VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING DET INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE. i Frogn Rådhus, Fraunar. Fredag 3. mars 2017 kl. 1900

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING DET INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE. i Frogn Rådhus, Fraunar. Fredag 3. mars 2017 kl. 1900"

Transkript

1 VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING DET INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE i Frogn Rådhus, Fraunar Fredag 3. mars 2017 kl Etter årsmøtet inviterer vi til sosialt samvær i Ruffen fra ca. kl Kunngjøring om årsmøtet er annonsert på våre hjemmesider. Link til denne er sendt registrerte e-postadresser, supplert med SMS til registrerte mobiltelefonnummer. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste: Sak nr. 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak nr. 2: Årsberetning for 2016 Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr. 5: Regnskap for 2016 og revisors beretning Fastsettelse av båtplassavgifter, slipp og strømavgift på bryggene Fastsettelse av medlemskontingent Sak nr. 6: Budsjett for 2017 Sak nr. 7: Sak nr. 8: Valg i henhold til vedtektenes 4, herunder valg av arrangementskomité. Innkomne forslag Styrets forslag til endringer av vedtektene 3 og 5 Innkommet forslag fra Æresmedlem Jon Bekkevold vedrørende styrehonorar. Styret Etter årsmøtet: Eventuelt. 1

2 Sak nr. 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak nr. 2 Årsberetning Vindfangerbukta Båtforening har i 2016 hatt følgende tillitsvalgte: Formann: Viseformann/sekretær: Kasserer: Styremedlem : Styremedlem : Styremedlem : Styremedlem : Varamann: Varamann: Rune Svevad Erik Burud Ragnhild Lie Geir Morten Antonsen Terje Stenseth Steinar Erevik Roger Karlsen Ragnar Berget Espen Tonås Øvrige tillitsvalgte: Revisor Revisor Arrangementskomité: Valgkomité: Jan Ulrik Mathiesen Leif Aker Steinar Bakken Hege Elnes Mona Følstad Liv Holm Trond Arvid Larsen Knut Slåke Håkon Isdahl Tom-Eigil Olavsrud Roald Larsen Kjell Evensen Halvor Roxrud Pr. 1. januar 2017 var det medlemmer i foreningen, en nedgang på 50 medlemmer i Medlemsmassen må ut fra dette sies å være forholdsvis stabil. Vindfangerbukta Båtforening har 8 æresmedlemmer. Det har i valgperioden vært avholdt 12 styremøter. Styret har i tillegg hatt en arbeidslørdag. Havnesjef: Styret ansatte Erik W. Eriksen som havnesjef for Ruffen Erik W. Eriksen har ført tilsyn med Ruffen i 2016, samt vært kontaktperson i forbindelse med utleie og andre arrangementer. Styret takker Erik for vel utført arbeid. 2

3 Beretning fra Styret I 2016 har vi hatt 12 styremøter og en arbeidslørdag. Vi har nå medlemmer og ca. 500 båtplasser. Dette året har styret brukt mye tid på implementering av vårt nye datasystem, StyreWeb. Et datasystem som er enkelt å bruke, og er mye brukt av lag og foreninger. Dette har vi fått tilpasset slik at det skal passe til vår drift. Vi er veldig godt fornøyd med valget og tror dette vil bli et godt verktøy, som vil være til god hjelp for driften av VB. Regnskapet vårt har blitt satt bort til regnskapsbyrået Råd og Regnskap. Det har vært noe arbeid med å få det oversiktlig, men nå ser det ut som vi har fått det opp å gå på en fin måte. Vi regner med at dette vil gi oss en mer rasjonell drift på sikt, og vi vil derfor vente med å se på organiseringen av styret til et senere tidspunkt. Med hjelp fra Råd og Regnskap søkte vi for første gang Lotteri og Stiftelsestilsynet om momskompensasjon for drift og vedlikehold av båthavna. Dette gav oss kr ,- i kompensasjon. I 2016 fortsatte vi med fornying og forbedring av indre havn. Dette for at alle skal få best mulig, og tilnærmet lik kvalitet på sine båtplasser. Derfor er den gamle og slitte B-brygga skiftet ut med en ny og flott brygge. Planen er at dette etter hvert også vil skje med E- og C-brygga. En del av H-brygga har også fått en ansiktsløftning med nye utriggere på østsiden. Her vil det også etter hvert bli en oppgradering på vestsiden. Når det skjer en stor oppgradering og forbedring av indre havn vil det samtidig bli noen omrokeringer av båtplassene. Dette for å utnytte havna best mulig. Vi håper dette blir positivt mottatt og at alle vil bli fornøyd. Port systemet i ytre havn er sluttført, og ser ut til å fungere bra. Dette ble gjort for å hindre innbrudd og tyveri fra medlemmenes båter. Det samme gjelder bommen som er satt opp på trafoplassen. Denne ble satt opp da vi så en økende aktivitet rundt oss, og dermed mangel på gratis parkeringsplasser for medlemmene. Samtidig et ønske om økt sikkerhet for båter i opplag vinterstid. I følge rekkefølgebestemmelsen og avtalen med kommunen er vi pålagt å ha et visst antall parkeringsplasser. Disse skal tilsvare minimum 33% av antall båtplasser, inkludert DSSF sine ca. 90 plasser. Det vil si at med dagens antall båtplasser trenger vi ca. 194 parkeringsplasser på våre fire parkeringsområder. Derfor valgte vi i første omgang å prioritere båtplass-leiere til å få kjøpe bomåpner. I 2016 har vi laget noe vi kaller "Buktabrev". Dette for å bedre kommunikasjon og informasjon til medlemmene. Her har vi også lagt opp til varsling. Hver gang noe legges ut på vår hjemmeside, vil medlemmene motta en e-post dersom de har registrert seg for dette. Som dere sikkert har registrert har vi forsøkt å overta eierskapet til Ruffen fra kommunen. Her vil vi få takke VB Laug, en av undergruppene i foreningen, 3

4 som har påtatt seg jobben mot kommunen. Dette har ikke vært lett, og de har møtt mye motstand. I kommunestyremøte den 13 februar ble det vedtatt med 16 mot 15 stemmer at eiendomsretten overdras til VB. Det er noen klausuler knyttet opp mot dette, som vil klargjøres ved kontraktsinngåelse. På Bergholmen har det tatt litt tid å få i land en ny avtale, men nå ser det ut til at en ny avtale snart er i havn. I VB har vi et flott miljø og mange som trives veldig godt. Dette kan vi takke blant annet Arrangementskomiteen for. Året rundt står dere på for å arrangere temakvelder, sammenkomster og fester. Dere legger ned mye arbeid for å skape et hyggelig, sosialt og godt miljø i foreningen. Tusen takk. Bridgegruppa, Ruffeline og Seniorgruppa skal også ha takk for sine bidrag til trivsel og hygge for medlemmene. Hver høst setter valgkomiteen seg ned for å finne kandidater til styret og Arrangementskomiteen. Dere bruker mye tid på å finne de rette kandidatene, slik at sammensetningen fungerer best mulig. Tusen takk til dere. Tusen takk også til våre to revisorer som alltid er der hvis vi lurer på noe. Dere passer på det økonomiske slik at det går rett for seg. Når man ser seg rundt i Vindfangerbukta, ser man at det meste er på stell til enhver tid. Det er ryddig overalt, friserte plener, fine blomster og orden på bryggene. Ruffen ser flott og respektabel ut. Dette kan vi takke havnesjef Eriksen for. Tusen takk. En stor takk også til dere som stiller opp på dugnader, og hjelper til når havnesjefen ellers måtte trenge en hjelpende hånd. I år er det to medlemmer av styret som takker for seg. Dette er Roger Karlsen og Steinar Erevik. Steinar er mannen som fant det nye datasystemet vårt og har vært ansvarlig for implementeringen av dette, samt hatt ansvaret for innføring og tilrettelegging av bomsystemene. Roger har som styremedlem vært både vaktsjef og kasserer. I den siste perioden har han hatt ansvaret for Arrangements komiteen. Han har også vært en god medhjelper og støttespiller ved bytte av data og regnskapssystemer. Som formann vil jeg takke dere alle som sitter sammen med meg i styret. Dere bretter opp armene og bruker mye av deres fritid, slik at medlemmene får en fin og veldrevet forening. Tusen takk for den jobben dere gjør, og at dere stiller opp til enhver tid. Til slutt noen oppfordringer til alle medlemmer: Sett dere inn i reglement og vedtekter som gjelder for foreningen. Dette er viktig for drift og trivsel. VB skal være et hyggelig sted å være. 4

5 Vær mot andre, slik du ønsker at andre skal være mot deg. Å hjelpe hverandre er en forutsetning i en ideell organisasjon. Beretning fra Medlemsservice Vindfangerbukta Båtforening sine hjemmesider har blitt driftet på en stabil plattform gjennom året. Sidene benyttes i hovedsak til følgende: Generell informasjon til medlemmene om små og store nyheter Skjermbasert påmelding til kurs Skjermbasert adresseendring, endring av båt, telefon eller e-postadresse Aktivitetskalenderen ligger ute med informasjon om fremtidige arrangementer Publisering av prisliste Kontaktinformasjon Vi har fått gode tilbakemeldinger på dette. Husk at det er mulig å abonnere på nyheter fra hjemmesiden. Da får du en e-post hver gang det legges ut et nytt innlegg. Vi tok i bruk nytt medlemsregister i Nå har alle i styret, samt havnesjef, tilgang til vårt skybaserte medlemsregister. Her ligger alle data for våre 1220 medlemmer, informasjon om alle båtplasser i tillegg til båtene som ligger på plassene. Det har vært mye jobb med å flytte data inn i systemet, og dette er noe vi aldri blir helt ferdige med. Vi er derfor helt avhengige av at alle medlemmer tar ansvar og hjelper til med å vedlikeholde sine data. Da vi sendte ut melding til alle 1235 medlemmer hvor vi ba alle om å oppdatere data i medlemsregisteret fikk vi 450 svar. Dette er bra, men kunne vært bedre. I tillegg har vi det siste året kontaktet medlemmene og båtplassbrukerne flere ganger for å få inn data via skjemaer på hjemmesiden. Dette er selvfølgelig litt irriterende for medlemmer som har alt i orden, men vi har likevel valgt å gjøre det slik for å få inn nok data. Det ble også tatt et særskilt initiativ mot medlemmene med plass i indre havn slik at vi får tak i deres båtdata i forbindelse med den pågående fornyelsen av bryggene. Vi vil derfor be 5

6 medlemmene om å bli enda flinkere til å legge inn sine data i medlemsregisteret. Påmelding til fellesopptak og fellesuttak skjer også via medlemsregisteret nå. Vi håper å kunne organisere vaktlistene våre via det samme systemet i Her jobber vi sammen med leverandøren for å tilpasse funksjonalitet. På grunn av dalende interesse har vi i 2016 kun arrangert 2 kurs i Båtførerprøven. Man skulle tro dette tilbudet var ytterst aktuelt med tanke på det nye regelverket for føring av båt. Men, vi går løs på det nye året med nye kurs. Følg med på hjemmesiden. Ønsker våre medlemmer noe annet en Båtførerprøven så gi undertegnede beskjed om dette på Beretning fra Havna Året har gitt oss noen utfordringer, spesielt i ytre havn. Flere stormer har satt havneanlegget på store utfordringer. Vi unngår store vedlikeholdskostnader ved å ikke bruke havna om vinteren. Utriggere blir utsatt for store påkjenninger, derfor er det viktig med riktige fortøyninger som har anbefalte gummidempere, for å unngå skader på båter og brygger. Det ble montert port med låsebrikke i ytre havn. Dette har fungert utmerket. Videre ble det satt opp bom på Trafoplassen, dette for å sikre at de som har båt i VB har et sted å parkere. Vi må enda en gang oppfordre til at dere ikke legger igjen tomkanner og søppel i oljebua. Det har vært to fine dugnader dette året. Takk til dere som har stilt opp. En stor takk også til dere som bidrar gjennom hele året. Beretning fra Havnevakt Medlemmene har som alltid også i år vært ansvarsbevisste og hatt en sporty innstilling til vaktordningen. Årets vaktsesong ble gjennomført uten problemer. Våre båter og brygger, og omkringliggende anlegg er blitt bevoktet på en betryggende måte. At vi går vakt har beviselig en preventiv effekt. Det er ikke rapportert noen uønskede hendelser i år. Vi må alle være ansvarsbevisste og årvåkne, og "bry oss" dersom vi ser noe som kan virke mistenkelig. Vaktene har loggført aktivitet som har pågått i havnen nattestid, og det settes pris på. 6

7 Kameraovervåkingen, bom til Trafoplassen, port med inngjerding og automatisk adgangskontroll ut til ytre havn virker også preventivt. Også i år har det vært slik at det for noen ikke har passet å gå vakt på oppsatt dag. Slik vil det alltid være. Dette har vært løst ved at vaktene har byttet vakt seg imellom. I forbindelse med implementering av nytt verktøy "StyreWeb" har det forekommet noen "barnesykdommer" ved vakttildeling. Stort sett har dette løst seg på en god måte. Neste vaktsesong vil nok være mer digitalisert og moderne oppbygget i "StyreWeb". Vi har også hatt noen ringevakter som har kunnet steppe inn på kort varsel ved uteblitt vakt. Også dette har fungert fint. Styret har i år kjøpt inn noen patron redningsvester til vaktene. Disse er utplassert i vaktbua for benyttelse på vaktrundene. Vaktsjefen takker alle som har gått vakt, både medlemmer og ringevakter, for en utmerket gjennomført vaktsesong. Beretning fra Brannvernleder Ruffen skal være et trygt sted å være for medlemmer og besøkende. Vi har derfor rutiner på egenkontroll som Havnesjefen gjennomfører jevnlig. Dette går på å kontrollere at alle slokkemidler er på plass og fungerer, sjekke at ingen nødutganger er blokkert, at varslingsutstyr og nødlys er i orden osv. Disse egenkontrollene dokumenteres i vårt internkontroll system. I tillegg gjennomfører NOHA årlig en sjekk av våre slukkemidler. Det foretas opplæring og brannøvelser avholdes. Det er viktig at alle brukere av Ruffen, også de som leier, er kjent med rømningsveier og plassering og bruk av våre slukkemidler. Brannvernleder har ansvaret for at disse tingene fungerer, følges opp og at avvik rettes. Vi må konkludere med at våre rutiner rundt brannvern i Ruffen fungerer godt. Beretning fra Arrangementskomiteen Arrangementskomiteen har i 2016 arrangert: Medlemstreff i Ruffen fire ganger Flaggheis i Ruffen 7. mai Sesongåpning i Ruffen 9. mai Åpent hus / Færdern i Ruffen 10. juni Sesongavslutning på Bergholmen 10. september Årsfest for medlemmene på Kumlegaarden 22. oktober 7

8 Det er åtte faste medlemmer, tre damer og fem herrer, i Arrangementskomiteen, og en representant fra styret. Alle arrangementer er i henhold til kalender og har også vært annonsert i Amta, Facebook siden vår, via sms, via månedlig "Buktabrev" og på våre hjemmesider i forkant av arrangementene. I tillegg til arrangementene har arrangementskomiteen hatt nødvendige planleggingsmøter og deltatt på ett styremøte. Beretning fra Bergholmen Vi har holdt to fellesdugnader med DB på Bergholmen. Det er blitt en tradisjon med en vårdugnad og en høstdugnad. Nitten medlemmer stilte opp på vårdugnaden den 2. mai. Strender og stier ble ryddet for søppel, leideren ned til flytebryggen ble stivet av og rettet opp, all ved ble kløvd, stein ble rettet og stablet på stien, porten fikk en liten oppgradering og det ble kostet og ryddet innomhus. Det ble servert pølser og drikke til de fremmøtte. Høstdugnaden ble utført den 17. oktober, noe sent for de fleste. Vi fikk utført inspeksjon og oppstramming av moringene på flytebrygga av dykker (Michael). Takk for innsatsen! Igjen ble strender ryddet. Takk til alle som har bidratt på dugnadene, og også de av oss som plukker søppel og rydder strendene også i sommermånedene. Takk også til Arrangementskomiteen som lagde i stand en minnerik piratfest for store og små på sesongavslutningen vi hadde lørdag 10. september. Nå ser vi frem til nye år med Forsvarsbygg og masse arbeid, så det er bare å henge seg på! Beretning fra Ruffeline Vi har i året 2016 ikke hatt de store begivenhetene. Det startet med det årlige julebordet den 13. januar 2016 hvor det var 23 personer tilstede. Det ble i 1. halvår avholdt fire ordinære møter med avslutning den 17. juni Da hadde vi grillfest med ektefeller/samboere. Det var 47 personer tilstede. Det var et vellykket arrangement. Været var bra, og Margit og Eva var som vanlig grillsjefer og gjorde en kjempejobb. I 2. halvår hadde vi fire møter. Vi var også på sommerrevy i Drøbak og på filmfremvisning av "Kongens nei" på Oscarsborg festning. Dette ble organisert av Marit Andersen og Else Brit Eskelund. 8

9 Vi har også hatt småturer i nærområdet. Vi vil få takke styret for godt samarbeide i 2016, og for bidragene vi blir tildelt til våre arrangementer. Beretning fra Seniorgruppa Møtene hver onsdag er godt besøkt, alle stoler er somregel besatt. Turene til Strømstad er et høydepunkt, stor stemning og glade deltakere. Seniorgruppa feirer 25 årsjubileum i Stor takk til dere som bidrar med ulike gjøremål hver uke år 2017 Beretning fra Bridgegruppa Til tross for at medlemstallet i 2016 er så lavt som 24 på grunn av høy alder og frafall av den grunn, har bridgegruppa hatt et aktivt år. På grunn av reisevirksomhet blant medlemmene er deltakelse på spillekveldene variabel, men bare få spillekvelder er blitt avlyst. Vi er ute etter flere i båtforeningen som liker bridge. Det er ikke nødvendig å være par, vi kan skaffe makker. Vi har spillere på alle nivåer og det er ikke høye krav til å delta. Aktiviteten passer utmerket for pensjonister, men vi tar selvfølgelig også imot yngre spillere med glede. Spillekveldene er hver onsdag kl. 17:45 unntatt siste spillekveld i hver måned som er tirsdag, fordi onsdagen er Ruffelines dag i Ruffen. Medlemmer i båtforeningen med makker kan bare møte opp, det er ingen andre krav enn medlemskap. Mangler du makker er det en fordel å ringe dagen før, så skal vi prøve å skaffe makker. Hver spillekveld har vi kaffe og kaker midt i økta. Økonomien er god så evt. fellesarrangementer kan få tilskudd. Vi takker Vindfangerbukta Båtforening for denne muligheten for et godt sosialt tilbud for oss bridgeinteresserte. 9

10 Sak nr. 3 Regnskap Revisors beretning legges frem på årsmøtet. Vindfangerbukta båtforening Regnskap pr. 31. desember 2016 Resultat Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent Innskudd båtplasser Avgift båtplasser Sum andre inntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Lønn og personalkostnader Avskrivning på G-brygge og traktor Leie grunn, lager og båtplass Strøm og kommunale avgifter Reparasjon og vedlikehold brygger og uteområder Honorar regnskap mv Datakostnader Kontorkostnader og møtekostnader Telefon, bredbånd, alarm Arrangementer Diverse kostnader, reklame, gaver, forsikringer mv Tilskudd fra momskompensasjonsordningen Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Renter pantelån Sum finansposter Periodens resultat Drøbak 15. februar

11 Sak nr. 4 Fastsettelse av båtplassavgifter, leie av slipp, strømavgift, vakt og leie av Ruffen. Båtplassavgift pr kalenderår Pris 2017 Pris 2018 Båtplasser med bredde: cm cm cm cm cm cm cm cm Låneplass (sommer) til medlemmer som ikke har fast båtplass = Båtplassavgift + kr. 500 Vinterplass ved brygge (for medlemmer uten fast båtplass), samt Vinterplass på land (betinger medlemskap i en Pris 2017 av båtforeningene i kommunen) Båtplasser med bredde: cm cm cm cm cm cm cm cm Strøm Pris 2017 Vinterstrøm Sommerstrøm Maks. 250 W. Godkjente gummikabler skal brukes. Båter opp eller ut Pris 2017 Slipp ved bruk i 3 døgn, 500 deretter pr døgn 150 Sjøsetting eller opptak av båt på henger på 60 utkjøringsrampa 11

12 Vakt Pris 2017 Ikke møtt til vakt Godtgjørelse for event.avtalt ekstravakt Leie av Ruffen Innskudd for leierett til båtplass Pris ,0 m ,5 m ,0 m ,5 m ,0 m ,5 m ,0 m Sak nr. 5 Medlemskontingent Medlemskap i VB Pris 2017 Pris 2018 Medlemskap, ett medlemskap = en stemme Medlemskap senior, ett medlemskap = en stemme (senior betinger fylte 67 år eller uførepensjon) Innmeldingsavgift Sak nr. 6 Budsjett Budsjettet for 2017 er vist sammen med regnskapet for 2016 under Sak nr. 4. Sak nr. 7 Valg. Valgkomiteen har innstilt følgende kandidater til valg for perioden 2017: Formann Rune Svevad 1 år Styremedlem Geir Morten Antonsen 2 år Styremedlem Espen Tonås 2 år Styremedlem Tom Eigil Olavsrud 2 år Ny Følgende er ikke på valg Styremedlem Ragnhild Lie 1 år Styremedlem Erik Burud 1 år Styremedlem Terje Stenseth 1 år Varamedlem Ragnar Berget 1 år Varamedlem Fredrik Kjøniksen 1 år Ny Revisor Jan Ulrik Mathisen 2 år Revisor, ikke på valg Leif Aker 1 år 12

13 Kandidater til Arrangementkomiteen Trond Arvid Larsen Håkon Isdahl Per Espen Tingulstad Hans-Christian Reff 2 år 2 år 2 år Ny 2 år Ny Følgende er ikke på valg Steinar Bakken Hege Elnes Mona Følstad Liv Holm 1 år 1 år 1 år 1 år Styret innstiller på følgende valgkomite Roald Larsen Halvor Roxrud Kjell Evensen, ikke på valg 2 år 2 år 1 år Alle kandidater er forespurt, og har gitt sitt samtykke til nominasjonen. Sak nr. 8 Innkomne forslag Forslag fra Styret 1. Overføring av ansiennitet. Forslag fra styret til endring av vedtektenes 3. Begrunnelsen fra styret: Styret finner det urimelig at ansiennitet skal kunne overføres til andre, og ønsker derfor en endring av vedtektenes 3 som skissert under. Dette for å gjøre det mer rettferdig og verdsette de som har vært med i mange år, og gjort båtforeningen til det den er. Et eksempel er ved kjøp av båtplass: Ved dagens ordning kan et nytt medlem med arvet ansiennitet, overgå en som har vært medlem i mange år, og lagt ned mange arbeidstimer. Gjeldende 3 Medlemskap Som medlem av Vindfangerbukta Båtforening kan opptas enhver båtinteressert. Godkjent medlem må ha betalt kontingenten innen 31. desember siste forløpende kalenderår. Eget juniormedlemskap for personer inntil 18 år. Ikke stemmerett og halv kontingent. Medlemskap = én stemme. Alle innen samme husstand har tilgang til foreningens aktiviteter. Opparbeidet ansiennitet og tildelt båtplass gjelder for den personen som medlemskapet er registrert på. Eventuell overføring til andre familiemedlemmer krever skriftlig søknad og godkjennelse av styret. Ingen husstand kan tildeles mer enn én båtplass i Vindfangerbukta Båtforenings havner. Jolleplass er unntatt fra denne bestemmelsen. 13

14 Enhver som ikke innordner seg foreningens vedtekter og reglement kan styret ekskludere fra foreningen. Forslag til endring av 3 Medlemskap Som medlem av Vindfangerbukta Båtforening kan opptas enhver båtinteressert. Godkjent medlem må ha betalt kontingenten innen 31. desember siste forløpende kalenderår. Eget juniormedlemskap for personer inntil 18 år. Ikke stemmerett og halv kontingent. Medlemskap = én stemme. Alle innen samme husstand har tilgang til foreningens aktiviteter. Opparbeidet ansiennitet og tildelt båtplass gjelder for den personen som medlemskapet er registrert på. Eventuell overføring til andre familiemedlemmer krever skriftlig søknad og godkjennelse av styret. Ansiennitet kan kun overføres mellom ektefeller eller samboere. Ingen husstand kan tildeles mer enn én båtplass i Vindfangerbukta Båtforenings havner. Jolleplass er unntatt fra denne bestemmelsen. Enhver som ikke innordner seg foreningens vedtekter og reglement kan styret ekskludere fra foreningen. Innkomne forslag fra medlemmene 1. Forslag vedrørende styrehonorar innkommet fra Æresmedlem Jon Bekkevold. Redegjørelse: Undertegnede fremmet forslag under siste årsmøte om å innføre et honorar til styrets medlemmer. Forslaget ble vedtatt mot to stemmer. Gjennomføring av vedtaket ble stoppet da det av styret ble vurdert til ikke å være fremmet i henhold til vedtektene. Jeg ber derfor om at saken fremmes på nytt under årsmøtet 3. mars 2017 slik at formalitetene rundt vedtaket kommer på plass. Forslag: Styrets medlemmer får et honorar tilsvarende 0,1 G Styrets formann får et honorar tilsvarende 0,5 G Ordningen gjøres gjeldende fra

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte i Frogn Rådhus, Fraunar, Fredag 3. mars 2017 Formannen ønsket velkommen. Det var 53 personer til stede, hvorav 49 stemmeberettigete. Det er i tillegg en

Detaljer

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste:

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste: VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING DET INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE i Frogn Rådhus, Fraunar fredag 4. mars 2016 kl. 1900 Etter årsmøtet inviterer vi til sosialt samvær i Ruffen fra ca. kl. 21.00. Kunngjøring

Detaljer

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste:

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste: VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING DET INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE i Frogn Rådhus, Fraunar FREDAG 9. MARS 2012 KL. 1900 Etter årsmøtet inviterer vi til sosialt samvær i Ruffen fra ca. kl. 21.00. Kunngjøring

Detaljer

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste:

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste: VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING DET INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE i Frogn Rådhus, Fraunar FREDAG 8. MARS 2013 KL. 1900 Etter årsmøtet inviterer vi til sosialt samvær i Ruffen fra ca. kl. 21.00. Kunngjøring

Detaljer

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste:

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste: VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING DET INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE i Frogn Rådhus, Fraunar fredag 6. mars 2015 kl. 1900 Etter årsmøtet inviterer vi til sosialt samvær i Ruffen fra ca. kl. 21.00. Kunngjøring

Detaljer

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste:

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste: VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING DET INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE i Frogn Rådhus, Fraunar fredag 7. mars 2014 KL. 1900 Etter årsmøtet inviterer vi til sosialt samvær i Ruffen fra ca. kl. 21.00. Kunngjøring

Detaljer

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste:

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste: VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING DET INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE i Frogn Rådhus, Fraunar FREDAG 4. MARS 2011 KL. 1900 Etter årsmøtet inviterer vi til sosialt samvær i Ruffen fra ca. kl. 21.00. Kunngjøring

Detaljer

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste:

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste: VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING ÅRSMØTE DET INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE Da vi har fått en midlertidig brannteknisk bruksnektelse av Ruffen legges årsmøtet til MIRAMAR FREDAG 7. MARS 2008 KL. 19.00. Etter

Detaljer

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret )

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret ) Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet 20.3.2013 (Sist endret 27.3.14) 1 Foreningens navn Foreningens navn er Hyggen båtforening som forkortes HBF. Stiftelsesdato er 26.11.1998. 2 Formål

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013.

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 0. Innkallingen - Os og Fusaposten, brev og e-post 1. Årsmelding. - Gjennomgang av årsmelding 2013 og handlingsplan 2014 2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 3. Framlegg

Detaljer

Vedtekter Førre båtforening. Revidert årsmøte 2016

Vedtekter Førre båtforening. Revidert årsmøte 2016 Vedtekter Førre båtforening Revidert årsmøte 2016 I NAVN OG FORMÅL 1 Forenings navn er Førre Båtforening (FBF). Førre båtforening er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforening (KNBF) region Sør. Førre båtforening

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Det er kun privatpersoner som kan være medlemmer i foreningen.

Det er kun privatpersoner som kan være medlemmer i foreningen. Lover Notodden Motorbåtforening 1. Formål. Foreningen er selveiende og frittstående. Dens formål er å fremme interessen for båtlivet i Notodden, ved på beste og rimeligste måte å søke å skaffe medlemmene

Detaljer

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger: Årsmøte 2013. Det innkalles med dette til 31. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 26.11.2013 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968)

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Saltnes Båtforening Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Disse lover er vedtatt på årsmøte 9. Juli 1983, senere endret på årsmøtet 12. Juni 2013 og erstatter Lover vedtatt

Detaljer

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10 Sak 5 Vedtektsendringer Årsmøtet i 2011 vedtok å registrerte båtlaget i Brønnøysundsregisteret. I løpet av første 1.halvår kom det en ny mulighet for lag og foreninger å få refundert moms på innvesteringer.

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

Årsmøte for 2013. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014.

Årsmøte for 2013. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014. Innkalling til årsmøte i Porsgrunn Motorbåtforening for 2013. Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte på Sundjordet

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Åpning: Styrets leder ønsket velkommen til årsmøte og presenterte styret for sesongen 2013 Dagsorden for årsmøtet:. 1. ÅPNING. 2. KONSTITUERING:

Detaljer

Referat fra Årsmøtet holdt på Tormodbrygga.

Referat fra Årsmøtet holdt på Tormodbrygga. Referat fra Årsmøtet 03.04.2016 holdt på Tormodbrygga. Sak 1 Åpning Det møtte 22 medlemmer. Innkallingen ble denne gangen sendt ut via nett. Innkallingen ble godkjent, med en merknad om at det ikke er

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I 2017

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I 2017 ULLERN BÅTFORENING PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I 2017 ONSDAG DEN 29. MARS 2017 KL. 19.00 ULLERN BÅTFORENINGS KLUBBHUS Tilstede: 15 A-medlemmer med stemmerett og 3 B-medlemmer TIL BEHANDLING FORELÅ:

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18 F B F P O S T E N 2 0 1 1 R E D A K T Ø R A R N T H E G G Ø Y FBF Posten vår 2011 V I K T I G E D A T O E R I F B F. M A R S / A P R I L 2 0 1 1 SJØSETTING Lørdag 30. april Lederen har ordet. Kl: 09:00

Detaljer

1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune.

1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF-rev.2015. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune. 2 FBF

Detaljer

Foreningens formål er på dugnadsbasert basis å skaffe medlemmene trygge havne- og

Foreningens formål er på dugnadsbasert basis å skaffe medlemmene trygge havne- og Vedtekter for Skjelsvik Båtforening. Ajourført pr årsmøte 2012 erstatter tidligere vedtekter. 1 NAVN Foreningens navn er: Skjelsvik Båtforening. 2 FORMÅL Foreningens formål er på dugnadsbasert basis å

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Til behandling foreligger:

Til behandling foreligger: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ULLERN BÅTFORENING Det innkalles herved til foreningens 70. ordinære generalforsamling i Ullern Båtforenings Klubbhus. Til behandling foreligger: Onsdag 29. mars

Detaljer

Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER

Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER 1.0 LAGETS ETABLERING OG NAVN Foreningens navn er: Vikebygd Motorbåtforening. Foreningens initialer er VM. Laget ble stiftet 1968. 2.0 LAGETS HOVEDFORMÅL

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING 2016.

ÅRSMØTEINNKALLING 2016. ÅRSMØTEINNKALLING 2016. Styret i Steinbrygga Båthavn innkaller med dette til årsmøte i henhold til Vedtektenes 5. Møte holdes på Vadlatun, Kirkebakken torsdag 11. februar 2016, kl. 1800. Nye forslag fra

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 22.02.17 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

Harstad Båtforening VEDTEKTER. Vedtatt på årsmøtet 12. januar 1967 ved senere endringer, ajourført , siste endring utført ved årsmøtet 2015.

Harstad Båtforening VEDTEKTER. Vedtatt på årsmøtet 12. januar 1967 ved senere endringer, ajourført , siste endring utført ved årsmøtet 2015. Harstad Båtforening VEDTEKTER Vedtatt på årsmøtet 12. januar 1967 ved senere endringer, ajourført 1971 2013, siste endring utført ved årsmøtet 2015. Foreningen ble stiftet 1. januar 1964 1 I. Navn og Formål

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860

VEDTEKTER FOR FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860 VEDTEKTER FOR FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860 Navn Formål Medlemskap Vedtatt på årsmøtet 29. mars 2011 1 Foreningens navn er: Frognerkilens Båtforening av 1860 (FB-1860). 2 FB-1860 er en allmennyttig,

Detaljer

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 10 mars 2014 1 Det ble avholdt styremøte i Kirkenes Båtforening 10 mars 2014, klokken 1800 i foreningens lokaler. Tilstede; Jonny Andersen, Roald Kristiansen,

Detaljer

ÅRSMØTE I NÆRSNES BÅTFORENING ONSDAG 30. MARS 2011

ÅRSMØTE I NÆRSNES BÅTFORENING ONSDAG 30. MARS 2011 ÅRSMØTE I NÆRSNES BÅTFORENING ONSDAG 30. MARS 2011 1. Konstituering Årsmøtet ble åpnet av styrets leder K. WENNERSLUND. Møtet ble åpnet med ett minutts stillhet på grunn av et medlems bortgang. Dette medlemmet

Detaljer

Lover for Sagene Båtforening

Lover for Sagene Båtforening Lover for Sagene Båtforening Revidert 30.03.2015 Side 1 av 8 Innhold 1. Formål... 3 2. Medlemskap... 3 3. Foreningens ledelse... 3 4. Årsmøte... 4 5. Stemmerett... 4 6. Kontingenter og avgifter... 5 7.

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Å verne om foreningens interesser og bidra til orden og renslighet i havnen, på opplagplassen, og i nærmiljøet.

Å verne om foreningens interesser og bidra til orden og renslighet i havnen, på opplagplassen, og i nærmiljøet. VEDTEKTER FOR LERSTAD BÅTFORENING Vedtatt på stiftelsesmøtet 7. juni 2007. 1 Navn Foreningens navn er Lerstad Båtforening. 2 Formål Foreningens formål er å utvikle og drifte en hensiktsmessig havn i ballanse

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING Stiftet: 5. september 1979 Sist revidert: 25. mars 2015 I. NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liland Båtforening og dens initialer er LB. 2 LB s formål er å eie brygger

Detaljer

Vedtekter. Lagets navn er Kleppestø Båtlag. Båtlaget er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund og har hjemmeadresse i Askøy kommune.

Vedtekter. Lagets navn er Kleppestø Båtlag. Båtlaget er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund og har hjemmeadresse i Askøy kommune. Vedtekter Sist revidert på Årsmøtet : 20 februar 2014 1 Navn Lagets navn er Kleppestø Båtlag. Båtlaget er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund og har hjemmeadresse i Askøy kommune. Laget er stiftet 29.april

Detaljer

Vedtekter for Tverlandet Båtforening

Vedtekter for Tverlandet Båtforening Vedtekter for Tverlandet Båtforening Revidert etter årsmøtet 2015 1 NAVN OG STANDARD Foreningen er stiftet i 1976 og bærer navnet Tverlandet Båtforening (TBF). Foreningens hjemsted er i Bodø kommune. Foreningens

Detaljer

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset 1. Åpning ved Styreleder og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av protokollvitner 4. Gjennomgang av årsberetningen

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Lover for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968)

Lover for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Saltnes Båtforening Lover for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Disse lovene er vedtatt på årsmøte i Saltnes Båtforening 15. juni 2015 og erstatter alle tidligere lover i Saltnes Båtforening

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet S k a r p s n o p o s t e n Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang Formannen har ordet Barndommens somre i skjærgården bestod kun av solfylte dager Minnene fra denne sommeren trenger ingen

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER HALSA BÅTFORENING Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Foreningens navn er Halsa Båtforening (HBF) 1.2 Halsa Båtforening har til formål og arbeide for godt båtmiljø og friluftsliv på

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening.

Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening. Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening. Tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening har et spesielt ansvar for å ivareta foreningens formål. Tillitsvalgte har et spesielt ansvar

Detaljer

SJØSETTING LØRDAG 26. APRIL KLOKKEN 09.00. Ansvarlig for denne dagen er Gaute Reinsnos. Mobiltelefon 90552871 ÅRSMØTE 2014 TORSDAG 20.

SJØSETTING LØRDAG 26. APRIL KLOKKEN 09.00. Ansvarlig for denne dagen er Gaute Reinsnos. Mobiltelefon 90552871 ÅRSMØTE 2014 TORSDAG 20. Redaktør Arnt Heggøy vår ÅRSMØTE 2014 TORSDAG 20. MARS KLOKKEN 19.OO PÅ KLUBBHUSET SJØSETTING MEDLEMSMØTE FRA Kl. 18 LØRDAG 26. APRIL KLOKKEN 09.00 Ansvarlig for denne dagen er Gaute Reinsnos Mobiltelefon

Detaljer

SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT

SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT Hvasser mars 2001 VEDTEKTER FOR SANDØSUND BÅTFORENING 1 FORMÅL Sandøsund Båtforenings formål er å forestå driften av de kommunale båtplasser i

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 11.02.15 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016

ÅRSMØTEINNKALLING. Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTEINNKALLING Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016 I henhold til vedtektenes 11 innkalles herved til årsmøte torsdag den 7 april kl. 18.30 i Speiderhuset, Berge Odelsvei 36 på Hundvåg. Det vil

Detaljer

Årsmøte 2012. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2012. Til behandling foreligger: Årsmøte 2012. Det innkalles med dette til 30. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 27.11.2012 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Torsdag 08.04.2010 kl. 19:00 Saksliste: Sak 2010-1 Konstituering Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 13. NOVEMBER 2001, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE (angivelse av nøyaktig sted vil komme senere) Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening).

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 1. Navn Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 2. Formål Odden Marina Båtforenings formål: 1. Anlegge og drive båthavn for beboere i Slemmestad.

Detaljer

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING Endret: Årsmøte 2006 Endret: 26 mai 2010 Endret: 22 juni 2011 Endret: 18 april 2013 Sist endret: 19 februar 2014 1 FORENINGENS GRUNNLAG. VEDTEKTER. Foreningens navn er Vikevåg

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ullern Båtforening. Foreningens initialer er U.B.F. Foreningens formål er å skaffe havneplass, vinteropplag og tilsyn av medlemmenes båter, samt å fremme en sunn båtsport

Detaljer

ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING

ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING TIRSDAG 28.02. 2017. SAKLISTE: 1. Åpning 2. Styrets årsberetning 3. Regnskap 4. Planer og budsjett for 2017 5. Innkomne forslag/styrets forslag 6. Valg Styrets årsberetning

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

ÅRSBERETNING. Haugenes Vel www.haugenesvel.no. Hockey-kamp på tennisbanen. Årsmøte avholdes: Tirsdag 14. februar kl.. 18.00 på House og Enny`s

ÅRSBERETNING. Haugenes Vel www.haugenesvel.no. Hockey-kamp på tennisbanen. Årsmøte avholdes: Tirsdag 14. februar kl.. 18.00 på House og Enny`s ÅRSBERETNING 2011 Haugenes Vel www.haugenesvel.no Hockey-kamp på tennisbanen Årsmøte avholdes: Tirsdag 14. februar kl.. 18.00 på House og Enny`s Invitasjon til Årsmøte i Haugenes Vel Tirsdag 14. februar

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Årsmelding 2014 Straumen Båtlag.

Årsmelding 2014 Straumen Båtlag. Årsmelding 2014 Straumen Båtlag. Styret har hatt 4 styremøter og behandla 28 saker. Straumen båtlag har pr.31.12.2014 101 medlemmer ( 94-2013 ) Hvor 2 er passive medlemmer ( 3 2013 ) I løpet av 2014 har

Detaljer

VEDTEKTER. KBF er en frivillig, ideell og ikke-fortjenestebasert forening med formål å samle båtinteresserte i arbeidet for å

VEDTEKTER. KBF er en frivillig, ideell og ikke-fortjenestebasert forening med formål å samle båtinteresserte i arbeidet for å VEDTEKTER Første gang vedtatt på årsmøtet 28.11.83 Oppdatert på årsmøtene: (20.02.87) - (27.04.90) - (28.11.93) - (05.03.95) - (26.11.95) - (23.11.97) - (19.01.01) - (05.09.04) - (22.04.06) - (21.04.07)

Detaljer

Akerselvens Baatforening

Akerselvens Baatforening Akerselvens Baatforening Styrets beretning Perioden 1. januar til 31.desember 2011 ----------------------------------------------------------- 1 1. Oversikt over tillitsvalgte i perioden: Styret: Formann

Detaljer

Generalforsamling 2014 Løpshavn båtforening. Styrets årsberetning 2013/2014

Generalforsamling 2014 Løpshavn båtforening. Styrets årsberetning 2013/2014 Styret i valgperioden 15.5.2013 7.5.2014 Leder: Kasserer: Sekretær/Web: Varamedlem: Varamedlem: Jan Tore Hagnes Ellen Hansen og Hallgeir Higrav Ola Sakshaug Kurt Olsen Jon-Roger Myrvoll Lillian Karlsen

Detaljer

8 Et medlem som blir oppsagt, mister retten til båtplass i havna. Styret og havnenemnda avgjør i fellesskap slike saker.

8 Et medlem som blir oppsagt, mister retten til båtplass i havna. Styret og havnenemnda avgjør i fellesskap slike saker. Vedtekter 1 Foreningens navn er Brattvåg Småbåtforening (BSBF), og formålet er å skape småbåthavn i Brattvåg og ellers ta opp saker som måtte være av interesse for laget. 2 Foreningen har et styre på 5

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening torsdag 29. april 2010 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening torsdag 29. april 2010 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening torsdag 29. april 2010 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Dato: 21. mars 2007 Tid: kl. 19:00 Sted: Horten Rådhus, kantinen Innkalling til årsmøtet ble sendt ut 21. februar. Dagsorden og innkomne forslag ble sendt

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

Tittel: Dok. nr. : DBF-001 Vedtekter for Døvik Båtforening DBF. Rev/Dato : 6/13.3.2013 Side : 1 av 6 Ref. :

Tittel: Dok. nr. : DBF-001 Vedtekter for Døvik Båtforening DBF. Rev/Dato : 6/13.3.2013 Side : 1 av 6 Ref. : Side : 1 av 6 Utarbeidet av Styret DBF Godkjent av Årsmøtet 2013 Dato: 13.3.2013 Foreningens navn: Foreningens navn er Døvik Båtforening. Forkortes til DBF. DBFs webside er: www.dbf-porsgrunn.com 1 Formål

Detaljer

Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 4 April 2004 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim

Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 4 April 2004 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 4 April 2004 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Styre i velforeningen 2004-05 Sigurd Skogestad, nr. 203 (leder) 7393 6855 Terje Wikan, nr. 64 (nestleder,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN. Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013

VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN. Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013 VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013 Foreningen Snarøykilen Båthavn har som formål å: 1 a) Organisere bøye- og jollehavner innenfor de sjøområder i Snarøykilen som

Detaljer

ØYESTAD MOTORBÅTFORENING Boks Nedenes

ØYESTAD MOTORBÅTFORENING Boks Nedenes ØYESTAD MOTORBÅTFORENING Boks 1 4854 Nedenes Til medlemmene Nedenes 22.02.2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 10.03.2011 Kl. 1900. Sted: Idrettshuset Lunderød Vedlagt oversendes innkalling til årsmøtet i Øyestad

Detaljer

Årsmelding 2013 Straumen Båtlag.

Årsmelding 2013 Straumen Båtlag. Årsmelding 2013 Straumen Båtlag. Styret har hatt 5 styremøter og behandla 28 saker. Straumen båtlag har pr.31.12.13. 94 medlemmer ( 97-2012 ) hvor 3 er passive medlemmer ( 5 2012 ) I løpet av 2013 har

Detaljer

Årsmøtet 2011 Lillestrøm, 16. september 2011

Årsmøtet 2011 Lillestrøm, 16. september 2011 Årsmøtet 2011 Årsmøtet 2011 i Dethleffs Club Norge avholdes i lokaler hos Norges Varemesse på Lillestrøm den 16. september 2011. Innkalling er sendt til alle medlemmer pr. epost og informasjon er lagt

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer