Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset Telemark - Offentlig journal"

Transkript

1 I, tgående internt produsert, 06/ Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 06/ Korrigert tilbud - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 08/ Ny arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 08/ Endring - stillingsstørrelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 03/ Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 03/ Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

2 I, tgående internt produsert, 03/ Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 03/ Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 03/ Nytt tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 03/ Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 07/ Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 12/ Endring av arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

3 I, tgående internt produsert, 13/ Endring - stillingsstørrelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 13/ Tilbud om stilling Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Erstatningssak 2014/ sakkyndig vurdering Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning Notodden medisin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 532 Inngående eksternt produsert, 14/ Tilsagn - Tilsagn - NAV Telemark Kirurgisk og medisinsk sengeenhet Notodden Arkivkode: 159 tgående internt produsert, 14/ Tilsynssak - redegjørelse Pasientsak - Fylkesmannen i Telemark Kvalitetsseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Styring og ledelse av personalressurser - forvaltningsrevisjon - undersøkelse Riksrevisjonen - ledelse og styring av personalressurser Riksrevisjonen Økonomiavdelingen Arkivkode: 321

4 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Ber om loggføring Pasientsak - Kvalitetsseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Erstatningssak 2014/ sakkyndig vurdering Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning Notodden kirurgi, gynekologi og akutt Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 14/ Refusjonskrav med evaluering - forebyggings- og tilretteleggingstilskudd Oppfølging av sykmeldt - NAV skanning Anestesiologi & smertebehandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 214 tgående internt produsert, 14/ Klage på for sen behandling - foreløpig svar Pasientsak - Pasient- og brukerombudet Kvalitetsseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Rapport fra tilsyn - blodbanken Skien Porsgrunn Kragerø Tilsyn blodbanken STHF 2014 Statens legemiddelverk Seksjon for laboratoriemedisin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 302 tgående internt produsert, 14/ Svar - Kartlegging av status for legemiddelberedskap i helseforetakene Kartlegging av status for legemiddelberedskap i helseforetakene Helse Sør-Øst RHF Fag- og forskningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 004

5 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Innkalling av sakkyndig Yrkesskade - Frostating lagmannsrett Seksjon for arbeidsmedisin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 439 Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om tilleggsopplysninger Yrkesskade - Frostating lagmannsrett Seksjon for arbeidsmedisin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 439 Inngående eksternt produsert, 14/ Svar fra Deltaadvokatene - avviser tilbud Personalsak - Delta Advokatene Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 226 tgående internt produsert, 14/ Tilbud om midletridig legestilling Ledig stilling lege / overlege - Telemark rehabiliteringssenter og Bedriftshelsetjenesten Arkivkode: 211 tgående internt produsert, 14/ Tilbud om stilling - Ledig stilling lege / overlege - Telemark rehabiliteringssenter og Bedriftshelsetjenesten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 211 tgående internt produsert, 14/ Tilbud om stilling - Ledig stilling spesialrådgiver / jurist - HR-avdelingen Arkivkode: 211

6 I, tgående internt produsert, 14/ Svar Tilsynsrapport Tilsyn fasisliteter - psykiatrisk klinikk Kontrollkommisjonen Psykiatrisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om pasientopplysninger - Krav om innsyn - Gjensidige Forsikring ASA Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om pasientopplysninger - Barnevernsak - Bamble Kommune Barneverntjenesten Psykiatrisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Redegjørelse lange vakter for leger Overtredelse av 19-timers vakter for leger Fylkesmannen i Telemark Offl 3 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 251 tgående internt produsert, 14/ Svar - Invitasjon til fagdirektører ved norske helseforetak Intervjustudie - mikrobiologiske laboratorier Helse Bergen HF Fag- og forskningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 321 Inngående eksternt produsert, 14/ Sak 2014/ skademeldingsskjema - uttalelse og dokumentasjon Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning DPS Notodden og Seljord Arkivkode: 432

7 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Erstatningssak 2014/ Skademeldingsskjema Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning Notodden medisin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ nntak fra arbeidsgiverperioden Oppfølging av sykmeldt - NAV Notodden Kirurgisk og medisinsk sengeenhet Notodden Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 214 Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om pasientopplysninger - Krav om innsyn - Telemark politidistrikt - Skien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om spesialisterklæring - Krav om innsyn - NAV Nome Poliklinisk behandling Skien ECT Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om pasientopplysninger - Krav om innsyn - Norsk pasientforening Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om pasientopplysninger - Krav om innsyn - Advokatfirmaet Skomvær

8 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om pasientopplysninger - Rawan Ayman Zeidan-Khazem Krav om innsyn - Protector forsikring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Revidert godkjenning for blodbankvirksomhet ved Sykehuset Telemark HF - MB Notodden og MB Rjukan Godkjenning av blodbank Helsedirektoratet Medisinsk biokjemi Notodden Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 352 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om alenetransport Syketransport - Oslo niversitetssykehus Pasientreiser Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 416 tgående internt produsert, 14/ Stillingsannonse Ledig stilling LIS - MK Media Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 211 Inngående eksternt produsert, 14/ Lederutvikling for ledere med psykologbakgrunn innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Lederutvikling for ledere - psykiatri og rus Helse Sør-Øst RHF DPS Nedre Telemark Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 274

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00602-19 Endringsbrev - Personalmappe - Utgående internt produsert, 06/01207-21 Tilbud om stilling som seksjonsleder Personalmappe - Dok. dato: 11.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00864-5 Sier opp sin stilling Personalmappe - Operasjon Skien Dok. dato: 22.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 08/00917-9 Tilbud

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 12/01337-7 Tilbud om stilling - Personalmappe - tgående internt produsert, 12/02273-11 Tilbud om stilling - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 14/01102-99 Avvik

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00242-25 Oppsigelse Personalmappe - Medisinsk biokjemi Notodden Dok. dato: 01.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 03/00420-41 Tilbud

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00168-10 Korr.endringsavtale Personalmappe - Dok. dato: 02.01.2015 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/00478-15 Tilbud om fast stilling -

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 03/00493-12 Oppsigelse Personalmappe - Operasjon Notodden Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 03/00783-10 Oppsigelse Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00566-5 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 07/00191-8 Sier opp sin stilling i Kragerø -

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00766-14 Tilbud om stilling - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/00786-4 Tilbud om stilling - Personalmappe - Utgående internt produsert, 08/00940-5 Endring -

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/01194-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 07/00191-6 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01052-5 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 13/00295-10 Tilbud om stilling

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 04/00129-17 Takker nei til tilbud Personalmappe - Dok. dato: 14.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 10/00307-15 Varsel - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/00067-13 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00378-12 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00570-25 Forespørsel - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 10.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/00855-16 Vurdering

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/01246-16 Tilbud om ansettelse - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 08/00092-10 Tilbud om ansettelse - Offl 25 Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/01344-20 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 06.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 09/00023-12 Anmodning

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02651-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 28.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04035-13 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01955-30 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10930-7 Tilbud om fast arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02382-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 18.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/00386-27 Tilbud om forlengelse av midlertidig arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04065-21 Vedrørende permisjonssøknad - Personalmappe - Intensivseksjon 4H Dok. dato: 17.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10825-35 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/03001-13 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/03455-5 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/10332-23

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/06-12 Innvilgelse av alderspensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/02698-13 Tilbud om midlertidig

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03079-22 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03282-19 Svar på arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 26.03.2015

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/10470-11 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 22.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10995-16 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/02129-AB-58 Tilbud om forlengelse av konstituering i stilling som overlege Personalmappe - Lena Turzer Dok. dato: 17.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01323-19 Oppdragsbekreftelse - Rammeavtale konsulenttjenester - Brannteksnisk rådgivning - ny MR i Kristiansand Rammeavtale konsulenttjenester Brannteknisk rådgivning Agder

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00543-3 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 20.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01664-1 Attester/Vitnemål/Autorisasjon - Avskjermet Dok.

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01636-24 Svar på midlertidig arbeidsavtale 10% - Personalmappe - Dok. dato: 29.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03445-33 Svar på fast arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/06196-8 Takker ja - sykepleier ved Med. poliklinnik SSA - ekstrahjelp Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00832-16 Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 11.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer