ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8"

Transkript

1 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10 Legge til kommentar til et dokument 12 OPPGAVEBEHANDLING PÅ WEB 13 Utføre oppgaver på Web 13 Utføre en oppgave som er varslet på epost 17 Opprette en ny oppgave knyttet til et dokument 18 Opprette frittstående oppgave på Web 20 Slette oppgaver på Web 23 VARSLINGSLISTEN 27 RESULTATDOKUMENTER 29 OPPSLAGSTAVLE 35 Felles oppslagstavle 35 Privat oppslagstavle 36 AVANSERT SØK 37 Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 1

2 Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Med EKNet jobber en rett mot databasen og de orginale dokumentene. Det betyr at i det øyeblikk et dokument foreligger i ny versjon, er det også tilgjengelig på Web. Sluttbrukerne kan slå opp i dokumentene via ulike strukturer. Mange oppgaver kan utføres direkte på Web. Du kan lese, redigere og godkjenne dokumenter, opprette og utføre oppgaver, opprette og fylle ut resultatdokumenter osv. avhengig av hvilke rettigheter du har. Starte EKNet Gå inn i Portalen, klikk på Styringsdok. og kvalitetshåndbøker og velg aktuell kvalitetshåndbok. Når du starter EKNet, blir du automatisk logget inn som en standard lesebruker hvis du ikke har Weblisens. En lesebruker er en fellesbruker som får lov å slå opp og lese i dokumentene i EK databasen. Brukeren kan ikke gjøre noen endringer. Noen enheter har et felles brukernavn og passord som brukere kan logge seg på med og redigere dokumenter. Dersom du vil arbeide med dokumenter må du logge inn med brukernavn/passord hvis du ikke allerede er innlogget. Portal 1. Innlogget bruker 1. Her ser du hvilken bruker som er logget inn. Dersom du ikke er logget inn, klikker du på "Bytt bruker". Ansatt er generell lesebruker. Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 2

3 2. Klikk på STYRINGSDOKUMENTER 1 Klikk på Bytt bruker for å logge inn 2. Du kan klikke på STYRINGSDOKUMENTER for å få opp alle dokumentene i den elektroniske kvalitetshåndboka og ikke bare de som ligger i tjenesteområdets eller enhetens håndbok. Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 3

4 Søk på EKNet Du kan bruke den innebygde søkefunksjonen for å finne dokumentene du leter etter. Skriv inn søkeord i "Søkefeltet" og spesifiser søket ved hjelp av knappene. NB! Du kan ikke søke på vedlegg til dokumenter. Vedlegg får du fram ved å klikke på plusstegnet foran dokument som har vedlegg. 1. Søkefelt 4. Avansert søk 5. Endrede dokumenter 2. Søk i tittel 3. Fritekstsøk 1. Søkefelt. Her skriver du inn søketeksten. Det kan være en del av tittelen på dokumentet, litt av teksten osv. 2. Søk i tittel, merknad og stikkord. Klikk her hvis du vil bruke søketeksten til å søke i tittel, merknad og stikkord. 3. Fritekstsøk i dokumenter. Søk etter vilkårlig tekststreng i dokumentet. Eks. lege - Gir alle dokumenter som inneholder ordet lege, også legemiddel. 4. Avansert søk. Trykk på denne for å åpne et nytt vindu med avanserte alternativer for søk. 5. Endrede dokumenter siste <XX> dager. Skriv inn et tall i søkefeltet. Det gir en oversikt over alle dokumenter endret siste (f. eks ti dager). Klikk her for en beskrivelse av "Avansert søk". Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 4

5 Bla i dokumenter Følg anvisningen under for å enkelt kunne bla deg frem og tilbake mellom de ulike dokumentene i strukturen. Klikk på pluss-symbolet foran mappenavnet for å ekspandere Klikk på dokumentnavnet for å åpne det Klikk på i/u-symbolet for undermeny 1 og 2. Åpne mapper. Mapper kan også åpnes med å klikke på mappenavnet. Da åpnes strukturen med valgt mappe som nytt toppnivå. Mapper og dokumenter som ligger under den valgte mappen vises under. For å gå tilbake til et høyere nivå. Klikk på mappenavnet du vil åpne. 3. Alle dokumentene er laget som linker. Dersom du klikker på en dokumenttittel, vil den åpnes i det tilhørende programmet eller Pdf. 4. klikker du på "i"-symbolet foran dokumentet får du opp en undermeny. Her kan du velge om du vil åpne Egenskapene for det aktuelle dokumentet, eller om du vil se på originalfilen. Da åpnes den i tilhørende program (Wordfil i Word osv). Velger du Egenskaper, åpnes et egenskapsvindu for dokumentet. Her kan du se informasjon om dokumentet. Klikk på "Les dokument" i egenskapsvinduet for å åpne dokumentet i tilhørende program. 5. Du kan åpne mapper med å klikke på "+"- tegnet foran mappenavnet. Det vil ekspandere mappen. Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 5

6 Logg inn på EKNet For å redigere og godkjenne dokumenter, opprette resultatdokumenter osv. må du logge inn i EKNet med ditt eller et felles brukernavn/passord. Du eller din enhet må også ha fått tildelt en Weblisens fra systemansvarlig. 1. Bytt bruker for å logge inn 1. Klikk på "Bytt bruker" for å åpne Logg inn skjermen. 2. Legg inn Brukernavn og Passord, og klikk på "Logg inn for å logge inn med din bruker. Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 6

7 Når du har logget inn kommer du til denne startsiden. (Legg merke til at navnet nede til venstre har skiftet fra "Ansatt" til "Ditt navn"). Du er nå klart til å bruke EKNet. Du er innlogget Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 7

8 Dokumentbehandling på Web Det er flere måter å behandle dokumenter på Web. Du kan blant annet klikke deg inn på Min side og velge fanen Dokumenter eller klikke på den blå firkanten foran dokumentnavnet. 1. Klikk på Min side 1. Klikk Ek ansvar 2. Kryss for Vis alle 1. Klikk på Min side 2. Klikk for Ek ansvar hvis du vil ha opp de dokumentene du har ansvar for og som er i status Endres. 3. Kryss for Vis alle dersom du vil ha opp alle dokumentene dine. Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 8

9 Redigere dokumenter 1. Klikk Blå firkant 2. Klikk Egenskaper ansvar 1. Klikk på den blå firkanten foran dokumentnavnet uansett hvor du søker opp dokumentet. 2. Klikk på Egenskaper for å komme til dokumentvinduet. 3. Klikk Rediger 5. Klikk Gul konvolutt 3. Klikk på Rediger for å komme inn i originaldokumentet. 4. Foreta endringer og lagre dokumentet. Ikke endre tekst i dokumenthodet eller legg inn nye lenker til internett eller referanser til andre dokumenter i kvalitetshåndboka. Ta kontakt med kvalitetsrådgiver hvis behov for slike endringer eller skriv det inn som vanlig tekst i begynnelsen av dokumentet. Det kan være lurt å bruke funksjonen Spor endringer i verktøymenyen i word slik at endringer i teksten i dokumentet blir merket med rød skrift. Det vil gjøre det enklere for andre å se de endringene som er foreslått. Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 9

10 5. Gi tilbakemelding til kvalitetsrådgiver når dokumentet er ferdig redigert og hvilken instans som skal godkjenne eller har godkjent dokumentet og eventuell godkjenningsdato. Alle dokumenter som skal godkjennes av et felles kvalitetsutvalg eller rådmannen må sendes kvalitetsrådgiver først. Klikk på den gule konvolutten og send en e-post til kvalitetsrådgiver(se neste kapittel for framgangsmåte). 6. Dersom nye dokumenter skal opprettes i kvalitetshåndboka, må kvalitetsrådgiver få melding slik at han kan legge inn en mal som kan benyttes. Bruke det interne e-postsystemet Du kan bruke det interne e-postsystemet til å sende meldinger til andre brukere av systemet, for eksempel hvis du skal sende et dokument på høring til andre før det skal godkjennes. 3. Klikk på pila for å overføre navnet fra adresselisten 4. Skriv hva saken gjelder 2. Merk den du skal sende e-posten til 5. Merk Link til arbeidsversjon 1. Klikk på den gule konvolutten i dokumentvinduet. 2. Merk den eller de du skal sende meldingen til. Du kan også skrive inn e- postadressen til vedkommende i adressefeltet hvis du ikke finner vedkommende i adresselisten. 3. Overfør navnet/-ene til adressefeltet eller kopifeltet 4. Skriv en melding til mottaker. 6. Send e-posten Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 10

11 5. Merk Link til arbeidsversjon hvis du vil at mottaker skal se på det foreslåtte dokumentet eller endringene før det går til godkjenning. 6. Klikk på Send Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 11

12 Legge til kommentar til et dokument Det er viktig at styringsdokumenter er relevante og oppdaterte til enhver tid. Det vil si å være levende dokumenter som benyttes regelmessig og som beskriver aktive interne prosesser i organisasjonen. Hvis prosesser endres eller opphører bør styringsdokumenter også endres eller arkiveres. Det er derfor viktig at den som er ansvarlig for oppdatering av et dokument blir løpende orientert om slike endringer. Det er også viktig å gi tilbakemelding om dokumenter med feil eller prosedyrer som ikke fungerer etter hensikten. Alle ansatte kan gi slike tilbakemeldinger ved å benytte kommentarfunksjonen i dokumentene. 1. Klikk på den blå firkanten 6. Klikk for å få fram kommentaren 1. Klikk på den blå firkanten foran dokumentnavnet. 2. Klikk på Legg til kommentar. 2. Klikk på Legg til kommentar 3. Skriv inn kommentaren 5. Klikk Opprett for å lagre kommentaren 4. Skriv ditt navn 3. Skriv kommentaren. 4. Skriv navnet ditt slik at du kan eventuelt kontaktes. 5. Lagre kommentaren. 6. Kommentaren kommer fram ved å klikke på en firkant foran dokumentnavnet. Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 12

13 Oppgavebehandling på Web Du kan opprette, utføre og slette oppgaver på Web. Utføre oppgaver på Web For å se på oppgavene, gå inn på min side. Klikk på Min side 1. Klikk på "Min side" for å åpne den. På "Min side" finner du informasjon som angår deg. Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 13

14 1. Klikk på arkfanen "Oppgaver" for å åpne oversikten over oppgavene. 2. Velg hvilke oppgaver du vil se. Merk "Oppgaver jeg skal utføre". 3. Kryss av for å se bare aktive oppgaver. Hvis du vil se alle oppgavene (Avsluttede), sett kryss på "Arkiverte" og trykk "Oppdater". 4. Klikk på en oppgave i listen for å åpne oppgavevinduet. Hvis oppgaven er knyttet til et dokument, vil du først få opp dokumentvinduet. Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 14

15 1. Klikk for å åpne dokumentet 2. Klikk for å åpne oppgavevinduet 1. Klikk for å åpne dokumentet og lese det. Dersom EK har gitt rettighet til redigering, vil en "Rediger"-knapp dukke opp under "Les dokument"-knappen. Dersom du velger "Rediger", blir dokumentet reservert på web. Det betyr at ingen andre kan redigere det samme dokumentet mens du holder på. Når du er ferdig å redigere må du "Frigi" dokumentet, evt velg "Frigi og forkast endringer" for å ikke lagre endringene. 2. Klikk på "Forstørrelsesglasset" for å åpne oppgavevinduet. Her kan du se alle innstillingene for oppgaven. Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 15

16 3. Hake for varsling per e-post 1. Klikk for å legge til en tekst 2. Velg respons 1. Legg til en tekst. Beskriv hva du har gjort. 2. Velg respons: Klikk på "Ferdig" hvis du er ferdig og vil avslutte oppgaven. Klikk "Videresend" hvis du vil sende oppgaven videre til en ny saksbehandler. Klikk på "Lagre" dersom du har gjort endringer i oppgaven. Dersom du ikke ønsker å gjøre noe med oppgaven nå, kan du bare lukke igjen vinduet uten å trykke noen Responsknapper. 3. Hvis det er haket av for Varsling/purring, vil saksbehandler bli varslet per e-post hver dag hvis fristen er utløpt inntil oppgaven er fullført eller haken er fjernet. Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 16

17 Utføre en oppgave som er varslet på epost Den som oppretter en oppgave som du skal utføre, kan velge å sende varsel på epost til deg. 1. Klikk på linken til dokumentet 1. Klikk på linken. Den tar deg automatisk til dokumentvinduet og oppgaven på EKNet. Du blir logget inn automatisk eller du må logge på med brukernavn og passord. Klikk her for å se den videre behandlingen av oppgaven. Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 17

18 Opprette en ny oppgave knyttet til et dokument 2. Klikk på i -symbolet 3. Klikk på Egenskaper 2. Klikk på "i"-symbolet for å åpne undermenyen for dette dokumentet. 3. Klikk på "Egenskaper" for å åpne dokumentvinduet for styringsdokumentet. Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 18

19 4. Klikk på Ny oppgave 5. Velg oppgavetype 4. Klikk på ny oppgave for å opprette en ny oppgave tilknyttet dette dokumentet. 5. Velg mellom alternativene i undermenyen. Klikk her for å se hvordan du skal fylle ut oppgaveskjemaet. Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 19

20 Opprette frittstående oppgave på Web For å opprette nye oppgaver, gå inn på min side. 5. Klikk på Min side 1. Klikk på "Min side" for å åpne den. På "Min side" finner du informasjon som angår deg. Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 20

21 1. Klikk på arkfanen "Oppgaver" for å åpne oppgavelisten. 2. Klikk på "Ny oppgave" for å lage en ny, frittstående oppgave. Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 21

22 1. Velg bruker 3. Legg inn frister 2. Kryss for ønsket innstilling 4. Beskriv oppgaven 1. Velg hvilken bruker som skal utføre oppgaven. 2. Kryss av for ønskede innstillinger. 3. Legg inn frister for start/stopp og kryss av for ønskede innstillinger. 4. Legg inn en beskrivelse av oppgaven. 5. Klikk på "Lagre" for å lagre oppgaven. Lukk vinduet. 5. Klikk på Lagre Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 22

23 Slette oppgaver på Web Det er bare den som har opprettet oppgaven som kan slette den. Dersom du ikke har rettighet til å slette oppgaven, vil ikke slettefunksjonen være aktivert. For å få en oversikt over alle oppgavene, gå inn på min side. 1. Klikk på Min side 1. Klikk på "Min side" for å åpne den. På "Min side" finner du informasjon som angår deg. Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 23

24 1. Klikk på arkfanen "Oppgaver" for å åpne den. 2. Velg "Oppgaver jeg har opprettet". 3. Klikk på en oppgave for å åpne den. Dersom det er en frittstående oppgave, åpnes oppgavevinduet automatisk. Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 24

25 1. Klikk for å åpne oppgavevinduet 1. Dersom oppgaven er knyttet til et dokument åpnes dokumentvinduet. Klikk da på "Forstørrelsesglasset" for å åpne dokumentvinduet. Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 25

26 1. Velg Slett oppgave 1. Velg "Slett oppgave" for å slette den aktuelle oppgaven. Bekreft at du vil slette oppgaven. Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 26

27 Varslingslisten Et varsel er noe du får når en systembruker i EK har bestemt at du skal varsles når et dokument er endret. Når du blir varslet om dokumentendringer, må du inn i varslingslisten og kvittere for at du har fått med deg endringene. Det er kun systemansvarlig i EK som kan sette opp og fjerne varsler. Varslingene sendes når dokumentet endrer status til "I bruk. Dersom det er dokumenter i EK som du ønsker å følge med på, kan du selv opprette et abonnement på disse. Når disse blir endret, får du varsel på samme måte som varsler satt opp av systemansvarlig 1. Klikk på "Min side" for å åpne "Min side". Her finner du en oversikt over alt som angår deg eller din enhet. 1. Klikk på Min side Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 27

28 2. Kryss av for Vis alle 1. Velg Varslinger 3. Klikk på I for å åpne egenskaper 4. Klikk for å lese dokumentet 1. Klikk på arkfanen "Endringer" for å åpne varslingslisten. 2. Kryss av for "Vis alle". Da får du se oversikten over alle varslede dokumenter, både leste og ikke leste. Dersom det er mange dokumenter på listen kan du fjerne krysset for å bare se på de dokumentene som ikke er lest. 3. Klikk på "i"-symbolet for å åpne undermeny. Her kan du velge å åpne dokumentegenskapene. 4. Klikk på dokumenttittelen for å lese dokumentet. Dokumentet åpnes i Word. 5. Klikk for å endre status til lest hvis du har lest det tidligere 5. Klikk på "Ikke lest" for å åpne undermenyen. Her velger du "Lest" for å kvittere for at dokumentert er lest. Du kan endre tilbake til "Ikke lest". Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 28

29 Resultatdokumenter Resultatdokumenter er dokumenter du som saksbehandler kan utarbeide selv blant annet med utgangspunkt i et skjema som ligger i kvalitetshåndboka. Du finner originaldokumentet i dokumentstrukturen ved å klikke på plusstegnet foran et hoveddokument med vedlegg. Resultatdokumenter kan være ferdig utfylte skjemaer som lagres på enhetens område i kvalitetshåndboka 1. Klikk på styringsdokumenter. 3. Velg Nytt resultatdokument 1. Klikk på STYRINGSDOKUMENTER 2. Klikk på "u"-symbolet for å åpne undermenyen Ta utgangspunkt i et skjema du skal bruke som mal, f. eks egenmeldingsskjema. 2. Klikk på "U"-symbolet for å åpne undermenyen. 7. Velg "Nytt resultatdokument". Da åpnes dokumentvinduet for det nye resultatdokumentet. Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 29

30 Dersom du ikke har menyvalget "Nytt resultatdokument" klikker du på "Egenskaper". Da åpnes dokument egenskapene. 1. Her klikker du på "Nytt resultatdokument". Da åpnes dokumentvinduet for det nye resultatdokumentet. Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 30

31 Klikk på "opprett" for å opprette dokumentet. 1. Skriv tittel på dokumentet 2. Navn på den som fyller ut skjemaet 3. Velg utfyllingsdato Malen for dokumentet 4. Velg Plassering 6. Klikk på Opprett 1. Gi dokumentet en tittel 2. Navn på den som fyller ut (Kan være et annet navn enn den som er innlogget). 3. Velg utfyllingsdato (Dagens dato er forhåndsvalgt). 4.Velg Plassering. Du kan plassere dokumentet på din enhets katalog hvis du ønsker. 6. Klikk på opprett Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 31

32 1. Velg evt Dokumenttype. 2. Velg gradering ("Åpent", "Internt", Begrenset", Fortrolig"). 3. Velg evt Dokumenteier. 4. Velg hvem som skal godkjenne dokumentet. 5. Lagre endringer. Klikk på "Rediger" for å åpne dokumentet i Word for utfylling/redigering. Dokumentet endrer status til "Under utfylling", og åpnes i Word. Klikk på Rediger Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 32

33 Klikk på krysset Fyll ut skjemaet. Når du er ferdig kan du lukke det ved å trykke på krysset i høyre hjørne. Du vil få en advarsel med spørsmål om å lagre endringer. Svar "Ja". Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 33

34 1. Klikk for å redigere 2. Klikk på fullført 3. Velg handling 1. Klikk på "Rediger" hvis du vil redigere dokumentet i Word. 2. Klikk på "Fullført" når du er ferdig å arbeide med dokumentet. Det åpner en liten undermeny. 3. Velg handling fra undermenyen. "Skal redigeres senere". Da lagres dokumentet. Status forblir "Under utfylling". "Ferdig utfylt". Dokumentet er ferdig. Endringer lagres. Dokumentet sendes til godkjenning (Hvis det skal godkjennes). Hvis ikke endres status til "Fullført". og dokumentet frigis og lagres i Kapittelstrukturen. Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 34

35 Oppslagstavle I EK er det et system for å formidle beskjeder mellom brukerne. Disse beskjedene består av røde, gule og grønne lapper. Fargene angir hvilken viktighetsgrad lappene har. Disse lappene kan henges opp på en oppslagstavle, eller de kan "klistres fast" på et dokument. På EKNet finnes det 2 oppslagstavler. Det er en felles tavle med lapper til alle brukerne. Det er også en privat tavle, hvor bare lappene til den brukeren som er innlogget, vises. Klikk her for å se hvordan du åpner den private oppslagstavlen. Felles oppslagstavle Dersom du er lesebruker, får du tilgang til den felles oppslagstavla ved å velge denne i menyen. 3. Velg Oppslagstavle Her kan du lese lappene. Disse lappene er felles, og kan leses av alle EKWeb brukerne. Bare den som har opprettet lappene kan slette dem. Lappene slettes med å klikke på "Slette"-symbolet (søppelboksen) på lappen. Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 35

36 Privat oppslagstavle På den private oppslagstavlen kan du se en oversikt over lapper som er opprettet til deg, og lapper som du har opprettet. På den private tavlen kan du slette lapper som du selv har opprettet, og lapper som andre har opprettet til deg. For å åpne den private oppslagstavlen gå inn på "Min tavle". Du kan også nå Min tavle fra Min side. 3. Velg Notater til meg 1. Klikk på Min tavle 2. Velg Notater jeg har opprettet. 4. Klikk for å slette 5. Åpne dokumentvinduet 1. Klikk på "Min tavle" for å aktivere den. 2. Velg "Notater jeg har opprettet" for å se på lappene du har opprettet. 3. Velg "Notater til meg" for å se lapper opprettet til deg. 4. Klikk på søppelbøtte-ikonet for å slette en lapp. 5. Dersom lappen er knyttet til et dokument, kan du åpne dokumentvinduet med å klikke på linken. Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 36

37 Avansert søk I avansert søk kan du sette opp mange flere søkekriterier enn i standardsøk. Hvis du har en stor dokumentbase kan dette være nyttig. Det blir mye enklere å finne de rette dokumentene. Hvis du ofte leter etter de samme dokumentene, kan du lagre søkekriteriene i et eget søk. Neste gang du vil finne tilbake til disse dokumentene, går du inn på Avansert søk og kjører ditt lagrede søk. Med hjelp av et presist konfigurert avansert søk, blir det mye lettere å finne frem de riktige dokumentene i databasen. Etterhvert som utvalgsvinduet utvides med nye kriterier, vil det redusere utvalget av aktuelle dokumenter. Klikk her for et eksempel på oppbygging av et avansert søk. Mine utvalg Her ligger søk som er lagret tidligere. Disse søkene kan brukes ved å velge dem i nedtrekks-menyen. Utvalgsvindu Her ligger spesifiseringen av søket. Etter hvert som nye elementer legges inn, kommer de i listen her. Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 37

38 Felt Hvor i dokumentet skal det søket (eks. søk i tittel). Operator Et dynamisk felt hvor valgene endres etter valgene i Felt. (Eks. inneholder, er lik). Verdi Søkefelt. Her skriver du inn det du søker etter. Legg til Legg til de definerte søkekriteriene til søkeutvalget. Søk Når søket er ferdig definert, klikk på knappen Søk. Struktur/område Velg hvor i strukturen, og hvilket område det skal søkes i. Alternativene her styres av hvilke rettigheter den påloggede webbrukeren har. Lagre søk Når du har definert et søk som du kan bruke flere ganger er det lurt å lagre søket. Klikk på "Nytt". Da åpner du en undermeny hvor du kan gi søkeutvalget ditt en tittel. Velg " Nytt utvalg: Oppretter et søk uten innhold. Du definerer innholdet, og trykker på "Lagre". Nytt utvalg basert på dette: Ta en kopi av et annet lagret søk, og tilpasse det. Nytt basert på nåværende utvalg: Det lagrer det som står i utvalgsvinduet. Eksempel Vi skal bygge opp et søk likt det vi ser i utvalgsvinduet under. Det består av 4 forskjellige elementer. Vi kan lese søket slik: Vi skal finne dokumenter som har en forfatter hvor navnet inneholder "test". Dokumentet skal være satt i status "I bruk" etter 1. januar 2008 og EK Ansvarlig skal være "Vidar Vorland". Dokumentet må ligge i kapittelstrukturen. Vi må legge inn et element om gangen, og så gjenta prosessen til vi har fått med alle begrensninger. Dersom du vil fjerne et element i i søkeutvalget, klikker du på den strengen du vil fjerne. Da åpnes en liten undermeny. Velg "Slett". Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 38

39 Del 1. Forfatter inneholder "test" 1. Velg "Forfatter" i "Felt" 2. Velg "Inneholder" i "Operator" 3. Angi søkeverdi. I vårt tilfelle, "test" 4. Klikk på "Legg til" Del 2. Tatt i bruk etter Velg "I bruk dato" i "Felt" 2. Velg "Er etter" i "Operator" 3. Sett inn i "Dato". Klikk på "..." for å åpne kalenderen. klikk på riktig dato. 4. Klikk på "Legg til" Del 3. Ek Ansvarlig er "Vidar Vorland" 1. Velg "EK Ansvarlig" i "Felt" 2. Velg "Er lik" i "Operator" 3. Velg "Vidar Vorland" fra listen over EK brukere. Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 39

40 4. Klikk på "Legg til" Del 4. Dokumentet må ligge i "Kapittelstrukturen" på området "Bedriftens Kvalitetssystem" 1. Velg "Kapittelstrukturen" i "Struktur" 2. Velg "Bedriftens Kvalitetssystem" i "Område" 3. Klikk på Bedriftens Kvalitetssystem" under "Velg i liste" Klikk på knappen "Søk" for å starte søket. Arkfanen "Søkeresultat" åpnes automatisk. Søk i søk Du kan ytterligere begrense søket ved å legge inn ekstra søkestrenger i søket. Dette blir bare brukt på dokumentene i søkeresultatlisten. Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. Copyright 2008 by Datakvalitet AS. All rights reserved. 40

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Hjelp for Elektronisk Kvalitetshåndbok 2.1x - Veiledninger Web Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Med EK Web jobber en rett mot databasen og de originale dokumentene. Det betyr at i det øyeblikk et dokument

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

LEGG TIL NY AVTALE. Etikett: Fargekode som gjør det lettere å se i kalenderen hvilken avtaletype det er. Du kan velge flere etiketter på en avtale.

LEGG TIL NY AVTALE. Etikett: Fargekode som gjør det lettere å se i kalenderen hvilken avtaletype det er. Du kan velge flere etiketter på en avtale. LEGG TIL NY AVTALE For lage en ny avtale i kalenderen går du inn i kalendermodulen. Trykk deretter på den gulen knappen Vinduet nedenfor kommer da opp. Emne: Hva avtalen gjelder. Dette feltet er obligatorisk.

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN

TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN 1 Innhold Hva kan Entrepriseappen brukes til? side 3 Hvor kan du laste ned appen? side 4 Hvor kan appen brukes? side 5 Sikkerhet side 6 Hurtigguide side 7 Opprett

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2 HVORDAN LEGGE UT INFORMASJON PÅ LAGSSIDENE? 3 2.1 Hvordan legge til link til ett dokument i websiden? 7 3 HVORDAN LEGGE UT EN NYHET SOM SKAL PUBLISERES PÅ

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag med og uten org.nr., 28.10.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Innhold Logge seg inn på Altinn...1 Hente skjema i skjemakatalogen...1

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Fremgangsmåte for å lage og vedlikeholde innhold på hjemmesiden for en lokalforening. Utarbeidet av: Kjell Engen Mailadresse:

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert høsten 2012 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, itslearning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

Brukermanual for webmail

Brukermanual for webmail Innhold Å logge inn... 2 Sende e-post... 2 Legge til vedlegg... 3 Svar på e-post... 5 Legge til kontakter... 6 Endre passord... 7 Legge til signatur... 8 Legge til fraværsmelding... 9 Skrive ut e-poster...

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB INNHOLD VISMA OPPVEKST SKOLE ------------------------------------------------------------------------------ 1 LÆRERWEB --------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få fatt i

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR STYREMEDLEMMER

BRUKSANVISNING FOR STYREMEDLEMMER Innhold BRUKSANVISNING FOR STYREMEDLEMMER... 2 PÅLOGGING OG ORGANISAJONSSTRUKTUR... 2 REDIGERE EKSISTERENDE DOKUMENTER... 5 NYE DOKUMENTER... 6 IMPORTERE FILER... 12 NYHETER... 14 KAMPANJER... 17 KONTAKTER

Detaljer

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden.

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden. 1. Logg deg inn i portalen: Klikk på Min side og oppgi medlemsnummer og passord: Inntil du endrer passord, er det NJFF + ditt postnummeret, som er passord, f.eks. NJFF1378. Velg fylkeslag fra dropdown-menyen

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Brukermanual for lr.no

Brukermanual for lr.no Brukermanual for lr.no mars 2009 - revidert november 2011 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Pålogging... 3 3 Medlem... 4 3.1 Legge til kommentarer... 4 4 Ansatt...... 5 4.1 Legge til nyhet... 5 4.2 Legge til

Detaljer

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual 1 Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual Oppdatert 14. februar 2010 Innholdfortegnelse Logg inn side 2 Arkfanen Arkiv side 3 Andre verktøy under arkfanen Arkiv side 4 Tilleggsinformasjon på en tilbakemelding

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon

Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon Brukerveiledning i for saksbehandlere ephorte versjon 2.1.8.09 februar 2009 Innhold: Oppstart og pålogging... 2 Skjermbildet... 2 Venstremenyen... 3 Verktøylinjen...

Detaljer

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5 Kursportalen Veiledning for administratorer: Innhold: 1. Hvordan publisere kurs? 1 2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3 3. Hvordan endre opplysninger om kurset?.4 4. Hvordan

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag uten org.nr., 13.04.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag uten organisasjonsnummer For å få fatt i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV tn:massetransport SHIPMENTS S3 Manage Område tn:massetransport Funksjon Administratorveiledning for Massetransport Kort beskrivelse Hvordan benytte funksjoner i tn:massetransport

Detaljer

Brukerveiledning for ledere / saksfordelere ved

Brukerveiledning for ledere / saksfordelere ved Brukerveiledning for ledere / saksfordelere ved Høgskolen i Telemark (HiT) KORTVERSJON 1.7.011 - JPe Innhold Side 1 Kjekt å vite 1.1 Arkiv- og saksbehandlingssystem 1. Arkiveringsplikt 1.3 Interne notat

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Brukerveiledning. KundeWeb. CMS Customer Management System. Versjon 1.0 03.09.14

Brukerveiledning. KundeWeb. CMS Customer Management System. Versjon 1.0 03.09.14 Brukerveiledning KundeWeb CMS Customer Management System Versjon 1.0 03.09.14 Om Lyn Elektro Kundeweb Generell beskrivelse Dette web baserte systemet er utviklet for å tilby kunder tilgang til å bestille

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 09.08.2012 13:18 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag uten org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag uten organisasjonsnummer For å få fatt i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Dokumentversjon 2014-1 Tekniske forutsetninger For WordFinder 11 Pro for Mac kreves følgende: Prosessor: Intel

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

PUBLIC 360 BRUKERVEILEDNING

PUBLIC 360 BRUKERVEILEDNING PUBLIC 360 BRUKERVEILEDNING Gro Wisting Haugland, versjon 1 11.12.2013 Innhold INNLEDNING... 3 EKSEMPLER PÅ DOKUMENTTYPER SOM SKAL ARKIVERES I PUBLIC 360... 4 HJELP-FUNKSJONEN I PUBLIC 360... 5 ROLLER...

Detaljer

Bruke handlinger til å gjøre ulike oppgaver

Bruke handlinger til å gjøre ulike oppgaver Bruke handlinger til å gjøre ulike oppgaver Versjon 1 14.6.2006 Utarbeidet av: Erik Svendsen TYPO3 Bruke handlinger til å gjøre ulike oppgaver 2 For hvordan logg inn, samt beskrivelse av «backend» vises

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO. (Versjon 23.4.2012)

BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO. (Versjon 23.4.2012) BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO (Versjon 23.4.2012) Innholdsfortegnelse Kort om håndboken... 3 Om Ephorus... 4 1. Logge inn... 4 2. Mine dokumenter... 5 3. Laste opp... 8 4. Rapporter... 9 5. Innstillinger...

Detaljer

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dokumentasjon Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dåpspåmelding i LabOra WEB Portal er et system for håndtering av registrering av informasjon knyttet til dåp og dåpssamtaler. Systemet

Detaljer

Brukerveiledning for administrasjonen

Brukerveiledning for administrasjonen Brukerveiledning for administrasjonen Nedenfor finner du en brukerveiledning for barnehagenmin.no. Barnehagens admin-passord og brukernavn gir adgang til redigeringssidene. Passord må oppbevares på et

Detaljer

Administrasjons manual

Administrasjons manual Koble til siden Koble til siden ved å taste http://localhost/ eller http://217.14.6.128/ i webleseren. (Disse adressene med IPadresse gjelder kun for der serveren står nå) Logge inn som administrator For

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

Brukerveiledning for standardrapporter

Brukerveiledning for standardrapporter Brukerveiledning for standardrapporter Innhold 1. Endre utvalg ved hjelp av filtre... 1 2. Jobb videre med tallene... 3 3. For brukere med påloggingsrettigheter... 6 Tallene i Statistikkportalen er delt

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish):

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish): 9 IT i lokallaget 9.1 Hjemmesider Redigering av lokallagets hjemmesider skjer via et publiseringsverktøy som du finner på https://publish.venstre.no. Brukernavn og passord får du ved å henvende deg til

Detaljer

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no Media Asset Management AS http://www.mam.no Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Hva er BrandMaker Markedsplanlegger?... 3 Hva trenger

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Brukerveiledning Partnersiden. Utdanning.nos partnersider. Versjon 4.0 Desember 2013

Brukerveiledning Partnersiden. Utdanning.nos partnersider. Versjon 4.0 Desember 2013 Brukerveiledning Partnersiden Versjon 4.0 Desember 2013 Utdanning.nos partnersider Partnersiden er en tjeneste for innlegging av utdanningsinformasjon på utdanning.no. Tjenesten er tilgjengelig for alle

Detaljer

Dokumentverktøyet i KF Kvalitetsstyring

Dokumentverktøyet i KF Kvalitetsstyring Kommuneforlaget AS Dokumentverktøyet i KF Kvalitetsstyring Brukerveiledning for redaktør Innhold 1 Legge inn dokumenter... 1 1.1 Legg inn et dokument fra Word... 1 1.2 Lag et tomt dokument... 3 1.3 Fra

Detaljer

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Versjon 1.0 av DICO 2250 25.04.2011 Det å lage en webside uten å ha kjennskap til dette fra før, kan virke vanskelig, men ikke fortvil. Det går alltid

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Innhold Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH... 1 Innhold... 1 Introduksjon... 2 Grensesnitt... 3 Sende

Detaljer

Kort veiledning for avsendere og hentesteder

Kort veiledning for avsendere og hentesteder Kort veiledning for avsendere og hentesteder Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for avsender/hentested, ver 6.0 Daglige Oppgaver Før henting (korriger mengder) Legge inn merknader

Detaljer

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Degenerativ rygglidelse i LS kolumna Brukermanual Versjon 2.1 Design: SKDE, Helse Nord RHF Layout: Hugo Kolstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Utgitt:

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Opprette politisk saksfremlegg,

Opprette politisk saksfremlegg, Opprette politisk saksfremlegg, legge det til behandling i utvalg og sende det til godkjenning via arbeidsflyt i 360 Se egen veiledning for bruk av malen med disposisjon for innholdet i saksframlegget.

Detaljer

Standard dokumentproduksjon

Standard dokumentproduksjon Brukerhåndbok for Kontor 2000 Standard dokumentproduksjon Begreper:... 1 Registrere ny sak:... 3 Unnta saken fra offentlighet:... 3 Fane 1 Parter:... 3 Fane 2 arkiv:... 3 Registrere ny journalpost:...

Detaljer

Kom i gang med matrikkelklienten

Kom i gang med matrikkelklienten Kom i gang med matrikkelklienten Starte matrikkelklienten Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan en starter matrikkelklienten til kartverket Matrikkelklienten til kartverket Føring

Detaljer

Brukerveiledning til «Medarbeider-appen»

Brukerveiledning til «Medarbeider-appen» Brukerveiledning til «Medarbeider-appen» Appen lastes ned og installeres ifra «App-store» på din smarttelefon eller lesebrett. Når appen er installert starteren appen ved å klikke på appens ikon. Første

Detaljer

Opplæring i MinGat 6.0

Opplæring i MinGat 6.0 Opplæring i MinGat 6.0 Nytt i MinGat 6.0 Forespørsel på annen avdeling uten å bytte nivå Retur av mangelfulle forespørsler Virtuelle brukerprofiler automatisk tilgang i MinGat til nye avdelinger du blir

Detaljer

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Registrering av bruker: Registrer deg som bruker i FEE Norway sin søknadsportal fra http://soknad.fee.no. Dette må gjøres for å få tilsendt brukernavn og passord,

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Veiledning til bruk av Nasjonal øvelseskalender

Veiledning til bruk av Nasjonal øvelseskalender Veiledning til bruk av Nasjonal øvelseskalender Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Hva er Nasjonal øvelseskalender?... 1 Hvem kan registrere øvelser?... 1 Hvordan få tilgang til å registrere øvelser?...

Detaljer

NYHETER I MEDARBEIDEREN

NYHETER I MEDARBEIDEREN NYHETER I MEDARBEIDEREN Innhold 1. Kontakt og gruppemodulen... 2 1.1. Redigere kontakter i tabellen... 2 1.2. Duplikatsjekk for nye kontakter... 2 1.3. Max antall medlemmer i en gruppe... 3 2. Kalendermodulen...

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Bruk av ez PDF Reader

Bruk av ez PDF Reader Bruk av ez PDF Reader Programmet kan hentes fra Android market på adressen under: https://market.android.com/details?id=udk.android.reader Programmet kan hentes til Iphone og Ipad på denne adressen: http://itunes.apple.com/us/app/ezpdf

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Admin: Pressemeldinger: Kandidater: Markedsdiagnose: Alarm:

Admin: Pressemeldinger: Kandidater: Markedsdiagnose: Alarm: Brukerveiledning Admin:... 1 Konto innstillinger:... 1 Brukeradministrasjon:... 1 Pressemeldinger:... 3 Dine pressemeldinger:... 3 Ny pressemelding:... 3 Kandidater:... 5 Kandidat søk: Styre CV:... 5 Kandidat

Detaljer