Innstilling fra redaksjonskomiteen for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innstilling fra redaksjonskomiteen for"

Transkript

1 - 1 - Innstilling fra redaksjonskomiteen for Redaksjonskomiteen for Fagopplæring og utdanningspolitikk har bestått av følgende: 408 Rolf Jørn Karlsen Forb.ledelsen Komitéleder 407 Halvor Langseth Forb.ledelsen Avd.74/Troms/Finnmark 413 Tom Syversen Forbundsstyret Avd. 26/Østfold 446 Morten Stenberg Rep.skapet Avd. 54/Oppland 190 Grete Kvæstad Representant Avd. 3/Vest-Agder 082 Ann-Helen B. Amundsen Representant Avd. 103/Hedmark 040 Steinar Hynne Representant Avd. 1/Oslo 143 Håkon Straume Representant Avd. 614/Buskerud 249 Ronald Pedersen Representant Avd. 5/Hordaland 341 Marie S. Granøien Representant Avd. 765/Sør-Trøndelag 318 Lisbeth Kristin Torvik Representant Avd. 65/Møre og Romsdal 218 Steffen Høiland Representant Avd. 57/Rogaland 089 Aina Nordhaug Representant Avd. 647/Hedmark 240 Helene Holm Representant Avd. 854/Rogaland 326 Jørn G. K. Lerstad Representant Avd. 12/Sør-Trøndelag Sekretær for komiteen har vært Jørgen Kaurin fra forbundets administrasjon. Fra landsmøtet har redaksjonskomiteen fått oversendt følgende til behandling: I-0016 Uttalelsen Utdanning for verdiskaping i et arbeidsliv i endring Forslag nr. Representant Beh. under pkt. B Lisbeth Kristin Torvik 5.3 B Lisbeth Kristin Torvik I-0016 B Roar Aas I-0016 B Roar Aas I-0016 B Roar Aas I-0016 B Roar Aas I-0016 B Katrine Anita Haugerøy Heggelund I-0016 B Leif Petter Hansen I-0016 B Jorge Alex Dahl I-0016 B Ann-Helen Bergan Amundsen 5.5 B Håkon Straume I-0016 B Dalwinder Singh 5.2 B Dalwinder Singh PP

2 - 2 - Forslag nr. Representant Beh. under pkt. B Synøve Bergan I-0016 B Frode Følgesvold 5.2 B Fredrik Larsson I-0016 B Ann-Helen Bergan Amundsen PP B Ann-Helen Bergan Amundsen I-0016 B Ann-Helen Bergan Amundsen I-0016 B Gunnar Holm 5.5 B Ken Gordon Solfjeld 5.3 F Otto Kallevik Vassbø 5.2 I-3006 Representantskapets innstilling 5.1 I-3042 Representantskapets innstilling 5.2 I-3082 Representantskapets innstilling 5.3 I-3084 Representantskapets innstilling 5.4 I-3093 Representantskapets innstilling 5.5 Redaksjonskomiteen har i forbindelse med sitt arbeid behandlet følgende kapitler i prinsipprogrammet: 4.9 Utdanning og fagopplæring Avsnitt Tekst som redaksjonskomiteen foreslår tilføyet under de enkelte punkter er markert med fet tekst. Tekst som redaksjonskomiteen foreslår endret under de enkelte punkter er markert med understrekning når det gjelder den nye teksten, og med (overstrykning med en parentes rundt) for den teksten som (utgår). Tekst som redaksjonskomiteen foreslår (tatt ut) under de enkelte punkter er markert med (kursiv med en parentes rundt). Redaksjonskomiteens innstillinger er enstemmig.

3 - 3-5 Opplæring og utdanning 5.1 ENHETSSKOLEN I-3006 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonene i forslagene tiltres og anses dekket av prinsipprogrammet avsnitt 91 med følgende tilføyelse: Videregående skole skal være gratis også når det gjelder materiell og utstyr. Representantskapets innstilling I-3006 tiltres. 5.2 FAGOPPLÆRING Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: B Rep.nr. 56 Dalwinder Singh, avd. 246: F-3027 I-3042 Andre avsnitt endres til at forslaget tiltres. Vi opprettholder forslaget punkt 6. på side 15. De faglige rådene, som nå er partsammensatte råd under utdanningsdirektoratet, må fristilles og overlates partene slik at de kan ha en viktig funksjon i rekruttering, informasjon og utvikling av fagene. De faglige rådene skal ha en avgjørende innflytelse på innholdet i fagopplæringen i de enkelte fag. Disse rådene må ha medlemmer fra enkelte fag. Disse rådene må ha medlemmer fra tillitsvalgts apparatet i bedriften. Begrunnelse: Prinsipprogrammets pkt. 4.9 nr. 100 s-18 der det står: I arbeidet med utdanning og fagopplæring legger Fellesforbundet følgende prinsipper til grunn: (5) At tariffpartene skal være styrende og ledende i tilretteleggingen og gjennomføringen av fagopplæringen. (6) At fagopplæringen skal være en likestilt del av det offentlige utdanningssystemet og bygge på yrkesfaglige pedagogiske metoder og prinsipper. Vi ber derfor om at landsmøtet slutter seg til at de faglige rådene overlates til partene. B Rep.nr. 239 Frode Følgesvold, avd. 854: Tillegg til 3 kulepunkt i representantskapets vurdering av fagopplæring side 31 i hefte nr. 7: Det forutsetter imidlertid at et slikt samspill ikke må føre til en mer skolestyrt VG3 i bedrift. 2+2 ordningen innebærer at de to årene i bedriften er en periode med praktisk orientert opplæring. Denne opplæringen foretas av praktikere med fagbrev, noe som er en verdifull del av den norske fagopplæringsmodellen. Dette må ikke undergraves ved at

4 - 4 - skolen tar styring over den bedriftsvekkede opplæringen. 2+2 ordningen må stå fast. F-3025 Rep.nr. 224 Otto Vassbø, avd. 057: F-3025 ønsker forslaget gjenreist. F-3025: Yrkesfagelever må få like rettigheter som elever på studiespesialisering! Fellesforbundet Helgeland mener det er på tide at retten til lærlingplass lovfestes. Flere elever går en usikker framtid i møte da de ikke har en lovfestet rett på en lærlingplass etter to år med faglig opplæring. I prinsippet betyr dette at elever på yrkesfag bare har rett til halvparten av sin utdanning, da det ikke er noen garanti for at yrkesfagelever får fortsette den praktiske delen av opplæringa som lærling. Elever som velger å gå studiespesialisering har derimot rett til å få fullført treårig videregående opplæring, og er dermed kvalifisert til høyere utdanning etterpå. Det er urettferdig at rettighetene er såpass skjevt fordelt mellom elever på yrkesfag og elever på studiespesialisering. Mange av de yrkesfaglige elevene som ikke får lærlingplass ender opp som ufaglærte arbeidere, slik at det blir vanskeligere å komme inn på arbeidsmarkedet.vi mener alle yrkesfagelever skal ha rett til arbeidskompetanse på samme måte som elever på studiespesialisering har rett til studiekompetanse, og mener at lovfesting av retten til lærlingplass er et skritt i riktig retning. I-3042 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslaget fra avd. 143 om lovfesting av rett til læreplass tiltres ikke. Den delen av forslagene fra avd. 246 og 249 om at de faglige rådene overlates til partene tiltres ikke. Forslag fra avd. 2 og 26 om å redusere nivået på fellesfagene og fjerne unødige teoretiske fag tiltres ikke. Forslag fra avd. 12 om nytt fagbrev i Industriell trehusproduksjon tiltres ikke. Intensjonene i de øvrige forslagene tiltres og anses ivaretatt i prinsipprogrammet avsnittene 91, 97, 98, 99 og 100. Intensjonen i forslag fra rep.nr. 56 Dalwinder Singh tiltres ikke. Intensjonen i forslag fra rep.nr. 239 Frode Følgesvold tiltres og anses varetatt i uttalelsens avsnitt 12. Intensjonen i forslag fra rep.nr Otto Vassbø om lovfesting av rett til læreplass tiltres ikke. Representantskapets innstilling I-3042 tiltres.

5 ETTER- OG VIDEREUTDANNING Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: B Rep.nr. 318 Lisbeth Kristin Torvik, avd. 065: Det utarbeides regler for etter- og videreutdanning i statens lånekasse for studenter over 30 år. B Rep.nr. 63 Ken Gordon Solfjeld, avd. 601: Tillegg til forslag Fellesforbundet må arbeide for å legge press på myndighetene for å få lovfestet at fag og språkopplæring og blir et arbeidsgiver ansvar. Dette skal gjelde Bemanningsselskapene. I-3082 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonene i forslagene tiltres og anses dekket i prinsipprogrammet avsnitt 92, 93, 94, 95 og 96 med den tilføyelsen som er foreslått i I-3006 (5.1). De deler av forslagene som omhandler krav ved tariffrevisjonen, oversendes det nye forbundsstyret til behandling i forbindelse med utarbeidelse av krav til tariffoppgjøret Intensjonen i forslag fra rep.nr. 318 Lisbeth Kristin Torvik tiltres og anses ivaretatt med den foreslåtte endring i uttalelsens avsnitt 6. Intensjonen i forslag fra rep.nr Ken Gordon Solfjeld tiltres og anses ivaretatt i uttalelsens avsnitt 7. Representantskapets innstilling I-3082 tiltres. 5.4 FAGSKOLENE I-3084 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonene i forslaget tiltres. Representantskapets innstilling I-3084 tiltres.

6 ANDRE FORSLAG OM OPPLÆRING OG UTDANNING Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: B-5218 Rep.nr. 082 Ann-Helen Bergan Amundsen, avd. 103: F-3092 fremmer forslaget på nytt med følgende tilleggstekst: Fellesforbundet sammen med LO, må jobbe for at vår historie får et visst antall timer av samfunnsfagundervisningen. F-3092: Fagbevegelsens historie inn i skoleundervisninga Fellesforbundet må jobbe for at fagbevegelsens historie blir en viktig del av samfunnsfaget i skolen. Fordi dette er historien om velferdsstaten Norge. Og det å lære om partene i arbeidslivet i aller høgeste grad er viktig da man etter hvert skal ut i arbeidslivet. B Rep.nr. 30 Gunnar Holm, avd. 185: LO har endret retningslinjene midlertidig for LO s utdanningsstipend og satt ned kravet til LO-medlemskap fra 3 til 1 år for søkere som søker om stipend som praksiskandidat etter 3,5 i opplæringsloven eller allmennfaglig utdannelse som fører til studiekompetanse. I-3093 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslaget om at arbeidsmiljøloven skal gjelde for elever tiltres ikke. Intensjonene i de øvrige forslagene tiltres. Intensjonen i forslag fra rep.nr. 82 Anne-Helen Bergan Amundsen tiltres og anses ivaretatt med den foreslåtte endring i uttalelsens avsnitt 18. Intensjonen i forslag fra rep.nr. 30 Gunnar Holm oversendes til Forbundsstyret. Representantskapets innstilling I-3093 tiltres. FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAMMET Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: B-5225 Rep.nr. 082 Ann-Helen Bergan Amundsen, avd. 103: Endringsforslag prinsipprogram 4.9 (utdanning og fagopplæring) Avsnitt 99: Elever i ungdoms- og videregående skole må få informasjon om fagbevegelsen, arbeidslivet og videre utdanningsmuligheter.

7 - 7 - Intensjonen i forslag fra rep.nr. 82 Ann-Helen Bergan Amundsen tiltres og redaksjonskomiteen foreslår følgende endring i prinsipprogrammet avsnitt 99: Elever i ungdoms- og videregående skole må få informasjon om arbeidslivet, fagbevegelsens rolle og videre utdanningsmuligheter. ( og om arbeidslivet. ) FORSLAG TIL UTTALELSEN: Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: B Rep.nr. 318 Lisbeth Kristin Torvik, avd. 065: I uttalelse 2.5 Utdanning I-0016 Tilføyes i punkt 4, linje 4:.slik at de kan ta fagbrev, og høyere utdanning. B Rep.nr. 463 Roar Aas, Representantskapet: Et 3-partssamarbeid om EVU som omfatter finansiering og gi en robust ordning En målrettet satsning på 3.5 opplæring En enhetlig og godt fungerende ordning for realkompetansevurdering Det må innarbeides noe om kompetansetillitsvalgte i bedrifter og hvilken rolle han/hun har. B Rep.nr. 463 Roar Aas, Representantskapet: VGS må legge opp til alternative løp for de som har behov for det. I samarbeid med bedriftskole og offentlige etater. Det må legges opp til praksisplasser som kombinerer skole og praksis. Det må også være mulig og ta alternative lærlingeløp eks 1+3 Fagskolen. Fagskolen må knyttes opp mot høyere utdanning. Det må være mulig og samle studiepoeng for eventuelt ta høyere utdanning. Mulig og kombinere utdanning og arbeid. B Rep.nr. 463 Roar Aas, Representantskapet: Tillegg første kulepunkt rett til opplæring fag i grunnleggende ferdigheter og mulighet for relevant utdanning. - Komiteen ser på muligheten til og innarbeide noe på lese og skrivevansker, og mestringsfølelsen ved og lære noe. B Rep.nr. 463 Roar Aas, Representantskapet: Innarbeides i uttalelsen: - Det må på plass utdanningssystem av arbeidsinnvandrere som kombinerer norsk og faglig kompetanse.

8 - 8 - Styrke forutsetningen for ikke vestlige innvandrere for og kunne delta aktivt i arbeids og samfunnsliv gjennom språkopplæring. B Rep.nr. 284 Katrine Anita H. Heggelund, avd. 856: Fellesforbundet skal arbeide for å heve statusen til yrkesfagene. B-5215 Rep.nr. 390 Leif Petter Hansen, avd. 074: Tillegg til uttalelse 2.5, pkt. 15: og at det opprettes regionale lærlingombud etter samme modell som dagens regionale verneombud innen byggfaget. Regionale lærlingombud skal ha tilsyn med lærlinger, og sørge for at de får hjelp fra de rette instanser, slik at lærlingen får gjennomført opplæringen i bedriften på mest mulig smertefri måte. B-5216 Rep.nr. 429 Jorge Dahl forbundsstyret: Nytt punkt 9 i uttalelsen I-0016 Fagutd. Mange opplever at fagutdanningen i den vg.skolen er for dårlig. Selv opplæringsprogram i bransjer med stor etterspørsel etter fagarbeidere opplever nedadgående antall søkere og lav gjennomføringsgrad. LM mener det snarlig er behov for endringer i utd.systemet for yrkesfag. Yrkesutdanningen må bli gjenstand for en reform. FF mener at en framtidig yrkesopplæring må bygge på den danske vekslingsmodellen. Der går elevene først en kort periode på skolen hvor de lærer grunnleggende om yrket, og settes godt inn i HMS. Resten av utdanningsløpet veksler mellom skole og jobb, og den tyngste teorien tas til slutt når elevene er motivert. Fagsammensetningen av fag i VG I og VG II må også revurderes. Det f.eks. 22 ulike fag i VG I bygg og anl.teknikk. Det er for omfattende. I tillegg til at teorien yrkesrettes, må en reform også ta for seg teoripensum med tanke på hva yrkesutdanningen krever. B Rep.nr. 143 Håkon Straume, avd. 614: Prøvenemndene utvides til tre medlemmer ved at faglærer fra videregående blir med i nemnda. Den praktiske delen av fagopplæringen må styrkes og gis mer tid på bekostning av generelle teorifag. B Rep.nr. 333 Synøve Bergan, avd. 250: Tillegg i punkt 5 i uttalelsen I-0016: Ny setning etter retten til gratis videregående utdanning nå gjelde alle Utstyrsstipendet må til enhver tid dekke de faktiske kostnader elever på ulike yrkesfag har tid til utstyr, verneutstyr og læremateriell.

9 - 9 - B Rep.nr. 220 Fredrik Larsson, avd. 57: Tilleggsforslag til uttalelsen utdanning for verdiskapning i et arbeidsliv i endring. Følgende tilføyes etter siste setn. i avsnitt 18: Det må være et krav at elever som går ut av videregående opplæring har kjennskap til sine rettigheter i et anstendig, organisert arbeidsliv Henviser til våre forslag F-3089 på side 52. B-5226 Rep.nr. 082 Ann-Helen Bergan Amundsen, avd. 103: I-0016 endringsforslag: Ønsker tilleggstekst under avsnitt 12: Landsmøtet krever at det blir gjort en innskjerping av kravene for å bli en lærlingbedrift. Dette er i dag altfor enkelt, og man ser at dette dessverre kan gi en uheldig kvalitet på opplæringen. B-5227 Rep.nr. 082 Ann-Helen Bergan Amundsen, avd. 103: Endringsforslag I-0016 nytt avsnitt: 19 For å letne elevenes valg hva yrke angår, må det jobbes med å få mer praksis inn i ungdomsskolen. Dette for at elevene i løpet av de 3 årene skal få mulighet til å prøve seg innenfor flere yrker, som et tiltak mot det frafallet i den videregående skolen som skyldes feilvalg. Intensjonen i forslagene anses dekket i følgende redigerte forslag til uttalelse: UTDANNING FOR VERDISKAPING I ET ARBEIDSLIV I ENDRING 1 Landsmøtet mener at alle mennesker skal ha samme rett og mulighet til utdanning og livslang læring. Alle med avsluttet fagutdanning skal være kvalifisert for produktiv innsats i dagens arbeidsliv og samtidig ha en kompetanse som er bred nok til å til å møte omstillinger i arbeidsliv og samfunn. Arbeidslivet skal være tuftet på dyktige fagarbeidere som kan arbeide sjølstendig og som har nødvendig faglig ballast. Gode systemer for fagutdanning, kompetanseutvikling og livslang læring er en grunnleggende forutsetning for at virksomhetene skal videreutvikle sin konkurransekraft. En viktig begrensning for utviklings- og innovasjonsaktivitet i bedriftene i dag er mangel på kompetent arbeidskraft.

10 Landsmøtet mener de viktigste utfordringene for opplæring og utdanning de kommende år er: Sikre voksne arbeidstakeres rett og mulighet for relevant fagutdanning. Øke gjennomføringsgraden på de yrkesfaglige studieretningene i videregående skole. Styrke samarbeidet om fagutdanning mellom skole og arbeidsliv. 3 Utformingen av fagopplæringssystemet har i Norge gjennom mange år vært basert på partssamarbeid mellom den organiserte arbeidstakersiden, arbeidsgiversiden og offentlige myndigheter. Landsmøtet mener det er viktig at dette samarbeidet utvikles videre. 4 Landsmøtet krever et løft for de mange som i dag arbeider uten relevant fagutdanning. Dette er personer som ikke har fullført videregående utdanning, personer som har utdanning og praksis fra andre bransjer og det er innvandrere med utdanning og praksis som trenger påfyll i sin utdanning for å oppnå kravene til norsk fagbrev. De offentlige utdanningstilbudene må i mye større grad enn i dag møte voksnes behov for opplæring slik at de kan ta fagbrev. Her trengs ekstra penger og skreddersydde tilbud. Styresmaktene må samarbeide med partene i arbeidslivet, sentralt og lokalt, for å utvikle tilbud og planer. 5 Det er behov for en helhetlig fagopplæring som også har system for og tilbud om yrkesrettet etter- og videreutdanning. Fagarbeidere må tilbys karriere innen faget, ikke bare ut av faget og over i arbeidsledelse eller til akademiske yrker. Yrkesfagenes status må styrkes. Retten til gratis videregående utdanning må gjelde alle. Landsmøtet krever at dagens begrensing i denne retten for de mellom 21 og 25 år oppheves. Dagens begrensninger til å få undervisning i flere yrkesfag må fjernes. Landsmøtet mener at fullført videregående opplæring gjør elevene generelt studieforberedte uavhengig av utdanningsprogram. Landsmøtet foreslår at retten til videregående opplæring utvides, slik at de som har fullført et videregående studieprogram har rett til påbyggingskurs i fellesfagene. 6 Voksnes rett til grunnopplæring og til etter- og videreutdanning må gjøres reell. Landsmøtet krever derfor at det utvikles en nasjonal strategi for å oppnå dette. Den må inneholde bedre økonomiske rammer, motivasjonstiltak og tilrettelagte tilbud basert på bedriften som læringsarena. Reglene for Lånekassen må tilpasses voksne. Faglig spesialisering som ikke finner sin plass innenfor fagbrevet må gis som tilbud på videregående skole. Samtidig må fagskolene utvikle sin rolle som tilbyder av yrkesrettet videreutdanning med en finansieringsordning som sikrer forutsigbare rammevilkår. 7 Mange innvandrere kommer til landet med betydelig realkompetanse og formell kompetanse. De ønsker språkopplæring og yrkesfaglig oppgradering for sin tilpasning til norsk arbeidsliv, men møter mangelfulle

11 tilbud og rettigheter til yrkesfaglig oppgradering, for eksempel til å ta norsk fagbrev. Styresmaktene må ta mer ansvar for å utvikle og gi tilpassede tilbud og aktiv bruk av realkompetansevurdering. Arbeidsinnvandrere må gis rett til grunnleggende opplæring i norsk og samfunnsfag. 8 Landsmøtet ser med uro på den lave gjennomføringsgraden innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Behovet for faglært arbeidskraft er økende. Andelen som tar fagbrev må økes for å sikre nok kvalifisert arbeidskraft i framtida. Dette fordrer en statusheving av yrkesfagene. Ungdomskoleelever må få bedre tilbud om praktisk kjennskap til ulike yrkesfag. 9 Mange opplever at fagutdanninga i den videregående skolen er for dårlig. Sjøl opplæringsprogram i bransjer med stor etterspørsel etter fagarbeidere opplever nedadgående antall søkere og lav gjennomføringsgrad. Landsmøtet mener det snarlig er behov for endringer i utdanningssystemet for yrkesfag. Teorikunnskap er nødvendig i dagens og morgendagens arbeidsliv, men den må gjøres mer praksisnær. Det må tas særlig hensyn til lese- og skrivevansker. Samtidig må ulikhetene i de enkelte fag i større grad prege undervisningsopplegget. F.eks. må elever allerede på første år i videregående skole (VG1), og som har bestemt seg for fagretning, i større grad kunne fordype seg i faget. Liten faglig fordypning er umotiverende for elevene i det ordinære løpet, særlig i VG1. 10 Fagene og bransjene innen de ulike utdanningsprogrammene har ulike utfordringer og kompetansebehov. Arbeidslivets behov for endringer må ivaretas i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. 11 Det må legges bedre til rette for at unge funksjonshemmede skal ha samme tilgang og muligheter til å ta fagbrev. 12 Fagopplæring er fylkeskommunens ansvar. De videregående skolene har ansvaret for eleven i elevperioden, og bedriftene overtar ansvaret når eleven blir lærling. Landsmøtet mener dette ikke fungerer godt nok i dag. Kvaliteten på lærebedriftene må sikres og ordningen med lærlingombud må utvikles. Samarbeidet mellom skole og bedrift må styrkes i hele det fire-årige utdanningsløpet. Skolene må få et større pedagogisk og faglig oppfølgingsansvar også etter at eleven har inngått lærekontrakt. Dette oppfølgingsansvaret skal likevel ikke redusere bedriftenes ansvar for å sørge for en god fagopplæring i bedriften lærlingen er utplassert i. 13 For å sikre god kvalitet gjennom hele opplæringsløpet er det en forutsetning at lærerkreftene har høy og oppdatert kompetanse innenfor sine fagområder. Landsmøtet mener tilbudet om kompetanseheving av yrkesfaglærere og instruktører må styrkes og bygges ut. 14 Utstyrsparken og materiellet i videregående skole innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene må rustes opp. Her kan en finne løsninger i et

12 samarbeid mellom skolen og virksomheter med relevant utstyr. Læremateriellet må holdes oppdatert. Satsene for utstyrsstipend må økes slik at det reflekterer de reelle kostnadene for eleven. 15 For å styrke de små og mellomstore fagene må det etableres nasjonale og/eller regionale opplæringssentra for å sikre et godt tilbud. 16 Et av fagopplæringens kritiske punkter i dag er tilgangen på læreplasser. Det må være tilbud om læreplass til alle som gjennomfører yrkesfaglig utdanningsprogram. Arbeidslivet må stille opp og forplikte seg til flere læreplasser. Landsmøtet støtter etablering av en ny samfunnskontrakt mellom styresmaktene og partene i arbeidslivet, og der alle landsomfattende tariffparter er ansvarliggjort som part. Kontrakten skal inneholde forpliktelse om tilstrekkelig antall læreplasser. Samtidig må lærlingtilskuddet til bedriftene økes og fylkeskommunen gjøre mer for at det opprettes flere læreplasser. I alle offentlige anbud skal det stilles krav om at virksomheten som skal utføre arbeidet må være en aktiv lærebedrift eller på annen måte delta i opplæring innen fag- og yrkesopplæring. 17 Utdanning og fagopplæring står overfor stadig nye utfordringer i et arbeidsliv i endring. Mye kunnskap om endringsbehovet ligger i arbeidslivet. Denne kunnskapen bør forsterkes gjennom økt forskning på fag- og yrkesopplæring. Dette er et forsømt felt innenfor forskningen i dag. 18 Aktuelle faglige rettigheter samt fagbevegelsens rolle og historie må sikres nødvendig plass i undervisningen. Det er viktig at fagbevegelsen samarbeider med skolene om dette, og at fagbevegelsen også sjøl deltar i undervisningen.

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 SRY Formål: arbeide for kvalitet og utvikling av fag- og yrkesopplæringen Oppgaver: foreslå endringer i rammevilkårene

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

HØRINGSSVAR TIL NOU 2008:18 FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA

HØRINGSSVAR TIL NOU 2008:18 FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 08/6091-5 A00 &13 07.01.2009 Kristine Hansen / tlf. 23064349 HØRINGSSVAR TIL NOU 2008:18 FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Aktuelt fra fag- og yrkesopplæringen

Aktuelt fra fag- og yrkesopplæringen Foto: Jo Michael Aktuelt fra fag- og yrkesopplæringen Are Turmo, NHO Avd. Kompetanse 28. oktober 2015 Ikke helt i mål med Samfunnskontrakten 24 000 Antall lærekontrakter Nasjonalt mål 22 000 21 940 20

Detaljer

Faglig råd for restaurant- og matfag

Faglig råd for restaurant- og matfag Oslo, 26.1.2009 Høringsuttalelse NOU 2008:18 fra har lest og drøftet utredningen med stor interesse. Vi vil berømme utvalget for en grundig gjennomgang av norsk fag- og yrkesopplæring og sekretariatet

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/1019-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæring i 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tiltaksmidler

Detaljer

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse KOMPETANSE- OG PEDAGOGISK ENHET Adressater i følge liste Vår dato: 01.02.2017 Vår referanse: 2017/3340-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sigrun Bergseth, tlf. 32808792 Høring Fleksibilitet

Detaljer

Representantforslag 52 S

Representantforslag 52 S Representantforslag 52 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Trond Giske, Marianne Aasen, Tone Merete Sønsterud, Christian Tynning Bjørnø og Martin Henriksen Dokument 8:52 S (2014

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Forslag om opplæring og utdanning, samfunn og velferd, fagpolitisk arbeid og samarbeid

Forslag om opplæring og utdanning, samfunn og velferd, fagpolitisk arbeid og samarbeid 6. ordinære landsmøte 7.-12. oktober 2011 7 www.fellesforbundet.no Landsmøtehefter_omsl_7.indd 1 LO Media 2011 Forslag om opplæring og utdanning, samfunn og velferd, fagpolitisk arbeid og samarbeid Organisering

Detaljer

VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR. YRKESFAG nye veier, flere muligheter

VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR. YRKESFAG nye veier, flere muligheter VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR YRKESFAG nye veier, flere muligheter YRKESFAG nye veier, flere muligheter! Økt rekruttering til yrkesfagene gjennom "dobbeltkompetanser" Hvordan løser skolen samfunnsoppdraget?

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen. Det kongelige kunnskapsdepartementet Vår ref. 08/ HØRING FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen. Det kongelige kunnskapsdepartementet Vår ref. 08/ HØRING FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Ref. Det kongelige kunnskapsdepartementet Vår ref. 08/5257-5 postmottak@kd.dep.no A50 /EDVJ Dato 14.01.2009 HØRING FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA NOU 2008:18 Fagopplæring

Detaljer

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge Høringsnotat Forslag til endringer i opplæringsloven (utvidet rett til videregående opplæring for ungdom og rett til videregående opplæring for voksne som har fullført videregående opplæring i utlandet)

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK

Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Fremtidens fag- og yrkesopplæring Konferansen er et samarbeid med STFK og NTNU.

Detaljer

Vår saksbehandler: Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse Åshild Olaussen

Vår saksbehandler: Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse Åshild Olaussen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår saksbehandler: Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse Åshild Olaussen 23.01.2009 2008-0015 200806239 Høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring

Detaljer

Karlsenutvalget - høringsuttatelse fra faglig råd for service og samferdsel

Karlsenutvalget - høringsuttatelse fra faglig råd for service og samferdsel Sekretær: Knut Maarud + 47 23 30 13 19 / 96 23 24 68 kma@utdanningsdirektoratet.no Møte 06.08 Referat oppdatert: 22.12.2008 Til Kunnskapsdepartementet Ref nr 2008/06239 Karlsenutvalget - høringsuttatelse

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak: Saknr. 12/175-14 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud Handlingsplan 2012-2015 for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Den framlagte Handlingsplan

Detaljer

Høring om NOU 2008:18 Fagopplæring for framtida

Høring om NOU 2008:18 Fagopplæring for framtida Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Oslo, 27. januar 2009 Høring om NOU 2008:18 Fagopplæring for framtida Byggenæringens Landsforening (BNL) er meget tilfreds med at det er foretatt en

Detaljer

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Jørgen Leegaard direktør kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering Byggenæringens Landsforening - BNL BNL 13 bransjeforeninger Rundt 4 000 medlemsbedrifter

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29. januar 2013 Sesjon 1. Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29. januar 2013 Sesjon 1. Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29. januar 2013 Sesjon 1 Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen Evalueringen av Kunnskapsløftet fag- og yrkesopplæringen SINTEF NIFU Fafo: Organisering, aktørenes roller

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget

Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget 19.01.2009 Viser til Unios henvendelse om innspill til høringsvar på overnevnte NOU. Norsk Sykepleierforbund (NSF) tar

Detaljer

FRDH Faglig råd for Design og håndverksfag Kolstadgata OSLO. Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO

FRDH Faglig råd for Design og håndverksfag Kolstadgata OSLO. Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO Leder Morten Ø. Klemp Sekretær: Harald E. Bue Telefon: + 47 23 30 12 63 Telefaks: + 47 23 30 13 86 E-post: harald.bue@utdanningsdirektoratet.no Dato: 10.03.2006 Utdanningsdirektoratet Her Høring utkast

Detaljer

Utdanning og kompetanse

Utdanning og kompetanse 26 KAP 2 ARBEIDSGIVERSTRATEGIER OG LEDELSE Utdanning og kompetanse Utdanningsnivået i kommunesektoren er høyt og stadig økende. Andelen nye lærlinger øker særlig innen helse- og oppvekstfag. De aller fleste

Detaljer

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20)

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20) Løft for yrkesfagene Det trengs et løft for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Arbeiderpartiet vil forsterke politikken for fagutdanningene i Norge, og legger derfor frem flere konkrete forslag. Vi

Detaljer

Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling. Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015

Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling. Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015 Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015 Hva skjedde? 1994 Reform 94 2004 Kunnskapsløftet Litt reform Sentrale utfordringer: Frafall og arbeidslivets

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå

Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå KRAFTTAK FOR LÆRING Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå Vi må tenke helhetlig ha et bredt spekter av tiltak Lik rett

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

Lærdommer fra forsøket med praksisbrev i arbeidslivet

Lærdommer fra forsøket med praksisbrev i arbeidslivet Håkon Høst 23.09.2016 Lærdommer fra forsøket med praksisbrev i arbeidslivet NAVs inkluderingskonferanse Gardermoen Under 50 prosent fullfører yrkesfag i løpet av 5 år Tett sammenheng sosial bakgrunn og

Detaljer

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb.

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. Svar på høring om Fagbrev på jobb fra Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. 1 Innledning Buskerud fylkeskommune er positive til at departementet

Detaljer

Høring - fagbrev på jobb

Høring - fagbrev på jobb Journalpost:17/40140 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato Høring - fagbrev på jobb Sammendrag Kunnskapsdepartementet ber i denne høringen om høringsinstansenes synspunkter på en

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

SKOLEUTVIKLING GJENNOM ERASMUS+

SKOLEUTVIKLING GJENNOM ERASMUS+ SKOLEUTVIKLING GJENNOM ERASMUS+ ERFARINGSSEMINAR BERGEN Onsdag 13.09.2017 Skoleutvikling, overordna mål Gjøre yrkesfag attraktiv for ungdom http://emag.allegro.no/liervgs/2015/yrkesfag/#/12/ Jobber for

Detaljer

HØRING - NOU 2008:18 FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA

HØRING - NOU 2008:18 FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA Arkivsak-dok. 200800077-143 Arkivkode 020 &13 Saksbehandler Svein Thore Jensen Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 13.1.2009 HØRING - NOU 2008:18 FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA Forslag til VEDTAK 1. Oppland fylkeskommune

Detaljer

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør NAV som aktør i videregående opplæring for voksne 03.11.16 // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør Utdanning blir stadig viktigere! 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Ufaglærte i arbeidsstyrken

Detaljer

Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringsloven

Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringsloven Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringsloven 1. Innledning Kunnskapsdepartementet legger her frem et høringsnotat med forslag til endringer i lov 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

INNSTRUK - Innhold og Struktur i fag-/yrkesopplæringen -

INNSTRUK - Innhold og Struktur i fag-/yrkesopplæringen - INNSTRUK - Innhold og Struktur i fag-/yrkesopplæringen - Funn og tendenser knyttet til kvalitet i fagopplæringen Konsekvenser for struktur og innhold i opplæringen? Daniel Bødtker-Lund, Grete Haaland,

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Høringsuttalelse innstillingen til utvalget for fagog yrkesopplæringen (Karlsenutvalget)

Høringsuttalelse innstillingen til utvalget for fagog yrkesopplæringen (Karlsenutvalget) Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref: 200806239 Oslo, 19. juni 2008 Høringsuttalelse innstillingen til utvalget for fagog yrkesopplæringen (Karlsenutvalget) Vi viser til departementets

Detaljer

VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE

VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE Hvorfor ny modell for fagopplæring, og hva innebærer ? Avtale som ble inngått juni 2011 mellom

Detaljer

Jeg skal prøve å snakke

Jeg skal prøve å snakke Jeg skal prøve å snakke Litt om arbeidsmarkedet, utviklingstrekk og mulige konsekvenser. Litt om Fellesforbundet, myndigheter og rammeforhold. Litt om lærlinger. Jeg håper vi kan ha dialog de neste 30

Detaljer

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Saknr. 14/762-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda tilrår at

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Storhamar videregående skole Dato: 07.09.2012 Kl 0900-1400 Medlemmer: Arild Sørum Stana Hege Søberg Torbjørn Dybsand Christl Kvam Tone Coucheron Bjørn Engevold Bjørg Setså (leder) Observatører:

Detaljer

Den norske modell for realkompetansevurdering. Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox

Den norske modell for realkompetansevurdering. Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox Den norske modell for realkompetansevurdering Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox Utdanningssystemet i Norge Obligatorisk grunnskole10 år. Skolestart 6 år Videregående skole 3 år (Vg skole er både studiekompetanse

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

Situasjonsbeskrivelse og enkelte utfordringer knyttet til fag- og yrkesopplæringen

Situasjonsbeskrivelse og enkelte utfordringer knyttet til fag- og yrkesopplæringen Situasjonsbeskrivelse og enkelte utfordringer knyttet til fag- og yrkesopplæringen 1. Innledning Samfunnet har gitt grunnopplæringen et omfattende mandat som konkretiseres i formålsparagrafen for grunnopplæringen,

Detaljer

HOSPITERING OG FYR HILDE REITAN OG INGUNN EK PEDERSEN. Fornebu

HOSPITERING OG FYR HILDE REITAN OG INGUNN EK PEDERSEN. Fornebu HOSPITERING OG FYR HILDE REITAN OG INGUNN EK PEDERSEN Fornebu12.09.2013 Våre 30 min Erfaringer med hospiteringsprosjektet i Buskerud Suksesskriterier i arbeidet med hospitering Hvorfor og hvordan tenker

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober Kjære alle sammen!

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober Kjære alle sammen! Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober 2016 Kjære alle sammen! Det er en glede å være her og snakke om et så viktig tema. Da fylkesrådet overtok etter

Detaljer

Tromsø maritime skole

Tromsø maritime skole Postmottak@kd.dep.no Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 08/2520-4 Snorre Bråthen A50 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 1194/09 77 66 62 02 16.01.2009 HØRINGSUTTALE TIL NOU 2008:18 - FAGOPPLÆRING

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe?

Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe? Håkon Høst Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe? IA-konferanse Bodø 27.10.2014 Under 50 prosent fullfører yrkesfag i løpet av 5 år Tett sammenheng sosial bakgrunn og gjennomføring Ledet til pessimisme Kampen

Detaljer

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak:

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak: Saknr. 12/3362-3 Ark.nr. 223 A50 Saksbehandler: Turid Borud Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Høring - Fagbrev på jobb

Høring - Fagbrev på jobb 1 Vår saksbehandler: Are Solli Vår dato: 18.05.2017 Vår referanse: 2017/81 Deres dato: 04.04.2017 Deres referanse: Jan Ellertsen Kunnskapsdepartementet Høring - Fagbrev på jobb Departementet har i brev

Detaljer

5 Departementets forslag

5 Departementets forslag Videregående opplæring Vår ref.: 201606938-94 LILLEHAMMER, 16. mai 2017 Høringssvar - Fagbrev på jobb. Frist 19.5.2017 Oppland fylkeskommune har gjennomgått og svart på de punktene departementet har ønsket

Detaljer

HØRING AV ENDRINGER I DEN YRKESFAGLIGE TILBUSSTRUKTUREN

HØRING AV ENDRINGER I DEN YRKESFAGLIGE TILBUSSTRUKTUREN Utdanningsdirektoratet Postmottak post@udiro.no HØRING AV ENDRINGER I DEN YRKESFAGLIGE TILBUSSTRUKTUREN mandag 4. september 2017 Sjømat Norge viser til høringsdokument fra Utdanningsdirektoratet (UDIR)

Detaljer

FAG- OG YRKESOPPLÆRINGEN ( OA)

FAG- OG YRKESOPPLÆRINGEN ( OA) FAG- OG YRKESOPPLÆRINGEN (26.03.2015 OA) Forslag til vedtak: Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag ønsker saken behandlet på Utdanningsforbundets landsmøte høsten 2015 med mål om en mer enhetlig og synlig

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Temaer for kurset: BLI KJENT MED GRUNNLEGGENDE ORGANISERING

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for. Klima, miljø og andre forslag

Innstilling fra redaksjonskomiteen for. Klima, miljø og andre forslag 1 Innstilling fra redaksjonskomiteen for Klima, miljø og andre forslag Redaksjonskomiteen for Klima, miljø og andre forslag har bestått av følgende: 403 Kine Asper Forbundsledelsen Komitéleder 417 Stein

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell??

Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell?? Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell?? Rauland, september 2010. v/ Tore Jan Hansen 1 Nedgang i rekruttering til BA

Detaljer

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Emneoversikt Litt om SL og NHO Mat og Bio Kunnskapsløftet, lokal organisering og behovet for godt samarbeid

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

LOs utdanningspolitiske program for kongressperioden

LOs utdanningspolitiske program for kongressperioden LOs utdanningspolitiske program for kongressperioden 2017-2021 2 Å lære Hvordan vi organiserer læring og kompetanseutvikling er nøkkelmekanismer i samfunnet. Det dreier seg om skole og andre utdanningsinstitusjoner,

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Storhamar videregående skole - henv. resepsjonen Adresse: Mabel Sandbergsv. 25 2315 Hamar Dato: 07.09.2012 kl. 0900-1400 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest

Detaljer

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland Framtidig naturbruksutdanning i Nordland Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling AS 14. Oktober 2014 Grunnlag Utredning om Mære Landbruksskole 2013 Yrkesretting og relevans i fellesfagene 2014

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201307486-25 Saksbehandler Jane Kjerstin Olsson Haave Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 04.11.2014 Komite for opplæring og kompetanse 03.11.2014 PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL

Detaljer

Enighetsprotokoll. Laust K. Poulsen, Torgeir Sveine og Tor Brede Rognli. Asle Tronstad, Knut R. Berg, Nils Viggo Futaker og Grete T. Salberg.

Enighetsprotokoll. Laust K. Poulsen, Torgeir Sveine og Tor Brede Rognli. Asle Tronstad, Knut R. Berg, Nils Viggo Futaker og Grete T. Salberg. Enighetsprotokoll År 2016, den 24. august er det forhandlet om revisjon av Overenskomsten for bakere og Konditorer mellom SAMFO og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). Til stede: Fra

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 kl. 0900-1400 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org eller tlf. 62

Detaljer

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal»

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» «Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» Av Einar Hoem Innhold Videregående opplæring... 2 Oversikt videregående skoler i Møre og Romsdal... 3 Slik får du studiekompetanse... 4 De

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder HANDLINGSPLAN Vedlegg til Regional samfunnskontrakt Agder 2016-2020 BAKGRUNN Regional samfunnskontrakt for Agder skal opprettholde og sikre rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. Fullført

Detaljer

Innkalling til møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Innkalling til møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 83 E-post: kari.fyhn@utdanningsdirektoratet.no Dato: 3.10.2012 Innkalling til møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) 10. oktober 2012 kl.

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

Høring - rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen

Høring - rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 15.9.2006 06/00503-2 Astrid Kristin Moen Sund Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Avdeling for utdanningspolitikk 200601145 62 +47 24142231

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Politisk plattform

Politisk plattform Politisk plattform 2016-2017 Vedtatt av Landsmøte på Sørmarka konferansehotell 06.11.2016 ONF's politiske plattform utdyper sakene fastsatt i formålsparagrafen. Plattformen tar for seg organisasjonens

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen

Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen Sture Berg Helgesen, avdelingsdirektør i Opplæringsavdelingen Bodø, 24. januar 2017 Diagnosen fra Meld.

Detaljer

http://karriere-nt.no/tjenester/karriereveiledning/utdanning/ Utdanningssystemet noen stikkord Ungdomsrett, voksenrett, voksenopplæring Lærlingeordningen inkludert voksenlærling Realkompetansevurdering

Detaljer

Kunnskapsdepartementet Opplæringsavdelingen Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo

Kunnskapsdepartementet Opplæringsavdelingen Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Kunnskapsdepartementet Opplæringsavdelingen Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Saksbehandler Vår dato 22/12/2009 Vår referanse 08/656-1 Ingebjørg Johannessen Deres dato 27.10.08 Deres referanse 200806239 Høring

Detaljer

UiBs Etter- og videreutdanningstilbud skal ha bredde, oppfattes relevant og bidra til innovasjon

UiBs Etter- og videreutdanningstilbud skal ha bredde, oppfattes relevant og bidra til innovasjon UiBs Etter- og videreutdanningstilbud skal ha bredde, oppfattes relevant og bidra til innovasjon UiB skal være en aktiv bidragsyter i det samfunnsoppdraget etter- og videreutdanning (EVU) representerer.

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder: Dato: 22.11.2013 Saksnummer:2013/93 Notat Til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet Fra SRY Etter anbefaling fra Arbeidsgruppen v/kristian Ilner (NHO), Rolf Jørn Karlsen (LO) og Astrid Sund

Detaljer

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

Ungdom, utdanning og arbeid

Ungdom, utdanning og arbeid LOs nestleder, Tor-Arne Solbakken Ungdom, utdanning og arbeid hvordan hindre Råd for høyere utdanning I Nord-Norge Hurtigruta 9. november 2010 Hvem holdes utenfor arbeidslivet? Ordinært arbeidsledige og

Detaljer

Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar Dokument 3:12 ( )

Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar Dokument 3:12 ( ) Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar Dokument 3:12 (2015-2016) Lier vgs, Buskerud, 16.februar 2017 Halvor Bjørnsrud, seniorrådgiver, Riksrevisjonen Bakgrunn

Detaljer

Vi viser til mail datert 5. november og sender herved høringsuttalelse fra Norsk Skolelederforbund:

Vi viser til mail datert 5. november og sender herved høringsuttalelse fra Norsk Skolelederforbund: Til YS v/ Gunn kristoffersen Høring fra NOKUT kvalitetssikring av høyskoler. Vi viser til mail datert 5. november og sender herved høringsuttalelse fra Norsk Skolelederforbund: HØRING: NOKUTs RETNINGSLINJER

Detaljer