ÅRSMELDING 2011 FORENINGEN NORDEN NORGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2011 FORENINGEN NORDEN NORGE"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2011 FORENINGEN NORDEN NORGE 1

2 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 4 NORDENS SPRÅKPRIS 6 SAMMEN HJEMME SAMMEN UTE: NYE MULIGHETER FOR NORDEN SOM GLOBAL AKTØR 8 GRUNNLOVSJUBILEET LOKALLAG OG DISTRIKT 11 Vennskapskommuner 11 Vennskapsarrangementer og lokale aktiviteter i Norden 11 Vervekampanjer 11 Konferanse for tillitsvalgte og Forbundsstaten Norden 12 Nordisk gjestebud Nordens dag 12 Foreningen Nordens språkstrategi 13 Lokale samarbeidende medlemmer 100% refusjon 13 Norge leser nordisk 13 Oppstart av nye og sovende lokallag 13 Eksempler fra lokallagsvirksomheten 14 FORENINGEN NORDENS INFORMASJONSVIRKSOMHET 16 Magasinet Norden 16 Nettstedet 16 Nyhetsbrev og Facebook 16 Synliggjøring av foreningen 17 FORENINGEN NORDENS SKOLEVIRKSOMHET 18 Kontakt og vennskap 18 Kunnskap 20 ARRANGEMENTER FOR SAMARBEIDSPARTNERE 22 Sommermottagelse 22 Julemottagelse 22 PROSJEKTENE 23 Nordjobb 23 Hallo Norden 24 LANDSSTYRET, FORENINGEN NORDENS UNGDOM OG KONTROLLUTVALGET 25 FORENINGENE NORDENS FORBUND 26 ABBEDIENGEN HOVEDGÅRD 27 FORENINGEN NORDENS ORGANISASJON 28 Styrende organer i Foreningen Norden 29 Foreningen Nordens administrasjon 30 Oversikt over lokallag, distrikt, kommunemedlemmer og samarbeidende medlemmer 31 3

4 INNLEDNING Foreningen Norden bidrar til å styrke det folkelige nordiske samarbeidet. Det gjør vi gjennom å spre kunnskap om nordisk kultur, språk, historie og samfunnsforhold. Vi arbeider for å styrke samfølelsen og det politiske samarbeidet i Norden. DEN SKANDINAVISKE SPRÅKFORSTÅELSEN sto sentralt i Foreningen Nordens arbeid i 2011, både i lokallagene og nasjonalt. Undersøkelser har vist at det ikke har stått så bra til med verken nabospråkforståelsen blant unge eller nabospråkundervisningen i skolen som man skulle ønske. Derfor hadde Foreningen Norden i 2011 leserinnlegg i flere aviser med oppfordringer om å styrke nabospråkundervisingen i skolen. Styreleder fremmet en interpellasjon i Stortinget til Kunnskapsministeren om temaet. Et språkverktøy ble utarbeidet for tillitsvalgte til bruk i kontakt med skoler, kommuner og politikere. I fellesskap kan vi bidra til å styrke nabospråkenes stilling i skolen og samfunnet for øvrig. Nordens språkpris 2011 gikk til Jason Diakité, bedre kjent som Timbuktu. (Foto: Johan/studio Vest) Det var spesielt hyggelig at foreningen ble utpekt til å bidra i Nordisk ministerråds språksatsning, Nordisk språkkampanje, med nordiske forfatterbesøk til skoler i Norge. I alt 1700 norske elever fikk personlige møter med forfattere fra våre naboland. Foreningen Nordens skolevirksomhet er en sentral del av foreningens arbeid, og flere hundre elever fikk i 2011 mulighet til å reise til nabolandene med stipend fra Foreningen Norden. I 2011 ble Nordens språkpris delt ut for andre gang. Artisten Timbuktu fikk prisen for å engasjere unge lyttere med skånske tekster. Utdelingen skapte oppmerksomhet i media og bidro til å synliggjøre foreningens arbeid. Lokallagene formidler nordisk kultur og kunnskap til tusener av mennesker hvert år, og det er de frivillige tillitsvalgte som organiser dette viktige arbeidet. Vennskapstreff, reiser, foredrag, sommerleire og andre arrangementer ble gjennomført i Noen eksempler er beskrevet i denne årsmeldingen. Leder i Foreningen Norden Trondheim, Tove Hassel sammen med generalsekretær Espen Stedje og historiker Gunnar Wetterberg. I februar møttes 80 tillitsvalgte til konferanse på Voksenåsen. Her fikk man orientering om aktuelle temaer 4

5 INNLEDNING Ine Marie E. Søreide var en av deltagerne i panelet på Refleksseminaret på Litteraturhuset i Oslo 22. november. (Foto: Martin Fossum) På Refleks-seminaret på Litteraturhuset i Oslo 22. november var også historiker og samfunnsdebattant Gunnar Wetterberg. (Foto: Martin Fossum) og mulighet til å utveksle erfaringer. På et åpent møte var Gunnar Wetterberg invitert til å presentere sine tanker om Forbundsstaten Norden, et tema som har engasjert medlemmer i alle Norden-foreningene. Wetterberg har holdt foredrag for en rekke lokallag i hele Norden. Blant annet besøkte han Trondheim på Nordens dag, 23. mars. Høsten 2011 arrangerte Foreningen Norden Sammen hjemme sammen ute, en seminarserie om styrket nordisk utenriks- og sikkerhetspolitisk samarbeid. Tiltaket var støttet av Utenriksdepartementets Refleks-midler. Foreningen Norden bidro på denne måten til diskusjon om hvordan vi kan samarbeide i Norden i fremtiden. Den brede folkelige støtten for det nordiske samarbeidet er unik, og vi vil takke alle bidragsytere og samarbeidspartnere for et godt og konstruktivt samarbeid i En spesiell takk rettes til alle frivillige for det engasjementet og den innsatsen som gjøres i alle ledd av foreningen. OLEMIC THOMMESSEN styreleder ESPEN STEDJE generalsekretær 5

6 NORDENS SPRÅKPRIS 2011 LANDSSTYRETS BEGRUNNELSE: Landsstyret i Foreningen Norden begrunnet tildelingen av Nordens språkpris 2011 slik: Jason Diakité, bedre kjent som Timbuktu, har som artist oppnådd både høy status blant andre innen egen musikksjanger og en bredere kommersiell suksess og dette har han klart både i Sverige, Norge og øvrige Norden. Timbuktu har selv kommentert at det er lettere å få kontakt med lytterne hvis han synger på deres eget språk. Det viser seg imidlertid at han med svenske tekster når ut til et publikum ikke bare i Sverige, men også i Norge. Timbuktu har med andre ord vist at rap-tekster på svensk kan reise på tvers av de nordiske grensene. Gjennom samarbeidet med norske musikere har han også vist at skandinaviske språk og musikalsk samarbeid kan skape spennende resultater. Gjennom tekster og musikk som interesserer og engasjerer et bredt publikum skaper Timbuktu vilje til, og glede over, å utforske og bruke det svenske språket. Vi får også øvelse i å forstå svensk når hans låter spilles om og om igjen. Slik medvirker han til å styrke det skandinaviske språkfellesskapet blant unge og voksne i Norge. Diakités dialekt, skånsk, er en av de svenske dialektene som kan være vanskeligere å forstå for nordmenn. Timbuktu har, med innlevelsesevne og sosialt engasjement, likevel klart å begeistre ungdommer i Norge til både å danse og synge med på skånsk, selvfølgelig. ARTISTEN JASON DIAKITÉ, bedre kjent som Timbuktu, mottok Nordens språkpris 5. desember Diakité ble tildelt prisen fordi han engasjerer folk i hele Norden med sine tekster på skånsk. 130 gjester var til stede da prisen ble overlevert av Lise Fjeldstad på et arrangement på Abbediengen hovedgård. Prisvinneren mottok et silketrykk av kunstneren Unni Askeland. Tildelingen fikk stor oppmerksomhet i aviser, radio og TV. TIMBUKTU Jason Diakité (født 11. januar 1975), kjent under artistnavnet Timbuktu, er en hiphop-artist fra Skåne i Sverige, som i mange år har vært svært populær i Norge. Tekstene hans tar ofte opp politiske eller samfunnsaktuelle spørsmål, og han henter musikalsk inspirasjon fra folkemusikk, amerikansk blues og musikk fra Vest-Afrika og Jamaica. Først da han på 90-tallet gikk over til å rappe på svensk (fra engelsk) slo Timbuktu an i Sverige, og etter albumet Alla vill till himmelen men ingen vill dö (2005) var suksessen et faktum også i Norge. Platen solgte til gull både i Sverige og Norge og holdt seg på VG-lista i hele 37 6

7 NORDENS SPRÅKPRIS 2011 Årets prisutdeler var skuespiller Lise Fjeldstad. (Foto: Johan/ studio Vest) Generalsekretær Espen Stedje, Unni Askeland, Jason Diakité og Ari Behn. (Foto: Johan/studio Vest) Prisvinner Diakité og priskunstner Unni Askeland. Prisen besto av et trykk fra Askelands Ikon-serie, og viser hennes tolkning av Edward Munch.(Foto: Johan/studio Vest) uker i Tittelmelodien Det Löser Sej ble det mange vil karakterisere som en landeplage. Timbuktu har turnert Skandinavia rundt sammen med store navn innen hiphop, og gjennom sin karriere har han samarbeidet med kollegaer fra både Danmark og Norge. På den siste utgivelsen Sagolandet (2011) er en av låtene et samarbeid med norske Susanne Sundfør, og begge synger på sine lokale dialekter. Prisvinner Diakité og Foreningen Nordens styreleder, Olemic Thommessen. (Foto: Johan/studio Vest) 7

8 SAMMEN HJEMME SAMMEN UTE: NYE MULIGHETER FOR NORDEN SOM GLOBAL AKTØR Panelet fra seminaret på Litteraturhuset 22. november. Fra venstre: Bjørn Hansen, Ine Marie E. Søreide, Gunnar Wetterberg, Torgeir Larsen, Sverre Jervell og Espen Stedje. (Foto: Martin Fossum) FORENINGEN NORDEN ARRANGERTE høsten 2011 seminarrekken Sammen hjemme sammen ute: nye muligheter for Norden som global aktør med støtte fra Utenriksdepartementets Refleks-midler. Overordnet tema for møtene var muligheter og utfordringer ved et fordypet nordisk samarbeid om utenriks- og sikkerhetspolitikk, med noe ulik vinkling på de ulike stedene. Foreningen Norden ønsket med denne møterekken å skape engasjement og debatt rundt et fordypet nordisk samarbeid om utenriks- og sikkerhetspolitikk, og Nordens nye muligheter som internasjonal aktør. Med de syv gjennomførte møtene har foreningen bidratt til debatt og økt engasjement i befolkningen generelt og studenter spesielt, omkring nordisk samarbeid og utenrikspolitiske spørsmål. I arbeidet med å skaffe paneldeltakere og med markedsføring har foreningen hatt kontakt med aktører innenfor politikk, media og akademia, og dermed bidratt til økt oppmerksomhet om temaet også i disse miljøene. Tilbakemeldinger fra tilhørere og paneldeltakere har vært positive og har vist at det nordiske samarbeidet, også på dette området, har dyp folkelig forankring og skaper stort engasjement i hele landet. Hoveddebatten på Litteraturhuset i Oslo 22. november 2011 hadde over 120 tilhørere. Tematikken omhandlet mulighetene og utfordringene ved en nordisk forbundsstat og/eller et fordypet nordisk samarbeid om utenriks- og sikkerhetspolitikk. Seks øvrige debattmøter ble arrangert rundt om i landet, med Foreningen Nordens lokallag som medarrangører. Lokallagene var med på å velge vinkling på tematikken, finne lokaler og lokale møteledere, samt invitere tilhørere gjennom sine nettverk. I tillegg samarbeidet foreningen med studentersamfunnene i Trondheim og Ås om møtene på disse to stedene. De lokale debattmøtene hadde i gjennomsnitt ca. 50 tilhørere, med særlig mange tilhørere i Trondheim og Ås (rundt 100 på hvert sted). Følgende møter ble avholdt: 8

9 SAMMEN HJEMME SAMMEN UTE 13. OKTOBER MOSS Svein Roald Hansen (Ap), første nesteleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité Stein Ørnhøi (SV), medlem i UDs sikkerhetspolitiske utvalg Sverre Jervell, diplomat og assistent ved Stoltenbergrapporten Ola Tunander, forsker ved PRIO Møteleder: Pål Enghaug, redaktør i Moss avis 15. OKTOBER STAVANGER Arni Thor Sigurdsson, leder av utenrikskomiteen på Alltinget, Island 3. NOVEMBER UMB I ÅS Thorvald Stoltenberg, tidl. utenriks- og forsvarsminister, forfatter av Stoltenberg-rapporten 17. NOVEMBER UNIVERSITETET I TROMSØ Morten Høglund, utenrikspolitisk talsmann i FrP og leder av delegasjonen til Arktisk parlamentarisk komité Ivar Kristiansen (H), medlem i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, og medlem av delegasjonen til Arktisk parlamentarisk komité Gunhild Hoogensen Gjørv, forsker ved UiT og medlem av UDs sikkerhetspolitiske utvalg Møteleder: Herman Kristoffersen, tidligere ordfører i Tromsø 26. NOVEMBER LILLEHAMMER Olemic Thommessen (H), styreleder i Foreningen Norden Øyvind Tønnesson, førstelektor i samtidshistorie og internasjonale studier ved HiL Møteleder: Kirsti Stuvøy, førsteamanuensis i samtidshistorie og internasjonale studier ved HiL I forbindelse med møtene ble det produsert en brosjyre som utdypet og dannet grunnlaget for noen av spørsmålene som ble behandlet på møtene. NRK Radio gjorde et intervju med innlederen i Stavanger, Arni Thor Sigurdsson. Paneldeltakerne i Trondheim ble intervjuet av NTNUs studentavis Under Dusken. Vi annonserte i aktuelle lokale og nasjonale aviser: Stavanger Aftenblad, Ås avis, Morgenbladet, Aftenposten, Nordlys, Dagsavisen, Østlandets blad, Lillehammer byavis, Klassekampen og Gudbrandsdølen Dagningen. Lokallagene hang opp plakater i nærmiljøet. Det ble sendt ut invitasjoner per post og e-post til alle Foreningen Nordens medlemmer i de aktuelle områdene samt politiske partier og ungdomspartier, studentorganisasjoner, universiteter og videregående skoler, biblioteker og lokale myndigheter. I Ås og Trondheim var studentersamfunnene ansvarlige for markedsføringen rettet mot egne studenter. 19. NOVEMBER NTNU I TRONDHEIM Audun Garberg, politisk rådgiver i Miljøverndepartementet Jonas Helseth, seniorrådgiver i Bellona 22. NOVEMBER LITTERATURHUSET, OSLO Torgeir Larsen (Ap), statssekretær i Utenriksdepartementet Ine Marie E. Søreide (H), leder av Stortingets utenriksog forsvarskomité Gunnar Wetterberg, svensk historiker og forfatter av Forbundsstaten Norden Sverre Jervell, diplomat og assistent til Stoltenbergrapporten Møteleder: Bjørn Hansen, tidligere NRK-journalist 9

10 GRUNNLOVSJUBILEET 2014 FORENINGEN NORDEN sitter i Stortingets hovedkomité for grunnlovsjubileet i 2014 og deltok på hovedkomiteens møter i Foreningen ønsker å bidra til å synliggjøre det nordiske perspektivet ved jubileet. Det ble planlagt bred deltakelse fra organisasjonen, og det er søkt samarbeid med andre institusjoner og organisasjoner. Foreningen var i dialog med Norsk Folkemuseum, Eidsvoll 1814 og andre om mulige samarbeidsprosjekter. Landsstyret foreslo i 2011 følgende hovedprioriteringer for foreningen: Formidling av nordisk historie fra årene omkring 1814 Fremtidig samarbeid i Norden (jf. debatten om en nordisk forbundsstat og fordypet nordisk samarbeid) HISTORISKE NORDEN Fædrelandet! Intet ord indgød større respekt i Norden for 200 år siden. Det vakte forestillinger om selvopofrelse, pligt og kærlighed hos enhver oplyst borger i Skandinavien. Men hvad forstod man ved fædrelandet i en tid, hvor Danmark og Norge ligesom Sverige og Finland indgik i større statsdannelser med flere nationer? TEKST: RASMUS GLENTHØJ Spørgsmålet er enkelt, men svaret kompliceret. Basalt set fandtes der tre forskellige opfattelser af fædrelandet: en kosmopolitisk, en statspatriotisk og en nationalpatriotisk. Kosmopolitten orienterede sig ikke mod en nation og dens skæbne, men mod hele menneskeheden og dens udvikling, og dermed havde han eller hun ikke i en streng forstand en nationalitet. Kosmopolittens fædreland var der, hvor han eller hun var bosat og gjorde gavn som borger. Denne fædrelandsopfattelse hørte oplysningstiden til, og det kom i stigende grad i modvinde efterhånden som romantikken satte ind. Omkring år 1800 blev kosmopolitten set enten som en tankeløs, letsindig idealist eller en egennyttig egoist, der tilsidesatte ægte følelser for fædrelandet til fordel for indflydelse og rigdom. Den kosmopolitiske opfattelse blev fra officiel side erstattet med det statspatriotiske fædreland, der strakte sig fra Nordkap i nord til Elben i syd. Kernen i denne opfattelse var den fælles kongemagt, de centrale institutioner i København og en stærk flåde. Regeringen forsøgte bevidst at skabe en identitet, der bandt nationerne i staten sammen, mens den modarbejdede regionale og nationale bevægelser. Ud fra denne logik var nordmænd og holstenere gode danskere. Hovedarkitekten bag det statsborgerlige fædreland, Ove Høegh-Guldberg, argumenterede for, at det var et gode, at begreberne dansk og norsk blev brugt uden forskel, og at der i streng forstand ikke eksisterede nordmænd i staten, 10 03/ Kommuner og lag oppfordres til å invitere barn fra vennskapskommuner til å delta i barnetog 17. mai 2014 Det oppfordres til samarbeid med andre aktører som eksempelvis historielag I Magasinet Norden ble det publisert en artikkel om Danmark, Norge og Fædrelandet av Rasmus Glenthøj. Prosjektleder for Stortingets hovedkomité for grunnlovens 200-årsjubileum, Dag Nordbotten Kristoffersen, orienterte om jubileet på konferansen for tillitsvalgte i februar Sammen med generalsekretær Espen Stedje besøkte han Foreningen Norden Østre Toten og det lokale historielaget. HISTORISKE NORDEN Danmark, Norge og fædrelandet Figurgruppen Indfødsretten fra Den kongelige Porcelainsfabrik (1780), der viser Danmark, Norge og Holsten sammen med deres fælles moder, det statsborgerlige fædreland. Bred folkelig deltakelse, særlig barn og unge da alle var borgere af den danske stat. Denne statspatriotisme, hvor begrebet dansk betød borger af staten, forblev den officielle position frem til adskillelsen i Mange nordmænd følte sig oprigtigt som borgere i Danneriget og kaldte sig for danskere, danske borgere eller danske undersåtter og talte om danskerne som landsmænd. Den statsborgerlige definition af fædrelandet stod dog langtfra alene, da danskere og nordmænd samtidig identificerede sig Ingen nordmand er til. Alle er vi borgere af den danske stat Ove Høegh-Guldberg med deres fødeland. Dette fik intellektuelle til at splitte fædrelandsbegrebet i to. Skellet blev navnlig fremhævet af nordmænd, hvilket kan tilskrives, at danskerne, der befandt sig i statens centrum, ikke havde det samme behov for at fremhæve en forskel mellem deres fødeland og staten, der blev kaldt Danmark. Bedst kendt er den senere biskop i Bergen Johan Nordahl Bruns ord fra 1773 om, at I en naturlig Forstand er Norge vort Fædreland; I en borgerlig er baade Danmark og Norge det. Det naturlige fædreland var tæt knyttet til naturlige følelser og blev forbundet med hjemmet, familien, sproget og historien. Det naturlige fædreland var knyttet til en kulturel opfattelse af henholdsvis den norske og danske nation og nationalpatriotiske følelser, der dog ikke i udgangspunktet var uforenelige med den officielle ideologi. Et statsborgerligt fædreland, der bygger på de forskellige befolkningsgruppers loyalitet over for kongen og tiltro til, at statens fælles institutioner gavner dem som statsborgere, er i afhængige af de forskellige befolkningers opfattelse af den førte politik. I de gode tider, i slutningen af 1700-tallet, så de forskellige nationer den dansk-norske stat som en garant for sikkerhed og velfærd midt i et europæisk kaos, men denne opfattelse blev svækket med krigen Den politiske og militære udvikling mindskede troen på staten, hvilket navnlig i Norge og Holsten underminerede det statspatriotiske fædrelandsbegreb til fordel for det nationalpatriotiske. Begivenhederne i 1814 fjernede (næsten) enhver tvetydighed i nordmandens fædrelandsbegreb. Herefter var fædrelandet og fødelandet ét. Hermed blev stat og nation forenet i fædrelandsbegrebet. Udviklingen gjorde, at den nye fædrelandsforestilling indeholdt både en emotionel og en rationel tilknytning. Nordmanden var i samtidens øjne ikke alene knyttet til Norge gennem statsborgerskab, bopæl, arbejde, men også gennem objektive kriterier for nationalitet som fødsel, opvækst, natur, klima og sproget, der i 1814 blevet omdøbt fra dansk til norsk. Tabet af Norge i 1814 påvirkede ligeledes holdningerne i Danmark. Det kulturelle og sproglige fællesskab med nordmændene havde gjort det lettere for det nationalpatriotiske danske borgerskab at bruge fædrelandsbegrebet i en statslig betydning, mens adskillelsen gjorde det sværere. Danskerne såvel som holstenere omfavnede i stigende grad en national opfattelse af fædrelandet, der i sidste ende resulterede i to blodige borgerkrige ( og 1864), der bragte Danmark på afgrundens rand. Men det er en historie til en anden god gang. Ulike forståelser af fædrelandet under Kong Frederik VI. Det statsborgerlige fædrelandet bygger på forskellige befolkningsgruppers loyalitet over for kongen. Rasmus Glenthøj Rasmus Glenthøj er født i Post.doc. (FKK) fra Netværkskoordinator på det danske 1814-netværk fra Ph.d. fra Syddansk Universitet Udstillingsredaktør på Det Kongelige Bibliotek (2005) og forskningsassistent ved Dansk Folkemindesamling ( ). Cand.mag. i historie og filosofi fra Københavns Universitet december Har tidligere været tilknyttet Dansk Skolemuseum (2004) og ansat ved Historiens Hus i Hvidovre ( ). Ansat som Ph.d.-stipendiat ved Syddansk Universitet 1. februar Modtager af Videnskabsministriets Elite Forsk rejsestipendium / Magasinet Norden skrev om Danmark, Norge og fædrelandet i sin serie historiske Norden i forbindelse med grunnlovsjubileet 2014.

11 LOKALLAG OG DISTRIKT FORENINGEN NORDEN har 92 lokallag fordelt over hele landet. Lagene kan vise til et mangfold av aktiviteter. Alle lokallag utarbeider egne årsmeldinger. Et utvalg av aktiviteter er presentert i avsnittet Virksomhet i lokallag på side 14. Foreningen Norden har 13 distrikter som dekker hele landet: Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland / Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nord-Norge, Oppland, Oslo/Akershus, Rogaland, Telemark, Trøndelag, Vestfold og Østfold. Vennskapskommuner GJENNOM VENNSKAPSKOMMUNEKJEDENE får innbyggere, foreninger, tillitsvalgte og kommunale tjenestemenn en unik mulighet til å ta del i det nordiske samarbeidet og knytte personlige og faglige kontakter på tvers av landegrensene. Ingen vennskapsnettverk i verden kan vise til så mange grenseoverskridende kontakter på så mange ulike plan som nettverkene i Norden, og i disse nettverkene står vennskapsbyer og vennskapskommuner helt sentralt. Vennskapsarrangementer og lokale aktiviteter i Norden LOKALLAG OG DISTRIKTER kunne i 2011 søke om midler til vennskapsarrangementer og lokale aktiviteter i Norden. Det ble bevilget totalt ca. kr til følgende lag: Hamar, Sande, Trøndelag distrikt, Nittedal, Stjørdal, Levanger/ Verdal, Eidsvoll, Bamble, Øvre Eiker, Gausdal, Ringerike, Holmestrand, Ullensaker, Lillehammer og Sør-Fron. Aktiviteter som gir unge mennesker kunnskap om Norden, det nordiske kulturfellesskapet og særlig nordisk språkforståelse ble prioritert, i samsvar med handlingsplanen. Vervekampanjer FORENINGEN NORDEN HADDE en målsetning om at alle lag skulle øke medlemsmassen med 10 prosent i Vervekampanjen fra 2010 ble videreført frem til mars De tre som vervet flest medlemmer, fikk en valgfri reise i Norden til en verdi av kr Alle nye medlemmer som ble meldt inn i kampanjeperioden (oktober 2010 mars 2011) var med i trekningen av en tilsvarende reise. Hovedmedlem VERV OG VINN! Delta i Foreningen Nordens vervekampanje. De tre som verver flest nye medlemmer*, vinner en tur til et valgfritt sted i Norden til en verdi av 3000 kroner. Lykke til! Stockholm Åland København *Vervede medlemmer må være innmeldt i Foreningen Norden i perioden 1. oktober mars 2011 og ha betalt kontingent for Opptelling vil skje 30. april 2011 og vinnere kontaktet i løpet av mai måned. Familie-,skole- og bibliotek-, samarbeidende- og kommunemedlemskap telles som ett medlemskap. Klipp av og send til Foreningen Norden, Harbitzalleen 24, 0275 Oslo VELG MEDLEMSKAPSTYPE: Navn: Vennligst bruk blokkbokstaver ved utfylling. Vervet av: (kr. 300, ) Navn: Adresse: Familiemedlemskap (kr. 400, ) * Medlemsnummer: Vervepremier: I vervepremie kan du velge mellom en Norden-pin eller en utvalgt bok med nordisk tema. Norden-pin Bok med nordisk tema (Ta kontakt for informasjon om bok) Postnr.: Sted: Bostedskommune: E-post: Telefon: Fødselsdato: Signatur: Ungdomsmedlem, t.o.m 25 år (kr. 100, ) Pensjonistmedlem (kr. 200, ) * Ved familiemedlemskap: Skriv inn navn og fødselsdato på alle familiemedlemmer i samme husstand. (Inkludert barn opp til 18 år) JEG ØNSKER Å MOTTA INFORMASJON OG TILBUD FRA FORENINGEN NORDEN PER E-POST. 11

12 LOKALLAG OG DISTRIKT Konferanse for tillitsvalgte og Forbundsstaten Norden FORENINGEN NORDEN ARRANGERTE en konferanse for tillitsvalgte i distrikt og lokallag februar 2011 på Voksenåsen kultur- og konferansehotell i Oslo. Målet med konferansen var å styrke tillitsvalgtapparatet og stimulere til økt nordisk aktivitet og synlighet. Foreningen Norden ønsket å gi kunnskap om og inspirasjon til å arbeide nordisk i lokalmiljøet. Tillitsvalgte fikk veiledning i det å ha et verv i foreningens lag og distrikt. Konferansen ble en møteplass hvor tillitsvalgte fikk mulighet til å utveksle erfaringer om hvordan foreningsarbeidet kan drives på lokalt plan. Etter initiativ fra konferansen for tillitsvalgte ble det produsert nye vervepremier. Samfunnsdebattant og historiker Gunnar Wetterberg holdt et foredrag basert på sin bok Forbundsstaten Norden under et åpent møte i forkant av konferansen. Wetterbergs bok var Nordisk ministerråds og Nordisk råds årbok i 2010, og i denne gjennomgår forfatteren mulighetene och bemöter några av hindren språkskillnaderna, regionala skillnader m.m. Seniorrådgiver Sverre Jervell, som var involvert i arbeidet med Stoltenberg-rapporten, kommenterte Wetterbergs foredrag. Faksimile fra Dagbladet 08. februar 2011 Nordisk gjestebud Nordens dag HELSINGFORSAVTALEN BLE UNDERSKREVET 23. mars Avtalen fungerer som det offisielle nordiske samarbeidets grunnlov. På denne datoen feires Nordens dag med nordisk gjestebud i lokallag rundt i Norden. Her serveres nordisk mat, ofte ny nordisk mat inspirert av andre kulturer. Noen steder inviteres andre frivillige organisasjoner til å delta, spesielt flerkulturelle organisasjoner. Foreningen Norden Trondheim samarbeidet med Trondheim kommune og bilaterale foreninger i byen om et stort arrangement 23. mars Gunnar Wetterberg holdt foredrag om Forbundsstaten Norden. NRK Dagsrevyen viste til foredraget, og Adresseavisen skrev om temaet på lederplass. Kommunen flagget med nordiske flagg på torget og inviterte til festmiddag på Leangen gård. Både den danske og finske ambassadøren og den islandske chargé d affaires var til stede. 200 barn besøkte biblioteket, hvor de fikk nordiske pass og svarte på spørsmål om Norden. 12

13 LOKALLAG OG DISTRIKT Foreningen Nordens språkstrategi LANDSSTYRET UTARBEIDET I 2011 en strategi for hvordan organisasjonen skal drive nabospråksaken videre. Strategien inneholder forslag til hvordan lokallag kan gå frem i dette arbeidet, hvem de kan henvende seg til, og bakgrunnsmateriale de kan bygge sin argumentasjon rundt. Lokallagene ble oppfordret til å ta kontakt med stortingsrepresentanter i sitt fylke og rektorer i sine kommuner for å oppfordre til økt innsats for nabospråksforståelsen i Norge og Norden. Lokale samarbeidende medlemmer 100 % refusjon LOKALLAG BLE I 2011 oppfordret til å verve lokale samarbeidende medlemmer. Landsstyret besluttet at kontingent for lokale samarbeidende medlemmer skal refunderes i sin helhet. Dette for å oppmuntre til økt nordisk aktivitet lokalt og bidra til en inntektskilde for lokallagene. Norge leser nordisk NORDISK INFORMASJONSKONTOR i Sør-Norge har sammen med Foreningen Norden Agder og Aust-Agder bibliotekog kulturformidling utarbeidet studieheftet Norge leser nordisk. I 2011 var temaet Litteraturpriser i Norden. Heftet inneholder en omtale av 21 nordiske bøker og forfattere som enten er blitt nominert til eller har vunnet en nordisk litteraturpris. Prosjektet Agder leser nordisk ble i 2010 løftet opp på et nasjonalt nivå og endret navn til Norge leser nordisk. Lesesirkler ble etablert over hele Norge i regi av folkebibliotek, Foreningen Nordens lokallag og private aktører. Oppstart av nye og sovende lokallag I AUGUST KONTAKTET administrasjonen distriktene og ba om bistand til å kartlegge situasjonen i de respektive regionene. Dette med tanke på å etablere nye lokallag, eller revitalisere sovende lag. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra distriktslagene ble det tatt initiativ til ulike innsatser der det er grunnlag for Norden-arbeid. 13

14 LOKALLAG OG DISTRIKT Eksempler fra lokallagsvirksomheten Lokallagene i Foreningen Norden utarbeider egne årsmeldinger. Her er noen eksempler på aktiviteter i lagene: ALTA: Boden ble et trivelig bekjentskap for rundt 30 altaværinger som deltok på Foreningen Nordens førjulstur til Sverige. Besøket i byen startet på det nye Forsvarsmuseet som ble åpnet i Museet regnes som et av Sveriges beste i sitt slag. Inntil nylig var Boden en ganske hemmelig by, med forsvarsanlegg og festninger spredt rundt på åskammene som omkranser byen. Nå er det ikke slik lenger. Vi ble guidet inn i de før så forbudte områdene av en tidligere forsvarsansatt, noe som var veldig interessant. Vi fikk også en god innføring i byens styre og stell av kommunalråden. Foreningen Norden i Boden og Luleå var et utmerket vertskap for en svært hyggelig og berikende tur for godt voksne altaværinger. Og i 2012 er planen å ta imot besøk fra begge vennskapsbyene: Oulu og Boden. HALDEN: Årets nordiske gjestebud gikk av stabelen på Svinesund kro lørdag 26. mars 2011, med Foreningen Norden Halden som vertskap. Gjestebudet er en fast tradisjon som de to foreningene på hver side av grensen (Halden og Norra Bohuslän) bytter på å være vertskap for. Dagen feires alltid en helg inntil 23. mars, som er Nordens dag. Arrangementet samlet 58 deltakere fra Norra Bohuslän og Halden. Roy A. Johannessen loste oss gjennom en hyggelig og innholdsrik kveld. Reidar Larsen holdt et interessant kåseri om Den gamle Svinesundbroen: veien til Europa. Kokken på Svinesund kro, Jan Erik, presenterte menyen, en svensk/norsk buffet. Styrene i Norra Bohuslän og Halden ville gjerne hylle avtroppende leder, nestleder og sekretær i Halden, Bjarne, Roy og Aage. I tillegg til å gi dem blomster og gaver fremførte medlemmer av styrene en festlig selvskrevet sang som skapte høy stemning. Den fortsatte da Eli Tanja og Geir Hjørnevik tok oss med på en musikalsk reise Europa rundt. Med entusiasme og innlevelse fremførte de evergreens fra flere europeiske land med vekt på 50- og 60-tallet. Det var mange som nynnet med etter hvert. 14

15 LOKALLAG OG DISTRIKT GJØVIK Foreningen Norden Gjøvik holdt gjestebud på Nordens dag 23. mars I anledning byens 150-årsjubileum hadde de invitert alle Nordens lokallag i fylket til gjestebudet. Arrangementet var også åpent for andre interesserte. Det var 74 deltakere inkludert kunstnere og andre bidragsytere. I tillegg til deltakere fra eget lokallag var Norden-foreningene Østre Toten, Gausdal, Lillehammer og Sør-Fron representert. Kokkelinjen ved Raufoss videregående skole sto for det kulinariske og hadde tryllet frem smakebiter fra vårt nordiske spiskammer. Birgitte Grimstad dro i gang det kunstneriske med viser og poesi fra Norden. Så fulgte Lise Sandberg og Stein Villa opp med piano og harpe, og det ble allsang av nordiske viser. Som kveldens siste post ledet Nils Slapgard an i stordans. Det ble en kveld med god stemning fra begynnelse til slutt. Stafettpinnen er gitt videre til øvrige lokalforeninger i Oppland om å la Nordisk gjestebud gå på rundgang. Vi håper med dette å vitalisere markeringen av Nordens dag! HAMAR: Første helg i juli var opp mot hundre personer fra byene i Foreningen Norden Hamars vennskapskjede samlet til vennskapsbystevne i Dalvik på Nordøst-Island. Kommunale utsendinger, Norden-medlemmer, representanter fra ungdommens kommunestyrer i vennskapsbyene og islandsk vertskap møttes i det nye, flotte kulturhuset Berg i Dalvik. Huset inneholder blant annet forsamlings- og festsal, bibliotek og bokkafé. Huset ligger sentralt i Dalvik, som har litt over 1500 innbyggere. Felles tema for stevnet var Kulturen og dens betydning i kommunal sammenheng, og det var innlegg fra alle vennskapsbyene. Under den kommunale fellesmiddagen inviterte ordfører Einar Busterud til nytt vennskapsstevne på Hamar i Her vil Hamar kommune og Foreningen Norden Hamar legge vekt på å vise noe av det Hamar har å by på både når det gjelder kultur, aktiviteter og vår vakre natur. NITTEDAL/RYGGE: Foreningen Norden Nittedal besøkte lokallaget i Rygge. Det ble nyttig for begge lag. Felles for de to Norden-lagene er at de kan feire 30-årsjubileum neste år. Forskjellen ligger i at Rygge med sine innbyggere har 120 medlemmer, mens Nittedal med sine innbyggere har 343 medlemmer. I tillegg kommer at 100 av medlemmene i Nittedal er under 19 år, i Rygge er samtlige 120 godt voksne. Derfor ville gjerne Rygge-lagets sekretær, Kåre Sørby, høre hvordan de kan få til en foryngende fornyelse. Fra venstre: Mai-Lis Skaug Rinnan, Kari Horntvedt, Fredric Nygård, Johs. Sjølie og Thorvald Moi. Laget til Nittedal har under Thorvald Mois ledelse vokst fra beskjedne 38 medlemmer til dagens 343, og har de siste ti årene satset bevisst på unge barnefamilier og ikke-nordiske innflyttere. Interessant, synes Sørby, som også ville følge opp oppbyggingen av en ungdomsorganisasjon med Fredric Nygård som leder. På det feltet kan vi sikkert gi noe tilbake til Nittedal ved at de kan hente erfaringer fra oss på dette området, sier Kåre Sørby. 15

FORENINGEN NORDENS HANDLINGSPLAN FOR vi forener Norden

FORENINGEN NORDENS HANDLINGSPLAN FOR vi forener Norden FORENINGEN NORDENS HANDLINGSPLAN FOR 2014 -vi forener Norden INNLEDNING 3 Formålsparagraf 3 Mål 3 Forener Norden 3 Fokusområder for virksomheten i 2012-14 4 TILTAK FOR Å STYRKE KULTUR- OG SPRÅKFELLESSKAPET

Detaljer

Muligheter innen nordisk samarbeid. Nordisk informasjonskontor Sør-Norge

Muligheter innen nordisk samarbeid. Nordisk informasjonskontor Sør-Norge Muligheter innen nordisk samarbeid Nordisk informasjonskontor Sør-Norge Nordisk samarbeid Et av verdens mest omfattende regionale samarbeid. Nordisk råd (1952), Nordisk ministerråd (1971). Folkelig samarbeid

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Lokale nettverksmøter om sorgstøtte» var et 2-årig

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Delegater til landsmøtet

Delegater til landsmøtet Delegater til landsmøtet Systemet i dag Utjevning 31 LS 15 Lokallag 40 Klubber 40 Konsernlag 12 NJ Frilans 2 Frilansere Student 7 2 Systemet i dag Utjevning 31 LS 15 Lag 56 Klubber 40 Frilansere 7 Klubber

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ?

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? 2015/RB12879 Virksomhetsområde: REHABILITERING Søkerorganisasjon: Brystkreftforeningen Prosjektleder: Linda Persen 1 FORORD Prosjektet Ingen hår, en pupp

Detaljer

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014 DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER NRK November 2014 Fra hele landet til hele landet NRK har 13 distriktskontorer landet rundt. Disse kontorene har igjen små og større

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Hvor mye forstår dagens ungdommmer i Norden av hverandres språk?

Hvor mye forstår dagens ungdommmer i Norden av hverandres språk? Professor Arne Torp Institutt for lingvistiske og nordiske studier Universitetet i Oslo Hvor mye forstår dagens ungdommmer i Norden av hverandres språk? INS Internordisk språkforståelse i ei tid med økt

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER NEF RAPPORT: 45 000 UNIKE EPILEPSIHISTORIER Utvikling av materiell og gjennomføring av offentlig arrangement for å spre informasjon om bredden i epilepsidiagnosen [Skriv inn tekst] Side 1 Sammendrag var

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Formidle: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år? Hva er dagens konstitusjonelle dilemmaer eller utfordringer?

Formidle: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år? Hva er dagens konstitusjonelle dilemmaer eller utfordringer? Forskningskomiteen for Grunnlovsjubileet 2014 Kommunikasjonsplan- Hovedmålsetting Bringe forskningsbasert kunnskap og innsikt i dilemmaer inn i den offentlige samtalen fram mot grunnlovsjubileet: Synliggjøre

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år. premiedryss og spesialpriser!

Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år. premiedryss og spesialpriser! Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år premiedryss og spesialpriser! Konkurranseregler: Alle som går i 1. 7. klasse kan delta. Gå sammen to eller fl ere, gjerne hele klassen sammen. Lag et vitenskapelig

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport 1 Forord I 2011 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Krev din rett hos Extrastiftelsen og fikk innvilget prosjektmidler. Prosjektet gikk ut på å skolere ansatte

Detaljer

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Presentasjon for Representantskapsmøte i Universitets- og høgskolerådet 27.-28.mai 2008 i Harstad v/gerd Bjørhovde, leder Kif-komitéen og seniorrådgiver

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner

Kriterier for Fairtrade-kommuner Kriterier for Fairtrade-kommuner Hvert eneste kjøp bidrar Revidert februar 2013. Stiftelsen Fairtrade Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 15 nummer 4 August 2014 Overnattingsstatistikk Side 2 Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 Status Fiskelykkeprosjektet Side 6 Turoperatør besøk fra Sverige og Tyskland Vi

Detaljer

Digital formidling. Blogg Facebook Fronter Twitter Instagram. Andre sosiale medier, plattformer, osv. Substitutt for/ tillegg til skolens hjemmeside

Digital formidling. Blogg Facebook Fronter Twitter Instagram. Andre sosiale medier, plattformer, osv. Substitutt for/ tillegg til skolens hjemmeside Digital formidling Blogg Facebook Fronter Twitter Instagram Andre sosiale medier, plattformer, osv. Substitutt for/ tillegg til skolens hjemmeside Formidlingens hvem Mottaker: Elever, lærere og andre ansatte

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no NAFO og Telemark Kontaktmøte 20.11.14 gro.svolsbru@hioa.no NAFOs kontakt i Telemark: Vigdis Glømmen: Vigdis.Glommen@hioa.no Hva er NAFO? Et nasjonalt ressurssenter for opplæringen av språklige minoriteter

Detaljer

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015 Retningslinjer tilskudd kulturelle formål Revidert februar 2015 Generelt om tilskuddsordningenes formål Rana kommune yter tilskudd til ulike formål i regi av lag og foreninger i kommunen. Utgangspunktet

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning 52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning søk videreutdanning kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien varer frem til

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 ÅRSBERETNING FOR NORSK DYSTONIFORENING 2014 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan

Detaljer

Mandal Eldreråd. Årsmelding 2010. Personlige varamedlemmer:

Mandal Eldreråd. Årsmelding 2010. Personlige varamedlemmer: Oversikt over rådets medlemmer: Mandal Eldreråd Årsmelding 2010 Medlemmer: Bjørg Johannessen, - leder Unni Fredrikke Hald Ivar Hermansen, - nestleder/sekretær Ebba Farre Roksvold Alf Erik Andersen Personlige

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Nordplus 2012-2016. - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal. Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no

Nordplus 2012-2016. - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal. Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no SIU Nordplus 2012-2016 - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no Nordisk og baltisk utdanningssamarbeid starter med Nordplus! Nordplus 2012-2016 Nordisk-Baltisk

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Saksutredning: DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Trykte vedlegg: Sluttrapport fra fylkeskomiteen om demokratijubileene 2013 2014 i Rogaland Utrykte vedlegg: Ingen 1. Bakgrunn I 2013

Detaljer

Grunnleggende prinsipper for læring

Grunnleggende prinsipper for læring Grunnleggende prinsipper for læring Mulighet til å forstå Oppleve mestring Se mening og sammenheng Oppleve inkludering og anerkjennelse Oppleve at man er betydningsfull An-Magritt Hauge 1 Konferanse om

Detaljer

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen EF Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Østfold ble valgt på årsmøtet 11-12 april, og det ble valgt inn 12 personer til fylkesstyret.

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

BLI ET DRØMMEBIBLIOTEK I JUBILEUMSÅRET

BLI ET DRØMMEBIBLIOTEK I JUBILEUMSÅRET DRØMMER FOR NORGE NRK INVITERER: BLI ET DRØMMEBIBLIOTEK I JUBILEUMSÅRET NRK skal markere grunnlovsjubileet i 2014 ved å gi alle i Norge muligheten til å dele sine framtidsdrømmer. Vi spør hver enkelt:

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2017

Arbeidsprogram 2015-2017 Arbeidsprogram 2015-2017 DEL 1 OM ARBEIDSPROGRAMMET 1 Om arbeidsprogrammet 1.1 Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner)

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) Partnerforum er et formalisert og avtalefestet samarbeid

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011... 1 Avdelingslederen har ordet:... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

Arbeidet med nettsiden er godt i gang og vil ferdigstilles ila sensommeren 2015. - Starte arbeidet med nye nettsider

Arbeidet med nettsiden er godt i gang og vil ferdigstilles ila sensommeren 2015. - Starte arbeidet med nye nettsider SAK 3 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING - FOLKEAKSJONEN SKAL: - Arrangere seminar om konsekvenser av seismiske Seminaret er ikke gjennomført Høsten 2014 undersøkelser - Starte arbeidet med nye nettsider - Følge opp

Detaljer

Vennskapskommuner og frivillighet i Norden vinne eller forsvinne?

Vennskapskommuner og frivillighet i Norden vinne eller forsvinne? Sivilsamfunnsforum 8-9 juni i Hamar: Vennskapskommuner og frivillighet i Norden vinne eller forsvinne? Sivilsamfunnsforum har som hovedmål å belyse viktige strukturelle og strategiske spørsmål i forbindelse

Detaljer

Mandal Eldreråd. Årsmelding 2011. Personlige varamedlemmer: Ivar Hermansen, - nestleder/sekretær Berit Løyning (flyttet fra byen i 2011)

Mandal Eldreråd. Årsmelding 2011. Personlige varamedlemmer: Ivar Hermansen, - nestleder/sekretær Berit Løyning (flyttet fra byen i 2011) Mandal Eldreråd Årsmelding 2011 Oversikt over rådets medlemmer: Medlemmer: Personlige varamedlemmer: Bjørg Johannessen, - leder Thorleiv Anda Unni Fredrikke Hald Anne Lise Berg Bentsen Ivar Hermansen,

Detaljer

Område Mål Tiltak Ansvarlig Status Overordnet Bygge opp et stabilt internasjonalt utvalg Knytte tett kontakt med minst 5 søsterorganisasj

Område Mål Tiltak Ansvarlig Status Overordnet Bygge opp et stabilt internasjonalt utvalg Knytte tett kontakt med minst 5 søsterorganisasj Område Mål Tiltak Ansvarlig Status Overordnet Bygge opp et stabilt utvalg Knytte tett kontakt med minst 5 søsterorganisasj oner Bygge IU Være best av ungdomspartien e på arbeid, i år 2015! Bygge opp et

Detaljer

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X DKNVS Meddelelser No. 9 DKNVS mot 2020 Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) Administrasjon pr. juni 2011: Generalsekretær: Kristian Overskaug

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007

VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007 VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007 Vennskap Tromsø Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon og har som formål å fremme: Forståelse mellom folk i Tromsø og Gaza Gjensidig sosial- og

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

26.03.2015. D N T J u b i l e u m s r e i s e n O s l o V e s t R o t a r y K l u b b 2 5. m a r s 2 0 1 5

26.03.2015. D N T J u b i l e u m s r e i s e n O s l o V e s t R o t a r y K l u b b 2 5. m a r s 2 0 1 5 D N T J u b i l e u m s r e i s e n O s l o V e s t R o t a r y K l u b b 2 5. m a r s 2 0 1 5 F O R M Å L S P A R A G R A F DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Handlingsplan for nordisk barne- og ungdomskomité

Handlingsplan for nordisk barne- og ungdomskomité Handlingsplan for nordisk barne- og ungdomskomité 2006-2009 ANP 2006:725 Handlingsplan for nordisk barne- og ungdomskomité 2006-2009 ANP 2006:725 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1315-3

Detaljer

SLF Lillestrøm og omegn foreslår at sykkelkonferansen 2018 arrangeres i messe- og sykkelbyen Lillestrøm

SLF Lillestrøm og omegn foreslår at sykkelkonferansen 2018 arrangeres i messe- og sykkelbyen Lillestrøm lillestrom@syklistene.no www.facebook.com/slfloo Til ordføreren og rådmannen i Skedsmo kommune m/ kopi til generalsekretær i Syklistenes landsforening Lillestrøm, 8. desember 2016 SLF Lillestrøm og omegn

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Til elever og foresatte i de nye 8. klassene ved Gimle skole høsten 2013.

Til elever og foresatte i de nye 8. klassene ved Gimle skole høsten 2013. Dato: 08.03.13 Til elever og foresatte i de nye 8. klassene ved Gimle skole høsten 2013. Orientering om valg av 2. fremmedspråk eller språklig fordypning. Overgangen til ungdomsskolen nærmer seg, og vi

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1: Om organisasjonen LFB har ulike roller å fylle som organisasjon. Vi skal være et godt tilbud til våre medlemmer. LFB som medlemsorganisasjon

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 En viktig del av arbeidet i 2016 har vært generell synliggjøring og implementering av de ulike samarbeids- og utviklingsområdene Fritid 123

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Foto: M. Jabaly

ÅRSMELDING 2015. Foto: M. Jabaly ÅRSMELDING 2015 2015 har vært et år der den internasjonale situasjonen har hatt sterkere fokus på andre deler av Midtøsten, men der situasjonen for befolkningen i Gaza er like vanskelig. Befolkningen er

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2012/2013 5. Planlagte aktiviteter 2014 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

I ÅR er det din tur til å stemme!

I ÅR er det din tur til å stemme! Rett til å mene I ÅR er det din tur til å stemme! Hvorfor har ikke vi gang- og sykkelvei? I 2011 fyller du 16 eller 17 år. Da er du en av de utvalgte til å være med på et prøveprosjekt om å senke stemmerettsalderen

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

EUs Program for livslang læring (LLP)

EUs Program for livslang læring (LLP) EUs Program for livslang læring (LLP) Programmet består av fire sektorprogram: Comenius for barnehage, grunnskole og videregående skole (og lærerutdanning) Erasmus for høgre utdanning Grundtvig for voksnes

Detaljer