Veiledning for forhåndsstemmemottakere kommunestyre- og fylkestingsvalget Ringerike kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning for forhåndsstemmemottakere kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Ringerike kommune"

Transkript

1 Veiledning for forhåndsstemmemottakere kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Ringerike kommune

2 Innhold KONTAKTPERSONER... 2 GENERELT OM VALG... 3 HVEM HAR STEMMERETT?... 3 MANNTALL... 3 LEGITIMASJON... 3 STEMMESEDLER VED FORHÅNDSSTEMMINGEN... 4 Valglister/stemmesedler... 4 Blank stemmeseddel... 5 Stemmeseddelsett... 5 Retting av stemmesedler... 5 AVLUKKER VED FORHÅNDSSTEMMING... 6 VELGERE SOM TRENGER HJELP... 7 STEMPEL PÅ STEMMESEDDELEN... 7 VALGAGITASJON... 7 TAUSHETSPLIKT... 7 VALGURNENE... 8 FRAMGANGSMÅTE VED FORHÅNDSSTEMMEGIVNING... 8 FORHÅNDSSTEMMEGIVNING FOR MANNTALLSFØRTE I RINGERIKE... 8 FORHÅNDSSTEMMEGIVNING FOR MANNTALLSFØRTE I ANDRE KOMMUNER... 9 FORDELING AV ARBEID VED STEMMEMOTTAK... 9 Oppgaver ved stemmemottaksbordet:... 9 BRUK AV EVA TIL Å REGISTRERE STEMMEGIVNINGER Velger fra Ringerike kommune som har valgkort Velger fra Ringerike kommune som mangler valgkort VELGER SOM IKKE ER MANNTALLSFØRT I RINGERIKE KOMMUNE «KONVOLUTT-URNE» Søk i manntallet for hele landet VELGEREN FINNES IKKE I MANNTALLET VELGEREN HAR STEMT TIDLIGERE BEREDSKAPSRUTINE IKKE TILGANG TIL EVA FRAMGANGSMÅTE VED BEREDSKAPSRUTINE: Hva skjer med beredskapskonvolutten etter at den er lagt i urnen? LOGGBOK OG AVVIKSSKJEMA PRAKTISK INFORMASJON VED INSTITUSJONSSTEMMING TIDSPUNKT TRANSPORT INSTITUSJONEN ID-KORT STEMMEMOTTAK HJEMME HOS VELGER OG I PASIENTROM MATERIELL TIL INSTITUSJONS- OG HJEMMESTEMMING STIKKORDREGISTER

3 Kontaktpersoner Valgsekretariatet felles e-post: Kari Veien Denné tlf eller Evi Mathilassi Lien tlf eller Mona B. Ildjarnstad tlf Arild Andresen - Eiendomsdrift tlf Henning Sveen IT tlf

4 Generelt om valg En må være innført i manntallet for å kunne stemme. I månedsskiftet juli/august får alle som er innført i manntallet, tilsendt valgkort. På valgdagene kan en kun stemme i den kommunen en er manntallsført i. Valgdagene er søndag 13. september og mandag 14. september På søndag er valglokalene åpne og mandag kl Søndag er det valgting kun i kretsene Veien og Ullerål. En kan forhåndsstemme i alle landets kommuner. Forhåndsstemming foregår i perioden fra onsdag 1. juli til og med fredag 11. september I Ringerike er det forhåndsstemming i 3 faste lokaler, ca.17 institusjoner og lignende, samt hjemme hos velgere. Åpningstidene varierer fra lokale til lokale. Alle manntallsførte i Norge kan forhåndsstemme. Mottak av ordinære forhåndsstemmer starter 10. august, men allerede fra 1. juli en kan «tidligstemme» i Ringerike rådhus. Ved «tidligstemming» er vanlige stemmesedler ikke tilgjengelig. De siste 14 dagene før valget kan en også forhåndsstemme i institusjoner og hjemme. Det skal alltid være minst to stemmemottakere til stede når en tar i mot en stemmegivning. HVEM HAR STEMMERETT? Alle som står i manntallet har stemmerett. Reglene for å stå i manntallet til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 er: En må være 18 år eller fylle 18 år senest En må være - eller ha vært - innført i norsk folkeregister som bosatt i Norge. Nordiske statsborgere som er registrert bosatt i Norge 30. juni, har stemmerett. Andre utenlandske statsborgere som har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste 3 årene, har stemmerett. I 20 kommuner kan 16- og 17-åringer stemme ved kommunestyrevalget (ikke Ringerike). De skal ikke avgi stemme i Fylkestingsvalget! MANNTALL Det er folkeregisteret som er grunnlaget for manntallet. Velgerne er manntallsført i den kommunen de er registrert som bosatt i, 30. juni Ved eventuelle feil må publikum henvende seg til folkeregisteret, telefon Har en norsk statsborger bodd mer enn 10 år i utlandet, faller velgeren ut av manntallet. Da må velgeren søke om å bli innført i manntallet for å kunne stemme. På alle forhåndsstemmesteder skal skjemaet «Søknad om å bli innført i manntallet» være tilgjengelig. Skjemaet kan fylles ut og leveres sammen med stemmegivningen. LEGITIMASJON I loven står det at alle som ikke er kjent for stemmemottaker, skal vise legitimasjon. For å få lik behandling av alle velgere, betyr dette at alle skal vise legitimasjon for å få stemme, selv om velgeren er kjent for stemmemottaker. Personer som oppholder seg i en institusjon, kan få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte sin identitet. Forutsetningen er at den som er ansatt, legitimerer seg. Gyldig legitimasjon skal inneholde: navn bilde fødselsdato Eksempler på gyldig legitimasjon Pass Sertifikat Bankkort med bilde Postens id-kort 3

5 STEMMESEDLER VED FORHÅNDSSTEMMINGEN Ved valget i 2015 har velgerne anledning til å stemme ved to valg, kommunestyrevalget og fylkestingsvalget. Velgerne kan selv avgjøre om de vil stemme ved ett eller to valg. Velgerne må informeres om muligheten for å stemme ved to valg før han/hun går inn i avlukket. Ved forhåndsstemmingen vil det være flere typer stemmesedler. Ordinær stemmeseddel kommunestyrevalg i Ringerike 1. Ordinære stemmesedler for kommunestyrevalget i Ringerike (lyserøde) 2. Ordinære stemmesedler for fylkestingsvalget i Buskerud (lyseblå) 3. Stemmesedler for kommunestyrevalg utenfor Ringerike. Disse inneholder navn på alle politiske partier/grupperinger i Norge, og velger setter kryss ved partinavnet. Listen har også blindeskrift. 4. Stemmesedler for fylkestingsvalg utenfor Buskerud. Disse inneholder navn på alle politiske partier/grupperinger i Norge, og velger setter kryss ved partinavnet. Listen har også blindeskrift. 5. Bydelsvalg i Oslo: Bruk stemmeseddel fra nettsida Velgere fra Oslo kan også bruke et blankt ark, skrive Bydelsvalg 2015 og partinavn på arket. Arket brettes og stemples som en vanlig stemmeseddel. Deretter legges det i stemmeseddelkonvolutten sammen med seddel til kommunestyrevalget i Oslo. Valglister/stemmesedler Følgende partier stiller lister i Ringerike ved årets kommunestyrevalg: 1. Arbeiderpartiet 2. Fremskrittspartiet 3. Høyre 4. Kristelig Folkeparti 5. Miljøpartiet De Grønne 6. Partiet De Kristne 7. Solidaritetslista 8. Senterpartiet 9. Sosialistisk Venstreparti 10. Venstre Følgende partier stiller lister i Buskerud ved årets fylkestingsvalg: 1. Arbeiderpartiet 2. Demokratene i Norge 3. Fremskrittspartiet 4. Høyre 5. Kristelig Folkeparti 6. Kystpartiet 7. Miljøpartiet De Grønne 8. Partiet De Kristne 9. Piratpartiet 10. Rødt 11. Senterpartiet 12. Sosialistisk Venstreparti 13. Venstre

6 Blank stemmeseddel I alle valglokaler skal det være blanke stemmesedler både til kommunestyrevalget og fylkestingsvalget. Disse kan velgerne bruke om de vil stemme blankt. Sedlene er merket «BLANK STEMMESEDDEL» Stemmeseddelsett Der det ikke er avlukker med stemmesedler, f.eks. ved forhåndsstemming hjemme og i pasientrom, må stemmemottakeren gi velgeren konvolutter med stemmeseddelsett som inneholder alle partilistene og den blanke stemmeseddelen. Det finnes ett stemmeseddelsett til kommunestyrevalget og ett stemmeseddelsett til fylkestingsvalget. Velgeren finner da usett av andre - sin stemmeseddel blant sedlene i stemmeseddelsettet. Velgeren kan beholde de partilistene som ikke er brukt, eller legge dem tilbake i konvolutten, lime den igjen og gi den tilbake til stemmemottaker. Stemmemottaker må da ta med seg de brukte settene tilbake til valgorganisasjonen slik at de kan bli makulert der. Retting av stemmesedler Velgerne kan endre på de ordinære stemmesedlene på følgende måte: Gi personstemme (gjelder begge valg). Sett et kryss foran navnet på kandidaten for å gi en personstemme. Hvis navnet til noen av kandidatene står med uthevet skrift, betyr det at partiet/gruppen har prioritert dem foran de andre kandidatene (gitt dem stemmetillegg). Stemmetillegget tilsvarer 25 % av det totale antall stemmer som kommer listen til gode. Det vil si: Får listen 100 stemmer, får kandidater med uthevet skrift 25 personstemmer. Endre rekkefølge Slengere - Gi personstemme til kandidater på andre lister (gjelder bare kommunestyrevalget). Skriv kandidatnavnene fra andre partier/grupper i et eget felt på stemmeseddelen. Når du gir personstemmer til kandidater fra andre partier, vil en del av stemmen din bli overført til det andre partiet. Verdien av stemmen din til det partiet du stemmer på, blir tilsvarende redusert. «Slengere» 5

7 Stemmesedler til kommunestyrevalget i Ringerike Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Miljøpartiet De Grønne Partiet De kristne Solidaritetslista Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Blanke Stemmesedler til kommunestyrevalget for velgere som ikke er manntallsført i Ringerike Alfabetisk oppsett av stemmesedler Stemmesedler til fylkestingsvalget i Buskerud Arbeiderpartiet Demokratene i Norge Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Miljøpartiet De Grønne Partiet De kristne Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Blanke Stemmesedler til fylkestingsvalget for velgere bosatt i andre fylker enn Buskerud Alfabetisk oppsett av stemmesedler AVLUKKER VED FORHÅNDSSTEMMING I valgloven står det at alle skal avgi stemme i enerom og usett av andre. Der det er mulig, bruker en derfor avlukker. I avlukkene skal det alltid være nok stemmesedler. Kontroller jevnlig at det er omtrent like mange stemmesedler fra hvert parti, og at riktige stemmesedler ligger i rett partihylle. Stemmesedlene settes opp alfabetisk fra venstre mot høyre i rekkefølgen som vist i tabellen over. Det må tydelig merkes hvilke stemmesedler som ligger hvor. I stemmeavlukket skal alle stemmesedlene ligge, kommunestyresedlene til venstre og fylkestingsedlene til høyre. Kommunestyre- og fylkestingssedlene skal skilles med en loddrett oransje skillevegg. Sedlene for andre kommuner enn Ringerike og andre fylker enn Buskerud, inneholder kun navn på alle godkjente partilister i Norge. Velgeren setter merke foran det partiet de vil stemme på. Disse sedlene settes sist/under henholdsvis sedlene for kommunestyrevalget i Ringerike og sedlene for fylkestinget. 6

8 I avlukkene skal det alltid være kulepenn som velgeren kan bruke til å rette stemmesedlene. Penner må festes til avlukket. Kun en person av gangen skal oppholde seg i avlukket, med mindre velger trenger hjelp (se eget punkt om «Velgere som trenger hjelp»). VELGERE SOM TRENGER HJELP Har en velger behov for hjelp i avlukket eller ved stemmegivning i pasientrom eller lignende, er det du som valgmedarbeider som skal gi denne hjelpen. Bare i spesielle tilfeller (gjelder alvorlig psykisk eller fysisk funksjonshemming) kan velgeren få peke ut sin egen hjelper i tillegg til deg som valgmedarbeider. Det er ulike årsaker til at velgere trenger hjelp i forbindelse med stemmegivningen. Det kan for eksempel være bevegelseshemning, synshemning, dysleksi eller utviklingshemning. En del av disse velgerne har problemer med å lese eller å forstå skilt og andre skriftlige anvisninger og trenger derfor hjelp til å orientere seg i valglokalet, selv om de ikke har «synlige» funksjonshemninger. Hjelpere skal ikke øve press eller utilbørlig påvirkning av velgeren. En eventuell ekstra hjelper må alltid gjøres oppmerksom på at han/hun har taushetsplikt om velgerens stemmegivning. Minst ett avlukke skal være merket med blindeskrift på seddelhyllene. Partisedlene som har oversikt over alle landets lister, vil også ha blindeskrift. Som stemmemottaker skal du ha tilgjengelig en veiledning i blindeskrift. Denne kan du låne ut til velgere som trenger det. Du skal behandle alle velgere med respekt og tålmodighet! STEMPEL PÅ STEMMESEDDELEN Alle stemmesedler skal stemples. Stempel er et krav for at stemmeseddelen godkjennes. Stempelet må være satt inne i den merkede ruten, se illustrasjon. Dersom du ikke treffer stempelruten første gang, må du stemple på nytt. Stempelrute Ved skanning av stemmeseddelen kontrolleres det at seddelen har stempel i stempelruten. Oppdager du at en velger legger en ustemplet seddel i urnen, kan velgeren få hente seg ny stemmeseddel, få stempel og legge denne i urnen. Dette er et avvik, og alle avvik skal dokumenteres og forklares i loggen. VALGAGITASJON Valgloven 8-5 første ledd bestemmer at det er forbudt å drive valgagitasjon i det rommet der forhåndsstemmegivningen foregår. Forbudet innebærer at det ikke er tillatt å drive valgkamp i form av stands eller liknende. Forbudet omfatter agitasjon for eller mot systemet, politiske partier, oppfatninger eller personer. Det omfatter både muntlige og skriftlige meningsytringer, som å sette opp oppslag eller å dele ut brosjyrer. Dersom du er stemmemottaker f.eks. i et kjøpesenter og oppdager at det drives politisk agitasjon i rommet eller området, må du avbryte stemmegivingen så lenge valgagitasjonen foregår. TAUSHETSPLIKT Alle valgmedarbeiderne er underlagt taushetsplikt, og du må skrive under en taushetserklæring. Valgloven har blant annet disse bestemmelsene som gjelder taushetsplikt: Du har taushetsplikt om enkeltpersoners stemmegivning Du har forbud mot å gi opplysninger om stemmeseddelforbruk Du har taushetsplikt etter forvaltningsloven, f.eks. om noens personlige forhold Dette innebærer at valgfunksjonærene ikke kan gi opplysninger til for eksempel pressen om forbruket av stemmesedler. 7

9 VALGURNENE Ved hvert mottak skal det være tre forseglete valgurner. Urnene skal merkes. 1. «Seddel-urne kommune/fylke» skal brukes til stemmesedler for velgere fra Ringerike kommune. 2. «Konvolutt-urne» skal brukes til stemmegivninger i omslagskonvolutt for velgere fra andre kommuner, eventuelle oransje beredskapskonvolutter. Velgeren skal selv legge stemmeseddel eller omslagskonvolutt i valgurnen før han/hun forlater valglokalet. Det er ikke lov å blande stemmesedler og omslagskonvolutter i samme urne. Framgangsmåte ved forhåndsstemmegivning Som stemmemottaker har du plikt til å gjøre velgeren kjent med de regler som gjelder for forhåndsstemmegivningen og å sørge for at handlingen foregår uforstyrret. Du må ikke gjøre noe forsøk på å øve innflytelse på hva velgeren stemmer. Det er viktig å passe på at velgerne ikke står i kø etter at han/hun har hentet stemmesedlene sine. Dette for å hindre at velgere viser hverandre hva de har stemt. Blir det kø, må en sørge for at køen er til avlukket, altså før velgeren henter stemmesedlene sine. I valglokalet skal det være tydelig merket at velger skal gå til stemmeavlukket først. Informasjon om at velger i år har anledning til å stemme ved to valg, må gis før velger går inn i avlukket. Når velgeren har hentet stemmesedler, skal han/hun gå til stemmemottakerbordet. Ha alltid en valgmedarbeider til å ordne eventuelle køer og gi veiledning til velgerne før de går i avlukket. Stemmesedlene behandles ulikt ved mottaksbordet om velger er manntallsført i Ringerike eller ikke. FORHÅNDSSTEMMEGIVNING FOR MANNTALLSFØRTE I RINGERIKE Velgeren går til avlukket og henter stemmeseddel, gjør eventuelle endringer og bretter stemmeseddelen/stemmesedlene før han/hun går til stemmemottakerbordet. Roll-up v/inngang Velger skal: 1. Gå til stemmeavlukket 2. Velge stemmeseddel/stemmesedler 3. Gjøre evt. endringer og brette stemmeseddelen/sedlene med stempelruten ut. 4. Gå til et mottakerbord. 5. Ha legitimasjon og valgkort klart. 6. Bli registrert i EVA. 7. Få stempel på stemmeseddelen/stemmesedlene. 8. Legge stemmeseddel/sedler i «Seddel-urnen». 9. Gå ut av valglokalet. Velger legger selv sedlene i urnen. 8

10 FORHÅNDSSTEMMEGIVNING FOR MANNTALLSFØRTE I ANDRE KOMMUNER Er velgeren manntallsført i en annen kommune, skal stemmeseddelen sendes til hjemkommunen for opptelling der. Dette medfører at stemmesedlene må legges i en stemmeseddelkonvolutt. Hvis velger ikke har valgkort, må det skrives ut et valgkort fra EVA. Stemmemottaker skal signere på valgkortet. Velger skal: 1. Gå til stemmeavlukket. 2. Velge stemmeseddel/stemmesedler. 3. Gjøre evt. endringer og brette stemmeseddelen/stemmesedlene med stempelruten ut. 4. Gå til et mottakerbord. 5. Ha legitimasjon og valgkort klart. 6. Bli registrert i EVA. 7. Få stempel på stemmeseddelen/stemmesedlene. 8. Få utlevert stemmeseddelkonvolutt. 9. Legge stemmeseddel/stemmesedler i stemmeseddelkonvolutt og lime konvolutten igjen. 10. Stemmemottaker legger valgkort og stemmeseddelkonvolutt i en omslagskonvolutt og limer igjen omslagskonvolutten. 11. Velger legger omslagskonvolutt i «Konvolutt-urne» og går ut av lokalet. Velger fra andre kommuner enn Ringerike, legger sedlene i en stemmeseddelkonvolutt Fordeling av arbeid ved stemmemottak Valgloven sier at for å motta en forhåndsstemme, må det alltid være to stemmemottakere til stede ved stemmemottaksbordet. I tillegg må en valgmedarbeider ta seg av informasjon, hjelpe velgere og organisere eventuelle køer til avlukkene. Husk at det aldri skal være køer mellom avlukkene og stemmemottaksbord. Fordel jobbene mellom dere, bytt med jevne mellomrom. Oppgaver ved stemmemottaksbordet: Valgmedarbeider 1: (Ansvar for identifikasjon og registrering i EVA, evt. signering av valgkort) Be velger om valgkort og legitimasjon. Kontroller legitimasjon mot velger. Skann valgkortet eller søk velger opp ved hjelp av Fødselsnummer eller Avansert søk (fødselsdato og/eller navn). Kontroller at velgeren ikke har avlagt stemme tidligere. Registrer stemmegivningen. Signer på valgkort dersom stemmegivningen skal mottas i omslagskonvolutt og lever valgkort til valgmedarbeider 2. Valgmedarbeider 2: (Ansvar for stempel, evt. stemmeseddel- og omslagskonvolutter og valgurner: «Seddel-urner (Kommune + fylke)» og «Konvolutt-urne») Velgere fra Ringerike: Stemple stemmesedlene/seddelen i stempelruten. Husk! Som stemmemottaker skal du ikke ta i stemmesedlene. Be velger legge stemmeseddelen/sedlene i «Seddel-urnene» Velgere fra andre kommuner: Få valgkort fra valgmedarbeider 1 Stemple stemmesedlene/seddelen. Gi velger en stemmeseddelkonvolutt Be velger legge sedlene i stemmeseddelkonvolutten og lime igjen. Legg valgkort og stemmeseddelkonvolutt i en omslagskonvolutt. Be velger legge omslagskonvolutten i «Konvolutt-urnen» 9

11 Bruk av EVA til å registrere stemmegivninger Alle forhåndsstemmelokaler med Internett-tilgang skal bruke EVA (Elektronisk Valg Administrativt system) for å registrere stemmegivninger. Du må derfor kunne rutinene for å registrere stemmegivninger i EVA. Valgmedarbeider 1 har ansvar for registrering i EVA. For å få tilgang til avkryssingsprogrammet EVA, må du bruke en sikker personidentifisering gjennom ID-porten. Du må: kunne bruke - og ha tilgjengelig - minst én av IDportens identifikasjonsmetoder være kjent med og ha prøvd at innlogging via ID-porten fungerer før du møter i valglokalet Når du har identifisert deg på ID-porten, vil du få tilgang til å motta forhåndsstemmer og krysse/registrere velgere i det elektroniske manntallet. Ditt forhåndsstemmelokale vil automatisk komme opp når du logger deg på. Er du stemmemottaker flere steder, må du velge korrekt rolle og stemmelokale før du starter. rolle og stemmested ikke er korrekt. Meld straks fra dersom du ser feil. Sjekk at stemmestedet er korrekt før du begynner å ta i mot velgere. Du må aldri registrere stemmegivninger i EVA hvis Mottak av forhåndsstemmer fra velgere i Ringerike og velgere fra andre kommuner behandles litt forskjellig, men måten å søke fram velgerne på, er lik. EVA vil gjøre deg oppmerksom på hvilken rutine som skal brukes. Du har godkjent en forhåndsstemme fra en velger som er manntallsført i Ringerike, når du har registrert velgeren i EVA og stemmeseddelen/sedlene er lagt i «Seddel-urnen». Velgeren er da krysset i manntallet. En stemmegivning til en annen kommune skal du registrere i EVA og legge i omslagskonvolutt. Valgorganisasjonen sender stemmen i posten til hjemkommunen. Der blir stemmegivningen godkjent og velger krysset i manntallet. Velg Registrering når du skal motta forhåndsstemmer.

12 Velger fra Ringerike kommune som har valgkort Valgmedarbeider 1 skal alltid be velger om legitimasjon og valgkort. Dette for at alle velgere skal behandles likt. Sjekk identitet, og at valgkortet stemmer med legitimasjonen. Til hver datamaskin er det koplet en håndskanner som kan lese strekkoden/manntallsnummeret på velgerens valgkort. Velg Manntallsnummer for å bruke håndskanner og til å lese strekkoden på valgkortet. Når håndskanneren leser strekkoden på valgkortet, vil velgeren automatisk dukke opp i skjermbildet. Velger fra Ringerike kommune som mangler valgkort Valgmedarbeider 1 ber om legitimasjon og sjekker identitet. Bruk legitimasjonen til å søke fram velgeren. Du kan bruke følgende søkemetoder: Fødselsnummer (11 siffer). Bruker du fødselsnummeret på legitimasjonen, vil korrekt velger dukke opp i skjermbildet. Avansert søk (navn, fødselsdato). Ved avansert søk på navn eller fødselsdato, kan du få fram en liste med personer. Velg rett person fra listen, og alle data på velgeren kommer fram i skjermbildet. Sjekk alltid data på skjermen mot velgerens legitimasjon. 11

13 Når velger er søkt fram i skjermbildet, vil du få informasjon om denne velgeren har avlagt stemme tidligere. Under ser du i «blått felt» at velger ikke har avlagt stemme tidligere. Klikk Registrer stemmegivning Skjermbildet vil vise at velgeren nå er krysset i manntallet og tidspunktet for dette. Valgmedarbeider 2 stempler stemmeseddelen/sedlene i stempelruten og ber velgeren legge stemmesedlene i urnen. VELGER SOM IKKE ER MANNTALLSFØRT I RINGERIKE KOMMUNE «KONVOLUTT-URNE» Valgmedarbeider 1 ber velger om legitimasjon og valgkort. Har velger valgkort, skanner du strekkoden. Hvis velger ikke har valgkort, må du søke fram velgeren og skrive ut et valgkort. Signer på valgkortet før du leverer det til valgmedarbeider 2. 12

14 Søk i manntallet for hele landet. For velgere uten valgkort kan du i feltet Kommune velge den kommunen som velgeren er manntallsført i. Dersom du ikke vet hvilken kommune velgeren hører hjemme i, velger du blankt felt (øverste valg på nedtrekksmenyen). Da søker du i manntallet for hele landet. Når velgeren er søkt fram, vil du få beskjed om at velgeren er manntallsført i en annen kommune, og at denne stemmegivningen skal mottas ved å bruke omslagskonvolutt. Dersom velgeren ikke har valgkort, må du skrive ut et valgkort før stemmegivningen. Husk å signere på valgkortet og lever det til valgmedarbeider 2. Når du har klikket Registrer stemmegivning, vil «det blå feltet» i skjermbildet vise at stemmegivningen er registrert. Valgmedarbeider 2 stempler stemmeseddelen/sedlene og leverer ut en stemmeseddelkonvolutt. Velger legger sedlene i stemmekonvolutten og limer igjen. Valgmedarbeider 2 legger stemmeseddelkonvolutt og valgkort i en omslagskonvolutt, limer igjen og ber velger legge omslagskonvolutten i «Konvolutt-urnen». 13

15 VELGEREN FINNES IKKE I MANNTALLET Noen ganger vil du ikke finne velgeren i manntallet selv om du søker i hele landet. Det kan være flere grunner til at en velger ikke lar seg søke fram i manntallet: Velgeren har ikke stemmerett ved valget. Velgeren kan ha hemmelig adresse. Slike velgere vil ikke stå i manntallet selv om de har stemmerett. Velgeren har vært bosatt i utlandet i mer enn 10 år og må søke seg inn i manntallet igjen. I valgpermen ligger det egne skjema som skal brukes til dette. Selv om du ikke finner velgeren ved søk i manntallet, kan velger likevel få avgi forhåndsstemme, men stemmegivningen må mottas i omslagskonvolutt. Du får ikke registrert stemmegivningen i EVA. Valgmedarbeider 1 fyller ut og signerer på et valgkort. Tomme valgkort ligger i valgpermen. Valgkortet leveres til valgmedarbeider 2 som gjennomfører sin rutine med stemmeseddelkonvolutt og omslagskonvolutt. På omslagskonvolutten skriver valgmedarbeider 2: «Ikke funnet i manntallet». Velger legger omslagskonvolutten i «Konvolutt-urne». Det er valgstyret i kommunen som i ettertid avgjør om stemmegivningen skal godkjennes eller forkastes. VELGEREN HAR STEMT TIDLIGERE I noen tilfeller kan det komme opp informasjon om at velgeren har stemt tidligere. Informer velgeren om at det kun er anledning til å stemme én gang og at det er den første mottatte stemmen som gjelder. Dersom velgeren ikke godtar dette eller mener at dette er feil, kan velger få avgi en særskilt stemmegivning i omslagskonvolutt. La velger stemme og bruk samme rutine som beskrevet for velger som ikke står i manntallet. På omslagskonvolutten skriver du «stemt tidligere». Du skal ikke registrere stemmegivningen i EVA, registreringsknappen er ikke aktiv. 14

16 Beredskapsrutine ikke tilgang til EVA Denne rutinen skal kun benyttes ved: Mottak av stemmegivninger når EVA ikke er tilgjengelig Meld straks fra til valgsekretariatet om at dere har mottatt stemmer etter beredskapsrutinen. Beredskapskonvoluttene hentes av valgorganisasjonen for registrering sentralt. FRAMGANGSMÅTE VED BEREDSKAPSRUTINE: Utstyr for mottak av beredskapsstemmer må alltid være tilgjengelig. Lag en beredskapskasse som du plasserer på golvet bak deg. Kassen skal inneholde: Stemmeseddelkonvolutter Tomme valgkort i papir for manuell utfylling Oransje beredskapskonvolutter til omslag Så lenge det elektroniske manntallet ikke er tilgjengelig, må alle stemmegivninger mottas i omslagskonvolutt. Ingen stemmesedler må legges i «Seddel-urne», sett derfor vekk seddelurnen når dere bruker beredskapsrutinen. Når velgeren kommer fra avlukket med stemmesedlene/seddelen, utføres følgende rutine: Valgmedarbeider 1 Valgmedarbeider 2 1. Be velger om legitimasjon og valgkort 2. Kontroller identitet 3. Signer på valgkortet Fyll eventuelt ut et tomt valgkort dersom velger mangler 4. Lever signert valgkort til valgmedarbeider 2 1. Motta signert valgkort. 2. Stemple stemmeseddel/sedler. 3. Gi velger en stemmeseddelkonvolutt. 4. Be velger legge stemmeseddel/sedler i konvolutten og lime den igjen. 5. Legg stemmeseddelkonvolutt og valgkort i en oransje beredskapskonvolutt. 6. Be velger legge beredskapskonvolutten i «Konvolutt-urne» 15

17 Hva skjer med beredskapskonvolutten etter at den er lagt i urnen? Når du har mottatt stemmer etter beredskapsrutinen, må du straks melde fra til valgorganisasjonen. Beredskapsstemmene vil bli hentet og registrert sentralt. Registreringen skjer ved at valgkortet leses gjennom beredskapskonvoluttens vindu. Registrering i EVA skjer uten at en åpner den oransje beredskapskonvolutten. Når beredskapskonvoluttene åpnes, skilles valgkort fra stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelkonvoluttene legges i urner. Når urnene tømmes og stemmeseddelkonvoluttene åpnes, vil identifisering av velger ikke være mulig.

18 Loggbok og avviksskjema Alle stemmemottak skal føre logg over avvik eller feilføringer på skjema «Skjema for avvik og feilføring». Her fører du alle avvik og eventuelle feil som gjøres i forhåndsstemmelokalet. Skjemaene legges i «Konvolutt-urne». Skjema finnes på nettsida for valgmedarbeidere. Husk! Alle kan gjøre feil. Det viktigste er å gi beskjed i loggboken/på skjema eller over telefon slik at vi raskt kan rette opp feilen igjen. Praktisk informasjon ved institusjonsstemming TIDSPUNKT Arbeidet skal primært foregå i ordinær arbeidstid, men ved enkelte institusjoner kan det gå utover denne tiden. Oppsatt tidspunkt ved hver institusjon er tiden da velgerne kan avgi forhåndsstemme. Stemmemottakerne skal møte fram i institusjonen en halv time før dette klokkeslettet for forberedelse og klargjøring av utstyr. Minst en halv time før dette - det vil si minst en time før oppstart skal utstyr hentes i Ringerike rådhus, underetasjen. Du må selv vurdere tidspunkt i forhold til avstand til første institusjon. Det er avsatt tid til forflytning mellom institusjonene. Denne tiden må du også brukes til å spise lunsj, og det kan være praktisk å ha med matpakke. TRANSPORT Du må egen bil for kjøring til og fra institusjonene og fyller ut kjørebok i Expence i etterkant. INSTITUSJONEN Ved hver institusjon skal det være minst to stemmemottakere. Alle institusjonene har fått brev om praktisk tilrettelegging, men erfaring tilsier at dette ikke alltid er på plass når stemmemottakerne ankommer. Her må en være fleksibel og selv rydde på plass stoler og bord m.m. På noen steder kan det være beregnet for god tid og på andre kan det være knapp tid. Enkelte steder kan velgerne stå i kø lenge før tidspunkt for oppstart. Det er viktig at du ikke blir stresset, men utfører arbeidet med nøyaktighet. Ved hver institusjon må du avklare med personale/kontaktperson om det finnes velgere som vil avgi sin stemme i pasientrom. Det kan være praktisk å besøke pasientrom på slutten av tiden. Skjer det noe uforutsett eller uavklart, skal det loggføres på Skjema for avvik og feilføring. Det kan også noteres ned eventuelle forslag til forbedring til neste valg. ID-KORT Som stemmemottaker skal du ha Ringerike kommunes ID-kort hengende godt synlig rundt halsen. Skal du besøke fengselet, må du i tillegg ha med egen legitimasjon. 17

19 STEMMEMOTTAK HJEMME HOS VELGER OG I PASIENTROM Valgloven sier at det alltid skal være to stemmemottakere for å motta en forhåndsstemmegivning. Disse må ha med seg: Stemmeseddelsett, både til kommunestyrevalget og til fylkestingsvalget. Stemmeseddelkonvolutter. Tomme valgkort for utfylling dersom velger ikke har dette. Omslagskonvolutter og oransje beredskapskonvolutter med vindu. Tre urner: «Seddel-urner, kommune og fylke» og «Konvolutt-urne». Dersom du har Internettilgang, skal alltid EVA benyttes. Hvis nettilgang mangler, bruker du beredskapsrutinen. Husk at valghandlingen skal foregå «usett av andre» med mindre velger ber om hjelp. Rutine med nettilgang ordinær forhåndsstemming: 1. Be om legitimasjon og valgkort. Kontroller identitet. NB! Ansatte ved institusjoner kan bekrefte velgers identitet, men da må den ansatte vise legitimasjon. 2. Skann valgkort eller søk fram velger i EVA og registrer stemmegivningen. 3. Gi velger to stemmeseddelsett, ett for hvert valg, evt. stemmeseddel for andre kommuner/fylker hvis velger tilhører annen kommune/fylke. 4. Velger finner sin stemmeseddel/sine stemmesedler og bretter seddelen. 5. Stemple stemmeseddelen/sedlene. 6. La Ringerikesvelgere legge stemmeseddelen/sedlene i «Seddel-urnen». Velgere fra andre kommuner, må få stemmeseddelkonvolutt til sedlene sine. Stemmeseddelkonvolutt og signert valgkort legges i omslagskonvolutt før velger legger omslagskonvolutten i «Konvolutt-urnene». Hvis nettilgang mangler - beredskapsrutine: 1. Be om legitimasjon og valgkort. Kontroller identitet. NB! Ansatte ved institusjoner kan bekrefte velgers identitet, men da må den ansatte vise legitimasjon. 2. Gi velger to stemmeseddelsett, ett for hvert valg, evt. stemmeseddel for andre kommuner/fylker hvis velger tilhører annen kommune/fylke. 3. Velger finner sin stemmeseddel/sine stemmesedler og bretter sedlene. 4. Stemple stemmeseddelen/sedlene. 5. Gi velger en stemmeseddelkonvolutt og be velger legge stemmeseddel/sedler i konvolutten og lime igjen. 6. Signer valgkortet. Fyll ut et valgkort dersom det mangler. 7. Legg stemmeseddelkonvolutt og valgkort i en oransje beredskapskonvolutt. Sjekk at velgeropplysningene på valgkortet viser i vinduet før du limer igjen beredskapskonvolutten. 8. Be velger legge beredskapskonvolutten i «Konvolutt-urne». Hvis velger ønsker det, kan stemmemottaker ta med seg de ubrukte stemmesedlene. Sedlene må da legges tilbake i konvolutten og denne limes igjen. Stemmemottaker skriver «brukt» på konvolutten og tar de gjenlimte konvoluttene med seg tilbake til valgorganisasjonen for makulering. Stemmemottakerne som skal dra på hjemmebesøk, tar selv kontakt med velgerne dagen før hjemmebesøk for å avtale omtrentlig tid. MATERIELL TIL INSTITUSJONS- OG HJEMMESTEMMING Materiellet som skal brukes, er klargjort og ferdig pakket. Minst en time før oppstart må dette hentes i Ringerike rådhus I tillegg tar du med urner. Husk ta med egen PC. 18

20 Stikkordregister Veiledning for forhåndsstemmemottakere kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 avansert søk... 9; 11 avvikskjema beredskapskonvolutt... 15; 18 beredskapsrutine hjemmestemming beredskapsstemmer hva skjer med dem blank stemmeseddel... 5 blindeskrift... 7 bydelsvalg i Oslo... 4 EVA forhåndsstemming beredskapsrutine rutiner... 8 tidspunkt... 3 velgere fra andre kommuner... 9 velgere fra Bergen kommune... 8 fødselsnummer... 9; 11 hemmelig adresse håndskanner ID-kort ID-porten institusjonsstemming kontaktpersoner... 2 konvolutt-urne... 8; 9; 13; 14 køer... 8 legitimasjon... 3; 9 loggbok skjema for avvik og feilføring loggføring manntall... 3; 9 manntallsført... 3 annen kommune Bergen kommune manntallsnummer materiell til hjemmestemming hente registrer stemmegivning retting av stemmesedler... 5 seddel-urne...8; 9; 15 skjema for avvik og feilføringavvikskjema stemmegivning hjemme registrering i EVA stemmemottak hjemme pasientrom stemmerett... 3 stemmeseddelkonvolutt stemmeseddelsett... 5 stemmesedler... 4; 6 gi personstemme... 5 retting... 5 slengere... 5 stempel... 7 stempel på stemmeseddelen... 7 stempelrute særskilt stemmegivning har stemt tidligere ikke funnet i manntallet søk avansert søk fødselsdato fødselsnummer manntall i hele landet manntallsnummer navn strekkode taushetsplikt... 7 tidligstemming... 3 transport urne forsegling... 8 hjemmestemming konvolutt-urne... 8 seddel-urne... 8 valgagitasjon... 7 valgdag... 3 valgkort... 9; 11 signering... 9 til utfylling tomme

21 valglister... 4 valgmedarbeider ; 15 valgmedarbeider ; 15 valgurne... Se urne velger finnes ikke i manntallet fra annen kommune fra Ringerike kommune... 8 har stemt tidligere har valgkort hemmelig adresse mangler valgkort som trenger hjelp

Forhåndsstemming i Ringerike. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015?

Forhåndsstemming i Ringerike. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? Forhåndsstemming i Ringerike Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? Hvor og når kan en stemme? Forhåndsstemming: 1. juli 11. september I Ringerike rådhus: 10.

Detaljer

Veiledning. for forhåndsstemmemottakere. Stortings- og sametingsvalget utarbeidet av Sigbjørg Brodin

Veiledning. for forhåndsstemmemottakere. Stortings- og sametingsvalget utarbeidet av Sigbjørg Brodin Stortings- og sametingsvalget 2013 Veiledning for forhåndsstemmemottakere utarbeidet av Sigbjørg Brodin Valgorganisasjonen i Bergen kommune valg@bergen.kommune.no Innhold KONTAKTPERSONER... 2 GENERELT

Detaljer

Veiledning for forhåndsstemmemottakere

Veiledning for forhåndsstemmemottakere Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Veiledning for forhåndsstemmemottakere utarbeidet av Sigbjørg Brodin Valgorganisasjonen i Bergen kommune valg@bergen.kommune.no Innhold KONTAKTPERSONER... 2 GENERELT

Detaljer

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015?

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? Forhåndsstemming i Bergen Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? 1 Hvor og når kan en stemme? Forhåndsstemming: 1. juli 11. september I faste lokaler i Bergen:

Detaljer

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalget?

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalget? Forhåndsstemming i Bergen Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalget? 1 Hvor og når kan en stemme? Forhåndsstemming: 1. juli 6. september 14 faste lokaler i Bergen: 12.

Detaljer

Veiledning for forhåndstemmemottakere på institusjoner og ved hjemmestemming

Veiledning for forhåndstemmemottakere på institusjoner og ved hjemmestemming Veiledning for forhåndstemmemottakere på institusjoner og ved hjemmestemming Utarbeidet av Anne Cesilie Tellnes Mer informasjon om valget finner du på www.bergen.kommune.no/tema/valg09 Innhold 1 PRAKTISK

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 VEILEDNING FOR VALGMEDARBEIDERE VALGDAGEN Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Navn: - 1 - TAKK FOR AT DU JOBBER MED VALG! Valgdagen blir travel for alle som arbeider med valgavviklingen. Forutsetningen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Veiledning for forhåndstemmemottakere ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Veiledning for forhåndstemmemottakere ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 Veiledning for forhåndstemmemottakere ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om valg... 3 1.1. Ansvarlige kontaktpersoner ved forhåndsstemmingen... 3 1.2. Stemmeperiode...

Detaljer

VELKOMMEN TIL OPPLÆRING FOR STEMMESTYRENE 5. SEPT Gunnhild Landrø og Elisabet E. Iversen

VELKOMMEN TIL OPPLÆRING FOR STEMMESTYRENE 5. SEPT Gunnhild Landrø og Elisabet E. Iversen VELKOMMEN TIL OPPLÆRING FOR STEMMESTYRENE 5. SEPT 2017 Gunnhild Landrø og Elisabet E. Iversen 2 RUTINER FOR VALGTINGET STORTINGSVALGET 2017 SKAUN KOMMUNE 3 ALLER FØRST HVA SKAL VI GJENNOMGÅ? Praktisk informasjon

Detaljer

M O T T A K A V F O R H Å N D S S T E M M E R

M O T T A K A V F O R H Å N D S S T E M M E R M O T T A K A V F O R H Å N D S S T E M M E R Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Navn:. - 1 - TAKK FOR AT DU SKAL JOBBE MED VALG! Forutsetningen for et korrekt og godt valgoppgjør er kunnskap om de

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Stortingsvalget mandag 9. september 2013 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 22.08.13 Tema Gjennomgang av viktige emner for stemmestyrene

Detaljer

VEILEDNING FOR FORHÅNDSSTEMMEMOTTAKERE VED STORTINGSVALGET/SAMETINGSVALGET 2017

VEILEDNING FOR FORHÅNDSSTEMMEMOTTAKERE VED STORTINGSVALGET/SAMETINGSVALGET 2017 VEILEDNING FOR FORHÅNDSSTEMMEMOTTAKERE VED STORTINGSVALGET/SAMETINGSVALGET 2017 Innhold GENERELT OM VALG OG FORHÅNDSSTEMMING... 3 MANNTALL OG VALGKORT... 3 HVEM HAR STEMMERETT?... 3 LEGITIMASJON... 3 STEMMEGIVNING

Detaljer

Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015

Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015 Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015 Kursinnhold: Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Opptelling Møtebok Trening i EVA

Detaljer

Veiledning for forhåndsstemmemottakere

Veiledning for forhåndsstemmemottakere Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Veiledning for forhåndsstemmemottakere faste forhåndsstemmelokaler Utarbeidet av Arild Stokke og Sigbjørg Brodin Valgtelefon: 55 56 64 10 Mer informasjon om valget

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget Innhold

Kommunestyre- og fylkestingsvalget Innhold Innhold 1 PRAKTISK INFORMASJON OM VALGARBEIDET... 2 1.1 KONTAKTPERSONER... 2 1.2 INNLEDNING... 2 1.3 PÅLOGGING... 2 1.4 VALGAGITASJON/RETNINGSLINJER... 2 1.5 STEMMEAVLUKKENE... 2 1.6 VELGERE SOM TRENGER

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 - presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.07 Forhåndsstemming og valgkort Forhåndsstemmegivning til kommunene. Fra 2. juli utenriks. Fra 10. august til

Detaljer

Stortingsvalget 2013. Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortingsvalget 2013

Stortingsvalget 2013. Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortingsvalget 2013 Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortingsvalget 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om valg... 3 1.1. Ansvarlige kontaktpersoner ved forhåndsstemmingen... 3 1.2. Stemmeperiode... 3 1.3. Manntall

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget Veiledning. for forhåndsstemmemottakere. utarbeidet av Sigbjørg Brodin.

Stortings- og sametingsvalget Veiledning. for forhåndsstemmemottakere. utarbeidet av Sigbjørg Brodin. Stortings- og sametingsvalget 2017 Veiledning for forhåndsstemmemottakere utarbeidet av Sigbjørg Brodin valg@bergen.kommune.no Innhold ID-KORT... 3 GENERELT OM VALG OG FORHÅNDSSTEMMING... 3 MANNTALL OG

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Kommunestyre- og Fylkestingsvalget mandag 12. september 2011 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 01.09.11 Tema Gjennomgang av viktige emner

Detaljer

Kurs for valgmedarbeidere i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013

Kurs for valgmedarbeidere i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 Kurs for valgmedarbeidere i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 1 Kursinnhold: 3 timer m/to pauser Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Før åpning Under valgtinget

Detaljer

Forhåndsstemming i Drammen

Forhåndsstemming i Drammen 02.09.2015 1 Forhåndsstemming i Drammen Økt Etter denne økta skal du ha kunnskap om: 1 Hva din oppgave er Det grunnleggende i valgloven 10 min pause 2 Valgsystemet EVA Hvordan du logger deg på valgsystemet

Detaljer

KURS FOR VALGMEDARBEIDERE

KURS FOR VALGMEDARBEIDERE KURS FOR VALGMEDARBEIDERE STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Plan for kurset 3 timer m/to pauser Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Før åpning

Detaljer

Stortingsvalget Valgtingsstemmegivning

Stortingsvalget Valgtingsstemmegivning Stortingsvalget 2009 - Valgtingsstemmegivning - presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 Forhåndsstemming og valgkort Forhåndsstemmegivning til kommunene. Fra 1. juli utenriks. Fra 1.

Detaljer

Mottak av forhåndsstemmer

Mottak av forhåndsstemmer Stortings- og sametingsvalget 2017 Mottak av forhåndsstemmer Rigmor Leknes Hensikt /mål Innhold Lov/forskrift/regler Formål Stemmerett Manntall Gjennomføring Beredskap Rutineportal Bruk av valgadministrativt

Detaljer

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalg?

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalg? Forhåndsstemming i Bergen Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalg? 1 Hvor og når kan en stemme? Forhåndsstemming: 14 faste lokaler i Bergen: 10. august 11. september (1.

Detaljer

V E I L E D N I N G O M V A L G A R B E I D

V E I L E D N I N G O M V A L G A R B E I D V E I L E D N I N G O M V A L G A R B E I D Navn:. Sist redigert 3. september 2013-1 - Valgdagene er søndag 8. og mandag 9. september 2013. Valglokalene er åpne søndag kl. 14.00 18.00 og mandag kl. 9.00

Detaljer

Stemmegivning generelt. Regler ved stemmegivning og manntall

Stemmegivning generelt. Regler ved stemmegivning og manntall Stemmegivning generelt Regler ved stemmegivning og manntall Viktige tema Hemmelig valg Hvem har stemmerett Krav til legitimasjon Utleggingsmanntall Assistanse i valglokalet Taushetsplikt Valgagitasjon

Detaljer

Kurs for stemmestyrer i Bergen. Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013

Kurs for stemmestyrer i Bergen. Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 Kurs for stemmestyrer i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 1 Kursinnhold: Kl. 8.30 13.30 Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Før åpning Under valgtinget Etter stenging

Detaljer

Valget fra A til Å. Valgforums stikkordsliste

Valget fra A til Å. Valgforums stikkordsliste Valget fra A til Å Valgforums stikkordsliste 1. Manntall Kommunen er ansvarlig for produksjon av manntall og valgkort Manntall produseres pr 30.6. Valgkort produseres på bakgrunn av manntall 11.7. og sendes

Detaljer

Veiledning for forhåndstemmemottakere

Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortings- og sametingsvalget 2009 Veiledning for forhåndstemmemottakere Utarbeidet av Arild Stokke og Sigbjørg Brodin Mer informasjon om valget finner du på www.bergen.kommune.no/tema/valg07 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Navn: - 1 -

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Navn: - 1 - VEILEDNING FOR STEMMESTYRET Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Navn: - 1 - INNHOLD STEMMESTYRET SITT ANSVAR... 3 STEMMESTYRETS LEDER... 3 STEMMESTYRET... 3 KL. 07.15 - HENT MATERIELL PÅ RÅDHUSET...

Detaljer

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Møtebok for stemmestyret Stortingsvalg 2009 A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag 14. september fra kl. 09.00 til kl. 21.00 A2 Stemmestyret Leder: Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Stemmestyremedlemmer:

Detaljer

Praktisk gjennomføring

Praktisk gjennomføring Praktisk gjennomføring Med eksempler fra Bergen kommune www.bergen.kommune.no/tema/valg09 Elin Solberg/Sigbjørg Brodin 1 Valget 2009 Sametingsvalg Forhåndstemming Stortingsvalg Forhåndsstemming Valgtingsstemming

Detaljer

Kurs for IKT-valgmedarbeider i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013

Kurs for IKT-valgmedarbeider i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 Kurs for IKT-valgmedarbeider i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 1 Kursinnhold: Kl. 8.30 12.00 Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Før åpning Under valgtinget

Detaljer

Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge. Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien

Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge. Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien 1 Gjennomføring av valg Valglov/valgforskrift Stortingsvalg Fylkestingsvalg og kommunestyrevalg

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Audnedal Vest-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 KURS FOR STEMMESTYRER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 KURS FOR STEMMESTYRER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 KURS FOR STEMMESTYRER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Plan for kurset- 5 timer Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Før åpning Under valgtinget

Detaljer

Rutiner forhåndsstemming Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Rutiner forhåndsstemming Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Rutiner forhåndsstemming Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Generell informasjon: Forhåndsstemmemottakerne skal gjøre seg kjent med lovverket som angår tidligstemmegivningen og forhåndsstemmegivningen,

Detaljer

Utgitt august 2005 av Kommunal- og regionaldepartementet. Publikasjonsnummer: H-2169 Bokmål

Utgitt august 2005 av Kommunal- og regionaldepartementet. Publikasjonsnummer: H-2169 Bokmål Utgitt august 2005 av Kommunal- og regionaldepartementet Publikasjonsnummer: H-2169 Bokmål Publikasjonen er oversatt til 7 språk og finnes på Internett: www.valg.no Informasjon Stortings- og sametingsvalget

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valgdagen er 14. september. Husk legitimasjon! Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Ved valget velger vi

Detaljer

HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE

HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE 1 UTLEVERT MATERIELL - STEMMESTYRENE 2 2 LISTE FOR TILDELING AV VALGMATERIELL 3 3 INSTRUKS FOR STEMMESTYRER 3 3.1 STEMMESTYRET 3 3.2 VALGLOKALET 4 3.3 MATERIELL 5 4 DISPONERING

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Forfall: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Saksliste:

Møteprotokoll. Til stede: Forfall: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Saksliste: Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Blåsalen, Rådhuset Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 13.00-13.20 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Tom Cato Karlsen Leder FRP Ingrid Lien Medlem SP Grethe Monica

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Departementet har 30. mai 2013 med hjemmel i valgloven 2-9, 7-3, 8-6, 9-10 og 10-10 gjort følgende

Detaljer

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Tana kommune / Deanu gielda Innholdsfortegnelse Hvem har stemmerett ved Stortingsvalget? 4 Står du i manntallet?... 4 Hvor kan du stemme dersom

Detaljer

Nye regler Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003. Informasjon

Nye regler Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003. Informasjon Nye regler Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003 Informasjon Viktig informasjon om valget Nye regler for hvordan du stemmer på valgdagen Nye regler for hvor du kan forhåndsstemme Nye regler for hvordan

Detaljer

Valgopplæring - Stortingsvalget Modul 1, mars 2017

Valgopplæring - Stortingsvalget Modul 1, mars 2017 Valgopplæring - Stortingsvalget 2017 Modul 1, 20. 31. mars 2017 Målet for samlingen Sette kommunene i stand til å gjennomføre en effektiv og korrekt valgavvikling som er i tråd med valglovgivningen. 2

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalget 0 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valgdagen er. september. Husk legitimasjon! Kommunestyre- og fylkestingsvalget 0 Ved valget velger vi representanter

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Ås Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Stensrud Rita

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Nesheim 10:00 20:00. Lysaker 10:00 20:00. Tuv 10:00 20:00. Markabygda 10:00 20:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Nesheim 10:00 20:00. Lysaker 10:00 20:00. Tuv 10:00 20:00. Markabygda 10:00 20:00 Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Levanger Nord-Trøndelag År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Keiserås Rita Mari E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Gausdal Oppland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE

HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE Side nr 1 HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE 1 UTLEVERT MATERIELL - STEMMESTYRENE 2 2 LISTE FOR TILDELING AV VALGMATERIELL 3 3 INSTRUKS FOR STEMMESTYRER 3 3.1 STEMMESTYRET 3 3.2 VALGLOKALET 4 3.3 MATERIELL 4 4

Detaljer

HANDBOK FOR STEMMESTYRENE

HANDBOK FOR STEMMESTYRENE HANDBOK FOR STEMMESTYRENE 1 UTLEVERT MATERIELL - STEMMESTYRENE 2 2 LISTE FOR TILDELING AV VALGMATERIELL 3 3 INSTRUKS FOR STEMMESTYRER 3 3.1 STEMMESTYRET 3 3.2 VALGLOKALET 4 3.3 MATERIELL 5 4 DISPONERING

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 2.05.205 Tidspunkt: 4:5 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter

Detaljer

Stortingsvalget 2009 HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE

Stortingsvalget 2009 HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE Stortingsvalget 2009 HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE 1 UTLEVERT MATERIELL - STEMMESTYRENE 2 2 LISTE FOR TILDELING AV VALGMATERIELL 3 3 INSTRUKS FOR STEMMESTYRER 3 3.1 STEMMESTYRET 3 3.2 VALGLOKALET 4 3.3 MATERIELL

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset, Blåsalen Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Valgstyret, telefon 7559

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Sentrum 15:00 19:00 08:00 20:00. Jørstadmoen 15:00 19:00 08:00 20:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Sentrum 15:00 19:00 08:00 20:00. Jørstadmoen 15:00 19:00 08:00 20:00 Stortingsvalget 27 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 27 Kommune: Fylke: Lillehammer Oppland År: 27 A Administrative forhold A Valgstyret Sekretær: E-postadresse: Telefon: mer (inkl. møtende

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret Stortingsvalget 213 Valgprotokoll for valgstyret Stortingsvalget 213 Kommune: Fylke: Drammen Buskerud År: 213 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Andersen Vegard Hetty Epostadresse:

Detaljer

Stortingsvalget Ar: Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget A Administrative forhold. A 1 Valgstyret. Sekretær: E-postad res se:

Stortingsvalget Ar: Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget A Administrative forhold. A 1 Valgstyret. Sekretær: E-postad res se: Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Verdal Fylke: Ar: Nord-Trøndelag 217 A Administrative forhold A 1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Ertsås Line Therese E-postad

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG VALGFORSKRIFTEN

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG VALGFORSKRIFTEN Oslo kommune Saksframlegg Til: Valgstyret Dato: 30.05.2012 Fra: Direktøren Vår ref(saksnr): 12/00980-1 Saksbeh: Telefon: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG VALGFORSKRIFTEN Saken gjelder: Kommunal-

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Garderåsen 16:00-20:00 12:00-21:00. Hovinhøgda 16:00-20:00 12:00-21:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Garderåsen 16:00-20:00 12:00-21:00. Hovinhøgda 16:00-20:00 12:00-21:00 Stortingsvalget 23 Valgprotokoll for valgstyret Stortingsvalget 23 Kommune: Fylke: Fet Akershus År: 23 A Administrative forhold A Valgstyret Valgstyrets sekretær: Epostadresse: Telefon: Medlemmer (inkl.

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Nord-Trøndelag. År: A Administrative forhold.

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Nord-Trøndelag. År: A Administrative forhold. Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Steinkjer Nord-Trøndelag År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Aarnes Kari E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Vardø Finnmark Finnmárku År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer Kommunestyre- og fylkestingsvalg År A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag den september fra kl. til kl. Søndag den september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Valgprotokoll

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fet Fylke: Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Ramse Jorunn

Detaljer

Stortingsvalget Mottak av valgtingsstemmer. Rigmor Leknes

Stortingsvalget Mottak av valgtingsstemmer. Rigmor Leknes Stortingsvalget 2017 Mottak av valgtingsstemmer Rigmor Leknes Innhold Hensikt /mål Lov/forskrift/regler Formål, stemmerett, manntall Valgmateriell Gjennomføring Diverse informasjon, fremgangsmåte Beredskap

Detaljer

ORIENTERINGSMØTE. 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007

ORIENTERINGSMØTE. 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007 ORIENTERINGSMØTE 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007 H:\TEKST\VALG\Stemmestyrer - valglokaler\kurs stemmestyrer KST-valg 2007.doc 1 FØR VALGDAGEN:

Detaljer

Ås kommune. Møtet er åpent også for medlemmer/vara og andre interesserte.

Ås kommune. Møtet er åpent også for medlemmer/vara og andre interesserte. Møte mandag 29. august kl. 16.30 i Ås rådhus, Lille sal. Valgstyrets gjennomgang med stemmestyrene av valggjennomføringen Deltakere: Valgstyrets medlemmer Stemmestyrenes ledere og nestledere Fra administrasjonen

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Finnmark Finnmárku. År: A Administrative forhold.

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Finnmark Finnmárku. År: A Administrative forhold. Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Alta Finnmark Finnmárku År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Parken Gro Anita Stene E-postadresse:

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2017

Stortings- og sametingsvalget 2017 INFORMASJON Stortings- og sametingsvalget 2017 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valgdagen er 11. september. Husk legitimasjon! Stortings- og sametingsvalget 2017 Stortinget er Norges folkevalgte

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Kommune: Ørland. Fylke: Sør-Trøndelag. Ar: A Administrative forhold

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Kommune: Ørland. Fylke: Sør-Trøndelag. Ar: A Administrative forhold Stortingsvalget 2013 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2013 Kommune: Ørland Fylke: Sør-Trøndelag Ar: 2013 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær: Brevik Britt E-postadresse:

Detaljer

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg H:\TEKST\VALG\Valgnatta - tellekorps\valgstyrets oppgaver valgdagen - kommunestyre- og fylkestingsvalg.doc 1 PROSEDYRE VED

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :00. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :00. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste: FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. 13.9.217 9: Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72 46 32 eller til

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Vestby Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Westby Christin

Detaljer

B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer. BI Behandling av mottatte forhåndsstemmegivninger

B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer. BI Behandling av mottatte forhåndsstemmegivninger Stortingsvalget 2017 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2017 Kommune: Fylke: Eigersund Rogaland 2017 A Administrative forhold Al Valystyret Sekretær: Broch Leif Erik E-postadresse: Telefon:

Detaljer

Kurs for valgansvarlige i valglokalene i Bergen. Gjennomgang av oppgaver og rutiner for inspektør og stemmestyrer.

Kurs for valgansvarlige i valglokalene i Bergen. Gjennomgang av oppgaver og rutiner for inspektør og stemmestyrer. Kurs for valgansvarlige i valglokalene i Bergen Gjennomgang av oppgaver og rutiner for inspektør og stemmestyrer. Varighet 4 timer 1 1 Kursinnhold Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver før åpning under

Detaljer

Veiledning Valgting

Veiledning Valgting Veiledning Valgting 2015 1 Innhold Innhold... 2 Praktisk informasjon om valgarbeidet... 4 Kontaktpersoner... 4 Bemanning... 4 Arbeidstid for valgmedarbeidere... 4 Godtgjøring... 4 Spisepauser... 5 Taushetsplikt...

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2013

Stortings- og sametingsvalget 2013 INFORMASJON Stortings- og sametingsvalget 2013 stemt på: har Du 3X3X Parti 1 1X1X Returkoder Stemme via Internett? side 7 10 Parti 3 3X3X 2X2X 2 Parti Stortings- og sametingsvalget 2013 Stortinget er Norges

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Bodø Nordland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Johansen Svein

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret SAKSLISTE 12/15 15/984 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN

MØTEINNKALLING. Valgstyret SAKSLISTE 12/15 15/984 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN MØTEINNKALLING Valgstyret Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 03.06.2015 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/15 15/984 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN 27.05.2015.

Detaljer

Stemmestyrenes oppgaver. Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013

Stemmestyrenes oppgaver. Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013 Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013 Valglokalene Valglokalene er de samme som ved forrige valg: Sørum skole, gymsalen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal kl Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte.

MØTEINNKALLING. Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal kl Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal 26.09.2007 kl. 16.30 Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Åfjord Sør-Trøndelag År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Barsleth

Detaljer

Veiledning for valgtingsmedarbeidere - kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015

Veiledning for valgtingsmedarbeidere - kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015 Veiledning for valgtingsmedarbeidere - kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015 Velkommen som valgmedarbeider Valgdagene er søndag 13. og mandag 14. september 2015 Søndag er stemmestedene Veien og Ullerål

Detaljer

Brukerhåndbok. gjennomføring av valgting. for. Stemmestyrene Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015

Brukerhåndbok. gjennomføring av valgting. for. Stemmestyrene Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015 Brukerhåndbok for gjennomføring av valgting Stemmestyrene Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015 side 2 Innholdsfortegnelse Praktisk informasjon om valgarbeidet... 5 Ansvarlig for praktisk gjennomføring...

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Sørum Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Telefon:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00 Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: 09.09.2013 Tid: 16:00 Forfall meldes til Infotorget 72 51 40 00 eller på e-post til postmottak@orland.kommune.no

Detaljer

Prøvevalg For kommunestyrevalg i nye Færder kommune

Prøvevalg For kommunestyrevalg i nye Færder kommune Prøvevalg For kommunestyrevalg i nye Færder kommune Prøvevalget skal gjennomføres her: https://provevalg-eva.valg.no Prøvevalg for kommunestyrevalg til Færder kommune avholdes onsdag 23. august 2017. Hensikten

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015 Søgne kommune Arkiv: 014 Saksmappe: 2014/2171-8223/2015 Saksbehandler: Randi Jortveit Dato: 26.02.2015 Saksframlegg Oppnevning av tellekorps til forhåndsstemmer og valgtingsstemmer. Godkjenning av rutiner

Detaljer

Kurs for valgansvarlige i valglokalene i Bergen. Gjennomgang av oppgaver og rutiner

Kurs for valgansvarlige i valglokalene i Bergen. Gjennomgang av oppgaver og rutiner Kurs for valgansvarlige i valglokalene i Bergen Gjennomgang av oppgaver og rutiner 1 1 Kursinnhold Generelt om valget Arbeid før og under valgtinget Lunsj Grovtellingsrutiner Føring av møtebok Pakking

Detaljer

VALGET FRA A TIL Å time? Oversikt over frister på KRDs nettside gir en god start på planleggingen FRISTER ANSKAFFELSESPROSESS

VALGET FRA A TIL Å time? Oversikt over frister på KRDs nettside gir en god start på planleggingen FRISTER ANSKAFFELSESPROSESS VALGET FRA A TIL Å På en time? FRISTER Oversikt over frister på KRDs nettside gir en god start på planleggingen ANSKAFFELSESPROSESS Regler for offentlige anskaffelser Anskaffelser over kr 500.000 eks.

Detaljer

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall Stortingsvalg År: A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Søndag. september fra kl. til kl. Mandag. september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Krets: Kommune: Fylke: Møtebok

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 1 av 22 År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 0226 SØRUM Fylke...: 0200 AKERSHUS A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Odd Hellum

Detaljer

Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 25.08.2015 for stemmestyrene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Sørum kommune 2015

Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 25.08.2015 for stemmestyrene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Sørum kommune 2015 Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 25.08.2015 for stemmestyrene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Sørum kommune 2015 Valgstyrets sekretær Odd Hellum Valglokalene Valglokalene er de samme som

Detaljer

Listeforslag, forhåndsstemmegivningen og valgtingsstemmegivningen

Listeforslag, forhåndsstemmegivningen og valgtingsstemmegivningen Listeforslag, forhåndsstemmegivningen og valgtingsstemmegivningen v/ Siri Dolven og Tom Refsum Aatlo s valgkonferanse, Quality Airport Hotel Gardermoen 14. og 15. februar 2011 1 Listeforslag - frister

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg 1 Rutinebeskrivelse til stemmestyre ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015

Saksframlegg. Vedlegg 1 Rutinebeskrivelse til stemmestyre ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 Søgne kommune Arkiv: 014 Saksmappe: 2014/2171-5803/2015 Saksbehandler: Randi Jortveit Dato: 12.02.2015 Saksframlegg Oppnevning av stemmestyret til kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 Vedlegg 1 Rutinebeskrivelse

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. februar 2017 kl. 15.30 PDF-versjon 17. februar 2017 13.02.2017 nr. 174 Forskrift om

Detaljer

Bl.l Totalt mottatte forhåndsstemmegivnínger

Bl.l Totalt mottatte forhåndsstemmegivnínger Stortingsvalget 201 7 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2017 Kommune: Leirfiord Fylke: Nordland Ar: 2017 A Administrative forhold Al Valgstyret Sekretær: E-postadresse Telefon: Medlemmer (inkl.

Detaljer

Stortingsvalg 2013. Kurs for stemmestyrer og valgmedarbeidere onsdag 28. august kl. 17.00 i Ås kulturhus, Store sal

Stortingsvalg 2013. Kurs for stemmestyrer og valgmedarbeidere onsdag 28. august kl. 17.00 i Ås kulturhus, Store sal Stortingsvalg 2013 Kurs for stemmestyrer og valgmedarbeidere onsdag 28. august kl. 17.00 i Ås kulturhus, Store sal Deltakere: Oppnevnte stemmestyrer og valgmedarbeidere, obligatorisk. Varamedlemmer og

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Departementet har 24. juni 2015 med hjemmel i valgloven 2-9, 7-3 og 8-6 gjort følgende endringer i

Detaljer

Håndbok for stemmestyremedlemmer ved valg i Skaun kommune: Stortingsvalg 11. september 2017

Håndbok for stemmestyremedlemmer ved valg i Skaun kommune: Stortingsvalg 11. september 2017 Håndbok for stemmestyremedlemmer ved valg i Skaun kommune: Stortingsvalg 11. september 2017 September 2017 VELKOMMEN Valgdagen er mandag 11. september 2017 Stemmelokalene er åpne kl. 09:00 kl. 21:00 Valgdagen

Detaljer