BIODRIVSTOFF OG MATVARESIKKERHET, SYSSELSETTING I LANDBRUKET OG ANDRE EFFEKTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIODRIVSTOFF OG MATVARESIKKERHET, SYSSELSETTING I LANDBRUKET OG ANDRE EFFEKTER"

Transkript

1 BIODRIVSTOFF OG MATVARESIKKERHET, SYSSELSETTING I LANDBRUKET OG ANDRE EFFEKTER TEMPO konferanse 20. mars 2012 Erik Trømborg Institutt for naturforvaltning, UMB

2 TEMA Hvorfor biodrivstoff? Fordeler og ulemper Status for biodrivstoff Teknologiske hovedretninger Globalt potensial Mat vs energiproduksjon Potensial og muligheter i Norge Oppsummering

3 HVORFOR BIODRIVSTOFF? Argumenter for: Fornybar energi Kan brukes i dagens forbrenningsmotorer med få tilpasninger Høy energite het rekkevidde på biler, fly, båter På markedet i dag Gir reduserte CO 2 utslipp i politiske regnskaper og over tid også i atmosfæren Verdiskaping +? - Argumenter mot: Konvertering av biomasse til drivstoff har lav energieffektivitet Dyr metode for å redusere klimagassutslippene Lang tilbakebetalingstid for CO 2 Begrenset potensial Gir økt konkurranse om arealer og biomasse matvarepriser/ sikkerhet, sult Økt biomasseuttak/ produksjon negativt for biodiversiteten, vannkvalitet, jordsmonn Umoden teknologi, bruk i Norge må foreløpig basere seg på import Lokal forurensning, lagringsegenskaper mv

4 STATUS 1,8 % av det globale drivstoff forbruket i 2008 Tilsvarer ca 3% av global matvareproduksjon Ca 32% av maisproduksjonen i USA, 58% av sukkerroer i Brasil, 60% av rapsproduksjonen i EU går til biodrivstoff (2008) EU mål: 10% biodrivstoff i På global basis kan biodrivstoff utgjøre 5 6% av oljeforbruket i 2030 (EIA) Ulike scenarier for kostnader for andre generasjon: Econ Pøyri: 7 11 kr/liter bensin/diesel eqv. ( øre/kwh) IPCC SRREN: 3,2 4,6 kr/liter (33 46 øre/kwh) med biomassekostnader på 3 14 øre pr kwh

5 Første generasjon (biodiesel og bioetanol) Laget av jordbruksprodukter (mais, raps, sukker) eller fettholdig avfall Tilgjengelig på markedet i dag Begrenset råstoffpotensial i Norge (lite dyrket areal + jordbrukspolitikk) Begrenset CO 2 potensial Bekymringer rundt tilgang på råstoff, påvirkning på biodiversitet, effekt på matvarepriser 5

6 Andre generasjon biodrivstoff Biodiesel og etanol fra cellulose Lages av råvarer som ikke brukes til mat (cellulose fra skogråstoff, avfall, alger) = større energipotensial Større CO 2 potensial Ingen direkte konkurranse med mat Mange teknologiske retninger i testpilot demofaser Ser ut til å bli en utvikling mot svært store anlegg rimelig råstofftilgang sentralt På sikt kan opp til ca 45% av energien i biomassen bli drivstoffenergi Fremtidige produksjonskostnader usikre: 7 11 kr/liter = det dobbelte av dagens produksjonskostnader for fossilt drivstoff Planters cellevegg: et svært kompleks, tett og robust nettverk av sukkerpolymerer; lignin kommer i tillegg 6

7

8 Globale ressurser 600 EJ Kilde: SRREN Bioenergy/ipcc 2011

9 TWh Potensialet for bioenergi i Europa (EU-25) Jordbruk Skogråstoff Avfall Kilde: EEA 2006

10 BIODRIVSTOFF OG MATVAREPRISER OECD FAO Agricultural Outlook Ethanol Biodiesel OECD FAO Agricultural Outlook kt mat, mill liter Mat Ethanol Biodiesel

11 BIODRIVSTOFF OG MATVAREPRISER II Matvareprisene økte med 140% fra 2002 til 2007 Pristigningen skyldes en kombinasjon av flere faktorer inkludert økte drivstoff og kunstgjødselpriser og etterspørselen etter biodrivstoff 10 30% av prisstigningen for matoljer og mais skyldes biodrivstoffproduksjon (OECD FAO 2008) Målet med 10% biodrivstoff kan oppnås men medfører en 15% økning i antall mennesker ( mill) som blir utsatt for sult (IIASA 2009) INSTITUTT FOR NATURFORVA LTNING Kan kompenseres ved økt produktivitet i landbruket og bare overskuddet av mat bør brukes til biodrivstoff Produksjon av 2. generasjon på arealer som ikke brukes til mat og forproduksjon gir muligheter for miljømessig bedre løsninger

12 BIODRIVSTOFF OG MAT - NOEN PARADOKSER ØKTE MATPRISER GIR ØKTE INNTEKTER : Jordbrukets utgjør en stor del av økonomien i mange land: 25 50% av BNP Etiopia Malawi Nepal Kenya Sudan 15 25% av BNP Uganda Vietnam Pakistan Albania VESTLIGE LAND KASTER MYE MAT: Avfallsmengden i Norge er større enn skogavvirkningen (10, 9 mill tonn) Ca 30% gjenvinnes 1,8 mill tonn våtorganisk avfall i Norge i 2008, hvorav 1 mill tonn matavfall Mengden husholdningsavfall har økt med 60% siste 10 år

13 BIOMASSEPOTENSIALER I NORGE 16 Teknisk/økonomisk potensiale 14 Dagens bruk for energiproduksjon TWh Kilder: KanEnergi 07, Langerud et al 2007

14 BIODRIVSTOFF I NORGE POTENSIALE OG VERDISKAPING PÅ KORT SIKT Ressurser nok til å doble bioenergiproduksjonen i Norge Skogressursene sentrale på kort og mellomlang sikt, men: Stabil tømmeravvirkning, ca 30% tømmerimport i et normalår Biomassetilgangen bestemmes i stor grad av etterspørselen i skogindustrien Lite som tyder på økt aktivitet hvis ikke tømmerprisene stiger Økt tilgang 4 5 TWh en realistisk ambisjon uten vesentlige endringer i rammevilkårene. En stor andel av dette vi gå til varmeproduksjon de neste 20 årene Vi kan få en vridning fra masse og papir til bioenergi Lite infrastruktur for vannbåren varme og dyr biomasse i biodrivstoffproduksjon en utfordring for biodrivstoff produksjon i Norge

15 PRODUKSJON AV BIODRIVSTOFF I NORGE PÅ LENGRE SIKT (+ 20 ÅR) Høyere oljepriser og teknologisk utvikling gjør produksjon av biodrivstoff mer lønnsomt Biodrivstoff gir høyere klimagassgevinster når det fossile alternativet blir tjæresand, drivstoff fra kull osv Energieffektivisering, urbanisering og ny teknologi kan gi en vridning av bruk av biomasse fra varme til drivstoff og kjemikalier Økt tilgang på biomasse hvis etterspørselen fra papirindustrien reduseres, samlet tilgang avhengig av etterspørsel i trelastindustrien Høyere biomassepriser og mindre oljepenger inn økonomien kan gi økt uttak av biomasse Marine biomasseressurser kan bli lønnsomme å utnytte

16 OPPSUMMERING Lavere energibruk er helt sentralt for å møte energi og klimautfordringene Effektivisering, elektrifisering og mer kollektiv transport bør være de viktigste virkemidlene for en mer klimavennlig transportsektor Det vil være behov for fornybart drivstoff med høy energite het biodrivstoff vil ha en rolle i fremtidens transportsystem (fly, båt, tungtransport, deler av persontransporten Tidsperspektivet for omganget av biodrivstoff bestemmes av teknologiutvikling og politikk Redusert tilgang på fossile energiressurser vil på sikt gi økt etterspørsel etter biomasse til energiproduksjon og større press på arealressursene økte u ordringer med å ivareta matvaresikkerhet, fordelingsspørsmål og biodiversitet

17

BÆREKRAFTIG BIODRIVSTOFF FOR LUFTFART

BÆREKRAFTIG BIODRIVSTOFF FOR LUFTFART Beregnet til Publisering Dokument type Kortversjon av hovedrapport Dato 03/2013 BÆREKRAFTIG BIODRIVSTOFF FOR LUFTFART SAMMENDRAG Utredningen Bærekraftig biodrivstoff for luftfart i Norge er utført for

Detaljer

SKOG22. Rapport Energi. Arbeidsgruppe Energi Bioenergi

SKOG22. Rapport Energi. Arbeidsgruppe Energi Bioenergi SKOG22 Rapport Energi Arbeidsgruppe Energi Bioenergi Bakgrunn Målet for strategiarbeidet i SKOG22 er å utarbeide en bred og samlende strategi for forskning, utvikling, innovasjon og kunnskapsformidling

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

S K O G O G K L I M A. -En del av løsningen på klimaproblemet. S K O G o g K L I M A 1

S K O G O G K L I M A. -En del av løsningen på klimaproblemet. S K O G o g K L I M A 1 S K O G O G K L I M A Skog -En del av løsningen på klimaproblemet S K O G o g K L I M A 1 Klimautfordringen sjon av klimagasser i atmosfæren. Dermed blir drivhuseffekten større, med global oppvarming som

Detaljer

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi Naturviternotat nummer 2-2012 Energi Energi I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om energi. Vi ønsker å formidle dette innholdet til deg. Det er et viktig politikkområde, som er aktuelt i forbindelse

Detaljer

Biogass som drivstoff for busser. «Biogass fra nye biologiske råstoffkilder»

Biogass som drivstoff for busser. «Biogass fra nye biologiske råstoffkilder» Biogass som drivstoff for busser «Biogass fra nye biologiske råstoffkilder» Juni 2012 Med støtte fra: Forord Denne rapporten er utarbeidet for prosjektet; Biogass som drivstoff for busser - «Biogass fra

Detaljer

Bioenergi økonomisk potensial i Norge og betydning for klimagassutslippene

Bioenergi økonomisk potensial i Norge og betydning for klimagassutslippene Bioenergi økonomisk potensial i Norge og betydning for klimagassutslippene Foredrag for Norsk Geofysisk Forening Geilo, 20. september 2007 Erik Trømborg, Institutt for naturforvaltning, Universitetet for

Detaljer

Bioenergi i Norge 41 2014 RAPPOR 5 2014 T

Bioenergi i Norge 41 2014 RAPPOR 5 2014 T Bioenergi i Norge 41 2014 5 2014 R A P P O R T Rapport nr 41 Bioenergi i Norge Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags- og energidirektorat Karen Nybakke, Olav Karstad Isachsen og Maria Sidelnikova

Detaljer

Rapport 2010-020. Potensialstudie for flytende biobrensel

Rapport 2010-020. Potensialstudie for flytende biobrensel Rapport 2010-020 Potensialstudie for flytende biobrensel Econ-rapport nr. 2010-020, Prosjekt nr. 5Z090120.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-119-8 KFI/KIB/SHM/IAR/pil, JMS, 12. april 2010 Offentlig Potensialstudie

Detaljer

Energieffektivitet og energiproduksjon - et hefte om ungdom og energi fra Enova SF

Energieffektivitet og energiproduksjon - et hefte om ungdom og energi fra Enova SF Ungdom og energi 1 Energieffektivitet og energiproduksjon - et hefte om ungdom og energi fra Enova SF Dette heftet gir en innføring i energi og energiproblematikk. Heftet er skrevet for ungdommer i alderen

Detaljer

FNs klimapanels femte hovedrapport DEL 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser

FNs klimapanels femte hovedrapport DEL 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser Foto: Señor Hans, Flickr FNs klimapanels femte hovedrapport DEL 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser Dette faktaarket oppsummerer de viktigste funnene fra del 3 i FNs klimapanels

Detaljer

Strategi med handlingsplan for skogbasert bioenergi i Rogaland

Strategi med handlingsplan for skogbasert bioenergi i Rogaland Strategi med handlingsplan for skogbasert bioenergi i Rogaland Vedtatt i styringsgruppa 13.09.2011 Vedtatt i Regional- og kulturutvalget i Rogaland fylkeskommune 31.05.2012 FORORD FNs klimapanel IPCC

Detaljer

Klimaskolens undevisningsverktøy Olje og transport

Klimaskolens undevisningsverktøy Olje og transport Klimaskolens undevisningsverktøy Olje og transport Denne veiledningen er ment til å hjelpe til i utvelgelsen av aktuell film i aktuell undervisningssituasjon. Det som gjør klimaskolen spesielt egnet til

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Rapport. Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi

Rapport. Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi Rapport Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi TA 3020 2013 2 Forord I Klimameldingen (Meld. St. 21 (2011 2012)) besluttet regjeringen at det skal utvikles en nasjonal, tverrsektoriell

Detaljer

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo E-post: postmottak@md.dep.no. Oslo, 27. februar 2007 Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Detaljer

St.meld. nr. 39 (2008 2009) Klimautfordringene landbruket en del av løsningen

St.meld. nr. 39 (2008 2009) Klimautfordringene landbruket en del av løsningen St.meld. nr. 39 (2008 2009) Klimautfordringene landbruket en del av løsningen Landbruks- og matdepartementet St.meld. nr. 39 (2008 2009) Klimautfordringene landbruket en del av løsningen Innhold 1 Hovedinnholdet

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan

Næringslivets klimahandlingsplan Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan 1 Innhold» 1 Tid for handling 6 2 Våre ambisjoner 8 3 Utgangspunkt og rammebetingelser 10 4 Løsninger

Detaljer

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020 ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020 En energi og klimaplan for Norge til 2020 Sammendrag I dette dokumentet legger vi fram en energi- og klimaplan for Norge fram til 2020

Detaljer

ENERGI. Tare, vår nye drivstoffkilde s 3. Tema: Forskning og utvikling. Nr. 4 SEPTEMBER 2011

ENERGI. Tare, vår nye drivstoffkilde s 3. Tema: Forskning og utvikling. Nr. 4 SEPTEMBER 2011 Nr. 4 SEPTEMBER 2011 ENERGI Fagtidsskrif t utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio.no Tare, vår nye drivstoffkilde s 3 Tema: Forskning og utvikling khfl ENERGI tjjjfy INNHOLD Bioenergi utgis av Norsk

Detaljer

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA VEDLEGG Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune Oppdragsgiver : Gran kommune Dato08.09.2008 Utført av: Thea Mørk Kontrollert av Oversendelse av rapport. Postboks

Detaljer

Norske energiressurser i det grønne kappløpet

Norske energiressurser i det grønne kappløpet Norske energiressurser i det grønne kappløpet NHOs politikkdokument Energi, klima og næringsutvikling 2 Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon September 2014 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: Shutterstock

Detaljer

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22-RAPPORTEN er utviklet gjennom et bredt samarbeid mellom aktører fra skog- og trenæringen og de sentrale forsknings- og kompetansemiljøene. Innovasjon

Detaljer

Evje og Hornnes kommune Temaplan for energi og klima 2010-2015. Vedtatt av kommunestyret 11.desember 2009

Evje og Hornnes kommune Temaplan for energi og klima 2010-2015. Vedtatt av kommunestyret 11.desember 2009 Evje og Hornnes kommune Temaplan for energi og klima 2010-2015 Vedtatt av kommunestyret 11.desember 2009 Forord ord til ettertanke Klimasvingninger har eksistert tidligere, før påvirkning av menneskeskapte

Detaljer

SAMFUNNSMESSIGE ASPEKTER VED

SAMFUNNSMESSIGE ASPEKTER VED SAMFUNNSMESSIGE ASPEKTER VED INTRODUKSJON AV BIODRIVSTOFF I NORGE RAPPORT FOR SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OG LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET PROSJEKT NR. 05/002 08.04.2005 KANENERGI AS INTRODUKSJON AV BIODRIVSTOFF

Detaljer

Rammevilkår for skog- og trebaserte næringer i Norge

Rammevilkår for skog- og trebaserte næringer i Norge ØF-notat nr. 15/2008 Rammevilkår for skog- og trebaserte næringer i Norge - Delprosjekt: Bioenergi av Kjetil Løge ØF-notat nr. 15/2008 Rammevilkår for skog- og trebaserte næringer i Norge - Delprosjekt:

Detaljer

Greenpeace høringsuttalelse til NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge

Greenpeace høringsuttalelse til NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 27. februar 2007 Greenpeace høringsuttalelse til NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge Greenpeace benytter herved anledningen til å avgi høringsuttalelse

Detaljer

Biodrivstoff et Nord-Sør-perspektiv. Rapport 11/2007

Biodrivstoff et Nord-Sør-perspektiv. Rapport 11/2007 Biodrivstoff et Nord-Sør-perspektiv Rapport 11/2007 . Forsidefoto: Norges Naturvernforbund/Torhildur Fjola Kristjansdottir ISBN: 978-82-7478-260-0 Oslo, 05.09.2007 Torhildur Fjola Kristjansdottir tfk@naturvern.no

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Sammendrag «Norge som energinasjon kan og skal gå foran. Næringslivet skal bidra aktivt til å løse klimautfordringene.» Tid for handling

Detaljer

Hvordan kan klimavennlig biobrensel varme Bergen? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland 2007

Hvordan kan klimavennlig biobrensel varme Bergen? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland 2007 Hvordan kan klimavennlig biobrensel varme Bergen? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland 2007 Side 1 av 20 Forord Denne rapporten gjør for rede mulighetene knyttet til bruk av biobrensel til oppvarming

Detaljer