Nevropsykoanalyse Når sjelen møter hjernen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nevropsykoanalyse Når sjelen møter hjernen"

Transkript

1 Nevropsykoanalyse Når sjelen møter hjernen Hvordan følelser og relasjoner påvirker hjernen. Rune Johansen Psykiater / barne- og ungdomspsykiater Oslo E-post:

2 Nevropsykoanalyse ; når sjelen møter hjernen. Descartes sjel Sjelen i dag Rune Johansen 2

3 Mirror Neurons - Speilnevroner Observasjon: En ape som så en annen ape spise rosiner aktiverte den samme atferd (og nevroner i hjernen) (Rizzolati and Galese 1996). Direkte følelsesmessig aktivering via erfart atferd Rune Johansen 3

4 Speilnevroner og tidlig imitasjon>>>>> Observert handling & Utført handling Imitasjon hos nyfødte Barn lærerer mer fra imitasjon enn fra instruksjon. Fra R. Pally 2007 Rune Johansen 4

5 Øvre Temporale Sulcus Visuelt Prefrontal Cortex Motorisk Speilnevroner hos mennesker Nedre parietallapp Somato-sensorisk Rune Johansen 5

6 Nevropsykoanalyse The affects in the narrower sense are, it is true, characterized by a quite special connection with somatic processes; but, strictly speaking, all mental states, including those that we usually regard as processes of thought, are to some degree affective, and not one of them is without its physical manifestations or is incapable of modefying somatic processes. S. Freud: «Psychical (or mental) treatment» Rune Johansen 6

7 Når sjelen møter hjernen Nevro-psykoanalyse Vitenskapen om det ubevisste og de følelser som er knyttet til relasjonen mellom mennesker. Utviklingsteori Tilknytningsteori Relasjonell Selvpsykologi Objektrelasjon Egopsykologi Driftsteoretisk (trad.) Rune Johansen 7

8 Nevropsykoanalyse Historie. Mellom 1877 og 1900 publiserte Sigmund Freud over 200 artikler om nevroanatomi / klinisk nevrologi / psykofarmakologiske tema. I 1895 ønsket han å legge grunnlaget for et prosjekt han kalte: Prosjekt for en vitenskapelig psykologi ; for å forstå hvordan bevisstheten fungerer. Han oppga dette prosjektet da han ikke fant grunnlag for å forstå de prosessene han observerte. Psykoanalysen: En metapsykologi - En Abstraksjon - for å kunne forklare det han observerte Rune Johansen 8

9 Nevropsykoanalyse Historie. o Arnold Pfeffer og James Schwartz (N.Y. USA): Hhv. psykoanalytiker med nevrologibakgrunn og nevrobiolog. o Begynnelsen av 1990-tallet inviterte hukommelsesforskere til seminarer for å diskutere psykodynamiske observasjoner: o Man forsøkte å forstå nevrologiske fenomener i et psykoanalytisk språk. o Etter hvert endret dette seg mer til å se om klinisk materiale fra psykoterapier kunne beskrives både fra et psykoanalytisk perspektiv og et nevrologisk perspektiv. Man jobbet da med pasienter med kjente nevrologiske lidelser i psykoanalytisk behandling og så på det kliniske materialet Rune Johansen 9

10 Eric R. Kandel A New Intellectual Framework for Psychiatry (1998) Biology and the Future of Psychoanalysis: A New Intellectual Framework for Psychiatry Revisited (1999) Rune Johansen 10

11 Kandels utfordring: Alle mentale prosesser har sammenheng med prosesser i hjernen. Gener, og proteinderivater, er basis for sammenhenger mellom nevroner i hjernen og deres funksjon, med påfølgende påvirkning på adferd. Gener forklarer ikke variansen i mental lidelse; sosiale faktorer og læring medvirker i stor grad. Genenes uttrykk kan forandres ved læring. Psykoterapi medfører endring i atferd ved påvirkning av genenes uttrykk (produkter) Rune Johansen 11

12 Funksjoner og hjerne: Limbiske system: Amygdala: Emosjonell aktivering Hippocampus: Integrerer langtids kontekstuell følelsesinformasjon og minne gjenkjenning. Orbitale prefrontale cortex: Representasjoner og tolkninger. Håndterer limbisk aktivering. Mediale prefrontale cortex: Deler minnefunksjoner med hippocampus. Laterale prefrontale cortex: Håndterer sofistikerte arbeidsminnefunksjoner; monitorerer egne valg i minnet Rune Johansen 12

13 Rune Johansen 13

14 Fremre Insula Rune Johansen 14

15 Claus Lamm Tania Singer: The role of anterior insular cortex in social emotions Brain Struct Funct (2010) 214: Rune Johansen 15

16 Hukommelse Arbeidshukommelse Proseduralhukommelse Rune Johansen 16

17 Tilknytning: Spedbarnet er født inn i verden genetisk programmert til å knytte seg til omsorgspersoner som blir tilknytningsfigurer Etablerer Nevrale nettverk Rune Johansen 17

18 Nevrale nettverk Rune Johansen 18

19 Nevrale nettverk: Den grunnleggende basis i det nevrale nettverket er hjernecellen (nevronet) I nevronet foregår informasjonsprosesseringen som omgjør signalene som kommer inn signaler som går ut. Rune Johansen 19

20 Functions of Individual Neurons Input 2 Input 1 Input Summation If summed inputs exceed firing threshold: Signal is Propagated Rune Johansen 20

21 Informasjonslagring Informasjonen lagres i nevrale nettverk ved endring i kontakten mellom hjernecellene. Dette skaper tilgjengelige mønstre som kategoriserer ny informasjon som kan bekrefte eller endre tidligere lagrede mønstre. Rune Johansen 21

22 Donald Hebb Rune Johansen 22

23 Rune Johansen 23

24 Rune Johansen 24

25 Rune Johansen 25

26 Nevronale nettverk oppsummert: Tilknytningssystemet ligger klart; men erfaringene vil forme organiseringen av systemet. Erfaringene medfører en aktivering av nevroner som responderer på hendelser utenfor eller fra indre skapte bilder av omsorgspersonene. På nevronnivå: Hvert nevron knytter seg til ca andre nevroner. Det er ca 100 milliarder nevroner. Når grupper av nevroner aktiveres skapes mentale prosesser. Skaper representasjoner erfaringer Rune Johansen 26

27 Objekt - selv - affekt: Stern / Damasio / Tulving / Siegel (1999 / 2001) Selv Relasjon Følelse Sullivan Objekt Kohout Winnicot Stern + + Mitchell Winnicot + + Klein Fairbairn Bion Mahler + + Rune Johansen 27

28 Når sjelen møter hjernen - Nevropsykoanalyse: To tradisjoner : Bevise psykoanalysens observerte fenomener. Observasjon: Integrert Utviklingsteori. Rune Johansen 28

29 Når sjelen møter hjernen: To tradisjoner : 1. Bevise Freud : Eksempler: Fortrengning Driftsteori(ene) Projektiv identifisering Drømmer Rune Johansen 29

30 To tradisjoner: Bevise Freud: Fortrengning: Observasjoner av hjerneskader med paralyser som resultat: Eks. med kvinne som oppdager en paralytisk arm når den utsettes for varmestimulering. Når denne forsvinner så forsvinner også kunnskapen om at armen er paralytisk. Lærte fareresponser går utenom hippocampus; og dermed bevisst minne. Resultatet er atferdsendringer når personer utsettes for farestimuli uten at de er klar over hva som setter det i gang (Ledoux 1999) Rune Johansen 30

31 Bevise Freud: Fortrengning: Science juli 2007: Følelsesbaserte minner undertrykkes via to tids-differensierte nevrale mekanismer: Først hemmer prefrontal cortex hjernebarkområdene som antas å gjenskape sanseopplevelsene. Senere hemmes strukturene i parietallappen som antas å gjenkalle følelsesladede erindringer; hippocampus og amygdala. Disse resultatene indikerer at minneundertrykkelse skjer, og at de (hos ikke-psykiatriske pasienter) er under kontroll av prefrontale regioner. Brendan E. Depue, Tim Curran, Marie T. Banich: Prefrontal Regions Orchestrate Suppression of Emotional Memories via a Two-Phase Process Rune Johansen 31

32 Drifts- og motivasjonssystemer: (Panksepp 1999) Utrykk for tre basistilstander: Belønningssystemet: Søkeatferd.» (Dopamin / Endorfiner / Oxytocin). Tilknytningssystemet: Seksuell aktivering, omsorg og lek.» Både ved trussel om separasjon såvel som ved velvære og nærhet.» (Stresshormoner / Oxytocin / Vasopressin). Frykt-sinnesystem: Organiserer forsvar og angrep.» (Stresshormoner / Cortisol) Rune Johansen 32

33 Projektiv identifikasjon Bion 1962 Basert på tilknytningsprosessen: Projeksjon Håndterlig følelse Identifiseres Bearbeides Barn Projiseres tilbake Reinternaliseres Mor / Behandler ( Reverie ) / Container-contained Rune Johansen 33

34 Bevise psykoanalysens observerte fenomener. Projektiv identifikasjon Tidlig (preverbal) kommunikasjon som håndterer angst på før-symbolsk nivå Det nevrofysiologiske grunnlaget for projektiv identifikasjon Knyttet til speilnevronene? Rune Johansen 34

35 Bevise psykoanalysens observerte fenomener; om speilnevronenes betydning: Speilnevronene: Knyttet til imitering. Går ikke via bevisste prosesser. Før-symbolsk / Pre-verbalt. Gir oss mulighet til å behandle (prosessere) andres følelser, og dermed gjøre dem mulige å håndtere. Handling gjøres om til forståelse. Rune Johansen

36 Bevise psykoanalysens observerte fenomener; om speilnevronenes betydning: Gir oss mulighet til å kjenne via ubevisst imitering. Rune Johansen 36

37 Bevise Freud forts.: Drømmenes betydning: Drømmene genereres i fremre del av hjernen, i samme område som instinktmotivasjons områder opererer. (Drømmer blir borte ved lobotomi). Drømmene opptrer parallellt med REMsøvn. Drømmene gjør det mulig å sove. Mark Solms Rune Johansen 37

38 Nevropsykoanalyse: Ikke-psykoanalytiske bidrag: Jaak Panksepp: Om instinkter (Affective Neuroscience: The Foundations of Human and Animal Emotions 1998). Joseph LeDoux: Om emosjonell læring (The Emotional Brain 1996). Antonio Damasio: Om bevissthet (Descartes feiltakelse 1994 / Følelsen av hva som skjer 1999 / På leting etter Spinoza - glede, sorg og den følende hjernen 2004). Daniel Siegel: Mindfulness (2007 / 2009) Rune Johansen 38

39 International Neuro-Psychoanalytic Society Stiftet 2000 i London -psa.org.uk/ Rune Johansen 39

40 To tradisjoner: Observasjon: Utviklingsteori. Tidlig kommunikasjon gjennom hele livet Rune Johansen 40

41 Observasjon: Integrert Utviklingsteori. Det kognitive apparat er ikke fullt utviklet før barnet er 2 år. Slik at minner fra før 2-årsalder kan ikke gjenskapes kognitivt. Allikevel huskes erfaringer fra før 2- årsalder via andre systemer; som gir seg utslag i atferd Rune Johansen 41

42 Observasjon: Integrert Utviklingsteori. De emosjonelle minnene er forankret i det limbiske systemet Reguleringen av aktiviteten skjer gjennom prosesser i høyre prefrontale cortex. Rune Johansen 42

43 Observasjon: Integrert Utviklingsteori. Betydningen av hø. prefrontale cortex. Utviklingen her skjer i relasjonen med andre. Regulering av følelsesaktivering. Alan Schore 2009 Gjennom positiv interaksjon frigjøres betaendorfiner som igjen stimulerer synapseaktivitet i hø. prefrontale cortex. Utviklingen starter fra fødsel, kan registreres fra 10 mnd. og fullføres ved ca 18 mnd Rune Johansen 43

44 Om samspillet det limbiske systemet cortex Forbundet med tre viktige fiberbunter, som myeliniseres suksessivt: Første år: Hø. orbitale frontale cortex forbindes med den delen av det limbiske systemet som er ansvarlig for emosjoner. Øyekontakt er særlig viktig Rune Johansen 44

45 Det limbiske systemet cortex forts. Annet leveår: En ny krets til hø. hemisfære for å regulere negative følelser. Influert bl.a. av foreldrenes signaler. Etter 2. års alder: Forbindelse mellom ve. hemisfære av prefrontal cortex og locus coeruleus, som utvider frigjøring av sympaticus-impulser til resten av hjernen. Øker evnen til å erkjenne følelser Rune Johansen 45

46 Rune Johansen 46

47 Det limbiske systemet cortex forts. Dette er tre kretser for selv-regulering av affekt, alle formet ved interaksjon med omsorgsgivere og utgjør basis for hvordan fremtidig signifikante emosjoner vil bli taklet Rune Johansen 47

48 Rune Johansen 48

49 Omsorg og hjerne - Cerebellum Regulerende funksjon. Emotion and the Psychodynamics of the Cerebellum : Fred M. Levin Rune Johansen 49

50 Observasjon: Integrert Utviklingsteori Emosjonell selvregulering. Styres av nevrotransmittorer: Cortisol / Oxytocin / GABA / Dopamin ++++ Rune Johansen 50

51 Observasjon: Integrert Utviklingsteori. Biokjemi: Kortisolreguleringen synes å følge tilknytningsmønstre. Rune Johansen 51

52 Observasjon: Utviklingsteori: Hvordan følelser former barnets hjerne: Stress - Kortisolregulering (eks): Høy kortisol reduserer synapseutvikling i prefrontale cortex. (Lyons et al 2000) Høy kortisol reduserer kortisolreceptorer i hippocampus, mens barn med god omsorg har mange kortisolreseptorer i hippocampus i voksen alder. (Caldji et al 2000) Barn med trygt tilknytningsmønster frigjør mindre kortisol under stress. (Essex et al 2002) Rune Johansen 52

53 Observasjon: Integrert Utviklingsteori. Biokjemi: Tilknytning Oxytocin Nærhet aktiverer dopamin (lyst / velbehag). Både vasopressin og oxytocin frigjøres og svekker evnen til å regulere tilknytningserfaringer. Rune Johansen 53

54 Observasjon: Utviklingsteori: Hvordan følelser former barnets hjerne: Oxytocinregulering (eks): Early experience in humans is associated with changes in neuropeptides critical for regulating social behavior Wismer Fries, Ziegler, Kurian, Jacoris, Pollak PNAS November 22, 2005 vol. 102 no. 47 Oxytocin increases trust in humans Kosfeld, Markus, Zak, Fischbacher & Fehr NATURE Vol June Rune Johansen 54

55 Observasjon: Utviklingsteori: Hvordan følelser former barnets hjerne: Traumer / omsorgssvikt: Ved overveldende stress reduseres prefrontal kortikal funksjon Via stresshormoner Rune Johansen 55

56 Observasjon: Utviklingsteori: Hvordan følelser former barnets hjerne: Fra studier om utviklingstraumer finner man at spedbarnets psykobiologiske reaksjon på traume omfatter to adskilte tilpasningsstrategier: a) hyperaktivering (stresshormoner øker) b) Dissosiasjon (parasympatisk nummenhet) (Schore, 2001, 2002c) Hos mor: Assosiert med avstengt fryktreaksjon Rune Johansen 56

57 Observasjon: Utviklingsteori: Hvordan følelser former barnets hjerne: Beskyttelsen mot overveldende, ødeleggende følelsesmessige erfaringer: Dissosiasjon; Avspalting. Flukten når det ikke er fluktmuligheter. En siste mulige defensive strategi (Schore, 2003) Rune Johansen 57

58 Observasjon: Utviklingsteori: Hvordan følelser former barnets hjerne: Fra nevrokognitiv forskning: De sentrale delene av et traume huskes, mens randhendelser blir forstyrret. Den patologiske utviklingen er knyttet til intensiteten av forholdet til omsorgspersonen. Hvis traumet er stort nok må hendelsen avspaltes i forskjellige deler for å ta vare på det gode bærende objektet ; og dermed blir selvet fragmentert = uten sammenheng Rune Johansen 58

59 Observasjon: Utviklingsteori: Hvordan følelser former barnets hjerne: Fra transkranielle magnetstimuleringsundersøkelser: Hos individer med tendens til dissosiasjon vil et traume oppfattes og prosesseres av høyre hemisfære og føre til en forstyrrelse i den integrerende delen av bevisstheten. (Spitzer et al. 2004) Fra fmri-studier: PTSD - pasienter viser i hovedsak høyre hemisfæreaktivering når de dissosierer. Tolker dissosiasjon som en flukt fra overveldende følelser som assosieres med traumatisk minne en nonverbal respons på det traumatiske minnet. (Lanius et al. 2005) Rune Johansen 59

60 Observasjon: Utviklingsteori: Hvordan følelser former barnets hjerne: Svak til moderat negativ følelsesopplevelse aktiverer høyre hemisfære, mens en intens følelsesopplevelse kan forstyrre høyre hemisfære-prosessering, med mulighet for skade over et kritisk punkt. Skademekanismen er hyperaktiverings-indusert apoptotisk celledød i en hypermetabolsk høyre hjerne. (Gadea et al. 2005) Mens ved en overgang til understimulering, så vil en hypometabolsk tilstand føre til at cellene overlever under intens exotoksisk stress. (Schore, 1997b, 2001, 2002c, 2003b) Rune Johansen 60

61 Observasjon: Utviklingsteori: Hvordan følelser former barnets hjerne: Den mest signifikante konsekvensen av tidlig relasjonelt traume er barnets manglende evne til å utvikle en kapasitet for selvregulering av intensiteten og varigheten av emosjonell påvirkning. Omsorgssvikt i barndom / oppvekst er assosiert med uønsket påvirkning av hjerneutvikling. Omfatter særlig nevronale sirkler som regulerer følelser i høyre hemisfære. Schore Rune Johansen 61

62 Selvutvikling Basert på tilknytningsprosessen: Internalisering Representasjonen av barnet Speiling Kjerneselv Mor Projeksjon /eksternalisering Barn Internaliseringsprosessen Rune Johansen 62

63 Dannelse av det fremmede selvet Fravær av en representasjon av barnets mentale tilstand = Manglende empati. Omsorgspersonens persepsjon er umarkert Omsorgspersonen Speilingen mislykkes Barnet Internaliserer den representasjonelle strukturen ibarnets selv Det fremmede selvet Intenaliseringen av en ikke-kontingent mental tilstand som en del av selvet Rune Johansen 63

64 Observasjon: Utviklingsteori: Hvordan følelser former barnets hjerne: Relasjonelt: Traume fører til en autonom hyperaktivering; en kaotisk og skremmende oversvømming av følelser som truer sammenheng og setter i gang psykologisk overlevelse. Dissosiasjonen aktiveres umiddelbart og automatisk som en basal avverge.(bromberg 2006) Rune Johansen 65

65 Hyperreaktivitet i amygdala: Generalisert angstlidelse hos voksne er forankret i en hyperreaktivitet (beredskap for hendelse) i amygdala. Bekreftet ved fmri-undersøkelse Nitschke & al Rune Johansen 66

66 Nitschke & al Rune Johansen 67

67 Observasjon: Utviklingsteori: Eks. Borderlinepasienter (BPD): BPD-pasienter søker belønningen i raskt etablerte relasjoner. Så undertrykkes evnen til å vurdere både seg selv og den andre. Resultat er at de kommer nærmere enn de ønsker og aktiverer frykten for atskillelse med resultat at de aktiverer angst veldig fort. Ved samtidig manglende evne til å regulere angsten så blir beskyttelse aktivert og de agerer eller trekker seg og framstår som ustabile og agerende. (Fonagy og Bateman 2009) Rune Johansen 68

68 Observasjon: Integrert Utviklingsteori. Eks. Dysregulerte eller følelsesmessig ustabile pasienter (BPD): I dag vet vi at det er en klar sammenheng mellom overgrep i barndommen / omsorgssvikt og BPD. Hyperreaktiv HPA-akse = Økt stressaktivering BPD-pas. har signifikant økt ACTH / cortisolrespons Nye møter skaper forventning om overgrep knyttet til en feiloppfatning av andre. Aktivert affekttilstand knyttes til forfølgende objekt og selv som offer. Rune Johansen 69

69 Amygdala-aktivering ved vanlige ansikt: Rune Johansen 70

70 Observasjon: Integrert Utviklingsteori. Eks. Dysregulerte eller følelsesmessig ustabile pasienter (BPD): Pre-frontal Cortex ( Top-Down-regulering ): Mediale og orbitale prefrontale cortex (PFC) har en direkte, gjensidig forbindelse med områder i hjernen som styrer følelser og som hemmer aktiveringen av amygdala. Hos BPD-pas: Ser redusert volum av PFC: opplever økt aktivering. Bekrefter indre selv følelse objekt representasjoner: Aktuelle (ikke-bevisste) representasjoner av selv / andre blandes med tidligere erfaringer om selv / andre - representasjoner. Aktivert av Amygdala-respons. Rune Johansen (Schore 2009)

71 Observasjon: Utviklingsteori: Eks. Borderlinepasienter (BPD): BPD-pas. har problemer med å lære av erfaring. Hippocampus(HC) er observert abnorm hos BPD-pas. Smh med glucocorticoid-nivå: Varighet / grad av stress» BPD-pas: Mindre HC volum.» Påvirkningen av HC hos traumatiserte hindrer tilgang til bevisst hukommelse. ObjektRelasjoner lagres i implicit minne, og gjenskapes i nye relasjoner.» Hos BPD-pas: Avspalter tidligere minner og lærer ikke av dem.» Søker partnere som kan lagre de onde delene av dem selv; og de blir dermed den onde ved aktivering av minne.» Projektiv identifisering Rune Johansen 72

72 BPD-pasienter: Oppsummert: a constitutionally vulnerable individual who experiences developmental trauma in an attachment context becomes psychologically vulnerable in later attachment contexts as a result of instability of the self. In an attempt to cope, the individual decouples the mind from other s minds and relies on earlier psychological mechanisms to organize the experience, and in doing so reveals fragments of the self. (Fonagy og Bateman 2009) Rune Johansen 73

73 Nevropsykoanalyse og behandling Rune Johansen 74

74 Fra Gunderson Rune Johansen 75

75 Psykoterapi: Et mentalt arbeid som fører til endring i forhold til andre mennesker: Endring i bruk av egne ressurser, Endring i avverger som brukes for å unngå psykisk smerte (angst, depresjon, forvirring, tap av selvfølelse med mer). Gjenskaper evnen til å sørge; for å kunne bearbeid følelsen av skyld over det man har påført andre Rune Johansen 76

76 Når sjelen møter hjernen; Konsekvenser for behandling: Erfaringer fra relasjoner er minnekjerner som er knyttet sammen i nettverk. Dette er et resultat av at de er aktivert sammen over lengre tid. Ved behandling søker en å redusere forbindelsene og å etablere nye forbindelser. Ved utforsking av her og nå-situasjoner og tidligere erfaringer utvikles selvobserverende kapasiteter. Rune Johansen

77 Nevropsykoanalyse behandling: Varighet Frekvens. Rune Johansen Holdning. 78

78 Nevropsykoanalyse behandling: Utfordringen blir å etablere en erfaring som når det emosjonelle minnet (implicit / proseduralt): Skjer i arbeidet med de følelser som er etablert mellom behandler og pasient: Overføringen. Rune Johansen 79

79 Nevropsykoanalyse behandling: Speilhuset : Overføringen er avhengig av kontekst. Reelle opplevelser / hendelser aktiverer visse nettverk (assosiering). Respons hos pasient fører til aktivering av det samme hos behandler Rune Johansen 80

80 Nevropsykoanalyse behandling: Behandlingen blir å gjenopprette affektreguleringen gjennom et møysommelig arbeid i overføringen: Der gjenskapelsen i relasjonen kan gjøres så overkommelig at avspaltingen ikke er nødvendig og hendelser kan integreres og dermed gies en annen erfaring Rune Johansen 81

81 Overføring forts: Eksempel på objektrelasjon ved angsterfaring (Det hele aktiveres): Truende objekt Affekt: Hyperreaktiv angst Skadet selv (offer) Rune Johansen 82

82 Nevropsykoanalyse overføringsbehandling : Basert på at nevrale nettverk aktiveres ut i fra spesifikke hendelser i omgivelsene. Informasjonslagring som styrkes eller svekkes ved synaptiske endringer celler i mellom. Ny informasjon kategoriseres ut i fra forventinger basert på tidligere kjente sammenhenger (person / følelse / hendelse). Nettverkene dannes omkring representasjoner av selv andre - konstellasjoner og en følelsesmessig forståelse. Rune Johansen

83 Nevropsykoanalyse behandling: Psykoterapeutisk effekt skjer via modulering av limbiske og kortikale områder. (Goldapple et al., 2004) Ved psykoterapeutisk behandling må man ikke bare behandle de traumatiske symptomene, men også den dissosiative avvergen. (Bromberg, 2006) Rune Johansen 84

84 Nevropsykoanalyse behandling: Betydningen av lek: Fremmer utviklingen (synapsekontakt / nevronsirkler / vekst) av frontale cortex Rune Johansen 85

85 Når sjelen møter hjernen; Konsekvenser for behandling: Den nøytrale behandler eksisterer ikke. Rune Johansen 86

86 Nevropsykoanalyse behandling: Internaliserte objektrelasjoner er kodet i den prosedurale (implisitte) delen av hukommelsen og framkommer i den formen som pasienten relaterer til behandler. Distinkte trekk ved behandler aktiverer spesifikke overføringer. Når det er ubevisst kan det ikke endres Rune Johansen 87

87 Nevropsykoanalyse; Implikasjoner for behandling: Gamle nevrale nettverk kan svekkes ved nye erfaringer som danner nye nettverk ved samme hendelse. Restrukturerer tilknytningsforhold i implisitt hukommelse. Bevisstgjøring (i deklarativ hukommelse) gjør det mulig å vedlikeholde endringer ved gjenkjenning Rune Johansen 88

88 Nevropsykoanalyse behandling: Overføringer kan ikke fjernes Nye erfaringer svekker gamle mønstre og styrker nye. Det skapes et rom hvor følelser Rune Johansen og handling kan tenkes omkring. 89

89 Nevropsykoanalyse - behandling: Endring i forholdet til andre mennesker: Ved å hjelpe pasienten til å mentalisere / etablere mindfulness / reflektere fremmes samtidig kapasiteter som fremmer en mer moden tilknytning der det er to mennesker som forholder seg til hverandre Rune Johansen 90

90 Without understanding mental disorder psychologically, it would be impossible to understand the self evident social pathways to mental disorder: Poverty, unemployment, incest, homelessness, spiritual despair at the violence and heartlessness of abusive parenting, the almost limitless methods that people can find of inflicting human misery all these ignominies influence people s expectations about others, the trust that they may be capable of feeling, their anger about their treatment, the complex ways we all find to learn to live in the social context that the fortunes or misfortunes of our birth have presented for us. Turning away from therapy could mean shutting our ears to such anguish. Peter Fonagy Rune Johansen 91

91 The future of humanity will continue to be shaped substantially by the emotional character of our children Panksepp Rune Johansen 92

Hjernen, integrering og traumebehandling

Hjernen, integrering og traumebehandling Krisepsykologi_BOOK.book Page 164 Wednesday, March 5, 2008 2:53 PM Hjernen, integrering og traumebehandling Av Arne-Roar Blindheim Innledning Det har i de siste årene kommet mye nevrofysiologisk forskning

Detaljer

Kombinert individualterapi og gruppebehandling:

Kombinert individualterapi og gruppebehandling: Spesialistoppgave i voksen klinisk psykologi: Kombinert individualterapi og gruppebehandling: Bedret affektregulering og økt mentaliseringsevne som terapeutiske mål ved behandlingen av emosjonelt ustabil

Detaljer

Massetraume og emosjonelle vansker. Hovedoppgave. Psykologisk institutt

Massetraume og emosjonelle vansker. Hovedoppgave. Psykologisk institutt Marie Kristine Bermingrud Lindberg Massetraume og emosjonelle vansker En vurdering av Traumefokusert CBT for barn med hensyn til emosjonsregulering og utviklingsnivå. Hovedoppgave Psykologisk institutt

Detaljer

Relasjoners innflytelse på barns utvikling av emosjonell selvregulering.

Relasjoners innflytelse på barns utvikling av emosjonell selvregulering. Relasjoners innflytelse på barns utvikling av emosjonell selvregulering. Cecilie Evertsen Masteroppgave i Spesialpedagogikk Våren 2013 DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Spesialpedagogikk

Detaljer

En beskrivelse av dynamikken mellom traumer og rus

En beskrivelse av dynamikken mellom traumer og rus EN BESKRIVELSE AV DYNAMIKKEN MELLOM TRAUMER OG RUS 41 Rusfag nr. 1 2015 Av: Heidi Lee Mannes og Marit Markestad, Bergensklinikkene Den følelsen av å oppholde seg i et altfor varmt rom, og ikke ha mulighet

Detaljer

I begynnelsen var kroppen...

I begynnelsen var kroppen... Fagartikkel Jon Sletvold Norsk Karakteranalytisk Institutt, Oslo I begynnelsen var kroppen... Kroppen i psykoterapi: teoretisk grunnlag og terapeutiske implikasjoner Det skjer en rivende utvikling innen

Detaljer

Ly Van Nguyen (Van Ly Nguyen) Studienummer: SVQ608 Semester: Efterår 2013. Spesiale ved Københavns Universitet Institut for Psykologi Mars, 2014

Ly Van Nguyen (Van Ly Nguyen) Studienummer: SVQ608 Semester: Efterår 2013. Spesiale ved Københavns Universitet Institut for Psykologi Mars, 2014 Borderline personlighetsforstyrrelse - en analyse av en personlighetsforstyrrelse i lys av tilknytningsteorier, mentaliseringsteorier og mentaliseringsbasert terapi Hvordan kan man forstå utviklingen av

Detaljer

mailto:p-foeyn@online.no

mailto:p-foeyn@online.no Guriset 5. mars 2013 Per A. Føyn mailto:p-foeyn@online.no Traumer og ruslidelser 1 Vi blir født med et nervesystem som er spesifikt innrettet på det å være menneske, og det viktigste er kontakt, tilknytning,

Detaljer

Diabetes 1, en årsak: Stresshypotesen

Diabetes 1, en årsak: Stresshypotesen Rune Fardal, psykologi student Personlighetsforstyrrelser med hovedvekt på narsissistisk problematikk i relasjon til barn http://www.sakkyndig.com mail: rune@fardal.no Diabetes 1, en årsak: Stresshypotesen

Detaljer

Inndeling av selvskading. Psykiater Øyvind Urnes Avdeling for personlighetspsykiatri Ullevål universitetssykehus

Inndeling av selvskading. Psykiater Øyvind Urnes Avdeling for personlighetspsykiatri Ullevål universitetssykehus Psykiater Øyvind Urnes Avdeling for personlighetspsykiatri Ullevål universitetssykehus Inndeling av selvskading Stereotyp ved alvorlig psykisk utviklingshemming og autisme Alvorlig og farlig selvskading

Detaljer

Mentalisering i arbeide med barn og ungdom

Mentalisering i arbeide med barn og ungdom MELLANRUMMET NORDISK TIDSKRIFT FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI NORDIC JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOTHERAPY 19 Line Indrevoll Stänicke Oslo Mentalisering i arbeide med barn og ungdom Mentalisering

Detaljer

Den reflekterende kroppen Mentalisering og spiseforstyrrelser

Den reflekterende kroppen Mentalisering og spiseforstyrrelser MELLANRUMMET NORDISK TIDSKRIFT FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI NORDIC JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOTHERAPY 6 Finn Skårderud, Bente Sommerfeldt & Peter Fonagy Oslo og London Den reflekterende

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Ψ Med utgangspunkt i Gilberts depresjonsteori: Mindfulness og selvmedfølelse som intervensjon i behandling av depresjon. HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Anja Therese

Detaljer

Plassering i regi av barnevernet. Av Gunn Astrid Baugerud, Else-Marie Augusti og Annika Melinder Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP)

Plassering i regi av barnevernet. Av Gunn Astrid Baugerud, Else-Marie Augusti og Annika Melinder Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP) Plassering i regi av barnevernet Av Gunn Astrid Baugerud, Else-Marie Augusti og Annika Melinder Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP) For Nasjonalt bibliotek for barnevern og familievern 2008

Detaljer

Er skadevirkningene av seksuelt misbruk mot barn overdrevet av fagfolk?

Er skadevirkningene av seksuelt misbruk mot barn overdrevet av fagfolk? Er skadevirkningene av seksuelt misbruk mot barn overdrevet av fagfolk? Skrevet av: Psykolog A. Savita Dalsbø Trondheim Kommune, BFT, Tiltak Østbyen, Bassengbakken 1, 7004 Trondheim Telefon: 92088481.

Detaljer

Terapeutiske implikasjoner av nyere hjerneforskning for arbeid med traumatiserte pasienter

Terapeutiske implikasjoner av nyere hjerneforskning for arbeid med traumatiserte pasienter Terapeutiske implikasjoner av nyere hjerneforskning for arbeid med traumatiserte pasienter Arne Blindheim Psykologspesialist Senter for Krisepsykologi Traumatisering som manglende virkelighetsgjøring ring

Detaljer

Hva er det som hjelper?

Hva er det som hjelper? Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Attribusjon (persepsjon) og symptomer hos narsissister

Attribusjon (persepsjon) og symptomer hos narsissister Rune Fardal, psykologi student Personlighetsforstyrrelser med hovedvekt på narsissistisk problematikk i relasjon til barn http://www.sakkyndig.com mail: rune@fardal.no Attribusjon (persepsjon) og symptomer

Detaljer

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. Betydningen av kognitive faktorer for utvikling av PTSD etter trafikkulykke. Teoretiske implikasjoner og klinisk relevans

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. Betydningen av kognitive faktorer for utvikling av PTSD etter trafikkulykke. Teoretiske implikasjoner og klinisk relevans DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Betydningen av kognitive faktorer for utvikling av PTSD etter trafikkulykke. Teoretiske implikasjoner og klinisk relevans HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Marianne Vatne

Detaljer

Psykologisk Institutt NTNU

Psykologisk Institutt NTNU Psykologisk Institutt NTNU Hvordan kan Integrert relasjonell psykoterapi bidra til å gjøre Affektfobi terapi mer komplett? En teoretisk analyse HOVEDOPPGAVE Profesjonsstudiet i psykologi Reza Zarabi Trondheim,

Detaljer

Mentaliseringsbasert terapi i spesialisert rusbehandling

Mentaliseringsbasert terapi i spesialisert rusbehandling Mentaliseringsbasert terapi i spesialisert rusbehandling 13 Rusfag nr. 1 2011 Av: Nina Arefjord, KoRus-Bergen /Stiftelsen Bergensklinikkene Mentaliseringsbasert terapi (MBT) i rusbehandling hjelper pasienten

Detaljer

Tid for trøst. En undersøkelse av sammenhenger mellom trøst og trygghet over to generasjoner. Trine Klette

Tid for trøst. En undersøkelse av sammenhenger mellom trøst og trygghet over to generasjoner. Trine Klette Tid for trøst En undersøkelse av sammenhenger mellom trøst og trygghet over to generasjoner Trine Klette Avhandling til dr. philos.-graden Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin Det medisinske fakultet

Detaljer

SMÅ BARN & SAMLIVSBRUDD

SMÅ BARN & SAMLIVSBRUDD SMÅ BARN & SAMLIVSBRUDD EN KVALITATIV STUDIE AV FAMILIETERAPEUTERS ERFARINGER NÅR DET GJELDER SYMPTOMER OG TILTAK HANNE SKJELTEN TVEIT MASTER I SPESIALPEDAGOGIKK VÅREN 2011 DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE

Detaljer

Seksuelle problemer hos personer som har opplevd seksuelle traumer

Seksuelle problemer hos personer som har opplevd seksuelle traumer Fagartikkel Elsa Almås Grimstad MPAT-Institutt, Grimstad Esben Esther Pirelli Benestad Høgskolen i Agder, Kristiansand Seksuelle problemer hos personer som har opplevd seksuelle traumer Del I: Teoretisk

Detaljer

Skjematerapi og metakognitiv terapi som behandlingstilnærming for borderline personlighetsforstyrrelse: en komparativ studie

Skjematerapi og metakognitiv terapi som behandlingstilnærming for borderline personlighetsforstyrrelse: en komparativ studie Skjematerapi og metakognitiv terapi som behandlingstilnærming for borderline personlighetsforstyrrelse: en komparativ studie Hovedoppgave Tora Thorsrud Psykologisk institutt Fakultet for Samfunnsvitenskap

Detaljer

Foreldrearbeid der det er vold i familien

Foreldrearbeid der det er vold i familien Veileder Foreldrearbeid der det er vold i familien Erfaringer og anbefalinger fra et klinisk prosjekt ved Alternativ til Vold Innledning I denne veilederen beskrives gruppebasert foreldrearbeid med mødre

Detaljer

09.10.2013 MENTAL TRENING. Idrett- og prestasjonspsykologi. «Prestasjonsangst» (hverdagspsykologi) Sett dere tilbake og slapp av..

09.10.2013 MENTAL TRENING. Idrett- og prestasjonspsykologi. «Prestasjonsangst» (hverdagspsykologi) Sett dere tilbake og slapp av.. MENTAL TRENING Idrett- og prestasjonspsykologi «Prestasjonsangst» (hverdagspsykologi) Sett dere tilbake og slapp av.. 1 2 3 4 5 Vi påvirkes mye av ubevisste eller subliminale stimuli (positive negative).

Detaljer

Når det å vera seg sjøl skapar problem, om personlegdomsforstyrringar

Når det å vera seg sjøl skapar problem, om personlegdomsforstyrringar Jæren distriktspsykiatriske senter Når det å vera seg sjøl skapar problem, om personlegdomsforstyrringar Paul Nordgreen, psykolog, ACT-teamet, Jæren DPS. 24.09.2013 NKS Jæren distriktspsykiatriske senter

Detaljer

Hvordan erfares veiledning ved hjelp av Neonatal Behavioral Observation for førstegangsfødende mødre med friske barn?

Hvordan erfares veiledning ved hjelp av Neonatal Behavioral Observation for førstegangsfødende mødre med friske barn? Hvordan erfares veiledning ved hjelp av Neonatal Behavioral Observation for førstegangsfødende mødre med friske barn? Nina Bøhle Cheetham Mastergradsoppgave i helsefag Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer