ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste:"

Transkript

1 VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING DET INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE i Frogn Rådhus, Fraunar fredag 6. mars 2015 kl Etter årsmøtet inviterer vi til sosialt samvær i Ruffen fra ca. kl Kunngjøring om årsmøtet er annonsert i Akershus Amtstidende. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste: Sak nr. 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak nr. 2: Årsberetning for 2014 Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr. 5: Regnskap for 2014 og revisors beretning Fastsettelse av båtplassavgifter, slipp og jolleplasser, samt strømavgift på bryggene Fastsettelse av medlemskontingent Sak nr. 6: Budsjett for 2015 Sak nr. 7: Sak nr. 8: Valg i henhold til vedtektenes 4, herunder valg av arrangementskomité. Innkomne forslag Styret Etter årsmøtet: Eventuelt. 1

2 Sak nr. 1 Sak nr. 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Årsberetning Vindfangerbukta Båtforening har i 2014 hatt følgende styresammensetning: Formann Jon Bekkevold Viseformann/sekretær Øivind Hagen Kasserer: Roger Karlsen Styremedlem Geir Morten Antonsen Styremedlem Terje Stenseth Styremedlem Erik Burud Styremedlem Rune Svevad Varamann: Halvor Roxrud Varamann: Ragnar Berget Øvrige tillitsvalgte Revisor Revisor Arrangementskomité Valgkomité: Jan Ulrik Mathiesen Leif Aker Sverre Randin Odd Elgaaen Håkon Isdahl Trond Arvid Larsen Steinar Bakken Frank Sandberg Joachim Høibraaten Christer Nilsson Per Berntsen Roald Larsen Kjell Evensen Pr. 1. januar 2015 var det medlemmer i foreningen, en tilgang på 21 medlemmer i Det har skjedde en stabilisering av medlemsmassen etter den store økningen vi hadde i f.b.m. den nye havna. Vindfangerbukta Båtforening har 7 æresmedlemmer. Det har i valgperioden vært avholdt 10 styremøter. Styret har i tillegg hatt en arbeidshelg. Havnesjef: Styret ansatte Erik W. Eriksen som havnesjef for Ruffen Erik W. Eriksen har ført tilsyn med Ruffen i 2014, samt vært kontaktperson i forbindelse med utleie og andre arrangementer. Styret takker Erik for vel utført arbeid. 2

3 Beretning fra Styret Styret har i 2014 avholdt 10 formelle styremøter og én arbeidshelg. Medlemstallet øker jevnt og trutt, og vi hadde ved årsskiftet 1254 medlemmer. Med 500 båtplasser betyr det at vi har 754 medlemmer uten fast båtplass. Mange er medlemmer for å kunne delta i det aktive sosiale livet i foreningen, mens andre venter på å få realisert båtdrømmen med ny båt og egen fast plass i Vindfangerbukta. Vi får en del spørsmål vedrørende, ventelister, ansiennitetskrav for å få båtplass og hvordan plassene tildeles. Det kan være på sin plass å friske opp rutinene for de av medlemmene som venter på å få plass. Det er slik at alle som er medlemmer av foreningen automatisk står på venteliste. Rutinen kommunen hadde med at det skulle søkes hvert år innen 1. februar ble avviklet i 2010 da vi tok over totalansvaret for havnene, havneområdet og båtplasstildelingene. Det er altså ikke noe som heter kommunale plasser lenger. Alle båtplasser i VB og i DB er foreningsplasser som administreres fullt ut av foreningene selv. Alle ledige plasser utlyses på hjemmesiden vår i noen uker hver gang vi får inn en ledig plass. Plassene tildeles ny leietaker strikt etter ansiennitetsprinsippet. Med ansiennitet menes antall år fra den kommunale listen som ble avviklet i 2009 pluss antall år som medlem i VB fra og med I de siste par år ser vi at ventetiden for en plass med bredde 3,0 m eller 3,5 m ved enkelte utlysninger er helt nede i noen få måneder. For de bredere plassene er etterspørselen stor, og dermed kravet til ansiennitet tilsvarende høyere. Her har ansiennitetskravet variert sterkt fra noen få år og opp til flere tiår, som ved siste utlysning av en 4,5 m plass da det var nødvendig med ansiennitet helt tilbake til tiden før Det er slik at alle som er interessert må søke på nytt hver gang en ledig plass utlyses. Det gjelder altså å følge med på hjemmesiden med jevne mellomrom dersom man er interessert. Vår erfaring viser at antallet som er interessert i en plass varierer sterkt fra gang til gang, og vi ser også at mange søker uten å ha til hensikt å ta plassen selv om de blir tilbudt denne. Dette fenomenet lager mye ekstra arbeid for oss i styret, og det fører til kraftige forsinkelser i tilbakebetalingen av innskuddet til den som ønsker å avhende plassen sin. Vi, og de som ønsker å avhende sin plass hadde derfor satt stor pris på at søkerne tenker nøye gjennom, og kun søker om de er seriøst interesserte. Etter at den nye havnen ble bygget ble plassene tildelt noen leietakere som fortsatt ikke har tatt i bruk båtplassen. Reglementet sier at plasser som ikke har vært benyttet på 3 år, tas tilbake av foreningen og tilbys nye leietakere. Vi har vært svært liberale med å håndheve denne paragrafen siden den nye havnen nok kom brått på mange av de som hadde stått lenge på kommunal venteliste, og forventet at det skulle gå enda en god del år før de fikk plass. Det var jo slik det hadde vært de siste 20 årene. Det har nå gått 5 år, og vi mener at tiden nå er overmoden for å håndheve denne paragrafen, og vil nå ta tilbake plasser som ikke er belagt med båt innen 1. juni. Vi henstiller alle medlemmene til å sette seg inn i reglementet vårt. Der står det blant annet at alle er pliktige til å holde kontaktinformasjon og relevante båtdata oppdatert til enhver tid. Vi setter stor pris på om alle medlemmer henter opp skjemaet på hjemmesiden vår og benytter dette til å sende inn de siste opplysningene så snart som mulig. Vi vil da kunne få hentet inn dataene på en enkel måte i vårt administrative system. I løpet av sommeren kommer vi til å merke alle båter i havnen med en liten klistrelapp med QRkode slik at vi enkelt kan følge med på at det er samsvar mellom båten og opplysningene i systemet vårt. Foreningen hadde som nevnt ovenfor 1254 medlemmer ved årsskiftet. Med så mange medlemmer og en så omfattende drift som følger av våre to havner, 500 båtplasser, HMS arbeid, bygninger, brygger, kontakten med myndighetene, kommunen osv, erfarer vi at det er svært belastende for styrets medlemmer å utføre alle oppgaver slik som det forventes, og må gjøres, på fritiden. VB har blitt en mellomstor bedrift, og vi erkjenner at vi kanskje ikke i fremtiden kan forvente å drive foreningen kun basert på frivillig arbeid, men også å vurdere andre driftsformer. Dette spørsmålet kommer opp som egen sak på årsmøtet. 3

4 På årsmøtet i fjor ble styret gitt mandat til å innlede samtaler med Oscarsborg Båtforening om en innlemming av denne i VB. I samarbeid med OB har vi laget en avtale som ivaretar begge foreningenes interesser på en rettferdig og god måte. Avtalen legges frem som egen post på programmet for godkjenning av årsmøtet. VB fikk i fjor etter initiativ fra Svein Dahl en ny undergruppe. Denne undergruppen har fått navnet VB Laug, og består av tidligere styremedlemmer og æresmedlemmer. Denne er tenkt som en ressursgruppe som styret kan støtte seg på i saker dette er ønskelig, eller som en database da gammel kunnskap og historikk behøves. Et godt eksempel på oppgaver gruppen kan tildeles, er å starte arbeidet med å få overta Ruffen fra kommunen, slik ordfører Thore Vestby høytidelig lovet oss fra talerstolen da han svært fortjent var med på å høytidelig klippe snora og åpne den nye havna. Uten Thores personlige engasjement og innsats er jeg forøvrig ikke sikker på om vi hadde hatt noen havn i det hele tatt. Vi benytter anledningen til å takke han for dette før hans annonserte avgang etter valget til høsten. Som vanlig så er det aktiviteter i styrets arbeid ut over det å administrere båtplasser og medlemslister. Sammen med blant annet Reidar Westby har havnesjefen fjernet belegningssteinene, fylt på nye masser og rettet opp hele terrassen utenfor Ruffen. Belegningssteinen er lagt på plass på nytt og vi har fått dekorative kantsteiner som avslutning. Det er nå ikke lenger nødvendig å holde på rødvinsglasset eller tallerkenen når kotelettene skal inntas under et av de mange hyggelige arrangementene som arrangementskomiteen eller Ruffelinene steller i stand. Sammen med Uteanlegg AS har havnesjefen også stått i spissen for reparasjonen av kaifronten nedenfor Ruffen. Her er sandstranden ryddet for stein og rot, og en kaifront med en fantastisk flott mur av Røykengranitt rammer nå inn den steinsatte sitteplassen på oversiden. To sittebord og noen blomsterkasser gjør plassen attraktiv for alle som ferdes i området, kanskje særlig for foreldre med små barn som nå kan vasse og leke i strandkanten samtidig med at foreldrene passer på og koser seg og ser på båtlivet i havna. En perle har det blitt. Vi har hatt et økende problem med mangel på ledige parkeringsplasser i havna på de travleste dagene. Aktivitetene på Sjøsenteret og på Oscarsborg med deres innføring av parkeringsavgift på Husvik, har ført til at mange benytter seg av gratistilbudet på områdene vi disponerer og leier av kommunen. Dette sammen med behovet for økt sikkerhet under perioden båtene ligger i opplag, gjør av vi i 2015 planlegger å sette opp en bom med adgangssystem for våre medlemmer på Trafoplassen. Dette tiltaket vil sikre båteierne et minimum av ledige parkeringsplasser samtidig som det øker sikkerheten mot ubudne gjester med bil og uærlige hensikter. Dersom behovet for ledige parkeringsplasser fortsatt ikke blir dekket, vil vi vurdere å fortsette avgrensingen for å sikre våre og Seilforeningens medlemmer tilstrekkelig parkeringsplasser. I følge rekkefølgebestemmelsen og avtalen med kommunen er vi pålagt å ha et antall parkeringsplasser tilsvarende minimum 33% av antall båtplasser, inkludert DSSF sine ca 90 plasser. Det vil si at vi med dagens antall båtplasser trenger ca 194 parkeringsplasser på våre 4 parkeringsområder. At havna, Ruffen og alt vi disponerer er strøkent til en hver tid, det er vi jo vant til med Erik som havnesjef og alltid tilstedeværende altmuligmann. I tillegg så drar han lasset for seniorene våre, og han sørger for at Ruffen er ryddig og vedlikeholdt og klar til paradeinspeksjon når som helst. Brannvesen, fylkesmann, Ruffeliner, seniorer eller andre brukere av Ruffen det er bare å komme igjen her er alt på stell til enhver tid. En stor takk til Erik! Halvor har vært styrets selvskrevne kontaktperson i arrangementskomiteen. Han vil bli sterkt savnet når han nå melder at han ønsker å gå ut av styret for å kunne bruke mer tid på familie og dyrke andre interesser. Valget er forståelig da Halvor er den eneste som har vært med siden «forrige årtusen». Han ble valgt inn helt tilbake i 1999, og er dermed også en av de med aller lengst fartstid som styremedlem. 4

5 Vi takker Halvor hjerteligst for innsatsen gjennom alle disse årene. Øivind er en svært dedikert og velorganisert sekretær vi knapt har hatt i våre rekker til før. Det har etter hvert blitt vanskelig å forestille seg VB uten han. Her er det full kontroll. Hele tiden uten unntak! Møtereferatene er på plass, alt er med og de dumper inn i innboksen rett etter at styremøtet er slutt. Jeg har skrevet det før, og skriver det igjen: Øivind er den perfekte sekretær, engasjert og ivrig i rollen og holder stålkontroll på detaljene. Tusen takk til Øivind! Roger har hatt et strevsomt år etter at han tok over som kasserer etter Sven-Erik. Denne jobben lærer man ikke på en liten ettermiddag, men med mange og lange ettermiddager og helger, og god støtte fra Sven-Erik har dette går svært så smertefritt. Jobben har likevel vist seg å være omfattende og vanskelig å kombinere med familieliv og drift av eget firma. Roger går derfor tilbake som vanlig styremedlem fra årsmøtet, og nye koster tar over. Vi er også svært, svært takknemlige for at den samme Sven-Erik (som for øvrig gikk formelt av som kasserer etter 37 år ved forrige årsmøte) har sagt ja til å hjelpe med opplæringen av vår nye kasserer i Det er mye å lære, for vårt regnskapssystem inneholder ikke bare regnskapet, men også kontaktinformasjon, alle data rundt båtplasser, båter, eierforhold, ansiennitet, sommer- og vinterstrøm, opplag på land og vann osv. Alt ligger inne i systemet. Styret retter en stor takk til både Roger og Sven-Erik for den kjempejobben de har lagt ned i Terje er den som setter oss på kartet som muligens den eneste foreningen i fjorden som har en årelang historie på at vi tar sikkerhet og opplæring til sjøs på alvor. Han drar i gang det ene kurset etter det andre. Båtførerkurs og to D5L kurs i 2014, VHF og båtførerkurs andre år. Dette er et viktig og forebyggende arbeid, og en forutsetning for at vi som forening skal kunne være med å gjøre fjorden til et sikrere og hyggeligere sted å være. Tusen takk Terje. Vaktordningen har vel knapt vært sånn på stell noen gang som den er under Erik Burud. Fullstendig prikkfrie lister og innkallinger, ingen hendelser så lenge vaktordningen er i gang gjennom sesongen. Bare fornøyde vakter og båteiere. Erik har også loset oss gjennom nok et år som brannvernleder og HMS ansvarlig. Det blir ingen anmerkninger fra kritiske «vesener» med Erik bak roret. Styret takker for innsatsen også gjennom Ragnar er ny i styret fra i år, men han har allerede gjort seg bemerket på en positiv måte. Han tok over ansvaret for Bergholmen etter Terje, og har gjennom det dratt med seg mange fra den yngre generasjonen aktivt inn i VB. Suksessen fra sesongavslutningen og årsfesten viser at noe er på gang. Det å få de yngre med inn i et aktivt foreningsliv, er helt avgjørende for at VBånden, de dype tradisjonene og historikken skal leve videre. Dette lover bra. Tusen takk til Ragnar. Geir Morten legger mye arbeid i å utvikle hjemmesidene våre videre. Nå fungerer hjemmesiden som et veldig godt og interaktivt verktøy for foreningen. Vi har fått inn skjemaer for innmelding, ledige båtplasser, båtplassøknader og opplagsbestillinger. Alt tilrettelagt i et format som gjør at vi etter hvert vil kunne importere oppdaterte data direkte inn i datasystemet vårt. Styret retter en stor takk til Geir Morten for jobben han gjør med dette viktige grensesnittet mot medlemsmassen vår. For øvrig så henstiller vi alle medlemmene til å benytte disse skjemaene, og at alle går inn og oppdaterer kontaktinformasjon og nøkkeldata vedrørende båtene. Det er medlemmenes plikt gjennom reglementet å informere oss slik at vi kan holde alle kundedata oppdatert. Vi har til hensikt å ta i bruk elektroniske tjenester for å spare unødvendige portoutgifter. Det koster for eksempel i dag 16 kroner i porto å sende ut den årlige fakturaen. I tillegg kommer faktura- og konvoluttkostnadene. 5

6 Rune har mange års erfaring fra VBs indre liv gjennom sin innsats i arrangementskomiteen. Rune viste seg som en samlende, målbevisst, kunnskapsrik og arbeidsom person med mye VBsjel da han jobbet i arrangementskomiteen, og han viser de samme egenskapene i styresammenheng. Blant annet disse egenskapene ligger til grunn for at Rune ved årsmøtet innstilles som ny formann i Vindfangerbukta Båtforening, da undertegnede velger å gi fra seg klubba til neste generasjon. Rune har det som trengs av en formann, og vi tar allerede her sjansen på at årsmøtet godkjenner innstillingen og ønsker han lykke til med det nye vervet. Arrangementskomiteen fikk i nye medlemmer. Dette som et ledd i å få et sterkere engasjement fra den yngre generasjonen medlemmer. Noe er i ferd med å skje, for vi har gjennom 2014 stadig sett nye ansikter og båter på arrangementene våre. Sesongavslutningen hadde et deltagerantall som nesten tangerte gamle høyder, og på årsfesten, der menyvalget med tapas utløste meningsytringer blant våre mest tradisjonelt tenkende medlemmer, resulterte det i mange nye ansikter og god oppslutning. Vi aner at noe nytt er på gang. Tusen takk til arrangementskomiteen, vi gleder oss til fortsettelsen. Det er mange andre som også er med på å skape et godt miljø i foreningen. Jeg tenker da selvfølgelig på Ruffelinene med Louise, Marit, Åse og Else Britt og de andre jentene der, bridgegruppa og ikke minst den særdeles populære seniorgruppa og det miljøet pensjonistene har der. Det er vel unødvendig å si noe om den rollen Erik spiller der. Takk til Ruffelinene, og seniorene for at dere er med på å skape det helt unike miljøet vi har i VB. Dette må vi ta vare på! Uten dere og arrangementskomiteen er det umulig. Vi som sitter i styret har mye å takke valgkomiteen for. Kjell, Per og Roald samles hver høst og gjør den svært viktige jobben det er å sette sammen et styre og en arrangementskomite som fungerer som et team, og som klarer å møte de oppgavene som vi står ovenfor. I fjor gjorde de noen dristige endringer. Og i år så ser vi at det var viktige og riktige endringer. Ny ansikter og nye båter har begynt å dukke opp. Tusen takk skal dere ha. Per Berntsen går i år ut av valgkomiteen etter 10 år som medlem. Han har vært myndig, innovativ og fremtidsrettet i sine tanker rundt hvem som egner seg i de forskjellige posisjonene i styret og arrangementskomiteen. Styret takker Per for innsatsen. Våre to revisorer, Jan Ulrik og Leif har en svært viktig funksjon for at vi skal være sikre på at vi gjør alt riktig, og i henhold til de krav som en forening av vår størrelse fordrer. Vi er selvfølgelig også her avhengige av kontinuitet og dyktige folk som kjenner og forstår foreningens sjel; og hva som skal til for at det hele skal gå rundt. Kanskje særlig nå som det kommer en helt ny hverdag for kassereren med ny A-ordning og et strammere regelverk fra myndighetenes side. Styret takker revisorene for innsatsen og all hjelp under forberedelsene til denne nye hverdagen. Helt til slutt vil jeg som avtroppende formann få takke alle medlemmene og styret for den tillitt dere har vist meg gjennom alle disse årene, og ser fram til å kunne bidra videre gjennom andre funksjoner i styret. Beretning fra Medlemsservice Vindfangerbukta Båtforening sine hjemmesider har blitt driftet på en stabil plattform gjennom året. Den tekniske plattformen har vært meget stabil, og vi ser at det stadig er økende trafikk inn mot løsningen. Sidene benyttes i hovedsak til følgende: 1. Generell informasjon til medlemmene 2. Skjemabasert påmelding til kurs og løft høst og vår. Vi har fått gode tilbakemeldinger på dette. 3. Aktivitetskalenderen ligger ute med informasjon om fremtidige arrangementer Vi ønsker å samle mobilnummer og epost-adresser for alle medlemmer. Tanken er at vi skal starte med å kontakte medlemmer via SMS og epost når det er store arrangementer, 6

7 eller vi har andre behov. Inntil nå har den største utfordringen i dette ligget i å lage en automatisert informasjonsinnhenting. Vi har fortsatt ikke en fungerende løsning for dette. Det kom melding om tyveri til oss tidlig i høst, så det er viktig at vi hjelper hverandre med å varsle politi eller havnesjef hvis vi ser mistenkelig aktivitet. Det har vært gjennomført kurs til båtførerprøven i 2014, og dette vil fortsette i Vi har også kjørt kurs for kystskippereksamen nå i vinter. Beretning fra Havna Året har vært bra for havna, ingen store hendelser. Men alltid noe å jobbe med, bl.a. rydde i oljebua. Viser til bilde og tekst på hjemmesiden vår. Daglig vedlikehold av brygger og annet går som planlagt. Styret vedtok å skifte ut D brygga, denne jobben vil bli utført våren Dugnader har vi hatt to ganger, men dårlig vær satte begrensninger for oss. Vi prøver igjen, så følg med på hjemmesiden vår. Beretning fra Havnevakt Medlemmene har også i år vært ansvarsbevisste og hatt en sporty innstilling til vaktordningen. Årets vaktsesong ble gjennomført uten problemer. Våre båter og brygger, og omkringliggende anlegg er blitt bevoktet på en betryggende måte. At vi går vakt har beviselig en preventiv effekt, da det heller ikke i år er rapportert om uønskede hendelser. Kun få dager etter at årets vaktordning ble avviklet opplevde vi både tyveri og nesten-tyveri av utenbordsmotorer. Kameraovervåkingen virker også preventivt. Vi må alle være ansvarsbevisste og årvåkne, og "bry oss" dersom vi ser noe som kan virke mistenkelig. Også i år har det vært slik at det for noen ikke har passet å gå vakt på oppsatt dag. Slik vil det alltid være. Dette har vært løst ved at vaktene har byttet vakt seg imellom. Vi har også hatt noen ringevakter som har kunnet steppe inn på kort varsel ved uteblitt vakt. Også dette har fungert fint. Vaktsjefen takker alle som har gått vakt, både medlemmer og ringevakter, for en utmerket gjennomført vaktsesong. Beretning fra Brannvernleder Ruffen skal være et trygt sted å være for medlemmer og besøkende. Vi har derfor rutiner på egenkontroll som Havnesjefen gjennomfører jevnlig. Dette går på å kontrollere at alle slokkemidler er på plass og fungerer, sjekke at ingen nødutganger er blokkert, at varslingsutstyr og nødlys er i orden osv. Disse egenkontrollene dokumenteres i vårt internkontroll system. Det foretas opplæring og brannøvelser avholdes. Det er viktig at alle brukere av ruffen, også de som leier, er kjent med rømningsveier og plassering og bruk av våre slukkemidler. Brannvernleder har ansvaret for at disse tingene fungerer, følges opp og at avvik rettes. Det ble vinteren 2014 foretatt formell kontroll av brannvesenet. Denne kontrollen avdekket ingen mangler. Vi må konkludere med at våre rutiner rundt brannvern i Ruffen fungerer godt. Beretning fra Arrangementskomiteen Arrangementskomiteen har i 2014 arrangert: Medlemstreff i Ruffen tre ganger Flaggheis i Ruffen Hjemmesitterkveld påskeaften ble avlyst pga liten påmelding Sesongåpning i Ruffen Åpent hus / Færdern i Ruffen Sesongavslutning på Bergholmen Årsfest på Kumlegården 7

8 Alle arrangementer er i henhold til kalender og har også vert annonsert i Amta og på våre hjemmesider. I tillegg til arrangementene har arrangementskomiteen hatt nødvendige planleggingsmøter og deltatt på ett styremøte. Beretning fra Bergholmen En flott sesong er over, og Bergholmen har vært flittig brukt av dagseilere og overnattingsgjester i havna sørøst på øya. Vårdugnaden er gjort i samarbeid med DB, og bestod i å rydde strender og stier rundt hele øya, etter høsten og vinterens herjinger søppelsekker med skrot ble kjørt til en containeren i Vindfangerbukta. Høstdugnaden ble utført på en solrik høstdag med ca. 25 fremmøtte fra VB og DB. Barna og juniorer ryddet strender, og voksne felte og beskjærte trær som truet bebyggelse og stier. Gavelveggen mot sør av båthuset ble malt, og øyas verneverdige smie, hvor pipa er rasfarlig, ble befart av muremester Henriksen. Smia er nå midlertidig stengt til utbedringene er gjort. Med hjelp av dykker ble eksisterende vannledning vedlikeholdt og ny vannledning ble lagt over bukta, slik at vi får vannpost ved krana til våren. Vi ser at synlig tilstedeværende har gjort at innbrudd og hærverk ikke lenger skjer, så oppfordringen til alle er å bruke øya også på hverdager, året rundt, for de som har mulighet, gjerne med synlig VB merke eller vimpel på båten. I 2015 må vi søke Forsvarsbygg om fornyelse av avtalen om bruksrett og vedlikehold av Bergholmen. Minner på at arbeidet som gjøres på øya er et samfunnsansvar og ikke et eierskap. Det er plass til alle. Oppfordringen er til deg/dere som ønsker å bidra, eller sette dere inn i mulighetene og begrensingene for bruken av Bergholmen, å ta kontakt med Ragnar på Beretning fra Ruffeline I januar hadde vi julebord med god oppslutning og i juni hadde vi den årlige grillfesten for gutta med ca. 50 deltakere i flott sommervær. Videre har vi arrangert to teaterkvelder med god deltakelse. Takk til Marit som ordner opp for oss. Videre ble det arrangert en meget vellykket jentetur til New York med Sessa som arrangør og guide. Flott opplegg.vi har hatt 8 møtekvelder i Ruffen med god deltakelse. Takk til styret og ikke minst Erik som bakker oss opp. Beretning fra Seniorgruppa 2014 har vært et bra år for oss. Godt frammøte hver onsdag bekrefter at vi gutta trives i Ruffen. Vi har våre turer to ganger i året, med god stemning ombord i buss og båt. Takk til alle som er med å skape god stemning og som sørger for at kaffe, pådekking, henting av kaker, oppvask og vask av bord / gulv er i rute. Beretning fra Bridgegruppa Til tross for at medlemstallet i 2014 er så lavt som 30 på grunn av høy alder og frafall av den grunn, har bridgegruppa hatt et aktivt år. På grunn av reisevirksomhet blant medlemmene er deltakelse på spillekveldene variabel, men ingen spillekvelder er blitt avlyst. Vi er ute etter flere i båtforeningen som liker bridge. Det er ikke nødvendig å være par, vi kan skaffe makker. Vi har spillere på alle nivåer og det er ikke høye krav til å delta. Aktiviteten passer utmerket for pensjonister, men vi tar selvfølgelig også imot yngre spillere med glede. Spillekveldene er hver onsdag kl 17:45 unntatt siste spillekveld i hver måned som er tirsdag, fordi onsdagen er Ruffelines dag. Medlemmer i båtforeningen med makker kan bare møte opp, det er ingen andre krav enn medlemskap. Mangler du makker er det en fordel å ringe dagen før så skal vi prøve å 8

9 skaffe makker. Hver spillekveld har vi kaffe og kaker midt i økta. Økonomien er god så evt. fellesarrangementer kan få tilskudd. Vi takker Vindfangerbukta Båtforening for denne muligheten for et godt sosialt tilbud for oss bridgeinteresserte. Sak nr. 3 Regnskap Regnskapet for 2014 vil bli fremlagt på årsmøtet sammen med revisors beretning. Regnskap og budsjett vil for øvrig bli lagt ut til gjennomsyn i Ruffen onsdag 4. mars 2015 kl Sak nr. 4 Fastsettelse av båtplassavgifter, leie av slipp, strømavgift, vakt og leie av Ruffen. Båtplassavgiften har ikke vært regulert på 5 år. Foreslås økt med 5% for 2016 Båtplassavgift pr kalenderår Pris 2015 Pris 2016 Båtplasser med bredde: cm cm cm cm cm cm cm cm Låneplass (sommer) til medlemmer som ikke har fast båtplass = Båtplassavgift + kr. 400 Vinterplass ved brygge (for medlemmer uten fast båtplass), samt Vinterplass på land (betinger medlemskap i en av båtforeningene i kommunen) Pris 2015 Båtplasser med bredde: cm cm cm cm cm cm cm cm Tillegg for plass i bobleanlegg 500 Jolleplasser Pris 2015 Leie av jolleplass 525 Strøm Pris 2015 Vinterstrøm Sommerstrøm Maks. 250 w. Godkjente gummikabler skal brukes. Båter opp eller ut Pris 2015 Slipp ved bruk i 3 døgn, 500 deretter pr døgn 150 Sjøsetting eller opptak av båt på henger på "Rampa" 40 9

10 Vakt Pris 2015 Ikke møtt til vakt Godtgjørelse for event.avtalt ekstravakt Leie av Ruffen Innskudd for leierett til båtplass Pris 2015 Konsumprisindex 0 % 2,5 m ,0 m ,5 m ,0 m ,5 m ,0 m Sak nr. 5 Medlemskontingent Medlemskap i VB Pris 2015 Pris 2016 Medlemskap, ett medlemskap = en stemme Medlemskap senior, ett medlemskap = en stemme (senior betinger fylte 67 år eller uførepensjon) Innmeldingsavgift Sak nr. 6 Budsjett Budsjettet for 2015 vil bli fremlagt på årsmøtet. Sak nr. 7 Valg. Valgkomiteen har innstilt følgende kandidater til valg for perioden 2015: Formann Rune Svevad 1 år Styremedlem Roger Karlsen Styremedlem Geir Morten Karlsen Styremedlem Jon Bekkevold Varamedlem Steinar Erevik 1 år Varamedlem Ragnar Berget 1 år Revisor Jan Ulrik Mathiesen Følgende er ikke på valg Styremedlem Øivind Hagen 1 år Styremedlem Terje Stenseth 1 år Styremedlem Erik Burud 1 år Revisor Leif Aker 1 år Kandidater til Arrangementkomiteen Trond Arvid Larsen Knut Slåke Håkon Isdahl Olavsrud Tom-Eigil 10

11 Følgende er ikke på valg Steinar Bakken Frank Sandberg Joacim Høibraaten Christer Nilsson Styret innstiller på følgende valgkomite Roald Larsen Halvor Roxrud Kjell Evensen (ikke på valg) 1 år 1 år 1 år 1 år 1 år Alle kandidater er forespurt, og har gitt sitt samtykke til nominasjonen. Sak nr. 8 Innkomne forslag Forslag fra Styret 1. Innlemming av Oscarsborg Båtforening i Vindfangerbukta Båtforening 2. Årsberetning og innkalling til årsmøte i VB legges over på elektronisk plattform 3. Endringer av vedtektene 3.1. Tillegg i 3 Medlemskap Eget Juniormedlemskap for personer inntil 18 år. Ikke stemmerett og halv kontingent Nytt punkt i 8 Årsmøtet behandler Styrets formann og ett styremedlem har signaturrett for Vindfangebukta Båtforening 11

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste:

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste: VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING ÅRSMØTE DET INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE Da vi har fått en midlertidig brannteknisk bruksnektelse av Ruffen legges årsmøtet til MIRAMAR FREDAG 7. MARS 2008 KL. 19.00. Etter

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Din leverandør av alt fra dekk og opp

Din leverandør av alt fra dekk og opp Din leverandør av alt fra dekk og opp Desember 2014. 31. årgang. Medlemsblad for Leangbukten Båtforening Tlf: 66 79 89 14 e-post: info@with marine.no Seilmakeri og riggverksted siden 1957 AV INNHOLDET:

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 10. februar 2010. 114. Driftsår sesongen 2009

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 10. februar 2010. 114. Driftsår sesongen 2009 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 10. februar 2010 114. Driftsår sesongen 2009 Side 1 av 18 Side 2 av 18 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 www.nocc.no Rocar Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rogaland Årgang 31 Nr. 1-2015 To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 Rocar ORGAN FOR NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2013 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke Medlemsblad nr 1/2010 NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen () i båt 49 er først rundt le merke NM Snipe arrangeres i år på Milde 30. juni 4. juli 2010 19. årgang Idrettslaget Milde Båtlags Styre 2010

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

nr 1-2014 Med innkalling til årsmøte og årsberetning for 2013

nr 1-2014 Med innkalling til årsmøte og årsberetning for 2013 nr 1-2014 Klubbmestere 2013 NorRating over 0,950, Einar Marthinussen, skipper og mannskap Astrid Emilie Gamborg. Sistnevnte ble dobbelt klubbmester! Hun vant også RS Feva-klassen sammen med Jan Petter

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2014 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

Sirkus Saphir! Årsberetning 2013. Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas 2014. Norgescup og foreldre

Sirkus Saphir! Årsberetning 2013. Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas 2014. Norgescup og foreldre ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 4 Årsberetning side 4-27 Sirkus Saphir! En tøff jobb i Rio de Janeiro Stor NM på Sølyst Norgescup og foreldre

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800

Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800 Foto: Elisabeth Løsnæs Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800 Sakliste med Årsberetning 2014 Regnskap 2014 Forslag Budsjett 2015 Valgkomitéens innstilling Vedlegg HBFs vedtekter, Larvik Havn KFs reglement,

Detaljer

Årsberetning 2011. side 4-25

Årsberetning 2011. side 4-25 2011 ÅRSBERETNING Årbok for stavanger seilforening nr. 3 februar 2012 Årsberetning 2011 side 4-25 Les også: NorgesCup i Seiling 2.-3. Juni 2012 på Sølyst Los Josef Lucassen Karmøys Terje Vigen Reisebrev

Detaljer

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 29. januar 2004 44. år gang Nyttårstanker fra Senterlederen Å, å, å - som tiden flyr sier de fleste jeg møter

Detaljer

REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011

REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011 REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011 DAGSORDEN: Lørdag 30. april 2011, kl 11:30 (fergen går kl. 10.45) i Restauranten 1. Dagsorden og fullmakter 2. Valg av ordstyrer,

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING

Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING 25. mars 2015 Kl. 19.00 Tønsberg Seilforenings lokaler på Fjærholmen Årsmøte for 2014 Knarberg Båtforening Det inviteres med dette til årsmøte for 2014 i Knarberg

Detaljer