Velkomen til kurs i 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkomen til kurs i 2015"

Transkript

1 Kurskatalog 2015 Velkomen til kurs i 2015 Versjon 1.1, 14. januar Innhaldsliste: side Påmelding 2 Kvalifisert søk og redning - vinter (c) 3 Idretsskadekurs 4 Kvalifisert førstehjelp (grunnkurs, 33t) 4 Nesholmen: Operativt grunnkurs barmark C (GSOR og KSOR) 5 Vannredning c-kurs 5 Søk og redning, krevende lende, Regionkurs 6 Grunnkurs samband C/KO-kurs 6 Haust: Lagledelse søk og redning - barmark (B), Regionkurs 8 Grunnkurs kurshaldar / Instruktør II, Regionkurs 7 Voice Broadcast - områdevis 9 Administrativ leiing 9 Vedlegg: Pakkliste kvalifisert søk og redning vinter 10 Rammeprogram Nesholmen april 12 Pakkliste operativt grunnkurs barmark 13 Pakkliste deltakarar og rettleiarar på vannredning c 14 Pakkliste lagsutstyr barmark b 15 Føresetteerklæring Nesholmen 15 Kursinformasjon krevende lende 16

2 KURSTILBOD 2015 VÅR Eit år for jubileum Stian Antonsen Leiar Distriktsråd Hjelpekorps Lykke til med lærerike, kjekke og sosiale kurs! Røde Kors er 150 år i 2015 og det blir eit år for jubileumsfeiring. Hjelpekorpset har gjennom alle år vore ein svært viktig aktør på redning og søk i lokalsamfunnet. Vi er no nest største fylke på antall aksjonar i For å kunne forsette dette god arbeider krevst det at vi har rett og oppdatert kompetanse. Kursing og godkjenning av hjelpekorpsarar (id-kort) er ein nøkkel for at samfunnet skal akseptere oss som den ressursen vi er. Hjelpekorpsarar med id-kort er grunnlag for avtale om pasienttransport med Helse Førde, tildeling av utstyr og ressursar (t.d. Nødnett og transportstøtte) m.m. Den tradisjonelle kurshelga på Nesholmen i april er viktig for rekrutteringa til hjelpekorpset. Nytt sjansen til å verve nye frivillige. Hos oss kan ungdomar og andre få gratis opplæring, opplevingar, aktivitetar og bli ein russurs for dei som treng hjelp. Distriktskontoret kan hjelpe dykk med verving og materiell. Vi har også fokus på vidareutdanning og utdanning av instruktørar og kurshaldarar, og vil i år tilby kurshaldarkurs, administrasjonskurs, og ulike spesial- og regionkurs. Vi sjåast på kurs! Påmelding Korpsleiinga i korpset ditt skal godkjenne påmeldinga. Du sjølv eller korspleiinga melder deg på kurset i Ressurssystemet. 1. Logg på med ditt medlemsnummer. 2. Velg Røde Kors Kurs i venstre kolonne. 3. Velg Sogn og Fjordane på nedtrekksmenyen under Søk kurs i fylke. 4. Klikk på Søk. 5. Tilgjengelege kurs i distriktet kjem opp øvst. 6. Klikk på ønska kurs. 7. Meld deg på ved å klikke «Meld på kurs» nedst til venstre. 8. Har du «OPER»-tilgang og skal melde på andre, klikk på «meld på deltakere» 9. Klikk på forstørrelsesglaset for å søke opp medlemmer, klikk «meld på». Viktig I: Bruk meldingsfelt for å opplyse om du ikkje skal overnatte på kurs med innlagt overnatting, om allergiar eller andre viktige forhold. Viktig II: påmelding er bindande. Manglande oppmøte kan føre til fakturering. For spørsmål om innhald i kursa, kontakt kursansvarlege, eventuelt tilretteleggar Britt Tjønneland på Røde Kors Sogn og Fjordane distriktskontor, på telefon , Spørsmål angåande påmelding, avmelding eller forpleining rettast Lis Munkvold, KURSKATALOGEN ER MED ATTERHALD OM ENDRINGAR 2

3 KURSTILBOD 2015 VINTER Kvalifisert søk og redning Vinter 20. februar til 22. februar, Utvikfjellet Føremål: Deltakarane skal etter kurset vere i stand til å løyse søke- rednings- og vaktoppdrag under vinterforhold. Innhald: Friluftsliv i vinterfjellet, orientering, kameratredning, transport, improvisert skikjelke, søkeprosedyrer, merking av skred og funn, søk med sondestang, redning i alpinbakke. Krav: Deltakar må vere godkjend hjelpekorpsar med ID-kort, fullført barmark C eller tilsvarande, ha grunnleggande skiferdigheiter, ha tilgang på utstyret i pakklista. Aldersgrense 16 år (med løyve av føresett under 18 år) Pris pr. person: Fre-Søn. full pensjon med feltrasjonar i vedfyrt gamme: kroner 500,- Kursavgift: kroner 400,- Påmelding: Ressurssystemet; Klikk «Røde Kors Kurs», velg «Sogn og Fjordane», klikk «søk», velg «Kvalifisert søk og redning vinter». Korpsleiinga skal godkjenne påmelding. Påmeldingsfrist: 6. februar Vedlagt pakkliste bak i katalogen. Lucas Iversen, Eid RKHjk Påmelding: Ressurssystemet. 3

4 KURSTILBOD 2014 VÅR Idrettsskadekurs 18. april kl 10-15, Røde Korsbygget, Førde Mål for kurset: Kurset skal gje deltakarane innføring i førstehjelp ved idrettsskader, og sikre idrettsutøveren den beste førstehjelpa for å oppnå kortast mogeleg skadeavbrot. Innhald: Kurset tar for seg følgjande tema: Innføring anatomi og fysiologi Dei mest vanlege idrettsskadane RICE-prinsippet (tidlegare CRIE) Praktisk RICE Krav: Aktive medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps som har fullført kvalifisert førstehjelp. Frist påmelding: 4. april Pris pr. person: 400 kroner Lis Maria Munkvold Påmelding: send namn, mobil, e-post, avdeling til: Kvalifisert førstehjelp, grunnkurs, 33 t mai og mai, Førde Helge Lekven Påmelding: Ressurssystemet (kvalifisert førstehjelp) Påmeldingsfrist: 22. april Føremål: Grunnleggande førstehjelpsopplæring for å bli godkjent hjelpekorpsar. Kvalifiserer deg til å ta sanitetsvakter og krav for å vere med på søk og redningsoppdrag. Kurset er eit tilbod d-rådet gjev for dei som ikkje har fått høve til å ta førstehjelpskurs lokalt. Innhald: Den første livreddande hjelpa, alvorlege skader og sjukdomstilstandar, ulykker og førebyggande tiltak. Målgruppe: Alle som vil bli aktiv medlem i Røde Kors. Krav for deltaking: Introduksjon til Røde Kors. Pris pr person: Fre-søn full pensjon Førde Camping hytte: kroner 2400,- Kursavgift: kroner 800,- NB - meld frå i meldingsfeltet om du ikkje skal ha overnatting. 4

5 NESHOLMEN VÅR 2015 Operativt Grunnkurs Barmark C (GSOR/KSOR) april på Nesholmen i Gloppen Føremål: Dette kurset må ein ha for å vere med på søk og redningsaksjon. Kurset er ope for alle i Hjelpekorpset, eller dei som snusar på å bli hjelpekorpsarar. Lågaste aldersgrense er sett til 15 år. Personar under 18 år skal ta med foreldreattest til sitt hjelpekorps før avreise. Metode: Opplæringa vil bli lagvis, med 2 rettleiarar på kvart lag. Det blir praktiske postar og øvingar ute i naturen. Ein leiter etter sakna i skog og i vatn, går manngard, surrar og heiser båre, lærer kart og kompass og knutar, lærer å bruke VHF-radio, søke på stranda og mykje meir. Overnatting vert i gamme/telt. Program og pakkliste bakerst. Pris pr. person: Fre-Søn. full pensjon, telt: kr. 0,- Kursavgift: kr. 0,- Anita K. Vik Påmelding: Meld på Grunnkurs søk og redning (GSOR) i Ressurssystemet. Kurset på Nesholmen inneheld både GSOR og Kvalifisert søk or redning. Påmeldingsfrist: fredag 10/4. Vannredning C-kurs april på Nesholmen i Gloppen Dette kurset er eit grunnleggande kurs i vannredning, der deltakaren får teoretisk og praktisk kunnskap og dugleik i å søke i vatn og sjø frå båt og i strandlinja. Kurset gir også kunnskap om sikring, ulikt utstyr, bruk av sjøkart og legg spesielt vekt på hypotermi. Korleis ein kan assistere dykkarar blir også belyst. Sjå pakkliste bakerst. Krav: Deltakar skal vere 18 år, ha gyldig id-kort og delteke på grunnkurs barmark C. Pris pr. person: Fre-Søn. full pensjon, hytte kroner 1100,- Kursavgift kroner 400,- Espen Aldeholm Rysjedal Påmelding i Ressurssystemet: c-kurs vann. Påmeldingsfrist: fredag 10. april 5

6 NESHOLMEN VÅR 2015 Søk og redning, Krevande lende april på Nesholmen Kjetil Høidal Påmelding i ressurssystemet: søk og redning krevende lende Påmeldingsfrist: fredag 10. april. Grunnkurs samband + tracking og KO-vogn april Nesholmen Mål: Deltakarane får opplæring i søk og enkel redning av uskadd eller lettare skadd person i krevande lende. Innhald: Enkel sikring for mannskap og uthenting av personar. Utstyrspakke: Før kurset må hjelpekorpset kjøpe utstyrspakken som høyrer med til metodesettet. Inneheld komplett utstyr for fire personar, samt sele og hjelp til ein skadd. Ei utstyrspakke kostar kroner eks. mva. I tillegg er ei spesialbåre ønskelig. Utstyr kjøpast hos Aak As, ved Anders Dingsøyr: tlf Oppgje artikkelnr , namn på korps, kontaktperson og fakturaadressa til korpset. Landsrådet har som regel hatt ei tilskotsordning på kroner, info. kjem seinare. Les meir på Korsveien (søk på «krevende lende») og sjå vedlegg bak i katalogen. Krav til deltakar: Id-kort, fullført barmark C, god friluftserfaring og fysisk form. Krav til korps: For å vere eit operativt korps i krevande lende, skal ein vere minst seks kvalifiserte medlemmer. Dette, og utstyrspakkar, kan løysast i samarbeid med nabokorps. Pakkliste: Som Barmark C. Pris pr. person: Fre-Søn.- full pensjon på hytte: kroner 1100,- Kursavgift: kroner 400,- Mål: Deltakarane skal lære grunnleggande sambandteneste, ta i bruk trackingserveren til Røde Kors, få kjennskap til korleis bruke KO-vogna, kartprogram og anna sambandsutstyr. Innhald: Innføring i sambandsrutiner, ny talemodell, korleis trackingsystemet er bygd opp. Gjennomgang av sambandsreglement, sambandsutbygging, korleis skaffe utstyr, ulike trackereiningar, polaricserver, KO-vogn, radiobølgjer, dekningskart og kartprogram. Målgruppe: Personar med interesse for samband og tracking. Kurset eller tilsvarande kompetanse er eit krav for framtidige lokale opplæringsansvarlege/superbrukarar for nødnett som manglar grunnkurset. Krav: Deltakar må ha med eiga datamaskin. Pris pr person: Fre-søn, full pensjon, hytte: kroner 1100,- Deltakaravgift kroner 6 400,- Kursansvar: Sambandsgruppa ved leiar Anders Myklebost Påmelding: Ressurssystemet (grunnkurs samband) Påmeldingsfrist 10. april.

7 KURSTILBOD 2015 HAUST - OPPDATERT KATALOG KJEM I JUNI Grunnkurs kurshaldar/ Instruktør II - Regionkurs Til hausten i Førde Føremål: Kurset gjev kompetanse til å vere instruktør i Røde Kors. Kurset skal gje eit pedagogisk fundament for å halde kurs, men går lite inn på faga det kan instruerast i. Kombinert med kurset «vidaregåande førstehjelp» i oktober/november, kvalifiserer kurset til dømes å halde kvalifisert førstehjelpsopplæring i Hjelpekorpset. Innhald: Innsikt i pedagogiske omgrep og læringsteoriar. Planlegge og gjennomføre undervisning og legge til rette for gode læringssituasjonar. Deltakarane skal i løpet av kurset få øve seg og halde fire framføringar, ein valfri og tre tildelte. Krav: Kurset er ope for alle avdelingar i Røde Kors. For Hjelpekorpsarar gjeld krav om gyldig ID-kort. Andre deltakarar skal ha Introduksjon til Røde Kors, Norsk grunnkurs førstehjelp og fagkompetanse i eitt eller fleire Røde Kors tema. Pris pr. person: Førde camping, full pensjon hytte: kroner 0,- Kursavgift: kroner 800,- Are Fagerli Påmelding: Ressurssystemet (registrert som grunnkurs kursholdere). NB: I «øvrige opplysninger» oppgir du overnatting eller ikkje. Påmeldingsfrist: 7

8 KURSTILBOD 2015 HAUST Lagleiing søk og redning (LSOR) Regionkurs Til hausten Mål: Kurset skal gje deltakarane naudsynte kunnskapar, ferdigheiter og haldningar for å leie frivillige mannskap i ulike oppdrag. Etter ferdig opplæring skal deltakarane kunne utøve leiarskap på lagsnivå innan ettersøking og skadestadsarbeid. Leiarskapet skal sikre tryggleiken til mannskapa og utføre oppdrag innanfor avtalte rammer. Tema: Dette er eit lagleiarkurs. Leiarskapsteori, mottak av melding og framføring av ordre, formell og uformell debrief, praktisk leiing i felt, eigenevaluering. Krav: Kurset er obligatorisk for operative leiaroppgåver i eit Hjelpekorps. Minimumskrav er godkjent førstehjelpskurs med gyldig id-kort, godkjente ferdigheitslister tilsvarande barmark C. Dokumentasjon må følgje påmelding. Kurset er eit feltkurs med lange økter i skog og mark. Det er difor ein føresetnad at deltakarane kan gå langt, bere tungt og er rett/tilstrekkeleg utstyrt. Pris pr. person: Fre-søn full pensjon, hytte: kroner kursavgift: kroner Leo Cirotzki Påmelding: Ressurssystemet Påmeldingsfrist: Sogn og Fjordane Røde Kors 6800 FØRDE Faktura adresse: Tlf: E-post: Bank: Langebruvegen 28 Postboks 6585 Faks: Org.nr: NO Trondheim 8

9 KURSTILBOD 2015 HAUST Administrativ Leiing Kurs i område etter ønskje frå lokale ledd Distriktskontoret Påmelding: Påmeldingsfrist: Kurset gjev ei innføring i Ressurssystemet og Korsveien med desse programma sine funksjonar for aktive i Røde Kors. Fokuset i kurset er administrering av nyttige og viktige verktøy for troikaen i hjelpekorpset, som for eksempel bestilling av ID-kort, oppretting av kurs og individuell bruk av Min side til kompetanse- og ressursregistrering. Dessutan innføring i økonomi og budsjett, søknad om støtte og kjennskap til regelverk og instruksar. Føremål: Gje innføring, oversikt og tryggleik i administrative oppgåver og hjelpemiddel. Målgruppe: Leiarar i hjelpekorpset, spesielt administrativ leiar. Førebuingar: Eigen PC. Brukartilgong på Ressurssystemet og Korsveien Kursavgift: 200 kr Påmelding med namn, avdeling, e-post og mobil til kvar deltakarane Voice Broadcast Kurs i området etter ønskje frå lokale ledd Varslingssystemet Voice Broadcast kjem i ny versjon. Vi får et heilt nytt program med ny layout og mange fleire muligheiter. Årets kurs vil difor vere retta mot både nye og gamle alarmhovud/brukarar i Røde Kors. UMS vil og i løpet av våren lansere app som gjer det mulig å betene VB frå smarttelefon. Kurset vil ta for seg oppbygginga og bruken av VB på grunn-nivå. Deltakarane får lære dagleg bruk som registrering av medlemmar, opprette grupper. sende SMS/talemelding og meir. Målgruppe er leiinga i alle avdelingar i distriktet. Mål: Kursdeltakarane være i stand til å forvalte grunnlaget for god varsling i Røde Kors. Førebuingar: Eigen PC, oppdaterte namnelister med telefonnummer på alle i foreiningane. Kursavgift: 200 kr Områdekurs etter forespørsel. Ta kontakt med fagansvarleg og meld i frå om dykkar ønskjer/behov. 9 Kurshaldar: Fagansvarleg VB, Jonny Sollid Påmelding: send namn, avdeling, e-post og mobil til Påmeldingsfrist:

10 PAKKELISTE VINTERKURS Pakkliste; Kvalifisert søk og redning, Vinter (c) Pakkliste for personleg utstyr gjeld kvar enkelt deltakar og rettleiar. Overnattinga blir i vedfyrt Skaidi gamme. Det er difor svært viktig med godt liggeunderlag og god sovepose. Korpsa er ansvarlege for å følgje opp deltakarane sitt personleg utstyr. Pakklista for lagsutstyr gjeld kvart lag, cirka kvar femte deltakar. Korpsa er ansvarlege for å utruste eitt lag om dei sender opp til 5 deltakarar, to lag opp til 10 deltakarar etc. Dersom korpsa manglar noko av utstyret, ta kontakt med kursansvarleg før kurset, så ser vi kva vi kan ordne. Personleg utstyr: Brød og smør til Drytech, grillpølser til kveldskos. Energipose (pose fylt med nøter, tørka frukt, sjokolade eller anna snacks) Ytterklede som er vind- og vasstette. Skisko som er varme og gode å gå med. (Gamasjar) Ski, stavar, skismurning og feller. Skibriller til snørekøyring. Hue og hanskar/vottar med vindtett ytterst. (Eine paret må være vottar) Finlandshette er god å sove med vist det blir kaldt om natta. Ull undertøy eller liknande (ikkje bomull) Ull sokkar (tjukke og tynne) (ikkje bomull) Reserve undertøy, sokkar, hue og hanskar/vottar, vasstett pakka Ekstra genser tjukk (ikkje bomull) Tursekk som er minimum 45 l Termos. Min 1 liter. Vassflasker 1,5 liter Vasstett pakka fyrstikker, stearinlys. Kniv. Søkestang 3 meter. (samanleggbar) Hodelykt og evt handlykt Merkevest type refleks. Kartmappe og kompass. Skrivesaker ute og inne. (blyant) Signalfløyte. Søkestang Litt fyrstehjelpsutstyr til eige forbruk (plaster, gnagsår -plaster, folie, enkeltmannspakke) Solkrem og solbriller, eventuelt slalåmbriller Varm sovepose og liggeunderlag. (liggeunderlag må tåle greiner) Bobleplast stor nok til å rulle ein person inn i (Alle må ha dette med!). Alternativ er jerven duk Toalettsaker, handkle, klebyte Bestikk (skei, kniv og gaffel) 10

11 PAKKELISTE VINTERKURS Lagsutstyr: 2 stk samband med ladar og bæreveske (send ikkje gammalt ubrukeleg utstyr!) Båreduk Ullteppe 2 stk Spjelkesett Fyrstehjelpsutstyr lagsveske (folie, trekanttørkle, elastisk bind, kompressar, tape, saks) 20 meters tau til sikring av pasient på båre 30 meters tau til sikring av båre, mannskap osv Merkeutstyr til søketeig/merkeband Kikkert Øks Samanleggbar/lett båre Kokekar/kjele sett Primus/stormkjøkken 3 snøspadar 4 stk raier på 1m (Brøytestikker) Hugs å merke alt utstyret godt, både personleg og lagsutstyr! Kvifor bobleplast? Lett å bære med seg Isolerer godt Vindtett Vasstett Gjennomsiktig, for eks. Inspeksjon/kontroll av ytre skader Billig å skaffe i motsetning til andre duker, folier, tepper etc. Enkel tilkomst til heile kroppen, riv opp og tape igjen God polstring 11

12 FELLES PROGRAM NESHOLMEN Velkomen til Nesholmen Fredag Oppmøte og registrering Felles opning Middag Fagleiar/Rettleiar/Stabsmøte Innlevering av termos i kiosk for dei som skal ha kaffi eller varmt vatn med seg laurdag. Lørdag Lunsj. Drytech for mannskap i felt Middag Fagleiar-/rettleiar-/stabsmøte Innlevering av termos i kiosk for dei som skal ha kaffi eller varmt vatn med seg sundag. Søndag Frukost (dei som skal i felt smørjer matpakke) Opprydding/utstyrskontroll Utdeling av kursbevis og ferdigheitslister Middag Heimreise (deltakarar) Fagleiar-/rettleiar-/stabsmøte Heimreise fagleiar/rettleiar/stab 12

13 PAKKELISTE GRUNNKURS BARMARK C Hugs å merke alt utstyret godt, både personleg og lagsutstyr! Pakkliste operativt grunnkurs barmark Nedanfor er det sett opp pakkliste for personleg utstyr som alle deltakarane og rettleiarane på grunnkurshelga på Nesholmen må ha med seg. Overnattinga blir i 16 mannstelt for barmark C. Telta ordnar vi med. Det er tidleg på våren og overnatting ute betyr at det er viktig at alle har med seg skikkeleg og varme klede. Personleg utstyr: Utstyr Ytterklede som er vindog vasstette Fjellsko eller liknande som er vasstette og gode å gå i skogen med Hue og hanskar/ vottar Ullundertøy eller superundertøy Ullsokkar (tjukke og tynne) Reserve undertøy, sokkar, lue og hanskar/ vottar Ullgenser / fleecejakke Termos Blyant og notatblokk, A6 eller mindre slik at den går ned i lomma. Vassflaske Fyrstikker, stearinlys Kniv Motbakkemat Merknad/krav På denne årstida kan vi få alt frå sommarvêr til vintervêr, syt for å ha klede som beskyttar deg mot vind og regn. Hugs på at du skal gå mange timar i felt både laurdag og sundag. Desse timane skal du og bere sekk, så godt fottøy må du ha. Husk å gå inn skoa før du kjem, elles kan du få gnagsår. Bomull inn mot huda er strengt forbode på dette kurset, dette gjeld stillongs, trøye og sokkar. Ta med eit ekstra sett til å nytte i soveposen om natta. Pakk dette inn i plastposar slik at det er tørt når du går med det i sekken. Denne er tenkt å ha i sekken. Ein nyttar denne når ein har pause/står i ro/er på post. Når ein er i bevegelse så treng ein neppe eit slikt tjukt plagg. Fordel om denne er uknuseleg, dvs ein ståltermos er suveren til dette. Du må rekne med å gjere notatar heile helga, dvs notere det som går over samband, meldingar, kartreferanse m.m. 1 liter evt to på 0.5 liter. Erfaring frå denne helga at det går minst to liter væske for dag når du er i felt. Sekk med innlagt væsketank er praktisk. Stearinlys er til hjelp ved tenning av bål, fyrstikkene må pakkast vasstett. Fritt val. Pose fylt med peanøtter, sjokolade, seigmenn, mandlar, rosiner eller anna du likar. 13

14 PAKKELISTE GRUNNKURS BARMARK C Utstyr Hovudlykt og evt handlykt Merknad/krav Hugs på reserve batteri til desse. NRKH refleksvest Toalettsaker, handklede Liggeunderlag Sovepose Solkrem og solbriller Litt fyrstehjelpsutstyr til eige forbruk Kartmappe og kompass Ryggsekk som er minimum 45 liter Dette må vere ein godkjent Norges Røde Kors refleksvest, oransje farge. Min. 25mm tjukt, evt 2 stk for best isolasjon. Vi opplever stadig minusgrader om natta på desse kursa så posen må ha ein komforttemperatur på null grader eller lågare. Standard platekompass med 360 graders skive. Standard kartmappe, med blyant og litt skrivepair. Sekken må vere tilpassa deg som brukar, bør ha hoftebelte og polstra skulderreimar. Hugs på at du skal nytte denne i timar i felt, bære ca 8-10 kilo i denne sekken. Sekken kjem til å få noko lagsutstyr, i tillegg til det du sjølv vil ha med deg. NB: tillegg for deltakar og rettleiar på Vannredning Redningsvest/ flytedress Støvlar med godt mønster Varm hue Hanskar/vottar Sikringssele med sikringstau Hjelm Samband Søkestang/båtshake Helst ikkje oppblåsbar type Ikkje seglarstøvlar Helst med skygge Som toler vatn Dei som har 14

15 PAKKELISTE GRUNNKURS BARMARK C Pakkliste lagsutstyr: Pakklista for lagsutstyr gjeld per 4 deltakarar korpset sender. Dvs. at sender korpset 3 deltakarar skal korpset sende med eit sett lagsutstyr, medan sender de 5 deltakarar skal de sende med to sett osv. Dersom korpsa manglar noko av utstyret, ta kontakt med kontaktpersonane i innbydinga før kurset, så ser vi kva vi kan ordne. Korpsa er ansvarlege for at deltakarane dei sender har med kle og utstyr i samsvar med pakklistene. Hugs å merke alt utstyret godt, både personleg og lagsutstyr! Sambandsradio med ladar og ekstra batteri Båreduk To ulltepper Bobleplast (2 x 1,5 m) her kan ein tape saman to mindre flak også Spjelkesett Fyrstehjelpsutstyr (folie, trekanttørkle, elastisk bind, kompressar, tape, saks osv) 13 meters tau til sikring av pasient på båre 30 meters tau til sikring av båre, mannskap Merkeband til bruk i søkjeteig, 1 rull Kikkert Øks evt. feltsag Føresetterklæring for Nesholmen for deltakarar under 18 Underteikna stadfestar at.. har fått lov å delta på Operativ Grunnkurs barmark på Nesholmen i regi av Sogn og Fjordane Røde Kors Hjelpekorps helga 24. til 26. april Denne erklæringa har ungdommen med seg heimatt frå samlinga med underskrift frå ein av dei voksne leiarane på samlinga. Underskrift frå ein føresett Dato Mobilnummer føresett Underskrift frå ansvarleg vaksenleiar på samlinga

16 KURSINFORMASJON KREVANDE LENDE «Søk og redning krevende lende» Kurset innbefatter 1. opplæring i sikring for mannskaper i krevende lende 2. uthenting av personer som er uskadet evt. lettere skadet, og kan gå selv med støtte 3. båremodul - opplæring i uthenting av skadet person ved bruk av båre. Kurset tilbys som en pakke, som omfatter både utstyr og opplæring. Dette er viktig, da utstyr og metode henger tett sammen. Utstyrspakke må kjøpes i god tid før kursgjennomføring (se info under). Båre følger ikke med i utstyrspakken. som hører med til metodesettet. Norges Røde Kors har fått avtale med Aak as om å levere komplett innhold til utstyrspakken. Utstyrspakken bestilles hos Aak as v/ Anders Dingsøyr tlf Ved bestilling oppgi artikkelnr , hvilket korps som bestiller, kontaktperson + mobilnr, samt korpsets fakturaadresse. Pris pr. utstyrspakke er ,- eks. mva. Pakken blir levert fraktfritt, med egen dokumentasjonsperm. Båre er ikke en del av utstyrspakken Dersom hjelpekorps ønsker å anskaffe båre, må denne kjøpes i tillegg. Alle bårer som er godkjent for heising, kan brukes. Ressursgruppe krevende lende har laget en oversikt over egnede bårer (se dokument på Korsveien under «krevende lende»). Instruktører har med båre på kurs. Forutsetninger for kursgjennomføring/deltakelse Hjelpekorps som ønsker å etablere tjeneste i krevende lende, skal ha minst 6 medlemmer med gjennomført kurs «søk og redning i krevende lende», for å kunne ha en tilfredsstillende beredskap. Om korpset har beredskap i krevende lende fra tidligere, kan enkeltmedlemmer melde seg på kurs. Om ikkje må seks personer melde seg på, eller man samarbeider med nabokorpset for å nå seks personer. Det er en forutsetning at metodesettet skal være så enkelt som mulig. Derfor er det ikke nødvendig med klatreerfaring. Det forutsettes likevel at deltakeren har frilufterfaring og er i god fysisk form. Deltakeren må også ha gjennomført kurs som tilsvarer Ettersøkning/redning barmark C. Det understrekes at kurset skal gjennomføres etter mal fra ressursgruppe krevende lende med ressursgruppegodkjente instruktører. Dette er viktig ifm forsikringsdekning. Påmelding Distriktskontoret legger kurset inn i ressurssystemet slik at deltakernes kompetanse blir registrert på hver enkelt deltakers CV etter gjennomført/bestått kurs. Kurset har et begrenset deltakerantall. Deltakeravgift Distriktskontoret setter deltakeravgiften på linje med de andre kursene de arrangerer. Utstyrspakken Før kursstart må hjelpekorpset kjøpe inn utstyrspakken 16 Støtte til kjøp av utstyrspakken Tidligere år har det vært bevilget kroner i støtte til kjøp av utstyrspakken. Det er ikkje avklart om slik støtte vil innvilges inneværende år. Instruktører Instruktører som holder kurset «søk og redning i krevende lende» må være godkjent av ressursgruppe krevende lende. Sekretariatet bistår med instruktøroppsett ifm regionkursene. Behov for flere instruktører Det er behov for flere kvalifiserte instruktører til å undervise i kurset! Er du - eller kjenner du til personer som kan være - aktuelle som instruktør, oppfordres du til å ta kontakt med ressursgruppe krevende lende på e-post hjelpekorps.org. Informasjon om nødvendige kvalifikasjoner finner du i «Retningslinjer for krevende lende grupper, medlemmer og instruktører» som finnes på fagsiden «Krevende lende» på Hjelpekorpsportalen. Faglige spørsmål kan rettes til Endre Grønlund i ressursgruppe krevende lende eller kursansvarlig Kjetil Høidal, se kurskatalog. Administrative spørsmål rettes distriktskontoret. For ressursgruppe krevende lende

Velkomen til kurs i 2012

Velkomen til kurs i 2012 Kurskatalog 2012 HAUST Velkomen til kurs i 2012 Innhaldsliste: side Grunnkurs redning Elv 2 Administrativ leiing 3 Psykisk Førstehjelp (regionkurs) 3 Voice broadcast 4 Vannredning B (regionkurs) 4 Operativ

Detaljer

Storkurshelga 2013. Innhaldsliste: Psykisk Førstehjelp 3. Voice Broadcast 3. Administrativ Leiing 4. Grunnkurs Organisasjon 4

Storkurshelga 2013. Innhaldsliste: Psykisk Førstehjelp 3. Voice Broadcast 3. Administrativ Leiing 4. Grunnkurs Organisasjon 4 Kurskatalog 27.-29. sept. Storkurshelga 2013 Innhaldsliste: side Psykisk Førstehjelp 3 Voice Broadcast 3 Administrativ Leiing 4 Grunnkurs Organisasjon 4 Temakurs Valnemdarbeid 5 Temakurs Mangfold 5 Introduksjon

Detaljer

KREVENDE LENDE -METODE OG INSTRUKTØRSAMLING -SØK OG REDNING I KREVENDE LENDE -RG KL SØKER INSTRUKTØRER

KREVENDE LENDE -METODE OG INSTRUKTØRSAMLING -SØK OG REDNING I KREVENDE LENDE -RG KL SØKER INSTRUKTØRER 19. februar 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps februar 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Bli ungdomsdelegat

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 1 Mars 2010

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 1 Mars 2010 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 1 Mars 2010 90 år med fjellvett! Så tidlig som på 1920-tallet startet Norges Røde Kors med tiltak for å sikre tryggheten for folk som gikk

Detaljer

HARDANGER MARITIME LEIRSKULE MATHILDE

HARDANGER MARITIME LEIRSKULE MATHILDE HARDANGER MARITIME LEIRSKULE MATHILDE INNHALD: Velkomen til leirskulen s. 1 2. GENERELL INFORMASJON, ØKONOMI OG REISE s. 2 Sesong for leirskulen s. 2 Ankomst- og avgangshamn og lengd på tokta s. 2 Pris

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Foto: Yngve Tørrestad VANNRESPONS side 4 TIL TOPPS side 14 FRA FJORD TIL FJELL side 16 KORPSSTAFETTEN side 18 Innhold VANNRESPONS:

Detaljer

HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 7. årgang. Nr. 1-2002. Veien videre...

HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 7. årgang. Nr. 1-2002. Veien videre... HJELPEKORPS Nr. 1-2002 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 7. årgang Veien videre... 2 Innhold Side Leder... 2 Redaksjonelt... 3 Utradisjonelt i Levanger... 4-5 Nytt rekrutteringsmateriell... 6 Kinoreklame...

Detaljer

Infobrev Hjelpekorps september 2008

Infobrev Hjelpekorps september 2008 Infobrev Hjelpekorps september 28 16. september 28 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Hjelpekorps september 28 I dette nummeret: Status

Detaljer

sikkerhet i Norske vinterfjell hvordan være trygg på tur

sikkerhet i Norske vinterfjell hvordan være trygg på tur sikkerhet i Norske vinterfjell hvordan være trygg på tur Innhold God planlegging Villrein Vær- og føremelding Veivalg og kvista løyper Tips for turen i vinterfjellet Utstyr - pakkeliste Velg riktige ski

Detaljer

Prosjektsamar- beid med Geodata og nytt fra Ressurssystemet

Prosjektsamar- beid med Geodata og nytt fra Ressurssystemet 17. desember 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Desember 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet og RK-butikken

Detaljer

KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013

KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013 KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013 Revidert/laget av: ressursgruppe vannredning vann 2010/2011 Godkjent: Ressursgruppe Vann 10/07-2011 Revidert av ressursgruppe vann 20/03-2012

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Juni 2013

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Juni 2013 18. juni 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Juni 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Invitasjon

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GODKJENNING AV SKREDGRUPPER

RETNINGSLINJER FOR GODKJENNING AV SKREDGRUPPER 16. november 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2012 Innhold T.O. - fra sekretariatet 2 Fellestiltak

Detaljer

HUSK! NY GRUNNOPPLÆRING FOR HJELPEKORPS FERDIG. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012

HUSK! NY GRUNNOPPLÆRING FOR HJELPEKORPS FERDIG. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012 18. mai 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012 Innhold T.O. - Nytt fra sekretariatet Ny grunnopplæring

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015. Kontaktinformasjon:

OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015. Kontaktinformasjon: OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015 Kontaktinformasjon: Telefon kontor/styrar: 56 19 27 65 Telefon Seljehaugen/Humlehagen: 945 08 708 Telefon Eikebakken/Bjørkehatten: 409 12 071 INNHALD

Detaljer

RØFF VINTER- CAMP 2014

RØFF VINTER- CAMP 2014 18. februar 2014 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Februar 2014 Innhold T.O. fra sekretariatet og RK-butikken

Detaljer

Velkomen som konfirmant

Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant i kyrkjelydane våre. Velkomen til eit år litt utanom det vanlege. Anten du trur, tvilar eller berre er nyfiken, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja.

Detaljer

til daglig drift i hjelpekorpset

til daglig drift i hjelpekorpset -et hjelpemiddel til daglig drift i hjelpekorpset Side 1 av 65 For at et hjelpekorps skal fungere best mulig, bør det finnes dyktige administrative medlemmer som ivaretar den daglige driften slik at de

Detaljer

INVITASJON OG PROGRAM

INVITASJON OG PROGRAM 16. april 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps April 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Invitasjon:

Detaljer

Helseministeren ønska å møte opp personleg for å takke hjelpemannskapa for den jobben dei har gjort dei siste dagane.

Helseministeren ønska å møte opp personleg for å takke hjelpemannskapa for den jobben dei har gjort dei siste dagane. Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors nr. 3 juli 2011 tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino

Detaljer

MØTEBOK. Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje. Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 MØTELEIAR. Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar

MØTEBOK. Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje. Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 MØTELEIAR. Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar MØTEBOK Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje MØTELEIAR Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar DESSE MØTTE Agnes H. Bernes, medlem Cecilie Engen Fredheim, varamedlem

Detaljer

Regelverk for À jour pr 11. februar 2009

Regelverk for À jour pr 11. februar 2009 Regelverk for À jour pr 11. februar 2009 Side 1 av 39 INNHOLDSFORTEGNELSE Formålet med Norges Røde Kors Hjelpekorps 3 1. Om regelverket 3 1.1 Forholdet mellom RKH regleverk og VOVV 3 2. Kvalitetskrav for

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Knaben Leirskole Oll innerst

Knaben Leirskole Oll innerst Kvinesdal Kommune Norsk Leirskoleforening Knaben Leirskole Oll innerst Knaben Gruvor, 4480 Kvinesdal www.knabenleirskole.no Tlf 38 35 58 66 Organisasjonsnummer: 964 964 076 INFORMASJON til LÆRERE OG KLASSEKONTAKTER

Detaljer

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL INNHALDSLISTE FØREORD:...3 1.0 MÅLET MED EIT UTVIDA SAMARBEID...4

Detaljer

BLI MED PÅ TRØKK 14 INVITASJON TIL «FINSEKURS» 2015. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2014 INVITASJON TIL FAGKURS SKRED. Infobrev Hjelpekorps

BLI MED PÅ TRØKK 14 INVITASJON TIL «FINSEKURS» 2015. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2014 INVITASJON TIL FAGKURS SKRED. Infobrev Hjelpekorps 12. september 2014 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør: Sara Myhren Kornberg (sara.kornberg@redcross.no) Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2014 Innhold T.O. fra sekretariatet

Detaljer

1)Innleiing og mål. 2) Om Bratt Moro AS. 3) Om Fjellsportfestivalen 2015. Program / aktiviteter / informasjon

1)Innleiing og mål. 2) Om Bratt Moro AS. 3) Om Fjellsportfestivalen 2015. Program / aktiviteter / informasjon TRYGGLEIKSDOKUMENT Innhold 1)Innleiing og mål... 3 2) Om Bratt Moro AS... 3 3) Om Fjellsportfestivalen 2015... 3 Program / aktiviteter / informasjon... 3 Gjennomføring/organisering av einskilde aktiviteter

Detaljer

Ordførar i Jølster kommune, Oddmund Klakegg heldt opningstalen til årsmøtet på Skei, helga 23.-25. mars.

Ordførar i Jølster kommune, Oddmund Klakegg heldt opningstalen til årsmøtet på Skei, helga 23.-25. mars. Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 2 - april 2012 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino

Detaljer

Invitasjon til metode- og instruktørsamling søk og redning i krevende lende 19. - 21. april 2013

Invitasjon til metode- og instruktørsamling søk og redning i krevende lende 19. - 21. april 2013 Invitasjon til metode- og instruktørsamling søk og redning i krevende lende 19. - 21. april 2013 HVOR/NÅR Ressursgruppe krevende lende inviterer til «Metode- og instruktørsamling i redning i krevende lende

Detaljer

Knaben Gruvor, 4480 Kvinesdal www.knabenleirskole.no Tlf 38 35 58 66 Faks 38 35 58 91 Organisasjonsnummer: 964 964 076

Knaben Gruvor, 4480 Kvinesdal www.knabenleirskole.no Tlf 38 35 58 66 Faks 38 35 58 91 Organisasjonsnummer: 964 964 076 11 Knaben Leirskole 4473 KVINLOG Knaben Gruvor, 4480 Kvinesdal www.knabenleirskole.no Tlf 38 35 58 66 Faks 38 35 58 91 Organisasjonsnummer: 964 964 076 PRISER 2014 LEIRSKOLER Kr. 390,- pr. pers pr. døgn

Detaljer