Hvordan få gjennomslag for prosjekter? Norsk Landbrukssamvirkes målretta arbeid for nye prosjekter. Knut Moksnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan få gjennomslag for prosjekter? Norsk Landbrukssamvirkes målretta arbeid for nye prosjekter. Knut Moksnes"

Transkript

1 Hvordan få gjennomslag for prosjekter? Norsk Landbrukssamvirkes målretta arbeid for nye prosjekter Knut Moksnes

2 Lov om forskningsavgift på landbruksprodukter Avgift på alle landbruksprodukter fra 2001 Eget forskningsutvalg under Fondet Landbrukssamvirkets forskningsforum reaktivert RUF 1. Juli 2004 ble styrene for Fondet og Avtalemidlene slått sammen, Forskningsutvalget lagt ned, finansieringen av sekretariatet inndratt og forskningsavgiften økt fra 0,30 % til 0,35 %

3 Hva nå? Hva med FoU i landbruket framover? Hva med NL sin rolle?

4 NL sin rolle Styrevedtak sept Utvide RUF med representanter fra faglagene Fremme råvareprodusentenes mål og strategier Få fram samordnede innspill til prioriterte satsingsområder og innhold i landbruksforskningen Arbeide for bedre rammebetingelser for næringsrettet forskning

5 NL sin rolle forts Bidra til å sikre næringens innflytelse på bruken av kollektive brukermidler til FoU Skape bedre dialog mellom FoU-miljøene og landbrukets organisasjoner og bedrifter Etablere møteplasser for utvikling av gode prosjekter Bidra til at FoU-miljøene kjenner og forstår næringens utfordringer Påvirke aktørene til økt deltakelse og finansiering av forskning

6 Forsknings- og kompetansestrategi for landbrukssamvirket

7 NL sin utvidete rolle Styrevedtak oktober 2005: RUF blir til RUFI og får utvidet mandat til også å arbeide med forskningsbasert innovasjon og verdiskaping Innføring av nytt innovasjonssystem

8 Hvorfor nytt innovasjonssystem En næring i konstant endring Store utfordringer som kun kan løses i fellesskap mange aktører Virkemiddelapparatet har endret seg Felles strategier gir tyngde og gjennomslag for næringens prioriteringer

9 Aktiviteter: Norsk melk fremtidig konkurransekraft Utvikle delprosjekter innen respektive områder langs hele verdikjeden: Genetikk Gårdsdrift Produkt Emballasje Marked Kjede Finansiering: Egne ressurser Fondsmidler NFR (Matprogrammet) Innovasjon Norge (Senter for forskningsbasert innovasjon)?

10 Storfe melk og kjøtt Genetikk Gårdsdrift Produkt Emballasje Marked Avlsarbeid Parametre Egenskaper Semin Ledelse Helse Løsning Fôring Produksjon Økonomi Jurhelse Ny teknologi Kr/time Fortrinn Laktasjons Prosess kurve Protein% Økonomi Cl sporer Ingredienser Fett Egenskaper Parasitter Fortrinn Kjede Innland? Utland? Trender Potensiale Lønnsomhet

11 Storfe melk og kjøtt - partnere Genetikk Gårdsdrift Produkt Emballasje Marked Geno TINE UMB Nofima Nortura NVH TINE TINE TINE TINE NorFôr Nofima Nofima Nofima NVH UMB Leverandører Kjeder VI UiO Nortura Nortura NILF Leverandører Internasjonale UMB Nortura Internasjonale miljøer Nortura NVH Internasjonale miljøer FKF miljøer VI Bioforsk AnalyCen

12 Landbrukssamvirkets innovasjonssystem Styret i NL Rådgivende utvalg for forskningsdrevet innovasjon (RUFI) RUFI pluss (RUFI supplert med våre representanter i virkemiddelapparatet

13 Årshjul PRIMO DESEMBER møte i RUFI Forsknings- og ressursbehov defineres og sees i sammenheng med bedriftenes egne prioriteringer. Prioriteringsliste over forskningstemaer til dialogmøtene utarbeides DESEMBER/JANUAR dialogmøter med forskningsmiljøene Næringens prioriteringer presenteres og diskuteres opp mot kompetansebehov og prosjektideer i forskningsmiljøene

14 Årshjul forts JANUAR møte i Innovasjonsforum FEBRUAR møte i RUFI pluss Innspill til prioriteringer i virkemiddelapparatet diskuteres opp mot kompetansebehov og prosjektideer i forskningsmiljøene

15 Årshjul forts APRIL møte i RUFI RUFI møtes for å diskutere strategi og prioriteringer basert på utlysningstekstene. Bedriftene orienterer om egne initiativ/prosjekter. Temaer/prosjekter som kreve samarbeid (2 eller flere bedrifter) identifiseres. Forslag til prosjektsøknader og samarbeidspartnere diskuteres og prioriteres. Dialog med samarbeidspartnere initieres. MAI møte i RUFI Tentativt møte for å følge opp søknadene

16 Årshjul forts PRIMO JUNI søknadsfrist KMB ULTIMO AUGUST søknadsfrist BIP SEPTEMBER møte i RUFI Utarbeidelse av strategi og handlingsplaner for kommende år OKTOBER Styremøte i NL Styret i NL behandler strategi og handlingsplaner for kommende år

17 Årshjul forts NOVEMBER møte i RUFI-pluss Diskusjon og prioritering av forskningstemaer i forkant av endelig vurdering i de ulike styrene i virkemiddelapparatet

18 FORSKNINGSRÅDET NÆRINGSFONDENE INNOVASJON INTER- NORGE NASJONALT FORSKER- STYRT MAT AREAL TRE FUGE BIA LAND- AVTALE- SKOG MAT- EU BRUK MIDLER PROGRAMMET NORDEN 3, 5, 9 KMB BIP 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 4, 5, 6, 8 10, 11, , 5, 6 1, 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, , 4, 5, 6, 7, 8, 11, , 5, 6, 8 4, 5, 6, 8 1 3, 5 BRANSJE- PROSJEKT 2 1, 11, 12, , 11, 12, Kunnskapsgrunnlag for bedre lederkompetanse i primærproduksjonen 2. Økt markedskunnskap - trendanalyser og forbrukerpreferanser 3. Mat og helse med spesielt fokus på: fettkvalitet, antioksidanter og salt 4. Økt produktkvalitet med spesielt fokus på: avl, fôring og produksjonssystemers effekt på sluttproduktet 5. Bedre dyrehelse/dyrevelferd med spesielt fokus på: avl, fôring, sykdomsforebyggende tiltak og nye produksjonssystemer 6. Kostnadseffektiv produksjon med spesielt fokus på: nye teknologier, nye tekniske løsninger og bedre utnytting av biprodukter 7. Utvikle norske naturgitte- og opparbeidete fortrinn til internasjonal konkurransekraft 8. Nye sorter og dyrkingsmetoder for frukt og potet 9. Sporbarhetssystemer som møter forbrukernes og myndighetenes krav til dokumentasjon i hele verdikjeden 10. Utmark og skog som grunnlag for ny næringsutvikling 11. Optimal bruk av beitedyr i inn- og utmark med basis i koblet produksjon av fellesgoder og private goder 12. Verdikjeden for mat: maktforhold og konkurransepolitiske konsekvenser 13. Hvordan utvikle vinn - vinn situasjoner knyttet til nord - sør handel?

19 Vi skal sikre volum for å styrke konkurransekraft og markedsposisjon; og med det legge grunnlag for en lønnsom primærproduksjon. Forskning og innovasjon Utnytte fortrinn gjennom økt kunnskap langs hele verdikjeden. Definere og prioritere områder Samvirke må være gode på om 5 10 år Videreutvikle innovasjonssystemet i NL med fokus på samhandling, kunnskapsdeling og strategiutvikling for å oppnå økt innovasjonsgrad og innovasjonskompetanse i hele verdikjeden

20 Vedlegg: Strukturgjennomgangen av Matprogrammet Foresightprosess Framtidsbilder for norsk matproduksjon Hvordan utnytte internasjonale ordringer bedre Endring av sammensetning og bruk av virkemidler herunder prosess for prioritering av forskningstema og utlysninger. Bedre samarbeid med Forskningsfond både på blå og grønn side Få til en bedre dialog med departementene Bedre samarbeid med andre programeksterne virkemidler Havbruksprogrammet, Natur og næring, IN Oppnå en bedre ivaretakelse av kunnskap for forvaltningen

21 Illustrasjonen viser hovedelementer i et årshjul som Matprogrammet og nærings-fondene må arbeide etter for å realisere tilrådningene i strukturgjennomgangen Søknadsbehandling Vedtak av nye prosjekter (novdes) Strategiske prosjekter Natur og næring, Havbruk, Matprogrammet Åpent møte med FoU institusjoner Møtearena med LMD FKD og MD NVH, VI og NIFES utarbeider forslag Søknadsfrist (aug-sept) Brukerstyrte prosjekter LMD, FKD, HOD, Mattilsynet og Forskningrådet => endelige prioriteringer Eksisternede nettverk i bransjene bør brukes til prioitering og utvikling av bransjeprosjekter Forskningsrådet vil være lyttepost for langsiktige kompetansebehov Samfunnsforskning Utlysnings - tekster Forskning for forvaltningen Konpetansebygging for blågrønne næringer juni Næringsfondene Bransje - forskning

22 Kompetanseutvikling fire stadier UI UK BI BK Kompetanse = Kunnskap + Ferdigheter

Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land Programplan Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land www.forskningsradet.no/matnorge 1. Innledning. Mat inkluderer råvarer og bearbeidede produkter fra sjø og land. Mat skiller seg fra andre produkter

Detaljer

Bestillingsbrev 2012-2015

Bestillingsbrev 2012-2015 Bestillingsbrev 2012-2015 til styret for Regionalt forskningsfond Midt-Norge fra Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Om bestillingsbrevet og utlysningene...

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Deres ref: 200830403-/721 Vår ref: hel/jvd Dato: 23. februar 2009 PRIORITERING AV FORSKNINGSOMRÅDER 2010 INVITASJON TIL INNSPILL

Deres ref: 200830403-/721 Vår ref: hel/jvd Dato: 23. februar 2009 PRIORITERING AV FORSKNINGSOMRÅDER 2010 INVITASJON TIL INNSPILL Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Statens Landbruksforvaltning (SLF) Styret for Forskningsmidler/Styret for Avtalemidlene Avdeling omsetning og markedstiltak (AMT) Att.: Anders

Detaljer

Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016

Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016 Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016 Forord Denne handlingsplanen er utarbeidet av Fondsstyret for det regionale forskningsfondet i Innlandet. Planen er utarbeidet på bakgrunn

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Strategi for MATområdet ved UMB første drøfting

Strategi for MATområdet ved UMB første drøfting US-SAK NR: 178/2011 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: 2011/1738 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Strategi for MATområdet ved UMB første

Detaljer

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Side 1 av 38 Tittel: Ta landet i bruk! Landbruks-

Detaljer

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015 Norges forskningsråd Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring Sammendrag... 3 1. Bakgrunn...4 2. Visjon og mål... 7 3. Analyse av status og utfordringer

Detaljer

Strategisk plan: Ma l og hovedoppgaver fram til 1. juli 2015

Strategisk plan: Ma l og hovedoppgaver fram til 1. juli 2015 Strategisk plan: Ma l og hovedoppgaver fram til 1. juli 2015 Bakgrunn Et nytt forskningsinstitutt Det er besluttet at NILF fra 1. juli 2015 skal slås sammen med Bioforsk og Norsk institutt for skog og

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Norges Bondelag Deres dato Norsk Bonde- og Småbrukarlag Vår referanse AMO Deres referanse INNSPILL TIL JORDBRUKSOPPGJØRET

Detaljer

Handlingsprogram 2012 2013. Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk Regionalplan for energi og klima

Handlingsprogram 2012 2013. Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk Regionalplan for energi og klima Handlingsprogram 2012 2013 Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk Regionalplan for energi og klima Sak: FT-4/12 FELLES HANDLINGSPROGRAM 2012-2013 FOR REGIONALPLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING,

Detaljer

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING Tittel: Landbruk mer enn landbruk. Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Utgiver: Landbruks-

Detaljer

Programplan. Utviklingsprogrammet. for ARKTISK LANDBRUK. - mye lys og lite varme UTVIKLINGSPROGRAMMET FOR ARKTISK LANDBRUK

Programplan. Utviklingsprogrammet. for ARKTISK LANDBRUK. - mye lys og lite varme UTVIKLINGSPROGRAMMET FOR ARKTISK LANDBRUK Programplan Utviklingsprogrammet for ARKTISK LANDBRUK - mye lys og lite varme UTVIKLINGSPROGRAMMET FOR ARKTISK LANDBRUK 1 Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN... 2 2. UTFORDRINGER FOR DET ARKTISKE LANDBRUK...

Detaljer

Vedlegg 2. Innhold 19.03.14

Vedlegg 2. Innhold 19.03.14 Vedlegg 2 Forvaltnings- og utviklingsaktører For å kunne drive et godt og effektiv landbruk, er det viktig at støtteapparatet rundt fungerer. Det blir her gitt en oversikt over forvaltnings- og utviklingsaktørene

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland

FoU-strategi for Rogaland FoU-strategi for Rogaland med fokus på næring (Utarbeidet som bakgrunn for etablering av regionale forskningsfond) September 2009 1 Innhold 1. Innledning 3 1.1. Bakgrunn. 3 1.2. Organisering av prosessen..

Detaljer

VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] Sammendrag av tiltak foreslått av temagruppene Innledning De fem temagruppenes forslag til tiltak i VINN Agder planen er samlet i dette dokumentet. (Temagruppenes

Detaljer

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Handlingsprogram 2014 for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Side 1 av 35 Innhold INNLEDNING 3 1. INNOVASJON OG INNOVASJONSSTRUKTUR..

Detaljer

Årsmelding 2009 Norsk Landbrukssamvirke

Årsmelding 2009 Norsk Landbrukssamvirke Årsmelding 2009 Norsk Landbrukssamvirke Produkter. FOTO: NORTURAS BILDEBANK 2 Årsmelding for Norsk Landbrukssamvirke 2009 Innhold: STYRETS MELDING 2009.... 5 REGNSKAP.... 9 STYRENDE ORGANER.... 19 RÅDET...

Detaljer

Store satsinger 2007

Store satsinger 2007 Store satsinger 2007 Store satsinger 2007 Norges forskningsråd 2005 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 bibliotek@forskningsradet.no www.forskningsradet.no/

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

FOU-strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016

FOU-strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016 1 Layout: Beate Ryen Bratgjerd. Fotografier: Microsoft 2 1. Innledning Hedmark og Oppland har en rekke felles utfordringer som de ønsker å samarbeide om å løse. Felles trekk mellom fylkene er gitt ved

Detaljer

Forskningsrådets strategi for innovasjon

Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets arbeid for innovasjon 2011 2014 Innovasjonsstrategiens hovedgrep Forskningsrådets innovasjonsstrategi skal gi innhold og retning for Rådets arbeid

Detaljer

%XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUW MXQL

%XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUW MXQL %XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUWMXQL Norges forskningsråd %XGVMHWWIRUVODJ5HYLGHUWMXQL 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer

Arktisk Maritim Klynge (AMK) 1.1 Nettverk basert på regionale fortrinn. Petro.

Arktisk Maritim Klynge (AMK) 1.1 Nettverk basert på regionale fortrinn. Petro. Prosjektplan 2014-2016 Samhandlingsprosjektet Justert utgave pr 4.april.2014 1 1 Bakgrunn Prosjektbeskrivelsen presenterer prioriteringer og innretning for samhandlingsprosjektet i VRI Troms for perioden

Detaljer

DET KONGELEGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT

DET KONGELEGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT DET KONGELEGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT ^^^^''^^^'^ [HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkeskommunene - alle Oslo kommune Saknr.^^ofZ/jg^Jok.nr. / 2 3 NOV. 2009 Arkivnr. J^b Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår

Detaljer

Budsjettforslag 2004

Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Norges forskningsråd 3 Budsjettforslag 2004. Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

Utlysning av direktørstilling for Senter for etter- og videreutdanning

Utlysning av direktørstilling for Senter for etter- og videreutdanning 1302 1901 US-SAK NR: 175/2009 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2009/1060 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR Utlysning av direktørstilling for

Detaljer

Samarbeidsrådet for Osloregionen, 05.06.07 Sak nr.../07

Samarbeidsrådet for Osloregionen, 05.06.07 Sak nr.../07 1 Osloregionen Behandlet i: Styret i Osloregionen, 11.05.07 Sak nr. 35/07 Samarbeidsrådet for Osloregionen, 05.06.07 Sak nr.../07 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Osloregionens sekretariat OSLOREGIONENS

Detaljer