- S. m 1-14 OLDTIDSLEVNINGER I STAV- ANGER AMT.,, 24(1913)&8. m. Stavanger Museums Arshefte, Arg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- S. m 1-14 OLDTIDSLEVNINGER I STAV- ANGER AMT.,, 24(1913)&8. m. Stavanger Museums Arshefte, Arg."

Transkript

1 Stavanger Museums Arshefte, Arg. 24(1913)&8. m - S. m 1-14 OLDTIDSLEVNINGER I STAV- ANGER AMT.,, VED - TOR HELLIESEN. MIED KART. FORTSÆTCl'sLSE FM STAVANGER MUSXUMS AARSHEFTE FOR 1911.

2 Time sogn. J~deren. Salen.. Paa en lyngbakke der skraaner mod Haiilandsvandet ligger endel smaa lyngklzdte stensamlinger ca. 7 stkr. 6 m i tvermaal. Disse er muligens rydningsreiser. 2. Utjævnet rundhaug. Haugen var meget stor. Den blev uqmvnot: for ca. 45 mr siden. I midten var et gravkammer der var ca. 4 m langt. Hsiland. 1. Graesklædt grundplan av en rundhaug der er ca. 11 m - i hermaal. 2. Lyngklædt rundhaug der er oprevet i midten. Haugen er 16,5 m i tvermaal og ca. 1,8 m hai. 3. Lyngkiædt langhaug 38 m lang, 1,5 m hsi og ca. 5 m bred. Langs haugen er bygget et stengjærde. 4. Lyngklædt mndhaug der er 173 m i tvermaal og ca. 2,5 m hai. I midten er den noget oprodet. 5. Lyngklædt rundhaug, 9 m i tverrnaal og ca., l m hai. Den er lidt utgravet i toppen. 6. Nsken, rund stenhaug der ligger paa fieldgrund. Den er ca. 11 m i tvermaal. Midt i haugen er opbygget en kartvarde. 7. Nogle lave runde stensamlinger. 8. Bundlaget av en rundhaug, der er ca. i3,5 m i tvermaal og 0,7 m. hari. g. Utjævnet mndhaug der var omtrent av samme starreise som nr. 1. Den blev utjævnet for vel 30 aar siden. I haugen var et lidet gravkammer hvor der blev fundet endel rustne jernsaker, der blev borkkastct.

3 Brekken. 1. Nogle smaa lyngklædte rundhauger der er ca. 6 m i hermaal. I nzrheten er der flere indhegninger. 2. Lav lyngklaedt rundhaug der er oprevek i midten. Den et ca. 11 m i tvermaal og ca. 1 m bi, 3. Grsesklaedt rundhaug der ligger paa indmark. Haugen er ca. 18,5 m i tvermaal og ca. 18 m bi og er stensat omkring foten. Nu er der i den nordvestre kant indmuret en poteteskjælder. Hadland. 1. Bundlaget av en rundhaug der er ca, 9 m i tvermaal. 2, Lyngklzdt rundhaug der er 10 m i tvemad og ca. 1,7 m hei. Den er utgravet i toppen. 3. Naken rundhaug av sten. Den er ca. 12,5 m i tvermaal og 1 m hai. I midten er den utgravet. 4. Lyngklzdt rundhaug der ligger paa fieldgrund. Haugen er 17,s m i tvermaai og ca. 1,6 m hoi, I midten er den meget oprodet omkring en stor jordfast sten. 5. Bundlaget av en nindhaug der er ca. Il m i tvemaai. 6. Lyngklædt rundhaug, ca. 10 m. i hermaal og 0,7 m hiai. Den er utgravet i midten. I narrheten ligger flere lave, noget uregelmæssige, for det meste rundaglige stensamlinger, ca. 6 m i tverrnaal, 7. Oprevet, næsten naken rundhaug av sten, der ligger paa tjeldgrund. Haugen er 10,5 m i tvermaal og ca. 1 m bi. 8. Nogle smaa lave lyngklzdte rundhauger ca. 4 m i tvermaal. ' 9. To rundhauger av sten, ligger paa fjeldgrund. a. Den nordlige er 12,5 m i tvermaal og ca. 1,s m. h., n oprevet i midten. Ca. I5 skridt smdenfor ligger b. Rundhaug der ogsaa er meget oprodet i midten. Den er 13,5 m i tvermaal og ca. 1,s m. h. 10. Oval stensztning; 12,5 m lang og 5 m bred. 11. Spor av en rundhaug av sten. Haugens sten er vistnok

4 i sin tid borttaget og anvendt i et gjærde der ligger like i mrheten. 12. Lyngklaedt rundhaug av sten; den er lidt utgravet i toppen. Haugen er 9 m i tvermaal og ca. 1,5 m hai. Egsland. 1, Paa toppen av en liten haide ligger en liten rest av en rundhaug, der nu er ca. 9 m i tvermaal. 2. En vistnok naturlig avlang.haug. Muligens den nordre ende er en gravhaug. 3. En vistnok naturlig haug der ligner meget en langhaug 18,5 m Ieng. 4. Bundlaget av en stor rundhaug, der nu er 21 m i tvermaal og ca. 1 m hei. 5. L~ngklædt langhaug bevokset med egekrat. Den ex 28 m lang, 3,s m bred og ca. 1,s m hari. Langs midten er den utgravet. 6. a. Lyngklædt rundhaug av sten. Den er 12,5 m i tvermaal og ca. l,? m hai. Den er utgravet i midten, hvor der sees rester av et sdelagt gravkammer. For ca. 20 aar siden blev det gravet i haugen og i kamret fandtes en urne samt benrester tilligemed nogle gjenstande av bronce, deriblandt et meget smukt arbeidet stykke, Urnen -blev Den srnukke broncegjenstand blev senere solgt til Bergen. (Op- Iysninger modtaget av hr. O. A. Egeland). b. Hustomt ca. 21,5 m lang og 8 m bred. I nærheten er der flere utgarer og indhegninger. Lyngbakkene omkring ser ut til at have mret dyrket far i tiden. 7. Liten lyngklædt rundhaug bevokset med lavtrzr. Den er 8,s m i tverrnaai og ca, 1,5 m hsi. Utgravet i midten. Pm Egetand er tidlipre fundct: En star dipesten av kvartsit fra stenrilderen. (Aadne Sælands samting), 0vre Haaland. i. Lyngklædt rundhaug der ligger paa fjeldgrund. Haugen

5 er 17,5 m i tvermaal og ca. l m hsi. borte efter tidligere utgravning. 2. Rest av en rundhaug. Hele toppen er Ødegaard. 1. Lyngklædt rundhaug av stor og smaa sten. Den er utgravet i toppen og i den NV side. Haugen er 12,5 m i tverrnaal og ca. 1,7 m hsi. Sjelset. 1. Liten lyngki~dt rundhaug av sten. Den er 73 m i tvermaal ag ca. 0,7 m bi. Utgravet i midten. 2. Lyngklædt rundhaug av sten. Haugen ligger paa fieldgrund, er 10 m i tverrnaal og ca. 1 m hai. I midten er den utgravet. S~land, I. En stor firkantet apheiet plan der muligens er en tomt. Den er 22,5 m lang og 7,5 m bred og ca. 0,s m bi. 2. Den nedre del av en rundhaug av sten, Den er nu ca. 15 m i tverrnaal og ca. 1 m bi. 3. To lyngklædte rundhauger, der begge er utgravet i midten, a. Den nordlige er 11,5 m i tvemaal og ca. 1 m hei. b. Den sydlige er 12,5 m i tvermaal og ca. i m hai. 4. Lyngkbdt fundhaug av sten. Haugen kaldes,,stenhaug" er 15 m i tvermaal og ca. 1,8 m hei. Den er utgravek i toppen, hvor der sees spor av et gravkammer. 5. Lyngkledt rundhaug av sten, av navn,,kreklinghaugu. Den er 10 m i tvermaal og ca. 1,5 m hnii. Utgravet i midten. For ca. 25 aar siden blev der i et lidet avlangt gravkammer fundet endel ben. 6. ~~niklaedt rundhaug av sten. Haugen kaldes "Troldhaugu. Den er 12,5 m i tvermaal og ca. 1,8 m bi. Utgravet i toppen. 7. Lyngklædt rundhaug, der har havt stensat fod. Haugen er 10 m i tverrnaal og ca. 0,8 m hiari. Utgravet i midten. 8. Lyngkledt rundhaug av sten. Den er 10 m i tvermaal og ca. 1 m hai. Utgravet i toppen.

6 9. LyngkIædt rundhaug av sten. Den er 13,5 m i hermaal og ca. 1,5 m bi. Oventil er den ffad efter gammel utgravning. Like i den sydlige kant av haugen ligger 3 smaa langhauger parallelt med hinanden. De er 7,5 m lange, 1,5 m brede og ca. 0,5 m herje. I en av dem staar to tijmnestene i den ene ende. To av dem er utgrnvne. 1 sydvest for 9 og ca. 10 skridt fra samme er der en uregelmessig haug der ser ut til at vaere en forstyrret trekantet stiernehaug. 10. Liten lav rundhaug av sten, ca. 9 m i tvermaal og ca. 0,7 m hai. Nr, 8-10 kaldes med et fzlles navn,,rughaugene". 11. a. Lyngklædt rundhaug av sten. Kaldes,,Aarhaugdt. Den er 13,5 m i tvermaal og ca. 1,7 m hsi. Utgravet i toppen. Ca. 2 skridt i nordvest for haugen ligger: b. En stor lyngklzdt rundhaug av sten, der ogsaa kaldes,,aarhaugt', den er 13,5 m i hermaal ag ca. l,& m hei. Utgravet i midten, 12. Hustomt 25 m lang og 5 m bred. 13, Lyngklædt: rundhaug av sten. Den er nu 10 m i tvermaal og ca. 1,6 m bi. Utgravet. Har tidligere vwet videre Liten rundhaug ca. 8 m i tvermaal. 15. a. Lyngklædt rundhaug der kaldes,,lighauga. Den er 10 m i tvermaal og 1,5 m hei. Utgravet i toppen. Ca. 14 skridt ssndenfor ligger b. En rundhaug der er 6,5 m i tvermaal og ca. 0,5 m hai. 16. Lyngklædt rundhaug av sten. Den er 9 m i tvermaal I og ca. 1,7 m hei. Utgravet i toppen, 17. Hustomt, tonirnrnet, 17,5 + 16,5 m lang og 5 m bred. 18. Rundhaug av sten omkring en stor jordfast sten. Haugen er utgravet paa den astre side av stenen. Haugen er ca. 11 m i tvermaal og ca. 1,5 m hai..19. Stor, vid, lav rundhauge) 18,s m i tvermaal og ca. 0,7 m bi, Nordenfor like i nærheten ligger fem firkantede 3

7 avlange tomter der alle er lige store og aabne i den ene ende, n, 8,5 m lange og ca. 4 m brede. 20. Lyngklædt rundhaug av sten, Den er 13,5 m i tvermaal og 1,7 m hei. 1 toppen er den naget utgravet, - 21, Tre smaa nindhauger, 3,5 m i tvermaal. 22. Liten lyngklaedt langhaug 16 m lang og 4 m bred, ca. 0,5 m hei. 23. Lyngklædt rundhaug av sten. Den er 11,5 m i hvermaal og ca. 1,6 m hei. Meget utgravet i midten. 24. Lav lyngklædt rundhaug av sten. Oprodet i midten. Den er 13,5 m i hermaal og ca, 0,7 m hei. 25. Fire lyngklædte rundhauger av sten - der alle er oprevet i midten. De er fra 5 m til 7,5 m i tvermaal og 0,5-0,7 m hnrie. 26. Flere lave smaa lyngkleedte rundhauger indtil 5 m i tvermaal. 27. En samling av lyngklædte rundhauger der alle bestaar av sten. Haugene er fra 8,s m til 10 m i tverrnaal og fra 0,7 m til 1 m hoie. Alle er opgravet i midten. De ligger sstenfor gaardsveien til det hus som ligger sendenfor den gamle landevei. Et par av dem ligger paa dyrket mark. 28. Stor rundhaug av sten. Den er 183 m i tvermaal og ca. l,& m hmi. Den er meget aprodet i midten. Her sees siden av et gravkammer. 29. Lyngklædt rundhaug av sten 10 m i hermaal og 1 m hsi. Qprodet i midten. Like i nordost for samme ligger 6 naget rnihdre rundbuger. 1 sydvest for 29 nordenfar den gamle landevei ligger to lave rundhauger 10 m i tvermaal og ca. 0,7 m haia 30. Lyngklzdt rundhaug av sten 8,5 m i tvermaal. 31. Lyngkledt rundhaug av sten 21 m i tvermaal og ca. 1,8 m hai. 32. Hustomt, femrummct, , m lang og 6 m bred.

8 Ca* 10 skridt sendenfor ligger parallelt med tomten en enrummct tomt 31 m lang og 5 m bred. Tre smaa rundhauger ca. 6,5 m i tvermaal og 0,7 m bie. Lyngklædt rundhaug av sten liggende paa fjeldgnind. Den er 8,s m i tverrnaal og ca. 0,7 m bi. Lidt utgravet i midten. Lyngklædt rundhaug av sten, 11,5 m i tvermaal, ca. 1,6 m hsi, I midten en jordfast sten. Lyngklædt rundhaug av sten, 13,5 m i tvermaal og ca, 1,5 m hai. Oprevet i midten, Rundhaug bygget omkring en stor jordfast sten. Haugen der ligger paa fjeldgrund, er l1 m i tvermaal og ca. 0,5 m hei. Paa toppen av en liten klippe ligger en rundhaug av sten. Den er 11,5 m i hermaal og ca. 1 m hei. Oprodet i midten, En samling lyngklædte rundhauger vestenfor gaardsveien. Ale er utgravne. De er fra 6,5 m til 10 m i bermaal. Lyngklædt langhaug der er opgravet langs midten. Den er 21 m lang, 3,s m bred og. ca. 0,7 m h&. Lyngklædt rundhaug av sten, ca. 9 m i tvermaal og 1,s m hai. Oprevet i midten. Lyngklaedt mndhaug av sten, Den ligger paa fjddgnind, er 11,5 m i tvermaal og ca. 1,5 m bi. Opgravet i midten. Utjavnet stor vid lav mndhaug. Dea blev utiævnt for a. 25 aar siden. Der blev fundet en urne. Nogle utiavnede mindre rundhauger, hvori blev fundet urner. De blev jsvnet for ca. 30 aar siden. Utjæmet langhaug eller hustomt, 1 grunden laa M. par brud- stykker av en aldre jernalders urne blev fundet. Utjmvnet rundhaug. Haugcn var ikke stor. Intet blev fund& 'Den blev utiævnet for mange aar siden. Her har ligget flere iman nindhauger. Utjaevnet stor nindhnug der kaldes,terkehwhaugenm. Den biev fjrernet for ca. 12 aar siden. Utjevnet rundhaug rom blev fjernet for ca. 6 aar siden. Her blev fundet et heit bseger av gulgrrant glas. istykker og blev

9 bortkastet. Et brudstykke av en liten bmnetspmde der opbwares i hr. Aadne Sælande samling er ogsaa fundet her. Paa Sdand er tidligero fundet: BrudstyWte av en sks av gremten (St. M. 2306). Stykke av en hammer av icm fundet i en myr (St M. 23M), stykke av en steniks (St. M. 3386). Stykke av en bronceapaeade, et haandsnellehiul (K. M ) En smuk tvereks av sleben grenstea, endel flintepilspidser, flinteavfald, komknusere, bdkbme, haandtenshjul, kvasstene fundne av hr. Aadne Sæland og opbewes i hans aunling paa parden Seiand. Lende. 1. Lav rundhaug av sten. Den er 8,5 m i tvermaal og ca. 0,5 m hei. Oprodet. 2. Lav rundhaug av sten 9 m i tvermaal. Mellem nr. 1 og 2 ligger paa skraaningen mod syd talcige smaa runde stensætninger ca. 4 m i hermaai. 3. Firkantet stensatning 21 m lang og Il m bred dannet av store stene med mellemliggende mindre. Mellem nr. 2 og 3 ligger en rund stensætning ca. 6 m i tvennaal. 4. Firkantet stensztning 10 m lang og 5 m bred. 5. Stor rundhaug av sten 18,5 m i hermaal og ca. 2 m hsi, Midt i haugen er opbygget en kartvarde. 6. Tomtlignende stensætning 25.5 m lang og 6 m bred. Dannet av store og smaa stene. 7. Bundlaget av en rundhaug av sten ca. 10 m i tvermaal. 8. Lav noget avlang stemtning 15 m i tverrnaai. 9. Oval stensætning 18,5 m lang og Il m bred. I omkredsen ligger et par smaa cirkelrunde stensætninger. 10, Lyngklzdt rundhaug av smaa sten. Den er 11,5 m i tvermaai og ca, 1 m hai. 11. GræskIædt rundhaug, hvis sydlige halvdel er ufiævnet. Haugen er ca. 173 m i tvermaal og ca. 1,5 m hd. Rester av et gravkammer sees i den sstlige del. Paa Lende er tidligere fundet: En ska av sten uten skafthul (B. M. 5450). Garpestad. 1. Ruin av en rundhaug av sten der nu er 12,5 m i tver-

10 maal. Hele midtpartiet er oprodet og en kegle av sten er opbyggef i midten. 2. Lyngklaedt rundhaug der er utgravet i midten. Den er 11 m i hermaal og ca. 0,5 m hai. 3. Lyngklzdt lav rundhaug. Den er ca. 9 m i tvermaal og ca. 0,7 m hai. I midten er den utgravet, 4. Ut&vnet rundhaug. Den blev joevnet for ca. 40 aar siden. I haugen var der et smukt mutet gravkammer,,,hvari blev fundet en urne og nogle andre gjenstande". Paa Garpestad er tidligere fundet: En glasperle, en salvknap, et sneliehiu1, en selvsp~nde og cn guldbrakteat. Disse gienstande blev fundet 1863 i ruinerne av en gravhaug (B. M , meisel av sortplettet sandsten (B. M. 4429). Fotland. 1. Her har ligget to rundhauger, der blev utj~vriet for ca. 20 aar siden. De var begge ca. 8 m. i tvermaal. Intet blev fundet. 2. To utjævnede rundhauger av omtrent samme starrelse som nr. 1. Paa Fotland er tidligere fundet: Skaftkar av klrebersten (Kr. M. 6833). Fosse. 1. LyngkIædt liden rundhaug der ligger i nærheten av skiftet med Fotland. 2. a. Lyngklædt langhaug 17,5 m Iang, 3,5 m bred og ca, O,& m bi. Utgravet i midten. Ca. 7 skridt i sydvest ligger b. En lyngklædt liden rundhaug der er 6,5 m i tvermaal og ca, 0,5 m hai. 3. a. Lyngklædt langhaug 21,5 m Iang, 5 m bred og l m h. Utgravet i midten. Like i ostkanten ligger b. Grundplanet av en rundhaug 113 m i tvermaal. Like i sydostkanten av b ligger c. En lav lyngklædt rundhaug 6,5 m i tvermaal. 4. a. Lyngklædt rundhaug 18,5 m i tvermaal og ca. 1,7 m hei. Utgravet i midten. Et par skridt i sydvest ligger b. Halvdelen av en rundhaug 8,5 m i tvermaal og ca.

11 1 m hai. I midten ligger en stor jordfast sten. Er muligens en rydningshaug. 5. To graskladte rundhauger der ligger ca. 3 skridt fra hinanden. a. Den sydvestlige er 13,5 m i tvermaal og ca. 1,8 m. h. utgravet i toppen. b. Den nordsstlige er av samme tvermad og ca. 1,7 - m. h. Toppen er flad efter en tidligere utgravning. 6. Grzsklædt rundhaug 17,5 m i tverrnaal og ca. I,5 m bi. Adskillig utgravet. Nr. 5 og 6 ligger paa dyrket mark. 7. Utjmvnet rundhaug. B., Utirevnet rest av en rundhaug. Den blev utipemet for et par aar siden. Der blev fundat cn langhalset urna og stykker av et spandformet lerhr. (Stav. mus. 9531), Paa Fosse er tidligere fundet: Falen av en spydspida av bronce fundet i et aurlag (St. M. 427). Mossige. 1. Bundlaget av en rundhaug ca. Il m i hermaal og ca 0,7 m bit. Paa midten er bygget en kartvarde. 2. Bundlaget av en rundhaug 12,5 m i tvermaal.. 3. Bundlaget av en rundhaug ca, 16,5 m i tvermaal. x 4. Hustomt 22,s m lang og ca. 8,5 m bred. I 5. Bundlaget av tre rundhauger der bermer hinanden i en trekant. Hver er 8,s m i tvermaal. 6. To bundlag av rundhauger ca. 10 m i tverrnaal. I den I vestlige ligger i midten en stor jordfast sten. 7. Bundlaget av en rundhaug ca. 15 m i tvermaal. 8, Bundlaget av en rundhaug der ligger paa fjeldgrund. Det er ca. 16 m i tvermaal og 0,7 m hsit. 9. Bundlaget av en rundhaug(?) 10 m i tvermaal. Paa Massige er tidligere fundet: En doik av flint (B. M. 4669), en urne av, ler (K. M. 6831). Garborg. l. a. Bundlaget av en rundhaug 20 m i tvermaal. Ca, 4 skridt i sydost Iigger b. Bundlaget av en rundhaug ca. 6,5 m i tvermaal. I i d I

12 2. a. Lyngklædt langhaug Ca. 21,5 m lang, 5,5 m bred og l m hai. Lidt i nordvest ligger b. Grundplanet av en rundhaug ca. 22 m i tvermaal. 3. Lyngklædt rundhaug ca. 11 m i tvermaal og 0,s m hei. Utgravet i midten. I den nordlige halvdel sees mærker efter en nylig foretaget utgravning. 4. a. L~ngklædt rundhaug ca. 6 m i tvermaal og 0,s m hei. Ca. 8 skridt vestenfor ligger b. En lignende haug. 5. Liten lyngklædt langhaug ca. 9 m lang, 5,5 m bred og 0,7 m bi. Det er muligens en rydningsreis. 6. Lyngklædt rundhaug 5 m i tvermaal og 0,7 m hai. 7. a. Lyngklædt rundhaug 10 m i.hermaal og ca. 1,5 m hai. Utgravet i midten. Ca. 6 skridt i sydvest ligger b. En lyngklædt rundhaug 11,5 m i tvermaal og ca. 1,5 m h. Den er utgravet i midten. B 8. Lyngklædt rundhaug ca. 6 m i tvermaal og 0,8 m hei. 9. Lyngklædt rundhaug ca. 5 m i tvermaal. 10. Lyngklædt rundhaug ca. 5 m i tvermaal. 11. Lyngklædt rundhaug 10 m i tvermaal og ca. 1 m hai. Den er adskiliig utgravet. Paa siden av haugen ligger en stenhelle. 12. Lyngklædt rundhaug(?) 12,5 m i tvermaal og 0,s m hei. I toppen er der et hul efter tidligere utgravning. 13. Hustomt 33,5 m lang og 6,5 m bred. 14. Lyngklædt rundhaug av grov sten. I midten oprevet og naken. Den er 14 m i tvermaal og ca. 0,8 m hai. 15. Lav rundhaug av sten ca. 10 m i tvermaal og ca. 0,5 m hei. Paa Garborg er tidligere fundet: Et spydblad av gari flint'fundet i en torvmyr (St. M. 28), spydblad av graa flint (St. M. 1051), slipesten av kvartsit fra stenalderen fundet i en myr (St. M. 3269), brynesten fra ældre jernalder fundet i samme myr (St. M. 3270), haandtenshjul fundet i en sandbakke (St. M. 3271), stierneformet kellehoved av kloritskifer (St. M. 3272).

13 Tiensvold. I. En uregelmæssig lyngklaedt stenhaug, 5 m i tvermad og ca. 0,7 m hai. 2. Bundlaget av en rundhaug X0 m i tvermaal og 0,8 m 3. BundIaget av en rundhaug ca. 12,s m i tvemaal og ca. 0,8 m heit. 4, Lyngklædt rundhaug 6,5 m i tvermaal og ca. 0,7 m Wi, 5, Lyngklædt rundhaug 9 m i tvermm1 og ca. 0,7 m h&. I midten ligger en stor jordfast sten. 6. Lyngklædt rundhaug der er ganske oprevet i midten. Den er ca. 13,5 m i tvermaal,og ca. 1 m hei. 7. To smaa rundhauger. ca. 5,5 m i tvermaal og 0,7 m h~ie. 8. Utjwnot rundhaug der vnr ca. 12,s m i tvermaal. Deri blev iaivnet for caca. 23 aar siden. Intet blev fundet.

FORTEGNELSE OVER DE TIL STAVANGER MUSEUM 1 1914 INDKOMNE SAKER ÆLDRE END REFORMATIONEN.

FORTEGNELSE OVER DE TIL STAVANGER MUSEUM 1 1914 INDKOMNE SAKER ÆLDRE END REFORMATIONEN. FORTEGNELSE OVER DE TIL STAVANGER MUSEUM 1 1914 INDKOMNE SAKER ÆLDRE END REFORMATIONEN. VED HELGE GJESSING. 1. Slepen tverax av graa flint. Bredsiderne slepne, men med enkelte sterre skaller. Likesaa den

Detaljer

NOGEN NYE FUND FRA JERNALDEREN I ROGALAND

NOGEN NYE FUND FRA JERNALDEREN I ROGALAND Stavanger Museum / Årshefte, Årg. 31(1920-211, I. S. 1-38 I. NOGEN NYE FUND FRA JERNALDEREN I ROGALAND (Wiih list of illusirofions in English) AV EYVIND DE LANGE Blandt de til museet i de seneste Ar innkomne

Detaljer

MAALSELVDALEN. OCR Lenvik Museum 2009.

MAALSELVDALEN. OCR Lenvik Museum 2009. MAALSELVDALEN OCR Lenvik Museum 2009. IVAR SÆTER MAALSELVDALEN MAALSELV OG ØVERBYGD HERREDER BRUNES (ØVERBYGD) MED TOPPEN AV HATTAVARRE. Med kart og mange illustrationer. GRØNDAHL & SØNS BOKTRYKKERI.

Detaljer

OLDSAKSAMLINGENS TILVEKST 1959

OLDSAKSAMLINGENS TILVEKST 1959 ~ Stavanger Museum / Årbok, Årg. 69(19"), s. 87-110 OLDSAKSAMLINGENS TILVEKST 1959 Av ARNE SKJØLSVOLD 8523. Omlag halvparten av et armbånd av gull fra bronsealderen av typen ~'Iontelius: Guldarbeten från

Detaljer

ET USEDVANLIG GRAVANLEGG FRA FOLKE- VANDRINGSTIDEN

ET USEDVANLIG GRAVANLEGG FRA FOLKE- VANDRINGSTIDEN Stavanger Museums Arbok, Årg. 71(1961), s. 5-16 ET USEDVANLIG GRAVANLEGG FRA FOLKE- VANDRINGSTIDEN Av ARNE SKJØLSVOLD epålsberjeo heter en lokalitet på gården Myklebust i Heyland (fig. 1). Stedet ligger

Detaljer

STRANDLINJER, MORÆNER OG SKJÆLFOREKOMSTER I DEN SYDLIGE DEL AV TROMS FYLKE

STRANDLINJER, MORÆNER OG SKJÆLFOREKOMSTER I DEN SYDLIGE DEL AV TROMS FYLKE PRIS KR..00 Nr. 94 STRANDLINJER, MORÆNER OG SKJÆLFOREKOMSTER I DEN SYDLIGE DEL AV TROMS FYLKE AV OLE T. GRØNLIE * ENGLISH SUMMARY o. KRISTIANIA 9 I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. Sommeren søkelse at

Detaljer

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVING

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVING I, I i ll D I 11 L I',I: \I\11,AI _- r Il K i, i r;;. Lb L( C I i RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVING GRAVRØYS MED FUNN FRA ELDRE ROMERTID, YNGRE BRONSEALDER OG SEINNEOLITIKUM, SAMT BOPLASSFUNN FRA SEINMESOLITIKUM

Detaljer

SiERLIG OM ET GJENFUNDET STYKKE FRA STAVANGER.

SiERLIG OM ET GJENFUNDET STYKKE FRA STAVANGER. Stavanger Museums Aarshefte, Aarg. 35(1924-25), s. 1-6 OM SENGOTISKE CIBORIER I NORGE SiERLIG OM ET GJENFUNDET STYKKE FRA STAVANGER. AV THOR KIELLAND. Til Stavanger Museums 50-aars jubilamm vilde jeg aller

Detaljer

ARKEOLOGISK BEFARING, MANDALSELVA

ARKEOLOGISK BEFARING, MANDALSELVA N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK BEFARING, MANDALSELVA MANDAL KOMMUNE Rapport ved: Silje Hauge 1 R A P P O R

Detaljer

ÅRBOK FOR nordmøne museum

ÅRBOK FOR nordmøne museum .1995 4,, ÅRBOK FOR nordmøne museum 1995 Utgitt av Nordmøre Museum KRISTIANSUND 1995 INNHOLD Utgitt av: Nordmøre Museum 1995 Redaksjon: Sverre J. Svendsen (Ansv. red.) Marit Holme Mehlum Stein M. Bach

Detaljer

SMAAFORTÆLLINGER FRA MAALSELVDALEN

SMAAFORTÆLLINGER FRA MAALSELVDALEN SMAAFORTÆLLINGER FRA MAALSELVDALEN KONG OSKARS BESØK I 1873 hadde bygden besøk av kong Oskar. Efter en reise opover Finmarken, like til russegrænsen, tok han med sit kongelige følge paa tilbaketuren om

Detaljer

Cirkulerer likegyldig i hvilken orden til: Hans og Kristian, Trygve, Prestrud.

Cirkulerer likegyldig i hvilken orden til: Hans og Kristian, Trygve, Prestrud. Grytviken, South Georgia 6. mai 1912. Cirkulærskrivelse no 2 Cirkulerer likegyldig i hvilken orden til: Hans og Kristian, Trygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Far takkes saa meget for breve av

Detaljer

En fottur i 1927. Fjellhagen tilbake. Av ERLING NIELSEN. Trollheimen - Lilledalen - Aursjøen - Stueflaaten - Valldalen - Innfjorden - Tresfjorden

En fottur i 1927. Fjellhagen tilbake. Av ERLING NIELSEN. Trollheimen - Lilledalen - Aursjøen - Stueflaaten - Valldalen - Innfjorden - Tresfjorden En fottur i 1927 Av ERLING NIELSEN Trollheimen - Lilledalen - Aursjøen - Stueflaaten - Valldalen - Innfjorden - Tresfjorden Fjellhagen tilbake Oppdal videregående skole tok sommeren 1984 sin hovedoppgave

Detaljer

INDLEDNING. ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift

INDLEDNING. ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift INDLEDNING. IIFTER enevældets Indførelse foretokes der gjennem ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift ~ til lensherrer, som styrte med

Detaljer

Fridtjof Nansen: NORD I TÅKEHEIMEN.

Fridtjof Nansen: NORD I TÅKEHEIMEN. Fridtjof Nansen: NORD I TÅKEHEIMEN. V. GJENNEMBRUDDET I MIDDELALDERENS KJENDSKAP TIL NORDEN KONG ALFRED, OTTAR, ADAM AV BREMEN Ved de stadig hyppigere vikingetog, ved Karl den Stores krige og erobringer

Detaljer

ET TEKSTILFUND I MYR FRA ROMERSK JERNALDER

ET TEKSTILFUND I MYR FRA ROMERSK JERNALDER Stavanger Museums Årshefte, Årg.342-34( 1921-24), I. S. 1-32 I. ET TEKSTILFUND I MYR FRA ROMERSK JERNALDER AV HANS DEDEKAM I 1921 blev der paa gaarden Tegle i Time sogn paa Jæren gjort et fund av en del

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING E39 FARDAL-OSESTAD

ARKEOLOGISK REGISTRERING E39 FARDAL-OSESTAD NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING E39 FARDAL-OSESTAD LINDESNES KOMMUNE GNR 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 10, BNR DIV Rapport ved: Ghattas Sayej,

Detaljer

PRIS KJtoÉBW?» PRISKMi

PRIS KJtoÉBW?» PRISKMi PRIS KJtoÉBW?» PRISKMi ~.,,,1,.,...,,,,,.,1.,.1,,,,,, 1 111 1 1,,1 1.,,,irW t H1ini.1,.11111.,1.1.1ai,,,.,»..,,,,,,,,,,,,,,.,,,..,,!,,!,,!,,,,.!,!. L, -, 11», 1 Nr. 67 FJELDSTRØKET MELLEM SALTDALEN OG

Detaljer

Jeg fant, jeg fant...

Jeg fant, jeg fant... TILPASNINGER OG UTFORDRINGER Disse utbyggingene og forandringene i TTs virkeområder har skjedd i løpet av en 50-års-periode. Turistforeninga har vel etterhvert endret holdning tu disse utbyggingssakene

Detaljer

, ' 7/3-1698 7/3-1923 STIFTET 7/3-1898 TØNSBERG-NORGE

, ' 7/3-1698 7/3-1923 STIFTET 7/3-1898 TØNSBERG-NORGE , ' f.. 7/3-1698 7/3-1923 STIFTET 7/3-1898 TØNSBERG-NORGE 1898-1923 NÆRVÆRENDE JUBILÆUMSSI

Detaljer

Skien kommune Fjellet kraftstasjon

Skien kommune Fjellet kraftstasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Fjellet kraftstasjon GNR. 23, BNR. 1 Økteren sett fra veien nord for Bestulåsen. Bildet er tatt mot sørøst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Stavangeren. Nr. 1 2003. I redaksjonen: Berit M. Grande, Reidar Frafjord, Kjell Petter Løhre og Bjørn K. Aarre. Innhold

Stavangeren. Nr. 1 2003. I redaksjonen: Berit M. Grande, Reidar Frafjord, Kjell Petter Løhre og Bjørn K. Aarre. Innhold Stavangeren Medlemsblad for Byhistorisk Forening Stavanger Nr. 1 2003 I redaksjonen: Berit M. Grande, Reidar Frafjord, Kjell Petter Løhre og Bjørn K. Aarre. Innhold (Leder) Så kjekt! 3 Av Berit M. Grande

Detaljer

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1.

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1. Mer om Grensegrenden. Utdrag fra Sandviksgutten, organ for Sandvikens Bataljon nr. 1 1977. Artikkelforfatter Johan Chr. Aarberg. Oppdatert august 2010 av Kjell Lervik. Nå har Sandviksguttenes forening

Detaljer

STAMTAVLE OVER FAMILIEN KAHRS SAMLET OG UTGIT AV. THORA SOLLIED f. KAHRS BERGEN 1923

STAMTAVLE OVER FAMILIEN KAHRS SAMLET OG UTGIT AV. THORA SOLLIED f. KAHRS BERGEN 1923 STAMTAVLE OVER FAMILIEN KAHRS SAMLET OG UTGIT AV THORA SOLLIED f. KAHRS BERGEN 1923 FORORD. Da jeg begyndte at samle oplysninger til min slægts historie hadde jeg intet at bygge paa, det var at begynde

Detaljer

GJERPEN EN BYGDEBOK UTARBEIDET AV PROVST J. L. QVISLING SOGNEPREST TIL GJERPEN DEN HISTORISKE BEL

GJERPEN EN BYGDEBOK UTARBEIDET AV PROVST J. L. QVISLING SOGNEPREST TIL GJERPEN DEN HISTORISKE BEL / GJERPEN EN BYGDEBOK UTARBEIDET AV PROVST J. L. QVISLING SOGNEPREST TIL GJERPEN DEN HISTORISKE BEL II < KRISTIANIA 1919 I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. (W.NYGAARD) GJERPEN dw. GJERPEN EN BYGDEBOK

Detaljer

Stavangeren. Nr. 2 2010 20. årgang. I redaksjonen: Kirsti Lærdal, Bente Madsen Bærheim, Kjell Petter Løhre og Hans E. Næss.

Stavangeren. Nr. 2 2010 20. årgang. I redaksjonen: Kirsti Lærdal, Bente Madsen Bærheim, Kjell Petter Løhre og Hans E. Næss. Stavangeren Medlemsblad for Byhistorisk Forening Stavanger Nr. 2 2010 20. årgang I redaksjonen: Kirsti Lærdal, Bente Madsen Bærheim, Kjell Petter Løhre og Hans E. Næss. Leder 3 Av Hans Eyvind Næss Lassetjernet

Detaljer

Tidsskrift for norrøn arkeologi. Bind XL OSLO 1977 UTGITT AV NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP

Tidsskrift for norrøn arkeologi. Bind XL OSLO 1977 UTGITT AV NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP Tidsskrift for norrøn arkeologi Bind XL OSLO 1977 UTGITT AV NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP Redaksjon: SVERRE MARSTRANDER- ARNE SKJØLSVOLD Til representantskapet er trykt 150 nummererte eksemplarer hvorav dette

Detaljer

(Statistique officielle de la Norvège, série V.)

(Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. 1 januar 1906-31 december 1908. Trykt

Detaljer

NORSKE UNDERSØKELSER VED SYDPOLLANDET 1929-1931 NORVEGIA-EKSPEDISJONEN 1930-1931 GUNNARISACHSEN

NORSKE UNDERSØKELSER VED SYDPOLLANDET 1929-1931 NORVEGIA-EKSPEDISJONEN 1930-1931 GUNNARISACHSEN N o r g e s S v a I b a r d - o g I s h a v s - u n d e r s ø k e I s e r Meddelelse nr. 12 Særtrykk av Norsk Geografisk Tidsskrift, Bind Ill, Hefte 5-8, 1931 GUNNARISACHSEN I NORSKE UNDERSØKELSER VED

Detaljer

VINDEREN HISTORIELAG INNHOLD

VINDEREN HISTORIELAG INNHOLD Vennligst meld adresseforandring VINDEREN HISTORIELAG Postboks 90, Vinderen 0319 OSLO Årskontingent kr 100.- Postgirokonto 0825 0409339 Bankgirokonto 5084.05.24008 Telefon 22 14 39 21 - Per Henrik Bache

Detaljer