Tid : Mars 2013 (kurs og lagsmøte laurdag, og kretsting søndag)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tid : 2.-3. Mars 2013 (kurs og lagsmøte laurdag, og kretsting søndag)"

Transkript

1 Til: Alle lag i SFGT Kretsstyret m.varamedlemmer Valnemnda NGTF SFIK Innkalling til ordinært kretsting for Sogn og Fjordane Gymnastikk- og Turnkrets. Stad: Rica Parken Hotel, Storgt. 16, ÅLESUND tlf faks E-post: Heimeside: Tid : Mars 2013 (kurs og lagsmøte laurdag, og kretsting søndag) Møre og Romsdal held også sitt kretsting i Ålesund denne helga. Vi gler oss til å dele synspunkt og sosialt samver med vår nabokrins. DET ER VIKTIG AT REPRESENTANTAR FRÅ ALLE TURNGRUPPER I SOGN OG FJORDANE MØTER!!! I tillegg til at det er sosialt og kjekt, blir viktige avgjerder for komande 2-års periode tekne på tinget. Det er dei laga som møter på kretsting som blir prioritert ved søknad til kretsen om eventuelle tilskot komande 2-års periode. Frist for bestilling av rom til hotellet : 15. februar FRISTEN MÅ OVERHALDAST!!

2 Utdrag frå lovene til SFGT: 8 Kretstinget i SFGT SFGT sitt øverste organ er Kretstinget som vert avvikla kvart innan februar / mars. Kretstinget vert innkalla av styret med minst 1 månads varsel direkte til idrettslaga. Ved innkalling skal det presiserast at delegasjonar skal vere samansatt i høve NIF si lov 2-4. Framlegg som skal behandlast på Kretstinget må vere sendt til styret seinast 2 veker før Kretstinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokument med forslag må vere sendt ut seinast 1 veke før tinget. Lovleg innkalla Kretsting er vedtaksført med det talet av godkjende representantar som møter, jfr. NIF si lov 2-5. På Kretstinget kan det ikkje behandlast framlegg om lovendring som ikkje er ført opp på den utsende saklista. Andre saker kan behandlast når 2/3 av dei godkjende røystene vedtar det, i samband med godkjenning av saklista. 9 Representasjon på Kretstinget På Kretstinget møter med stemmerett: a) Kretsstyret b) ar frå idrettslaga etter følgjande skala: For medlemstal til og med 50: 1 representant For medlemstal frå 51 til og med 100: 2 representantar For medlemstal over 100: 3 representantar, som er det høgste tal av representantar eit lag kan ha. ane må vere valde på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller oppnemnde av styret etter fullmakt og meldt SFGT seinast ei veke før tinget. Dessutan møter utan stemmerett, men med tale- og forslagsrett i dei saker som ligg innan for utvalet/komiteen sitt arbeidsområde: a) Leiarane i dei faglege utval og komitear, eventuelt nestleiar eller medlem dersom leiar er forhindra frå å møte. b) Kontrollkomiteen sine medlemmer c) Valkomiteen sine medlemmer d) Revisorar Kretsstyret kan dessutan invitere gjester til tinget. Dersom tinget bestemmer det, kan einskilde av desse innvilgast talerett under tingforhandlingane. På Kretstinget til SFGT skal det nyttast reisefordeling for lagsrepresentantane. HUGS at observatørar er velkomne! Merk viktige punkt: Kjønnsfordeling: NIFs lov 2-4. Sjå vedlegget med fullstendig ordlyd av 2-4 og dispensasjonsreglane. Vi ber alle lag melde på representantar slik at tinget oppfyller denne paragrafen. Forslag frå laga: Alle lag er velkomne til å sende inn forslag på saker som dei ynskjer at tinget skal ta opp. Årsmelding: med fullstendig sakliste og alle innkomne forslag blir utsendt seinast ei veke før tinget. Reisefordeling : Det vert nytta reisefordeling for lagsrepresentantane. Reisefordelinga vert gjort opp i Ålesund. (Ta med kontantar). Opphald : Kvart lag betaler opphaldet for sine representantar. Oppgjer direkte til hotellet. Evt.fakturering må avtalast på førehand. Merk : Berre valde representantar har røysterett.

3 PROGRAM: Fredag 1.mars : : Styremøte for styre og utval i SFGT og MRGTK Middag Laurdag 2.mars: : Registrering innlevering av fullmakter 11.00: Fellesmøte S&Fj. Og M&R. Velkommen og opning. Informasjon frå NGTF v/ Reidun Skretting 11.30: MySoft v/ Gill Johannesen. (Nytt medlemsregistreringssystem for alle lag) 12.00: Lunsj 13.00: Kurs: Styrearbeid i praksis v/ Laila Edvardsen. (Gratis for dei som deltek på kretstinget søndag) 17.00: Laga sin time trenerløypa, Convention, andre ting de vil ta opp : Slutt 19.30: Tingmiddag felles for Sogn og Fj. Og Møre og R. Søndag 3.mars: 09.30: Registrering kontroll av mottekne fullmakter 10.00: Opning av Kretstinget i Sogn og Fjordane : Informasjon frå Sogn og Fj. Idrettskrins 10.45: Tingforhandlingane startar 11.30: Pause m/utsjekk : Tingforhandlingar 13.00: Lunsj 14.00: Tingforhandlingar Ca 16.00: Tinget 2013 er slutt. Stryn, 31. januar 2013 Med venleg helsing for SFGT Janne Elin Alsaker krinsleiar Mobil: E-post:

4 : Det er sett av ein kvote rom på Rica Parken Hotel laurdag til søndag. Det er også ledige rom frå fredag dersom nokon ønskjer å kome då. PRISAR: mars (fredag-søndag): Kr 1.145,- pr natt i dobbeltrom Kr 1.295,- pr natt i enkeltrom Inkludert: med 3-retters middag fredag, frukost, lunsjbuffet og 3-retters middag laurdag, samt frukost og lunsjbuffet søndag. Pausematbuffet heile dagen under møta; buffeten inneheld bl.a.; kaffi/te, isvatn, frukt, grønnsaker, nøttemiks, rosiner, kaker, kjeks, yoghurt m.m. Leige av plenumsal og ordinært AV-utstyr Fri tilgang til trådløst internett (WLAN) Mars (laurdag-søndag): Kr 1.730,- pr person i dobbeltrom Kr 1.880,- pr person i enkeltrom Inkludert: med lunsjbuffet og 3-retters middag laurdag, samt frukost og lunsjbuffet søndag. Pausematbuffet heile dagen under møta; buffeten inneheld bl.a.; kaffi/te, isvatn, frukt, grønnsaker, nøttemiks, rosiner, kaker, kjeks, yoghurt m.m. Leige av plenumsal og ordinært AV-utstyr Fri tilgang til trådløst internett (WLAN) Dagpakke, ikkje-buande (laurdag el. søndag): Kr 585,- pr person Inkludert: Lunsjbuffet med dessert og kaffi Pausematbuffet heile dagen under møtet; buffeten inneheld bl.a.; kaffe/te, isvann, frukt, grønnsaker, nøttemiks, rosiner, kaker, kjeks, yoghurt m.m. Leige av plenumsal og ordinært AV-utstyr Fri tilgang til trådløst internett (WLAN)

5 Sogn og Fjordane Gymnastikk - og Turnkrets Påmeldingsskjema til Kretsting på Rica Parken Hotel, Ålesund, mars 2013: Lag/gruppe: Namn: PÅMELDINGSSKJEMA: (kryss av) i DB fre-søn i Enk. fre-søn i DB laur-søn Lunsj laur i Enk. laursøn Lagsmøte laur. Tingmiddag laurdag KRETSTING søndag Lunsj søn Diverse informasjon: Ver venleg og kryss av det som passar, skriv inn navn på kven som skal bu på romma, og returner skjemaet til Janne Elin Alsaker på e-post; snarast og seinast innan 11. februar Kontaktperson for informasjon og bestilling av overnatting: Janne Elin Alsaker / mobil / telefon jobb

6 FULLMAKT Som representant til kretsen sitt ordinære Kretsting søndag 3.mars 2013 på Rica Parken Hotel Ålesund, møter følgjande frå vårt lag: Laget sitt navn Underskrift Underskrift Skjemaet må takast med til tinget i Ålesund, elles misser ein stemmeretten sin.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

a) Ungdom mot EU skal samla ungdom og studentar til kamp mot norsk EUmedlemskap, driva folkeopplysing om EU og kjempa mot snikinnmelding i EU.

a) Ungdom mot EU skal samla ungdom og studentar til kamp mot norsk EUmedlemskap, driva folkeopplysing om EU og kjempa mot snikinnmelding i EU. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 1 NAMN OG FØREMÅL a) Ungdom mot EU skal samla ungdom og studentar

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN Vedteke 20. februar 2009. Sist oppdatert etter møte i representantskapet 22. oktober 2014. 1 Heimel. Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS

SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS Heimel: LOV 1999-01-29 nr 06: Lov om interkommunale selskaper I medhald av 4, er folketalet pr. 01.01.2008 oppgitt av SSB lagt inn 22.februar 2008(publiseringsdato)

Detaljer

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 PHV/HSrev020215 Vedlagt følgjer styret si innstilling til årsmøtet 2015 basert på vedtektskomiteen sitt

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS. Tromsø, 23.12.13 INNKALLING TIL TROMS FOTBALLKRETS TING 2013

TROMS FOTBALLKRETS. Tromsø, 23.12.13 INNKALLING TIL TROMS FOTBALLKRETS TING 2013 TROMS FOTBALLKRETS Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø Kontor: Idrettens Hus Tromsø, Alfheim stadion, 9007Tromsø Telefon: 77 61 07 50. Telefaks: 77 61 00 55 E-post: troms.fotball@fotball.no Internett:

Detaljer

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN!

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN! RGTK Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Stiftet 1919 Postboks 3033, 4095 STAVANGER Besøksadresse: Idrettens Hus, Viking Stadion Telefon: 46953586 Telefaks: 51 73 78 51 E-post: rogaland.gymogturn@nif.idrett.no

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4.

SELSKAPSAVTALE. Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4. SELSKAPSAVTALE Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4.10 1 Namn Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS er ei interkommunal

Detaljer

Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august!

Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august! Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august! Vi opnar skulen og tek imot deg frå kl 1000. Kom i god tid, gjerne tidleg på dagen, for å installere deg på internatet. Vi ynskjer å møte foreldre

Detaljer

SELSKAPSAVTALE SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS

SELSKAPSAVTALE SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS Gjeldande frå 20. mars 2014 SELSKAPSAVTALE FOR SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS 1 Selskapet Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR) er eit interkommunalt selskap skipa av kommunane Hareid, Herøy, Sande og Ulstein

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM)

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) Sist endra i Representantskapsmøte den 30. april 1999. Endringa godkjend i eigarkommunane den 22. november 1999. Selskapsavtalen er tilpassa

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS 1 Namn Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS (IKA) er ei interkommunal verksemd som er oppretta med heimel i lov om interkommunale

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa

Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa Årdalstangen Idrettslag Laget for alle 2012-2013 Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa Handballgruppa ÅTIL Innhald Kontaktinformasjon... 5 Styret i handballgruppa... 5 Andre funksjonar... 5 Sportsleg

Detaljer

Elevinformasjon 2014-2015

Elevinformasjon 2014-2015 Elevinformasjon 2014-2015 Innhald Side Kart over skulen Kart over Vangen (Voss sentrum) Ved Brann Ordensreglar Fråvær og permisjon - retningslinjer Persmisjonssøknad Ordningar Funksjonar Personalet Klasse

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 1/2014 Dato: 11. 12. januar 2014 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Kari Klokseth, Oddgeir

Detaljer

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 Sak 1/09 Godkjenning av innkalling Sak 2/09 Godkjenning av saksliste Sak 3/09 Godkjenning av møtebok frå 30. august og 4. september

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE EIN DEL PRAKTISKE OPPLYSNINGAR OM SUNDE BARNEHAGE. TILVENNING / DEN FØRSTE TIDA I BARNEHAGEN: Det er viktig at barn og foreldre får ein god start i barnehagen. Barnet må få

Detaljer

P E N S J O N. Alexandra Bad & Spa. BARNEPRISAR (i same rom som foreldra) Ikkje-buande deltakarar

P E N S J O N. Alexandra Bad & Spa. BARNEPRISAR (i same rom som foreldra) Ikkje-buande deltakarar n P R I S A R P Å P E N S J O N O V E R N A T T I N G O G PRISAR PR NATT 1 døgn 2 døgn 3 døgn Pr person i dobbelt medium rom kr 2030,- kr 1725,- kr 1550,- Pr person i dobbelt De Luxe rom kr 2230,- kr 1925,-

Detaljer

Julebordet blir på Vågen Fetevare laurdag 6. Desember kl 21. Vi tek med eigen mat, og betaler 2000 kr i leige. Alle må betale eiga drikke.

Julebordet blir på Vågen Fetevare laurdag 6. Desember kl 21. Vi tek med eigen mat, og betaler 2000 kr i leige. Alle må betale eiga drikke. REFERAT FRÅ STYREMØTE 4. NOVEMBER Tilstede: Mailin, Kristin, Hans Petter og Lidun SAKLISTE: Frå sist: Sak: 81/08: Julebord Julebordet blir på Vågen Fetevare laurdag 6. Desember kl 21. Vi tek med eigen

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Handbok for Bømlo Folkehøgskule

Handbok for Bømlo Folkehøgskule HANDBOK MÅLSETJINGA VÅR Handbok for Bømlo Folkehøgskule Bømlo Folkehøgskule er ein frilynt folkehøgskule. Målsetjinga vår er å gi elevane læring og meining, der verdiane fred, solidaritet, kreativitet

Detaljer

Til deg som skal gå på

Til deg som skal gå på Til deg som skal gå på Velkomen til eit nytt og annleis skuleår! Søndag 24. august er vi klare for eit nytt folkehøgskuleår. Programmet startar kl 1800, men vi tek imot deg frå kl 1000. Kl 1600 blir det

Detaljer