrontale cortex. Utviklingen starter fra fødsel, kan registreres fra 10 mnd. og fullføres ved ca 18 mnd Rune Johansen 43

44 Om samspillet det limbiske systemet cortex Forbundet med tre viktige fiberbunter, som myeliniseres suksessivt: Første år: Hø. orbitale frontale cortex forbindes med den delen av det limbiske systemet som er ansvarlig for emosjoner. Øyekontakt er særlig viktig Rune Johansen 44

45 Det limbiske systemet cortex forts. Annet leveår: En ny krets til hø. hemisfære for å regulere negative følelser. Influert bl.a. av foreldrenes signaler. Etter 2. års alder: Forbindelse mellom ve. hemisfære av prefrontal cortex og locus coeruleus, som utvider frigjøring av sympaticus-impulser til resten av hjernen. Øker evnen til å erkjenne følelser Rune Johansen 45

46 Rune Johansen 46

47 Det limbiske systemet cortex forts. Dette er tre kretser for selv-regulering av affekt, alle formet ved interaksjon med omsorgsgivere og utgjør basis for hvordan fremtidig signifikante emosjoner vil bli taklet Rune Johansen 47

48 Rune Johansen 48

49 Omsorg og hjerne - Cerebellum Regulerende funksjon. Emotion and the Psychodynamics of the Cerebellum : Fred M. Levin Rune Johansen 49

50 Observasjon: Integrert Utviklingsteori Emosjonell selvregulering. Styres av nevrotransmittorer: Cortisol / Oxytocin / GABA / Dopamin ++++ Rune Johansen 50

51 Observasjon: Integrert Utviklingsteori. Biokjemi: Kortisolreguleringen synes å følge tilknytningsmønstre. Rune Johansen 51

52 Observasjon: Utviklingsteori: Hvordan følelser former barnets hjerne: Stress - Kortisolregulering (eks): Høy kortisol reduserer synapseutvikling i prefrontale cortex. (Lyons et al 2000) Høy kortisol reduserer kortisolreceptorer i hippocampus, mens barn med god omsorg har mange kortisolreseptorer i hippocampus i voksen alder. (Caldji et al 2000) Barn med trygt tilknytningsmønster frigjør mindre kortisol under stress. (Essex et al 2002) Rune Johansen 52

53 Observasjon: Integrert Utviklingsteori. Biokjemi: Tilknytning Oxytocin Nærhet aktiverer dopamin (lyst / velbehag). Både vasopressin og oxytocin frigjøres og svekker evnen til å regulere tilknytningserfaringer. Rune Johansen 53

54 Observasjon: Utviklingsteori: Hvordan følelser former barnets hjerne: Oxytocinregulering (eks): Early experience in humans is associated with changes in neuropeptides critical for regulating social behavior Wismer Fries, Ziegler, Kurian, Jacoris, Pollak PNAS November 22, 2005 vol. 102 no. 47 Oxytocin increases trust in humans Kosfeld, Markus, Zak, Fischbacher & Fehr NATURE Vol June Rune Johansen 54

55 Observasjon: Utviklingsteori: Hvordan følelser former barnets hjerne: Traumer / omsorgssvikt: Ved overveldende stress reduseres prefrontal kortikal funksjon Via stresshormoner Rune Johansen 55

56 Observasjon: Utviklingsteori: Hvordan følelser former barnets hjerne: Fra studier om utviklingstraumer finner man at spedbarnets psykobiologiske reaksjon på traume omfatter to adskilte tilpasningsstrategier: a) hyperaktivering (stresshormoner øker) b) Dissosiasjon (parasympatisk nummenhet) (Schore, 2001, 2002c) Hos mor: Assosiert med avstengt fryktreaksjon Rune Johansen 56

57 Observasjon: Utviklingsteori: Hvordan følelser former barnets hjerne: Beskyttelsen mot overveldende, ødeleggende følelsesmessige erfaringer: Dissosiasjon; Avspalting. Flukten når det ikke er fluktmuligheter. En siste mulige defensive strategi (Schore, 2003) Rune Johansen 57

58 Observasjon: Utviklingsteori: Hvordan følelser former barnets hjerne: Fra nevrokognitiv forskning: De sentrale delene av et traume huskes, mens randhendelser blir forstyrret. Den patologiske utviklingen er knyttet til intensiteten av forholdet til omsorgspersonen. Hvis traumet er stort nok må hendelsen avspaltes i forskjellige deler for å ta vare på det gode bærende objektet ; og dermed blir selvet fragmentert = uten sammenheng Rune Johansen 58

59 Observasjon: Utviklingsteori: Hvordan følelser former barnets hjerne: Fra transkranielle magnetstimuleringsundersøkelser: Hos individer med tendens til dissosiasjon vil et traume oppfattes og prosesseres av høyre hemisfære og føre til en forstyrrelse i den integrerende delen av bevisstheten. (Spitzer et al. 2004) Fra fmri-studier: PTSD - pasienter viser i hovedsak høyre hemisfæreaktivering når de dissosierer. Tolker dissosiasjon som en flukt fra overveldende følelser som assosieres med traumatisk minne en nonverbal respons på det traumatiske minnet. (Lanius et al. 2005) Rune Johansen 59

60 Observasjon: Utviklingsteori: Hvordan følelser former barnets hjerne: Svak til moderat negativ følelsesopplevelse aktiverer høyre hemisfære, mens en intens følelsesopplevelse kan forstyrre høyre hemisfære-prosessering, med mulighet for skade over et kritisk punkt. Skademekanismen er hyperaktiverings-indusert apoptotisk celledød i en hypermetabolsk høyre hjerne. (Gadea et al. 2005) Mens ved en overgang til understimulering, så vil en hypometabolsk tilstand føre til at cellene overlever under intens exotoksisk stress. (Schore, 1997b, 2001, 2002c, 2003b) Rune Johansen 60

61 Observasjon: Utviklingsteori: Hvordan følelser former barnets hjerne: Den mest signifikante konsekvensen av tidlig relasjonelt traume er barnets manglende evne til å utvikle en kapasitet for selvregulering av intensiteten og varigheten av emosjonell påvirkning. Omsorgssvikt i barndom / oppvekst er assosiert med uønsket påvirkning av hjerneutvikling. Omfatter særlig nevronale sirkler som regulerer følelser i høyre hemisfære. Schore Rune Johansen 61

62 Selvutvikling Basert på tilknytningsprosessen: Internalisering Representasjonen av barnet Speiling Kjerneselv Mor Projeksjon /eksternalisering Barn Internaliseringsprosessen Rune Johansen 62

63 Dannelse av det fremmede selvet Fravær av en representasjon av barnets mentale tilstand = Manglende empati. Omsorgspersonens persepsjon er umarkert Omsorgspersonen Speilingen mislykkes Barnet Internaliserer den representasjonelle strukturen ibarnets selv Det fremmede selvet Intenaliseringen av en ikke-kontingent mental tilstand som en del av selvet Rune Johansen 63

64 Observasjon: Utviklingsteori: Hvordan følelser former barnets hjerne: Relasjonelt: Traume fører til en autonom hyperaktivering; en kaotisk og skremmende oversvømming av følelser som truer sammenheng og setter i gang psykologisk overlevelse. Dissosiasjonen aktiveres umiddelbart og automatisk som en basal avverge.(bromberg 2006) Rune Johansen 65

65 Hyperreaktivitet i amygdala: Generalisert angstlidelse hos voksne er forankret i en hyperreaktivitet (beredskap for hendelse) i amygdala. Bekreftet ved fmri-undersøkelse Nitschke & al Rune Johansen 66

66 Nitschke & al Rune Johansen 67

67 Observasjon: Utviklingsteori: Eks. Borderlinepasienter (BPD): BPD-pasienter søker belønningen i raskt etablerte relasjoner. Så undertrykkes evnen til å vurdere både seg selv og den andre. Resultat er at de kommer nærmere enn de ønsker og aktiverer frykten for atskillelse med resultat at de aktiverer angst veldig fort. Ved samtidig manglende evne til å regulere angsten så blir beskyttelse aktivert og de agerer eller trekker seg og framstår som ustabile og agerende. (Fonagy og Bateman 2009) Rune Johansen 68

68 Observasjon: Integrert Utviklingsteori. Eks. Dysregulerte eller følelsesmessig ustabile pasienter (BPD): I dag vet vi at det er en klar sammenheng mellom overgrep i barndommen / omsorgssvikt og BPD. Hyperreaktiv HPA-akse = Økt stressaktivering BPD-pas. har signifikant økt ACTH / cortisolrespons Nye møter skaper forventning om overgrep knyttet til en feiloppfatning av andre. Aktivert affekttilstand knyttes til forfølgende objekt og selv som offer. Rune Johansen 69

69 Amygdala-aktivering ved vanlige ansikt: Rune Johansen 70

70 Observasjon: Integrert Utviklingsteori. Eks. Dysregulerte eller følelsesmessig ustabile pasienter (BPD): Pre-frontal Cortex ( Top-Down-regulering ): Mediale og orbitale prefrontale cortex (PFC) har en direkte, gjensidig forbindelse med områder i hjernen som styrer følelser og som hemmer aktiveringen av amygdala. Hos BPD-pas: Ser redusert volum av PFC: opplever økt aktivering. Bekrefter indre selv følelse objekt representasjoner: Aktuelle (ikke-bevisste) representasjoner av selv / andre blandes med tidligere erfaringer om selv / andre - representasjoner. Aktivert av Amygdala-respons. Rune Johansen (Schore 2009)

71 Observasjon: Utviklingsteori: Eks. Borderlinepasienter (BPD): BPD-pas. har problemer med å lære av erfaring. Hippocampus(HC) er observert abnorm hos BPD-pas. Smh med glucocorticoid-nivå: Varighet / grad av stress» BPD-pas: Mindre HC volum.» Påvirkningen av HC hos traumatiserte hindrer tilgang til bevisst hukommelse. ObjektRelasjoner lagres i implicit minne, og gjenskapes i nye relasjoner.» Hos BPD-pas: Avspalter tidligere minner og lærer ikke av dem.» Søker partnere som kan lagre de onde delene av dem selv; og de blir dermed den onde ved aktivering av minne.» Projektiv identifisering Rune Johansen 72

72 BPD-pasienter: Oppsummert: a constitutionally vulnerable individual who experiences developmental trauma in an attachment context becomes psychologically vulnerable in later attachment contexts as a result of instability of the self. In an attempt to cope, the individual decouples the mind from other s minds and relies on earlier psychological mechanisms to organize the experience, and in doing so reveals fragments of the self. (Fonagy og Bateman 2009) Rune Johansen 73

73 Nevropsykoanalyse og behandling Rune Johansen 74

74 Fra Gunderson Rune Johansen 75

75 Psykoterapi: Et mentalt arbeid som fører til endring i forhold til andre mennesker: Endring i bruk av egne ressurser, Endring i avverger som brukes for å unngå psykisk smerte (angst, depresjon, forvirring, tap av selvfølelse med mer). Gjenskaper evnen til å sørge; for å kunne bearbeid følelsen av skyld over det man har påført andre Rune Johansen 76

76 Når sjelen møter hjernen; Konsekvenser for behandling: Erfaringer fra relasjoner er minnekjerner som er knyttet sammen i nettverk. Dette er et resultat av at de er aktivert sammen over lengre tid. Ved behandling søker en å redusere forbindelsene og å etablere nye forbindelser. Ved utforsking av her og nå-situasjoner og tidligere erfaringer utvikles selvobserverende kapasiteter. Rune Johansen

77 Nevropsykoanalyse behandling: Varighet Frekvens. Rune Johansen Holdning. 78

78 Nevropsykoanalyse behandling: Utfordringen blir å etablere en erfaring som når det emosjonelle minnet (implicit / proseduralt): Skjer i arbeidet med de følelser som er etablert mellom behandler og pasient: Overføringen. Rune Johansen 79

79 Nevropsykoanalyse behandling: Speilhuset : Overføringen er avhengig av kontekst. Reelle opplevelser / hendelser aktiverer visse nettverk (assosiering). Respons hos pasient fører til aktivering av det samme hos behandler Rune Johansen 80

80 Nevropsykoanalyse behandling: Behandlingen blir å gjenopprette affektreguleringen gjennom et møysommelig arbeid i overføringen: Der gjenskapelsen i relasjonen kan gjøres så overkommelig at avspaltingen ikke er nødvendig og hendelser kan integreres og dermed gies en annen erfaring Rune Johansen 81

81 Overføring forts: Eksempel på objektrelasjon ved angsterfaring (Det hele aktiveres): Truende objekt Affekt: Hyperreaktiv angst Skadet selv (offer) Rune Johansen 82

82 Nevropsykoanalyse overføringsbehandling : Basert på at nevrale nettverk aktiveres ut i fra spesifikke hendelser i omgivelsene. Informasjonslagring som styrkes eller svekkes ved synaptiske endringer celler i mellom. Ny informasjon kategoriseres ut i fra forventinger basert på tidligere kjente sammenhenger (person / følelse / hendelse). Nettverkene dannes omkring representasjoner av selv andre - konstellasjoner og en følelsesmessig forståelse. Rune Johansen

83 Nevropsykoanalyse behandling: Psykoterapeutisk effekt skjer via modulering av limbiske og kortikale områder. (Goldapple et al., 2004) Ved psykoterapeutisk behandling må man ikke bare behandle de traumatiske symptomene, men også den dissosiative avvergen. (Bromberg, 2006) Rune Johansen 84

84 Nevropsykoanalyse behandling: Betydningen av lek: Fremmer utviklingen (synapsekontakt / nevronsirkler / vekst) av frontale cortex Rune Johansen 85

85 Når sjelen møter hjernen; Konsekvenser for behandling: Den nøytrale behandler eksisterer ikke. Rune Johansen 86

86 Nevropsykoanalyse behandling: Internaliserte objektrelasjoner er kodet i den prosedurale (implisitte) delen av hukommelsen og framkommer i den formen som pasienten relaterer til behandler. Distinkte trekk ved behandler aktiverer spesifikke overføringer. Når det er ubevisst kan det ikke endres Rune Johansen 87

87 Nevropsykoanalyse; Implikasjoner for behandling: Gamle nevrale nettverk kan svekkes ved nye erfaringer som danner nye nettverk ved samme hendelse. Restrukturerer tilknytningsforhold i implisitt hukommelse. Bevisstgjøring (i deklarativ hukommelse) gjør det mulig å vedlikeholde endringer ved gjenkjenning Rune Johansen 88

88 Nevropsykoanalyse behandling: Overføringer kan ikke fjernes Nye erfaringer svekker gamle mønstre og styrker nye. Det skapes et rom hvor følelser Rune Johansen og handling kan tenkes omkring. 89

89 Nevropsykoanalyse - behandling: Endring i forholdet til andre mennesker: Ved å hjelpe pasienten til å mentalisere / etablere mindfulness / reflektere fremmes samtidig kapasiteter som fremmer en mer moden tilknytning der det er to mennesker som forholder seg til hverandre Rune Johansen 90

90 Without understanding mental disorder psychologically, it would be impossible to understand the self evident social pathways to mental disorder: Poverty, unemployment, incest, homelessness, spiritual despair at the violence and heartlessness of abusive parenting, the almost limitless methods that people can find of inflicting human misery all these ignominies influence people s expectations about others, the trust that they may be capable of feeling, their anger about their treatment, the complex ways we all find to learn to live in the social context that the fortunes or misfortunes of our birth have presented for us. Turning away from therapy could mean shutting our ears to such anguish. Peter Fonagy Rune Johansen 91

91 The future of humanity will continue to be shaped substantially by the emotional character of our children Panksepp Rune Johansen 92

Nevropsykoanalyse konsekvenser for behandling. Fra dinosaurer til Star Wars.

Nevropsykoanalyse konsekvenser for behandling. Fra dinosaurer til Star Wars. Nevropsykoanalyse konsekvenser for behandling Fra dinosaurer til Star Wars. Nevropsykoanalyse konsekvenser for behandling. Resten av dagen: Kort oppsummert om psykodynamisk psykoterapi / relasjon / nevrale

Detaljer

Psychodynamic treatment of addiction. Psykodynamisk rusbehandling

Psychodynamic treatment of addiction. Psykodynamisk rusbehandling Psychodynamic treatment of addiction 1 Psykodynamisk = dynamisk samspill biologi, psykologi, sosiale faktorer Egenskaper ved rusmidlet Egenskaper ved personen Egenskaper ved miljøet 2 Elektriske impulser

Detaljer

Jorunn B. Øpsen Psykologspesialist barn og unge. Jorunn B. Øpsen Loen 30.11.13

Jorunn B. Øpsen Psykologspesialist barn og unge. Jorunn B. Øpsen Loen 30.11.13 Jorunn B. Øpsen Psykologspesialist barn og unge Voksen- Barn relasjoner Nyere utviklingsteori? Plan for dagen modelllæring VIDEO Tidlig samspill som utgangspunkt for barnets utvikling Donald D. Winnicot

Detaljer

Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning/autisme. Emosjonsregulering. v/ psykologspesialist Trine Elisabeth Iversen

Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning/autisme. Emosjonsregulering. v/ psykologspesialist Trine Elisabeth Iversen Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning/autisme Emosjonsregulering v/ psykologspesialist Trine Elisabeth Iversen Emosjoner Grunnleggende emosjoner -søking/utforsking, frykt, sinne, seksuell lyst,

Detaljer

BarneBlikk Traumebevisst BUP. Barnepsykolog Heine Steinkopf Barnepsykolog Anette Andersen RVTS sør

BarneBlikk Traumebevisst BUP. Barnepsykolog Heine Steinkopf Barnepsykolog Anette Andersen RVTS sør BarneBlikk Traumebevisst BUP Barnepsykolog Heine Steinkopf Barnepsykolog Anette Andersen RVTS sør Hjerneøvelse Refleksjonsøvelse Hjernen formes av bruken FagPresang Experiences Build Brain Architecture:

Detaljer

Traumer og belastende hendelser reaksjoner, hukommelse og reaktivering

Traumer og belastende hendelser reaksjoner, hukommelse og reaktivering Traumer og belastende hendelser reaksjoner, hukommelse og reaktivering Fagdag for intensivsykepleiere, 23.05.12 Ottar Bjerkeset Lege dr.med/psykiater, HNT/ NTNU Tema Reaksjoner på stress Fysiologi, atferd

Detaljer

Barn og traumer. Senter for krisepsykologi i Bergen. Ma-strau@online.no. Marianne Straume Senter for Krisepsykologi 2008

Barn og traumer. Senter for krisepsykologi i Bergen. Ma-strau@online.no. Marianne Straume Senter for Krisepsykologi 2008 Barn og traumer Marianne Straume Senter for krisepsykologi i Bergen Ma-strau@online.no Marianne Straume Senter for Krisepsykologi 2008 BARN SOM UTSETTES FOR STORE PÅKJENNINGER, ACE studien. 17000 - helseplan

Detaljer

A unified theory of development: A dialectic integration of nature and nurture

A unified theory of development: A dialectic integration of nature and nurture A unified theory of development: A dialectic integration of nature and nurture Transaksjonsmodellen og dens betydning for vår forståelse av tilknytning. Charlotte Reedtz Arv eller miljø? Francis Galton,

Detaljer

Levd liv Lånt styrke. En traumebevisst tilnærming til arbeid med skolefravær. Reidar Thyholdt Espen Rutle Johansson RVTS Vest.

Levd liv Lånt styrke. En traumebevisst tilnærming til arbeid med skolefravær. Reidar Thyholdt Espen Rutle Johansson RVTS Vest. Levd liv Lånt styrke En traumebevisst tilnærming til arbeid med skolefravær Reidar Thyholdt Espen Rutle Johansson RVTS Vest Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Region

Detaljer

Cannabis/Cannabinoider og hjernen. Fred Rune Rahm

Cannabis/Cannabinoider og hjernen. Fred Rune Rahm Cannabis/Cannabinoider og hjernen Fred Rune Rahm Kort om rus og hjernen Rus læring kognisjon Cannabis spesifikt Dagens tematikk Belønningssystemet Funksjoner i prefrontal cortex Skille mellom motstridende

Detaljer

Mentalisering og tilknytning

Mentalisering og tilknytning Mentalisering og tilknytning HIL & Sykehuset Innlandet 24.05.07 Finn Skårderud og Kerstin Söderström Et dyadisk reguleringssystem (Tronic) Barnets signaler forstås og besvares av omsorgsgiver, og gjennom

Detaljer

Betydningen av en god start i livet. May Britt Drugli Molde, 16/

Betydningen av en god start i livet. May Britt Drugli Molde, 16/ Betydningen av en god start i livet May Britt Drugli Molde, 16/11-2017 Tidlig innsats også lønnsomt Heckmans kurve (Heckman, 2000) Den sosiale og påvirkbare hjernen Er sånn eller blitt sånn? Utvikling

Detaljer

Hvorfor blir smerten kronisk? Psykologisk perspektiv. Arnstein Finset

Hvorfor blir smerten kronisk? Psykologisk perspektiv. Arnstein Finset Hvorfor blir smerten kronisk? Psykologisk perspektiv Arnstein Finset Smertetransmisjon Hvordan bearbeides smerteimpulsene i hjernen? Somatosensorisk område Senter for sensorisk smerteoppfatning Kognitiv

Detaljer

Terapeutens mentalisering i møte med pasientene LAR-KONFERANSEN Nina Arefjord

Terapeutens mentalisering i møte med pasientene LAR-KONFERANSEN Nina Arefjord Terapeutens mentalisering i møte med pasientene LAR-KONFERANSEN 2016 Nina Arefjord Psykologspesialist nnar@bergensklinikkene.no Innhold 1. Definisjon av mentalisering 2. Hvorfor er det så viktig at terapeuten

Detaljer

Hvordan hjelpe traumatiserte barn?

Hvordan hjelpe traumatiserte barn? Hvordan hjelpe traumatiserte barn? Ny nevrobiologisk kunnskap, nye muligheter Hvordan beskriver vi barna våre? Hvordan «behandler» vi barna våre? Hvordan prioriterer vi tiltak? DETTE ER DET ENIGHET OM

Detaljer

Hva skjer ved traumatisering?

Hva skjer ved traumatisering? Hva karakteriserer alvorlig relasjonell traumatisering? Traumatiseringens virkinger påemosjonelle, kroppslige og kognitive forhold: symbolisering og mentalisering Tilknytning og mentalisering Sverre Varvin,

Detaljer

Traumer og traumeforståelse -oppfriskningskursholviga og Frivoll skole

Traumer og traumeforståelse -oppfriskningskursholviga og Frivoll skole Traumer og traumeforståelse -oppfriskningskursholviga og Frivoll skole 10.05..2017 Seniorrådgiver Ruben Gausdal Seniorrådgiver Karen Ringereide Program 14.00 15.30: Grunnleggende traumeforståelse Traumebevisst

Detaljer

Tilknytningsforstyrrelser og emosjonelle forstyrrelser

Tilknytningsforstyrrelser og emosjonelle forstyrrelser Tilknytningsforstyrrelser og emosjonelle forstyrrelser Nevropsykologisk utvikling Lisa Austhamn Psykolog PPT Et barn - Tonje Tilknytningsmønstrene A. Unngående. Barnet har lært at omsorgspersonen ikke

Detaljer

Traumebevisst omsorg. NSH konferanse, Oslo 20.april, 2012 Inger Lise Andersen

Traumebevisst omsorg. NSH konferanse, Oslo 20.april, 2012 Inger Lise Andersen Traumebevisst omsorg NSH konferanse, Oslo 20.april, 2012 Inger Lise Andersen Traumebevisst omsorg Hva er traumer, og hvordan oppstår det? Inger Lise Andersen - RVTS Sør Typer traumer Enkle traumer ( enkeltstående

Detaljer

Hvordan gjør en forskjell? LEK. Lekens betydning. Barne- og ungdomspsykolog Anette Andersen

Hvordan gjør en forskjell? LEK. Lekens betydning. Barne- og ungdomspsykolog Anette Andersen Hvordan gjør en forskjell? LEK Lekens betydning Barne- og ungdomspsykolog Anette Andersen Alle pattedyr leker Artig fyr, gøy å leke med! Irriterende fyr, jeg biter snart! Lek har en rekke positive effekter.

Detaljer

Innhold. Forord 11. KAPITTEL 1 Psykoterapi i en tid, kultur og tradisjon 13 EVA DALSGAARD AXELSEN OG ELLEN HARTMANN

Innhold. Forord 11. KAPITTEL 1 Psykoterapi i en tid, kultur og tradisjon 13 EVA DALSGAARD AXELSEN OG ELLEN HARTMANN Innhold Forord 11 KAPITTEL 1 Psykoterapi i en tid, kultur og tradisjon 13 EVA DALSGAARD AXELSEN OG ELLEN HARTMANN Den tause og den eksplisitte kunnskap 13 Klinisk psykologi i Norge 13 Psykoterapi i dag

Detaljer

Introduksjon til mindfulness

Introduksjon til mindfulness Introduksjon til mindfulness 10. mai 2012 Hva er mindfulness? Bevisst tilstedeværelse, i øyeblikket, uten å dømme Bevisst tilstedeværelse Det motsatte av å være på autopilot I øyeblikket Bring det vandrende

Detaljer

Antall og andel barn med foreldre med psykiske lidelser/alkoholmis. (Fhi 2011)

Antall og andel barn med foreldre med psykiske lidelser/alkoholmis. (Fhi 2011) Antall og andel barn med foreldre med psykiske lidelser/alkoholmis. (Fhi 2011) Psykiske lidelser Alkoholmisbruk Totalt (overlapp) Diagnostiserbart 410 000 (37%) 90000 (8%) 450 000 (41%) Moderat til alvorlig

Detaljer

Utviklingstraumer og reguleringsvansker

Utviklingstraumer og reguleringsvansker Utviklingstraumer og reguleringsvansker CACTUS nettverkets kunnskapsgrunnlag Dag Ø. Nordanger RKBU Vest / RVTS Vest Først er relasjonen Reguleringsstøtte Reguleringsstøtte Støtte til å gjenetablere komfort

Detaljer

Mot til å se men hvordan forstår vi det vi ser?

Mot til å se men hvordan forstår vi det vi ser? Mot til å se men hvordan forstår vi det vi ser? Om utviklingstraumer, nevrobiologi og reguleringsvansker Mot til å se Evne til å handle 10 års jubileum! Dag Ø. Nordanger RKBU Vest / RVTS Vest «Utviklingstraumer»

Detaljer

Traumer og Rus. Nasjonal ruskonferanse 2015, Oslo Plaza. Dag Ø. Nordanger RKBU Vest / RVTS Vest

Traumer og Rus. Nasjonal ruskonferanse 2015, Oslo Plaza. Dag Ø. Nordanger RKBU Vest / RVTS Vest Traumer og Rus Nasjonal ruskonferanse 2015, Oslo Plaza Dag Ø. Nordanger RKBU Vest / RVTS Vest Regulering Vanlig forståelse i dag: Traumer skader ved at de bryter ned kapasitet til å regulere affekt Traumer

Detaljer

Ronny Hansen, gift, 3 barn Daglig leder av Medicor Grunnlegger av Hypnoseakademiet og EFT Akademiet Vært styreleder for Norsk Forbund for Klinisk

Ronny Hansen, gift, 3 barn Daglig leder av Medicor Grunnlegger av Hypnoseakademiet og EFT Akademiet Vært styreleder for Norsk Forbund for Klinisk Ronny Hansen, gift, 3 barn Daglig leder av Medicor Grunnlegger av Hypnoseakademiet og EFT Akademiet Vært styreleder for Norsk Forbund for Klinisk Hypnose Forfatter av boken Røykfri Nå! (CappelenDamm, 2012)

Detaljer

Behandling av traumatiske lidelser EMDR 18 november 2014 Marianne Jakobsen Psykiater/forsker III

Behandling av traumatiske lidelser EMDR 18 november 2014 Marianne Jakobsen Psykiater/forsker III Behandling av traumatiske lidelser EMDR 18 november 2014 Marianne Jakobsen Psykiater/forsker III Psychological treatments for chronic posttraumatic disorder Systematic review and meta-analysis Traume fokusert

Detaljer

Når læringshjernen må vike for overlevelseshjernen

Når læringshjernen må vike for overlevelseshjernen Når læringshjernen må vike for overlevelseshjernen Et utviklingstraumeperspektiv på hvorfor «Tidlig Inn" er avgjørende Tidlig Inn konferanse Hotell Bristol, Oslo, februar 2015 Dag Ø. Nordanger RKBU Vest

Detaljer

Kristin J. Harila, seminaroppgave om hjernens strukturer.

Kristin J. Harila, seminaroppgave om hjernens strukturer. Studentens navn: Kristin J Harila Type oppgave: Eksamens forberedelse, seminar oppgave Innleverings: Vår 2011 Antall tegn (uten mellomrom): 5656 Oppgave 14: Gi en enkel oversikt over hjernens struktur.

Detaljer

Barnet og rusen Utviklingstraumeperspektivet som forståelsesmodell og guide for hjelpen

Barnet og rusen Utviklingstraumeperspektivet som forståelsesmodell og guide for hjelpen Barnet og rusen Utviklingstraumeperspektivet som forståelsesmodell og guide for hjelpen Barnet og Rusen 2014, Sandefjord Dag Ø. Nordanger RKBU Vest / RVTS Vest «Utviklingstraumer» Et integrerende perspektiv

Detaljer

Seksualitet som team i psykologisk behandling

Seksualitet som team i psykologisk behandling Seksualitet som team i psykologisk behandling Psyk spes. Sidsel Schaller Psyk.spes. Stephane Vildalen Psyk.spes. Olav Henrichsson Bendiksby Symposium 1 Psykologikongressen Oslo 2014 Refleksjoner over

Detaljer

Vold setter seg i barnehjernen. Psykologspesialist Per Isdal Alternativ til Vold

Vold setter seg i barnehjernen. Psykologspesialist Per Isdal Alternativ til Vold Vold setter seg i barnehjernen Psykologspesialist Per Isdal Alternativ til Vold Psykolog Per Isdal - ALTERNATIV TIL VOLD psykolog Per Isdal Årsaker til barn/unges vold To hovedfaktorer forklarer mest av

Detaljer

En integrert forståelse av utviklingstraumer: Regulering som nøkkelbegrep og toleransevinduet som veiviser

En integrert forståelse av utviklingstraumer: Regulering som nøkkelbegrep og toleransevinduet som veiviser En integrert forståelse av utviklingstraumer: Regulering som nøkkelbegrep og toleransevinduet som veiviser NFBO konferanse, Nuuk, august 2014 Dag Ø. Nordanger RKBU Vest / RVTS Vest «Utviklingstraumer»

Detaljer

Terapeutiske implikasjoner av nyere hjerneforskning for arbeid med traumatiserte pasienter

Terapeutiske implikasjoner av nyere hjerneforskning for arbeid med traumatiserte pasienter Terapeutiske implikasjoner av nyere hjerneforskning for arbeid med traumatiserte pasienter Arne Blindheim Psykologspesialist Senter for Krisepsykologi Traumatisering som manglende virkelighetsgjøring ring

Detaljer

Det nevrobiologiske grunnlaget for motivasjon og målrettet atferd

Det nevrobiologiske grunnlaget for motivasjon og målrettet atferd Det nevrobiologiske grunnlaget for motivasjon og målrettet atferd Per Brodal Institutt for medisinske basalfag Universitetet i Oslo NSFs Faggruppe av sykepleiere i rehabilitering Gardermoen 26.9.16 Hva

Detaljer

Hva er et traume? Et indre jordskjelv en personlig tsunami. Ole Greger Lillevik

Hva er et traume? Et indre jordskjelv en personlig tsunami. Ole Greger Lillevik Traumeforståelse Hva er et traume? Et indre jordskjelv en personlig tsunami Mennesket har vanligvis erfaring med at verden er tilstrekkelig trygg og forutsigbar. Et traume oppstår dersom personen har opplevd

Detaljer

Traumerelaterte lidelser og disossiasjon. Marianne Jakobsen, psykiater/forsker 11.Mai 2007

Traumerelaterte lidelser og disossiasjon. Marianne Jakobsen, psykiater/forsker 11.Mai 2007 Traumerelaterte lidelser og disossiasjon Marianne Jakobsen, psykiater/forsker 11.Mai 2007 Dissosiasjon Fortrengning? Konversjon? Hysteri? Somatisering? Normalfenomen? Bevissthetsforstyrrelse? Skapt av

Detaljer

Utfordrende atferd og traume PUA-seminaret Psykologspesialist Arvid Nikolai Kildahl

Utfordrende atferd og traume PUA-seminaret Psykologspesialist Arvid Nikolai Kildahl Regional seksjon psykiatri utviklingshemning/autisme Utfordrende atferd og traume PUA-seminaret 2016-12.04.16 Psykologspesialist Arvid Nikolai Kildahl Hva er et traume? Skremmende/overveldende hendelse/serie

Detaljer

Utviklingstraumer og reguleringsvansker. Dag Ø. Nordanger RKBU Vest / RVTS Vest

Utviklingstraumer og reguleringsvansker. Dag Ø. Nordanger RKBU Vest / RVTS Vest Utviklingstraumer og reguleringsvansker Dag Ø. Nordanger RKBU Vest / RVTS Vest For å forstå hva utviklingstraumer er og kan lede til, er det nyttig å ha med seg litt grunnleggende kunnskap om hjernen og

Detaljer

Relasjonelle konsekvenser

Relasjonelle konsekvenser Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning/autisme Relasjonelle konsekvenser v/psykologspesialist Trine Elisabeth Iversen Relasjonelle konsekvenser Hva gjør utfordrende atferd med relasjoner og

Detaljer

Beskriv hvordan tilknytning utvikles i følge Bowlby. Drøft kort hvilke andre faktorer som kan påvirke tilknytning hos barn.

Beskriv hvordan tilknytning utvikles i følge Bowlby. Drøft kort hvilke andre faktorer som kan påvirke tilknytning hos barn. Tilknytning kan defineres som det sterke emosjonelle båndet som oppstår mellom spedbarn og primær omsorgsgiver. Definisjonen fremhever at tilknytning har en emosjonell komponent i form av det faktiske

Detaljer

Vold kan føre til: Unni Heltne ugulla@online.no www.krisepsyk.no.

Vold kan føre til: Unni Heltne ugulla@online.no www.krisepsyk.no. Vold kan føre til: Akutt traume Vedvarende traumatisering Varig endring av selvfølelse og initiativ Endring av personlighet og følelsesliv Fysisk og psykisk sykdom Akutt krise, traumatisering Sterk emosjonell

Detaljer

Personlighetspsykiatrikonferansen. Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser

Personlighetspsykiatrikonferansen. Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser Personlighetspsykiatrikonferansen 2012: Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser Overlege Øyvind Urnes Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, NAPP www.personlighetspsykiatri.no

Detaljer

Behandling av kompleks traumatisering. Psykologspesialist Senter for Krisepsykologi ar-blind@online.no www.krisepsyk.no www.estd.

Behandling av kompleks traumatisering. Psykologspesialist Senter for Krisepsykologi ar-blind@online.no www.krisepsyk.no www.estd. Behandling av kompleks traumatisering Arne Blindheim Arne Blindheim Psykologspesialist Senter for Krisepsykologi ar-blind@online.no www.krisepsyk.no www.estd.org Behandling av traumatisering Tradisjonelt

Detaljer

Urolige sped- og småbarn Regulering. Unni Tranaas Vannebo Helsesøster Nasjonalt kompetansenettverk for sped og småbarns psykiske helse

Urolige sped- og småbarn Regulering. Unni Tranaas Vannebo Helsesøster Nasjonalt kompetansenettverk for sped og småbarns psykiske helse Urolige sped- og småbarn Regulering Unni Tranaas Vannebo Helsesøster Nasjonalt kompetansenettverk for sped og småbarns psykiske helse Regulering Spedbarnet trenger tid i starten = naturlig uro Foreldre

Detaljer

Barns utviklingsbetingelser

Barns utviklingsbetingelser 1 Barns utviklingsbetingelser Barnet er aktivt og påvirker sine omgivelser allerede fra fødselen av. Det både søker og organiserer opplevelser i sin omverden, og det påvirker dermed til en viss grad sin

Detaljer

Utviklingstraumer og reguleringsvansker. Dag Ø. Nordanger RKBU Vest / RVTS Vest

Utviklingstraumer og reguleringsvansker. Dag Ø. Nordanger RKBU Vest / RVTS Vest Utviklingstraumer og reguleringsvansker Dag Ø. Nordanger RKBU Vest / RVTS Vest For å forstå hva utviklingstraumer er og kan lede til, er det nyttig å ha med seg litt grunnleggende kunnskap om hjernen og

Detaljer

Krisereaksjoner hos barn. Heine Steinkopf

Krisereaksjoner hos barn. Heine Steinkopf Krisereaksjoner hos barn Heine Steinkopf Eksempel Per kommer hjem fra skolen. Det er ingen hjemme. Han går ut i garasjen for å hente ved. Der henger pappa fra en takbjelke. Han har hengt seg. Hva er et

Detaljer

Trygg i barnehagen Trygghetssirkelen som omsorgsverktøy

Trygg i barnehagen Trygghetssirkelen som omsorgsverktøy Trygg i barnehagen Trygghetssirkelen som omsorgsverktøy Psykologspesialistene Stig Torsteinson Ida Brandtzæg Du som jobber i barnehage, er en klar nummer to for veldig mange. Vi mener at du har en av verdens

Detaljer

Terapeutiske møter m selvmordstruede, traumatiserte pasienter

Terapeutiske møter m selvmordstruede, traumatiserte pasienter Terapeutiske møter m med selvmordstruede, traumatiserte pasienter Forståelse og intervensjoner Ved psykologspesialist Ingunn Holbæk, Traumeavdelingen, Modum Bad inghol@modum-bad.no Selvmordsfare og selvskading

Detaljer

Tromsø. Oktober 2014

Tromsø. Oktober 2014 Tromsø Oktober 2014 Psykologspesialist Ulrika Håkansson ulrika håkansson 1 Hva er et barn? ulrika håkansson 2 Hva kan en nyfødt gjøre? http://www.youtube.com /watch?v=k2ydkq1g5 QI ulrika håkansson There

Detaljer

Traumer: Forståelse og behandling RVTS konferanse: Trondheim 26. 27.oktober 2009

Traumer: Forståelse og behandling RVTS konferanse: Trondheim 26. 27.oktober 2009 Traumer: Forståelse og behandling RVTS konferanse: Trondheim 26. 27.oktober 2009 En multimodal og integrativ behandling med vekt på identitetsbygging gjennom en narrativ tilnærming. Brukermedvirkning Initiert

Detaljer

Vold, overgrep og omsorgssvikt - Forståelse og realistiske forventninger psykologspesialist Marianne S. Ryeng

Vold, overgrep og omsorgssvikt - Forståelse og realistiske forventninger psykologspesialist Marianne S. Ryeng Vold, overgrep og omsorgssvikt - Forståelse og realistiske forventninger psykologspesialist Marianne S. Ryeng RVTS Nord Hvem er vi? Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging,

Detaljer

Funksjonell MR. Ole A. Andreassen

Funksjonell MR. Ole A. Andreassen Funksjonell MR Ole A. Andreassen TOP-gruppen, Seksjon for psykoseforskning, Oslo universitetssykehus Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo o.a.andreassen@medisin.uio.no Innhold Funksjonell

Detaljer

Tilknytningsteori i arbeid med små barn og deres familier

Tilknytningsteori i arbeid med små barn og deres familier Tilknytningsteori i arbeid med små barn og deres familier Psykologspesialistene Astri Lindberg og Hilde Melsom Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse/ R-BUP øst og sør Grimstad

Detaljer

Traumesensitiv omsorg HVA ER PSYKSKE TRAUMER? RVTS-Vest 2014

Traumesensitiv omsorg HVA ER PSYKSKE TRAUMER? RVTS-Vest 2014 Traumesensitiv omsorg helgesamling for fosterforeldre Psykolog Reidar Thyholdt RVTS-Vest 2014 HVA ER PSYKSKE TRAUMER? Hva vi legger i begrepet PSYKISK TRAUME Selve HENDELSEN Den objektive situasjonen som

Detaljer

Mindfulness og medfølelse i møte med det smertefulle

Mindfulness og medfølelse i møte med det smertefulle Mindfulness og medfølelse i møte med det smertefulle Dr. Psychol. Per-Einar Binder, spesialist i klinisk psykologi Professor, Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen Mindfulness er en tilstand/holdning

Detaljer

Når r ordene kommer til kort Bruk av kreative metoder i behandling av traumatiserte flyktninger

Når r ordene kommer til kort Bruk av kreative metoder i behandling av traumatiserte flyktninger Når r ordene kommer til kort Bruk av kreative metoder i behandling av traumatiserte flyktninger Forståelse og behandling Trondheim 26.10.09 Hedda Sandvik Dramaterapeut RVTS-Midt Ønsker å si noe om: Hvordan

Detaljer

This man has Huntington s disease - I have not arranged to see him again, there is nothing more I can do.

This man has Huntington s disease - I have not arranged to see him again, there is nothing more I can do. This man has Huntington s disease - I have not arranged to see him again, there is nothing more I can do. Huntingtons sykdom og kognisjon Kognisjon omhandler tankeprosesser - å forstå, erkjenne, huske,

Detaljer

Barn som pårørende: Sammensatt gruppe, ulike behov; Alder Kunnskap Sårbarhet Foreldrenes funksjonsnivå Nettverk Økonomi

Barn som pårørende: Sammensatt gruppe, ulike behov; Alder Kunnskap Sårbarhet Foreldrenes funksjonsnivå Nettverk Økonomi Trine Klette 2010 Barn som pårørende: Sammensatt gruppe, ulike behov; Alder Kunnskap Sårbarhet Foreldrenes funksjonsnivå Nettverk Økonomi Erfaringer fra åvokse opp med syke foreldre; Opplevelse av at få/ingen

Detaljer

DO YOU MIND? Traumer tilknytning terapi tillit. Professor Finn Skårderud

DO YOU MIND? Traumer tilknytning terapi tillit. Professor Finn Skårderud DO YOU MIND? Traumer tilknytning terapi tillit Professor Finn Skårderud Å VÆRE ET MENNESKE Regulering og den selvregulerende andre Jon G. Allen: Wow, the mind is a scary place. Traumatized patient: Yes,

Detaljer

Kristiansand Barneverntjeneste

Kristiansand Barneverntjeneste Kristiansand Barneverntjeneste Odderøya 15.09.15 Barnepsykolog Anette Andersen Seniorrådgiver Pål Solhaug Fagoppdrag Hva husker du best fra forrige forelesning? På hvilken måte kan denne kunnskapen få

Detaljer

V E D J A N R E I D A R S T I E G L E R O G B E N T E A U S T B Ø I N S T I T U T T F O R P S Y K O L O G I S K R Å D G I V N I N G

V E D J A N R E I D A R S T I E G L E R O G B E N T E A U S T B Ø I N S T I T U T T F O R P S Y K O L O G I S K R Å D G I V N I N G Følelser og tilknytning hvordan påvirkes du, din partner og deres biologiske barn når et fosterbarn flytter inn V E D J A N R E I D A R S T I E G L E R O G B E N T E A U S T B Ø I N S T I T U T T F O R

Detaljer

Psykiske reaksjoner etter overgrep:

Psykiske reaksjoner etter overgrep: Psykiske reaksjoner etter overgrep: - hvordan og når viser de seg og hvordan skal de dokumenteres Kurs i klinisk rettsmedisin ved seksualovergrep 18.11.2013. Forsker Grethe E Johnsen, ph.d., spesialist

Detaljer

Anke Ehlers og David M. Clarks modell for behandling av PTSD

Anke Ehlers og David M. Clarks modell for behandling av PTSD Anke Ehlers og David M. Clarks modell for behandling av PTSD En grunnmodell for kognitiv terapi for PTSD? Håkon Stenmark Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt Kognitiv

Detaljer

NARSISSISTISK KRENKELSE må tas på alvor for barnas skyld!

NARSISSISTISK KRENKELSE må tas på alvor for barnas skyld! NARSISSISTISKKRENKELSE måtaspåalvor forbarnasskyld! RuneFardal,Psykologistudent,September,2008 Ienrekkesakerdesisteårharenforeldereller nær voksentattlivetavsinebarni settinger der de frykter å miste kontakten

Detaljer

Eksamensoppgaver i PSYPRO4040 Utviklingspsykologi teori og metode

Eksamensoppgaver i PSYPRO4040 Utviklingspsykologi teori og metode Psykologisk institutt Eksamensoppgaver i PSYPRO4040 Utviklingspsykologi teori og metode Faglig kontakt under eksamen: Kjellrun Englund Tlf.: Psykologisk institutt 73 59 19 60 Eksamensdato: 17.12.14 Eksamenstid

Detaljer

Traumebevisst praksis.

Traumebevisst praksis. Traumebevisst praksis. Birkenes 16.10.15 Anette Andersen og Pål Solhaug Speed-date What is a healthy mind? Daniel Siegel (2012). The Developing Mind, 2.utg. New York: Guilford Press AN INTEGRATET MIND

Detaljer

Kva er psykologiske traumer?

Kva er psykologiske traumer? Traumeforståelse Kva er psykologiske traumer? Ordet traume betyr skade eller sår Psykologisk traume = overveldande vond oppleving som ein ikkje klarer å komme seg unna - Kva definerer ei traumatisk hending?

Detaljer

Affektdysregulering ved alvorlig personlighetsforstyrrelse

Affektdysregulering ved alvorlig personlighetsforstyrrelse Affektdysregulering ved alvorlig personlighetsforstyrrelse Seksjonsoverlege Merete Selsbakk Johansen Avdeling for personlighetspsykiatri Ullevål Universitetssykehus 1 Affekter og personlighet Emosjonell

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Leder PPT/Psykolog Tormod Sandvik Presentert på 2 samling Kompetanseprogram mobbing i regi av PPT for Ytre Nordmøre 19. april 2016 - Kristiansund Hva er et psykisk traume Med uttrykket psykisk traume

Detaljer

Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet. Mekanismene. Effekt av fysisk aktivitet på hjernen. Mekanismene

Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet. Mekanismene. Effekt av fysisk aktivitet på hjernen. Mekanismene Fysisk aktivitet Effekt av fysisk aktivitet på hjernen Masood Zangani Overlege, Akershus universitetssykehus Bergen 07.06.2012 Fysisk aktivitet Mekanismene Mekanismene Depresjon Nevrogenese Synaptisk plastisitet

Detaljer

Å møte affektstrom. Psykiater Kirsti Silvola RVTS Øst

Å møte affektstrom. Psykiater Kirsti Silvola RVTS Øst Å møte affektstrom Psykiater Kirsti Silvola RVTS Øst Tilknytning som et bakteppe Tilknytning Et medfødt system i hjernen som påvirker motivasjons-, emosjons- og hukommelsesprosesser i forhold til omsorgspersonen

Detaljer

Kick off i Århus. Eide skole Seniorrådgiver Karen Ringereide Seniorrådgiver Torstein Garcia de Presno

Kick off i Århus. Eide skole Seniorrådgiver Karen Ringereide Seniorrådgiver Torstein Garcia de Presno Kick off i Århus Eide skole 22.10.2016 Seniorrådgiver Karen Ringereide Seniorrådgiver Torstein Garcia de Presno 3 4 5 6 7 8 9 Presentasjon og Speed-date Program for dagen 09.00-11.00: Med oss selv som

Detaljer

Fosterbarn og tilknytning i et mestrings- og risikoperspektiv. Hva kan helsesøster gjøre?

Fosterbarn og tilknytning i et mestrings- og risikoperspektiv. Hva kan helsesøster gjøre? Fosterbarn og tilknytning i et mestrings- og risikoperspektiv. Hva kan helsesøster gjøre? Heidi Jacobsen Psykolog Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, RBUP Øst og Sør. Helsesøsterkongressen,

Detaljer

Kombinasjon MBT-A og MBT-F individual/ ungdom og familie. Psykologspesialist Line Indrevoll Stänicke Nic Waals Institutt

Kombinasjon MBT-A og MBT-F individual/ ungdom og familie. Psykologspesialist Line Indrevoll Stänicke Nic Waals Institutt Kombinasjon MBT-A og MBT-F individual/ ungdom og familie Psykologspesialist Line Indrevoll Stänicke Nic Waals Institutt line.stanicke@gmail.com Mentalisering Hvordan utvikler vi en forståelse av oss selv

Detaljer

Enkelte har visse rutiner forbundet med selvskadingen. De bruker samme formen hver gang, skader seg til bestemte steder eller tider på døgnet.

Enkelte har visse rutiner forbundet med selvskadingen. De bruker samme formen hver gang, skader seg til bestemte steder eller tider på døgnet. Selvskading Selvskading innebærer at en person påfører seg selv fysisk eller psykisk smerte for å endre en intens negativ tanke, følelse eller en vanskelig relasjon (Øverland 2006). Noen former for selvskading

Detaljer

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens Forord Det er virkelig en glede å få lov til å skrive forordet til denne viktige boken om betydningen oppmerksomt nærvær kan ha for mennesker som har vært utsatt for traumatiske hendelser. Begge forfatterne

Detaljer

LEKENHET -en nødvendighet for vekst, endring og utvikling. Barne- og ungdomspsykolog Anette Andersen

LEKENHET -en nødvendighet for vekst, endring og utvikling. Barne- og ungdomspsykolog Anette Andersen LEKENHET -en nødvendighet for vekst, endring og utvikling Barne- og ungdomspsykolog Anette Andersen Alle pattedyr leker Ar#g fyr, gøy å leke med! Irriterende fyr, jeg biter snart! Lek har en rekke positive

Detaljer

ISAAC 27.mai 2008 Alle har noe de skal ha sagt

ISAAC 27.mai 2008 Alle har noe de skal ha sagt ISAAC 27.mai 2008 Alle har noe de skal ha sagt Det nære språket (Horgen 2006): Om språkmiljø for utvikling Noen nye perspektiv når vi ønsker å skape kommunikasjon mellom oss og menneskene med omfattende

Detaljer

Avhengighet til rusmidler - syk eller slem - etiske utfordringer

Avhengighet til rusmidler - syk eller slem - etiske utfordringer Avhengighet til rusmidler - syk eller slem - etiske utfordringer Terje Simonsen UNN Nevrobiologi - 1 Sentralnervesystemet består av mer enn 100 milliarder nerveceller Hver nervecelle står i kontakt med

Detaljer

Øyvind Urnes Leder for Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus

Øyvind Urnes Leder for Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus Øyvind Urnes Leder for Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus Personlighetsforstyrrelser er belastende for pasienten selv, familie, samfunn og helsevesen Personer

Detaljer

Behandling av traumer i psykoanalytisk psykoterapi foregår her og nå ; hva betyr det?

Behandling av traumer i psykoanalytisk psykoterapi foregår her og nå ; hva betyr det? MELLANRUMMET NORDISK TIDSKRIFT FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI NORDIC JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOTHERAPY 28 Rune Johansen Oslo Behandling av traumer i psykoanalytisk psykoterapi foregår her

Detaljer

Fra bekymring til handling

Fra bekymring til handling Fra bekymring til handling Den avdekkende samtalen Reidun Dybsland 1 Å innta et barneperspektiv Barn har rett til å uttale seg og er viktige informanter når vi søker å beskrive og forstå den virkeligheten

Detaljer

Du må ha fått for å kunne gi! Haarklou-08.

Du må ha fått for å kunne gi! Haarklou-08. Møte i et relasjonelt perspektiv Du må ha fått for å kunne gi! Haarklou-08. Med få ord kan jeg forandre verden- Gutt ved Spesialskolen Mulberry Bush. Pøbelskolen - Tiltakskole for de som faller ut av videregående.

Detaljer

Hvordan kan vi optimalisere hjernens funksjon?

Hvordan kan vi optimalisere hjernens funksjon? HYPER 8.desember 2011 Hvordan kan vi optimalisere hjernens funksjon? Linda Hildegard Bergersen l.h.bergersen@medisin.uio.no BRAIN AND MUSCLE ENERGY GROUP NANSEN NEUROSCIENCE NETWORK Department of Anatomy

Detaljer

Mentaliseringsbegrepet som et møtested for samtidig teori og empiri

Mentaliseringsbegrepet som et møtested for samtidig teori og empiri Begrepshistorikk Freud og hans begrep Bindung Fransk psykoanalyse om symbolisering (Lecours & Bouchard, 1997; Luquet, 1987). Autismelidelser og mind-blindness (Baron- Cohen 1995; Frith, 2003) Fonagy-tradisjonen

Detaljer

Kari Midtbø Kristiansen Daglig leder Aldring og helse. ABC-seminar Arendal september 2016

Kari Midtbø Kristiansen Daglig leder Aldring og helse. ABC-seminar Arendal september 2016 Kari Midtbø Kristiansen Daglig leder Aldring og helse ABC-seminar Arendal september 2016 Psykiatriens diagnoser baserer seg i stor grad på subjektive vurderinger og ikke på objektive funn Forståelsen er

Detaljer

Traumer og reglering. Barn og traumer. Sundsvall, januar 2015. Dag Ø. Nordanger RKBU Vest / RVTS Vest

Traumer og reglering. Barn og traumer. Sundsvall, januar 2015. Dag Ø. Nordanger RKBU Vest / RVTS Vest Traumer og reglering Barn og traumer Sundsvall, januar 2015 Dag Ø. Nordanger RKBU Vest / RVTS Vest Regleringstød Andre-reglering versus samreglering Utviklingspsykologi og nevrobiologi Den viktigste

Detaljer

Samspill og primær intersubjektivitet Mot en ny forståelse av sosial kognisjon

Samspill og primær intersubjektivitet Mot en ny forståelse av sosial kognisjon Samspill og primær intersubjektivitet Mot en ny forståelse av sosial kognisjon Kjell Morten Stormark Disposisjon Sosial kognisjon Intersubjektiv motivasjon hos spedbarn Mentalisering Speilnevron Samspill

Detaljer

ListerLøftet Superbrukere. 26. april 2016 Lyngdal Tone Weire Jørgensen og Ruben Gausdal

ListerLøftet Superbrukere. 26. april 2016 Lyngdal Tone Weire Jørgensen og Ruben Gausdal ListerLøftet Superbrukere 26. april 2016 Lyngdal Tone Weire Jørgensen og Ruben Gausdal Oppvarming Program for dagen Oppstart Profesjonell kjærlighet Bente Samhandling og kommunikasjon Solfrid Hjemmeleksa/Permen

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Ψ En drøfting av Schores teori om tilknytningsforholdets betydning for hjerneorganisk utvikling og sårbarhet for dissosiative symptomer i voksen alder HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet

Detaljer

Den tredelte hjernen. Kaptein (Prefrontal Cortex) Den tenkende hjernen. Maskinist (Det limbiske system) Følelseshjernen

Den tredelte hjernen. Kaptein (Prefrontal Cortex) Den tenkende hjernen. Maskinist (Det limbiske system) Følelseshjernen Den tredelte hjernen For å forstå hvordan hjernen reagerer ved fare og belastninger, må vi skaffe oss kunnskap om hvordan hjernen er bygd opp, og hvilke deler av hjernen som styrer ulike funksjoner. En

Detaljer

Om Traumer. Rana RK 3.3.16 Aslak E Himle Psykologspesialist

Om Traumer. Rana RK 3.3.16 Aslak E Himle Psykologspesialist Om Traumer Rana RK 3.3.16 Aslak E Himle Psykologspesialist Hva er en potensielt traumatisk situasjon? En usedvanlig truende eller katastrofal stressor som involverer faktisk død eller trussel om død eller

Detaljer

En integrert/syntetiserende modell/teori for avhengighet Per A. Føyn Guriset 5. mars Teori om avhengighet 1

En integrert/syntetiserende modell/teori for avhengighet Per A. Føyn Guriset 5. mars Teori om avhengighet 1 En integrert/syntetiserende modell/teori for avhengighet Per A. Føyn Guriset 5. mars 2013 Teori om avhengighet 1 Teori vsmodell Modeller en beskrivelse av et fenomen (system, tilstand, hendelser) som beskriver

Detaljer

Når foreldre har egne problemer tilknytning og tilpasning i spedbarnsaldren

Når foreldre har egne problemer tilknytning og tilpasning i spedbarnsaldren Regional konferanse i Tromsø oktober 2010 Når foreldre har egne problemer tilknytning og tilpasning i spedbarnsaldren Siw L. Karlsen Regional koordinator for modellkommunesatsingen i region Midt Bygge

Detaljer

Mentalisering og MBT. Anthony Bateman, Peter Fonagy. Sigmund Karterud, Finn Skårderud

Mentalisering og MBT. Anthony Bateman, Peter Fonagy. Sigmund Karterud, Finn Skårderud Mentalisering og MBT Anthony Bateman, Peter Fonagy Sigmund Karterud, Finn Skårderud Et nytt intellektuelt rammeverk for terapi Anthony Bateman & Peter Fonagy (2004): Psychotherapy for borderline personality

Detaljer

Foreldres håndtering av barns følelsesliv

Foreldres håndtering av barns følelsesliv Foreldres håndtering av barns følelsesliv Evnen til å se barnets grunnleggende behov for trøst og trygghet, til tross for avvisende eller ambivalent atferd, synes å være nær knyttet til fosterforeldres

Detaljer

«Potensielt traumatiserende hendelser (PTH)

«Potensielt traumatiserende hendelser (PTH) «Potensielt traumatiserende hendelser (PTH) Noen råd om hvordan forebygge og dempe langvarige reaksjoner» Refleksjoner og dialog v Lars Weisæth og Venke A. Johansen POTENSIELT TRAUMATISERENDE HENDELSER

Detaljer