Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening"

Transkript

1 Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 10 mars

2 Det ble avholdt styremøte i Kirkenes Båtforening 10 mars 2014, klokken 1800 i foreningens lokaler. Tilstede; Jonny Andersen, Roald Kristiansen, Geir Braathu, Knut Heitmann, Lars Even Hansen, Torbjørn Leiros, Ronald Lorentzen, Forfall, Freddy Øien (ferie) Mrk; på grunn av innkalling til styremøte på sms og forholdsvis kort varsel ble følgende personer Ronny Holm og Knut Celius ikke innkalt grunnet manglende tlf /feile telefon opplysninger på disse. Saksliste; 1. Videreføring av arbeid fra 2013 videre arbeid Eventuelt Leder ønsket velkommen til det første styremøte etter årsmøtet. I tillegg til styret er Roald Kristiansen og Freddy Øien for en gjennomgang av saker som er fra forrige periode. Sak 1; Videreføring av saker/orienteringer Sakene som ble diskutert er satt som punkter; Erstatning av flytebrygge dette er en sak som må ha prioritet. Jonny sjekker ut brygga i Båtsfjord med hensyn til pris etc, andre alternativ utredes. Knut Heitmann tar en snakk med SVK vedrørende brygga som ble hentet. Rep av diesel brygga er en del reparasjoner som må foretas før sesong start havnestyret lager en oversikt over kostnader. Oversikt av leieforhold i piranleggene styret gir Freddy Øien fullmakt til å fortsette dette arbeidet det legges vekt på at dette oppdateres jevnlig ansvarlig for dette er havnesjef som igjen rapporterer til styret Innkreving av kaileie er havnestyrets ansvar. Innkreving av «teltleie» dette ansvaret legges til havnestyret. Forslag til leiekontrakt lages av Knut Heitmann og fremlegges styret for endelig godkjenning. 2

3 Det presiseres at KBF,s HMS regler også omhandler de som bruker teltet. De som skal jobbe med båten skal ha prioritet ved leie av teltet. Dieselsalg Knut Heitmann sørger for at det til en hver tid er korrekte dieselpriser i forhold til innkjøpsprisen. Per Ola fortsetter med dieselsalget. Husstyret pålegges ansvar og sørger for at «dykkebua» avtalen følges opp. Torbjørn Leiros kontakter husstyrets leder vedrørende status på avtalen. KBF,s HMS revisjon Knut Heitmann og Roald Kristiansen lager ferdig påbegynt HMS plan som fremlegges styret for endelig godkjenning. Arbeidsfordeling ved pir ut/oppsett samt dugnader. Det lages plan for dette arbeidet slik at alle får delta under dugnadene. Ved utsett av pir anleggene innkalles det til eget arbeidsmøte. Det skal legges vekt på HMS under arbeidene. Knut Heitmann kontakter forvaret i forbindelse med deres tilstedeværelse for våren Ny kontrakt med Barents Safari for 2014 sesongen. Pågående sak med SVK, KBF og Kirkenes Transportsentral det jobbes videre med saken. Venter på svar på brev fra SVK. Utfallet av svaret på brevet vil være avgjørende i forhold til hvordan styret i KBF skal behandle saken videre. Lederne i KBF,s ulike utvalg vil bli innkalt til styremøtene når det er saker som berører disse. Ekstra ordinært styremøte dato er onsdag 2 april klokken 1800 i foreningens lokaler. Styret møter en halv time tidligere. Sak til behandling godkjenning av regnskap. 3

4 Møteplan styremøter; Styremøtene vil være en gang per måned og neste styremøte er 8 april og alle styremøtene vil i utgangspunktet starte klokken De neste styremøtene er 8 april, 6 mai og 3 juni. Rydding av kontor Jonny, Geir og Knut Heitmann møtes tirsdag 18 mars klokken 1800 for å starte arbeidet. Økonomi kasserer orienterte om KBF,s økonomi og de største utfordringene er få ajourførte og korrekte medlemslister, samt å få medlemmer til å betale kontingentene i tide. Kasserer, leder og nestleder skal kontakten mot regnskapskontoret. Hjemmeside / facebook dagens hjemmeside har ikke av ulike årsaker ikke vært i drift de siste årene. Det prøves å få laget en ny side. Geir sjekker mulighetene. Temakvelder det er stor enighet om at vi skal få i gang satt noen kurs utover sesongen. Livredningskurs og brann kurs bør være aktuelle kurs. Saken tas opp på neste møte. Internett tilkobling i klubbhuset Geir og Lars Even sjekker ut mulighetene samt kostnader til neste møte. Neste styremøte 8 april. Møtet hevet klokken

5 5