V E I L E D N I N G O M V A L G A R B E I D

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "V E I L E D N I N G O M V A L G A R B E I D"

Transkript

1 V E I L E D N I N G O M V A L G A R B E I D Navn:. Sist redigert 3. september

2 Valgdagene er søndag 8. og mandag 9. september Valglokalene er åpne søndag kl og mandag kl kl Valgdagen vil bli travel for alle som arbeider med valgavviklingen. Forutsetningen for et korrekt og godt valgoppgjør er kunnskap om de regler og rutiner som gjelder for valggjennomføringen. Alle må sette seg godt inn i denne veiledningen og følge den nøye. Vi ønsker dere LYKKE TIL med arbeidet! GODT VALG! Med vennlig hilsen VALGORGANISASJONEN i RØYKEN - 2 -

3 INNHOLD PRAKTISK INFORMASJON OM VALGARBEIDET... 5 BEMANNING OG OPPGAVER... 5 ARBEIDSTID FOR VALGMEDARBEIDERE... 5 GODTGJØRING... 5 BEVERTNING, SPISEPAUSER OG SPISETIDER... 6 TAUSHETSPLIKT... 6 ANSVARSFORHOLD I VALGLOKALET... 6 MEDIEHÅNDTERING... 7 GENERELL INFORMASJON OM VALG... 7 ÅPNINGSTID OG STEMMETID... 7 HVEM HAR STEMMERETT?... 7 STEMMEGIVNING STEG FOR STEG... 8 KRAV OM LEGITIMASJON - GYLDIG LEGITIMASJON... 8 STEMMESEDLER/VALGLISTER... 8 Stemmesedler - Retting av stemmesedler STEMMEAVLUKKENE... 9 Oppsett av stemmesedler i avlukkene: Hjelp i stemmeavlukket MANNTALLET FORSTYRRELSER I VALGLOKALET ARBEID I OG UTENFOR VALGLOKALET MOTTAK AV VELGERE Mottak av stemmer fra velgere med valgkort: Velgere som ikke kan krysses «ikke i manntall»/«stemt før» Prosedyre ved feilregistrering STEMPEL PÅ STEMMESEDDELEN VALGURNENE STEMMEGIVNING UTENFOR VALGLOKALET

4 LOGG OG MØTEBOK ARBEID I VALGLOKALET ETTER AT STEMMEGIVNING ER SLUTT FORELØPIG OPPTELLING Sortering og telling av stemmesedler Føring av opptelling og møtebok AVSLUTNING AV VALGARBEIDET OG PAKKING AV MATERIELL

5 PRAKTISK INFORMASJON OM VALGARBEIDET BEMANNING OG OPPGAVER Valgmedarbeiderne skal sammen sørge for at valget gjennomføres på en god og sikker måte. Valgmedarbeidere skal kunne: Delta i oppgaver ved avkrysserbordene Gi veiledning til velgere både utenfor og inne i valglokalet Ha kontroll med stemmeavlukker Ordne køer både utenfor og inne i valglokalet Sikre tilgjengelighet for velgerne Delta i opptellingsarbeidet Bistå med opprydding Valglokalene er bemannet ut fra størrelse, men alle lokaler skal ha et stemmestyre på minimum tre medlemmer. Stemmestyrets leder har ansvar for å lede gjennomføringen av valgdagen. Ingen kan bruke jakkemerker eller lignende med politisk innhold på valgdagen. ARBEIDSTID FOR VALGMEDARBEIDERE Alle valgmedarbeidere er innkalt til obligatorisk kurs fredag 30.august kl eller lørdag 31.august kl Stemmestyrets leder skal i tillegg delta på en egen opplæring i tilknytning til kurset. Stemmestyrets leder og den av valgfunksjonærene som stemmestyrets leder utpeker, skal hente valgmateriell på Røyken rådhus (Katrineåsveien 20) fra kl på søndag og fra kl på mandag og i god tid til at de møter de øvrige valgmedarbeiderne på valglokalet en time før åpning av valglokalene, altså kl på søndag og på mandag. Husk å beregne god reisetid til valglokalet. På valgdagen må ingen forlate valglokalet. Arbeidstiden varer til foreløpig opptelling og opprydding er ferdig ca. kl Ingen kan avslutte sin vakt uten stemmestyreleders godkjenning. Stemmestyret er først ferdige med arbeidet når materiell er fraktet til rådhuset og stemmestyrets møtebok er kontrollert av valgansvarlig. GODTGJØRING For ansatte i Røyken kommune godtgjøres arbeid utover ordinær arbeidstid som pålagt overtid i samsvar med relevant lov- og avtaleverk. Overtidsarbeid skal skrives på egne lister som ligger i valglokalet og følger med inn til rådhuset sammen med valgoppgjøret. Politikere godtgjøres etter egnes satser. Frivillige godtgjøres etter egne satser

6 BEVERTNING, SPISEPAUSER OG SPISETIDER Alle valgmedarbeidere får ett måltid på valgdagen søndag og to måltider på valgdagen mandag. Bespisning skal ikke foregå i selve valglokalet, men i et eget pauserom, dersom dette foreligger. Stemmestyreleder har ansvar for å organisere dette. Middag på søndag serveres ca. kl Det serveres smørbrød fra Classic catering. Lunsj på mandag serveres ca kl Det serveres smørbrød fra Classic catering. Middag på mandag serveres ca kl. 17. Det serveres kyllinggryte fra Classic catering. På Høyenhall er det bestilt mat fra Annes catering. Siste spisepause må være ferdig i god tid før valglokalet stenger kl Det er beregnet en flaske mineralvann pr. valgmedarbeider til hvert måltid. Leder peker ut en "kantinehjelper" blant medarbeiderne for tilbereding av kaffe/te og "servering" av middag. Spisepausene skal ikke være lengre enn nødvendig. TAUSHETSPLIKT Alle valgmedarbeiderne er underlagt taushetsplikt. Valgloven har bestemmelser som gjelder offentlighet og taushetsplikt: Taushetsplikt om enkeltpersoners stemmegivning Forbud mot å gi opplysninger om stemmeseddelforbruk Taushetsplikt om personopplysninger som står i manntallet og annet valgmateriell Forbud mot offentliggjøring av valgresultater og prognoser før valglokalet er stengt Taushetsplikt i samme utstrekning som etter forvaltningsloven Taushetsplikten gjelder alle valgfunksjonærer ANSVARSFORHOLD I VALGLOKALET Stemmestyrets leder har ansvar for å lede arbeidet i valglokalet, føre møtebok, pakke og forsegle materiell. Alle valgmedarbeidere må sette seg godt inn i arbeidsoppgavene i valglokalet slik at de lett kan utføre ulike oppgaver når leder ber dem om det. Stemmestyret har i følge loven ansvar for å ta stilling til eventuelle prinsipielle spørsmål som oppstår, og de skal godkjenne og skrive under stemmestyrets møtebok. Stemmestyrets leder har ansvar for å åpne og lukke valgtinget til fastsatte tider, samt å organisere opptellingen i samarbeid med stemmestyret

7 MEDIEHÅNDTERING Tar pressen direkte kontakt med et valglokale for å lage en reportasje, skal stemmestyrets leder kontakte valgorganisasjonen sentralt, ved å ringe den som har vakttelefonen, eller valgansvarlig (Susanne Vist). Dere får oppgitt navn og nummer sammen med valgmateriellet. Dersom dere ikke får kontakt med vedkommende, kontakter dere valgansvarlig. Reportasjer i valglokalet må ikke forstyrre valghandlingen. Se også punktet om «Forstyrrelser i valglokalet». Pressen kan ikke ta bilder av velgere uten deres samtykke. Selv om velger gir sitt samtykke, kan en ikke ta bilder inne i avlukket. GENERELL INFORMASJON OM VALG ÅPNINGSTID OG STEMMETID Valglokalene åpner søndag kl og stenger kl og mandag kl og stenger kl Velgere som har møtt fram ved valglokalet før stengetid, skal få avgi stemme (dvs. både velgere som er kommet inn i lokalet og velgere som står i kø utenfor lokalet). Det er viktig å markere hvem som står i kø på stengetidspunktet. De som kommer etter dette klokkeslettet, skal avvises. Det finnes en refleksvest i hvert lokale, som en valgmedarbeider kan ta på for å markere slutten av køen. Det bør være 2 valgfunksjonærer som står for stenging av valglokalet. HVEM HAR STEMMERETT? Alle som står i manntallet har stemmerett. Reglene for å stå i manntallet til stortingsvalget er: En må være 18 år eller fylle 18 år senest En må være norsk statsborger. En må være eller ha vært innført i norsk folkeregister som bosatt i Norge. Har en bodd mer enn 10 år i utlandet, må en søke om å bli innført i manntallet for å kunne stemme (dette skal være valgstyret i hende før kl på valgdagen)

8 STEMMEGIVNING STEG FOR STEG Ved ordinær stemmegivning skal velger gjøre følgende: 1. Gå til stemmeavlukket 2. Velge partiliste/stemmeseddel 3. Fold stemmeseddelen med partinavn inn 4. Gå til aktuell rode og ha legitimasjon og valgkort klart 5. Bli krysset i manntall 6. Få stempel på stemmeseddelen 7. Legge seddelen i urnen 8. Gå ut av valglokalet KRAV OM LEGITIMASJON - GYLDIG LEGITIMASJON I loven står det at alle som ikke er kjent for stemmemottaker, skal vise legitimasjon. For å få lik behandling av alle velgere, betyr dette at alle skal vise legitimasjon for å få stemme. Gyldig legitimasjon skal inneholde navn, bilde og fødselsdato. Eksempler på gyldig legitimasjon: Pass Sertifikat Bankkort med bilde Postens id-kort Studentbevis STEMMESEDLER/VALGLISTER Følgende partier stiller lister i Buskerud ved årets stortingsvalg: 1. Arbeiderpartiet 2. De Kristne 3. Demokratene i Norge 4. Fremskrittspartiet 5. Høyre 6. Kristelig Folkeparti 7. Kristent Samlingsparti 8. Kystpartiet 9. Miljøpartiet De Grønne 10. Piratpartiet 11. Rødt 12. Samfunnspartiet 13. Senterpartiet 14. Sosialistisk Venstreparti 15. Venstre 16. Blank stemmeseddel - 8 -

9 Avlukkene skal inneholde stemmesedler for alle partier/grupper som stiller til valg i Buskerud. Listene til stortingsvalget er hvite inni og oransje utenpå. Alle avlukker skal ha blanke stemmesedler. Disse plasseres som siste liste. STEMMESEDLER - RETTING AV STEMMESEDLER. Velger kan endre på stemmeseddelen på følgende måte: Endre rekkefølgen på kandidatene: Sette et nytt nummer i ruten til venstre for navnet til kandidaten Stryke kandidater: Sette et merke (kryss, hake eller liknende) i ruten til høyre for navnet STEMMEAVLUKKENE Pass på at velgerne trekker gardinen for nå de er i avlukket. Flere velgere skal ikke oppholde seg i avlukket samtidig. Valgmedarbeiderne må passe på at avlukkene til enhver tid har omtrent samme antall av hver enkelt liste. Ingen må gi opplysninger om forbruket av de ulike listene. Ingen velgere må oppholde seg unødig lenge inne i selve stemmeavlukket

10 OPPSETT AV STEMMESEDLER I AVLUKKENE: Partilistene plasseres alfabetisk. Alfabetisk starter man først øverst til venstre og fyller rekken vannrett mot høyre. HJELP I STEMMEAVLUKKET Har en velger behov for hjelp i avlukket, er det en valgmedarbeider som skal gi denne hjelpen. Bare i spesielle tilfeller (gjelder alvorlig psykisk eller fysisk funksjonshemmede) kan velgeren få peke ut sin egen hjelper i tillegg til valgmedarbeideren. MANNTALLET Manntallet lages på bakgrunn av de opplysninger som er registrert om velgeren i folkeregisteret 30. juni. Alle personer med stemmerett vil automatisk bli innført i manntallet. For at manntallet skal være korrekt på valgdagen,oppdateres det kontinuerlig. Manntallet ligger til gjennomsyn i Røykenrådhus fra slutten av juli slik at velgerne kan sjekke om de står korrekt oppført. Noen personer vil være oppført i krets 00. Dette gjelder: norske statsborgere som bor i utlandet personer som pr 30. juni ikke hadde fast bopel FORSTYRRELSER I VALGLOKALET Stemmestyret har ansvar for at valget foregår slik loven foreskriver. Det skal ikke foregå noen form for valgagitasjon eller velgerundersøkelser. Uvedkommende skal ikke få adgang til å føre kontroll med hvem som avgir stemme, og det skal ikke tillates at noen forstyrrer eller hindrer en normal gjennomføring av valghandlingen. Dette gjelder ikke bare for selve valglokalet, men også for tilstøtende rom, trapper, korridorer og lignende som velgerne må passere. Forbudet gjelder ikke gaten eller plassen utenfor valglokalet. De som opptrer i strid med dette, kan bortvises av stemmestyret, dersom stemmestyrets leder fatter beslutning om dette. Den som blir bortvist, kan i følge valgloven fremme klage til valgstyret i Røyken. Ved forstyrrelser kan politiet kontaktes

11 ARBEID I OG UTENFOR VALGLOKALET MOTTAK AV VELGERE Alle stemmestyrene får med seg roll-ups som settes frem utenfor valglokalet. (Sett en stol bak, slik at de står stødig). De valglokalene der det kan være vanskelig å finne frem, får 2 eller 3 roll-ups. Ved inngangen til selve valglokalet skal det settes opp en plakat med informasjon om framgangsmåten ved valg. Det er også laget en plakat om hvem som kan stemme, som kan henges opp utenfor valglokalet. Alle velgere skal tilbys informasjon om framgangsmåten ved valg, om legitimasjonsplikt, om hva som skal skje i avlukket og ved avkrysserbordet. Valgmedarbeiderne bør bruke denne til å gi informasjon om framgangsmåten i valghandlingen før velgeren går inn i valglokalet. Be velgeren holde legitimasjonen klar ved avkrysserbordet. Stemmeseddelen skal brettes inne i avlukket slik at seddelen er klar til å stemples ved avkrysserbordet. En velger som ikke har brettet seddelen sin inne i avlukket, skal vises tilbake til avlukket slik at denne kan brettes «usett og i enerom». MOTTAK AV STEMMER FRA VELGERE MED VALGKORT: Se logistikkplansje og arbeidsinstrukser (5 rollebeskrivelser) VELGERE SOM IKKE KAN KRYSSES «IKKE I MANNTALL»/«STEMT FØR» Når en velger allerede er krysset i manntallet, kan han/hun ikke få legge en ny stemmeseddel i urnen. Velgere som enten ikke står i manntallet eller har forhåndsstemt, og som insisterer på å få stemme, kan få stemme, men ikke rett i urne. Stemmeseddelen til disse velgerne skal i særskilt omslag. Følg prosedyrebeskrivelsen for særskilt omslag. Velgere som tilhører en annen stemmekrets i kommunen, skal ikke rett i urne, men i særskilt omslag. Stemmestyrets leder vurderer om det er behov for en egen plass, eller et eget bord, for stemmer som skal i særskilt omslag. Husk å krysse av for hva som er grunnen til at du bruker særskilt omslag. Før på eventuell annen nødvendig/viktig informasjon til valgstyret

12 PROSEDYRE VED FEILREGISTRERING Dersom en registrerer en stemmegivning på feil person, må en straks melde fra til stemmestyrets leder som loggfører feilen. Utenfor den feilkryssede velgeren skrives ordet Feil. Kommer den feilavkryssede velgeren seinere strykes ordet Feil (enkel strek) og valgmedarbeiden melder fra til stemmestyrets leder som loggfører hendelsen. En god loggføring av feilregistreringer vil være avgjørende for om velgerens stemmegivning vil bli godkjent. STEMPEL PÅ STEMMESEDDELEN Alle stemmesedler til stortingsvalget skal stemples. Stempel er et krav for at stemmeseddelen kan godkjennes, og stempelet må være satt inne i den merkede ruten. Dersom du som avkrysser ikke treffer stempelruten første gang, må du stemple på nytt. Ved skanning av stemmeseddelen kontrolleres det at seddelen har stempel i stempelruten. Oppdager du at en velger legger en ustemplet seddel i urnen, kan velgeren få hente seg ny stemmeseddel, men du må melde episoden til leder. Leder loggfører dette i stemmestyrets logg og kan da holde rede på antall ustemplede sedler i urnene. Dette er viktig for at regnskapet i stemmestyrets møtebok skal stemme. Avvik må dokumenteres og forklares i stemmestyrets møtebok. VALGURNENE Ved hvert avkrysserbord skal det være en forseglet valgurne. Urnen plasseres slik at du som valgmedarbeider har god kontroll med at kun én stemplet stemmeseddel fra hver velger legges i urnen. Alle stemmesedler som legges i urnen, må være stemplet. En kan bruke spjeldet til å åpne urnen når velger skal legge i stemmeseddel og lukke etterpå. Et stivt hvitt ark fungerer også fint til å legge oppå urnen for å markere «stengt urne». Når velgeren er blitt avkrysset i manntallet og stemmeseddelen er stemplet,, skal velgeren selv putte stemmeseddelen i valgurnen før han/hun forlater valglokalet. Fulle urner skal tømmes i bokser som forsegles med nummererte strips. Hver strips har et unikt nummer

13 Urnen som skal brukes på nytt, skal forsegles på nytt med nummerert strips. Det skal være 2 medlemmer i stemmestyret til stede når en forsegling skal brytes. Urnene skal oppbevares på en trygg måte inne i valglokalet. STEMMEGIVNING UTENFOR VALGLOKALET Velgere som ikke er i stand til å komme inn i valglokalet, kan stemme ute i bilen. Også slik stemmegivning skal foregå usett av andre. Framgangsmåten ved utestemming er følgende: 1. Valgmedarbeideren som står utenfor valglokalet, ber om valgkort og legitimasjon og sjekker disse mot hverandre. Hvis valgkort mangler, noterer en velgers navn, fødselsdato og adresse på en blokk. 2. Valgmedarbeideren informerer leder som gjør klart til utestemming. 3. To valgfunksjonærer skal sammen foreta stemmemottaket ute. Den ene går til avkrysserbordet og får velgeren krysset i manntallet. Den andre henter følgende utstyr hos stemmestyreleder: o stemmeseddelsett o stempel o urne 4. Velger får utlevert stemmeseddelsett. Usett av andre finner velgeren fram ønsket stemmeseddel og bretter denne. 5. Stemmeseddelen stemples. 6. Velgeren putter stemmeseddelen i urnen. Velgeren skal beholde de stemmesedlene som ikke brukes. 7. Urne og stempel bringes tilbake til valglokalet. NB! Dersom velgeren har noen med seg i bilen, må disse vente utenfor bilen til velgeren har foldet stemmeseddelen. Må velgeren ha hjelp, gjennomføres dette på samme måte som når det benyttes vanlige valgavlukker. LOGG OG MØTEBOK Hendelser som har betydning for valget, skal loggføres kontinuerlig. Alle valgmedarbeidere plikter å melde fra til leder om hendelser som oppstår under valgarbeidet. Stemmestyrets møtebok underskrives av alle stemmestyrets medlemmer ved dagens slutt. Møteboka lagres automatisk på bakgrunn av de opplysninger som legges inn i EVA

14 ARBEID I VALGLOKALET ETTER AT STEMMEGIVNING ER SLUTT Presis kl mandag stenges valglokalet. Stemmestyrets leder har ansvar for å gjøre dette. Alle som er møtt fram i tide, skal få avgi stemme. Alle valgmedarbeidere skal delta i arbeidet med opptelling av stemmesedler og oppryddning i valglokalet. FORELØPIG OPPTELLING Stemmestyrets leder har ansvar for å organisere opptellingen. Bordene i lokalet settes sammen i passende seksjoner for tømming av urnene. På hver opptellingsseksjon må det settes fram en eske for «Tvilsomme stemmesedler» (stemmer det er tvil om). Ingen urner må åpnes før alle ubrukte stemmesedler er fjernet fra lokalet. Et medlem av stemmestyret samler inn stemplene fra avkrysserbordet. De som sitter på avkrysserbordene teller og kontrollteller antall kryss i rodemanntallet. Resultatet oppgis til stemmestyrets leder. Stemmestyrets leder gir klarsignal til at opptellingen kan begynne. Alle kretser i Røyken skal foreta en foreløpig opptelling av stemmesedlene (grovtelling) straks stemmegivningen er slutt. I materiellet dere får med dere, ligger det konvolutter til sortering av 50 stemmer, og skilleark til sortering av partier. Det kan være nyttig å planlegge tellingen før valglokalene åpner på mandagen. Det skal først telles antall kryss i manntall og antall avgitte stemmer. Deretter skal det sorteres og telles hvor mange stemmer som er gitt til hvert parti, inkludert blanke stemmesedler. SORTERING OG TELLING AV STEMMESEDLER Sedler til sortering Resten av stemmesedlene skal sorteres etter parti, blanke sedler for seg. Alle sedlene legges samme vei. 1. Urnene tømmes. 2. Stemmesedler med stempel sorteres i bunker etter parti. 3. Blanke stemmesedler sorteres i egen bunke. 4. Hver bunke telles og kontrolltelles, og tall på stemmesedler til hvert parti og antall blanke

15 leveres stemmestyrets leder. 5. Tallene legges så inn i EVA. «Tvilsomme stemmesedler» Når urnene tømmes, skal alle «tvilsomme stemmesedler» sorteres fra og legges i en egen eske. Denne esken gis til stemmestyret. I esken skal en legge alle stemmesedler som vanskelig kan leses maskinelt. Eksempel på dette er: o o Sedler uten stempel. Sedler der det ikke fremgår hvilket valg de har stemt på Valgstyret vil i ettertid gå gjennom alle disse stemmesedlene og godkjenne eller forkaste dem. FØRING AV OPPTELLING OG MØTEBOK Straks man er ferdig med å telle og kontrolltelle et parti, skal resultatet leveres til leder. Leder fører tallet inn i EVA. Antall avgitte stemmer skal være likt antall stemmesedler i urnene. Alle avvik må forklares. Sjekk logg for eventuelle rapporteringer og henvis til loggen for å forklare eventuelle avvik. AVSLUTNING AV VALGARBEIDET OG PAKKING AV MATERIELL Alle skal delta i opprydding av lokalet. Arbeidet i valglokalet er ikke slutt før stemmestyreleder gir beskjed om det. Pakkingen gjøres etter egne pakkelister som legges ved kassene som stemmestyrene henter på rådhuset søndag og mandag morgen. Det er viktig at man krysser av etter hvert som man pakker, og at pakkelistene klistres på de rette kassene

16 Til notater:

Deres ref. Vår ref. Dato 13/347-3 16.04.2013

Deres ref. Vår ref. Dato 13/347-3 16.04.2013 Etter liste Deres ref. Vår ref. Dato 13/347-3 16.04.2013 Forslag til endringer i valgforskriften - Høring Departementet sender med dette på høring forslag til endringer i valgforskriften. Forslag til endringer

Detaljer

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Tana kommune / Deanu gielda Innholdsfortegnelse Hvem har stemmerett ved Stortingsvalget? 4 Står du i manntallet?... 4 Hvor kan du stemme dersom

Detaljer

Regler for valg av menighetsråd

Regler for valg av menighetsråd Regler for valg av menighetsråd Vedtatt av Kirkemøtet 2014 Mindre endringer vedtatt av Kirkerådet september 2014 Gå til Regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet 1. Sammensetning og valg av menighetsråd

Detaljer

Referatsaker. Tana kommune

Referatsaker. Tana kommune Referatsaker Tana kommune Valgstyret 04.04.2013 Oversikt over frister ved valget - regjeringen.no http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/valg/for-valgmedarbeidere/oversikt-... Side 1 av 2 29.01.2013

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere . Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning...3 2. Ansvar og roller...4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6 3. Før gjennomføring

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

Referatsaker Valgstyret 13.09.2012

Referatsaker Valgstyret 13.09.2012 Referatsaker Valgstyret 13.09.2012 DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASIONS- OG KIRKEDEPARTEMENT Høringsinstanser i følge liste 1 Ü JUL 2012 Deres ref. Vår ref. 12/1988 Dato 10.07.2012 Sametingsvalget

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

Kort veiledning for les fra fil (ved kjøring av makro) til møtebo

Kort veiledning for les fra fil (ved kjøring av makro) til møtebo Kort veileding for bruk av Excel til å føre møtebok for valgstyret: - - - - - - Hvert kapittel i møteboken har fått hver sin arkfane. Når du klikker på arkfanene nederst på skjermen, får du frem de respektive

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 4 4:

Detaljer

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 Mysoft Idrett Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning

Detaljer

NOTAT OM VALGREGLEMENT FOR LANDSMØTENE

NOTAT OM VALGREGLEMENT FOR LANDSMØTENE Til: Arbeidsutvalget Fra: Ketil Heyerdahl Dato: Fredag 15. november 2011 Sak nr: 11-762 NOTAT OM VALGREGLEMENT FOR LANDSMØTENE Innledning Nedenfor diskuterer jeg først hvordan valgene bør gjennomføres.

Detaljer

INNHOLD. For å lenke til dette dokumentet bruk: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf /sf-19981218-1205.html

INNHOLD. For å lenke til dette dokumentet bruk: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf /sf-19981218-1205.html FOR 1998-12-18 nr 1205: Forskrift om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v. (representasjonsforskriften). DATO: FOR-1998-12-18-1205

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Konflikt Streik - Lockout

Konflikt Streik - Lockout Innhold Streik - Lockout... 2 Innledning... 2 Forhandlingenes gang... 2 Brudd i forhandlingene... 2 Former for streik... 2 Regionkontorene... 3 Streikekomité i regionen... 3 Streikekomité i avdelingen...

Detaljer

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 I dette skrivet finner du informasjon om; Når får du melding om eksamen? Frammøte til eksamen Hjelpemidler Bruk

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

Hvordan bruke dem lokalt?

Hvordan bruke dem lokalt? Systemer i Dysleksi Norge Hvordan bruke dem lokalt? Anette Beichmann Dysleksi Oslo Ledermøte Dysleksi Norge Innhold Medlemsregisteret... 3 Oppdater fødselsdato... 3 Oppdater mailadresse og telefonnummer...

Detaljer

Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse

Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse Vedtatt 26.08.2015 av Rektor. Innhold Eksamen... 2 Studenter... 2 Skriftlig eksamen under tilsyn... 2 Felles for eksamensmappe, oppgave og hjemmeeksamen...

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

MEDARBEIDERHÅNDBOK VISJON & KULTUR. Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå!

MEDARBEIDERHÅNDBOK VISJON & KULTUR. Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå! MEDARBEIDERHÅNDBOK MEDARBEIDERHÅNDBOK Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå! I denne medarbeiderhåndboken finner du informasjon om Bjørg Fjell AS og din rolle hos oss, samt praktiske

Detaljer

Veiledning for avdelinger og. klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og. klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Vedrørende tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, statsbudsjettets kap. 847, post 70 (Jf. Regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner) Denne

Detaljer

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør www.fellesforbundet.no VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og

Detaljer

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer