Velkomen til kurs i 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkomen til kurs i 2015"

Transkript

1 Kurskatalog 2015 Velkomen til kurs i 2015 Versjon 1.1, 14. januar Innhaldsliste: side Påmelding 2 Kvalifisert søk og redning - vinter (c) 3 Idretsskadekurs 4 Kvalifisert førstehjelp (grunnkurs, 33t) 4 Nesholmen: Operativt grunnkurs barmark C (GSOR og KSOR) 5 Vannredning c-kurs 5 Søk og redning, krevende lende, Regionkurs 6 Grunnkurs samband C/KO-kurs 6 Haust: Lagledelse søk og redning - barmark (B), Regionkurs 8 Grunnkurs kurshaldar / Instruktør II, Regionkurs 7 Voice Broadcast - områdevis 9 Administrativ leiing 9 Vedlegg: Pakkliste kvalifisert søk og redning vinter 10 Rammeprogram Nesholmen april 12 Pakkliste operativt grunnkurs barmark 13 Pakkliste deltakarar og rettleiarar på vannredning c 14 Pakkliste lagsutstyr barmark b 15 Føresetteerklæring Nesholmen 15 Kursinformasjon krevende lende 16

2 KURSTILBOD 2015 VÅR Eit år for jubileum Stian Antonsen Leiar Distriktsråd Hjelpekorps Lykke til med lærerike, kjekke og sosiale kurs! Røde Kors er 150 år i 2015 og det blir eit år for jubileumsfeiring. Hjelpekorpset har gjennom alle år vore ein svært viktig aktør på redning og søk i lokalsamfunnet. Vi er no nest største fylke på antall aksjonar i For å kunne forsette dette god arbeider krevst det at vi har rett og oppdatert kompetanse. Kursing og godkjenning av hjelpekorpsarar (id-kort) er ein nøkkel for at samfunnet skal akseptere oss som den ressursen vi er. Hjelpekorpsarar med id-kort er grunnlag for avtale om pasienttransport med Helse Førde, tildeling av utstyr og ressursar (t.d. Nødnett og transportstøtte) m.m. Den tradisjonelle kurshelga på Nesholmen i april er viktig for rekrutteringa til hjelpekorpset. Nytt sjansen til å verve nye frivillige. Hos oss kan ungdomar og andre få gratis opplæring, opplevingar, aktivitetar og bli ein russurs for dei som treng hjelp. Distriktskontoret kan hjelpe dykk med verving og materiell. Vi har også fokus på vidareutdanning og utdanning av instruktørar og kurshaldarar, og vil i år tilby kurshaldarkurs, administrasjonskurs, og ulike spesial- og regionkurs. Vi sjåast på kurs! Påmelding Korpsleiinga i korpset ditt skal godkjenne påmeldinga. Du sjølv eller korspleiinga melder deg på kurset i Ressurssystemet. 1. Logg på med ditt medlemsnummer. 2. Velg Røde Kors Kurs i venstre kolonne. 3. Velg Sogn og Fjordane på nedtrekksmenyen under Søk kurs i fylke. 4. Klikk på Søk. 5. Tilgjengelege kurs i distriktet kjem opp øvst. 6. Klikk på ønska kurs. 7. Meld deg på ved å klikke «Meld på kurs» nedst til venstre. 8. Har du «OPER»-tilgang og skal melde på andre, klikk på «meld på deltakere» 9. Klikk på forstørrelsesglaset for å søke opp medlemmer, klikk «meld på». Viktig I: Bruk meldingsfelt for å opplyse om du ikkje skal overnatte på kurs med innlagt overnatting, om allergiar eller andre viktige forhold. Viktig II: påmelding er bindande. Manglande oppmøte kan føre til fakturering. For spørsmål om innhald i kursa, kontakt kursansvarlege, eventuelt tilretteleggar Britt Tjønneland på Røde Kors Sogn og Fjordane distriktskontor, på telefon , Spørsmål angåande påmelding, avmelding eller forpleining rettast Lis Munkvold, KURSKATALOGEN ER MED ATTERHALD OM ENDRINGAR 2

3 KURSTILBOD 2015 VINTER Kvalifisert søk og redning Vinter 20. februar til 22. februar, Utvikfjellet Føremål: Deltakarane skal etter kurset vere i stand til å løyse søke- rednings- og vaktoppdrag under vinterforhold. Innhald: Friluftsliv i vinterfjellet, orientering, kameratredning, transport, improvisert skikjelke, søkeprosedyrer, merking av skred og funn, søk med sondestang, redning i alpinbakke. Krav: Deltakar må vere godkjend hjelpekorpsar med ID-kort, fullført barmark C eller tilsvarande, ha grunnleggande skiferdigheiter, ha tilgang på utstyret i pakklista. Aldersgrense 16 år (med løyve av føresett under 18 år) Pris pr. person: Fre-Søn. full pensjon med feltrasjonar i vedfyrt gamme: kroner 500,- Kursavgift: kroner 400,- Påmelding: Ressurssystemet; Klikk «Røde Kors Kurs», velg «Sogn og Fjordane», klikk «søk», velg «Kvalifisert søk og redning vinter». Korpsleiinga skal godkjenne påmelding. Påmeldingsfrist: 6. februar Vedlagt pakkliste bak i katalogen. Lucas Iversen, Eid RKHjk Påmelding: Ressurssystemet. 3

4 KURSTILBOD 2014 VÅR Idrettsskadekurs 18. april kl 10-15, Røde Korsbygget, Førde Mål for kurset: Kurset skal gje deltakarane innføring i førstehjelp ved idrettsskader, og sikre idrettsutøveren den beste førstehjelpa for å oppnå kortast mogeleg skadeavbrot. Innhald: Kurset tar for seg følgjande tema: Innføring anatomi og fysiologi Dei mest vanlege idrettsskadane RICE-prinsippet (tidlegare CRIE) Praktisk RICE Krav: Aktive medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps som har fullført kvalifisert førstehjelp. Frist påmelding: 4. april Pris pr. person: 400 kroner Lis Maria Munkvold Påmelding: send namn, mobil, e-post, avdeling til: Kvalifisert førstehjelp, grunnkurs, 33 t mai og mai, Førde Helge Lekven Påmelding: Ressurssystemet (kvalifisert førstehjelp) Påmeldingsfrist: 22. april Føremål: Grunnleggande førstehjelpsopplæring for å bli godkjent hjelpekorpsar. Kvalifiserer deg til å ta sanitetsvakter og krav for å vere med på søk og redningsoppdrag. Kurset er eit tilbod d-rådet gjev for dei som ikkje har fått høve til å ta førstehjelpskurs lokalt. Innhald: Den første livreddande hjelpa, alvorlege skader og sjukdomstilstandar, ulykker og førebyggande tiltak. Målgruppe: Alle som vil bli aktiv medlem i Røde Kors. Krav for deltaking: Introduksjon til Røde Kors. Pris pr person: Fre-søn full pensjon Førde Camping hytte: kroner 2400,- Kursavgift: kroner 800,- NB - meld frå i meldingsfeltet om du ikkje skal ha overnatting. 4

5 NESHOLMEN VÅR 2015 Operativt Grunnkurs Barmark C (GSOR/KSOR) april på Nesholmen i Gloppen Føremål: Dette kurset må ein ha for å vere med på søk og redningsaksjon. Kurset er ope for alle i Hjelpekorpset, eller dei som snusar på å bli hjelpekorpsarar. Lågaste aldersgrense er sett til 15 år. Personar under 18 år skal ta med foreldreattest til sitt hjelpekorps før avreise. Metode: Opplæringa vil bli lagvis, med 2 rettleiarar på kvart lag. Det blir praktiske postar og øvingar ute i naturen. Ein leiter etter sakna i skog og i vatn, går manngard, surrar og heiser båre, lærer kart og kompass og knutar, lærer å bruke VHF-radio, søke på stranda og mykje meir. Overnatting vert i gamme/telt. Program og pakkliste bakerst. Pris pr. person: Fre-Søn. full pensjon, telt: kr. 0,- Kursavgift: kr. 0,- Anita K. Vik Påmelding: Meld på Grunnkurs søk og redning (GSOR) i Ressurssystemet. Kurset på Nesholmen inneheld både GSOR og Kvalifisert søk or redning. Påmeldingsfrist: fredag 10/4. Vannredning C-kurs april på Nesholmen i Gloppen Dette kurset er eit grunnleggande kurs i vannredning, der deltakaren får teoretisk og praktisk kunnskap og dugleik i å søke i vatn og sjø frå båt og i strandlinja. Kurset gir også kunnskap om sikring, ulikt utstyr, bruk av sjøkart og legg spesielt vekt på hypotermi. Korleis ein kan assistere dykkarar blir også belyst. Sjå pakkliste bakerst. Krav: Deltakar skal vere 18 år, ha gyldig id-kort og delteke på grunnkurs barmark C. Pris pr. person: Fre-Søn. full pensjon, hytte kroner 1100,- Kursavgift kroner 400,- Espen Aldeholm Rysjedal Påmelding i Ressurssystemet: c-kurs vann. Påmeldingsfrist: fredag 10. april 5

6 NESHOLMEN VÅR 2015 Søk og redning, Krevande lende april på Nesholmen Kjetil Høidal Påmelding i ressurssystemet: søk og redning krevende lende Påmeldingsfrist: fredag 10. april. Grunnkurs samband + tracking og KO-vogn april Nesholmen Mål: Deltakarane får opplæring i søk og enkel redning av uskadd eller lettare skadd person i krevande lende. Innhald: Enkel sikring for mannskap og uthenting av personar. Utstyrspakke: Før kurset må hjelpekorpset kjøpe utstyrspakken som høyrer med til metodesettet. Inneheld komplett utstyr for fire personar, samt sele og hjelp til ein skadd. Ei utstyrspakke kostar kroner eks. mva. I tillegg er ei spesialbåre ønskelig. Utstyr kjøpast hos Aak As, ved Anders Dingsøyr: tlf Oppgje artikkelnr , namn på korps, kontaktperson og fakturaadressa til korpset. Landsrådet har som regel hatt ei tilskotsordning på kroner, info. kjem seinare. Les meir på Korsveien (søk på «krevende lende») og sjå vedlegg bak i katalogen. Krav til deltakar: Id-kort, fullført barmark C, god friluftserfaring og fysisk form. Krav til korps: For å vere eit operativt korps i krevande lende, skal ein vere minst seks kvalifiserte medlemmer. Dette, og utstyrspakkar, kan løysast i samarbeid med nabokorps. Pakkliste: Som Barmark C. Pris pr. person: Fre-Søn.- full pensjon på hytte: kroner 1100,- Kursavgift: kroner 400,- Mål: Deltakarane skal lære grunnleggande sambandteneste, ta i bruk trackingserveren til Røde Kors, få kjennskap til korleis bruke KO-vogna, kartprogram og anna sambandsutstyr. Innhald: Innføring i sambandsrutiner, ny talemodell, korleis trackingsystemet er bygd opp. Gjennomgang av sambandsreglement, sambandsutbygging, korleis skaffe utstyr, ulike trackereiningar, polaricserver, KO-vogn, radiobølgjer, dekningskart og kartprogram. Målgruppe: Personar med interesse for samband og tracking. Kurset eller tilsvarande kompetanse er eit krav for framtidige lokale opplæringsansvarlege/superbrukarar for nødnett som manglar grunnkurset. Krav: Deltakar må ha med eiga datamaskin. Pris pr person: Fre-søn, full pensjon, hytte: kroner 1100,- Deltakaravgift kroner 6 400,- Kursansvar: Sambandsgruppa ved leiar Anders Myklebost Påmelding: Ressurssystemet (grunnkurs samband) Påmeldingsfrist 10. april.

7 KURSTILBOD 2015 HAUST - OPPDATERT KATALOG KJEM I JUNI Grunnkurs kurshaldar/ Instruktør II - Regionkurs Til hausten i Førde Føremål: Kurset gjev kompetanse til å vere instruktør i Røde Kors. Kurset skal gje eit pedagogisk fundament for å halde kurs, men går lite inn på faga det kan instruerast i. Kombinert med kurset «vidaregåande førstehjelp» i oktober/november, kvalifiserer kurset til dømes å halde kvalifisert førstehjelpsopplæring i Hjelpekorpset. Innhald: Innsikt i pedagogiske omgrep og læringsteoriar. Planlegge og gjennomføre undervisning og legge til rette for gode læringssituasjonar. Deltakarane skal i løpet av kurset få øve seg og halde fire framføringar, ein valfri og tre tildelte. Krav: Kurset er ope for alle avdelingar i Røde Kors. For Hjelpekorpsarar gjeld krav om gyldig ID-kort. Andre deltakarar skal ha Introduksjon til Røde Kors, Norsk grunnkurs førstehjelp og fagkompetanse i eitt eller fleire Røde Kors tema. Pris pr. person: Førde camping, full pensjon hytte: kroner 0,- Kursavgift: kroner 800,- Are Fagerli Påmelding: Ressurssystemet (registrert som grunnkurs kursholdere). NB: I «øvrige opplysninger» oppgir du overnatting eller ikkje. Påmeldingsfrist: 7

8 KURSTILBOD 2015 HAUST Lagleiing søk og redning (LSOR) Regionkurs Til hausten Mål: Kurset skal gje deltakarane naudsynte kunnskapar, ferdigheiter og haldningar for å leie frivillige mannskap i ulike oppdrag. Etter ferdig opplæring skal deltakarane kunne utøve leiarskap på lagsnivå innan ettersøking og skadestadsarbeid. Leiarskapet skal sikre tryggleiken til mannskapa og utføre oppdrag innanfor avtalte rammer. Tema: Dette er eit lagleiarkurs. Leiarskapsteori, mottak av melding og framføring av ordre, formell og uformell debrief, praktisk leiing i felt, eigenevaluering. Krav: Kurset er obligatorisk for operative leiaroppgåver i eit Hjelpekorps. Minimumskrav er godkjent førstehjelpskurs med gyldig id-kort, godkjente ferdigheitslister tilsvarande barmark C. Dokumentasjon må følgje påmelding. Kurset er eit feltkurs med lange økter i skog og mark. Det er difor ein føresetnad at deltakarane kan gå langt, bere tungt og er rett/tilstrekkeleg utstyrt. Pris pr. person: Fre-søn full pensjon, hytte: kroner kursavgift: kroner Leo Cirotzki Påmelding: Ressurssystemet Påmeldingsfrist: Sogn og Fjordane Røde Kors 6800 FØRDE Faktura adresse: Tlf: E-post: Bank: Langebruvegen 28 Postboks 6585 Faks: Org.nr: NO Trondheim 8

9 KURSTILBOD 2015 HAUST Administrativ Leiing Kurs i område etter ønskje frå lokale ledd Distriktskontoret Påmelding: Påmeldingsfrist: Kurset gjev ei innføring i Ressurssystemet og Korsveien med desse programma sine funksjonar for aktive i Røde Kors. Fokuset i kurset er administrering av nyttige og viktige verktøy for troikaen i hjelpekorpset, som for eksempel bestilling av ID-kort, oppretting av kurs og individuell bruk av Min side til kompetanse- og ressursregistrering. Dessutan innføring i økonomi og budsjett, søknad om støtte og kjennskap til regelverk og instruksar. Føremål: Gje innføring, oversikt og tryggleik i administrative oppgåver og hjelpemiddel. Målgruppe: Leiarar i hjelpekorpset, spesielt administrativ leiar. Førebuingar: Eigen PC. Brukartilgong på Ressurssystemet og Korsveien Kursavgift: 200 kr Påmelding med namn, avdeling, e-post og mobil til kvar deltakarane Voice Broadcast Kurs i området etter ønskje frå lokale ledd Varslingssystemet Voice Broadcast kjem i ny versjon. Vi får et heilt nytt program med ny layout og mange fleire muligheiter. Årets kurs vil difor vere retta mot både nye og gamle alarmhovud/brukarar i Røde Kors. UMS vil og i løpet av våren lansere app som gjer det mulig å betene VB frå smarttelefon. Kurset vil ta for seg oppbygginga og bruken av VB på grunn-nivå. Deltakarane får lære dagleg bruk som registrering av medlemmar, opprette grupper. sende SMS/talemelding og meir. Målgruppe er leiinga i alle avdelingar i distriktet. Mål: Kursdeltakarane være i stand til å forvalte grunnlaget for god varsling i Røde Kors. Førebuingar: Eigen PC, oppdaterte namnelister med telefonnummer på alle i foreiningane. Kursavgift: 200 kr Områdekurs etter forespørsel. Ta kontakt med fagansvarleg og meld i frå om dykkar ønskjer/behov. 9 Kurshaldar: Fagansvarleg VB, Jonny Sollid Påmelding: send namn, avdeling, e-post og mobil til Påmeldingsfrist:

10 PAKKELISTE VINTERKURS Pakkliste; Kvalifisert søk og redning, Vinter (c) Pakkliste for personleg utstyr gjeld kvar enkelt deltakar og rettleiar. Overnattinga blir i vedfyrt Skaidi gamme. Det er difor svært viktig med godt liggeunderlag og god sovepose. Korpsa er ansvarlege for å følgje opp deltakarane sitt personleg utstyr. Pakklista for lagsutstyr gjeld kvart lag, cirka kvar femte deltakar. Korpsa er ansvarlege for å utruste eitt lag om dei sender opp til 5 deltakarar, to lag opp til 10 deltakarar etc. Dersom korpsa manglar noko av utstyret, ta kontakt med kursansvarleg før kurset, så ser vi kva vi kan ordne. Personleg utstyr: Brød og smør til Drytech, grillpølser til kveldskos. Energipose (pose fylt med nøter, tørka frukt, sjokolade eller anna snacks) Ytterklede som er vind- og vasstette. Skisko som er varme og gode å gå med. (Gamasjar) Ski, stavar, skismurning og feller. Skibriller til snørekøyring. Hue og hanskar/vottar med vindtett ytterst. (Eine paret må være vottar) Finlandshette er god å sove med vist det blir kaldt om natta. Ull undertøy eller liknande (ikkje bomull) Ull sokkar (tjukke og tynne) (ikkje bomull) Reserve undertøy, sokkar, hue og hanskar/vottar, vasstett pakka Ekstra genser tjukk (ikkje bomull) Tursekk som er minimum 45 l Termos. Min 1 liter. Vassflasker 1,5 liter Vasstett pakka fyrstikker, stearinlys. Kniv. Søkestang 3 meter. (samanleggbar) Hodelykt og evt handlykt Merkevest type refleks. Kartmappe og kompass. Skrivesaker ute og inne. (blyant) Signalfløyte. Søkestang Litt fyrstehjelpsutstyr til eige forbruk (plaster, gnagsår -plaster, folie, enkeltmannspakke) Solkrem og solbriller, eventuelt slalåmbriller Varm sovepose og liggeunderlag. (liggeunderlag må tåle greiner) Bobleplast stor nok til å rulle ein person inn i (Alle må ha dette med!). Alternativ er jerven duk Toalettsaker, handkle, klebyte Bestikk (skei, kniv og gaffel) 10

11 PAKKELISTE VINTERKURS Lagsutstyr: 2 stk samband med ladar og bæreveske (send ikkje gammalt ubrukeleg utstyr!) Båreduk Ullteppe 2 stk Spjelkesett Fyrstehjelpsutstyr lagsveske (folie, trekanttørkle, elastisk bind, kompressar, tape, saks) 20 meters tau til sikring av pasient på båre 30 meters tau til sikring av båre, mannskap osv Merkeutstyr til søketeig/merkeband Kikkert Øks Samanleggbar/lett båre Kokekar/kjele sett Primus/stormkjøkken 3 snøspadar 4 stk raier på 1m (Brøytestikker) Hugs å merke alt utstyret godt, både personleg og lagsutstyr! Kvifor bobleplast? Lett å bære med seg Isolerer godt Vindtett Vasstett Gjennomsiktig, for eks. Inspeksjon/kontroll av ytre skader Billig å skaffe i motsetning til andre duker, folier, tepper etc. Enkel tilkomst til heile kroppen, riv opp og tape igjen God polstring 11

12 FELLES PROGRAM NESHOLMEN Velkomen til Nesholmen Fredag Oppmøte og registrering Felles opning Middag Fagleiar/Rettleiar/Stabsmøte Innlevering av termos i kiosk for dei som skal ha kaffi eller varmt vatn med seg laurdag. Lørdag Lunsj. Drytech for mannskap i felt Middag Fagleiar-/rettleiar-/stabsmøte Innlevering av termos i kiosk for dei som skal ha kaffi eller varmt vatn med seg sundag. Søndag Frukost (dei som skal i felt smørjer matpakke) Opprydding/utstyrskontroll Utdeling av kursbevis og ferdigheitslister Middag Heimreise (deltakarar) Fagleiar-/rettleiar-/stabsmøte Heimreise fagleiar/rettleiar/stab 12

13 PAKKELISTE GRUNNKURS BARMARK C Hugs å merke alt utstyret godt, både personleg og lagsutstyr! Pakkliste operativt grunnkurs barmark Nedanfor er det sett opp pakkliste for personleg utstyr som alle deltakarane og rettleiarane på grunnkurshelga på Nesholmen må ha med seg. Overnattinga blir i 16 mannstelt for barmark C. Telta ordnar vi med. Det er tidleg på våren og overnatting ute betyr at det er viktig at alle har med seg skikkeleg og varme klede. Personleg utstyr: Utstyr Ytterklede som er vindog vasstette Fjellsko eller liknande som er vasstette og gode å gå i skogen med Hue og hanskar/ vottar Ullundertøy eller superundertøy Ullsokkar (tjukke og tynne) Reserve undertøy, sokkar, lue og hanskar/ vottar Ullgenser / fleecejakke Termos Blyant og notatblokk, A6 eller mindre slik at den går ned i lomma. Vassflaske Fyrstikker, stearinlys Kniv Motbakkemat Merknad/krav På denne årstida kan vi få alt frå sommarvêr til vintervêr, syt for å ha klede som beskyttar deg mot vind og regn. Hugs på at du skal gå mange timar i felt både laurdag og sundag. Desse timane skal du og bere sekk, så godt fottøy må du ha. Husk å gå inn skoa før du kjem, elles kan du få gnagsår. Bomull inn mot huda er strengt forbode på dette kurset, dette gjeld stillongs, trøye og sokkar. Ta med eit ekstra sett til å nytte i soveposen om natta. Pakk dette inn i plastposar slik at det er tørt når du går med det i sekken. Denne er tenkt å ha i sekken. Ein nyttar denne når ein har pause/står i ro/er på post. Når ein er i bevegelse så treng ein neppe eit slikt tjukt plagg. Fordel om denne er uknuseleg, dvs ein ståltermos er suveren til dette. Du må rekne med å gjere notatar heile helga, dvs notere det som går over samband, meldingar, kartreferanse m.m. 1 liter evt to på 0.5 liter. Erfaring frå denne helga at det går minst to liter væske for dag når du er i felt. Sekk med innlagt væsketank er praktisk. Stearinlys er til hjelp ved tenning av bål, fyrstikkene må pakkast vasstett. Fritt val. Pose fylt med peanøtter, sjokolade, seigmenn, mandlar, rosiner eller anna du likar. 13

14 PAKKELISTE GRUNNKURS BARMARK C Utstyr Hovudlykt og evt handlykt Merknad/krav Hugs på reserve batteri til desse. NRKH refleksvest Toalettsaker, handklede Liggeunderlag Sovepose Solkrem og solbriller Litt fyrstehjelpsutstyr til eige forbruk Kartmappe og kompass Ryggsekk som er minimum 45 liter Dette må vere ein godkjent Norges Røde Kors refleksvest, oransje farge. Min. 25mm tjukt, evt 2 stk for best isolasjon. Vi opplever stadig minusgrader om natta på desse kursa så posen må ha ein komforttemperatur på null grader eller lågare. Standard platekompass med 360 graders skive. Standard kartmappe, med blyant og litt skrivepair. Sekken må vere tilpassa deg som brukar, bør ha hoftebelte og polstra skulderreimar. Hugs på at du skal nytte denne i timar i felt, bære ca 8-10 kilo i denne sekken. Sekken kjem til å få noko lagsutstyr, i tillegg til det du sjølv vil ha med deg. NB: tillegg for deltakar og rettleiar på Vannredning Redningsvest/ flytedress Støvlar med godt mønster Varm hue Hanskar/vottar Sikringssele med sikringstau Hjelm Samband Søkestang/båtshake Helst ikkje oppblåsbar type Ikkje seglarstøvlar Helst med skygge Som toler vatn Dei som har 14

15 PAKKELISTE GRUNNKURS BARMARK C Pakkliste lagsutstyr: Pakklista for lagsutstyr gjeld per 4 deltakarar korpset sender. Dvs. at sender korpset 3 deltakarar skal korpset sende med eit sett lagsutstyr, medan sender de 5 deltakarar skal de sende med to sett osv. Dersom korpsa manglar noko av utstyret, ta kontakt med kontaktpersonane i innbydinga før kurset, så ser vi kva vi kan ordne. Korpsa er ansvarlege for at deltakarane dei sender har med kle og utstyr i samsvar med pakklistene. Hugs å merke alt utstyret godt, både personleg og lagsutstyr! Sambandsradio med ladar og ekstra batteri Båreduk To ulltepper Bobleplast (2 x 1,5 m) her kan ein tape saman to mindre flak også Spjelkesett Fyrstehjelpsutstyr (folie, trekanttørkle, elastisk bind, kompressar, tape, saks osv) 13 meters tau til sikring av pasient på båre 30 meters tau til sikring av båre, mannskap Merkeband til bruk i søkjeteig, 1 rull Kikkert Øks evt. feltsag Føresetterklæring for Nesholmen for deltakarar under 18 Underteikna stadfestar at.. har fått lov å delta på Operativ Grunnkurs barmark på Nesholmen i regi av Sogn og Fjordane Røde Kors Hjelpekorps helga 24. til 26. april Denne erklæringa har ungdommen med seg heimatt frå samlinga med underskrift frå ein av dei voksne leiarane på samlinga. Underskrift frå ein føresett Dato Mobilnummer føresett Underskrift frå ansvarleg vaksenleiar på samlinga

16 KURSINFORMASJON KREVANDE LENDE «Søk og redning krevende lende» Kurset innbefatter 1. opplæring i sikring for mannskaper i krevende lende 2. uthenting av personer som er uskadet evt. lettere skadet, og kan gå selv med støtte 3. båremodul - opplæring i uthenting av skadet person ved bruk av båre. Kurset tilbys som en pakke, som omfatter både utstyr og opplæring. Dette er viktig, da utstyr og metode henger tett sammen. Utstyrspakke må kjøpes i god tid før kursgjennomføring (se info under). Båre følger ikke med i utstyrspakken. som hører med til metodesettet. Norges Røde Kors har fått avtale med Aak as om å levere komplett innhold til utstyrspakken. Utstyrspakken bestilles hos Aak as v/ Anders Dingsøyr tlf Ved bestilling oppgi artikkelnr , hvilket korps som bestiller, kontaktperson + mobilnr, samt korpsets fakturaadresse. Pris pr. utstyrspakke er ,- eks. mva. Pakken blir levert fraktfritt, med egen dokumentasjonsperm. Båre er ikke en del av utstyrspakken Dersom hjelpekorps ønsker å anskaffe båre, må denne kjøpes i tillegg. Alle bårer som er godkjent for heising, kan brukes. Ressursgruppe krevende lende har laget en oversikt over egnede bårer (se dokument på Korsveien under «krevende lende»). Instruktører har med båre på kurs. Forutsetninger for kursgjennomføring/deltakelse Hjelpekorps som ønsker å etablere tjeneste i krevende lende, skal ha minst 6 medlemmer med gjennomført kurs «søk og redning i krevende lende», for å kunne ha en tilfredsstillende beredskap. Om korpset har beredskap i krevende lende fra tidligere, kan enkeltmedlemmer melde seg på kurs. Om ikkje må seks personer melde seg på, eller man samarbeider med nabokorpset for å nå seks personer. Det er en forutsetning at metodesettet skal være så enkelt som mulig. Derfor er det ikke nødvendig med klatreerfaring. Det forutsettes likevel at deltakeren har frilufterfaring og er i god fysisk form. Deltakeren må også ha gjennomført kurs som tilsvarer Ettersøkning/redning barmark C. Det understrekes at kurset skal gjennomføres etter mal fra ressursgruppe krevende lende med ressursgruppegodkjente instruktører. Dette er viktig ifm forsikringsdekning. Påmelding Distriktskontoret legger kurset inn i ressurssystemet slik at deltakernes kompetanse blir registrert på hver enkelt deltakers CV etter gjennomført/bestått kurs. Kurset har et begrenset deltakerantall. Deltakeravgift Distriktskontoret setter deltakeravgiften på linje med de andre kursene de arrangerer. Utstyrspakken Før kursstart må hjelpekorpset kjøpe inn utstyrspakken 16 Støtte til kjøp av utstyrspakken Tidligere år har det vært bevilget kroner i støtte til kjøp av utstyrspakken. Det er ikkje avklart om slik støtte vil innvilges inneværende år. Instruktører Instruktører som holder kurset «søk og redning i krevende lende» må være godkjent av ressursgruppe krevende lende. Sekretariatet bistår med instruktøroppsett ifm regionkursene. Behov for flere instruktører Det er behov for flere kvalifiserte instruktører til å undervise i kurset! Er du - eller kjenner du til personer som kan være - aktuelle som instruktør, oppfordres du til å ta kontakt med ressursgruppe krevende lende på e-post hjelpekorps.org. Informasjon om nødvendige kvalifikasjoner finner du i «Retningslinjer for krevende lende grupper, medlemmer og instruktører» som finnes på fagsiden «Krevende lende» på Hjelpekorpsportalen. Faglige spørsmål kan rettes til Endre Grønlund i ressursgruppe krevende lende eller kursansvarlig Kjetil Høidal, se kurskatalog. Administrative spørsmål rettes distriktskontoret. For ressursgruppe krevende lende

Velkomen til kurs i 2012

Velkomen til kurs i 2012 Kurskatalog 2012 HAUST Velkomen til kurs i 2012 Innhaldsliste: side Grunnkurs redning Elv 2 Administrativ leiing 3 Psykisk Førstehjelp (regionkurs) 3 Voice broadcast 4 Vannredning B (regionkurs) 4 Operativ

Detaljer

Velkomen til kurs i 2012

Velkomen til kurs i 2012 Kurskatalog 2012 Velkomen til kurs i 2012 Innhaldsliste: side Operativt Grunnkurs Barmark 3 Vannredning grunnkurs C 4 Krevande lende b/c 4 Klart KO seminar 5 Grunnkurs redning Elv 5 Administrativ leiing

Detaljer

Velkomen på kurs i 2016

Velkomen på kurs i 2016 Kurskatalog 2016 Velkomen på kurs i 2016 Versjon 1.2, 10/1 2016 Kurs og samlingar dato side Grunnopplæring Kvalifisert førstehjelp 4.-6. mars og 8.-10. april 3 Dette er Røde Kors Hjelpekorps 15.-17. april

Detaljer

Velkomen til kurs i 2013

Velkomen til kurs i 2013 Kurskatalog 2013 Velkomen til kurs i 2013 Innhaldsliste: side Grunnkurs Skred 3 Skuter grunnkurs 3 Skuter vidaregåande kurs Regionkurs 4 Instruktør trinn II/Grunnkurs kurshaldar 4 Vannredning B Regionkurs

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Bømlo folkehøgskule, Pinsehelga 21-25 mai 2015

Bømlo folkehøgskule, Pinsehelga 21-25 mai 2015 Bømlo folkehøgskule, Pinsehelga 21-25 mai 2015 Velkomen til regionkurshelg! PÅMELDING: Påmelding på ressurssystemet og eige påmeldingsskjema Alle korps skal sende inn en prioritert liste over godkjente

Detaljer

REFERAT FORELDREMØTE 24.02

REFERAT FORELDREMØTE 24.02 REFERAT FORELDREMØTE 24.02 Tema: leirskule 14-18.03 Skulen har fått liste frå leirskulen med anbefalinger til kva dei skal ha med seg. På leirskulen skal dei ut på tur kvar dag uansett vèr, og det er viktig

Detaljer

Bømlo folkehøgskule, Pinsehelga 21-25 mai 2015

Bømlo folkehøgskule, Pinsehelga 21-25 mai 2015 Bømlo folkehøgskule, Pinsehelga 21-25 mai 2015 Velkomen til regionkurshelg! Tilgjengelege kurs - LSOR barmark - Vidaregåande fyrstehjelp - Sminke og markør - Kurs i organisasjon og leiing - Instruktør

Detaljer

Storkurshelga 2013. Innhaldsliste: Psykisk Førstehjelp 3. Voice Broadcast 3. Administrativ Leiing 4. Grunnkurs Organisasjon 4

Storkurshelga 2013. Innhaldsliste: Psykisk Førstehjelp 3. Voice Broadcast 3. Administrativ Leiing 4. Grunnkurs Organisasjon 4 Kurskatalog 27.-29. sept. Storkurshelga 2013 Innhaldsliste: side Psykisk Førstehjelp 3 Voice Broadcast 3 Administrativ Leiing 4 Grunnkurs Organisasjon 4 Temakurs Valnemdarbeid 5 Temakurs Mangfold 5 Introduksjon

Detaljer

INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED

INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED Sogndal 13. 15. februar 2015 Røde Kors Hjelpekorps inviterer til veileder- metodesamling skred fredag 13. søndag 15. februar 2015 i Sogndal. Ressursgruppe Skred

Detaljer

RØFF. Velkomen til aktivitetshelg. Ungdomssamling

RØFF. Velkomen til aktivitetshelg. Ungdomssamling Ungdomssamling Velkomen til aktivitetshelg RØDE KORS FRILUFTSLIV OG RØFF FØRSTEHJELP Skei 14.-16. februar Samling og kurs i alt frå arbeid med born og unge til førstehjelp og friluftsliv. I tillegg til

Detaljer

FRI 30 STUDIESTART HAUSTSEMESTERET 2008

FRI 30 STUDIESTART HAUSTSEMESTERET 2008 Til studentar som får melding om opptak på FRI 30 / FKR 105 hausten 2008. FRI 30 STUDIESTART HAUSTSEMESTERET 2008 FRI 30 startar ordinært studium hausten 2008 i veke 33, d.v.s. 11. august. Men med eit

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Invitasjon til metode- og instruktørsamling søk og redning i krevende lende 19. - 21. april 2013

Invitasjon til metode- og instruktørsamling søk og redning i krevende lende 19. - 21. april 2013 Invitasjon til metode- og instruktørsamling søk og redning i krevende lende 19. - 21. april 2013 HVOR/NÅR Ressursgruppe krevende lende inviterer til «Metode- og instruktørsamling i redning i krevende lende

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Hindrer og lindrer nød. Region Vest Storkurshelg Sommer Pinsen, 25.-28.mai 2012 Bømoen, Voss. Velkommen til kurs!

Hindrer og lindrer nød. Region Vest Storkurshelg Sommer Pinsen, 25.-28.mai 2012 Bømoen, Voss. Velkommen til kurs! Hindrer og lindrer nød Region Vest Storkurshelg Sommer Pinsen, 25.-28.mai 2012 Bømoen, Voss Velkommen til kurs! Velkommen til kurs! Det er en stor glede for meg på å kunne ønske deg velkommen til pinsekurshelg

Detaljer

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF 1 INNHOLD OM RETTLEIAREN... 3 FUNKSJONANE PÅ «MIN SIDE»... 3 MINE SAKER...

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED

INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED Sirdal 8. 10. februar 2013 Røde Kors Hjelpekorps inviterer til veileder- metodesamling skred fredag 8. søndag 10. februar 2013 i Sirdal. Ressursgruppe Skred

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Velkommen til Profesjonshøgskolen ved UiN

Velkommen til Profesjonshøgskolen ved UiN Velkommen til Profesjonshøgskolen ved UiN Det er en stor glede å ønske deg velkommen som student ved studiet i Friluftsliv, årsstudium ved Universitetet i Nordland. Vi håper at du nå er motivert for og

Detaljer

Sommerkursene. Røde Kors Hjelpekorps Region Øst. Kr.H.fartshelgen 8.-12. mai. Velkommen til

Sommerkursene. Røde Kors Hjelpekorps Region Øst. Kr.H.fartshelgen 8.-12. mai. Velkommen til 2013 Røde Kors Hjelpekorps Region Øst Sommerkursene Kr.H.fartshelgen 8.-12. mai Velkommen til Stavern Sentrale kurs åpent for hele landet å søke: Hovedinstruktørkurs NGF Idrettsskade (B) Mental Førstehjelp

Detaljer

Velkommen til songarstemne i Florø!

Velkommen til songarstemne i Florø! Velkommen til songarstemne i Florø! Det er ei glede for oss i Jomentum å ynskje koret dykkar velkommen til Songarstemne i Florø 6. 8. juni.vi skal lage minnerike dagar for alle som besøker oss i Florø,

Detaljer

God påske! Infobrev mars 2008. Sendes pr mail til alle D-råd og Hjelpekorps Utgis av ressursgruppe Informasjon,, Røde Kors Hjelpekorps Otto.

God påske! Infobrev mars 2008. Sendes pr mail til alle D-råd og Hjelpekorps Utgis av ressursgruppe Informasjon,, Røde Kors Hjelpekorps Otto. Infobrev mars 2008 Nr 02/08 Sendes pr mail til alle D-råd og Hjelpekorps Utgis av ressursgruppe Informasjon,, Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Lars-Otto.Laukvik Otto.Laukvik(a) (a)redcross.no (a) = @ God

Detaljer

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008!

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008! INVITASJON til Etne Cup 2008 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 20. 22. Juni 2008 Klasseinndeling Etne Cup 2008: Klasse Navn Født etter 1 Gutar 9 (5`er fotball) 1.1.1999 2 Gutar

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Brekurs - Fjellsportkurs - Klatrekurs - Firmaturar

Brekurs - Fjellsportkurs - Klatrekurs - Firmaturar NF-BREINSTRUKTØRKURS(I) - METODEKURS Dette kurset er eit samarbeid mellom Breoppleving Jostedalen Breførarlag. Kurset går over 5 dagar. Deltakarane skal bli medvitne om kor viktig sikre vegval på bre og

Detaljer

Bømlo folkehøgskole, Pinsen 5.-9. juni 2014

Bømlo folkehøgskole, Pinsen 5.-9. juni 2014 Invitasjon til Bømlo folkehøgskole, Pinsen 5.-9. juni 2014 LSOR barmark Videregående førstehjelp Sminke og markør Krevende lende VHF og båtførerprøven Velkommen til storkurshelg! Deltakelse på kurs krever

Detaljer

BEKLEDNING For A og B HUNDEFØRERE PÅ TRENING, ØVELSER OG AKSJONER

BEKLEDNING For A og B HUNDEFØRERE PÅ TRENING, ØVELSER OG AKSJONER BEKLEDNING For A og B HUNDEFØRERE PÅ TRENING, ØVELSER OG AKSJONER Obligatorisk bekledning ved aksjoner: 1. Gul synlighetsvest (T-skjortemodell), jakke eller overall 2. Sort NRO hundeførervest (innhold,

Detaljer

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no Kursplan Oversikt over kursdatoer og emner. Med forbehold om endringer. 19.08 0.09 Grunnleggende førstehjelp Dette er Røde Kors Hjelpekorps (1 kveld) Grunnleggende førstehjelp (12 kvelder) 02.10 09.10

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane IA-kurs hausten 2014 Kurstilbod for IA-verksemder // Kurskatalog høsten 2014 Velkomen til kurs med NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Gratulere med ny IA-avtale!

Detaljer

SkuleMjølk Brukarrettleiing føresette

SkuleMjølk Brukarrettleiing føresette SkuleMjølk Brukarrettleiing føresette Velkomen til bestilling og betaling av skulemjølk på Internett! På www.skolemelk.no kan du enkelt melde barnet ditt / barna dine på abonnementsordninga for skulemjølk.

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Opplæringsplan Instrumentrøyrlegging

Opplæringsplan Instrumentrøyrlegging Opplæringsplan Instrumentrøyrlegging Utvikla i samarbeid med: Planen bygger på godkjente retningsliner og opplæringsplaner frå Opplæringsplan Instrumentrøyrlegging 1 1 Innleiing Industrien har stor trong

Detaljer

Sommerkursene. Røde Kors Hjelpekorps Region Øst. Kr.H.fartshelgen 1.-5. juni

Sommerkursene. Røde Kors Hjelpekorps Region Øst. Kr.H.fartshelgen 1.-5. juni 2011 Røde Kors Hjelpekorps Region Øst Sommerkursene Kr.H.fartshelgen 1.-5. juni Velkommen til Stavern Sentrale kurs åpent for hele landet å søke: Hovedinstruktørkurs NGF / D-HLRinstruktørkurs Idrettsskade

Detaljer

Hei alle Tiomiladeltakere!

Hei alle Tiomiladeltakere! Hei alle Tiomiladeltakere! Her kommer informasjon vedrørende kommende helgs Tiomilatur. Ledere på turen: Telefonnummer Ungdomsledere: Stein H. Hagen +47 99 16 08 10 Harald Bakke +47 48 08 85 77 Erling

Detaljer

SEEK AND FIND PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 21. SEPTEMBER 2012. Påmeldingsfrist 15. september.

SEEK AND FIND PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 21. SEPTEMBER 2012. Påmeldingsfrist 15. september. Fyresdal Ungdomsklubb Dalen Ungdomsklubb Inviterer deg til årets SEEK AND FIND PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 21. SEPTEMBER 2012 Påmeldingsfrist 15. september. Kven kan delta? Alle frå 8. klasse til 18 år.

Detaljer

Dommarpåmelding 2015. Test HD i 4. divisjon. Testkrav: 35 sec x 40 sec x 20 stk. Test AD i 2. divisjon. Testkrav: 30 sec x 40 sec x 20 stk.

Dommarpåmelding 2015. Test HD i 4. divisjon. Testkrav: 35 sec x 40 sec x 20 stk. Test AD i 2. divisjon. Testkrav: 30 sec x 40 sec x 20 stk. Dommarpåmelding 2015 SFFK takkar for året som har gått. Vi håpar at lysta hjå deg til å dømme framleis er stor, og at du satsar for fullt også i 2015. Vi treng deg! Hugs å jobbe aktivt i din klubb for

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Hardinglaup: Øystese Voss Palmelaurdag 28. mars 2015

Hardinglaup: Øystese Voss Palmelaurdag 28. mars 2015 Hardinglaup: Øystese Voss Palmelaurdag 28. mars 2015 50 km // 2000 m stigning // 2500 m fall// 50 deltakarar 1.0 BAKGRUNN 2 2.1 TRASÉ 3 2.2 SKILDRING 3 2.3 ALTERNATIVE TRASÉAR 4 3.1 TRYGGLEIKSPLAN 4 3.2

Detaljer

Invitasjon til samling i FØRDE

Invitasjon til samling i FØRDE NORSKE REDNINGSHUNDER, DIO. SOGN OG FJORDANE. Invitasjon til samling i FØRDE VÅRSAMLING i NRH dio. Sogn og Fjordane fra 02. 05. juni 2011 Vi har 6 instruktørar frå NRH og det er plass til 36 deltakarar.

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Rapport Camp Svalbard vinter 2015

Rapport Camp Svalbard vinter 2015 Rapport Camp Svalbard vinter 2015 Side 2 av 5 Innleiing Camp Svalbard vinter starta som eit prøveprosjekt mellom Longyearbyen Lokalstye, enhet barn og unge (LL), Arktisk Naturguide (ANG) og Longyearbyen

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626

Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga NOTAT Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626 Vinteraktivitetsdag

Detaljer

LANGVASSHEIMEN MARS

LANGVASSHEIMEN MARS Til foreldre/foresatte med elever i 8.klasse ved Namdalseid skole, 9.klasse ved Statland skole. ORIENTERING OM LEIRSKOLEOPPHOLDET PÅ LANGVASSHEIMEN VINTEREN 2010. For elevene i 8.klasse på Namdalseid,

Detaljer

NB!! Flott om du så snart råd er kan betale inn kr til kt.nr Hugs å føre på namn / adr til den utøvaren det blir betalt for.

NB!! Flott om du så snart råd er kan betale inn kr til kt.nr Hugs å føre på namn / adr til den utøvaren det blir betalt for. Program for langrennsamling 8-10 september 2017 Ullsheim Arr: Markane IL og Sogn og Fjordane Skikrins Velkomen som deltakar på denne samlinga! Vi gledar oss til å ta imot deg og resten av dei påmelde utøvarane,

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE Påmelding: Til Lasse på SMS tlf. 47456147, e-post: laskr@online.no eller på Facebook Frist for påmelding: onsdag 18. mai. Vi håper noen foresatte blir med! KRETSLEIR SMÅSPEIDERE TREDALEN HVALER Fredag

Detaljer

Taubruer. Leik med tau Utvikla av Friluftsrådet for Ålesund og omland ved Christer Lundberg Nes, fagleiar aktivitet. - 1 -

Taubruer. Leik med tau Utvikla av Friluftsrådet for Ålesund og omland ved Christer Lundberg Nes, fagleiar aktivitet. - 1 - Taubruer Leik med tau Utvikla av Friluftsrådet for Ålesund og omland ved Christer Lundberg Nes, fagleiar aktivitet. - 1 - Forord Dette kompendiet vart skrive då Friluftsrådet for Ålesund og omland vart

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1 Infosending nr 1 HORDABLÆSTEN 2012 Her kjem første informasjonssending i samband med Hordablæsten 2012. Det er stor påmelding i år og for å få kabalen til å gå opp, er det naudsynt at også to solistklassar

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Kva er vilbli.no? vilbli.no er søkjaranes hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal søkjarane til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Kontaktperson og bestilling rettast til Hans Einar Kristoffersen, ein treff han på telefon 958 69 967.

Kontaktperson og bestilling rettast til Hans Einar Kristoffersen, ein treff han på telefon 958 69 967. Midt Norsk Mesterskap 7 11. juli 2010 Sykkylven og Stranda skyttarlag ynskjer å byde inn til Midt Norsk Meisterskap 7 11. juli. Stemnet er lagt opp som eit samarbeidsstemne mellom dei to skyttarlaga. Der

Detaljer

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet FINSEKURSET 27. feb. - 6. mars 2016 Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet Norges Røde Kors har gleden av å invitere til et av landets viktigste lederkurs for alle som har, eller kan få et

Detaljer

PAKKING AV SEKK. Disse punktene kan fungere som en huskeliste for deg når du pakker:

PAKKING AV SEKK. Disse punktene kan fungere som en huskeliste for deg når du pakker: PAKKING AV SEKK Pakking av ryggsekk. Uansett om det er første gangen du pakker sekken din eller du har gjort det hundre ganger før, er det noen teknikker for pakking av sekk som vil å gjøre turen mye bedre

Detaljer

PENSJONERING ELLER FRAMLEIS YRKESAKTIV?

PENSJONERING ELLER FRAMLEIS YRKESAKTIV? Kommunal Kompetanse inviterer til kurset PENSJONERING ELLER FRAMLEIS YRKESAKTIV? Ny folketrygd er klar frå 2011, men ny AFP og tenestepensjon i offentlig sektor er ikkje endeleg fastlagt trass tariffavtalen

Detaljer

Ipad som politisk verktøy. Surnadal kommune

Ipad som politisk verktøy. Surnadal kommune Ipad som politisk verktøy Surnadal kommune Bruk av Ipad Surnadal kommune har ei ordning med bruk av Ipad i samband med politiske møte Dette er ei frivillig ordning Det er fullt mogleg å bruke eige utstyr

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Rettleiar til Partiportalen for kommune- og fylkesparti (også fylkesungdomsparti)

Rettleiar til Partiportalen for kommune- og fylkesparti (også fylkesungdomsparti) Rettleiar til Partiportalen for kommune- og fylkesparti (også fylkesungdomsparti) Versjon 1.4 Oppdatert mars 2015 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Innhald 1. OM PARTIPORTALEN... 2 2. INNLOGGING FØRSTE GONG...

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Tid : 2.-3. Mars 2013 (kurs og lagsmøte laurdag, og kretsting søndag)

Tid : 2.-3. Mars 2013 (kurs og lagsmøte laurdag, og kretsting søndag) Til: Alle lag i SFGT Kretsstyret m.varamedlemmer Valnemnda NGTF SFIK Innkalling til ordinært kretsting for Sogn og Fjordane Gymnastikk- og Turnkrets. Stad: Rica Parken Hotel, Storgt. 16, ÅLESUND tlf 70

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Støtteordningar og søknader

Støtteordningar og søknader Støtteordningar og søknader Dette er eit emne tillitsvalde og medlemer er svært interessert i. Filosofien er enkel: Får vi tak i pengar kan vi skape meir aktivitet. Samtidig skjer det stadig endringar

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Til topps på Norges tak, Galdhøpiggen 2 469 moh, med Hamar Skiklubb

Til topps på Norges tak, Galdhøpiggen 2 469 moh, med Hamar Skiklubb Til topps på Norges tak, Galdhøpiggen 2 469 moh, med Hamar Skiklubb Fredag 29. juni søndag 1. juli Fredag 29. juni Fra kl 15.00: Avreise fra Hamar. Vi kjører privatbiler, og det oppfordres til at dere

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Kva? Opne idrettsanlegg er aktivitetsflater som er opne og gratis for deltakarar som ønskjer å drive eigenorganisert aktivitet. Det er ein sosial og aktiv møteplass for

Detaljer

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN?

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? Du kan no få oversyn over kva for ressursar og verdiar du har i skogen din. Okt-13 Kva er ein skogbruksplan? Ein skogbruksplan inneheld areal-, miljø- og ressursoversikt

Detaljer

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE Påmelding: Til Lasse på SMS tlf. 47456147 eller e-post: laskr@online.no Frist for påmelding: søndag 25. mai. Vi håper noen foreldre blir med! KRETSLEIR SMÅSPEIDERE TREDALEN HVALER Fredag 30. mai søndag

Detaljer

Prisar på porto for 2015

Prisar på porto for 2015 Storleiken og vekta på brevet avg jer prisen Les meir på posten.no, eller ring kundeservice på 04004 Prisar på porto for 201 Brev Pakker Frimerker til samling Hvordan motta post Bank og finans Billetter

Detaljer

Sommerkursene. Røde Kors Hjelpekorps Region Øst. Kr.H.fartshelgen 12-16. mai

Sommerkursene. Røde Kors Hjelpekorps Region Øst. Kr.H.fartshelgen 12-16. mai 2010 Røde Kors Hjelpekorps Region Øst Sommerkursene Kr.H.fartshelgen 12-16. mai Velkommen til Stavern Sentrale kurs åpnet for hele landet å søke: Hovedinstruktørkurs NGF / D-HLR instruktørkurs Idrettsskade

Detaljer

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Røldal Leilegheit 101 & 103 2011 Informasjon Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Innhaldsliste Prisar:... 3 Litt om leilegheitane... 4 Røldalsterrassen... 4 Utstyr...

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no

Vegvisar til vilbli.no Vegvisar til vilbli.no Kva er vilbli.no? vilbli.no er di hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal du til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra informasjon. På grunnlag

Detaljer

Garden som ressurs - garden ein god plass å vere og lære

Garden som ressurs - garden ein god plass å vere og lære Studiepoenggivande kurs 5 studiepoeng Garden som ressurs - garden ein god plass å vere og lære Garden som ressurs Å bruke garden som ein ressurs til grupper med ulike hjelpebehov, opplæringsarena eller

Detaljer

Kilimanjaro Utstyrsliste

Kilimanjaro Utstyrsliste Her finner du en komplett liste over alt du trenger å ha med deg på turen til Kilimajaro med påfølgende safari. Legg merke til at vi har gitt fyldig beskrivelse på mye av utstyret slik at det skal bli

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hugs samtaletimen! Torsdag, 19.oktober, skal vi på utedag. Det ser ut til at det vert betre vèr enn vi har hatt. Vi må byggje på hyttene våre!

Detaljer

INFORMASJON TIL VG1 VG2 VG3

INFORMASJON TIL VG1 VG2 VG3 AKTIVITETSDAGEN fredag 29. august 2014 INFORMASJON TIL VG1 VG2 VG3 FOTTUR STORO - GREFSENKOLLEN Oppmøte: Storo t-bane stasjon kl. 09.00. Gode sko! VOLLEYBALL Oppmøte: Voldsløkka (ved sandvolleybanene)

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune forretningsidé forretningsmodell - forretningsplan Sogn og Fjordane Fylkeskommune i samarbeid med Viaduct og Mentor AS Innleiing... 3 Samling 1: Forretningsideen

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

Rettleiar til Partiportalen for

Rettleiar til Partiportalen for Rettleiar til Partiportalen for Sentrale partiorganisasjonar og Sentrale ungdomsorganisasjonar Versjon 1.1 1 Oppdatert november 2015 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane INNHALD Innhald... 2 Innlogging første

Detaljer