- S. m 1-14 OLDTIDSLEVNINGER I STAV- ANGER AMT.,, 24(1913)&8. m. Stavanger Museums Arshefte, Arg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- S. m 1-14 OLDTIDSLEVNINGER I STAV- ANGER AMT.,, 24(1913)&8. m. Stavanger Museums Arshefte, Arg."

Transkript

1 Stavanger Museums Arshefte, Arg. 24(1913)&8. m - S. m 1-14 OLDTIDSLEVNINGER I STAV- ANGER AMT.,, VED - TOR HELLIESEN. MIED KART. FORTSÆTCl'sLSE FM STAVANGER MUSXUMS AARSHEFTE FOR 1911.

2 Time sogn. J~deren. Salen.. Paa en lyngbakke der skraaner mod Haiilandsvandet ligger endel smaa lyngklzdte stensamlinger ca. 7 stkr. 6 m i tvermaal. Disse er muligens rydningsreiser. 2. Utjævnet rundhaug. Haugen var meget stor. Den blev uqmvnot: for ca. 45 mr siden. I midten var et gravkammer der var ca. 4 m langt. Hsiland. 1. Graesklædt grundplan av en rundhaug der er ca. 11 m - i hermaal. 2. Lyngklædt rundhaug der er oprevet i midten. Haugen er 16,5 m i tvermaal og ca. 1,8 m hai. 3. Lyngkiædt langhaug 38 m lang, 1,5 m hsi og ca. 5 m bred. Langs haugen er bygget et stengjærde. 4. Lyngklædt mndhaug der er 173 m i tvermaal og ca. 2,5 m hai. I midten er den noget oprodet. 5. Lyngklædt rundhaug, 9 m i tverrnaal og ca., l m hai. Den er lidt utgravet i toppen. 6. Nsken, rund stenhaug der ligger paa fieldgrund. Den er ca. 11 m i tvermaal. Midt i haugen er opbygget en kartvarde. 7. Nogle lave runde stensamlinger. 8. Bundlaget av en rundhaug, der er ca. i3,5 m i tvermaal og 0,7 m. hari. g. Utjævnet mndhaug der var omtrent av samme starreise som nr. 1. Den blev utjævnet for vel 30 aar siden. I haugen var et lidet gravkammer hvor der blev fundet endel rustne jernsaker, der blev borkkastct.

3 Brekken. 1. Nogle smaa lyngklædte rundhauger der er ca. 6 m i hermaal. I nzrheten er der flere indhegninger. 2. Lav lyngklaedt rundhaug der er oprevek i midten. Den et ca. 11 m i tvermaal og ca. 1 m bi, 3. Grsesklaedt rundhaug der ligger paa indmark. Haugen er ca. 18,5 m i tvermaal og ca. 18 m bi og er stensat omkring foten. Nu er der i den nordvestre kant indmuret en poteteskjælder. Hadland. 1. Bundlaget av en rundhaug der er ca, 9 m i tvermaal. 2, Lyngklzdt rundhaug der er 10 m i tvemad og ca. 1,7 m hei. Den er utgravet i toppen. 3. Naken rundhaug av sten. Den er ca. 12,5 m i tvermaal og 1 m hai. I midten er den utgravet. 4. Lyngklzdt rundhaug der ligger paa fieldgrund. Haugen er 17,s m i tvermaai og ca. 1,6 m hoi, I midten er den meget oprodet omkring en stor jordfast sten. 5. Bundlaget av en nindhaug der er ca. Il m i tvemaai. 6. Lyngklædt rundhaug, ca. 10 m. i hermaal og 0,7 m hiai. Den er utgravet i midten. I narrheten ligger flere lave, noget uregelmæssige, for det meste rundaglige stensamlinger, ca. 6 m i tverrnaal, 7. Oprevet, næsten naken rundhaug av sten, der ligger paa tjeldgrund. Haugen er 10,5 m i tvermaal og ca. 1 m bi. 8. Nogle smaa lave lyngklzdte rundhauger ca. 4 m i tvermaal. ' 9. To rundhauger av sten, ligger paa fjeldgrund. a. Den nordlige er 12,5 m i tvermaal og ca. 1,s m. h., n oprevet i midten. Ca. I5 skridt smdenfor ligger b. Rundhaug der ogsaa er meget oprodet i midten. Den er 13,5 m i tvermaal og ca. 1,s m. h. 10. Oval stensztning; 12,5 m lang og 5 m bred. 11. Spor av en rundhaug av sten. Haugens sten er vistnok

4 i sin tid borttaget og anvendt i et gjærde der ligger like i mrheten. 12. Lyngklaedt rundhaug av sten; den er lidt utgravet i toppen. Haugen er 9 m i tvermaal og ca. 1,5 m hai. Egsland. 1, Paa toppen av en liten haide ligger en liten rest av en rundhaug, der nu er ca. 9 m i tvermaal. 2. En vistnok naturlig avlang.haug. Muligens den nordre ende er en gravhaug. 3. En vistnok naturlig haug der ligner meget en langhaug 18,5 m Ieng. 4. Bundlaget av en stor rundhaug, der nu er 21 m i tvermaal og ca. 1 m hei. 5. L~ngklædt langhaug bevokset med egekrat. Den ex 28 m lang, 3,s m bred og ca. 1,s m hari. Langs midten er den utgravet. 6. a. Lyngklædt rundhaug av sten. Den er 12,5 m i tvermaal og ca. l,? m hai. Den er utgravet i midten, hvor der sees rester av et sdelagt gravkammer. For ca. 20 aar siden blev det gravet i haugen og i kamret fandtes en urne samt benrester tilligemed nogle gjenstande av bronce, deriblandt et meget smukt arbeidet stykke, Urnen -blev Den srnukke broncegjenstand blev senere solgt til Bergen. (Op- Iysninger modtaget av hr. O. A. Egeland). b. Hustomt ca. 21,5 m lang og 8 m bred. I nærheten er der flere utgarer og indhegninger. Lyngbakkene omkring ser ut til at have mret dyrket far i tiden. 7. Liten lyngklædt rundhaug bevokset med lavtrzr. Den er 8,s m i tverrnaai og ca, 1,5 m hsi. Utgravet i midten. Pm Egetand er tidlipre fundct: En star dipesten av kvartsit fra stenrilderen. (Aadne Sælands samting), 0vre Haaland. i. Lyngklædt rundhaug der ligger paa fjeldgrund. Haugen

5 er 17,5 m i tvermaal og ca. l m hsi. borte efter tidligere utgravning. 2. Rest av en rundhaug. Hele toppen er Ødegaard. 1. Lyngklædt rundhaug av stor og smaa sten. Den er utgravet i toppen og i den NV side. Haugen er 12,5 m i tverrnaal og ca. 1,7 m hsi. Sjelset. 1. Liten lyngki~dt rundhaug av sten. Den er 73 m i tvermaal ag ca. 0,7 m bi. Utgravet i midten. 2. Lyngklædt rundhaug av sten. Haugen ligger paa fieldgrund, er 10 m i tverrnaal og ca. 1 m hai. I midten er den utgravet. S~land, I. En stor firkantet apheiet plan der muligens er en tomt. Den er 22,5 m lang og 7,5 m bred og ca. 0,s m bi. 2. Den nedre del av en rundhaug av sten, Den er nu ca. 15 m i tverrnaal og ca. 1 m bi. 3. To lyngklædte rundhauger, der begge er utgravet i midten, a. Den nordlige er 11,5 m i tvemaal og ca. 1 m hei. b. Den sydlige er 12,5 m i tvermaal og ca. i m hai. 4. Lyngkbdt fundhaug av sten. Haugen kaldes,,stenhaug" er 15 m i tvermaal og ca. 1,8 m hei. Den er utgravek i toppen, hvor der sees spor av et gravkammer. 5. Lyngkledt rundhaug av sten, av navn,,kreklinghaugu. Den er 10 m i tvermaal og ca. 1,5 m hnii. Utgravet i midten. For ca. 25 aar siden blev der i et lidet avlangt gravkammer fundet endel ben. 6. ~~niklaedt rundhaug av sten. Haugen kaldes "Troldhaugu. Den er 12,5 m i tvermaal og ca. 1,8 m bi. Utgravet i toppen. 7. Lyngklædt rundhaug, der har havt stensat fod. Haugen er 10 m i tverrnaal og ca. 0,8 m hiari. Utgravet i midten. 8. Lyngkledt rundhaug av sten. Den er 10 m i tvermaal og ca. 1 m hai. Utgravet i toppen.

6 9. LyngkIædt rundhaug av sten. Den er 13,5 m i hermaal og ca. 1,5 m bi. Oventil er den ffad efter gammel utgravning. Like i den sydlige kant av haugen ligger 3 smaa langhauger parallelt med hinanden. De er 7,5 m lange, 1,5 m brede og ca. 0,5 m herje. I en av dem staar to tijmnestene i den ene ende. To av dem er utgrnvne. 1 sydvest for 9 og ca. 10 skridt fra samme er der en uregelmessig haug der ser ut til at vaere en forstyrret trekantet stiernehaug. 10. Liten lav rundhaug av sten, ca. 9 m i tvermaal og ca. 0,7 m hai. Nr, 8-10 kaldes med et fzlles navn,,rughaugene". 11. a. Lyngklædt rundhaug av sten. Kaldes,,Aarhaugdt. Den er 13,5 m i tvermaal og ca. 1,7 m hsi. Utgravet i toppen. Ca. 2 skridt i nordvest for haugen ligger: b. En stor lyngklzdt rundhaug av sten, der ogsaa kaldes,,aarhaugt', den er 13,5 m i hermaal ag ca. l,& m hei. Utgravet i midten, 12. Hustomt 25 m lang og 5 m bred. 13, Lyngklædt: rundhaug av sten. Den er nu 10 m i tvermaal og ca. 1,6 m bi. Utgravet. Har tidligere vwet videre Liten rundhaug ca. 8 m i tvermaal. 15. a. Lyngklædt rundhaug der kaldes,,lighauga. Den er 10 m i tvermaal og 1,5 m hei. Utgravet i toppen. Ca. 14 skridt ssndenfor ligger b. En rundhaug der er 6,5 m i tvermaal og ca. 0,5 m hai. 16. Lyngklædt rundhaug av sten. Den er 9 m i tvermaal I og ca. 1,7 m hei. Utgravet i toppen, 17. Hustomt, tonirnrnet, 17,5 + 16,5 m lang og 5 m bred. 18. Rundhaug av sten omkring en stor jordfast sten. Haugen er utgravet paa den astre side av stenen. Haugen er ca. 11 m i tvermaal og ca. 1,5 m hai..19. Stor, vid, lav rundhauge) 18,s m i tvermaal og ca. 0,7 m bi, Nordenfor like i nærheten ligger fem firkantede 3

7 avlange tomter der alle er lige store og aabne i den ene ende, n, 8,5 m lange og ca. 4 m brede. 20. Lyngklædt rundhaug av sten, Den er 13,5 m i tvermaal og 1,7 m hei. 1 toppen er den naget utgravet, - 21, Tre smaa nindhauger, 3,5 m i tvermaal. 22. Liten lyngklaedt langhaug 16 m lang og 4 m bred, ca. 0,5 m hei. 23. Lyngklædt rundhaug av sten. Den er 11,5 m i hvermaal og ca. 1,6 m hei. Meget utgravet i midten. 24. Lav lyngklædt rundhaug av sten. Oprodet i midten. Den er 13,5 m i hermaal og ca, 0,7 m hei. 25. Fire lyngklædte rundhauger av sten - der alle er oprevet i midten. De er fra 5 m til 7,5 m i tvermaal og 0,5-0,7 m hnrie. 26. Flere lave smaa lyngkleedte rundhauger indtil 5 m i tvermaal. 27. En samling av lyngklædte rundhauger der alle bestaar av sten. Haugene er fra 8,s m til 10 m i tverrnaal og fra 0,7 m til 1 m hoie. Alle er opgravet i midten. De ligger sstenfor gaardsveien til det hus som ligger sendenfor den gamle landevei. Et par av dem ligger paa dyrket mark. 28. Stor rundhaug av sten. Den er 183 m i tvermaal og ca. l,& m hmi. Den er meget aprodet i midten. Her sees siden av et gravkammer. 29. Lyngklædt rundhaug av sten 10 m i hermaal og 1 m hsi. Qprodet i midten. Like i nordost for samme ligger 6 naget rnihdre rundbuger. 1 sydvest for 29 nordenfar den gamle landevei ligger to lave rundhauger 10 m i tvermaal og ca. 0,7 m haia 30. Lyngklzdt rundhaug av sten 8,5 m i tvermaal. 31. Lyngkledt rundhaug av sten 21 m i tvermaal og ca. 1,8 m hai. 32. Hustomt, femrummct, , m lang og 6 m bred.

8 Ca* 10 skridt sendenfor ligger parallelt med tomten en enrummct tomt 31 m lang og 5 m bred. Tre smaa rundhauger ca. 6,5 m i tvermaal og 0,7 m bie. Lyngklædt rundhaug av sten liggende paa fjeldgnind. Den er 8,s m i tverrnaal og ca. 0,7 m bi. Lidt utgravet i midten. Lyngklædt rundhaug av sten, 11,5 m i tvermaal, ca. 1,6 m hsi, I midten en jordfast sten. Lyngklædt rundhaug av sten, 13,5 m i tvermaal og ca, 1,5 m hai. Oprevet i midten, Rundhaug bygget omkring en stor jordfast sten. Haugen der ligger paa fjeldgrund, er l1 m i tvermaal og ca. 0,5 m hei. Paa toppen av en liten klippe ligger en rundhaug av sten. Den er 11,5 m i hermaal og ca. 1 m hei. Oprodet i midten, En samling lyngklædte rundhauger vestenfor gaardsveien. Ale er utgravne. De er fra 6,5 m til 10 m i bermaal. Lyngklædt langhaug der er opgravet langs midten. Den er 21 m lang, 3,s m bred og. ca. 0,7 m h&. Lyngklædt rundhaug av sten, ca. 9 m i tvermaal og 1,s m hai. Oprevet i midten. Lyngklaedt mndhaug av sten, Den ligger paa fjddgnind, er 11,5 m i tvermaal og ca. 1,5 m bi. Opgravet i midten. Utjavnet stor vid lav mndhaug. Dea blev utiævnt for a. 25 aar siden. Der blev fundet en urne. Nogle utiavnede mindre rundhauger, hvori blev fundet urner. De blev jsvnet for ca. 30 aar siden. Utjæmet langhaug eller hustomt, 1 grunden laa M. par brud- stykker av en aldre jernalders urne blev fundet. Utjmvnet rundhaug. Haugcn var ikke stor. Intet blev fund& 'Den blev utiævnet for mange aar siden. Her har ligget flere iman nindhauger. Utjaevnet stor nindhnug der kaldes,terkehwhaugenm. Den biev fjrernet for ca. 12 aar siden. Utjevnet rundhaug rom blev fjernet for ca. 6 aar siden. Her blev fundet et heit bseger av gulgrrant glas. istykker og blev

9 bortkastet. Et brudstykke av en liten bmnetspmde der opbwares i hr. Aadne Sælande samling er ogsaa fundet her. Paa Sdand er tidligero fundet: BrudstyWte av en sks av gremten (St. M. 2306). Stykke av en hammer av icm fundet i en myr (St M. 23M), stykke av en steniks (St. M. 3386). Stykke av en bronceapaeade, et haandsnellehiul (K. M ) En smuk tvereks av sleben grenstea, endel flintepilspidser, flinteavfald, komknusere, bdkbme, haandtenshjul, kvasstene fundne av hr. Aadne Sæland og opbewes i hans aunling paa parden Seiand. Lende. 1. Lav rundhaug av sten. Den er 8,5 m i tvermaal og ca. 0,5 m hei. Oprodet. 2. Lav rundhaug av sten 9 m i tvermaal. Mellem nr. 1 og 2 ligger paa skraaningen mod syd talcige smaa runde stensætninger ca. 4 m i hermaai. 3. Firkantet stensatning 21 m lang og Il m bred dannet av store stene med mellemliggende mindre. Mellem nr. 2 og 3 ligger en rund stensætning ca. 6 m i tvennaal. 4. Firkantet stensztning 10 m lang og 5 m bred. 5. Stor rundhaug av sten 18,5 m i hermaal og ca. 2 m hsi, Midt i haugen er opbygget en kartvarde. 6. Tomtlignende stensætning 25.5 m lang og 6 m bred. Dannet av store og smaa stene. 7. Bundlaget av en rundhaug av sten ca. 10 m i tvermaal. 8. Lav noget avlang stemtning 15 m i tverrnaai. 9. Oval stensætning 18,5 m lang og Il m bred. I omkredsen ligger et par smaa cirkelrunde stensætninger. 10, Lyngklzdt rundhaug av smaa sten. Den er 11,5 m i tvermaai og ca, 1 m hai. 11. GræskIædt rundhaug, hvis sydlige halvdel er ufiævnet. Haugen er ca. 173 m i tvermaal og ca. 1,5 m hd. Rester av et gravkammer sees i den sstlige del. Paa Lende er tidligere fundet: En ska av sten uten skafthul (B. M. 5450). Garpestad. 1. Ruin av en rundhaug av sten der nu er 12,5 m i tver-

10 maal. Hele midtpartiet er oprodet og en kegle av sten er opbyggef i midten. 2. Lyngklaedt rundhaug der er utgravet i midten. Den er 11 m i hermaal og ca. 0,5 m hai. 3. Lyngklzdt lav rundhaug. Den er ca. 9 m i tvermaal og ca. 0,7 m hai. I midten er den utgravet, 4. Ut&vnet rundhaug. Den blev joevnet for ca. 40 aar siden. I haugen var der et smukt mutet gravkammer,,,hvari blev fundet en urne og nogle andre gjenstande". Paa Garpestad er tidligere fundet: En glasperle, en salvknap, et sneliehiu1, en selvsp~nde og cn guldbrakteat. Disse gienstande blev fundet 1863 i ruinerne av en gravhaug (B. M , meisel av sortplettet sandsten (B. M. 4429). Fotland. 1. Her har ligget to rundhauger, der blev utj~vriet for ca. 20 aar siden. De var begge ca. 8 m. i tvermaal. Intet blev fundet. 2. To utjævnede rundhauger av omtrent samme starrelse som nr. 1. Paa Fotland er tidligere fundet: Skaftkar av klrebersten (Kr. M. 6833). Fosse. 1. LyngkIædt liden rundhaug der ligger i nærheten av skiftet med Fotland. 2. a. Lyngklædt langhaug 17,5 m Iang, 3,5 m bred og ca, O,& m bi. Utgravet i midten. Ca. 7 skridt i sydvest ligger b. En lyngklædt liden rundhaug der er 6,5 m i tvermaal og ca, 0,5 m hai. 3. a. Lyngklædt langhaug 21,5 m Iang, 5 m bred og l m h. Utgravet i midten. Like i ostkanten ligger b. Grundplanet av en rundhaug 113 m i tvermaal. Like i sydostkanten av b ligger c. En lav lyngklædt rundhaug 6,5 m i tvermaal. 4. a. Lyngklædt rundhaug 18,5 m i tvermaal og ca. 1,7 m hei. Utgravet i midten. Et par skridt i sydvest ligger b. Halvdelen av en rundhaug 8,5 m i tvermaal og ca.

11 1 m hai. I midten ligger en stor jordfast sten. Er muligens en rydningshaug. 5. To graskladte rundhauger der ligger ca. 3 skridt fra hinanden. a. Den sydvestlige er 13,5 m i tvermaal og ca. 1,8 m. h. utgravet i toppen. b. Den nordsstlige er av samme tvermad og ca. 1,7 - m. h. Toppen er flad efter en tidligere utgravning. 6. Grzsklædt rundhaug 17,5 m i tverrnaal og ca. I,5 m bi. Adskillig utgravet. Nr. 5 og 6 ligger paa dyrket mark. 7. Utjmvnet rundhaug. B., Utirevnet rest av en rundhaug. Den blev utipemet for et par aar siden. Der blev fundat cn langhalset urna og stykker av et spandformet lerhr. (Stav. mus. 9531), Paa Fosse er tidligere fundet: Falen av en spydspida av bronce fundet i et aurlag (St. M. 427). Mossige. 1. Bundlaget av en rundhaug ca. Il m i hermaal og ca 0,7 m bit. Paa midten er bygget en kartvarde. 2. Bundlaget av en rundhaug 12,5 m i tvermaal.. 3. Bundlaget av en rundhaug ca, 16,5 m i tvermaal. x 4. Hustomt 22,s m lang og ca. 8,5 m bred. I 5. Bundlaget av tre rundhauger der bermer hinanden i en trekant. Hver er 8,s m i tvermaal. 6. To bundlag av rundhauger ca. 10 m i tverrnaal. I den I vestlige ligger i midten en stor jordfast sten. 7. Bundlaget av en rundhaug ca. 15 m i tvermaal. 8, Bundlaget av en rundhaug der ligger paa fjeldgrund. Det er ca. 16 m i tvermaal og 0,7 m hsit. 9. Bundlaget av en rundhaug(?) 10 m i tvermaal. Paa Massige er tidligere fundet: En doik av flint (B. M. 4669), en urne av, ler (K. M. 6831). Garborg. l. a. Bundlaget av en rundhaug 20 m i tvermaal. Ca, 4 skridt i sydost Iigger b. Bundlaget av en rundhaug ca. 6,5 m i tvermaal. I i d I

12 2. a. Lyngklædt langhaug Ca. 21,5 m lang, 5,5 m bred og l m hai. Lidt i nordvest ligger b. Grundplanet av en rundhaug ca. 22 m i tvermaal. 3. Lyngklædt rundhaug ca. 11 m i tvermaal og 0,s m hei. Utgravet i midten. I den nordlige halvdel sees mærker efter en nylig foretaget utgravning. 4. a. L~ngklædt rundhaug ca. 6 m i tvermaal og 0,s m hei. Ca. 8 skridt vestenfor ligger b. En lignende haug. 5. Liten lyngklædt langhaug ca. 9 m lang, 5,5 m bred og 0,7 m bi. Det er muligens en rydningsreis. 6. Lyngklædt rundhaug 5 m i tvermaal og 0,7 m hai. 7. a. Lyngklædt rundhaug 10 m i.hermaal og ca. 1,5 m hai. Utgravet i midten. Ca. 6 skridt i sydvest ligger b. En lyngklædt rundhaug 11,5 m i tvermaal og ca. 1,5 m h. Den er utgravet i midten. B 8. Lyngklædt rundhaug ca. 6 m i tvermaal og 0,8 m hei. 9. Lyngklædt rundhaug ca. 5 m i tvermaal. 10. Lyngklædt rundhaug ca. 5 m i tvermaal. 11. Lyngklædt rundhaug 10 m i tvermaal og ca. 1 m hai. Den er adskiliig utgravet. Paa siden av haugen ligger en stenhelle. 12. Lyngklædt rundhaug(?) 12,5 m i tvermaal og 0,s m hei. I toppen er der et hul efter tidligere utgravning. 13. Hustomt 33,5 m lang og 6,5 m bred. 14. Lyngklædt rundhaug av grov sten. I midten oprevet og naken. Den er 14 m i tvermaal og ca. 0,8 m hai. 15. Lav rundhaug av sten ca. 10 m i tvermaal og ca. 0,5 m hei. Paa Garborg er tidligere fundet: Et spydblad av gari flint'fundet i en torvmyr (St. M. 28), spydblad av graa flint (St. M. 1051), slipesten av kvartsit fra stenalderen fundet i en myr (St. M. 3269), brynesten fra ældre jernalder fundet i samme myr (St. M. 3270), haandtenshjul fundet i en sandbakke (St. M. 3271), stierneformet kellehoved av kloritskifer (St. M. 3272).

13 Tiensvold. I. En uregelmæssig lyngklaedt stenhaug, 5 m i tvermad og ca. 0,7 m hai. 2. Bundlaget av en rundhaug X0 m i tvermaal og 0,8 m 3. BundIaget av en rundhaug ca. 12,s m i tvemaal og ca. 0,8 m heit. 4, Lyngklædt rundhaug 6,5 m i tvermaal og ca. 0,7 m Wi, 5, Lyngklædt rundhaug 9 m i tvermm1 og ca. 0,7 m h&. I midten ligger en stor jordfast sten. 6. Lyngklædt rundhaug der er ganske oprevet i midten. Den er ca. 13,5 m i tvermaal,og ca. 1 m hei. 7. To smaa rundhauger. ca. 5,5 m i tvermaal og 0,7 m h~ie. 8. Utjwnot rundhaug der vnr ca. 12,s m i tvermaal. Deri blev iaivnet for caca. 23 aar siden. Intet blev fundet.

Skien kommune Nordre Grini

Skien kommune Nordre Grini TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Nordre Grini GNR. 57, BNR. 2 OG 289 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Gardsnummer: 57 Bruksnummer:

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Tingvoll - Stasjonsgata 2 Gnr 167 Bnr 31 Lyngdal kommune Rapport ved Hege Andreassen R A P P O RT F

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 13/6079 4. februar 201 4 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. Borgen vest Ullensaker kommune Ida Wankel Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune Innhold

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I NOME KOMMUNE SØVE VIDEREGÅENDE SKOLE GNR. 24, BNR. 1 Figur 1. Bilde av gravhaug. - 1 - RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen

Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen GNR. 52, BNR. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Porsgrunn Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

Stavanger Museums Aarshefte, Aarg. 35(1924-25), s. 1-5

Stavanger Museums Aarshefte, Aarg. 35(1924-25), s. 1-5 Stavanger Museums Aarshefte, Aarg. 35(1924-25), s. 1-5 STAVANGER MUSEUM 1877 1927. 8de mars 1927 er det 50 aar siden Stavanger Museum blev besluttet oprettet og Museforeningen i Stavanger blev stiftet.

Detaljer

FARSUND KOMMUNE DYNGVOLL GNR. 27, BNR 2,41

FARSUND KOMMUNE DYNGVOLL GNR. 27, BNR 2,41 N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L OG IS K R E G I ST R E R IN G, DY N GVO L L FARSUND KOMMUNE DYNGVOLL GNR. 27,

Detaljer

HØIE STRANDLINJER PAA SPITSBERGEN

HØIE STRANDLINJER PAA SPITSBERGEN HØIE STRANDLINJER PAA SPITSBERGEN FOREDRAG I NORSK GEOLOGISK FORENING 17DE APRIL 1921 AV W. WERENSKIOLD t der findes strandlinjer paa Spitsbergen i betydelig høide, A har man lenge visst; de er ofte saa

Detaljer

ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn 41 Norderås 1 Norderås 42 Ås 7 Ås kirkegård II. Funn: Det ble registrert et bosetningsområde R117067.

ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn 41 Norderås 1 Norderås 42 Ås 7 Ås kirkegård II. Funn: Det ble registrert et bosetningsområde R117067. Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med VA-ledning fra 42/7 Ås kirkegård II til 41/1 Norderås i Ås kommune, Akershus. ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn CO039-5-1

Detaljer

BERETNING OM MYRFORSØKENE I TRYSIL

BERETNING OM MYRFORSØKENE I TRYSIL 108 BERETNNG OM FORSØKSSTATONEN Hovedresultatet av disse undersøkelser er, at grøn/or bestaaende av en blanding av havre og erter bør saaes tidligst mulig._ Derved faaes baade større og bedre avling. Den

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Skomrak Gnr 171 Bnr 5 Lyngdal kommune Rapport ved Hege Andreassen R A P P O RT F R A A R K E O L O

Detaljer

Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag. Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien)

Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag. Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien) Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien) 1 Figurliste... 2 Sammendrag... 3 Praktiske opplysninger.... 4 Bakgrunn for undersøkelsen:...

Detaljer

RAPPORT ARKEOLOGISK REGISTRERING. Sak: Linnestad Næringsområde nord

RAPPORT ARKEOLOGISK REGISTRERING. Sak: Linnestad Næringsområde nord RAPPORT ARKEOLOGISK REGISTRERING Sak: Linnestad Næringsområde nord Gbnr 212/2 Kommune Re Saksnr 2007/03102 Rapport v/ Unn Yilmaz Rapportdato 26.10.2007 http://www.vfk.no/ Bakgrunn for undersøkelsen Hensikten

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING STOKKELAND

ARKEOLOGISK REGISTRERING STOKKELAND N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING STOKKELAND SONGDALEN KOMMUNE GNR 88 BNR 2 Rapport ved: Rune A.

Detaljer

ARKEOLOGISK BEFARING, MANDALSELVA

ARKEOLOGISK BEFARING, MANDALSELVA N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK BEFARING, MANDALSELVA MANDAL KOMMUNE Rapport ved: Silje Hauge 1 R A P P O R

Detaljer

NORGES BERGVERKSDRIFT

NORGES BERGVERKSDRIFT PROFESSOR J. H. L. VOGT NORGES BERGVERKSDRIFT EN HISTORISK OVERSIGT MED SÆRLIG HENSYN TIL UTVIKLINGEN I DE SENERE AAR VORT lands bergverksdrift kan regnes at stamme fra be gyndelsen av det 17de aarhundrede.

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Tveida Gnr 105 Bnr 1 Lindesnes Kommune Figur 1 Oversikt tiltaksområde, sett fra E-39 Rapport ved Ann

Detaljer

Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr 231 bnr.1.

Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr 231 bnr.1. R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr

Detaljer

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune Rapport ved Hege Andreassen R A P P O RT F R A A R K E O L O G I S

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 2013/5205 14.august 2013 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete kulturminner. Hvamsmovegen Nes kommune - Gang og sykkelveg Kristin Orvik Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune

Detaljer

Rapport ved: Silje Hauge

Rapport ved: Silje Hauge N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, AGNEFEST, HOLMSUNDET, ROSFJORD LYNGDAL KOMMUNE Ill. Utsikt mot

Detaljer

Øvre Kvåle Gnr 140 Bnr 5 Farsund kommune

Øvre Kvåle Gnr 140 Bnr 5 Farsund kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Øvre Kvåle Gnr 140 Bnr 5 Farsund kommune Rapport ved Bente Isaksen R A P P O RT F R A A R K E O L O

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R Skogsøy - Sandvikheia Gnr 18 bnr 34 og 35 Mandal kommune Rapport ved Yvonne Olsen

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r 1 5 / 2 9 2 0 2. m a r s 2 0 1 6 Registreringsrapport Funn av nyere tids kulturminne. R e g u l e r i n g s p l a n f o r g b n r. 6 8 / 4 5 1 m f l. - B j e r k å s h o l m e n Asker kommune K

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport Forside Ok! S.nr.13/2827 28. februar 2014 Registreringsrapport Med funn av et automatisk fredet kulturminne. Frogner næringspark Sørum kommune Ida Wankel Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune ØKONOMISK

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr.10/6574 17.juni 2011 Registreringsrapport Reguleringsplan - Pentagon UMB Ås kommune David J. A. Hill Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune Pentagon- UMB Innhold Landskap og kulturmiljø...

Detaljer

FORTEGNELSE OVER DE TIL STAVANGER MUSEUM 1 1914 INDKOMNE SAKER ÆLDRE END REFORMATIONEN.

FORTEGNELSE OVER DE TIL STAVANGER MUSEUM 1 1914 INDKOMNE SAKER ÆLDRE END REFORMATIONEN. FORTEGNELSE OVER DE TIL STAVANGER MUSEUM 1 1914 INDKOMNE SAKER ÆLDRE END REFORMATIONEN. VED HELGE GJESSING. 1. Slepen tverax av graa flint. Bredsiderne slepne, men med enkelte sterre skaller. Likesaa den

Detaljer

OM DEN KJEMISKE SAMMENSETNING

OM DEN KJEMISKE SAMMENSETNING 48 NORSK GEOLOGISK TIDSSKRIFT 25 Ms. mottatt 4. des. 1944. OM DEN KJEMISKE SAMMENSETNING AV TRONDHEIMSFELTETS KALKSTENER AV C. W. CARSTENS Kalkstensbenker optrer i samtlige 3 formasjonsgrupper i Trondheimsfeltet.

Detaljer

FYLKESKOMMUNE Kulturminner i Nordland

FYLKESKOMMUNE Kulturminner i Nordland t Nordltvld FYLKESKOMMUNE Kulturminner i Nordland Arkivsaknr.: Befaringsdato: 24-29.05 og 23-27.09.2013 Kommune: Alstahaug Gård: Sandnes Gnr: 38 Bnr: Formål: Sjakting av reguleringsområder Rapport skrevet

Detaljer

Kragerø kommune Rv 38 Eklund - Sannidal

Kragerø kommune Rv 38 Eklund - Sannidal TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Rv 38 Eklund - Sannidal Dette bildet, som ble fremskaffet av Sigmund Heldal fra Sannidal Historielag, viser området rundt Sannidal stasjon

Detaljer

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER Berge øvre Gnr 167 Bnr 5 Lyngdal Kommune Figur 1 Oversikt over området som skulle sjaktes Rapport

Detaljer

U t s k r i f t Av pantebok nr. 35 ( ) for Malangen sorenskriverembete, autorisert 1. august 1923.

U t s k r i f t Av pantebok nr. 35 ( ) for Malangen sorenskriverembete, autorisert 1. august 1923. Jnr. 35/1971. AL/GTW Fol. 62 U t s k r i f t Av pantebok nr. 35 (1923-1926) for Malangen sorenskriverembete, autorisert 1. august 1923. 155. Extraktutskrift av forhandlingsprotokollen for utskiftningsformanden

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅRNES

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅRNES N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅRNES LYNGDAL KOMMUNE Rapport ved: Silje Hauge R A P P O R T F

Detaljer

Stavanger Museums Aarshefte, Åerg. 22(1911), VI. S. 1-36 VI. FORTEGNELSE OVER DE nl STAVANGER MUSEUM l i91 I INDKOMNE SAKER ÆLDRE END REFORMATIONEN.

Stavanger Museums Aarshefte, Åerg. 22(1911), VI. S. 1-36 VI. FORTEGNELSE OVER DE nl STAVANGER MUSEUM l i91 I INDKOMNE SAKER ÆLDRE END REFORMATIONEN. Stavanger Museums Aarshefte, Åerg. 22(1911), VI. S. 1-36 VI. FORTEGNELSE OVER DE nl STAVANGER MUSEUM l i91 I INDKOMNE SAKER ÆLDRE END REFORMATIONEN. 1. Flintfloid fra Brazcl, Klepp pgd., Jæderen, bcstaaende

Detaljer

Notodden kommune Haugmotun/Rygi, Spærud og Sem

Notodden kommune Haugmotun/Rygi, Spærud og Sem TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune Haugmotun/Rygi, Spærud og Sem GNR. 33, 36, 37 OG 38 Figur 1: Stallen på Haugmoen gård sett mot nord RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

Registreringsrapport. G a n g - o g s y k k e l v e i l a n g s f v L a r s A n d e r s s o n

Registreringsrapport. G a n g - o g s y k k e l v e i l a n g s f v L a r s A n d e r s s o n s.nr 2015/11985 8.mars 2016 Registreringsrapport uten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. G a n g - o g s y k k e l v e i l a n g s f v 5 0 3 Eidsvoll Kommune L a r s A n d e r s s o n

Detaljer

Whispers from the Past

Whispers from the Past Whispers from the Past Copyright: Helen Shrimpton, 2016. Alle rettigheter forbeholdes. Av: Helen på www.crystalsandcrochet.com Del 5 Lag 4 Omtrentlig størrelse: Double knit med 4mm nål 9 inches/23cm Aran

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R J ÅBEKK GNR./BNR 37/14,11,66, 41/4, 36/1,2

Detaljer

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Huseby 2/32 Farsund kommune

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Huseby 2/32 Farsund kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Huseby 2/32 Farsund kommune R A P P O RT F R A A R K E O L O G I S K B E FA R I N G / R E G I S T R

Detaljer

HVA ER KORRUPSJON? Grenser for samarbeid. Dag Steinfeld Advokat (H) Tidligere naive forestillinger om Norges totale uskyld

HVA ER KORRUPSJON? Grenser for samarbeid. Dag Steinfeld Advokat (H) Tidligere naive forestillinger om Norges totale uskyld HVA ER KORRUPSJON? Grenser for samarbeid Dag Steinfeld Advokat (H) Tidligere naive forestillinger om Norges totale uskyld OECD-konvensjonen av 21. november 1997 Europarådets korrupsjonskonvensjon trådte

Detaljer

Kviteseid kommune Gryteødden og Briskedekkan, Vrådal

Kviteseid kommune Gryteødden og Briskedekkan, Vrådal TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kviteseid kommune Gryteødden og Briskedekkan, Vrådal GNR. 13, BNR. 3 Figur 1: Gryteødden sett fra planområdets grense i sørøst. Tatt mot sørvest RAPPORT

Detaljer

Uttalelse angående jernokeren i "Det døde hav" pr. Skorovas

Uttalelse angående jernokeren i Det døde hav pr. Skorovas /2 6921 ElkemSkorovasAS ' /". & (*4P41'4($:';.; ElkemSkorovasAS Uttalelse angående jernokeren i "Det døde hav" pr. Skorovas Steinar 14fitrtZke«. Namsskogan 4:ske l lord-trøndelag 18242 000 kartbtad ; ;

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R S KARPEID GNR.36 BNR 2 S ØGNE KOMMUNE. Rapport

Detaljer

Funn: Gravfelt og hulveier/ veifar

Funn: Gravfelt og hulveier/ veifar Vår ref.: 04/04430 Dokumentasjon av gravfeltet på Asak i forbindelse med inngrep og skjøtselstiltak på gbnr. 07/07, 07/06 og 06/07 i Skedsmo kommune, Akershus fylkes. V/ Pia Skipper Løken, 27.07.04 27.08.04

Detaljer

OG BOKSJØ J. REKSTAD. artbladene i grensestrøket lar ennu vente på sin utgivelse. Iakttagelsene nedenfor er nu 15 år gamle. Avleiringene her er to

OG BOKSJØ J. REKSTAD. artbladene i grensestrøket lar ennu vente på sin utgivelse. Iakttagelsene nedenfor er nu 15 år gamle. Avleiringene her er to EN OVERSIKT OVER DE KVARTÆRE AVLEIRINGER I GRENSE STRØKET, SOM OMFATTES AV KART BLADENE HVALER,AREMARK OG BOKSJØ AV J REKSTAD MED l KART artbladene i grensestrøket lar ennu vente på sin utgivelse Iakttagelsene

Detaljer

Østfold fylkeskommune Fylkeskonservatoren

Østfold fylkeskommune Fylkeskonservatoren Østfold fylkeskommune Fylkeskonservatoren SAKSNR. 2014/3707 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE Restene etter gartneriet med sørenden av kollen i bakgrunnen. Mot øst. MORTEN BERTHEUSSEN 2015 1 2 R APPORT

Detaljer

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner og to nyere tids kulturminner

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner og to nyere tids kulturminner Vår ref.: 10/8505 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Rykkinveien 100 gbnr 94/23, Bærum kommune, Akershus fylkeskommune. ØK-kart Gårdsnr. /-navn.

Detaljer

Drangedal kommune Dale sør

Drangedal kommune Dale sør TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Dale sør GNR. 64, BNR. 1 Bildet viser deler av innmarka på Dale sør sett mot øst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Tjørve. Gnr 33 Bnr 563 og 564. Farsund kommune. Rapport ved Morten Olsen

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Tjørve. Gnr 33 Bnr 563 og 564. Farsund kommune. Rapport ved Morten Olsen R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Tjørve Gnr 33 Bnr 563 og 564 Farsund kommune Rapport ved Morten Olsen R A P P O RT F R A A R K E O

Detaljer

Oldsaker funnet i området Lillestrøm, Strømmen, Skjetten og Kjeller

Oldsaker funnet i området Lillestrøm, Strømmen, Skjetten og Kjeller Oldsaker funnet i området Lillestrøm, Strømmen, Skjetten og Kjeller Bildeserien er satt sammen av Svein Stidahl, Skedsmo Historielag basert på fotografier og registeropplysninger mottatt fra Oldsaksamlingen

Detaljer

Bø kommune Hellestad Sandtak AS

Bø kommune Hellestad Sandtak AS TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Hellestad Sandtak AS GNR. 4, BNR. 1. GNR.9, BNR. 2 OG 416 Bilde 1Hellestad Sandtak RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune:

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Løkka Skinsnes Gnr 39 Bnr 123, 130 Mandal Kommune Rapport ved Hege Andreassen 1 R A P P O RT F R A

Detaljer

Sølvbekken, Tonstad Gnr 52 Bnr 7, 303 Sirdal kommune

Sølvbekken, Tonstad Gnr 52 Bnr 7, 303 Sirdal kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER Sølvbekken, Tonstad Gnr 52 Bnr 7, 303 Sirdal kommune Rapport ved Frode Svendsen R A P P O RT F R A

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110. Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V.

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110. Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V. TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110 Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E

Detaljer

Arkeol ogi sk Kommune: Ørland Ra p p ort Gårdsnavn: Røstad

Arkeol ogi sk Kommune: Ørland Ra p p ort Gårdsnavn: Røstad . Arkeol ogi sk Kommune: Ørland Ra p p ort Gårdsnavn: Røstad Gårdsnr./bnr.: 81/2 og 10 Arkivsaksnr.: 201509112-7 Kopi: Ørland kommune, NTN U Vitenskapsmuseet Vedlegg: Kartvedlegg Ved/dato: Ingvild Sjøbakk,

Detaljer

Pia Skipper Løken 28.05.04 Akershus fylkeskommune

Pia Skipper Løken 28.05.04 Akershus fylkeskommune Saksnummer; 01/00200 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan for Bjørndalen i Asker kommune, Akershus fylke. V/Pia Skipper Løken 26.04.04-28.04.04

Detaljer

B 2015/6. Arkeologiske undersøkelser av treskipet hus og øvrige bosetningsspor fra eldre jernalder. Del 2: vedlegg

B 2015/6. Arkeologiske undersøkelser av treskipet hus og øvrige bosetningsspor fra eldre jernalder. Del 2: vedlegg B 2015/6 Arkeologiske undersøkelser av treskipet hus og øvrige bosetningsspor fra eldre jernalder. Del 2: vedlegg Einargården, Sande gnr. 33, bnr. 8, Sola kommune, Rogaland. Florence Aanderaa AM saksnummer:

Detaljer

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N SØGNE KOMMUNE.

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N SØGNE KOMMUNE. N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K E O L O G I S K R E G I S T R E R I N G A V L Ø P S A N L E G G P Å T A N G V A L

Detaljer

Ytre Møll Bnr 128 Gnr 7 Mandal kommune

Ytre Møll Bnr 128 Gnr 7 Mandal kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER Ytre Møll Bnr 128 Gnr 7 Mandal kommune Figur 1 Deler av Torp på Ytre Møl Rapport ved Ann Monica Jensen

Detaljer

Skien kommune Fjellet kraftstasjon

Skien kommune Fjellet kraftstasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Fjellet kraftstasjon GNR. 23, BNR. 1 Økteren sett fra veien nord for Bestulåsen. Bildet er tatt mot sørøst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Førlesing og vokabular for elever med noe behov for tilrettelegging på ungdomstrinnet

Førlesing og vokabular for elever med noe behov for tilrettelegging på ungdomstrinnet Nabospråksundervisning SIST ENDRET: 10.09.2015 Dette undervisningsopplegget handler om å arbeide med nabospråk. Innhold Førlesing og vokabular for elever med noe behov for tilrettelegging på ungdomstrinnet

Detaljer

ET HITTIL UPAA-AKTET GRUNDVANDS FORRAAD I VORE LERTRAKTER

ET HITTIL UPAA-AKTET GRUNDVANDS FORRAAD I VORE LERTRAKTER ET HITTIL UPAA-AKTET GRUNDVANDS FORRAAD I VORE LERTRAKTER AV GUNNAR HOLMSEN MED 3 FIGURER fter lerfaldsulykken i V ærdalen i aaret 1893 blev der iverksat E jordboringer paa flere steder i det trondhjemske

Detaljer

RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING

RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING KULTURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO FORNMINNESEKSJONEN Postboks 6762, St. Olavs Plass 0130 Oslo 3 kullgroper (id. 94733, 94736, 94737) Bitdalen 140/1,2 Vinje kommune

Detaljer

Skien kommune Griniveien

Skien kommune Griniveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Griniveien GNR. 57, BNR. 21 Fra planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Søndre Grini Gardsnummer:

Detaljer

Vikersund Bad. 2013/3609 Modum

Vikersund Bad. 2013/3609 Modum 2013/3609 Modum Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2014 Saksnavn Vikersund Bad Saksnummer 2013/3609 Kommune Gårdsnavn Gårds- og bruksnummer Tiltakshaver Modum 95/86, 74/8, 95/82, 95/353, 623/3018

Detaljer

Stave Gnr 40 Bnr 9 Farsund kommune

Stave Gnr 40 Bnr 9 Farsund kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Stave Gnr 40 Bnr 9 Farsund kommune Rapport ved Hege Andreassen R A P P O RT F R A A R K E O L O G I

Detaljer

Nome kommune Gunnerudveien

Nome kommune Gunnerudveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nome kommune Gunnerudveien GNR. 55, BNR. 11 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nome Gardsnavn: Herregårdshavna Gardsnummer: 11

Detaljer

Det ble registrert en kokegrop fra romersk jernalder

Det ble registrert en kokegrop fra romersk jernalder Vår ref.: 03/07605 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med fjerning av gårdsvei på gbnr. 45/2 i kommune, Akershus fylke. ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn CL044-5-2,

Detaljer

Nytt sykehus i Nedre Buskerud

Nytt sykehus i Nedre Buskerud Nytt sykehus i Nedre Buskerud En forberedende arealstudie for en mulig fremtidig fylkessykehusplassering på Ytterkollen i Nedre Eiker kommune Nedre Eiker kommune Virksomhet Samfunnsutvikling Geodataavdelingen

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER SKINNARSMOEN Gnr 103 Bnr 4,5,23,42 SONGDALEN KOMMUNE Figur 1: Flyfoto over Skinnarsmoen Rapport ved: Ann Monica

Detaljer

Sluttrapport prosjekt ny drenering Susendal skole.

Sluttrapport prosjekt ny drenering Susendal skole. Sluttrapport prosjekt ny drenering Susendal skole. Bakgrunn: Prosjektet ble vedtatt gjennomført av kommunestyret i k.sak 039/13 med bevilgning på kr. 700.000,-. Prosjektet var ment å gjennomføres sommer/høst

Detaljer

No. 48 JÆDERENS GEOLOGI < DR. K. O. BJØSLYKKE. MED 3i BILLEDER I TEKSTEN, EN GEOLOGISK KARTSKISSE OG ENGLISH SCMJIAIiv" »-<>-* KRISTIANIA

No. 48 JÆDERENS GEOLOGI < DR. K. O. BJØSLYKKE. MED 3i BILLEDER I TEKSTEN, EN GEOLOGISK KARTSKISSE OG ENGLISH SCMJIAIiv »-<>-* KRISTIANIA »--* No. 48 JÆDERENS GEOLOGI < AV DR. K. O. BJØSLYKKE i MED 3i BILLEDER I TEKSTEN, EN GEOLOGISK KARTSKISSE OG ENGLISH SCMJIAIiv" KRISTIANIA I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. A, W. BRØGGERS BOKTRYKKERI

Detaljer

ARKEOLOGISK RAPPORT. Tromsdalen Kommune: Verdal Saksnr: 10/04983 Askeladden id: , , , ,

ARKEOLOGISK RAPPORT. Tromsdalen Kommune: Verdal Saksnr: 10/04983 Askeladden id: , , , , ARKEOLOGISK RAPPORT Tromsdalen Kommune: Verdal Saksnr: 10/04983 Askeladden id: 145484, 146732, 147599, 147029, 146750, 147614, 147615, 147606, 147611, 147610, 147617 og 147620 Arkeologisk rapport BAKGRUNNEN

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING DYNGVOLL

ARKEOLOGISK REGISTRERING DYNGVOLL N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING DYNGVOLL FARSUND KOMMUNE GNR 27, BNR 9 Kart 1: vises område i generelt

Detaljer

HULER AV GRØNLITYPEN.

HULER AV GRØNLITYPEN. HULER AV GRØNLITYPEN. AV JOHN OXAAL. I nogen tidligere arbeider har nærvære11de forfatter beskrevet endel huler av en ny type i Nordland. Den største og mest karakteristiske av disse er Grønligrotten,

Detaljer

Gode langsiktige utbyggingsmønstre

Gode langsiktige utbyggingsmønstre FAUSKE BIBLIOTEK NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1988: 34 Gode langsiktige utbyggingsmønstre å r NOU Norges offentlige utredninger 1988 Seriens redaksjon: FORVALTNINGSTJENESTENE STATENS TRYKNINGSKONTOR

Detaljer

Kulturminner og kulturhistorier

Kulturminner og kulturhistorier Kulturminner og kulturhistorier Post 11 Sjøbadene 59.43363 N, 5.24491 Ø I Asalavika fikk Haugesund sitt første offentlige bad (ligger på Hauge, sør for kartet). Haugesund byselskap anla i 1915 et friluftsbad

Detaljer

Bausje Gnr 32 og 33 bnr diverse Farsund kommune

Bausje Gnr 32 og 33 bnr diverse Farsund kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Bausje Gnr 32 og 33 bnr diverse Farsund kommune Rapport ved Bente Isaksen R A P P O RT F R A A R K

Detaljer

HURUM EN ARKEOLOGISK SKATTEKISTE

HURUM EN ARKEOLOGISK SKATTEKISTE HURUM EN ARKEOLOGISK SKATTEKISTE Automatisk fredede kulturminner på Hurum På Hurum er det registrert 302 arkeologiske lokaliteter hvorav 154 er automatisk fredet. I tillegg er det gjort 229 gjenstandsfunn

Detaljer

Vedlegg: Vurdering av reell fare for steinsprang og ras.

Vedlegg: Vurdering av reell fare for steinsprang og ras. Vedlegg: Vurdering av reell fare for steinsprang og ras. Snø- og steinsprang Det er ikke fareområder i eller ved området, men aktsomhetsområder. Svart skravur er mulig utløsningsområde og utløpsområde

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Skulgammen, gnr i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Skulgammen, gnr i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2010-0013 Skulgammen, gnr. 109 i Tromsø kommune Påbegynt: 31.08.2010 Avsluttet: 08.11.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 31.08.2010

Detaljer

Oldsaker funnet i Leirsund-området

Oldsaker funnet i Leirsund-området Oldsaker funnet i Leirsund-området Bildeserien er satt sammen av Svein Stidahl, Skedsmo Historielag basert på fotografier og registeropplysninger mottatt fra Oldsaksamlingen i 2002, bortsett fra nr. C35416/1

Detaljer

Siljan kommune Grorud

Siljan kommune Grorud TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Siljan kommune Grorud GNR. 5, BNR. 2, 8, 9 M.FL. Kapellet i skogen, Grorud kapell anno 1944. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E FA

Detaljer

Høva barnehage, Nes kommune. 2015/3092 Nes

Høva barnehage, Nes kommune. 2015/3092 Nes Høva barnehage, Nes kommune 2015/3092 Nes Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen januar 2016 Saksnavn Høva barnehage gnr 53 bnr 68. 123 og del av bnr 5 Høva - Nesbyen Nes kommune varsel om oppstart

Detaljer

REGULERINGSPLAN SAKSNUMMER xxx, PLANNUMMER:xsxxx BERGEN KOMMUNE, G NR 50 B NR10 MED FLERE, NEDRE KIRKEBIRKELAND AKTIVITETS- OG FAMILIEPARK

REGULERINGSPLAN SAKSNUMMER xxx, PLANNUMMER:xsxxx BERGEN KOMMUNE, G NR 50 B NR10 MED FLERE, NEDRE KIRKEBIRKELAND AKTIVITETS- OG FAMILIEPARK INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag 2. Bakgrunn 3. Mål og metoder 3.1 Mål for dokumentasjonen 3.2 Metoder benyttet under dokumentasjonen 4. Dokumentasjon av kulturminnemiljø 4.1 Områdebeskrivelse 4.2 Områdeavgrensing

Detaljer

Min. tykkelse (m) Ras nr.

Min. tykkelse (m) Ras nr. Ras nr. 1 Resent 2 Resent 3 Resent Stratigrafisk posisjon Opptreden: linjenr. (start - stopp skuddpunkt) Min. tykkelse (m) Max. tykkelse (m) 0201083 (1-8) 0,8 1,6 0-0,8 0201084 (19-22,5) 0,8 1,6 0-0,8

Detaljer

NOR1300 - Nordisk, særlig norsk, litteratur 1800-2000

NOR1300 - Nordisk, særlig norsk, litteratur 1800-2000 UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET ------------- Eksamen i NOR1300 - Nordisk, særlig norsk, litteratur 1800-2000 Høst/haust 2013 Tid: 6. desember kl. 09:00-15:00 (6 timer). Lesesal B Sophus

Detaljer

Reguleringsplan for del av gnr 141 bnr 6, Kongehaugen i Jevnaker kommune - Uttalelse etter gjennomført befaring og oversendelse av befaringsrapport

Reguleringsplan for del av gnr 141 bnr 6, Kongehaugen i Jevnaker kommune - Uttalelse etter gjennomført befaring og oversendelse av befaringsrapport Kulturarvenheten Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS Vågårdsveien 210 3516 HØNEFOSS Vår ref.: 201402766-2 Lillehammer, 4. februar 2014 Deres ref.: Reguleringsplan for del av gnr 141 bnr 6, Kongehaugen i Jevnaker

Detaljer

Med funn av automatisk fredete tids kulturminner. G a r d e m o v e i e n 7 1. R e i d u n M a r i e A a s h e i m

Med funn av automatisk fredete tids kulturminner. G a r d e m o v e i e n 7 1. R e i d u n M a r i e A a s h e i m s.nr 14/26849 9.mars 2015 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete tids kulturminner. G a r d e m o v e i e n 7 1 Ullensaker kommune R e i d u n M a r i e A a s h e i m Arkeologisk feltenhet,

Detaljer

Bamble kommune Gartnertomten,Brevikstrand

Bamble kommune Gartnertomten,Brevikstrand TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Gartnertomten,Brevikstrand GNR. 92, BNR. 4, 12 Figur 1: Oversiktsbilde over planområdet, med sjakter 1-4 utgravet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning GLASS FW NO SE Monteringsanvisning Monteringsanvisning Prod.nr: AG-00012-110/ AG-00012-210 Sintef nr: NBL 120-0240 Norsk design nr: 082714 Sist oppdatert: 28.11.2012 NO Nordpeis GLASS FW Nordpeis GLASS

Detaljer

Rapport Eidene i Vindafjord

Rapport Eidene i Vindafjord Rapport Eidene i Vindafjord På oppdrag for Dragseidprosjektet i Vindafjord kommune ble det gjennomført en undersøkelse av eidene i kommunen. Formålet var å registrere veier, landingsplasser og annet som

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I SKIEN KOMMUNE BUERFLATA PÅ ÅKRE GNR. 75, BNR. 1-1 - RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Åkre

Detaljer

ARKEOLOGISK BEFARING

ARKEOLOGISK BEFARING R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK BEFARING Konsmo Gnr 28 Bnr 7 Audendal Kommune Figur 1 Oversikt Loftsvollen, sett mot øst med grusveien fremst i bildet,

Detaljer

NOTAT AURLAND BARNEHAGE VURDERING KULTURMINNE. Aurland kommune Asplan Viak v/kjell Arne Valvik Dato: Oppdrag: Aurland barnehage

NOTAT AURLAND BARNEHAGE VURDERING KULTURMINNE. Aurland kommune Asplan Viak v/kjell Arne Valvik Dato: Oppdrag: Aurland barnehage Til: Aurland kommune Frå: Asplan Viak v/kjell Arne Valvik Dato: 2016-05-10 Oppdrag: 605659 Aurland barnehage AURLAND BARNEHAGE VURDERING KULTURMINNE Alternativa for ny barnehage i Aurland ligg på matrikkelgardane

Detaljer

Arkeologisk rapport nr: Kristiantunet II Godøy Gnr, b.nr

Arkeologisk rapport nr: Kristiantunet II Godøy Gnr, b.nr Ein tydeleg medspelar Arkeologisk rapport nr: Kristiantunet II Godøy Gnr, b.nr Heidi A Haugene Forord Eit kulturminne er eit spor etter menneskeleg liv og virke i vårt fysiske miljø, som til dømes ein

Detaljer

TEKST TIL GEOLOGISK OVERSIGTSKART OVER DET SYDLIGE NORGE

TEKST TIL GEOLOGISK OVERSIGTSKART OVER DET SYDLIGE NORGE W. WERENSKIOLD TEKST TIL GEOLOGISK OVERSIGTSKART OVER DET SYDLIGE NORGE MAALESTOK 1: 1000000 SI DEN 1878, Kjerulfs vort kjendskap kart over til det geologien sydligei Norge disse strøk utkompaai mange

Detaljer

Seljord kommune Haugan/Langlim

Seljord kommune Haugan/Langlim TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord kommune Haugan/Langlim GNR. 109, BNR. 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Seljord Gardsnavn: Haugan Gardsnummer: 109

Detaljer

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N HEDDELAND GNR 84 BNR 48

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N HEDDELAND GNR 84 BNR 48 N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING HEDDELAND MARNARDAL KOMMUNE GNR 84 BNR 48 Haugen sett mot øst.

Detaljer