Veiledning for forhåndsstemmemottakere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning for forhåndsstemmemottakere"

Transkript

1 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Veiledning for forhåndsstemmemottakere faste forhåndsstemmelokaler Utarbeidet av Arild Stokke og Sigbjørg Brodin Valgtelefon: Mer informasjon om valget finner du på

2 Veiledning for forhåndsstemmemottakere. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om valg Ansvarlige kontaktpersoner ved forhåndsstemmingen Stemmeperiode Manntall og stemmerett Gyldig legitimasjon Stemmesedler ved forhåndsstemmingen Å gjøre endringer på stemmeseddelen Avlukkene ved forhåndsstemming Velgere som trenger hjelp Valgagitasjon Taushetsplikt Fremgangsmåte ved forhåndsstemmegivning Urner Pålogging Mottak av forhåndsstemmer i valgsystemet Feil valg av urne i valgsystemet Valgkort mangler Gyldige søkebegrep i valgsystemet Velgeren har stemt tidligere Loggbok Manuelle rutiner Ofte stilte spørsmål Hvordan kan det være et hemmelig valg når valgkortet mitt ligger sammen med stemmeseddelkonvolutten min?...14 Må jeg vise legitimasjon?...14 Hvem skal vises bort fra valglokalet?...14 Hva gjør vi med vanskelige velgere?...14 Hvor stemmer jeg om jeg ikke kan stemme i mitt valglokale på valgdagen?...14 Hvordan foregår forhåndstemming?...14 Hvordan avlegge stemme om jeg er for syk til å ta meg til et valglokale? Hva skjer med stemmen min etter at den er lagt i urnen? Stikkordsliste

3 Veiledning for forhåndsstemmemottakere. Kommunestyre- og fylkestingsvalget Generelt om valg 1.1. Ansvarlige kontaktpersoner ved forhåndsstemmingen Alle spørsmål om forhåndsstemming rettes til samme telefonnummer: Ansvarlig for mottak av forhåndsstemmer er: Ragnar Zakariassen, Arild Stokke og Birgitte Bratland 1.2. Stemmeperiode Valgdagen er 12.september. Fra 1. juli er det mulig å forhåndsstemme i Bergen Rådhus. Den vanlige forhåndsstemmeperioden er fra onsdag 10. august til og med fredag 9. september. For å stemme, må en være innført i manntallet. Bergen kommune sender ut valgkort til de som er innført i manntallet i juli måned. Forhåndsstemmegivningen utenriks starter 1. juli og avsluttes 2. september Manntall og stemmerett Det er folkeregisteret som er grunnlaget for manntallet. Ved eventuelle feil, må publikum henvende seg til folkeregisteret, tlf Velgerne vil stå i manntallet i den kommunen de er registrert som bosatt i 30. juni. På valgdagen 12. september må en stemme i den kommunen en er manntallsført i. Forhåndsstemme kan en gjøre i alle landets kommuner. Stemmerett har: Norske statsborgere som - vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som - er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge (bosettingskravet gjelder ikke ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand) og som - ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven 53. Ikke-norske statsborgere som - vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som - har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller - er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret. Nytt av året er at det i 20 kommuner gjennomføres en prøveordning der 16- og 17-åringer kan stemme ved kommunestyrevalget. Bergen kommune er ikke med i prøveordningen, men det kan komme velgere som vil forhåndsstemme fra kommuner som er med i prøveordningen. 2

4 1.4. Gyldig legitimasjon I loven står det at alle som ikke er kjent for stemmemottaker, skal vise legitimasjon. For å få en likeverdig praksis, betyr dette at alle skal vise legitimasjon for å få stemme. På institusjoner kan en ansatt gå god for velgerens identitet. Forutsetningen er at de ansatte legitimerer seg. Gyldig legitimasjon skal inneholde navn, bilde og fødselsdato, f.eks: - Pass - Sertifikat - Bankkort med bilde - Postens id kort 1.5. Stemmesedler ved forhåndsstemmingen Ved forhåndsstemmingen i Bergen vil det være flere typer stemmesedler. Stemmesedler for kommunestyrevalget (hvite) Stemmesedler for fylkestingsvalget (blå) Stemmesedler for kommunestyrevalget i andre kommuner (lange hvite med blindeskrift) Stemmesedler for fylkestingsvalget utenfor Hordaland (lange blå med blindeskrift) 1.6. Å gjøre endringer på stemmeseddelen Valglister/stemmesedler Følgende 15 partier/grupper stiller lister i Hordaland ved årets fylkestingsvalg: Byluftlisten Demokratene i Norge Det norske Arbeiderparti Fremskrittspartiet Høyre Kristeleg Folkeparti Kristent Samlingsparti Kystpartiet Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Pensjonistpartiet Raudt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Følgende 15 partier/grupper stiller lister i Bergen ved årets kommunestyrevalg: Byluftlisten Demokratene i Norge Det norske Arbeiderparti Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kristent Samlingsparti Kystpartiet Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Pensjonistpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre I alle valglokaler skal det være blanke stemmesedler som velgerne kan bruke om de vil stemme blankt. Disse er merket BLANK STEMMESEDDEL. 3

5 Retting av stemmesedler. Ved kommunestyrevalget kan partiene prioritere noen kandidater foran andre ved å gi dem stemmetillegg. Disse kandidatene står oppført i fet skrift. Stemmetillegget tilsvarer 1/4 personstemme per stemmeseddel (25 % av det totale antall stemmer som listen får). Har et parti for eksempel fått 100 stemmer, får kandidater med uthevet skrift et stemmetillegg på 25 personstemmer. Velger kan gjøre følgende endringer på stemmeseddelen ved kommunestyrevalget: Gi personstemme ved å sette kryss foran navnet på kandidaten. En kan gi personstemmer til så mange kandidater en ønsker. (Illustrasjon 1) 1. Kari Normann, 1960, lærer, Bergen X 2. Ola Berg, 1987, student, Fyllingsdalen 3. Hans Nilsen, 1950, maskinfører, Åsane x 4. Guri Olsen, 1955, rådgiver, Loddefjord 5. Hans Hansen, 1946, pensjonist, Fana Gi personstemme til kandidater på andre valglister (slengere) ved å føre opp navn i rubrikkene på stemmeseddelen (maks 16 navn i Bergen). En del av stemmen blir overført til slengerens parti. (Illustrasjon 2) Eksempel: I Bergen skal det velges 67 representanter til kommunestyret. Fører en opp 2 slengere på en stemmeseddel, medfører det at 2/67 av stemmen overføres til andre partier. Den opprinnelige partilisten får dermed bare 65/67 av stemmen Ved fylkestingsvalget kan velger bare gi personstemme ved å sette kryss i rubrikken foran kandidatnavnet. (Illustrasjon 1) KARI LARSEN NINA BØ OLA BERG ANNA ÅSEN LISA LI HANS OLSEN Illustrasjon 1 Illustrasjon 2 Stemmene vil ikke bli forkastet selv om velgeren gjør endringer på andre måter, men rettingen blir da ikke godkjent. Se også forklaring på stemmesedlene Avlukkene ved forhåndsstemming I avlukkene skal det alltid være nok stemmesedler og omtrent like mange stemmesedler fra hvert parti. Stemmesedlene settes opp alfabetisk fra venstre mot høyre i rekkefølgen som vist i tabellen. Skisse av venstre side i et valgavlukke: Stemmesedler til kommunestyrevalget i Bergen Byluftlisten Demokratene i Norge Det norsk Arbeiderparti Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kristent Samlingsparti Kystpartiet Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Pensjonistpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Blanke stemmesedler Stemmesedler til kommunestyrevalget for utenbys velgere Plassering av stemmesedler i avlukket 4

6 Stemmesedler for kommunestyrevalget (hvite) settes på venstre side i avlukket og stemmesedler for fylkestingsvalget (blå) settes på høyre side. Øverst settes stemmesedler for valget i Bergen (venstre side) og Hordaland (høyre side). For resten av landet vil stemmeseddelen inneholde alle partinavnene. Velgeren setter merke foran sitt valg. Denne seddelen legges nederst i avlukket, hvit på kommunestyresiden og blå på fylkestingssiden. I avlukkene skal det være kulepenn som velgeren kan bruke til å rette stemmesedlene. Penner bør festes til avlukket. Kontroller jevnlig at det er omtrent like mange stemmesedler fra hvert parti, og at rett stemmeseddel ligger i rett partihylle. Flere personer skal ikke oppholde seg i avlukket samtidig, med mindre velger trenger hjelp (se neste punkt om hjelp i avlukket) Velgere som trenger hjelp Har en velger behov for hjelp i avlukket, er det en valgmedarbeider som skal gi denne hjelpen. Bare i spesielle tilfeller (gjelder alvorlig psykisk eller fysisk funksjonshemmede) kan velgeren få peke ut sin egen hjelper i tillegg til valgmedarbeideren. Eventuell ekstra hjelper må gjøres oppmerksom på at han/hun har taushetsplikt om velgerens stemmegivning. Minst et avlukke vil være merket med blindeskrift. Partiseddelen med oversikt over alle landets partier, vil også ha blindeskrift. Stemmemottaker kan låne ut en veiledning i blindeskrift til de som trenger det Valgagitasjon Valgloven 8-5 første ledd bestemmer at det er forbudt å drive valgagitasjon i det rommet der forhåndsstemmegivningen foregår. Forbudet innebærer at det ikke er tillatt å drive valgkamp i form av stands eller liknende. Forbudet omfatter agitasjon for eller mot systemet, politiske partier, oppfatninger eller personer. Det omfatter både muntlige og skriftlige meningsytringer, som å sette opp oppslag eller å dele ut brosjyrer Taushetsplikt Alle valgmedarbeiderne er underlagt taushetsplikt og må underskrive taushetserklæring. Valgloven har blant annet disse bestemmelsene som gjelder taushetsplikt: - Taushetsplikt om enkeltpersoners stemmegivning - Forbud mot å gi opplysninger om stemmeseddelforbruk - Taushetsplikt i samme utstrekning som etter forvaltningsloven Dette innebærer at valgfunksjonærene ikke må gi opplysninger til for eksempel pressen om forbruket av stemmesedler. 5

7 2. Fremgangsmåte ved forhåndsstemmegivning Stemmemottaker har plikt til å gjøre velgeren kjent med de regler som gjelder for forhåndsstemmegivningen, og å sørge for at handlingen foregår uforstyrret. Stemmemottakeren må ikke gjøre noe forsøk på å øve innflytelse på hva velgeren stemmer. Forhåndsstemmegivningen foregår på følgende måte: 1. Stemmemottakeren gir velgeren en offisiell stemmeseddelkonvolutt og viser velgeren til avlukket. Gjør oppmerksom på at det er mulig å stemme ved to valg i år: kommunestyrevalg og fylkestingsvalg. Om velgeren er fra en annen kommune enn Bergen eller fra et annet fylke enn Hordaland, må stemmemottaker forklare hvilke stemmesedler som skal benyttes. Inne i avlukket skal dette være godt merket. 2. Be velgeren ha legitimasjon klar når han/hun kommer tilbake. 3. Inne i stemmeavlukket ("i enerom og usett") finner velgeren stemmeseddelen/sedlene og gjør eventuelle endringer. Deretter legger velgeren stemmeseddelen/sedlene i stemmeseddelkonvolutten. 4. Velgeren går tilbake til stemmemottaker og leverer stemmeseddelkonvolutten. Stemmemottaker kvitterer på valgkortet og legger stemmeseddelkonvolutten og valgkortet ned i en omslagskonvolutt. Hvis velger ikke har med seg valgkort, må en skrive ut valgkort fra valgsystemet. Valgkortet skal kunne leses gjennom omslagskonvoluttens vindu. 5. Bruk håndskanneren og les valgkortet gjennom konvoluttvinduet. Når velgeren er funnet fram i valgsystemet, limes omslagskonvolutten igjen. 6. Stemmemottaker legger omslagskonvolutten ned i en forseglet urne i velgerens påsyn. 7. Det siste stemmemottakeren gjør, er å trykke på oppdatere-knappen. Når dette er gjort, forsvinner velgerens data fra skjermbildet. Stemmen er nå registrert i valgsystemet 6

8 Illustrasjon av forhåndstemmeprosessen. Velger Velger får stemmeseddelkonvolutt Be velger ha legitimasjon klar Velger går til avlukket og stemmer Velger kommer tilbake fra avlukket Sjekk legitimasjon Valgkort Signer på valgkortet Ikke valgkort Søk frem personen Skriv ut valgkort Signer på valgkortet Omslagskonvolutt: Stemmeseddelkonvolutt og valgkortet legges i omslagskonvolutt. Velg riktig urnenummer i datasystemet ( bergenser eller utenbys?) Skann valgkort gjennom vinduet i omslagskonvolutten, sjekk mot systemet Omslagskonvolutten limes og legges i riktig urne Oppdatere for å registrere stemmen i datasystemet 7

9 2.1. Urner Hvert forhåndsstemmelokale får definert sine egne nummererte urner. Når en skal registrere en stemmegivning, må en starte med å legge inn forhåndsstemmelokale og urnenummer i valgsystemet. I permen sammen med annet valgmateriell ligger det en oversikt over hvilke urnenumre som er disponible til hvert forhåndsstemmested. Husk at det er egne urner for velgere innenfor Bergen (A-stemmer) og velgere manntallsført utenfor Bergen (L-stemmer). Urnene er fulle når det er mottatt 200 stemmer. Da må ny urne hentes fram i registreringsbildet og ny fysisk urne må settes fram på bordet. Valgorganisasjonen får melding i valgsystemet når urnene er fulle og henter disse så snart som mulig Pålogging Adressen for å logge seg på valgsystemet Valg2011 er: Velg kommunenummer 1201 og ditt personlige brukernavnet og passordet. Vær nøye med bokstavering av passord, store og små bokstaver. Etter tre feile forsøk blokkeres tilgangen din. Ta kontakt med valgorganisasjonen hvis du har problemer med påloggingen. Alle brukere av Valg2011 må benytte PC med internett tilgang. Brukere av Valg2011 blir automatisk logget av etter 60. minutter dersom systemet ikke har vært i bruk. NB!! Hver stemmemottaker skal bare bruke sitt eget brukernavn og passord. 8

10 2.3. Mottak av forhåndsstemmer i valgsystemet Hovedsiden til Kommunestyre og fylkestingsvalget for 2011 gir deg tilgang valglov, KRDs nettsider og brukerhåndbok. I venstre del av bildet vil finner du menyvalgene du skal bruke ved registrering av stemmene. Du skal trykke på registrering. Ditt forhåndsstemmelokale vil automatisk komme opp når du logger deg på. Urnenummer må skrives inn. 9

11 Før en starter registrering av en velger, må en vite om velgeren tilhører Bergen eller om det er en utenbys velger. Ut fra tilhørighet velger en urnenummer. Vi skiller mellom flere typer forhåndsstemmer, i systemet kalles dette stemmetyper. To av disse er aktuelle for dere. Det er: - Stemmetype A Egne forhåndsstemmer fra Bergen kommune - Stemmetype L Forhåndsstemmer fra andre kommuner Alle forhåndsstemmelokaler vil få utlevert forhåndsnummererte urner. Hver urne kan motta 200 forhåndsstemmer. Når en urne er full, vil systemet gi beskjed, og det må byttes urne både for registrering i valgsystemet og fysisk på bordet Når du har valgt riktig urnenummer, bruker du håndskanneren til å identifisere velgeren. Velgerens informasjon vil nå komme opp på skjermen. Etter at omslagskonvolutten er lagt i urnen, trykker du på knappen "oppdatere". Nå er forhåndsstemmen registrert. Bildet vil da blankes ut, og ny velger er klar for å registreres. Kommer denne meldingen opp, betyr det at velgeren tilhører en kommune med stemmerett for 16-åringer. Du tar i mot stemmen på vanlig måte (L-stemme). 10

12 2.4. Feil valg av urne i valgsystemet. Hvert stemmested har egne urneintervaller. Det er egne urner for velgere bosatt i Bergen kommune og for velgere utenfor Bergen. Når man velger urne i systemet, er det viktig at registreringen gjøres i riktig urne. Prøver en å registrere en velger i feil urne, vil systemet gi beskjed om dette Valgkort mangler Dersom velgeren ikke har med valgkort, trykk på feltet Lyspenn av/på. Skrivemerket hopper nå ned i feltet Fødselsnummer. Det er også mulig å klikke seg ned til fødselsnummerrubrikken. Tast inn fødselsnummer og velgeren vil da komme opp. Klikk på link til valgkort. 11

13 Bildet viser et utfylt valgkort. Skriv ut ved å velge utskriftsikonet til nettleseren og klikk Lukke. Valgkortet skrives ut på skriveren Husk å datere og signere valgkortet! 2.6. Gyldige søkebegrep i valgsystemet Velgerne har plikt til å vise gyldig legitimasjon. Det betyr at det ikke skal være vanskelig å identifisere velgeren i systemet når en har fødselnummeret. Det er allikevel mulig å søke under følgende kriterier - Fødselsnr (11 siffer) - Fødselsdato (6 siffer) - Fødselsdato og etternavn - Etternavn og fornavn 2.7. Velgeren har stemt tidligere I noen tilfeller vil det komme opp informasjon om at velgeren har stemt tidligere. Informer velgeren om at det kun er en stemme pr velger. Det er den først mottatte stemmen som blir registrert. Dersom velgeren ikke godtar dette eller hevder at dette er feil, lar du velgeren stemme på nytt og noterer hendelsen i loggboken og hvem dette gjelder 12

14 . 3. Loggbok. Alle forhåndstemmestedene blir utstyrt med en loggbok og en perm med avvviksskjema. I denne noterer du ned hendelser, fødselsnummer og navn til vedkommende velger. Noter også eventuelle feil dere gjør. Alle kan gjøre feil. Det viktigste er å gi beskjed enten i loggboken eller over telefon slik at vi raskt kan rette opp feilen igjen. Avviksskjema som gjelder en stemmegivning, legges i samme urnen som du har lagt velgerens stemme i. 4. Manuelle rutiner Det kan forekomme at systemet detter ned" som følge av f. eks strømbrudd, serverfeil eller lignende. Du skal fortsatt ta imot stemmer selv om du får ikke anledning til å registrere dem elektronisk. Stemmegivningen foregår akkurat som før, men nå må velgeren registreres manuelt på papir. Alle omslagskonvoluttene legges i nå i samme urne - i innenbys urne. Valgorganisasjonen vil i ettertid elektronisk registrere alle stemmegivningene som er lagt i i denne urnen. Den manuelle registreringen gjør du slik: - Bruk liste for manuell registrering. Alle velgere (både stemmetype A Egne velgere fra Bergen kommune og stemmetype L Velgere fra andre kommuner) skrives på samme liste Hvis velgeren ikke har med valgkort når systemet er ute av drift, fyller du ut et blankt valgkort. Blanke valgkort ligger i permen sammen med annet valgmateriell. Ring valgtelefonen for forhåndstemmegivningen straks du må ta i bruk av manuelle rutiner. 13

15 5. Ofte stilte spørsmål. Hvordan kan det være et hemmelig valg når valgkortet mitt ligger sammen med stemmeseddelkonvolutten min? Se illustrasjonene "Hva skjer med stemmen min etter at den er lagt i urnen" Må jeg vise legitimasjon? Ja. Loven krever at alle som er ukjent for stemmemottaker, skal legitimere seg. Eneste unntak er velgere på institusjon. De kan få en ansatt til å gå god for identiteten deres. Forutsetningen er at den ansatte legitimerer seg. Hvem skal vises bort fra valglokalet? I praksis er det kun de som lager bråk. Ruspåvirkede velgere skal få stemme så lenge de ikke lager bråk. Her må det altså vises stor toleranse og forståelse hos stemmemottagerne. Hva gjør vi med vanskelige velgere? Stemmemottakerne skal i så stor grad som mulig unngå å havne i ubehageligheter. Er velgeren truende, vanskelig eller på annen måte opptrer slik at stemmemottaker ikke får gjennomført arbeidet sitt på en korrekt måte, lar en vedkommende få avgi sin stemme og noter navn og fødselsnummer i loggboken. Valgansvarlige vil avgjøre om stemmegivningen skal godtas eller ei. Hvor stemmer jeg om jeg ikke kan stemme i mitt valglokale på valgdagen? På selve valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsfør, men du kan forhåndsstemme i andre kommuner til og med fredag før valgdagen. Ta med deg valgkort og legitimasjon. Er du stemmeberettiget i Bergen kommune, kan du på valgdagen avgi stemme i et hvilket som helst valglokale i Bergen. Stemmer du i et annet valglokale enn det som står oppført på valgkortet, kalles det å fremmedstemme. Prosedyren ligner da på det å forhåndsstemme. Husk legitimasjon. Hvordan foregår forhåndstemming? Prosedyren for forhåndstemming er noe annerledes enn om du avgir stemme i ditt valglokale på selve valgdagen. Ved forhåndsstemming blir stemmeseddelen lagt i en stemmeseddelkonvolutt, som så legges i en omslagskonvolutt sammen med valgkortet. Ved opptelling blir valgkortene og stemmesedlene skilt før opptelling av stemmesedlene starter. Det er derfor ikke mulig for noen å se hva en person har stemt. Hvordan avlegge stemme om jeg er for syk til å ta meg til et valglokale? Stemmeberettigede som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Dette kalles hjemmestemming eller ambulerende stemmegivning. 14

16 6. Hva skjer med stemmen min etter at den er lagt i urnen? Illustrasjon 1 15

17 Illustrasjon 2 16

18 Stikkordsliste A ambulerende stemmegivning A-stemmer... 8 avlukke... 4 B blank stemmeseddel... 3 blanke valgkort brukernavn... 8 F feil urne folkeregister... 2 forhåndsstemmelokale forvaltningsloven... 5 funksjonshemmede... 5 fødselsnummer H hemmelig valg hjelp... 5 hjemmestemming håndskanner I institusjoner... 3 K kontaktperson... 2 L legitimasjon... 3; 12; 14 loggbok... 13; 14 logge på...se pålogging L-stemmer... 8 lyspenn M manntall... 2 manuell rutine O Ofte stilte spørsmål omslagskonvolutt... 10; 14 P parti... 3 passord... 8 personstemm... 4 pålogging... 8 R registrering... 9 reserve rutine... Se manuell rutine ruspåvirkede velgere rød liste S slenger... 4 stemmerett åringer... 2; 10 stemmeseddel endre på seddel... 3 gjøre rettinger... 4 stemmeseddelkonvolutt stemmetype A stemmetype L strømbrudd søkebegrep T taushetsplikt... 5 U ufør urneintervall urnenummer... 8; 9; 10 V valgagitasjon... 5 valgdag... 2 valgkort... 11; 12; 13; 14 valgliste...se stemmeseddel valgloven... 5 valgorganisasjonen... 8 valgsystem...8; 9; 10; 11; 12 17

Veiledning for forhåndstemmemottakere

Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortings- og sametingsvalget 2009 Veiledning for forhåndstemmemottakere Utarbeidet av Arild Stokke og Sigbjørg Brodin Mer informasjon om valget finner du på www.bergen.kommune.no/tema/valg07 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget Innhold

Kommunestyre- og fylkestingsvalget Innhold Innhold 1 PRAKTISK INFORMASJON OM VALGARBEIDET... 2 1.1 KONTAKTPERSONER... 2 1.2 INNLEDNING... 2 1.3 PÅLOGGING... 2 1.4 VALGAGITASJON/RETNINGSLINJER... 2 1.5 STEMMEAVLUKKENE... 2 1.6 VELGERE SOM TRENGER

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Veiledning for forhåndstemmemottakere ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Veiledning for forhåndstemmemottakere ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 Veiledning for forhåndstemmemottakere ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om valg... 3 1.1. Ansvarlige kontaktpersoner ved forhåndsstemmingen... 3 1.2. Stemmeperiode...

Detaljer

Stortingsvalget 2013. Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortingsvalget 2013

Stortingsvalget 2013. Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortingsvalget 2013 Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortingsvalget 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om valg... 3 1.1. Ansvarlige kontaktpersoner ved forhåndsstemmingen... 3 1.2. Stemmeperiode... 3 1.3. Manntall

Detaljer

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalg?

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalg? Forhåndsstemming i Bergen Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalg? 1 Hvor og når kan en stemme? Forhåndsstemming: 14 faste lokaler i Bergen: 10. august 11. september (1.

Detaljer

Veiledning for forhåndstemmemottakere på institusjoner og ved hjemmestemming

Veiledning for forhåndstemmemottakere på institusjoner og ved hjemmestemming Veiledning for forhåndstemmemottakere på institusjoner og ved hjemmestemming Utarbeidet av Anne Cesilie Tellnes Mer informasjon om valget finner du på www.bergen.kommune.no/tema/valg09 Innhold 1 PRAKTISK

Detaljer

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015?

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? Forhåndsstemming i Bergen Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? 1 Hvor og når kan en stemme? Forhåndsstemming: 1. juli 11. september I faste lokaler i Bergen:

Detaljer

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalget?

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalget? Forhåndsstemming i Bergen Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalget? 1 Hvor og når kan en stemme? Forhåndsstemming: 1. juli 6. september 14 faste lokaler i Bergen: 12.

Detaljer

Veiledning for forhåndsstemmemottakere kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Ringerike kommune

Veiledning for forhåndsstemmemottakere kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Ringerike kommune Veiledning for forhåndsstemmemottakere kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Ringerike kommune Innhold KONTAKTPERSONER... 2 GENERELT OM VALG... 3 HVEM HAR STEMMERETT?... 3 MANNTALL... 3 LEGITIMASJON...

Detaljer

Veiledning. for forhåndsstemmemottakere. Stortings- og sametingsvalget utarbeidet av Sigbjørg Brodin

Veiledning. for forhåndsstemmemottakere. Stortings- og sametingsvalget utarbeidet av Sigbjørg Brodin Stortings- og sametingsvalget 2013 Veiledning for forhåndsstemmemottakere utarbeidet av Sigbjørg Brodin Valgorganisasjonen i Bergen kommune valg@bergen.kommune.no Innhold KONTAKTPERSONER... 2 GENERELT

Detaljer

Forhåndsstemming i Ringerike. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015?

Forhåndsstemming i Ringerike. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? Forhåndsstemming i Ringerike Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? Hvor og når kan en stemme? Forhåndsstemming: 1. juli 11. september I Ringerike rådhus: 10.

Detaljer

Veiledning for forhåndsstemmemottakere

Veiledning for forhåndsstemmemottakere Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Veiledning for forhåndsstemmemottakere utarbeidet av Sigbjørg Brodin Valgorganisasjonen i Bergen kommune valg@bergen.kommune.no Innhold KONTAKTPERSONER... 2 GENERELT

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Stortingsvalget mandag 9. september 2013 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 22.08.13 Tema Gjennomgang av viktige emner for stemmestyrene

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 - presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.07 Forhåndsstemming og valgkort Forhåndsstemmegivning til kommunene. Fra 2. juli utenriks. Fra 10. august til

Detaljer

Mottak av forhåndsstemmer

Mottak av forhåndsstemmer Stortings- og sametingsvalget 2017 Mottak av forhåndsstemmer Rigmor Leknes Hensikt /mål Innhold Lov/forskrift/regler Formål Stemmerett Manntall Gjennomføring Beredskap Rutineportal Bruk av valgadministrativt

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Kommunestyre- og Fylkestingsvalget mandag 12. september 2011 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 01.09.11 Tema Gjennomgang av viktige emner

Detaljer

VELKOMMEN TIL OPPLÆRING FOR STEMMESTYRENE 5. SEPT Gunnhild Landrø og Elisabet E. Iversen

VELKOMMEN TIL OPPLÆRING FOR STEMMESTYRENE 5. SEPT Gunnhild Landrø og Elisabet E. Iversen VELKOMMEN TIL OPPLÆRING FOR STEMMESTYRENE 5. SEPT 2017 Gunnhild Landrø og Elisabet E. Iversen 2 RUTINER FOR VALGTINGET STORTINGSVALGET 2017 SKAUN KOMMUNE 3 ALLER FØRST HVA SKAL VI GJENNOMGÅ? Praktisk informasjon

Detaljer

Praktisk gjennomføring

Praktisk gjennomføring Praktisk gjennomføring Med eksempler fra Bergen kommune www.bergen.kommune.no/tema/valg09 Elin Solberg/Sigbjørg Brodin 1 Valget 2009 Sametingsvalg Forhåndstemming Stortingsvalg Forhåndsstemming Valgtingsstemming

Detaljer

Stemmegivning generelt. Regler ved stemmegivning og manntall

Stemmegivning generelt. Regler ved stemmegivning og manntall Stemmegivning generelt Regler ved stemmegivning og manntall Viktige tema Hemmelig valg Hvem har stemmerett Krav til legitimasjon Utleggingsmanntall Assistanse i valglokalet Taushetsplikt Valgagitasjon

Detaljer

Rutiner forhåndsstemming Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Rutiner forhåndsstemming Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Rutiner forhåndsstemming Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Generell informasjon: Forhåndsstemmemottakerne skal gjøre seg kjent med lovverket som angår tidligstemmegivningen og forhåndsstemmegivningen,

Detaljer

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Møtebok for stemmestyret Stortingsvalg 2009 A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag 14. september fra kl. 09.00 til kl. 21.00 A2 Stemmestyret Leder: Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Stemmestyremedlemmer:

Detaljer

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Tana kommune / Deanu gielda Innholdsfortegnelse Hvem har stemmerett ved Stortingsvalget? 4 Står du i manntallet?... 4 Hvor kan du stemme dersom

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Departementet har 30. mai 2013 med hjemmel i valgloven 2-9, 7-3, 8-6, 9-10 og 10-10 gjort følgende

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 VEILEDNING FOR VALGMEDARBEIDERE VALGDAGEN Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Navn: - 1 - TAKK FOR AT DU JOBBER MED VALG! Valgdagen blir travel for alle som arbeider med valgavviklingen. Forutsetningen

Detaljer

M O T T A K A V F O R H Å N D S S T E M M E R

M O T T A K A V F O R H Å N D S S T E M M E R M O T T A K A V F O R H Å N D S S T E M M E R Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Navn:. - 1 - TAKK FOR AT DU SKAL JOBBE MED VALG! Forutsetningen for et korrekt og godt valgoppgjør er kunnskap om de

Detaljer

Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015

Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015 Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015 Kursinnhold: Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Opptelling Møtebok Trening i EVA

Detaljer

Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge. Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien

Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge. Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien 1 Gjennomføring av valg Valglov/valgforskrift Stortingsvalg Fylkestingsvalg og kommunestyrevalg

Detaljer

Stortingsvalget Valgtingsstemmegivning

Stortingsvalget Valgtingsstemmegivning Stortingsvalget 2009 - Valgtingsstemmegivning - presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 Forhåndsstemming og valgkort Forhåndsstemmegivning til kommunene. Fra 1. juli utenriks. Fra 1.

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Forfall: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Saksliste:

Møteprotokoll. Til stede: Forfall: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Saksliste: Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Blåsalen, Rådhuset Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 13.00-13.20 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Tom Cato Karlsen Leder FRP Ingrid Lien Medlem SP Grethe Monica

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset, Blåsalen Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Valgstyret, telefon 7559

Detaljer

Utgitt august 2005 av Kommunal- og regionaldepartementet. Publikasjonsnummer: H-2169 Bokmål

Utgitt august 2005 av Kommunal- og regionaldepartementet. Publikasjonsnummer: H-2169 Bokmål Utgitt august 2005 av Kommunal- og regionaldepartementet Publikasjonsnummer: H-2169 Bokmål Publikasjonen er oversatt til 7 språk og finnes på Internett: www.valg.no Informasjon Stortings- og sametingsvalget

Detaljer

VEILEDNING FOR FORHÅNDSSTEMMEMOTTAKERE VED STORTINGSVALGET/SAMETINGSVALGET 2017

VEILEDNING FOR FORHÅNDSSTEMMEMOTTAKERE VED STORTINGSVALGET/SAMETINGSVALGET 2017 VEILEDNING FOR FORHÅNDSSTEMMEMOTTAKERE VED STORTINGSVALGET/SAMETINGSVALGET 2017 Innhold GENERELT OM VALG OG FORHÅNDSSTEMMING... 3 MANNTALL OG VALGKORT... 3 HVEM HAR STEMMERETT?... 3 LEGITIMASJON... 3 STEMMEGIVNING

Detaljer

Kurs for stemmestyrer i Bergen. Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013

Kurs for stemmestyrer i Bergen. Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 Kurs for stemmestyrer i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 1 Kursinnhold: Kl. 8.30 13.30 Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Før åpning Under valgtinget Etter stenging

Detaljer

KURS FOR VALGMEDARBEIDERE

KURS FOR VALGMEDARBEIDERE KURS FOR VALGMEDARBEIDERE STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Plan for kurset 3 timer m/to pauser Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Før åpning

Detaljer

Forhåndsstemming i Drammen

Forhåndsstemming i Drammen 02.09.2015 1 Forhåndsstemming i Drammen Økt Etter denne økta skal du ha kunnskap om: 1 Hva din oppgave er Det grunnleggende i valgloven 10 min pause 2 Valgsystemet EVA Hvordan du logger deg på valgsystemet

Detaljer

Kurs for valgmedarbeidere i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013

Kurs for valgmedarbeidere i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 Kurs for valgmedarbeidere i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 1 Kursinnhold: 3 timer m/to pauser Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Før åpning Under valgtinget

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valgdagen er 14. september. Husk legitimasjon! Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Ved valget velger vi

Detaljer

Nye regler Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003. Informasjon

Nye regler Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003. Informasjon Nye regler Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003 Informasjon Viktig informasjon om valget Nye regler for hvordan du stemmer på valgdagen Nye regler for hvor du kan forhåndsstemme Nye regler for hvordan

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG VALGFORSKRIFTEN

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG VALGFORSKRIFTEN Oslo kommune Saksframlegg Til: Valgstyret Dato: 30.05.2012 Fra: Direktøren Vår ref(saksnr): 12/00980-1 Saksbeh: Telefon: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG VALGFORSKRIFTEN Saken gjelder: Kommunal-

Detaljer

Valget fra A til Å. Valgforums stikkordsliste

Valget fra A til Å. Valgforums stikkordsliste Valget fra A til Å Valgforums stikkordsliste 1. Manntall Kommunen er ansvarlig for produksjon av manntall og valgkort Manntall produseres pr 30.6. Valgkort produseres på bakgrunn av manntall 11.7. og sendes

Detaljer

Listeforslag, forhåndsstemmegivningen og valgtingsstemmegivningen

Listeforslag, forhåndsstemmegivningen og valgtingsstemmegivningen Listeforslag, forhåndsstemmegivningen og valgtingsstemmegivningen v/ Siri Dolven og Tom Refsum Aatlo s valgkonferanse, Quality Airport Hotel Gardermoen 14. og 15. februar 2011 1 Listeforslag - frister

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2013

Stortings- og sametingsvalget 2013 INFORMASJON Stortings- og sametingsvalget 2013 stemt på: har Du 3X3X Parti 1 1X1X Returkoder Stemme via Internett? side 7 10 Parti 3 3X3X 2X2X 2 Parti Stortings- og sametingsvalget 2013 Stortinget er Norges

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalget 0 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valgdagen er. september. Husk legitimasjon! Kommunestyre- og fylkestingsvalget 0 Ved valget velger vi representanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal kl Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte.

MØTEINNKALLING. Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal kl Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal 26.09.2007 kl. 16.30 Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget Veiledning. for forhåndsstemmemottakere. utarbeidet av Sigbjørg Brodin.

Stortings- og sametingsvalget Veiledning. for forhåndsstemmemottakere. utarbeidet av Sigbjørg Brodin. Stortings- og sametingsvalget 2017 Veiledning for forhåndsstemmemottakere utarbeidet av Sigbjørg Brodin valg@bergen.kommune.no Innhold ID-KORT... 3 GENERELT OM VALG OG FORHÅNDSSTEMMING... 3 MANNTALL OG

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. februar 2017 kl. 15.30 PDF-versjon 17. februar 2017 13.02.2017 nr. 174 Forskrift om

Detaljer

HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE

HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE 1 UTLEVERT MATERIELL - STEMMESTYRENE 2 2 LISTE FOR TILDELING AV VALGMATERIELL 3 3 INSTRUKS FOR STEMMESTYRER 3 3.1 STEMMESTYRET 3 3.2 VALGLOKALET 4 3.3 MATERIELL 5 4 DISPONERING

Detaljer

STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 KURS FOR STEMMESTYRER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 KURS FOR STEMMESTYRER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 KURS FOR STEMMESTYRER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Plan for kurset- 5 timer Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Før åpning Under valgtinget

Detaljer

Kurs for IKT-valgmedarbeider i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013

Kurs for IKT-valgmedarbeider i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 Kurs for IKT-valgmedarbeider i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 1 Kursinnhold: Kl. 8.30 12.00 Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Før åpning Under valgtinget

Detaljer

Valgopplæring - Stortingsvalget Modul 1, mars 2017

Valgopplæring - Stortingsvalget Modul 1, mars 2017 Valgopplæring - Stortingsvalget 2017 Modul 1, 20. 31. mars 2017 Målet for samlingen Sette kommunene i stand til å gjennomføre en effektiv og korrekt valgavvikling som er i tråd med valglovgivningen. 2

Detaljer

V E I L E D N I N G O M V A L G A R B E I D

V E I L E D N I N G O M V A L G A R B E I D V E I L E D N I N G O M V A L G A R B E I D Navn:. Sist redigert 3. september 2013-1 - Valgdagene er søndag 8. og mandag 9. september 2013. Valglokalene er åpne søndag kl. 14.00 18.00 og mandag kl. 9.00

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2017

Stortings- og sametingsvalget 2017 INFORMASJON Stortings- og sametingsvalget 2017 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valgdagen er 11. september. Husk legitimasjon! Stortings- og sametingsvalget 2017 Stortinget er Norges folkevalgte

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Audnedal Vest-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 2.05.205 Tidspunkt: 4:5 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter

Detaljer

Stortingsvalget Mottak av valgtingsstemmer. Rigmor Leknes

Stortingsvalget Mottak av valgtingsstemmer. Rigmor Leknes Stortingsvalget 2017 Mottak av valgtingsstemmer Rigmor Leknes Innhold Hensikt /mål Lov/forskrift/regler Formål, stemmerett, manntall Valgmateriell Gjennomføring Diverse informasjon, fremgangsmåte Beredskap

Detaljer

Veiledning Valgting

Veiledning Valgting Veiledning Valgting 2015 1 Innhold Innhold... 2 Praktisk informasjon om valgarbeidet... 4 Kontaktpersoner... 4 Bemanning... 4 Arbeidstid for valgmedarbeidere... 4 Godtgjøring... 4 Spisepauser... 5 Taushetsplikt...

Detaljer

HANDBOK FOR STEMMESTYRENE

HANDBOK FOR STEMMESTYRENE HANDBOK FOR STEMMESTYRENE 1 UTLEVERT MATERIELL - STEMMESTYRENE 2 2 LISTE FOR TILDELING AV VALGMATERIELL 3 3 INSTRUKS FOR STEMMESTYRER 3 3.1 STEMMESTYRET 3 3.2 VALGLOKALET 4 3.3 MATERIELL 5 4 DISPONERING

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Garderåsen 16:00-20:00 12:00-21:00. Hovinhøgda 16:00-20:00 12:00-21:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Garderåsen 16:00-20:00 12:00-21:00. Hovinhøgda 16:00-20:00 12:00-21:00 Stortingsvalget 23 Valgprotokoll for valgstyret Stortingsvalget 23 Kommune: Fylke: Fet Akershus År: 23 A Administrative forhold A Valgstyret Valgstyrets sekretær: Epostadresse: Telefon: Medlemmer (inkl.

Detaljer

HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE

HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE Side nr 1 HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE 1 UTLEVERT MATERIELL - STEMMESTYRENE 2 2 LISTE FOR TILDELING AV VALGMATERIELL 3 3 INSTRUKS FOR STEMMESTYRER 3 3.1 STEMMESTYRET 3 3.2 VALGLOKALET 4 3.3 MATERIELL 4 4

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Navn: - 1 -

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Navn: - 1 - VEILEDNING FOR STEMMESTYRET Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Navn: - 1 - INNHOLD STEMMESTYRET SITT ANSVAR... 3 STEMMESTYRETS LEDER... 3 STEMMESTYRET... 3 KL. 07.15 - HENT MATERIELL PÅ RÅDHUSET...

Detaljer

Stortingsvalget 2009 HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE

Stortingsvalget 2009 HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE Stortingsvalget 2009 HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE 1 UTLEVERT MATERIELL - STEMMESTYRENE 2 2 LISTE FOR TILDELING AV VALGMATERIELL 3 3 INSTRUKS FOR STEMMESTYRER 3 3.1 STEMMESTYRET 3 3.2 VALGLOKALET 4 3.3 MATERIELL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret SAKSLISTE 12/15 15/984 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN

MØTEINNKALLING. Valgstyret SAKSLISTE 12/15 15/984 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN MØTEINNKALLING Valgstyret Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 03.06.2015 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/15 15/984 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN 27.05.2015.

Detaljer

Ås kommune. Møtet er åpent også for medlemmer/vara og andre interesserte.

Ås kommune. Møtet er åpent også for medlemmer/vara og andre interesserte. Møte mandag 29. august kl. 16.30 i Ås rådhus, Lille sal. Valgstyrets gjennomgang med stemmestyrene av valggjennomføringen Deltakere: Valgstyrets medlemmer Stemmestyrenes ledere og nestledere Fra administrasjonen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Ås Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Stensrud Rita

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Kommune: Ørland. Fylke: Sør-Trøndelag. Ar: A Administrative forhold

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Kommune: Ørland. Fylke: Sør-Trøndelag. Ar: A Administrative forhold Stortingsvalget 2013 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2013 Kommune: Ørland Fylke: Sør-Trøndelag Ar: 2013 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær: Brevik Britt E-postadresse:

Detaljer

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg H:\TEKST\VALG\Valgnatta - tellekorps\valgstyrets oppgaver valgdagen - kommunestyre- og fylkestingsvalg.doc 1 PROSEDYRE VED

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Gausdal Oppland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Departementet har 24. juni 2015 med hjemmel i valgloven 2-9, 7-3 og 8-6 gjort følgende endringer i

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 1 av 22 År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 0226 SØRUM Fylke...: 0200 AKERSHUS A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Odd Hellum

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00 Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: 09.09.2013 Tid: 16:00 Forfall meldes til Infotorget 72 51 40 00 eller på e-post til postmottak@orland.kommune.no

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Nesheim 10:00 20:00. Lysaker 10:00 20:00. Tuv 10:00 20:00. Markabygda 10:00 20:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Nesheim 10:00 20:00. Lysaker 10:00 20:00. Tuv 10:00 20:00. Markabygda 10:00 20:00 Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Levanger Nord-Trøndelag År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Keiserås Rita Mari E-postadresse:

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret Stortingsvalget 213 Valgprotokoll for valgstyret Stortingsvalget 213 Kommune: Fylke: Drammen Buskerud År: 213 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Andersen Vegard Hetty Epostadresse:

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Sentrum 15:00 19:00 08:00 20:00. Jørstadmoen 15:00 19:00 08:00 20:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Sentrum 15:00 19:00 08:00 20:00. Jørstadmoen 15:00 19:00 08:00 20:00 Stortingsvalget 27 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 27 Kommune: Fylke: Lillehammer Oppland År: 27 A Administrative forhold A Valgstyret Sekretær: E-postadresse: Telefon: mer (inkl. møtende

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Fylke: År: Nordland 215 A Administrative forhold A.1 Fylkesvalgstyret Fylkesvalgstyrets sekretær: Nilsen Lise Wærnes E-postadresse:

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv Kommunal- og regionaldepartement Postboks 8112 Dep MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv 0032 OSLO Sendes kun som elektronisk post DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2011/108-3

Detaljer

VALGLOVEN Utskrift pr

VALGLOVEN Utskrift pr VALGLOVEN Utskrift pr 23.8.217 Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde 1-1.Lovens formål Formålet med loven er å legge forholdene til rette slik at borgerne ved frie, direkte og hemmelige valg skal kunne

Detaljer

Forslag om endringer i valgloven

Forslag om endringer i valgloven Forslag om endringer i valgloven Marianne Riise Nasjonal valgkonferanse 13. april 2012 Aktuelle dokumenter i 2012 Høringsnotat fremmes etter planen i månedsskriftet april/mai Evaluering av valget i 2011,

Detaljer

Kurs for valgansvarlige i valglokalene i Bergen. Gjennomgang av oppgaver og rutiner for inspektør og stemmestyrer.

Kurs for valgansvarlige i valglokalene i Bergen. Gjennomgang av oppgaver og rutiner for inspektør og stemmestyrer. Kurs for valgansvarlige i valglokalene i Bergen Gjennomgang av oppgaver og rutiner for inspektør og stemmestyrer. Varighet 4 timer 1 1 Kursinnhold Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver før åpning under

Detaljer

Stortingsvalg 2013. Kurs for stemmestyrer og valgmedarbeidere onsdag 28. august kl. 17.00 i Ås kulturhus, Store sal

Stortingsvalg 2013. Kurs for stemmestyrer og valgmedarbeidere onsdag 28. august kl. 17.00 i Ås kulturhus, Store sal Stortingsvalg 2013 Kurs for stemmestyrer og valgmedarbeidere onsdag 28. august kl. 17.00 i Ås kulturhus, Store sal Deltakere: Oppnevnte stemmestyrer og valgmedarbeidere, obligatorisk. Varamedlemmer og

Detaljer

Brukerhåndbok. gjennomføring av valgting. for. Stemmestyrene Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015

Brukerhåndbok. gjennomføring av valgting. for. Stemmestyrene Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015 Brukerhåndbok for gjennomføring av valgting Stemmestyrene Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015 side 2 Innholdsfortegnelse Praktisk informasjon om valgarbeidet... 5 Ansvarlig for praktisk gjennomføring...

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Nord-Trøndelag. År: A Administrative forhold.

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Nord-Trøndelag. År: A Administrative forhold. Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Steinkjer Nord-Trøndelag År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Aarnes Kari E-postadresse:

Detaljer

Kurs for valgansvarlige i valglokalene i Bergen. Gjennomgang av oppgaver og rutiner

Kurs for valgansvarlige i valglokalene i Bergen. Gjennomgang av oppgaver og rutiner Kurs for valgansvarlige i valglokalene i Bergen Gjennomgang av oppgaver og rutiner 1 1 Kursinnhold Generelt om valget Arbeid før og under valgtinget Lunsj Grovtellingsrutiner Føring av møtebok Pakking

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 211 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret Fylke: År: Møre og Romsdal 211 A A1 Administrative forhold Fylkesvalgstyret Fylkesvalgstyrets sekretær: Telefon.: Løvik Robert

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Vardø Finnmark Finnmárku År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Vestby Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Westby Christin

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :00. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :00. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste: FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. 13.9.217 9: Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72 46 32 eller til

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:30. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:30. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 07.05.2013 kl. 15:30 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/13 PS 2/13 PS 3/13 PS 4/13 Valgstyre 2011-2015, leder og nestleder Valg 2013

Detaljer

Stortingsvalget. Valgbok. Møtebok for valgstyret. A. Administrative forhold. A1 Valgstyret Levanger kommune Stortingsvalg 2009

Stortingsvalget. Valgbok. Møtebok for valgstyret. A. Administrative forhold. A1 Valgstyret Levanger kommune Stortingsvalg 2009 Levanger kommune Stortingsvalg 29 Stortingsvalget År: 29 Kommune: Fylke: Møtebok for valgstyret 1719 LEVANGER 17 NORD-TRØNDELAG 15.9.9 A. Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Referatsaker. Tana kommune

Referatsaker. Tana kommune Referatsaker Tana kommune Valgstyret 11.06.2013 LOV 2002-06-28 nr 57: Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (val... http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/all/hl-20020628-057.html

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fet Fylke: Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Ramse Jorunn

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer Kommunestyre- og fylkestingsvalg År A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag den september fra kl. til kl. Søndag den september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Valgprotokoll

Detaljer

Stortingsvalget Ar: Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget A Administrative forhold. A 1 Valgstyret. Sekretær: E-postad res se:

Stortingsvalget Ar: Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget A Administrative forhold. A 1 Valgstyret. Sekretær: E-postad res se: Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Verdal Fylke: Ar: Nord-Trøndelag 217 A Administrative forhold A 1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Ertsås Line Therese E-postad

Detaljer

Svar på ofte stilte spørsmål. ved Stortings- og Sametingsvalget i Bergen kommune

Svar på ofte stilte spørsmål. ved Stortings- og Sametingsvalget i Bergen kommune Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings- og Sametingsvalget i Bergen kommune Utarbeidet av Tonje Geithus og Sigbjørg Brodin Side 1 Innholdsfortegnelse: Svar på ofte stilte spørsmål...1 ved Stortings-

Detaljer

Stortingsvalget og Sametingsvalget Behandling og godkjenning av innkomne listeforslag

Stortingsvalget og Sametingsvalget Behandling og godkjenning av innkomne listeforslag Arkivsak-dok. 201201710-30 Saksbehandler Zlatko Dzaferovic Saksgang Møtedato Fylkesvalgstyret 2011-2015 07.05.2013 Stortingsvalget og Sametingsvalget 2013 - Behandling og godkjenning av innkomne listeforslag

Detaljer

Informasjon om valget 14. september: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Informasjon om valget 14. september: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 VALGINFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 5 - ÅRGANG 2 AUGUST 2015 Informasjon om valget 14. september: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Slik stemmer du i valglokalet Side 4 Oversikt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 24.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Valgstyret. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 24.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE MØTEINNKALLING Valgstyret Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 24.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 1/13 12/1967 MELDING - FORHÅNDSTEMMING, OPPTELLING OG VALGADMINISTRAVT DATASYSTEM (EVA)

Detaljer

Veiledning for vaktmester

Veiledning for vaktmester Stortings- og sametingsvalget 2009 Veiledning for vaktmester i stemmelokalet 14. september 2009 Utarbeidet av Sigbjørg Brodin Mer informasjon om valget finner du på www.bergen.kommune.no/tema/valg09 Innhold

Detaljer

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 - oversikt over registrerte politiske partier som kan stille liste etter forenklet regelverk

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 - oversikt over registrerte politiske partier som kan stille liste etter forenklet regelverk Kommunene Fylkeskommune Fylkesmennene De registrerte politiske partiene Deres ref Vår ref Dato 15/203-1 21.01.2015 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 - oversikt over registrerte politiske partier

Detaljer

Prøvevalg For kommunestyrevalg i nye Færder kommune

Prøvevalg For kommunestyrevalg i nye Færder kommune Prøvevalg For kommunestyrevalg i nye Færder kommune Prøvevalget skal gjennomføres her: https://provevalg-eva.valg.no Prøvevalg for kommunestyrevalg til Færder kommune avholdes onsdag 23. august 2017. Hensikten

Detaljer

Veiledning forhåndsstemmemottaker

Veiledning forhåndsstemmemottaker Veiledning forhåndsstemmemottaker 2015 1 Innhold Generelt... 4 Kontaktpersoner ved forhåndsstemmegivningen... 4 Stemmeperiode... 4 Manntall og stemmerett... 4 Stemmerettsregler... 5 Forsøk med nedsatt

Detaljer