Velkomen til kurs i 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkomen til kurs i 2013"

Transkript

1 Kurskatalog 2013 Velkomen til kurs i 2013 Innhaldsliste: side Grunnkurs Skred 3 Skuter grunnkurs 3 Skuter vidaregåande kurs Regionkurs 4 Instruktør trinn II/Grunnkurs kurshaldar 4 Vannredning B Regionkurs 5 Operativt Grunnkurs Barmanrk C 5 Vannredning grunkurs C 6 Krevjande lende B/C Regionkurs 6 Samband B Regionkurs 7 Grunnkurs førstehjelp, 33 t 7 Grunnkurs redning Elv C 8 Psykisk Førstehjelp Regionkurs 8 Administrativ leiing Regionkurs 9 Sminke og markør 9 Voice broadcast Regionkurs 10 Operativ leiing Barmarn B Regionkurs 11 Vidaregåande Førstehjelp Regionkurs 11 Felles rammeprogram Nesholmen 12 Pakkeliste m.m

2 KURSTILBOD 2013 Velkomen til kurs! Din nøkkel til å få hjelpe andre er opplæring. I Sogn og Fjordane Røde Kors Hjelpekorps tilbyr vi kurs for nybyrjarar, som søk og redning barmark C, vatn C og elv C. For spesialistar; skredkurs, krevjande lende b/c, samband B, skuterkurs, voice broadcast og instruktør II. For leiarar; administrativ leiing, operativ leiing barmark B og vatn B. Og for alle: Psykisk førstehjelp. Halvparten av kursa er regionkurs, som er opne for våre naboar. Passar ikkje våre datoar for deg, kan du finne like mogelegheiter i Hordaland. Stian Antonsen Leiar Distriktsråd Hjelpekorps Vår innsats i redningstenesta er forankra i grundig opplæring. Skal vi være med å redde folk, må vi ha kompetanse til å klare mange ulike oppdrag, samtidig som vi kan ta vare på eigen tryggleik var eit rekordår for Røde Kors Hjelpekorps aldri har vi vore så mykje brukt. Det viser at vår innsats er viktig, ja livsnødvendig for mange, mange menneske. Ta ei god utdanning, og bli med og redd liv du også! Lykke til med lærerike, kjekke og sosiale kurs! Påmelding Korpsleiinga i korpset ditt skal godkjenne påmeldinga. Du sjølv eller korspleiinga melder deg på kurset på i Ressurssystemet eller e-post der dette er oppgitt. 1. Logg på med ditt medlemsnummer. 2. Velg Røde Kors Kurs i venstre kolonne. 3. Velg Sogn og Fjordane på nedtrekksmenyen under Søk kurs i fylke. 4. Klikk på Søk. 5. Tilgjengelege kurs i distriktet kjem opp øvst. 6. Klikk på ønska kurs. 7. Klikk Meld på kurs nedst til venstre. NB- Hugs alltid å melde frå om spesielle forhold som allergiar. Om problem med pålogging sendast e-post til med medlemsnummer, e-post og kort kva som er problemet. Det vil bli opna for påmelding seinast to veker før påmeldingsrist. Hugs at påmeldinga er bindande og på gjeldande vilkår. Ved fråver meld frå til kontaktpersonar nedanfor snarast råd. Manglande oppmøte utan gyldig fråver kan likevel resultere i fakturering. For spørsmål om innhald i kursa, kontakt kursansvarlege, eventuelt tilretteleggar Henning A. Hellebust på Røde Kors Sogn og Fjordane distriktskontor, på telefon , Spørsmål vedgåande påmelding, avmelding eller forpleining rettast Lis Munkvold: KURSKATALOGEN ER MED FORBEHOLD OM ENDRINGAR 2

3 KURSTILBOD 2013 VÅR 1. Grunnkurs skred februar, Stryn Føremål: Gje deltakar grunnleggande kompetanse om skred og søking i skred. Snøkjennskap, snøskredlære, skredfarevurdering, søk i skred, skredøving. Målgruppe: Aktive medlemmer i hjelpekorpset, der snøskred er aktuell del av vinterberedskap. Krav for deltaking: Gyldig ID-kort, vinteroperativ (vinter C eller tilsvar.) Kursavgift: 400,- Opphald, Stryn vandrerhjem: 1500,- Kursansvarleg/kurshaldar: Geir Ove Optun: Påmelding: Påmeldingsfrist: 25. januar 2. Skuter grunnkurs januar, Hafslo Føremål: Sikre førar grunnleggande kunnskapar og ferdigheiter utanfor løype Grunnkurs for skuterførar er eit kurs med litt teori på forskrifter, bekledning og teknikk. Mesteparten av kurset blir trening i kjøreteknikk i terrenget. Vi byrjar forsiktig og du som deltakar vil få rettleiing og øving i ulike køyretekniske ferdigheiter i løpet av kurset. Du må ha grunnleggande ferdigheiter på å kjøre skuter i løype for å ha utbytte av kurset Målgruppe: Ferske skuterførarar. Krav for deltaking: Klasse S, grunnleggende på kjøreteknikk, id-kort, vinteroperativ. Deltakar må ha med skuter. Forpleining: Eikum hotell, kr 1720,- Frukost, niste, middag. Kursavgift: kr 2000,- Kursansvarleg/kurshaldar: Pål A. Dahl: Påmelding: namn, avdeling, e-post og mobil til kvar deltakar til: Påmeldingsfrist: 11. januar 3

4 KURSTILBOD 2013 VÅR 3. Skuter vidaregåande kurs Regionkurs januar Hafslo Kursansvarleg/kurshaldar: Pål A. Dahl: Påmelding: namn, avdeling, e-post og mobil til kvar deltakar til: Påmeldingsfrist: 11. januar Føremål: Sikre utvikling for dei meir erfarne skuterkøyrarane. Vidaregåande kurs for skuterførar er eit tilbod til deg som har litt erfaring frå kjøring med snøskuter. På dette kurset vil vi repetere litt teori, men hovuddelen av kurset skjer ute i terrenget der du får nye utfordringar som skuterførar. Fokus på sikker og trygg kjøring og maksimal framkommelegheit. Målgruppe: Erfarne skuterkøyrarar. Krav for deltaking: Klasse S, skuterfører i eige korps, id-kort, vinteroperativ. Må ha med skuter. Kursavgift: inkl. full pensjon Eikum Hotel kr 3200,- 4. Instruktør trinn II/Grunnkurs kurshaldar februar og mars, Skei hotell Kursansvarleg: Are Fagerli: Påmelding: Ressurssystemet (registrert som grunnkurs kursholdere ) Påmeldingsfrist: 22.januar Føremål: Kurset gjev kompetanse til å vere instruktør i Røde Kors. Kurset skal gje eit pedagogisk fundament for å halde kurs, men går lite inn på faga det kan instruerast i. Kombinert med kurset vidaregåande førstehjelp i oktober/ november, kvalifiserer kurset til dømes å halde førstehjelpsopplæring i Hjelpekorpset. Innsikt i pedagogiske omgrep og læringsteoriar. Planlegge og gjennomføre undervisning og legge til rette for gode læringssituasjonar. Deltakarane skal i løpet av kurset få øve seg og halde tre framføringar. Krav: For Hjelpekorpsarar gjeld krav om gyldig ID-kort. Andre deltakarar skal ha Introduksjon til Røde Kors, Norsk grunnkurs førstehjelp, og fagkompetanse i eitt eller fleire Røde Kors tema. Fre-Søn. full pensjon, enkeltrom, Kursavgift: kr 5000,- 4

5 KURSTILBOD Vannredning B Regionkurs april, Sikkerheitssenteret, Vågsøy. Gje deltakaren nødvendige kunnskapar, haldningar og ferdigheiter til å utføre leiaroppgåver ved vann-redningsinnsats. Leiing og fem-punkts ordre, vannberedskap, vannredningsleiar sine oppgåver, redningsteknisk VHF, pyro, brann og redning, IAMSAR III, utstyr, flomålssøk, navigasjon, nattorientering, søketekniske forhold, øving med ulike søk, nedrigging og utstyrssjekk. Målgruppe: Hjelpekorpsarar som kan få leiaroppgåver under vannredningsaksjonar. Krav: Godkjent hjelpekorpsar med id-kort, barmark C og vatn C, svømmedyktig. Ver ute i god tid og sikre deg ein fridag kurset byrjar torsdag kveld. Pakkliste: blir sendt til kursdeltakarane. Hytte Steinvik camping full pensjon torsdag -søndag, kursavgift: kr. 2500,- (+ sengetøy kontant) Kursansvarleg: Kåre Morten Strand: Påmelding: Ressurssystemet Påmeldingsfrist: 21. mars 6. Operativt Grunnkurs Barmark C april på Nesholmen Dette kurset må ein ha for å vere med på søk og redningsaksjon. Kurset er ope for alle i Hjelpekorpset, eller dei som snusar på å bli hjelpekorpsarar. Lågaste aldersgrense er sett til 15 år. Personar under 18 år skal ta med foreldreattest til sitt hjelpekorps før avreise. Opplæringa vil bli lagvis, med 2 rettleiarar på kvart lag. Det blir praktiske postar og øvingar ute i naturen. Ein leiter etter sakna i vatn, går manngard, surrar og heiser båre, lærer kart og kompass og knutar, lærer å bruke VHF-radio, søker på stranda og mykje meir. Overnatting vert i gamme/telt. Fre-Søn. full pensjon, telt kr. 0,- Kursavgift kr. 0,- Kursansvarleg: Anita K. Vik Program, utstyr- og pakkeliste sjå sidene Påmelding: Ressurssystemet Påmeldingsfrist: fredag 12. april 5

6 KURSTILBOD Vannredning grunnkurs C april på Nesholmen Kursansvarleg: Kåre morten Strand Program, utstyr- og pakkeliste sjå sidene Påmelding: Ressurssystemet Påmeldingsfrist: fredag 12. april Dette kurset er eit grunnleggande kurs i vannredning, der deltakaren får teoretisk og praktisk kunnskap og dugleik i å søke i vatn og sjø frå båt og i strandlinja. Kurset gir også kunnskap om sikring, ulikt utstyr, bruk av sjøkart og legg spesielt vekt på hypotermi. Korleis ein kan assistere dykkarar blir også belyst. Krav: Deltakar skal vere 18 år, ha gyldig IDkort og delteke på grunnkurs barmark C. Fre-Søn. full pensjon, hytte: kr. 900,- Kursavgift: kr. 400,- 8. Krevande lende b/c Regionkurs april på Nesholmen Deltakarane får opplæring i søk og enkel redning av uskadd eller lettare skadd person i krevande lende. Enkel sikring for mannskap og uthenting av personar. Kursansvarleg: Kjetil Høidal Program, utstyr- og pakkeliste sjå sidene Påmelding: Ressurssystemet: søk og enkel redning i krevende lende på b/c-nivå Påmeldingsfrist: fredag 12. april Utstyrspakke: (Sjå vedlegg) Før kurset må hjelpekorpset kjøpe utstyrspakken som høyrer med til metodesettet. Inneheld komplett utstyr for tre personar, samt sele og hjelp til ein skadd. Ei utstyrspakke kostar kroner eks. mva og frakt. Kjøpast av Aak As, as ved Anders Dingsøyr tlf Oppgje artikkelnr , namn på korps, kontaktperson og fakturaadressa til korpset. Gå gjerne saman med nabokorps om 6 utstyr diskuter med kursansvarleg. Krav: Id-kort, fullført barmark C, god friluftserfaring og fysisk form. Pakkliste: Som Barmark C. Fre-Søn.- full pensjon på hytte Kursavgift: kr. 1200,-

7 KURSTILBOD Samband B Regionkurs april på Nesholmen Formålet med kurset er å utdanne dyktige fagfolk innan samband som kan fungera som sambandsansvarlege og ha ansvar for sambandsopplæringa i hjelpekorpsa Røde Kors Hjelpekorps sambandstjeneste og organisasjon Retningslinjer for anskaffelse og konsesjon Organisering av redningstjenesten og hvilke konsekvenser dette har for sambandsfaget Sambandstjeneste under aksjoner/ KO drift Opprettelse og drift av radionett Sambandsformer for personlig varsling Forvaltning av materiell. Krav: Deltakarane må ha gjennomført samband C og helst ha erfaring med bruk og oppsett av samband og tracking. Målgruppe: Medlemmar av hjelpekorpsa med interesse og ferdigheiter innanfor samband. Deltakarane bør ha ha/vere tiltenkt ein rolle som sambandsansvarleg eller opplæringsansvarleg innanfor samband. Fre-Søn. full pensjon på hytte Kursleiar: Morten Heggestad com NB. Kurset startar fredag føremiddag, så set av ein fridag! Påmelding: ressurssystemet. Påmeldingsfrist: 12. april 10. Grunnkurs førstehjelp september, Førde Camping NYTT TILBOD, Kvalifiserande, 33 t Kursavgift: kr. 1000,- Føremål: Grunnleggande førstehjelpsopplæring for å bli godkjent hjelpekorpsar. Kvalifiserer deg til å ta sanitetsvakter og krav for å vere med på søk og redningsoppdrag. Kurset er eit tilbod d-rådet gjev for første gong i år, og er ei oppsamling for dei som ikkje har fått høve til å ta førstehjelpskurs lokalt. Den første livreddande hjelpa, alvorlege skader og sjukdomstilstandar, ulykker og førebyggande tiltak. Ein del tema og avsluttande prøver må takast lokalt, då kurset vil utgjere om lag 20 av 33 timar. Målgruppe: Alle som vil bli aktiv medlem i Røde Kors. Krav for deltaking: Introduksjon til Røde Kors. Kursavgift: kr. 400,- Forpleining: Full pensjon, hytte: kr 900,- 7 Kursansvarleg: Margrethe Skåden Påmelding: ressurssystemet («kvalifiserande førstehjelp») Påmeldingsfrist: 30 august.

8 KURSTILBOD 2013 HAUST OPPLYSNINGAR OM TID, STAD OG PRIS VERT SUPPLERT 11. Grunnkurs redning Elv C Sunnfjord i august-september. Ressurssenteret i Sjoa Kursansvarleg: Margrethe Skåden Teknisk arrangør: xx Instruktørar: Nasjonalt ressurssenter vannredning, Sjoa Påmelding: Ressurssystemet (C-kurs elv). Påmeldingsfrist: kjem seinare Kurset skal gje deltakarane ei innføring i kva som krevjast av kunnskap, ferdigheiter og haldningar for å kunne utføre søk ved aksjonar i og ved elv. Mest erfaringslæring i/ved elv og noko klasseromsundervisning. Krav: Godkjent hjelpekorpsar med id-kort. Gode symjerferdigheiter i crawlteknikk. Pakkliste: Blir sendt ut før kurset. Fre-Søn.- kr. kjem seinare Kursavgift kr. kjem seinare Avklarer tid og stad 12. Psykisk Førstehjelp Regionkurs september, Skei hotell Kursansvarleg: Anita K. Vik Påmelding: namn, avdeling, e-post og mobil til:paamelding. Påmeldingsfrist: 6. september Førebu deltakarane på korleis ein kan møte menneske som er utsett for traumer. Kurset tek føre seg menneskevettreglar i krisesituasjonar, definisjon på psykisk førstehjelp og grupper som er utsette for traumer. Vidare, fasar i krisesituasjonen, stressreaksjonar hos innsatspersonell og sorg hjå barn. I det direkte tiltaksarbeidet tek kurset for seg prinsipp for samtalar og prosessorienterte gruppesamtaler. Målgruppe: Alle som kan møte traumatiserte menneske el. andre i spesielt sårbare livssituasjonar i sitt Røde Kors virke. Krav: Deltakar må vere 20 år. kursavgift, inkl. full pensjon lørd. sønd. kr

9 KURSTILBOD 2013 HAUST 13. Administrativ leiing Regionkurs 28. september, Skei hotell. Gje innføring, oversikt og tryggleik i administrativt ansvar og hjelpemiddel. Tema: Innføring i Ressurssystemet og Korsveien, bestill id-kort og organiser hjelpekorpsprøven, forsikring for frivillige, set opp avtale om fri ved aksjonar, økonomi og budsjett; bli kjent med refusjonsskjema for aksjonar, søk om transportstøtte og andre støtteordningar, forvaltning av hus og hytter, kva tyder eigentleg teieplikt, kva er krava til uniformering, hjelpekorpsstrategien , kjennskap til regelverk og instruksar. Målgruppe: Alle med leiarroller i Hjelpekorpset vil ha nytte av kurset, spesielt administrativ leiar. Dagpakke: møterom/rundst/lunsj, kursavgift: 500,-. Kursleiar: Henning A. Hellebust Påmeldingsfrist: 6. september. Påmelding: namn, avdeling, e-post og mobil til kvar deltakar til: 14. Sminke og markør Oktober/november, Førde Føremål: Sikre at realisme i godt markørspill og godt sminka skader kan gje god læring i øvingar, konkurransar og prøver. Røde Kors eigen teaterskule. Deltakarane lærer å sminke fram ulike skader, og lærer seg å spele skaden, eller instruere andre i å spele den. Krav: Erfaren førstehjelpar med formidlingsevne. Kurset byrjar fredag klokka 19:00 og varer til søndag ettermiddag. Fre-søn. full pensjon, hytte, kursavgift: kr 1000,- Kursansvarleg: Margrethe Skåden Påmelding: Ressurssystemet (grunnkurs i sminke og markørtjeneste) Påmeldingsfrist: 15. oktober. 9

10 KURSTILBOD 2013 HAUST 15. Voice broadcast Regionkurs september, Skei hotell Kursansvarleg og kurshaldar: Jonny Sollid Påmelding: namn, avdeling, e-post og mobil til pamelding. Påmeldingsfrist: 6. september. Varslingssystemet Voice Broadcast kjem i ny versjon til hausten. Dette inneberer at vi får et heilt nytt program med ny layout og mange fleire muligheiter. Årets kurs vil difor vere retta mot både nye og gamle alarmhovud/brukarar i Røde Kors. UMS vil og i løpet av våren lansere app som gjer det mulig å betene VB frå smarttelefon. I skrivande stund er program under utvikling og vi kjem difor tilbake med detaljert innehald på kurs. Kurset vil ta for seg oppbygginga og bruken av VB på grunn-nivå. Deltakarane får lære dagleg bruk som registrering av medlemmar, opprette grupper og sende SMS/talemelding. Vidare vil det bli gitt opplæring i å lage personlege talemeldingar og eventuelt import/konvertering av data frå dagens VB 4,5 til ny VB xx. Målgruppe: Primært leiinga i alle spesialavdelingane og lokal-foreiningane i heile distriktet. Etter endt opplæring skal kursdeltakarane være i stand til å forvalte grunnlaget for god varsling i Røde Kors. Dette er igjen eit viktig grunnlag for god beredskap. Førebuingar: Eigen PC, oppdaterte namnelister med tel efonnummer på alle i foreiningane. Fre-Søn, full pensjon Kursavgift: kr. 2500,- 10

11 KURSTILBOD 2013 HAUST 16. Operativ leiing Barmark B Regionkurs September-oktober i Svelgen Kurset skal gje deltakarane naudsynte kunnskapar, ferdigheiter og haldningar for å leie frivillige mannskap i ulike oppdrag. Etter ferdig opplæring skal deltakarane kunne utøve leiarskap på lagsnivå innan ettersøking og skadestadsarbeid. Leiarskapet skal sikre tryggleiken til mannskapa og utføre oppdrag innanfor avtalte rammer. Tema: Dette er eit lagleiarkurs. Leiarskapsteori, mottak av melding og framføring av ordre, formell og uformell debrief, praktisk leiing i felt, eigenevaluering. Krav: Kurset er obligatorisk for operative leiaroppgåver i eit Hjelpekorps. Minimumskrav er godkjent førstehjelpskurs med gyldig id-kort, godkjente ferdigheitslister tilsvarande barmark C. Dokumentasjon må følgje påmelding. Kurset er eit feltkurs med lange økter i skog og mark. Det er difor ein føresetnad at deltakarane kan gå langt, bere tungt og er rett/tilstrekkeleg utstyrt. Fre-søn full pensjon, hytte Kursavgift: kr 1000,- Kursansvarleg: Leo Cirotzki, , Påmelding: Ressurssystemet Påmeldingsfrist: to veker før kurset 17. Vidaregåande Førstehjelp Regionkurs oktober og xx-xx, Førde. Kurset er eit fordjupingskurs i førstehjelp. Ein møter utfordringar og kasus 33-timars-kurset ikkje dekker. Ein vil også gå noko inn på bruk av spesialutstyr. Kurset er berekna for dei som har kurs i grunnleggande førstehjelp og har vore med ei stund. Dette kurset, saman med instruktør to/grunnkurs kursholdar, kvalifiserer til å undervise 33-timars kurset. Kursa varer to helger, frå fredag klokka 19 til søndag ettermiddag. Pris pr. person for to helgar: Fre-søn, full pensjon, hytte Kursavgift: kr 3000,- 11 Kursansvarleg: Margrethe Skåden Påmeldingsfrist: 27. september Påmelding: ressurssystemet

12 FELLES RAMMEPROGRAM NESHOLMEN Sogn og Fjo rdane Fredag Velkomen til Nesholmen Oppmøte og registrering Felles opning Middag Fagleiar/Rettleiar/Stabsmøte Innlevering av termos i kiosk for dei som skal ha kaffi eller varmt vatn med seg laurdag. Lørdag Frukost Lunsj. Drytech for mannskap i felt Middag Fagleiar-/rettleiar-/stabsmøte Innlevering av termos i kiosk for dei som skal ha kaffi eller varmt vatn med seg sundag. Søndag Frukost (dei som skal i felt smørjer matpakke) Opprydding/utstyrskontroll Utdeling av kursbevis og ferdigheitslister Middag Heimreise (deltakarar) Fagleiar-/rettleiar-/stabsmøte Heimreise fagleiar/rettleiar/stab 12

13 PAKKELISTE NESHOLMEN Utstyr Hovudlykt og evt handlykt NRKH refleksvest Toalettsaker, handklede Liggeunderlag Sovepose Solkrem og solbriller Litt fyrstehjelpsutstyr til eige forbruk Kartmappe og kompass Ryggsekk som er minimum 45 liter Reserve humør? Merknad/krav Hugs på reserve batteri til desse. Skal du kjøpe ny, anbefalar vi ei lykt med LED lampar, denne er utruleg gjerrig på batteri. Nyttar du lykt med LED lampar, bør du ha ei lykt med halogenlampe i tillegg. Dette må vere ein godkjent Norges Røde Kors refleksvest, oransje farge. Min. 25mm tjukt, evt 2 stk for best isolasjon. Vi opplever stadig minusgrader om natta på desse kursa så posen må ha ein komforttemperatur på null grader eller lågare. Vi har hatt sol også, i 2005 var det vårsol på snø, og det vert slitsamt for auga. Plaster, gnagsårplaster, folie, enkeltmannspakke. Standard platekompass med 360 graders skive. Vi vil ikkje sjå eit kompass med 400 grader skive Standard kartmappe. Kartmappa bør ha ein blyant og litt skrivepair. Sekken må vere tilpassa deg som brukar, bør ha hoftebelte og polstra skulderreimar. Hugs på at du skal nytte denne i timar i felt, bære ca 8-10 kilo i denne sekken. Sekken kjem til å få noko lagsutstyr, i tillegg til det du sjølv vil ha med deg. Ingenting får fram humøret slik som ei god historie og sjokoladeplata som går rundt i laget når ein tek ein kvil.. :) NB: tillegg for deltakar og rettleiar på Vannredning Redningsvest/ flytedress Støvlar med godt mønster Varm hue Hanskar/vottar Sikringssele med sikringstau Hjelm Samband Søkestang/båtshake Helst ikkje oppblåsbar type Ikkje seglarstøvlar Helst med skygge Som toler vatn Dei som har 13

14 PAKKELISTE NESHOLMEN Hugs å merke alt utstyret godt, både personleg og lagsutstyr! Pakkliste operativt grunnkurs barmark Nedanfor er det sett opp pakkliste for personleg utstyr som alle deltakarane og rettleiarane på grunnkurshelga på Nesholmen må ha med seg. Overnattinga blir i 16 mannstelt. Telta ordnar vi med. Det er tidleg på våren og overnatting ute betyr at det er viktig at alle har med seg skikkeleg og varme klede. Hugs å merke alt utstyr! Personleg utstyr: Utstyr Ytterklede som er vindog vasstette Fjellsko eller liknande som er vasstette og gode å gå i skogen med Hue og hanskar/ vottar Ullundertøy eller superundertøy Ullsokkar (tjukke og tynne) Reserve undertøy, sokkar, lue og hanskar/ vottar Ullgenser / fleecejakke Termos Blyant og notatblokk, A6 eller mindre slik at den går ned i lomma. Vassflaske Fyrstikker, stearinlys Kniv Motbakkemat Merknad/krav På denne årstida kan vi få alt frå sommarvêr til vintervêr, syt for å ha klede som beskyttar deg mot vind og regn. Hugs på at du skal gå mange timar i felt både laurdag og sundag. Desse timane skal du og bere sekk, så godt fottøy må du ha. Kjem du med nye sko som ikkje er gått inn ber du om trøbbel! Bomull inn mot huda er strengt forbode på dette kurset, dette gjeld stillongs, trøye og sokkar. Ta med eit ekstra sett til å nytte i soveposen om natta. Pakk dette inn i plastposar slik at det er tørt når du går med det i sekken. Denne er tenkt å ha i sekken. Ein nyttar denne når ein har pause/står i ro/er på post. Når ein er i bevegelse så treng ein neppe eit slikt tjukt plagg. Fordel om denne er uknuseleg, dvs ein ståltermos er suveren til dette. Du må rekne med å gjere notatar heile helga, dvs notere det som går over samband, meldingar, kartreferanse m.m. 1 liter evt to på 0.5 liter. Erfaring frå denne helga at det går minst to liter væske for dag når du er i felt. Fleire og fleire nyttar også drikkebag/ Camelback ein slik med slange fram til munnen. Stearinlys er til hjelp ved tenning av bål, fyrstikkene må pakkast vasstett. Fritt val. Pose fylt med peanøtter, sjokolade, seigmenn, mandlar, rosiner eller anna du likar. 14

15 PAKKELISTE BARMARK C Pakkliste lagsutstyr: Pakklista for lagsutstyr gjeld per 4 deltakarar korpset sender. Dvs. at sender korpset 3 deltakarar skal korpset sende med eit sett lagsutstyr, medan sender de 5 deltakarar skal de sende med to sett osv. Dersom korpsa manglar noko av utstyret, ta kontakt med kontaktpersonane i innbydinga før kurset, så ser vi kva vi kan ordne. Korpsa er ansvarlege for at deltakarane dei sender har med kle og utstyr i samsvar med pakklistene. Hugs å merke alt utstyret godt, både personleg og lagsutstyr! Sambandsradio med ladar og ekstra batteri Båreduk To ulltepper Bobleplast (2 x 1,5 m) her kan ein tape saman to mindre flak også Spjelkesett Fyrstehjelpsutstyr (folie, trekanttørkle, elastisk bind, kompressar, tape, saks osv) 13 meters tau til sikring av pasient på båre 30 meters tau til sikring av båre, mannskap Merkeband til bruk i søkjeteig, 1 rull Kikkert Øks evt. feltsag Føresette erklæring Nesholmen Underteikna stadfestar at.. har fått lov å delta på Operativ Grunnkurs barmark på Nesholmen i regi av Sogn og Fjordane Røde Kors Hjelpekorps helga 27. til 29. april Denne erklæringa har ungdommen med seg heimatt frå samlinga med underskrift frå ein av dei voksne leiarane på samlinga. Underskrift frå ein føresett Dato Mobilnummer føresett Underskrift frå ansvarleg vaksenleiar på samlinga

16 Informasjon til hjelpekorps om B/C-kurs i søk og redning i krevende lende Landsråd Røde Kors Hjelpekorps og ressursgruppe krevende lende har konstatert at det er behov for opplæring og kompetanseheving innen feltet krevende lende. Hvert år går turgåere og andre seg fast i bratt terreng. Mange ettersøkningsaksjoner pågår i krevende lende hvor det er behov for enkel sikring for å kunne gjennomføre søket på en trygg og sikker måte. Ressursgruppe krevende lende har utarbeidet nytt B/C-kurs i søk og redning i krevende lende. Instruktører Instruktører som holder kurs må være godkjent av ressursgruppe krevende lende. Oversikt over godkjente instruktører vil være å finne på Hjelpekorpsportalen på samme side som dette brevet. Instruktørene reiser ut til korpset og holder kurset i korpsets nærområde. Kurset går over 2 dager. Forutsetninger for å delta på kurset Da ressursgruppen startet arbeidet med utvikling av kurset var det en forutsetning at metodesettet skulle være så enkelt som mulig. Det er derfor ikke nødvendig med noen form for klatreerfaring, men det forutsettes at deltakeren har friluftserfaring og ellers er i god fysisk form. Deltakeren må også ha gjennomført kurset Ettersøkning/redning barmark. Hjelpekorps som ønsker å etablere tjeneste i krevende lende bør ha minst 6 medlemmer som har gjennomført kurset for å kunne ha en tilfredsstillende beredskap. Kursinfo Kurset innbefatter opplæring i enkel sikring for mannskaper og uthenting av personer som er uskadet ev. lettere skadet. Kurset tilbys som en pakke som omfatter både utstyr og opplæring. Dette er viktig, da utstyr og metode henger tett sammen. Kurspåmelding Ved kursbehov ta kontakt med distriktskontoret som hjelper dere med kontakt med instruktører fra instruktørbasen samt avtaler passende tidspunkt. 2 instruktører er påkrevd for kurs med 6-10 personer. Distriktskontoret legger kurset inn i ressurssystemet slik at deltakere kan melde seg på gjennom dette. Kompetansen etter endt bestått kurs vil da bli registrert i ressurssystemet. Du finner ressurssystemet på Røde Kors sin internettside under Om Røde Kors eller direkte her Deltakeravgift/ dekking av instruktørutgifter Kursarrangør må dekke kost/losji for de to instruktørene. I tillegg må kursdeltakerne/arrangør betale kr pr kurs til Norges Røde Kors Hjelpekorps (evt. via distriktskontoret). Dette beløpet dekker instruktørenes reisekostnader. Beløpet er fastsatt med tanke på reiseutjevning, dvs. at reise kostnadene blir den samme over hele landet. Utstyrspakken Før kursstart må hjelpekorpset kjøpe inn utstyrspakken som hører med til metodesettet. Aak as er leverandør av utstyrspakken, som inneholder komplett utstyr for tre personer og sele/hjelm til den skadde. Pris på komplett utstyrspakke er ca kr eks. mva og frakt, og bestilles hos Aak as ved Anders Dingsøyr tlf Ved bestilling, oppgi artikkelnr , hvilket korps som bestiller, kontaktperson, samt korpsets fakturaadresse. Avvent med bestilling av utstyrspakken til avtale med instruktør er bekreftet. Leveringstid på utstyrs pakken er 1-2 uker. Oversikt over innholdet i utstyrspakken finnes på Hjelpekorpsportalen under fagområdet krevende lende. Landsrådet har bevilget kr i støtte til hjelpekorps som anskaffer utstyrspakken til redning i krevende lende i Det vil ved årets slutt gis støtte til de hjelpekorps som har anskaffet utstyr og tatt kurs, med beløp i størrelsesorden kr , avhengig av hvor mange som kjøper pakken og gjennomfører kurset i løpet av høsten. Mer info om dette vil komme i infobrevet til høsten. Faglige spørsmål kan rettes til Endre Grønlund i ressursgruppe krevende lende Administrative spørsmål rettes til distriktskontoret. Siden kurset er i oppstartsfasen, må ressursgruppen ta et forbehold om antall kurs som kan gjennom føres den første tiden. Man søker å utvide instruktørbasen slik at flere personer er kvalifisert for under visning i dette metodesettet. For ressursgruppe krevende lende, Heidi Vigerust fagkonsulent, Norges Røde Kors Hjelpekorps Sogn og Fjordane Røde Kors 6800 FØRDE Faktura adresse: Tlf: E-post: Bank: Langebruvegen 28 Postboks 6585 Faks: Org.nr: NO Trondheim 16

Velkomen til kurs i 2015

Velkomen til kurs i 2015 Kurskatalog 2015 Velkomen til kurs i 2015 Versjon 1.1, 14. januar Innhaldsliste: side Påmelding 2 Kvalifisert søk og redning - vinter (c) 3 Idretsskadekurs 4 Kvalifisert førstehjelp (grunnkurs, 33t) 4

Detaljer

Velkomen til kurs i 2012

Velkomen til kurs i 2012 Kurskatalog 2012 HAUST Velkomen til kurs i 2012 Innhaldsliste: side Grunnkurs redning Elv 2 Administrativ leiing 3 Psykisk Førstehjelp (regionkurs) 3 Voice broadcast 4 Vannredning B (regionkurs) 4 Operativ

Detaljer

Storkurshelga 2013. Innhaldsliste: Psykisk Førstehjelp 3. Voice Broadcast 3. Administrativ Leiing 4. Grunnkurs Organisasjon 4

Storkurshelga 2013. Innhaldsliste: Psykisk Førstehjelp 3. Voice Broadcast 3. Administrativ Leiing 4. Grunnkurs Organisasjon 4 Kurskatalog 27.-29. sept. Storkurshelga 2013 Innhaldsliste: side Psykisk Førstehjelp 3 Voice Broadcast 3 Administrativ Leiing 4 Grunnkurs Organisasjon 4 Temakurs Valnemdarbeid 5 Temakurs Mangfold 5 Introduksjon

Detaljer

KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013

KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013 KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013 Revidert/laget av: ressursgruppe vannredning vann 2010/2011 Godkjent: Ressursgruppe Vann 10/07-2011 Revidert av ressursgruppe vann 20/03-2012

Detaljer

HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 7. årgang. Nr. 1-2002. Veien videre...

HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 7. årgang. Nr. 1-2002. Veien videre... HJELPEKORPS Nr. 1-2002 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 7. årgang Veien videre... 2 Innhold Side Leder... 2 Redaksjonelt... 3 Utradisjonelt i Levanger... 4-5 Nytt rekrutteringsmateriell... 6 Kinoreklame...

Detaljer

KREVENDE LENDE -METODE OG INSTRUKTØRSAMLING -SØK OG REDNING I KREVENDE LENDE -RG KL SØKER INSTRUKTØRER

KREVENDE LENDE -METODE OG INSTRUKTØRSAMLING -SØK OG REDNING I KREVENDE LENDE -RG KL SØKER INSTRUKTØRER 19. februar 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps februar 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Bli ungdomsdelegat

Detaljer

HARDANGER MARITIME LEIRSKULE MATHILDE

HARDANGER MARITIME LEIRSKULE MATHILDE HARDANGER MARITIME LEIRSKULE MATHILDE INNHALD: Velkomen til leirskulen s. 1 2. GENERELL INFORMASJON, ØKONOMI OG REISE s. 2 Sesong for leirskulen s. 2 Ankomst- og avgangshamn og lengd på tokta s. 2 Pris

Detaljer

Infobrev Hjelpekorps september 2008

Infobrev Hjelpekorps september 2008 Infobrev Hjelpekorps september 28 16. september 28 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Hjelpekorps september 28 I dette nummeret: Status

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 1 Mars 2010

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 1 Mars 2010 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 1 Mars 2010 90 år med fjellvett! Så tidlig som på 1920-tallet startet Norges Røde Kors med tiltak for å sikre tryggheten for folk som gikk

Detaljer

GULLINGEN LEIRSKULE Praktisk og pedagogisk informasjon før og under leirskuleopphaldet

GULLINGEN LEIRSKULE Praktisk og pedagogisk informasjon før og under leirskuleopphaldet GULLINGEN LEIRSKULE Praktisk og pedagogisk informasjon før og under leirskuleopphaldet www.gullingen.no Innleiing Leirskuleundervisning er grunnskuleundervisning lagd til ein stad der miljøet skil seg

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Foto: Yngve Tørrestad VANNRESPONS side 4 TIL TOPPS side 14 FRA FJORD TIL FJELL side 16 KORPSSTAFETTEN side 18 Innhold VANNRESPONS:

Detaljer

Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august!

Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august! Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august! Vi opnar skulen og tek imot deg frå kl 1000. Kom i god tid, gjerne tidleg på dagen, for å installere deg på internatet. Vi ynskjer å møte foreldre

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Juni 2013

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Juni 2013 18. juni 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Juni 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Invitasjon

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Helseministeren ønska å møte opp personleg for å takke hjelpemannskapa for den jobben dei har gjort dei siste dagane.

Helseministeren ønska å møte opp personleg for å takke hjelpemannskapa for den jobben dei har gjort dei siste dagane. Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors nr. 3 juli 2011 tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino

Detaljer

Kjære representant til Ungdommens fylkesting 2013!

Kjære representant til Ungdommens fylkesting 2013! Møteinnkalling Utval: Ungdommens fylkesting Møtestad: Thon Hotel Vårsøg, Surnadal Dato: 08. -10.11.2013 Tid: 14:30 Forfall skal meldast til konsulent Ann Torill Vaksvik, til tlf 71 25 88 56 eller ungdomspanelet@mrfylke.no,

Detaljer

1)Innleiing og mål. 2) Om Bratt Moro AS. 3) Om Fjellsportfestivalen 2015. Program / aktiviteter / informasjon

1)Innleiing og mål. 2) Om Bratt Moro AS. 3) Om Fjellsportfestivalen 2015. Program / aktiviteter / informasjon TRYGGLEIKSDOKUMENT Innhold 1)Innleiing og mål... 3 2) Om Bratt Moro AS... 3 3) Om Fjellsportfestivalen 2015... 3 Program / aktiviteter / informasjon... 3 Gjennomføring/organisering av einskilde aktiviteter

Detaljer

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL INNHALDSLISTE FØREORD:...3 1.0 MÅLET MED EIT UTVIDA SAMARBEID...4

Detaljer

Dette er Røde Kors Hjelpekorps. Deltakerhefte

Dette er Røde Kors Hjelpekorps. Deltakerhefte Dette er Røde Kors Hjelpekorps Deltakerhefte 2 Deltakerheftet bygger på heftet Dette er Norges Røde Kors Hjelpekorps fra 2001. Røde Kors Versjon 2 Juni 2012 Dette deltakerheftet eller deler av det kan

Detaljer

Forankring -i det kjente

Forankring -i det kjente Forankring -i det kjente HJELPEKORPS Nr. 1-2004 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 9. årgang Forandring - med nye utfordringer 2 Innhold Side Leder...........................side 2 Redaksjonelt...................side

Detaljer

Orientering. Temahefte FJELLSIKKERHET. Informasjonshefte om forberedelser og sikkerhet ved aktivt friluftsliv. Norsk Folkehjelp Sanitet 1

Orientering. Temahefte FJELLSIKKERHET. Informasjonshefte om forberedelser og sikkerhet ved aktivt friluftsliv. Norsk Folkehjelp Sanitet 1 Orientering Temahefte FJELLSIKKERHET Informasjonshefte om forberedelser og sikkerhet ved aktivt friluftsliv Norsk Folkehjelp Sanitet 1 Trykk: Aktietrykkeriet AS Papir: Innmat 13g Omslag 2g Flere hefter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GODKJENNING AV SKREDGRUPPER

RETNINGSLINJER FOR GODKJENNING AV SKREDGRUPPER 16. november 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2012 Innhold T.O. - fra sekretariatet 2 Fellestiltak

Detaljer

Velkomen som konfirmant

Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant i kyrkjelydane våre. Velkomen til eit år litt utanom det vanlege. Anten du trur, tvilar eller berre er nyfiken, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja.

Detaljer

tutti fratelli VINNAR AV REISELOTTERIET Innhald: side side

tutti fratelli VINNAR AV REISELOTTERIET Innhald: side side Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors nr. 6 - desember 2011 tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino

Detaljer

REVIDERT FØRSTEHJELPS -PRØVE! GEODATA NY SAMARBEIDSPARTENER KURSMATERIALE PÅ NETTET??? Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2012

REVIDERT FØRSTEHJELPS -PRØVE! GEODATA NY SAMARBEIDSPARTENER KURSMATERIALE PÅ NETTET??? Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2012 20. september 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2012 Innhold T.O. - fra sekretariatet 2

Detaljer

INNHALD: Sist revidert: 18.02.14 Side 2

INNHALD: Sist revidert: 18.02.14 Side 2 SIKKERHEITSDOKUMENT INNHALD: 1. Innleiing og mål 2. Om Bratt Moro AS 3. Om Fjellsportfestivalen 2014 4. Planlegging 5. Analyse og risikovurdering 6. Organisering 7. Regelverk og arrangørtiltak 8. Å sette

Detaljer

Eigne notatar: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring

Eigne notatar: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring 0 0 Revidert februar 2013 Eigne notatar: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring 1 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 3 Om heftet Side 3 Kontaktinformasjon Side 4 Ansvarlege

Detaljer

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP Oppdatert 2014 Silje Gustavsen og Helene Fardal FMSF 1 INNHOLD Om denne rettleiaren... 4 Buypass smartkort... 4 Generelt om elektronisk

Detaljer

Bømlo folkehøgskole, Pinsen 5.-9. juni 2014

Bømlo folkehøgskole, Pinsen 5.-9. juni 2014 Invitasjon til Bømlo folkehøgskole, Pinsen 5.-9. juni 2014 LSOR barmark Videregående førstehjelp Sminke og markør Krevende lende VHF og båtførerprøven Velkommen til storkurshelg! Deltakelse på kurs krever

Detaljer

Prosjektsamar- beid med Geodata og nytt fra Ressurssystemet

Prosjektsamar- beid med Geodata og nytt fra Ressurssystemet 17. desember 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Desember 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet og RK-butikken

Detaljer