M O T T A K A V F O R H Å N D S S T E M M E R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "M O T T A K A V F O R H Å N D S S T E M M E R"

Transkript

1 M O T T A K A V F O R H Å N D S S T E M M E R Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Navn:

2 TAKK FOR AT DU SKAL JOBBE MED VALG! Forutsetningen for et korrekt og godt valgoppgjør er kunnskap om de regler og rutiner som gjelder for valggjennomføringen. Som forhåndsstemmemottaker må du ha kunnskap om: 1. Det alltid skal være to valgfunksjonærer som tar imot forhåndsstemmen. 2. Det er tre valgfunksjonærer på vakt, alle har hver sin rolle: A. Informasjon B. Registrerer C. Stempler 3. Du må ha med Buypass-kortet og huske koden din. Forhåndsstemmingen foregår fra 10. august til og med 11. september. Valgdagen er mandag 14. september. I denne veildningen finner du utfyllende informasjon og beskrivelse av alle rutinene knyttet til mottak av forhåndsstemmer. Jeg ønsker deg LYKKE TIL med arbeidet! GODT VALG! Med vennlig hilsen VALGORGANISASJONEN I DRAMMEN KOMMUNE Vegard Hetty Andersen - leder - 2 -

3 INNHOLD PRAKTISK INFORMASJON OM VALGARBEIDET... 5 NOE DU LURER PÅ?... 5 ARBEIDSTID FOR VALGFUNKSJONÆRE... 5 GODTGJØRING... 5 BEVERTNING, SPISEPAUSER OG SPISETIDER... 5 MEDIEHÅNDTERING... 6 HVIS DET BRENNER... 6 EGNE NOTATER... 7 GENERELL INFORMASJON OM VALG... 8 OM VALG... 8 MANNTALLET... 8 HVEM HAR STEMMERETT?... 8 KRAV OM LEGITIMASJON - GYLDIG LEGITIMASJON... 9 STEMMESEDLER... 9 DISSE PARTIER STILLER LISTER VALGURNENE TAUSHETSPLIKT EGNE NOTATER VALGHANDLINGEN SOM VELGER HVORDAN STEMME? HVORDAN ENDRER DU PÅ STEMMESEDDELEN? VALGHANDLINGEN SOM VALGFUNKSJONÆR MOTTAK AV VELGERE STEMMEAVLUKKENE OPPSETT AV STEMMESEDLER I AVLUKKENE HJELP I STEMMEAVLUKKET FORSTYRRELSER I VALGLOKALET STEMPEL PÅ STEMMESEDDELEN

4 VELGERE FRA DRAMMEN VELGERE FRA ANDRE KOMMUNER ENN OSLO VELGERE FRA OSLO ARBEIDSFORDELING I VALGLOKALET EGNE NOTATER BRUK AV ELEKTRONISK VALGADMINISTRATIVT SYSTEM (EVA) TIL Å REGISTRERE STEMMEGIVNINGER LOGGE DEG INN REGISTRER STEMMEGIVNING VELGERE SOM IKKE KAN REGISTRERES «IKKE I MANNTALL»/«STEMT FØR» PROSEDYRE VED FEILREGISTRERING BEREDSKAPSRUTINER DERSOM VALGSYSTEMET (EVA) ER UTE AV DRIFT AVVIKSRAPPORT EGNE NOTATER ARBEID I VALGLOKALET FØR OG ETTER ÅPNINGSTID FØR ÅPNINGSTID ETTER ÅPNINGSTID EGNE NOTATER:

5 PRAKTISK INFORMASJON OM VALGARBEIDET Kontaktperson for all forhåndstemming er: NOE DU LURER PÅ? 1. Anette Korneliussen tlf: Valgsekretariatet tlf: ARBEIDSTID FOR VALGFUNKSJONÆRE Oversikt over dine vakter finner du i Mobilise ( I valglokalene på kjøpesentrene og Papirbredden er arbeidsdagen delt i to vakter. Hver vakt er bemannet med tre personer. Det er et faste lag knyttet til hvert valglokale. Dersom man blir forhindret fra å møte til en vakt må man forsøke å bytte innbyrdes eller kontakte den som står som reserve. Blir man syk eller ikke klarer å finne en erstatter, kontakt Anette Korneliussen. Navnelister og vaktplan ligger i det enkelte valglokale. Valgfunksjonærer som har første vakt må møte 30 min før åpning av valglokalene. Det skal alltid være to valgfunksjonærer tilstede for å ta imot forhåndsstemmer. GODTGJØRING Arbeid utover ordinær arbeidstid godtgjøres med overtid etter Hovedtariffavtalens bestemmelser. Overtidsarbeid skal skrives på egne lister som ligger i valglokalet. Overtidslistene sendes til valgsekreteriatet. BEVERTNING, SPISEPAUSER OG SPISETIDER I valglokalene utenfor rådhuset er kaffe, te og mineralvann tilgjengelig. Alle som jobber i disse valglokalene får mat. På Papirbredden benyttes stedets kantine. Egen avtale er inngått. Valgfunksjonærer som jobber på rådhuset benytter kantina og eget kantinekort. Man må påregne og spise i lokalet og forsøke å legge måltidene til et rolig tidspunkt

6 MEDIEHÅNDTERING Tar pressen direkte kontakt med et valglokale for å lage en reportasje, skal valgorganisasjonen sentralt ved Dag Knutsen-Øy kontaktes på mobil: Reportasjer i valglokalet må ikke forstyrre valghandlingen. Se også punktet om «Forstyrrelser i valglokalet». Pressen kan ikke ta bilder av velgere uten deres samtykke. Selv om velger gir sitt samtykke, kan en ikke ta bilder inne i avlukket. HVIS DET BRENNER Det viktigste er å evakuere alle som er i lokalet. Husk å stenge alle vinduer og dører. Brannvesenet varsles på telefon 110 (eventuelt politi på telefon 112). Avkrysserne tar med seg stempel og urne i det de forlater plassen sin. Én valgfunksjonær må få ansvar for at brann/politi ikke hindres i å komme fram til valglokalet. Valgorganisasjonen varsles så raskt som mulig

7 EGNE NOTATER - 7 -

8 GENERELL INFORMASJON OM VALG OM VALG Velgeren kan forhåndsstemme i alle landets kommuner i perioden 10. august til og med 11. september. Åpningstidene vil variere fra sted til sted. Oversikt over åpningstidene i Drammen kommune finner dere på kommunens hjemmeside: Valgdagen er mandag 14. september, og valglokalene er åpene fra kl MANNTALLET Manntallet lages på bakgrunn av de opplysninger som er registrert om velgeren i folkeregisteret 30. juni. Alle personer med stemmerett vil automatisk bli innført i manntallet og få tilsendt valgkort. Noen personer vil ikke finnes i manntallet, men likevel ha stemmerett. Dette gjelder: Norske statsborgere som har bodd sammenhengende i utlandet i mer enn 10 år. Stemmeberettigede som har hemmelig adresse. Til datamaskinen i valglokalet er det koblet en håndskanner som kan lese strekkoden på velgerens valgkort. HVEM HAR STEMMERETT? Alle som står i manntallet har stemmerett. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget har følgende personer stemmerett: Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2015 og som er, eller har vært, registert bosatt i Norge. Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen. I 20 kommuner kan de som har fylt 16 år innen utgangen av 2015 stemme ved kommunestyrevalget. De må oppfylle bosettingsvilkårene som nevnt over

9 KRAV OM LEGITIMASJON - GYLDIG LEGITIMASJON Alle velgere skal vise legitimasjon, selv om velgeren er kjent for stemmemottaker. Personer som oppholder seg på en institusjon, kan få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte sin identitet. Forutsetningen er at den ansatte legitimerer seg. Gyldig legitimasjon skal inneholde: Navn Bilde Fødselsdato Eksempler på gyldig legitimasjon: Pass Sertifikat Bankkort med bilde Stundentbevis STEMMESEDLER Ved valget i 2015 har velgerne anledning til å stemme ved to valg (kommunestyre- og fylkestingsvalget). Velgerne må selv avgjøre om de vil stemme ved ett eller to valg, men dersom velgeren ønsker å stemme ved begge valg må dette gjøres samtidig. Velgeren må informeres om muligheten for å stemme ved to valg før han/hun går inn i avlukket. Ved forhåndsstemmingen vil det være flere typer stemmesedler: Ordinære stemmesedler for kommunestyrevalget i Drammen (lyserøde). Ordinære stemmesedler for fylkestingsvalget i Buskerud (lyseblå). Stemmesedler for kommunestyrevalg utenfor Drammen. Disse inneholder navn på alle politiske partier i Norge, og velgeren setter kryss ved partinavnet. Listen har også blindeskrift. Stemmesedler for fylkestingsvalg utenfor Buskerud. Disse inneholder navn på alle politiske partier i Norge, og velgeren setter kryss ved partinavnet. Listen har også blindeskrift. Bydelsvalg i Oslo: Velgeren fra Oslo som skal avgi stemme til bydelsvalg må bruke grønn stemmeseddel. Velgeren må selv påføre aktuell bydel og partinavn. Arket brettes og stemples som en vanlig stemmeseddel. Deretter legges stemmeseddelen i stemmeseddelkonvolutten sammen med stemmeseddelen til kommunestyrevalget

10 DISSE PARTIER STILLER LISTER 11 partier stiller liste ved årets kommunestyrevalg (røde stemmesedler): Arbeiderpartiet Drammen byliste Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Miljøpartiet De Grønne Partiet De Kristne Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre 13 partier stiller liste ved årets fylkestingsvalg (blå stemmesedler): Arbeiderpartiet Demokratene i Norge Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Miljøpartiet De Grønne Partiet De Kristne Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre VALGURNENE Ved avkrysserbord skal det være tre forseglede valgurner. Kommunestyrevalg Fylkestingsvalg Konvolutturne Urnene plasseres slik at du som valgfunksjonær har god kontroll på urnene. Alle stemmesedler som legges i urnene, skal være stemplet. Fulle urner erstattes av nye. Urnen forsegles og oppbevares på en forsvarlig måte

11 Valgfunksjonærer er underlagt taushetsplikt. TAUSHETSPLIKT Valgloven har bestemmelser som gjelder offentlighet og taushetsplikt: Taushetsplikt om enkeltpersoners stemmegivning. Forbud mot å gi opplysninger om stemmeseddelforbruk. Taushetsplikt om personopplysninger som står i manntallet og annet valgmateriell. Taushetsplikt i samme utstrekning som etter forvaltningsloven

12 EGNE NOTATER

13 VALGHANDLINGEN SOM VELGER HVORDAN STEMME? 1. Ta stemmesedlene du vil bruke. 2. Gjør eventuelle endringer. 3. Brett stemmesedlene med partinavnet inn og feltet for stempling ut. 4. Gå til en valgfunksjonær og få et stempel på utsiden av stemmeseddelene. 5. Legg de stemplede stemmesedler i urnene. HVORDAN ENDRER DU PÅ STEMMESEDDELEN? Velgerne kan endre på de ordinære stemmesedlene på følgende måte: Gi personstemme (gjelder begge valg). Sett et kryss i ruten ved navnet til kandidaten som du vil gi en personstemme. Når navnet til kandidatene står med uthevet skrift, betyr det at partiet har prioritert dem (gitt vedkommende et stemmetillegg). Stemmetillegget tilsvarer 25 % av det totale antall stemmer som partiet får. Det vil si: Får listen 100 stemmer, får kandidater med uthevet skrift 25 personstemmer ekstra. Slengere - Gi personstemme til kandidater på andre lister (gjelder bare kommunestyrevalget). Skriv kandidatnavnene fra andre partier i et eget felt på stemmeseddelen

14 VALGHANDLINGEN SOM VALGFUNKSJONÆR MOTTAK AV VELGERE Ved inngangen til valglokalet skal det stå en roll-up med informasjon om framgangsmåten ved valg. Alle velgere skal informeres om legitimasjonsplikt, at det er to valg og hva som skal skje ved avkrysserbordet. Dersom velgeren ønsker å stemme både ved kommunestyre- og fylkestingsvalget, må velgeren gjøre dette samtidig. I år blir det særskilt viktig å informere velgeren om at stemmeseddelen skal brettes i avlukket og hvordan dette gjøres. En velger som ikke har brettet seddelen sin inne i avlukket, skal vises tilbake til avlukket slik at seddelen kan brettes «usett og i enerom». Roll-up v/inngang STEMMEAVLUKKENE De nye avlukkene er universelt utformet, dvs. det finnes en lav skriveplate tilpasset rullestolbrukere og en høy skriveplate tilpasset stående. I disse avlukkene er stemmesedlene plassert liggende i kassettene. Alle avlukkene har blindeskrift på kassetthyllene. Pass på at velgerne trekker gardinen for nå de er i avlukket. Flere velgere skal ikke oppholde seg i avlukket samtidig. Velger som oppholder seg i avlukket skal ikke forstyrres. Nytt avlukke - universell utforming m/gardin OPPSETT AV STEMMESEDLER I AVLUKKENE Avlukkene skal inneholde stemmesedler for alle partier som stiller til valg ved henholdsvis kommunestyre- og fylkestingsvalget. Det er en skillevegg i avlukket som skiller stemmeseddlene til de to ulike valgene. Partilistene skal plasseres alfabetisk. Alle avlukker skal ha blanke stemmesedler. Disse plasseres som siste liste. I avlukkene skal det alltid være nok stemmesedler. Kontroller jevnlig at det er omtrent like mange stemmesedler fra hvert parti, og at riktige stemmesedler ligger i rett partihylle. HJELP I STEMMEAVLUKKET Dersom en velger behov for hjelp i avlukket eller ved stemmegivning i pasientrom eller lignende, er det du som valgfunksjonær som skal gi denne hjelpen. Bare i spesielle tilfeller (gjelder alvorlig psykisk eller fysisk funksjonshemming) kan velgeren få peke ut sin egen hjelper i tillegg til deg som valgfunksjonær. En eventuell ekstra hjelper må alltid gjøres oppmerksom på at han/hun har taushetsplikt om velgerens stemmegivning

15 Det er ulike årsaker til at velgere trenger hjelp i forbindelse med stemmegivningen. Det kan for eksempel være bevegelseshemming, synshemming, dysleksi eller utviklingshemming. En del av disse velgerne har problemer med å lese eller å forstå skilt og andre skriftlige anvisninger og trenger derfor hjelp til å orientere seg i valglokalet, selv om de ikke har «synlige» funksjonshemninger. Hjelpere skal ikke utøve press eller utilbørlig påvirkning på velgeren. Departementets stemmeseddel som har oversikt over alle landets registrerte partier har blindeskrift. Hvert valglokale har tilgjengelig en veiledning med blindeskrift som forklarer hvordan departementets stemmesedler skal benyttes. Denne kan du låne ut til velgere som trenger det. I tillegg er alle stemmeseddelkassetter i avlukkene merket med blindeskrift. Du skal behandle alle velgere med respekt og tålmodighet! FORSTYRRELSER I VALGLOKALET Valgfunksjonærene har ansvar for at valget foregår slik loven foreskriver. Det skal ikke foregå noen form for agitasjon eller velgerundersøkelser, uvedkommende skal ikke få adgang til å føre kontroll med hvem som avgir stemme, og det skal ikke tillates at noen forstyrrer eller hindrer en normal gjennomføring av valghandlingen. Forbudet gjelder ikke gaten eller plassen utenfor valglokalet. De som opptrer i strid med dette, kan bortvises. Ved forstyrrelser kan politiet kontaktes. Kontakt også valgsekretariatet. STEMPEL PÅ STEMMESEDDELEN Alle stemmesedler skal ha stempel i stempelruten. Dersom du ikke treffer stempelruten første gang, eller stemplet er for svakt, må du stemple på nytt. Velgeren kan ikke få med seg en stemplet stemmeseddel ut av valglokalet. Stemplede stemmesedler som ikke skal i urnen må rives i stykker. Oppdager du at velgeren legger en ustemplet seddel i urnen, kan velgeren få hente seg en ny stemmeseddel, men du må notere episoden i avviksrapporten 1. Merk: Ingen stemmesedler skal stemples før velgeren er krysset av i manntallet (registrert i EVA). 1 Se side

16 VELGERE FRA DRAMMEN Dere skal: 1. Informere om at det er to valg, dersom velgeren ønsker å stemme ved begge valg, må dette gjøres samtidig. 2. Henvise til stemmeavlukket. 3. Be velgeren trekke for gardinen. 4. Velger finner stemmeseddel/stemmesedler, gjøre evt endringer og bretter stemmeseddelen/sedlene med stempelruten ut. 5. Velgeren går til avkrysserbordet. 6. Sjekk legitimasjon og valgkort. 7. Skann valgkortet eller søk opp velger i EVA. 8. Kontroller at velgeren ikke har avlagt stemme tidligere Registrere stemmegivningen i EVA. 10. Stemple stemmeseddelen/stemmesedlene. 11. Velgeren legger stemmeseddel/sedler i riktig valgurne (kommunestyre/fylkesting). Drammensvelger legger selv sedlene i urnen VELGERE FRA ANDRE KOMMUNER ENN OSLO Er velgeren manntallsført i en annen kommune, skal stemmeseddelen sendes til kommunen der velgeren er manntallsført. Dette medfører at stemmesedlene skal legges i en stemmeseddelkonvolutt sammen med valgkortet. Dersom velgeren ikke har valgkort, skal det skrives ut et valgkort fra EVA. Dersom velgeren ikke finner listen til det partiet han/hun ønsker å stemme på må de benytte departementets stemmeseddel. Denne stemmeseddelen har en åpen rubrikk for påføring av lokale partier. Dere skal: 1. Informere om at det er to valg, dersom velgeren ønsker å stemme ved begge valg, må dette gjøres samtidig. 2. Henvise til stemmeavlukket. 3. Be velgeren trekke for gardinen. 4. Velgeren finner stemmeseddel/stemmesedler, gjøre evt endringer og bretter stemmeseddelen/sedlene med stempelruten ut. 5. Velgeren går til avkrysserbordet. 6. Sjekk legitimasjon og valgkort. 7. Skann valgkortet eller søk opp velger i EVA. 8. Registrere stemmegivningen i EVA. 9. Stemple stemmeseddelen/stemmesedlene. 10. Levere ut stemmeseddelkonvolutten. 11. Valgfunksjonæren signerer valgkortet. 12. Velgeren legger stemmeseddel/stemmesedler i en stemmeseddelkonvolutt og limer konvolutten igjen. 13. Valgfunksjonæren legger valgkort og stemmeseddelkonvolutt i en omslagskonvolutt og limer igjen omslagskonvolutten og legger denne i konvolutturnen. 2 Dersom velgeren er har stemt tidligere må du informere om dette, se utdypende forklaring på side

17 VELGERE FRA OSLO Velgere fra Oslo har ikke fylkestingsvalg, men bydelsvalg. Dere skal: 1. Gi velgeren stemmeseddel til bydelsvalget (grønn seddel) og kommunestyrevalget. 2. Be velgeren brette stemmesedlene. 3. Henvis til stemmeavlukket. 4. Sjekk legitimasjon og valgkort. 5. Skann valgkortet eller søk opp velger i EVA. 6. Registrer stemmegivningen i EVA. 7. Stemple stemmeseddelen/stemmesedlene. 8. Levere ut stemmeseddelkonvolutt. 9. Velgeren legger stemmeseddel/stemmesedler i stemmeseddelkonvolutt og limer konvolutten igjen. 10. Valgfunksjonæren signerer valgkortet. 11. Valgfunksjonæren legger valgkort og stemmeseddelkonvolutt i en omslagskonvolutt og limer igjen omslagskonvolutten og legger denne i konvolutturnen. ARBEIDSFORDELING I VALGLOKALET Det er tre valgfunksjonærer på vakt, alle har hver sin rolle: A. Informasjon B. Registrerer C. Stempler Ved avkrysserbordet skal det alltid sitte to personer som deler oppgavene mellom seg. Den ene valgfunksjonæren (Registrerer) har ansvaret for sjekk av identitet og avkryssing i det elektroniske manntallet (EVA). Den andre valgfunksjonæren (Stempler) har ansvaret for å stemple stemmeseddelen og at den stemplede stemmeseddelen kommer i urnen, eventuelt i stemmeseddelkonvolutt, og omslagskonvolutt sammen med valgkortet. Merk: Ingen stemmesedler skal stemples før velgeren er krysset av i manntallet (registrert i EVA). Den tredje valgfunksjonæren (Informasjon) har ansvaret for å informere velgeren, og fortløpende sjekke avlukkene. Dere fordeler oppgavene mellom dere og bytter med jevne mellomrom

18 EGNE NOTATER

19 BRUK AV ELEKTRONISK VALGADMINISTRATIVT SYSTEM (EVA) TIL Å REGISTRERE STEMMEGIVNINGER Alle forhåndsstemmelokaler skal bruke EVA for å registrere stemmegivninger. LOGGE DEG INN Valgfunksjonæren med rollen Registrerer logger seg på EVA. For å få tilgang til avkryssingsprogrammet EVA må du identifisere deg gjennom IDporten. For å gjøre dette bruker du Buypasskortet ditt. Sett kortet i kortleseren og velg Buypass og tast inn din personlige kode. Innlogging på ID-porten Det er et krav at alle valgfunksjonærer skal kunne bruke minst to av ID-portens identifikasjonsmetoder når de tar imot forhåndsstemmer. Du er selv ansvarlig for å skaffe deg f.eks. MinID. REGISTRER STEMMEGIVNING Du er nå pålogget EVA og ditt navn og valglokale vil automatisk komme opp. 1. Sjekk at stemmestedet i høyre hjørne er det samme som valglokalet du er i. Dersom dette ikke stemmer, kontakt Anette Korneliussen (valgsekretariatet) umiddelbart. 2. Velg Registrering - dersom valglokalet er riktig

20 Til hver PC er det koblet en håndskanner som leser strekkoden på valgkortet. Når håndskanneren leser strekkoden på valgkortet, vil velgeren automatisk dukke opp i skjermbildet. Sjekk at persondata stemmer med velgerens identifikasjon. Når du er sikker på at skjermbildet viser rett velger - klikk på Register stemmegivningen. Dersom velgeren ikke har med seg valgkort må du taste inn 11-sifret fødselsnummer, klikk i så tilfelle på fanen fødselsnummer. Under fanen avansert søk er det mulighet til å foreta utvidet søk. Denne linjen viser at velgeren er registrert i EVA. Velgeren er nå krysset av i det elektroniske manntallet

21 VELGERE SOM IKKE KAN REGISTRERES «IKKE I MANNTALL»/«STEMT FØR» Når velgeren allerede er krysset av i det elektroniske manntallet, kan han/hun ikke få legge en ny stemmeseddel i urnen. Det vil komme opp en rød advarsel på skjermen og registreringsknappen vil ikke være tilgjengelig. Dersom velgeren likevel ønsker å stemme på nytt eller det kan være tvil om det er foretatt en feilregistrering, skal stemmen legges i stemmeseddelkonvolutt og deretter i omslagskonvolutt sammen med valgkortet. Det samme gjelder for velgere som du ikke finner i avkryssingsmanntallet. Slike stemmegivninger vil bli behandlet av valgstyret som godtar eller forkaster stemmegivningen. Skriv utenpå konvolutten «ikke funnet i manntall» eller «stemt før». PROSEDYRE VED FEILREGISTRERING Dersom du registrerer en stemmegivning på feil person, må du loggføre feilen i avviksrapporten. Kommer den feilavkryssede velgeren tilbake senere og vil avgi stemme, må han/hun få avgi stemme i henhold til prosedyren beskrevet over. BEREDSKAPSRUTINER DERSOM VALGSYSTEMET (EVA) ER UTE AV DRIFT Dersom valgsystemet eller nettilgangen faller ut tar du straks i bruk beredskapsrutinen med stemmeseddelkonvolutt og oransje beredskapskonvolutt. Dette gjelder kun for velgere fra Drammen kommune som skulle lagt stemmeseddel rett i urnen. For velgere fra andre kommuner følges vanlig prosedyre med grønne omslagskonvolutter. Valgkort må skrives manuelt dersom velgeren ikke har med seg dette. Beredskapsutstyr: Oransje beredskapskonvolutter. Tomme valgkort for manuell utfylling

22 Prosedyre: 1. Sett de vanlige stemmeseddelurnene ned på gulvet bak deg, bruk konvolutturnen. 2. Be om valgkort og legitimasjon sjekk. 3. Dersom velgeren ikke har med valgkort, må du fylle ut et manuelt valgkort. 4. Stemple stemmeseddelene. 5. Lever ut en stemmeseddelkonvolutt og be velger legge stemmeseddelene i stemmeseddelkonvolutten og lime denne igjen. 6. Legg stemmeseddelkonvolutten sammen med valgkortet i en oransje beredskapskonvolutt. NB! Sjekk at opplysningene på valgkortet er synlige i vinduet før du limer igjen. 7. Den oransje beredskapskonvolutten legges i konvolutturnen. Når nettilgang/eva er på plass igjen, settes urnene for kommunestyre- og fylkesting frem igjen og elektronisk registrering fortsetter. AVVIKSRAPPORT Hendelser som har betydning for valget, skal loggføres kontinuerlig. Alle valgfunksjonærer plikter å melde og notere hendelser som oppstår under valgarbeidet i avviksrapporten. Avvikssrapporten fylles ut på følgende måte: 1) Dere oppretter et tomt dokument i programmet WordPad. Dette programmet finner dere på Startknappen, under Alle programmer > Tilbehør > WordPad 2) Lagre dokumentet med dagens dato i feltet filnavn (eks ) 3) Fyll inn aktuelle avvik som oppstår, start avviket med klokkeslettet. Husk å lagre for hver endring du gjør. 4) Dokumentet skrives ut, signeres og dateres ved stengetid. 5) Avviksrapporten legges i blå kasse sammen med innholdet fra konvolutturnen, se også side 24 (Etter åpningstid)

23 EGNE NOTATER

24 ARBEID I VALGLOKALET FØR OG ETTER ÅPNINGSTID FØR ÅPNINGSTID Det første dere gjør når dere kommer til valglokalet er å sjekke at urnene er tomme og forsegle disse. Sjekk at det ryddig i lokalet og avlukkene, at det er fylt opp med stemmesedler, og at stemmesedlene ligger i riktig kassett. Logg deg på EVA og sjekk at nettilgangen fungerer. Beskrivelse for oppkobling av PC ligger i PCveska og på valglokalet. ETTER ÅPNINGSTID Når valglokalet stenger om kvelden skriver dere ut avviksrapporten. Denne skal dateres signeres og legges i blå kasse sammen med innholdet fra konvolutturnen. Alle urner som er forseglet skal tømmes over i blå plastkasser. Innholdet fra hver av de tre urnene tømmes over i riktig kasse, innholdet må ikke blandes. Kassene skal deretter forsegles. PC slås av, kobles fra og legges i PC-vesken. Alle kabler, skriver, mus etc. skal ligge igjen i valglokalet. Alle stempler legges i posen merket stempler og navnet på valglokalet. Posen legges i PC-vesken. Vektere henter de forseglede kassene, PC, stempler og nøkkelen til valglokalet (gjelder brakkene). Det må alltid være to valgfunksjonærer tilstede frem til vekterne har hentet de blå kassene og utstyret. Valglokalet forlates ryddig og med gardiner trukket for. Papirbredden har egne stengerutiner, disse står i permen

25 EGNE NOTATER:

26 - 26 -

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 VEILEDNING FOR VALGMEDARBEIDERE VALGDAGEN Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Navn: - 1 - TAKK FOR AT DU JOBBER MED VALG! Valgdagen blir travel for alle som arbeider med valgavviklingen. Forutsetningen

Detaljer

Forhåndsstemming i Drammen

Forhåndsstemming i Drammen 02.09.2015 1 Forhåndsstemming i Drammen Økt Etter denne økta skal du ha kunnskap om: 1 Hva din oppgave er Det grunnleggende i valgloven 10 min pause 2 Valgsystemet EVA Hvordan du logger deg på valgsystemet

Detaljer

Kurs for valgmedarbeidere i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013

Kurs for valgmedarbeidere i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 Kurs for valgmedarbeidere i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 1 Kursinnhold: 3 timer m/to pauser Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Før åpning Under valgtinget

Detaljer

Forhåndsstemming i Ringerike. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015?

Forhåndsstemming i Ringerike. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? Forhåndsstemming i Ringerike Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? Hvor og når kan en stemme? Forhåndsstemming: 1. juli 11. september I Ringerike rådhus: 10.

Detaljer

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015?

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? Forhåndsstemming i Bergen Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? 1 Hvor og når kan en stemme? Forhåndsstemming: 1. juli 11. september I faste lokaler i Bergen:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Veiledning for forhåndstemmemottakere ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Veiledning for forhåndstemmemottakere ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 Veiledning for forhåndstemmemottakere ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om valg... 3 1.1. Ansvarlige kontaktpersoner ved forhåndsstemmingen... 3 1.2. Stemmeperiode...

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Navn: - 1 -

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Navn: - 1 - VEILEDNING FOR STEMMESTYRET Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Navn: - 1 - INNHOLD STEMMESTYRET SITT ANSVAR... 3 STEMMESTYRETS LEDER... 3 STEMMESTYRET... 3 KL. 07.15 - HENT MATERIELL PÅ RÅDHUSET...

Detaljer

Veiledning for forhåndsstemmemottakere kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Ringerike kommune

Veiledning for forhåndsstemmemottakere kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Ringerike kommune Veiledning for forhåndsstemmemottakere kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Ringerike kommune Innhold KONTAKTPERSONER... 2 GENERELT OM VALG... 3 HVEM HAR STEMMERETT?... 3 MANNTALL... 3 LEGITIMASJON...

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Kommunestyre- og Fylkestingsvalget mandag 12. september 2011 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 01.09.11 Tema Gjennomgang av viktige emner

Detaljer

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalget?

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalget? Forhåndsstemming i Bergen Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalget? 1 Hvor og når kan en stemme? Forhåndsstemming: 1. juli 6. september 14 faste lokaler i Bergen: 12.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 - presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.07 Forhåndsstemming og valgkort Forhåndsstemmegivning til kommunene. Fra 2. juli utenriks. Fra 10. august til

Detaljer

Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015

Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015 Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015 Kursinnhold: Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Opptelling Møtebok Trening i EVA

Detaljer

VELKOMMEN TIL OPPLÆRING FOR STEMMESTYRENE 5. SEPT Gunnhild Landrø og Elisabet E. Iversen

VELKOMMEN TIL OPPLÆRING FOR STEMMESTYRENE 5. SEPT Gunnhild Landrø og Elisabet E. Iversen VELKOMMEN TIL OPPLÆRING FOR STEMMESTYRENE 5. SEPT 2017 Gunnhild Landrø og Elisabet E. Iversen 2 RUTINER FOR VALGTINGET STORTINGSVALGET 2017 SKAUN KOMMUNE 3 ALLER FØRST HVA SKAL VI GJENNOMGÅ? Praktisk informasjon

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalget 0 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valgdagen er. september. Husk legitimasjon! Kommunestyre- og fylkestingsvalget 0 Ved valget velger vi representanter

Detaljer

Nye regler Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003. Informasjon

Nye regler Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003. Informasjon Nye regler Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003 Informasjon Viktig informasjon om valget Nye regler for hvordan du stemmer på valgdagen Nye regler for hvor du kan forhåndsstemme Nye regler for hvordan

Detaljer

Stemmestyrenes oppgaver. Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013

Stemmestyrenes oppgaver. Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013 Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013 Valglokalene Valglokalene er de samme som ved forrige valg: Sørum skole, gymsalen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget Innhold

Kommunestyre- og fylkestingsvalget Innhold Innhold 1 PRAKTISK INFORMASJON OM VALGARBEIDET... 2 1.1 KONTAKTPERSONER... 2 1.2 INNLEDNING... 2 1.3 PÅLOGGING... 2 1.4 VALGAGITASJON/RETNINGSLINJER... 2 1.5 STEMMEAVLUKKENE... 2 1.6 VELGERE SOM TRENGER

Detaljer

V E I L E D N I N G O M V A L G A R B E I D

V E I L E D N I N G O M V A L G A R B E I D V E I L E D N I N G O M V A L G A R B E I D Navn:. Sist redigert 3. september 2013-1 - Valgdagene er søndag 8. og mandag 9. september 2013. Valglokalene er åpne søndag kl. 14.00 18.00 og mandag kl. 9.00

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Stortingsvalget mandag 9. september 2013 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 22.08.13 Tema Gjennomgang av viktige emner for stemmestyrene

Detaljer

Veiledning. for forhåndsstemmemottakere. Stortings- og sametingsvalget utarbeidet av Sigbjørg Brodin

Veiledning. for forhåndsstemmemottakere. Stortings- og sametingsvalget utarbeidet av Sigbjørg Brodin Stortings- og sametingsvalget 2013 Veiledning for forhåndsstemmemottakere utarbeidet av Sigbjørg Brodin Valgorganisasjonen i Bergen kommune valg@bergen.kommune.no Innhold KONTAKTPERSONER... 2 GENERELT

Detaljer

Stortingsvalget 2013. Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortingsvalget 2013

Stortingsvalget 2013. Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortingsvalget 2013 Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortingsvalget 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om valg... 3 1.1. Ansvarlige kontaktpersoner ved forhåndsstemmingen... 3 1.2. Stemmeperiode... 3 1.3. Manntall

Detaljer

Veiledning for forhåndsstemmemottakere

Veiledning for forhåndsstemmemottakere Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Veiledning for forhåndsstemmemottakere utarbeidet av Sigbjørg Brodin Valgorganisasjonen i Bergen kommune valg@bergen.kommune.no Innhold KONTAKTPERSONER... 2 GENERELT

Detaljer

Valget fra A til Å. Valgforums stikkordsliste

Valget fra A til Å. Valgforums stikkordsliste Valget fra A til Å Valgforums stikkordsliste 1. Manntall Kommunen er ansvarlig for produksjon av manntall og valgkort Manntall produseres pr 30.6. Valgkort produseres på bakgrunn av manntall 11.7. og sendes

Detaljer

Kurs for stemmestyrer i Bergen. Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013

Kurs for stemmestyrer i Bergen. Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 Kurs for stemmestyrer i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 1 Kursinnhold: Kl. 8.30 13.30 Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Før åpning Under valgtinget Etter stenging

Detaljer

Stortingsvalget Valgtingsstemmegivning

Stortingsvalget Valgtingsstemmegivning Stortingsvalget 2009 - Valgtingsstemmegivning - presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 Forhåndsstemming og valgkort Forhåndsstemmegivning til kommunene. Fra 1. juli utenriks. Fra 1.

Detaljer

KURS FOR VALGMEDARBEIDERE

KURS FOR VALGMEDARBEIDERE KURS FOR VALGMEDARBEIDERE STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Plan for kurset 3 timer m/to pauser Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Før åpning

Detaljer

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalg?

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalg? Forhåndsstemming i Bergen Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalg? 1 Hvor og når kan en stemme? Forhåndsstemming: 14 faste lokaler i Bergen: 10. august 11. september (1.

Detaljer

Kurs for IKT-valgmedarbeider i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013

Kurs for IKT-valgmedarbeider i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 Kurs for IKT-valgmedarbeider i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 1 Kursinnhold: Kl. 8.30 12.00 Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Før åpning Under valgtinget

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2013

Stortings- og sametingsvalget 2013 INFORMASJON Stortings- og sametingsvalget 2013 stemt på: har Du 3X3X Parti 1 1X1X Returkoder Stemme via Internett? side 7 10 Parti 3 3X3X 2X2X 2 Parti Stortings- og sametingsvalget 2013 Stortinget er Norges

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valgdagen er 14. september. Husk legitimasjon! Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Ved valget velger vi

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Forfall: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Saksliste:

Møteprotokoll. Til stede: Forfall: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Saksliste: Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Blåsalen, Rådhuset Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 13.00-13.20 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Tom Cato Karlsen Leder FRP Ingrid Lien Medlem SP Grethe Monica

Detaljer

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg H:\TEKST\VALG\Valgnatta - tellekorps\valgstyrets oppgaver valgdagen - kommunestyre- og fylkestingsvalg.doc 1 PROSEDYRE VED

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Departementet har 30. mai 2013 med hjemmel i valgloven 2-9, 7-3, 8-6, 9-10 og 10-10 gjort følgende

Detaljer

Veiledning for forhåndsstemmemottakere

Veiledning for forhåndsstemmemottakere Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Veiledning for forhåndsstemmemottakere faste forhåndsstemmelokaler Utarbeidet av Arild Stokke og Sigbjørg Brodin Valgtelefon: 55 56 64 10 Mer informasjon om valget

Detaljer

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Møtebok for stemmestyret Stortingsvalg 2009 A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag 14. september fra kl. 09.00 til kl. 21.00 A2 Stemmestyret Leder: Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Stemmestyremedlemmer:

Detaljer

Praktisk gjennomføring

Praktisk gjennomføring Praktisk gjennomføring Med eksempler fra Bergen kommune www.bergen.kommune.no/tema/valg09 Elin Solberg/Sigbjørg Brodin 1 Valget 2009 Sametingsvalg Forhåndstemming Stortingsvalg Forhåndsstemming Valgtingsstemming

Detaljer

VEILEDNING FOR FORHÅNDSSTEMMEMOTTAKERE VED STORTINGSVALGET/SAMETINGSVALGET 2017

VEILEDNING FOR FORHÅNDSSTEMMEMOTTAKERE VED STORTINGSVALGET/SAMETINGSVALGET 2017 VEILEDNING FOR FORHÅNDSSTEMMEMOTTAKERE VED STORTINGSVALGET/SAMETINGSVALGET 2017 Innhold GENERELT OM VALG OG FORHÅNDSSTEMMING... 3 MANNTALL OG VALGKORT... 3 HVEM HAR STEMMERETT?... 3 LEGITIMASJON... 3 STEMMEGIVNING

Detaljer

STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 KURS FOR STEMMESTYRER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 KURS FOR STEMMESTYRER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 KURS FOR STEMMESTYRER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Plan for kurset- 5 timer Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Før åpning Under valgtinget

Detaljer

Veiledning for forhåndstemmemottakere på institusjoner og ved hjemmestemming

Veiledning for forhåndstemmemottakere på institusjoner og ved hjemmestemming Veiledning for forhåndstemmemottakere på institusjoner og ved hjemmestemming Utarbeidet av Anne Cesilie Tellnes Mer informasjon om valget finner du på www.bergen.kommune.no/tema/valg09 Innhold 1 PRAKTISK

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset, Blåsalen Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Valgstyret, telefon 7559

Detaljer

Rutiner forhåndsstemming Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Rutiner forhåndsstemming Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Rutiner forhåndsstemming Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Generell informasjon: Forhåndsstemmemottakerne skal gjøre seg kjent med lovverket som angår tidligstemmegivningen og forhåndsstemmegivningen,

Detaljer

HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE

HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE 1 UTLEVERT MATERIELL - STEMMESTYRENE 2 2 LISTE FOR TILDELING AV VALGMATERIELL 3 3 INSTRUKS FOR STEMMESTYRER 3 3.1 STEMMESTYRET 3 3.2 VALGLOKALET 4 3.3 MATERIELL 5 4 DISPONERING

Detaljer

ORIENTERINGSMØTE. 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007

ORIENTERINGSMØTE. 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007 ORIENTERINGSMØTE 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007 H:\TEKST\VALG\Stemmestyrer - valglokaler\kurs stemmestyrer KST-valg 2007.doc 1 FØR VALGDAGEN:

Detaljer

Veiledning Valgting

Veiledning Valgting Veiledning Valgting 2015 1 Innhold Innhold... 2 Praktisk informasjon om valgarbeidet... 4 Kontaktpersoner... 4 Bemanning... 4 Arbeidstid for valgmedarbeidere... 4 Godtgjøring... 4 Spisepauser... 5 Taushetsplikt...

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget Veiledning. for forhåndsstemmemottakere. utarbeidet av Sigbjørg Brodin.

Stortings- og sametingsvalget Veiledning. for forhåndsstemmemottakere. utarbeidet av Sigbjørg Brodin. Stortings- og sametingsvalget 2017 Veiledning for forhåndsstemmemottakere utarbeidet av Sigbjørg Brodin valg@bergen.kommune.no Innhold ID-KORT... 3 GENERELT OM VALG OG FORHÅNDSSTEMMING... 3 MANNTALL OG

Detaljer

Stortingsvalget Mottak av valgtingsstemmer. Rigmor Leknes

Stortingsvalget Mottak av valgtingsstemmer. Rigmor Leknes Stortingsvalget 2017 Mottak av valgtingsstemmer Rigmor Leknes Innhold Hensikt /mål Lov/forskrift/regler Formål, stemmerett, manntall Valgmateriell Gjennomføring Diverse informasjon, fremgangsmåte Beredskap

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 2.05.205 Tidspunkt: 4:5 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter

Detaljer

Mottak av forhåndsstemmer

Mottak av forhåndsstemmer Stortings- og sametingsvalget 2017 Mottak av forhåndsstemmer Rigmor Leknes Hensikt /mål Innhold Lov/forskrift/regler Formål Stemmerett Manntall Gjennomføring Beredskap Rutineportal Bruk av valgadministrativt

Detaljer

Utgitt august 2005 av Kommunal- og regionaldepartementet. Publikasjonsnummer: H-2169 Bokmål

Utgitt august 2005 av Kommunal- og regionaldepartementet. Publikasjonsnummer: H-2169 Bokmål Utgitt august 2005 av Kommunal- og regionaldepartementet Publikasjonsnummer: H-2169 Bokmål Publikasjonen er oversatt til 7 språk og finnes på Internett: www.valg.no Informasjon Stortings- og sametingsvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Valgstyret 19.08.2015 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2015

SAKSFRAMLEGG. Valgstyret 19.08.2015 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 014 Arkivsaksnr.: 14/1169 Saksnr.: Utvalg Møtedato Valgstyret 19.08.2015 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER KOMMUNESTYREVALGET

Detaljer

Gjennomføring av folkeavstemninger i Ullensaker kommune VEDTEKTER. Vedtatt av Kommunestyret i Ullensaker kommune

Gjennomføring av folkeavstemninger i Ullensaker kommune VEDTEKTER. Vedtatt av Kommunestyret i Ullensaker kommune Gjennomføring av folkeavstemninger i Ullensaker kommune VEDTEKTER Vedtatt av Kommunestyret i Ullensaker kommune XX.XX.2016 1 Vedtektenes virkeområde Vedtektene gjelder for alle offentlige folkeavstemninger

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer Kommunestyre- og fylkestingsvalg År A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag den september fra kl. til kl. Søndag den september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Valgprotokoll

Detaljer

Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge. Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien

Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge. Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien 1 Gjennomføring av valg Valglov/valgforskrift Stortingsvalg Fylkestingsvalg og kommunestyrevalg

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Sørum Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Telefon:

Detaljer

Kurs for vedlikeholdsteknikere. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kurs for vedlikeholdsteknikere. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kurs for vedlikeholdsteknikere Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Hvorfor opplæring? Alle valgmedarbeidere får opplæring Valgmedarbeiderne er «valgets ansikt utad» Lik behandling av alle velgere Minske

Detaljer

Svar på ofte stilte spørsmål. ved Stortings- og Sametingsvalget i Bergen kommune

Svar på ofte stilte spørsmål. ved Stortings- og Sametingsvalget i Bergen kommune Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings- og Sametingsvalget i Bergen kommune Utarbeidet av Tonje Geithus og Sigbjørg Brodin Side 1 Innholdsfortegnelse: Svar på ofte stilte spørsmål...1 ved Stortings-

Detaljer

Valgopplæring - Stortingsvalget Modul 1, mars 2017

Valgopplæring - Stortingsvalget Modul 1, mars 2017 Valgopplæring - Stortingsvalget 2017 Modul 1, 20. 31. mars 2017 Målet for samlingen Sette kommunene i stand til å gjennomføre en effektiv og korrekt valgavvikling som er i tråd med valglovgivningen. 2

Detaljer

Veiledning for valgtingsmedarbeidere - kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015

Veiledning for valgtingsmedarbeidere - kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015 Veiledning for valgtingsmedarbeidere - kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015 Velkommen som valgmedarbeider Valgdagene er søndag 13. og mandag 14. september 2015 Søndag er stemmestedene Veien og Ullerål

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG VALGFORSKRIFTEN

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG VALGFORSKRIFTEN Oslo kommune Saksframlegg Til: Valgstyret Dato: 30.05.2012 Fra: Direktøren Vår ref(saksnr): 12/00980-1 Saksbeh: Telefon: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG VALGFORSKRIFTEN Saken gjelder: Kommunal-

Detaljer

Stemmegivning generelt. Regler ved stemmegivning og manntall

Stemmegivning generelt. Regler ved stemmegivning og manntall Stemmegivning generelt Regler ved stemmegivning og manntall Viktige tema Hemmelig valg Hvem har stemmerett Krav til legitimasjon Utleggingsmanntall Assistanse i valglokalet Taushetsplikt Valgagitasjon

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Audnedal Vest-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

HANDBOK FOR STEMMESTYRENE

HANDBOK FOR STEMMESTYRENE HANDBOK FOR STEMMESTYRENE 1 UTLEVERT MATERIELL - STEMMESTYRENE 2 2 LISTE FOR TILDELING AV VALGMATERIELL 3 3 INSTRUKS FOR STEMMESTYRER 3 3.1 STEMMESTYRET 3 3.2 VALGLOKALET 4 3.3 MATERIELL 5 4 DISPONERING

Detaljer

Håndbok for valglokalene Stortings- og sametingsvalget i Oslo

Håndbok for valglokalene Stortings- og sametingsvalget i Oslo Oslo kommune Bystyrets sekretariat VALG I OSLO Håndbok for valglokalene Stortings- og sametingsvalget i Oslo 13. og 14. september 2009 Innhold Innledning 2 1. Organisering av stemmegivingen på valgdagen

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. februar 2017 kl. 15.30 PDF-versjon 17. februar 2017 13.02.2017 nr. 174 Forskrift om

Detaljer

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Tana kommune / Deanu gielda Innholdsfortegnelse Hvem har stemmerett ved Stortingsvalget? 4 Står du i manntallet?... 4 Hvor kan du stemme dersom

Detaljer

Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 25.08.2015 for stemmestyrene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Sørum kommune 2015

Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 25.08.2015 for stemmestyrene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Sørum kommune 2015 Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 25.08.2015 for stemmestyrene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Sørum kommune 2015 Valgstyrets sekretær Odd Hellum Valglokalene Valglokalene er de samme som

Detaljer

Stortingsvalget 2009 HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE

Stortingsvalget 2009 HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE Stortingsvalget 2009 HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE 1 UTLEVERT MATERIELL - STEMMESTYRENE 2 2 LISTE FOR TILDELING AV VALGMATERIELL 3 3 INSTRUKS FOR STEMMESTYRER 3 3.1 STEMMESTYRET 3 3.2 VALGLOKALET 4 3.3 MATERIELL

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2017

Stortings- og sametingsvalget 2017 INFORMASJON Stortings- og sametingsvalget 2017 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valgdagen er 11. september. Husk legitimasjon! Stortings- og sametingsvalget 2017 Stortinget er Norges folkevalgte

Detaljer

HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE

HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE Side nr 1 HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE 1 UTLEVERT MATERIELL - STEMMESTYRENE 2 2 LISTE FOR TILDELING AV VALGMATERIELL 3 3 INSTRUKS FOR STEMMESTYRER 3 3.1 STEMMESTYRET 3 3.2 VALGLOKALET 4 3.3 MATERIELL 4 4

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret Stortingsvalget 213 Valgprotokoll for valgstyret Stortingsvalget 213 Kommune: Fylke: Drammen Buskerud År: 213 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Andersen Vegard Hetty Epostadresse:

Detaljer

Ås kommune. Møtet er åpent også for medlemmer/vara og andre interesserte.

Ås kommune. Møtet er åpent også for medlemmer/vara og andre interesserte. Møte mandag 29. august kl. 16.30 i Ås rådhus, Lille sal. Valgstyrets gjennomgang med stemmestyrene av valggjennomføringen Deltakere: Valgstyrets medlemmer Stemmestyrenes ledere og nestledere Fra administrasjonen

Detaljer

Forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) med KMDs merknader

Forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) med KMDs merknader Forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) med KMDs merknader Endret sist: 30. juni 2015 Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2. januar 2003 med hjemmel

Detaljer

Veiledning for forhåndstemmemottakere

Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortings- og sametingsvalget 2009 Veiledning for forhåndstemmemottakere Utarbeidet av Arild Stokke og Sigbjørg Brodin Mer informasjon om valget finner du på www.bergen.kommune.no/tema/valg07 Innholdsfortegnelse

Detaljer

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall Stortingsvalg År: A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Søndag. september fra kl. til kl. Mandag. september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Krets: Kommune: Fylke: Møtebok

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Nesheim 10:00 20:00. Lysaker 10:00 20:00. Tuv 10:00 20:00. Markabygda 10:00 20:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Nesheim 10:00 20:00. Lysaker 10:00 20:00. Tuv 10:00 20:00. Markabygda 10:00 20:00 Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Levanger Nord-Trøndelag År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Keiserås Rita Mari E-postadresse:

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv Kommunal- og regionaldepartement Postboks 8112 Dep MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv 0032 OSLO Sendes kun som elektronisk post DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2011/108-3

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg 1 Rutinebeskrivelse til stemmestyre ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015

Saksframlegg. Vedlegg 1 Rutinebeskrivelse til stemmestyre ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 Søgne kommune Arkiv: 014 Saksmappe: 2014/2171-5803/2015 Saksbehandler: Randi Jortveit Dato: 12.02.2015 Saksframlegg Oppnevning av stemmestyret til kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 Vedlegg 1 Rutinebeskrivelse

Detaljer

Kurs for valgansvarlige i valglokalene i Bergen. Gjennomgang av oppgaver og rutiner

Kurs for valgansvarlige i valglokalene i Bergen. Gjennomgang av oppgaver og rutiner Kurs for valgansvarlige i valglokalene i Bergen Gjennomgang av oppgaver og rutiner 1 1 Kursinnhold Generelt om valget Arbeid før og under valgtinget Lunsj Grovtellingsrutiner Føring av møtebok Pakking

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015 Søgne kommune Arkiv: 014 Saksmappe: 2014/2171-8223/2015 Saksbehandler: Randi Jortveit Dato: 26.02.2015 Saksframlegg Oppnevning av tellekorps til forhåndsstemmer og valgtingsstemmer. Godkjenning av rutiner

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Sentrum 15:00 19:00 08:00 20:00. Jørstadmoen 15:00 19:00 08:00 20:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Sentrum 15:00 19:00 08:00 20:00. Jørstadmoen 15:00 19:00 08:00 20:00 Stortingsvalget 27 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 27 Kommune: Fylke: Lillehammer Oppland År: 27 A Administrative forhold A Valgstyret Sekretær: E-postadresse: Telefon: mer (inkl. møtende

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Ås Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Stensrud Rita

Detaljer

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 - oversikt over registrerte politiske partier som kan stille liste etter forenklet regelverk

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 - oversikt over registrerte politiske partier som kan stille liste etter forenklet regelverk Kommunene Fylkeskommune Fylkesmennene De registrerte politiske partiene Deres ref Vår ref Dato 15/203-1 21.01.2015 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 - oversikt over registrerte politiske partier

Detaljer

Fylkestingvalget 2015 Godkjenning av fylkesvalgstyrets møtebok

Fylkestingvalget 2015 Godkjenning av fylkesvalgstyrets møtebok Saknr. 15/2187-56 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen SAK 5/15 Fylkestingvalget 2015 Godkjenning av fylkesvalgstyrets møtebok Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesvalgstyrets

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Gausdal Oppland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Departementet har 24. juni 2015 med hjemmel i valgloven 2-9, 7-3 og 8-6 gjort følgende endringer i

Detaljer

Informasjon om valget 14. september: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Informasjon om valget 14. september: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 VALGINFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 5 - ÅRGANG 2 AUGUST 2015 Informasjon om valget 14. september: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Slik stemmer du i valglokalet Side 4 Oversikt

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2013 - Orientering om lovforslag i Prop. 52 L (2012-2013) og fastsettelse av endringer i valgforskriften

Stortings- og sametingsvalget 2013 - Orientering om lovforslag i Prop. 52 L (2012-2013) og fastsettelse av endringer i valgforskriften Kommunene ved valgstyret Fylkeskommunene ved fylkesvalgstyret Deres ref. Vår ref. Dato 13/511-1 15. 03. 2013 Stortings- og sametingsvalget 2013 - Orientering om lovforslag i Prop. 52 L (2012-2013) og fastsettelse

Detaljer

Kurs for valgansvarlige i valglokalene i Bergen. Gjennomgang av oppgaver og rutiner for inspektør og stemmestyrer.

Kurs for valgansvarlige i valglokalene i Bergen. Gjennomgang av oppgaver og rutiner for inspektør og stemmestyrer. Kurs for valgansvarlige i valglokalene i Bergen Gjennomgang av oppgaver og rutiner for inspektør og stemmestyrer. Varighet 4 timer 1 1 Kursinnhold Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver før åpning under

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 12/1045-5 Arkivnr.: 010 Saksbehandler: fagleder, Jenny Eide Hemstad Høring - forslag til endringer i valgloven og valgforskriften Hjemmel: Valgloven, Valgforskriften Rådmannens innstilling:

Detaljer

Brukerhåndbok. gjennomføring av valgting. for. Stemmestyrene Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015

Brukerhåndbok. gjennomføring av valgting. for. Stemmestyrene Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015 Brukerhåndbok for gjennomføring av valgting Stemmestyrene Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015 side 2 Innholdsfortegnelse Praktisk informasjon om valgarbeidet... 5 Ansvarlig for praktisk gjennomføring...

Detaljer

Stortingsvalget Ar: Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget A Administrative forhold. A 1 Valgstyret. Sekretær: E-postad res se:

Stortingsvalget Ar: Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget A Administrative forhold. A 1 Valgstyret. Sekretær: E-postad res se: Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Verdal Fylke: Ar: Nord-Trøndelag 217 A Administrative forhold A 1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Ertsås Line Therese E-postad

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fet Fylke: Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Ramse Jorunn

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Garderåsen 16:00-20:00 12:00-21:00. Hovinhøgda 16:00-20:00 12:00-21:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Garderåsen 16:00-20:00 12:00-21:00. Hovinhøgda 16:00-20:00 12:00-21:00 Stortingsvalget 23 Valgprotokoll for valgstyret Stortingsvalget 23 Kommune: Fylke: Fet Akershus År: 23 A Administrative forhold A Valgstyret Valgstyrets sekretær: Epostadresse: Telefon: Medlemmer (inkl.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.09.2015 Tid: 09:00. Innkallingen er sendt til:

Møteinnkalling. Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.09.2015 Tid: 09:00. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.9.215 Tid: 9: Innkallingen er sendt til: Navn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Fylkesordfører H Jon-Olav Strand

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Vardø Finnmark Finnmárku År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Håndbok for valglokalene Kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg 2011

Håndbok for valglokalene Kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg 2011 Håndbok for valglokalene Kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg 2011 11. og 12. september 2011 1 Innhold Innledning:... 2 1. Organisering av stemmegivningen på valgdagen... 3 2. Prinsipper for organiseringen

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :00. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :00. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste: FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. 13.9.217 9: Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72 46 32 eller til

Detaljer

Håndbok for stemmestyremedlemmer ved valg i Sørum kommune: Kommunestyre- og fylkestingsvalget søndag 13. og mandag 14.

Håndbok for stemmestyremedlemmer ved valg i Sørum kommune: Kommunestyre- og fylkestingsvalget søndag 13. og mandag 14. Håndbok for stemmestyremedlemmer ved valg i Sørum kommune: Kommunestyre- og fylkestingsvalget søndag 13. og mandag 14. september 2015 (Revidert 18.08.2015) Innholdsfortegnelse: 1. FRAMMØTE... 3 2. STEMMESTYRELEDERENS

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Finnmark Finnmárku. År: A Administrative forhold.

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Finnmark Finnmárku. År: A Administrative forhold. Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Alta Finnmark Finnmárku År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Parken Gro Anita Stene E-postadresse:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal kl Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte.

MØTEINNKALLING. Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal kl Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal 26.09.2007 kl. 16.30 Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i

Detaljer