Kommunikasjon med den moderne pasient. Hvordan påvirkes tillitt gjennom fordeling av makt, kunnskap og status? TJORA - FEIRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunikasjon med den moderne pasient. Hvordan påvirkes tillitt gjennom fordeling av makt, kunnskap og status? TJORA - FEIRING 19.03."

Transkript

1 Professor Aksel Tjora NTNU Institutt for sosiologi og statsvitenskap Kommunikasjon med den moderne pasient utgangspunkt: studier av pasienter, helsetjenester, teknologi og samfunn Hvordan påvirkes tillitt gjennom fordeling av makt, kunnskap og status? Feiring: Hjerterehabiliteringsseminar 19. mars samfunnsendringer (kontekst) nyliberalis7sk orientering med vekt på økonomisk rasjonalitet i det offentlige større vekt på kundeorientering («consumerism») en industrialisering av medisinen (farmasi, med.teknologi, EBM) flere 7lbud innenfor komplementær (eller alterna7v) behandling en utvikling av flere typer helsepersonell (spesialisering og fragmentering) økt bruk av IKT i og mellom ins7tusjonene og stor tro på at dele øker effek7viteten økt 7lgjengelighet 7l medisinsk informasjon på internel større muligheter 7l ak7v nelbruk (spredning av internel) 2008 hva ligger i moderne? i dagligtale: ny og fresh i sosiologien: vekt på struktur, teknologi, systemer og ekspertise (modernitet) kritikk av ideen om pasientautonomi vekt på de konkrete møtene mellom pasient og behandler rehabilitering: mellom en faderlig helsetjeneste (tilrettelagte opplegg) og pasienten som selvstendig subjekt og ressurs (overlatt til pasientinitiativ) 4 1

2 1. Den moderne pasienten i sosiologisk lys (Aksel Tjora) 2. Pasienten som kunde (Olaug Lian) 3. Den kunnskapsrike pasienten (Roar Stokken) 4. Pasienten i den medisinske diskurs (Ellen Ersfjord) 5. Den alvorlig syke nyfødte som pasient (Inger Elise Engelund) 6. Nettverkspasienten (Frode Heldal) 7. Pasient på e-post (Hege Andreassen og Marianne Trondsen) 8. Pasienten som ikke passer inn (Anne-Grete Sandaunet) 9. Helt alminnelige pasienter (Dag Album) 10. Mannen som motstridende pasient (Jorid Anderssen) 11. Forebyggingspasienten (Trude Gjernes og Per Måseide) 12. Den ansvarlige pasienten (Terje Carlsen) 13. Den selvforvaltende pasienten (Marianne Hedlund) 2. Pasienten som kunde (Olaug Lian) Hva skjer når pasienten blir (og agerer som) kunde? 3. Den kunnskapsrike pasienten (Roar Stokken) Hva skjer når maktkamp og maktesløshet preger forholdet mellom behandler og pasient? 7. Pasient på e-post (Hege Andreassen og Marianne Trondsen) Kan nye kommunikasjonsmuligheter (teknologier) mellom lege og pasient gi pasienten annen (og bedre?) posisjon? 2

3 8. Pasienten som ikke passer inn (Anne-Grete Sandaunet) Hva slags barrierer for deltakelse oppstår i selvhjelpsgrupper på internett? Hvordan forhandles helseadferd mellom ektefeller? Hva slags relevans har dette for roller når det gjelder kontakt med behandlere? Mannen som motstridende pasient (Jorid Anderssen) Hvordan skal man forholde seg til risikopasienten eller forebyggingspasienten? Forebyggingspasienten (Trude Gjernes og Per Måseide) Hvordan har rammene for kommunikasjon endret seg ved utvikling fra et paternalistisk til risikofokusert helsevesen? Den ansvarlige pasienten (Terje Carlsen) 3

4 Hvordan gjøre den kroniske 8.. pasientens avveininger i 9.. hverdagen relevant i 10.. behandlingssammenheng? Den selvforvaltende pasienten (Marianne Hedlund) Tillit makt styring kontroll skrankeposisjon vs allianser kunnskap profesjonell lek status pasient som likemann interesse for overgivelse pasientstatus vs hjemme -status 14 digitale pasienter 2010 tre prosesser: objektivering aktivering (ovenfra) involvering (nedenfra) betydningen av initiativer nedenfra i randsonen av helse 1. Digitale pasienter: introduksjon (Aksel Tjora og Anne-Grete Sandaunet) 2. Det sosiale nettet og helse (Elin Johnsen, Luis Fernandez Luque og Roar Hagen) 3. Internasjonale internettbaserte AA-grupper (Trond Nergaard Bjerke) 4. WIKI for pasienter med sjelden diagnose (Anne Moen, Ole Smørdal, Idunn Sem og Thomas Drevon) 5. Den e-lærande pasienten (Roar Stokken og Gjermund Eikli) 6. Moralske og etiske spørsmål ved overvåking av familiemedlemmer (Deede Gammon og Ellen Kari Christiansen) 7. Internettbasert selvhjelp for kvinner med brystkreft (Anne-Grete Sandaunet) 8. Digitalt pasientfellesskap som sosial ressurs (Elin Johnsen, Tatjana Burkow og Lars Vognild) 9. Helsepersonells forståelse av digitaliserte pasienter (Erna Håland og Line Melby) 10. Pasienten som tekst: fra subjektivt individ til digitalt objekt (Gro Underland) 11. papirpasienter: pasientlisten som klinisk støtteverktøy (Tobias B. Iversen) 12. Den tredimensjonale pasienten som velvillig teleradiologisk objekt (Aksel Tjora) 15 4

5 1. Digitale pasienter: introduksjon (Aksel Tjora og Anne-Grete Sandaunet) 2. Det sosiale nettet og helse (Elin Johnsen, Luis Fernandez Luque og Roar Hagen) Ulike utviklingstrekk; objektivering, aktivering og involvering: Når pasienter og brukere selv tar styringen og samhandler på nettet, hva slags konsekvenser har dette? 3. Internasjonale internettbaserte AA-grupper (Trond Nergaard Bjerke) Hvilket helsemessig potensial ligger i internasjonale nettbaserte støttegrupper? 5. Den e-lærande pasienten (Roar Stokken og Gjermund Eikli) Kan man designe velfungerende webløsninger for å aktivere pasienter i rehabiliteringssammen heng? 5

6 Hvordan blir kommunikasjon i nettbaserte grupper både nyttig og ubehagelig? Hvordan kan lett tilgjengelig teknologi (TV) utnyttes for KOLS-pasienter? 7. Internettbasert selvhjelp for kvinner med brystkreft (Anne-Grete Sandaunet) 8. Digitalt pasientfellesskap som sosial ressurs (Elin Johnsen, Tatjana Burkow og Lars Vognild) At helsepersonell jobber distribuert (telemedisin), hvordan endrer dette pasientenes muligheter Den tredimensjonale pasienten som velvillig teleradiologisk objekt (Aksel Tjora) digitale pasienter 2010 tre prosesser: objektivering aktivering (ovenfra) involvering (nedenfra) betydningen av initiativer nedenfra i randsonen av helse 24 6

7 / Grønning et al.health 2012 TJORA - FEIRING DIGITALE PASIENTER PERSPEKTIV forbruk kommunikasjon fellesskap ansvar PROSESSER objektivering aktivering involvering pasientdata som ting pasientdata som klinisk kommunikasjonsplattform (telemedisin) pasientdata som kilde til kliniske fellesskap pasientdata som grunnlag for delegering av (klinisk) ansvar pasienter som kjøpere og brukere av kommersielle tjenester pasienter som brukere av pasient-behandlerkoblinger (kanaler) pasienter som medlemmer av klinisk modererte støttegrupper pasienter som ansvarlige (myndiggjorte?) ved delegering pasienter som krevende (myndiggjorte?) kunder pasienter som brukere av klinisk forskning og kommunikasjon/dialog pasienter som brukere (og utviklere) av helserelaterte sosiale media pasienter som ansvarlige (myndiggjorte?) ved initiativ og kontroll digitale pasienter eks: rehabilitering aktivert rehabilitering profesjonelt initiert pasientjustert involvert rehabilitering initiert fra pasienter/ borgene uten profesjonell innblanding på tvers av sektorer, marked/byråkrati, profesjonell/frivillige, kreativt/styrt 26 digitale pasienter eks: rehabilitering aktivert rehabilitering eks: KOLS eks: Overvektsforum involvert rehabilitering eks: kronikere på Youtube og PatienstLikeMe Article From fatness to badness: The modern morality of obesity Ingeborg Grønning Norwegian University of Science and Technology, Norway Graham Scambler University College London, UK Aksel Tjora Norwegian University of Science and Technology, Norway Health 17(3) The Author(s) 2012 Reprints and permission: sagepub.co.uk/journalspermissions.nav DOI: / hea.sagepub.com Abstract Obesity (or being overweight) is now considered a by-product of membership of developed societies. Moreover, it is considered a growing global health problem. This article reports on a small qualitative study of adults who fell into one or other of these categories in Norway in 2010, and who have been faced with decisions about lifestyle versus surgical remedies. This decision making is contextualized and the principal criteria examined. Embodiment, bodywork, self- and social identity, stigma, deviance and issues around the idea of personal responsibility and public health emerge as key themes. The concluding paragraphs commend incorporation of a macro- or social structural perspective to the conceptualization and investigation of obesity. 27 Keywords identity, obesity, public health, social structure, stigma 7 Introduction It is widely accepted that obesity has reached epidemic proportions over recent decades, with approximately 1.5 billion adults (age 20+) worldwide being overweight and at least 500 million obese (as defined by the World Health Organization (WHO), 2011), numbers from 2008). Being overweight was once considered a problem only in high-income countries, but is now raising health concerns in low- and middle-income countries as well. Corresponding author: Ingeborg Grønning, Department of Sociology and Political Science, NTNU Dragvoll, 7491 Trondheim, Norway

8 547708QHRXXX / Qualitative Health ResearchTrondsen and Tjora research-article2014 TJORA - FEIRING (ulike grader av) deltakende brukere forbruker deltaker kontrollør kjøper tjenester/løsninger melder seg på ulike opplegg ini7erer egne 7ltak det komplekse bildet av involvering samhandling ak7vering objek7vering Article Communal Normalization in an Online Self-Help Group for Adolescents With a Mentally Ill Parent Marianne V. Trondsen 1 and Aksel Tjora 2 Qualitative Health Research 1 11 The Author(s) 2014 Reprints and permissions: sagepub.com/journalspermissions.nav DOI: / qhr.sagepub.com postmoderne moderne Abstract Although implications of parental mental illness are well documented, most children of mentally ill parents are left to manage their family situation with limited information and support. We explored the role of a Norwegian online self-help group for adolescents (aged 15 to 18) with a mentally ill parent. Through in-depth interviews with 13 participants, we found that the online self-help group provided communal normalization by which participants, through communication in the forum, made sense of everyday experiences and emotions arising from having a mentally ill parent. We identified three main aspects of this process recognizability, openness, and agency all of which were important for the adolescents efforts to obtain support, to be supportive, and to handle everyday life situations better. Communal normalization might provide resources for significantly improving the participants life situations, and could demonstrate similar potential for users in other situations characterized by stigma, loneliness, silence, and health worries. Keywords adolescents / youth, at-risk; Internet; interviews, in-depth; mental health and illness; parenting; self-help pasienter/brukere helsepersonell 8 In this article, we explore the role of an online self-help group in managing everyday life for adolescents with a mentally ill parent. The study was related to research demonstrating that online self-help groups provide useful arenas for coping with various challenging life situations through the disembodied, mutual exchange of knowledge, experiences, and emotional support (Bar-Lev, 2008; Hinton, Kurinczuk, & Ziebland, 2010; Sandaunet, 2008b). The Internet is also found to be a valuable communication tool in relation to stigmatizing conditions (Berger, Wagner, & Laurence, 2005). Because young people are the most ardent Internet users (Andreassen et al., 2007), online health services tailored to youth groups have increased. These services provide help for various sensitive topics that young users find hard to obtain otherwise (Suzuki & Calzo, 2004). Adolescents are often reluctant to consult health care providers because of worries about confidentiality, shame, and stigma (Prior, 2012; Suzuki & Calzo). Parental mental illness leads to a range of practical and emotional implications for children s everyday lives (Gladstone, Boydell, Seeman, & McKeever, 2011). Thus, this issue has become a subject of increasing concern in research, policy, and practice across Western countries. Mental illness is among the leading causes of ill health and disability worldwide. Recent estimates suggested that 37% of Norwegian children (0 to 18 years) have a parent with a mental illness (Norwegian Institute of Public Health, 2011). These children represent a significant risk group for developing mental illness or behavioral problems themselves, based on genetic, psychological, and social impacts (Beardslee, Versage, & Gladstone, 1998; Rutter & Quinton, 1984). Children with a mentally ill parent often struggle with challenges such as difficult emotions, social isolation, additional caregiving responsibilities, financial hardship, and disruptions because of the unpredictability of parents illness-related behavior (Gladstone et al., 2011; Mordoch & Hall, 2008; Trondsen, 2012). They also suffer the burden of negative attitudes, shame, and the stigma of mental health problems (Fjone, Ytterhus, & Almvik, 2009), 1 University Hospital of North Norway, Tromsø, Norway 2 Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway Corresponding Author: Marianne V, Trondsen, University Hospital of North Norway, Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine (NST), P.O. Box 35, N-9038 Tromsø, Norway. Downloaded from qhr.sagepub.com by guest on September 5, 2014

9 Communal normalisation Gjenkjennelse Åpenhet Handlingspotensial Samholdsnormalisering Fellesskap kommunikasjon muntlig, skriftlig, kroppsspråk, subtil (blikk, nikk, etc) tid og sted instant fysisk tilstedeværelse, konstant fysisk tilstedeværelse, virtuell tilstedeværelse identifikasjon demografisk, ytre kjennetegn/markører, ting (biler, sykler, vesker, teknologier), historie, kunnskap, profesjonell, verdier og politikk, livssituasjon og problem, felles fiende aktivitet her og nå gjøremål/aktivitet, oppgaver/ansvar, årvåkenhet (awareness) og oppmerksomhet (attention) situasjonsforståelse praktisk hverdagskunnskap, kulturell forståelse, vi som skjønner hva som skjer, oppmerksomhet 34 Hva dannes fellesskap rundt? Pasienten? Pasienten først! Samhandlingsreformen (??) Spesialiteten eller profesjonen Profesjonell (kosmopoli7sk orientering) Klinikken? Lokal orientering i sykehusavdeling (pleiere) Fastlegene som selvstendig næringsdrivende Hva slags rolle spiller disse fellesskapene? genuint opptatt av pasientene kommunikasjon og åpenhet bruk av informasjonsteknologi forvalte kunnskap med myndighet og transparens bedre balanse mellom profesjoner og stadiene forebygging, diagnose og behandling betrakte pasienter som ressurs

10 grensene for helserelatert arbeid Helse i randsonene til helseinstitusjonene HelseOmsorg21: TRANGE GRENSER klinisk helsetjenesterelatert Helsespørsmålet: knyttet til nærmiljø og boforhold, arbeidsplasser og skole/studier, familie/venner/nettverk andre sektorer gjøres irrelevante? helserelatert adferd (inkl rehabilitering) i helsefellesskap helsetjenestene samfunnet ellers: utdanningsvesen familie og venner næringsliv mat teknologi internett by og bygd rettsvesen stat/kommune natur og landskap transport etc etc... 10

Jan Tøssebro Turid Midjo Veronika Paulsen Berit Berg. Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet

Jan Tøssebro Turid Midjo Veronika Paulsen Berit Berg. Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet Jan Tøssebro Turid Midjo Veronika Paulsen Berit Berg Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet Jan Tøssebro, Turid Midjo, Veronika Paulsen og Berit Berg Foreldre med kognitive vansker i møte

Detaljer

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Faglig rapportering 2013 Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Dato: 17. mars 2013 Bildet er fra Forskningslaboratoriet, Nordlandssykehuset, Bodø. Dere ser Espen Waage Skjeflo

Detaljer

En velvillig og oppmerksom tilhører

En velvillig og oppmerksom tilhører Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere i lengde og det skulle være nok plass innenfor dette feltet. Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Musikk - Fortelling - Fellesskap

Musikk - Fortelling - Fellesskap Musikk - Fortelling - Fellesskap En kvalitativ undersøkelse av ungdommers perspektiver på deltagelse i samfunnsmusikkterapeutisk praksis i barnevernsarbeid av Viggo Krüger Avhandling levert til bedømmelse

Detaljer

NF-rapport nr. 13/2012. Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid. Cecilie Høj Anvik Annelin Gustavsen

NF-rapport nr. 13/2012. Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid. Cecilie Høj Anvik Annelin Gustavsen NF-rapport nr. 13/2012 Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid 20 15 Cecilie Høj Anvik Annelin Gustavsen 10 5 Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid

Detaljer

Helse blant lesbiske og bifile kvinner i Norge Kirsti Malterud og Norman Anderssen

Helse blant lesbiske og bifile kvinner i Norge Kirsti Malterud og Norman Anderssen Helse blant lesbiske og bifile kvinner i Norge Kirsti Malterud og Norman Anderssen Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni Research Helse Foto forside: Kirsti Malterud Trykt utgave: AIT AS ISBN: 978-82-92970-82-9

Detaljer

Praksis som kunnskapskilde

Praksis som kunnskapskilde Anne Moe Praksis som kunnskapskilde En studie av brukeres og hjelperes erfaringer Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, juni 2010 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet

Detaljer

Vilje-con-valg: Valg og bortvalg av realfag i høyere utdanning EN SKRIFTSERIE FRA NATURFAGSENTERET. Vil jeg få utviklet meg selv og mine evner?

Vilje-con-valg: Valg og bortvalg av realfag i høyere utdanning EN SKRIFTSERIE FRA NATURFAGSENTERET. Vil jeg få utviklet meg selv og mine evner? EN SKRIFTSERIE FRA NATURFAGSENTERET Er jeg interessert i fagområdet? Hva kommer det til å koste av tid og krefter? Vil jeg få utviklet meg selv og mine evner? Er jeg god nok? Hva slags medstudenter og

Detaljer

Store DATA på jobben

Store DATA på jobben 2013/14 BI Strategy Magazine Store DATA på jobben 8 6 SE OPP FOR TEKNOLOGISK JORDSKJELV MINDRE INTERNASJONALE ENN VI TROR 12 THE SUCCESS OF STRATEGIC CHANGE 18 IN SEARCH OF LOCATIONAL ADVANTAGE 24 SE TIL

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

IMK FORSKNING IMK RESEARCH

IMK FORSKNING IMK RESEARCH U n i v e r s i t e t e t i O s l o I n s t i t u t t f o r m e d i e r o g k o m m u n i k a s j o n U n i v e r s i t y o f O s l o D e p a r t m e n t o f M e d i a a n d C o m m u n i c a t i o n 2002

Detaljer

I denne utgaven: Informed consent in child research Siril Alm & Svein Ottar Olsen... 1

I denne utgaven: Informed consent in child research Siril Alm & Svein Ottar Olsen... 1 Årgang 23 Nr. 1-2013 I denne utgaven: Informed consent in child research Siril Alm & Svein Ottar Olsen... 1 Fiskeriforvaltning i bevegelse Nordiske fiskerier, fra konvergens til divergens Petter Holm &

Detaljer

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Rapport 2 / 2013 Yngvil Grøvdal Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk

Detaljer

HELSE BERGEN HF. Bergen 28. desember 2004. Report to the Health and Social Affairs (Google translate)

HELSE BERGEN HF. Bergen 28. desember 2004. Report to the Health and Social Affairs (Google translate) HELSE BERGEN HF Bergen 28. desember 2004 Report to the Health and Social Affairs (Google translate) Further need for health studies in terms of long-term effects of diving, treatment and follow-up. Prepared

Detaljer

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Marit K. Helgesen Hege Hofstad Lars Christian Risan Ingun Stang Grete Eide Rønningen Catherine Lorentzen Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Folkehelse og forebygging.

Detaljer

FØLGEEVALUERING AV OMRÅDELØFT I GRORUDDALSSATSINGEN. - Sluttrapport for perioden 2007-2010 Utarbeidet for Husbanken R-2011-002

FØLGEEVALUERING AV OMRÅDELØFT I GRORUDDALSSATSINGEN. - Sluttrapport for perioden 2007-2010 Utarbeidet for Husbanken R-2011-002 FØLGEEVALUERING AV OMRÅDELØFT I GRORUDDALSSATSINGEN - Sluttrapport for perioden 2007-2010 Utarbeidet for Husbanken Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5zh54870.10.10 ISBN 978-82-8232-163-1 ISSN

Detaljer

Barns bruk av smarttelefon og nettbrett En kvalitativ undersøkelse av reguleringens idealer og praksiser

Barns bruk av smarttelefon og nettbrett En kvalitativ undersøkelse av reguleringens idealer og praksiser Fagrapport nr. 2-2015 Ardis Storm-Mathisen og Ingrid Kjørstad Barns bruk av smarttelefon og nettbrett En kvalitativ undersøkelse av reguleringens idealer og praksiser SIFO 2015 Fagrapport nr. 2 2015 STATENS

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Fremtidige boligbehov

Fremtidige boligbehov Marit Ekne Ruud Rolf Barlindhaug Siri Nørve Fremtidige boligbehov Fremtidige boligbehov Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:2 NIBR-rapport 2010:15 NIBR-rapport 2010:17 NIBR/TØI rapport 2011

Detaljer

Fremtidige boligbehov

Fremtidige boligbehov Marit Ekne Ruud Rolf Barlindhaug Siri Nørve Fremtidige boligbehov Fremtidige boligbehov Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:2 NIBR-rapport 2010:15 NIBR-rapport 2010:17 NIBR/TØI rapport 2011

Detaljer

Barn og unge som pårørende ved kreft. Hvordan kan barns situasjon og foreldres omsorgskapasitet styrkes i et rehabiliteringsperspektiv?

Barn og unge som pårørende ved kreft. Hvordan kan barns situasjon og foreldres omsorgskapasitet styrkes i et rehabiliteringsperspektiv? Barn og unge som pårørende ved kreft Hvordan kan barns situasjon og foreldres omsorgskapasitet styrkes i et rehabiliteringsperspektiv? Et samarbeidsprosjekt mellom Kreftforeningen, Montebellosenteret og

Detaljer

Sustainable and Healthy catering

Sustainable and Healthy catering HealthCat - Network for Nordic Excellence in Sustainable and Healthy catering Positive experiences with sustainable and healthy food Problems with implementing sustainable and healthy food Recommendations

Detaljer

Individet og staten Sosialisering til yrkesrollen som offiser

Individet og staten Sosialisering til yrkesrollen som offiser ØF-rapport 13/2014 Individet og staten Sosialisering til yrkesrollen som offiser Delrapport fra studiet av rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse i Forsvaret, 2011-2014 av Mona Stokke

Detaljer

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Fysisk aktivitet og rehabilitering hos kvinner etter et hjerteinfarkt - har alder noen betydning?

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Fysisk aktivitet og rehabilitering hos kvinner etter et hjerteinfarkt - har alder noen betydning? PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Fysisk aktivitet og rehabilitering hos kvinner etter et hjerteinfarkt - har alder noen betydning? Mona Løvlien 1), Marie-Louise Hall-Lord 1),2) 1) Høgskolen

Detaljer

5years in international cooperation. global knowledge. Rising to the Challenges Childbirth remains a dangerous venture in sub-saharan Africa.

5years in international cooperation. global knowledge. Rising to the Challenges Childbirth remains a dangerous venture in sub-saharan Africa. global knowledge anniversary issue / jubileumsutgave No. 1 2009 KREATIVITET OG INNOVASJON 2009 er EUs år for kreativitet og innovasjon og utdanning regnes som nøkkelen til så vel økonomisk som personlig

Detaljer

Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen. Samordnet bosetting av flyktninger. Perspektiver fra IMDi, Husbanken og kommunene

Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen. Samordnet bosetting av flyktninger. Perspektiver fra IMDi, Husbanken og kommunene Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen Samordnet bosetting av flyktninger Perspektiver fra IMDi, Husbanken og kommunene Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen Samordnet bosetting av flyktninger Perspektiver

Detaljer

Omsorg og styring. Kjønn, arbeid og makt i velferdskommunen. Heidi Haukelien

Omsorg og styring. Kjønn, arbeid og makt i velferdskommunen. Heidi Haukelien Omsorg og styring Kjønn, arbeid og makt i velferdskommunen Heidi Haukelien Avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen 2013 2 Omsorg og styring. Kjønn, arbeid og makt i

Detaljer

Oversikt program forskerseminar VAM

Oversikt program forskerseminar VAM Oversikt program forskerseminar VAM Onsdag 26. november 11:30-12:25 Registrering og lunsj 12:30-14:00 Plenumssesjon I- Internasjonalt samarbeid- til berikelse og besvær 14:00-14:30 Pause 14:30-16:00 Parallelle

Detaljer