Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015"

Transkript

1 Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015

2 Kursinnhold: Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Opptelling Møtebok Trening i EVA (Elektronisk ValgAdministrativt system)

3 Hvorfor opplæring? Valgmedarbeiderne er «valgets ansikt utad» Lik forståelse og behandling av alle velgere Minske faren for feil og misforståelser

4 Viktige prinsipper Hemmelig valg Én stemme én velger

5 Roller og arbeidsfordeling Alle er valgmedarbeidere! Spesielle funksjoner i lokalet Stemmestyret leder nestleder sekretær evt medlem Valgmedarbeider fra teknisk drift

6 Stemmerett ved kommunestyreog fylkestingsvalg Norske statsborgere som: har fylt 18 år innen utgangen av valgåret er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge Utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller er statsborger i et nordisk land og er blitt registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge seinest 30. juni 2015

7 Manntallet Register over alle med stemmerett ved dette valget Folkeregisteret er grunnlaget for manntallet Hvor du er registret bosatt den 30. juni i valgåret Valgkort sendes til alle som står i manntallet (i august) Manntallet ble lagt ut til offentlig gjennomsyn i Ringerike rådhus og Ringerike bibliotek i juli Kun feilretting etter 30. juni

8 Hvor og når kan en stemme? Forhåndsstemming: 1. juli 11. september 3 faste lokaler i Ringerike På institusjoner Hjemme (søknadsfrist 9. september) I utlandet Valgting (bare for «Ringeriksvelgere») 13. september kl Du kan stemme i Ullerål og Veien krets. 14. september kl Du kan stemme i alle lokaler i Ringerike 8

9 Valgkort og legitimasjon Alle som står i manntallet, får valgkort. Valgkort er ikke legitimasjon Alle må legitimere seg Pass Førerkort Postens ID-kort Bankkort m/bilde Legitimasjon må inneholde: navn bilde fødselsdata

10 Rutiner før åpning Oppmøte Søndag 13.09: seinest kl Mandag 14.09: seinest kl Stemmestyrets leder fordeler følgende oppgaver: Sjekk tilsendt materiell, stemmesedler, oppsett av lokalet Sjekk at dere har riktig antall stempler Plakater Bemanningsplan, rutiner og branninstruks gjennomgås Stemmeavlukker Alle valgmedarbeidere underskriver taushetserklæring Alle valgmedarbeidere får utdelt identifikasjonskort som skal henges rundt halsen.

11 Viktig informasjon Utenfor: «Velkommen Husk legitimasjon» - seil Inne: Framgangsmåte ved stemmegivning roll-up Oversikt over lister I alle avlukker: «Slik kan du endre på stemmeseddelen»

12 Valglokalet

13 Velger som trenger hjelp Valgmedarbeider skal hjelpe. Ved alvorlig psykisk eller fysisk funksjonshemming kan velger peke ut sin egen hjelper i tillegg til valgmedarbeideren

14 Taushetsplikt Alle valgmedarbeidere har taushetsplikt Taushetserklæring Valgmedarbeidere som ikke er ansatt i Ringerike kommune skal underskrive taushetserklæring før valgtinget åpner

15 Avlukkene Universelt utformet

16 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Stemmesedler/lister: 10 til kommunestyrevalget Personstemmer Personstemmer - andre lister/«slengere» 13 til fylkestinget Personstemmer

17 Hva kan velger gjøre med stemmeseddelen? Gi personstemme Begge valg Til kommunestyret: Gi personstemme til personer på andre lister/»slengere» Skriv navn i eget felt Informasjon i alle avlukker

18 Hva gjør dere? En velger kommer inn i valglokalet med en stemmeseddel i hånden. Han setter kursen direkte mot avkrysserbordet.

19 Én stemme pr. velger Har en forhåndsstemt, kan en ikke ombestemme seg og stemme på nytt valgdagen Hemmelig valg 19

20 I avlukket skal velger Hente stemmeseddel/sedler Gjøre eventuelle endringer Brette stemmesedlene 20

21 Velgeren skal i enerom og usett brette sammen stemmeseddelen slik at det ikke er synlig hvilken valgliste velgeren stemmer på. 21

22 Ved avkrysserbordet skal velger: Vise legitimasjon og valgkort Bli registrert/krysset manntallet Få stempel på stemmeseddelen/sedlene Legge stemmeseddel/sedler i urnen

23 Stemmemottaket - alltid to personer Valgmedarbeider 1 Be om valgkort og legitimasjon Sjekk Finn/registrer person i avkryssingsmanntallet Valgmedarbeider 2: Stemple stemmesedlene Be velger legge i urnen

24 Hva gjør dere? Ved avkrysserbordet oppdager dere at velgeren har puttet stemmesedlene i urnen før de ble stemplet. 24

25 Stemmegivning ute gjelder kun de som ikke klarer å gå inn i valglokalet Utevakt ber om legitimasjon og valgkort (noter informasjon) Informer leder som gjør klart til utestemming Gå til avkrysserbord og få velger krysset To valgmedarbeidere tar med seg Stemmeseddelsett til begge valg, stempel og urne Velger stemmer usett av andre beholder resten av sedlene Stemple stemmeseddel/sedler Velger legger stemmeseddel/sedler i urnen Utstyret bringes tilbake til sekretariatet.

26 Særskilt stemmegivning Gjøres ved lederbordet Merking: «Ikke i manntall» «Stemt før» Ikke funnet i manntallet

27 Feilregistrering hva gjør du? Ola Nordmann har ikke med valgkort. Du søker han fram på navn og får mange treff. Ved en feiltakelse velger du Ola Ivar Nordmann og registrerer stemmen hans. Hva vil du gjøre nå?

28 Loggbok/avvik - føres av leder 1. Kl Kl Ola Nordmann ble feilaktig avkrysset i EVA. Ola Ivar Nordmann fikk stemmesærskilt

29 Valgmedarbeiderne er «verter» Gi informasjon ved inngangen husk to valg! Vise velgere til avlukkene Gi eventuelt hjelp til velgere i avlukket Sørge for at avlukkene inneholder det de skal Holde kontroll med køer Skifte fulle urner Holde «ro og orden» ute og inne Hjelpe til med stemmegivning ute Husk mandag blir en lang dag mat/klær

30 Valgurnene Alle urner i bruk skal være forseglet. Bare stemmesedler med stempel skal i urnen! Fulle urner må skiftes: Oppbevares forsvarlig Fulle urner skal ha to forseglinger

31 Søkekriterier ved søk i EVA 1. Bruk valgkortet og skriv inn manntallsnummer 2. Fødselsnummer (11 siffer) 3. Avansert søk Fødselsdato og navn

32 Viktig å huske på i sekretariatet Gå aldri fra PC-en pålogget Stempel må oppbevares utilgjengelig for uvedkommende Urner må lagres forsvarlig

33 Når valglokalet stenger Leder: fører antall særskilte stemmegivninger i EVA, pakker og gjør sendingen klar for henting. Alle stempler leveres inn til leder Særskilte stemmegivninger telles ved lederbord Nestleder/stemmestyremedlem: stenger valglokalet, organiserer og gjør klar til opptelling. Ubrukte stemmesedler legges tilbake i esker og pakkes deretter i plastsekker. Valgmedarbeider fra teknisk drift: fjerner plastsekker med ubrukte stemmesedler. Sekkene oppbevares minst en uke.

34 Stempler og stemmegivninger i konvolutt Pakkes i plastkasse og forsegles før opptelling: Stempler Særskilt stemmegivninger

35 Pålogging - EVA Treningsvalg: https://trening.valg.no/ Valgoppgjør 14. september: https://admin.valg.no https://www.youtube.com/watch?v=lttaayuxv1a

36 ID-porten Du må kunne bruke minst én av ID-portens identifiseringsmåter 25

37 Sortering foreløpig opptelling Alle sedler må ligge samme vei

38 Møtebok Tell antall kryss i avkryssingsmanntallet husk skille kvinner og menn I EVA: Godkjenn opptellingen begge valg Skriv ut møtebok Kontroller at alle tall er med Stemmestyret undertegner

39 Stemmeseddelesker Alle lister legges samme vei i plastkassene Kommunestyrevalget Alle partilistene Blanke Tvilsomme Fylkestingsvalget Alle partilister Blanke Tvilsomme

40 Fraktes til rådhuset Stemmeseddelkasser 1. Forsegling 2. På lokket: Strekkodelapp Egen plastkasse som også forsegles Avkryssingsmanntall Underskrevet møtebok Avviksmeldinger /loggbok Skjema: taushetserklæringer, arbeidavtaler, kjøreregninger og skjema med oversikt over brukt forseglingsmateriell

41 Nedrigging av valglokalet Alle må hjelpe til med å rydde og å pakke utstyr. Datamaskin m/utstyr pakkes og leveres på rådhuset sammen med urner mm Ubrukte stemmesedler samles og oppbevares på stemmested i minst en uke. Ubrukt forseglingsmateriell oppbevares også på stemmested, leveres på rådhuset i etterkant av valget. Ansvar: valmedarbeider fra teknisk drift.

42 Media Stemmestyret ved leder har ansvar for kontakt med media. Publikum kan ikke ta bilder inne i valglokalet. Lykke til med valgarbeidet!

43 Taushetsplikt Valgloven Taushetsplikt om enkeltpersoners stemmegivning, om forbruk av stemmesedler, personopplysninger i manntallet og øvrig valgmateriell Forvaltningsloven Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om: noens personlige forhold, eller tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. En kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Tana kommune / Deanu gielda Innholdsfortegnelse Hvem har stemmerett ved Stortingsvalget? 4 Står du i manntallet?... 4 Hvor kan du stemme dersom

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 13/347-3 16.04.2013

Deres ref. Vår ref. Dato 13/347-3 16.04.2013 Etter liste Deres ref. Vår ref. Dato 13/347-3 16.04.2013 Forslag til endringer i valgforskriften - Høring Departementet sender med dette på høring forslag til endringer i valgforskriften. Forslag til endringer

Detaljer

Regler for valg av menighetsråd

Regler for valg av menighetsråd Regler for valg av menighetsråd Vedtatt av Kirkemøtet 2014 Mindre endringer vedtatt av Kirkerådet september 2014 Gå til Regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet 1. Sammensetning og valg av menighetsråd

Detaljer

Referatsaker. Tana kommune

Referatsaker. Tana kommune Referatsaker Tana kommune Valgstyret 04.04.2013 Oversikt over frister ved valget - regjeringen.no http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/valg/for-valgmedarbeidere/oversikt-... Side 1 av 2 29.01.2013

Detaljer

Referatsaker Valgstyret 13.09.2012

Referatsaker Valgstyret 13.09.2012 Referatsaker Valgstyret 13.09.2012 DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASIONS- OG KIRKEDEPARTEMENT Høringsinstanser i følge liste 1 Ü JUL 2012 Deres ref. Vår ref. 12/1988 Dato 10.07.2012 Sametingsvalget

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere . Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning...3 2. Ansvar og roller...4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6 3. Før gjennomføring

Detaljer

Vedtekter for driften av Stabekktunet barnehage

Vedtekter for driften av Stabekktunet barnehage STABEKKTUNET BARNEHAGE JERNBANEVEIEN 11 1369 STABEKK TELEFON 67 58 14 08 TELEFAX 67 58 08 48 styrer@stabekktunet.no www.stabekktunet.no Vedtekter for driften av Stabekktunet barnehage 01. Navn og leieforhold

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Tilskuddsåret 2016 Vedrørende grunnstøtte til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, statsbudsjettets kap. 857, post 70 og 79 (Jfr. forskrift

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 15/10 Formannskapet 03.02.2015 15/10 Kommunestyret 12.02.2015

Saksnr Utvalg Møtedato 15/10 Formannskapet 03.02.2015 15/10 Kommunestyret 12.02.2015 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 23.01.2015 Referanse: 1872/2015 Arkiv: 010 Vår saksbehandler: Connie Bjørseth Reduksjon antall stemmekretser i Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/10 Formannskapet

Detaljer

Sjarmtrollparty. Manual for Mine kunder

Sjarmtrollparty. Manual for Mine kunder Sjarmtrollparty Manual for Mine kunder Trykk på mine sider Hovedside Mine kunder CRM Trykk på Mine Kunder CRM Registrere ny kunde Trykk på Registrere ny kunde HUSK: Det er viktig å fylle ut riktig informasjon

Detaljer

Kort veiledning for les fra fil (ved kjøring av makro) til møtebo

Kort veiledning for les fra fil (ved kjøring av makro) til møtebo Kort veileding for bruk av Excel til å føre møtebok for valgstyret: - - - - - - Hvert kapittel i møteboken har fått hver sin arkfane. Når du klikker på arkfanene nederst på skjermen, får du frem de respektive

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Foto: KMD/Tore Fjeld. Valgutstyr for kommuner

Foto: KMD/Tore Fjeld. Valgutstyr for kommuner Foto: KMD/Tore Fjeld Valgutstyr for kommuner 2015 Valgutstyr med universell utforming Blanke Ark er en helhetlig og gjennomtenkt designløsning som legger stor vekt på universell utforming som skal kunne

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Vedrørende tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, statsbudsjettets kap. 847, post 70 (Jf. Regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner) Denne

Detaljer

Læringsmappe for pleieassistenter

Læringsmappe for pleieassistenter Læringsmappe for pleieassistenter Kurs Deltaker DEL 1 Profil DEL 2 Mål for opplæringen DEL 3 Kompetanse og arbeidserfaring DEL 4 Bilder fra arbeidsplassen DEL 5 Tekster fra arbeidsplassen DEL 6 Sjekklister

Detaljer

Hvordan bruke dem lokalt?

Hvordan bruke dem lokalt? Systemer i Dysleksi Norge Hvordan bruke dem lokalt? Anette Beichmann Dysleksi Oslo Ledermøte Dysleksi Norge Innhold Medlemsregisteret... 3 Oppdater fødselsdato... 3 Oppdater mailadresse og telefonnummer...

Detaljer

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale DBS 6000-serien: Vedlikehold Verkstedsavtaleregister (BS65) Dersom man får en feilmelding som sier Avvikelse fra avtale, så er det noe som ikke stemmer i avtalen mellom forsikringsselskap og verksted.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert november 2014 Oppdatert november 2014 # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 4 Hvordan finne barn/ledere som

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært aktive # 5 Dublett-feilmelding

Detaljer