BIOJETFUEL FRA SKOG. Skog og tre MAI 2014 Olav Mosvold Larsen, Avinor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIOJETFUEL FRA SKOG. Skog og tre 2014 28 MAI 2014 Olav Mosvold Larsen, Avinor"

Transkript

1 BIOJETFUEL FRA SKOG Skog og tre MAI 2014 Olav Mosvold Larsen, Avinor

2 Avinor AS er ansvarlig for flysikringstjenesten i Norge og 46 lufthavner Et moderne samfunn uten luftfart er utenkelig

3 BÆREKRAFTIG BIOJETFUEL FRA SKOGBASERT BIOMASSE Sertifisert og mulig Norsk produksjon kan være lønnsom fra Kan redusere utslipp fra luftfart med opp til 45 % Avinor har satt av inntil 100 mill kr over en tiårsperiode Komparative fortrinn i Norge Interessante prosjekter under utvikling

4 BIODRIVSTOFF OMFANG Det selges 1 milliard liter jetdrivstoff i Norge hvert år For å redusere utslipp fra bransjen med prosent må det produseres mill liter biojetdrivstoff Tilsvarer biomasse med energiinnhold på 6-8 TWh (2,7-3,6 mill m 3 ) Store muligheter for både luftfartsbransjen og skogsektoren!

5 VÅRT ENGASJEMENT ER ETISK OG FORRETNINGSMESSIG RIKTIG Trafikkveksten skal ikke medføre økte utslipp Krevende topografi og geografisk plassering i utkanten av Europa gjør at luftfart er viktigere i Norge enn i mange andre land Luftfart har endelig et realistisk alternativ til fossilt drivstoff Avinor vil gjøre sitt ytterste for å realisere biodrivstoffproduksjon i Norge

6 STERKE DRIVKREFTER FOR VEKST I TRAFIKKEN Befolkningsvekst Økt BNP og generell velstandsvekst Verdiskaping i hele landet Globalisering Arbeidsinnvandring Norske studenter i utlandet Mange reiseglade pensjonister

7 (index) TRAFIKKPROGNOSER OG UTSLIPPSFREMSKRIVNING

8 INTERNASJONAL TRAFIKKUTVIKLING BIL BIL BIL BIL Billion pax BIL BIL 153 BIL 410 BIL 222 BIL 605 BIL BIL BIL 2031 kilde: ACI

9 KARBONNØYTRAL LUFTFART ER MULIG Flåteutskifting og miljøvennlig utvikling av Avinors lufthavner Biodrivstoff fra skog Forbedring av fly og motorer Biodrivstoff fra alger Mulige konsepter FORVENTET TRAFIKKVEKST UTSLIPP MED FORVENTEDE TILTAK KARBONNØYTRAL LUFTFART (inkl BIODRIVSTOFF)

10 OMFATTENDE ANALYSE

11 BIOMASSE FRA SKOG Stående volum 2014: Om lag mill m3 u.b.

12 EGNET TEKNOLOGI I NORGE 1. Gassifisering og Fischer Tropsch (FT-SPK): 2. Alcohol to Jet (AtJ-SPK): Pyrolyse meget interessant (HEFA)

13 KLIMAEFFEKT 65-80% iht EUs BÆREKRAFTKRITERIER 60 % reduksjon i klimagassutslipp sammenlignet med fossil Jet A-1 AtJ-prosessen (Bioetanol+ AtJ) 29 g CO 2 -ekv./mj Termo-kjemisk FTanlegg 16 g CO 2 -ekv./mj Referanse-case: Fossil Jet A-1 84 g CO 2 -ekv./mj GWP [g CO 2 -ekv./mj] Råvare Transport Prosessering Forbrenning i flymotor

14 LOKALISERING

15 PRISUTV OG LØNNSOMHET FT-BIOJET (inkl. salg av biprodukter kroner) Produsert på tenkt fabrikk 27 mill liter biojet 12 mill liter biodiesel 11 mill liter bionafta Pris Mange forutsetninger, men anslår en FT biojetpris på 7,2 NOK i 2025 Biodiesel (9kr/l) Bionafta (3 kr/l)

16 KOMPARATIVE FORTRINN I NORGE Tilgang på biomasse Kompetanse og erfaring Ambisiøs klimapolitikk Solid finansiell situasjon Post petroleum? Investeringer i fastlandsindustrien Interesse fra myndighetene

17 INTERESSANTE PROSJEKTER Viken Skog, Follum Statkraft og Södra Cell, Tofte Silvanus Biofuels, Grenland Statoil Aviation logistikk

18

19 OPPFØLGING Avinor har satt av inntil 100 mill NOK over 10 år Samarbeider med Viken Skog Tett kontakt med andre interessenter Avinor vil utrede bruk av luftfartsavgiftene som insentiv Flyselskapene vil forplikte seg til å kjøpe biodrivstoff på kommersielle betingelser Samarbeid med industriaktører og myndighetene er avgjørende

20 INITIATIV I ALLE VERDENSDELER Solena og British Airways, London

21 FORBEDRING AV AERODYNAMIKK OG MOTORTEKNOLOGI Nye fly reduserer energiforbruket med 30 prosent Sterkt forbedrede motorer i produksjon Nye konsepter i testfasen

22 BÆREKRAFTIG BIODRIVSTOFF FRA ALGER Vokser raskere enn planter på land Stort potensial den nye oppdrettsnæringen? Allerede gjennomført mange flygninger Foreløpig kostbart

23 MULIGE KONSEPTER Hydrogen Sol Hybridfly

24 OPPSUMMERING Sertifisert og mulig Bærekraftig Markedspris i Høy risiko Langt løp Avinor setter av inntil 100 mill NOK over 10 år Utreder bruk av luftfartsavgiftene som insentiv Avinor inngår samarbeid med industrielle aktører Flyselskapene forplikter seg til å kjøpe biodrivstoff Samarbeid med industriaktører og myndigheter avgjørende for å lykkes

25 VI HAR KLART DET FØR OG VI SKAL KLARE DET IGJEN ! 2040?