Smerter under nordlyset Den vanlige lidelsen Det uvanlige livet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smerter under nordlyset Den vanlige lidelsen Det uvanlige livet"

Transkript

1 Smerter under nordlyset Den vanlige lidelsen Det uvanlige livet Førsteamanuensis Gudrun Nilsen

2 Prosjektet Kroniske smerter utbredt lidelse Enkeltpersoners liv med smerter Et forløp over tid Personens egen versjon Ikke øyeblikksbilde

3 Mål for prosjektet Fokus på personens egen versjon Hva de anså som betydningsfullt De mest sentrale utfordringene Økt innsikt og interesse for og det livet de lever med langvarige smerter Bidra til nyansering av kunnskap

4 Utvalget Rekruttert ved Smertepoliklinikk Nytte av helhetlig vurdering 10 kvinner og 10 menn Alder (20-65) (mean 42,5) Forløp: ca. 3 år - ca. 30 år (ca. 13 år) Usikker diagnose Etiske vurderinger

5 Metode Datainnsamlingsmetode: Narratives Narrativ analyse Analyse av narrativene PhD - Gudrun Nilsen. Avdeling for

6 Datainnsamling Åpent intervju utfordret informanten til å fortelle (narrativ): I dette prosjektet er jeg interessert i å høre hvordan det har vært for deg å leve med smerter over lang tid, og da kan det kanskje være greit å starte med når det hele begynte. Velge ut tema - Dimensjonere Et undersøkende perspektiv Temaliste Tatt opp på bånd - Transkribert ordrett

7 Analyse Narrativ analyse Hermeneutisk fenomenologisk Naiv lesning Strukturanalyse (Labov & Waletzky) Tolkende helhet Kjernefortellinger > meningsbærende enheter Subtema > Tema -> Hovedtema

8 Definisjoner Smerte: En ubehagelig sensorisk og/eller følelsesmessig opplevelse, som er forbundet med eksisterende eller truende vevskade, eller beskrevet som om en slik skade fantes (Klintman 1999; 2004) Langvarig (kronisk) smerte: Vart utover forventet tidspunkt for helbredelse Vanlige typer intervensjon har mislyktes Varighet på > 3 mnd PhD - Gudrun Nilsen. Avdeling for

9 Fra akutt til kronisk Starter med en skade (15) Arbeidsulykke skadet på sjøen Trafikkulykke Slått ned Kirurgisk inngrep (2) Gradvis utvikling slitasjeplager (3) Overbelastning / Feilbelastning Stress - tidspress

10 Fra akutt til kronisk Akuttbehandling ikke vellykket Ikke skikkelig smertestillet akutt /den første tiden Trengte mer/større dose enn behandler mente var nødvendig Over lengre tid

11 Fra akutt til kronisk Det her kommer til å gå greit blir snart bra Behandler regner også med at det ordner seg snart Tiden går utålmodighet både pasient og lege

12 Smertens utfordringer Snikende utvikling Episodisk forløp Uberegnelig dagsorden Ukonsentrert glemsk Uforståelig -> bekymring Å overbevise andre om smertene

13 Behandling Ulike typer medikamenter Begrenset effekt Plagsomme bivirkninger Avhengig av bil lange avstander Bekymring avhengighet / redusert effekt Restriktivt forbruk PhD - Gudrun Nilsen. Avdeling for

14 Behandling Fysioterapi Ikke mindre smerter Behagelig Forverring av smerter Ikke tro på Psykomotorisk fysioterapi Etter anbefaling fra smertepoliklinikk Forsiktig optimisme PhD - Gudrun Nilsen. Avdeling for

15 Alternativ/komplementær behandling Varierende holdninger til Man prøver alt men først skolemedisin Juks og fanteri Manglende kontroll med feltet Lindrer noe men kortvarig effekt Kostnadskrevende PhD - Gudrun Nilsen. Avdeling for

16 Hva nå?? Medikamentell beh. liten hjelp Fysioterapi liten hjelp forverrer? Alternative tilbud kortvarig effekt Snikende utvikling fra akutt til kronisk Gir opp å få hjelp fra helsetjenesten? Tar tak selv PhD - Gudrun Nilsen. Avdeling for

17 Egenhåndtering av smertene Naturen glede og nytte Fysisk trening / aktivitet Balanse mellom hvile og aktivitet Å skaffe seg et fristed Å glemme smertene

18 Ut i naturen Påvirket gunstig fysisk > mer overskudd Gunstig psykisk > bedre humør Smertelindrende effekt Naturlig -> lett tilgang Etter hvert bevisst strategi Omgivelsenes syn utfordrende PhD - Gudrun Nilsen. Avdeling for

19 Fysisk trening/aktivitet Inaktivitet ->behov for systematisk opptrening Bygge seg opp komme i form Kan det være skadelig? Hva er riktig trening for meg? Alene -> motivasjonssvikt Lokale tilbud kunne bidratt til økt egentrening PhD - Gudrun Nilsen. Avdeling for

20 Balanse hvile - aktivitet Overdrivelse Tilpasse seg kroppens tålegrense Ugjorte oppgaver på gode dager Prioriteringer hva er viktig i livet? Prøving feiling kontroll - akseptasjon PhD - Gudrun Nilsen. Avdeling for

21 Fristed avledning På dårlige dager Trekke seg bort være i fred Gjemme seg for de nærmeste Meningsfulle aktiviteter tempo NB! Husdyr barn Kontroll over tankene PhD - Gudrun Nilsen. Avdeling for

22 Håndtering av hverdagen Arbeidet som håndterings strategi? Meningsfull tilværelse Sosiale relasjoner - ensomhet Fortiden nåtid - fremtid Identitet, verdighet og anerkjennelse Normalisert hverdag - Faste rutiner Økonomisk innkomme PhD - Gudrun Nilsen. Avdeling for

23 Håndtering av hverdagen Utviklet strategier fra deres disposisjoner som medlemmer i et lokalsamfunn Unngikk tidsrammer, faste avtaler Unngikk å gjøre praktiske ting synlig for andre Snakket ikke om konsentrasjons- og hukommelsesproblemer Turer ettermiddag eller ensomme steder Utviklet ny habitus bedre tilpasset situasjonen

24 Når det renner over Når ingen strategier hjelper Episoder hvor de mister kontrollen: Irritabel oppfarende - eksploderer Urimelig oppførsel overfor de nærmeste Angrep på andre personer Knuser og ødelegger materielle ting Skader seg selv ta sitt eget liv (4+2+4) Informantenes reaksjoner på hendelsene PhD - Gudrun Nilsen. Avdeling for

25 Hva kan vi som helsepersonell gjøre??

26 Mulige tiltak? Tilfredsstillende smertelindring akutt Smertene kan vare Tidligere grundig utredning ikke vente og se Avklare tidlig risiko aktivitet Fysisk aktivitet tidligere? På «resept»?? PhD - Gudrun Nilsen. Avdeling for

27 Mulige tiltak I stedet for å foreskrive mer av det som hjelper lite Hvorfor ikke ha mer fokus på: Personens egne håndteringsstrategier? Personens mål om normalt hverdagsliv? Personens egne planer om jobb? Behov for Individuell veiledning? PhD - Gudrun Nilsen. Avdeling for

28 Mulige tiltak Helsepersonell mer fokus på kunnskapen om Smertens typiske episodiske karakter at smerter flytter oppmerksomheten Forstå det uforståelige Ikke bare øyeblikksbildet i møter PhD - Gudrun Nilsen. Avdeling for

29 Mulige tiltak Fast oppfølging over en periode Fagperson i nærmiljøet (coach) Kjenner til lokalsamfunnets verdisetting Etterspørre, støtte opp om håndterings strategiene (justere) Sørge for aksept i nærmiljøet resept på fysisk aktivitet Mer målrettet bruk av helsetjenester?

30 Takk for oppmerksomheten!

31 PhD - Gudrun Nilsen. Avdeling for

32 Å forstå langvarig smerte som levd erfaring Fenomenologiske studier viser Typisk episodisk (Leder 1990) Oppmerksomheten trekkes bort (Leder 1990) Subjektiv og objektiv tid (Toombs 1990, 2001) Kunnskap ikke i bruk?

33 Konsekvenser i møtet pasient / helsepersonell Her og nå - perspektivet og det episodiske Å få fortalt the whole story

34 Få behandlingstilbud Helsetjenesten lite å stille opp med Tilbud for de få... Behandlerne opplever seg opprådd utilstrekkelig mislykket PhD - Gudrun Nilsen. Avdeling for

35 Og pasienten Strever med å forstå Smerten som fenomen og møtene Og akseptere utfordringene Aktiv leting etter løsninger Begrenset tiltro til behandlingstilbud Tvunget til å håndtere lidelsen selv PhD - Gudrun Nilsen. Avdeling for