Velkomen til kurs i 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkomen til kurs i 2013"

Transkript

1 Kurskatalog 2013 Velkomen til kurs i 2013 Innhaldsliste: side Grunnkurs Skred 3 Skuter grunnkurs 3 Skuter vidaregåande kurs Regionkurs 4 Instruktør trinn II/Grunnkurs kurshaldar 4 Vannredning B Regionkurs 5 Operativt Grunnkurs Barmanrk C 5 Vannredning grunkurs C 6 Krevjande lende B/C Regionkurs 6 Samband B Regionkurs 7 Grunnkurs førstehjelp, 33 t 7 Grunnkurs redning Elv C 8 Psykisk Førstehjelp Regionkurs 8 Administrativ leiing Regionkurs 9 Sminke og markør 9 Voice broadcast Regionkurs 10 Operativ leiing Barmarn B Regionkurs 11 Vidaregåande Førstehjelp Regionkurs 11 Felles rammeprogram Nesholmen 12 Pakkeliste m.m

2 KURSTILBOD 2013 Velkomen til kurs! Din nøkkel til å få hjelpe andre er opplæring. I Sogn og Fjordane Røde Kors Hjelpekorps tilbyr vi kurs for nybyrjarar, som søk og redning barmark C, vatn C og elv C. For spesialistar; skredkurs, krevjande lende b/c, samband B, skuterkurs, voice broadcast og instruktør II. For leiarar; administrativ leiing, operativ leiing barmark B og vatn B. Og for alle: Psykisk førstehjelp. Halvparten av kursa er regionkurs, som er opne for våre naboar. Passar ikkje våre datoar for deg, kan du finne like mogelegheiter i Hordaland. Stian Antonsen Leiar Distriktsråd Hjelpekorps Vår innsats i redningstenesta er forankra i grundig opplæring. Skal vi være med å redde folk, må vi ha kompetanse til å klare mange ulike oppdrag, samtidig som vi kan ta vare på eigen tryggleik var eit rekordår for Røde Kors Hjelpekorps aldri har vi vore så mykje brukt. Det viser at vår innsats er viktig, ja livsnødvendig for mange, mange menneske. Ta ei god utdanning, og bli med og redd liv du også! Lykke til med lærerike, kjekke og sosiale kurs! Påmelding Korpsleiinga i korpset ditt skal godkjenne påmeldinga. Du sjølv eller korspleiinga melder deg på kurset på i Ressurssystemet eller e-post der dette er oppgitt. 1. Logg på med ditt medlemsnummer. 2. Velg Røde Kors Kurs i venstre kolonne. 3. Velg Sogn og Fjordane på nedtrekksmenyen under Søk kurs i fylke. 4. Klikk på Søk. 5. Tilgjengelege kurs i distriktet kjem opp øvst. 6. Klikk på ønska kurs. 7. Klikk Meld på kurs nedst til venstre. NB- Hugs alltid å melde frå om spesielle forhold som allergiar. Om problem med pålogging sendast e-post til med medlemsnummer, e-post og kort kva som er problemet. Det vil bli opna for påmelding seinast to veker før påmeldingsrist. Hugs at påmeldinga er bindande og på gjeldande vilkår. Ved fråver meld frå til kontaktpersonar nedanfor snarast råd. Manglande oppmøte utan gyldig fråver kan likevel resultere i fakturering. For spørsmål om innhald i kursa, kontakt kursansvarlege, eventuelt tilretteleggar Henning A. Hellebust på Røde Kors Sogn og Fjordane distriktskontor, på telefon , Spørsmål vedgåande påmelding, avmelding eller forpleining rettast Lis Munkvold: KURSKATALOGEN ER MED FORBEHOLD OM ENDRINGAR 2

3 KURSTILBOD 2013 VÅR 1. Grunnkurs skred februar, Stryn Føremål: Gje deltakar grunnleggande kompetanse om skred og søking i skred. Snøkjennskap, snøskredlære, skredfarevurdering, søk i skred, skredøving. Målgruppe: Aktive medlemmer i hjelpekorpset, der snøskred er aktuell del av vinterberedskap. Krav for deltaking: Gyldig ID-kort, vinteroperativ (vinter C eller tilsvar.) Kursavgift: 400,- Opphald, Stryn vandrerhjem: 1500,- Kursansvarleg/kurshaldar: Geir Ove Optun: Påmelding: Påmeldingsfrist: 25. januar 2. Skuter grunnkurs januar, Hafslo Føremål: Sikre førar grunnleggande kunnskapar og ferdigheiter utanfor løype Grunnkurs for skuterførar er eit kurs med litt teori på forskrifter, bekledning og teknikk. Mesteparten av kurset blir trening i kjøreteknikk i terrenget. Vi byrjar forsiktig og du som deltakar vil få rettleiing og øving i ulike køyretekniske ferdigheiter i løpet av kurset. Du må ha grunnleggande ferdigheiter på å kjøre skuter i løype for å ha utbytte av kurset Målgruppe: Ferske skuterførarar. Krav for deltaking: Klasse S, grunnleggende på kjøreteknikk, id-kort, vinteroperativ. Deltakar må ha med skuter. Forpleining: Eikum hotell, kr 1720,- Frukost, niste, middag. Kursavgift: kr 2000,- Kursansvarleg/kurshaldar: Pål A. Dahl: Påmelding: namn, avdeling, e-post og mobil til kvar deltakar til: Påmeldingsfrist: 11. januar 3

4 KURSTILBOD 2013 VÅR 3. Skuter vidaregåande kurs Regionkurs januar Hafslo Kursansvarleg/kurshaldar: Pål A. Dahl: Påmelding: namn, avdeling, e-post og mobil til kvar deltakar til: Påmeldingsfrist: 11. januar Føremål: Sikre utvikling for dei meir erfarne skuterkøyrarane. Vidaregåande kurs for skuterførar er eit tilbod til deg som har litt erfaring frå kjøring med snøskuter. På dette kurset vil vi repetere litt teori, men hovuddelen av kurset skjer ute i terrenget der du får nye utfordringar som skuterførar. Fokus på sikker og trygg kjøring og maksimal framkommelegheit. Målgruppe: Erfarne skuterkøyrarar. Krav for deltaking: Klasse S, skuterfører i eige korps, id-kort, vinteroperativ. Må ha med skuter. Kursavgift: inkl. full pensjon Eikum Hotel kr 3200,- 4. Instruktør trinn II/Grunnkurs kurshaldar februar og mars, Skei hotell Kursansvarleg: Are Fagerli: Påmelding: Ressurssystemet (registrert som grunnkurs kursholdere ) Påmeldingsfrist: 22.januar Føremål: Kurset gjev kompetanse til å vere instruktør i Røde Kors. Kurset skal gje eit pedagogisk fundament for å halde kurs, men går lite inn på faga det kan instruerast i. Kombinert med kurset vidaregåande førstehjelp i oktober/ november, kvalifiserer kurset til dømes å halde førstehjelpsopplæring i Hjelpekorpset. Innsikt i pedagogiske omgrep og læringsteoriar. Planlegge og gjennomføre undervisning og legge til rette for gode læringssituasjonar. Deltakarane skal i løpet av kurset få øve seg og halde tre framføringar. Krav: For Hjelpekorpsarar gjeld krav om gyldig ID-kort. Andre deltakarar skal ha Introduksjon til Røde Kors, Norsk grunnkurs førstehjelp, og fagkompetanse i eitt eller fleire Røde Kors tema. Fre-Søn. full pensjon, enkeltrom, Kursavgift: kr 5000,- 4

5 KURSTILBOD Vannredning B Regionkurs april, Sikkerheitssenteret, Vågsøy. Gje deltakaren nødvendige kunnskapar, haldningar og ferdigheiter til å utføre leiaroppgåver ved vann-redningsinnsats. Leiing og fem-punkts ordre, vannberedskap, vannredningsleiar sine oppgåver, redningsteknisk VHF, pyro, brann og redning, IAMSAR III, utstyr, flomålssøk, navigasjon, nattorientering, søketekniske forhold, øving med ulike søk, nedrigging og utstyrssjekk. Målgruppe: Hjelpekorpsarar som kan få leiaroppgåver under vannredningsaksjonar. Krav: Godkjent hjelpekorpsar med id-kort, barmark C og vatn C, svømmedyktig. Ver ute i god tid og sikre deg ein fridag kurset byrjar torsdag kveld. Pakkliste: blir sendt til kursdeltakarane. Hytte Steinvik camping full pensjon torsdag -søndag, kursavgift: kr. 2500,- (+ sengetøy kontant) Kursansvarleg: Kåre Morten Strand: Påmelding: Ressurssystemet Påmeldingsfrist: 21. mars 6. Operativt Grunnkurs Barmark C april på Nesholmen Dette kurset må ein ha for å vere med på søk og redningsaksjon. Kurset er ope for alle i Hjelpekorpset, eller dei som snusar på å bli hjelpekorpsarar. Lågaste aldersgrense er sett til 15 år. Personar under 18 år skal ta med foreldreattest til sitt hjelpekorps før avreise. Opplæringa vil bli lagvis, med 2 rettleiarar på kvart lag. Det blir praktiske postar og øvingar ute i naturen. Ein leiter etter sakna i vatn, går manngard, surrar og heiser båre, lærer kart og kompass og knutar, lærer å bruke VHF-radio, søker på stranda og mykje meir. Overnatting vert i gamme/telt. Fre-Søn. full pensjon, telt kr. 0,- Kursavgift kr. 0,- Kursansvarleg: Anita K. Vik Program, utstyr- og pakkeliste sjå sidene Påmelding: Ressurssystemet Påmeldingsfrist: fredag 12. april 5

6 KURSTILBOD Vannredning grunnkurs C april på Nesholmen Kursansvarleg: Kåre morten Strand Program, utstyr- og pakkeliste sjå sidene Påmelding: Ressurssystemet Påmeldingsfrist: fredag 12. april Dette kurset er eit grunnleggande kurs i vannredning, der deltakaren får teoretisk og praktisk kunnskap og dugleik i å søke i vatn og sjø frå båt og i strandlinja. Kurset gir også kunnskap om sikring, ulikt utstyr, bruk av sjøkart og legg spesielt vekt på hypotermi. Korleis ein kan assistere dykkarar blir også belyst. Krav: Deltakar skal vere 18 år, ha gyldig IDkort og delteke på grunnkurs barmark C. Fre-Søn. full pensjon, hytte: kr. 900,- Kursavgift: kr. 400,- 8. Krevande lende b/c Regionkurs april på Nesholmen Deltakarane får opplæring i søk og enkel redning av uskadd eller lettare skadd person i krevande lende. Enkel sikring for mannskap og uthenting av personar. Kursansvarleg: Kjetil Høidal Program, utstyr- og pakkeliste sjå sidene Påmelding: Ressurssystemet: søk og enkel redning i krevende lende på b/c-nivå Påmeldingsfrist: fredag 12. april Utstyrspakke: (Sjå vedlegg) Før kurset må hjelpekorpset kjøpe utstyrspakken som høyrer med til metodesettet. Inneheld komplett utstyr for tre personar, samt sele og hjelp til ein skadd. Ei utstyrspakke kostar kroner eks. mva og frakt. Kjøpast av Aak As, as ved Anders Dingsøyr tlf Oppgje artikkelnr , namn på korps, kontaktperson og fakturaadressa til korpset. Gå gjerne saman med nabokorps om 6 utstyr diskuter med kursansvarleg. Krav: Id-kort, fullført barmark C, god friluftserfaring og fysisk form. Pakkliste: Som Barmark C. Fre-Søn.- full pensjon på hytte Kursavgift: kr. 1200,-

7 KURSTILBOD Samband B Regionkurs april på Nesholmen Formålet med kurset er å utdanne dyktige fagfolk innan samband som kan fungera som sambandsansvarlege og ha ansvar for sambandsopplæringa i hjelpekorpsa Røde Kors Hjelpekorps sambandstjeneste og organisasjon Retningslinjer for anskaffelse og konsesjon Organisering av redningstjenesten og hvilke konsekvenser dette har for sambandsfaget Sambandstjeneste under aksjoner/ KO drift Opprettelse og drift av radionett Sambandsformer for personlig varsling Forvaltning av materiell. Krav: Deltakarane må ha gjennomført samband C og helst ha erfaring med bruk og oppsett av samband og tracking. Målgruppe: Medlemmar av hjelpekorpsa med interesse og ferdigheiter innanfor samband. Deltakarane bør ha ha/vere tiltenkt ein rolle som sambandsansvarleg eller opplæringsansvarleg innanfor samband. Fre-Søn. full pensjon på hytte Kursleiar: Morten Heggestad com NB. Kurset startar fredag føremiddag, så set av ein fridag! Påmelding: ressurssystemet. Påmeldingsfrist: 12. april 10. Grunnkurs førstehjelp september, Førde Camping NYTT TILBOD, Kvalifiserande, 33 t Kursavgift: kr. 1000,- Føremål: Grunnleggande førstehjelpsopplæring for å bli godkjent hjelpekorpsar. Kvalifiserer deg til å ta sanitetsvakter og krav for å vere med på søk og redningsoppdrag. Kurset er eit tilbod d-rådet gjev for første gong i år, og er ei oppsamling for dei som ikkje har fått høve til å ta førstehjelpskurs lokalt. Den første livreddande hjelpa, alvorlege skader og sjukdomstilstandar, ulykker og førebyggande tiltak. Ein del tema og avsluttande prøver må takast lokalt, då kurset vil utgjere om lag 20 av 33 timar. Målgruppe: Alle som vil bli aktiv medlem i Røde Kors. Krav for deltaking: Introduksjon til Røde Kors. Kursavgift: kr. 400,- Forpleining: Full pensjon, hytte: kr 900,- 7 Kursansvarleg: Margrethe Skåden Påmelding: ressurssystemet («kvalifiserande førstehjelp») Påmeldingsfrist: 30 august.

8 KURSTILBOD 2013 HAUST OPPLYSNINGAR OM TID, STAD OG PRIS VERT SUPPLERT 11. Grunnkurs redning Elv C Sunnfjord i august-september. Ressurssenteret i Sjoa Kursansvarleg: Margrethe Skåden Teknisk arrangør: xx Instruktørar: Nasjonalt ressurssenter vannredning, Sjoa Påmelding: Ressurssystemet (C-kurs elv). Påmeldingsfrist: kjem seinare Kurset skal gje deltakarane ei innføring i kva som krevjast av kunnskap, ferdigheiter og haldningar for å kunne utføre søk ved aksjonar i og ved elv. Mest erfaringslæring i/ved elv og noko klasseromsundervisning. Krav: Godkjent hjelpekorpsar med id-kort. Gode symjerferdigheiter i crawlteknikk. Pakkliste: Blir sendt ut før kurset. Fre-Søn.- kr. kjem seinare Kursavgift kr. kjem seinare Avklarer tid og stad 12. Psykisk Førstehjelp Regionkurs september, Skei hotell Kursansvarleg: Anita K. Vik Påmelding: namn, avdeling, e-post og mobil til:paamelding. Påmeldingsfrist: 6. september Førebu deltakarane på korleis ein kan møte menneske som er utsett for traumer. Kurset tek føre seg menneskevettreglar i krisesituasjonar, definisjon på psykisk førstehjelp og grupper som er utsette for traumer. Vidare, fasar i krisesituasjonen, stressreaksjonar hos innsatspersonell og sorg hjå barn. I det direkte tiltaksarbeidet tek kurset for seg prinsipp for samtalar og prosessorienterte gruppesamtaler. Målgruppe: Alle som kan møte traumatiserte menneske el. andre i spesielt sårbare livssituasjonar i sitt Røde Kors virke. Krav: Deltakar må vere 20 år. kursavgift, inkl. full pensjon lørd. sønd. kr

9 KURSTILBOD 2013 HAUST 13. Administrativ leiing Regionkurs 28. september, Skei hotell. Gje innføring, oversikt og tryggleik i administrativt ansvar og hjelpemiddel. Tema: Innføring i Ressurssystemet og Korsveien, bestill id-kort og organiser hjelpekorpsprøven, forsikring for frivillige, set opp avtale om fri ved aksjonar, økonomi og budsjett; bli kjent med refusjonsskjema for aksjonar, søk om transportstøtte og andre støtteordningar, forvaltning av hus og hytter, kva tyder eigentleg teieplikt, kva er krava til uniformering, hjelpekorpsstrategien , kjennskap til regelverk og instruksar. Målgruppe: Alle med leiarroller i Hjelpekorpset vil ha nytte av kurset, spesielt administrativ leiar. Dagpakke: møterom/rundst/lunsj, kursavgift: 500,-. Kursleiar: Henning A. Hellebust Påmeldingsfrist: 6. september. Påmelding: namn, avdeling, e-post og mobil til kvar deltakar til: 14. Sminke og markør Oktober/november, Førde Føremål: Sikre at realisme i godt markørspill og godt sminka skader kan gje god læring i øvingar, konkurransar og prøver. Røde Kors eigen teaterskule. Deltakarane lærer å sminke fram ulike skader, og lærer seg å spele skaden, eller instruere andre i å spele den. Krav: Erfaren førstehjelpar med formidlingsevne. Kurset byrjar fredag klokka 19:00 og varer til søndag ettermiddag. Fre-søn. full pensjon, hytte, kursavgift: kr 1000,- Kursansvarleg: Margrethe Skåden Påmelding: Ressurssystemet (grunnkurs i sminke og markørtjeneste) Påmeldingsfrist: 15. oktober. 9

10 KURSTILBOD 2013 HAUST 15. Voice broadcast Regionkurs september, Skei hotell Kursansvarleg og kurshaldar: Jonny Sollid Påmelding: namn, avdeling, e-post og mobil til pamelding. Påmeldingsfrist: 6. september. Varslingssystemet Voice Broadcast kjem i ny versjon til hausten. Dette inneberer at vi får et heilt nytt program med ny layout og mange fleire muligheiter. Årets kurs vil difor vere retta mot både nye og gamle alarmhovud/brukarar i Røde Kors. UMS vil og i løpet av våren lansere app som gjer det mulig å betene VB frå smarttelefon. I skrivande stund er program under utvikling og vi kjem difor tilbake med detaljert innehald på kurs. Kurset vil ta for seg oppbygginga og bruken av VB på grunn-nivå. Deltakarane får lære dagleg bruk som registrering av medlemmar, opprette grupper og sende SMS/talemelding. Vidare vil det bli gitt opplæring i å lage personlege talemeldingar og eventuelt import/konvertering av data frå dagens VB 4,5 til ny VB xx. Målgruppe: Primært leiinga i alle spesialavdelingane og lokal-foreiningane i heile distriktet. Etter endt opplæring skal kursdeltakarane være i stand til å forvalte grunnlaget for god varsling i Røde Kors. Dette er igjen eit viktig grunnlag for god beredskap. Førebuingar: Eigen PC, oppdaterte namnelister med tel efonnummer på alle i foreiningane. Fre-Søn, full pensjon Kursavgift: kr. 2500,- 10

11 KURSTILBOD 2013 HAUST 16. Operativ leiing Barmark B Regionkurs September-oktober i Svelgen Kurset skal gje deltakarane naudsynte kunnskapar, ferdigheiter og haldningar for å leie frivillige mannskap i ulike oppdrag. Etter ferdig opplæring skal deltakarane kunne utøve leiarskap på lagsnivå innan ettersøking og skadestadsarbeid. Leiarskapet skal sikre tryggleiken til mannskapa og utføre oppdrag innanfor avtalte rammer. Tema: Dette er eit lagleiarkurs. Leiarskapsteori, mottak av melding og framføring av ordre, formell og uformell debrief, praktisk leiing i felt, eigenevaluering. Krav: Kurset er obligatorisk for operative leiaroppgåver i eit Hjelpekorps. Minimumskrav er godkjent førstehjelpskurs med gyldig id-kort, godkjente ferdigheitslister tilsvarande barmark C. Dokumentasjon må følgje påmelding. Kurset er eit feltkurs med lange økter i skog og mark. Det er difor ein føresetnad at deltakarane kan gå langt, bere tungt og er rett/tilstrekkeleg utstyrt. Fre-søn full pensjon, hytte Kursavgift: kr 1000,- Kursansvarleg: Leo Cirotzki, , Påmelding: Ressurssystemet Påmeldingsfrist: to veker før kurset 17. Vidaregåande Førstehjelp Regionkurs oktober og xx-xx, Førde. Kurset er eit fordjupingskurs i førstehjelp. Ein møter utfordringar og kasus 33-timars-kurset ikkje dekker. Ein vil også gå noko inn på bruk av spesialutstyr. Kurset er berekna for dei som har kurs i grunnleggande førstehjelp og har vore med ei stund. Dette kurset, saman med instruktør to/grunnkurs kursholdar, kvalifiserer til å undervise 33-timars kurset. Kursa varer to helger, frå fredag klokka 19 til søndag ettermiddag. Pris pr. person for to helgar: Fre-søn, full pensjon, hytte Kursavgift: kr 3000,- 11 Kursansvarleg: Margrethe Skåden Påmeldingsfrist: 27. september Påmelding: ressurssystemet

12 FELLES RAMMEPROGRAM NESHOLMEN Sogn og Fjo rdane Fredag Velkomen til Nesholmen Oppmøte og registrering Felles opning Middag Fagleiar/Rettleiar/Stabsmøte Innlevering av termos i kiosk for dei som skal ha kaffi eller varmt vatn med seg laurdag. Lørdag Frukost Lunsj. Drytech for mannskap i felt Middag Fagleiar-/rettleiar-/stabsmøte Innlevering av termos i kiosk for dei som skal ha kaffi eller varmt vatn med seg sundag. Søndag Frukost (dei som skal i felt smørjer matpakke) Opprydding/utstyrskontroll Utdeling av kursbevis og ferdigheitslister Middag Heimreise (deltakarar) Fagleiar-/rettleiar-/stabsmøte Heimreise fagleiar/rettleiar/stab 12

13 PAKKELISTE NESHOLMEN Utstyr Hovudlykt og evt handlykt NRKH refleksvest Toalettsaker, handklede Liggeunderlag Sovepose Solkrem og solbriller Litt fyrstehjelpsutstyr til eige forbruk Kartmappe og kompass Ryggsekk som er minimum 45 liter Reserve humør? Merknad/krav Hugs på reserve batteri til desse. Skal du kjøpe ny, anbefalar vi ei lykt med LED lampar, denne er utruleg gjerrig på batteri. Nyttar du lykt med LED lampar, bør du ha ei lykt med halogenlampe i tillegg. Dette må vere ein godkjent Norges Røde Kors refleksvest, oransje farge. Min. 25mm tjukt, evt 2 stk for best isolasjon. Vi opplever stadig minusgrader om natta på desse kursa så posen må ha ein komforttemperatur på null grader eller lågare. Vi har hatt sol også, i 2005 var det vårsol på snø, og det vert slitsamt for auga. Plaster, gnagsårplaster, folie, enkeltmannspakke. Standard platekompass med 360 graders skive. Vi vil ikkje sjå eit kompass med 400 grader skive Standard kartmappe. Kartmappa bør ha ein blyant og litt skrivepair. Sekken må vere tilpassa deg som brukar, bør ha hoftebelte og polstra skulderreimar. Hugs på at du skal nytte denne i timar i felt, bære ca 8-10 kilo i denne sekken. Sekken kjem til å få noko lagsutstyr, i tillegg til det du sjølv vil ha med deg. Ingenting får fram humøret slik som ei god historie og sjokoladeplata som går rundt i laget når ein tek ein kvil.. :) NB: tillegg for deltakar og rettleiar på Vannredning Redningsvest/ flytedress Støvlar med godt mønster Varm hue Hanskar/vottar Sikringssele med sikringstau Hjelm Samband Søkestang/båtshake Helst ikkje oppblåsbar type Ikkje seglarstøvlar Helst med skygge Som toler vatn Dei som har 13

14 PAKKELISTE NESHOLMEN Hugs å merke alt utstyret godt, både personleg og lagsutstyr! Pakkliste operativt grunnkurs barmark Nedanfor er det sett opp pakkliste for personleg utstyr som alle deltakarane og rettleiarane på grunnkurshelga på Nesholmen må ha med seg. Overnattinga blir i 16 mannstelt. Telta ordnar vi med. Det er tidleg på våren og overnatting ute betyr at det er viktig at alle har med seg skikkeleg og varme klede. Hugs å merke alt utstyr! Personleg utstyr: Utstyr Ytterklede som er vindog vasstette Fjellsko eller liknande som er vasstette og gode å gå i skogen med Hue og hanskar/ vottar Ullundertøy eller superundertøy Ullsokkar (tjukke og tynne) Reserve undertøy, sokkar, lue og hanskar/ vottar Ullgenser / fleecejakke Termos Blyant og notatblokk, A6 eller mindre slik at den går ned i lomma. Vassflaske Fyrstikker, stearinlys Kniv Motbakkemat Merknad/krav På denne årstida kan vi få alt frå sommarvêr til vintervêr, syt for å ha klede som beskyttar deg mot vind og regn. Hugs på at du skal gå mange timar i felt både laurdag og sundag. Desse timane skal du og bere sekk, så godt fottøy må du ha. Kjem du med nye sko som ikkje er gått inn ber du om trøbbel! Bomull inn mot huda er strengt forbode på dette kurset, dette gjeld stillongs, trøye og sokkar. Ta med eit ekstra sett til å nytte i soveposen om natta. Pakk dette inn i plastposar slik at det er tørt når du går med det i sekken. Denne er tenkt å ha i sekken. Ein nyttar denne når ein har pause/står i ro/er på post. Når ein er i bevegelse så treng ein neppe eit slikt tjukt plagg. Fordel om denne er uknuseleg, dvs ein ståltermos er suveren til dette. Du må rekne med å gjere notatar heile helga, dvs notere det som går over samband, meldingar, kartreferanse m.m. 1 liter evt to på 0.5 liter. Erfaring frå denne helga at det går minst to liter væske for dag når du er i felt. Fleire og fleire nyttar også drikkebag/ Camelback ein slik med slange fram til munnen. Stearinlys er til hjelp ved tenning av bål, fyrstikkene må pakkast vasstett. Fritt val. Pose fylt med peanøtter, sjokolade, seigmenn, mandlar, rosiner eller anna du likar. 14

15 PAKKELISTE BARMARK C Pakkliste lagsutstyr: Pakklista for lagsutstyr gjeld per 4 deltakarar korpset sender. Dvs. at sender korpset 3 deltakarar skal korpset sende med eit sett lagsutstyr, medan sender de 5 deltakarar skal de sende med to sett osv. Dersom korpsa manglar noko av utstyret, ta kontakt med kontaktpersonane i innbydinga før kurset, så ser vi kva vi kan ordne. Korpsa er ansvarlege for at deltakarane dei sender har med kle og utstyr i samsvar med pakklistene. Hugs å merke alt utstyret godt, både personleg og lagsutstyr! Sambandsradio med ladar og ekstra batteri Båreduk To ulltepper Bobleplast (2 x 1,5 m) her kan ein tape saman to mindre flak også Spjelkesett Fyrstehjelpsutstyr (folie, trekanttørkle, elastisk bind, kompressar, tape, saks osv) 13 meters tau til sikring av pasient på båre 30 meters tau til sikring av båre, mannskap Merkeband til bruk i søkjeteig, 1 rull Kikkert Øks evt. feltsag Føresette erklæring Nesholmen Underteikna stadfestar at.. har fått lov å delta på Operativ Grunnkurs barmark på Nesholmen i regi av Sogn og Fjordane Røde Kors Hjelpekorps helga 27. til 29. april Denne erklæringa har ungdommen med seg heimatt frå samlinga med underskrift frå ein av dei voksne leiarane på samlinga. Underskrift frå ein føresett Dato Mobilnummer føresett Underskrift frå ansvarleg vaksenleiar på samlinga

16 Informasjon til hjelpekorps om B/C-kurs i søk og redning i krevende lende Landsråd Røde Kors Hjelpekorps og ressursgruppe krevende lende har konstatert at det er behov for opplæring og kompetanseheving innen feltet krevende lende. Hvert år går turgåere og andre seg fast i bratt terreng. Mange ettersøkningsaksjoner pågår i krevende lende hvor det er behov for enkel sikring for å kunne gjennomføre søket på en trygg og sikker måte. Ressursgruppe krevende lende har utarbeidet nytt B/C-kurs i søk og redning i krevende lende. Instruktører Instruktører som holder kurs må være godkjent av ressursgruppe krevende lende. Oversikt over godkjente instruktører vil være å finne på Hjelpekorpsportalen på samme side som dette brevet. Instruktørene reiser ut til korpset og holder kurset i korpsets nærområde. Kurset går over 2 dager. Forutsetninger for å delta på kurset Da ressursgruppen startet arbeidet med utvikling av kurset var det en forutsetning at metodesettet skulle være så enkelt som mulig. Det er derfor ikke nødvendig med noen form for klatreerfaring, men det forutsettes at deltakeren har friluftserfaring og ellers er i god fysisk form. Deltakeren må også ha gjennomført kurset Ettersøkning/redning barmark. Hjelpekorps som ønsker å etablere tjeneste i krevende lende bør ha minst 6 medlemmer som har gjennomført kurset for å kunne ha en tilfredsstillende beredskap. Kursinfo Kurset innbefatter opplæring i enkel sikring for mannskaper og uthenting av personer som er uskadet ev. lettere skadet. Kurset tilbys som en pakke som omfatter både utstyr og opplæring. Dette er viktig, da utstyr og metode henger tett sammen. Kurspåmelding Ved kursbehov ta kontakt med distriktskontoret som hjelper dere med kontakt med instruktører fra instruktørbasen samt avtaler passende tidspunkt. 2 instruktører er påkrevd for kurs med 6-10 personer. Distriktskontoret legger kurset inn i ressurssystemet slik at deltakere kan melde seg på gjennom dette. Kompetansen etter endt bestått kurs vil da bli registrert i ressurssystemet. Du finner ressurssystemet på Røde Kors sin internettside under Om Røde Kors eller direkte her Deltakeravgift/ dekking av instruktørutgifter Kursarrangør må dekke kost/losji for de to instruktørene. I tillegg må kursdeltakerne/arrangør betale kr pr kurs til Norges Røde Kors Hjelpekorps (evt. via distriktskontoret). Dette beløpet dekker instruktørenes reisekostnader. Beløpet er fastsatt med tanke på reiseutjevning, dvs. at reise kostnadene blir den samme over hele landet. Utstyrspakken Før kursstart må hjelpekorpset kjøpe inn utstyrspakken som hører med til metodesettet. Aak as er leverandør av utstyrspakken, som inneholder komplett utstyr for tre personer og sele/hjelm til den skadde. Pris på komplett utstyrspakke er ca kr eks. mva og frakt, og bestilles hos Aak as ved Anders Dingsøyr tlf Ved bestilling, oppgi artikkelnr , hvilket korps som bestiller, kontaktperson, samt korpsets fakturaadresse. Avvent med bestilling av utstyrspakken til avtale med instruktør er bekreftet. Leveringstid på utstyrs pakken er 1-2 uker. Oversikt over innholdet i utstyrspakken finnes på Hjelpekorpsportalen under fagområdet krevende lende. Landsrådet har bevilget kr i støtte til hjelpekorps som anskaffer utstyrspakken til redning i krevende lende i Det vil ved årets slutt gis støtte til de hjelpekorps som har anskaffet utstyr og tatt kurs, med beløp i størrelsesorden kr , avhengig av hvor mange som kjøper pakken og gjennomfører kurset i løpet av høsten. Mer info om dette vil komme i infobrevet til høsten. Faglige spørsmål kan rettes til Endre Grønlund i ressursgruppe krevende lende Administrative spørsmål rettes til distriktskontoret. Siden kurset er i oppstartsfasen, må ressursgruppen ta et forbehold om antall kurs som kan gjennom føres den første tiden. Man søker å utvide instruktørbasen slik at flere personer er kvalifisert for under visning i dette metodesettet. For ressursgruppe krevende lende, Heidi Vigerust fagkonsulent, Norges Røde Kors Hjelpekorps Sogn og Fjordane Røde Kors 6800 FØRDE Faktura adresse: Tlf: E-post: Bank: Langebruvegen 28 Postboks 6585 Faks: Org.nr: NO Trondheim 16

Velkomen til kurs i 2012

Velkomen til kurs i 2012 Kurskatalog 2012 HAUST Velkomen til kurs i 2012 Innhaldsliste: side Grunnkurs redning Elv 2 Administrativ leiing 3 Psykisk Førstehjelp (regionkurs) 3 Voice broadcast 4 Vannredning B (regionkurs) 4 Operativ

Detaljer

Velkomen til kurs i 2012

Velkomen til kurs i 2012 Kurskatalog 2012 Velkomen til kurs i 2012 Innhaldsliste: side Operativt Grunnkurs Barmark 3 Vannredning grunnkurs C 4 Krevande lende b/c 4 Klart KO seminar 5 Grunnkurs redning Elv 5 Administrativ leiing

Detaljer

Velkomen til kurs i 2015

Velkomen til kurs i 2015 Kurskatalog 2015 Velkomen til kurs i 2015 Versjon 1.1, 14. januar Innhaldsliste: side Påmelding 2 Kvalifisert søk og redning - vinter (c) 3 Idretsskadekurs 4 Kvalifisert førstehjelp (grunnkurs, 33t) 4

Detaljer

Velkomen på kurs i 2016

Velkomen på kurs i 2016 Kurskatalog 2016 Velkomen på kurs i 2016 Versjon 1.2, 10/1 2016 Kurs og samlingar dato side Grunnopplæring Kvalifisert førstehjelp 4.-6. mars og 8.-10. april 3 Dette er Røde Kors Hjelpekorps 15.-17. april

Detaljer

Storkurshelga 2013. Innhaldsliste: Psykisk Førstehjelp 3. Voice Broadcast 3. Administrativ Leiing 4. Grunnkurs Organisasjon 4

Storkurshelga 2013. Innhaldsliste: Psykisk Førstehjelp 3. Voice Broadcast 3. Administrativ Leiing 4. Grunnkurs Organisasjon 4 Kurskatalog 27.-29. sept. Storkurshelga 2013 Innhaldsliste: side Psykisk Førstehjelp 3 Voice Broadcast 3 Administrativ Leiing 4 Grunnkurs Organisasjon 4 Temakurs Valnemdarbeid 5 Temakurs Mangfold 5 Introduksjon

Detaljer

Bømlo folkehøgskule, Pinsehelga 21-25 mai 2015

Bømlo folkehøgskule, Pinsehelga 21-25 mai 2015 Bømlo folkehøgskule, Pinsehelga 21-25 mai 2015 Velkomen til regionkurshelg! PÅMELDING: Påmelding på ressurssystemet og eige påmeldingsskjema Alle korps skal sende inn en prioritert liste over godkjente

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Hindrer og lindrer nød. Region Vest Storkurshelg Sommer Pinsen, 25.-28.mai 2012 Bømoen, Voss. Velkommen til kurs!

Hindrer og lindrer nød. Region Vest Storkurshelg Sommer Pinsen, 25.-28.mai 2012 Bømoen, Voss. Velkommen til kurs! Hindrer og lindrer nød Region Vest Storkurshelg Sommer Pinsen, 25.-28.mai 2012 Bømoen, Voss Velkommen til kurs! Velkommen til kurs! Det er en stor glede for meg på å kunne ønske deg velkommen til pinsekurshelg

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Bømlo folkehøgskule, Pinsehelga 21-25 mai 2015

Bømlo folkehøgskule, Pinsehelga 21-25 mai 2015 Bømlo folkehøgskule, Pinsehelga 21-25 mai 2015 Velkomen til regionkurshelg! Tilgjengelege kurs - LSOR barmark - Vidaregåande fyrstehjelp - Sminke og markør - Kurs i organisasjon og leiing - Instruktør

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

RØFF. Velkomen til aktivitetshelg. Ungdomssamling

RØFF. Velkomen til aktivitetshelg. Ungdomssamling Ungdomssamling Velkomen til aktivitetshelg RØDE KORS FRILUFTSLIV OG RØFF FØRSTEHJELP Skei 14.-16. februar Samling og kurs i alt frå arbeid med born og unge til førstehjelp og friluftsliv. I tillegg til

Detaljer

Brekurs - Fjellsportkurs - Klatrekurs - Firmaturar

Brekurs - Fjellsportkurs - Klatrekurs - Firmaturar NF-BREINSTRUKTØRKURS(I) - METODEKURS Dette kurset er eit samarbeid mellom Breoppleving Jostedalen Breførarlag. Kurset går over 5 dagar. Deltakarane skal bli medvitne om kor viktig sikre vegval på bre og

Detaljer

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF 1 INNHOLD OM RETTLEIAREN... 3 FUNKSJONANE PÅ «MIN SIDE»... 3 MINE SAKER...

Detaljer

FRI 30 STUDIESTART HAUSTSEMESTERET 2008

FRI 30 STUDIESTART HAUSTSEMESTERET 2008 Til studentar som får melding om opptak på FRI 30 / FKR 105 hausten 2008. FRI 30 STUDIESTART HAUSTSEMESTERET 2008 FRI 30 startar ordinært studium hausten 2008 i veke 33, d.v.s. 11. august. Men med eit

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Velkommen til Profesjonshøgskolen ved UiN

Velkommen til Profesjonshøgskolen ved UiN Velkommen til Profesjonshøgskolen ved UiN Det er en stor glede å ønske deg velkommen som student ved studiet i Friluftsliv, årsstudium ved Universitetet i Nordland. Vi håper at du nå er motivert for og

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no Kursplan Oversikt over kursdatoer og emner. Med forbehold om endringer. 19.08 0.09 Grunnleggende førstehjelp Dette er Røde Kors Hjelpekorps (1 kveld) Grunnleggende førstehjelp (12 kvelder) 02.10 09.10

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

God påske! Infobrev mars 2008. Sendes pr mail til alle D-råd og Hjelpekorps Utgis av ressursgruppe Informasjon,, Røde Kors Hjelpekorps Otto.

God påske! Infobrev mars 2008. Sendes pr mail til alle D-råd og Hjelpekorps Utgis av ressursgruppe Informasjon,, Røde Kors Hjelpekorps Otto. Infobrev mars 2008 Nr 02/08 Sendes pr mail til alle D-råd og Hjelpekorps Utgis av ressursgruppe Informasjon,, Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Lars-Otto.Laukvik Otto.Laukvik(a) (a)redcross.no (a) = @ God

Detaljer

INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED

INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED Sirdal 8. 10. februar 2013 Røde Kors Hjelpekorps inviterer til veileder- metodesamling skred fredag 8. søndag 10. februar 2013 i Sirdal. Ressursgruppe Skred

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED

INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED Sogndal 13. 15. februar 2015 Røde Kors Hjelpekorps inviterer til veileder- metodesamling skred fredag 13. søndag 15. februar 2015 i Sogndal. Ressursgruppe Skred

Detaljer

Opplæringsplan Instrumentrøyrlegging

Opplæringsplan Instrumentrøyrlegging Opplæringsplan Instrumentrøyrlegging Utvikla i samarbeid med: Planen bygger på godkjente retningsliner og opplæringsplaner frå Opplæringsplan Instrumentrøyrlegging 1 1 Innleiing Industrien har stor trong

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR HUNDEFØRARAR I POLITIET MED VINTERTENESTE

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR HUNDEFØRARAR I POLITIET MED VINTERTENESTE STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR HUNDEFØRARAR I POLITIET MED VINTERTENESTE 10 studiepoeng Godkjend i høgskulestyret 19. februar 2014 1. Innleiing Politihunden er en viktig ressurs i vinter- og fjellredningstenesten,

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Sommerkursene. Røde Kors Hjelpekorps Region Øst. Kr.H.fartshelgen 8.-12. mai. Velkommen til

Sommerkursene. Røde Kors Hjelpekorps Region Øst. Kr.H.fartshelgen 8.-12. mai. Velkommen til 2013 Røde Kors Hjelpekorps Region Øst Sommerkursene Kr.H.fartshelgen 8.-12. mai Velkommen til Stavern Sentrale kurs åpent for hele landet å søke: Hovedinstruktørkurs NGF Idrettsskade (B) Mental Førstehjelp

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling oktober 2016

Invitasjon til kurs og haustsamling oktober 2016 Invitasjon til kurs og haustsamling 25.-27. oktober 2016 Stad: Thon Hotel Oslo Airport. Påmeldingsfrist 26. september! 25.-26.oktober Kurs : lunsj 25.oktober klokka 11:30. Kursstart klokka 12:30. 26.-27.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

PENSJONERING ELLER FRAMLEIS YRKESAKTIV?

PENSJONERING ELLER FRAMLEIS YRKESAKTIV? Kommunal Kompetanse inviterer til kurset PENSJONERING ELLER FRAMLEIS YRKESAKTIV? Ny folketrygd er klar frå 2011, men ny AFP og tenestepensjon i offentlig sektor er ikkje endeleg fastlagt trass tariffavtalen

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane IA-kurs hausten 2014 Kurstilbod for IA-verksemder // Kurskatalog høsten 2014 Velkomen til kurs med NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Gratulere med ny IA-avtale!

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Bømlo folkehøgskole, Pinsen 5.-9. juni 2014

Bømlo folkehøgskole, Pinsen 5.-9. juni 2014 Invitasjon til Bømlo folkehøgskole, Pinsen 5.-9. juni 2014 LSOR barmark Videregående førstehjelp Sminke og markør Krevende lende VHF og båtførerprøven Velkommen til storkurshelg! Deltakelse på kurs krever

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Invitasjon til samling i FØRDE

Invitasjon til samling i FØRDE NORSKE REDNINGSHUNDER, DIO. SOGN OG FJORDANE. Invitasjon til samling i FØRDE VÅRSAMLING i NRH dio. Sogn og Fjordane fra 02. 05. juni 2011 Vi har 6 instruktørar frå NRH og det er plass til 36 deltakarar.

Detaljer

Dommarpåmelding 2015. Test HD i 4. divisjon. Testkrav: 35 sec x 40 sec x 20 stk. Test AD i 2. divisjon. Testkrav: 30 sec x 40 sec x 20 stk.

Dommarpåmelding 2015. Test HD i 4. divisjon. Testkrav: 35 sec x 40 sec x 20 stk. Test AD i 2. divisjon. Testkrav: 30 sec x 40 sec x 20 stk. Dommarpåmelding 2015 SFFK takkar for året som har gått. Vi håpar at lysta hjå deg til å dømme framleis er stor, og at du satsar for fullt også i 2015. Vi treng deg! Hugs å jobbe aktivt i din klubb for

Detaljer

Invitasjon til metode- og instruktørsamling søk og redning i krevende lende 19. - 21. april 2013

Invitasjon til metode- og instruktørsamling søk og redning i krevende lende 19. - 21. april 2013 Invitasjon til metode- og instruktørsamling søk og redning i krevende lende 19. - 21. april 2013 HVOR/NÅR Ressursgruppe krevende lende inviterer til «Metode- og instruktørsamling i redning i krevende lende

Detaljer

Tid : 2.-3. Mars 2013 (kurs og lagsmøte laurdag, og kretsting søndag)

Tid : 2.-3. Mars 2013 (kurs og lagsmøte laurdag, og kretsting søndag) Til: Alle lag i SFGT Kretsstyret m.varamedlemmer Valnemnda NGTF SFIK Innkalling til ordinært kretsting for Sogn og Fjordane Gymnastikk- og Turnkrets. Stad: Rica Parken Hotel, Storgt. 16, ÅLESUND tlf 70

Detaljer

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1 Infosending nr 1 HORDABLÆSTEN 2012 Her kjem første informasjonssending i samband med Hordablæsten 2012. Det er stor påmelding i år og for å få kabalen til å gå opp, er det naudsynt at også to solistklassar

Detaljer

Påmeldingsfrist 16. februar

Påmeldingsfrist 16. februar PRISINFORMASJON Kursavgift kr 800,- (Lik for alle personellkategoriar) Tillegg for tannlegar som ikkje er medlem i NTF kr 200,- Innbetaling til Sogn & Fj. Tannlegeforening v/tannlege A.H.Sægrov, 6847 Vassenden.

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

Læring, fellesskap og demokrati

Læring, fellesskap og demokrati Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap. Læring, fellesskap og demokrati NYNORSK 2 1-2-3 KURS! Så flott

Detaljer

Rapport Camp Svalbard vinter 2015

Rapport Camp Svalbard vinter 2015 Rapport Camp Svalbard vinter 2015 Side 2 av 5 Innleiing Camp Svalbard vinter starta som eit prøveprosjekt mellom Longyearbyen Lokalstye, enhet barn og unge (LL), Arktisk Naturguide (ANG) og Longyearbyen

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626

Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga NOTAT Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626 Vinteraktivitetsdag

Detaljer

Velkommen til songarstemne i Florø!

Velkommen til songarstemne i Florø! Velkommen til songarstemne i Florø! Det er ei glede for oss i Jomentum å ynskje koret dykkar velkommen til Songarstemne i Florø 6. 8. juni.vi skal lage minnerike dagar for alle som besøker oss i Florø,

Detaljer

BEKLEDNING For A og B HUNDEFØRERE PÅ TRENING, ØVELSER OG AKSJONER

BEKLEDNING For A og B HUNDEFØRERE PÅ TRENING, ØVELSER OG AKSJONER BEKLEDNING For A og B HUNDEFØRERE PÅ TRENING, ØVELSER OG AKSJONER Obligatorisk bekledning ved aksjoner: 1. Gul synlighetsvest (T-skjortemodell), jakke eller overall 2. Sort NRO hundeførervest (innhold,

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008!

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008! INVITASJON til Etne Cup 2008 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 20. 22. Juni 2008 Klasseinndeling Etne Cup 2008: Klasse Navn Født etter 1 Gutar 9 (5`er fotball) 1.1.1999 2 Gutar

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

Skrive reiserekning i Visma Expense

Skrive reiserekning i Visma Expense Skrive reiserekning i Visma Expense Innhald Logge inn:... 1 Om reisa:... 2 Diett:... 4 Kjørebok:... 5 Utlegg:... 6 Samandrag og innsending... 11 Logge inn: I) På Intranett, klikk på «Støttesystem» og «Skrive

Detaljer

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR.

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. Kva er ein støttekontakt/avlastar? Støttekontakten er ein person som gjev andre støtte og oppfølging på fritida. Tenesta skal vere tilpassa den enkelte, og målsettinga

Detaljer

REFERAT FORELDREMØTE 24.02

REFERAT FORELDREMØTE 24.02 REFERAT FORELDREMØTE 24.02 Tema: leirskule 14-18.03 Skulen har fått liste frå leirskulen med anbefalinger til kva dei skal ha med seg. På leirskulen skal dei ut på tur kvar dag uansett vèr, og det er viktig

Detaljer

Fylkesmannen inviterer i tett samarbeid med Bufetat, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Utdanningsforbundet og KS til Barnekonferansen 2014.

Fylkesmannen inviterer i tett samarbeid med Bufetat, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Utdanningsforbundet og KS til Barnekonferansen 2014. Fylkesmannen inviterer i tett samarbeid med Bufetat, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Utdanningsforbundet og KS til Barnekonferansen 2014. Barnekonferansen er ei samanslåing av to tradisjonelle årlege konferansar

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Fagkurs og seminar for ungdomslaga på Vestlandet. Storkurs i Førde! 17-18.oktober 2014. - På rett kurs med Sogn og Fjordane Ungdomslag -

Fagkurs og seminar for ungdomslaga på Vestlandet. Storkurs i Førde! 17-18.oktober 2014. - På rett kurs med Sogn og Fjordane Ungdomslag - Fagkurs og seminar for ungdomslaga på Vestlandet Storkurs i Førde! 17-18.oktober 2014 - På rett kurs med Sogn og Fjordane Ungdomslag - KURS A RETTLEIING I FOLKEDANS Korleis gje born og unge høve til å

Detaljer

Garden som ressurs - garden ein god plass å vere og lære

Garden som ressurs - garden ein god plass å vere og lære Studiepoenggivande kurs 5 studiepoeng Garden som ressurs - garden ein god plass å vere og lære Garden som ressurs Å bruke garden som ein ressurs til grupper med ulike hjelpebehov, opplæringsarena eller

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Røldal Leilegheit 101 & 103 2011 Informasjon Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Innhaldsliste Prisar:... 3 Litt om leilegheitane... 4 Røldalsterrassen... 4 Utstyr...

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB. Emnekode Emnenamn Engelsk emnenamn Studiepoeng 15 Undervisningssemester Undervisningsspråk Studienivå Krav til studierett Mål og innhald Læringsutbyte/resultat Kunnskap Grunnkompetanse ITAL111 Italiensk

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

INFORMASJON TIL VG1 VG2 VG3

INFORMASJON TIL VG1 VG2 VG3 AKTIVITETSDAGEN fredag 29. august 2014 INFORMASJON TIL VG1 VG2 VG3 FOTTUR STORO - GREFSENKOLLEN Oppmøte: Storo t-bane stasjon kl. 09.00. Gode sko! VOLLEYBALL Oppmøte: Voldsløkka (ved sandvolleybanene)

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hugs samtaletimen! Torsdag, 19.oktober, skal vi på utedag. Det ser ut til at det vert betre vèr enn vi har hatt. Vi må byggje på hyttene våre!

Detaljer

SkuleMjølk Brukarrettleiing føresette

SkuleMjølk Brukarrettleiing føresette SkuleMjølk Brukarrettleiing føresette Velkomen til bestilling og betaling av skulemjølk på Internett! På www.skolemelk.no kan du enkelt melde barnet ditt / barna dine på abonnementsordninga for skulemjølk.

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

INFORMASJON TIL VG1 VG2 VG3

INFORMASJON TIL VG1 VG2 VG3 AKTIVITETSDAGEN fredag 30. august 2013 INFORMASJON TIL VG1 VG2 VG3 FOTTUR SOGNSVANN-ULLEVÅLSETER Oppmøte: Sognsvann stasjon kl. 09.00. Gode sko! VOLLEYBALL Oppmøte: Voldsløkka (ved sandvolleybanene) kl.

Detaljer

Ipad som politisk verktøy. Surnadal kommune

Ipad som politisk verktøy. Surnadal kommune Ipad som politisk verktøy Surnadal kommune Bruk av Ipad Surnadal kommune har ei ordning med bruk av Ipad i samband med politiske møte Dette er ei frivillig ordning Det er fullt mogleg å bruke eige utstyr

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

AD Travel. Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET

AD Travel. Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET AD Travel Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET Oppbygging av brukarmanualen Oppbygging av brukarmanualen... 3 Pålogging og forklaring til hovudbilete... 4 Første

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

SEEK AND FIND PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 21. SEPTEMBER 2012. Påmeldingsfrist 15. september.

SEEK AND FIND PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 21. SEPTEMBER 2012. Påmeldingsfrist 15. september. Fyresdal Ungdomsklubb Dalen Ungdomsklubb Inviterer deg til årets SEEK AND FIND PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 21. SEPTEMBER 2012 Påmeldingsfrist 15. september. Kven kan delta? Alle frå 8. klasse til 18 år.

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

HJARTEAVDELINGA REHABILITERING ETTER HJARTESJUKDOM

HJARTEAVDELINGA REHABILITERING ETTER HJARTESJUKDOM HJARTEAVDELINGA REHABILITERING ETTER HJARTESJUKDOM VEGEN TIL EIT BETRE LIV For deg som opplever akutt hjartesjukdom kan den første tida etter heimkomst vere vanskeleg å takle åleine. Mange treng hjelp

Detaljer

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360 Videregående opplæring RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN(IOP) Dette dokumentet, mal for IOP, inneheld 3 delar. Del 1: skal fyllast ut av kontaktlærar. Den generelle delen skal innhalde

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane Den regionale styredagen i Sogn og Fjordane Rica Sunnfjord Hotel, Førde torsdag den 16. mars 2006 Arrangør: StyreAkademiet Sogn og Fjordane Stryn Næringshage, Tinggata 3. 6783 Stryn www.styreakademiet.no

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer