ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste:"

Transkript

1 VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING DET INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE i Frogn Rådhus, Fraunar fredag 6. mars 2015 kl Etter årsmøtet inviterer vi til sosialt samvær i Ruffen fra ca. kl Kunngjøring om årsmøtet er annonsert i Akershus Amtstidende. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste: Sak nr. 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak nr. 2: Årsberetning for 2014 Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr. 5: Regnskap for 2014 og revisors beretning Fastsettelse av båtplassavgifter, slipp og jolleplasser, samt strømavgift på bryggene Fastsettelse av medlemskontingent Sak nr. 6: Budsjett for 2015 Sak nr. 7: Sak nr. 8: Valg i henhold til vedtektenes 4, herunder valg av arrangementskomité. Innkomne forslag Styret Etter årsmøtet: Eventuelt. 1

2 Sak nr. 1 Sak nr. 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Årsberetning Vindfangerbukta Båtforening har i 2014 hatt følgende styresammensetning: Formann Jon Bekkevold Viseformann/sekretær Øivind Hagen Kasserer: Roger Karlsen Styremedlem Geir Morten Antonsen Styremedlem Terje Stenseth Styremedlem Erik Burud Styremedlem Rune Svevad Varamann: Halvor Roxrud Varamann: Ragnar Berget Øvrige tillitsvalgte Revisor Revisor Arrangementskomité Valgkomité: Jan Ulrik Mathiesen Leif Aker Sverre Randin Odd Elgaaen Håkon Isdahl Trond Arvid Larsen Steinar Bakken Frank Sandberg Joachim Høibraaten Christer Nilsson Per Berntsen Roald Larsen Kjell Evensen Pr. 1. januar 2015 var det medlemmer i foreningen, en tilgang på 21 medlemmer i Det har skjedde en stabilisering av medlemsmassen etter den store økningen vi hadde i f.b.m. den nye havna. Vindfangerbukta Båtforening har 7 æresmedlemmer. Det har i valgperioden vært avholdt 10 styremøter. Styret har i tillegg hatt en arbeidshelg. Havnesjef: Styret ansatte Erik W. Eriksen som havnesjef for Ruffen Erik W. Eriksen har ført tilsyn med Ruffen i 2014, samt vært kontaktperson i forbindelse med utleie og andre arrangementer. Styret takker Erik for vel utført arbeid. 2

3 Beretning fra Styret Styret har i 2014 avholdt 10 formelle styremøter og én arbeidshelg. Medlemstallet øker jevnt og trutt, og vi hadde ved årsskiftet 1254 medlemmer. Med 500 båtplasser betyr det at vi har 754 medlemmer uten fast båtplass. Mange er medlemmer for å kunne delta i det aktive sosiale livet i foreningen, mens andre venter på å få realisert båtdrømmen med ny båt og egen fast plass i Vindfangerbukta. Vi får en del spørsmål vedrørende, ventelister, ansiennitetskrav for å få båtplass og hvordan plassene tildeles. Det kan være på sin plass å friske opp rutinene for de av medlemmene som venter på å få plass. Det er slik at alle som er medlemmer av foreningen automatisk står på venteliste. Rutinen kommunen hadde med at det skulle søkes hvert år innen 1. februar ble avviklet i 2010 da vi tok over totalansvaret for havnene, havneområdet og båtplasstildelingene. Det er altså ikke noe som heter kommunale plasser lenger. Alle båtplasser i VB og i DB er foreningsplasser som administreres fullt ut av foreningene selv. Alle ledige plasser utlyses på hjemmesiden vår i noen uker hver gang vi får inn en ledig plass. Plassene tildeles ny leietaker strikt etter ansiennitetsprinsippet. Med ansiennitet menes antall år fra den kommunale listen som ble avviklet i 2009 pluss antall år som medlem i VB fra og med I de siste par år ser vi at ventetiden for en plass med bredde 3,0 m eller 3,5 m ved enkelte utlysninger er helt nede i noen få måneder. For de bredere plassene er etterspørselen stor, og dermed kravet til ansiennitet tilsvarende høyere. Her har ansiennitetskravet variert sterkt fra noen få år og opp til flere tiår, som ved siste utlysning av en 4,5 m plass da det var nødvendig med ansiennitet helt tilbake til tiden før Det er slik at alle som er interessert må søke på nytt hver gang en ledig plass utlyses. Det gjelder altså å følge med på hjemmesiden med jevne mellomrom dersom man er interessert. Vår erfaring viser at antallet som er interessert i en plass varierer sterkt fra gang til gang, og vi ser også at mange søker uten å ha til hensikt å ta plassen selv om de blir tilbudt denne. Dette fenomenet lager mye ekstra arbeid for oss i styret, og det fører til kraftige forsinkelser i tilbakebetalingen av innskuddet til den som ønsker å avhende plassen sin. Vi, og de som ønsker å avhende sin plass hadde derfor satt stor pris på at søkerne tenker nøye gjennom, og kun søker om de er seriøst interesserte. Etter at den nye havnen ble bygget ble plassene tildelt noen leietakere som fortsatt ikke har tatt i bruk båtplassen. Reglementet sier at plasser som ikke har vært benyttet på 3 år, tas tilbake av foreningen og tilbys nye leietakere. Vi har vært svært liberale med å håndheve denne paragrafen siden den nye havnen nok kom brått på mange av de som hadde stått lenge på kommunal venteliste, og forventet at det skulle gå enda en god del år før de fikk plass. Det var jo slik det hadde vært de siste 20 årene. Det har nå gått 5 år, og vi mener at tiden nå er overmoden for å håndheve denne paragrafen, og vil nå ta tilbake plasser som ikke er belagt med båt innen 1. juni. Vi henstiller alle medlemmene til å sette seg inn i reglementet vårt. Der står det blant annet at alle er pliktige til å holde kontaktinformasjon og relevante båtdata oppdatert til enhver tid. Vi setter stor pris på om alle medlemmer henter opp skjemaet på hjemmesiden vår og benytter dette til å sende inn de siste opplysningene så snart som mulig. Vi vil da kunne få hentet inn dataene på en enkel måte i vårt administrative system. I løpet av sommeren kommer vi til å merke alle båter i havnen med en liten klistrelapp med QRkode slik at vi enkelt kan følge med på at det er samsvar mellom båten og opplysningene i systemet vårt. Foreningen hadde som nevnt ovenfor 1254 medlemmer ved årsskiftet. Med så mange medlemmer og en så omfattende drift som følger av våre to havner, 500 båtplasser, HMS arbeid, bygninger, brygger, kontakten med myndighetene, kommunen osv, erfarer vi at det er svært belastende for styrets medlemmer å utføre alle oppgaver slik som det forventes, og må gjøres, på fritiden. VB har blitt en mellomstor bedrift, og vi erkjenner at vi kanskje ikke i fremtiden kan forvente å drive foreningen kun basert på frivillig arbeid, men også å vurdere andre driftsformer. Dette spørsmålet kommer opp som egen sak på årsmøtet. 3

4 På årsmøtet i fjor ble styret gitt mandat til å innlede samtaler med Oscarsborg Båtforening om en innlemming av denne i VB. I samarbeid med OB har vi laget en avtale som ivaretar begge foreningenes interesser på en rettferdig og god måte. Avtalen legges frem som egen post på programmet for godkjenning av årsmøtet. VB fikk i fjor etter initiativ fra Svein Dahl en ny undergruppe. Denne undergruppen har fått navnet VB Laug, og består av tidligere styremedlemmer og æresmedlemmer. Denne er tenkt som en ressursgruppe som styret kan støtte seg på i saker dette er ønskelig, eller som en database da gammel kunnskap og historikk behøves. Et godt eksempel på oppgaver gruppen kan tildeles, er å starte arbeidet med å få overta Ruffen fra kommunen, slik ordfører Thore Vestby høytidelig lovet oss fra talerstolen da han svært fortjent var med på å høytidelig klippe snora og åpne den nye havna. Uten Thores personlige engasjement og innsats er jeg forøvrig ikke sikker på om vi hadde hatt noen havn i det hele tatt. Vi benytter anledningen til å takke han for dette før hans annonserte avgang etter valget til høsten. Som vanlig så er det aktiviteter i styrets arbeid ut over det å administrere båtplasser og medlemslister. Sammen med blant annet Reidar Westby har havnesjefen fjernet belegningssteinene, fylt på nye masser og rettet opp hele terrassen utenfor Ruffen. Belegningssteinen er lagt på plass på nytt og vi har fått dekorative kantsteiner som avslutning. Det er nå ikke lenger nødvendig å holde på rødvinsglasset eller tallerkenen når kotelettene skal inntas under et av de mange hyggelige arrangementene som arrangementskomiteen eller Ruffelinene steller i stand. Sammen med Uteanlegg AS har havnesjefen også stått i spissen for reparasjonen av kaifronten nedenfor Ruffen. Her er sandstranden ryddet for stein og rot, og en kaifront med en fantastisk flott mur av Røykengranitt rammer nå inn den steinsatte sitteplassen på oversiden. To sittebord og noen blomsterkasser gjør plassen attraktiv for alle som ferdes i området, kanskje særlig for foreldre med små barn som nå kan vasse og leke i strandkanten samtidig med at foreldrene passer på og koser seg og ser på båtlivet i havna. En perle har det blitt. Vi har hatt et økende problem med mangel på ledige parkeringsplasser i havna på de travleste dagene. Aktivitetene på Sjøsenteret og på Oscarsborg med deres innføring av parkeringsavgift på Husvik, har ført til at mange benytter seg av gratistilbudet på områdene vi disponerer og leier av kommunen. Dette sammen med behovet for økt sikkerhet under perioden båtene ligger i opplag, gjør av vi i 2015 planlegger å sette opp en bom med adgangssystem for våre medlemmer på Trafoplassen. Dette tiltaket vil sikre båteierne et minimum av ledige parkeringsplasser samtidig som det øker sikkerheten mot ubudne gjester med bil og uærlige hensikter. Dersom behovet for ledige parkeringsplasser fortsatt ikke blir dekket, vil vi vurdere å fortsette avgrensingen for å sikre våre og Seilforeningens medlemmer tilstrekkelig parkeringsplasser. I følge rekkefølgebestemmelsen og avtalen med kommunen er vi pålagt å ha et antall parkeringsplasser tilsvarende minimum 33% av antall båtplasser, inkludert DSSF sine ca 90 plasser. Det vil si at vi med dagens antall båtplasser trenger ca 194 parkeringsplasser på våre 4 parkeringsområder. At havna, Ruffen og alt vi disponerer er strøkent til en hver tid, det er vi jo vant til med Erik som havnesjef og alltid tilstedeværende altmuligmann. I tillegg så drar han lasset for seniorene våre, og han sørger for at Ruffen er ryddig og vedlikeholdt og klar til paradeinspeksjon når som helst. Brannvesen, fylkesmann, Ruffeliner, seniorer eller andre brukere av Ruffen det er bare å komme igjen her er alt på stell til enhver tid. En stor takk til Erik! Halvor har vært styrets selvskrevne kontaktperson i arrangementskomiteen. Han vil bli sterkt savnet når han nå melder at han ønsker å gå ut av styret for å kunne bruke mer tid på familie og dyrke andre interesser. Valget er forståelig da Halvor er den eneste som har vært med siden «forrige årtusen». Han ble valgt inn helt tilbake i 1999, og er dermed også en av de med aller lengst fartstid som styremedlem. 4

5 Vi takker Halvor hjerteligst for innsatsen gjennom alle disse årene. Øivind er en svært dedikert og velorganisert sekretær vi knapt har hatt i våre rekker til før. Det har etter hvert blitt vanskelig å forestille seg VB uten han. Her er det full kontroll. Hele tiden uten unntak! Møtereferatene er på plass, alt er med og de dumper inn i innboksen rett etter at styremøtet er slutt. Jeg har skrevet det før, og skriver det igjen: Øivind er den perfekte sekretær, engasjert og ivrig i rollen og holder stålkontroll på detaljene. Tusen takk til Øivind! Roger har hatt et strevsomt år etter at han tok over som kasserer etter Sven-Erik. Denne jobben lærer man ikke på en liten ettermiddag, men med mange og lange ettermiddager og helger, og god støtte fra Sven-Erik har dette går svært så smertefritt. Jobben har likevel vist seg å være omfattende og vanskelig å kombinere med familieliv og drift av eget firma. Roger går derfor tilbake som vanlig styremedlem fra årsmøtet, og nye koster tar over. Vi er også svært, svært takknemlige for at den samme Sven-Erik (som for øvrig gikk formelt av som kasserer etter 37 år ved forrige årsmøte) har sagt ja til å hjelpe med opplæringen av vår nye kasserer i Det er mye å lære, for vårt regnskapssystem inneholder ikke bare regnskapet, men også kontaktinformasjon, alle data rundt båtplasser, båter, eierforhold, ansiennitet, sommer- og vinterstrøm, opplag på land og vann osv. Alt ligger inne i systemet. Styret retter en stor takk til både Roger og Sven-Erik for den kjempejobben de har lagt ned i Terje er den som setter oss på kartet som muligens den eneste foreningen i fjorden som har en årelang historie på at vi tar sikkerhet og opplæring til sjøs på alvor. Han drar i gang det ene kurset etter det andre. Båtførerkurs og to D5L kurs i 2014, VHF og båtførerkurs andre år. Dette er et viktig og forebyggende arbeid, og en forutsetning for at vi som forening skal kunne være med å gjøre fjorden til et sikrere og hyggeligere sted å være. Tusen takk Terje. Vaktordningen har vel knapt vært sånn på stell noen gang som den er under Erik Burud. Fullstendig prikkfrie lister og innkallinger, ingen hendelser så lenge vaktordningen er i gang gjennom sesongen. Bare fornøyde vakter og båteiere. Erik har også loset oss gjennom nok et år som brannvernleder og HMS ansvarlig. Det blir ingen anmerkninger fra kritiske «vesener» med Erik bak roret. Styret takker for innsatsen også gjennom Ragnar er ny i styret fra i år, men han har allerede gjort seg bemerket på en positiv måte. Han tok over ansvaret for Bergholmen etter Terje, og har gjennom det dratt med seg mange fra den yngre generasjonen aktivt inn i VB. Suksessen fra sesongavslutningen og årsfesten viser at noe er på gang. Det å få de yngre med inn i et aktivt foreningsliv, er helt avgjørende for at VBånden, de dype tradisjonene og historikken skal leve videre. Dette lover bra. Tusen takk til Ragnar. Geir Morten legger mye arbeid i å utvikle hjemmesidene våre videre. Nå fungerer hjemmesiden som et veldig godt og interaktivt verktøy for foreningen. Vi har fått inn skjemaer for innmelding, ledige båtplasser, båtplassøknader og opplagsbestillinger. Alt tilrettelagt i et format som gjør at vi etter hvert vil kunne importere oppdaterte data direkte inn i datasystemet vårt. Styret retter en stor takk til Geir Morten for jobben han gjør med dette viktige grensesnittet mot medlemsmassen vår. For øvrig så henstiller vi alle medlemmene til å benytte disse skjemaene, og at alle går inn og oppdaterer kontaktinformasjon og nøkkeldata vedrørende båtene. Det er medlemmenes plikt gjennom reglementet å informere oss slik at vi kan holde alle kundedata oppdatert. Vi har til hensikt å ta i bruk elektroniske tjenester for å spare unødvendige portoutgifter. Det koster for eksempel i dag 16 kroner i porto å sende ut den årlige fakturaen. I tillegg kommer faktura- og konvoluttkostnadene. 5

6 Rune har mange års erfaring fra VBs indre liv gjennom sin innsats i arrangementskomiteen. Rune viste seg som en samlende, målbevisst, kunnskapsrik og arbeidsom person med mye VBsjel da han jobbet i arrangementskomiteen, og han viser de samme egenskapene i styresammenheng. Blant annet disse egenskapene ligger til grunn for at Rune ved årsmøtet innstilles som ny formann i Vindfangerbukta Båtforening, da undertegnede velger å gi fra seg klubba til neste generasjon. Rune har det som trengs av en formann, og vi tar allerede her sjansen på at årsmøtet godkjenner innstillingen og ønsker han lykke til med det nye vervet. Arrangementskomiteen fikk i nye medlemmer. Dette som et ledd i å få et sterkere engasjement fra den yngre generasjonen medlemmer. Noe er i ferd med å skje, for vi har gjennom 2014 stadig sett nye ansikter og båter på arrangementene våre. Sesongavslutningen hadde et deltagerantall som nesten tangerte gamle høyder, og på årsfesten, der menyvalget med tapas utløste meningsytringer blant våre mest tradisjonelt tenkende medlemmer, resulterte det i mange nye ansikter og god oppslutning. Vi aner at noe nytt er på gang. Tusen takk til arrangementskomiteen, vi gleder oss til fortsettelsen. Det er mange andre som også er med på å skape et godt miljø i foreningen. Jeg tenker da selvfølgelig på Ruffelinene med Louise, Marit, Åse og Else Britt og de andre jentene der, bridgegruppa og ikke minst den særdeles populære seniorgruppa og det miljøet pensjonistene har der. Det er vel unødvendig å si noe om den rollen Erik spiller der. Takk til Ruffelinene, og seniorene for at dere er med på å skape det helt unike miljøet vi har i VB. Dette må vi ta vare på! Uten dere og arrangementskomiteen er det umulig. Vi som sitter i styret har mye å takke valgkomiteen for. Kjell, Per og Roald samles hver høst og gjør den svært viktige jobben det er å sette sammen et styre og en arrangementskomite som fungerer som et team, og som klarer å møte de oppgavene som vi står ovenfor. I fjor gjorde de noen dristige endringer. Og i år så ser vi at det var viktige og riktige endringer. Ny ansikter og nye båter har begynt å dukke opp. Tusen takk skal dere ha. Per Berntsen går i år ut av valgkomiteen etter 10 år som medlem. Han har vært myndig, innovativ og fremtidsrettet i sine tanker rundt hvem som egner seg i de forskjellige posisjonene i styret og arrangementskomiteen. Styret takker Per for innsatsen. Våre to revisorer, Jan Ulrik og Leif har en svært viktig funksjon for at vi skal være sikre på at vi gjør alt riktig, og i henhold til de krav som en forening av vår størrelse fordrer. Vi er selvfølgelig også her avhengige av kontinuitet og dyktige folk som kjenner og forstår foreningens sjel; og hva som skal til for at det hele skal gå rundt. Kanskje særlig nå som det kommer en helt ny hverdag for kassereren med ny A-ordning og et strammere regelverk fra myndighetenes side. Styret takker revisorene for innsatsen og all hjelp under forberedelsene til denne nye hverdagen. Helt til slutt vil jeg som avtroppende formann få takke alle medlemmene og styret for den tillitt dere har vist meg gjennom alle disse årene, og ser fram til å kunne bidra videre gjennom andre funksjoner i styret. Beretning fra Medlemsservice Vindfangerbukta Båtforening sine hjemmesider har blitt driftet på en stabil plattform gjennom året. Den tekniske plattformen har vært meget stabil, og vi ser at det stadig er økende trafikk inn mot løsningen. Sidene benyttes i hovedsak til følgende: 1. Generell informasjon til medlemmene 2. Skjemabasert påmelding til kurs og løft høst og vår. Vi har fått gode tilbakemeldinger på dette. 3. Aktivitetskalenderen ligger ute med informasjon om fremtidige arrangementer Vi ønsker å samle mobilnummer og epost-adresser for alle medlemmer. Tanken er at vi skal starte med å kontakte medlemmer via SMS og epost når det er store arrangementer, 6

7 eller vi har andre behov. Inntil nå har den største utfordringen i dette ligget i å lage en automatisert informasjonsinnhenting. Vi har fortsatt ikke en fungerende løsning for dette. Det kom melding om tyveri til oss tidlig i høst, så det er viktig at vi hjelper hverandre med å varsle politi eller havnesjef hvis vi ser mistenkelig aktivitet. Det har vært gjennomført kurs til båtførerprøven i 2014, og dette vil fortsette i Vi har også kjørt kurs for kystskippereksamen nå i vinter. Beretning fra Havna Året har vært bra for havna, ingen store hendelser. Men alltid noe å jobbe med, bl.a. rydde i oljebua. Viser til bilde og tekst på hjemmesiden vår. Daglig vedlikehold av brygger og annet går som planlagt. Styret vedtok å skifte ut D brygga, denne jobben vil bli utført våren Dugnader har vi hatt to ganger, men dårlig vær satte begrensninger for oss. Vi prøver igjen, så følg med på hjemmesiden vår. Beretning fra Havnevakt Medlemmene har også i år vært ansvarsbevisste og hatt en sporty innstilling til vaktordningen. Årets vaktsesong ble gjennomført uten problemer. Våre båter og brygger, og omkringliggende anlegg er blitt bevoktet på en betryggende måte. At vi går vakt har beviselig en preventiv effekt, da det heller ikke i år er rapportert om uønskede hendelser. Kun få dager etter at årets vaktordning ble avviklet opplevde vi både tyveri og nesten-tyveri av utenbordsmotorer. Kameraovervåkingen virker også preventivt. Vi må alle være ansvarsbevisste og årvåkne, og "bry oss" dersom vi ser noe som kan virke mistenkelig. Også i år har det vært slik at det for noen ikke har passet å gå vakt på oppsatt dag. Slik vil det alltid være. Dette har vært løst ved at vaktene har byttet vakt seg imellom. Vi har også hatt noen ringevakter som har kunnet steppe inn på kort varsel ved uteblitt vakt. Også dette har fungert fint. Vaktsjefen takker alle som har gått vakt, både medlemmer og ringevakter, for en utmerket gjennomført vaktsesong. Beretning fra Brannvernleder Ruffen skal være et trygt sted å være for medlemmer og besøkende. Vi har derfor rutiner på egenkontroll som Havnesjefen gjennomfører jevnlig. Dette går på å kontrollere at alle slokkemidler er på plass og fungerer, sjekke at ingen nødutganger er blokkert, at varslingsutstyr og nødlys er i orden osv. Disse egenkontrollene dokumenteres i vårt internkontroll system. Det foretas opplæring og brannøvelser avholdes. Det er viktig at alle brukere av ruffen, også de som leier, er kjent med rømningsveier og plassering og bruk av våre slukkemidler. Brannvernleder har ansvaret for at disse tingene fungerer, følges opp og at avvik rettes. Det ble vinteren 2014 foretatt formell kontroll av brannvesenet. Denne kontrollen avdekket ingen mangler. Vi må konkludere med at våre rutiner rundt brannvern i Ruffen fungerer godt. Beretning fra Arrangementskomiteen Arrangementskomiteen har i 2014 arrangert: Medlemstreff i Ruffen tre ganger Flaggheis i Ruffen Hjemmesitterkveld påskeaften ble avlyst pga liten påmelding Sesongåpning i Ruffen Åpent hus / Færdern i Ruffen Sesongavslutning på Bergholmen Årsfest på Kumlegården 7

8 Alle arrangementer er i henhold til kalender og har også vert annonsert i Amta og på våre hjemmesider. I tillegg til arrangementene har arrangementskomiteen hatt nødvendige planleggingsmøter og deltatt på ett styremøte. Beretning fra Bergholmen En flott sesong er over, og Bergholmen har vært flittig brukt av dagseilere og overnattingsgjester i havna sørøst på øya. Vårdugnaden er gjort i samarbeid med DB, og bestod i å rydde strender og stier rundt hele øya, etter høsten og vinterens herjinger søppelsekker med skrot ble kjørt til en containeren i Vindfangerbukta. Høstdugnaden ble utført på en solrik høstdag med ca. 25 fremmøtte fra VB og DB. Barna og juniorer ryddet strender, og voksne felte og beskjærte trær som truet bebyggelse og stier. Gavelveggen mot sør av båthuset ble malt, og øyas verneverdige smie, hvor pipa er rasfarlig, ble befart av muremester Henriksen. Smia er nå midlertidig stengt til utbedringene er gjort. Med hjelp av dykker ble eksisterende vannledning vedlikeholdt og ny vannledning ble lagt over bukta, slik at vi får vannpost ved krana til våren. Vi ser at synlig tilstedeværende har gjort at innbrudd og hærverk ikke lenger skjer, så oppfordringen til alle er å bruke øya også på hverdager, året rundt, for de som har mulighet, gjerne med synlig VB merke eller vimpel på båten. I 2015 må vi søke Forsvarsbygg om fornyelse av avtalen om bruksrett og vedlikehold av Bergholmen. Minner på at arbeidet som gjøres på øya er et samfunnsansvar og ikke et eierskap. Det er plass til alle. Oppfordringen er til deg/dere som ønsker å bidra, eller sette dere inn i mulighetene og begrensingene for bruken av Bergholmen, å ta kontakt med Ragnar på Beretning fra Ruffeline I januar hadde vi julebord med god oppslutning og i juni hadde vi den årlige grillfesten for gutta med ca. 50 deltakere i flott sommervær. Videre har vi arrangert to teaterkvelder med god deltakelse. Takk til Marit som ordner opp for oss. Videre ble det arrangert en meget vellykket jentetur til New York med Sessa som arrangør og guide. Flott opplegg.vi har hatt 8 møtekvelder i Ruffen med god deltakelse. Takk til styret og ikke minst Erik som bakker oss opp. Beretning fra Seniorgruppa 2014 har vært et bra år for oss. Godt frammøte hver onsdag bekrefter at vi gutta trives i Ruffen. Vi har våre turer to ganger i året, med god stemning ombord i buss og båt. Takk til alle som er med å skape god stemning og som sørger for at kaffe, pådekking, henting av kaker, oppvask og vask av bord / gulv er i rute. Beretning fra Bridgegruppa Til tross for at medlemstallet i 2014 er så lavt som 30 på grunn av høy alder og frafall av den grunn, har bridgegruppa hatt et aktivt år. På grunn av reisevirksomhet blant medlemmene er deltakelse på spillekveldene variabel, men ingen spillekvelder er blitt avlyst. Vi er ute etter flere i båtforeningen som liker bridge. Det er ikke nødvendig å være par, vi kan skaffe makker. Vi har spillere på alle nivåer og det er ikke høye krav til å delta. Aktiviteten passer utmerket for pensjonister, men vi tar selvfølgelig også imot yngre spillere med glede. Spillekveldene er hver onsdag kl 17:45 unntatt siste spillekveld i hver måned som er tirsdag, fordi onsdagen er Ruffelines dag. Medlemmer i båtforeningen med makker kan bare møte opp, det er ingen andre krav enn medlemskap. Mangler du makker er det en fordel å ringe dagen før så skal vi prøve å 8

9 skaffe makker. Hver spillekveld har vi kaffe og kaker midt i økta. Økonomien er god så evt. fellesarrangementer kan få tilskudd. Vi takker Vindfangerbukta Båtforening for denne muligheten for et godt sosialt tilbud for oss bridgeinteresserte. Sak nr. 3 Regnskap Regnskapet for 2014 vil bli fremlagt på årsmøtet sammen med revisors beretning. Regnskap og budsjett vil for øvrig bli lagt ut til gjennomsyn i Ruffen onsdag 4. mars 2015 kl Sak nr. 4 Fastsettelse av båtplassavgifter, leie av slipp, strømavgift, vakt og leie av Ruffen. Båtplassavgiften har ikke vært regulert på 5 år. Foreslås økt med 5% for 2016 Båtplassavgift pr kalenderår Pris 2015 Pris 2016 Båtplasser med bredde: cm cm cm cm cm cm cm cm Låneplass (sommer) til medlemmer som ikke har fast båtplass = Båtplassavgift + kr. 400 Vinterplass ved brygge (for medlemmer uten fast båtplass), samt Vinterplass på land (betinger medlemskap i en av båtforeningene i kommunen) Pris 2015 Båtplasser med bredde: cm cm cm cm cm cm cm cm Tillegg for plass i bobleanlegg 500 Jolleplasser Pris 2015 Leie av jolleplass 525 Strøm Pris 2015 Vinterstrøm Sommerstrøm Maks. 250 w. Godkjente gummikabler skal brukes. Båter opp eller ut Pris 2015 Slipp ved bruk i 3 døgn, 500 deretter pr døgn 150 Sjøsetting eller opptak av båt på henger på "Rampa" 40 9

10 Vakt Pris 2015 Ikke møtt til vakt Godtgjørelse for event.avtalt ekstravakt Leie av Ruffen Innskudd for leierett til båtplass Pris 2015 Konsumprisindex 0 % 2,5 m ,0 m ,5 m ,0 m ,5 m ,0 m Sak nr. 5 Medlemskontingent Medlemskap i VB Pris 2015 Pris 2016 Medlemskap, ett medlemskap = en stemme Medlemskap senior, ett medlemskap = en stemme (senior betinger fylte 67 år eller uførepensjon) Innmeldingsavgift Sak nr. 6 Budsjett Budsjettet for 2015 vil bli fremlagt på årsmøtet. Sak nr. 7 Valg. Valgkomiteen har innstilt følgende kandidater til valg for perioden 2015: Formann Rune Svevad 1 år Styremedlem Roger Karlsen Styremedlem Geir Morten Karlsen Styremedlem Jon Bekkevold Varamedlem Steinar Erevik 1 år Varamedlem Ragnar Berget 1 år Revisor Jan Ulrik Mathiesen Følgende er ikke på valg Styremedlem Øivind Hagen 1 år Styremedlem Terje Stenseth 1 år Styremedlem Erik Burud 1 år Revisor Leif Aker 1 år Kandidater til Arrangementkomiteen Trond Arvid Larsen Knut Slåke Håkon Isdahl Olavsrud Tom-Eigil 10

11 Følgende er ikke på valg Steinar Bakken Frank Sandberg Joacim Høibraaten Christer Nilsson Styret innstiller på følgende valgkomite Roald Larsen Halvor Roxrud Kjell Evensen (ikke på valg) 1 år 1 år 1 år 1 år 1 år Alle kandidater er forespurt, og har gitt sitt samtykke til nominasjonen. Sak nr. 8 Innkomne forslag Forslag fra Styret 1. Innlemming av Oscarsborg Båtforening i Vindfangerbukta Båtforening 2. Årsberetning og innkalling til årsmøte i VB legges over på elektronisk plattform 3. Endringer av vedtektene 3.1. Tillegg i 3 Medlemskap Eget Juniormedlemskap for personer inntil 18 år. Ikke stemmerett og halv kontingent Nytt punkt i 8 Årsmøtet behandler Styrets formann og ett styremedlem har signaturrett for Vindfangebukta Båtforening 11

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte i Frogn Rådhus, Fraunar, Fredag 3. mars 2017 Formannen ønsket velkommen. Det var 53 personer til stede, hvorav 49 stemmeberettigete. Det er i tillegg en

Detaljer

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste:

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste: VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING DET INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE i Frogn Rådhus, Fraunar fredag 4. mars 2016 kl. 1900 Etter årsmøtet inviterer vi til sosialt samvær i Ruffen fra ca. kl. 21.00. Kunngjøring

Detaljer

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste:

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste: VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING DET INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE i Frogn Rådhus, Fraunar fredag 7. mars 2014 KL. 1900 Etter årsmøtet inviterer vi til sosialt samvær i Ruffen fra ca. kl. 21.00. Kunngjøring

Detaljer

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste:

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste: VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING DET INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE i Frogn Rådhus, Fraunar FREDAG 8. MARS 2013 KL. 1900 Etter årsmøtet inviterer vi til sosialt samvær i Ruffen fra ca. kl. 21.00. Kunngjøring

Detaljer

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste:

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste: VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING DET INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE i Frogn Rådhus, Fraunar FREDAG 9. MARS 2012 KL. 1900 Etter årsmøtet inviterer vi til sosialt samvær i Ruffen fra ca. kl. 21.00. Kunngjøring

Detaljer

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING DET INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE. i Frogn Rådhus, Fraunar. Fredag 3. mars 2017 kl. 1900

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING DET INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE. i Frogn Rådhus, Fraunar. Fredag 3. mars 2017 kl. 1900 VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING DET INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE i Frogn Rådhus, Fraunar Fredag 3. mars 2017 kl. 1900 Etter årsmøtet inviterer vi til sosialt samvær i Ruffen fra ca. kl. 21.00. Kunngjøring

Detaljer

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste:

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste: VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING DET INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE i Frogn Rådhus, Fraunar FREDAG 4. MARS 2011 KL. 1900 Etter årsmøtet inviterer vi til sosialt samvær i Ruffen fra ca. kl. 21.00. Kunngjøring

Detaljer

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste:

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste: VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING ÅRSMØTE DET INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE Da vi har fått en midlertidig brannteknisk bruksnektelse av Ruffen legges årsmøtet til MIRAMAR FREDAG 7. MARS 2008 KL. 19.00. Etter

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret )

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret ) Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet 20.3.2013 (Sist endret 27.3.14) 1 Foreningens navn Foreningens navn er Hyggen båtforening som forkortes HBF. Stiftelsesdato er 26.11.1998. 2 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter Førre båtforening. Revidert årsmøte 2016

Vedtekter Førre båtforening. Revidert årsmøte 2016 Vedtekter Førre båtforening Revidert årsmøte 2016 I NAVN OG FORMÅL 1 Forenings navn er Førre Båtforening (FBF). Førre båtforening er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforening (KNBF) region Sør. Førre båtforening

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Det er kun privatpersoner som kan være medlemmer i foreningen.

Det er kun privatpersoner som kan være medlemmer i foreningen. Lover Notodden Motorbåtforening 1. Formål. Foreningen er selveiende og frittstående. Dens formål er å fremme interessen for båtlivet i Notodden, ved på beste og rimeligste måte å søke å skaffe medlemmene

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune.

1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF-rev.2015. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune. 2 FBF

Detaljer

Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening.

Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening. Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening. Tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening har et spesielt ansvar for å ivareta foreningens formål. Tillitsvalgte har et spesielt ansvar

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 22.02.17 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968)

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Saltnes Båtforening Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Disse lover er vedtatt på årsmøte 9. Juli 1983, senere endret på årsmøtet 12. Juni 2013 og erstatter Lover vedtatt

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I 2017

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I 2017 ULLERN BÅTFORENING PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I 2017 ONSDAG DEN 29. MARS 2017 KL. 19.00 ULLERN BÅTFORENINGS KLUBBHUS Tilstede: 15 A-medlemmer med stemmerett og 3 B-medlemmer TIL BEHANDLING FORELÅ:

Detaljer

Referat fra Årsmøtet holdt på Tormodbrygga.

Referat fra Årsmøtet holdt på Tormodbrygga. Referat fra Årsmøtet 03.04.2016 holdt på Tormodbrygga. Sak 1 Åpning Det møtte 22 medlemmer. Innkallingen ble denne gangen sendt ut via nett. Innkallingen ble godkjent, med en merknad om at det ikke er

Detaljer

Til behandling foreligger:

Til behandling foreligger: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ULLERN BÅTFORENING Det innkalles herved til foreningens 70. ordinære generalforsamling i Ullern Båtforenings Klubbhus. Til behandling foreligger: Onsdag 29. mars

Detaljer

ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING

ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING TIRSDAG 28.02. 2017. SAKLISTE: 1. Åpning 2. Styrets årsberetning 3. Regnskap 4. Planer og budsjett for 2017 5. Innkomne forslag/styrets forslag 6. Valg Styrets årsberetning

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 11.02.15 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING Stiftet: 5. september 1979 Sist revidert: 25. mars 2015 I. NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liland Båtforening og dens initialer er LB. 2 LB s formål er å eie brygger

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Årsmøte for 2013. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014.

Årsmøte for 2013. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014. Innkalling til årsmøte i Porsgrunn Motorbåtforening for 2013. Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte på Sundjordet

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013.

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 0. Innkallingen - Os og Fusaposten, brev og e-post 1. Årsmelding. - Gjennomgang av årsmelding 2013 og handlingsplan 2014 2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 3. Framlegg

Detaljer

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Åpning: Styrets leder ønsket velkommen til årsmøte og presenterte styret for sesongen 2013 Dagsorden for årsmøtet:. 1. ÅPNING. 2. KONSTITUERING:

Detaljer

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016.

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. 1. Foreningens navn og medlemssammensetning. Foreningen er gitt navnet Khon Norway, som oversatt betyr Det norske folk. Foreningen består av

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: Tilslutning

VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: Tilslutning VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: 997526465 1 Tilslutning Fotballgruppa er en undergruppe i Grue Idrettslag, tilsluttet Norges fotballforbund gjennom Indre Østland Fotballkrets. 2 Formål

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016

ÅRSMØTEINNKALLING. Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTEINNKALLING Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016 I henhold til vedtektenes 11 innkalles herved til årsmøte torsdag den 7 april kl. 18.30 i Speiderhuset, Berge Odelsvei 36 på Hundvåg. Det vil

Detaljer

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18 F B F P O S T E N 2 0 1 1 R E D A K T Ø R A R N T H E G G Ø Y FBF Posten vår 2011 V I K T I G E D A T O E R I F B F. M A R S / A P R I L 2 0 1 1 SJØSETTING Lørdag 30. april Lederen har ordet. Kl: 09:00

Detaljer

Generalforsamling 2014 Løpshavn båtforening. Styrets årsberetning 2013/2014

Generalforsamling 2014 Løpshavn båtforening. Styrets årsberetning 2013/2014 Styret i valgperioden 15.5.2013 7.5.2014 Leder: Kasserer: Sekretær/Web: Varamedlem: Varamedlem: Jan Tore Hagnes Ellen Hansen og Hallgeir Higrav Ola Sakshaug Kurt Olsen Jon-Roger Myrvoll Lillian Karlsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN. Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013

VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN. Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013 VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013 Foreningen Snarøykilen Båthavn har som formål å: 1 a) Organisere bøye- og jollehavner innenfor de sjøområder i Snarøykilen som

Detaljer

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10 Sak 5 Vedtektsendringer Årsmøtet i 2011 vedtok å registrerte båtlaget i Brønnøysundsregisteret. I løpet av første 1.halvår kom det en ny mulighet for lag og foreninger å få refundert moms på innvesteringer.

Detaljer

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER HALSA BÅTFORENING Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Foreningens navn er Halsa Båtforening (HBF) 1.2 Halsa Båtforening har til formål og arbeide for godt båtmiljø og friluftsliv på

Detaljer

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger: Årsmøte 2013. Det innkalles med dette til 31. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 26.11.2013 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening).

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 1. Navn Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 2. Formål Odden Marina Båtforenings formål: 1. Anlegge og drive båthavn for beboere i Slemmestad.

Detaljer

Vedtekter for Tverlandet Båtforening

Vedtekter for Tverlandet Båtforening Vedtekter for Tverlandet Båtforening Revidert etter årsmøtet 2015 1 NAVN OG STANDARD Foreningen er stiftet i 1976 og bærer navnet Tverlandet Båtforening (TBF). Foreningens hjemsted er i Bodø kommune. Foreningens

Detaljer

Lover for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968)

Lover for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Saltnes Båtforening Lover for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Disse lovene er vedtatt på årsmøte i Saltnes Båtforening 15. juni 2015 og erstatter alle tidligere lover i Saltnes Båtforening

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

Årsmelding for 2016 «Vi lager veien videre.»

Årsmelding for 2016 «Vi lager veien videre.» Årsmelding for 2016 «Vi lager veien videre.» Årsmeldingen inneholder en oppsummering av aktiviteten som har blitt gjennomført for året 2016 av idrettslaget : Leder Ørjan Kristensen: sekretær Knut Rønnåbakk:

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset 1. Åpning ved Styreleder og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av protokollvitner 4. Gjennomgang av årsberetningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860

VEDTEKTER FOR FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860 VEDTEKTER FOR FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860 Navn Formål Medlemskap Vedtatt på årsmøtet 29. mars 2011 1 Foreningens navn er: Frognerkilens Båtforening av 1860 (FB-1860). 2 FB-1860 er en allmennyttig,

Detaljer

Akerselvens Baatforening

Akerselvens Baatforening Akerselvens Baatforening Styrets beretning Perioden 1. januar til 31.desember 2011 ----------------------------------------------------------- 1 1. Oversikt over tillitsvalgte i perioden: Styret: Formann

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT Milde Båtlag Skipanesvegen 12 5259 Hjellestad E-post: styret@mildebatlag.org www.mildebatlag.org Kontonr: 3411.18.03007 Org.nr : 985 399 875 VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT 1 MILDE BÅTLAGS

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Vedtekter. Lagets navn er Kleppestø Båtlag. Båtlaget er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund og har hjemmeadresse i Askøy kommune.

Vedtekter. Lagets navn er Kleppestø Båtlag. Båtlaget er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund og har hjemmeadresse i Askøy kommune. Vedtekter Sist revidert på Årsmøtet : 20 februar 2014 1 Navn Lagets navn er Kleppestø Båtlag. Båtlaget er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund og har hjemmeadresse i Askøy kommune. Laget er stiftet 29.april

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Vedtekter for Store Bergan fotball

Vedtekter for Store Bergan fotball Vedtekter for Store Bergan fotball Dato: 27.02.2015 1. Organisasjon og formål SBI s fotballgruppe er en undergruppe av Store Bergan Idrettslag, tilknyttet Norges fotballforbund gjennom Vestfold fotballkrets.

Detaljer

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet S k a r p s n o p o s t e n Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang Formannen har ordet Barndommens somre i skjærgården bestod kun av solfylte dager Minnene fra denne sommeren trenger ingen

Detaljer

Lover for Sagene Båtforening

Lover for Sagene Båtforening Lover for Sagene Båtforening Revidert 30.03.2015 Side 1 av 8 Innhold 1. Formål... 3 2. Medlemskap... 3 3. Foreningens ledelse... 3 4. Årsmøte... 4 5. Stemmerett... 4 6. Kontingenter og avgifter... 5 7.

Detaljer

Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 4 April 2004 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim

Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 4 April 2004 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 4 April 2004 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Styre i velforeningen 2004-05 Sigurd Skogestad, nr. 203 (leder) 7393 6855 Terje Wikan, nr. 64 (nestleder,

Detaljer

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

Detaljer

Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER

Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER 1.0 LAGETS ETABLERING OG NAVN Foreningens navn er: Vikebygd Motorbåtforening. Foreningens initialer er VM. Laget ble stiftet 1968. 2.0 LAGETS HOVEDFORMÅL

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Postboks 40, 1371 Asker Org. nr._ Tlf

Leangbukten Båtforenings AL Postboks 40, 1371 Asker Org. nr._ Tlf Postboks 40, 1371 Asker Org. nr._ 971 262 338 Tlf. 66 76 49 32 E-post: Hjemmeside: post@leangbukten.no www.leangbukten.no STYRET MØTEREFERAT Møtested: Leangbukta kontorsenter Møtedeltakere: Ingar Brauti

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING 2016.

ÅRSMØTEINNKALLING 2016. ÅRSMØTEINNKALLING 2016. Styret i Steinbrygga Båthavn innkaller med dette til årsmøte i henhold til Vedtektenes 5. Møte holdes på Vadlatun, Kirkebakken torsdag 11. februar 2016, kl. 1800. Nye forslag fra

Detaljer

ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING

ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING TIRSDAG 28.02. 2017. SAKLISTE: 1. Åpning 2. Styrets årsberetning 3. Regnskap 4. Planer og budsjett for 2017 5. Innkomne forslag/styrets forslag 6. Valg Styrets årsberetning

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT

SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT Hvasser mars 2001 VEDTEKTER FOR SANDØSUND BÅTFORENING 1 FORMÅL Sandøsund Båtforenings formål er å forestå driften av de kommunale båtplasser i

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION)

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) VEDTEKTER Sist endret: 22/4 2012 NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016

Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016 1 Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016 Innholdsfortegnelse 1. Valg av møteleder og referent... 1 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden... 1 3. Årsberetning... 1 4. Regnskap... 3 5. Budsjett...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR)

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) Medlemskap Tangueros del Sur er en medlemsklubb. Medlemsavgiften gjelder for et kalenderår. Pris: Ordinært medlem 350 kr, Student 200 kr, for nye medlemmer høstsemesteret

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

Vedtekter for Region Tour Rogaland

Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en interesseorganisasjon/forening.

Detaljer

ÅRSMØTE I NÆRSNES BÅTFORENING ONSDAG 30. MARS 2011

ÅRSMØTE I NÆRSNES BÅTFORENING ONSDAG 30. MARS 2011 ÅRSMØTE I NÆRSNES BÅTFORENING ONSDAG 30. MARS 2011 1. Konstituering Årsmøtet ble åpnet av styrets leder K. WENNERSLUND. Møtet ble åpnet med ett minutts stillhet på grunn av et medlems bortgang. Dette medlemmet

Detaljer

Referat fra årsmøte torsdag 23. februar 2017

Referat fra årsmøte torsdag 23. februar 2017 Referat fra årsmøte torsdag 23. februar 2017 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

SJØSETTING LØRDAG 26. APRIL KLOKKEN 09.00. Ansvarlig for denne dagen er Gaute Reinsnos. Mobiltelefon 90552871 ÅRSMØTE 2014 TORSDAG 20.

SJØSETTING LØRDAG 26. APRIL KLOKKEN 09.00. Ansvarlig for denne dagen er Gaute Reinsnos. Mobiltelefon 90552871 ÅRSMØTE 2014 TORSDAG 20. Redaktør Arnt Heggøy vår ÅRSMØTE 2014 TORSDAG 20. MARS KLOKKEN 19.OO PÅ KLUBBHUSET SJØSETTING MEDLEMSMØTE FRA Kl. 18 LØRDAG 26. APRIL KLOKKEN 09.00 Ansvarlig for denne dagen er Gaute Reinsnos Mobiltelefon

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 10 mars 2014 1 Det ble avholdt styremøte i Kirkenes Båtforening 10 mars 2014, klokken 1800 i foreningens lokaler. Tilstede; Jonny Andersen, Roald Kristiansen,

Detaljer

Å verne om foreningens interesser og bidra til orden og renslighet i havnen, på opplagplassen, og i nærmiljøet.

Å verne om foreningens interesser og bidra til orden og renslighet i havnen, på opplagplassen, og i nærmiljøet. VEDTEKTER FOR LERSTAD BÅTFORENING Vedtatt på stiftelsesmøtet 7. juni 2007. 1 Navn Foreningens navn er Lerstad Båtforening. 2 Formål Foreningens formål er å utvikle og drifte en hensiktsmessig havn i ballanse

Detaljer

VEDTEKTER FOR OFFISERSKLUBBEN PERISKOPET

VEDTEKTER FOR OFFISERSKLUBBEN PERISKOPET Offisersklubben Periskopet www.periskopet.no Org.nr 986 894 942 VEDTEKTER FOR OFFISERSKLUBBEN PERISKOPET 1 KLUBBENS NAVN Klubbens navn er Offisersklubben Periskopet. 2 VISJON Skape godt samhold blant ansatte

Detaljer

HORTEN SKIKLUBB. Saksliste for årsmøtet 30. mars Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

HORTEN SKIKLUBB. Saksliste for årsmøtet 30. mars Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. HORTEN SKIKLUBB Saksliste for årsmøtet 30. mars 2017. 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Bamble Modell Fly Klubb BMFK

Bamble Modell Fly Klubb BMFK Stathelle 20.02.2016 Side 1 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 20.02.2016 Saksliste og sakspapirer(8 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 25/1-2016 Torsdag 25.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer