Rapportering av avvik etter eksterne tilsyn til Helse Sør-Øst 2010 Vestre Viken HF versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapportering av avvik etter eksterne tilsyn til Helse Sør-Øst 2010 Vestre Viken HF versjon 1.3 190111"

Transkript

1 Rapportering av etter eksterne tilsyn til Helse Sør-Øst 2 Vestre Viken HF versjon.3 9 Helsetilsyn Pasientrettighetsen Helsepersonelen Spesialisthelsetjenesteen Lov om psykisk helsevern Smittevernen Lov om helsemessig og sosial beredskap Øvrige helse- og sosialer Oktober Avd. for akuttpsykiatri Blakstad Tema: Selvmordsforebygging Klinikk for psykisk helse og rus- Psykiatrisk senter Bærum- Dr. Høsts vei Tema: Håndtering av selvmordstruede pasienter innen DPS døgnenheter. et ble avsluttet/lukket av Helsetilsynet Ortopedisk avdeling Drammen sykehus Kirurgisk klinikk Vestre Viken HF splan oversendt Helsetilsynet i Buskerud Avventer tilbakemelding fra Helsetilsynet i Buskerud. September 2 Medisinsk klinikk Tema: Overholdelse av ventetidsgarantien ved Hjertepoliklinikken Drammen sykehus.

2 Rapportering av etter eksterne tilsyn til Helse Sør-Øst 2 Vestre Viken HF versjon Ortopedisk avdeling Drammen sykehus, Kirurgisk klinikk, Vestre Viken HF 2 Frist 5.3. Rapport mottatt 8... legemiddelverk Apoteken 6.. sept.-2 Klinikk for medisinsk diagnostikk/avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (Blodbanken), Kongsberg sykehus Ringerike sykehus Bærum sykehus Drammen sykehus Ringerike sykehus Blodbanken 7 Et ( stort) skulle vært lukket innen 7. januar- 2, de øvrige 6 er lukkefrist satt til 7. april -2. Det store et er godkjennelse av blodbanken gitt av Helsedirektoratet, avd.sjef skal oversende dette til uken (uke 3). De andre er under arbeid. 2

3 Rapportering av etter eksterne tilsyn til Helse Sør-Øst 2 Vestre Viken HF versjon Helsedirektoratet Lov om medisinsk utstyr Datatilsynet Personopplysningsen Helseregisteren Mattilsynet Maten Kongsberg Sykehus Blodbank lukket med tiltak ufullstendig besvart i des. 2 Sykehuset Asker og Bærum Kjøkken Drammen sykehus Rutine for registrerin g av Lukket Avd. sjef har sett på et på nytt: Oversender via klinikk direktøravdelingens LGG jan-. -medisinsk faglig ansvarlig: funksjonsbeskrivelse og opplæringsprogram Haccp-plan for 2-2 sendt mattilsynet. Opplæring og innkjøp av temperaturmålere i forhold til dokumentasjon Innen 3.jan 2 3 påpekninger av plikt til å etterleve regelverket. Virksomheten har ikke innført og gjennomført permanete framgangsmåter basert på HACCPprinsippene, men er kjent med kravene i det nye regelverket Sendt

4 Rapportering av etter eksterne tilsyn til Helse Sør-Øst 2 Vestre Viken HF versjon.3 9 temperatur dokumentasjon til Mattilsynet HMS: Arbeidstilsynet HMS: Direktoratet for samfunnssikker het og beredskap Arbeidsmiljøen Ferieen, Tobakkskadeen, Lov om lønnsgaranti, Lov om.og 7.mai, Permitteringsen Brann- og eksplosjonsvernen, Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, Produktkontrolen, Sivilforsvarsen Fra forrige rapportering Tilsyn er rettet mot Vestre Viken Medisinsk teknisk avdeling,vvhf Vestre Viken HF. Bærum sykehus Forskrift om systematisk HMS, Forskrift om kvalifikasjon elektrofagfolk, forskrift om elektrisk utstyr, forskrift om sikkerhet ved arbeide i drift og av elektro anlegg, forskrift om elektrisk lavspennanle gg, forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisi nskutstyr, forskrift om medisinsk utstyr 6 - Lukking innen.8.2. Handlingsplan for av 5 er laget, og følges opp av leder v/ dialysen og teknisk sjef. - Plan for av /anmerkning er sendt DSB. Hjemmel: oppfølging av tidligere. Dette er tilsyn rettet mot Vestre Viken, men alle 4 sykehusene er objekt. 2 anmerkninger som er lukket. Regelverk/hjemm el: Forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr 4

5 Rapportering av etter eksterne tilsyn til Helse Sør-Øst 2 Vestre Viken HF versjon.3 9 Sykehus. Drammen Sykehus...2. Kongsberg Sykehus. Ringerike Sykehus Påbegynn es Anmerkninger. Anmerkning Ved DSB-tilsyn fikk helseforetaket totalt 3 og 4 anmerkninger. HMS: forurensningstilsyn strålevern Helsetilsyn/Stat ens institutt for Forurensningsen Miljøinformasjonsen Produktkontrolen Lov om strålevern og bruk av stråling Genteknologien folkehelse Fylkesmannen Forurensningsen Kommunene Plan- og bygningsen Lokalt el - tilsyn Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr 5

6 Rapportering av etter eksterne tilsyn til Helse Sør-Øst 2 Vestre Viken HF versjon.3 9 Kommunalt brannvesen Brann- og eksplosjonsvernen Periodiske tilsyn Sykehuset Buskerud. Psyk.avd Lier, bygg C,G og H Nye tilsyn i feb.2 Avd. rus og psyk. Haugesgt ARP Frognerlia DPS Torsberg Habelitetsavd BUPA Hokksund Avklaring av regelverk for trappeoppgang nødvendig. 3 anmerkninger, tiltak utført Drammen Sykehus Ringerike sykehus Kongsberg Sykehus Hovedbygning DPS Bærum Sykehus 3 Påbegynnes 7..2 Ikke lukket Ikke lukket splan utarbeidet Under utredning Under utredning Blakstad S. Bygg 8 Dumpa barnehave Ål Sykestue Påbegynnes 2..2 Tilsynsrapport fra tilsyn desember 6

7 Rapportering av etter eksterne tilsyn til Helse Sør-Øst 2 Vestre Viken HF versjon.3 9 Riksrevisjonen Kan revidere alle områder Andre mnd. ventes inn. * som ikke er lukket etter purring fra tilsynet eller etter seks måneder skal kommenteres. ** Ikke-lukkede fra tidligere år skal også registreres og kommenteres. 7

Sak 5/12 Vedlegg 2. Oversikt over eksterne tilsyn 3. tertial 2012.

Sak 5/12 Vedlegg 2. Oversikt over eksterne tilsyn 3. tertial 2012. Sak 5/12 Vedlegg 2 Oversikt over eksterne tilsyn 3. tertial 2012. Det er i 3. tertial gjennomført tilsyn fra seks eksterne tilsynsmyndigheter, hvorav to er gjennomført med henholdsvis innsending av rapport

Detaljer

Intern revisjon alibi eller behov?

Intern revisjon alibi eller behov? Intern revisjon alibi eller behov? Avdelingsdirektørene Thomas Baardseng og Harald Henriksen Oslo 19. mars 2011 Grunnlovens 19 Kongen vaager over, at Statens Eiendomme og Regalier anvendes og bestyres

Detaljer

Sak 51/13 Vedlegg 2. Oversikt over eksterne tilsyn 1. tertial 2013.

Sak 51/13 Vedlegg 2. Oversikt over eksterne tilsyn 1. tertial 2013. Sak 51/13 Vedlegg 2 Oversikt over eksterne tilsyn 1. tertial 2013. Det er i 1. tertial gjennomført tilsyn fra fire eksterne tilsynsmyndigheter, hvorav en er gjennomført med innsending av rapport. Det vises

Detaljer

Styresak 35/2015: Tilsyn og eksterne revisjoner 1. tertial 2015

Styresak 35/2015: Tilsyn og eksterne revisjoner 1. tertial 2015 Styresak 35/2015: Tilsyn og eksterne revisjoner 1. tertial 2015 Møtedato: 26.05.15 Møtested: Mosjøen I denne saken gis en oversikt over eksterne tilsyn og revisjoner i 1.tertial 2015. De enkelte tilsynene

Detaljer

Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 30 /2013 27.05.13

Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 30 /2013 27.05.13 Saksfremlegg Dato: 21. mai 2013 Saksbehandler: Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Hilde Skredtveit Moen Internkontroll (kvalitetssystemet). Ledelsens gjennomgang. Møte Saksnr.

Detaljer

Vedlegg 1: Resultater eksterne tilsyn og revisjoner pr november 2014

Vedlegg 1: Resultater eksterne tilsyn og revisjoner pr november 2014 Vurdering av status: Grønt: Høy grad av styring og kontroll. Tilsynet avsluttet. Gult: Middels grad av styring og kontroll. Oppfølging pågår. Rødt: Lav grad av styring og kontroll. Vesentlige mangler.

Detaljer

(Nye saker og nye aktiviteter i perioden er merka med raud skrift.) STATUS I SAKA HELSE- FØRETAK DATO FOR TILSYNSRAP PORT OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET

(Nye saker og nye aktiviteter i perioden er merka med raud skrift.) STATUS I SAKA HELSE- FØRETAK DATO FOR TILSYNSRAP PORT OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET STYRE 003/15 Administrerande direktør si orientering pkt. 1 OVERSIKT OVER HELSETILSYNSER I HELSE VEST: OVERSIKT OVER I TILSYNSER SOM ER GJENNOMFØRTE, ELLER SOM IKKJE ER I PERIODEN. (Nye saker og nye aktiviteter

Detaljer

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: DATO: 20.06.2015 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oversikt over tilsyn 03.09.2015 ARKIVSAK: 2015/ STYRESAK: /15 STYREMØTE:

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2012 v/ adm.dir. Einar Magnus Strand Risikobilde:

Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2012 v/ adm.dir. Einar Magnus Strand Risikobilde: Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2012 v/ adm.dir. Einar Magnus Strand Risikobilde: S A N N S Y N L I G H E T Svært stor Stor 5 4 -Antall polikliniske konsultasjoner -Epikrisetid -Sykefravær -Kondemnabel

Detaljer

NORDLANDSSYKEHUSET HF Tilsyn 2011 - Oversendelse av rapport fra tilsyn

NORDLANDSSYKEHUSET HF Tilsyn 2011 - Oversendelse av rapport fra tilsyn } S Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Siri Aker, tlf. 23080786 NORDLANDSSYKEHUSET HF lav l 563 8092 BODØ NORDLANDSSYKEHUSET HF Tilsyn 2011 - Oversendelse av rapport

Detaljer

HMS årsrapport 2013. Versjon: 1.0

HMS årsrapport 2013. Versjon: 1.0 HMS årsrapport 2013 Versjon: 1.0 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Vernetjenesten... 3 2.1 Verneområder/verneombud... 3 2.2 Hovedverneombudet (HVO)... 4 2.3 HAMU/AMU... 4 2.4 Bedriftshelsetjenesten (BHT)...

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF Tilsyn 2010 - Oversendelse av rapport fra tilsyn

SUNNAAS SYKEHUS HF Tilsyn 2010 - Oversendelse av rapport fra tilsyn Direktoratet far Vår saksbehandler Magne Toft, tlf. 23080781 Deres dato 2010165481mt Deres referanse 1 av SUNNAAS SYKEHUS HF I I OES 201C Bjørnemyrveien 11 1450 NESODDTANGEN )oo ri)]..)) SUNNAAS SYKEHUS

Detaljer

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.:

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: Tilsynsrapport Navn adresse Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: 1 Tilsynsrapport fra tilsynet ved (navn ) Vedlagt oversendes tilsynsrapport fra tilsynet den ( dato). I henhold

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Onsdag 4. juni 2014 kl. 0900 Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

PSYKIATRIS KONTROLLKOMMISJON FOR HELGELAND

PSYKIATRIS KONTROLLKOMMISJON FOR HELGELAND Vedlegg 1 ' Moix- o (x ca, PSYKIATRIS KONTROLLKOMMISJON FOR HELGELAND Vedlegg 2 31.03.14 Psykiatrisk Senter Mo i Rana Heigelandssykehuset 8607 Mo i Rana Tilbakemeldin etter tils nsbes k. Kontrollkommisionen

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF Tilsyn 2013 - Oversendelse av rapport fra tilsyn. Rapporten omhandler de generelle inntrykk som ble lagt frem på sluttmøtet.

SUNNAAS SYKEHUS HF Tilsyn 2013 - Oversendelse av rapport fra tilsyn. Rapporten omhandler de generelle inntrykk som ble lagt frem på sluttmøtet. dsbdirektoratet for Vår saksbehandler I3rit Flønes Antonsen, tlf 23 08 07 84 SUNNAAS SYKEHUS HF Dokumerk datovår referanse 09.04.20132013/19 IO/ANBR Deres datoderes releranse Inger Nitteberg I av I Arkivkode

Detaljer

Styresak 014-2011 Vedlegg

Styresak 014-2011 Vedlegg Styresak 014-2011 Vedlegg Revisjonsplaner 2011 på foretaksnivå 1 Målområder Pasientbehandling 2 Forskning 3 Kunnskapsutvikling og god praksis 4 Organisering og utvikling av fellestjenester 5 Mobilisering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2011. til Helse Sør-Øst RHF. Nesoddtangen den 17.02.12

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2011. til Helse Sør-Øst RHF. Nesoddtangen den 17.02.12 SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 211 til Helse SørØst RHF Nesoddtangen den 17.2.12 Innhold DEL I: 1. INNLEDNING...4 Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...4 1.1. Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag...5

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern

Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern Internkontroll 21.9.2010 1 Internkontrollplikt Internkontrollplikten innebærer en plikt til å overholde myndighetskravene og dokumentere at disse faktisk overholdes.

Detaljer

Dato dok.: 2.8.2011 Administrerende direktør. Møtedato: 30.08.2011 Vår ref.: 10/05909-41 Postadresse: 1478 Lørenskog

Dato dok.: 2.8.2011 Administrerende direktør. Møtedato: 30.08.2011 Vår ref.: 10/05909-41 Postadresse: 1478 Lørenskog Styresak Dato dok.: 2.8.2011 Administrerende direktør Møtedato: 30.08.2011 Vår ref.: 10/05909-41 Postadresse: 1478 Lørenskog Saksbehandler: Eva Moxness Telefon: +47 02900 Vedlegg: Telefaks: +47 67902140

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av kvalitets- og HMS - systemet ved St. Olavs Hospital 2012

Ledelsens gjennomgåelse av kvalitets- og HMS - systemet ved St. Olavs Hospital 2012 Ledelsens gjennomgåelse av kvalitets- og HMS - systemet ved St. Olavs Hospital 2012 Innhold Arbeidsmiljø Beredskap Brannsikkerhet El - sikkerhet Fysisk sikkerhet Informasjonssikkerhet Matsikkerhet og ernæring

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Ledelsens gjennomgåelse Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Dato: Dato: Tore Prestegard Administrerende direktør Anne Katrin Haga Kvalitetsdirektør Overordna

Detaljer

samfunnssikkerhet og beredskap Dokumentdato Vår referanse 11.10.2013 2013184131mt Deres dato Deres referanse

samfunnssikkerhet og beredskap Dokumentdato Vår referanse 11.10.2013 2013184131mt Deres dato Deres referanse *dsbdirektoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Dokumentdato Vår referanse 11.10.2013 2013184131mt Vår saksbehandler Magne Toft, tlf. 23080781 Deres dato Deres referanse I av 1 Arkivkode 563 SYKEHUSET

Detaljer

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 13/2601-24 Saksbehandler: Torbjørn Nystadnes Dato: 13.03.2015 Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Helsedirektoratet

Detaljer

Kvalitetsrapport. Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset mars 2015

Kvalitetsrapport. Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset mars 2015 Kvalitetsrapport Resultat og ltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset mars 2015 Side 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Datagrunnlag... 3 3 Foreløpige månedlige ventelistetall... 3 3.1 Regional oversikt... 3

Detaljer

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere)

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) IS-5/2007 Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Heftets tittel: Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer