Tømmer på tanken når erstatter det mat på tanken?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tømmer på tanken når erstatter det mat på tanken?"

Transkript

1 Tømmer på tanken når erstatter det mat på tanken? Klaus Schöffel NHO næringspolitisk seminar, Oktober 2008

2 Tilbakeblikk: Mat på tanken Rudolf Diesel: "the "the engine can can be be fed fed with with vegetable oils oilsand will will help help considerably in in the the development of of the the agriculture of of the the countries which use use it." it." 2

3 Tilbakeblikk: Tømmer på tanken Injeksjonstrykk: Injeksjonstrykk: 2000bar 2000bar Mengde: Mengde: 1 mm3 mm3 Frekvens: Frekvens: 16000/min 16000/min 3

4 Disposisjon Bakgrunn Selskapet Veien fremover Forutsetninger 4

5 Biodrivstoff drevet frem av flere hensyn: Klimaendringer Forsyningssikkerhet Drivstoff fra fornybare kilder vil ta en betydelig del av fremtidens transport marked Landbruk 5

6 Politiske rammer Norge og EU vil kutte klimautslippene etter OECD og FN s anbefalinger. Det innebærer at utslipp vil bli dyrere og dyrere. Insentiver for å fremme null- og lavutslippsteknologi diskuteres. I Norge vil man uansett Regjering måtte kutte utslipp fra transport. I EU er direktiver og forordninger på gang som belønner høyest mulig reduksjon av utslipp og høyest mulig energieffektivitet. 6

7 Transportbehovet vil bare øke Vareimporten i volum har økt med 50 prosent på fire år! 7

8 Hvaerforskjellenpå1. og2. generasjon? 1. generasjon (Biodiesel og Bioetanol): Fremstilt av planter Tilgjengelig på markedet i dag Begrenset CO 2 reduksjons potensial Bekymringer om bærekraftigheten ved å benytte forskjellige avlinger til produksjonen, konsekvenser for biodiversitet, bruk av areal og konflikt med matproduksjon 2. generasjon (syntetisk Biodiesel/cellulose Etanol): Høyt CO 2 reduksjon potensial når fremstilt av biomasse Ikke i konkurranse med matproduksjon Fullverdig erstatning av fossilt drivstoff Krever ikke egen infrastruktur eller modifisering av kjøretøy 8

9 Grønn, grønnere, grønnest BTL-Diesel/forrest residues BTL-Diesel/straw BioEtOH/forrest residues Source: JRC/CONCAWE/EUCAR nd Generation biofuels BioEtOH/straw BioEtOH/maize BioEtOH/sugar beet Biodiesel/sunflower 1st Generation biofuels Biodiesel/rapeseed Natural Gas fossil Gasoline Diesel GHG Emissions [gco2/km]

10 Xynergo Selskap eid av Norske Skog, Viken Skog, Mjøsen Skog, Allskog og Statskog Selskapet har som mål å bli ledende innen utvikling og produksjon av 2. generasjons biodrivstoff basert på trevirke og rester fra skogsdrift Prototypanlegg etableres på Hønefoss i 2010 Planlegger 1-2 fullskalaanlegg i Norge 10

11 Xynergo kan gi et viktig bidrag for å redusere norske klimagassutslipp Xynergo kan levere høykvalitets diesel fra skogsprodukter, Xyn-diesel, som vil dekke 14% av dagens norske behov for diesel til vegtransport. Produksjon kan være i gang i Xyn-diesel vil ha en CO2-reduksjon i forhold til fossil diesel på 90%. Xyn-diesel gir betydelig lavere lokal forurensing. Det er en forutsetning at råvaren fremskaffes på bærekraftig vis, og våre anslag viser at det vil være lavt gradert virke til i hvert fall 1-2 fullskalaanlegg i Norge. 11

12 Bærekraftig syntetisk diesel produksjon fra trevirke Vi ser sertifisering som en sentral del av vår licence to operate som et bærekraftig selskap. Vi ønsker at miljøkravene skal være strenge og vi mener begge de to globale sertifiseringsordningene, FSC og PEFC, er gode. Vi ønsker at stadig større skogområder omfattes av de to globale sertifiseringsordningene. I dag er bare 10 % av verdens skogområder brukt til produksjon sertifisert* I Norge er det viktig å oppgradere Levende Skog-standarden slik at også uttak av lavt gradert virke er med. *Kilde: The Sustainability Progress Update published by the International Council of Forest and Paper Associations 12

13 Bærekraftig ressursutnyttelse og energieffektivitet Produksjon av Xyn-diesel benytter norsk trevirke av lav kvalitet. Xyn-diesel produksjon i storskala har en energieffektivitet på 53% (uten utnyttelse av prosses varme) Xyn-diesel vil gi tilnærmet null utslipp av fossil CO2 fra kjøring. Xyn-diesel fra ett fullskalaanlegg reduserer årlige utslipp fra norsk veitransport med tonn CO2. Ved CO2-håndtering kan et slikt anlegg fjerne 1,4 millioner tonn CO2 fra atmosfæren årlig i tillegg. Xyn-diesel kan benyttes maritimt eller anlegget kan modifiseres til å produsere rent drivstoff for fly. 13

14 Næringsutvikling Skogsnæring Etablering av ny produksjonsmetoder og produkter for avvirkning fra skog for å skape en bærekraftig næring Landbruk Ikke i konkurranse med råstoff til 2. generasjons biodrivstoff, produkter til matvarer Industriell Teknologiutvikling Utvikling av teknologi og miljøbesparende produksjon ved etablering av 2. generasjons biodrivstoff 14

15 Råvaretilgang Punkter for tilgang og oppsamling av lavt gradert virke Effektive transport måter Jernbane Båt Bil Optimal biomasse logistikk for plassering av anlegg 15

16 Råvare logistikk og sammensetning Amount [BDT/y] Amount [BDT/y] Feedstock Mix: Bark, Sawdust, Round Wood, Harvesting Residues, WT Thinning, Chips, demolishing Wood 16

17 Lavkvalitet tremasse til høykvalitet drivstoff 17

18 Allianse med Choren Industries verdensledende teknologiselskap innenfor syntetisk biodiesel produksjon 18

19 Bio-olje som bro til kommersiell syntetisk diesel produksjon decentral pyrolysis 19

20 Hva er pyrolyse? Rask oppvarming av tremasse til 500 o C og etterfølgende bråkjøling innen ett sekund uten oksygen. Termisk cracking av polymere forbindelser i trevirke til mindre fragmenter; Faststoff blir flytende. (Pyrolyseannlegg fra Dynamotive/Canada) 20

21 Hvorfor produsere i Norge? I Norge er det stort potensial for økt bruk av biomasse til energiformål Xyn-diesel kan gi viktig bidrag til å nå Norges klimamål. Etablering av ny industri i distriktene Nyskapning innen produksjonsmetoder og produkter fra skogsdrift som øker næringsgrunnlag og har positive miljøeffekter Landbruksutvikling som ikke er i konkurranse med råstoff til matvareproduksjon Teknologiutvikling Mulig å ta en internasjonalt ledende rolle 21

22 Svar på spørsmålet? Activity 4 Detailed Eng. Fullscale Construction Fullscale Commercial Operation Activity 3 Basic Eng. Full-scale Plant Activity 2 Basic Eng. Bio-oil Plant Detailed Eng Construction Bio-oil Commercial Operation Pyrolysis R&D Activity

23 Forutsetninger for suksess Økologisk bærekraftighet Økonomisk bærekraftighet Langsiktige og stabile rammevilkår vil være nødvendig med etableringen. Myndigheter vil være nøkkel til å lykkes med etablering 23

24 Insentiver for risikoavlastning Omsetningspåbud Krav om høy CO2 reduksjon Miljøsertifisering av biodrivstoff Risikoavlastning gjennom Investeringstilskudd Rentefritt lån fra staten Vedvarende fritak av autodiesel- og CO2-avgift 24

25 Hvorfor satse på Xynergo i et statligprivat samarbeid? Xynergo kan levere høykvalitets diesel som reduserer CO2-utslippene i forhold til fossil diesel med 90% fra Det vil dekke 14% av dagens norske behov for diesel til vegtransport. Xyn-diesel gir betydelig lavere lokal forurensing. Det er en forutsetning for Xynergo at råvaren må fremskaffes på bærekraftig vis, både når det gjelder biodiversitet og uten konflikt med matproduksjon.. 25

26 Takk for oppmerksomheten! 26

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22-RAPPORTEN er utviklet gjennom et bredt samarbeid mellom aktører fra skog- og trenæringen og de sentrale forsknings- og kompetansemiljøene. Innovasjon

Detaljer

POTENSIALET FOR ET BIORAFFINERI I TRØNDELAG

POTENSIALET FOR ET BIORAFFINERI I TRØNDELAG POTENSIALET FOR ET BIORAFFINERI I TRØNDELAG En analyse av miljømessige virkninger og bedriftsøkonomi ved produksjon av biodrivstoff basert på trevirke Hans Martin Storø Roald Sand Rapport 2008:2 POTENSIALET

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Bjart Holtsmark Virkningene på klimagassutslipp ved økt bruk av biodrivstoff en litteraturgjennomgang

Bjart Holtsmark Virkningene på klimagassutslipp ved økt bruk av biodrivstoff en litteraturgjennomgang Bjart Holtsmark Virkningene på klimagassutslipp ved økt bruk av biodrivstoff en litteraturgjennomgang Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser

Detaljer

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet Rapport fra NHO Synspunkter på bilavgiftssystemet Forord Transportsektoren står for en tredel av klimagassutslippene i Norge, og transportsektoren utgjør 65 % av utslippene utenfor kvotepliktig sektor.

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Sammendrag «Norge som energinasjon kan og skal gå foran. Næringslivet skal bidra aktivt til å løse klimautfordringene.» Tid for handling

Detaljer

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Zero Emission Resource Organisation Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Forsiden: Testkjøring av hydrogenbiler. Foto: Jöran

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET 2 Innholdsfortegnelse 4. MILJØPOLITIKK...3 4.1 FORSKNING OG UTVIKLING...3 4.2 FORSKNING OG UTVIKLING FOR KLIMA

Detaljer

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 4 SAMMENDRAG Sammendrag KLIMAKUR 2020

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

Statusrapport for norsk klimapolitikk 2010

Statusrapport for norsk klimapolitikk 2010 Versjon 11.11.2010 kl 0800 Statusrapport for norsk klimapolitikk 2010 Jørgen Randers Marit Sjøvaag Marino Senter for klimastrategi Handelshøyskolen BI Oslo 1 STATUSRAPPORT FOR NORSK KLIMAPOLITIKK 2010

Detaljer

EN GRØNN INDUSTRI ER NORGES FREMTID VIRKEMIDLER FOR KLIMATILTAK I INDUSTRIEN

EN GRØNN INDUSTRI ER NORGES FREMTID VIRKEMIDLER FOR KLIMATILTAK I INDUSTRIEN KARI ELISABETH KASKI TALE SEVERINA HALSØR FRIKK HUGO BØ NESJE MARIUS GJERSET EN GRØNN INDUSTRI ER NORGES FREMTID VIRKEMIDLER FOR KLIMATILTAK I INDUSTRIEN Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

Venstres klimakur 2020

Venstres klimakur 2020 Venstres klimakur 2020 Venstres landsmøte 2014 Bakgrunn Venstre mener Norge må være en pådriver i det internasjonale klimaarbeidet og i arbeidet med å få på plass en bred og forpliktende klimaavtale etter

Detaljer

Synspunkter på bilavgiftssystemet

Synspunkter på bilavgiftssystemet Synspunkter på bilavgiftssystemet Utredning fra NHO Som en oppfølging av Næringslivets klimapanels rapport fra desember 2009, satte NHO i gang et videre arbeid om fremtidig innretning på bilavgiftene.

Detaljer

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk Melding # 1 Melding # 1 (2011-2012) Melding til Regjeringen Innhold Bakgrunn... 4 Sammendrag... 5 KLIMAENDRINGENE: EN GLOBAL UTFORDRING... 7 2-gradersmålet... 7 IPCCs anbefalinger... 7 Fordeling av utslippsreduksjoner...

Detaljer

Norge 2050: en visjon for lavutslippssamfunnet

Norge 2050: en visjon for lavutslippssamfunnet Norge 2050: en visjon for lavutslippssamfunnet Publisert av: Miljøstiftelsen Bellona Oslo Postboks 2141 Grünerløkka 0505 Oslo Norge Forfattere: Sirin Engen (red.), Tore Amundsen, Andreas Bratland, Line

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

LPG. bilnytt. for hele bilparken. Konsept: kutter utslipp. Nytt om bilgass. GASS er fremtidens drivstoff som propan er den tilgjengelig i dag

LPG. bilnytt. for hele bilparken. Konsept: kutter utslipp. Nytt om bilgass. GASS er fremtidens drivstoff som propan er den tilgjengelig i dag www.lpgnorge.no Magasinet er under utarbeidelse Nytt om bilgass LPG bilnytt Juni 2014 GASS er fremtidens drivstoff som propan er den tilgjengelig i dag Konsept: LPG/LNG gass for hele bilparken kutter utslipp

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Tale Severina Halsør Benjamin Myklebust Gøril L. Andreassen Forsidebilde: Think City på ZERO-arrangementet Klimabil 2010 på Rådhusplassen i

Detaljer

Åpen høring i Stortingets næringskomité

Åpen høring i Stortingets næringskomité Åpen høring i Stortingets næringskomité Landbruks- og matpolitikken. Velkommen til bords (Meld. St. 9 (2011-2012)). Representanter fra Spire, Utviklingsfondets ungdom Mari Gjengedal Siv Maren Sandnæs Leder

Detaljer

Naturviternotat nummer 4-2012. klima

Naturviternotat nummer 4-2012. klima Naturviternotat nummer 4-2012 klima Klima I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om klima. I notatet kan du lese om: fakta om klimaendringene utslippsreduksjoner klimatilpasninger hvordan naturvitere

Detaljer

Tid for satsing på landbruk i Afrika

Tid for satsing på landbruk i Afrika Norwegian Investment Fund for Developing Countries Tid for satsing på landbruk i Afrika NOTAT ELLEN HENRIKKE AALERUD ANNA BIRGITTE MILFORD i ii Forord Dette notatet drøfter behovet for forretningsmessige

Detaljer

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2 Innst. 390 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Meld. St. 21 (2011 2012) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om norsk klimapolitikk Til Stortinget Sammendrag Regjeringen

Detaljer

Bærekraftig matproduksjon på norsk jord

Bærekraftig matproduksjon på norsk jord Bærekraftig matproduksjon på norsk jord www.landbruk.no Bærekraftig matproduksjon Å ha nok, god og trygg mat er ingen selvfølge i en verden med flere mennesker og mindre jord og vann. Vårt bidrag er bærekraftig

Detaljer

kommunale klimabiler - en mulighet

kommunale klimabiler - en mulighet kommunale klimabiler - en mulighet Om ZERO Zero Emission Resource Organisation (ZERO) er en uavhengig, ideell stiftelse som jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å møte verdens

Detaljer